antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 129: Eliance Pers

Twee jaar geleden boden wij de complete productie van de Eliance Pers aan. Wij waren trots dat we alle uitgaven als één geheel konden aanbieden, maar hadden niet de illusie dat we de pers als eenheid konden verkopen: bibliotheken en verzamelaars hebben meestal al een aantal titels in huis en zijn – terecht – uitsluitend geïnteresseerd in wat ze niet hebben. In catalogus 38 hebben we aangekondigd dat we de collectie per 1 januari 2005 per titel zouden aanbieden. Bij deze!

De Eliance Pers is één van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse persen. Peter Muller, de man achter de pers, was actief als drukker-uitgever in de jaren 1968-1980 (met een nakomertje in 2003). Zijn pers paarde typographie pure aan een indrukwekkende rij topauteurs. De eerste vijf jaar drukte Muller alles zelf op zijn handpers, maar omdat zijn interesse meer uitging naar typografie dan naar het zelf drukken van boeken, besloot hij de meeste latere uitgaven volgens zijn aanwijzingen te laten drukken door professionele drukkerijen, ondanks de hoge kosten daarvan.

De oplagen bedragen tussen de 12 en 125 exemplaren (met één uitzondering: J. Pressers Autobiografische schets werd gedrukt in 300 exemplaren, waarvan 50 voor de Eliance-reeks).

In totaal verschenen er 49 titels: 30 uitgaven in de Eliance-reeks, 8 titels in de serie Erotisch Panopticum en 11 uitgaven buiten de reeksen.


1 ACHTERBERG, Gerrit Zestien kwatrijnen. (Zandvoort), Eliance Pers, (1968). Ingenaaid met omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van slechts 40 genummerde exemplaren.
€ 300,-
* Eliance-reeks 5.

2 ARMANDO Vorstin der machtelozen. (Met een tekening van de auteur, opgenomen in acht verschillende versies). [Zandvoort], Eliance Pers, (1972). Ingenaaid met omslag. Niet opengesneden. (2), 22 p. 8 ingeplakte illustraties. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 250,-
* Eliance-reeks 19.

3 BERGE, H.C. ten Aan Herman Gorter. (Zandvoort, Eliance Pers, 1977). Losbladig in omslag. (8) p. Gedrukt op de handpers in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
€ 70,-

4 -. De witte sjamaan. een initiatie. (Zandvoort), Eliance Pers, (1972). Ingenaaid met omslag. 24 p. Gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50,-
* Eliance-reeks 18.

5 BOON, Louis Paul De Bende van de Stronk of Paul van Ostaijen als Romanschrijver. (Zandvoort), Eliance Pers, (1970). Ingenaaid met omslag. Niet opengesneden. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt op de handpers in een oplage van slechts 40 genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.
€ 500,-
* Eliance-reeks 11.

6 CHARLES, J.B. De dieren. (Zandvoort), Eliance Pers, (1969). Ingenaaid met omslag. (32) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 35 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150,-
* Eliance-reeks 7.

7 DEYSSEL, Lodewijk van Beste jongen. (Bezorgd door Harry G.M. Prick). (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. € 80,-
* Eliance-reeks 26.

8 -. Beste jongen. (Bezorgd door Harry G.M. Prick). (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje verkleurd.
€ 65,-
* Eliance-reeks 26.

9 ELBURG, Jan G. Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus. (Zandvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (32) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 280,-
* Eliance-reeks 16.

10 -. Elf gedichten. Z.p., Eliance Pers, 1968. Ingenaaid met omslag. (20) p. Gedrukt op de handpers in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
€ 250,-
* Eliance-reeks 2.

11 GERHARDT, Ida Uit de eerste hand. (Amsterdam), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Poliphilus en gedrukt door Thieme op grijs Ingres in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 150,-
* Door Gerhardt verzorgde keuze uit eigen werk, verschenen ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag.

12 GRESHOFF, Jan De liefde heeft het laatste woord (…). (Zandvoort, Eliance Pers, 1968). Ingenaaid met omslag. (16) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verschoten.
€ 70,-
* Uitgave ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de auteur. Niet in de handel. Eliance-reeks 6.

13 [GRESHOFF-BRUNT, Aty] In memoriam J. Greshoff. (Zandvoort, Eliance Pers, 1972). Ingenaaid met omslag. 16 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 85,-
* Niet in de handel.

14 HAMELINK, Jacques Taalengte. (Zandvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (8), 24 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45,-
* Eliance-reeks 15.

15 HERMANS, W.F. Machines in bikini. (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gedrukt met de Romulus door Joh. Enschedé en Zonen in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 500,-
* Eliance-reeks 28.

16 HOORNIK, Ed. In de vreemde. Zandvoort, Eliance Pers, 1968. Ingenaaid met omslag. (32) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in rood en zwart in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
€ 180,-
* Een van de 6 Romeins genummerde exemplaren die voor de dichter waren bestemd. Met opdrachtje van de dichter onder het colofon. Eliance-reeks 4.

17 HOPMAN, Frits Twee verhalen. (Zandvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Linotype Times en gedrukt op de handpers in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
€ 140,-
* Eliance-reeks 8.

18 KELK, C.J. De man van Kos. (Zandvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (8), 48 p. Gezet uit de Janson en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 70,-
* Uitgave ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de auteur.

19 KEULEN, Mensje van. (Als:) Constant P. CAVALRY Trucjes. (Amsterdam), Eliance Pers, (1977). Ingenaaid met omslag. 32 p. Gezet uit de Imprint en gedrukt door Thieme in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 45,-
* Het literair pseudoniemenboek van Wim Hazeu (Z.p., 1987) geeft abusievelijk aan dat Constant P. Cavalry een pseudoniem is van Martin Ros. Erotisch Panopticum 4.

20 KOUWENAAR, Gerrit In deftige letters. (Zantvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (24) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 250,-
* Eliance-reeks 10.

21 KURPERSHOEK, Th. Redelijkheid en wenselijkheid van boekverzorging. [Zandvoort], Eliance Pers, 1968. Ingenaaid met (op rug licht beschadigd) stofomslag. (16) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers op Oud Hollands in een oplage van slechts 12 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 650,-
* Eliance-reeks 1.

22 MARTIALIS Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren. (Amsterdam), Eliance Pers, (1976). Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Perpetua en de Felicity en gedrukt door J.F. Duwaer in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 45,-
* Erotisch panopticum 3.

23 MULISCH, Harry Kind en kraai of Familie duurt het langst. (Zandvoort), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p. Gezet uit de Scotch Roman en gedrukt door Thieme in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 220,-

24 OUDSHOORN, J. van Paraphrase. (Met een verantwoording door W.A.M. de Moor). (Zandvoort), Eliance Pers, (1973). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
€ 100,-
* Eliance-reeks 20.

25 PERRON, E. du (I). De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. (II). Kloof tegen cylinder (1). In memoriam Agathae. Een sonnettenkrans. (III). Kloof tegen cylinder (2). Het lied van vrouwe Carola. (IV). Kloof tegen cylinder (3). Naar ouden trant. (Bezorgd en van een verantwoording voorzien door K. Lekkerkerker). (Amsterdam), Eliance Pers, (1980). Vier delen in cassette. Ingenaaid met omslagen. (4), 44 p., 32 p., (2), 30 p., (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg te Epe in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
€ 350,-
* Erotisch panopticum 5, 6, 7 en 8.

26 PRESSER, J.Autobiografische schets 1899-1919. (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. 164 p. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Boosten & Stols op Propatria vergé in een oplage van 300 exemplaren, waarvan 50 genummerde exemplaren gedrukt op Propatria vergé bestemd waren voor de Eliance-reeks.
€ 100,-
* Uitgave ter gelegenheid van de 75e geboortedag van de auteur. Eliance-reeks 24.

27 REVE, Gerard Credo. Zandvoort, Eliance Pers, 1973. Ingenaaid met stofomslag. (32) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 650,-
* Van Winden 22. Eliance-reeks 21.

28 -. ‘Droom’, ‘Herkenning’, ‘In Uw handen’ en ‘Leve onze Marine’. Zandvoort, Eliance Pers, 1971. Vier vouwbladen. Gedrukt op de handpers in een oplage van 100 exemplaren.
€ 450,-
* Uitgegeven in opdracht van Willem Bruno van Albada (“Tijger”) en Hendrik Lambertus van Manen (“Woelrat”) ter gelegenheid van Reves 47ste verjaardag. Ieder vouwblad afzonderlijk werd door de dichter gesigneerd.

29 -. Trouw. Zandvoort, Eliance Pers, 1973. Vouwblad in omslag van bloemblaadjespapier. Gedrukt op de handpers op geschept papier van Richard de Bas in een oplage van slechts 30 exemplaren.
€ 600,-
* Aangeboden aan de dichter bij zijn vijftigste verjaardag op 14 december 1973. Van Winden 24.

30 -. Uit de kunst. Brieven aan Simon Carmiggelt. (Zandvoort), Eliance Pers, (1970). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 600,-
* Van Winden 17. Eliance-reeks 12.

31 (REVE, Gerard). MULLER, Peter Schilderskade 66. [Amsterdam], (Eliance Pers), [2003]. Wrijfprent met plano in omslag. Vervaardigd in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 50,-
* Ter ere van Reves tachtigste verjaardag werd een door Peter Muller gemaakte hardstenen plaquette geplaatst aan de voormalige woning van Reve, Schilderskade 66, waar hij De avonden schreef. Op de steen zijn het huisnummer 66 en de naam Van Egters uitgehakt. Peter Muller maakte van deze gedenksteen met de hand een vijftigtal wrijfprenten (rubbings) en drukte er een colofon bij. Na 23 jaar weer een uitgave van de Eliance Pers!

32 REYM, Karel E. van (ps. van E.B. de BRUYN) Het slaapmiddel. (Amsterdam), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met omslag. (4), 28 p.Gezet uit de Electra en gedrukt door Mouton in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 42,-
* Erotisch Panopticum 1.

33 ROLAND HOLST, A. Een kleine schoof. (Zandvoort), Eliance Pers, (1969). Ingenaaid met omslag. 24 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 130,-
* Eliance-reeks 9.

34 -. Het verbeurde lot. (Zandvoort), Eliance Pers, (1972). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100,-
* Eliance-reeks 17.

35 SLAUERHOFF, J. Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker). (Zandvoort), Eliance Pers, (1975). Ingenaaid met omslag. (2), 30 p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt door Confiance op Hahnemühle in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100,-
* Eliance-reeks 30 (laatste deel van de reeks).

36 (SLAUERHOFF (vert.), J.). RAUCAT, Thomas Twee verhalen. Vertaald door J. Slauerhoff. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker). (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. (4), 52 p. Gezet uit de Caslon en gedrukt door Mouton in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95,-
* Eliance-reeks 25.

37 TERBORGH, F.C. In memoriam. (Zandvoort), Eliance Pers, (1971). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 250,-
* Eliance-reeks 14.

38 -. Kusten. Zandvoort, Eliance Pers, 1973. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 280,-
* Eén van de twintig exemplaren op Japans papier. Eliance-reeks 22.

39 -. (Uitgave ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag met teksten van A. Roland Holst, H.C. ten Berge en de jarige zelf). (Zandvoort, Eliance Pers, 1972). Ingenaaid met omslag. (12) p. Gedrukt op de handpers in een oplage van slechts 30 genummerde exemplaren.
€ 320,-
* Niet in de handel.

40 VERWAYEN, Frans B. Elf gezangen. (Zandvoort), Eliance Pers, (1968). Ingenaaid met omslag. (20) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van slechts 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 220,-
* Eliance-reeks 3.

41 VESTDIJK, S. Deernis met de wegen. (Zandvoort), Eliance Pers, (1974). Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Joh. Enschedé op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 70,-
* Eliance-reeks 29.

42 -. De persconferentie. (Met een inleiding door A.C.M. Vestdijk-Van der Hoeven). (Zandvoort), Eliance Pers, (1973). Ingenaaid met omslag. (6), 74 p. Gezet uit de Fournier en gedrukt door Boosten & Stols op Hahnemühle in een oplage van 100 genummerde exemplaren. (6), 74 p.
€ 110,-
* Eliance-reeks 23.

43 VROMAN, Leo Ballade van mezelf. (Zandvoort), Eliance Pers, (1969). Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 150,-
* Eliance-reeks 10.

44 WARREN, Hans Een Liefdeslied. Eliance Pers, 1974. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt door Confiance op Simili Japon in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 85,-
* Eliance-reeks 27.

45 WARREN, Hans (als:) Engel PICCARDT Sperma en tranen. (Amsterdam), Eliance Pers, (1976). Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet met de Garamond en gedrukt door Duwaer in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 85,-
* Erotisch panopticum 2.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 januari 2005 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 628.471 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: