antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 222: Boudewijn Büch – Documentatie van Harry G.M. Prick

Onlangs kochten we een deel van het werkarchief van Harry G.M. Prick: ruim honderd kartonnen overslagmappen met knipsels, tijdschriften, overdrukken en documenten. Daarbij bevond zich ook een uitgebreide Boudewijn Büch-documentatie, waarin we enkele typoscripten aantroffen. Deze week: Boudewijn Büch uit de nalatenschap van Harry G.M. Prick, aangevuld met enkele bijzondere documenten uit het homoseksuele verleden van Büch die we enkele jaren geleden van Harry Prick kochten, maar die we eigenlijk véél te leuk vonden om eerder afstand van te doen!


1    BÜCH, Boudewijn  Anabasis. Een reisverhaal. Biggekerke, Spuit 11, (1994). Ingenaaid. Oblong. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 33 exemplaren.
€ 90,-
* De tekst van deze roofdruk werd eerder gepubliceerd in Neoter 2 (maart 1967). In aan Harry G.M. Prick gerichte envelop.

2    -. De ascese van Ludwig Wittgenstein. Oorspronkelijk typoscript met veel doorhalingen, correcties en toevoegingen, zowel in handschrift van Büch als van Harry G.M. Prick. Elf bladen. Alleen recto. Met het archiefstempel van Harry G.M. Prick.
€ 200,-
* Dit uitgebreide artikel verscheen onder de titel ‘Wittgenstein’s ascese’ in Hollands Diep 16 (31 juli 1976).

3    -. ‘Boudewijn Büch als verzamelaar’ en ‘in memoriam’ In kartonnen overslagmap met elastiek.
€ 45,-
* 1. In memoriam: 39 knipsels naar aanleiding van Büchs overlijden.
2. Boudewijn Büch als verzamelaar: 13 knipsels.

4    -. ‘Boudewijn Büch geïnterviewd’. Collectie van 15 interviews met Boudewijn Büch. In kartonnen overslagmap met elastiek.
€ 25,-
* Onder meer in Utrechts Nieuwsblad (1979), NRC (1981 en 1993), HP (1983), OOR (1985), Libelle (1991), De Limburger (1992) en Humo (1994).

5    -. ‘Boudewijn Büch ontraadseld’. Map met tien tijdschriften/knipsels, alle verschenen na Büchs dood, over zijn mythologisering. In kartonnen overslagmap met elastiek.
€ 20,-
* o.a. Humo, Nieuwe Revu, Trouw, Privé, Metro, VN, Vara tv-magazine.

2220066    -. ‘Boudewijn Büch over ‘jongens onder elkaar’. Er wordt commercie bedreven met homosexualiteit’. Interview met Boudewijn Büch in Het Vaderland Weekjournaal van zaterdag 7 maart 1970.
€ 125,-
* Uitgebreid interview door André Matthijsse. Met een prachtige foto van een 21-jarige Boudewijn Büch.
Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Boudewijn Büch aan Harry G.M. Prick: ‘voor Harry,/ Leiden 3/4 1974/ (sign.)’. Met het archiefstempel van Harry G.M. Prick.

7    -. Collectie diverse knipsels door en over Boudewijn Büch, ca. 55 stuks.
€ 25,-
* Voornamelijk uit Folia, begin jaren tachtig.

8    -. Collectie van fotokopieën van typoscripten van Boudewijn Büch en een typoscript van een ingezonden brief (aan Hollands Diepover Boudewijn Büch.
€ 45,-
* 1. Fotokopie van fragmenten uit De blauwe salon. 27 bladen. Door Harry Prick genummerd 12-30 en 44-51. Met zeer veel doorhalingen, correcties en aanvullingen van Harry Prick, die zich hier duidelijk als co-auteur van Büchs romandebuut manifesteert.
2. ‘Gestolen spookkonijntje’. Typoscript van de recensie van boeken van Peter ten Hoopen en Wouter Noordewier. Twee bladen. Met zetaanwijzingen, enkele doorhalingen en correcties in een ons onbekend handschrift. Gepubliceerd in Hollands Diep jaargang 3, aflevering 9 (7 mei 1977).
3. Recensie van tien boeken van o.a. Arie van den Berg, Gust Gils, Frank Koenegracht, Simon Vinkenoog, Freddy de Vree, Ellen Warmond en Hans Warren, onder de titel ‘De taal als Loempia’ gepubliceerd in Hollands Diep aflevering 24 (4 december 1976). Vijf bladen. Met zetaanwijzingen, veel doorhalingen en correcties in een ons onbekend handschrift. Bijgevoegd: de betreffende twee pagina’s uit Hollands Diep, met een aantekening in handschrift van Harry Prick.
4. ‘Taalkundig’. Oorspronkelijk typoscript van een ingezonden brief van Frank C. Maatje aan Hollands Diep over Büchs recensie van W.F. Hermans’ Wittgenstein-vertaling. Drie bladen. Met enkele zetaanwijzingen in rode balpen en in handschrift van (waarschijnlijk) Büch: ‘code: XX-3’.

9    -. Grote collectie knipsels, tijdschriften etc. etc. In drie kartonnen overslagmappen met elastieken.
€ 75,-
* O.a. de serie ‘Wenen aan de Amstel’ uit Folia (30 stuks), de serie ‘Bibliotheken’ uit Vrij Nederland. Voornamelijk eind jaren zeventig-jaren tachtig.

10    -. Johann Wolfgang von Goethe. Twee kartonnen overslagmappen met elastieken.
€ 100,-
* Zeer gevarieerde collectie Goetheana: tientallen krantenknipsels (waaronder een aantal artikelen van Büch zelf), prospectussen, tijdschriften, een Goethe-catalogus van Beijers, een ansichtkaart van ‘Fred’ uit Frankfurt, voorzien van een kwatrijn, gericht aan ‘Harry Prick en Boudewijn Buch’, etc. etc.

22201211    -. ‘Jongens, bedonder elkaar!’. In: Proefding, jaargang 2, aflevering 1 (maart 1970). Geniet. 38 (= 36) p.
€ 200,-
* Inmiddels buitengewoon zeldzaam tijdschrift van de FSWH, de Federatie van Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit, waarvan Boudewijn Büch destijds lid was. Bovendien maakte hij deel uit van de redaktie van Proefding.
In het maartnummer van 1970 publiceerde Büch op pagina 10 en 11 een strijdbare bespreking van twee uitvoeringen van het toneelstuk The Boys in the Band van Mart Crowley, éen door Centrum in Amsterdam en éen door de Haagsche Comedie. ‘Met een erg schattige jongen ben ik naar “Jongens onder elkaar”, gespeeld door Centrum in Amsterdam geweest’. ‘Je kunt een slecht toneelstuk beter niet in een Nederlandse situatie verplaatsen. Centrum heeft dat wel gedaan. En een zooitje super barnichten op de planken gezet. Het publiek kroop over de grond van de lach. “Ze kussen elkaar!” “Net wijven, moet je zien!” Nou dat hadden die gefrustreerde bedelapen precies altijd gewild en gedacht. Homoseksuelen zijn nichten, zijn flikkers, zijn net vrouwen.’ ‘Ik maak me zo kwaad. En Mart Crowley, de schrijver van “The Boys in the Band” is een klootzak. Hij schrijft een slecht toneelstuk en doet voorkomen alsof iedere homoseksueel zo ongeveer gestoord is. Wie weet is dat wel zo in Amerika. Of anders spelen ze het maar voor de soldaten in Vietnam. Dan hebben die ook nog wat. Centrum wil toch nog een beetje lief doen, in het programma stond: “De homoseksuelen die u vanavond ziet zijn niet representatief voor “de” homoseksuelen”. Ik geef om zoiets geen flikker’. Men leze hierover ook Harry G.M. Prick, Een andere Boudewijn Büch. Terugblik op een vriendschap(Soesterberg 2005), pagina 22.
Een prachtige kijkje in de wereld van de roman Links!
Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Boudewijn Büch aan Harry Prick: ‘Voor Harry/ Leiden 3/4 IX/ 1974/ (sign.)’. Met op pagina 4 het archiefstempel van Harry G.M. Prick.

12    -. ‘Jongens, bedonder elkaar!’. In: Proefding, jaargang 2, aflevering 1 (maart 1970). Geniet. 38 (= 36) p.
€ 95,-
* Zie vorige nummer. Dit exemplaar heeft geen opdracht.

13    -. ‘De Kaderweek Drienerlo…… …… Wat buiten het kader viel’. Pagina 20-21 in: Proefding 7 (augustus 1969). Gestencild. 36 (= 34) p.
€ 95,-
* Themanummer over een kaderweek van de FWSH (Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit) in het Twentse Drienerlo, gehouden van 5 tot en met 9 augustus 1969.
Büch schrijft een beeldend verslag van de festiviteiten buiten de ongetwijfeld lange en diepzinnige gesprekssessies: ‘Drienerlo is een verbeurd verklaard landgoed van iemand, die op een ongunstig moment sympathie aan de dag legde voor onze oosterburen. Er staan mooie gebouwen op. Het gras wordt waarschijnlijk groen geverfd.’ Verderop: ‘Iedere dag praten. Soms twaalf uur. En dan nog onbezoldigd voorlichtingsambtenaar bij zoveel honderd jongens, die toch echt maar dertien meisjes tot hun beschikking hebben. We maakten ons verschrikkelijk kwaad om brieven die Ds. Klamer krijgt. Met vieze flikker en zo. Je kunt er ook om lachen.’ ‘Mijnheer Van Ussel, die ook nog professor is, heeft over groepssex verteld. We kwamen inderdaad op een nacht van zessen klaar.’

14    -. (Kapstokpoëzie). Oorspronkelijk typoscript met enkele correcties in handschrift van Büch en zetaanwijzingen, doorhalingen en correcties in een onbekend handschrift. Vier bladen. Alleen recto.
€ 100,-
* Recensie van de bundel Zwarte liederen van Tymen Trolsky, gepubliceerd onder de titel ‘Kapstokpoëzie’ in Hollands Diep 10 (8 mei 1976).

15    -. ‘Leidse studentenwerkgroep over toneelstuk: Niet alle homoseksuelen zijn “giegelnichten…”‘. Interview met Boudewijn Büch in Leidsch Dagblad van vrijdag 20 februari 1970.
€ 65,-
* Bijzonder interview door Pieter C. Rosier, waarin vooral de 21-jarige Büch zich manifesteert. Met een prachtige foto van drie leden van de Leidse studentenwerkgroep Homoseksualiteit: Boudewijn Büch, Paul de Leeuw en Marius Vroegindeweij!
Met het archiefstempel van Harry G.M. Prick.

16    -. Leopardi. Gedachten. Oorspronkelijk typoscript met enkele correcties in handschrift van Büch en veel zetaanwijzingen, doorhalingen en correcties in een onbekend handschrift. Drie bladen. Alleen recto. Op kopijpapier van NRC Handelsblad.
€ 75,-
* Recensie van Frans van Doorens Leopardi-vertaling. Gepubliceerd in Hollands Diep.

17    -. (Nieuw proza). Oorspronkelijk typoscript met enkele correcties in handschrift van Büch en veel zetaanwijzingen, doorhalingen en correcties in een onbekend handschrift. Vier bladen. Alleen recto. Op kopijpapier van NRC Handelsblad.
€ 100,-
* Recensie van boeken van Christine Kraft, Guus Vleugel, Jacques Hamelink en Theo Kars, gepubliceerd onder de titel ‘Nieuw Proza’ in Hollands Diep 25/26 (18 december 1976).

18    -. Sotheby’s. Treasures of a world traveller. The Boudewijn Büch collection. Amsterdam, 2004. Ingenaaid. 104 p. Rijk geïllustreerd.
€ 8,-
* De veilingcatalogus van Büchs inboedel.

19    -. Steek eens op. Fotokopieën uit een schoolboek. Drie bladen. Met het archiefstempel van Harry G.M. Prick.
€ 12,-
* Met in het handschrift van Büch: ‘Darboek/ Nederlands/ 4 Mavo – 3 Havo/ (Meulenhoff/ Educatief/ zesde druk/ 1 + 2e oplage/ A’dam – 1977’.

20    -. ‘W.F. Kool’ (Aantekeningen over poëzie). Handschrift in inkt. Alleen recto. A4. Niet gesigneerd of gedateerd. Eind jaren zeventig
€ 50,-
* Wellicht enkele invallen naar aanleiding van een recensie? ‘ik weet niet wat poëzie is/ gedicht = wel poëzie/ heeft het inderdaad verkeerd begrepen’ en ‘hoeveel lezers heb ik?’.

21    -. Zelfportret. Originele tekening in inkt. Op verso kopijpapier NRC Handelsblad. Met archiefstempel Harry G.M. Prick.
€ 200,-
* Leuk zelfportret, wellicht een aanzet tot het portret dat eind jaren zeventig in De Revisor werd gepubliceerd. Toch was Büch er niet tevreden over, want hij kraste het door met drie pennenstreken.

22    (BÜCH, Boudewijn)  Bibliotheca Didina et Pinguina. Catalogus. De bibliotheek van Boudewijn Büch. (Amsterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam, 2005). Ingenaaid. 44 p. Geïllustreerd.
€ 7,-
* Met een begeleidend briefje van Leo van Maris aan Harry Prick en diens vrouw.

23    -. Büchmania Magazine nummer 1. (Leidschendam, Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2004). Garenloos. 56 p. Geïllustreerd.
€ 4,-
* Met bijdragen van o.a. Hans Hafkamp, Louis Schouten, Menno Voskuil en Diederik van Vleuten.

24    -. Büchmania Magazine nummer 2. (Leidschendam, Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2005). Garenloos. 70 p. Geïllustreerd.
€ 12,-
* Met op de binnenzijde van het voorplat ‘Harry G.M. Prick/ dinsdag 11 oktober/ 2005’. Met bijdragen van o.a. Hans Hafkamp, Frans Mouws en Menno Voskuil. In deze aflevering staat ook een interview met Harry Prick, met in dat artikel een achttal correcties in diens hand.

25    -. Stofmap met kleppen. 35,5 x 24 cm.
€ 18,-
* Met voorop in het handschrift van Harry G.M. Prick: ‘Boudewijn Maria Ignatius Büch/ XIII’ en daaronder, in het handschrift van Büch: ‘voor Harry/ van het failliet (sign.)// Den Haag 6 IX 1978’.
Jammer, de map is leeg…

26    ZONNEVELD, Peter van Collectie van 24 knipsels uit de NRC. 1981-1987. Betreft hoofdzakelijk de reeksen Behouden Huizen en Romantische Reizen.
€ 5,-

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25 april 2007 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 435.461 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: