antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 228: Gesigneerd

Inderdaad, in de lijst van vandaag staan handelsedities en luxe-exemplaren met een handtekening van een schrijver of illustrator. Geen brieven, geen opdrachten, maar gewoon: gesigneerd! Van Ter Braak en Marsman tot Cremer en Heeresma.

1    BOER, Herman Pieter de  De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen. (Met illustraties door Pat Andrea). Leiden, Sijthoff, [1973]. Verguld halfleer met linnen platten. Oblong. 160 p. 1e druk.
€ 65,-
* Eén van de 175 genummerde en door de auteur en illustrator gesigneerde luxe-exemplaren, volgens het colofon voorzien van een originele zeefdruk, maar dat blijkt bij nadere bestudering een offset-prent (ingeplakt als frontispice).

2    BOUDENS, Luc  Het zijn lange dagen. Antwerpen, Dedalus, 1989. Linnen. 260 p. 1e druk.
€ 190,-
* Eén van de 15 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren die in linnen werden gebonden door handboekbinderij De Pers.

3    BRAAK, Menno ter  Het tweede gezicht. (Verzamelde essays). (Met een gesigneerde houtgravure door John Buckland Wright en een bibliografie door G.H. ‘s-Gravesande). Den Haag, (L.J.C. Boucher), 1935. Zwart verguld heelmarokijn. Kop verguld. In gemarmerd foedraal. Gedrukt door Boosten en Stols in een oplage van 620 exemplaren. (2), X, 268 p. 1e druk.
€ 1200,-
* Een boek om naar op te zien!
Eén van de 20 luxe-exemplaren op met de hand geschept Vélin Vidalon. Binnen die luxe-exemplaren is dit nummer VII (op de pers genummerd) bestemd voor de verkoop. Onder het colofon gesigneerd door Ter Braak, de houtgravure werd gesigneerd door John Buckland Wright. Volgens Reid A17 werden de vijf exemplaren die niet in de handel kwamen (XVI-XX) gebonden in zwart marokijn, en werden van de overige vijftien sommige exemplaren gebonden in groen marokijn, de overige werden alleen ingenaaid.
Dit fantastische exemplaar, een absolute droom van een weelde-uitgave, werd kloek en uiterst voornaam gebonden in zwart heelmarokijn, hoogstwaarschijnlijk door Louis Malcorps.
Folemprise V. Reid A17.

4    BREEN, Leo van  Het gebit. Den Haag, City-drukkerij, [1938?]. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.
€ 18,-
* Op de titelpagina in potlood gesigneerd door de auteur. Niet in de NCC.

5    BURNIER, Andreas  Een tevreden lach. Amsterdam, Querido, 1983. Garenloos. 172 p. 4e druk. Exlibris.
€ 15,-
* Op de Franse titel gesigneerd door de auteur. Met buikband: ‘Bekroond met de/ Van-der-Hoogtprijs/ vierde druk’.

6    -. De verschrikkingen van het noorden. Amsterdam, Querido, 1967. Garenloos. 124 p. 2e druk.
€ 15,-
* Op de Franse titel gesigneerd en gedateerd (‘8 maart 1969’) door de auteur.

7    (CANTRÉ, Jozef). BRUNING, Gerard  Rembrandt de realist. (Met een houtsnede als frontspiece en een op de titelpagina (herhaald op het omslag) door Jozef CANTRÉ). Utrecht, De Gemeenschap, 1927. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt onder leiding van Charles Nypels in rood en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug geschaafd en deels los. Vochtvlek aan bovenzijde achteromslag.
€ 85,-
* Eén van de dertig Romeins genummerde exemplaren, bestemd voor Kemink & Zoon’s boekhandel te Utrecht en GESIGNEERD door Cantré. Domserie II. Van Laar 35.

8    (CONSTANT). KELK, Fanny  Constant. (Met een voorwoord door de kunstenaar). (Den Haag, Galerie Nouvelles Images, 1980). Geniet. 24 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 25,-
* Gesigneerd en gedateerd (‘3 Oct. ’80’) door de kunstenaar op de titelpagina.

9    (CONSTANT). VREE, Freddy de  Constant. (Schelderode, Kunstforum, 1981). Ingenaaid. 53 (=62) p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 25,-
* Gesigneerd door de kunstenaar op de titelpagina.

10    CREMER, Jan  Tropen. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1980. Linnen met stofomslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 500 door de auteur gesigneerde exemplaren. 2e druk, 1e handelseditie.
€ 18,-

11    DIELS, Gerard  Het doornen zeel. Gedichten. (Amsterdam, Meulenhoff, 1946). Ingenaaid. 80 p. Debuut. 1e druk.
€ 18,-
* Eén van de 100 exemplaren op Hollandsch, gesigneerd door de auteur. De Ceder 3.

12    DIELS, Gerard  Het doornen zeel. Gedichten. (Amsterdam, Meulenhoff, 1946). Ingenaaid. 80 p. Debuut. 1e druk.
€ 8,-
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. De Ceder 3.

13    (DUINKERKEN, Anton van). WASMER (samenst.), Marie de  Huit mystiques espagnols. Paris, Corrêa, (1940). Ingenaaid. 256 p.
€ 8,-
* Uit de bibliotheek van Anton van Duinkerken/ W. Asselbergs. Met op de Franse titel in potlood: ‘W. Asselbergs/ 1940’.

14    EYCK, P.N. van  Medousa. Den Haag, Stols, 1947. Verguld halfperkament. (2), 252 p. Typografie van de auteur. 1e druk.
€ 120,-
* Eén van de 20 romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept Hollands (sic), gesigneerd door de dichter. Van Dijk 750.

15    (FAVEREY, Hans). COLBY, Kenneth Mark  Artificial Paranoia. A computer simulation of paranoid processes. New York etc., Pergamon Press, (1975). Garenloos. 118 p. Leesvouwen.
€ 22,-
* Uit de bibliotheek van de dichter Hans Faverey, met zijn kenmerkende, rudimentaire handtekening op de titelpagina!

16    (FAVEREY, Hans). MADE-VAN BEKKUM, I.J. van der  Nederlandse woordassociatie normen. (Dutch Word Association Norms). Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1973. Ingenaaid. 370 p. Leesvouwen & potloodstreepjes.
€ 22,-
* Uit de bibliotheek van de dichter Hans Faverey, met zijn kenmerkende, rudimentaire handtekening op de titelpagina! Gezien de leesvouwen en potloodstreepjes heeft de dichter het boek ook daadwerkelijk gelezen.

17    GEEL, Chr.J. van  Uit de hoge boom geschreven. Amsterdam, Van Oorschot, 1967. Linnen. 128 p. 1e druk.
€ 275,-
* Eén van de 10 (= 20?) luxe-exemplaren op geschept papier en gebonden in roze-bruin linnen met vignet van Salden op het voorplat. In het colofon staat ‘Behalve de gewone oplage werden tien genummerde luxe exemplaren in de handel gebracht’. Van Geel schreef er onder: ‘en tien als deze/ I/ Van Geel’.

18    GOSSAERT, Geerten  Experimenten. Bussum, Van Dishoeck, 1943.Linnen. 184 p. 8e druk.
€ 30,-
* Op het voorste schutblad gesigneerd en gedateerd (‘10.4.44.’) door de dichter.

19    HART, Maarten ‘t  De aansprekers. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 204 p. 1e druk.
€ 25,-
* Gesigneerd door de auteur op het voorste schutblad.

20    -. Het meisje met de zwarte nagels. Leiden, Boekhandel De Kler, (2002). Geniet met stofomslag. 24 p. 1e druk.
€ 15,-
* Op de Franse titel gesigneerd en gedateerd (‘Leiden, 29 sept 2002’) door de auteur.

21    (HATTUM, J. van). HOMERUS  Ilias. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door Dr. W.G. van der Weerd. Zutphen, Thieme, z.j. Ingenaaid. 622 p. 2e druk. Rug en omslag licht beschadigd.
€ 12,-
* Uit de bibliotheek van Jac. van Hattum, met zijn handtekening op Franse titel.

22    HATTUM, Jac. van  Baanbrekertjes. Amsterdam, [Eigen beheer, 1932]. Geniet. (20) p. Debuut. De echte eerste druk! Klein hapje uit omslag.
€ 60,-
* In de niet als zodanig herkenbare tweede druk werden twee gedichten over Koningin Wilhelmina vervangen. Gesigneerd door de dichter op voorzijde omslag.

23    HEERESMA, Heere  Deze verzen en gedichten die poëzie ook. Verzamelde lyriek. Verluchtigd door Faber Heeresma met etsen en tekeningenuit onder meer de serie Kinderspelen en verder vervolledigd met de nodige Noten en een Nabetrachting van de auteur. Amstelveen, Loeb, 1974. Linnen met stofomslag. 56 p. Gedrukt in een oplage van 300 door de auteur gesigneerde en genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18,-
* Dit exemplaar werd niet genummerd, maar wél gesigneerd.

24    -. Deze verzen en gedichten die poëzie ook. Verzamelde lyriek. Verluchtigd door Faber Heeresma met etsen en tekeningenuit onder meer de serie Kinderspelen en verder vervolledigd met de nodige Noten en een Nabetrachting van de auteur. Amstelveen, Loeb, 1974. Linnen met stofomslag. 56 p. Gedrukt in een oplage van 300 door de auteur gesigneerde en genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25,-
* Eén van de 100 exemplaren van de ‘Hemony Oplage’, met een bijlage, het allerlaatste gedicht van Heersema, gedrukt in facsimile van het handschrift. Deze bijlage werd alleen bij de ‘Hemony Oplage’ gevoegd.

25    HELMAN, Albert  De stille plantage. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, (1980). Linnen. In cassette. (28), 258 p. Met een originele ets door Dick STOLWIJK. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door Helman gesigneerde exemplaren. Vochtvlek op cassette (en een héél klein beetje op de rug van het boek).
€ 42,-
* Met een uitvoerig, speciaal voor deze luxe-editie geschreven voorwoord (‘terugblik’) van de auteur.

26    JANSSEN, Pierre  Kunstgrepen. Televisie alsof het gedrukt staat. Amsterdam, De Bezige Bij, 1931. Garenloos. 152 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 12,-
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

27    LEIKER, Sjoerd  Geuzenkerst. Novelle. [Deventer], Ypse-Fecit, 1988. Halflinnen met gemarmerde platten. 20 p. Gedrukt in een oplage van 120 exemplaren. 1e druk.
€ 15,-
* Eén van de dertig Romeins genummerde luxe-exemplaren, gesigneerd door de auteur en gebonden in halflinnen.

28    MARJA, A.  Maar ja, Marja. Gedichten. [Bussum], Homerus Pers [F.G. Kroonder], 1942 [1943]. Halflinnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Band deels verschoten, voorste schutblad tegen de binnenzijde van het voorplat geplakt, tekstje op Franse titel.
€ 30,-
* Eén van de 75 luxe-exemplaren op ‘blauw-grijs, luxe-tekst’, onder het colofon gesigneerd door de auteur. De Jong 539.

29    MARSMAN, H.  Witte vrouwen. [Utrecht], De Gemeenschap, 1930. Losse katernen in (als meestal) licht gehavend omslag. 32 p. Gedrukt door Charles Nypels in een oplage van 550 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150,-
* Eén van de vijftig Romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder, onder het colofon GESIGNEERD door Marsman. Dit is nummer IV. Van Laar 117.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 9 juli 2007 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 442.042 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: