antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 283: J. Greshoff

Jan Greshoff (1888-1971) schreef niet minder dan 25 bundels melancholische, soms ironische poëzie. Hij stond aan de wieg van menig literair tijdschrift in het interbellum. Hij was een groot pleitbezorger van de Franse letterkunde, waarover hij vaak enthousiasmerend schreef. Zijn belangstelling voor bibliofilie bracht hem bij het prachtige tijdschrift De witte mier en de bekende bibliofiele reeksen van zijn uitgeversvriend A.A.M. Stols. In 1967, een paar jaar voor zijn dood, ontving Greshoff de Constantijn Huygensprijs.

‘Met schoolmeesters, paedagogen, politici en criticasters hebben we lekker niets van doen. Laat hèn maar blaten en bekvechten, wij lezen wat ons lusten wij koopen wat wij aardig vinden.’

  • Foto’s, brieven en documenten 1-7
  • Boeken en tijdschriften 8-68

FOTO’S, BRIEVEN EN DOCUMENTEN

1.  GRESHOFF, Jan Collectie handschriften, typoscripten, drukproeven en krantenknipsels. 1928-1937.

€ 8500

* Gevarieerde verzameling poëzie en (beschouwend) proza van een van de belangrijkste figuren uit het interbellum, bestaande uit meer dan 750 bladen handschrift, ongeveer 150 bladen typoscript, een tiental drukproeven, een halve meter krantenknipsels, vijf perskaarten, een visitekaartje en een originele röntgenfoto van het gebit van Greshoff. In vier archiefdozen.

De collectie omvat handschriften en typoscripten van (aanzetten tot) boekbesprekingen, memoire-achtige stukken over letterkundige vrienden (waaronder Bloem, Van Schendel, Vestdijk) en vijanden (Boutens), Franse literatuur (Duhamel, Léautaud, Rolland, Verlaine), schilderkunst (zijn vriend Joseph Kutter) en internationale reizen. Voorts vroege en soms zeer afwijkende versies van gedichten, benevens een aantal ongepubliceerde gedichten. Daarnaast een afwijkende drukproef van Rebuten, met een afgekeurde houtsnede van John Buckland Wright. Verder een omvangrijk, hoogstwaarschijnlijk ongepubliceerd fragment van Greshoffs nooit verschenen roman Tien Mei 1903. Bovendien leesaantekeningen, namen en adressen, titellijstjes (‘De Taak der Pers’, ‘Bijbelkennis’ en ‘Tegen de Tweedehandsboeken’ (!)) en een potloodtekening. Vanaf 1927 woonden Greshoff en zijn vrouw aan de Boulevard Auguste Reyers 130 in Brussel. Greshoff had toen weliswaar een aantal publicaties op zijn naam staan, maar schreef toch om den brode voor Het VaderlandNieuwe Rotterdamsche CourantDe Nieuwe CourantVrij NederlandDe Arnhemsche CourantGroot NederlandDen Gulden Winckel en Forum. In Afscheid van Europa (Den Haag/Rotterdam 1969) herinnert Greshoff zich over deze periode: ‘Ik schreef ook in de onmogelijkste publikaties over de onmogelijkste onderwerpen als herenmode (ik, een allesbehalve modieus man), over grammofoonplaten (met een angstwekkend geringe kennis van muziek) en over nog veel meer waar ik geen verstand van had en nu na verloop van tijd nog minder van weet.’ Daarnaast verscheen in deze periode van zijn hand een aantal (verzamel)bundels poëzie.

250439Behalve de curieuze röntgenfoto van Greshoffs gebit anno 1937 omvat deze collectie de handschriften van een aantal noemenswaardige teksten: een tegen Boutens gekant artikel (‘Macédoine d’Esprits’) voor Groot Nederland, met de beginzin ‘Dr. P.C. Boutens is verblind door de glans welke van de kleine Goebbels afstraalt.’; aanzetten, vroege versies en fragmenten van wat uiteindelijk de afdeling ‘V Arthur van Schendel’ zou worden in Greshoffs VW deel V; een zonderling interview met zichzelf, doorspekt met autobiografische herinneringen, dat begint met ‘Ik heb Greshoff, die op een der Brusselsche buitenboulevards een klein, vriendelijk bovenhuis bewoont, voor dit onderhoud in verschillende café’s ontmoet. Waar zou men de schrijver van “Dichters in het koffijhuis” trouwens beter ontmoeten kunnen?’; een leuke tekst over Vestdijks boekerij; en een ongepubliceerd cynisch gedicht uit 1928 waarin Bloem en Van Nijlen figureren, terwijl Achilles Mussche, die in 1927 debuteerde, enorm op de hak wordt genomen. Uitvoerig prospectus (6 p.) op aanvraag.

2.  GRESHOFF, Jan Foto. 5,1 x 3,8 cm. 1930.

€ 15

* Portretfoto van Greshoff, met half geloken ogen.

3.  GRESHOFF, Jan Foto. 7,3 x 5,2 cm. Jaren dertig.

€ 15

* Greshoff in Brussel.

4.  GRESHOFF, Jan Gedrukt visitekaartje. 5,5 x 9,5 cm.

€ 15

* Met het bekende Brusselse adres van de schrijver: ‘130. Bould Aug. Reyers’.

5.  GRESHOFF, Jan Handgeschreven ansichtkaart aan ‘B[este] A[driaan van der Veen]’. 8,7 x 14,0 cm. Recto en verso. Gemonogrammeerd en gedateerd ‘8 8 35’ [poststempel]. Tien regels tekst. Postzegel ruw verwijderd.

€ 65

* Greshoff stuurt Van der Veen een ‘kiekje van ons huis. Wij hebben nu zes weken onafgebroken mooi weer en toch niet te warm’. Voorts informeert hij naar Van der Veens lectuur en schrijfplannen. Op de beeldzijde van de ansichtkaart staan drie prachtige gebouwen afgebeeld, aan het strand van Sestri Levante. Greshoff licht met grote pijlen in groene inkt toe: ‘onze étage’, ‘strand-zee’, ‘woonetage van de fam. Schendel’ en ‘in de toren werkkamer van Arthur v Schendel’. In dezelfde tijd werd de bekende foto gemaakt van een zomers geklede Menno ter Braak, Jan Greshoff en Arthur van Schendel, op het balkon van de Van Schendels (hier afgebeeld). De familie Van Schendel woonde van 1920 tot 1945 in Sestri Levante.

6.  (GRESHOFF, Jan). WALLAGH, G.H. ‘Een interview met Jan Greshoff dat aardig had kunnen zijn (indien het zou zijn gehouden)’. Oorspronkelijk typoscript. 28,0 x 22,0 cm. Vier bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd, ongedateerd [1938]. Met enkele doorhalingen, correcties en toevoegingen in het handschrift van de auteur.

€ 35

* Prachtige, ironische tekst van de met Greshoff bevriende journalist en schrijver G.H. Wallagh (1908-1967), die zijn verbeelding de vrije loop liet. Met de getypte aantekening: ‘(Buiten verantwoordelijkheid van de hoofdredactie en iedereen)’. In dit nooit gehouden interview ontmoet Wallagh de schrijver naar aanleiding van diens vijftigste verjaardag in zijn bovenwoning in Brussel: ‘Na een lange gang en een trap, die ik langzaam nam om voor mijn lezers den indruk vast te houden van de zeventien rijmprenten die er hingen en de twaalf moderne schilderijen die heusch wel wat oponthoud rechtvaardigden, stond ik in een klein gangetje waar ik in het voorbijgaan 76 present-exemplaren van boeken-ter-recensie telde’. Wat volgt is een gesprek over ‘ijs en schuimpjes en “religieuses”‘, waarin Greshoff uitlegt wat het verschil is tussen geklopte en geslagen room. Aan het eind van de tekst schrikt de journalist wakker in de trein naar Brussel.

7.  GRESHOFF, Kees Foto. 11,1 x 8,1 cm.

€ 15

* Stoer portret van een jonge Greshoff junior. Kees Greshoff, zoon van Jan Greshoff en Aty Brunt, schreef en publiceerde zelf ook.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

8.  GRESHOFF, Jan Afscheid van Europa. Leven tegen het leven. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1969). Ingenaaid. 344 p. 1e druk. Ongelezen.

€ 8

* Greshoffs mémoires.

9.  GRESHOFF, Jan Arthur van Schendel. Aanteekeningen over “Jan Compagnie” en “De Waterman”. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Ingenaaid (omslag wat gevlekt). 72 p. Geïllustreerd. 1e druk. Hoek uit Franse titel geknipt.

€ 5

10.  GRESHOFF, Jan Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 1e druk. Kleine beschadiging aan onder- en bovenzijde rug.

€ 18

* Van Dijk 139.

11.  GRESHOFF, Jan Bitterzoet. Willemstad, De Stoep, 1944. Ingenaaid (rug wat beschadigd, omslag los). (8), 56 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Enkele vellen niet juist afgesneden met tekstverlies als gevolg.

€ 15

* Op pagina 39 veranderde Greshoff zelf met inkt het woord ‘herroepelijkheid’ in ‘onherroepelijkheid’.

12.  GRESHOFF, Jan Bric à brac. Rotterdam, Ad. Donker, 1957. Garenloos. 128 p. 1e druk.

€ 4

* Donker-pockets 11.

13.  GRESHOFF, Jan Confetti. Kleine gedichten. Brussel/ Maastricht, 1928. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 1e druk. Kleine beschadiging aan boven- en onderzijde rug.

€ 18

* Van Dijk 140.

14.  GRESHOFF, Jan Fabrieksgeheimen. Pretoria, Van Schaik, 1941. Ingenaaid met stofomslag. (4), 152 p. 1e druk.

€ 8

15.  GRESHOFF, Jan Gedichten 1907-1934. (Met een originele houtsnede van John Buckland Wright). Den Haag, (Boucher), 1934. Linnen met stofomslag. 280 p. Gedrukt door Stols in een oplage van 625 exemplaren. 1e druk. Netjes.

€ 30

* Folemprise 2. Reid A 15. Van Dijk 323 (geen Stols-uitgave).

16.  GRESHOFF, Jan Gedichten 1907-1936. Met een studie over “Hemelsche en aardsche poëzie” door S. Vestdijk. Maastricht/ Brussel, A.A.M. Stols, 1936. Ingenaaid. 232 p. 1e druk. Netjes.

€ 12

* Kaleidoscoop no. 18. Van Dijk 368.

17.  GRESHOFF, Jan Grensgebied. Amsterdam, Van Kampen/ Querido, 1950. Linnen met (licht beschadigd) stofomslag. 264 p. 1e druk.

€ 12

* Verzameld werk IV.

18.  GRESHOFF, Jan In alle ernst. Overpeinzingen op reis. Amsterdam, Querido, 1938. Linnen. 252 p. 1e druk.

€ 8

* Met op het schutblad een contemporaine opdracht van een ons onbekende ‘Johannes’.

19.  GRESHOFF, Jan Janee. Amsterdam, De Beuk, (1958). Ingenaaid.

€ 4

* De titel behelst het Afrikaanse woord ‘Janee’, dat tegelijkertijd een bevestiging en een ontkenning inhoudt. De Beuk zevende serie A, I.

20.  GRESHOFF, Jan. Janus Bifrons. Een debat in sonnetten. Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols, 1932. (16) p. Gedrukt in een oplage van slechts 100 exemplaren. 1e druk.

€ 20

* Rug gescheurd, draad ontbreekt. Dit typografische juweel is gedrukt op ‘handmade E.A. Poe’, een restant van Stols’ Poe-uitgave van hetzelfde jaar (Van Dijk 288). Dit is Van Dijk 274.

21.  GRESHOFF, Jan Kalender Zonder Dagen. Batavia, De Unie, 1941. Linnen met (deels licht verbruind) stofomslag. Z.p. Gedrukt in blauw en zwart. 1e druk.

€ 45

* 365 aforistische fragmenten. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Wijk en Truida,/ die in Indië steeds aanwezig waren,/ (sign.)/ 27 Juni ’41’. Mooi omslagontwerp!

22.  GRESHOFF, Jan Keurdicht (1907-1927). Bloemlezing met inleiding door Jan de Vries. Maastricht, Boosten & Stols, 1926. Ingenaaid. XVIII, 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Roestvlekjes, vooral voor- en achterin. Twee vouwtjes in achterzijde omslag.

€ 10

* Van Dijk 75 (geen Stols-uitgave).

23.  GRESHOFF, Jan Latijnsche lente. Opstellen en aanteekeningen. Leiden, Sijthoff, [1918]. Karton. (8), 210 p. 1e druk.

€ 8

* Opstellen over Franse literatuur.

24.  GRESHOFF, Jan Latijnsche lente. Opstellen en aanteekeningen. Leiden, Sijthoff, 1924. Karton (beschadiging aan kneep). (4), 160 p. 2e, gewijzigde druk.

€ 8

* Opstellen over Franse literatuur.

25.  GRESHOFF, Jan Menagerie. Herinneringen en beschouwingen. Den Haag, Stols, 1958. Linnen met stofomslag. 220 p. 1e druk. Strak exemplaar.

€ 8

* Persoonlijke stukken over Leo Vroman, Wim Walraven, Marnix Gijsen en veel Amerikaanse letterkunde. Niet in Van Dijk.

26.  GRESHOFF, Jan Mengelstoffen op het gebied der Fransche letterkunde. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Halflinnen. 174 p. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 8

* Korte essays over Anatole France, Jean Moréas, Charles Baudelaire, Pierre Benoit, Louis Codet, e.v.a. De Schatkamer 3. Van Dijk 17 (geen Stols-uitgave).

27.  GRESHOFF, Jan Mijn vriend Coster. Z.p., Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1948. Halflinnen met gemarmerde platten. (12), 172 p. Met portretten van Greshoff en [L.J.] Coster door S.L. HARTZ. Gedrukt door Drukkerij Meijer in een oplage van 400 genummerde exemplaren.

€ 8

* Mooie teksten over de geneugten van boeken en bibliofilie. Met Coster wordt Laurens Janszoon bedoeld, niet Dirk! Uitgave ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de auteur. Thomassen 15.

28.  GRESHOFF, Jan Mimosa pudica. Kaapstad, Constantia drukken, 1940. Halflinnen. 120 p. Gedrukt in een oplage van 325 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* 365 aforistische fragmenten.

29.  GRESHOFF, Jan Mirliton. Gedichten. Haarlem, Enschedé, 1932. Ingenaaid. 118 p. 1e druk. Enkele leesvouwen, Omslag deels wat verkleurd.

€ 120

* Eén van de twintig luxe-exemplaren, prachtig gedrukt op zwaar Japans papier. De bundel is poëtisch opgedragen aan Elisabeth en Charles Edgar du Perron, wiens landgoed wordt bezongen in de afdeling ‘Inscripties op bierviltjes’ met de gedichten ‘Chateau de Gistoux’ en ‘Een zomerdag op Gistoux’.

30.  GRESHOFF, Jan Muze, mijn vriendin. Pretoria, J.L. van Schaik, 1943. Ingenaaid. 170 p. 1e druk. Hap uit rug.

€ 8

* Persoonlijke essays over poëzie.

31.  GRESHOFF, Jan Nachtschade. Keur uit de aforismen, samengesteld door dr. G.W. Huygens, met een inleidende studie door Adriaan van der Veen. Den Haag, Stols, [1958]. Linnen met stofomslag. 180 p. 1e druk. Aantekening op p. 177.

€ 8

* Niet in Van Dijk.

32.  GRESHOFF, Jan Over den omgang met boeken. Den Haag, Leopold, 1929. Ingenaaid. (6), 38 p. 1e druk.

€ 5

* ‘Met schoolmeesters, paedagogen, politici en criticasters hebben we lekker niets van doen. Laat hèn maar blaten en bekvechten, wij lezen wat ons lusten wij koopen wat wij aardig vinden.’

33.  GRESHOFF, Jan Pluis en niet pluis. De zes en zeven kruisjes. Zaandijk, Heijnis, 1958. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. Mooi exemplaar.

€ 8

34.  GRESHOFF, Jan Rebuten. (Met een houtsnede van John BUCKLAND WRIGHT). Den Haag, (Boucher), 1936. Linnen met stofomslag. 196 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Keurig.

€ 15

* Folemprise 6. Reid A21.

35.  GRESHOFF, Jan Rebuten. (Met een houtsnede van John BUCKLAND WRIGHT). Den Haag, (Boucher), 1936. Linnen. 196 p. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk.

€ 8

* Folemprise 6. Reid A21.

36.  GRESHOFF, Jan Te grabbel. Zeven korte Beschouwingen. Brugge, A. van Acker, 1938. Ingenaaid. 64 p. 1e druk.

€ 6

* De Garve, tweede reeks, deel 3.

37.  GRESHOFF, Jan ‘Ter inleiding’. In: Ce vice impuni, la lecture. Geïllustreerd maandblad voor vrienden van de fransche letteren. Jrg. 1, afl. 1 (15 december 1938). Gevouwen (horizontaal gescheurd). 4 p. Geïllustreerd.

€ 15

* Greshoff licht het programma toe van de allereerste aflevering van dit aan Franse letterkunde gewijde krantje, dat onder leiding staat van Jacques Gans. Bevat voorts bijdragen van D.A.M. Binnendijk, J.F. le Jars, W.A. Kramers en H. Marsman.

38.  GRESHOFF, Jan Toen. (Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1972). Ingenaaid. Gedrukt op 150 grams Hollands druk van Van Gelder in een beperkte, genummerde oplage. 1e druk.

€ 6

* ‘Toen’ is het laatste, onvoltooide gedicht van Greshoff, door zijn vrouw samengesteld uit de nagelaten papieren. Ongenummerd exemplaar, als vrijwel altijd.

39.  GRESHOFF, Jan Volière. Den Haag, Stols, 1956. Linnen met stofomslag. 212 p. 1e druk.

€ 8

* Veel over Du Perron en Ter Braak, maar ook over Bloem, Marsman en Slauerhoff. Van Dijk 974.

40.  GRESHOFF, Jan Voor de persoonlijkheid. Heruitgegeven in officiële spelling volgens de originele tekst verschenen in “Het Spel der Spelen” Querido-uitgave New York 1944. Tent City(= Brussel), Top Hat Uitgave (= Lode Opdebeek), 1947. Ingenaaid. 20 p. Met de hand gezet uit de Grotius en gedrukt door Lode Opdebeek in rood en zwart in een oplage van slechts 20 exemplaren.

€ 100

* Uitgegeven ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de bevrijding van Nederland.

41.  GRESHOFF, Jan Voor volwassenen. Aphorismen. Brussel, Manteau, 1945. Ingenaaid. 88 p. Oplage 1100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat verbruind.

€ 22

* Met op pagina (7) en pagina 55 twee correcties in inkt door Greshoff zelf: in het motto van Aristophanes veranderde hij ‘voor volwassenen is het deugd’ in ‘voor volwassenen is dit de dichter’. Op pagina 55 veranderde hij is aforisme 296 het woord ‘rijkdom’ in ‘armoede’. Ongenummerd exemplaar (volgens colofon één van de ‘enkele exemplaren die niet in de handel gebracht worden’).

42.  GRESHOFF, Jan Voor volwassenen. Aphorismen. Brussel, Manteau, 1945. Ingenaaid. 88 p. Oplage 1100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 7

43.  GRESHOFF, Jan Wind wind. (Kaapstad, eigen beheer, 1968). Op Chinese wijze gebonden. Met omslag. (24) p. ‘Opmaak en calligrafie Joop de Nijs naar een idee van Piet Worm, die het drukwerk verzorgde (…)’. Gedrukt in 200 exemplaren op Hahnemühle. Vlekje op voorzijde omslag.

€ 20

* Eén van de 100 genummerde exemplaren.

44.  GRESHOFF, Jan Een eerlijk man heeft niets dan zijn gelaat. Een bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en ingeleid door Marko Fondse. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Garenloos. 208 p.

€ 4

45.  GRESHOFF, Jan Het spel der spelen. Causerieën over het Boek. New York, Querido, 1944. Linnen met stofomslag (ontwerp [Gerard] Hordijk). 216 p. 1e druk. Keurig.

€ 12

* Dit boek is in druk opgedragen aan L.A. Ries, die ook in New York woonde.

46.  GRESHOFF, Jan De wieken van de molen. (…). Voorafgegaan door een Brief aan den Lezer van J. van Nijlen. Haarlem, Enschedé, 1927. Halflinnen met titeletiketje op voorplat. (4), 68 p. Gedrukt op geschept papier in rood en zwart in 150 exemplaren. 1e druk. Mooi exlibris van H. Boekenoogen op binnenzijde voorplat.

€ 35

47.  GRESHOFF, Jan De wieken van den molen. Eenvoudig Leesboekje voor Beginnende Twijfelaars en Hen die het wenschen te worden. Maastricht/ Brussel, Stols, [1937]. Karton. 64 p. 2e druk.

€ 6

* Kaleidoscoop 21. Van Dijk 396. Zonder de inleiding van Jan van Nijlen, die wel was opgenomen in de 1e druk uit 1927.

48.  GRESHOFF, Jan De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek onder leiding van J. Greshoff. Apeldoorn, Dixon, 1912-1913. Jaargang 1-2. Later halflinnen met gemarmerde platten.

€ 75

* De zeldzame eerste reeks van dit boekentijdschrift. Interessante artikelen over exlibris, kinderboeken, De Zilverdistel, het verband tussen het innerlijk en het uiterlijk van het boek, en meer. Met bijdragen van o.a. J. Greshoff, J. Schwencke, A.A.M. Stols en J.F. van Royen, die volgens een aankondiging in de eerste jaargang ‘in den loop van den winter 1912-1913’ een serie cursuslezingen zou houden. Sommige afleveringen met bijlagen in de vorm van geschept papier, letterproeven en steendrukken.

49.  GRESHOFF, Jan De Witte Mier. Maandschrift voor de vrienden van Boek en Prent onder leiding van J. Greshoff. Maastricht, Boosten & Stols, 1924-1926. Jaargang 1-3. In 28 afleveringen. COMPLEET. Nette set.

€ 160

* Fraai, door Jan van Krimpen vormgegeven tijdschrift ‘niet alleen over litteratuur en grafische kunsten, maar ook over alle ethische en sociale problemen, welke daarmede verband houden’, aldus het inliggende prospectus. Met bijdragen van J.C. Bloem, Roel Houwink, Jan van Krimpen, H. Marsman, Jan van Nijlen, Maurice Roelants, Nico Rost, J. Slauerhoff en vele anderen. In de rubriek ‘Menschen, Daden & Data’ schrijft Greshoff ook zelf: over overleden schrijvers, ontmoetingen met kunstenaars, bijzondere opdrachtexemplaren uit zijn bezit en een enkel polemiekje. Wedergeboorte van het tijdschrift De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek, dat Greshoff redigeerde van 1912 tot 1914. Helaas was deze tweede reeks ook geen lang leven beschoren.

50.  (GRESHOFF, Jan) Nederlandse en Vlaamse letterkunde en boekkunst. Een uitzonderlijke verzameling, van oorspronkelijke uitgaven, opdracht-exemplaren, handschriften en brieven onder andere ruim 300 werken uit de bibliotheek van wijlen Jan Greshoff. Utrecht, J.L Beijers, 23 juni 1981.

€ 15

* Een catalogus om bij te watertanden. De mooiste boeken waren overigens afkomstig uit de collectie van Henri Dirkx, alias ‘Suikerjan’. Opbrengsten bijgevoegd.

51.  (GRESHOFF, Jan) Collectie knipsels. Ca. 150 stuks. Uit de periode 1928-1965.

€ 40

* Interessante collectie knipsels van en over Jan Greshoff.

52.  (GRESHOFF, Jan) Collectie van negen prospectussen en een overdrukje. Uit de jaren 1926-1948.

€ 15

* Aardige verzameling mooi vormgegeven prospectussen en de overdruk ‘Inleiding tot de bibliografie van de werken van Jan Greshoff’ door G.H. ‘s-Gravesande.

53.  (GRESHOFF, Jan) (Uitnodiging voor een tentoonstelling van de werken van Jan Greshoff). Tweezijdig bedrukt kaartje, gedateerd ‘Amsterdam, 8 mei 1939’. Uitnodiging voor een Greshoff-tentoonstelling in de expositiezaal op de derde etage van De Bijenkorf.

€ 15

Bijgevoegd: Toegangsbewijs voor de lezing van Dr. Garmt Stuiveling over Jan Greshoff op 11 mei in de lunchroom van De Bijenkorf in Amsterdam. Voorts: knipsel uit een ons onbekende krant, met de mededeling dat de lezing van Stuiveling niet doorgaat, ‘daar er in de hoofdstad luchtbeschermingsoefeningen gehouden worden en De Bijenkorf uitgekozen is om er een sirene op te plaatsen’.

54.  (GRESHOFF, J.). CANNEGIETER, H.G. ‘Persoonlijkheden. Jan Greshoff’. Pagina 448-464 in Morks-Magazijn (september 1934).

€ 10

* Overdruk van een uitgebreide beschouwing over leven en werk van Greshoff, rijk geïllustreerd met foto’s uit het bezit van de auteur.

55.  (GRESHOFF, Jan). ECKEREN, Gerard van Over J. Greshoff. Brussel, Hollandsch Weekblad, 1938. Ingenaaid met stofomslag. 36 p. 1e druk.

€ 10

56.  (GRESHOFF, Jan). MORRIEN e.a., Adriaan De jongste generatie over J. Greshoff. Den Haag, Leopold, 1938. Ingenaaid. (6), 34 p. 1e druk.

€ 6

* Bevat bijdragen van o.a. Fred BATTEN, Pierre H. DUBOIS, H.A. GOMPERTS, Ed. HOORNIK, R. van LIER en Adriaan MORRIëN.

57.  (GRESHOFF, Jan). VALÉRY, Paul Variété. (Parijs), Gallimard, (1948). Ingenaaid. 280 p. 92e druk.

€ 15

* Uit de bibliotheek van Jan Greshoff, met zijn handtekening op het voorste schutblad.

58.  (GRESHOFF, Jan). VEEN, Adriaan van der Geld speelt de groote rol. Den Haag, Leopold, 1939. Linnen. 120 p. 2e druk.

€ 45

* Exemplaar met opdracht op schutblad: ‘Voor mijn/ grooten vriend/ J. Greshoff/ Adriaan/ New York/ Maart 1940’.

59.  GRESHOFF (inl.), Jan Kent uw dichters! Honderd gedichten van honderd dichters. Een poëtisch stalenboek. Met een Inleiding door J. Greshoff en een Bibliographie door G.H. ‘s-Gravesande. Bandteekening van Marcel Stobbaerts. Amsterdam, Meulenhoff, [1932]. Linnen. 204 p. 1e druk. Roestvlekjes, vooral voor- en achterin.

€ 6

* Met op pagina 62-64 ook een vers van Greshoff zelf.

60.  GRESHOFF (samenst.), Jan In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland. 1940 – 10 mei – 1945. (Met een inleiding door Adriaan van der Veen). New York, Querido, 1945. Linnen. 320 p. 1e druk.

€ 8

* Bevat bijdragen van o.a. Jan Greshoff, Rob Nieuwenhuys, F.C. Terborgh en Leo Vroman.

61.  GRESHOFF (samenst.), Jan In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland. 1940 – 10 mei – 1945. (Met een inleiding door Adriaan van der Veen). New York, Querido, 1945. Linnen met stofomslag (ontwerp [Gerard] Hordijk). 320 p. 1e druk.

€ 12

* Bevat bijdragen van o.a. Jan Greshoff, Rob Nieuwenhuys, F.C. Terborgh en Leo Vroman.

62.  GRESHOFF (samenst.), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Den Haag, Luctor et Emergo, 1910. Perkaline (gescheurd en beschadigd). 180 p. Geïllustreerd. Eén illustratie ontbreekt. 1e druk.

€ 6

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. BLOEM, P.C. BOUTENS, P.N. van EYCK, Jan GRESHOFF, Jacob Israël de HAAN, Aart van der LEEUW, Jan van NIJLEN, en A. ROLAND HOLST.

63.  GRESHOFF (samenst.), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Den Haag, Luctor et Emergo, 1910. Karton (aardige privéband met marmer overtrokken platten; oorspronkelijke voorzijde omslag van perkaline meengebonden). 180 p. Geïllustreerd. 1e druk. Exlibris op voorste schutblad, naam en nummer op Franse titel.

€ 20

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. BLOEM, P.C. BOUTENS, P.N. van EYCK, Jan GRESHOFF, Jacob Israël de HAAN, Aart van der LEEUW, Jan van NIJLEN, en A. ROLAND HOLST.

64.  GRESHOFF (samenst.), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Den Haag, Luctor et Emergo, 1910. Perkaline. 180 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 20

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. BLOEM, P.C. BOUTENS, P.N. van EYCK, Jan GRESHOFF, Jacob Israël de HAAN, Aart van der LEEUW, Jan van NIJLEN, en A. ROLAND HOLST.

65.  GRESHOFF (samenstelling en inleiding), Jan Het jaar der dichters 1914. Samengesteld door J. Greshoff. Amsterdam, Van Looy, 1913. Halflinnen. XXVI, 132 p. 1e druk. Sneden roestig. Platten zeer licht gevlekt.

€ 12

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. Bloem, Jacob Israël de Haan, Jan van Nijlen en A. Roland Holst, maar ook een gedicht van J.G. Danser.

66.  GRESHOFF (samenstelling en inleiding), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1912. Samengesteld door J. Greshoff. Omslagversiering door Nini Brunt. Den Haag, Dickhoff, 1911. Ingenaaid. 240 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag aan randen en rug wat beschadigd.

€ 15

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. Bloem, Jacob Israël de Haan, Jan van Nijlen en A. Roland Holst.

67.  GRESHOFF (samenstelling en inleiding), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1913. Apeldoorn, Dixon, 1912. Kunstleer. 232 p. 1e druk.

€ 15

* Bevat bijdragen van o.a. J.C. Bloem, Jacob Israël de Haan, Jan van Nijlen en A. Roland Holst.

68.  GRESHOFF (samenstelling en inleiding), Jan Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1915. Amsterdam, Van Looy, 1914. Ingenaaid. Omslag, typografie en prachtige initialen van de hand van Jan van KRIMPEN. Onafgesneden. 144 p. 1e druk.

€ 25

* Werk van o.a. Bloem, De Haan, Van Nijlen en Roland Holst, maar ook drie gedichten van J.G. Danser.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 november 2008 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 440.374 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: