antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 290: Jan Cremer

Boom boom boom boom / I’m gonna shoot you right down / Right off your feet / I take you home with me / Put you in my house / Boom boom boom boom / Ha, ha, ha, ha.

Aldus zingt Jan Cremer, onder begeleiding van een orkest, op een tegenwoordig door verzamelaars gezocht grammofoonplaatje. In deze nieuwsbrief staan verder veel boeken, papieren en foto’s van en over Jan Cremer. We openen met twee behoorlijk zeldzame statements van de 19-jarige kunstenaar Cremer, die eerder dan de schrijver Cremer voet aan de grond zette. Dat zijn kunst en brutale opvattingen niet door iedereen werden omarmd blijkt uit de stapel knipsels in het derde nummer. U vindt tevens een stoet Ik Jan Cremer, in eerste druk en in vertaling, originele foto’s en een handgeschreven brief van Cremers copycat Gerard Kreuger.


2512321.  CREMER, Jan cremer exposeert van 4 tot 30 september 1959. peinture barbarisme. Uitnodiging, eenzijdig bedrukt. 18,1 x 39,6 cm. Gevouwen. Kwetsbaar, want gedrukt op krantenpapier. Zeldzaam!

€ 200

* Uitnodiging tot de ‘vernissage op vrijdagmiddag 4 september [1959] 4 uur door alexander n. donskoy, brussel’ bij Galerie cinq mouches te Amsterdam. En: ‘de dichter hans wesseling draagt voor uit eigen werk’. N.B.: ‘dranken van de ned. wijnkoperij, amsterdam’. Jacques Gans in De Telegraaf van 5 september 1959: ‘dit “woeste beest”, de barbaar Cremer, slaagt er niet in mij te doen geloven, dat hij zo heet gegeten moet worden als zijn mede-barbaarse schrijver Wesseling hem belieft op te dienen. En hij blijkt nog een heel praktisch bij de tijds oog te hebben voor de waarde van de publiciteit, want zijn bij het manifest gevoegde uitnodiging voor zijn tentoonstelling in de ook al bijzonder burgerlijke “Vijf vliegen” vermeldt, dat de dranken van de Nederlandse Wijnkoperij te Amsterdam zijn’.

2.  CREMER, Jan op beschadigde poten lopen. manifest aangaande de peinture barbarisme van cremer. Affiche, eenzijdig bedrukt. 54,5 x 39,6 cm. Gevouwen. Keurig exemplaar van dit kwetsbare blad. Zeer zeldzaam.

€ 200

* Uitgegeven ter gelegenheid van de Cremer-tentoonstellingen in Galerie cinq mouches te Amsterdam en Galerie ’t venster te Rotterdam anno 1959. De programmatische tekst van Hans Wesseling en Jan Cremer, die hier debuteert, is geïllustreerd met foto’s van Marianne Dommisse van Cremers schilderijen en een portret van Cremer met de dichter en mede-barbarist Hans Wesseling, van wie hier het gedicht ‘voor jan c.’ is afgedrukt. Over de foto van Cremer en Wesseling schreef Vrij Nederland op 19 september 1959: ‘Op een bij het manifest afgedrukte foto doen dichter en schilder hun uiterste best om op misdadigers te lijken’.

2512303.  CREMER, Jan Collectie knipsels. Ca. 240 stuks. Uit de periode 1959-1976. In twee stofklepmappen.

€ 100

* Geweldige collectie knipsels van en over de schrijver en kunstenaar Jan Cremer, uit Nederlandse en Belgische kranten, weekbladen en tv-gidsen: een handvol knipsels over de eerste, geruchtmakende tentoonstellingen van Cremer, tientallen over zijn debuut (inclusief het beruchte ‘De Smerige Bij Bezig’ in Trouw), zijn vertrek naar Amerika, en zelfs ingezonden brieven!

247164.  CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Garenloos. 344 p. 1e druk. Debuut. Rond rug gevlekt. Ferme leesvouw.

€ 140

* Exemplaar met contemporaine signatuur van Cremer op de titelpagina: ‘jan/ cremer/ aug. 64.’ Een eerste druk met handtekening uit 1964 hebben wij niet eerder onder ogen gehad!

249985.  (CREMER, Jan) Ik Herman Samuel Falkland. De onverbiddelijke bestseller. Vouwkaart.

€ 50

* Nieuwjaarswens 1964-1965 van de directie van de Nijmeegse Stadsschouwburg. De voorzijde is geheel opgemaakt in de stijl van het omslag van Ik Jan Cremer, maar in plaats van Cremer op een motor zien we Herman Heijermans op een driewieler. Op de binnenzijde van de kaart staat o.a. gedrukt: ‘Herman Heijermans, de onverbiddelijke best-seller van het afgelopen jaar op ons toneel. Hij maakte een opzienbarende comeback in de Top Tien van de Toneel-Hit-Parade in een vol en goed seizoen met maar enkele flops en tal van tops. yeah, yeah, yeah, yeah!’

Deze kaart werd indertijd door Dolf Verspoor verstuurd. Onder de goede wensen van de directie van de Nijmeegse Stadsschouwburg schreef hij: ‘en Dily en Dolf/ Verspoor’.

Buitengewoon komisch & curieus!

315516.  CREMER, Jan Ich, Jan Cremer. (Vertaald door Johannes Werres en Klaus Rainer Röhl). Hamburg, Gala Verlag, [1964]. Linnen met (licht beschadigd) stofomslag. 464 p. Kop iets gevlekt.

€ 40

* Jan Cremer op 12 september 1964 tegenover Bibeb over de vertalingen van Ik Jan Cremer: ‘Er zijn er nu 3, “I Jan Cremer”, “Eg Jan Cremer”, “Ich Jan Cremer”. De vertaling van de titel is niet moeilijk’. Deze Duitse vertaling was overigens een tijdje verboden in Duitsland, omdat de vertalers allerlei anti-Duitse ressentimenten hadden verwerkt in hun vertaling.

7.  CREMER, Jan I Jan Cremer. English version by R.E. Wyngaard and Alexander Trocchi. London, Calder and Boyars, (1965). Karton met stofomslag. 336 p. ‘Second impression’. Naam op schutblad. Omslag heeft aan bovenzijde rug wat kreukjes.

€ 22

8.  CREMER, Jan I Jan Cremer. With an Introduction by Seymour Krim. New York, Shorecrest, (1965). Linnen met stofomslag. XIV, 314 p. 1e Amerikaanse uitgave.

€ 45

* Een exemplaar met wat verschoten en gevlekte rug van het stofomslag leverbaar voor 28 euro.

9.  CREMER, Jan Ik Jan Cremer 2. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Garenloos. 448 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 8

2505410.  CREMER, Jan Telegram aan Freddy de Vree (‘DVREE’). 14,5 x 19,5 cm. Datumstempel van het kantoor van aankomst: ‘Aalst/ 25 VIII 1968’.

€ 35

* Cremer verstuurde het telegram vanaf zijn ranch ‘Sea Ranch’, Slough and Round Pond in Wellfleet-Truro, Cape Cod. De verzonden tekst beslaat maar één woord: anytime.

2474311.  CREMER, Jan Jan Cremer writes again. (Vertaald door Jon Lulius). New York, Grove Press, (1969). Linnen met stofomslag. 346 p. 1e druk. Stofomslag aan randen wat vuil.

€ 35

* Amerikaanse uitgave van Ik Jan Cremer 2.

12.  CREMER, Jan Toneel. The late late show & Oklahoma motel. Utrecht/Antw., Bruna, (1969). Garenloos. 128 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 4

13.  CREMER, Jan Made in U.S.A. Utrecht/Antw., Bruna, 1969. Garenloos. 248 p. (Met voor- en achterin vijf verschillende voor- en achteromslagen). 1e druk. Enkele leesvouwen, rug deels verschoten.

€ 12

14.  (CREMER, Jan) Kamervragen. Mondelinge vragen op 5 maart 1970 gesteld door het Tweede Kamerlid mr. H.Ch.J.M.Kronenburg en de antwoorden daarop van de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, dr.M.A.M.Klompé. (Tevens schriftelijke vragen door de kamerleden B. Goudzwaard en J. van Leeuwen, en door J. Voogd. Met als bijlage een brief aan de minister van Han Surink, direkteur van toneelgroep Studio.) Rijswijk, Voorlichtingsdienst Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, (1970). 5 bladen éénzijdig gestencild A4, waarvan het eerste voorbedrukt in grijs en rood.

€ 25

* Het Tweede Kamerlid Kronenburg (Lijst-Kronenburg, voorheen Boerenpartij) was ter ore gekomen dat toneelgroep Studio een toneelstuk van Jan Cremer zou opvoeren, genaamd “De Stukken”, waarvoor deze auteur subsidie had gekregen van het ministerie van C.R.M. In zijn vragen deed Kronenburg het voorstel de tekst vooraf in handen van Klompé’s ambtgenoot van Justitie te stellen, ‘teneinde te voorkomen, dat dit stuk wordt opgevoerd, indien de strekking zedenkwetsend in de zin der betrekkelijke wetgeving is’. De minister antwoordde dat het gaat om de eenakters Oklahoma-motel en The late late show, waarvan het laatste al in 1968 is opgevoerd, en de teksten reeds geruime tijd in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

De twee gematigd-progressieve ARP-Kamerleden Bob Goudzwaard en Hannie van Leeuwen hadden vernomen dat twee actrices zich hadden teruggetrokken wegens een voor hen kwetsende opvoering van het toneel van Jan Cremer, en vroegen zich af of het subsidiebeleid dan niet in strijd is met de normen, die in verband met de eisen van openbare orde en goede zeden dienen te worden gehanteerd.

PvdA-Kamerlid Joop Voogd tenslotte, in woede ontstoken door de vragen van Kronenburg, verzoekt de minister twee stellingen te onderschrijven, o.m. ‘Dat zij blijft afwijzen om als Minister van Cultuur te fungeren als “aangeefster” voor haar ambtgenoot van Justitie’.Alle vragen worden door de minister bedaard en sussend beantwoord.

15.  CREMER, Jan Sneeuw. Amsterdam, Loeb, (1977). Garenloos. 72 p. 2e druk. Naam op Franse titel. Rug geschaafd.

€ 3

* De eerste druk van deze uitgave verscheen als bibliofiele uitgave.

16.  CREMER, Jan Jan Cremer Krant. Nummer 2 (dec. 1977; nummer 1 verscheen tien jaar eerder). (Amsterdam, Loeb), 1977. Groot folio. Z.p. Geïllustreerd.

€ 12

* Themanummer over Cremer als beeldend kunstenaar. Amusant!

17.  CREMER, Jan Jan Cremer’s logboek (fragmenten). P. 18-37 in: BoekMagazine, afl. 4 (juli 1978). Garenloos. 160 p. Geïllustreerd.

€ 4

* Door Jan Cremer voor deze uitgave gekozen fragmenten uit Jan Cremer’s logboek. Bevat ook een uitgebreid interview met Bertus Aafjes.

18.  CREMER, Jan Het Zwijgzame Korps. Amsterdam, Loeb, (1978). Garenloos. 180 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 9

19.  CREMER, Jan Jan Cremer’s logboek. Amsterdam, Loeb, (1978). Garenloos. 416 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 7

20.  CREMER, Jan Tropen. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1980. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

€ 18

* Jaarwisselingsgeschenk 1979/1980. Niet in de handel.

21.  CREMER, Jan De avonturen van Jan Cremer. Amsterdam, Loeb, 1980. Garenloos. 192 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 8

22.  CREMER, Jan Uit den oertijd. Vroege verzen van Jan Cremer. Enschede, 20 april-pers, 1986. Ingenaaid met stofomslag. 12 p. Gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.

€ 65

* Vijf gedichten van Jan Cremer in een niet eerder door ons aangetroffen uitgaafje! Ongenummerd exemplaar. Niet in de NCC.

23.  CREMER, Jan Jongensleed. Amsterdam, Budgetboeken BVio, 1988. Oblong. Geniet. 96 p. 1e druk.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘22.1.91/ voor Magdeleen v W./ Jan Cremer’.

24.  CREMER, Jan Originele zwart-witfoto. 16,5 x 23,2 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel van Gerald Dauphin. Eind jaren zestig.

€ 200

* Fantastische foto van Jan Cremer met bontkraag, staand achter het portier van een Porsche 356. Met op de beeldzijde een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cremer: ‘voor Guus & Annie Marquinie/ met vriendelijke/ groeten van/ Jan/ Cremer’. Op de achterzijde schreef Cremer: ‘Beter laat dan nooit! En nog erg bedankt voor/ uw vriendelijke brief/ Sept 1, 69/ Jan Cr.’ Bijgevoegd: deel van de envelop waarin de foto verstuurd is, met adressering in handschrift van Jan Cremer. Datum poststempel: 2 september 1969.

25.  CREMER, Jan Originele foto. 17,7 x 12,7 cm. Ca. 1980.

€ 16

* Cremer gehuld in bont, zonnebril op het voorhoofd en een poolhond op schoot.

26.  CREMER, Jan Originele foto. 20,3 x 25,4 cm. Met op de achterzijde een stempel van Bert Verhoeff. [1990].

€ 30

* Jan Cremer met de zangeres Margit Bangó. Samen houden ze haar cd Voor Jan Cremer vast.

27.  CREMER, Jan Originele foto. 7,8 x 12,7 cm. Met op de achterzijde een sticker van Kippa. Jaren tachtig.

€ 12

* Buitenopname, Cremer kijkt recht in de lens.

28.  CREMER, Jan (met orkestbegeleiding) Boom boom/ Good morning little schoolgirl. Grammofoonplaat. 17 cm. 45 toeren. 1964. In onbedrukt bruin hoesje.

€ 45

* SH 103.

‘Boom boom boom boom
I’m gonna shoot you right down
Right off your feet
I take you home with me
Put you in my house
Boom boom boom boom
Ha, ha, ha, ha

29.  (CREMER, Jan) Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling Cremer grafiek/prints 1956-1998. 1999. Planodruk. 15 x 21 cm. Geïllustreerd.

€ 5

* De (verkoop)tentoonstelling werd gehouden in Museum Jan van der Togt.

30.  (CREMER, Jan) Een ontmoeting met Jan Cremer. In: Pensioenjournaal. Rijswijk, Pensioenfonds Metaal en Techniek, 2005. Geniet. 8 p. Geïllustreerd.

€ 5

* Aflevering van het kwartaalblad van Pensioenfonds Metaal en Techniek, met een interview met Jan Cremer.

31.  CREMER (inl. en samenst.), Jan Pulp USA. Van Hakenkruis tot Hamer & Sikkel, over Het Rode en Gele Gevaar. Amerikaanse pulpverhalen verzameld en ingeleid door Jan Cremer. (Vertaald door José de Graaf). Amsterdam, Loeb, (1981). Garenloos. 320 p. Geïllustreerd. 1e Nederlandse druk.

€ 10

32.  (CREMER (inl.), Jan). CREMER Sr., J. Op de fiets de wereld in. Voorwoord Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Garenloos. 220 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 8

33.  (CREMER (inl.), Jan). CREMER, J. Het perpétuum-mobile. Ingeleid door Jan Cremer. (Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1978). Linnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. Laatste kneep los.

€ 5

* Pamflet geschreven door de vader van Jan Cremer in 1929, uitgegeven door het Comité voor de Rechten van den Mensch. Jaarwisselingsgeschenk 1978-1979. Niet in de handel.

34.  (CREMER (inl.), Jan). CREMER, J. Het perpétuum-mobile. Ingeleid door Jan Cremer. (Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1978). Linnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.

€ 35

* Pamflet geschreven door de vader van Jan Cremer in 1929, uitgegeven door het Comité voor de Rechten van den Mensch. Jaarwisselingsgeschenk 1978-1979. Niet in de handel.Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van (zoon) Jan Cremer op de colofonpagina: ‘voor Marijke/ Pieterse/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer/ 2.2.79’.

35.  (CREMER, Jan). DAUPHIN, Gerald Jan Cremer in New York & Jayne Mansfield. Antwerpen, Celbeton, (1966). Garenloos. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 30

* Met, los bijgevoegd, een ‘centerfold’ Jan Cremer met grote (speelgoed)tijger.

36.  (CREMER, Jan). KREUGER, Gerard Handgeschreven brief aan ‘mej. (?) A. Marquinie-Vercruysse’. 26,8 x 20,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘gerard kreuger’ en gedateerd ‘Kapellenbos, 6 nov. 1969’. 17 regels tekst. Met de originele envelop (opgeplakt).

€ 25

* Vriendelijke brief van de man die in mei 1965 vanuit de Haagse gevangenis beweerde dat Jan Cremer fragmenten uit zijn manuscript in Ik, Jan Cremer had verwerkt en in 1966 met Ik, Gérard Kreuger en pleinpubliek kwam. De geadresseerde had blijkbaar om een foto gevraagd, maar Kreuger geeft nul op het rekest. Hij verwijst naar verschillende weekbladen waarin ‘uitvoerige interviews met foto-reportages’ met hem worden gepubliceerd. Tot slot: ‘Mogelijk kunnen wij elkaar in de naaste toekomst persoonlijk de hand schudden, want Middelburg staat op mijn lijstje voor een publiciteitscampagne’. Bijgevoegd: tien knipsels over Jan Cremer.

37.  (CREMER, Jan). OVERSTEEGEN, George Jan Cremer in z’n hemd. Utrecht, Boekentoko. z.j., Garenloos. 80 p.

€ 6

* Uitgegeven in opdracht van de bond van wereldburgers.

38.  (CREMER, Jan). WINTER, Theun de De Billen van Jan Cremer. Met een voorwoord van S. Carmiggelt en foto’s van Philip Mechanicus. Amsterdam, Erven Rap, (1975). Ingenaaid met omslag. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Achterzijde omslag geschaafd. Waterschade onderaan boekblok.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Jan Cremer op de Franse titel: ‘voor/ Herman Pietersen/ Jan Cremer ’75’. Daarnaast ook gesigneerd door Theun de Winter.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 februari 2009 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 440.380 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: