antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 308: Willem Elsschot

Jan van Nijlen was een van Elsschots vroegste literaire vrienden: al vóór het debuut Villa des Roses (1913) hadden ze contact met elkaar. In deze nieuwsbrief bieden wij een mooie en écht vriendschappelijke opdracht van Van Nijlen aan zijn ‘oude vriend Fons’ aan.

  • 1-34 Elsschot
  • 35-50 Over Elsschot
  • 51 Opdracht aan Elsschot door Van Nijlen
  • 52-61 Elsschot in vertaling

1.  ELSSCHOT e.a., Willem Richard Minne. Een vriendenboek ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 1891-1951. (Met een portret door Jozef Cantré). Z.p., Leesclub Boekuil, (1951). Ingenaaid. 136 p. Gedrukt in een oplage van 511 exemplaren.

25835

€ 850

* Eén van de slechts elf geletterde luxe-exemplaren op Japans papier. Dit is nummer I, op naam gedrukt voor Willem Elsschot. Mooi vriendenboek, met bijdragen van o.a Louis Paul Boon, Ary Delen, Anton van Duinkerken, Willem Elsschot, Maurice Gilliams, Reinold Kuipers en Gerard Walschap.

2.  ELSSCHOT, Willem De banneling. P. 90 in: Armand Coenen, Karel Wilms, één van de velen. Met een voorbericht van Willy Clijmans, substituut-krijgsauditeur te velde, en een slotrede van Fritz Francken. Antwerpen, Van Uffelen & Delagarde, 1945. Karton. 132 p. Gedrukt in een oplage van 850 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Getal in balpen op voorste schutblad.

€ 35

* ‘Op 8 juli 1943 schreef Elsschot het gedicht ‘De banneling’ voor de ouders van de Antwerpse verzetsstrijder Karel Wilms (1921-1945), die op 8 december 1941 door de Duitsers gearresteerd was en vlak voor de bevrijding zou omkomen in het concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg.’ Niet in de handel.

3.  ELSSCHOT, Willem Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak. Amsterdam, Van Kampen, [1938]. Ingenaaid (omslagillustratie van Henri van Straten). (4), 132 p. 1e druk.

€ 60

* Ingenaaid (!), en daarom mét flaptekst(en) en omslagillustratie! Een beschadigd exemplaar van de ingenaaide versie zonder achterzijde omslag kan gratis worden geleverd bij een bestelling.

4.  ELSSCHOT, Willem Het been. Met een inleiding van Menno ter Braak. Amsterdam, Van Kampen, [1938]. Karton. (4), 132 p. 1e druk. Roest, vooral voor- en achterin. Naam etc. op schutblad.

€ 35

5.  ELSSCHOT, Willem Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Querido, 1993. Linnen met stofomslag. Leeslint. 1240 p. 1e druk.

€ 22

6.  ELSSCHOT, Willem Collectie knipsels. Ca. 75 stuks. Uit de periode 1935-1988.

€ 60

* Afkomstig uit kranten en weekbladen, merendeels uit de dertiger en veertiger jaren.

7.  ELSSCHOT, Willem Het dwaallicht. Amsterdam, Van Kampen, [1946]. Karton. 100 p. 1e druk. De voorzijde van het stofomslag is op het voorplat geplakt. Stickertje op rug.

€ 175

* Met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Aan den Heer/ A. Molter/ A.deRidder’.

8.  ELSSCHOT, Willem Het dwaallicht. Amsterdam, Van Kampen, [1946]. Karton. 100 p. 1e druk.

€ 12

9.  ELSSCHOT, Willem Elsschot leest voor. De briefwisseling tussen Willem Elsschot en Jan C. Villerius. Bezorgd door Wieneke ’t Hoen en Vic van de Reijt. Amsterdam, Querido, 1999. Garenloos. 200 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 12

* Met los bijgevoegde cd, waarop Elsschot voorleest uit Kaas en Tsjip, en een interview met Elsschot door Stuiveling.

10.  ELSSCHOT, Willem Foto (prentbriefkaart) naar een jeugdportret door Walter Vaes. 8,6 x 13,7 cm. ± 1940.

€ 6

* Zie Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld (A’dam, Querido 1970), p. 19 rechtsboven. Uitgave Standaard-Boekhandel. ‘Vlaamse Weeldereeks’.

11.  ELSSCHOT, Willem Foto (prentbriefkaart). 9,2 x 14,2 cm. ± 1950.

€ 5

* ‘Eenhoorn uitgaven, Lier’.

12.  ELSSCHOT, Willem Geen drank noch lekker eten. Z.p., Willem Elsschot Genootschap, (2001). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt op Zerkall de Carbolineum Pers in rood, bruin en zwart in een oplage van 500 genummerde exemplaren.

€ 15

13.  ELSSCHOT, Willem Kaas. Met aantekeningen door Frans J.-B. Janssens. Antwerpen, S.M. Ontwikkeling, 1960. 80 p. Derde uitgave.

€ 15

* Bibliotheek van Vlaamse Letteren 11.

14.  (ELSSCHOT, Willem) Kijk, Willem Elsschot. Amsterdam, Querido, 1970. Garenloos. 88 p. Rijk geïllustreerd.

€ 6

* De schrijver in beeld.

15.  ELSSCHOT, Willem De leeuwentemmer. In: Groot Nederland. Letterkundig tijdschrift onder leiding van J. Greshoff, Jan van Nijlen en S. Vestdijk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, augustus/ september 1940. 2 delen. Ruggen gebruind en wat roestvlekkig.

€ 15

* Complete voorpublicatie van De leeuwentemmer.

16.  ELSSCHOT, Willem De leeuwentemmer. Amsterdam, Van Kampen, [1940]. Gedecoreerd linnen. 116 p. 1e druk. Wat roest.

€ 38

739117.  ELSSCHOT, Willem Lijmen. Antwerpen, Janssens & Zonen, 1924. Ingenaaid. 256 p. Gedrukt in een genummerde oplage. 1e druk. Iets scheefgelezen, naamstempeltje op Franse titel, maar een goed en verzamelwaardig exemplaar.

€ 450

18.  ELSSCHOT, Willem Lijmen. Antwerpen, Janssens & Zonen, 1924. Halflinnen met gemarmerde platten (contemporaine privéband; voor- en achterzijde oorspronkelijk omslag meegebonden. Binderij F. Denis). 256 p. Gedrukt in een genummerde oplage. 1e druk.

€ 200

* Gebonden in een sobere, maar nette privéband uit de tijd.

19.  ELSSCHOT, Willem Lijmen. Het been. Baambrugge, Groot Letter Bibliotheek, z.j. Karton. 348 p.

€ 20

* Grote Letter Bibliotheek 620.

20.  ELSSCHOT, Willem Lijmen. Het been. Met de inleiding bij de eerste druk van Het been door Menno ter Braak en een recensie van S. Vestdijk. Amsterdam, Querido, 2000. Karton met stofomslag. 232 p.

€ 10

* Salamanderuitgave met voor de leden van het Willem Elsschot Genootschap bestemde extra stofomslag, dat aan beide zijden is bedrukt.

21.  ELSSCHOT, Willem Lijmen. I. Lijmen. II. Het been. Verbeterde tekst. Met houtsneden van Henri van Straten. Brussel/ Amsterdam, Manteau/ Van Kampen, z.j. Ingenaaid. 224 p.

€ 220

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op verso Franse titel: ‘Aan Helena Dujardin/ 11-4-1951/ De schrijver/ ADeRidder (W.E.)’.

2356522.  ELSSCHOT, Willem Een ontgoocheling. (Met een uitgebreide inleiding door Jan Greshoff). Amsterdam, Van Kampen, [1934]. Gedecoreerd karton met stofomslag. (4), 160 p. [2e druk]. Vouw in rug stofomslag.

€ 32

* De 44 pagina’s tellende inleiding verscheen in deze tweede druk voor het eerst.

1669523.  ELSSCHOT, Willem Een ontgoocheling. Antwerpen, Lectura, 1920. Ingenaaid (het Lectura-omslag met vignetje van Frans Masereel). 80 p. 1e druk. Naam op Franse titel. Omslag aan uitstekende randen wat scheurtjes.

€ 180

24.  ELSSCHOT, Willem Originele zwart-witfoto [door Eddy Posthuma de Boer]. 18,0 x 12,0 cm. Met op de achterzijde het stempel ‘Fotodienst Volksgazet’ en enkele aantekeningen voor de opmaak. Vouwtje en geretoucheerd plekje.

€ 120

* Fraaie persfoto van Elsschot in een tuin, met pijp en een aflevering van Nieuw Vlaams Tijdschrift (negende jaargang: 1955). In dit blad publiceerde Elsschot Het dwaallicht en de gedichten ‘Van der Lubbe’ en ‘Alarm in Gent’. Afgebeeld in: Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto’s (Amsterdam, Querido, 2000), pagina 45.

2582325.  ELSSCHOT, Willem Pensioen. (Met een omslagillustratie van Eppo Doeve). Amsterdam, Van Kampen, [1937]. Ingenaaid. (4), 120 p. 1e druk. Roest. Portret als frontispice. Rug beschadigd en geplakt, voorflap geplakt.

€ 320

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (onder zijn eigen naam) op het frontispice: ‘Aan Jos Bombeke/ zijn toegenegen/ A.DeRidder/ 29/12/1938’. Ingenaaid, dus met flaptekst en omslagillustratie van Eppo Doeve.

26.  ELSSCHOT, Willem (Themanummer Groot Nederland).  Juli 1937. Ingenaaid. 152 p. Rug beschadigd.

€ 15

27.  ELSSCHOT, Willem Tsjip, De leeuwentemmer. Amsterdam, Van Kampen, z.j. [datum post quem 1946]. Linnen. 176 p.

€ 220

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op verso voorste schutblad: ‘Aan Mej. Jeanne Polspoel/ Willem Elsschot/ 30 Mei 1952’.

28.  ELSSCHOT, Willem Tsjip. Gevolgd door De leeuwentemmer. Brussel/ Amsterdam, Manteau/ Van Kampen, [1944?]. Ingenaaid. 192 p.

gratis bij een bestelling

29.  ELSSCHOT, Willem Verzameld werk. Amsterdam, Van Kampen, 1957. Linnen met stofomslag. 752 p. 2e druk. Keurig exemplaar.

€ 200

* Dit exemplaar werd gesigneerd door de auteur op het voorste schutblad.

30.  ELSSCHOT, Willem Verzameld werk. Met illustraties van Peter van Hugten. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005. Gouden Reeks. Linnen met stofomslag en geïllustreerd foedraal. 852 p. 1e druk.

€ 25

* Bezorgd en met toelichting door Peter de Bruijn. Fraai exemplaar in nieuwstaat.

31.  ELSSCHOT, Willem Vierspan. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel, 1962. 136 p. Stempel op Franse titelpagina: ‘Presentexemplaar/ Niet in de handel’.

€ 15

* Viertal fragmenten uit het prozawerk van Elsschot, in de serie Nederlandse Keurboeken voor het Secundair Onderwijs, geschikt voor de laatste drie studiejaren (en alles daarna!).

32.  ELSSCHOT, Willem Villa des Roses. Amsterdam, Querido, 1987. Garenloos. 160 p. 16e druk.

€ 22

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Walter de Ridder, de oudste zoon van Elsschot: ‘Aan Lidia/ in alle genegenheid/ WDeRidder/ (Zoon van W.E.)/ Antwerpen 7-10-1988’. Met daaronder een handgeschreven opdracht van een zoon van Walter de Ridder, kleinzoon dus van Willem Elsschot: ‘& nageslacht/ in rechte lijn/ (sign.)’. Salamander 679.

33.  ELSSCHOT, Willem Willem Elsschot vertelt… In: Antwerpen… Groenplaats 9, p. 12-13. (Antwerpen), Eigen beheer, 1959. Soepel karton. 48 p. 1e druk. Achterzijde omslag fors gevlekt. Scheurtje in voorste schutblad en Franse titel.

€ 18

* Boekje over café Rubenshof aan de Groenplaats, één van de stamcafé’s van De Ridder.

34.  ELSSCHOT, Willem. Als: A. de Ridder De juweelenstoet. Uitgangen te Antwerpen, den 12, 15 en 19 Augustus 1923. Le cortège des bijoux (…). The jewels pageant (…). Antwerpen, Leclercq & De RIDDER, (1923). Oblong. Soepel leder met vergulde belettering. Binnenzijde platten aan randen met vergulde decoratie. Kop verguld. Z.p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. Onlangs enkele kleine schaafplekjes aan de band een goed exemplaar van deze kwetsbare uitgave.

€ 180

* Prestigieuze, rijk geïllustreerde en duur uitgevoerde uitgave door Willem Elsschot als Alfons de Ridder de reclameman. In 1919 had De Ridder samen met Léonce Leclercq (de broer van René Leclercq, met wie De Ridder in 1912 de Revue Continentale Illustrée leidde) het reclamebureau ‘La Propagande Commerciale’ opgericht. De Ridder schreef de teksten voor De juweelenstoet. Een exemplaar met waterschade is leverbaar voor 45 euro.

35.  (ELSSCHOT, Willem). CAUWENBERG, Willy Van Het Cynisme in de moderne Vlaamse Letteren. (Gent, Snoek-Ducaju), 1942. Ingenaaid. 80 p. Oplage 500 exemplaren. 2e, vermeerderde druk.

€ 20

* Met veel aandacht (p. 29-50) voor cynisme in het werk van Elsschot.

36.  (ELSSCHOT, Willem). VLIERDEN, Bernard-Frans van Willem Elsschot. Z.p., Desclée de Brouwer, (1960). Ingenaaid. 64 p. 2e druk.

gratis bij een bestelling

* Ontmoetingen 2.

37.  (ELSSCHOT, Willem). ANTHIERENS, Johan Willem Elsschot. Het ridderspoor. (Amsterdam/Leuven), Meulenhoff/Kritak, (1992). Garenloos. 208 p. 1e druk.

€ 8

38.  (ELSSCHOT, Willem). BUYENS, Frans Willem Elsschot, een burgerlijk geweten. Den Haag, BZZTôH, 1978. Ingenaaid. 64 p.

€ 4

39.  (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. Amsterdam, Loeb, 1976. Garenloos. 56 p. 2e druk (‘eenmalige herdruk’ van bibliofiele editie). Omslag geschaafd.

€ 5

40.  (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. (Amsterdam, Loeb), 1975. Linnen met stofomslag. 56 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 80

* Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 1. Bijgevoegd: originele factuur van de uitgever uit 1975.

41.  (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1985). Ingenaaid. 168 p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets scheefgelezen.

€ 15

* Open Domein 10.

42.  (ELSSCHOT, Willem). CUYT, Martine Willem Elsschot. Man van woorden. (Amsterdam/Antwerpen), Meulenhoff/Manteau, (2004). Garenloos. 280 p. 1e druk. Geïllustreerd.

€ 10

43.  (ELSSCHOT, Willem). HATTEM, Jan VAN Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Antwerpen/Amsterdam, Houtekiet, (2004). Karton. 594 p. 1e druk.

€ 12

44.  (ELSSCHOT, Willem). LAUWAERT, Guido Villa Elsschot. Omtrent Kaas en andere onthullingen rond Willem Elsschot en zijn werk. (Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1991). Ingenaaid. 96 p. Geïllustreerd.

€ 5

45.  (ELSSCHOT, Willem). LOGGEM, Manuel van Lijmen en Het been. Toneelstuk in drie bedrijven naar de gelijknamige boeken van Willem Elsschot. Antwerpen, De Sikkel, 1964. Ingenaaid. Geïllustreerd. 96 p. 1e druk.

€ 15

* Met los bijgevoegd Hulpboekje (16 pagina’s) met vertalingen van Nederlandse uitdrukkingen naar het Frans.

46.  ELSSCHOT, Willem. MATENA, Dick Het dwaallicht. Een beeldroman door Dick Matena.  Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. 26 x 20 cm. 156 p. Als nieuw.

€ 12

Het Dwaallicht in stripvorm.

47.  ELSSCHOT, Willem. MATENA, Dick Kaas. Een beeldroman door Dick Matena.  Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. 26 x 20 cm. 284 p. Als nieuw.

€ 12

Kaas in stripvorm.

48.  (ELSSCHOT, Willem). SMITS, Frans Willem Elsschot. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter. Brussel, Manteau, 1952. Linnen met beschadigd stofomslag. (8), 152 p. Geïllustreerd. Typografische verzorging Jan Vermeulen. 2e druk. Enkele potloodaantekeningen en wat roest.

€ 20

49.  (ELSSCHOT, Willem). SOMERS, Marc Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift. Antwerpen, AMVC, 1983. Garenloos. 100 p. Geïllustreerd.

€ 8

50.  (ELSSCHOT, Willem). STUIVELING, Garmt Willem Elsschot. Brussel, Manteau, (1960). Karton. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 5

2669251.  (PERRON, E. du). (ELSSCHOT, Willem). NIJLEN, Jan van Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam, Van Oorschot, 1955. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk.

€ 400

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Alfons de Ridder alias Willem ELSSCHOT: ‘aan de oude vriend Fons/ van harte/ JvanNijlen/ 4.V.1955’. Onder de opdracht schreef Elsschot in inkt het adres van Van Nijlen: ‘Decrolylaan 35/ Ukkel’. In de rechterbovenhoek van het stofomslag schreef Elsschot het getal ’42’, verwijzend naar pagina 42, waar hij een passage over Du Perron en Malraux aanstreepte.

Van Nijlen was één van Elsschots vroegste literaire vrienden: al enkele jaren voor zijn debuut Villa des Roses (1913) hadden ze literair contact met elkaar. Een mooie, écht vriendschappelijke opdracht van de ene grote schrijver aan de andere!

Elsschot in vertaling

52.  ELSSCHOT, Willem Cheese. Translated and with a preface by Paul Vincent. London/ New York, Granta Books, (2002). Karton met stofomslag. 144 p. 1e druk.

€ 10

* Geroemde Engelse vertaling van Kaas.

53.  ELSSCHOT, Willem Le feu follet. Roman. Traduit du néerlandais (Belgique) par Marnix Vincent.  Bordeaux, Le Castor Astral, (2005). Ingenaaid. 96 p. 1e druk.

€ 10

* Franse vertaling van Het dwaallicht.

54.  ELSSCHOT, Willem Four Poems. (Vertaald door Paul Vincent). Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Vouwblad. Enkele roestvlekjes.

€ 6

* Engelse vertalingen van de gedichten ‘Bij het doodsbed van een kind’, ‘Tot den arme’, ‘Het huwelijk’ en ‘De bult spreekt’.Dit vouwblad was een losse bijlage bij het literaire tijdschrift De tweede ronde (herfst 1982), ter gelegenheid van het Willem-Elsschotjaar 1982.

55.  ELSSCHOT, Willem Fromage. Traduit du néerlandais par Xavier Hanotte. (Bordeaux Cedex), Le castor astral, (2003). Ingenaaid. 162 p.

€ 8

* Franse vertaling van Kaas.

56.  ELSSCHOT, Willem Käse. Aus dem Niederländischen von Agnes Kalmann-Matter und Gerd Busse. Mit einem Nachwort von Gerd Busse. (Zürich), Unionsverlag, (2004). Karton met stofomslag (voor de leden van het Willem Elsschot Genootschap). 144 p.

€ 8

* Duitse vertaling van Kaas.

57.  ELSSCHOT, Willem L’embrouille. Roman. Traduit du néerlandais (Belgique) par Marnix Vincent. Bordeaux Cedex, Le castor astral, (2006). Ingenaaid. 336 p. 1e druk.

€ 8

* Franse vertaling van Lijmen/ Het been.

58.  ELSSCHOT, Willem Leimen. Aus dem Niederländischen von Gert Busse.  Zürich, Unionsverlag, (2005). Karton met stofomslag. 208 p. Zeer fris exemplaar.

€ 10

* Duitse vertaling van Lijmen. Leverbaar met het omslag van de handelseditie en met het omslag voor de leden van het Willem Elsschot Genootschap.

59.  ELSSCHOT, Willem Tsiis. Oerset troch Frank Dijkstra. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. Garenloos. 120 p. 1e druk.

€ 8

* Friese vertaling van Kaas.

60.  ELSSCHOT, Willem Villa des Roses. Traduit du néerlandais (Belgique) par Marnix Vincent.  Bordeaux, Le Castor Astral, (2004). Ingenaaid. 224 p. 1e druk.

€ 10

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10 juni 2009 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 450.131 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: