antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 310: Vooroorlogse poëzie

‘Het was gezellig mijn lief pasgetrouwd vriendinnetje met haar man dien dag bij mij te hebben. Zij hielpen mij zoo lief verjaren.’ Schrijft Hélène Swarth in paarse inkt aan een jong echtpaar. Dit dankbriefje uit 1919 besluit deze nieuwsbrief, die uitsluitend vooroorlogse poëzie bevat, van grote en kleine, beroemde en veronachtzaamde dichters.


1.  ACHTERBERG, Gerrit Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink). Bussum, Van Dishoeck, 1931. Ingenaaid. 72 p. 1e druk.

€ 75

* Een exemplaar met wat gevlekt omslag en versleten rug is leverbaar voor € 40.

2.  ACHTERBERG, Gerrit Eiland der ziel. (Met een inleiding van Ed. Hoornik). Maastricht, Stols, [1939]. Linnen met (op rug verbruind) stofomslag. (2), 86 p. 1e druk.

€ 45

* Mét stofomslag! Zonder omslag leverbaar voor € 25. Van Dijk 447.

3.  BERGH, Herman van den De spiegel. Gedichten door Herman van den Bergh. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk en een houtsnede door Van Uytvanck. Amsterdam, Van Looy, 1925. Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Omslag deels verschoten. Naam op schutblad (‘Hans van Straten/ 3 nov. 1959’).

€ 8

* Bevat ook ‘Priapische Liederen’.

4.  BLOEM, J.C. De nederlaag. Haarlem, Enschedé, 1937. Ingenaaid. 46 p. [Oplage waarschijnlijk 320 exemplaren]. Op Pannekoek. 1e druk. Verkleurde vochtvlek onderaan de pagina’s.

€ 75

* Gesigneerd door de dichter op het schutblad.

5.  BLOEM, J.C. Over poëzie. Den Haag, Stols, 1942. Karton. 32 p. Gedrukt op Ossekop in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Voorzijde band deels verbruind.

€ 65

* Gesigneerd door de dichter op het schutblad. Ongenummerd exemplaar. Van Dijk 561.

6.  BLOEM, J.C. Het verlangen. Amsterdam, Van Kampen, 1921. Halflinnen met gemarmerde platten (saaie privéband; oorspronkelijk omslag meegebonden). 128 p. Gedrukt onder typografische leiding van J. van Krimpen in een oplage van 525 exemplaren. 1e druk. Debuut!

€ 12

7.  (BOUTENS, P.C. (vert.)). SAPFO Oden en fragmenten van Sapfo vertaald door P.C. Boutens waaraan is toegevoegd zijn “Ode aan Sapfo”. Den Haag, Stols, 1943. Karton met cellofaan omslag. 38 p. 2e druk.

€ 175

* Eén van de 10 luxe-exemplaren op geschept papier, genummerd en gesigneerd door de uitgever op de Franse titel. Van Dijk 609. Deze luxe-editie niet in Rijkse.

8.  (BOUTENS, P.C.). MÉRODE, Willem de ‘Aan dr. P.C. Boutens’. Origineel handschrift. 20,9 x 16,3 cm. Eén blad. Recto en verso. Niet gesigneerd. 24 regels. Gedateerd ‘Dinsdagavond/ 16 Juli 1912’.

€ 175

* Willem Keuning ontdekte in 1907 de poëzie van Boutens. In die periode begon de jeugdige onderwijzer (geboren op 2 september 1887) zelf ook te dichten en in 1911 nam een tijdschrift voor het eerst een gedicht van hem op. Dit is een zeer vroeg handschrift: De Mérode’s eerste bundel verscheen pas in 1916. ‘Aan dr. P.C. Boutens’ werd niet tijdens zijn leven gepubliceerd, maar wel opgenomen in Willem de Mérode, Verzamelde Gedichten (Baarn 2001). Het is een enigszins geëxalteerd gedicht:

‘En uw lichte liedren rinken

Als de morgenlijke bel,

Die den witte muur doet klinken

Van zijn klaar-gekaatsten schel.

En de blijde strophen klinken

Hel als zilvergeld-getel.’

9.  (BOUTENS, P.C.). VRIESLAND, Victor van Handgeschreven brief aan ‘Beste Eep [= Marius Roland Holst] en Annie [Roland Holst-De Meester]’. 13,5 x 10,3 cm. Eén vouwblad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Vic’ en ongedateerd. 21 regels tekst.

€ 75

* Korte brief, in potlood, over een ontmoeting met P.C. Boutens: ‘Gisteren sprak ik in Amsterd. Boutens. Hij wil a.s. Vrijdag over een week hier komen […] Den Maandag daarna gaat hij weer weg […] Jany wil vanuit Amst. met hem meereizen. Ik schrijf Boutens morgen en het zal wel gezellig zijn’.

10.  (BOUTENS, P.C.). GRIERSON, H.J.C. The Flute. With other Translations and a Poem by H.J.C. Grierson. (Warlingham, The Samson Press), 1931. Halflinnen met geïllustreerde platten en titeletiketje op de rug. (4), 40 p. Met de hand gezet uit de Caslon Old Face en gedrukt door J.M. Shelmerdine op zwaar, handgeschept papier in een oplage van 120 exemplaren.

€ 65

* Eén van de twintig exemplaren ‘for representation’, en bovendien gesigneerd door de vertaler/auteur. Bevat naast een oorspronkelijk gedicht van H.J.C. Grierson ook door hem in het Engels vertaalde gedichten van J.M. de Héredia, P.C. Hooft, Joost van den Vondel en drie vertaalde gedichten van P.C. Boutens: ‘The House of Dreams’, ‘Love’s Hour’ en ‘The Morning Nightingale’. Rijkse 4.3.

11.  BOUTENS, P.C. The Christ-child. A Poem: translated from the Dutch of P.C. Boutens by H.J.C. Grierson. With (4) wood-engravings by Tom Chadwick. Woodstock/ Oxford, The Samson Press, 1938. Groen linnen met goudopdruk en (oorspronkelijk?) cellofaan omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door J.M. Shelmerdine ‘on handmade-paper’ in een oplage van 152 genummerde exemplaren (dit is nummer 141). Aan de bovenrand wat verkleurd.

€ 75

* Met vier aardige houtgravures van Tom Chadwick, die slechts 27 jaar oud zou sneuvelen bij El Alamein. Engelse vertaling van ‘Kerstkind’ uit Zomerwolken. Rijkse 4.6.

12.  BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. Middelburg, Den Boer, 1925. Linnen. 40,6 x 35,6 cm. De tekst werd afgedrukt in facsimile van de door Frits Lensvelt gecalligrafeerde tekst. Gedrukt in een oplage van 950 genummerde exemplaren. [2e druk, 1e druk in deze luxe vorm]. Linnen iets vuil. Exlibris.

€ 275

* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op beter papier, gesigneerd door schrijver en illustrator on het colofon. Los bijgevoegd: Namen der medewerkers aan het gebarenspel. Vouwblad. 35,2 x 26,8 cm. Fraaie monsteruitgave. Rijkse 2.85.

13.  BREEN, Leo van Het kwartet. Verzen. Bussum, Van Dishoeck, [1937]. Ingenaaid. 80 p. 1e druk. Wat roest voor- en achterin. Met stempeltje ‘Ter bespreking’.

€ 18

* Op pagina 69 vindt men een gedicht opgedragen aan Slauerhoff, waarvan de laatste zes regels luiden:

”k Wil eerlik zijn. Ik vond u wat would be.

Het leed smaakt evengoed in Krommenie.

In Buiksloot kan men ook heel aardig zwerven.

Maar bij ’t karakterloos en zoetgebekt

himmelhoch jauchzen van het intellekt,

voel ik me vreemd, als gij, op deze erven.’

Behalve een gedicht onder de titel ‘Bij de reorganisatie van Den Gulden Winckel’ bevat de bundel ook een ander, cynisch op de literaire wereld toespelend gedicht, geheten ‘Het Nederlandse Boek 1932’. Het eerste couplet:

‘Wie wil het Nederlandse Boek niet zoenen?

Het blommig wicht, dat vet ter wereld komt?

De veelheid treedt uitdagend uit ’t vermomd,

vroegwijze bakkesje, met veel blazoenen!’

25197214.  COHEN, Josef Kleine liedjes.  Amsterdam, Erven Martin G. Cohen, [1909]. 16 x 13 cm. Ingenaaid. (92) p. Op gevergeerd papier. Niet afgesneden. Eénzijdig bedrukt. 1e druk. Debuut. Crèmekleurig omslag wat verkleurd en met enkele kleine roestvlekjes. Naam op titelpagina.

€ 25

* Debuut van de 23-jarige Groningse journalist en bibliothecaris, die overleed in 1965. Aardig omslag.

15.  CONTROLEUR, De Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Thijm. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.) Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1884. Halflinnen (vrij modern bandje). VI, 80 p. 1e druk. Lichte slijtage. Met stempeltje: ‘De Controleur’.

€ 18

* ‘De controleur’ zou Alberdingk Thijm zelf zijn. 12 vrij lange gedichten, o.a. ‘De Massematte’, ‘Schele Trijn’, ‘De Amsterdamsche Effectenhoek’ en ‘Bismarcks politiek’.

25123716.  COOPER, Benjamin In het doolhof der liefde. Een avontuurlijke wandeling door de tuinen der Nederlandsche Minnezangers. Met een voorrede versierd van Jaap Kunst. Amsterdam, Meulenhoff, [1939]. Karton met stofomslag. 176 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat scheurtjes in het omslag, maar een heel net exemplaar.

€ 20

* Amusante bloemlezing van vooral 17e- en 18e-eeuwse dichters en anonymi. Ook met ‘Drie Schuintamboers’ en dergelijke bekende liedjes. Omslagontwerp en illustraties van het roemruchte ontwerpbureau CO-OP 2. Benjamin Cooper is het gezamenlijk pseudoniem van Hans Keilson (1909) en G. Klaass.

17.  DER MOUW, J.A. Brahman. Amsterdam, W. Versluys, 1919-1920. Twee delen. Linnen. (4), 560, (4) p. 1e drukken. Ruggen verkleurd.

€ 28

* Niet uniforme set (deel 1 in linnen (rug flink verschoten) en deel 2 in karton) leverbaar voor € 15.

18.  DUYN, Gerard van De verlaten stad. Met teekeningen van Gerard Rutten.  Amsterdam, De Gulden Ster, [1924]. 25 x 19 cm. Ingenaaid, geïllustreerd omslag. 48 p. 1e druk. Hoekjes ezelsorig, omslag deels verkleurd. Kleine vlekjes. Minimaal wormgaatje.

€ 30

* Ongewoon boek met experimentele poëzie, expressionistische tekeningen en opvallende typografie.

19.  EEKHOUT, Jan H. Kalevala. Heldendicht der Finnen. Houtsneden van Nico Bulder. Nijkerk, G.F. Callenbach, [1939]. Oblong. 20 x 23 cm. Gedecoreerd kunstleer. 274 p. Geïllustreerd. 1e druk. Heel lichte slijtage aan rand van rug. Naam op schutblad.

€ 32

* Eén van 100 genummerde exemplaren op houtvrij papier, waarin de houtsneden van de blokken zijn gedrukt.

20.  GERHARDT, Ida Kosmos. (Met een titelvignet naar R.N. Roland Holst (uit 1893)). Santpoort, Mees, 1940. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Debuut. Keurig.

€ 75

21.  GILLIAMS, Maurice Het Maria-leven. Gedichten. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942. Ingenaaid met omslag. 48 p. Omslag op Ossekop, binnenwerk op Ingres. Gedrukt in rood, grijs en zwart in een genummerde oplage van 262 exemplaren. [Vijfde, wat betreft één gedicht herziene druk]. Stempeltje en forse plaatsnummers op franse titel.

€ 25

* Gesigneerd door de dichter onder het colofon. Vander Loo a 16.

22.  GILLIAMS, Maurice Het verleden van Columbus. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1938. Ingenaaid. 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. [Tweede, herziene druk]. Naam op franse titel. Rug aan boven- en onderzijde iets ingescheurd.

€ 18

* Vanderloo a 13.

23.  GRESHOFF, J. Handgeschreven brief aan ‘Beste Jany [= Adriaan Roland Holst]’. 25,1 x 20,0 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan’ en gedateerd ’19 MAI 1928′. 27 regels tekst.

€ 65

* Vriendschappelijke brief over allerhande kwesties. Greshoff is net uit het ziekenhuis ontslagen en verwacht dat Eef [= E.J. van Lidth de Jeude] en zijn vrouw hem komen opzoeken. Greshoff verheugt zich op een bezoek van Roland Holst: ‘Als je in Aug. komt in Gistoux, reken ik op een paar dagen aan zee’. Tevens over een bespreking met uitgever Hijman (drukken, oplagen), die op doorreis was naar Parijs, waarschijnlijk over Deirdre en de zonen van Usnach.

24.  ISLEES, Theodoor Recitatieven. Rotterdam, Brusse, 1908. Verguld linnen. 176 p. 1e druk.

€ 32

* Theodoor Islees is waarschijnlijk het pseudoniem van Willem van Traa Cz. Deze dichtbundel is zijn enige publicatie. De verzen zijn soms beeldend-hoogdravend (‘De musschen zingen blij,/ het monotone lief,/ tjoesjielp-gezaag’), dan weer vertederend lief (‘Kind,/ doe om je mooie beenen/ je korte jurk aan;/ laat vríj je blonden haren,/ trek naúw ’t kleed/ om ‘t-eve-heuvlen van je borst/ en dans den dolsten dans’). Dubbelzinnige regels zijn ook niet uitgesloten: ‘Snel glijend over-’t water/ met kort opwiegende stooten,/ ontzet door minnenijd’. De oplage bedroeg slechts 300 exemplaren. Cat. Brusse 117.

25.  KOSTER, Eduard B. Originele zwart-witfoto. 8,9 x 13,9 cm. Op de voorzijde in de rechterbenedenhoek gesigneerd: ‘Edward B. Koster,/ 14 Sept. 1931’. Met op de achterzijde het stempel van de fotograaf (‘P. Hopman’).

€ 25

* De schrijver, met grijze baard, poseert in pak. Op de tafel voor hem staan enkele beeldjes.

26.  KOSTER, Eduard B. Verzamelde gedichten (poëzie en rhythmisch proza). Den Haag, G.A. Kottmann, 1917. Ingenaaid. 440 p. Portret. 3e druk (‘onveranderde volksuitgaaf’). Nogal sleets exemplaar, rug verstevigd met scotch tape, ezelsoren, wat scheurtjes e.d.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Jacques Eyskoot/ van/ Edward B. Koster./ den Haag, 16 Oct. 1917. Bevat ook enkele gedichten in het Engels en vertalingen uit het Grieks, Latijn, Italiaans, Het nu vergeten werk van Koster werd in zijn tijd veelvuldig gebruikt door componisten. De blinde pianist Jacques Eyskoot componeerde enkele liederen, maar hij zou daarbij geen gebruiken maken van onderhavig boek. Wel droeg hij in 1918 een pianostuk ‘Rondo’ op aan Edward B. Koster.

27.  LAURILLARD, E. Ernstig en los. Gedichten. Geïllustreerd door Alfaro.  Rotterdam, D. Bolle, [1890]. Linnen. (4), 232 p. Met versierde pagina’s en kleine tekeningen tussen de tekst. 4e druk. Naam op schutblad, verder fraai exemplaar.

€ 9

* Grijs linnen met goud-, zwart- en blindstempeling.

28.  LAURILLARD, E. Laatbloeiers. Opstellen en dichten.  Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, 1904. Linnen. (8), 160 p. 1e druk.

€ 15

* Mooi botanisch bandontwerp, niet in Braches. Het monogram op de rug is ons niet bekend.

29.  LAURILLARD, E. De Marsch der Menschheid. Met 45 illustratiën van G.J. Bos.  Amsterdam, D.B. Centen, 1897. 25 x 19 cm. Origineel slap linnen met afgeronde hoeken. 32 p. 1e druk. Heel lichte slijtage, wat roest.

€ 8

* Vroom gedicht, met bijbelplaatjes geïllustreerd.

30.  LAURILLARD, E. Een rozenruiker. Negental dichten.  Rotterdam, D. Bolle, [1892]. Linnen. 112 p. 1e druk. Hier en daar wat roest, maar een aantrekkelijk boekje.

€ 9

* Grijs linnen met goud-, zwart- en blindstempeling. Alle gedichten hebben een rozen-thema.

31.  MOENS, Wies Opgangen. Houtsneden van Joz. CANTRÉ. Antwerpen/Arnhem, De Sikkel/Van Loghem, Slaterus & Visser, [1922]. Ingenaaid. Onafgesneden. 50 p. Oplage 750 genummerde exemplaren. Omslag verkleurd. Rug beschadigd.

€ 20

32.  NIJLEN, Jan van Gedichten (…) uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag 10 November 1934. (Met een inleiding door Jan Greshoff). Haarlem, Enschedé, 1934. Linnen. Kop verguld. 116 p. Gedrukt in een oplage van 125 exemplaren. Exlibris op binnenzijde voorplat. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd.

€ 22

33.  RENSBURG, J.K. Handgeschreven briefkaart aan ‘Amice [= Victor van Vriesland]’. 9,0 x 14,7 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘J.K. Rensburg’ en gedateerd ‘Amsterdam 6 Mei 1921’. 9 regels tekst.

€ 45

* Over een bezoek aan Van Vriesland: ‘Ik vertrek zondag, mits het weer gunstig is om 11 uur met de stoomtram en ben dan 1,43 in Blaricum. Wacht mij aan de hall en geef in elk geval je adres aldaar op’.

34.  RENSBURG, J.K. Lohengrin. Een cyclus van den graal.  Rotterdam, Johan Pieterse, [1903]. Ingenaaid. (4), 88 p. Niet opengesneden. 1e druk. Geïllustreerd omslag verkleurd en licht geschaafd. Wat roest.

€ 28

* Soms waan je je in een andere tijd als je Rensburg leest. De cyclus bestaat uit zestien sonnetten voorafgegaan door een uitgebreide inleiding ‘met Fragmenten uit een niwe socialistiese Evoluutsi-Teori’ en een lange ‘Verklaring der Simbolen’ achterin. Maar de powezie zelf is hoogdravend en verheven. Zij wiekt weg van de grenzen der verbeelding: ‘Roej recht-ter-tijd in opper-pracht ons aan:/ Mijn wakk’re, gratie-zwang’re, wijze Zwaan’.

35.  ROLAND HOLST, A. ‘Zwaar weer op til’. Oorspronkelijke drukproef. 21,8 x 15,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Wat gerezen wit. Met een handgeschreven correctie van de auteur.

€ 32

* Drukproef van dit klassieke ARH-gedicht voor publicatie in een tijdschrift, in druk gedateerd ’12 Augustus 1939′. Opgenomen in de bundel Onderweg.

36.  ROLAND HOLST, Henriëtte. Tusschen Tijd en eeuwigheid. Rotterdam, Brusse, 1934. Linnen met stofomslag. 72 p. Gedrukt in rood en zwart. 2e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichteres op het voorste schutblad: ‘met vriendelijke gevoelens/ aan Dr. Rogmans/ de schrijfster./ 14 Mei ’35.’

Bijgevoegd: 2 pagina’s typoscript uit 1969-1970, ondertekend met ‘E’.

Van Beest 801 a.

37.  SLAUERHOFF, J. Als: RAVENSWOOD, John Oost-Azië. [Utrecht], De Gemeenschap, 1928. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt door Nypels in rood, zwart en grijsblauw in een oplage van 800 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug aan bovenzijde iets ingescheurd.

€ 50

* Een flink beschadigd exemplaar is leverbaar voor € 18. Van Laar 72.

38.  SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/Brussel, The Halcyon Press, 1930. Ingenaaid met omslag. 4to. (4), 40 p. Gedrukt met de Romanée van Van Krimpen in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug en omslag langs randen wat verkleurd.

€ 75

* De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

39.  STOPPELAAR, J.J. de De parelduiker. Apeldoorn, C.M.B. Dixon, 1912. Linnen. 68 p. 1e druk. Rug verschoten.

€ 20

* Johan J. de Stoppelaar debuteerde met deze fraai vormgegeven, op Simili Japon gedrukte dichtbundel. Men leze over hem: Maurits Verhoeff, ‘Een mat juweel van pijn. De Parelduiker van J.J. de Stoppelaar’, in: De Parelduiker (hoe kon het ook anders!), jrg. 1, afl 5 (dec. 1996).

25180840.  SWARTH, Hélène Keurbundel van honderd gedichten. Door de dichteres zelve gekozen. Amsterdam, Van Kampen, 1919. Linnen. (4), 128 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.  Wat verbleekt aan de randen; rug geschaafd en bovenaan licht beschadigd. Naam op schutblad.

€ 60

* Met inliggend een briefje mét bijbehorende enveloppe van de dichteres aan [Dirk Hendrik en Adrienne] Regtdoorzee Greup-Van Iterson, gedateerd ‘Velp 29 October 1919’. Zij dankt het jonge echtpaar hartelijk voor de gelukwensen ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag, vier dagen eerder. ‘Het was gezellig mijn lief pasgetrouwd vriendinnetje met haar man dien dag bij mij te hebben. Zij hielpen mij zoo lief verjaren.’

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 juni 2009 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 442.042 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: