antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 360: Drs. P

Toen deze opdrachtexemplaren en bibliofiele uitgaven van Drs. P op een rijtje stonden, de nieuwsbrief klaar om verstuurd te worden, vonden we in onze grote en altijd verrassende collectie handschriften een mooi, deels ongepubliceerd handschrift van Drs. P (twee pagina’s), met een begeleidend schrijven uit 1985. Het ligt hier nog onbeschreven te wachten op een verzamelaar. Belangstellenden sturen we op verzoek een beknopte beschrijving.


227181.  DRS. P ‘Het goede boek (…)’ Z.p., z.u., 1978. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.

Verkocht

* Uitgegeven ter gelegenheid van de Nationale Boekentiendaagse in Amsterdam in november 1978. Bevat het gedicht Het goede boek en werd gesigneerd en gedateerd (‘10.11.78′) door de auteur. Rechtsboven in de hoek schreef de auteur het cijfer ’48’.

2.  DRS. P Handgeschreven wenskaart. Vouwblad. 17,0 x 11,0 cm. Gesigneerd en ongedateerd [±1983]. 4 regels tekst. Afbeelding voorzijde kaart: Gustave Doré, Rêve Orientaliste.

Verkocht

* Dankkaart van Drs. P met een Engelstalig gelegenheidsgedicht van 4 regels, eindigend met:

‘And speaking of next year, it’s near

                                        I wish you

The very best. Now there’s

                  a worthy cause!’

3.  DRS. P Middelpracht en Eeuwse Praal. Amsterdam, Loeb, 1975. Geniet. Oblong. (40) p. 1e druk.

Verkocht

2550214.  DRS. P Nieuw! Weten en geweten in de reclame, ook onder de gordel van smaragd. Amsterdam, Tiebosch, (1978). Garenloos. 160 p. Geïllustreerd. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van de auteur aan Nico Scheepmaker: ‘Voor Nico/ Even bello als pico/ Drs. P’.

5.  DRS. P Ons Knutselhoekje. Dartelen met versvormen. Met een woordje vooraf door Gerrit Komrij. Den Haag, BZZTôH, (1975). Garenloos. 36 p. 1e druk. Eén hoek licht beschadigd.

Verkocht

6.  DRS. P Plezierdichten. Den Haag, BZZTôH, 1979. Ingenaaid. 188 p. 1e druk. Leesvouw.

Verkocht

2541057.  DRS. P ‘Schrijven in opdracht’. In LetterlikInstituutsblad Nederlands, jrg. 3, nr. 4, april 1989. Nijmegen, Letterlik, 1989. A4. 42 p. incl. omslag. Met begeleidingsbrief ondertekend door redactielid Roger Beusenberg.

Verkocht

* Themanummer onder de titel ‘Professioneel dichterschap’. Ook met bijdragen van onder meer Edgar Cairo, Hans Faverey, Mark Insingel, Rutger Kopland en Willem Wilmink.

8.  DRS. P Voorschoten op de Berg. (Met een originele, gesigneerde collage van Lichel van den Ende als frontispice). (Wassenaar), De Pij Pers, 1996. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in een oplage van 108 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling van de Voorschotense Kunstkring.

9.  DRS. P Weelde & feestgedruis. de beste gedichten van Drs. P. Samengesteld en ingeleid door Paul Lemmens. Amsterdam, Sijthoff, (1986). Garenloos. 248 p. 1e druk. Rug verschoten.

Verkocht

25502010.  DRS. P e.a. De muze vermomd. De Nederlandse Poëzie vanaf 1880 in pastiche en parodie. Oosterbeek, Bosbespers, 1987. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met op de Franse titel een uitgebreide, handgeschreven en gesigneerde (‘Heinz’) opdracht in de vorm van een gelegenheids-ollekebolleke. Drs. P parodieerde in deze bundel het gedicht ‘Ichthyologie’ van Gerrit Achterberg.

25502311.  DRS. P en Jelle L.S. PIJPERS Het Huis en de Bomen. Met een inleidgedicht door DRS. P. (Met een ORIGINELE potloodtekening van Riky Schellart). (Wassenaar, De Pij Pers, 1996). Ingenaaid (omslag van ‘ongebruikelijk papier uit Londen’). (4), 48 p. Gedrukt op getint Zerkall-Bütten in een oplage van 228 genummerde en door Jelle Pijpers gesigneerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Dit is volgens een notitie van de uitgever één van de ’15 bijzondere h.s.-exemplaren (…) op 2 november 1996 te Wassenaar aangeboden’. Omvangrijk bibliofieltje!

12.  (DRS. P). PAALTJENS, P. en H.H. POLZER Antwoord uit Leiden. Nijmegen, (Joep Jaspers en Nop Maas), 1984. Ingenaaid. (2), 18 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt (door Peter Yvon de Vries) op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk. Fors exlibrisstempel en potloodaantekening op pagina (2). Omslag deels verkleurd.

Verkocht

* Jaarwisselingsgeschenk 1984/1985.

25501713.  DRS. P, Jean Pierre RAWIE, Ivo de WIJS en Driek van WISSEN Dartele dactylus. Ollekebollekes Nieuwste verzameling Metrisch plezier. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Garenloos. 120 p. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven en gesigneerde (‘Heinz’) opdracht aan Nico Scheepmaker in de vorm van een ollekebolleke!

14.  DRS. P, Jean Pierre RAWIE, Ivo de WIJS en Driek van WISSEN Dartele dactylus. Ollekebollekes Nieuwste verzameling Metrisch plezier. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Garenloos. 120 p. 1e druk.

Verkocht

2477715.  DRS. P. Als Geo STAAD Notes on notes. (Amsterdam, eigen beheer, 1972). Geniet met stofomslag. 40 p. Uitgegeven in een oplage van slechts 52 exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* ‘Published in Amsterdam in fifty-two copies at the author’s considerable expense’. Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven en gesigneerde (‘Heinz’) opdracht van de auteur aan Nico Scheepmaker in de vorm van een Engelstalig ollekebolleke.

16.  DRS. P. Als Geo STAAD Verschrikkelijke, vermakelijke, verderfelijke, kunstminnelijke en soortgelijke KAARTEN. Assen/ Amsterdam/ Rotterdam, Born, 1967. Garenloos. 192 p. Talloze illustraties. 1e druk.

gratis bij een bestelling

25502517.  DRS. P. Als: Coos NEETEBEEM Antarctica. Met foto’s van Henk Lannée. Amsterdam, C.J. Aarts, 1980. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven en gesigneerde (‘Heinz’) opdracht van de auteur aan Nico Scheepmaker in de vorm van een vijfregelig gelegenheidsgedicht.

18.  DRS. P. Als: H.H. POLZER Meconium Blues. (losbladige drukproef). Amsterdam, Phoenix Productions, [1985]. 4 bladen, elk éénzijdig bedrukt (gezet door Paul Snijders). Onbeschreven.

Verkocht

* Uitgave ter gelegenheid van de geboorte van Krystel Simaleavich, dochter van Phoenix-binder David Simaleavich. Dit betreft de titelpagina, het colofon en de twee pagina’s met het gedicht. De titelpagina wijkt af van de uiteindelijk gebruikte versie.

19.  DRS. P. Als: H.H. POLZER Meconium Blues. (opgeplakte drukproef). Amsterdam, Phoenix Productions, [1985]. (12) p. (gezet door Paul Snijders).

Verkocht

* Uitgave ter gelegenheid van de geboorte van Krystel Simaleavich, dochter van Phoenix-binder David Simaleavich.

Het betreft hier een proef in de vorm van het uiteindelijke boekje: de gedrukte proeven zijn op gevouwen vellen geplakt, in de vorm van een boekje. Met tegenover de titelpagina enkele overwegingen van de zetter.

25001620.  DRS. P. e.a., Letterkundig verskwartet. 4 x 12 versvormen, ingeleid en toegelicht door Drs. P. (Gedichten van Drs. P, Paul Lemmens (pseudoniem van Cees van der Pluijm), Driek van Wissen en Jacob Steege (pseudoniem van Jos Versteegen). Amsterdam, Sijthoff, (1985). Garenloos. 100 p. 1e druk. Rug verschoten.

Verkocht

* Exemplaar met hangeschreven, gesigneerde opdracht in dichtvorm van alle vier de auteurs! ‘Dit boek is voor degene die het heeft/ Drs. P// Een waardevol bezit zolang men leeft/ Paul Lemmens// Zolang men nog om Kunst en Dicht-/ werk geeft/ Jacob Steege// En men niet vol ontzag/ voor Schierbeek beeft/ Driek van Wissen’.

21.  DRS. P. en Paul LEMMENS Dat lentebal. 33 balladetten. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 48 p. 1e druk. Omslag deels iets verkleurd.

Verkocht

22.  DRS. P. en Paul LEMMENS Herenspraak. Vier dozijn sonnetten. Den Haag, BZZTôH, 1980. Garenloos. 64 p. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Nico Scheepmaker in de vorm van een vijfregelig gelegenheidsgedicht. Met bovendien een handgeschreven correctie door de auteur op pagina 40.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 7 juni 2010 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: