antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 464: Maximaal tachtig

In deze nieuwsbrief staat een aantal kunstenaars en schrijvers centraal uit de jaren tachtig, de jaren van antikunst en maximale poëzie. Zelfgemaakte boeken in kleine oplage vervaardigd in offset, fotokopie en klassieke technieken als de etskunst. We zien jonge luide namen opkomen: Martin Bril, Arjen Duinker, René Huigen, Kamagurka, Peter Klashorst, Tom Lanoye en Rob Scholte, en onvergeten grootheden als René Stoute en Rogi Wieg. Daartussen de bescheiden maar gedecideerde kunstenaars Pieter Bijwaard, Chris de Bueger, Edzard Dideric, Petúr Magnússon, Roland Sips en Ramon van de Werken.


2567051.  BAAKE, Frans en Bert BRAS Babra’s monografisch sneldruk periodiek. [Enschede, eigen beheer], oktober 1980. Ringband. 38 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 100 gesigneerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Niet verder verschenen. Gevarieerde publicatie, onder meer met een prozawerkje van ene Paul Snijders, maar ook onder meer met twee originele zeefdrukken.

2605502.  BIJWAARD, P. en E. DIDERIC Slak! in zeventien versies. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 20,9 x 14,7 cm. Garenloos. (44) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Tekst van Edzard Dideric, krabbels van Pieter Bijwaard: zeventien grappige versjes getiteld ‘Slak’ (‘Huisje schudt-/ nachtmerrie?’).

2605513.  BIJWAARD, P. Stadia. Amsterdam, eigen beheer, 1980. 24,8 x 17,9 cm. Garenloos met zeefdruk als omslag + kristalpapier. (20) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Mooi artist’s book van Pieter Bijwaard: paginagrote illustraties van hoekige mensen en robots.

2605524.  BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 29,3 x 20,7 cm. Garenloos. (46) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 50

* Vroege, zwart-wit geïllustreerde bundel van Huigen, die pas in 1988 debuteerde bij een officiële uitgeverij.

2605535.  BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN Op een trekschuit mee. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 27,4 x 20,8 cm. Garenloos. (50) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

spion die schoenen lapt die liever lapper was

van brood geleerd staart hij in raam schut

is weg voor achter in zijn rug

6.  BRECHT en E. DIDERIC Ergo in dub. Kultureel tijdschrift. Nr. 5. [Amsterdam], E. Dideric & Brecht, [1980]. Ringband. (44) p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Keuze uit de eerste vier nummers van dit surrealistisch geïllustreerde tijdschrift. Brecht (Swaanswijk) is een zoon van Lucebert.

2605547.  BRIL, Martin, DIDERIC, Edzard, SCHOLTE, Rob en Dirk van WEELDEN De Angst! Nr. 2, November ’83. (Met een ingeplakte, originele zwart-witfoto van Rob Scholte). Amsterdam, eigen beheer, 1983. Garenloos met omslag van bubbeltjesplastic (ontwerp en uitvoering Pieter Bijwaard). (232) eenzijdig bedrukte p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

Verkocht

* Tweede en laatste aflevering van het zeldzame tijdschrift De Angst! De originele foto van Rob Scholte (twee naakte vrouwen doen gymnastische oefeningen, met elkaar, onder de titel ‘Lovelace’) is ingeplakt op pagina 212, als prélude op zijn verhaal ‘De kreek der zonde’. Overige illustraties door Pieter Bijwaard, Walter Carpaij en Aldert Mantje. Teksten van o.a. Martin Bril, Koos Dalstra, Edzard Dideric, René Huigen, Rob Schouten en Dirk van Weelden.

‘De prijs is fl. 35,- inklusief toezending. Wordt absoluut niet via boekhandel e.d. verkocht’.

2606028.  BUEGER, Chris de Au-Pair. Zonder plaats, Kalamiteit/ Jack Visser, 1981. 7,0 x 10,2 cm. (16) p. Geïllustreerd. Vervaardigd in een beperkte oplage. 1e druk. Met origineel, bedrukt envelopje.

Verkocht

* Tekst van Frans van Burkom, illustraties van Chris de Bueger, ter gelegenheid van de tentoonstelling van de skulptuur Au-Pair bij Galerie Jack Visser. ‘Lieve lezeres, als U een Ultramarijnblauw vogeltje ziet, schrikt U dan niet. Ìk ben het!, Uw Chris de Bueger!’

2606019.  BUEGER, Chris de De week. La semaine. Die Woche. The week. Zonder plaats, eigen beheer, 1987. 14,0 x 10,0 cm. Ringband. (50) bladen. Geïllustreerd. Vervaardigd in een beperkte oplage. 1e druk.

Verkocht

* Leuk dagboekje van tekeningen, genummerd ‘a.p.’ (= artist proof) op het laatste blad en gesigneerd door De Bueger.

26060010.  BUEGER, Chris de Fantasmagorie. Katalogus. Amsterdam, Galerie Jansen & Kooy, 1993. 15,0 x 10,0 cm. Geniet. 32 p. Geïllustreerd. Vervaardigd in een oplage van 160.000 exemplaren (maar niet heus). 1e druk.

Verkocht

* Catalogusje bij een expositie van Chris de Bueger, van 9 oktober tot en met 7 november 1993.

11.  DALSTRA, Koos Als: DALSTAR Et age. Gedichten. (Amsterdam), In de Knipscheer, (1992). Ingenaaid (omslagtekening Rob Scholte). 80 p. 1e druk.

Verkocht

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Wiman [?]/ voor een vruchtbare/ toekomst samen/ Dalstar II IV 92’.

26055712.  DALSTRA, Koos ‘Kaap [en] Klashorst’. Origineel handschrift. 29,6 x 21,0 cm. Vijf bladen. Alleen recto. Met originele envelop.

€ 50

* Twee handgeschreven gedichten, bestemd voor Pablo van Dijk van uitgeverij Bébert: ‘Kaap’ beslaat vier bladen, het Engelstalige ‘Klashorst’ (‘Guus Geluk/ Doesn’t fuck no duck’…) past op één blad.

13.  DUINKER, Arjen (Café ‘O Afonso’). (Amsterdam, eigen beheer, 1984). Geniet. 14 eenzijdig bedrukte bladen + bijbehorend servetje. 1e druk.

€ 25

* Dichtbundel van Arjen Duinker, als aflevering van het in eigen beheer door K. Michel en Arjen Duinker uitgegeven tijdschrift AapNootMies (jg, 2 nr. 4).

14.  DUINKER, Arjen Poëzie. (Amsterdam, eigen beheer, 1984). Geniet. 19 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk.

€ 25

* Dichtbundel van Arjen Duinker, als aflevering van het in eigen beheer door K. Michel en Arjen Duinker uitgegeven tijdschrift AapNootMies (jg, 2 nr. 7).

26055615.  DUINKER, Arjen Twee handgeschreven brieven, twee getypte brieven en vier getypte gedichten aan Ares Koopman. 1. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Arjen’ en gedateerd ‘Delft 22.8.1988’. 2 regels tekst. Met vijf bladen poëzie in fotokopie en originele envelop. 2. 29,6 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Arjen’ en gedateerd ‘27.8.1988’. 8 regels tekst. Met een blad poëzie in typoscript en originele envelop. 3. 29,6 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Arjen’ en gedateerd ‘Delft, 8 november 1988’. 5 regels tekst. Met een blad poëzie in typoscript en originele envelop. 4. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Arjen’ en gedateerd ‘Delft, 15 december 1988’. 5 regels tekst. Met een blad poëzie in typoscript en originele envelop.

€ 75

* Poëtische post van de aanstormende dichter aan een recensent van de Arnhemse Courant. Viermaal stuurt Duinker een (lang) gedicht op met een begeleidende brief. Koopman geeft blijkbaar zijn visie op de poëzie. In de derde brief kondigt Duinker een nieuwe bundel aan, in de vierde en laatste brief dankt hij voor een lief kattenboek. Alle gedichten zijn (op de laatste pagina) voluit gesigneerd en gedateerd.

Arjen Duinker debuteerde in 1988 bij Meulenhoff met de bundel Rode oever.

16.  GORKOM, Han van, KLOK, Kees en Jacques NOORMAN Herman. Jaargang 1 nr.2 – feb. 1980. Dordrecht, eigen beheer, 1980. Geniet + losse bijlage (zie noot!). 42 p. Geïllustreerd.

€ 15

* Vrij absurd tijdschriftnummer met als oorspronkelijke bijlage een plastic boterhamzakje en een papieren zakdoek, op het omslag aangekondigd als ‘gratis setje!’, waarschijnlijk om weerstand te bieden aan de nogal schunnige teksten.

17.  HOOGSTRATEN, Harry Boxing days. Poems & visuals 1975-1979. Haarlem, In de Knipscheer, (1979). Garenloos. 144 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Lichte vouw in voorplat.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘this one for Peter v.d. Linde./ Printer & Binder te Amsterdam/ “in friendschip by song”/ Harry Hoogstraten/ 7 Jan. 1990/ (sign.)’.

18.  HORST, Els ter Over de aard van boeken. Zonder plaats, eigen beheer, [1984]. Geïllustreerd karton. Chinese bindwijze. 63 ongenummerde bladen fotokopie van vele kleine linosneden / stempelkunst. 1e druk. Exlibris A.S.A. Struik. Enkele deukjes in de band.

Verkocht

* Volgens een ingeplakte mededeling zal een boek met dezelfde titel volgen en is dit slechts ‘een eerste opsomming van gedachten over boeken’. Leuke ontwerpen van Ter Horst (1953). A.S.A. Struik verzamelde onder meer ongewone, zelfgemaakte boeken; dit is er een!

19.  KAMAGURKA Bert maakt het gezellig. (Leuven), Kritak, (1979). Ingenaaid (omslagtekening Kamagurka). 72 p. 1e druk. Enkele vlekjes op omslag.

Verkocht

* Met interessante persreacties op het omslag: ‘Kamagurka is een stuntelig tekenaar, die naar omhoog wordt getrokken in een maatschappij van kontestanten die het opgegeven hebben’ (De Nieuwe).

26060920.  (KAMAGURKA) Collectie van vijf Kritak-prospectussen (1979-1983), drie Nieuwpoortteater-programmaboekjes, een promotieboekje van Frans Brood Productions, een persmap bij de Derde Geuzenprijs, een HUMO-sticker en enkele vellen aantekeningen van de journalist Luc Van Peteghem. Aangevuld met circa 30 knipsels.

Verkocht

* Leuke, vroege items!

21.  LANOYE e.a., Tom ‘Kultureel Konvent R.U.G. presenteert Happening’. 15,4 x 21,5 cm. Tweezijdig bedrukte plano.

Verkocht

260555* Flyer voor een belangrijke gebeurtenis op donderdag 26 april 1984 in Kunstencentrum Vooruit te Gent: Tom Lanoye treedt op, Kamagurka and the new primitives stellen hun nieuwe L.P. voor en twee videoshows. ‘Rock for jobs!’

22.  LANOYE, Tom ‘Het Vlaamse letterkundige leven in 1984′. P. 137-142 in: Aarts’ Letterkundige Almanak voor het George Orwelljaar 1984. Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien. (Amsterdam, C.J. Aarts, 1983). Ingenaaid. 192 p. 1e druk.

Verkocht

* In het vooruit geschreven terugblik, polemisch en humoristisch, van Lanoye. ‘Slachtoffer van koffermoord? ‘Hier rust Rose,/ In drie kartonnen dozen’. Dit exemplaar heeft een handgeschreven, gesigneerde opdracht van redacteur Dick Welsink: ‘Voor K. Lekkerker [sic], die/ zo vriendelijk was de vorige jaar-/ gang nauwgezet na te lezen, en/ wiens naam dan ook geheel ten/ onrechte ontbreekt in Met dank aan./ Daarvoor mijn welgemeende excuses./ 26.1.1984 Dick Welsink’.

26056223.  MAGNÚSSON, Petúr The First Book en Rimes. “Noses & Roses”. Zonder plaats, eigen beheer, 1985. Kunststof fotomapje met 32 originele etsen. Vervaardigd in een oplage van slechts 4 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Bijzonder beeldverhaal over een neus en een vaas, met veel lijnenspel, eindigend met een etsje ter zelfpromotie: ‘Tegen deze zegel krijgt u 10% korting op het volgende Book of Rimes dat “No Money No Honey” zal heten’.

25.  MICHEL, K. Arjen is gek! (Amsterdam, eigen beheer, 1984). Garenloos. 40 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk.

€ 30

* Dichtbundel van K. Michel, als aflevering van het in eigen beheer door K. Michel en Arjen Duinker uitgegeven tijdschrift AapNootMies (jg. 2 nr. 10).

24.  (MICHEL (vert.), K.). PAZ, Octavio Poëzie. (Amsterdam, eigen beheer, 1984). Garenloos. 26 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk.

€ 35

* Gedichten van Octavio Paz uit de bundel Ladera Este, toen hij in India woonde. Vertaald door K. Michel als aflevering van het in eigen beheer door K. Michel en Arjen Duinker uitgegeven tijdschriftAapNootMies (jg. 2 nr. 5). Met gouden ster op het eigenhandig met krijt beschreven omslag.

26.  MORRIËN, Bert Vier vieze verzen. (Met een tekening van Arie Vermeer). (Eemnes, De Oude Degel, 1980). Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet door de auteur en gedrukt door Rinus de Vringer in een oplage van 154 exemplaren. 5e druk.

€ 15

27.  MULDER, Jan De vrouw als karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. (Met linosneden van Martin Ruyter). Arnhem, Nova Zembla, 1984. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. 1e druk. Enkele kreukjes.

Verkocht

* Leuke, door Anthon Beeke vormgegeven uitgave: boekje in de vorm van een hand, in langwerpige envelop met drukknoopje. H.c.-exemplaar.

28.  ONG, A. Dubbelzinnig. 27 tekeningen. Zonder plaats, eigen beheer, 1991. 30,0 x 21,3 cm. Halflinnen met titeletiket. (58) p. Vervaardigd in een oplage van slechts 10 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 45

* Artist’s book van Annet Ong: mooie geometrische vormen (mensen, silhouetten). Van de minieme oplage is dit bovendien nummer 1, met een opdracht van de kunstenaar onder het colofon: ‘voor Jack nog vele jaren/ na dezen. 1992’.

20360329.  SIPS, Roland Penseeltekeningen. Hengelo, Eigen beheer, 1981. Oblong 30 x 21 cm. Ingenaaid. 42 p. 1e druk.

Verkocht

* 34 tekeningen, gedrukt in een oplage van 250 exemplaren op de Rijksacademie te Amsterdam. Met een curieus los reclameblaadje van een fabriek van deegvormmachines.

30.  STOUTE, René en Henrik Teksten voor een oude vriend. (Amsterdam, Island International Bookstore, 1984). Linnen. 48 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door beide auteurs gesigneerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

* Een van de 15 luxe-exemplaren, gebonden in een vrolijke, kleurrijke heellinnen harmonicaband door Pau Groenendijk, voorzien van een originele pagina handschrift annex tekening van de gebroeders Stoute.

31.  VERBOGT e.a., Thomas 250-cent reeks. Arnhem, Stichting PlaatsMaken, 1987-1988. Kartonnen cassette met twaalf uitgaven. Vervaardigd in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Karton aan hoekjes iets geschaafd.

€ 35

* Zeer speelse uitgave van de artistieke stichting uit Arnhem: complete jaargang 1987 van de maandelijks verschenen miniboekjes in een speciaal hiervoor ontworpen schuifdoos. De losse uitgaafjes zijn stuk voor stuk door verschillende kunstenaars ontworpen en gebonden, gebrocheerd of als leporello of losbladig uitgegeven. Verbogts bijdrage heet Andere woorden, bij tekeningen van Lute Palsenberg. Andere bijdragers zijn o.a. Annelies van den Akker, Hans Eijkelboom, Harrie Gerritz, Gerard Koek en Ton van Vliet.

25796832.  WERKEN, Ramon van de Mooi. Dokkum, Kalamiteit, 1981. Ingenaaid. (128) p. Gedrukt in een oplage van 600 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris van A.S.A. Struik.

Verkocht

* Gesigneerd met stempel. Bevat ‘een reeks afbeeldingen van door Van de Werken uit plastik vlakgom (HEMA, 75 cent) gesneden stempels’, steeds herhaald gedrukt op de rechterpagina.

33.  WIEG, Rogi Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince. Den Haag, Mikado Pers, (1987). Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.

Verkocht

34.  ZALM, Leo van der Karigdicht. [Amsterdam], ‘De Moor’, [circa 1980]. Oblong 9 x 12 cm. Gebonden in durionzijde. Haikoes gezeefdrukt in blauw handschrift op Kawabashi-papier. Gedrukte in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Geparafeerd door de auteur.

€ 25

* Mooi en curieus uitgaafje, gemaakt door de (vrij excentrieke) auteur zelf (1942-2002; ‘karigdicht’ is zijn term voor ‘haikoe’) samen met Peter van der Linde.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 8 mei 2012 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: