antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 597: Bibliofiele uitgaven

De meeste aanwinsten in deze nieuwsbrief bevinden zich op het snijvlak van boek en kunst: gedrukt met loden letters op geschept papier, verrijkt met een origineel kunstwerk. Uitgevers als Avalon Pers, De Uitvreter en AMO gingen een samenwerking aan met kunstenaars als Reinder Homan, Stijn Peeters en Roger Raveel. Etsen, foto’s, houtsneden… en de typografische illustraties van Frans de Jong zijn natuurlijk een categorie op zich.

Van de luxe-exemplaren in deze lijst zijn de boekbanden zonder uitzondering vervaardigd door Philipp Janssen van Binderij Phoenix. Hij is onze favoriete boekbinder en werkt ook in opdracht van én nauw overleg met particulieren. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden (boekbinderijphoenix@hotmail.com).


263891. ANDRIAN, Leopold Zeven gedichten. Vertaald (en toegelicht) door C.O. Jellema. (Met een Nawoord van Gerben Wynia). Woubrugge, Avalon Pers, 2013. Verguld halfperkament met platten van groen botanisch papier in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (32) p. Gezet uit de Dante en de Bembo en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 160
* Eén van de slechts 10 luxe-exemplaren, smaakvol gebonden door Philipp Janssen.

2. BARNARD, Benno De bloeimaand. (Met als frontispice een illustratie door Roger Raveel en een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1999. 37 x 24 cm. Ingenaaid met omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in rood en zwart op Arches Velin door Rob Cox in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 175
* Eén van de 32 Arabisch genummerde exemplaren, die nooit zijn verspreid vanwege een verkeerd gedrukte regel op pagina (13), in rode pen door de dichter doorgestreept en geparafeerd. Ontroerend requiem voor Herman de Coninck, Barnards beste vriend.

3. BLAMAN, Anna Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door Aad Meinderts. [Bedum], Exponent, 1990. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Times New Roman en gedrukt in een oplage van 195 exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Bijgevoegd: prospectus (vier bladen) van Exponent met bijbehorende aanbiedingsbrief, gesigneerd door Menno Wielinga.

2551314. BLOEM, J.C. Later. Veere, De Uitvreter, [1982]. Ingenaaid met omslag (garen losjes). (20) p. Met de hand gezet uit de Imprint en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Elf verzen van Bloem, die niet in de Verzamelde gedichten voorkomen.

2568005. CLAUS, Hugo Ludduvuddu. (Met een originele houtsnede door Roger Raveel). Amstelveen, AMO, 1991. Ingenaaid. (28) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt door Rob Cox in een oplage van 70 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 450
* Schitterende tekst van Claus met een zeer kleurrijke houtsnede van zijn goede vriend Raveel over twee volle pagina’s. BHC 205.A.

2638116. CLAUS, Hugo Perte Totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, 60 schetsen en 60 nota’s. (Met een originele tekening van Hugo Claus als frontispice). Amstelveen, AMO, 1989. Verguld halfleder met platten van vezelig Japans papier. In papieren foedraal (Binderij Phoenix). 70 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Eén van de 60 Romeins genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Drie Kronen, met als frontispice een originele tekening van de auteur, afgebeeld in dit boek als vijfendertigste schets: ‘Tegen het donkerste zwart, de zilveren/ spetters. Een melkweg. En ook daarin zij die/ hurkt en wacht op de god/ die zal dalen naar zijn buik’. Extra luxe, want fraai gebonden in halfleer! BHC 195.B.

2662837. CLAUS, Hugo Relikwie. (Twaalf gedichten bij twaalf (reproducties van) tekeningen van Paul Joostens, met Franse vertalingen van der gedichten door Freddy de Vree). Antwerpen, Monas, 1967. 45,5 x 32,5 cm. 39 losse bladen in doos met deksel met (‘sixties’) titeletiket. Gedrukt in een oplage van slechts 32 deels genummerde, deels geletterde exemplaren. 1e druk. Doos wat vuil.
€ 850
* Dit is een van de 10 Romeins genummerde exemplaren. In dit exemplaar ontbreken de bij de reguliere exemplaren behorende originele tekening, een gedicht in facsimile van het handschrift en een origineel handschrift. Er bestaat overigens maar één exemplaar met een origineel handschrift van Hugo Claus (in plaats van tien, zoals in het colofon vermeld wordt). Deze uitgave is officieel nooit verschenen, omdat de uitgever niet tot een akkoord kon komen met de erven Joostens. BHC 57.

8. CORET, Peter Goffert. Gedichten bij (6) tekeningen van Paul Lemmens. Amsterdam, Dirty Trix [een imprint van Phoenix Editions], 1988. Losbladig in linnen map met foedraal. 24 p. Met de hand gezet en gedrukt [door Hein Elferink] in een oplage van 69 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Exemplaar met intieme, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in potlood onder het colofon. Wel heeft de vorige eigenaar zijn naam in de opdracht weggegomd. Coret is het pseudoniem van de betreurde Cees van der Pluijm (1954-2014).

2663889. DE TAND DES TIJDS Complete set van deze poëtisch bibliofiele reeks: 1. H.H. ter Balkt, Loden Gansje van het Ganzenbord (1982) 2. Wiel Kusters, Ballade van de Palfrenier (1982) 3. Jacques Hamelink, Nieuws uit de tunnel (1983) 4. Samuel Beckett, Arènes de Lutèce (1983) 5. Hans van de Waarsenburg, Het boothuis te Laugharne (1985) 6. Eddy van Vliet, Fritz [&] Tewaterlating (1985) 7. Frans Budé, Kreeft (1986) 8. Willem van Toorn, De aardse republiek (1986) 9. Bert Schierbeek, voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn feest (1988) 10. Manuel Kneepkens, De hagedissen (1989) 11. Rouke van der Hoek, Komplot van de deuren [&] Dag der kasten (1997) 12. H.C. ten Berge, De laatste modernist (1997) 13. Hugo Claus, Nenia voor Herman de Coninck (1997). Banholt, In de Bonnefant. Dertien vouwbladen in omslagen. Gedrukt in een oplage van 55 genummerde exemplaren. 1e druk. Snee in voorzijde omslag 10.
€ 350
* Alle afleveringen van deze schitterende, door margedrukker Hans van Eijk verzorgde serie. Tot overmaat van weelde zijn 10 van de 13 (niet: Beckett, Hamelink, Schierbeek) vouwbladen gesigneerd door de betreffende dichters. Tevens zijn bijgevoegd: drie prospectussen en een gelegenheidsuitgave ‘Op Den Eersten Tand Van Den Bonnefant’.

10. DEYSSEL, Lodewijk van Rozenruikers. Woubrugge, Avalon Pers, (1998). Linnen (Herman van der Kruijk). 24 p. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt in roze en zwart op rooswatermerkhoudend papier van Van Houtem & Palm in een oplage van 50 exemplaren.
€ 40
* Uitgave aangeboden aan Harry G.M. Prick ter gelegenheid van de uitreiking van de Frans Erensprijs.
Bijgevoegd: PRICK, Harry G.M. Frans Erensprijs 1998 voor Dr. Harry G.M. Prick. Maastricht, Stichting Frans Erensprijs, 1998. Ingenaaid met flappen. 24 p. Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Met teksten van Kees Fens en Prick zelf.

26365711. GERBRANDY, Piet Een zijpad in het woud. Banholt, (In de Bonnefant), 2006. Verguld donkerrood halfleder met stempel in voorplat en halflederen voorrand in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 32 p. Met de hand gezet uit de Dante en Michelangelo initialen en gedrukt door Hans van Eijk in rozenbottelrood en zwart in een oplage van 72 op de pers genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Eén van de 16 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op handgeschept Losín, werkelijk fraai gebonden door Philipp Janssen van boekbinderij Phoenix. ‘Vind ik je lief op de fiets?’
Bijgevoegd: twee verschillende prospectussen voor deze uitgave en de oorspronkelijke nota van de uitgever.

26638712. HOEK, Rouke van der Gedempt gejuich. Met een aquatint (‘straat’) van Stijn Peeters. Banholt, (In de Bonnefant), 2005. Ingenaaid met omslag. 24 p. Gezet uit de Cochin en de Garamont en gedrukt op Zerkall koperdrukpapier in een oplage van 84 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Met twee verschillende prospectussen voor de uitgave en een factuur. Een aantrekkelijke bibliofiele uitgave!

2303013. HOORNIK, Ed. In de vreemde. Zandvoort, Eliance Pers, 1968. Ingenaaid met omslag. (32) p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt op de handpers in rood en zwart in een oplage van 35 genummerde exemplaren. Ruggetje minimaal verschoten.
€ 65
* Fraaie, zuiver typografische uitgave. Eliance-reeks 4.

251336
14. JONG, Frans de
Achttien machinale aangezichten. Een voetreis door het rijk van keizer Jan. (Met achttien typografische illustraties van Frans de Jong.) (Amsterdam, Jan Tholenaar Editions), 1982. Grof linnen met titeletiket. (6) p., leporello van 18 bladen, (2 p.). Met de hand gezet uit allerhande ornamenten en decoratieve initialen uit de loden letterkast en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 80 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Op het schutblad een eigenaarsstempel (van een psychiater) en handgeschreven datum.
€ 100
* Het overweldigende resultaat van een expeditie door het domein van margedrukker Jan Keijser: kleurrijke, Oosterse stadsgezichten, zoals alleen Frans de Jong die kan maken. De Rook 19.

15. KAVAFIS, K.P. Vier gedichten. Vertaald en toegelicht door Mario Molegraaf. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Cahiersteek. (12) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

26408416. (KOUWENAAR, David). MOK, Maurits Zeven gedichten & een fragment. (Met originele grafiek door David Kouwenaar, Louk van Meurs, Geertjan van Meurs en Kees den Tex). Krommenie, De Werkmanspers, (1977). Ingenaaid. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt van 50 genummerde exemplaren. 16 p. 1e druk.
€ 75
* Uitgegeven ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Maurits Mok. Dit is een bijzonder exemplaar vervaardigd voor Hans Es(chauzier), door de dichter gesigneerd op de Franse titel en met inliggend mapje, in Werkmanstijl bedrukt door Geertjan van Meurs, waarin een voortekening en zes proefdrukken van Van Meurs. Met losse bijlage, een fragment uit een brief van Mok uit 1967 waarin hij vooruitkijkt naar zijn 70e verjaardag.

17. KROESEN, Hans Hans Kroesen, fantasmagist. [Den Haag, eigen beheer, ca. 1995]. 39 bladen met grote reproducties plus map met 14 bladen autobiografische gegevens en reproducties in door de kunstenaar ontworpen linnen map met benen sluitingen (44 x 31 x 4 cm, Binderij Van Dijk). Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. Wat gebruikssporen.
€ 40
* Hans Kroesen (1921-1998) was een flamboyant Haags schilder, acteur en voordrachtskunstenaar. Als kunstenaar was hij een leerling van Aart van Dobbenburgh, zelf noemde hij zijn surrealistische schilderijen en aquarellen ‘fantasmagoriën’. In de oorlog trad hij veel op als voordrachtskunstenaar. Zelf beweerde hij De berg van licht van Couperus in zijn geheel uit het hoofd te kunnen declameren. Tot 1961 trad hij ook op als acteur, o.a. bij de Haagse Comedie. In zijn latere jaren verdiende hij de kost als antiquair en antiquaar.

2230918. MAAS (samenst.), Nop Hooge criticus. Een portret van J.J. van Santen Kolff (1848-1896) met een toelichting door Nop Maas. Leiden, (De Uitvreter), 1993. Ingenaaid. (8) p. Met een illustratie. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in brons en zwart op Oud Hollandsch in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 12

19. (MARNIX PERS) Puer natus in Betlehem. Amsterdam, De Marnix-Pers, 1933. 13 x 8,5 cm. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Dit is één van de slechts 10 exemplaren op Japans. Kerstwens. Venemans 9.

20. MEIJSING, Geerten De kerstpijp. Woubrugge, Avalon Pers, (2007). Ingenaaid met omslag. 20 p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 95 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 65

21. OGRINC, Will Secretum secretorum. (Met drie ingeplakte zwart-witfoto’s). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1981. Op Chinese wijze gebonden. (12) p. Met de hand gezet uit de Hammerunzial en gedrukt in blauw, oranje, goud, bruinrood en zwart in een oplage van 65 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Eigenzinnig vormgegeven: het colofon is bijvoorbeeld rechts uitgelijnd. De foto’s tonen vermoedelijk de in de gedichten aanbeden jongeling. Breugelmans 75.

22. PERRON, E. du (als:) Cesar BOMBAY (Verzameld erotisch werk). (I). De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. (II). Kloof tegen cylinder (1). In memoriam Agathae. Een sonnettenkrans. (III). Kloof tegen cylinder (2). Het lied van vrouwe Carola. (IV). Kloof tegen cylinder (3). Naar ouden trant. (Bezorgd en van een verantwoording voorzien door K. Lekkerkerker). (Amsterdam), Eliance Pers, (1980). Vier delen in cassette. Ingenaaid met omslagen. (4), 44 p., 32 p., (2), 30 p., (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg te Epe in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
€ 175
* Erotisch panopticum 5, 6, 7 en 8.

23. PURDY, James Brawith. A story. Utrecht, (Hugin & Munin), 1999. Ingenaaid met omslag (Binderij Phoenix). (4), 40 p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt in rood en zwart op Zerkall Edelweiss in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Hugin & Munin, een bibliografie 13.

26334824. SCHIPPERS, K., DEEL, T. van en Ad ZUIDERENT Bella vista. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986. Karton. (12) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Hahnemühle door Peter Yvon de Vries in een oplage van slechts 20 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Drie niet eerder gepubliceerde gedichten bij het vertrek van Gerrit Krol en zijn echtgenote naar Nigeria. Onder het colofon gesigneerd door Van Deel. Met prospectus.

25. SCHRÖDER, Sierk Facetten. (Den Haag, eigen beheer, 1980). 40 x 31 cm. Kartonnen map met 26 bladen waarop 25 reproducties in kleur (incl. titelblad). 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de schilder en tekenaar Sierk Schröder (1903-2002): ‘van Sierk/ 26/3 ’84’, en inliggende originele ets (24,5 x 32 cm) waarop een ruiter in het bos te zien is, wellicht ook van Schröder, maar ongesigneerd.

26. SCHWITTERS, Kurt Gewoon Fantastisch. Vijf grillige verhalen. Vertaald door W. de Graaf. (Woubrugge, Avalon Pers, 1989). Oblong. 15 x 9 cm. Ingenaaid. (12) p. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt in rood en zwart in een oplage van 99 genummerde exemplaren.
€ 18

27. TENTIJE, Hans In kringen. Banholt, (In de Bonnefant), 1989. Ingenaaid met stofomslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in oker en zwart op Zerkall Werkdruck in een oplage van 64 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15

26639128. TEPPER, Nanne De psychologie van de constructie. (Gevolgd door brieven aan Atte Jongstra en Kees ’t Hart. Met een Nawoord van Jack van der Weide). Den Haag, Statenhofpers, 2015. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 29,50
* Eerste druk van dit hilarische verhaal. ‘Zomaar is Tepper terug, mét zijn eigengereide grappen, driedubbele verwijzingen en lyrische uitbarstingen ‘ (Arjan Peters).
Alleen te bestellen bij de uitgever (duodecim@worldonline.nl).

26638629. VRIES, Theun de Atlantische Avond. Gedichten. (Met 10 originele etsen van Reinder Homan). Buitenpost, Lykele Jansma, 1979. 44,0 x 29,5 cm. Linnen in kartonnen schuifdoos. (44) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt op Hollands Druk 270 grams in een oplage van 50 door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Band en doos misschien iets verweerd.
€ 175
* Voorname uitgave in groot formaat met stemmige etsen van Homan. Er verscheen ook een (eenvoudiger) handelseditie in een oplage van 500 exemplaren.

30. VROMAN, Leo Zuiver verstand. [Groningen], Steven Hartog, (1987). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet door Menno Wielinga en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Ex libris op binnenzijde omslag.
€ 18

26639231. WARREN, Hans Een haiku & twee gedichten. Woold, ’t Harkel, De Uitvreter, 2010. Cahiersteek met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Excelsior en de Univers en gedrukt op Zerkall-Bütten elfenbein halbmatt in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Bestemd voor de feestdoos van Ronald Rijkse, bij diens afscheid van de Zeeuwse Bibliotheek.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27 mei 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.728 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: