antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 848: Voor en na het meesterwerk

Van Zwagerman tot Abecedaria en terug, het nodige nieuws, proefbanden van Stichting De Roos, nieuwe Nieuwe Kunst, beetje voorjaarsschoonmaak: enkele zeldzame en luxueuze boeken en handschriften die we al langer hadden zijn afgestoft en lager geprijsd.


1. ABECEDARIUM. ROZENDAAL, W.J. Nieuw grafisch ABC. (Breda, Eenhoornpers, 1944). Halflinnen map met eenhoorn en titel in blinddruk. 28 losse bladen (compleet). Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Vroege uitgave van de Eenhoornpers van de Bredase suikerfabrikant en collectionneur C.J. Asselbergs, illegaal in de oorlog geproduceerd. Prachtig geïllustreerd abecedarium van Willem Jacob Rozendaal, die bij enkele letters hulp kreeg van zijn vrouw Petra. De Jong 726.

2. ABECEDARIUM. FOLMER, Joke, Cor van HOUTE, Rik JAGER, Jos JANSEN, Anke MERKUS, Loes de ROND, Jan SCHROOT en Willy SEINSTRA ABC. Sense and nonsens in black and white. Rotterdam, Academie van Beeldende Kunsten, 1954. 20 x 14 cm. Losbladig in omslag. (34) p. Omslag in originele gouache, verantwoording gestencild, de prenten in originele litho en lino. 1e druk. Netjes. Met 2 x naam van een vorige eigenaar.
Verkocht
* Alleraardigst boekje, ongetwijfeld in zeer kleine oplage vervaardigd voor een onderwijsopdracht: de 26 letters van het alfabet verbeeld door zeven vierdejaars-studenten van de Rotterdamse Kunstacademie. Niet in de NCC, niets over bekend.

3. ARMANDO en Simon VINKENOOG Een tekst (van Simon Vinkenoog met tekeningen van Armando). (Amsterdam), [Eigen beheer], (1957). Geniet. (8) p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. Voorzijde omslag aan bovenzijde verschoten.
€ 90
* Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling van Armando’s schilderijen in Kunstzaal ’t Venster te Rotterdam.

4. (BEETS, HEIJE, VAN LENNEP e.v.a.). BROWN, Henry De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Den Haag, Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841. Origineel halflinnen met gedrukt omslag (dat het jaar 1842 vermeldt). (4) 168 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Bibliotheekstempels van het Algemeen Nederlandsch Verbond, oude plakzegeltjes, wat roest, maar toch in goede staat.
Verkocht
* Mooi exemplaar met zijn originele omslag, een indrukwekkend boek over vroeg-negentiende-eeuws Nederland, waarin teksten van onder anderen Hildebrand (Nicolaas Beets), J.P. Hasebroek, Jacob van Lennep, Jan Pieter Heije en J.J.L. ten Kate voorzien zijn van bijzonder fraaie houtgravures naar tekeningen van o.a. de jeugdige Herman ten Kate (broer van J.J.L.) en Reinier Craeyvanger. Henry Brown (1816-1870), geboren in York, bracht een groot deel van zijn werkzame leven als graveerleraar door in Den Haag, Brussel en Antwerpen. Er worden vooral beroepen uitgebeeld, van de Scheveningse visser tot de postbode, van de hondendokter, de doodgraver, de schaatsenrijder, de straatjongen, het melkmeisje, het Brabantse meisje (zie afbeelding), de duivenmelker tot de Limburgse voerman. En vele anderen, te kust en te keur. Een heel fijn boek, dat overigens bij verschijning neergesabeld werd door Everhard Potgieter in De Gids.

5. BIESHEUVEL, J.M.A. Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1986. Linnen. 64 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Lecturis op Hahnemühle Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 40
* Briljante illustraties bij deze quasi-achttiende-eeuwse schelmenroman. Leeflang 132.

6. BORDEWIJK, F. Huissens. Een climacterium. Utrecht, Stichting De Roos, (1965). 22 x 20 cm. Linnen. 36 p. Geïllustreerd door Mart Kempers. Typografie H.P. Doebele. Gezet uit de Monotype Old Style en gedrukt door Thieme op Hahnemühle Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Enkele kleine vlekjes achterop.
Verkocht
* Bordewijk was zelf uiterst tevreden over deze uitgave: ‘Voor de illustraties door Mart Kempers weet ik maar één kwalificatie: geniaal. Ze staan ver boven mijn tekst en toch heeft hij kans gezien zich zo diep te doordringen van de woorden dat ze als ’t ware een verjongingskuur ondergaan. De verrassing is dan nog de opeenstapeling van lugubers waar ik niet het flauwste vermoeden van had. Desondanks ontbreken de geestige noten allerminst’. Bordewijk overleed op 28 april 1965, niet lang na het verschijnen van dit boek.
Ongenummerd, door Chris Leeflang gemarkeerd ‘Ex. hors série’. Leeflang 68.

7. BORDEWIJK, F. Lente. Zeven verhalen. (Met opdracht van de schrijver aan zijn dochter en schoonzoon). Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1964. Slap karton. 128 p. 1e druk.
€ 225
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan zijn kinderen: ‘Aan Nina en George/ van vader/ Den Haag, 10.10.64’.

8. BRAAK, Menno ter Douwes Dekker en Multatuli. (1/30 luxe-exemplaren). Den Haag, Leopold, 1937. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rugje beschadigd, omslag verbruind en aan de bovenkant versleten.
€ 130
* Dit is een van 30 luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder Zonen, genummerd I-X en 11-30, gesigneerd door de auteur. Dit is nr. 21. De Vrije Bladen jrg. 14, schrift IV.

9. BREDERO, G.A. Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz). Utrecht, Stichting De Roos, 1973. Linnen. 30 x 25 cm. 124 p. Typografie Dick Dooijes. Gezet uit de Lectura en gedrukt in paars en zwart op Velasques in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Uitstekende conditie.
€ 20
* Het lollige toneelstuk van Gerbrand Adriaanszoon Bredero met grappige en grove tekeningen van Lex Metz, mooi boek! Leeflang 96.

10. COENEN, Frans ‘Democratie en Autobus’. OORSPRONKELIJK HANDSCHRIFT in inkt. Vier gelinieerde cahiervellen. Gesigneerd ‘Frans Coenen’. Niet gedateerd. Alleen recto. Blad 2, 3 en 4 genummerd in de linkerbovenhoek. Perforatie aan linkerzijde. 20,7 x 16 cm.
€ 170
* Compleet (werk)handschrift met enkele doorhalingen, aanvullingen en correcties.
Het is ons niet duidelijk of en waar deze tekst is gepubliceerd. Waarschijnlijk stamt ze uit de eerste helft van de jaren dertig. Het is een beschouwing over de autobus als symbool van de kuddegeest van het volk, dat willoos de Leider volgt. ‘Het zal misschien altijd een open vraag blijven wat het eerst kwam: de autobus of de kuddedrift. (…) zoo de autobus eerst geschapen was, werd de voorzienigheid er verder niet in gemengd en zien wij hier enkel een nieuw geval van behoefte-scheppen, behoeften van locomotie in kuddeformatie, die vroeger niet bestonden.’ (…) ‘De autobus zelf hangt natuurlijk niet in de lucht, maar doet den grond dreunen op alle wegen op alle uren van den dag, als zij ons in stof en stank voorbijdendert. Het vervaarlijke groene, gele, blauwe beesten, laag op de pooten en met stompen snuit. Daar zit de mechanische intelligentie in en er boven een speurend gezicht en twee handen om een rad geklemd. Dat is dan de organische intelligentie. En daarmee is de intelligentie dan ook uitgeput. (…) Het is de massa in al haar onpersoonlijke overgegevenheid met het Führerprinzip voorop.’ ‘Parlementen zijn inderdaad haspelige instellingen. Hoe meer werkelijke individuen zij bevatten, hoe onmogelijker. Maar toch zijn zij de eenig mogelijke vorm van democratie, omdat hier inderdaad zooveel mogelijk individualiteit aan ’t woor en aan ’t gezag kan komen. (…) Is de democratie volkomen, dan is er niets dan geharrewar, wordt zij onderdrukt, dan gebeurt er veel… tyrannieks.’
Een vlot leesbare beschouwing (afgezien van Coenens kriebelige handschrift…) die prima had gepast in de bundeling Veertig jaar commentaar.

11. COENEN, Frans Vluchtige verschijningen. Amsterdam, Veen, [1903]. Gedecoreerd linnen. VIII, 252 p. 1e druk. Platten iets krom, maar een goed exemplaar.
€ 75
* Mooie Jugendstilboekband met foutje in de goudopdruk: ‘Vlugtige verschijningen’ (rug en voorplat)!

12. COUPERUS, Louis Extaze. Een boek van geluk. Amsterdam, Veen, [1894]. Linnen [bandontwerp Richard Roland Holst, doorlopend op rug en achterplat]. (8), 200 p. Niet afgesneden. 2e druk. Wat scheefgelezen, iets verbruind, maar de band is mooi. Laatste schutblad helaas deels afgescheurd. Naam voorin (‘JvdHaar’).
Verkocht
* Fraai, voor deze tweede druk nieuw ontworpen art-nouveaubandontwerp in goud op wit linnen. Volgens Braches: ‘Wit en goud ondersteunen het door de leliedecoratie geaccentueerde aspect van zuiverheid in de verhouding tussen “Madonna” en Taco Quaerts.’ Zie ook Braches Bouwstoffen, 1670. VV 133,2.

13. DEYSSEL, Lodewijk van Een liefde. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1887]. Blind halflinnen met kartonnen platten, waarop voor- en achterzijde van de originele omslagen zijn geplakt (contemporaine privéband). Twee delen. (4), 208, (4), 192 p. [Gedrukt in een oplage van 550 exemplaren]. 1e druk. Platten enkele veegjes en vlekjes, eerste en laatste pagina’s verbruind, doch overigens een zeer goed exemplaar.
€ 250
* De eerste druk van Een liefde is, ongecensureerd als hij is, werkelijk zeldzaam.

14. GOSSAERT, Geerten Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Met vier originele, erotische etsen van Toussaint Essers). Utrecht, Stichting De Roos, 1995. Met fluweel overtrokken karton (zeer fraai!). 21,5 x 11 cm. 30 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt door Hooiberg op Melotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* ‘Ontwaar ‘k mijn kleine Eleanoor/ Naakt zittend op haar stuitje,/ Houdt zij mij schalk een spiegel voor/ Met een onschuldig snuitje’, en ‘Gij loech en streeldet peinzend mijne klooten/ En hebt besmuikt uw purpren knop begooten.’ ‘…te verstalen/ Mijn vleezen mandom ritsig nepen/ Fulpen koralen’. Veel geïnspireerd archaïsch taalgebruik, waar rokig camisole uw hupschen heup onthuift.

De uitvoerige en geestige inleiding van Van Straten werd speciaal voor deze uitgave geschreven. Aan het auteurschap van Geerten Gossaert, alias de historicus prof. F.C. Gerretson (1884-1958, weliswaar een notoir rokkenjager), mag getwijfeld worden. Leeflang 148.

15. GOSSAERT, Geerten Priapaeën. Ingeleid en geannoteerd door Hans van Straten. (Proefexemplaar). Utrecht, Stichting De Roos, 1995. 21 x 11 cm. Met fluweel overtrokken karton (zeer fraai!). 30 p. Typografie Alfons Van Heusden. Gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt door Hooiberg op Melotex in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Proefexemplaar van typograaf Alfons van Heusden: losse band plus de complete tekst in de vorm van twee losse katernen, zonder de etsen. Met een briefje gericht van De Roos-organisator Hans Eenens aan Van Heusden, gedateerd ‘Brakel 20 maart 1996’. Leeflang 148.

16. GRESHOFF, J. Oud zeer. Gedichten. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1926. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt op geschept papier in een oplage van slechts 30 exemplaren, die niet in de handel werden gebracht. 1e druk. Omslag wat licht verbruind en gevlekt.
€ 90
* Tedere gedichten van liefde, vriendschap en verlangen. Achterop het omslag staat een Frans citaat van C[harles] M[aurras].

17. HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274, (6) p. 1e druk. Met de stellingen. Omslag geplakt en met een plankzegel. Met stempels ‘Bibliotheek van de 2e Kamer der Staten-Generaal’ en ‘Afgeschreven Bibliotheek Tweede Kamer’.
Verkocht
* Een omvangrijk rechtsfilosofisch proefschrift dat aan allerlei literaire figuren en andere tijdgenoten raakt.

18. HENRIQUEZ PIMENTEL, Mozes; FAASSEN, Rosier; SACHER-MASOCH, Leopold von Het joodsche volksleven en twee andere populaire uitgaven, ca. 1895. 1. Rosier Faassen: Mie de Mof. 48 p. [Amsterdam, Van Holkema & Warendorf (Neerlandia-bibliotheek), 1894.]
2. Mozes Henriquez Pimentel: Het joodsche volksleven. Schetsen en beelden. Den Haag, H.C. Susan, 1882. VI, 136 p.
3. [Leopold von] Sacher-Masoch: Russische liefde (&) Voor de wielen van den locomotief. 48 p. Met een illustratie. [Amsterdam, Boon’s Geïllustreerde Novellen-Bibliotheek, 1899].
Drie boeken in één band, halflinnen met gemarmerde platten. Zonder originele omslagen. Rugje iets versleten.
Verkocht
* Geen hoogstaande, wel populaire literatuur, prachtig tijds- en volksbeeld.

19. (HERMANS, W.F.). CARP, E.A.D.E. Suggestie. Amsterdam, Meulenhoff, [1947]. Halflinnen met stofomslag. 152 p. 1e druk. Boekhandelsetiketje op schutblad (‘Boekhandel/ Heiligeweg/ Amsterdam C.’).
€ 65
* Uit de bibliotheek van W.F. Hermans. Met op het voorste schutblad in potlood een viertal paginanummers in het handschrift van Hermans. In de marge schreef hij een tiental (uitgebreide) opmerkingen. Hermans las dit boek kritisch: op p. 69 noteerde hij bij een passage over Hitler: ‘dit zijn eigenlijk allemaal algemene praatjes. Door zich goed te documenteren, had hij misschien kunnen aantonen: hoe’.

20. ISHERWOOD, Christopher The Nowaks. Utrecht, Stichting De Roos, 1972 [= 1973]. Bruin linnen. 44 p. Typografie Kurt Löb. Gezet uit de Monotype Gill en gedrukt door Hooiberg op Offsetmasqué highproof satijn in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Hors-série-exemplaar.
Verkocht
* Variant met opmerking van Kurt Löb bij het colofon: ‘H.S./ (Proefband door Jo Proost)/ Kurt Löb’. Het boek zou uiteindelijk verschijnen in besmettelijk wit linnen met vrijwel altijd een fabricagefout: de bekleding zit te los en is vaak wat vuil en verkleurd. Deze onversierde proefband is eigenlijk mooier dan de definitieve uitgave. Leeflang 95.

21. ISHERWOOD, Christopher The Nowaks. (Met zes tekeningen en twee vignetten van Kurt Löb). Utrecht, Stichting De Roos, 1972 [= 1973]. Besmettelijk (maar niet besmet!) wit linnen. 44 p. Typografie Kurt LÖB. Gezet uit de Monotype Gill en gedrukt door Hooiberg op Offsetmasqué highproof satijn in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rond de rug enkele onopvallende vlekjes. Mooi exemplaar van een boek waar bijna altijd wat mee mis is.
€ 25
* Christopher Isherwood schreef aan typograaf-illustrator Kurt Löb: ‘This kind of tribute from a fellow-artist is worth more to me than any other. It is quite uncanny how your portrait of Herr Nowak resembles the original. And I think you catch the atmosphere of the Berlin slums perfectly. Again thank you!’. Met inliggende rekening voor The Nowaks van Broese Kemink voor C. van Dijk, gedateerd 10-10-73 (68 gulden). Leeflang 95. Een verkleurd exemplaar van deze titel is te koop voor 18 euro.

22. (MOZART, Wolfgang Amadeus) Don Juan, of De steenen gast; zangspel. Naar het Hoogduitsch vry gevolgd, door Hendrik Ogelwight, junior. Muzyk van Mozart. Amsterdam, Abraham Mars, 1804. Ingenaaid boekblok. (8), 118 p. Met titelgravure van de Amsterdamse Schouwburg. Waarborghandtekening van Willem Haverkorn, secretaris van de ‘Stads Schouwburg’ (op p. 7). 1e druk. Wat bijgesneden. Eerste en laatste pagina’s wat verbruind.
Verkocht
* De eerste tekst van Mozarts Don Giovanni, in het Nederlands vertaald door Hendrik Ogelwight (1764-1841), toneelfanaat en makelaar. Dit boekje is met zijn visuele tekortkomingen toch een schaars en begeerlijk goed.

23. MULTATULI O verné lásce Saïdjaha a Adindy. (Vertaling in het Tsjechisch door Josef Veselý). Praag, Vydal Dorostový Odbor Československého Červeného Kříže, (1926-1927). Herbonden in halflinnen. 48 p.
Verkocht
* ‘De ware liefde van Saïdja en Adinda’. Uitgave van de jeugdafdeling van het Tsjechische Rode Kruis.

24. (NIEUWENHUIS, Theo). PERK, Jacques Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, Van Looy, 1897. Gedecoreerd linnen (batik). (2), 198 p. 2e druk. Voorkneep bijna onzichtbaar ingescheurd. Zwevende schutbladen iets verbruind, verder een bijzonder goed, niet gerestaureerd exemplaar. Naam in potlood voorin (‘J. Wichers Hoeth’).
€ 250
* Op het oog bijzonder fraai, maar de dunne scheur is bij nadere bestudering onmiskenbaar. Een van de fraaiste voorbeelden van Nederlandse boekkunst rond 1900. Volgens opgave in het Nieuwsblad voor de Boekhandel bedroeg de oplage 400 exemplaren. De nieuwprijs was maar liefst tien gulden.
Braches Bouwstoffen 1568 (tweede versie, zonder ‘wenkbrauwen’).

25. NIJHOFF, M. De kinderkruistocht. (Rijmprent). Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1926. 56 x 38 cm. Plano. Gedrukt op Pannekoek-papier, merk De Fortuin. Met een in pochoir gekleurde houtsnede van André van der Vossen. 1e druk. Aan de randen wat verfomfaaid. Wat roest.
€ 30
* Rijmprent (eenzijdig bedrukt, 36 regels) van dit ontroerende gedicht. Joh. Enschede Rijmprenten no. 1.

26. NIJLEN, Jan van De vogel Phoenix. Brussel/Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. (4), 48 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris van J.M. Schwarz. Beschadiginkje aan bovenzijde rug.
€ 60
* Eén van de 75 exemplaren op Pannekoek, op naam gedrukt voor (u raadt het al) J.M. Schwarz. Dit is nr. 5! Van Dijk 150.

27. (NOBELPRIJSWINNAAR). TRANSTRÖMER, Tomas 17 gedichten. Vertaling J. Bernlef. (Met gesigneerde opdracht). (Amsterdam), Marsyas, (1988). Ingenaaid met omslag en buikband. 32 p. Illustraties van Herma Deenen. 1e druk. Omslag deels verbruind.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Dear Wiel [Kusters], receive/ this humble signature!/ Tomas/ Tranströmer’. Tranströmer (1931-2015) zou in 2011 de Nobelprijs voor Literatuur winnen. Het aantal handgeschreven opdrachten van Tranströmer is beperkt, omdat hij na een hersenbloeding in 1990 niet goed meer kon schrijven, en alleen nog bibberig signeerde met ‘T.T.’.

28. (PERNATH, Hugues C.). BOOM, Raoul Van Den Hugues C. Pernath als een verdwaald personage. Zonder plaats, Uitgeverij Jef Meert, 2004. 39 x 27 cm. Linnen portfolio in linnen foedraal. 7 gevouwen bladen handgeschept papier (28 p.) met zeven van de negatieven afgedrukte originele foto’s van Raoul Van Den Boom, alle gesigneerd door de fotograaf. Gedrukt in 25 genummerde exemplaren (plus 5 Romeins genummerde die werden voorbehouden aan auteur en medewerkers). 1e druk. In uitstekende conditie.
Verkocht
* Met herinneringen aan Pernath van Van Den Boom en het gedicht ‘Ook ik dool, als een verdwaald personage’ van Hugues C. Pernath. Ontroerende uitgave met indrukwekkende foto’s uit een tragische periode in Pernaths leven.

29. POE, Edgar Allan The Raven. (Met illustraties van Dick Dooijes). Utrecht, Stichting De Roos, 1983. Op Chinese wijze gebonden. 16 p. Gekalligrafeerd door Dick Dooijes. Gedrukt door Mart. Spruijt op Simili Japon in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Omslag deels verschoten (als vaker). Strak exemplaar.
€ 30
* Het lapidaire gedicht van Poe met fraaie tekeningen van typograaf Dick Dooijes. Leeflang 124.

30. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen met stofomslag (ontwerp Ies Spreekmeester). 240 p. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 175
* Het stofomslag zou beter kunnen: het heeft een aantal scheuren, is her en der geplakt en er ontbreken een paar happen. Om het originele stofomslag zit een kleurenkopie van een goed omslag, dat oogt beter. Bovendien is een kleurenkopie van het zeldzame buikbandje bijgevoegd.

31. (REVE, Gerard) (De avonden). Najaar 1947. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. Geniet. 24 p. Perforatiegaatje. Rug bovenaan ingescheurd.
Verkocht
* Najaarsbrochure van de Bezige Bij uit 1947, met op pagina 6 uitgebreid aandacht voor De avonden van Simon van het Reve. De tekst begint aldus: ‘Het verheugt ons, dat wij u een nieuwe verrassing kunnen brengen van een der jongste der Nederlandse schrijvers. Het is Simon van het Reve, die met zijn roman De Avonden debuteert, een debuut, dat ongetwijfeld ver uitsteekt boven het proza, dat wij over het algemeen van Nederlandse auteurs te lezen krijgen’.
De slotzin luidt: ‘Het is een verhaal als een nachtmerrie, waaruit men echter – en dat is te danken aan de positieve levensopvattingen van de auteur – versterkt ontwaakt’.

32. REVE, Gerard De Avonden. (Programmaboekje). Maastricht, Maastrichts theaterensemble Het Vervolg, (1997). Geniet (8) p.
€ 12
* Programmaboekje van een toneelbewerking van De avonden. Met een noot van de regisseur en een brief van Reve aan het gezelschap, afgedrukt in facsimile van het handschrift én in transcriptie. Op het omslag zien we het konijn (uit De avonden) en een stukje tekst in facsimile van het handschrift met een kroontjespen.

33. (REVE, Gerard). VINKENOOG, Simon, als: Victor SIMONSZ (De avonden). ‘Overwinning op het compromis’. P. 1-2 in: de dualist, jrg. 1, afl. 2 [februari 1948]. (8) p. losbladig in omslag (als uitgegeven). Vouw. Zeldzaam!
Verkocht
* ‘dit is het boek van het dualisme: tien avonden uit het leven van een drieëntwintigjarige die geen illusies heeft en geen idealen kent – tien troostelooze avonden, gevuld met vergeefse bezoeken en gesprekken over kaal-worden en martelingen’. Aldus begint de korte verhandeling van Vinkenoog over Van het Reve’s ‘grootse boek’ in dit zeldzame door Niels Augustin opgerichte underground-tijdschriftje. Tevens twee zeer vroege gedichten van ‘victor simonsz’ (alias Simon Vinkenoog), waarvan één over biseksualiteit. Van de dualist zou geen nieuwe aflevering verschijnen: in maart 1950 kwam Augustin met Spleen.
Bijgevoegd: gedrukt briefje van de redactie met betrekking tot het abonnement op het blad.

34. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar). Maastricht/ Brussel, Stols, 1938. Ingenaaid. 48 p. Gezet uit de Lutetia van Van Krimpen [en gedrukt in een oplage van 510 exemplaren]. 2e, door K. Lekkerkerker herziene druk. Mooi en gaaf.
€ 175
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op papier van Barcham Green. Van Dijk 440.

35. (STOLS, A.A.M.). LABÉ, Louise Sonetos. (Vertaald in het Spaans en met een nawoord door Agusti Bartra. Met drie originele litho’s van Enrique Sobisch). (Mexico, Galería Juan Martín, 1961). Halflinnen in foedraal. 34 x 26 cm. Onopengesneden. Titel en initialen Boudewijn Ietswaart. Gezet uit de letter Eusebius en gedrukt in roodbruin en zwart naar typografie van A.A.M. Stols op Fiesta-papier in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Ongenummerd exemplaar. Een Halcyon-uitgave uit Stols’ Mexicaanse tijd! Met intieme liefdeslitho’s, gedrukt in roodbruin. Collección Alcyón 2. Van Dijk 1016.

36. VELDHEER, J.G. Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem, Erven F. Bohn, 1900. 34 x 27 cm. Halflinnen band overtrokken met gedecoreerd perkaline. (8), 52 p. Titel in rood en zwart. Met 12 originele houtsneden (10 topographische gezichten, een frontispice met koggeschip; en een pagina in jugendstil-kader) van J.G. Veldheer, met initialen in rood. Tekst van Veldheer met W.J. Tuyn. 1e druk. Kwetsbaar omslag wat versleten en met wat gaatjes, band iets los.
Gereserveerd
* Over Buiksloot, Nieuwendam, Broek in Waterland, Durgerdam, Volendam en Marken. Een exquise art-nouveau-uitgave over de (toen nog) slaperige en pittoreske dorpjes aan de Zuiderzee. De uiterst kwetsbare, prachtige groene jugendstil-boekverciering op perkamentpapier is nog vrijwel helemaal present. Behalve voor de omslagtekening (voor- en achterkant!) tekende Veldheer ook voor de houtgravures. Alle prenten, ook de hoofdletters, waren door Veldheer in hout gesneden en werden van de blokken gedrukt. Ook de meeste teksten waren van Veldheer, alleen die van Volendam en Marken waren geschreven door W.J. Tuyn, de directeur van het Edams Museum. Het is daarmee een echt kunstenaarsboek, waarvan de tekst, illustraties, en de vorm en uitvoering vrijwel geheel het werk zijn van één kunstenaar.
Braches Bouwstoffen 2205.
Inliggend een portret van Veldheer, een originele litho vervaardigd door H.J. Haverman in 1906. Prenten zoals deze werden in die periode als bijlage bij geïllustreerd tijdschriften verspreid.

37. (WICHMAN, Erich). VOGELSANG, Willem Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften. Met een inleiding van Dr. W. Vogelsang. (Genummerde en gesigneerde editie). Amsterdam, P.M. Broekmans, 1920. 32,5 x 24,5 cm. Ingenaaid. 208 p. Niet afgesneden. 1e druk. Achterzijde omslag (met in rood gedrukte houtsnede) ligt los. Wat roest.
€ 275
* Een van de 15 door Wichman genummerde en gesigneerde exemplaren van de Weeldeuitgave. Deze luxe-exemplaren zijn gedrukt op geschept papier van Van Gelder en verlucht met 50 originele platinafoto’s, ‘autotypiëen in kleuren’, houtsneden en litho’s (alle ingeplakt). Volgens het colofon zou de Weeldeuitgave in halfperkament gebonden zijn, maar dat is bij dit exemplaar niet het geval.
Oeuvrecatalogus, verzamelde gedichten en prikkelende essays in een indrukwekkende editie, waarvan er bij verschijnen slechts 10 voor de handel beschikbaar waren à 120 gulden.

38. ZWAGERMAN, Joost, en Harald VLUGT Voor en na het meesterwerk. (Met een originele multiple door Harald Vlugt). (Haarlem), 99 uitgevers, (2014). Ingenaaid met overslagflap. (40) p. Vormgeving Mart Warmerdam. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met, los bijgevoegd, een multiple van Harald Vlugt, vrij naar werk van Roy Lichtenstein. 42 x 31,5 cm, gemaakt van 3 mm MDF, genummerd 61/99 en door de kunstenaar van een naamstempel voorzien.
Deze uitgave bestaat uit negen gedichten van Zwagerman met negen collages van Harald Vlugt. Het boek werd gedrukt op 100 grams Chromolux 700, papier met een matte en een glanzende zijde. De teksten werden afgedrukt op de matte kant, de kleurenillustraties op de glanzende zijde.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 7 maart 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 331.993 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: