antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Domela Nieuwenhuis 1919-2019

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een van de grote Nederlandse negentiende-eeuwers: van dominee tot atheïst, socialistisch-anarchistisch politicus en politiek schrijver. Wegens majesteitsschennis bracht hij zeven maanden door in de gevangenis – in 1887. Hij overleed op 18 november 1919, deze week honderd jaar geleden. Wij hebben een klein aantal publicaties van hem, maar twee daarvan zijn wel bijzonder: raambiljetjes die getuigen van zijn vrijlating uit de gevangenis.


1. DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand Extra Tijding van Domela Nieuwenhuis (&) Groote Feestviering op Zondag 4 September 1887 des middags ten twaalf ure, ter viering van den Terugkeer van F. Domela Nieuwenhuis uit de gevangenis. (Twee vlugschriften). Amsterdam, Sociaal-Demokratische Bond, 1887. 19 x 14 cm. Eenzijdig bedrukte velletjes krantenpapier. Beide met notitie in rood potlood ‘D. 1887’ en oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars ‘Doublet’. Ongevouwen, in goede staat.
€ 75
* De socialistisch-anarchistische pionier Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) werd begin 1887 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis. Op 31 augustus van dat jaar werd hij vervroegd vrijgelaten. Dat leidde tot een triomftocht door Nederland. Op 4 september werd hij in Amsterdam verwelkomd, waarvan deze twee buitengewoon efemere, kwetsbare pamfletjes tastbare getuigen zijn.

2. DOMELA NIEUWENHUIS, F. De twee grote wetten der natuur. Darwin – Kropotkine. Amsterdam, G. Rijnders, [1912]. Ingenaaid. (4), 176 p. 1e druk. Wat verbruind, maar een goed exemplaar van een teer boek.
Verkocht
* Het omslag, met foto’s van Darwin en Kropotkin, dateert waarschijnlijk van rond 1930.

3. DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. – E. LAURILLARD B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd. Amsterdam, J.H. Gebhard, 1864. Origineel geel omslag. 40 p. 1e druk. Rug verstevigd met reepje bruin papier.
€ 25
* Met opdrachtje van de schrijver (de vader van Ferdinand Domela Nieuwenhuis): ‘v.d.S.’ op omslag, en de handtekening van de bekende dichter-dominee E. Laurillard op de titelpagina.

4. DOMELA NIEUWENHUIS, J. De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Halflinnen met opgeplakt omslag. 44 p. 1e druk. Antiek zegeltje, plaatsnummer en stempeltjes van het Leesmuseum Amsterdam. Los in boekblok, wat gebruikssporen, achterin enkele kleine gaatjes.
€ 15
* Inaugurele rede van Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924), de oudste broer van Ferdinand, als hoogleraar in Groningen.

5. DOMELA, César Six reproductions en couleurs d’après quelques oeuvres récentes. (Voorwoord van Vassily Kandinsky. [Parijs], Imprimerie Union, [1943]. 34 x 25 cm. Cahiersteek. (8) p., 6 bladen met ingeplakte kleurenreproducties. Eén kleinere zwartwitplaat op de titelpagina. Gedrukt in 300 genummerde exemplaren. Dit is nr. 101, het eerste van de exemplaren waar geen originele litho aan is toegevoegd. 1e druk. Omslag wat versleten en met een grijzige vlek bovenaan rechts. Tekstpagina’s met wat vochtvlekken.
€ 295
* Met handgeschreven opdracht in potlood op de titelpagina van de auteur aan ‘Monsieur D.C. Roëll/ avec mes salutations sincères’. David Roëll was (vanaf 1945) directeur van het Rijksmuseum. Kort na publicatie van dit boek door de Imprimerie Union (gesticht door twee Parijse Russen) werd een tentoonstelling gehouden van werk van Domela en Kandinsky in de Galerie l’Esquisse te Parijs in 1944. Prachtige moderne schilderijen in uitstekende reproducties – middenin de nazi-bezetting van Parijs.
César Domela, eigenlijk César Domela Nieuwenhuis (1900-1992) was de jongste zon van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 374.928 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: