antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Klassieke talen – Latin, Greek

Baskerville-serie 1-39
Diverse nieuwe aanwinsten buiten de wekelijkse nieuwsbrieven mei-juli 2020 1-25


1. ALEXANDER DE GROTE Avonturen van Alexander de Grote. De Alexanderroman. Vertaald en toegelicht door Patrick De Rynck. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. Linnen met stofomslag en buikband. 336 p. 1e druk. Valse vouwen in voorflap (door gebruik als bladwijzer).
€ 28
* Register met uitleg, en kaarten.

5. CAESAR, Gaius Julius Oorlog in Gallië. & Aulus Hirtius, Aanvulling op Caesars Oorlog in Gallië. Vertaald en ingeleid door Vincent Hunink. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1997. Linnen met stofomslag en buikband (met een tekening uit Asterix!). 278 p. Met kaarten. 1e druk. Iets verkleurd en schuingelezen. Vlekjes op de snede.
€ 25

6. CASSIUS DIO Augustus. Keizer van Rome. Vertaald door G.H. de Vries. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. Linnen met stofomslag en buikband. 336 p. 1e druk. Valse vouwen in flappen (door gebruik als bladwijzer). Notitie in potlood op achterflap omslag.
€ 60
* Met namenlijst en uitleg, en stamboom.

7. CASSIUS DIO Samenzwering en verraad. De strijd om de macht na de moord op Julius Caesar. Vertaald door G.H. de Vries. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Linnen met stofomslag en buikband. 384 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 60

8. CATO [de Oude, Marcus Porcius] Goed boeren. Vertaald door Vincent Hunink. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. Linnen met stofomslag en buikband. 96 p. 1e druk. Rug en randen omslag wat verkleurd.
€ 20
* Register en overzicht van Romeinse maten en gewichten achterin.

9. CLAUDIANUS, Claudius Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d’Hane-Scheltema. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. Linnen met stofomslag en buikband. 340 p. 1e druk. Notities in potlood op binnenkant achterplat. Net exemplaar.
€ 20
* Namenlijst met uitleg achterin.

10. DEMOKRITOS Stofjes in het zonlicht. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda. Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1998. Linnen met stofomslag en buikband. 168 p. 1e druk. Minivlekje op de rug van de buikband.
€ 16
* Alle overgeleverde natuurkundige en ethische fragmenten van de ‘lachende filosoof’.

11. DIACONUS, Paulus De geschiedenis van de Langobarden. Vertaald en toegelicht door Ted Meijer & Fik Meijer. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. Linnen met stofomslag en buikband. 232 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Met kaarten en register.

12. EMPEDOKLES Aarde, lucht, water en vuur. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda. (In het Oudgrieks en het Nederlands). Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1997. Linnen met stofomslag en buikband. 144 p. 1e druk. Heel lichte verkleuring op de rug.
€ 15
* Tweetalige editie van het werk van de voorsokratische filosoof.

13. HOMERUS Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. Linnen met stofomslag. 680 p. Herdruk ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de uitgeverij. Omslag (gaaf) op rug en bovenrand verkleurd, heel lichte sporen van gebruik. € 20
* Nederlandse vertaling in proza. Beide delen voorzien van de oorspronkelijke (korte) inleiding door Schwartz, gedateerd resp. 1955 en 1951. Omvangrijk.

14. HORATIUS Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius’ dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980. Linnen met stofomslag en buikband. 96 p. 1e druk. Omslag flink verbruind. Naam in potlood voorin.
€ 15

15. LIVIUS, Titus Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI-XXX. Vertaald en toegelicht door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1997. Linnen met stofomslag en buikband (met olifant). 752 p. 2e druk. Omslag bovenaan iets gekreukt, rug wat verbleekt en met notities in potlood op achterschutblad.
€ 40
* Met de broodnodige toelichtingen, kaarten en verklarend naamregister. Baskerville-serie.

18. LONGINUS Over het Verhevene. Vertaald (uit het Grieks) door W.E.J. Kuiper, ingeleid door J.C. Kamerbeek. Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1980. Linnen met stofomslag. 92 p. Bovenrand iets verkleurd.
€ 15

19. LUCIANUS De ontmaskering van de charlatans. Vertaald door Hein L. van Dolen. Ingeleid en toegelicht door Jaap-Jan Flinterman. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. Linnen met stofomslag en buikband. 128 p. Met kaarten. 1e druk. Als nieuw.
€ 28

20. MONMOUTH, Geoffrey van Geschiedenis van de Britse koningen. Vertaald door Mark Nieuwenhuis. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. Linnen met stofomslag en buikband. 256 p. Met kaart en naamregister. 1e druk. Iets scheefgelezen.
€ 30
* Achterin namenlijst met enige uitleg. Baskerville Serie.

21. NERVAL, Gérard de Hersenschimmen. Les Chimères. Vertaald door Paul Claes. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1994. Linnen met stofomslag. 48 p. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 15
* Tweetalige uitgave.

22. OVIDIUS Metamorphosen. Vertaald door M. d’Hane-Scheltema. Met illustraties van Chrispijn de Passe. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. Linnen met stofomslag, in foedraal. 512 p. Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep. Typografie Anneke Germers. 1e druk. Net exemplaar.
€ 75
* Mooie typografie met blauw- en zwartdruk.

23. OVIDIUS Sombere gedichten. Tristia. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hoogendoorn. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002. Linnen met stofomslag en buikband. 240 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 20
* Namenlijst met uitleg achterin.

24. PHILO JUDAEUS Pogrom in Alexandrië. Gezantschap naar Caligula. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G.H. de Vries. Amsterdam-Leuven, Ambo-Kritak, 1999. Linnen met stofomslag. 304 p. Leeslint. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 20
* Met kaarten en stamboom.

25. PINDAROS Zegezangen. Vertaald [uit het Grieks] door Patrick Lateur. Amsterdam, Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1999. Linnen met stofomslag en buikband. 304 p. 1e druk. Perfecte conditie.
€ 40
* Oorspronkelijke titel: Epinikia.

26. (POLAK, Johan B.W.). SALLUSTIUS De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht). Amsterdam, Meulenhoff, (1963). Garenloos. 160 p. 1e druk.
€ 45
* Herman Delano is een pseudoniem van Johan B.W. Polak. Hij voorzag dit exemplaar van een handgeschreven opdracht op de Franse titel: ‘met gevoelens van/ schaamte en eerbied [in het grieks één/ woord: AIDOOS]/ uw I.B.W.P.’.
Meulenhoff Minerva Pocket.

27. POUND, Ezra 15 Cantos. Vertaald en verzorgd door H.C. ten Berge. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970. Linnen met stofomslag. 154 p. 1e druk. Omslag flink verbruind. Naam in potlood voorin.
€ 15

28. SALLUSTIUS Rome in verval. De samenzwering van Catilina. De oorlog tegen Jughurta. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink. Ingeleid door Fik Meijer. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. Linnen met stofomslag en buikband. 176 p. Typografie Anneke Germers. 1e druk. Net exemplaar.
€ 30
* Met register.

31. TATIOS, Achilleus De liefdesperikelen van Leukippe en Kleitofon. Vertaald en toegelicht door Hein L. van Dolen. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998. Linnen met stofomslag en buikband. 176 p. 1e druk. Rug omslag iets verbleekt.
€ 16
* Met namenlijst.

32. THEOKRITOS Idyllen en epigrammen. Vertaald en ingeleid door A. Maria van Erp Taalman Kip. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003. Linnen met stofomslag en buikband. 168 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 20

33. THEOPHRASTOS Karakterschetsen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1991. Linnen met stofomslag. 72 p. 1e druk. Rug omslag iets verbleekt, verder als nieuw.
€ 28
* In gebonden vorm schaars.


Onze andere Latijnse en Griekse boeken // Other Latin and Greek books from our shop

LATIN

1. BARCLAY, John Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Leyden, Officina Elzeviriana, 1627. 12,5x 7,5 cm. Vellum. (12), 804 p. Engraved title page. Reprint edition. Binding a bit stained. A few inscriptions on the flyleaves. Bookplate of Dr. J.A. van Praag. 20th century catalogue entry pasted in at first flyleaf. Bookblock is loosening a bit, but the inside is very clean.
€ 125
* “Argenis. Newest edition. With a key, that is, an elucidation of the proper names, not published before”. And indeed: ‘Hippophilus’ = King of Spain, “Hyanisbe” = Queen Elizabeth. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. This is his main work, an extensive novel and mirror of political morals. First Elzevir edition.

2. BARCLAY, John Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana. Amsterdam, G. Blaeuw, 1634. 11 x 7 cm. Vellum with title ticket and gilt number and initials on the spine. (8), 582 p. Fine engraved title page for this excellent reprint edition. Binding soiled and ticket worn. In the middle, two quires slightly protruding. Title a bit spotted and with a vague name. Some marginal notes and underlinings. A few tiny paper repairs. Two 20th century catalogue entries pasted in at the lower inside cover.
€ 120
* “The Satyricon of Euphormio Lusininus, in Five Parts, with a key, and an addition about the Gunpowder Plot”. A political satire directed against the Jesuits. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. The five Parts have been dedicated to important politicians and rulers, such as Robert Cecil and King Louis XIII. This is one of several 17th century reprints of the complete edition.

3. BOUTENS, P.C. Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses. Haarlem, Enschedé, 1899. Ingenaaid. (8), 112 p. Voorzijde omslag los en langs randen beschadigd en gescheurd. Rug beschadigd. Achterzijde omslag ontbreekt.
€ 50
* Boutens’ zeldzame dissertatie. Rijkse 2.4.

5. GOSSAERT, Geerten [= F.C. Gerretson] Experimenta. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, [1955]. 17 x 11 cm. Linnen. 20 p. Gedrukt op geschept papier. 1e druk.
€ 15
* ‘Iam vale, mater, tua tecto linquo/ Non rediturus’. ‘O chaire mèter, all’ eis aei’. Mooi boekje met vijf bekende gedichten van Gossaert met hun Latijnse (5 x) en Griekse (2 x) vertaling, door P.H. Damsté en W.E.J. Kuiper: Lied, Lichte Nacht, Eis Daimona, Thalassa! en De Moeder.

6. HORATIUS FLACCUS, Quintus Lex Rex olim artifex. [Haarlem], Mercatorpers, (1993). Ingenaaid. 24 p. Niet afgesneden. Geïllustreerd. Gedrukt in 60 exemplaren. Met door Willem Kramer gedrukt visitekaartje, waarop hij een nieuwjaarswens geschreven heeft.
€ 15
* Latijnse epigrammen van Horatius, vertaald door de classici van het Gymnasium Felisenum, ter gelegenheid van A.N. ter Braaks vertrek als rector. Ter Braak vervaardigde de illustratie van dit boekje.

7. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], November 10, 1500. Translated from the Greek by Georgius Trapezuntius. Folio. 31 x 20 cm. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank missing. With the bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. 65 leaves. With large and small woodcut initials, of which the first has been colored. With owner’s mark on the title page, many contemporary marginalia, pointing fingers and underlining in various hands and colors, and on the colophon page some owner’s marks and the handwritten date 1515. Some creasing.
€ 5500
* A charming incunable, one of the last that was published. Funny small woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, but also renaissance men and monsters. A few times an inverted A was used as a V! Goff E 123.

8. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes De Coelesti vita. Venice, Matteo Capcasa (di Codeca), per Hieronymus Blondus, 19 December, 1494. 30 x 22 cm. Bound in morocco-backed boards around 1800-1850, with title label, a bit worn at the edges. Bookplate of Thomas South and of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). 72 leaves. Title printed in RED, with printer’s mark and decorated woodcut initials. Handwritten notes on title page and flyleaves.
€ 5750
* Broad-margined theological work. With large metalcut initial ‘N’ and 3 large woodcut initials (B, C, and M) plus numerous smaller woodcut or metalcut initials. Title page printed in red with a list of the essays contained in this book and a phoenix. Goff J313.

9. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem. Venice, Vincentius Benalius, March 22, 1493. 30 x 21 cm. Early 19th century vellum with old marks of the University of Leiden. 139 leaves (first blank missing). Capital spaces with guide letters. Roman type with some sprinklings of Greek. At the beginning a handwritten register of words for this Lactantius. At the end part of a written register extracted from Cassius Dio. At the first text page a stamp of Leiden University signifying that the book was sold, signed by W.N. du Rieu, Librarian 1880-1897. Marginal notes in old hands (mainly one hand, the same as the author of the registers). Some old page numbers partly cut off, in the beginning some stains.
€ 4500
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University, with alphabetical registers and learned notes (handwritten) probably from the 16th century. 135 complete copies in ISTC. Goff L-11.

10. (INCUNABLE). SENECA, Lucius Annaeus Opera philosophica. Epistolae. Venice, Bernardinus de Choris, de Cremona and Simon the Luere, 1490. Folio. 33 x 23 cm. 19th-century vellum-backed boards with four ribs and two title labels. 216 leaves. 62-63 lines plus header. Roman type. Space for capitals with guide letters. Binding in good condition. Inscription on the side of the book block (‘Opera Seneci’). 20th-century bookplate of Georg Bachem. Name (16th century, hard to read) on title page. Marginal notes in Latin (some of these partly cut off). A few worm holes at the end. A good copy with wide margins.
€ 3950
* Early collected edition of the philosophical works and letters, as usual with the writings of the older and the younger Seneca mixed up indiscriminately. Notes on first endpaper about a previous owner, the lawyer Conrad Cohn (1901-1942), who died in Oranienburg (or Mauthausen, according to Wikipedia), with a commentary on Breslauer, Venator and other incunable sellers. Goff S-370. 135 complete copies in libraries, one in Belgium (Brussels KB) and one in the Netherlands (Leiden). Attractive book in decorative binding, excellent condition.

11. (JUVENALIS). IUVENALIS, D. IUNIUS, & Aulus PERSIUS FLACCUS Satyrae. Cum annotat. Th. Farnabii. Amsterdam, Ioannes Blaeu, 1650. 14 x 8 cm. Perkament. 190 p. Met titelgravure (waarop ‘Schimpdichten’). Eerste schutblad gerepareerd. Titel met potlood op de rug geschreven. Inscripties van John Morison(e) uit 1713 en 1716, en een ‘M’ plus krabbel onderaan de titel.
€ 95
* Handige pocket-uitgave van Thomas Farnaby’s Juvenalis-uitgave. De Latijnse tekst is uit een fijne cursief gezet met daaromheen het commentaar in een goed leesbare minuscule romein, met enkele al even kleine Griekse woorden ertussendoor. De gravure vertoont een sater en een nar die om een bol heen staan waar muzikanten en een dronken danser op te zien zijn.

16. (LUCEBERT, VAN OSTAIJEN, MARSMAN, CLAUS, GEZELLE, TIMMERMANS e.a.). GEERTS, Roger Carmina neerlandica latine vertit. Nederlandse gedichten in het Latijn vertaald door Roger Geerts. Met een inleiding door Prof. A. Welkenhuysen, Leuven. Hasselt, Heideland-Orbis, 1979. Ingenaaid met flappen. 38 p. 1e druk. Handtekening en datum voorin, verder in prima staat.
€ 20
* Nederlandstalige gedichten met Latijnse vertaling tegenover elkaar, van o.a. Van Ostaijen, Van Eeden, Marsman, Claus, Lucebert, Gezelle, Snoek en Timmermans. Mooi uitgevoerd boekje.

17. MARTIALIS Epigram 58. (Met een vertaling door Anno Lampe). Zonder plaats, (Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst), [2003]. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op 145 grams Zerkall-Bütten elfenbein in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 15
* Jaarwisselingsgeschenk 2003/2004.

18. MARTIALIS Epigrammata XIX selecta. [Santpoort], Mercator, 1994. Ingenaaid. Gedrukt in groene inkt op getint papier in 100 genummerde exemplaren. 19 gedichten in het oorspronkelijk Latijn met ertegenover de Nederlandse vertaling van de uitgever (Willem Kramer). Met een illustratie door Lex ter Braak. 1e uitgave. Als nieuw.
€ 25
* Met uitvoerige inleiding door Kramer. Mooi boekje, en bewonderenswaardige prestatie, een omvangrijk margeboek met eigenhandige vertalingen van Martialis!

19. MARTIALIS Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren. (Amsterdam), Eliance Pers, (1976). Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Perpetua en de Felicity en gedrukt door J.F. Duwaer in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 35
* Erotisch panopticum 3.

20. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de (ten onrechte aan Ovidius toegeschreven) Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

23. PRINS (vertaling), Jan Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins). Amsterdam, (Balkema), 1945. Ingenaaid. (24) p. Gedrukt door Duwaer in een oplage van 150 exemplaren op Hollandsch van Van Gelder.
€ 15
* Laat-Romeins gedicht, ‘De nachtwake van Venus’. Tweetalige uitgave, Latijn en Nederlands, clandestien geproduceerd onder de nazi-bezetting. De Jong 659.

24. SALLUSTIUS Sallustius prijst de levenskracht. Woubrugge, Avalon Pers, 1988. Cahiersteek met omslag. (12) p. Geïllustreerd. Gezet uit de Romulus en met de hand gedrukt in een oplage van 160 exemplaren.
€ 18
* Bevat een tekst van Sallustius in 5 verschillende talen. Samengesteld door F. Mayer ter gelegenheid van van het nieuwe jaar 1989.

26. TIBULLUS, Albius Tibull’s Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck. Göttingen, Johann Christian Dieterich, 1799. Pappband. 200 S. Erstausgabe von Strombecks Überträgung. Ziemlich abgenützt. Exlibris Dr. Heinrich Löwenthal. Papierstreifen von Vorsatz abgeschnitten (2 x 11,5 cm.). Vorsätze braunfleckig.
€ 25

27. (VIJF PONDEN PERS). KRIMPEN, J. van (typ.) Quem Queritis. (Amsterdam), [Balkema], (1943). Original wrappers. (8) p. Printed by Enschedé in 50 copies on Dutch paper. Typographic design by J. van Krimpen. Browned and worn, cover loose. Bookplate of A.P.J. van Pelt (with its brown echo on the opposite page) and his signature on first page.
€ 25
* Quem Quaeritis, ‘Who are you looking for?’ Text of a 10th century miracle play, printed for the friends of the ‘5 Pounds Press’ during the Nazi occupation of the Netherlands. Not only the text, but also the colophon is in Latin. Very delicate, rare book production, designed by Van Krimpen and printed with Gothic letter and Romanée on Dutch paper (‘charta Batava’). Here, as usual, in poor condition. Cat. De Jong 683.

28. (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. Dissertatio de formula “G.v.d., Deus damnet me”, una cum “monitum” venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: “Deus damnet me” esse blasphemiam. Brussel-Amsterdam, Julius de Meester-H. van Alfen, [1904]. Herbonden in halflinnen. 84 p. 2e uitgebreide druk. Titelblad los. Stempel en plaatsnummer van het Missiehuis in Stein. (&) Rotterdam, De Maasbode, 1902. Geniet. 18 p. 1e druk. Omslag los en beschadigd. Eveneens met stempel en plaatsnummer.
€ 50
* Twee brochures in het Latijn met betrekking tot het grote vraagstuk of G.v.d. (Deus damnet me in het Latijn) een doodzonde is of niet. Derksen hield vol dat deze vloek zijn gebruiker onverwijld in de hel zou brengen (na zijn ongebiechte dood), maar Brahm en Aertnys waren milder: zo’n vloek was onfatsoenlijk en een slechte daad, maar de hel, nee. Prachtig roomskatholiek-Latijns tijdsbeeld!

GREEK

29. (ANTONIADIS, Sophia) Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen. (Leiden, eigen beheer, 1956). Ingenaaid. (8), 134 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 15
* Antoniadis (ook wel Antoniades) was hoogleraar modern Grieks in Leiden (1929-1955). Ook was zij de eerste vrouwelijke hoogleraar in Leiden. Met bijdragen van o.m. A.G.F. van Holk, G.H. Blanken (over Sikelianos), Marius Flothuis en H.J. Scheltema.

30. BOUTENS, P.C. (vertaling). AISCHYLOS Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. [Den Haag, eigen beheer], (1914). Halflinnen (saaie privéband). Kop verguld. (8), 64 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 70 exemplaren. [2e druk; 1e druk in deze vorm]. Schutbladen verbruind (door de lijm van de platten).
€ 50
* Rijkse 2.38.

31. CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks. 14 grotere en kleinere brieven, alle handgeschreven en gesigneerd, sommige dateerbaar dankzij bijbehorende envelop.
Twee grotere doorslagen van typoscripten, een vertaling van fragmenten van Herodotus (1937) en een van het begin van de Ilias van Homerus (1934-1935). De laatste met diverse kleinere doorslagen van proeven en schetsen.
€ 75
* Weerslag van een gezamenlijk vertaalproject van de columnist Charivarius, alias Gerard Nolst Trenité (1870-1946), Haarlemmer en leraar Engels – en de pas afgestudeerde classicus Reinier van der Velde (1912-1983), later leraar respectievelijk rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nolst Trenité (die overigens steeds met ‘Trenité’ of eenvoudig ‘Tr’ signeert) publiceerde verschillende vertalingen van klassieke teksten, vaak op gemoedelijke en humoristische toon, zodat ze geschikt waren voor schoolopvoeringen. Ook Van der Velde zou later Griekse tragedies bewerken voor vertoning, bijvoorbeeld voor lustrumvoorstellingen van het Erasmiaans Gymnasium.

32. (COINAGE AND HISTORY of the WESTERN MEDITERRANEAN WORLD). The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean. With 1600 illustrations, 600 in colour. London, Thames & Hudson, 1996. 32 x 22 x 6 cm. Cloth with dust jacket. 800 p. Richly illustrated.
€ 50
* About the Greek pioneers in Italy, Sicily, Spain and Gaul: art, coinage and history in Hellenic and Hellenistic times. Large and heavy coffee-table format book.

33. (COINS). BOMPOIS, H.F. Monnaies de Koinon Makedonon. Chicago, Obol International, 1980. Original gilt binding. 108 p. Illustrated with line drawings. Reprint of first edition (1876). Fine condition.
€ 22
* The famous coin type with portrait on a shield on obverse, a club with oak leaves on the reverse. Text in French with an excellently illustrated catalog.

34. (COINS). GRIERSON, Philip Byzantine Coinage in its International Setting. Cambridge, Fitzwilliam Museum, 1990. Original wrappers. 16 p. 1st edition. Fine.
€ 16
* Succinct overview, a thousand years of numismatic history in a nutshell.

35. HOMERUS Six hymns of Homer. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. Original red morocco. Top gilt. (6), 30 p. Printed in red and black in 481 numbered copies. Corners very slightly worn. A little foxing.
€ 425
* One of 25 copies printed on Imperial Japanese paper. Bound in subtly gilt and blind-tooled crimson full morocco with marbled flyleaves (publisher’s binding by L. Malcorps). Striking typography by J. van Krimpen. The Halcyon Press 5. Van Dijk 183.

36. KAVAFIS, K.P. Apanda Piímata. (Complete poetry in Greek). Athens, Ypsilon, 1990. Original folding wrappers. 360 p. Reprint edition. Fine condition.
€ 25
* Complete poetry in the original Greek with a short introduction, a Chronology and three useful Registers.

37. KAVAFIS, K.P. Bij klaarlichte dag. (Uit het Grieks vertaald door Hans Warren). Amsterdam, Guus Bauer, [1984]. Geniet. (20) p. 1e druk.
€ 15
* Bijgevoegd: handgeschreven brief van Guus Bauer aan Niek Oele, 6 juli 1998, over het opruimen van zijn kantoor, waarbij hij een laatste exemplaar van deze uitgave vond.

38. KAVAFIS, K.P. Ta Anékdota Piímata. (&) Ta Apokirygména Piímata. Athens, Ypsilon, 1990. Two volumes. Original folding wrappers. 128; 72 p. Reprint editions. Fine condition.
€ 20
* The Unpublished & The Banned Poems in the original Greek with a 20-page introduction written for this edition by Víron Leodáris.

39. KAVAFIS, K.P. Vijf en twintig verzen. Uit het Nieuw-Grieks vertaald en van een korte inleiding voorzien door G.H. Blanken, lit. drs. (Met handgeschreven opdracht van Blanken). Alkmaar, [G.H. Blanken], 1934. (36) p. Uitgegeven in een gestencilde oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verkleurd.
€ 150
* Op de binnenzijde van het omslag een opdrachtje: ‘Van de vertaler aan/ Drs. M. Linders’. Matthieu Linders was leraar Grieks, die later onder meer Kees Fens onder zijn leerlingen telde. Eerste Nederlandse vertaling van de gedichten van Konstandinos P. Kavafis, in eigen beheer vervaardigd door de eerste pleitbezorger van Kavafis in Nederland.

40. (KAVAFIS, K.P.). BLANKEN, G.H. De Nieuwgriekse dichter Konstandinos P. Kavafis. Zelfstandig gepagineerde overdruk uit De Gids, september 1941. Origineel omslag. 32 p. Niet afgesneden. 1e druk. Met stukje van poststempel, verder in prima staat.
€ 25
* Met miniscuul opdrachtje ‘v.d.S.’ van de schrijver, die ook zijn adres op het omslag heeft gezet, heel klein, in een hoekje: ‘G.H. Blanken/ Boreelstr. 49 b/ Rotterdam, C.’

41. (KRIMPEN, J. van). BOUTENS, P.C. (vert.). SOFOKLES Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. Haarlem, Enschedé, 1929. 34 x 24 cm. Linnen. Kop verguld. (120) p. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 150 exemplaren. (Schitterende) typografische verzorging door J. van Krimpen. Verbruind heraldisch exlibris van C.J.J.G. Vosmaer, klein nummertje in inkt in de rechterbovenhoek van de titelpagina.
€ 60
* Zeer grote tweetalige uitgave, gezet uit de Lutetia en de (Griekse) Antigone, beide door Van Krimpen ontworpen. Met inleiding en verklarende aantekeningen van Boutens. Rijkse 2.97. == Bilingual edition set from Van Krimpen’s types according to his typography. Large and imposing.

42. (KRIMPEN, Jan van). HOMERUS Batrachomyomachia. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. 28 x 20 cm. Dark red full morocco (Louis Malcorps). 28 p. Set from Antigone (Greek), Lutetia, and Van Krimpen Open Capital. Printed in 125 numbered copies.
€ 325
* A Roman numbered copy. Text of Homer’s Battle of Frogs and Mice in Greek – the colophon is in Latin. Splendid deluxe edition, typography by Jan van Krimpen, fine binding by Louis Malcorps. Van Dijk 182. What more can one wish?

43. (KRIMPEN, Jan van). HOMERUS Batrachomyomachia. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. 28 x 20 cm. Donkerrood heelmarokijn met 4 ribben en vergulde titel in Griekse letters, heel eenvoudig versierd met geblindstempelde lijnen en aan de binnenhoeken vignetjes (Louis Malcorps). 28 p. Gezet uit de Antigone (Grieks), de Lutetia en de Van Krimpen Open Kapitaal en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. Rugje aan de randen wat versleten, band iets grijs.
€ 325
* Breed opgezette, luxueuze prachtuitgave, Romeins genummerd (v). Tekst van Homerus’ ‘Strijd tussen kikkers en muizen’ in het Grieks, colofon in het Latijn. Typografie Jan van Krimpen. Prachtig gebonden door Malcorps. Van Dijk 182.

44. NIEUWGRIEKSE ROMANS Serie ‘Nieuwgrieksche romans en novelles’, in 8 delen, op 1 na compleet. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1920-1924. Uniforme kartonnen boekband met versiering van rug, voor- en achterkant door S.H. de Roos in bruin en zwart. 50-100 p., alleen nr. 5 telt 228 p. en is herbonden in een blind bandje. 1e drukken. De originele banden zijn zeer teer en in matige staat.
1. BIKELAS (=VIKELAS), D. De leelijke zuster.
2. CHATZOPOELOS (=CHATZOPOULOS), M. Verhalen van de bergen.
3. CHRISTOVASILIS, C. Terugkeer uit den vreemde.
4. EFTALIOTIS, A. Verhalen van de Grieksche eilanden.
5. KARKAVITSAS, A. De bedelaar. Roman uit het Thessalische landleven.
6. KARKAVITSAS, A. Verhalen van de zee.
7. PALAMAS, K. De dood van den pallikaar.
8. PSICHARI (=PSYCHARIS), J. Jaloerschheid en andere verhalen.
Nr. 1 vertaald door N.J. Beversen, 2-8 door J.A. Lambert-van der Kolf.
€ 65
* Serie vertalingen van moderne Griekse schrijvers, uitgegeven door Brusse. Een prachtig uitgevoerde serie boeken, helaas met de dunne kartonnen ruggetjes zeer delicaat uitgevoerd. Eén deel ontbreekt: Het liefdekruid van Giorgios Drosinis.

45. PLATO Het Symposium. Een gesprek over de liefde, vertaald door D. Loenen. Amsterdam, Polak en Van Gennep, 1963. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Minislijtplekjes.
€ 15
* Zeer vroege Polak-uitgave.

46. SEFERIS, Yorgos Zestien haiku. Vertaald door G.H. Blanken. Vertaald door G.H. Blanken. Amsterdam, Aster, 1986. Linnen, 20 p, op Chinese wijze gebonden (Binderij Phoenix). Met de hand gezet uit de Antigone, de Griekse Open Kapitaal en de Romanée en gedrukt op Hosho-papier door Ger Kleis in blauw en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
€ 45
* Tweetalige editie: Nieuwgrieks en Nederlands. Bloedmooie typografie. Tweetalige editie.

47. SHELLEY, Percy Bysshe Six hymns of HOMER. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. Gedrukt in 481 genummerde exemplaren. 2 delen in een luxueuze doos van halfmarokijn met gemarmerd karton (Binderij Phoenix). In de doos is nog ruimte over (het is de gemarmerde doos links op het plaatje).
€ 500
* 1. Een van 25 Romeins genummerde exemplaren op Keizerlijk Japans papier. Gebonden in rood heelmarokijn met vijf ribben, titel in goud en gemarmerde schutbladen, kop verguld (uitgeversband van Louis Malcorps).
2. Een van 450 exemplaren op geschept Hollands papier van Pannekoek. Rood linnen. Opmerkelijke typografie van J. van Krimpen. Mooi exlibris ontworpen door Albert Hahn Jr. The Halcyon Press 5. Van Dijk 183.

48. (STEEN (vertaling), Eric van der). EURIPIDES Alcestis. Vertaling door Eric van der Steen. Met een inleiding van Dr. J.C. Kamerbeek. (Met handgeschreven opdracht van Van der Steen aan Max Schuchart). Amsterdam, De Boer, 1946. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Omslag deels verkleurd, bruine vlek achterop.
€ 32
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaler aan Max Schuchart op het voorste schutblad: ‘Voor Max,/ o.a. als een herinnering aan een/ briefwisseling in den oorlog, waarbij je de/ stelling verdedigde dat vertalen op éen/ hoogte zou staan met creatief werk, iets/ waaraan ik des te meer twijfel nu ik/ deze vertaling nog eens heb overgelezen/ van Dick [Zijlstra]/ 15/11/’46’.

A bit of classical history

49. (EGYPT). HÖLBL, Günther Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander dem Grossen bis zur römischen Eroberung. Stuttgart, Theiss, 2004. Original illustrated boards. (32), 414 p. Illustrated. Revised edition (first: 1994). Tiny dent in spine, otherwise in excellent condition.
€ 22
* Thorough scientifical history of the Ptolemaeans. In German.

50. (EGYPT). MARESCH, Klaus Bronze und Silber. Papyrologische Beiträge zur Geschichte der Währung im ptolemäischen und römischen Ägypten bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. (Papyrogia Coloniensia Vol. 25). Opladen, Westdeutscher Verlag, 1996. Original folding wrappers. xiv, 242 p. 1st edition. Excellent condition.
€ 35
* Detailed study about the value of coinage in Ptolemaean and Roman Egypt until the second century AD, distilled from papyrus scrolls. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. In German.

265200Gr51. (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln. Düsseldorf, Felix Bagel/ Mumiendruck F. Rangette & Söhne, (1882). Original illustrated cloth-backed boards. (4), (2), 40 p. The very first, fully illustrated “Mummy printed” romantic novelette, in fact an early comic book. First edition. Spine a bit worn at the foot, but the covers are in unusually excellent condition, binding inside restored (probably ages ago) with strips of grey paper.
€ 120
* Those funny Pharaos with their preposterous Pyramids! This book purports to be an original grave find by some Scottish archeologists in Gizeh, 1882, after being buried for 3000 years in the sands of Egypt. It has been printed on thick drab paper resembling papyrus (covered between beautifully lithographed stiff covers) and tells a romantic story about a fictitious pharao of the 20th dynasty, inspired by Herodotus’s story about the Masterthief. Dedicated in print to Wilhelm Schliemann in a 4-p. introduction. An amusing German book if there ever was one!

— > More on numismatics < —


Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 485.283 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

<span>%d</span> bloggers liken dit: