antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Tweede Wereldoorlog en interbellum

Interbellum 1-8
Exil 9-17
Tweede Wereldoorlog 18-55
Clandestiene en illegale edities 56-195

1. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK Statistiek der inkomens en vermogens in Nederland 1939/1940. Den Haag, Drukkerij Albani, 1941. Geniet. 50 p. 1e druk. Rugje verkleurd. Plakkertje op omslag, twee stempels ‘Bibliotheek van de 2de Kamer der Staten-Generaal’.
€ 25
* Veel interessante statistieken en tabellen. Per gemeente en provincie, landelijke ontwikkelingen 1920-1940.

2. (COHEN, Fré). LOGGEM, Em. van Asfalt en horizon. Amsterdam, A.R.B.O., 1940. Linnen met stofomslag. 296 p. 1e druk. Omslag wat verkleurd en niet helemaal fris, aan de binnenkant iets verstevigd.
€ 35
* Met het prachtige rood-wit-blauwe stofomslag van Fré Cohen. Deze ‘met jonge drift geschreven roman’ verscheen in maart 1940, een fel anti-nazi-boek, dat een jaar later door ene J.P. werd neergesabeld in Het Nationale Dagblad, een NSB-krant, als ‘een smerig stuk hetz-lectuur’. Op de achterflap van het omslag aankondigingen van nieuwe ARBO-romans, waaronder Radetzkymarsch van Joseph Roth, gepland voor februari 1941… maar dat ging niet door. Cat. Fré Cohen 637.

3. (FASCISME). Ir. P. Hitler, Mussolini, Mussert: uitkomst? Amsterdam, Contact, [1934]. Ingenaaid. (2), 46 p. Achterin uitgeversreclame. 1e druk. Rug en randen wat versleten.
€ 16
* Met een expressief vraagteken op het omslag, waardoorheen Mussert, Hitler en Mussolini de lezer aankijken. De identiteit van de schrijver ‘Ir. P.’ is onbekend.

4. GLIENKE, Franz In dienst van GPU en Gestapo. Door Franz Glienke (vertrouwensman van de Komintern). Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Iets verbruind, maar netjes.
€ 16
* Met exlibris door Wim Zwiers van de jonge socialist Jaap van Otterloo. Fraai omslag.

5. GROENE AMSTERDAMMER, De De Groene Amsterdammer. Onafhankelijk weekblad voor Nederland. 4 nummers uit 1937-1939. 3 april 1937, 8 oktober en 31 december 1938, 22 juli 1939. 38 x 27 cm. Geniet. 20-24 p. per nummer. Met veel tekeningen. Horizontaal gevouwen. 1e druk. Hier en daar scheurtjes en rafels, één klein artikel is uitgeknipt.
€ 30
* Vier nummers van het bekende literair-politiek-humoristische weekblad. Veel grappen, getekend of niet. Artikelen van Menno ter Braak (‘Het verraad der vlaggen’), Klaus Mann over Charlie Chaplin en Greta Garbo, Charivarius.

6. (MEEGEREN, Han van). UBINK, Jan De Kemphaan. Maandschrift onder leiding van Jan Ubink. Jrg. 3 nr. 6, September 1930. Den Haag, Jan Ubink, 1929. Geniet. (32) p. Inliggend twee aanmeldbriefkaarten. 1e druk. Rug iets gesleten, papier verbruind, vlekje in het hart.
€ 30
* De Kemphaan was een opmerkelijk maandblad, agressief-conservatief van toon. Voorop een griezelige portrettekening door Han van Meegeren. Met artikelen over literatuur en theater, en in een gedicht wil de musketier D’Artagnan zijn vertolkers in de film en op het toneel (o.a. Eduard Veterman) met zijn rapier te lijf gaan.
Curieus en zeldzaam!

7. PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR 1935-1941. Vanaf mei 1935-maart 1940, 21 losse nummers. Bosch en Duin, De Driehoek, 1935. Geniet. 24 p. per nummer. Illustraties. 1e druk. Sommige nummers met vlekken of roest, en wat verbleking. Plus één duplicaat.
€ 80
* Fraai vormgegeven, progressief maandblad met veel aandacht voor Oosterse wijsheid (Krishnamurti), maar ook allerlei moderne stromingen, ook op seksueel gebied, en politieke invloeden.

8. (STARKE, Ottomar). BERBERICH, Siegfried Emil. Ein Epos. München, Otto Mittler, 1922. 26 x 20 cm. Halfperkament. (4), 86 p. Gedrukt in 1000 exemplaren. 1e druk. Lichte slijtage. Stempeltje weggeradeerd.
€ 25
* Dit is een van 60 door Berberich gesigneerde exemplaren die in halfperkament (met hoekjes) werden gebonden. Lang gedicht met titeltekening van Starke.

9. CITROEN, Paul Twee artikelen in het tijdschrift Perspectieven van wordende cultuur. April 1936, jg. 3 nr. 4, 7 & Februari 1940, jg. 7 no. 2. Bosch en Duin, De Driehoek, 1940. Geniet (in beide gevallen omslagontwerp Wijnand Phielix). 24; 24 p. Met afbeeldingen van kunstwerken, gedrukt op glad papier. 1e druk. Klein beetje roest.
€ 35
* Het nieuwe in de nieuwe schilderkunst. Pag. 612-620 in: 1936. Perspectieven van wordende cultuur.
Over futurisme, dadaïsme, surrealisme en nieuwe zakelijkheid. Pag. 601-607 in: 1940. Perspectieven van wordende cultuur.
Fraai vormgegeven, progressief tijdschrift. Ook met een geïllustreerd artikel van H. Schoonenberg over Erika Mann en Die Pfeffermühle (1936) en een artikel van H.W. Methorst over het zinkende schip van de Westerse cultuur (1940).
Bijgevoegd: 1936. Perspectieven van wordende cultuur. Nr. 7 (juli) met omslagontwerp van Paul Citroen.

10. (EXIL). BEREND, Alice Ria’s Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Zilverkleurig linnen. 202, (6) p. Minimale roest. Een heel mooi exemplaar met bandontwerp en een vrolijk vignet van Jo Spier.
€ 25
* Fraai boek van de vanwege haar Joodse afkomst uit Duitsland gevluchte schrijfster Alice Berend (schoonzus van de schilder Lovis Corinth), die vanwege haar beschrijving van personen met Fontane vergeleken wordt.

11. (EXIL). BRUN, Vincenz Alkibiades. Roman. Amsterdam, Allert de Lange, 1936. Original boards with dust jacket. 486 p. First edition. DJ a bit damaged. Tiny inscription on flyleaf.
€ 20
* Exil edition in German, published in Amsterdam. The gay aspects of the Alcibiades story are also told in this novel.

13. REICH, Wilhelm / KOLBENHOFF, Walter OLLENHAUER, Erich (Vorwort) Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929. Vienna, Sozialistische Jugend-Internationale, 1929. Illustrated original wrappers. 96 p. Richly illustrated with photos and drawings. First edition. A bit soiled, edges slightly worn, but a very good copy of a delicate book. EUR 20,-
Published for the Socialist Youth International. Edited by Alois Piperger (1904-1991). Attractive youth movement publication.

14. REMARQUE, Erich Maria Van het Westelijk front geen nieuws. (2 boekhandelsfolders, Exil). Utrecht, Erven J. Bijleveld, [1939]. 34 x 21 cm. 2 p. tweezijdig bedrukt geel papier. Afscheurbare bon onafgescheurd. Zeer gaaf.
€ 75
* Bestelfolder van boekhandel-uitgeverij Bijleveld voor boekverkopers vanwege de verschijning van de 14e druk van de Nederlandse vertaling (door Annie Salomons), 101-105e duizendtal! Met uitgebreide geschiedenis van de vertaling sinds 1929. Dat het boek inmiddels in Duitsland verboden en verbrand was, wordt niet genoemd. Ook twee andere exil-uitgaven worden aangeboden: Katrien wordt soldaat van Adrienne Thomas en Hoe voed ik mijn kind op? van Rudolf Dreikurs, waarvan de oorspronkelijke uitgave in het Duits nog niet was verschenen.
Plus een tweede folder voor hetzelfde boek in wat kleiner formaat en andere stijl, met afbeeldingen van Van het Westelijk front en Katrien wordt soldaat (met de stofomslagen). Deze is niet op de boekhandel gericht, maar op de consument.
Onvindbare, inhoudsrijke exil-folders!

15. (SOLIDARITEIT). (EXIL). BEVERSLUIS, Martien Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois, geknipt door Martien Beversluis. Hilversum, Boekvrienden Solidariteit, 1934. Ingenaaid. (omslagtekening van Melle). 48 p. 1e druk. Omslag wat verbruind. Voorin een handtekening.
€ 16
* Bloemlezing van in het Nederlands vertaalde gedichten en prozafragmenten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis – die ook een gedicht van eigen hand toevoegde. Aan het eind ook de brieven van Sacco en Vanzetti aan Sacco’s twaalfjarige zoon Bimbo. Van J.H. Leopold is het bekende ‘Christenen, Joden, Parsen, Moslemin’ opgenomen en van Vondel een fragment uit de Gijsbrecht. Enkele namen van bewerkers en vertalers: Brecht, Else Bukowska en … A.D. Hildebrand.

16. STEINEN, Wolfram von den (ed.) Tausendjährige Hymnen. Amsterdam, Kentaur-Druck (Wolfgang Cordan & Wolfgang Frommel), 1944. 31 x 22 cm. Original gilt cloth. Printed in 600 copies. Top gilt. First edition. Some vague stains on the binding; paper slightly foxed in places.
€ 50
* This is one of 100 numbered copies printed on ‘Eenhoorn’-Bütten, deluxe paper. Early medieval poetry from Notker Balbulus to the eleventh century, translated from the Latin and with scholia by Wolfram von den Steinen. Published in secret by exiled ‘good’ Germans in the occupied Netherlands. De Jong 799.

17. TOLLER, Ernst In de boeien. Werk van Ernst Toller. (Translated into Dutch by Margot Vos & Joan Timmer). Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1935. Original wrappers, illustrated with a drawing by Käthe Kollwitz. 80 p. With a picture of the author and a woodcut by O.N. Schatz. 1st edition. Cover a bit browned and waterstained. Inscription erased on first flyleaf.
€ 25
* Translation into Dutch of poetry (by Margot Vos) and prose (by Joan Timmer) by the exiled German author Ernst Toller (1893-1939). == Exil-Ausgabe.

18. AUERBACH, Rachel Treblinka. Reportaz. (In Hebrew). Lodz, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1947. Original wrappers (stapled). 118 p. With photos on art paper and a folded map. 1st edition. Unopened. Some pages loosening. A bit browned. Tear in upper cover, but in good condition.
€ 40

19. BARNHOORN e.a., J.A.J. Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen door J.A.J. Barnhoorn, Prof.Mag.Dr. J.B. Kors O.P., Dr. H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, Prof.Mr. W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, Dr.P. Heymeijer S.J. Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen. Roermond/Maaseik, J.J. Romen, [1941]. Original wrappers. 200 p. 1st edition.
€ 25
* Papers from a Roman-Catholic medical, theological and psychological congress about homosexuality, during the first year of the Nazi occupation of the Netherlands…

20. BEVERSLUIS, Martien De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Savonarola. (Met opdracht en handgeschreven brief). Antwerpen/ Amsterdam, P. Vink, (1952). Ingenaaid met stofomslag (met tekening van Savonarola door Jac. Prince). 140 p. 1e druk.
€ 125
* Met opdracht en handgeschreven brief (46 regels) van de auteur aan Louis Daudou (Baudon? Daudoir?), gedateerd ‘Veere “De Veste”/ 5 Aug 55’. De brief gaat over Savonarola en Macchiavelli, en over het onderhavige boek, waarin Beversluis zijn eigen ideeën over kunst heeft opgeworpen. Hij beklaagt zich over zijn (nazi-)verleden, dat hem nog altijd achtervolgt: hoewel hij ‘van twee kardinalen, een bisschop, het hoofd der Dominicanen te Rome etc. huldebrieven ontving, ook van Kors (K.R.O.)’, maar geen rooms-katholiek blad schreef erover en de KRO citeerde het niet. ‘Dit is dan nog het stof van (interneringskamp) Vught, dat wel lang blijft liggen.’

22. BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN Bij nadere kennismaking. Novelle. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). 24,5 x 16,5 cm. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in 525 genummerde exemplaren. Omslag wat dof.
€ 12
* Illegale publicatie. Spannend verhaal over belevenissen tijdens de Nazi-bezetting. Quousque Tandem 6. De Jong 357.

23. BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN Bij nadere kennismaking. Novelle. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). 24 x 16,5 cm. Verguld heelperkament. Kop verguld. Voorzijde omslag en rug meegebonden. 56 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 90
* Illegale, anti-Duitse publicatie. Ofschoon het een ‘gewoon’ genummerd exemplaar is (494) is dit boek voorzien van een heelperkamenten uitgeversband met het vignet van De Bezige Bij voorop (intrigerend is dat de rugtitel van boven naar beneden loopt, bij de gewone editie is dat andersom). Spannend verhaal over belevenissen tijdens de Nazi-bezetting. Quousque Tandem 6. De Jong 357.

24. (CAMPERT, Jan). KRIMPEN, Huib van Getypte brief aan ‘Mijnheer [= A.C. van Noppen Jr]’. 18,7 x 10,3 cm. Op briefpapier van ‘A.A.M. Stols, uitgever/ Nobelstraat 27a/ ‘s-Gravenhage’. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hvankrimpen’ en gedateerd ’30 Juni 1943′. 7 regels tekst. Perforatiegaatjes.
€ 25
* Stols-medewerker Van Krimpen laat weten dat Van Noppens brief aan ‘Mr M. Nijhoff naar ZEd is doorgezonden’. De tweede alinea is navrant: ‘Met den brief aan den heer Jan Campert kon dat niet gebeuren, daar deze enkele maanden geleden in een concentratiekamp nabij Hamburg door een onbekende oorzaak is overleden’.
Campert was in januari 1943 in Neuengamme omgekomen. Ad van Noppen zou, nadat hij in 1942 zijn MULO-diploma had gehaald, een groot aantal literaire correspondenties beginnen. Ook was hij betrokken bij het illegale tijdschrift Parade der Profeten.

25. COHEN, Josef Ballade van Jaap. (Groningen, N.V. Boek en Wereld, 1960). 26 x 18 cm. Gevouwen blad (4 bedrukte pagina’s). Gedrukt op geschept papier in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Met wat thee- of koffievlekken.
€ 50
* Gesigneerd door de auteur. Een hoekig geschreven, daarom des te aangrijpender gedicht over Jaap, de Jood met zijn fruitkar op het Groningse Hereplein, die van een S.D.-er een appeltaart moest bakken. Cohen (1886-1965) was directeur van de Groningse Openbare Bibliotheek en een productief schrijver.

26. CPN Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat “De Waarheid” schreef van October 1940 tot Juni 1941. [Amsterdam], Communistische Partij van Nederland, [1946]. Geniet. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Keurige staat.
€ 18
* Achterop een oproep om op Gerben Wagenaar te stemmen, No. 1 van lijst 6 voor de Kamerverkiezingen van mei 1946.

27. (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. van der DOES Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery. [Amsterdam], ‘Printed on the Secret Press of D.A.V.I.D.’, [1945]. Linnen. 128 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 18
* Drukkerij D.A.V.I.D. (‘De Algemene Vrije Illegale Drukkerij’) werd opgericht in 1943, maar zette zijn werk voort na de bevrijding. Dit boek, waarvan ook een Nederlandse uitgave bestaat, werd gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren op last van de Secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. Het verscheen in mei 1945, direct na de bevrijding.

28. DENDERMONDE, Max Handgeschreven briefkaart aan ‘Beste Max [Schuchart]’. 15,1 x 10,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Max’ en gedateerd ‘A’dam 9/3/43’. 8 regels tekst. Perforatiegaatjes.
€ 25
* Over een vers van Dendermonde, dat is aangenomen: ‘Je zult het gedicht voorlopig wel niet kunnen bundelen, want het mag waarschijnlijk pas weer gepubliceerd worden een jaar na verschijning van de kalender’. Hiermee wordt misschien gedoeld op de kalender die De Bezige Bij in 1943 voor het jaar 1944 uit zou geven. Dendermonde woonde overigens op Van Miereveltstraat 3, in wat later tot de behuizing van De Bezige Bij zou horen. Koos Schuur zat er in de oorlog op kamers.
Voorts over ‘De Wringer’, met wie Schuchart zal gaan corresponderen.

29. ECKERT, Harald Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype). No place, self published, no date (1942?). 25 x 18 cm. Boards in botanical Japanese paper. 47 leaves printed in diazotype (Ozalid). Text on recto only. With 3 original photographs of the author (one a photo of a painting). Binding a bit yellowed.
€ 65
* Probably printed privately, and clandestinely, in Germany by relatives of the author, a lawyer who had to fight in the war and died in Ukraine. Contains poems and fragments of letters about fighting at the front. Eckert in his letters mentions three authors, Ernst Jünger and his brother Friedrich Georg Jünger, and Stefan George. One receives an interesting view of an intelligent soldier’s thoughts while fighting for his Nazi country. A somewhat later book, titled “Aus Briefen an seine Frau und an die Freunde. Gedichte” was privately published in München (1943). Printed in blueprint (blue on grey) in reproduction of a handwriting reminiscent of Stefan George’s. Not in Worldcat.

30. EIJK, Joh. van Sauerkraut en Pelkartoffelen. Dagboekfragmenten van de razzia’s in Rotterdam tot na de bevrijding. Banholt, (In de Bonnefant), 1982. Linnen. (4), 48 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall Werkdruck in een oplage van 95 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte exemplaren. 1e druk. Pag. 43/44 is bovenaan iets beschadigd.
€ 35
* Aangrijpende herinneringen aan de oorlog van 11 november 1944 tot 6 juni 1945, met een naschrift uit 1982, bibliofiel uitgegeven. Met prospectus en erratumvelletje.

31. EYSSELSTEIJN, Ben van Handgeschreven brief aan ‘Beste Joop [Lücker]’. 25,6 x 20,9 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘BenvanEysselsteijn’ en gedateerd ‘Rijswijk, 10 December 1943’. 23 regels tekst.
€ 50
* Uitgebreide brief aan de journalist van De Telegraaf met persoonlijke wederwaardigheden. ‘Wat duurt de oorlog vervloekt lang, hè? De geallieerden hebben geen haast, ik geloof dat die in een voor hen veilig (en wat menschenlevens betreft: het minst kostbaar) tempo dezen strijd aan het winnen zijn. Vermoedelijk zal het voorjaar 1944 de groote verrassing brengen’. Van Eysselsteijn schrijft door aan zijn oeuvre: zeeverhalen, een griezelnovelle, Verweerde Steenen. Van Dorre Grond en Tussen Zuiderkruis en Poolster verschijnen binnenkort nieuwe drukken. Achterop de brief schrijft de auteur ‘een herinnering aan 11 Nov., St Maarten-avond in Groningen, als de kinderen met lampions erop uittrekken’: een mooi vers van 35 regels.

32. FAULKNER, William A Rose for Emily and Other Stories. Selected, with an Introduction by Saxe Commins. Armed Service Edition. New York, Armed Services, Inc., (1945). Oblong 10 x 14 cm. Original wrappers. 256 p. First edition, second printing (=misprint on p. 2 corrected). Spine and corners worn.
€ 65
* Rare collection of stories made to carry around in soldiers’ pockets. The stories were selected for this edition only, and as such it is an unexpected first edition.

33. (GELDER Zonen, Van) Wat verloren ging… en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar. (Amsterdam, Van Gelder Zonen, ca. 1946). Oblong 19 x 26 cm. Ingenaaid. (32) p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag met wat vage vlekjes. Eigendomsstempeltje.
€ 25
* Over de oorlogsschade aan de papierfabrieken van Van Gelder en het herstellen ervan. Met een pleidooi voor het inzamelen van oud papier. Opmerkelijke typografie, maar helaas wordt er geen enkele naam genoemd (behalve de bedrijfsnaam).

34. (GROOT, Jan H. de) Gebed voor ons nieuwe leger. Zonder plaats, uitgever of jaar (1944 of 1945). 33 x 25 cm. Vouwblad in omslag. 4 p. Gedrukt in blauw, de titelpagina met getekende notenbalken, bekroond door leeuwen. Gedrukt in 525 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat gekreukt.
€ 65
* Dit is een van 50 op de pers Arabisch genummerde exemplaren (er waren ook 25 Romeins genummerde). Grote, zeer kwetsbare uitgave van een heftig anti-Duits gedicht (En roei de laarzen uit/ met hun verdoemde hakken/ en ’t liederlijk geluid/ van dat serviele klakken’). De Jong 285.

35. GROOT, Jan H. de Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte heer [Max] Schuchart’. 20,8 x 13,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘JanHdeGroot’ en gedateerd ‘A’dam 19 Juni 1945’. 19 regels tekst. Perforatiegaatjes.
€ 25
* De Groot schrijft over de Engelse verzenbundel die Schuchart hem zond. Hij las de bundel met ‘groeiende waardeering’, ‘al gevoelt de lezer nog wel onderscheid tussen Engelse poëzie en poëzie van een Hollander die engels schrijft’. Tevens over een sonnet ‘Holland’, dat wellicht op de redactie van Vrij Nederland is zoekgeraakt: ‘Ook dat wereldje heeft geleden onder de erupties van oorlog en vrede’.

36. (HEEROMA, K.) Het wonder van Elia. [Oegstgeest), In Signo Piscium, 1945. 47 x 27 cm. Rijmprent, eenzijdig bedrukt in rood en zwart. Met twee linosneden van Edzard Koning. 2e druk. Netjes.
€ 18
* Clandestiene oorlogsuitgave, zonder naamsvermeldingen, met datering ‘Januari van het oorlogsjaar 1945’: de tweede druk. De eerste verscheen in 1944. De Jong 957.

37. HOORNIK, Ed. Nederland. (Rijmprent met een illustratie door Pam G. Rueter). Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek, [1955]. Rijmprent. 47 x 23 cm. Gedrukt in rood, blauw en zwart. Tweezijdig. 1e druk.
€ 15
* De opbrengst kwam in zijn geheel ten goede aan de familie van oorlogsslachtoffers onder de Nederlandse letterkundigen.

38. LOEB, Wouter, & Jan LAVIES Gek en wijs tijdens Seyss. Den Haag, Kompas, 1945. 15 x 11 cm. Geniet. 24 pp. 1e druk. Naamstempeltjes en handtekening van de verzamelaar N.F.B. Jongsma. Klein achterhoekje afgescheurd.
€ 15
* Reclameboekje van de kaartenuitgever Kompas met bijzonder grappige rijmpjes van Wouter Loeb en tekeningen van Jan Lavies over de Duitse bezetting.

39. MEIJER, Arnold (Leider van Nationaal Front) Samenwerking? Naar de eenheid op reëelen grondslag. Den Haag, De Veste, 1940. Geniet. 64 p. 1e druk. Omslag licht vlekkig.
€ 20
* Gedateerd 1 december 1940. Van de leider van Nationaal Front, die zich een beetje wilde voegen naar de Duitse bezetter, maar minder dan de N.S.B.

40. Mussolini, Benito MUSSOLINI, BENITO – Sul Disarmo / On Disarmament / Sur le Desarmement / Über die Abrüstung Zürich, Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, 1930. 23 x 15,5 cm. Orig. wrappers.
€ 15
* ‘Aus der Rede Mussolinis in Florenz’. Aus der Corriere della Sera, Milano, 18. Maggio 1930; The Manchester Guardian, 19 May 1930; Le Temps, Paris, 19 Mai 1930; Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 19. Mai 1930. Drohende Worte Mussolinis, publiziert von seinen sozialistischen Feinden. 8 S. inkl. Umschlag. Sehr leicht lädiert und etwas verbräunt.

41. N.S.B. Mussert’s veertien punten program. Hitler’s leerling. Zonder plaats, Plancommissie uit N.V.V. en S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat kleine vlekjes op het omslag.
€ 25
* Puntsgewijze weerlegging van de stellingen van Mussert vanuit de socialistische beweging. Mooie vormgeving.

42. NAZI-OORLOGSFORMULIER Verordening betreffende de inlevering van metalen. Aanvraag om vrijstelling van inlevering van voorwerpen van hooge, wetenschappelijke, geschiedkundige of kunstwaarde, van antiquiteiten en van als handwerk waardevol kunstgoed. Model II. Zonder plaats of uitgever, 1941. 29 x 20 cm. Leporello van 6 p. Niet ingevuld formulier. Genummerd N.S. 18836 I. Horizontaal gevouwen. Een enkel kreukje, maar in zeer gave staat.
€ 40
* Instrument van onderdrukking van de Nederlandse bevolking door de nazi-overheid. Een formulier met verschillende mogelijkheden om metaal te beschrijven: land van herkomst, gewicht in grammen, waardeschatting, ouderdom, naam van de kunstenaar bij 19e- en 20e-eeuwse voorwerpen, waardevol volksgoed e.d.

43. NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG Ontruimingsbevel B. Eenzijdig in bruin bedrukte kaart met (gedrukte) ondertekening van burgemeester Westra van Den Haag. 10 x 15 cm. Gedateerd 20 november 1942. K-nummer 1038-Gem. 40755. Met perforatiegaatjes. Gevouwen en wat gekreukt.
€ 25
* Bevel dat ‘Uw woning/ Uw pand vóór 20 Januari 1943 moet zijn ontruimd’.

44. NAZI-VERORDENING GEMEENTE DEN HAAG Vergunning om een winkel in textielproducten van 26-31 juli 1943 wegens vacantie voor het publiek gesloten te houden. Kaart om achter het raam te hangen, met legeszegel à f 1,- en stempel van burgemeester Westra van Den Haag. 12,5 x 16 cm. Tweezijdig bedrukt. K-nummer 1038-Gem. 42238. Met sporen van papieren plakband.
€ 2

45. (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost! Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. 25 x 16 cm. Cloth. 224 p. Translated into Dutch by P. Voogd a.o. Illustrated. 1st edition. White stain on upper cover. With owner’s signature on first page. Otherwise very good.
€ 20
* Famous book about the so-called Röhm Putsch of June 30, 1934, in which Hitler killed off a large number of his (perceived) adversaries.

46. REINOWSKI, Hans Johan (anon.) La Terreur au Brunswick. Publication de la Commission d’Enquête sur la Situation des Prisonniers politiques. Le premier Trimestre de la Domination Hitlérienne. Zurich, Éditions de l’Internationale Ouvrière Socialiste, 1933. 22 x 15 cm. Original wrappers. 32 p. First edition. Lower cover a bit dusty.
€ 24

47. ROEMER, Hans De rol van Amerika in de revoluties en burgeroorlogen van de Westindische en Centraalamerikaansche republieken. Zonder plaats of uitgever, [1942]. Ingenaaid. 144 p. 1e druk. Omslag iets verkleurd, maar een prima exemplaar.
€ 20
* Pro-Duitse uitgave met K-nummer 969 van drukkerij Mulder in Gouda.

48. SCHEEPMAKER, H.J. Handgeschreven brief aan ‘Beste Max [Schuchart]’. 27,4 x 20,0 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Henk’ en gedateerd ‘Woensdagmiddag’ (bovenaan) en ’21-iii-45/ Amsterdam’ (onderaan brief). 32 regels tekst.
€ 25
* Scheepmaker kan zijn vriend helaas niet aan een Bargoensch woordenboek of andere ‘criminologische werken’ helpen en is ‘niet zeer op de hoogte van misdadigers en hun doen en laten; afgezien van het soort, dat in het groen gekleed gaat’ (= Duitse soldaten). Claartje E.[ggink?] heeft wel een Slangwoordenboek: Scheepmaker zal ‘mevrouw Boex’ vragen dat uit haar ex-huis weg te kapen. Over de oorlog (profetisch): ‘ook ik kan mij niet voorstellen, hoe ik op den vrede zal reageeren – het woord “vrede” alleen al zegt mij langzamerhand niets meer. Maar we zullen de moed er nog maar even inhouden – zoo heel lang kan het niet meer duren’.

49. SENNEP, J. La guerre en chemise noire. Preface de Jean Oberlé. [Paris], Éditions Chantal, 1945. Oblong 20 x 27 cm. Unprinted brown covers. 60 p. Excellent condition for a book printed on newsprint.
€ 25
* Caricatures about the Second World War, especially about the role of Mussolini and his Italian forces.

50. SMIT, Gabriël Drie handgeschreven brieven aan ‘Zeer geachte heer [Hans] Roest’. Diverse formaten. Recto en verso. Gesigneerd en gedateerd ”s Graveland, 5 Maart 1944′, ”s Graveland, 8 Maart 1944′, ”s Graveland, 14 Maart 1944′. 43 resp. 29 en 14 regels tekst.
€ 65
* Oorlogsbrieven, ondermeer over de risico’s van het geven van een avondlezing in Dordrecht: ‘Sinds eenige weken heeft mijn rustige dorpje een zeer ijverige en lastige politiemacht extra gekregen […] Het gevolg is herhaaldelijke nachtelijke visites, ook (helaas) aan mijn huis […] ik blijf voorloopig liever niet ’s nachts van huis weg’. En: ‘Ik lees omdat ik het pleizierig vind, of liever: omdat ik – als ik die groote woorden mag gebruiken – het beschouw als een noodzakelijk aanvullend onderdeel van mijn taak, mijn roeping als dichter’. Tevens over een ontmoeting bij boekhandelaar Koos Versteeg (‘heeft (alleszins verklaarbaar!) een hardnekkige neiging tot zelf-isolement, die zooveel mogelijk ongedaan dient te worden gemaakt)’ en de geboorte van Kitty, een dochter van Hans Roest.
Bijgevoegd: Originele zwart-witfoto van Gabriël Smit [door Hans Roest].

51. WEG, Henri van de, & Jan ROT Vijf jaar hakenkruis over Nederland. [Amsterdam], “Paraat”, 1945. Ingenaaid. [64] p. 1e druk. Rugje wat verbruind.
€ 20
* Karikaturen die gepubliceerd waren in 1944-1945 in het illegale blad ‘Paraat’. Dit boekje werd gepubliceerd in de zomer van 1945.

53. WILHELMINA, Koningin Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942. [New York, Amerikaansche Regeerings Voorlichtingsdienst], 1942. Versierd oranje marokijn. Goud rondom. Geïllustreerd. 1e druk. Band iets gevlekt en aan de achterkant in de buurt van de rug wat geschaafd.
€ 140
* Op initiatief van de Voorlichtingsdienst en Amerikaanse zakenlieden, van wie Thomas J. Watson een kort voorwoord schreef. Met talloze naamsverwijzingen naar Nederlanders en Amerikanen die zich in de Verenigde Staten voor Nederland hebben ingezet. Dit is een bijzonder exemplaar gebonden in oranje marokijn, met op de voorkant in blauw gedrukt een kaart van Nederland onder een ingelegd, in blauw en oranje op wit papier gedrukt wapen van Nederland. Onder de kaart staat de titel van het boek in een gotisch type. Achterop een kaart van de West en de Oost! Mogelijk een uitgeversband, gezien de bestempeling – de cliché’s moeten kostbaar zijn geweest. De boekband is bescheiden op een van de laatste schutbladen voorzien van een blindstempel: ‘Launder/ New York’. Het betreft hier de in Engeland geboren handboekbinder Alfred W. Launder (1867-1952), die vanaf 1929 de binder was van het Metropolitan Museum of Arts in New York, een man met grote naam in de Amerikaanse boekbinderswereld van zijn tijd.

54. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

55. WORLD WAR II Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid. (May 6, 1945). Original poster. 70 x 50 cm. Printed in black and in the national colors red, blue and orange. With the image of a lion, coat of arms of the Kingdom of the Netherlands.
€ 2500
* ‘The Netherlands regains its freedom’: a momentous declaration by the Founding Fathers of post-war Holland, ending with ‘Long Live the Queen, Long Live our Homeland!’ In August 1944 the London-based Dutch Cabinet appointed a College of Trusted Men (‘College van Vertrouwensmannen’), that would govern the country in the weeks after the Liberation of the Netherlands. On May 6, 1945, the day after the official Liberation, this fine copy of the declaration was signed by eight of these nine Founding Fathers: L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, R.P. Cleveringa, J. Cramer, W. Drees, L. Neher, J. Oranje, J. van der Gaag and J.G. Stokman.
Proclamations like this were issued by the (local, regional) government to post on walls and shop windows, and after use were thrown away. Only one other copy with original signatures could be traced.

CLANDESTIENE OORLOGSEDITIES, IN HET GEHEIM GEDRUKT


1. [AAFJES, Bertus] Boeren. Open brief van het land. [Amsterdam, A.A. Balkema,] 1945. Geniet. (8) p. [Gedrukt in een oplage van ongeveer 500 exemplaren.] 1e druk. Goed exemplaar.
€ 15
* Mooi uitgaafje, anoniem uitgegeven, gedateerd ‘Terband, Januari ’45’. Felle dichterlijke aanklacht tegen de boeren die hun eten in de oorlogswinter niet wilden delen met de hongerigen uit de stad. De Jong 95.

2. AAFJES, Bertus Elf sonnetten op Friesland. [Leiden], Molenpers, 1944. Ingenaaid. [16] p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk.
€ 12
* Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 7.

3. AAFJES, Bertus In het atrium der Vestalinnen. Een fragment. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. Cahiersteek. (8) p. [Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren]. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn uitgever en diens vrouw op de binnenzijde van het omslag: ‘voor John en Jacqueline [Meulenhoff]/ van/ Bertus’. Clandestiene uitgave. De Jong 11.

4. AAFJES, Bertus Per slot van rekening. [Amsterdam, Van Oorschot, [1943 of 1944]. Ingenaaid. 20 p. [Oplage 300 exemplaren]. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met donkergrijs gewolkt omslag. Clandestiene oorlogsuitgave. Volgens de bibliografie van de UB Amsterdam dateert deze uitgave van 1943, volgens De Jong uit 1944. De Jong 14.

5. ACHTERBERG, Gerrit Eurydice. [Utrecht, Het Spectrum], 1944. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug als meestal wat verbruind.
€ 30
* Vormgeving Charles Nypels. De Jong 22. Van Laar 183.

6. ACHTERBERG, Gerrit Huis. Ode (…). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger. [Den Haag], Mansarde pers, [1943]. 30 x 21 cm. Ingenaaid. (12) p. [Gezet uit de Romanée en gedrukt op groot formaat Eenhoorn-papier in een oplage van 75 exemplaren]. Veel roest op deels verkleurd omslag.
€ 65
* In het geheim uitgegeven door Bert Bakker, Cees Bantzinger en Fokke Tamminga en door de laatste op zolder gedrukt in Den Haag tijdens de Duitse bezetting. Vandaar de uitgeversnaam ‘Mansarde Pers’. De Jong 23.

7. ACHTERBERG, Gerrit Huis. Ode (…). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger. [Den Haag], Mansarde pers, [1943]. 30 x 21 cm. Ingenaaid. (12) p. [Gezet uit de Romanée en gedrukt op groot formaat Eenhoorn-papier in een oplage van 75 exemplaren]. Wat roestvlekjes op omslag, vochtvlekken rond de rug.
€ 65
* In het geheim uitgegeven door Bert Bakker, Cees Bantzinger en Fokke Tamminga en door de laatste op zolder gedrukt in Den Haag tijdens de Duitse bezetting. Vandaar de uitgeversnaam ‘Mansarde Pers’. De Jong 23.

8. ACHTERBERG, Gerrit Reiziger “doet” Golgotha. Een gedicht met (drie gekleurde) teekeningen van C.A.B. Bantzinger. [Den Haag], Mansarde Pers [= Bert Bakker, C.A.B. Bantzinger en F. Tamminga], [1943]. Ingenaaid. Gedrukt op Ossekop [in een oplage van 750 exemplaren]. 1e druk. Scheurtjes in overstekend omslag.
€ 15
* De Jong 27.

9. (ACHTERBERG, Gerrit). AAFJES, Bertus Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie. [Den Haag], Mansarde Pers, [1943]. Linnen. Bandtekening, portret en illustraties C.A.B. BANTZINGER. 32 p. [Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren]. 1e druk.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 8.

10. ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Vrede. Zonder plaats en uitgever, [ca. 1943-44]. 24 x 16 cm. Geniet. 4 p. Met een linosnede. 1e druk. Inscriptie ‘L.C.M. Hasselman./ Kerstmis 1944/ Lochem’. Deels iets verkleurd.
€ 40
* Clandestiene uitgave, niet in De Jong. Bij UB Leiden vermeld als ‘Addenda 14’. De auteur wordt in het boekje gespeld als ‘Adema van Scheltema’.

11. BALZAC, Honoré de De baldadige vertelsels, byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen. Verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne. Overgeset in de Dietsce spraecke door den sinjeur A.M. de Jong. Amstelredamme, Aelderick Strengholt, 1941 (= 1943). Versierd halfleer met linnen platten. 232 p. Kop geciseleerd en verguld. Niet afgesneden. Gedrukt in 500 genummerde exemplaren, gesigneerd in pen door Jaap Pronk, die het inkleuren van de sierletters en vignetten uitvoerde, en met een stempel van De Jongs handtekening. Met de hand gekleurd. Opvallend mooi leeslint met perkamenten medaillon, krullig goudstempel aan beide kanten. Band heeft enkele vlekjes, verder mooi. Met uitvoerig, gekleurd prospectus (8 p.).
€ 85
* Dit is een laag nummer (40) in een luxueuzere uitvoering met halflederen band. Het boek stond eind 1941 in de steigers, maar het verscheen eerst in 1943, met gefingeerd jaartal vanwege de voorschriften van de nationaal-socialistische overheid. Het heeft dan ook geen K-nummer. De vertaler, A.M. de Jong, werd in oktober 1943 door de SS vermoord. De Jong 67.

12. BASTIAANSE, Frans Beeld en stroom. [Utrecht, J.P. Romijn, 1943]. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in rood en zwart met de Benedictine op Oud-Hollands Pro Patria-papier in 150 exemplaren, alle gesigneerd. 1e druk. Wat roestvlekjes.
€ 20
* Aansprekende liefdes- en eenzaamheidsgedichten in het geheim onder de Duitse bezetting uitgegeven. Schildpadreeks no. 10. De Jong 69.

13. BAUDELAIRE, Charles Conseils aux jeunes littérateurs. (Rosières) [= Den Haag], (Pierre Mangart) [= A.A.M. Stols], 1944. 18 x 11 cm. Ingenaaid met omslag. Onafgesneden. 24 p. Gedrukt in goud en zwart met de Lutetia in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting met fictieve plaats en uitgever. Fijnzinnige typografie. Van Dijk 626. De Jong 70.

14. BAUDELAIRE, Charles Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting. Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1943. 39 x 26 cm. Original blue wrappers with title label. (32) p. With 6 etchings, five accompanying the poems of Baudelaire, one on the title page. Typography J. van Krimpen. Printed on Ossekop in 55 copies. A bit creased and slightly discolored. Bookblock loose from the cover.
€ 300
* Huge, elaborate and delicate Baudelaire edition, printed in secret under the Nazi occupation of the Netherlands. Signed by Bieruma Oosting under the colophon. De Jong 72. Simoni B12.

15. BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN Bij nadere kennismaking. Novelle. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). 24,5 x 16,5 cm. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in 525 genummerde exemplaren. Omslag wat dof.
€ 22
* Illegale, anti-Duitse publicatie. Eén van 25 Romeins genummerde exemplaren. Spannend verhaal over belevenissen tijdens de Nazi-bezetting. Quousque Tandem 6. De Jong 357.

16. BLIJSTRA, R., als: R. van HARLINGEN Haaien voor Nabatoe. Novelle. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). 25 x 16 cm. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt op geschept papier van Haesbeek in 525 genummerde exemplaren.
€ 12
* In het ondergrondse gedrukt tijdens de Nazi-bezetting. Spannend verhaal over een scheepsvriendschap tijdens een reis in de tropen. R van Harlingen is een pseudoniem van Reinder Blijstra. De Jong 358.

17. BOENDALE, Jan van Hoe dichters dichten sullen. Amsterdam, Balkema, 1945. Smal formaat. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt met de Astree op Hollands papier in 100 exemplaren. Wat verbruind.
€ 18
* Poëtica ontleend aan Jan van Boendale’s veertiende-eeuwse leerdicht Der Leken Spiegel, door Aafjes in gemakkelijke Nederlandse regels gegoten. De Jong 93.

18. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in rood en zwart in 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur, en daarvan de eerste 20, Romeins genummerde, niet in de handel kwamen. 1e druk.
€ 30
* Dit is nr. XX van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren. Mooi uitgevoerd boek met zijn grote tekening en zijn sierlijke, in rood gedrukte initiaal. (Een gewoon, ongesigneerd exemplaar is leverbaar voor 12 euro).

19. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in een oplage van 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur. 1e druk. Iets roestvlekkig.
€ 12
* Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 104.

20. BRAAK, Menno ter Reinaert op reis. Essays. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten aan G.H. ‘s-Gravesande). [Amsterdam], Het zwarte schaap [A.A. Balkema, Fred Batten en Adriaan Morriën, 1944]. Ingenaaid. 152 p. Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Clandestiene uitgave onder de Duitse bezetting. Met onder het colofon een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten aan G.H. ‘s-Gravesande: ‘Aan G.H. ‘s-Gravesande,/ ter nagedachtenisse/ van Menno ter Braak,/ wiens vaderlandse/ rechterhand hij was./ 1.11.44 Fred Batten.’ Bovendien met het (fraaie) exlibris van ‘s-Gravesande. De Jong 106.

21. BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) Gevlekte sater. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). Ingenaaid. 52 p. Met houtgravures in zwart door de dichter. Gedrukt in blauw en zwart in 225 genummerde exemplaren op Simili Japon. 1e druk.
€ 15
* Mooi boekje, clandestien gedrukt in oorlogstijd. De Jong 112.

22. BRACKEN VLOEDT, Jan van den (= Johannes WEILAND) Gevlekte sater. [Amsterdam], De Bezige Bij, (1944). Ingenaaid. 52 p. Met houtgravures in zwart door de dichter. Gedrukt in blauw en zwart in 225 genummerde exemplaren op Simili Japon. 1e druk. Fabrieksfout in het papier van enkele pagina’s: een kreuk.
€ 15
* Gemarkeerd ‘Proefdruk’ in het colofon. Met een handgeschreven correctie op p. 19, die echter niet werd doorgevoerd: ‘allerschoonste’ moest (terecht) ‘allerfijnste’ worden. Mooi boekje, clandestien gedrukt in oorlogstijd. De Jong 112.

23. (BUDDINGH’ (vert.), C.). AUDEN, W.H. Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. [Dordrecht], Semaphore Pers, 1945. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Naam in potlood op titel en franse titel (‘N.F.B. Jongsma, 19-7-45’), naamstempeltje op binnenzijde voorplat.
€ 22
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 50.

24. CLANDESTIENE OORLOGSUITGAVE Vier Maria Legenden. Apeldoorn [= Amsterdam], De Ivoren Toren [= Franso Hoes], [1945]. Ingenaaid. 32 p. Met handgekleurde linosneden door A. Nonymus [= Johan van EIKEREN]. Omslag roestvlekkig.
€ 15
* In oud-Nederlands geschreven, mooi boek. De Jong 868.

25. COCTEAU, Jean Poèmes écrits en Allemand. [Den Haag], Le Lapin et le Chat, 1944. 25 x 16 cm. Cahiersteek. 12 p. Gezet uit de Erasmus en gedrukt in 200 exemplaren. 1e druk. Omslag aan de randen wat verbleekt.
€ 65
* Dit is een van 20 genummerde exemplaren hors commerce (nr. 5). Deze gedichten werden gepubliceerd in juni 1934 in het exil-tijdschrift van Klaus Mann, Die Sammlung, en onder de Duitse bezetting illegaal uitgegeven door Huib van Krimpen en zijn vrouw Mimi Nooteboom. In druk opgedragen aan de componist Kurt Weil (sic, in Die Sammlung en in deze uitgave, maar hij heette natuurlijk Weill). De Jong 149. Simoni C5.

26. CORT, Martijn Zeven brieven. [Utrecht], De Bezige Bij, 1944. Ingenaaid. 68 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 2e druk. Exlibrisetiketje van Andries Sneep op voorste schutblad.
€ 12
* Clandestiene oorlogsuitgave. Martijn Cort is een pseudoniem van Johan van der Woude. De Jong 161. Quousque Tandem 12.

27. (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. van der DOES Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery. [Amsterdam], ‘Printed on the Secret Press of D.A.V.I.D.’, [1945]. Linnen. 128 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 18
* Drukkerij D.A.V.I.D. (‘De Algemene Vrije Illegale Drukkerij’) werd opgericht in 1943, maar zette zijn werk voort na de bevrijding. Dit boek, waarvan ook een Nederlandse uitgave bestaat, werd gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren op last van de Secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. Het verscheen in mei 1945, direct na de bevrijding.

28. DENDERMONDE, Max Water en brood. Gedichten. Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1941. Linnen met stofomslag (ontwerp Abe Kuipers). 48 p. 1e druk. Watervlek onderaan omslag en boekband. Naam voorin.
€ 15
* Intieme gedichten. Het titelgedicht, mooi verbeeld door het stofomslag, is opgedragen aan Koos Schuur. Dit boekje geldt als deel 1-3 van de tweede jaargang van het boekentijdschrift Imp. (al staat het er niet in).

29. DICKINSON, Emily Ten poems. (Chosen by Rosey E. Pool and translated by her into German). [Amsterdam, Balkema, 1944]. 26 x 20 cm. Original striped wrappers, sewn with a cord. (24) p. Calligraphed by Susanne Heynemann and reproduced in flat-printing by the Widow J. Ahrend for Clara Eggink, Jetje Tielrooy and the 53 man-friends of the 5 lb Press in 55 copies. Cover partly browned, tear in lower wrapper.
€ 35
* Attractive bilingual edition of the Vijf Ponden Pers, an all-female book production! De Jong 189.

30. DONKERSLOOT, N.A. Als: Maarten de RIJK Orpheus en Eurydice. [Utrecht], De Bezige Bij, (1945). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Minister Antiqua en gedrukt op Oud-Hollandsch in een oplage van 375 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Lang gedicht in illegale editie, gedrukt op geel papier. De Jong 733.

31. DONKERSLOOT, N.A., als: Siem de MAAT In Holland staat een huis. (Gedichten). [Den Haag], Halewyn Pers [= A.A.M. Stols en F. Tamminga], 1945. Cahiersteek. 20 p. Gedrukt in 750 exemplaren. 1e druk. Balpenkrabbeltje voorin.
€ 25
* Dit is een van 150 genummerde exemplaren op Simili Japon, en daarvan een van 25 Romeins genummerde. Felle tegen de nazi’s gerichte gedichten, o.a. ‘In Memoriam Jan R. Th. Campert’, ‘De gevangenen van Vleugel D’ en ‘Aan de gevallen drukkers’. Misleidend colofon: het boekje is niet te Amsterdam gedrukt door Dirk Voskens (trouwens een 17e-eeuwse lettersnijder), maar door Tamminga in Den Haag. De Jong 528.

32. (DRUKKERIJ TRIO). Collectie van tien efemere publicaties (1943-1948). Den Haag, Drukkerij Trio, 1943-48. Gemiddeld 7 x 9,5 cm. In twee kleuren gedrukt op gekleurd papier van goede kwaliteit. Drie gevouwen blaadjes, zeven plano’s.
€ 100
* Kleine publicaties die wellicht bij zakelijke post werden gevoegd, met citaten (o.a. van Berlioz, Bilderdijk, Horatius en Vondel) om de moed erin te houden, maar ook een aankondiging dat Trio weer functioneert (juni 1945) en het opstelletje ‘Laurens Koster gehuldigd door een koekebakker’ met afbeelding van een nieuwe koek in oude vorm gebakken! De drie 1943 gedateerde velletjes kunnen als clandestiene publicaties beschouwd worden: een K-nummer ontbreekt en het zijn kleine steken onder water tegen de nazi-bezetting.

33. (DRUKKERIJ TRIO). STOLS, A.A.M. Onze directie ondergaat enige wijziging. (Strooibiljetje). Den Haag, Drukkerij Trio, 1944. 10 x 7,5 cm. Gevouwen velletje geel papier, gedrukt in twee kleuren rood. Gaaf.
€ 15
* Kennisgeving van het uittreden van Stols en het aantreden van P.A. Bechtold als directeur van Trio. F. Kerdijk bleef aan. Een K-nummer ontbreekt (maar misschien was er een maas in de wet).

34. DUINKERKEN, Anton van Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]). [Breda], Eenhoorn Pers [= C.J. Asselbergs], 1944. Ingenaaid. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door de dichter, illustrator en uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag iets gekreukt aan de bovenkant.
€ 45
* Clandestien uitgegeven in de oorlogsjaren. Heel aardig is de drievuldige begroeting onder het colofon: de handtekeningen van de drie makers van dit uitgaafje. De Jong 218.

35. DUINKERKEN, Anton van Waaiend pluis. (Gesigneerd). [Den Haag], Mansarde Pers, [1944]. Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Libra en gedrukt op Ossekop-papier in een oplage van 700 exemplaren. Met een houtsnede en sluitvignet van R. de Paauw. 1e druk. Scheurtjes in rug.
€ 25
* Eén van de 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren van deze clandestien uitgegeven dichtbundel. De Jong 220.

36. ELBURG, Jan G. Serenade voor Lena. (Echte eerste druk). [Den Haag, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, 1943]. Geniet. 30 (= 32) p. Gestencild in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Omslag (bijna) los.
€ 50
* Astra Nigra 2. De tweede druk van deze titel, die in 1945 verscheen, werd geantedateerd ‘1941’ en wordt daarom wel eens als eerste druk aangeboden. De Jong 239.

37. EMMENS, Jan Chaconne. Gedichten. [Den Haag], Pandora Pers, [1945]. Ingenaaid. 20 p. Gedrukt in een oplage van 150 [door de dichter] genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut.
€ 20
* Debuut van de nog zeer jeugdige, later invloedrijke Emmens (1924-1971). De Jong 242.

38. ENGELMAN, Jan In het verborgene gedrukt. Utrecht, Broese, 1945. Ingenaaid. 16 p. Typografische verzorging van Charles Nypels. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 500 exemplaren, alle GESIGNEERD door Chris Leeflang en Jan Engelman. 1e druk. Omslag iets verbruind.
€ 18
* De tekst betreft een rede die Engelman heeft gehouden bij de opening van de eerste tentoonstelling van clandestiene oorlogsuitgaven bij Boekhandel Broese. Van Laar 190.

39. ENKLAAR, Willem Koorts. Novelle. Stadskanaal, W. Indenhaeck, [= Utrecht, Jac. P. Romijn], (1944). Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. Willem Enklaar is een pseudoniem van Jac. P. (Jaap) Romijn (1912-1986), die ook de clandestiene Schildpadreeks opzette. De Jong 245.

40. FRONTSECTOR Frontsector. Tien liederen uit ’t bezette Nederland. [Laren, Henk Veldhuys, 1944]. 14 x 12 cm. Cahiersteek. 12 eenzijdig bedrukte bladen. 1e druk.
€ 12
* 10 bekende gedichten uit de oorlogstijd, te beginnen met ‘Concentratiekamp’ van Asselbergs, ‘Het lied der achttien doden’ en ‘Blijf bij mij’ van Titus Brandsma. Anonieme illegale populaire uitgave, gedrukt in 25.000 exemplaren op de pers van de illegale krant Trouw. De Jong 279.

41. GEESTZWAARD, J. Sta op! Gedichten. [Amsterdam], De Distelvink, 1944. Bordpapier met stofomslag. 20 p. Gedrukt in een oplage van 475 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Pseudoniem van Jan Willem Jacobs. Illegale uitgave met anti-Duitse gedichten. De Jong 299.

42. GIDE, André Moer. Vertaling M. Nijhoff. (Boekband van Elias P. van Bommel). Brussel, A.A.M. Stols, 1944. 17 x 13 cm. Herbonden in paars halfleer met hoeken en gemarmerde platten (5 ribben), origineel omslag meegebonden. Kop verguld. 116 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in rood en zwart op velijn in 125 genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm. Rug verkleurd, klein schaafplekje.
€ 95
* Charmant luxueus boekbandje van Elias P. van Bommel. Nederlandse vertaling van ‘Paludes’. In het geheim gedrukt onder de Duitse bezetting in 1944, met een misleidend jaartal: 1929! De Jong 313. Van Dijk 634.

43. GIDE, André Over Duitschland. (Vertaald en ingeleid door P. [= Max Nord]). [Utrecht], De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
€ 15
* De Jong 314.

44. [GRAVESANDE, G.H. ‘s-] Verzen van een eenzaam man. [Den Haag, eigen beheer, 1944]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 32 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Leuke, nog altijd leesbare gedichten, zoals ‘Cafetaria’. Clandestiene oorlogsuitgave. Van Dijk 635. De Jong 859.

45. GRAVESANDE, G.H.’s- Verzen van een eenzaam man. [Den Haag, eigen beheer, 1944]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 32 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 2e vermeerderde druk.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. Bevat één gedicht meer dan de eerste druk. De Jong 331.

46. GREGOOR, Nol Twee hyacinten. Een optimistische monoloog. [Den Haag], Herberg-reeks, 1945. Ingenaaid. 20 p. Gezet uit de Erasmus Mediaeval en gedrukt in 100 genummerde exemplaren naar typografie van Rinus van Haarlem (= M.H. Groenendaal). 1e druk. Omslag deels verkleurd.
€ 25
* Met handgeschreven opdracht van de dichter in de vorm van een kwatrijn aan Sjoukje van der Lans. M.H. Groenendaal is de auteur van een vaak herdrukt standaardwerk over drukletters. De Jong 334.

47. (GROOT, Jan H. de) Gebed voor ons nieuwe leger. Zonder plaats, uitgever of jaar (1944 of 1945). 33 x 25 cm. Vouwblad in omslag. 4 p. Gedrukt in blauw, de titelpagina met getekende notenbalken, bekroond door leeuwen. Gedrukt in 525 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat gekreukt.
€ 65
* Dit is een van 50 op de pers Arabisch genummerde exemplaren (er waren ook 25 Romeins genummerde). Grote, zeer kwetsbare uitgave van een heftig anti-Duits gedicht (En roei de laarzen uit/ met hun verdoemde hakken/ en ’t liederlijk geluid/ van dat serviele klakken’). De Jong 285.

48. GROOT, Jan H. de Ontmoeting met Jacob van Lennep. [Amsterdam, eigen beheer], (1941 [= 1944]). Geniet. 24 p. Gedrukt in een oplage van 80 [= 65, aldus De Jong] genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Opstel over Van Lennep, dat tevens handelt over Ter Braak en Couperus. De Jong 343.

49. HAMMACHER, A.M. Het leven bloeit op de ruïnes. (Charley TOOROP & Henk CHABOT). Zonder plaats, Final Stage Press, 1944. 34 x 24 cm. Ingenaaid met flappen. 32 p. Met ingeplakte zwartwit-illustraties. Gedrukt in 400 exemplaren, waarvan 225 genummerde op Haesbeek de Luxe-papier. 1e druk. Omslag wat gevlekt, scheurtje in bovenzijde rug.
€ 30
* Twee artikelen over de schilderkunst van Charley Toorop en Henk Chabot geschreven door A.M. Hammacher (1897-2002), clandestien gedrukt door F. Tamminga in Den Haag. Met twee grote, in oker gedrukte initialen van André van der Vossen. De Jong 354.

50. HEEROMA, K. Sonnetten. [Oegstgeest in eigen beheer], In signio piscium, 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* In het geheim gedrukt tijdens de nazi-bezetting. Marten Kolkman is een pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma. De Jong 462.

51. HEIJE, Jan Pieter Kleine bloemlezing uit de gedichten van dr. J.P. Heije. Amsterdam, Nederlandsche Uitg. Mij [= Laren, A.G. Schoonderbeek, 1944]. Genaaid met koordje. Net exemplaar.
€ 14
* Mooi oorlogsuitgaafje, clandestien uitgegeven onder de nazi-bezetting. Voorin staat gedrukt ‘Bibliophiele uitgave in 19de eeuwsche uitvoering voor vrienden der Vrijheid’. En het betreft inderdaad gedichten die overvloeijen van vaderlandsliefde en verlangen naar vrijheid. De Jong 385.

52. HELMAN, Albert Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld). [Amsterdam], Pieter Starreveld, 1944. 38 x 26 cm. Vouwblad. 4 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een kleine oplage. 1e druk. Enkele vlekjes en een gaatje in het papier.
€ 95
* Opmerkelijke publicatie met twee veelkleurige linosneden, in moeilijke omstandigheden geproduceerd tijdens de Duitse bezetting. De tekst is niet gezet, maar getekend! Eén van de genummerde en door Starreveld in potlood gesigneerde exemplaren. De Jong 375.

53. (HOES, F.). HILDEBRAND Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave). Amsterdam, F. Last & Co. (= F. Hoes), 1943. 26 x 17 cm. Halfperkament. 52 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooie conditie.
€ 25
* Inhoudelijk interessante illegale uitgave, een van de vele arbeidsintensieve mystificaties van drukker Franso Hoes! Dit boek heeft niets met Beets te maken, en is niet gemaakt door Joan Bleau (inclusief drukfout) of de fictieve Hendrick Denbinder van Delft, zoals het colofon wil doen geloven. De tekst is een een gedeeltelijke herdruk van het boek ‘s-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November [1813] van Hendrik Zeeman, een enthousiast geschreven ooggetuigeverslag van de verdrijving van de Fransen in 1813, vol saillante overeenkomsten met de Duitse bezetting van 130 jaar later. De Jong 387.

54. HOOFT, P.C., e.a. Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten. Gouda, De Poolpers, 1944. Ingenaaid met omslag. 20 p. 1e druk. Deels wat verbruind.
€ 20
* Bloemlezing van oudere poëzie, behalve Hooft o.a. Vondel, Bredero, Poirters, Heiman Dullaert, Pieter Langendijk, maar ook de Tachtiger Jac. van Looy. Clandestiene oorlogsuitgave, volgens het colofon ‘bij gebreke van gas en electriciteit, op de handpers gedrukt op “Pannekoek” (resp. Hollands vergé) papier en geheel met de hand afgewerkt.’ De twee varianten van deze editie. Het exemplaar op Hollands vergé is ruim een halve centimeter breder dan zijn broertje op Pannekoek. De Jong 506.

55. HOORNIK, Ed. Tweespalt. (Met een portet van de dichter door A.C. Willink). [Den Haag], Mansarde Pers, [1943]. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in blauw en zwart [in een oplage van 750 exemplaren]. Met portret van de auteur. 1e druk.
€ 20
* Introverte oorlogsgedichten met fraaie typografie. Met in het handschrift van uitgever Bert Bakker, éen van de oprichters van de Mansarde Pers: ‘Geschenk van de Mansarde/ 22/2 ’44’. De Jong 402.

56. HUIZINGA, Leonhard, als Handje Plak. Tekeningen Alfred MAZURE Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945. [Met een inleiding door Martinus Nijhoff en tekeningen van Alfred Mazure]. [Den Haag], Knock-out Press, 1945. Halflinnen. 60 p. [Oplage 2000 exemplaren]. 1e druk. Rug beschadigd.
€ 25
* Kostelijk geïllustreerd illegaal boekje uit het laatste oorlogsjaar. De Jong 355. Bijgevoegd de brochure waarop ‘Wat straks?’ een antwoord was: ‘Wat nu? Vragen in donkere uren aan het Nederlandsche volk gesteld. Radiorede van den Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart op 7 januari 1945’.

57. JONG, Max de Plaquette. Zes gedichten. [Den Haag, H. van Krimpen, 1944]. 22,1 x 14,7 cm. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Romanée van J. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 340 exemplaren. Met getypt erratumblaadje. 1e druk.
€ 16
* Clandestien uitgegeven dichtbundel. De Jong 435.

58. KOOL e.a. (samenst.), Halbo C. Het vrij Nederlandsch liedboek. (Samengesteld door Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool). [Utrecht, De Bezige Bij], 1944. Ingenaaid. 192 p. Gedrukt in een oplage van 1900 exemplaren. 1e druk. Een kwetsbaar boek waar meestal wel iets mee mis is, ook hier: rug verbleekt, klein scheurtje in achterzijde omslag, overstekende randen iets gekreukt. Binnenin wat roest. Verder is de conditie goed.
€ 15
* Bevat twee gedichten van Jan Campert (waaronder ‘Het lied der achttien dooden’), maar ook van Bert Bakker, J.C. Bloem, Gerard den Brabander, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, Halbo C. Kool, M. Nijhoff, Jan Prins, Koos Schuur en anderen. de Jong 914.

59. KOOL e.a. (samenst.), Halbo C. Het vrij Nederlandsch liedboek. (Samengesteld door Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool). [Utrecht, De Bezige Bij], 1944. Ingenaaid. 192 p. Gedrukt in een oplage van 1900 exemplaren. 1e druk. Een kwetsbaar boek waar meestal wel iets mee mis is, maar niet hier! Dit exemplaar is gaaf en onverbleekt, klein kreukje in de hoek. Op enkele plaatsen is met potlood een dichtersnaam bijgeschreven. Mét het vaak ontbrekende vervolg van het gedicht ‘Een doodgewone man’ op p. 28, dat als los klein velletje moest worden ingevoegd.
€ 30
* Bevat twee gedichten van Jan Campert (waaronder ‘Het lied der achttien dooden’), maar ook van Bert Bakker, J.C. Bloem, Gerard den Brabander, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, Halbo C. Kool, M. Nijhoff, Jan Prins, Koos Schuur en anderen. De Jong 914.

60. KUIPERS, Reinold De broddellap. [Amsterdam], (De Boekvink) [= eigen beheer], (1945). Ingenaaid (garen verwijderd). (2), 22 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Zonder omslag!
€ 14
* Bijgevoegd: een incompleet exemplaar met omslag, om zelf compleet te maken. De Jong 469.

61. LA ROCHEFOUCAULD, François de Réflexions ou sentences et maximes morales. Amsterdam, (A.A. Balkema), 1942 [= 1944]. 13 x 10 cm. Original folding wrappers. (94) p. Set from Garamond and printed on grey-tinted Pannekoek paper in 200 copies. Attractive unblemished copy. Unopened.
€ 30
* A little French bibliophile edition, printed in secret under the Nazi occupation of the Netherlands. We also have another copy in mediocre condition (slanted, spotted) for 15 euros. De Jong 474. Simoni L7.

62. LA ROCHEFOUCAULD, François de Réflexions ou sentences et maximes morales. Amsterdam, (A.A. Balkema), 1942 [= 1944]. Ingenaaid met omslag. (94) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op grijsgetint Pannekoek in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Schuingelezen exemplaar met licht gevlekt omslag.
€ 15
* Franstalige uitgave in het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting, een prachtig bibliofiel boekje.De Jong 474. Simoni L7.

63. LANDHEER e.a., Jo Dichteressen over de seizoenen. (Met een originele houtsnede door Abe J. Kuipers). [Groningen, Abe J. Kuipers], (1945). Ingenaaid. (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
€ 30
* Clandestiene oorlogsuitgave. Bevat poëzie van Truus Gerhardt, Jo Landheer, Giza Ritschl en Henriette Roland Holst-van der Schalk. Merelreeks 4. De Jong 186.

64. LARBAUD, Valéry Dévotions particulières. Maastricht, A.A.M. Stols, 1941. Large 4to. 32 x 25 cm. Vellum-backed gilt boards. (4), 20 p. Uncut. With original tissue-guards. Title and six initials by Helmut SALDEN. Printed in red, blue and black in 40 copies, this is one of 34 copies on ‘papier de Hollande’. First edition. Cover slightly worn.
€ 275
* A sumptuous deluxe book with breathtaking tall initials by Salden, printed in secret during the Nazi occupation of the Netherlands. Van Dijk 527. De Jong 480.

65. LARBAUD, Valéry Dévotions particulières. Maastricht, A.A.M. Stols, 1941. 32 x 25 cm. Halfperkament met vergulde titel op het voorplat. (4), 20 p. Niet afgesneden. Titel en 6 initialen van Helmut Salden. Gedrukt in rood, blauw en zwart in 40 exemplaren. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
€ 325
* Weelderige luxe-uitgave op groot formaat met grote, elegante initialen van Salden, in het geheim gedrukt tijdens de nazi-bezetting (niettemin voorzien van het K-nummer van drukkerij Boosten & Stols). Dit boek is uitgegeven om de zestigste verjaardag van Larbaud te vieren, op 29 augustus 1941. Dit exemplaar is genummerd ‘6’, gedrukt op velijnpapier op naam van de bibliofiel M.B.B. Nijkerk.
Van Dijk 527. De Jong 480. Niet in Simoni.

66. LARBAUD, Valery Portrait d’Eliane à quatorze ans. (With 4 hand-colored illustrations by Salim). Amsterdam, [A.A. Balkema], 1944. 23 x 15 cm. Original folding wrappers. 32 p. Printed in 55 copies on wove Van Gelder paper. Tiny brown spot on top of upper cover.
€ 180
* In French. Story by Larbaud, printed in secret during the nazi occupation of the Netherlands. Issued by the prestigious Vijf Ponden Pers (W.G. Hellinga, J. van Krimpen). De Jong 484.

67. LAWRENCE, D.H. Lady Chatterley’s Lover. Including My Skirmish with Jolly Roger. Written Especially and Exclusively as an Introduction to this Popular Edition. No place or publisher, ‘Privately Printed, 1930’ = 1943. Original cloth. (12), 260 p. Very good copy.
€ 15
* Although stated ‘1930’, this amazingly is a pirated edition printed in 1943 in secret in the Netherlands during the Nazi occupation. Nothing is known about the printer or the publisher. De Jong 490. Not in Simoni.

68. LAWRENCE, D.H. Lady Chatterley’s Lover. Including My Skirmish with Jolly Roger. Written Especially and Exclusively as an Introduction to this Popular Edition. Zonder plaats of uitgever, ‘Privately Printed, 1930’ [= 1943]. Origineel blauw linnen. (12), 260 p. Papier als altijd verbruind.
€ 15
* Merkwaardige boekproductie onder de nazi-bezetting! Hoewel er ‘1930’ op de titelpagina staat, is dit een pirateneditie uit 1943. Over de drukker of de uitgever is niets met zekerheid bekend. De Jong 490. Niet in Simoni.

69. LEHMANN, L.Th. Als: S. COLMAR Het verbreken. Gedichten. [Leiden, Sijthoff, 1945]. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 2e druk. Omslag iets verkleurd en gevlekt.
€ 12
* Met een houtsnede van Madeleine Gans. De eerste druk (van november 1944) was gelijk van uitvoering en oplage. In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting van Nederland. De Jong 152.

70. (LEHMANN, Louis Th.). ISMA’ILI, Kemal Rubaiat. Translated by Martin Holme. Edited by W. Indenhaeck, Stadskanaal. Stadskanaal, W. Indenhaeck [= Utrecht, Jac.P. Romijn], 1945. Miniboekje. 13 x 9 cm. Geniet. 8 p. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbleekt.
€ 25
* Clandestiene oorlogsuitgave, en dit is waarlijk een gemaskerd boekje: de gedichten van de 13e-eeuwse dichter Kamal ud-Din Ismail uit Isfahan werden uit het Frans (niet uit het Duits, zoals wel geschreven wordt) in het Engels vertaald door Louis Th. Lehmann onder de schuilnaam Martin Holme, en in Utrecht uitgegeven door Jaap Romijn in het voorjaar van 1945. Omdat papier schaars was geworden, werden de boeken die Romijn uitgaf heel klein (de ‘Handpalmreeks’), misschien zijn het snijresten van andere boeken. Voorzien van een handgeschreven correctie in het laatste kwatrijn (zoals bij meer exemplaren voorkomt). De Jong 444.

71. LEIJDEN, S. van Ballade van den arbeid. Rotterdam, eigen beheer, 1941 [= Oegstgeest, 1943]. Cahiersteek. 8 p. Gedrukt in bruin en zwart in honderd exemplaren ‘ten bate van bizondere doelen gedrukt’. 1e druk. Wat verbruind.
€ 20
* Lang gedicht onder pseudoniem door Lucas Stafleu, in het geheim uitgegeven onder de nazi-bezetting. Genummerd ‘A 24’ en gesigneerd ‘S. van Leijden’. De Jong 502.

72. MARJA, A. Waar ik ook ga. Gedichten. [Bussum], Bayard Pers, 1944. Ingenaaid. 40 p. [Gedrukt in een oplage van 350 exemplaren]. Met erratavelletje.
€ 15
* De Jong 540.

73. (MARNIX-PERS) Corona Nuptialis, det is Brillofts-krânse frissele fen frjeonehân ta it houlik fen de Rjue Earwearde Hear Dominus Jelte Wiersma mei Jiffer Françoise Andree van den Bosch op ‘e trêdde fen ‘e Slachtmoanne fen it jier des Heare 1943 to Amsterdam. Amsterdam, Marnix-Pers, 1943. Cahiersteek (touwtje geknapt). (24) p. Met de hand gezet uit de Egmont van S.H. de Roos en gedrukt [door G.A. Verweij te Schiedam] in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Omslag wat gevlekt en aan randen beschadigd.
€ 35
* Friese gedichten, o.a. van D.A. Tamminga, in deze bruiloftsuitgave. Venemans 19. De Jong 159.

74. MAUPASSANT, Guy de Le Horla. Illustré par André Duparc. [Utrecht], L’Abeille Laborante, 1944. 25 x 17 cm. Halfperkament. Kop verguld. 48 p. Illustraties van ‘André Duparc’ (= Sariochmin Salim), alle handgekleurd. Gezet uit de Garamont en gedrukt in rood, blauw en zwart in 75 genummerde exemplaren. Prima conditie.
€ 85
* Aantrekkelijke clandestiene Franstalige uitgave van een verhaal van De Maupassant. De Jong 550. Simoni M14.

75. (MAUVE, Thijs). ROLAND HOLST, A. Helena’s inkeer. Een fragment. Gouda [= Den Haag], Gerard Leeu [= A.A.M. Stols], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gezet uit de Romanée [in een oplage van 1000 exemplaren]. 3e druk.
€ 15
* Met voorin door hemzelf in hout gegraveerd exlibris van Thijs Mauve: gezicht op een woest woud, in bruin gedrukt. Van Dijk 648. De Jong 706.

76. MIELLET, Gérard Ciels. (Paris) [= Utrecht, eigen beheer], [1945). Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in 150 exemplaren, alle genummerd en gesigneerd door de auteur. 1e druk. Garen gebroken, omslag verbruind en wat gevlekt.
€ 15
* Typografie van Charles Nypels. Franstalige poëzie, clandestien uitgegeven in het laatste jaar van de oorlog. De Jong 562.

77. MOK, Maurits, als: Hector MANTINGA Een naamloos strijder. (Met 5 originele linosneden in kleuren door Lucas Vandervelde [= Pieter Starreveld]). [Amsterdam, Pieter Starreveld], 1944. 38,5 x 26,5 cm. Ingenaaid met omslag. (20) p. Gezet uit de Egmont en gedrukt in rood, blauw en zwart ‘op de persen der naamlozen’ in een oplage van 125 genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verbruind. Zeer goed exemplaar.
€ 120
* Eén van de 100 Arabisch genummerde exemplaren. Dit is nummer 100! Sterk verzetsgedicht, geïllustreerd op de titelpagina met een Duitse adelaar met Hakenkruis die een naamloos strijder verwondt. De Jong 535.

78. MOK, Maurits, als: Hector MANTINGA De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Halfperkament. (4), 14 p. Gedrukt in rood en zwart op Simili Japonpapier in 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 500 ‘gewone’ exemplaren, maar een van zeer weinige in een luxe uitgeversband uit de tijd: rug van perkament met titel en auteur in goud en het vergulde vignet van De Bezige Bij op het voorplat. Clandestiene oorlogsuitgave, een poëtische toespraak van God de Vader tot de vervallen mensheid. Quousque Tandem 3. De Jong 533.

79. MOK, Maurits, als: Hector MANTINGA De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Cahiersteek (koordje). (4), 14 p. Gedrukt op Simili Japonpapier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. Quousque Tandem 3. De Jong 533.

80. MOK, Maurits, als: Hector MANTINGA De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Cahiersteek (koordje). (4), 14 p. Gedrukt op Simili Japonpapier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Dit is éen van de 25 Romeins genummerde exemplaren. Clandestiene oorlogsuitgave. Quousque Tandem 3. De Jong 533.

81. NIETZSCHE, Friedrich (= LICHTVELD, Lou) Aldus sprak Zarathustra. (= Teutonenspiegel. Een les in literatuurgeschiedenis). Driebergen, De Twee Fonteinen, [Amsterdam, F. Hoes, 1944]. 24 x 17 cm. Halfperkament. 200 p. Met de hand gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt op geschept Hollands velijnpapier van Van Gelder in 275 genummerde exemplaren. Op de titelpagina een vignet in goud en rood. 1e druk. Wat roest op de band. Vooraan naaisel iets los.
€ 45
* Doortrapt, om een anti-nazi-uitgave te vermommen als deftige Nietzsche-editie! Dat was een kolfje naar de hand van Franso Hoes, een ondergrondse drukker, nijver en speels. Deze literaire beschouwingen over het Duitse volkskarakter van de hand van Albert Helman (= Lou Lichtveld) verschenen na de oorlog onder de titel Teutonenspiegel. Een les in literatuurgeschiedenis. De Jong 595.

82. NIEU GEUSEN LIEDEN BOECXKEN, Een Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht. [Amsterdam, De Spieghel, 1944]. Halflinnen. 200 p. Gedrukt in een oplage van duizend genummerde exemplaren. Boekblok opnieuw in band geplakt.
€ 12
* Illegale herdruk met het titelblad van de in 1581 verschenen liedbundel. De Jong 596.

83. NIJHOFF, M. Der Apostelen eerste Daad. Fragment uit het Pinksterspel des Heilands Tuin. [Met een titelvignet door Jan Th. Giesen]. [Oegstgeest], In signo piscium [= K.H. Heeroma], 1944. Ingenaaid. (12) p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. Mooi uitgevoerd boek. De Jong 178.

84. (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, François de Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met handgeschreven opdracht van Nijhoff). Amsterdam, (A.A. Balkema), 1942 [= 1944]. Ingenaaid met omslag. (94) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Twee flinke vlekken op omslag.
€ 90
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Martinus Nijhoff in dichtvorm: ‘Voor de rest van het leven/ zij deze wijsheid/ je meegegeven./ Pom/ 9/7/45’. De Jong 474. Simoni L7.

85. PAULHAN, Frédéric Réflexions. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten). Amsterdam, Les éditions de la bête noire, 1944. 16 x 12 cm. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt op Pannekoek in 100 exemplaren. Net exemplaar.
€ 35
* Clandestien gedrukt onder de nazi-bezetting van Nederland. Dit is de tweede uitgave; de eerste werd uitgegeven door E. du Perron in 1939 in dertig exemplaren. La bête noire bestond uit A.A. Balkema, Fred Batten & Adriaan Morriën. Het typografisch ontwerp is van J. van Krimpen. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten op de colofonpagina: ‘voor Minny/ van Fred/ 17.4.44’. De Jong 645. Simoni P4.

86. (PELLICO, Silvio). OUDINOT, Eugénie Mijn gevangenschap. Naarden, De Periscoop, 1943. Halfperkament. 48 p. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren op Hollandsch papier ‘bij Johan Veldener te Utrecht en gebonden door Joris van Gaveren te Gent’. 1e druk. Aantrekkelijke, luxe uitgave met drukkersmerk in goud op de titelpagina.
€ 15
* Deze illegale oorlogsuitgave is een en al misleiding: het boek is niet een vertaling van Pellico’s beroemde Le mie prigoni, maar van het verslag van de terugreis door Rusland van Eugène de Coucy, de vrouw van Napoleons maarschalk Nicolas Oudinot. Johan Veldener was een vijftiende-eeuwse drukker en Joris van Gaveren een boekbinder uit de zestiende eeuw. Het boek is, kortom, een ingewikkelde charade, met veel plezier samengesteld door de Amsterdamse uitgever Franso Hoes (men leze over hem het overzichtsartikel van Albert Postma in De Boekenwereld, jrg. 29, afl. 5). De Jong 649.

87. PERRON, E. du Over André Gide. [Den Haag, Van Boeschoten en Zimmerman, 1944]. Ingenaaid met onbedrukt omslag. 60 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Clandestiene oorlogsuitgave. Serie Astra Nigra V. Batten/Stols 49. De Jong 654.

88. PERRON, E. du Over Stendhal. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten aan Rob Nieuwenhuys). [Den Haag, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, 1944]. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk. Voorzijde omslag los. Rug ontbreekt grotendeels. Wormgaatje in laatste 5 pagina’s.
€ 95
* Vier opstellen uit Du Perrons Parijse jaren 1932-1936. Astra Nigra 6. Eén van de slechts 6 luxe-exemplaren, gedrukt op ‘goed papier’ (De Jong), met een handgeschreven colofon door Fred Batten: ‘Dit is een exemplaar/ op beter papier./ E./’ Daaronder een mooie opdracht: ‘voor Rob [Nieuwenhuys], -/ als vriend van Eddy,/ 9.3.46 Fred.’ Batten/Stols 50. De Jong 655.

89. POT, Evert J. Dagboek onder het kruis. [Utrecht, De Bezige Bij, 1945]. Linnen. 52 p. Gedrukt in een oplage van 775 genummerde exemplaren. Met vier illustraties van Lodewijk Brouwer, gedrukt in roodbruin. 1e druk. Rug verbruind, maar een prima exemplaar.
€ 18
* In het geheim gedrukt tijdens de nazi-bezetting. Evert Pot is een pseudoniem van Wisse A.P. Smit, Lodewijk Brouwer is eigenlijk Henk Krijger. D.A.V.I.D.-reeks, No. 3. De Jong 671.

90. PRINS (vert.), Jan Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins). Amsterdam, (Balkema), 1945. Ingenaaid. (24) p. Gedrukt door Duwaer in een oplage van 150 exemplaren op Hollandsch van Van Gelder.
€ 15
* Laat-Romeins gedicht, ‘De nachtwake van Venus’. Tweetalige uitgave, Latijn en Nederlands, clandestien geproduceerd onder de nazi-bezetting. De Jong 659.

91. REVIUS, Iacobus Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -. Den Haag, Stols, (1942). Halflinnen met handgemaakte stijfselmarmeren platten (Maria Paulina Brunt). 56 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 275 exemplaren op handgeschept papier.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. Van Dijk 580. De Jong 693.

92. RIMBAUD, Arthur Antique. (Met een tekening van Giovanni Costetti). [Utrecht], (G.M. van Wees, 1944). 4to. Vouwblad. Gedrukt naar calligrafie van Susanne Heynemann in een oplage van 75 genummerde en door calligrafe en illustrator gesigneerde exemplaren. Iets verkleurd.
€ 150
* Bijzonder mooie, geïllustreerde uitgave van een prozagedicht op groot formaat, in het geheim onder de Duitse bezetting. G.M. van Wees was in 1945 een van de oprichters van de Stichting De Roos. De Jong 44.

93. RIMBAUD, Arthur Poésies complètes. Douai, Paul Demeny-fils, 1938 [= Den Haag, A.A.M. Stols, 1945]. Original cloth-backed boards, original wrappers bound in. Portrait as frontispice.128 p. Cover partly browned. Some foxing.
€ 25
* Clandestinely printed during the Nazi occupation of the Netherlands in 1945. Van Dijk 680. De Jong 700.

94. ROLAND HOLST, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL. [Bergen, eigen beheer, 1941]. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een zeer beperkte oplage. 1e [= 2e] druk. Binnenwerk iets roestig.
€ 85
* Dit herdenkingsgedicht liet Roland Holst verschillende malen drukken: de (minieme) oplage van de eerste druk uit 1940 is grotendeels voorzien van opdrachten van de auteur. Wilma Schuhmacher ontdekte dat dít exemplaar tot een niet eerder opgemerkte tweede druk behoort: sterk gelijkend qua typografie op de eerste druk, maar in het zetsel op twee plaatsen afwijkend. De Jong 708 [B – toevoeging Schuhmacher].

95. ROLAND HOLST, A. In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL. [Bergen, eigen beheer, 1941]. Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een zeer beperkte oplage. 1e [= 2e] druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Aan Minnie/ van Jany/ i.v.’41’. Bovendien ligt in dit exemplaar een handgeschreven briefkaart van de auteur aan ‘Beste Jan’, gedateerd ‘Bergen N.-H./ 30.x.’41’ en gesigneerd ‘Jany Roland Holst’. Over ‘den duisteren tijd, die wij nu allen doorleven moeten’ met warme gelukswensen.
Dit herdenkingsgedicht liet Roland Holst verschillende malen drukken: de (minieme) oplage van de eerste druk uit 1940 is grotendeels voorzien van opdrachten van de auteur. Wilma Schuhmacher ontdekte dat dít exemplaar tot een niet eerder opgemerkte tweede druk behoort: sterk gelijkend qua typografie op de eerste druk, maar in het zetsel op twee plaatsen afwijkend. De Jong 708 [B – toevoeging Schuhmacher].

96. ROLAND HOLST, A. ‘Voor West-Europa’. Origineel handschrift. 20,5 x 25,1 cm. Drie bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd. Gedateerd op het derde blad ‘April 1939’. Met een enkele doorhaling. Twee vouwen.
€ 275
* Het gedicht ‘Voor West-Europa’ verscheen in 1943 anoniem en in een kleine oplage bij Van Dishoeck (De Jong 898). Na de oorlog werd Voor West-Europa herdrukt (exemplaar bijgevoegd) en in 1947 nam Roland Holst het op in Tegen de wereld. In druk is het gedicht gedateerd ‘Bergen-Ascona/ Maart-April, 1939’.
Deze versie van het verzetsvers verschilt, afgezien van afwijkingen op het gebied van hoofdletters en interpunctie, op twee plaatsen sterk van de gepubliceerde.
Een contemporain handschrift van wat misschien wel Roland Holsts bekendste gedicht is.

97. (ROMIJN, Jac.P., als:) INDENHAECK, W. Kleine Kerstkroniek 1944. (Utrecht), eigen beheer, 1945. Serie De Handpalm No. 2. 10,5 x 6,5 cm. Geniet. 16 p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Iets verbleekt.
€ 25
* Het kleinste clandestientje: een miniboekje gedrukt in april 1945 ‘bij de nadering der bevrijders’. In het colofon onthult Romijn zijn uitgeversactiviteiten. De Jong 418.

98. ROSSETTI, Dante Gabriel Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker). Amsterdam, Balkema, [1944]. Ingenaaid met gemarmerd omslag. Onafgesneden. (4), 68 p. Oplage 200 exemplaren op Haesbeek Imperium.
€ 25
* In het geheim gedrukt tijdens de bezetting van Nederland door de nazi’s. De Jong 716.

99. [SANDBERG, Willem] Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. (Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van Zaans Bord. (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 375
* Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en ‘?’ in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. Het zetsel voor deze uitgave was al gereed toen Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd werd. Twee dagen later werd hij door de Duitsers geëxecuteerd. Maar het loodzetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. Experimenta 2 verscheen pas in 1969. Vijf Ponden Pers. De Jong 259.

100. SCHEEPMAKER, H.J. Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver). Amsterdam, Balkema, [1945]. Oblong. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage 125 exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Eén van de 25 onder het colofon door de auteur gesigneerde exemplaren van deze clandestiene uitgave. Bovendien heeft dit exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan de actrice Charlotte Köhler: ‘Aan/ Mevrouw Charlotte Köhler/ in eerbiedige bewondering/ van/ HJ Scheepmaker./ Mei 1945/ Amsterdam’. De Jong 738.

101. SCHEEPMAKER, H.J. Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht). Amsterdam, Balkema, 1941 [= 1944]. Ingenaaid. 36 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 100 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan/ D.A.M. Binnendijk/ met mijn hartelijken dank/ voor zijn waardevolle critiek/ en bemoedigende woorden/ aan deze verzen gewijd/ van/ H.J. Scheepmaker/ 18-iv-44/ Amsterdam’. De Jong 739.

102. SCHENDEL, Arthur van Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren). [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart op Oud-Hollandsch papier in een oplage van 525 genummerde exemplaren. 1e druk. Wat vage vlekjes op het omslag.
€ 25
* Dit is een van de 25 Romeins genummerde exemplaren die ter beschikking bleven van de uitgever. Clandestien uitgegeven tijdens de oorlog. Quousque Tandem 7. Van Dijk 650. De Jong 741.

103. SCHUCHART, Max Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen. [‘s-Graveland, G.W. Breughel, 1944]. Ingenaaid. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 38 [= 36] p. Met errata-strookje. 1e druk.
€ 12
* De Jong 746.

104. SPIERDIJK, Jan XVI sonnetten. [Bussum], Bayard Pers, [1944]. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 350 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Met exlibris van Piet Minderaa door L.J. Goudman. De Jong 772.

105. SPIERDIJK, Jan XVI sonnetten. (Met handgeschreven opdracht aan Harry Brander). [Bussum], Bayard Pers [= F.G. Kroonder], [1944]. Ingenaaid. 24 p. Gezet uit de Weiss Antiqua en gedrukt op Hollands Text [in een oplage van 350 exemplaren]. 1e druk. Beetje roest. Ex libris Harry Brander (‘Der stärkst liebende ist immer im Nachteil’).
€ 25
* Eén van de 50 genummerde en gesigneerde exemplaren, al rept het colofon verder niet van luxe-exemplaren of deeloplagen. Bovendien met een mooie, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Harry/ Brander,/ met verontschuldiging/ dat de wijn zo weinig/ in de poëzie is doorgedrongen’.
Een ‘gewoon’ exemplaar is leverbaar voor € 12. De Jong 772.

106. STEINEN, Wolfram von den (ed.) Tausendjährige Hymnen. Amsterdam, Kentaur-Druck (Wolfgang Cordan & Wolfgang Frommel), 1944. 31 x 22 cm. Original gilt cloth. Printed in 600 copies. Top gilt. First edition. Some vague stains on the binding; paper slightly foxed in places.
€ 50
* This is one of 100 numbered copies printed on ‘Eenhoorn’-Bütten, deluxe paper. Early medieval poetry from Notker Balbulus to the eleventh century, translated from the Latin and with scholia by Wolfram von den Steinen. Published in secret by exiled ‘good’ Germans in the occupied Netherlands. De Jong 799.

107. STUIVELING, Garmt Bij Nederlands bevrijding. (Met een houtgravure van Jan Th. Giessen). (Gesigneerde luxe-uitgave). ‘s-Graveland, Breughel, [1945]. Origineel omslag met cahiersteek (gewone exemplaren werden geniet). 16 p. Oplage 4900. 1e druk.
€ 15
* Een van de maar liefst 900 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op geschept Hollands papier, gesigneerd onder het colofon.

108. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt [door E.Th. Zoeteweij in Yerseke] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Paraaf (van de auteur?) onder het colofon.
€ 40
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Tijger-tekenpapier. Anti-oorlogsgedichten vol wanhoop. De Jong 809.

109. TEX, E. den Schipbreuk. [Bussum], Bayard Pers [= F.G. Kroonder], 1945. Ingenaaid. 32 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval en gedrukt [in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Roest.
€ 22
* Eén van de 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. De Jong 811.

110. (TOONDER, Marten) Het nieuwe geuzenlied. (Prospectus. Met omslagtekening van Marten Toonder). [Utrecht], De Bezige Bij, 1944. 12,5 x 7,5 cm. Geniet. 12 p. 1e druk. Enkele vlekjes.
€ 30
* Clandestiene uitgave, in feite een prospectus (gedateerd december 1944) voor een na de oorlog te verschijnen serie verzetspoëzie, verspreid in een miniformaat-boekje in 3000 exemplaren – maar schaars. De tekst is van Gerrit Kamphuis. De Jong 600.

111. VALÉRY, Paul Palme. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 17 x 13 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 24 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 150
* Het laatste werk dat Stols van de door hem hogelijk bewonderde Paul Valéry uitgaf, een lang gedicht met nobele typografie. Eén van de 10 exemplaren voor de drukker. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze eerste druk gemaakt. Niet alle exemplaren van de eerste versie werden echter vernietigd. Er verscheen ook een tweede druk, die in dezelfde twee versies werd geproduceerd. Van Dijk 616. De Jong 831.

112. VALÉRY, Paul Palme. [Den Haag], A.A.M. Stols, [1943]. 17 x 13 cm. Cahiersteek. 16 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op Van Gelder à la cuve in 24 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Ongenummerd exemplaar. Vanwege de ontdekking van een drukfout op p. 9 (ignore in plaats van ’s ignore) werd een verbeterde versie van deze eerste druk gemaakt. Dit is een exemplaar van de tweede oplage van de eerste druk. Er verscheen ook een tweede druk, die in dezelfde twee versies werd geproduceerd. Van Dijk 617. De Jong 832.

113. VIJF PONDEN PERS, De The complete clandestine production of this marvellous series of bibliophile books. Printed in a small number of copies in secret under the Nazi occupation of The Netherlands. Founded by A.A. Balkema, W. Hellinga and J. van Krimpen in 1942, the series of the Vijf Ponden Pers form a very diverse collection of exquisitely designed books, greatly differing in size. Typography often by J. van Krimpen, sometimes by Dick Elffers, Susanne Heynemann, S.H. de Roos and W. Sandberg. Illustrations by Jan Bons, Fred. Carasso, Livinus, Melle, Jeanne Bieruma Oosting, Salim and Titia Wiegman. Purvis writes: ‘The name of the press [‘Five Pounds Press’] was a sardonic reference to the maximum paper weight permitted by the occupying powers for unofficial printing’. According to H.N. Werkman in a letter to August Henkels, the books of the Vijf Ponden Pers were ‘much too beautiful, although the texts deserve a fine design’. Most books were printed in 50 or 55 copies. Extensive description on request.
€ 4.500
* 1. Charles BAUDELAIRE – Le vin. Cinq poëmes choisis dans Les Fleurs du Mal. With 6 original signed etchings by Jeanne Bieruma Oosting. 38 x 26 cm. Typography by J. van Krimpen. 55 copies. De Jong 72.
2. Edgar DEGAS – Huit sonnets. 25 x 22 cm. Typography by Dick Elffers. 50 exemplaren. De Jong 172.
3. Emily DICKINSON – Ten poems. Bilingual edition with German translations by Rosey E. Pool. 26 x 20 cm. Printed after calligraphy by Susanne Heynemann. 55 copies. With all-female colophon. This copy with signature and date of publisher Fred Batten (’10 VII 44′). De Jong 189.
4. Dick ELFFERS – [Calendar. January-June] 1944. 35 x 25 cm. Illustrations & typography by Dick Elffers. 55 copies. De Jong 442.
5. [W.G. HELLINGA] – Dies noctesque. 28 x 24 cm. Illustrated by Fred. Carasso. 50 copies. De Jong 191.
6. Franz KAFKA – Ein Landarzt. 25 x 17 cm. Illustrations & typography by Jan Bons. 55 copies. De Jong 440.
7. [H.W.J.M. KEULS] – Doortocht. Gedichten. 25 x 18 cm. Typography by Dick Elffers. 70 copies. De Jong 207.
8. Valery LARBAUD – Portrait d’Eliane à quatorze ans. 23 x 15 cm. Illustrated and handcolored by Salim. 55 copies. De Jong 484.
9. Livinus (= L. van de BUNDT) – Nederland 1943. Zes naaldgravures. 34 x 25 cm. (6 large engravings). 55 copies. De Jong 516.
10. Jac. van LOOY – De pendule. 20 x 12 cm. With an illustration by Titia Worm-Wiegman. Typography by J. van Krimpen. 50 copies. Bookplate. De Jong 519.
11. Stéphane MALLARMÉ – L’après-midi d’un faune. Eglogue. 15 x 9 cm. Illustrated by Melle. Typography by J. van Krimpen. 50 copies. De Jong 531.
12. Thomas NASHE – In time of plague. 19 x 11 cm. Typography by J. van Krimpen. 55 copies. De Jong 591.
13. [Martinus NIJHOFF (transl.)] – Eenige romantische gedichten. Naar het Fransch. 16 x 13 cm. With 5 original lithos by Titia Wiegman. 55 copies. Printed on Simili Japon. De Jong 232.
14. Jan van der NOOT – Ode teghen d’onwetende vyanden der poëteryen van Marcvs van Wonsel. 16 x 10 cm. Typography by J. van Krimpen. Text printed in Civilité! 55 copies. De Jong 606.
15. Jacques PERK – Eene helle- en hemelvaart. Sonnettenkrans. 19 x 16 cm. Typography by S.H. de Roos. 55 copies. De Jong 653.
16. Quem Queritis. Ludus paschalis Rheno-Trajectensis saeculi duodecim. – 25 x 18 cm. Typography by J. van Krimpen. 50 copies. All Latin. Very delicate tinted paper just a bit browned and with a spine tear. De Jong 683.
17. Arthur RIMBAUD – Le bateau ivre. 26 x 20 cm. Typography by J. van Krimpen. 50 copies. De Jong 697.
18. [A. ROLAND HOLST] – Helena’s inkeer. Een fragment. 29 x 20 cm. Typography by J. van Krimpen. 50 copies. De Jong 370.
19. [W. SANDBERG] as: Servus fidei – Experimenta typografica. [1]. Lectura sub aqua. 20 x 15 cm. Typography by W. Sandberg. 200 copies. Printed by Frans Duwaer in December, 1943. This is one of 23 lettered copies, ‘with forged signatures of the editor and the printer’, ‘vdBosch’ (Sandberg) and ‘efdé’ (Duwaer). Bookplate. De Jong 258.
20. [W. SANDBERG] – Experimenta typografica. 3. Gnothi se auton. 22 x 16 cm. Typography by Willem Sandberg. 55 copies. This book was set by Frans Duwaer, but before he could print it, he was arrested and executed by the nazis in June 1944. It was put to print after the war in September, 1945. De Jong 259.
Added: Stanley Morison – First principles of typography. Amsterdam, (Vijf Ponden Pers), 1946. 20 x 12 cm. Original cloth. Typography by J. van Krimpen. Printed in a small number of copies.
And: Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam. [Amsterdam, A.A. Balkema], 1945. 19 x 11 cm. Typography by J. van Krimpen. Printed in a small number of copies. A bit browned.

114. VIJF PONDEN PERS, De De complete clandestiene productie van deze prachtige serie bibliofiele werken, in het geheim gedrukt in een klein aantal exemplaren onder de bezetting door de Nazi’s. (22 titels). Het fonds van de Vijf Ponden Pers, gesticht door A.A. Balkema, W. Hellinga en J. van Krimpen in 1942, vormt een verzameling van zeer diverse, verfijnd ontworpen boeken, sommige heel groot, andere heel klein. De typografie is vaak van J. van Krimpen, soms van Dick Elffers, Susanne Heynemann, S.H. de Roos en anderen. Volgens H.N. Werkman in een brief aan August Henkels waren de boeken van de Vijf Ponden Pers bijna té mooi: ‘Het was me of ik de producten van lettergieterijen in handen had. Wat is dat allemaal onberispelijk van uitvoering en wat is dat van uiterlijk en innerlijk weergaloos select. Je slaat je handen van verbazing ineen als je zooiets ziet in deze tijd. In déze tijd waarin je haast geen vel goed papier machtig kunt worden’. Purvis schrijft: ‘De naam van de pers was een sardonische verwijzing naar het maximale gewicht van papier voor onofficieel drukwerk, dat door de bezetter was toegestaan’.
De staat is in het algemeen prima.
€ 4.500
* 1. Charles BAUDELAIRE Le vin. Cinq poëmes choisis dans Les Fleurs du Mal. Met zes originele, gesigneerde etsen door Jeanne Bieruma Oosting. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 72. In potlood onder het colofon door de kunstenares gesigneerd.
2. Edgar DEGAS Huit sonnets. Typografie door Dick Elffers. 50 exemplaren. De Jong 172.
3. Emily DICKINSON Ten poems. Tweetalige uitgave met Duitse vertalingen door Rosey E. Pool. Gedrukt naar calligrafie door Susanne Heynemann. 55 exemplaren. De Jong 189. Omslag langs randen licht verbruind.
* Aantekening van Fred Batten in rood potlood op voorste schutblad: ‘Amsterdam, 10.VII.44/ van Balkema/ Fred Batten.’
4. Dick ELFFERS [Kalender. Januari-juni] 1944. Illustraties en typografie door Dick Elffers. 55 exemplaren. De Jong 442.
5. [W.G. HELLINGA] Dies noctesque. Geïllustreerd door Fred. Carasso. 50 exemplaren. De Jong 191. Bovenzijde overstekend omslag licht gerafeld.
6. Franz KAFKA Ein Landarzt. Illustraties en typografie door Jan Bons. 55 exemplaren. De Jong 440. Omslag iets verbruind. Deukje.
7. [H.W.J.M. KEULS] Doortocht. Gedichten. Typografie door Dick Elffers. 70 exemplaren. De Jong 207. Naaisel los.
8. Valery LARBAUD Portrait d’Eliane à quatorze ans. Met handgeaquarelleerde illustraties door Salim. 55 exemplaren. De Jong 484. In nieuwstaat.
9. Livinus (= L. van de BUNDT) Six gravures. 55 exemplaren. De Jong 516.
10. Jac. van LOOY De pendule. Met een illustratie door Titia Wiegman. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 519. Exlibris C.J. Asselbergs tegenover de titelpagina.
11. Stéphane MALLARMÉ L’après-midi d’un faune. Eglogue. Met een illustratie door Melle. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 531.
12. Thomas NASHE In time of plague. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 591.
13. [Martinus NIJHOFF (vert.)] Eenige romantische gedichten. Naar het Fransch. Met vijf originele litho’s van Titia Wiegman. 55 exemplaren. De Jong 232.
14. Jan van der NOOT Ode teghen d’onwetende vyanden der poëteryen van Marcvs van Wonsel. Typografie door J. van Krimpen. 55 exemplaren. De Jong 606.
15. Jacques PERK Eene helle- en hemelvaart. Sonnettenkrans. Typografie door S.H. de Roos. 55 exemplaren. De Jong 653.
16. Quem Queritis Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 683. Rug aan onderzijde 3 cm ingescheurd.
17. Arthur RIMBAUD Le bateau ivre. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 697.
18. [A. ROLAND HOLST] Helena’s inkeer. Een fragment. Typografie door J. van Krimpen. 50 exemplaren. De Jong 370.
19. [W. SANDBERG] als: Servus fidei Experimenta typografica. [1]. Lectura sub aqua. Typografie door W. Sandberg. 200 exemplaren. De Jong 258.
* Dit is een van de 23 geletterde exemplaren ‘voorzien van de valsche handteekeningen van samensteller (‘vdBosch’ = Sandberg) en drukker (‘fdé’ = Duwaer)’.
20. [W. SANDBERG] Experimenta typografica. 3. Gnothi se auton. Typografie door W. Sandberg. 55 exemplaren. De Jong 259.
* Ongenummerd exemplaar.
Bijgevoegd: Stanley MORISON First principles of typography. Amsterdam, (Vijf Ponden Pers), 1946. Typografie door J. van Krimpen. Gedrukt in een kleine oplage.
En: Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A.A. Balkema te Amsterdam. [Amsterdam, A.A. Balkema], 1945. Typografie door J. van Krimpen. Gedrukt in een kleine oplage.

115. (VIJF PONDEN PERS). KRIMPEN, J. van (typ.) Quem Queritis. (Amsterdam), [Balkema], (1943). Original wrappers. (8) p. Printed by Enschedé in 50 copies on Dutch paper. Typographic design by J. van Krimpen. Browned and worn, cover loose. Bookplate of A.P.J. van Pelt (with its brown echo on the opposite page) and his signature on first page.
€ 25
* Quem Quaeritis, ‘Who are you looking for?’ Text of a 10th century miracle play, printed for the friends of the ‘5 Pounds Press’ during the Nazi occupation of the Netherlands. Not only the text, but also the colophon is in Latin. Very delicate, rare book production, designed by Van Krimpen and printed with Gothic letter and Romanée on Dutch paper (‘charta Batava’). Here, as usual, in poor condition. Cat. De Jong 683.

116. VILLON, Françoys Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon. [Amsterdam], Éditions Académiques Panthéon [Dr. K.G. Kollar], 1942. 25 x 17 cm. Halfperkament. Kop verguld. Onafgesneden. 152 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Voorplat deels verbruind. Handtekening en datum voorin (‘April 1944’).
€ 45
* Van deze uitgave bestaan er vier, onderling licht verschillende edities (De Jong 871-874). Deze editie is luxueus uitgevoerd en heeft bovendien de kleinste oplage (dit exemplaar is genummerd ‘P95’). Op de band is een ‘gotische’ letter gebruikt, maar het binnenwerk is gezet uit de feestelijke Lutetia van Van Krimpen. Een clandestiene uitgave? Maar wel met K-nummer 1728, voor drukkerij Boosten & Stols! Van Dijk 590. De Jong 874.

117. VILLON, Françoys Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon. Den Haag, A.A.M. Stols, [1942]. 25,2 x 16,8 cm. Halflinnen. Kopsnede verguld. Onafgesneden. 152 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 1000 [= 500, volgens Van Dijk] met de numeroteur genummerde exemplaren. Wat kleine bruine vlekjes op de band. Krabbeltje voorin.
€ 15
* Van deze uitgave bestaan er vier, onderling licht verschillende edities (De Jong 871-874). Dit is de eenvoudigste editie, en herdruk van de Halcyon-uitgave, gedrukt op dunner en zonder blauw als steunkleur, met in plaats van Franse lelies twee sterretjes op de titelpagina. Op de band is een ‘gotische’ letter gebruikt, maar het binnenwerk is gezet uit de feestelijke Lutetia van Van Krimpen. Nr. 125/1000. Van Dijk 591. De Jong 872.

118. VILLON, Françoys Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon. Amsterdam, A.A.M. Stols – Halcyon, 1942. 25,2 x 16,7 cm. Halfperkament (omslag meegebonden, à la Stols). Kop verguld. Onafgesneden. 152 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 327 met de hand genummerde exemplaren. Platten iets roestig.
€ 45
* Van deze uitgave bestaan er vier, onderling licht verschillende edities (De Jong 871-874). Dit is de mooiste, meest luxe editie. Op de band is een ‘gotische’ letter gebruikt, maar het binnenwerk is gezet uit de feestelijke Lutetia van Van Krimpen. À l’enseigne de l’Alcyon 10. Van Dijk 589. De Jong 871.

119. VRIAMONT, Joris Sabbat. (Met handgekleurde illustraties van Charles Roelofsz.). [Utrecht], De Bezige Bij, 1945. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 30
* Illegaal gedrukt tijdens de Duitse bezetting van Nederland. In het colofon is de naam van de illustrator (als altijd!) met een zwart balkje onleesbaar gemaakt. Mooie vormgeving, woeste illustraties, passend bij de eveneens vrij woeste tekst. De Jong 904.

120. VRIES, Theun de (als:) M. SWAERTREGER WA man. (Novellen), [Met een tekening door Fedde Weidema]. [Utrecht], De Doezende Dar [= De Bezige Bij], (1944). Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Randen van het omslag iets gevouwen.
€ 20
* Spannende verhalen over de oorlog, geschreven middenin de oorlog. De Jong 797.

121. (VRIESLAND (vertaling), Victor van). ZUYLEN, Belle van Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem. Amsterdam, Veen, 1942. Halflinnen met stofomslag, waarop een prent en de titel in houtgravure door Rein Snapper. 196 p. 1e druk. Omslag aan de randen iets gekreukt, plaatsnummer in paars potlood op schutblad.
€ 35
* Clandestiene uitgave onder de Duitse bezetting. De Jong 979: ‘De vertaling en inleiding zijn niet van J.C. Bloem, maar van Victor Emanuel van Vriesland’. De laatste kon als Jood door de Duitse bezetting niet publiceren. Op het schutblad een plaatsnummer (‘B a 40′) onmiskenbaar verwijzend naar de bibliotheek van Victor van Vriesland, waarmee dit mooie boek een auteursexemplaar is geworden! Op het achterste blad in mogelijk het handschrift van dezelfde een verwijzing naar de vijf potloodverbeteringen in de tekst.

122. [VROLIJK, Maarten] Tusschen de stormen. [Rotterdam], Het Sousterrain, 1944. Geniet. 12 p. [Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren]. 1e druk.
€ 14
* Fel anti-Duitse gedichten, anoniem uitgegeven. Ondanks de oplage: schaars. De Jong 820.

123. (VROLIJK, Maarten, als:) DUYN, Geert ter Asthariaal. [Den Haag, Dirk de Jong], 1945. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Geert ter Duyn is een pseudoniem van Maarten Vrolijk. Typografisch verzorgd door Rinus van Haarlem (een pseudoniem van M.H. Groenendaal Jr.). Clandestiene oorlogsuitgave. Herberg-reeks IV. De Jong 223.

124. (VROLIJK, Maarten, als:) DUYN, Geert ter Asthariaal. [Den Haag, Dirk de Jong], 1945. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Poëzie van Geert ter Duyn = Maarten Vrolijk. Typografisch verzorgd door Rinus van Haarlem = M.H. Groenendaal Jr. Clandestiene oorlogsuitgave. Eén van de eerste 15, Romeins genummerde exemplaren. Dit is exemplaar NUMMER I. Herberg-reeks IV. De Jong 223.

125. WAGENVOORDE, Hanno van De lampion der beminden. Gedichten. [Bussum], Homerus Pers [= F.G. Kroonder], 1943. Halflinnen. 32 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op bruin pakpapier in een oplage van 150 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Clandestiene oorlogsuitgave. Hanno van Wagenvoorde is een pseudoniem van Dick Riegen. De Jong 922.

126. WAL, Theo J. van der Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler. Amsterdam, Veen, [1943]. Halflinnen. 28 p. Gedrukt in een oplage van 240 genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Korte verhalen. Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 925.

127. (WERKMAN, H.N.). BRABANDER e.a., Gerard den ’t Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)]. [Amsterdam, eigen beheer, 1944]. Geniet. (32) p. [Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 1000 exemplaren]. Op het omslag is de oranje titel gevat in een halfrond dik zwart kader. 1e druk. Omslag licht verbruind.
€ 60
* Gesigneerd door Gerard den Brabander. Eerste nummer van een in het geheim uitgegeven poëzietijdschrift met vertalingen (Edgar Allan Poe, Baudelaire, Omar Khayyam) en gedichten, zoals navrant over een woning waarvan de bewoners zijn weggehaald, ‘Huis te huur’. Het tweede en laatste nummer verscheen na de oorlog. Niet in Hot Printing. De Jong 1002. Dekkers G-245.

128. (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag heeft wat vlekjes.
€ 45
* Lang gedicht, gericht tot Alexander de Grote. ‘De jakhals die aan mij zal knagen/ laat jou, mijn werktuig, ongemoeid.’ Hot printing 44-g23. De Jong 255. Dekkers G-257.

129. (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, Koos] De 7 vloeken. Poëtisch pamflet. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 25,0 x 16,3 cm. Ingenaaid (naaigaren ontbreekt). (12) p. + omslag. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 110 genummerde exemplaren. Met een druksel in drie kleuren op het omslag. 1e druk. Omslag deels zeer licht verkleurd, enkele vlekjes op voorzijde omslag.
€ 825
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren (dit is nummer XV), gedrukt op Dürer-text en gesigneerd door de dichter (met het kenmerkende bloemetje). De kleuren van het druksel op het omslag van dit luxe-exemplaar verschillen van de kleuren op het omslag van het gewone exemplaar: het effect van de irisdruk is hier sterker. We hebben andere luxe-exemplaren gezien met dezelfde kleuren: zou Werkman opzettelijk andere kleuren inkt hebben gebruikt bij het sjabloneren van de luxe-exemplaren (die immers ook op ander papier werden gedrukt)? Volière-reeks 4. De Jong 976. Dekkers G-248. Hot printing 44-g11. Simoni S 15.

130. (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard Shakespeare’s Hamlet als leesdrama. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman [in een oplage van 200 exemplaren]. Omslag licht roestvlekkig.
€ 50
* Degelijk artikel. ‘De ideale lezer moet zich als een Horatio instellen, wil hij dit dichtwerk verstaan.’ Volière-reeks 7. De Jong 850. Simoni V 10. Niet in Dekkers.

131. (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Escapisme naar erotische tijden: ‘Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.’ Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.

132. WERUMEUS BUNING, J.W.F. De vergulde druiventros. [Met (lithografisch) gekleurde tekeningen van Han BOLTE]. Kortenhoef [= Amsterdam], de zeven bokalen [= F. Hoes], (1944) [= 1945]. Halfperkament. Kop verguld. 132 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met blauw vignet op het voorplat. Zeer leesbare verhalen over wijn in een luxueuze uitgave. De Jong 938.

133. WILDE, Oscar Ballade de la Geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray. (Rosières, [= Den Haag, Stols], 1944. Original wrappers. 38 p. Printed in red and black in 150 numbered copies. Cover a bit browned, colophon browned, backstrip slightly worn.
€ 30
* Nr. 060 of the 150, with number stamp. The Ballad of Reading Gaol translated into French. Issued in secret during the Nazi occupation of the Netherlands by A.A.M. Stols, one of the foremost Dutch printers, hidden in clouds of pseudonymity. A rare Wilde edition. Van Dijk 654. De Jong 942.

134. (WORM, Piet). AAFJES, Bertus Het bultig mannetje. (Gedicht van Aafjes met originele lithografie in kleuren door Piet Worm). [Alkmaar, Piet Worm, 1943]. Planodruk. Folio. [2e druk van De Jong 9]. Wat verbruind.
€ 60
* Ontroerend gedicht, deze zeldzame clandestiene rijmprent! De Jong 10.

135. Ypsilon [= P.O. Bakker] Twintig eeuwen na Bethlehem In den Bloemhof, 1944. 8vo.
€ 16
* Eerste druk van een realistisch verhaal van een geboorte in de bezette Nederlanden. Illegale uitgave onder de nazi-bezetting. Fraai donkerrood omslag met zilverspikkels. 32 pp. Mooi exemplaar. === Attractive edition of a realistic enough story of a birth in the nazi occupied Netherlands. Printed illegaly during the Nazi occupation of the Netherlands. Attractive dark burgundy cover with silver sprinkling. Fine copy. De Jong 966. Simoni B7.

136. ZUYLEN, Belle van Mistriss Henley. Rosières, Pierre Mangart [= Den Haag, A.A.M. Stols], 1944. 17 x 11 cm. Ingenaaid. X, 52 p. Gedrukt met de Bodoni in 250 genummerde exemplaren op geschept papier. Enkele vage vlekjes.
€ 25
* In het Frans. Mooi vormgegeven clandestiene uitgave. De Jong 981.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 394.778 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: