antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 348: Boekenweek

Met deze nieuwsbrief laten we zien dat een verzameling Boekenweek niet ophoudt met een complete rij Boekenweekgeschenken. Nee, dan begint het pas. Programmaboekjes, menukaarten, tentoonstellingsuitgaafjes en boekenleggers kunnen uw verzameling verdiepen.


1.  (BOEKENWEEK 1933) Boekenweekzegel 1933. 10,5 x 8,2 cm. Ontwerp Van de Sluys Meinecke. Aan randen wat beschadigd en resten van sellotape.

€ 20

* Met op de achterzijde reclame voor De Straat der Sandalenmakers van Nis Petersen. Zie Blokker p. 54.

2.  (BOEKENWEEK 1934) (Losse prentbriefkaarten uit het Boekenweekgeschenk 1934). Per stuk:

€ 20

* Maak nu uw incomplete exemplaar compleet! Leverbaar zijn de portretten van Anthonie Donker, Johan Fabricius, C.J. Kelk, Diet Kramer, G. van Nes-Uilkens en Leo Ott.

3.  (BOEKENWEEK 1935) De Boekenberg.  Jaargang 80, afl. 2. Geniet. (32) p. Geïllustreerd. Penaantekeningetje op omslag.

€ 16

De Boekenberg stond onder redactie van P.H. Ritter jr. Met op pagina (1) en (6) uitgebreid aandacht voor de Boekenweek 1933 en het Boekenweekgeschenk. Bevat verder een interview met H. Marsman.

4.  (BOEKENWEEK 1935) Boekenweekzegel 1935 (‘geeft ’n boek’). 12,5 x 7,5 cm. Ontwerp Albert Klyn.

€ 22

* Achterzijde blanco.

5.  (BOEKENWEEK 1937) Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens. (Rotterdam), De Bijenkorf, (1937). Geniet-geplakt. 16 p., op blokboekwijze gebonden. Geïllustreerd, o.a. met twee ingeplakte exlibris. Omslag wat verbruind. Dit exemplaar werd helaas opengesneden.

€ 25

6.  (BOEKENWEEK 1939) Drie novellen. Z.p., VBBB, 1939. Karton (omslagillustratie in blauw). 140 p. Voorschutblad uitgesneden.

€ 6

* Novellen van Anton Coolen, Augusta de Wit en Johan van der Woude.Los bijgevoegd: Gedrukt planootje, ondertekende door ‘De Redactie’, waarop gewag gemaakt wordt van het overlijden van Augusta de Wit, toen het boek reeds gedrukt was.

311197.  (BOEKENWEEK 1939) Schakeling. Letterkundig Tijdschrift. Voorjaar 1939. Geniet. 4to. 32 p. Geïllustreerd.

€ 25

* Leuk boekentijdschrift onder redactie van Leo Uittenbogaard met bijdragen van o.a. Marianne Philips.

Los bijgevoegd: ‘Supplement Schakeling’. 8 p. Met op de voorpagina een bijdrage van Uittenbogaard: ‘Over de a.s. Boekenweek’.

8.  (BOEKENWEEK 1940). (SLAUERHOFF, J.) Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de Boekenweek van 2 t/m 9 maart 1940. Den Haag, Magazijn De Bijenkorf, (1940). Geniet. 12 p. Geïllustreerd.

€ 25

* Uitgave t.g.v. de Boekenweek 1940 én van de verschijning van Slauerhoffs Verzamelde werken. Bevat o.a. het gedicht ‘Vida triste’ uit Soleares, een facsimile van Slau’s handschrift en een essay van Ter Braak over Slauerhoff.

9.  (BOEKENWEEK 1940) Boekenlegger van de Boekenweek 1940.

€ 18

* ‘Een enkel boek kan richting geven/ voor altijd aan Uw verder leven’.

25433410.  (BOEKENWEEK 1941) Het Uithangbord. Amsterdam, Allert de Lange, 1941. Geniet. (8). Geïllustreerd.

€ 20

* Boekenweeknummer.

11.  (BOEKENWEEK 1941) Een overpeinzing naar aanleiding van de komende Boekenweek 1941 (1-8 maart). P. 879-880 in: Perspectieven van wordende cultuur. Jaargang 8, aflevering 2. Bosch en Duin, De Driehoek, 1941. Geniet (omslagontwerp H. Fonck). (24) p.

€ 15

25220712.  (BOEKENWEEK 1946) Het kleine geschenk 1946. Zonder plaatsnaam, Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, 1946. Geniet. 32 p. Wat verfomfaaid exemplaar: kreukjes en vocht.

€ 45

* Boekenweekgeschenk 1946.

13.  (BOEKENWEEK 1946) De kunst gaat door het vrije land. Jaarboek 1946 van de Nederlandsche Letteren. Prospectus. Eén blad. Met intekenstrook.

€ 10

* ‘De openstelling der inteekening op dit Jaarboek (…) zal samenvallen met de elfde Nederlandsche Boekenweek, die van 4-11 Mei wordt gehouden’.

14.  (BOEKENWEEK 1947) Enquête: “Welke boeken acht U in Uw leven van groot belang geweest te zijn?” Vouwblad. Met stempel van boekhandel De Vijf Vocalen in Den Haag.

€ 25

* Initiatief van de ‘s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging. Aan de hand van de antwoorden zouden G.H. ‘s-Gravesande, H. de Bruin en Gabriël Smit een rapport opstellen. Het prijzenpakket bestond uit 50 Boekenbonnen van 5 gulden per stuk.

15.  (BOEKENWEEK 1948) Programma van de Litteraire Gala-avond ter gelegenheid van de Boekenweek 1948.  8 p. Geïllustreerd. Matig exemplaar: losbladig (gescheurd op de vouw, de nietjes ontbreken. Voor- en achterzijde langs rand gevlekt

€ 20

* Aanvankelijk was er een opvoering van Slauerhoffs J.P. Coen gepland voor het Boekenbal, maar dat werd zes dagen voor de opvoering verboden door de Burgemeester D’Ailly. Daarom werd op het laatste moment gekozen voor Het Kind van Staatdoor H.J. Schimmel.

16.  (BOEKENWEEK 1948) Verklaring van de CPNB, gedateerd 20 Februari 1948.  Stencil. A4. Op briefpapier van de CPNB. Enkele vlekjes rechtsonder.

€ 30

* Verklaring van de CPNB, waarin bekend wordt gemaakt dat men er enkele dagen vóór de Gala-avond toe heeft besloten om Het Kind van Staat van H.J. Schimmel op te voeren, omdat opvoering van Slauerhoffs J.P. Coen was verboden door de Burgemeester van Amsterdam.

17.  (BOEKENWEEK 1950). VEEN, Adriaan van der Zuster ter zee. Amsterdam, Querido, 1949. Linnen met stofomslag. 208 p. 1e druk.

€ 30

* Met ingeplakt, gedrukt kaartje: ‘Dit boek werd U verkocht door:/ Garmt Stuveling/ ter gelegenheid van de “literaire/ markt”, op 3-4-’50 gehouden in/ “De Bijenkorf” te Den Haag/ tijdens de Boekenweek’. Daarboven gesigneerd  ‘Adriaan van der Veen/ met beste/ wensen/ Den Haag/ Maart 1950’. Bovendien gesigneerd door Anna Blaman (in haar karakteristieke groene inkt).

18.  (BOEKENWEEK 1950). PHILIPS, Marianne De zaak Beukenoot. Z.p., VBBB, 1950. Ingenaaid. 80 p.

gratis bij een bestelling

* Met op de titelpagina de handgeschreven naam van de auteur. We betwijfelen of het de signatuur is.

19.  (BOEKENWEEK 1950) Boekenspiegel. Onder redactie van C.J. Kelk. Bijlage van De Groene Amsterdammer van 25 maart 1950. Tabloid. 8 p. Geïllustreerd. Beschadigd op de vouw.

€ 16

* Met een artikel van C.J. Kelk over De zaak Beukenoot, het Boekenweekgeschenk van 1950.

20.  (BOEKENWEEK 1952). DONKERSLOOT, N.A. Van den eerbied voor het boek. Rede uitgesproken bij de opening van de Boekenweek in den Stadsschouwburg.  (Amsterdam etc., Corvey), 1952. Ingenaaid met omslag. (2), 14 p.

€ 8

* Het model voor den uitgever.

21.  (BOEKENWEEK 1953) Grote Boekenweek Prijsvraag. Plano. 37 x 24 cm. Gevouwen.

€ 35

* Aan de hand van 14 literaire vragen moest een slagzin worden geraden. De datering stelde ons aanvankelijk voor raadsels. Op dit affiche wordt vermeld dat de Boekenweek gehouden werd van 7 tot en met 14 maart, een periode waarin nog nooit een Boekenweek gehouden werd. Tot we er achter kwamen dat Boekhandel C. Kersten, door wie de prijsvraag werd uitgeschreven, gevestigd was in Paramaribo. Daar wordt blijkbaar ook Boekenweek gevierd, maar dan een week later!

22.  (BOEKENWEEK 1959) (Prijsvraag van de Delftse boekverkopers ter gelegenheid van de Boekenweek 1959). Plano. 31,9 x 21,5 cm.

€ 18

* In de etalages van de zeven deelnemende boekhandelaren vond het publiek de antwoorden op vragen als ‘welk boek wordt hier uitgebeeld’.

23.  (BOEKENWEEK 1959) Boekengids no. 32. [Amsterdam], CPNB, februari 1959. Algemene editie. Geniet. 80 p. Geïllustreerd.

€ 15

* Bevat informatie over de Boekenweek 1959 en onder meer een bespreking van De muze en het heelal.

24.  (BOEKENWEEK 1959). LENNART, Clare Toverlantaarn. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, z.j. Karton met stofomslag. 160 p. 5e druk. Naam op Franse titel, met daarbij de datering ‘Mrt ’59.’

€ 20

* Gesigneerd door de schrijster  en ‘verkocht door Aar van de Werfhorst’. Door de auteurs gesigneerd tijdens één van de Bijenkorf-Boekenweek-boekenmarkten.

25.  (BOEKENWEEK 1959) Menukaart van de ‘Lunch ter gelegenheid van de 11e Boekenmarkt in de Bijenkorf’. Plano. 17,5 x 12,2 cm. Gedrukt in groen en zwart.

€ 25

* De lunch werd gehouden op 7 maart 1959, de laatste dag van de Boekenweek. ‘Crème de tomates’, ‘½ Poulet à la Grandmère’: het was culinair gezien nog sappelen in het Nederland van 1959…

26.  (BOEKENWEEK 1960) Bon, rechtgevende op aankoop van één exemplaar van het jubileumboek ‘In 26 letters’ dat ter gelegenheid van de 25e Boekenweek verkrijgbaar is (…) tegen de prijs van ƒ 2,50. Plano. 10,5 x 10,8 cm.

gratis bij een bestelling

27.  (BOEKENWEEK 1960). JONG-Keesing, Elisabeth de De zalenman. (Boekenweekgeschenk 1960) [Amsterdam], VBBB, 1960. Karton. 76 p. 1e druk.

€ 20

* Met op het voorste schutblad negen handtekeningen, waar van we er maar een paar hebben kunnen ontcijferen: Jan (J.M.) Bremer, Anne H. Mulder en Jacques Presser.Los bijgevoegd: de prijsvraagbriefkaart die bij die boekenweekgeschenk hoort.

28.  (BOEKENWEEK 1962). SLAUERHOFF, J. Uitnodiging voor de opening van een Slauerhoff-tentoonstelling in het Groninger Museum op 23 maart 1962 ter gelegenheid van de Boekenweek 1962. 10,5 x 14,5 cm. In oorspronkelijke envelop.

€ 20

* Hendrik de Vries spreekt een inleidend woord, M. Vasalis houdt twee weken later een lezing over Slauerhoff.

29.  (BOEKENWEEK 1962) Begeleidend schrijven van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Stencil. Op briefpapier van Nijgh & Van Ditmar.

€ 10

* ‘Vóór de Boekenweek 1962 zal het 75e deel van de Nimmer Dralend Reeks verschijnen’.

30.  (BOEKENWEEK 1962) Bon, rechtgevende op de aankoop van één exemplaar van het plaatwerk Speels ABC der Nederlanden, dat ter gelegenheid van de 27ste Boekenweek verkrijgbaar is tegen de prijs van ƒ 2,50. Plano. 9,0 x 14,6 cm.

gratis bij een bestelling

31.  (BOEKENWEEK 1962) Briefkaart voor quizopgaven uit het Speels ABC der Nederlanden, de speciale uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 1962. Met stempeltje van de Haagse boekhandel Boucher.

gratis bij een bestelling

32.  (BOEKENWEEK 1962) Persbericht. Het Nederlandse Boekenweekgeschenk 1962. Plano. A4. Stencil op briefpapier van de CPNB. Gedateerd ’30 mei 1961′.

€ 18

* Origineel persbericht van de CPNB.

33.  (BOEKENWEEK 1963) Boekenweek 1963 (30 maart – 6 april). Europa en het Boek. Informatie over de Boekenweek 1963 en toelichting (op briefpapier van de CPNB, gedateerd 10 januari 1962 (sic), dus ruim een jaar van tevoren). Drie bladen. A4.

€ 25

34.  (BOEKENWEEK 1963) Goed geboekt. 30/III-6/IV ’63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper). Jaargang 1, aflevering 1. Geniet. 48 p. Geïllustreerd.

€ 18

* Themanummer over de boekenweek, uitgegeven door de CPNB.

35.  (BOEKENWEEK 1964). RÉVÉSZ, Magda Liefdesbezieling. [Den Haag], Trio, 1964. Garenloos. 2,3 x 1,5 x 0,8 cm. In bijbehorend doosje van 8,0 x 5,4 x 2,4 cm. Vlekje op doosje.

€ 150

* Miniboekje, uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 1964 ‘Van Trio aan zijn zakenvrienden’.

36.  (BOEKENWEEK 1964) Enquête Boekenweek 1964. Plano. A4.

€ 20

* Formulier van een enquête onder boekhandelaren over het boekenanimo in de Boekenweek. Vraag 7: ‘Hebt U de Boekenweekvlag uitgehangen?’

37.  (BOEKENWEEK 1964) Uitnodiging voor de uitreiking Prijs van de Literaire Kritiek, die ter gelegenheid van de 29e Boekenweek zou worden uitgereikt in het Muiderslot op 4 maart 1964. Vouwkaart. Oblong. Vouw.

€ 15

38.  (BOEKENWEEK 1965). WEISZ, Frans Scenario en draaiboek-fragmenten van de film Een zondag op het eiland van de Grande-Jatte. [Amsterdam], CPNB, 1965. Geniet met omslag. 24 p. Geïllustreerd.

€ 20

* Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 1965. De film Een zondag op het eiland van de Grande-Jatte beleefde zijn première tijdens het Boekenbal 1965.

Bijgevoegd: twee stencils (op briefpapier van de CPNB). Op één doet regisseur Frans Weisz uit de doeken wat de film voor hem betekent, op het andere stencil staat een lijst van medewerkenden.

39.  (BOEKENWEEK 1965). LÖB, Kurt Boekenbal-impressies van een tekenaar. (Met illustraties door Kurt Löb). (Epe, Hooiberg, 1965). Ingenaaid met omslag. (20) p. Gedrukt op verschillende kleuren papier in een beperkte, genummerde oplage. Omslagje deels verkleurd.

€ 32

* Uitgave t.g.v. de Boekenweek 1965 en het 150-jarig bestaan van de ‘Vereniging met de lange naam’.

40.  (BOEKENWEEK 1966) De versieringen van Pieter Groot voor het Boekenbal van 25 maart 1966. (Amsterdam), C.G.A. Corvey, 1966. Geniet met stofomslag. 20 p. Geïllustreerd.

€ 20

* Corvey Model.

41.  (BOEKENWEEK 1967). Frans HALSEMA. (Simon VINKENOOG) Boekenbal-lade. Grammofoonplaat. 17 cm. In oorspronkelijk hoesje. Klein stickertje op de hoes. Helaas enkele krasjes.

€ 25

* Opname van de door Halsema en Rinus Ferdinandusse geschreven ‘Boekenbal-lade’, gespeeld op het Boekenbal 1967. Potpourri van bekende melodieën. Zingt u even mee?

‘En van je Hella Haasse houdt er de moed maar in, houdt er de moed maar in, houdt er de moed maar in!’

‘(Nou we toch bij Simon zitten, Vinkenoog:) Simon die moet zakjes plakken hi ha ho/ Omdat ze-n-em steeds voor hasjies pakken, hi ha ho!’

‘(Hebben we Gerard Kornelis van het Reve al gehad? Van ’t Reve nog niet gehad!)/ Moeder de ezel heb jongen gekregen, holadijee, holadiejoo/ (Zullen we het eens met elkaar proberen? U doet holadijee, da’s leuk voor Gerard ook, nietwaar?)/ Doop ze en geef ze de Roomse zegen/ holadijee, holadijoo’.Nummer 46 in Vic van de Reijts top 100 van Nederlandstalige singles!

42.  (BOEKENWEEK 1967) Uitnodiging aan auteurs om lezingen te houden voor de Boekenweek en de Kinderboekenweek 1967. Stencil met preegdruk van de CPNB. Gedateerd 10 december 1966.

€ 10

43.  (BOEKENWEEK 1968) ‘Vóór de Boekenweek bij Polak & Van Gennep’. Stencil. Recto en verso.

€ 5

* Aanbiedingsfolder voor de boekhandel, onder meer over de tekenaar Willem en over Dimitri Frenkel Frank, Ton Regtien en Régis Debray.

44.  (BOEKENWEEK 1968). HOORNIK, Ed. De overlevende. Amsterdam, Meulenhoff, 1968. Garenloos. 112 p. 1e druk.

€ 10

* Gesigneerd op Franse titel: ‘EHoornik/ Boekenmarkt ’68’.

45.  (BOEKENWEEK 1968) Damrak 62. Allert de Lange Amsterdam. Amsterdam, Allert de Lange 1968. Geniet. (24) p.

€ 12

* Gestencilde brochure (met gedrukt omslag) met een inleiding over de Boekenweek en honderden titels, soms met toelichting.

46.  (BOEKENWEEK 1968) Literatuurlijk. Een serie radioprogramma’s van VARA, IKOR, NCRV, KRO (…) ter gelegenheid van De Boekenweek 1968. [Hilversum, NCRV], 1968. Garenloos. 96 p.

€ 15

* Een inventarisatie van de Nederlandse literatuur na 1960, m.m.v. Hella Haasse, Hanny Michaelis, Paul de Wispelaere e.a.

47.  (BOEKENWEEK 1969) Boekenweek 1-8 maart 1969 mededelingen. Ons geschenk vindt u op pagina 3. Amsterdam, Boekhandel J. de Slegte, 1969. Nr. 137, februari/maart 1969. Krant. 8 p. Gedrukt in groen en zwart. Geïllustreerd.

€ 12

* De Slegte had acht filialen: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Arnhem, Eindhoven en Antwerpen.

48.  (BOEKENWEEK 1974). MINCO, Marga Het bittere kruid. Verhalen. Een leeg huis. Den Haag, Bert Bakker, 1973. Garenloos. 304 p. 1e gezamenlijke druk.

€ 18

* Op de Franse titel gesigneerd door de auteur: ‘Marga Minco/ Boekenweek 1974’.

49.  (BOEKENWEEK 1974) Boeken Kijk Blad. Tabloid. (8) p. Geïllustreerd.

€ 8

* Met uitgebreid aandacht voor de Boekenweek, o.a. middels een bijdrage van Carel Peeters, getiteld ‘Okkult plezier’.

3101650.  (BOEKENWEEK 1975). BUDDINGH’ (samenstelling en inleiding), C. Bericht aan de reizigers. [Amsterdam], (CPNB, 1975). Linnen met goudopdruk (oorspronkelijk omslag meegebonden). 98 (= 96) p. Geïllustreerd.

€ 250

* Eén van de circa 100 exemplaren die werden gebonden in linnen. Is dit het eerste Boekenweekgeschenk waar luxe-exemplaren van verschenen?

51.  (BOEKENWEEK 1976) (Collectie). Formulier voor het aanvragen van een (dubbel) toegangsbewijs voor de pantorette ‘Romance in Rotterdam’ en het Boekenbal op 26 maart 1976 in De Doelen. Eénzijdig stencil.

€ 10

* Bijgevoegd: inlegkaartje boekenweekgeschenk 1970; toegangsbewijs voor een lezing van Kees Fens in Pulchri (Den Haag) ter gelegenheid van de Boekenweek 1974; Boekenweekverrassing van Nederlandse orkesten (1976); Schrijvers op reis in de Boekenweek 1991; In het kader van de boekenweek signeert: Dieuwke Eringa (2 x, 1993); Boekenweek 1993 in de Amsterdamse bibliotheken; ‘Standaard Boekhandel Edelman Ten Have’, Overtoom 8, Amsterdam (bulletin Boekenweek 1997); Ga je mee naar selexyz? (programma Boekenweek 2008 van Selexyz Dekker v.d. Vegt, Nijmegen); NS steunt de Boekenweek. Tijd voor lezen (servetje, 2004).

52.  (BOEKENWEEK 1978) Boekenlegger, uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 1978. 18,0 x 4,5 cm.

€ 4

53.  (BOEKENWEEK 1981) Vrij Nederland. Boekenweek boekenbijlage. 28 maart 1981. Geniet. 96 p. Geïllustreerd. Verfomfaaid.

€ 6

54.  (BOEKENWEEK 1983) SWARTE, Joost Vrij Nederland. Boekenweek boekenbijlage. 26 maart 1983. Geniet. 96 p. Geïllustreerd. Omslagtekening: Joost Swarte.

€ 10

55.  (BOEKENWEEK 1986). MINCO, Marga De glazen brug. [Amsterdam], CPNB, (1986). Linnen. 96 p. 1e druk.

€ 30

* Eén van de ruim 100 exemplaren die in linnen werden gebonden. Met gedrukt kaartje: ‘Hierbij bieden wij u een gebonden exemplaar aan van DE GLAZEN BRUG, het geschenk voor de boekenweek 1986. Deze editie werd speciaal vervaardigd voor vrienden en relaties van Marga Minco, CPNB en Uitgeverij Bert Bakker, door binderij Callenbach te Nijkerk.’

56.  (BOEKENWEEK 1987) Originele foto van Tessa de Loo en minister Eelco Brinkman op het Boekenbal 1987. Zwartwit-foto door Frans Vanderlinde, uitgegeven door het A.N.P. 18,5 x 20,3 cm.

€ 18

* Tessa de Loo was de auteur van het Boekenweekgeschenk 1987.

57.  (BOEKENWEEK 1988). MORRIËN e.a., Adriaan Drie dichters in Deventer. (Deventer), Ypse Fecit, 1988. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt door Joop van Breda in een oplage van 145 exemplaren. Omslag deels verkleurd.

€ 18

* Poëzie van Adriaan Morriën, Fred Portegies Zwart en Rogi Wieg. Uitgave t.g.v. de Boekenweek 1988.

58.  (BOEKENWEEK 1989) Boek & film. Een VN Boekenweekbijlage. Geniet. 24 p. Geïllustreerd.

€ 5

59.  (BOEKENWEEK 1991) Libris magazine. 10e jaargang, afl. 1 (1991). Geniet. 40 p. Geïllustreerd.

€ 8

* Veel aandacht voor de Boekenweek op de eerste pagina’s.

60.  (BOEKENWEEK 1991). NOOTEBOOM, Cees Het volgende verhaal. [Amsterdam], CPNB, 1991. Garenloos. 96 p. 1e druk.

€ 25

* Door de schrijver tijdens de Boekenweek gesigneerd: ‘Cees Nooteboom/ 9.3.91’.

61.  (BOEKENWEEK 1991) Boekenweek 1991. Schrijvers op reis. Flyer. 19,7 x 9,2 cm.

€ 4

* Flyer met het Boekenweekprogramma van de Amsterdamse bibliotheken (lezingen van Cees Nooteboom e.a.).

62.  (BOEKENWEEK 1992) Libris magazine. 11e jaargang, afl. 1 (1992). Geniet. 48 p. Geïllustreerd.

€ 8

* Met aandacht voor de Boekenweek en voor Hella S. Haasses Heren van de Thee.

63.  (BOEKENWEEK 1992). CREBOLDER, Emma Op oude zee of mergelgrond. (Geïllustreerd door Jacqueline Hanssen). (Maastricht, VLAM, 1992). Geniet. (20) p. 1e druk.

€ 12

* Boekenweekgeschenk 1992 van de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht.

64.  (BOEKENWEEK 1992) Boekenweek 1992. Leids Literatuur Festival rond Insulinde. (Leiden, Diverse boekhandels, 1992). Geniet. 20 p. Geïllustreerd.

€ 5

65.  (BOEKENWEEK 1993). GOOL e.a. (samenst.), Jef van Het leven geschreven. Den Haag, NBLC, 1993. Geniet. 56 p.

€ 7

* Boekje met citaten, anekdoten, quizvragen etc. m.b.t. de (auto)biografie. Uitgave t.g.v. de Boekenweek 1993.

66.  (BOEKENWEEK 1993). (HERMANS, W.F.). JANSSEN, Frans A. Zwavelzuur en regendruppels. Het schrijverschap van Willem Frederik Hermans. [Amsterdam], (De Bezige Bij/ Van Oorschot/ De Harmonie), 1993. Geniet. 24 p. Geïllustreerd.

€ 7

* ‘Deze brochure wordt u aangeboden door uw boekverkoper ter gelegenheid van de Boekenweek 1993’.

67.  (BOEKENWEEK 1993) Boekenweek 1993 in de Amsterdamse bibliotheken. Het leven geschreven. Vouwblad.

€ 4

* Programma van de activiteiten in Amsterdamse bibliotheken tijdens de Boekenweek 1993. M.m.v. o.a. Martin van Amerongen, Judith Herzberg, Geert Mak, Adriaan Morriën en Joost Zwagerman.

68.  (BOEKENWEEK 1993) Boekenweek 1993. Het leven geschreven: biografie en autobiografie. Speciale aanbieding: de AP-Boekenweekactie. P. 1-3 in: Voorjaarsaanbieding 1993. (Amsterdam), De Arbeiderspers, (1992). Geniet. 44 p. Geïllustreerd.

€ 7

69.  (BOEKENWEEK 1993) Poesiealbumversjes. [Assen], Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe, 1993. Geniet. 40 p.

€ 12

* Bundeling van poesiealbumversjes, geschreven naar aanleiding van een wedstrijd. Het openingsversje (buiten mededinging) is van Ivo de Wijs. Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 1993.

70.  (BOEKENWEEK 1993) Uitgeverij Van Oorschot. Nieuwsbrief. Aflevering 2 (voorjaar 1993). Eén blad. A4.

€ 4

* Met op de achterzijde aandacht voor de Boekenweek 1993.

71.  (BOEKENWEEK 1994) (Voorjaarsaanbieding 1994). Amsterdam, Querido/ Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1994. Geniet. 44 p. Geïllustreerd.

€ 10

* Met op p. 1-3 aandacht voor Hella Haasse, ‘Boekenweekschrijfster 1994′.’

72.  (BOEKENWEEK 1994) Libris magazine. 13e jaargang, afl. 1 (1994). Geniet (nietjes verwijderd). 32 p. Geïllustreerd.

€ 8

* Met aandacht voor de Boekenweek.

73.  (BOEKENWEEK 1994) Originele, complete persmap. Kartonnen overslagmap met uitgebreide inhoud.

€ 60

* 1. Toespraak van Henk Kraima, gehouden op de persbijeenkomst t.g.v. de 59ste Boekenweek. 8 bladen. Geniet.

2. Uitgaven Boekenweek 1994. Eén blad.

3. Hella Haasse signeert tijdens de Boekenweek. Eén blad.

4. Denkend aan de Dapperstraat. (Informatie over de gelijknamige CD). Twee bladen.

5. Poëzie Centraal. Geniet. 40 p. Geïllustreerd.

6. Omslag van Hella Haasses Transit. Ongevouwen.

7. Kartonnen blad met te reproduceren cliché’s m.b.t. tot de Boekenweek 1994.

8. Persbericht van de 14de Nacht van de Poëzie.

9. Overzicht van ‘Plaatselijjke en regionale activiteiten tijdens de Boekenweek’. Negen bladen. Geniet.10. Persbericht van de Zondagmiddaglezingen in het Letterkundig Museum.

74.  (BOEKENWEEK 1994) Poëzie Centraal. Boekenweek-magazine. Amsterdam, CPNB, 1994. Geniet. 40 p. Geïllustreerd.

€ 4

* Bevat o.a. interviews met Jean Pierre Rawie en nieuwe poëzie van H.H. ter Balkt, Remco Campert, Elisabeth Eybers, Ed Leeflang, Leo Vroman en Willem Wilmink.

75.  (BOEKENWEEK 1995). HOCKX e.a. (samenst.), Frank De vijftigste mei. Den Haag, NBLC, 1995. Geniet. 52 p.

€ 6

* Boekje met geschiedenis, anekdoten, quizvragen etc. m.b.t. WO II. Uitgave t.g.v. de Boekenweek 1995.

76.  (BOEKENWEEK 1995). [WINTER, Leon de] Leon de Winter. Boekenweek 1995. Z.p., (De Bezige Bij/ In de Knipscheer, 1995). Geniet. (16) p. Geïllustreerd.

€ 4

* Alle leverbare titels van Leon de Winter, schrijver van het Boekenweekgeschenk 1995, worden uitgebreid toegelicht.

77.  (BOEKENWEEK 1996) Eeuwig El Dorado. Boekenweekmagazine 1996. Amsterdam, CPNB, 1996. Geniet. 48 p. Geïllustreerd.

€ 4

* Boekenweekmagazine met honderden titels. Bevat een uitvoerige inleiding van Albert Helman en bijdragen van o.a. Jean Pierre Rawie, Boeli van Leeuwen, J. Rentes de Carvalho en Frank Martinus Arion.

78.  (BOEKENWEEK 1997) Mijn God. Boekenweek-magazine. Amsterdam, CPNB, 1997. Geniet. 64 p. Geïllustreerd.

€ 4

* Bevat bijdragen van o.a. Johannes van Dam, Rutger Kopland, H.M. Kuitert, Doeschka Meijsing, Cornelis Verhoeven.

79.  (BOEKENWEEK 1997) Waar vind ik mijn God. Zonder plaats, Boekencentrum, 1997. Katern. 12 p. Geïllustreerd.

€ 6

* Artikelen met christelijke inslag.

80.  (BOEKENWEEK 1998) Noordzee. Taal & letteren. Jaargang 1, aflevering 1-2. Ingenaaid. 27 x 24 cm. 66 p. Geïllustreerd.

€ 8

* Met een Boekenweeksupplement, waarin een uitgebreid programma van lezingen en signeersessies.Met bijdragen van o.a. Jeroen Brouwers, Arnon Grunberg, J.J. Voskuil en Joost Zwagerman.

81.  (BOEKENWEEK 1998) Panorama Nederland. Stad en land in proza en poëzie. Boekenweek-magazine. Amsterdam, CPNB, 1998. Geniet. 48 p. Geïllustreerd.

€ 4

* Bevat bijdragen van o.a. Kader Abdolah, Remco Campert, Martin Reints, Carel Weeber en Joost Zwagerman.

82.  (BOEKENWEEK 1998) Voilà. Reisgidsen en andere boeken over Frankrijk. Amsterdam, CPNB, 1998. Geniet. 32 p. Geïllustreerd.

€ 6

* Lange bijdrage van Philip Freriks.

83.  (BOEKENWEEK 2001) Het land van herkomst. Boekenweekmagazine. (Amsterdam, CPNB, 2001). Geniet. 40 p. Geïllustreerd.

€ 8

* Bevat bijdragen van o.a. Abdelkader Benali, Onno Blom, Kester Freriks en Philippe Noble.

84.  (BOEKENWEEK 2001) MagaZIN. Aflevering 1 (voorjaar 2001). (Houten, Bruna, 2001). Geniet. 40 p.

€ 8

* Citaat van Renate Dorrestein in een artikel over het boek van de toekomst: ‘Ik zal nooit van m’n leven een roman uitbrengen op het internet’.

85.  (BOEKENWEEK 2002). REVE, Gerard ‘Maar ik wilde echte liefde, en geen liefde op papier’. 73,5 x 53,5 cm. Ingelijst. Originele versiering van het Boekenbal 2002, een ingelijst affiche gemaakt door Leontine Franssen, en dat, zoals de traditie voorschrijft, na afloop door een bezoeker mee naar huis is genomen. Naast een gedrukt portret van Reve staat het met rode viltstift geschreven citaat dat begint met bovenstaande regel.

€ 120

86.  (BOEKENWEEK 2002) Spoor. Tijdschrift voor vaste klanten van NS. Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, 2002. Geniet. 36 p. Geïllustreerd.

€ 6

* Interview met Joost Zwagerman, aandacht voor de Boekenweek en gesprekje met Boekenweekgeschenkauteur Anna Enquist.

87.  (BOEKENWEEK 2002) Propria Cures in balbezit. Jaargang 112, aflevering 20-21. Tabloid. 16 p.

€ 8

* Boekenweekaflevering, met gastbijdragen van o.a. Youp van ’t Hek, Jan Kal en Tommy Wieringa.

88.  (BOEKENWEEK 2003) Spoor. Tijdschrift voor vaste klanten van NS. Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, 2003. Geniet. 36 p. Geïllustreerd.

€ 6

* Interview met Ronald Giphart en aandacht voor de Boekenweek.

89.  (BOEKENWEEK 2004) ‘NS steunt de Boekenweek 10 -20 maart 2004 (…) Tijd voor lezen.’ Servetje, bedrukt in blauw.

gratis bij een bestelling

90.  (BOEKENWEEK 2004) Spoor. Tijdschrift voor vaste klanten van NS. Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, 2004. Geniet. 42 p. Geïllustreerd.

€ 6

* Interview met Thomas Rosenboom, die voor de fotograaf een verleidelijke pose aangaf in het gras, en kort interview met Remco Campert.

91.  (BOEKENWEEK). GERRITSMA, Cor Gratis lezen! Uittreksels van 20 literaire Boekenweekgeschenken. (Arnhem), Ellesy, (2000). Garenloos. 158 p. 1e druk.

€ 12

* Over de Boekenweekgeschenken van 1948 tot en met 1999.

92.  (BOEKENWEEK). SCHOUTEN, Wim Het gewoel om boekenfeesten. (Amsterdam), CPNB, 1987. Ingenaaid met omslag. 48 p. Ills.

€ 12

* Herinneringen aan diverse Boekenballen. Jaarwisselingsgeschenk 1987/1988. Niet in de handel.

93.  (BOEKENWEEK) Kleine collectie krantenknipsels betreffende de Boekenweek en het Boekenbal. Periode 1949-1978.

€ 15

* Compleet Wekelijks Bijvoegsel van de NRC van 30 maart 1963 met verschillende Boekenweekbijdragen, en 8 knipsels, maar wel leuke: onder meer een advertentie van Buddingh, Kouwenaar, Nooteboom, Smit en Vinkenoog die in 1959 op het Boekenbal reclame maakten voor sigaren, een boze reactie op een negatieve bespreking van De muze en het Ambacht en een knipsel over Jan Vrijmans activiteiten voor de CPNB.

25436394.  (BOEKENWEEK) Kleine collectie krantenknipsels betreffende de Boekenweek en het Boekenbal. Periode 1930-1940.

€ 15

* Slechts zes knipsels, maar er zijn wel bijzondere bij, o.m. twee over de ‘Boekendag’ van 1930, de voorloper van de Boekenweek en een over het prozadebuut van Vasalis in het Boekenweekgeschenk 1940.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10 maart 2010 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: