antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Architectuur / Architecture

1. AMSTERDAM-NOORD Rapport van de commissie voor het ontwerpen van een plan tot uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente Amsterdam benoorden het IJ. Den Haag, Van Langenhuijsen, 1903. 32 x 23 cm. Origineel halflinnen met gedrukte titel. 96 p. Met drie grote uitslaande kaarten, deels in kleuren gedrukt. 1e druk. Band iets verbruind, maar in goede staat.
€ 75
* Zeer gedetailleerd plan in groot formaat, een belangrijk boek voor de geschiedenis van Amsterdam-Noord.

2. (BERLAGE, H.P.) H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 – 12 Aug. 1934. Bijlage van het bouwkundig weekblad Architectura, No. 51, 1934. 36 x 26 cm. Origineel omslag. 56 p. Met illustraties in blauw en zwart. 1e druk. Achterkant omslag met gaatje. Voorkant iets verkleurd.
€ 20
* Herdenkingsuitgave in groot formaat. Bijdragen van A.D. Copier, Henriëtte Roland Holst, J.J.P. Oud, Albert Verwey e.a.

3. BERLAGE, H.P. Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. 25 x 19 cm. Gedecoreerd linnen. 80, 64 p. 1e druk. Rug iets verbleekt, bruin vlekje achterop, verder mooi.
€ 35
* Prachtig Berlage-boek naar ontwerp van S.H. de Roos: behalve het bandontwerp zijn ook de schutbladen en de typografie van De Roos. Oplage 1000 exx., waarvan 350 in plano vernietigd. Cat. Brusse 461.

4. (BERLAGE, H.P.). LINSE, Jan Ecce homines van J. Linse. Ontleding dezer schilderij en van haar religieuse beteekenis door Ds. J.B.Th. Hugenholtz. Inleiding v. H.P. Berlage. Gouda, Johan Mulder’s Uitgeversmaatschappij, [1931]. 28 x 22 cm. Geniet. 16 p. Met afbeeldingen van verschillende schilderwerken van Linse. 1e druk. Delicate uitgave aan de randen iets versleten en verkleurd.
€ 25
* Geen architectuur, wel Berlage. Opmerkelijke vormgeving met decoratieve belettering in goud, titelpagina in grijs (zie afb.). Ds. Hugenholtz uit Ammerstol was een van de initiatiefnemers van de grote ontwapeningsconferentie van Parijs in 1931. Jan Linse leefde van 1843-1906.


5. BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect. Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1918. 27 X 20 cm. Ingenaaid. 16 p. Met 9 architecturale tekeningen, waaronder een uitklapillustratie (26 x 51 cm!), en twee begrotingsgrafieken. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag wat roestig, rugje met wat slijtage.
€ 65
* Fraaie en delicate uitgave waarin de gevorderde plannen van beide gerenommeerde architecten voor jaarbeursgebouwen op het Vredenburg worden getoond, tevens uitnodiging tot intekenen op de aandelen.

6. BROMBERG, Paul Amerikaansche architectuur. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946. 26 x 18 cm. Halflinnen. 168 p. Veel zwartwit-illustraties. 1e druk. Wat roest.
€ 35
* Voorin een handgeschreven opdracht van de auteur: ‘5 December 1946/ voor Mantje/ Paul Bromberg// op de puinhoop van een oude vriendschap’. Bromberg (1893-1949) was een bekend (binnenhuis-)architect en geliefd auteur over woninginrichting. De oorlogsjaren had hij noodgedwongen in de Verenigde Staten doorgebracht, terwijl zijn kinderen ternauwernood aan de gaskamer ontsnapten. Dit boek, met veel foto’s van de gebouwen die Bromberg in Amerika had gezien, heeft goede informatie aan de Nederlanders mee te delen over de architectuur in de Nieuwe Wereld waarvan zij vijf jaar verstoken waren geweest.

7. (COUCY, Chateau de). INGÉNIA Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mètre. Paris, Jesco. Création Pélican Blanc, 1973. 40 x 45 cm. Omslag van stevig papier. 6 bladen bedrukt in bruin. 1e druk.
€ 40
* Boek in reuzenformaat met bouwplaten voor het beroemde middeleeuwse kasteel van Coucy.

8. (EESTEREN, C. VAN, J.J.P. OUD, Peter ALMA, Til BRUGMAN, Michel SEUPHOR e.a.) Piet Mondriaan herdenkingstentoonstelling. Stedelijk Museum Amsterdam November-December 1946. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1946. 24 x 17 cm. Original wrappers. 56 p. Text only. 1st edition. Vague moist stains on cover, some browning.
€ 28
* With texts by the artists Michel Seuphor and Peter Alma, the architects C. van Eesteren and J.J.P. Oud, memories about Mondrian 1910 by the author Til Brugman, and a text by Mondrian himself.

9. GRONOWSKI, Tadeusz Allgemeine polnische Landesausstellung 1929 Poznan Mai – September. Poznan, no publisher mentioned (only the printer, Drukarnia Sw. Wojciecha), 1929. Illustrated wrappers. (12) p. including cover. With 10 color illustrations and a centerfold with a panorama of the exhibition, signed ‘T. Gronowski’. Fine condition.
€ 90
* Not only the centerfold, but probably also the cover design and the simple but effective depictions of buildings inside were made in a New Objectivity style by Tadeusz Gronowski (1894-1990), the father of Polish graphic design. Very rare and in excellent condition.

10. JAARBEURS UTRECHT Holland’s Annual Industries Fair Utrecht. [Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland], 1919. 31 x 23 cm. Gedecoreerd linnen. 28 p. en 20 afbeeldingen op glanspapier, waarvan één uitslaand. De eerste helft van het boek in rood en zwart op geschept papier gedrukt. 1e druk. Voor- en achterin wat roest, nummertje op rug geschreven, exlibris van H.J. de Soeten.
€ 35
* Engelstalige uitgave: ‘This book was dedicated to Mr. Woodrow Wilson, President of the United States of America, on the occasion of his visit to Europe’. Met foto’s van de industriebeurs, van de toonkamers en van de geplande gebouwen van de Jaarbeurs, ontworpen door M. Brinkman en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Fraaie luxueuze uitgave.

11. KROPHOLLER, A.J. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl door A.J. Kropholler, architect te Scheveningen. Bussum, Gustav Schueler, 1918. 32 x 25 cm. Ingenaaid. 40 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s en tekeningen. Achterin 6 p. advertenties. 1e druk. Omslag iets verkleurd en met lichte slijtage aan de overstekende randen, maar in goede conditie.
€ 65
* Kropholler zet zijn ideeën en idealen uiteen en demonstreert ze in een aantal ontwerpen: enkele huizen in Laren, Blaricum. Zandvoort en Amsterdam, en kerken te Scheveningen, Beverwijk en Rotterdam. Inliggend een (beschadigde en niet-bijbehorende) reclamefolder voor Beethovenstraat 85-107 te Amsterdam, Flatgebouw Zuid-Uitleg (architect A.A. Kok). Zeer fraaie en kwetsbare uitgave.

13. LÉONARD, Edward La construction villageoise et rurale. Illustré de 13 planches en couleurs, de 48 reproductions d’après photographies, de 19 plans et dessins détaillés. Traduit du flamand par St. Chandler. Antwerpen, De Sikkel, 1929. Ingenaaid. 96 p. Vertaling van Bouwen in het dorp en op het land. Rugje en overstekend omslag wat beschadigd. Heel lichte vochtschade aan de rechterkant van het boekblok.
€ 35
* Panorama van wat er zoal gebouwd wordt in België. Van de broer van Jos Leonard, Edward (1890-1981). Ontwerp van Willy Godenne en Jos Leonard (die verantwoordelijk was voor het omslag en de initialen). Zie Katrien Van Haute, cat. Leonard B/1928/Leona.

14. LEONARD, Edward Land & Dorp. Aanteekeningen en werken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen op het land. Antwerpen, ’t Kersouwken, 1916. Geniet. 40 p. Met 16 afbeeldingen op kunstdrukpapier. 1e druk. Iets verbruind, hoekjes opgekruld.
€ 20
* Moderne visie op de ontwikkeling van het landelijk België door de oudere broer van Jos Leonard, de architect Edward Leonard (1890-1981).

15. LOGHEM, ir. J.B. van In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede c.a. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door W. de Graaf). (Woubrugge), Avalon Pers, (1982). Linnen met titeletiket (J.C. van Hooff). (28) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Met prospectus.
€ 35
* Welsprekend artikel van de bekende architect. Eén van de 33 Romeins genummerde exemplaren, gebonden in heellinnen door de Haarlemse binder J.C. van Hooff. Het uitvoerige nawoord eindigt met een citaat van Nescio.

16. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restoration architect.

17. ROLAND HOLST, R.N. De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland. Santpoort, Mees, [1925]. Geniet. 24 p. Bovenkant iets beschadigd.
€ 15

18. SANDBERG, Willem Landschapsarchitectuur en moderne kunst. In: Museum Journaal serie 6, no. 1. Amsterdam-Eindhoven-Otterlo, Stedelijk-Van Abbe-Kröller Müller, 1960. Geniet. 24 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
€ 15
* Omslag van Willem Sandberg. Ook met bijdragen van Pierre Jansen, H.L.C. Jaffé en V.W. van Gogh.

19. (VLAANDEREN, André). (GRATAMA, J., red.) Bouwkunst. Tweemaandelijksch tijdschrift. Jaargang 2, 1910. Den Haag, Mouton & Co., 1909-1910. 28 x 22 cm. Herbonden in halflinnen met kartonnen platten (met krokodilpatroon). Voorin omslag meegebonden (ontwerp André Vlaanderen). 196 p. Vele zwartwitillustraties. Met het exlibris van de graficus André Vlaanderen, de ontwerper van het omslag. 1e druk. Netjes.
€ 30
* Eigen exemplaar van de omslagontwerper, André Vlaanderen (signatuur rechtsonder). Bijdragen van Kropholler, Gratama, Reijers e.a. Onder meer over Lieven de Key, over Duin- en Kruidberg in Santpoort, het Huis aan de Drie Grachten, moderne Duitse architectuur, moderne landhuizen e.a. Zie Braches, Bouwstoffen p. 1319.

20. (WENDINGEN). ARCHITECTURA ET AMICITIA Membership card of Architectura et Amicitia for the year 1920. Amsterdam, Architectura et Amicitia, 1918? 20.8 x 7.0 cm, landscape format. Pale yellow print on cream-colored cardboard with relief. With orange fee stamp and signature of treasurer P. Vorkink, plus the number 182. Made out on A. Smit in Arnhem, with two bank stamps and some pencil notes (date and street). Light traces of use.
€ 100
* With the unmistakable Wendingen typography of Hendrik Wijdeveld, curiously enough printed in yellow ink and with an orange legal due stamp. A rare document!

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 423.493 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: