antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Architectuur / Architecture

Alle plaatjes worden groot als u ze aanklikt / All pictures are clickable

N I E U W

1. BETON – SLUISKIL Zwavelzuurfabriek voor de Compagnie Néerlandaise de l’Azote te Sluiskil. In: Technisch I.G.B. Nr. 21, Jan. 1932. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton-Bouw, 1932. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (4), 22 p. Met 10 grote foto’s en drie architectonische tekeningen in zwartwit. Met begeleidende tekst. Voorin en achterin geïllustreerde advertenties. 1e druk. Prima staat.
€ 45
* Verbluffend technisch tijdschrift over utiliteitsbouw met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote foto’s van de modernistische fabriek, die later bij de Nederlandse Stikstof Maatschappij hoorde en tegenwoordig bij Yara International ASA. In de oorlog had het gebouw nogal te lijden van bombardementen. Het tijdschrift Technisch I.G.B. verscheen onregelmatig van 1926 tot in de jaren vijftig, aanvankelijk steeds met dezelfde monumentale omslagillustratie (in offset uitgevoerd).

2. EEDEN, Frederik van / LONDON, Jaap Het godshuis in de lichtstad. Met ontwerp-teekeningen van J. London. Amsterdam, Versluys, 1921. Versierd linnen. (4), 76, (30) p. Met 15 platen op kunstdrukpapier naar tekeningen van London, vele uitklapbaar. 1e druk. Rug wat verkleurd. Binnenin wat roest.
€ 30
* Utopische plannen van Van Eeden met uitwerking door de (Nederlandse) architect London, die onder meer de gemeentehuizen van Wijk aan Zee en Halfweg ontwierp plus een aantal fabrieken in Maastricht.

3. (DOESBURG, Theo van) Het Bouwbedrijf. Maandblad voor bouwkunde, techniek en handel. Jg. III, nr 4. April 1926. Den Haag, Het Bouwbedrijf, 1926. 32 x 25 cm. Ingenaaid. (62) p. Met de losse plaat en beschermvloeipapier. Met veel foto’s en schema’s en 20 p. (deels geïllustreerde) advertenties. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 30
* Mooi technisch blad onder redactie van prof. Wattjes, Jan Wils en G.W. Scharroo. Geïllustreerd artikel van Theo van Doesburg over de architect André Lurçat. Met als bijvoegsel een mooie plaat van de winkelgalerij aan de Laan van Meerdervoort (‘West End’) van architect A.J. Westerman, die net gereedgekomen was.


1. BAZEL, K.P.C. de De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding van J.L.M. Lauweriks. Amsterdam, S.L. van Looy, (1925). 64 originele houtsneden, los liggend in 56 (van 58) vouwbladen. Met, los bijgevoegd, de inleiding door J.L.M. Lauweriks (Cahiersteek. (8) p.). In recente linnen overslagdoos met lint. Gedrukt door Leiter-Nypels in een oplage van 550 genummerde exemplaren.
€ 350
* Eén van de 50 Romeins genummerde exemplaren op Chine brut-papier. Deze uitgave verscheen oorspronkelijk in een linnen map. Voor de set die wij aanbieden is zo op het oog vrij recent een linnen overslagdoos vervaardigd. 63 houtsneden zijn gedrukt op 58 bladen, ieder blad bewaard in een vouwblad (de vouwbladen rond de houtsneden 30 en 39 ontbreken, de houtsneden zelf zijn wel aanwezig). Houtsnede 64 is het schutblad, geplakt op de binnenzijde van de overslagdoos.
De architect Karel de Bazel (1869-1923) is vooral bekend van het naar hem vernoemde reusachtige gebouw aan de Amsterdamse Vijzelstraat, maar hij was ook een begaafd houtsnijder, die zijn theosofische belangstelling met collega-architect J.L.M. (Mathieu) Lauweriks deelde.

2. BERG EN BOSCH Het Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht Instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland. (Bilthoven, eigen beheer, 1933. 22 x 15 cm. Ingenaaid met overstekend omslag. 88 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat gekreukt.
€ 25
* Uitvoerige brochure, mooi vormgegeven. Met tekstbijdragen van o.a. A.C. de Bruijn, J.Th. Nijkamp, W. Bronkhorst, Cornelis Veth, J. Brouha (sic) en Margreet van Höevell. O.a. over de glas-in-loodramen van Henri Jonas en Ninaber van Eijben.

3. (BERLAGE, H.P.) H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 – 12 Aug. 1934. Bijlage van het bouwkundig weekblad Architectura, No. 51, 1934. 36 x 26 cm. Origineel omslag. 56 p. Met illustraties in blauw en zwart. 1e druk. Achterkant omslag met gaatje. Voorkant iets verkleurd.
€ 25
* Herdenkingsuitgave in groot formaat. Bijdragen van A.D. Copier, Henriëtte Roland Holst, J.J.P. Oud, Albert Verwey e.a.

4. (BERLAGE, H.P.). LINSE, Jan Ecce homines van J. Linse. Ontleding dezer schilderij en van haar religieuse beteekenis door Ds. J.B.Th. Hugenholtz. Inleiding v. H.P. Berlage. Gouda, Johan Mulder’s Uitgeversmaatschappij, [1931]. 28 x 22 cm. Geniet. 16 p. Met afbeeldingen van verschillende schilderwerken van Linse. 1e druk. Delicate uitgave aan de randen iets versleten en verkleurd.
€ 25
* Geen architectuur, wel Berlage. Opmerkelijke vormgeving met decoratieve belettering in goud, titelpagina in grijs (zie afb.). Ds. Hugenholtz uit Ammerstol was een van de initiatiefnemers van de grote ontwapeningsconferentie van Parijs in 1931. Jan Linse leefde van 1843-1906.

5. (BOUWKUNST). BERLAGE, H.P., W. DUDOK, Jan GRATAMA, J.F. STAAL, J. LUTHMANN e.a. (red.) Moderne bouwkunst in Nederland. 12 delen van de serie van 20. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932-1935. Alle delen zijn ingenaaid. 48-96 p. Rijk geïllustreerd in zwartwit: foto’s en plattegronden. 1e drukken. Wat gebruikssporen (o.a. bibliotheekstempels in sommige exemplaren).
€ 90
* Delen 1, 3, 4, 10-17, 19. Met twee prospectussen. Zeer informatief, o.a. over de Amsterdamse School.

6. BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect. Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1918. 27 X 20 cm. Ingenaaid. 16 p. Met 9 architecturale tekeningen, waaronder een uitklapillustratie (26 x 51 cm!), en twee begrotingsgrafieken. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag wat roestig, rugje met wat slijtage.
€ 65
* Fraaie en delicate uitgave waarin de gevorderde plannen van beide gerenommeerde architecten voor jaarbeursgebouwen op het Vredenburg worden getoond, tevens uitnodiging tot intekenen op de aandelen.

7. (COUCY, Chateau de). INGÉNIA Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mètre. Paris, Jesco. Création Pélican Blanc, 1973. 40 x 45 cm. Omslag van stevig papier. 6 bladen bedrukt in bruin. 1e druk.
€ 40
* Boek in reuzenformaat met bouwplaten voor het beroemde middeleeuwse kasteel van Coucy.

8. (CUYPERS, Pierre) Dr. Cuypers Gedenkboek 1827-1927. Zonder plaats, “Limburg”, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, 1927. 22 x 15 cm. Ingenaaid. 114 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets versleten. Wat roestig. Achterin een hele pagina aantekeningen over Cuypers in rode balpen.
€ 30
* Met bijdragen van een groot aantal notabelen met als eerste minister Waszink, maar ook van Lodewijk van Deyssel en zijn zuster Elisabeth Alberdingk Thijm en de architecten Henri Evers en Jan Stuyt. Ook met een ledenlijst en andere gegevens van het Eere-Comité voor Cuypers en van het Genootschap “Limburg”. De ontwerper van het horror vacui-rijke omslag wordt helaas niet genoemd.

9. (CUYPERS, Pierre) Dr. Cuypers-nummer. Het Gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke Kunst- en Oudheidkunde. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde. September 1921. Utrecht, St. Bernulphusgilde, 1921. 27 x 20 cm. Ingenaaid. (64, 10) p. Rijk geïllustreerd in bruin. 1e druk. Omslag gevlekt en verkleurd. Met bibliotheekstempels. Van binnen in goede staat.
€ 30
* Met bijdragen van o.m. Joseph J. Cuypers, Huib Luns en Jan Stuyt. O.a. foto’s van Haarzuilens in aanbouw.

10. HAUSBRAND, F. Kleine landhuizen in Holland – Maisons de campagne – Kleine Landhäuser – Small country-houses. Amsterdam, Kosmos, 1938. 28 x 21 cm. Gedecoreerd linnen. 96 p. Veel foto’s (zwartwit). Inleiding in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 1e druk. Hakje bovenaan de rug, band deels stoffig, verder mooi. Met stempel ‘Recensie exemplaar’.
€ 40
* Met foto’s en beschrijving van moderne villa’s (de geschatte bouwprijzen worden vermeld bij de huizen – vanaf 3000 gulden), ontworpen door architecten als Brinkman-Van der Vlugt, Briët, Duintjer, Eschauzier, Merkelbach, Rietveld en Van Tijen. Amsterdam, het Gooi, Kennemerland zijn goed vertegenwoordigd.

11. HUSZÁR, Vilmos (omslagontwerp), Jan WILS, H.P. BERLAGE Volkswoningbouw. Album, bevattende twintig platen van de woningcomplexen: Eerste Rotterdamsche Tuindorp “Vreewijk” – Burgemeester Vernède-park te Voorschoten – Gemeentelijke woningbouw te Hilversum – Woningbouw te Velzen en Breukelen. Teekeningen van architect Jan Wils, inleiding van Dr. H.P. Berlage, ontwerp omslag V. Huszar. Den Haag, Haagsche Kunstkring, 1921. 43 x 32 cm. Halflinnen portfolio met drie flappen, aan voor- en achterkant op zijn kubistisch versierd door Vilmos Huszár. 20 bladen van lichtgetint zwaar papier met tekeningen van woningen en 6 voor- en tussenbladen van donkerder papier met toelichting en plattegronden. 1e druk. Titelblad deels verbruind, de twee rechterhoekjes iets gebutst, verder mooi en gaaf.
€ 750
* Hypermoderne, schitterende bouwkundige uitgave die recht doet aan de modernistische stroming van de architectuur uit de vroege jaren twintig. Bovendien is dit boek in veel betere staat dan gewoon: het grote formaat veroorzaakt vaak vochtvlekken en hoekslijtage. Alleen is het titelblad tussen de flappen verkleurd.

12. JAARBEURS UTRECHT Holland’s Annual Industries Fair Utrecht. [Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland], 1919. 31 x 23 cm. Gedecoreerd linnen. 28 p. en 20 afbeeldingen op glanspapier, waarvan één uitslaand. De eerste helft van het boek in rood en zwart op geschept papier gedrukt. 1e druk. Voor- en achterin wat roest, nummertje op rug geschreven, exlibris van H.J. de Soeten.
€ 35
* Engelstalige uitgave: ‘This book was dedicated to Mr. Woodrow Wilson, President of the United States of America, on the occasion of his visit to Europe’. Met foto’s van de industriebeurs, van de toonkamers en van de geplande gebouwen van de Jaarbeurs, ontworpen door M. Brinkman en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Fraaie luxueuze uitgave.

13. KLERK, Michel de Wendingen. Meubelen M. de Klerk. (Jg. 7, no.10). Santpoort, C.A. Mees, 1924. 34 x 32 cm. Genaaid met raffia. 26 bladen, bedrukt in zwart en grijs. Met reproducties van het werk van Michel de Klerk, gefotografeerd door Bernard Eilers. Veel advertenties. 1e druk. Omslag verbruind. Randen gekreukt. Naaisel ontbreekt grotendeels.
€ 140
* Inleiding van H.Th. Wijdeveld, omslag aan beide kanten van Fokko Mees. De foto’s (natuurlijk in zwart-wit, of eigenlijk bruin-crème) laten de meubels en ontwerptekeningen bijzonder goed uitkomen, wat niet altijd het geval is in andere nummers van Wendingen. Helaas is de staat matig. Bijgevoegd twee andere nummers van Wendingen in nog slechtere staat: jaargang 5 nr. 1 over de glas-in-loodramen van R.N. Roland Holst en jaargang 1 nr. 5 met het beeldverhaal over koning Attila in het Hongaars.

14. KROPHOLLER, A.J. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl door A.J. Kropholler, architect te Scheveningen. Bussum, Gustav Schueler, 1918. 32 x 25 cm. Ingenaaid. 40 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s en tekeningen. Achterin 6 p. advertenties. 1e druk. Omslag iets verkleurd en met lichte slijtage aan de overstekende randen, maar in goede conditie.
€ 65
* Kropholler zet zijn ideeën en idealen uiteen en demonstreert ze in een aantal ontwerpen: enkele huizen in Laren, Blaricum. Zandvoort en Amsterdam, en kerken te Scheveningen, Beverwijk en Rotterdam. Inliggend een (beschadigde en niet-bijbehorende) reclamefolder voor Beethovenstraat 85-107 te Amsterdam, Flatgebouw Zuid-Uitleg (architect A.A. Kok). Zeer fraaie en kwetsbare uitgave.

15. KROPHOLLER, A.J.& C.M. van MOORSEL Pzn. Gedachten over kerkbouw. Amsterdam, ’t Kasteel van Aemstel, 1925. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag wat versleten. Bibliotheekplakker en -stempel van een katholieke instelling te Mook.
€ 20
* Zeer efemeer boekje met elementaire ideeën over het bouwen van kerken door twee Haagse spraakmakende architecten.

16. (KURVERS, Anton). COLIJN, P.J. Zee- en rivierwerken. (Art-deco binding design by Anton Kurvers). Amsterdam, Voorheen Van Mantgem & de Does, [1921]. Decorated cloth. XII, 300 pp. With many photos, diagrams, drawings and fold-out plates. 1st edition. Name up front.
€ 20
* “Sea and River Works”. Study book for waterworks engineers. Attractive art-deco binding.

17. (LE CORBUSIER). MENS, Robert Le Corbusier en Nederland. Utrecht, Kwadraat, 1985. A4. Origineel omslag. 164 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Uitvoerige studie, nu schaars.

18. LÉONARD, Edward La construction villageoise et rurale. Illustré de 13 planches en couleurs, de 48 reproductions d’après photographies, de 19 plans et dessins détaillés. Traduit du flamand par St. Chandler. Antwerpen, De Sikkel, 1929. Ingenaaid. 96 p. Vertaling van Bouwen in het dorp en op het land. Rugje en overstekend omslag wat beschadigd. Heel lichte vochtschade aan de rechterkant van het boekblok.
€ 35
* Panorama van wat er zoal gebouwd wordt in België. Van de broer van Jos Leonard, Edward (1890-1981). Ontwerp van Willy Godenne en Jos Leonard (die verantwoordelijk was voor het omslag en de initialen). Zie Katrien Van Haute, cat. Leonard B/1928/Leona.

19. LEONARD, Edward Land & Dorp. Aanteekeningen en werken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen op het land. Antwerpen, ’t Kersouwken, 1916. Geniet. 40 p. Met 16 afbeeldingen op kunstdrukpapier. 1e druk. Iets verbruind, hoekjes opgekruld.
€ 20
* Moderne visie op de ontwikkeling van het landelijk België door de oudere broer van Jos Leonard, de architect Edward Leonard (1890-1981).

20. LISSITZKY, El Russland. Die Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion. Serie Neues Bauen in der Welt 1. Vienna (Wien), Anton Schroll & Co, 1930. 28 x 23 cm. Original illustrated wrappers. 104 p. With 104 illustrations. 1st edition. Backstrip worn, two edge pieces of the cover are missing (see picture).
€ 750
* With handwritten signature of Ir. C. Strumphler (1911-1981), a female Dutch engineer and an urban planner.

21. MALDEREN, Luc Van, & Pierre PUTTEMANS Architectures industrielles en Belgique et ailleurs. Bruxelles, Editions Labor, 1992. Oblong 24 x 28 cm. Softcover. 208 p. Like new.
€ 35
* The beauty of the industrial heritage.

22. NEDERLANDS BETON IN BREDA De nieuwe watertoren in den Belcrumpolder te Breda. In: Technisch I.G.B. Nr. 37, Jan. 1936. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton-Bouw, 1936. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (2), 18 p. Met 11 grote foto’s en drie architectonische tekeningen in zwartwit. Begeleidende tekst van P. Hornix, de architect van de watertoren. Voorin en achterin geïllustreerde advertenties. 1e druk. Prima staat.
€ 45
* Verbluffend technisch tijdschrift met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote foto’s van de modernistische watertoren aan de Speelhuislaan in aanbouw en gereed. Het Technisch-I.G.B.-blad verscheen onregelmatig van 1926 tot in de jaren vijftig, aanvankelijk steeds met dezelfde monumentale omslagillustratie (in offset uitgevoerd).

24. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restoration architect.

25. ROLAND HOLST, R.N. De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland. Santpoort, Mees, [1925]. Geniet. 24 p. 1e druk. Teer omslag los en aan de randen beschadigd.
€ 15
* Lezing gehouden voor Architectura et Amicitia in 1924.

26. RUTTEN, Felix Moderne bouwkunst in Tsjechoslowakije. (Met 18 originele foto’s). Doorslag van typoscript. Vijf bladen dun papier, horizontaal gevouwen. Met vele kleine verbeteringen. Aan het eind gedateerd ‘Praag, april ’34’ en gesigneerd. Laatste blad gekreukt. Met originele zwartwitfoto’s in verschillende formaten (ca. 16/23 x 10/14 cm). Hier en daar een hoekkreukje. Alle foto’s zijn aan de achterkant beschreven in verschillende handschriften en sommige bestempeld met de naam ‘Centropress’.
€ 200
* Over de zelfbewuste opkomst van het Tsjechische volk en zijn nationalisme vanaf 1848 tot de erkenning van zijn onafhankelijkheid in 1918 – een uitvoerige inleiding tot het eigenlijke onderwerp, de nieuwe architectuur.
Felix Rutten (1882-1971) was een overtuigd Limburger, maar ook een buitenbeentje, een aimabele, rusteloze flierefluiter die zich met zijn pen in leven hield, als dichter, journalist, reisschrijver en tenslotte als secretaris van de Witte Paters te Rome, waar hij de laatste 35 jaar van zijn leven doorbracht.
Of dit artikel gepubliceerd is, kon ik niet ontdekken. Op de foto’s figureert o.a. het restaurant Barrandov van Max Urban, het hypermodern ogende Kolej krále Alexandra van Dobrovic, het Strašnice-crematorium met zijn aangrijpende historie en het bankgebouw van Gocar in Pardubice, ook andere gebouwen van deze architect, zoals het met Kysela en anderen ontworpen Baťa-glaspaleis. == Typescript article in Dutch about modern Czech architecture (1934) with 18 original photographs.

27. SANDBERG, Willem Landschapsarchitectuur en moderne kunst. In: Museum Journaal serie 6, no. 1. Amsterdam-Eindhoven-Otterlo, Stedelijk-Van Abbe-Kröller Müller, 1960. Geniet. 24 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
€ 15
* Omslag van Willem Sandberg. Ook met bijdragen van Pierre Jansen, H.L.C. Jaffé en V.W. van Gogh.

28. SERAFINI, Luigi Codex seraphinianus. Amsterdam, Meulenhoff-Landshoff, 1983. 35 x 25 cm. Linnen met stofomslag. Gedrukt op gevergeerd papier. Rijk geïllustreerd in kleuren. 1e Nederlandse uitgave. Klein scheurtje in het stofomslag op de rug, en enkele kleine vlekjes op de rug van de linnen band.
€ 195
* Alomvattende encyclopedie van een imaginaire wereld met eigen taal en schrift, voor het eerst gepubliceerd door Franco Maria Ricci in 1981. Cultfoliant van de ongrijpbare en onnavolgbare architect, kunstenaar en ambachtsman Serafini (geboren in Rome, 1949).

29. STUYT, Jan Handgeschreven brief aan Herman van den Eerenbeemt. Op eigen briefpapier bedrukt met naam en adres. 27 x 22 cm. Eén blad, eenzijdig beschreven, 12 r. Gesigneerd ‘tt Jan Stuijt’ en gedateerd ‘St. Raymundus à Pennafort 1912’ (= 7 januari). Wat gekreukt.
€ 40
* Architect Stuyt (1868-1934, ontwierp vele katholieke kerken, hele woonwijken, scholen, villa’s) suggereert aan Van den Eerenbeemt dat hij even een officieel dankbetuigingsschrijven op het Officieel Papier’ moet sturen van de katholieke kunstvereniging De Violier aan twee bouwfirma’s ‘voor hunne zoo gewaardeerde en belangelooze medewerking tot welslagen van het feest! Mag ik erop rekenen dat dat zaakje in orde komt’.
De ondernemer Herman van den Eerenbeemt (1890-1951) was de man achter N.V. van Munster’s Uitgevers-Maatschappij en een voorman van de katholieke cultuur, onder andere als voorzitter van De Violier.

30. UTRECHT, PSYCHIATRISCHE KLINIEK De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Utrecht, eigen beheer, [1913]. Oblong 20 x 25 cm. Linnen met vergulde titel. (24) p. Met plattegronden van de nieuwe kliniek en 17 fotografische afbeeldingen, gedrukt in bruin. Tekst in rood. 1e druk. Vage vlekjes op voorkant, verder mooi.
€ 65
* Deze kliniek werd gesticht door prof. Karl Heilbronner (1869-1914) en geopend in 1913 in een groot gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Tegenwoordig zijn er woningen in het oude gebouw. Met dit fotoboek werd de kliniek voorgesteld. Niet in de NCC (alleen een fotografische reproductie).

31. VANDENHOVE, Charles Visie op de stad. Charles Vandenhove in de Stationsbuurt Den Haag. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1988. 23 x 23 cm. Ingenaaid. 60 p. Rijk geïllustreerd. Met de bijlage, waarop de gevelwanden zijn weergegeven. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten.
€ 40
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht ‘À Victor Frijser, En souvenir et/ en remerciement pour votre précieuse collaboration/ CVandenhove/ Liège le 22-7-88’. Informatieve uitgave over de Belgische architect Charles Vandenhove (1937-2019) die zijn stempel drukte op de vernieuwde Stationsbuurt in Den Haag.

32. (WORM, Piet) Het Plan. Samengesteld door de redactie van het tijdschrift der architectengroep “De 8” te Amsterdam en de Vereniging “Opbouw” te Rotterdam. Typographie Piet Worm. Premie 1936. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1936. 28 x 22 cm. Ringband. 66, (22) p. Zeven hoofdstukken geïllustreerde tekst van o.a. Mart Stam, H. Mastenbroek, Koen Limperg en C. Zwikker, gevolgd door een Naamlijst voor Handel en Industrie in de Bouwvakken (4 bladen) en 18 geïllustreerde advertentiebladen, verscheidene met schitterende fotocollages, aan de rand voorzien van duimgaten. 1e druk. Deze uiterst kwetsbare, vormgevingstechnisch verbazende uitgave is in goede staat: intact en niet gekreukt. Bij de ringband bovenaan is het papier een weinig versleten. Enkele bladen van de Naamlijst zijn aan elkaar geplakt en de achterkant is iets vergeeld.
€ 85
* Typografisch zeer opvallende uitgave in een soort illustratieve zakelijkheid met opmerkelijke lichtpaarse steunkleur. Binnenin veel wit-op-zwartschema’s voor bouwkunde en architectuur. Opmerkelijk!

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: