antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

NIEUW – NEW ADDITIONS – RECENT

Recente aanwinsten buiten de nieuwsbrieven plus enkele gewijzigde beschrijvingen en verlaagde prijzen

1. BEDRIJFSREKLAME, De De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering der Bedrijfsreklame. Eerste jaargang nummer 2, Augustus 1916. Amsterdam, De Bedrijfsreklame, 1916. 31 x 22 cm. Origineel geïllustreerd omslag (ontwerp André Vlaanderen, een compositie met haan en mercuriusstaf in rood, groen en zwart op grijsgewolkt papier). 32 p. Grijze en donkergroene steunkleuren. Compleet met alle ingeplakte bijlagen, o.a. twee ontworpen door Willy Sluiter. 1e druk. Zeer goede staat: fris exemplaar zonder kreukjes, alleen een donker randje langs het omslag.
€ 95
* Leider der redactie W.H. de Buisonjé. Tweede nummer van dit luxe tijdschrift, dat bestond van 1916-1921. Vol prachtige advertenties en met mooie typografie.

2. BEDRIJFSREKLAME, De De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering der Bedrijfsreklame. Eerste jaargang nummer 1, Juli 1916. Amsterdam, De Bedrijfsreklame, 1916. 31 x 22 cm. Origineel geïllustreerd omslag (ontwerp André Vlaanderen, een compositie met haan en mercuriusstaf in rood, goud en zwart op crème papier). 32 p. Rode en donkergele steunkleuren. Compleet met alle ingeplakte bijlagen, o.a. een menu ontworpen door Piet van der Hem. 1e druk. Zeer goede staat: fris exemplaar zonder kreukjes.
€ 95
* Hoofd der redactie W.H. de Buisonjé. Eerste nummer van dit luxe tijdschrift, dat bestond van 1916-1921, het eerste in een prachtige traditie.

4. BEZAAN, Jo Jac. van Hattum. Het boek van Marc. (11 originele linosneden). Elf linosneden afgedrukt op Japans papier, waaronder een titelpagina. Tien zijn er op bladen geschept papier geplakt, waarop met potlood een kort bijschrift is geschreven, maar de titel niet. Vermoedelijk eind jaren 40.
€ 333
* De Puttense schilder Jo Bezaan (1894-1952) illustreerde één boek van Van Hattum, het vermakelijke boekje met kinderrijmen voor volwassenen: Van Odrimond, Millimas en anderen (1941). De verhalenbundel Het boek van Marc van Van Hattum is nooit verschenen, maar enkele verhalen waarvan we de titels in de bijschriften lezen, zijn wel bekend: Duivelsschool, Jonge gelukken, Miss X. Andere titels: Beesten, De doodstraf, Nachtschade, Het nieuwe Ivoor en De overwinning. In het Rijksmuseum is één van deze prenten aanwezig met het jaar 1946.

5. (BUAT, RITMEESTER) Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslant, jegens den Ritmeester Buat. Gepronuncieert den elfden October Anno 1666. Den Haag, Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1666. Lijmsporen rond de rug. 8 p. In gotische letters. Met leuk vignet en initiaal A. Wat vuil en gekreukt, veel regels zijn oudtijds in pen onderstreept.
€ 75
* In onze tijd nog bekend van het televisiespel Ritmeester Buat van Dick Dreux en uit een vorige tijd van de roman Elizabeth Musch van Van Lennep. Doordat de succesvolle officier Buat trachtte vrede tussen de Hollanders en Engeland te stichten, en Lodewijk XIV tegen de Nederlanden op te zetten, riep hij de toorn van Johan de Witt over zich af.

6. CAMPERT, Remco & YSBRANT Openingen. (Met drie originele kleurenlitho’s van Ysbrant ·17·). Antwerpen, Demian/ Het Gonst, 2009. 25,5 x 31,5 cm. Halflinnen overslagband met twee platten (Binderij Van Waarden). (32) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Spectrum en gedrukt op Zerkall Litho in een oplage van 75 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Vierde gezamenlijke boekproductie van Campert en Ysbrant. Ingenieuze band: het rechterplat is voorzien van evenzovele openingen als er afdelingen in de bundel zijn (drie). Ysbrant ·17· is als Ysbrant van Wijngaarden in Den Haag geboren (1937-2021) maar leefde reeds sinds zijn studiejaren in Antwerpen (met een langdurige onderbreking in Venetië).

7. FONTENELLE, Bernard de Irons-nous sur la Lune? Paris, Typographie Pierre Gaudin, 1962. Decoratief papieren omslag. 12 p. gedrukt in blauw en zwart op geschept papier. Met een originele houtsnede en een initiaal N van Pierre Gaudin. Iets verbleekt.
€ 20
* Nieuwjaarswens van Marius Péraudeau (1906-1992), de directeur van de papierfabriek Moulin Richard de Bas, vandaar de schitterende papiersoorten.

8. (FAUST-PARODIE). FAMULUS WAGNER Der Militairische Faust. Eine Höllenparodie vom Famulus Wagner. Illustriert von O. Berlijn, Verlag des Berliner Lith. Instituts (Julius Moser), (1891). 24 x 15 cm. Halflinnen. (2), 46 p. Met illustraties in donkerbruin afgedrukt. 1e druk. Wat verbruind en roestvlekkig.
€ 30
* Militaire Faustparodie met grappige, knappe tekeningen. De persoon achter ‘Famulus [= hulpje] Wagner’ is tot heden onbekend gebleven.

9. LETTERPROEF horizontal eine Erfolgsschrift besonderer Prägung. horizontal caractère attractif de conception nouvelle. Münchenstein (CH), Haas’sche Schriftgiesserei, (1965?). Bladformaat 63 x 21 cm. Verticale (!) leporello van 12 p., gedrukt in rood en zwart. Ontwerp W. Fisch in Zürich. Enkele kleine roestvlekjes.
€ 30
* De zeer brede computerachtige letter ‘horizontal’ werd ontworpen door Max Miedinger (1910-1980), die ook verantwoordelijk was voor de Helvetica. Inventieve, efemere folder waarin voorbeeldreclames gemengd worden met lettergegevens.

10. LION CACHET, C.A. De kunstwereld. Weekblad voor Nederland en België gewijd aan Letteren, Tooneel, Muziek, Schilder-, Bouw- en Beeldhouwkunst. 1e jaargang, no. 25. Amsterdam, De Kunstwereld, 1894. 41 x 33 cm. Origineel lithografisch omslag. (2), 8 p. 1e druk. Afgezien van wat nietjesroest in uitstekende staat, niet horizontaal of verticaal gevouwen
€ 395
* Fantastische grote omslaglitho gedrukt in groen, met een monster tussen in facetten geslepen edelstenen, hurkende onder twee harpen. Bloem- en plantmotieven aan de zijkanten, alles in vroege art nouveau. In het blad ligt een groot portret van Richard Wagner. Met artikelen over kunst (o.a. Odilon Redon, over de Antwerpse Tentoonstelling, en geschreven door o.a. Edward B. Koster en Charles van Deventer). Advertenties op de overige drie bladzijden van het omslag. Zeer zeldzame vroege art nouveau lithografie van Lion Cachet, en dat in uitstekende staat, ongevouwen in het complete tijdschrift waar de litho voor gemaakt is!

11. (LION CACHET, C.A.). BAKEL, Dr. H.A. van Kleinoodiën uit Luther’s nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gemarmerd donkerblauw linnen bedrukt in zilver en goud en vervolgens geëtst (ontwerp C.A. Lion Cachet; uitvoering C.J. Mensing). (2), XII, 298 p. Kop verguld. Gezet uit historische lettertypen van Joh. Enschedé & Zonen en gedrukt op Hollands papier in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar met exlibris van B.A. Venemans en met diens inliggende aantekeningen voor een artikel uit 1961(?) over ‘De waarde van het Psalmboek’.
€ 450
* Bijzondere, moeilijk te beschrijven boekband: elk afzonderlijk exemplaar van deze uitgave werd met de hand op de linnen band (voorplat, rug, achterplat) geëtst, waardoor geen exemplaar precies hetzelfde is. Lion Cachet was ingenomen met het resultaat van dit kunstzinnige experiment: ‘Ik voor mij heb geen band ooit op linnen gemaakt, dien ik zoo geslaagd vind en waarover ik zoo tevreden ben als dezen’. Lang niet alle exemplaren van deze titel zijn voorzien van deze kunstenaarsband.
Braches Bouwstoffen 1080.
Ook het binnenwerk is met zorg gedrukt bij Joh. Enschedé & Zonen. Daarbij werd gebruik gemaakt van oude Schwabacher- en Frakturletters, waarvan de geschiedenis uit en te na uit de doeken wordt gedaan (p. XI-XII), compleet met het verhaal van de Spaanse zeerovers die twaalf in Pennsylvania gedrukte Lutherbijbels te gelde maakten.
Ds. B.A. Venemans (1908-1992) was een van de twee initiatiefnemers van de bibliofiele Marnixpers, en productief auteur en verzamelaar van oude Luther-drukken.

12. LODEIZEN, Frank Scoreliana. Negen gebatikte tekeningen van Frank Lodeizen en negen gedichten van Aad Hoetjes, ontstaan aan de voet van de Schoorlse duinen. (In druk opgedragen aan Bert Schierbeek). Amsterdam, eigen beheer, 1992. 35 x 24 cm. Linnen met stofomslag. (22) p. Gedrukt in 59 genummerde en gesigneerde exemplaren bij de Poortpers van Gerard Timmer, waarvan 9 Romeins genummerde werden voorzien van een extra blad met originele tekening van Lodeizen en een handgeschreven gedicht van Hoetjes. 1e druk. Stofomslag aan de randen gekreukt en iets ingescheurd.
€ 100
* Dit is nr. II van de Romeins genummerde exemplaren; het extra blad ontbreekt echter. Op de colofonpagina is het boek gesigneerd door Lodeizen en Hoetjes, maar ook door Bert Schierbeek. Bovendien hebben Hoetjes en Lodeizen het boek beide van een intieme handgeschreven, gesigneerde opdracht voorzien: ‘voor Ernst van de Bij/ die erbij was/ terwijl ik bezig was/ met Bert en ernst/ in vriendschap,/ Aad’ en ‘schandalig zalig/ de herkenning van/ de onzin/ ernst!/ Frank’.

13. MERKEN, Lucretia Wilhelmina van David. In twaalf boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768. 26 x 20 cm. Half kalfsleer met stippelmarmerplatten. (4), 396 p. Niet afgesneden. Met 13 gravures buiten de tekst van S. Fokke plus een titelgravure. 2e druk. Bandbekleding versleten.
€ 95
* Een beroemd achttiende-eeuws boek, gedrukt op zwaar papier met brede marges, met schitterende barokke prenten van Simon Fokke. Een omvangrijk Bijbels heldendicht over koning David, eigenlijk vooral over de daden van David tot aan zijn kroning – en over het dramatische verloop van de boezemvriendschap van David met Jonathan, dat met de dood van de laatste eindigt. Lucretia van Merken was de meest succesvolle Nederlandse schrijfster van haar tijd; haar toneelstukken werden veel opgevoerd en dit dikke en luxueus uitgegeven boek werd binnen het jaar herdrukt. Deze tweede druk is van fouten gezuiverd, zodat de Errata aan het eind van de eerste druk vervangen konden worden door een uitgeversadvertentie.
Er bestaan ook exemplaren zonder de prenten, want die konden los besteld worden om in het boek aan te brengen. Maar dit exemplaar is compleet.

14. NOOTEBOOM, Cees Rituelen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1985). Garenloos. 192 p. 9e druk.
€ 15
* Gesigneerd op de titelpagina en gedateerd ‘Nijmegen/ 30.11.85.’.

15. (PAPIER). VALLS Y SUBIRÁ, Oriol A Lively Look at Papermaking. North Hills, Pennsylvania, Bird & Bull Press, 1980. Gedecoreerd karton. (48) p. Gedrukt in groen en zwart in 300 exemplaren op Ingres-Büttenpapier. Fraaie band van papier naar 18e-eeuws Frans model door Edward G. Parrot II. 1e druk. Netjes.
€ 45
* Spaanse rijmpjes met vrolijke plaatjes (18e eeuw) over het maken van eenvoudig papier zoals sigarettenvloei. Mooi vormgegeven.

16. SLAUERHOFF, J. Verzamelde werken. Rotterdam (Proza IV: Den Haag; Proza V: Amsterdam), Nijgh & Van Ditmar/ K. Lekkerkerker, 1940-1957. Acht delen. Verguld halfleer met groflinnen platten. Niet afgesneden. Typografische verzorging Jan van Krimpen. 1e druk. Ruggen wat verschoten en met schaafplekjes.
€ 750
* Een van de 50 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek (deel 8 (Proza V) op Pannekoek) en gebonden in halfleer. Gedichten I-III en Proza IÍV zijn uniform genummerd (nummer 16), het later (in 1957) door K. Lekkerkerker in eigen beheer uitgeven Proza V heeft nummer 36. Zeer zeldzame, complete set van de luxe editie.
Uit de bibliotheek van de legendarische bibliofiel Emile van der Borch van Verwolde, met diens door John Buckland Wright ontworpen exlibris in Gedichten I, II en III en Proza I. Deze delen verschenen in 1940 en 1941. De delen vanaf Proza II verschenen pas vanaf 1944, terwijl Van der Borch van Verwolde op 20 juli 1943 door de Duitsers was gefusilleerd. Blijkbaar heeft zijn familie het ‘abonnement’ op de serie toch voortgezet, gezien de gelijke nummering tot en met Proza IV (verschenen in 1946).
Qua inhoud en qua provenance is een méér tot het hart sprekende serie boeken moeilijk te vinden.

17. THE LYRIC POETS 14 titels in 15 delen in rijkverguld blauw linnen. Redactie Ernest Rhys. Londen, J.M. Dent, [1894-1900]. 15,5 x 10 cm. Uniform turquoise linnen met rijke goudversiering op het voorplat en de rug (ontwerp van Herbert Granville Fell). Koppen verguld. Leeslint. Ca. 200 p. elk. Frontispices in diepdruk met beschermvloeipapier. Titelpagina’s in rood en zwart. Vignetten en sierlijsten in jugendstil. Niet afgesneden. Nette set, de exemplaren met onopvallende feilen zoals roestvlekjes aan het begin en eind van het boek, een inscriptie voorin, een klein kleurverschil of een doffer stukje. Er ontbreekt één deel: The Lyric Poems of Wordsworth (vol. 8).
€ 295
* 1. The Prelude to Poetry. The English Poets in the defence and praise of their own art; 2. The Lyric Poems of Edmund Spenser; 3. The Lyric Poems of Robert Burns; 4. Lyrical Poetry from the Bible in twee delen; 5. The Lyric Poems of Shelley; 6. The lyric poems of Sir Philip Sidney; 7. The Lyric Poems of Thomas Campion; 9. The Lyric Poems of Robert Herrick; 10. The Lyric Poems of Beaumont & Fletcher; 11. The Lyric Poems of John Keats; 12. The Lyric Poems of Robert Browning; 13. English Madrigals in the Time of Shakespeare; 14. The Lyric Poems of Alfred Lord Tennyson.
Wordsworth ontbreekt! Het zijn 14 titels in 15 delen.

18. THE LYRIC POETS 3 titels in rijkverguld soepel perkament. Redactie Ernest Rhys. Londen, J.M. Dent, [1894-1900]. 15,5 x 10 cm. Uniform soepel perkament met rijke goudversiering op het voorplat en de rug (ontwerp van Herbert Granville Fell). Koppen verguld. Leeslint. Ca. 200 p. elk. Frontispices in diepdruk met beschermvloeipapier. Titelpagina’s in rood en zwart. Vignetten en sierlijsten in jugendstil. Niet afgesneden. De tere doorrijglinten ontbreken. Nette set, de exemplaren met onopvallende feilen zoals roestvlekjes aan het begin en eind van het boek, wat kreukjes in het papier. Alle drie delen hebben een ongeveer gelijkluidende inscriptie voorin: “D”/ B. [of H.] 28/10/00. en twee andere data in datzelfde jaar 1900.
€ 295
* 8. The Lyric Poems of William Wordsworth; 11. The Lyric Poems of John Keats; 12. The Lyric Poems of Robert Browning.
Niet alleen is dit een bijzonder aantrekkelijke boekenreeks, ook hebben deze boeken een zekere invloed gehad op Nederlandse boekvormgeving. Een artikel van Paul van Capelleveen <https://www.dbnl.org/tekst/_jaa006199801_01/_jaa006199801_01_0004.php&gt;
In het Jaarboek Letterkundig Museum 7 (1998) vindt u daar alles over terug.
Ondraaglijk, natuurlijk, dat de mooie serie in blauw linnen één deeltje mist – de Wordsworth, en dat diezelfde Wordsworth wel tot de drie perkamenten titels behoort!
Maar de linnen Wordsworth komt nog wel eens voor, de verzamelaar kan naar verwachting binnen een jaar zijn verzameling voor een paar tientjes completeren. En de drie rijkversierde perkamenten boekjes staan zo aanminnig naast elkaar… ze horen al bijeen, het doet me pijn ze uit elkaar te trekken.

19. VEERKAMP, Joost Mijn hemel. (Heemstede, Editions Obscures, 2008). 25 x 29 cm. Kartonnen doos, gevuld met diverse attributen (onschuldzeep, verdrietmeter, brandzalf, hemelkompas, hiernamaalskaart, correspondentiekaarten, Eternal Gold Card etc. etc.). Met begeleidend boekje met toelichting en inhoudsopgave. Vervaardigd in een oplage van 500 exemplaren.
€ 75
* Bekroond tijdens de vierde editie van Mooi Marginaal. Uit het juryrapport: ‘De doos – met preeg en foliedruk – doet misschien ernstiger vermoeden, maar Mijn hemel is eigenlijk zoiets als het grote vakantie-doe-boek voor als je op weg gaat naar je eindbestemming. De doos (black box) bevat 20 items, zoals een set ansichtkaarten voor groeten uit de hemel, een geografische kaart met hoe er te komen, een vervoersbewijs, een entreebiljet en een evenementenkalender. Verzin het zelf maar en het lijkt misschien allemaal wat flauw, maar de uitvoering is licht en luxe, met zorgvuldig gekozen passende papiersoorten en prachtig gelithografeerd. Alle ontwerpen verwijzen stijlvast naar klassiek Amerikaans design, waarin optimisme, verleiding en luxury sleutelwoorden zijn. Je bent op weg naar eternity en dat mag wat kosten. Laten we zeggen: kitsch op hoog niveau!’

20. VONDEL, Joost van den Jeptha of Offerbelofte. Amsterdam, ‘Weduwe van Abraham de Wees, 1659’ = jaren 1660. Onbedrukt oud blauw omslag. (10), 62 p. ‘Putjesdruk’. Omslag sleets.
€ 95
* Op een meegenaaid voorblad handtekening en planknotitie van Wim Zaal. Vroege druk van het beroemde Treurspel. STCN 842285261.

21. WAARSENBURG, Hans van de Sierra Bermeja. Drie gedichten voor de schilder Pieter Defesche. (Met een originele zeefdruk van Pieter Defesche). (Banholt, In de Bonnefant, 1994). Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Lectura en gedrukt in paars en zwart in een oplage van 250 ongenummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Onder het colofon gesigneerd door dichter, drukker en kunstenaar. De quixotische zeefdruk van Defesche vult twee pagina’s. Kerstmis 1994.

22. WAARSENBURG, Hans van de / André DIETEREN / Peter BOREAS Zuidwal / South Wall. Banholt, In de Bonnefant, 1993. 20 x 20 cm. Cahiersteek. 12 p. Met twee zeefdrukken van André Dieteren, gedrukt door John van den Berg. Gedicht met vertaling in het Engels door Peter Boreas. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 250 exemplaren als nieuwjaarswens voor 1994. 1e druk. Een beetje gekreukt.
€ 25
* Vierkante typografie! Met in stijl in potlood getekende wens van alle vier de medewerkers, gerelateerd aan de vierkante vormen. In 1995 verscheen een dichtbundel van Van de Waarsenburg met dezelfde titel.

23. WERELDTENTOONSTELLING BARCELONA 1929 Internationale Ausstellung von Barcelona 1929. Textil- und Kleiderindustriepalast. Barcelona, Thomas SA (drukkerij), 1929. 25 x 16 cm. Uitklapprent met totaal formaat 47 x 65 cm. Tweezijdig in pastelkleuren en zwart gedrukt. Ontwerper niet vermeld. Goede staat, alleen enkele kleine scheurtjes op de hoeken.
€ 45
* Overzicht en plattegrond van het textielpaleis, het Palacio de Confecciones, gebouwd door de architecten Joan Roig en Emili Canosa voor de Wereldtentoonstelling te Barcelona in 1929. Statige architectuur op zijn art-deco weergegeven in zachte kleuren.

24. WOLFF, Ludwig Spelers. Roman. Amsterdam, Boekhandel en Uitgeversmaatschappij Ontwikkeling, 1920. Karton met opgeplakte omslagillustratie (Albert Hahn jr.). 376 p. 1e druk. Omslag iets beschadigd, maar zeer indringend. Met oud archiefstempel.
€ 25
* Fraaie omslagtekening met kaartspeler. Ludwig Wolff (1876-na 1958) was auteur en filmregisseur.

 


Aanwinsten van de laatste zes weken, deels ontleend aan nieuwsbrief 1031 tot 1042

1. (ACHTERBERG, Gerrit). Hans van der HORST Portret van Gerrit Achterberg. Originele collage in kleuren. Op karton. Circa 45 x 67 cm. Onder eenvoudig passepartout. Ca. 50 x 69 cm.
€ 100
* Interessant portret, gebaseerd op een bekende foto. In het centrum een heus boordeknoopje. Hans van der Horst (Amsterdam 1941) is schilder en collagist.

2. ALBRACHT & CO. Kantoormeubelen. (Handelscatalogus). Amsterdam, Albracht & Co., (ca. 1905). Oblong 13 x 18 cm. Koordgenaaid. Witte schrijfletters op paars papier. 32 p. Vol foto’s in zwartwit. Wat kreukjes.
€ 35
* Bureaus, stoelen – actief of voor rust, (schrijfmachine)tafels, kasten en stapelkasten. Voorin een mooie winkeletalage.

3. ALBEE, Edward, & John BEECH Obscure/ Reveal. (40 tekeningen op foto’s van Beech, met woorden van Albee, in een groot boek). New York, Peter Blum Editions, 2008. 42 x 31 cm. Origineel zeer oranje linnen. (102) p. Rijk geïllustreerd. Ontwerp en typografie van (de in Nederland gevestigde ontwerper) Klaus Baumgärtner. Gedrukt in 750 exemplaren. 1e druk. Fraaie staat.
€ 40
* Ingevoegd is een extra vouwblad van Peter Blum Gallery met daarin een tekst van Albee, The Art of John Beech (2007).

4. (AMSTERDAM). CANTER, Bernard Kalverstraat. Amsterdam, Vennootschap ‘Letteren en Kunst’, [1908?]. Herbonden in eenvoudig halflinnen. Twee delen in één band. 172; 188 p. 4e druk. Scheefgelezen. Wat sleets. Exlibris van C. Hofmann uit 1920. Inscriptie achterin.
€ 25
* De bekendste roman van deze schilderende schrijver, die aanvankelijk werkzaam was op het advocatenkantoor van Willem Paap en zo toegang kreeg tot de bent van de Nieuwe Gids. De eerste druk verscheen in 1903.

5. AMSTERDAM Memorie van papieren en bewijzen van eigendom voor een huis aan de Haarlemmerstraat tussen de Binnen Brouwersstraat en de Korte Prinsengracht, 1782-1819. Gevouwen blad papier van 32 x 20 cm, 3 pagina’s dichtbeschreven in vrij duidelijk handschrift. Wat verbruind en versleten.
€ 65
* Met betrekking tot het testament van Jan de Wit, die een aantal erfgenamen had, geheten Ten Houten, Reurop, Eberlijn of Van Waalwijk.

6. AMSTERDAM Acte betreffende de verkoop van een huis aan de Binnen Brouwersstraat oostzijde door de vertegenwoordiger van Anna Donker, wed. Jochem Blank aan Geertrui Hiessink-Moonis ten overstaan van schepenen Abraham Muyssart en Franc van der Goes, 9 mei 1776. Gevouwen blad schaapsperkament van 28 x 32 cm, met linten maar zonder zegels, aan de vleeskant beschreven in duidelijk handschrift. 25 regels + rekening. Met gedateerd zegel in blindstempel van 6 gulden.
€ 295
* Het huis was (met achterhuis en erf) gelegen tussen de Haarlemmerstraat (Haarlemmerdijk) en Brouwersgracht. Ook informatie hierover op Open Archieven.

7. AMSTERDAM Inschrijving in het huwelijksregister der Stad Amsterdam van Jozef Polak en Judith Bamberg, 1883. Gedrukt formulier met wapen van Amsterdam, ingevuld met nummer, datum 7 November 1883 en de twee namen. Verticale vouw, wat vlekkig.
€ 25

8. AMSTERDAMS DAGBLAD OORLOG De Courant. Het Nieuws van den Dag. 11 nummers uit 1943-1945. Amsterdam, De Courant-Het Nieuws van den Dag, Maandag 26 Juli, 29, 30 en 31 Juli 1943, 17, 18, 19, 21 en 22 Januari 1944, 31 Januari, 1 en 3 Maart 1945. 46 x 30 cm. 2-8 pagina’s. Gevouwen. Wat vergeeld.
€ 50
* Een gelijkgeschakelde krant, dit Amsterdamse stadsblad dat in 1998 geheel in de Telegraaf zou opgaan. Dit zijn twaalf oorlogscouranten met veel wereldnieuws, objectiever dan je zou verwachten: de opmars van de geallieerden wordt duidelijk weergegeven. En een verslag waarin je het gewone leven ziet doorgaan – met sport en kleine advertenties.

9. ANTHOLOGY Poems of Child Labor. New York, National Child Labor Committee, 1924. Original brown wrappers. 56 p. 1st edition. Backstrip worn, first and last page browned.
€ 35
* Sarah Cleghorn, Richard Burton, Henry Van Dyke, Robert Frost, Margaret E. Sangster, John Addington Symonds, Louis Untermeyer and others.

10. APPEL, Karel De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Ingenaaid. 296 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 175
* Exemplaar met gesigneerde opdracht aan een medewerker van De Bezige Bij en diens echtgenote: ‘Voor/ Liesbeth +/ Ernst/ van/ Karel./ K.appel/ 22 oct ’86’.

11. [BEETS, Nicolaas] Guy de Vlaming. Een verhaal. Amsterdam, Erven F. Bohn, 1837. Halflinnen met gedrukt titelschildje. (10), 112 p. Titelpagina in diepdruk. 1e druk. Band iets gevlekt, titelpagina met watervlek. Voorin de naam van een vroegere eigenaar: ‘G.v. Limburg Stirum Noordwijk’ plus een gedrukt etiketje met dezelfde naam.
€ 65
* Het lange, romantische gedicht Guy de Vlaming, dat deels speelt op het kasteel Groot Poelgeest biij Koudekerk-aan-de-Rijn, was een van de eerste boeken van Nicolaas Beets (1814-1903). De titelprent met de ruïne van het kasteel was ontworpen door Beets zelf en op de etsplaat overgebracht door Henricus Wilhelmus Couwenberg (1814-1845).
Van Guy de Vlaming bestaan twee versies. In de door Beets aan zijn relaties ten geschenke gegeven exemplaren (de privé-editie) zijn de verzen 95-107 opgenomen, waarin Beets zijn voorgeslacht ten tonele voert als personen in het dramatische ‘verhaal’. In deze publieke versie zijn deze regels weggelaten en vervangen door streepjes: ‘- – – -‘.
De voorbezitter was Wigbold Albert Willem van der Does graaf van Limburg Stirum Noordwijk (1786-1855), o.a. lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

12. BÉRANGER, Pierre-Jean de Lettre autographe signée, à un ami. Petite feuille, écrite à l’encre noire, recto seulement. 14,2 x 10,0 cm. Collé sur une autre feuille. Lettre sans salutation, signée ‘ton ami / Béranger’ et estampillée d’un sceau ‘JB’ en noir. Un peu froissé d’un côté, quelques rousseurs.
€ 125
* “Tu m’as dit que M. Frédéric était très lié avec le directeur du théatre qu’on bâtit au Boulevard du Temple. Informez toi, je t’en prie, s’il serait possible d’obtenir à ce spectacle, un place d’ouvreuse de loger.” Ça “serait une bonne action qui te compterait dans le Paradis”. Peut-être qu’il s’agit du Théâtre Historique.

13. BOMANS, Godfried Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen. (1/150 luxe-exemplaren). Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1947. 26 x 21 cm. Linnen met goudopdruk. 156 p. 3e druk. Hier en daar wat roestvlekjes. Op het achterplat een zwarte veeg.
€ 75
* Dit is een van de 150 Romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept Oud-Hollandsch papier “Antiqua” van P. Proost & Zoon en met de hand gebonden. De prenten komen heel mooi uit op dit papier.

14. BOMANS, Godfried Der Wolkenbaum. (Duitse vertaling van Sprookjesboek door Gertrud Verscheure-Zehe). Wenen-Freiburg (Br.)-Basel, Herder, 1968. Karton met stofomslag. 152 p. Met illustraties van Katharina Dietschi. 1e druk van deze vertaling. Omslag aan de randen versleten.
€ 25

15. (BOMANS, Godfried). WHITE, E.B. Tom Trikkelbout. Nederlandse bewerking (van ‘Stuart Little’) door Godfried Bomans. Illustraties van Garth Williams. Amsterdam, De Bezige Bij, 1947. Linnen met stofomslag. 144 p. 1e druk van de vertaling.
€ 35
* Klassiek kinderboek over een jongen die een muis bleek te zijn. Het tere omslag is gerafeld aan de randen en mist een paar muizige hapjes, maar het is nog fier present!

16. (BROWN DOG AFFAIR). WATSON, William A.L.S. by the poet William Watson to antivivisectionist Stephen Coleridge dated Sept. 8, 1903. Folded leaf of writing paper with printed address ’11, Caledonian Place, Clifton, Bristol’. 17.8 x 11.4 cm. 34 lines. Horizontally folded in half. Corners a bit worn.
€ 100
* William Watson (1858-1935) was a famous British poet until 1914. In this letter, he enjoys the gift of a volume of poems by Coleridge ‘enhanced by your autograph & the much too flattering inscription’. ‘I am sure no one deserves a rest more than you’. This was because the barrister Stephen Coleridge, secretary of the National Anti-Vivisection Society (‘N.A.-V. Soc.’ in this letter), had taken it upon himself to prosecute a medical doctor, William Bayliss, because of his cruelty against a ‘brown dog’ who had been dissected alive for a medical experiment, and had to live on for a long time to be studied for vivisection experiments.
Coleridge was a son of John Duke Coleridge, former Lord Chief Justice of England, and great-grandson of the poet Samuel Taylor Coleridge. Some months after this letter was sent, a trial started – so there was to be, alas, not much rest for Coleridge, who in the end was ordered to pay about 5000 pounds to Bayliss for defamation. Watson had tried to involve the Daily News, but this didn’t work out. William Watson was one of many authors who voiced their support against the vivisection and the callous attitude of medical students present.
For the dog a monument in bronze was later erected in a park in Battersea, London.

17. BREYTENBACH, BreytenSpiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit de Blaauw. (Gesigneerd). Amsterdam, Meulenhoff, (1984). Ingenaaid met flappen. 152 p. 1e druk. Mooi.
€ 25
* Gesigneerd door de auteur met de datum ‘2 Juni 1984/ Amsterdam’.

18. BROUWERS, Jeroen Zonder trommels en trompetten. Amsterdam/ Brussel, Paris/Manteau, 1973. Karton. 80 p. 1e druk.
€ 125
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘aan/ Wim Zaal [fraaie tekening van een arabesk / sierkrul / guirlande] dit vertolkt mijn/ mooie gevoelens/ voor je./ jeroen br./ Brussel, 12/4/73’.

19. BROUWERS, Jeroen Collectie van 80 leesboeken. Deels gebonden eerste drukken. Grotendeels in zeer goede staat.
€ 300
* Deze omvangrijke collectie van 80 verschillende boeken is alleen bij ons af te halen.

20. BRUNA, Dick Nijntje op de fiets. Amsterdam, de Harmonie, (1982). Karton. (28) p. Geïllustreerd. Stempeltje op titelpagina. ‘Dit boek is van (kinderlijk ingevuld met balpen:) joost’.
€ 400
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Dick Bruna tegenover de titelpagina: ‘ Voor Joost, Dick Bruna’. Opdrachten van Dick Bruna zijn schaars, zeker in zijn internationale Nijntje!

21. BRUNA, Dick Telboek 2. 13-24. (Nijntje/ Miffy Signed). Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1972). Original boards. (28) p. In Dutch. Illustrated. Lower cover a bit scratched, faint trace of price sticker, otherwise fine.
€ 500
* With handwritten, signed dedication by the author and illustrator, Dick Bruna: ‘Voor Lotte, Dick Bruna’. Handwritten dedications by Dick Bruna are scarce! = Miffy Inscribed = ディック・ブルーナのサイン入り

22. BRUNA, Dick I can 1, 2 3. Koeweit, Alshaya Publishing House, (1978). Original boards. (28) p. In Arabic. Illustrated. Spine discolored, a little wear, otherwise fine.
€ 20
* Miffy (Nijntje) counting book in Arabic.

23. BOUTENS, P.C. Lente-maan. (Met opdracht aan J. van Oudshoorn). Bussum, Van Dishoeck, 1921. Verguld linnen. 74 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept papier met watermerk Pannekoek – De Fortuin. 2e druk. Iets verbleekt.
€ 250
* Op het schutblad een mooi geschreven opdracht: ‘aan den Heer J.K. Feylbrief/ vriendsch. van/ P.C. Boutens/ Aug. 1922.’. Feylbrief publiceerde sinds 1914 proza onder het pseudoniem J. van Oudshoorn. Hij werkte lange tijd bij het Nederlandse gezantschap in Berlijn en kwam pas in 1933 in Den Haag wonen. Over het bezoek van Van Oudshoorn aan Boutens schrijft Nico Rost in 1966, dat Boutens zich zeer lovend over Van Oudshoorns proza uitte en hem een stapel eigen uitgaven met handgeschreven opdracht gaf. Maar deze vroeg de dichtervorst of hij de helft van de boeken nog even mocht laten staan tot een volgend bezoek, want hij ging ‘meteen naar het station en er moeten ook nog sigaren in het koffertje.’
Er is een tiental opdrachtexemplaren van Boutens aan Feylbrief bekend, allemaal met dezelfde datum en nagenoeg dezelfde tekst. Door het optreden van een bescheiden, maar doortastende buurman bleven ze bewaard toen de inboedel van Feylbrief na diens dood als afval aan de straat werd gezet. Deze buurman was het die ‘1e druk in 1916’ achterin schreef (in potlood).

24. BRUGGEN, Carry van Hedendaagsch fetischisme. Amsterdam, Querido, 1925. 24 x 17 cm. Gedecoreerd linnen (fraai ontwerp van J.B. Heukelom). 244 p. 1e druk. Rug aan één kant flink en aan de andere kant grotendeels ingescheurd. Naam op schutblad (‘H. Coeterier).
€ 20

25. BÜCH, Boudewijn Doublet. Sub Sigo Libelli, 1983. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 42 genummerd en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 300
* Eén van de eerste zeventien exemplaren, ingenaaid in een omslag, bedrukt in zilver. Bovendien met een handgeschreven opdracht van de dichter aan SSL-bibliograaf Ronald Breugelmans en zijn vrouw onder het colofon: ‘Voor R. + L. te L./ in vriendschap/ 8/9 IXX 1983/ boudewijn’. Geesbrugger bydragen 1. Breugelmans 103.

26. BÜCH, Boudewijn Drie Reve-gedichten. [Utrecht], Sub Signo Libelli, 1993. Karton overtrokken met twee soorten sierpapier, in kartonnen foedraal, eveneens overtrokken met twee soorten sierpapier (Erik Schots). (16) p. Met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Dit is één van de 45 exemplaren op historisch papier van Pannekoek (leverbaar zijn de nummers XIII en XIX), zonder bijlage, want verspreid door de drukker en niet door Antiquariaat De Slegte. Het foedraal is erg strak: niet peuteren maar het boek er voorzichtig uit schudden. Wat een aaibare schoonheid!ëtische tekst is in druk aan Masurovsky opgedragen.

27. BUDDINGH’, C. Gedichten 1938-1970. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Ingenaaid. 312 p. 1e druk. Twee leesvouwen in de rug, kop vuil.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur [aan Wim Zaal]: ‘met zeer hartelijke/ hulde/ Kees B!/ Dordt, 27-7-’78/ *’.
Uit de bibliotheek van Wim Zaal, met enkele uit andere bundels van Buddingh’ geknipte pagina’s (o.a. Zaals eigen bijdrage aan ‘Een stem om niet te vergeten: C. Buddingh’ 1918-1985′ en een door Zaal overgeschreven gedicht van Buddingh’).

28. CATHARINA VAN GENUA. (ERENS, Emile) Dialogen en verhandeling over het vagevuur. Uit den oorspronkelijken Italiaanschen tekst vertaald door Emile Erens. Met eene inleiding op de werken der Heilige door Dom. Richard Schutte O.S.B. Amsterdam-Rotterdam, Van Langenhuysen, 1916. Versierd linnen. LXIV, 204, (4) p. 1e druk. Enkele vlekjes, maar netjes (auteursexemplaar van Emile Erens).
€ 25
* Uitvoerige inleiding op het leven van de mystica (1447-1510) en vertaling van haar geschriften uit het Italiaans in het Nederlands. Mooie vormgeving in late jugendstil.

29. CERVANTES, Miguel de Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Traduite de l’Espagnol. Nouvelle édition revûë, corrigée et augmentée. (Illustrated). Paris, par la Compagnie des Libraires, 1722. 6 vols. Calf, spines and edges gilt, each with five ribs and red spine tickets. (8), 440 (12 plates); (6), 432, (6 pl.); (8), 442, (9 pl.); (10), 532, (8 pl.); (8), 484, (13 pl.); (8), 504, (6 pl.). A total of 2842 pages and 54 engravings. The bindings have some wear, while the interior shows some minor ailments: local browning, dog ears, edge tears, some torn page corners and more.
€ 425
* Very interesting, early edition of the French translation of Don Quixote with the extension by the translator, François Filleau de Saint-Martin, interrupted by his death in 1691 (Part V of this series), and the completion of the addition by Robert Challe (Part VI), first published in 1713. These two volumes have not been included in many later editions (quite rightly so, of course), but they are equally captivating, baroque, picaresque novels of their kind in which the Knight-errant and his sentry experience new adventures. The Knight of the Sorrowful Figure does not die at the end, as in the original Cervantes edition, but heals from his ailments to be able to experience new adventures. For example, we see here repeatedly the troublesome wizard Parafaragaramus, and the courteous lord of the castle Sieur Valerio; Sancho Panza is knighted, which of course does not sit well with him.
These last two parts are therefore entitled Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche. A neat set with 5 frontispieces and 49 prints outside the text. Part V lacks the frontispiece – however, this is not uncommon.

30. (CHANCEL, Jean-Louis) Almanach 1932. L’ami du peuple – l’ami des sports. Paris, L’Ami du Peuple, 1934. Ingenaaid. 448 p. Rijk geïllustreerd in zwartwit met talloze kleine tekeningen van Chancel. Allerlei reportages en artikelen, over politiek, film en ander vermaak en sport. 1e druk. Wat versleten, ezelsoortjes, gebruikssporen.
€ 25
* Vrolijke almanak door een tijdschrift uitgegeven – die men in Nederland niet vaak ziet. Maar wel interessant, en een goudmijn aan leuke illustraties, allemaal van één kunstenaar: Jean-Louis Chancel (1899-1977) – die in de Tweede Wereldoorlog een groot inlichtingennetwerk voor het verzet wist op te zetten.

31. COOKE, Le Baron Poems. Boston, Bruce Humphries, 1938. Cloth-backed silver-green decorated boards. 192 p. 1st edition. Spine loosening. Ex-library book with several marks (but not that terrible).
€ 25
* Extensive collection of short poems. Cooke died in 1939, 56 years old.

32. COUNTING TABLES Guy’s Universal Penny Table Book. London, T.J. Allmann, c.1880? 12 x 8 cm. Original wrappers. (16) p. Compass rose (uncolored) on upper cover. Stained, dog-eared and worn.
€ 50
* Popular computing book for counting, multiplication, pence and shillings, weights and measures, time, and ‘Kings and Queens of England since the Conquest’. An Improved Edition with colored rose and 24 p was issued in King Edward VII’s time. Books like this are rare and usually much worn.

33. COUPERUS, Louis Footsteps of Fate. (Noodlot). Translated from the Dutch by Clara Bell. (Met een voorwoord van Edmond Gosse). London, William Heinemann, 1891. Herbonden in bibliotheekbandje. XVI, 272, (4), 14 p. Aan het eind een nawoord van Edmund Gosse over de serie Heinemann’s International Library, waartoe deze roman behoort. 1e druk. Schuingelezen. Titelpagina voorzien van drie verschillende stempels van ‘Bibliotheek Missiehuis’: Arnhem, Heverlee en Stein. Laatste pagina uitgeverscatalogus ontbreekt.
€ 45
* Eerste Engelse vertaling, gepubliceerd begin juni 1891, die reeds in februari 1891 werd aangekondigd met als titel ‘Fostering a Viper!’ De eerste Nederlandse druk van Noodlot, gedateerd 1891, verscheen in de laatste dagen van 1890, direct na de publicatie als feuilleton in De Gids. Met de uitgeverscatalogus achterin, gedateerd ‘June 1891’; dit boek staat erin vermeld op p. 11 als ‘In the Press’.
Curieus, een gemaltraiteerd exemplaar uit een serie Rooms-katholieke Missiehuizen.

34. COUPERUS, Louis Eene illuzie. Amsterdam, Veen, [1901]. Linnen (ontwerp K. Sluyterman). (8), 208 p. 2e druk. Band dof en vuil, inktvlek op achterplat.
€ 35
* Schaars in deze aangepaste jugendstilband naar Fidessa, maar helaas niet in mooie conditie. VV 141,6.

35. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Linnen. 290 p. 4e druk, 8e duizendtal. Netjes.
€ 20
* Dit is een van 450 genummerde exemplaren, vervaardigd voor enkele boekenvriendenclubs in Nederland en Vlaanderen. De houtsneden zijn eigenlijk houtgravures, levendig en expressief. Ook versierd met forse houtgegraveerde initialen, die in de herdruk van 1952 zijn weggelaten.

36. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1952. Linnen met stofomslag. 290 p. 5e druk. Scheurtje in deels wat verkleurd omslag, enkele reparaties aan de binnenzijde.
€ 25
* Omslag vertoont twee Couperiaanse Dames. Levendige houtsneden! Bandtekening als die van de 4e druk van 1938, maar het boek is opnieuw gezet in geheel gewijzigde typografie. Coll. Veen nr. 15.

37. COUPERUS, Louis Eline Vere. Een Haagsche roman. Amsterdam, Van Kampen, 1889. Drie delen. Verguld heelleder met schutbladen van gemarmerd papier (degelijke, maar saaie banden uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw). 250; 264; 262, (2) p. 1e druk. Naam in potlood op Franse titels (‘A. de Koe’), kneep op enkele plaatsen verstevigd met zuurvrij tape of Japans papier.
€ 500
* Het is vrij uitzonderlijk dat de advertentiepagina voor uitgaven van Van Kampen in het derde deel is meegebonden. A. de Koe is de uit Sexbierum afkomstige christenanarchistische predikant Anne de Koe (1866-1941), een neef van Pieter Jelles Troelstra. Hij was onder meer administrateur van de kolonie Walden, maar kreeg ruzie met Frederik van Eeden.

38. COUPERUS, Louis Extaze. Een boek van geluk. Amsterdam, Veen, [1892]. Linnen [bandtekening Pieter de Josselin de Jong naar ontwerp van Couperus zelf!]. (8), 200 p. 1e druk. Exlibris (‘Andr. van der Laan’) op binnenzijde voorplat. Iets scheefgelezen, maar een opvallend mooi exemplaar.
€ 250
* Kenmerkende potloodaantekening van superverzamelaar Sergej Sitniakowsky (+2010) achterin. VV 130,1.

39. COUPERUS, Louis De ongelukkige. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1915]. Verguld linnen. (4), 300 p. Niet afgesneden. 1e druk. Met geschreven beterschapswens (ondertekend door M. Cramwinckel-Bär von H., gedateerd Batavia 4 december 1921).
€ 25
* Roman over Boabdil, de laatste Moorse koning van Granada (1482-1492). Mooi exemplaar, ongelezen. Over deze roman schreef Abdelkader Benali maandag 30 januari in Trouw. VV 294,1.

40. (DAAL, Geert van). Leo KERSSEMAKERS Beschrijvende catalogus boekbinden. Een overzicht van de vakbibliotheek van Geert van Daal, handboekbinder te Dodewaard. (Deventer), Stichting Handboekbinden/ HAEF Publishers, 2008. Halfoasis in cassette (Geert van Daal/ Atelier de Distelkamp). 328 p. Rijk geïllustreerd. Miniem vlekje aan de rand van de laatste twee pagina’s.
€ 500
* Een van de 35 genummerde en op naam gedrukte luxe-exemplaren, fraai gebonden in blindgestempeld halfoasisleder met blindgestempelde platten in een met oasis afgezette cassette. Met 14 ingeplakte foto’s.

41. DEBROT, Cola Navrante zomer. (Amsterdam, Meulenhoff, 1945). Ingenaaid. 28 p. Vormgeving Huib van Krimpen. 1e druk. Buitenste blad en uitstekende randjes verbruind.
€ 25
* Eén van de 100 gesigneerde exemplaren op Ossekop-papier van Van Gelder. De Ceder 4.

42. DESCARTES, René Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences. (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Halfperkament. Kop verguld. Onafgesneden. 104 p. Gezet uit de Caslon en gedrukt door Mouton in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Typografie en initialen van S.H. de Roos. Mooi exemplaar.
€ 50
* Mooi exlibris voor de verzamelaar C.H. Beels in houtgravure (monogram JBD). Schitterende typografie. Leeflang 10.

43. DEYSSEL, Lodewijk van Handgeschreven, gesigneerde brief aan ‘Zeer geachte heer [Alfred A. Haighton]’. Gevouwen blad met opdruk ‘Haarlem/ Dreef 4′. 21,5 x 13,4 cm. Drie pagina’s beschreven. Gesigneerd ‘de uwe,/ K.J.L. Alberdingk Thijm’. Gedateerd ’27 Mei ’42’. 55 regels tekst. Perforatiegaatjes. Enkele kreukjes en vlekjes. Horizontaal gevouwen.
€ 275
* Uitvoerige brief, onthullend over de aanhankelijkheid van Lodewijk van Deyssel aan zijn geliefde literaire platform, De Nieuwe Gids, en, al of niet gespeeld, aan de eigenaar-hoofdredacteur, Alfred Haighton (1896-1943) die al twintig jaar onverbloemd fascist was geweest.
Van Deyssel betreurt dat de Nieuwe Gids binnenkort zal worden opgeheven en probeert om Haighton, als ‘feitelijk de eigenaar’ te overtuigen om er toch mee door te gaan. ‘In hoeverre de nog in het leven zijnde tijdschriften meer compleet in den geest van den tijd zijn, kan ik niet beöordeelen. Indien die tijdschriften voor een gedeelte buiten den tijdgeest zijn gebleven, en niet zijn opgeheven, blijkt daar uit, dat zulke dus ook kunnen bestaan.’ Naar aanleiding van de ‘beschikbare krachten, tot samenstelling eener andere redactie’ lijkt hij Henri Bruning (‘Brüning’) te suggereren. Van Deyssel zou ‘het noodlot, indien het over ons moet komen, zeer (…) betreuren, en wil Haighton ‘nadrukkelijk bedanken voor de aangename samenwerking waarin ik eenige jaren met u heb mogen zijn’. Hij zendt zijn beleefde en hartelijke groeten, ‘ook aan mevrouw uw echtgenote’ in de ‘verwachting van uw bezoek in de eerstvolgende maanden’.
Maar Haighton schreef bovenaan de brief met dikke vulpenletters ‘+ Beekbergen, 30 Mei 1942. Onnoodig’. Misschien omdat het tijdschrift vooralsnog bleef bestaan?
In 1942 adverteerde De Nieuwe Gids in allerlei tijdschriften (van Het Vaderland tot Storm SS) veelvuldig met de leus ‘Krachtig als in Tachtig’. Het laatste nummer verscheen pas in juni 1943, nadat het in mei van dat jaar vergeefs ter overname was aangeboden in het tijdschrift De Pers.
Belangrijke brief!

44. DIEPENBROCK, Alfons Academische feest-marsch bij het 1ste lustrum der Amsterdamsche Universiteit (1882) gecomponeerd voor Harmonie Orchest. Arrangement voor Pianoforte fl. 1.50. Amsterdam, Albert Roothaan, 1882. 35 x 27 cm. Cahiersteek. 16 p. 1e druk. Aan de randen versleten.
€ 65
* Diepenbrock was nog geen twintig toen hij deze feestmars liet uitgeven, maar toch was het niet zijn eerste muzikale publicatie, al in 1880 had hij zijn zinnen gezet op een muzikale carrière. Die kon echter pas in 1894 van start gaan. Dit is dus een zeer vroege, en ook vrij gave muzikale publicatie van de belangrijkste Nederlandse componist van de vroege twintigste eeuw.

45. DOOLAARD, A. den, & L.J. van LOOI Wapen tegen wapen. Over het werk van socialistische journalisten in de fascistische landen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936. Stapled. 32 p. 1st edition. Slightly discolored.
€ 50
* “Weapon against weapon. About the work of socialist journalists in fascist countries.” Very nice modernist cover design with fountain pens fighting fasces. Scarce and attractive.

46. (DOESBURG, Theo van) Het Bouwbedrijf. Maandblad voor bouwkunde, techniek en handel. Jg. III, nr 4. April 1926. Den Haag, Het Bouwbedrijf, 1926. 32 x 25 cm. Ingenaaid. (62) p. Met de losse plaat en beschermvloeipapier. Met veel foto’s en schema’s en 20 p. (deels geïllustreerde) advertenties. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 30
* Mooi technisch blad onder redactie van prof. Wattjes, Jan Wils en G.W. Scharroo. Geïllustreerd artikel van Theo van Doesburg over de architect André Lurçat. Met als bijvoegsel een mooie plaat van de winkelgalerij aan de Laan van Meerdervoort (‘West End’) van architect A.J. Westerman, die net gereedgekomen was.

47. DOEVE, Eppo Originele kleurentekening voor het tijdschrift Gouden Uren. Gouache op tekenkarton. Met enkele aantekeningen in pen. Tekeningformaat ca. 25 x 62 cm. Bladformaat 50 x 65 cm. Jaren 70?. Met onderschrift ‘Gouden Uren blz. 4-5’ en marginale notities. Voorkant in goede conditie.
€ 350
* Originele gouache als illustratie bij een onbekend boek of verhaal in dit boekenclubtijdschrift. Een sfeervolle kleurentekening van een groep vrouwen die dreigt naar iets aan de rechterkant, buiten beeld. Een opvallende roodharige vrouw schoudert een geweer, een gaat een steen gooien, een bejaarde knarst de tanden, de anderen schreeuwen, de hond blaft. Op de achtergrond een rotsachtige kust, is het Ierland? Noorwegen?

48. (DRUKWERK IN DE MARGE) Groei & bloei. Een verjaardagsboeket voor Marlies Louwes. 2005. 19 bijdragen, geschikt als papieren boeket in een kartonnen ‘vaas’ [door Cor Aerssens]. [Oplage slechts dertig exemplaren].
€ 350
* Eén van de charmantste verjaardagsprojecten van Drukwerk in de Marge. Bevat een inhoudsblad en achttien bijdragen, elk gevat in een kleurig omslagpapiertje. Bijdragen van Jan Keijser, Doortje de Vries, Albert Bouma, Hans van Eijk, Anne de Boer, Frans den Breejen, Atelier It Plein, Jaap Schipper, Frans de Jong, Ger Kleis, Kees Thomassen, Elze ter Harkel, Pim Witteveen, Jan E. Bouman, Ronald Breugelmans, Hanneke Briër, Hans Horn, Maikie Mijnssen, Cor Aerssens en Hester Verkruissen. DIDM projecten 23.

49. EDINGA, Hans De wintertuin. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht). Den Haag, Stols, 1954. Ingenaaid met omslag. 46 p. 1e druk. Beetje scheef.
€ 20
* Exemplaar met een opdrachtje van de auteur: ‘voor Per Jordal/ van H.E./ 13.XI.61’. De in Noorwegen geboren Jordal (1936-1992) was hoofd van de muziekafdeling van de NCRV en programma-adviseur van het Concertgebouw. Atlantis-reeks 7. Van Dijk 947.

50. EEDEN, Frederik van / LONDON, Jaap Het godshuis in de lichtstad. Met ontwerp-teekeningen van J. London. Amsterdam, Versluys, 1921. Versierd linnen. (4), 76, (30) p. Met 15 platen op kunstdrukpapier naar tekeningen van London, vele uitklapbaar. 1e druk. Rug wat verkleurd. Binnenin wat roest.
€ 30
* Utopische plannen van Van Eeden met uitwerking door de (Nederlandse) architect London, die onder meer de gemeentehuizen van Wijk aan Zee en Halfweg ontwierp plus een aantal fabrieken in Maastricht.

51. EEDEN, Frederik van Paul’s ontwaken. Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. (Met handgeschreven opdracht van Van Eeden aan Willem Vogelsang). Amsterdam, Versluys, 1913. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Flink wat roest op omslag en binnenwerk, vooral voorin.
€ 175
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Willem en Jeanne/ Vogelsang/ van/ F van Eeden’. Willem Vogelsang (1875-1954) was een in zijn tijd toonaangevend hoogleraar kunstgeschiedenis, bovendien de eerste hoogleraar in die discipline aan een universiteit. Hij was getrouwd met de violiste Jeanne Hijmans (1873-1941).
Navrant boek over leven, lijden en sterven van Van Eedens zoon Paul.

52. ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Maandblad Chemigrafie. 8 nummers met verschillende onderwerpen. 1924-1926. Haarlem, Lettergieterij Joh. Enschede en Zonen, 1924-1926. 27 x 21 cm. Geniet. Circa 12 p. per nummer. Geïllustreerd. Gedrukt in kleuren. 1e druk. Prima conditie, tenzij anders vermeld.
1924 Augustus. Letterproef van de Grotesque. Artikel over schaduwvignetten.
1925 Januari. Met proeven van de Grotesque en de Romaansch. Verschillende artikelen en een januari-kalender met belangrijke drukkersdata.
1925 Maart. Proeven van Bradfort (sic), Grotesque en Romaansch. Afbeeldingen van persen en de ‘zetterij-stofzuiger’. Maart-kalender.
1925 October. Geheel gewijd aan de letter Sonja. Met Olga-, Coster- en Kenau-ornamenten. April-kalender (!).
1925 November. Diverse technieken van reproductie, met gebruikmaking van tekeningen van Steinlen en Kollwitz. Een tweedehands-rotatiepers is te bekomen voor 14.000 gulden. / Omslag wat beschadigd.
1926 April. Geschiedenis van de zincotypie met ingeplakte duplex-autotypieën. Gezet uit de Nassau. / Wat gekreukt.
1926 Juni. ‘Hexe, Rollrenner, Sturmvogel. Fabrikaat Koenig & Bauer Würzburg’. De alleenverkoop voor Nederland en koloniën berustte bij de Machinehandel Enschedé. Gezet uit de Olga.
1926 October. Proeven van de Grotesque en de Nassau. Juli-kalender met belangrijke drukkersdata. / Wat roest.
€ 325
* Schaars en bijzonder reclametijdschrift van de lettergieterij en machinehandel die Joh. Enschedé & Zonen tussen de wereldoorlogen was, uitgevoerd in verschillende stijlen.

53. (ESCHER, M.C.). D. GILTAY VETH Dutch Bookplates. A Selection of Modern Woodcuts & Wood Engravings. New York, Golden Griffin Books, 1950. 14 x 11 cm. Linnen. 228 p. Met 84 exlibris, alle gedrukt van de blokken. Uitvoerige Engelstalige inleiding van Giltay Veth, waarin alle kunstenaars behandeld worden.
€ 400
* De Amerikaanse editie, gedrukt in 540 genummerde exemplaren. Bekend vanwege exlibris nr. 75 van M.C. Escher, voor A.M.E. van Dishoeck. Maar ook de andere boekmerken mogen er zijn, van o.a. D.A. Bueno de Mesquita, Livinus van de Bundt, Doeve, Duyvis, Franken, Van Gelder, Mauve, Mees, Rozendaal, vader en zoon Rueter, Sleper en Verhagen.

54. FRANQUINET, Edmond Vluchten. Maastricht, (J.M. Veltman), 1933. 29 x 22 cm. Ingenaaid met fluweelpapier. 56 p. Gedrukt door Veltman in Banzay de luxe in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Initialen (in acht kleuren) en omslagtekening van P. Coenen. 1e druk. Omslag heeft wat roestplekjes, verder mooi en gaaf.
€ 35
* Niet alleen interessant voor Veltman-, maar ook voor luchtvaartminnaars: een groot art-decoboek met vliegverhalen. Toepasselijke aeronautische initialen en titel- en omslagvignetten.
Edmond Franquinet, een neef van Robert, was rechter in Maastricht en sterk betrokken bij allerlei aspecten van luchtvaart (o.a. radioprogramma’s). Ook was hij de schrijver van een biografie van Jules Verne.

55. GARDE, N.V. Drukkerij Van de Letterproef. Supplement 1934. Zaltbommel, N.V. Van de Garde & Co’s Drukkerij, 1934. Verguld donkergroen linnen met stofomslag. Op band en omslag een tekening van huize Van de Garde. Pag. 293-364. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Pannekoek. 1e druk. Omslag iets ongaaf langs de randen, verder mooi.
€ 35
* Letterproef voor platte tekst, niet van koppen. Met nieuwe Monotype-letters, zoals de Gill. Het eerste deel van de letterproef, dat hier ontbreekt, verscheen in 1931.

56. GEMEENSCHAP, De De Gemeenschap. Collectie van 15 nummers. (+ De Nieuwe Gemeenschap, 1 nummer). Utrecht, 1928-1936. Vrij nette exemplaren met originele omslagen, enkele wat meer gevlekt; nr. 10/7 omslag doormidden.
6e jaargang nr. 11/12 (1930).
7e jaargang nr. 10 en 11/12 (1931).
10e jaargang nr. 4-11 (1934).
11e jaargang nr. 12 (1935)
12e jaargang nr. 5 (1936).
€ 80
* Bijgevoegd: De Nieuwe Gemeenschap, 1e jaargang nr. 11 (1934).

57. GRUNBERG, Arnon Brieven aan Esther. [Amsterdam], Alauda Publications, (2011). Karton in beschermpapier, gevat in doos. (80) p. Gedrukt naar ontwerp van Esther Krop in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Exemplaar met uitgebreide, persoonlijke opdracht van de auteur.

58. GUBBELS, Klaas, en Cherry DUYNS Hoe bepaal je de grootte van een schilderij. (Gesigneerd). (Rucphen, Galerie Dom’Arte, 2013). Cahiersteek. 24 p. Geïllustreerd.
€ 30
* Met op het omslag een tekening van een vaandel (of is het een worm?), daarin gesigneerd “Klaas Gubbels ’15”.

59. GUBBELS, Klaas Eindelijk weer aan Zee. (Met opdracht en handgetekende koffiepot). (Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 2019). Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 50
* Met op het schutblad een grote, gemonogrammeerde en gedateerde tekening van een koffiepot, met ‘voor Astrid avec Plaisir/ Klaas Gubbels’.

60. GUBBELS, Klaas, en Mark BRUSSE Werk van twee vrienden sinds 1954. (Gesigneerd). Den Bosch, Galerie InDruk, 2019. Geniet. (28) p. Geïllustreerd.
€ 20
* Gesigneerd ‘K. Gubbels’ op het omslag.

61. GYP (= Mme Riquetti de Mirabeau Comtesse de Martel de Janville) Les gens chics. Images en couleurs par Bob. Paris, Charpentier, 1895. 12mo. Leather-backed marbled boards. Original colorful wrappers preserved. 200 p. Very good copy.
€ 45
* Anti-semitic lampoon, very attractively and colourfully illustrated by the author (‘Le Petit Bob’). Interesting! Under the nickname BOB Gyp illustrated some of her own books in a humorously naive manner. Probably 1st edition, printed in 1895.

62. HALLES CENTRALES à BRUXELLES Veiling Dubois & Co. (Prijslijst voor de jacht op klein wild). Brussel, Dubois & Co., [1889]. Eén blad heel dun papier, eenzijdig in blauw bedrukt en in pen ingevuld met prijzen. Eenmaal horizontaal en tweemaal verticaal gevouwen. Met op de achterkant een postzegel van 1 centime, afgestempeld in 1889. En gaaf.
€ 75
* Mooi en zeer teer 19e-eeuws, Nederlandstalig reclameblad met grote afbeelding van een veilingzaal (de tekening is gesigneerd P. Eschlack), waar vogels worden verkocht. Met voorgedrukte en met de hand ingevulde stuksprijslijst voor hout- en watersnippen, patrijzen, lijsters, wilde eenden, talingen, pluvieren, ‘kivittsen’, hazen en konijnen. Historisch op meerdere gebieden interessant!

63. HEIJERMANS, Herman Diamantstad. Amsterdam, Van Looy, 1906. Origineel linnen. XX, 444 p. 2e druk. Scheefgelezen, kneep geplakt. Inscripties en blindstempel op schutblad.
€ 35
* Monumentaal boek uit de tijd van de sociale opkomst van de diamantarbeiders vol Amsterdams-joodse taal. Met een uitvoerig, knallend voorwoord (15 p.) van Heijermans (‘tegenstander van inleidingen’) voor de tweede druk naar aanleiding van de reacties op de eerste – onder andere gericht tégen de gunstige recensie door Lodewijk van Deyssel.

64. HERMANS, W.F. Fenomenologie van de pin-up girl. Amsterdam, Van Oorschot (1950). Ingenaaid met omslag. 32 p. 1e druk. Flappen en schutbladen deels zeer licht verkleurd, een paar kleine vlekjes op het omslag. Goed exemplaar.
€ 120
* JS 54.

65. HILLYER, Robert The Five Books of Youth. New York, Brentano’s, 1920. Boards with dust jacket. 128 p. Title page in red and black. 1st edition. (Typographical) DJ worn at the edges, spine area darkened. Bookplate removed.
€ 45
* Classical poetry, most of the poems written in France in the War.

66. HIRSCHFELD, Magnus Sittengeschichte des Weltkrieges. Leipzig-Wien, Verlag für Sexualwissenschaft Schneider & Co., (1930). Twee delen. Origineel linnen met goudopdruk. XX, 416; (4), 448 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Iets scheefgelezen, kleine vlekjes op de omslagen, rug iets vervaagd. Namen op schutbladen.
€ 75
* Met vele fascinerende, zeer gevarieerde illustraties in kleur en zwart-wit uit 1914-1918. De originele uitgave met goudgestempeld omslagontwerp: skelet en naakte vrouw op een vliegend paard.

67. HONTENISSE Drie reçu’s gedateerd 23 December 1838 van Jacobus Marius Callenfels (1807-1878), ontvanger der Domeinen van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij te Hontenisse. Drie eenzijdig beschreven papieren van ca. 10 x 21 cm, beschreven in redelijk leesbaar handschrift voorzien van een handtekening van resp. J.F. Buyens, A. van Demoortel en J.J. van Waterschoot.
€ 100
* Voor het vervoer van zand en het aanleggen van wegen: 20, 24 en 172 gulden.

68. HUSZÁR, Vilmos (cover design), Jan WILS, H.P. BERLAGE Volkswoningbouw. Album, bevattende twintig platen van de woningcomplexen: Eerste Rotterdamsche Tuindorp “Vreewijk” – Burgemeester Vernède-park te Voorschoten – Gemeentelijke woningbouw te Hilversum – Woningbouw te Velzen en Breukelen. Drawings by architect Jan Wils, introduction by Dr. H.P. Berlage, design cover V. Huszar. The Hague, Haagsche Kunstkring, 1921. 43 x 32 cm. Halfcloth portfolio with three flaps, decorated on the front and back in a Cubist style by Vilmos Huszár. 20 sheets of light-tinted heavy paper with drawings of houses and 6 front and interleaves of darker paper with explanatory notes and plans. 1st edition. Title page partly browned, the two right corners slightly dented, otherwise nice and intact.
€ 750
* “Public housing. Album, containing twenty plates of the housing complexes: Eerste Rotterdamsche Tuindorp “Vreewijk” – Burgemeester Vernède Park in Voorschoten – Municipal housing in Hilversum – Housing in Velzen and Breukelen.” Ultra-modern, beautiful architectural edition that does justice to the modernist movement of architecture from the early 1920s. Moreover, this book is in much better condition than usual: the large format often causes moisture stains and corner wear. Only the title page is discolored between the flaps.

69. INDRAPOERA, M.S., SCHEEPSDRUKKERIJ A/B Kindermenu van het M.S. Indrapoera (Maandag 8 Juli 1935). Rotterdamsche Lloyd, M.S. Indrapoera, 1935. Blad stevig tekenpapier, 20 x 15 cm. Met afbeelding in blauw, oranje en zwart gedrukt, waarop in minder dekkend zwart aan boord van het schip het menu is afgedrukt. Uitstekende conditie.
€ 35
* De bepaald talentvolle tekening moet gemaakt zijn door een kundig kinderboekenillustrator met voor 1935 moderne beginselen: we zien twee lachende kwallen toekijken hoe een papieren bootje de woelige baren én een kwaaie pelikaan trotseert. De gedrukte signatuur vertoont een hert dat aan een cirkel ontsnapt. Helaas – de ontwerper van dit produkt van een scheepsdrukkerij is niet bekend.

70. JARRY, Alfred Ubu Roi. Drame en cinq actes d’après les éditions publiées du vivant de l’auteur et les documents icono-biobibliographiques qui s’y rapportent. Préface de Jean Saltas. Parijs, Fasquelle Editeurs, [1955]. Ingenaaid. 192 p. 58e uitgave. Deels wat verbruind. Voorin de handtekening van Wim Zaal, en met inliggend mapje documentatie over Jarry.
€ 25
* Populaire uitgave. Het jaartal vindt men achterin.

71. KINDERBOEK, STICHTELIJK- FRIESLAND Frederik en zijn bijbeltekst, of De kleine weglooper. Eene ware gebeurtenis. Uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, H. de Hoogh, (ca. 1865). 16 x 12 cm. Originele linnen band met goud- en blindstempel. Met 3 getinte, handgekleurde litho’s van J.J. Sleijser. 1e druk. Band wat grijs geworden. Enkele vlekjes en wat papierschade.
€ 35
* Met handgeschreven prijs: ‘Aan Jentje P. Sinnema wordt dit boekje volgaarne vereerd door zijnen onderwijzer wegens uitmuntend gedrag en betoonde vlijt als leerling op de Openbare school te Beers. De Hoofdonderwijzer aldaar G.S. Bijlsma. Beers [Friesland], 3 April 1868.’
Aandoenlijk boek over een wegloper die teruggevonden wordt.

72. (KRIMPEN, J. van). McKAY, George L. Early American Currency: Some Notes on the Development of Paper Money in the New England Colonies with 36 Reproductions of Engraved & Typographic Specimens. With an Introduction by W.A. Dwiggins. New York, The Typophiles, 1944. Cloth with printed title ticket. xxiv, 88 p. Illustrated. Printed in 960 copies under several imprints. 1st edition. Spine sunned.
€ 140
* This is one of 360 copies for The Typophiles, numbered No. 6. On the inside is the penciled signature of one of the most prominent Typophiles, J. van Krimpen.

73. (KRIMPEN, J. van). The TYPOPHILES Kelmscott, Doves and Ashendene. The Private Press Credos with an Introduction by Will Ransom. New York, The Typophiles, 1952. Blindgestempeld linnen. vi, 198 p. Gedrukt in rood en zwart in 700 exemplaren onder twee imprints. 1e druk. Rug verkleurd.
€ 120
* Zelf-introducties van de drie belangrijkste Engelse privé-persen in mooie vormgeving, een interessante collectie. Dit is een van 400 exemplaren gedrukt voor The Typophiles. Op de binnenkant van de band zien we de handtekening (als altijd in potlood) van een van de meest prominente Typophiles, J[an]. van Krimpen.

74. (LARBAUD, Valery). BUTLER, Samuel Ainsi va toute chair. Traduit de l’anglais par Valery Larbaud. (Met opdracht van Larbaud). Parijs, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1921. Twee delen. Ingenaaid. 236; 236 p. Niet afgesneden. 5e druk. Wat verbruind, rug wat versleten en (bij deel 1) ingescheurd.
€ 100
* Met handgeschreven opdracht van Valery Larbaud op de eerste pagina van deel 1: ‘à Mademoiselle Neel de Lange/ en respectueux hommage/ V. Larbaud/ Paris, avril 1927.’ Larbauds pen heeft wat vlekjes achtergelaten. Vertaling van The Way of All Flesh, een van de beste Engelse romans ooit.

75. (LAST, Jef). Frank THIESS Zeitwende. Drei Vorträge. Hamburg, Wolfgang Krüger Verlag, 1947. Ingenaaid. 80 p. Met portret van Thiess als frontispice. 1e druk. Klein hoekje omslag ontbreekt. Wat verbruind.
€ 45
* Met groot geschreven, gesigneerde opdracht ‘mit kameradschaftlichen Grüssen’ van Thiess aan Jef Last, gedateerd ‘Hamburg, 31-III-48’. Frank Thiess (1890-1977) was een in het interbellum populaire schrijver die zich koest hield tijdens de nazijaren. Na 1945 manifesteerde hij zich als voorman van de ‘Innere Emigration’.

76. LAST, Jef Collectie van ca. 50 krantenknipsels uit de periode 1950-1975. Uit allerlei Nederlandse kranten. Nette staat.
€ 25

77. (LOUIS XVI KING of FRANCE). M. CLÉRY Journal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Par M. Cléry, valet de chambre du Roi. London, Baylis/ Chez L’Auteur, No. 29, Great Pulteney-street, 1798. Calf (broken). (6, 16), 244 p. With three extratext engravings containing an exterior of the Tour du Temple, two plans and two facsimile manuscripts of king Louis XVI. Contemporary full calf binding worn, upper cover broken off. Some vague inscriptions, old library stamp marked ‘Doublet’.
€ 75
* Journal of king Louis XVI’s valet in the king’s last months.

78. MARDERSTEIG, Hans / Frans MASEREEL The Officina Bodoni. The Operation of a Hand-press during the first six years of its work. (Signed by Jan van KRIMPEN). Parijs-New York, Editiones Officinae Bodoni-At the Sign of the Pegasus, 1929. 30 x 22 cm. Ongekleurd ruig linnen. (4), 84 p. Kop verguld. Gedrukt in rood, blauw en zwart te Verona met de originele letters van Giambattista Bodoni op Lafuma lompenpapier in 500 genummerde exemplaren (naast 550 exemplaren voor de Duitse en de Italiaanse editie). De proefpagina’s werden op de handpers op handgeschept papier gedrukt. Met de houtsnedenserie ‘How a Book is Made at the Officina’ van Frans Masereel en een aantal ingeplakte specimina. 1e druk. Band iets roestvlekkig, hier en daar een klein vlekje en ouderdomsspoor.
€ 595
* Voorin schreef een prominente vorige eigenaar vrij groot in potlood zijn naam: ‘J. van Krimpen’. Jan van Krimpen (1892-1958) was een van ’s werelds belangrijkste letterontwerpers van zijn tijd. Een vorst van een boek over deze legendarische bibliofiele pers.

79. MAELE, Marcel van Ik ben een kannibaal. Brussel, eigen beheer, [1961]. Geniet. 40 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren.1e druk. Omslag verkleurd en wat gevlekt.
€ 22

80. MEYNELL, Francis 17 Poems. (With handwritten dedication to Jan van Krimpen). London, Nonesuch Press-J.M. Dent, 1945. Sewn with flaps. (4), 32 p. Cover and title decoration Eric Gill. 2nd enlarged edition. Spine slightly worn.
€ 95
* With handwritten dedication by the author: ‘For J. van Krimpen this vainglorious/ substitute for a Christmas card*/ from Francis Meynell// *Christmas cards and a fortiori/ their substitutes are unacknowledgeable…’. Journalist and poet Francis Meynell (1891-1975) was the founder of the bibliophile publishing house, the Nonesuch Press.

81. MINCO, Marga (Affiche met autobiografische fragmenten en foto’s). Den Haag, Bert Bakker, [1969]. 40 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt in zwartwit. Ontwerp Rudo Hartman. Driemaal gevouwen.
€ 25
* Reclame-affiche.

82. MIZÓN, Luis Le Jardin du Luxembourg. Traduit de l’Espagnol par Laurence Breysse. Gravures de François Garnier. Nice, J. Matarasso, (1991). 19 x 14 cm. En livrets sous couverture, tel qu’émis. 32 p. Avec quatre gravures sur cuivre richement colorées, dont une en double page, toutes numérotées et paraphées par l’artiste. Tiré à 60 exemplaires numérotés plus 8 HC, tous signés par Mizón et Garnier. Composé de Baskerville et imprimé par Jean-Luc Lerebourg et Michael Caine. 1ère édition. Super.
€ 240
* Livre exceptionnellement beau et touchant avec des gravures vives et gaies. Une ancienne carte du Jardin du Luxembourg a été intégrée à la couverture dans un ton presque invisible. Les livres de luxe français de cet éditeur sont très rarement proposés aux Pays-Bas.

83. NAPOLEON BONAPARTE Biographie des contemporains. Parijs, Jules Lefebvre et Cie, 1830. 15 x 10 cm. Origineel bedrukt omslag. (4), 212 p. Met frontispice en 1 afbeelding. Herdruk. Rug overplakt. Wat verfomfaaid en gevlekt.
€ 30

84. NAPOLEON Napoleon’s Memoirs. Volume I: Corsica to Marango. Edited by Somerset de Chair. London, Golden Cockerel Press, 1945. 32 x 20 cm. Original gilt cloth. 424 p. Top gilt. Uncut. Set from Perpetua 13 pt. and printed in 500 numbered copies on Arnold’s mould-made paper. Engraving on the title page and binding design by John Buckland Wright. On the flyleaves a map drawn by Somerset de Chair shows the whereabouts of Napoleon. Binding unevenly discolored (as often).
€ 50
* Large size, densely printed deluxe edition. Only vol. I.

85. NAPOLÉON III et L’ITALIE 1859-1861 Volume de 8 brochures liées à Napoléon III et ses actions envers l’Italie en 1859-1861. Dos cuir lisse noir, plats marbrés façon nuage. 24 x 17 cm. Env. 400 p. Avec 3 cartes pliantes. Sans les couvertures originales. Bords un peu usés. Signes d’utilisation très légers. Timbres fiscaux. Très bon état.
1. BROGLIE, Albert de: La lettre impériale et la situation. Extrait du Correspondant du 25 janvier 1860. Paris, Douniol, 1860.
2. LA MORICIÈRE, Général de: Rapport du général de La Moricière à monseigneur de Mérode, ministre des armes de Sa Sainteté Pie IX. Sur les opérations de l’Armée pontificale contre l’invasion piémontaise dans les Marches et l’Ombrie. Accompagné de trois cartes fournies par l’état-major du général. Paris, Douniol, 1860. Les trois cartes sont en bon état.
3. LA ROCHEJAQUELEIN, (Marquis de): Discours prononcé par M. le Marquis de La Rochejaquelein. Dans la discussion de l Adresse au Sénat. Paris, Dentu, 1861.
4. MONTALEMBERT, Comte de: Une nation en deuil. La Pologne en 1861. Paris, Douniol et Dentu, 1861.
5. NAPOLÉON III: Discours de S.A.I. le Prince Napoléon prononcé au Sénat dans la séance du vendredi 1er mars 1861. Paris, Dentu, 1861.
6. [La GUÉRONNIÈRE, vicomte L. de]: Le Pape et le Congrès. Paris, Dentu et Didot, 1859. Avec une mention manuscrite d’un certain J. Mouillard de 1860, à propos de cette publication (15 lignes): ‘cette oeuvre d’artifice et de mensonge’.
7. MONTALEMBERT Comte de: Pie IX et la France en 1849 et en 1859. 2e ed. Paris, Charles Douniol, 1860
8. LACORDAIRE H.-D., O.P.: De la liberté de l’Italie et de l’Eglise. Paris, Librairie de Mme Vve Poussielgue-Rusand 1860.
€ 125
* Carte ‘Théâtre de la Guerre’, Combat de Castelfidardo et Plan d’Ancone. == Convolute of 8 smaller books about Napoleon III and his actions in Italy 1859-1861. With three folding maps. All in French.

86. OORSCHOT, Geert van, & Bertus MEIJER, Freek van LEEUWEN, Jef LAST, Jo GROSS, Lou TIEMAN & Willem van IEPENDAAL Verzet. Kapitalisme. Gedichten van Bertus Meijer, Freek van Leeuwen, Geert van Oorschot, Jef Last, Jo Gross, Lou Tieman (en) Willem van Iependaal. [Rotterdam], Links Richten, (ca. 1931). Geniet. 8 p. 1e druk. Omslag deels verbruind, rug ingescheurd.
€ 50
* Met een houtsnede op het omslag, gemonogrammeerd ‘H.B.’, wellicht van Henk Bruyntjes, die ook redactiesecretaris was. Mooie vormgeving.

87. PEYREFITTE, Roger Chevaliers de Malte. (1/100 à toutes marges). Paris, Flammarion, 1957. Groen linnen met zwart rugschildje. Groengemarmerde schutbladen. 332 p. Édition Originale gedrukt in 150 genummerde exemplaren op Pur Fil Marais. Kleurig zijden leeslint. 1e druk. Rug verbleekt. Origineel omslag en rug meegebonden. Uit de titelpagina is een driehoek geknipt en uit de eerste tekstpagina een blanco reep.
€ 45
* Dit is nr. 19 van de 100 genummerde exemplaren op groot papier die in de handel kwamen; maar dus helaas niet perfect. Met inliggend, vrij omvangrijk dossier over Peyrefitte van Wim Zaal plus een envelop met enkele tientallen ongebruikte postzegels van Malta (!).

88. POËZIETIJDSCHRIFT L’Éphémère, nr. 16, 17, 18 en 19/20. Parijs, Éditions Maeght, 1970-1973. Originele omslagen. Samen ca. 640 p. Geïllustreerd met kunstwerken van o.a. Giacometti, Miró, Wols, Wifredo Lam en Mondriaan. 1e drukken. Goede conditie, afgezien van wat vlekjes op nr. 19/20 en .
€ 75
* Alternatief, sereen poëzietijdschrift met een internationale signatuur, gesticht in 1967 door de criticus Gaëtan Picon samen met dichters Yves Bonnefoy en Jacques Dupin. Picon maakte in 1968 plaats voor Michel Leiris en Paul Celan. In 1973, met het dubbelnummer 19/20, ging het blad ter ziele. Dit zijn de laatste vier nummers. Afkomstig van Huib van Krimpen.

89. [POST, Elisabeth Maria] Het land, in brieven. Amsterdam, J. Allart, 1788. Half kalfsleer met gestippelmarmerde platten. (10), 336, (2) p. Niet afgesneden. Met gegraveerde titel en 4 gegraveerde illustraties buiten de tekst. 2e druk. Wat slijtage aan de band. Binnenin hier en daar roestvlekjes en sporen van ouderdom
€ 150
* Met mooi frontispice van Reinier Vinkeles: een lezende vrouw in een volle bibliotheek. Deze anoniem gepubliceerde briefroman tussen twee vriendinnen was een succes: drie drukken in één jaar!
Inliggend documentatie van Wim Zaal, o.m. een originele foto van het graf van de schrijfster met aan de achterkant naam en adres van Leonard de Vries – die in 1988 het boek Reinhart van Elisabeth Post heruitgaf.

90. RÄDISCH, P.H. A tot Z. Haarlem, De Priegelpers, 1979. 27 x 18 cm. Groen linnen. 64 p. Met een (originele) foto van de auteur. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 135 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 65
* Zeer informatieve autobiografie van Van Krimpens vaste stempelsnijder, Paul Helmuth Rädisch (1891-1976), zonder wie hij een minder succesvol letterontwerper zou zijn geweest. Een aangrijpend boek, want Rädisch was een Duitse arbeidersjongen die door twee oorlogen getekend was, en een meester in een uitstervend vak. Er staat een ontroerend filmpje op Youtube van het werk van Rädisch bij Enschede, gemaakt kort na zijn pensionering: ‘Opa, snij ons nog eens een lettertje!’.

91. RANDWIJK, H.M. van Een zoon begraaft zijn vader. Nijkerk, Callenbach, [1938]. Linnen. 224 p. 1e druk. Verbruind en wat versleten.
€ 20
* Met de handtekening van letterkundige Fred Batten voorin en de datum ‘6.X.’44’. Ook met inliggende aanbiedingsfolder (4 p.).

92. RENSBURG, J.K. Wereldbouw. (Gesigneerd). Arnhem, Van Loghum Slaterus & Visser, 1923. Ingenaaid. (8), 196 p. Niet afgesneden. 1e druk. Fraai omslag verbruind en versleten. Roestig. Voorin de naam van Wim Zaal (en zijn boekmerktekens) dwars over die van ene H.W. Zelle.
€ 75
* Dit is een van de 220 genummerde en gesigneerde exemplaren. Rensburg was een van Nederlands grote excentrieken, en dat blijkt ook uit alle inlegsels in dit boek: Knipsels uit kranten met herinneringen, een originele foto van de bekende tekening door Leo Gestel. ‘Was er ooit een heerlijker kinderlijker bohemien dan Rensburg’.

93. REVE, Gerard Pleitrede. Uitgesproken ter zitting van het gerechtshof te Amsterdam door Gerard Kornelis van het Reve op dinsdag 17 oktober 1967. Parketno. 3344 – 183 – 1 – 66. F 666428. [Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967]. Geniet. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren]. 1e druk. Omlag wat verkleurd, vouw in achterzijde omslag.
€ 425
* Reve’s pleidooi tijdens het proces dat tegen hem gevoerd werd wegens godslastering. Eén van de zeldzaamste Reve-titels. Zelf Reve Verzamelen 14.

94. REVE, Gerard Verzamelde Gedichten. (Met handgeschreven opdracht). Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Karton met stofomslag. 144 p. 4e druk. Met CD, waarop Reve 43 gedichten voorleest.
€ 60
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Dick & Elly [Gubbels],/ met liefste wensen/ van/ Gerard Reve/ 8 November 2001.’
Dick Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen en de uitgever van Reve.

95. RIMBAUD, Arthur Bateau ivre. Das trunkene Schiff. Übertragen von Paul Celan. (Inscribed by Paul Celan!). (Wiesbaden), Insel-Verlag, 1958. Marbled boards. (24) p. Printed in 1500 copies. Bilingual edition. Bookplate of Michael Hamburger on inside lower cover.
€ 1950
* Copy with handwritten, signed dedication by the translator: ‘Für Michael Hamburger/ im Dezember 1960/ Paul Celan’. Poet-translator Michael Hamburger (1924-2007) made a name for himself as a translator of Paul Celan’s work into English. == Mit handgeschriebener Widmung von Celan an Hamburger.

96. RIMBAUD, Arthur Oeuvres complètes. Première édition integrale. Avec introduction et notes bibliographiques par Pascal Pia. (With an original copper engraving by John Buckland Wright, a portrait of Rimbaud). (Maastricht), Stols, 1931. (4), XII, 296 p. Richly gilt full brown morocco (by J. Brandt & Zoon; upper cover and spine bound in (with the vignette by Buckland Wright in red on the cover). Top gilt. Printed in an edition of 371 numbered copies. Spine a little faded. On the endpapers four transfer spots from adhesive tape.
€ 1950
* This splendid book is one of only 21 deluxe copies printed on Japon Supernacré. From the library of the Dutch bibliophile W. van Spaendonck, with his gilt supralibros designed by Jan van Krimpen on the upper cover and his bookplate made by Pam G. Rueter on the inside upper cover. Van Dijk 256. Reid A2(b). Petitfils I, 25.

97. RIMBAUD, Arthur Poésies. Notice de Paterne Berrichon. Portrait d’après Fantin-Latour. (1/25 on Japanese). Paris, Albert Messein, 1919. Original wrappers. (114) p. Printed in an edition of 545 numbered copies. Top of spine slightly worn. Vague fold in lower cover, but an attractive deluxe book.
€ 850
* One of 25 numbered copies on Japanese. Les manuscrits des maîtres. Petitfils I, 13.

98. RIMBAUD, Arthur Reliquaire. Poésies. Préface de Rodolphe Darzens. Paris, L. Génonceaux, 1891. Demi maroquin doré à plats marbrés (signé H. Blanchetière ; couverture et dos d’origine reliés). XXVIII, 152 p. Tête dorée. 1ère édition/ édition originale. Éraflure au premier plat, sinon excellent exemplaire, bien complet de la couverture, de la première page de titre et de la préface de Rodolphe Darzens.
€ 4500
* Cet exemplaire est truffé : il est enrichi du portrait de Rimbaud par Armand Coussens, signé et numéroté ’46/50′, réalisé à l’origine pour le livre de Marcel Coulon, Problème de Rimbaud, poète maudit (1923).
Le premier recueil de poésie de Rimbaud, écrit dans les années 1870-1872 et publié en 1891, alors que le poète était sur son lit de mort à Marseille. Une partie de l’édition a été retirée du marché peu de temps après sa publication et rééditée un an plus tard, sans l’avant-propos de Darzens et avec une couverture différente. L’exemplaire que nous vous proposons est de l’édition originale, avec la préface et le premier plat. Petitfils I, 3.

100. RIMBAUD, Arthur Une saison en enfer. (10) Lithographies originales de Louis Favre. La Haye/Paris, Stols, 1949. Loose quires in three wrappers, three portfolios and slipcase. 76; (20); (98) p. Printed in green and black in 150 numbered copies signed by the artist. With initials specially designed for this edition by Helmut Salden. Fine.
€ 2450
* One of five copies with two extra suites, one of which is ‘de la décompositions des couleurs’. The book is numbered I!
One suite consists of the ten lithographs from the book, monogrammed by the artist. A small variant of the large lithograph is printed in the margin of each lithograph. The ‘Suite de la décomposition des couleurs’ contains 49 monochrome lithographs of all print runs.
The original purchase price of this deluxe edition was 400 Dutch guilders when it was published, about 2000 euros of 2022! Van Dijk 846. With detailed prospectus.

101. RIMBAUD, Arthur Poésies. Notice de Paterne Berrichon. Portrait d’après Fantin-Latour. (1/25 on Japanese). Paris, Albert Messein, 1919. Original wrappers. (114) p. Printed in an edition of 545 numbered copies. Top of spine slightly worn. Vague fold in lower cover, but an attractive deluxe book.
€ 850
* One of 25 numbered copies on Japanese. Les manuscrits des maîtres. Petitfils I, 13.

102. ROOBOL, C.J. De landheer van Sterrenberg, blijspel in vier bedrijven. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J. von Weiszenthurm, door C.J. Roobol. (Exemplaar voor de souffleur!) Amsterdam, M. Westerman en Zoon & C. van Hulst, 1833. Ingenaaid met 20e-eeuws omslagje. 136 p. Niet afgesneden. Titelgravure van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Goedkeuringshandtekening van de secretaris van het theater. 1e druk. Omslag met planknummer. Stempels van het Grand Théâtre A. Van Lier Jz. te Amsterdam (de Hoogduitse Schouwburg aan de Amstelstraat, die bestond van 1791 tot 1946).
€ 60
* Bijzonder: dit is blijkens een 19e-eeuwse inscriptie voorin het ‘Soufleurs boek’. Met enkele streepjes in de marge, maar vooral: het eind van het blijspel, de laatste twee pagina’s zijn helemaal herschreven. De gedrukte tekst is doorgestreept en vervangen door twintig handgeschreven regels.
Cornelis Johannes Roobol (1806-1870) was als acteur en toneelschrijver, later directeur, verbonden aan de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dit toneelstuk werd van 1833-1873 regelmatig opgevoerd.

103. SERVICE FUNÈBRE Overlijdenskaart van Marie-Caroline Vermeerre, weduwe van Liévin-François De Keyser, overleden te Gent op 22 juni 1841 (Placard mortuaire à la cathédrale). Gent, F. & E. Gyselynck, 1841. 25 x 20 cm. Zwarte kaart bedrukt in zilver met gotische fantasiekathedraal en rouwtekst. Zijkant niet helemaal vlak.
€ 100
* Spectaculaire ‘placard mortuaire à la cathédrale’. Liévin-François de Keyser (1761-1831) was advocaat en politicus te Aalst, later te Gent.

104. SAND, George Galerie des femmes de George Sand. Collection de 24 magnifiques portraits gravés sur acier par H. Robinson, d’après les tableaux de Madame Geefs [e.a.]. Avec un texte par Le bibliophile Jacob. Illustré de vignettes (…). Brussel, Société Belgede Librairie Hauman & Cie., 1843. 26 x 17 cm. Contemporain verguld halfleer met in blinddruk gestempelde linnen platten. (4), XVI, 174 p. Alle sneden verguld. Met 24 staalgravures, beschermd met een vloeiblaadje. 1e druk. Wat vlekjes, ouderdomssporen en slijtage, maar toch een mooi voorbeeld van een typisch 1840-er jarenboek. Klein heraldisch exlibris.
€ 95
* Zeer verfijnde, inderdaad magnifieke portretten in subtiele zwart- en arceertonen, en ook de vignetten mogen er zijn.

105. SIMONS, Ida Een dwaze maagd. (Gesigneerd). Den Haag, Stols/Barth, (1959). Linnen. 200 p. 1e druk. Rug verkleurd. Naam van Wim Zaal op schutblad. Papier heeft wat roest.
€ 50
* Met ingeplakte handtekening van de schrijfster, ‘Ida Simons-Rosenheimer’ (1911-1960). Met inliggend dossier van Wim Zaal, o.a. een uitvoerig krantenartikel uit 2014. Cultboek.

106. SMITS, Dirk Gedichten. Den Haag, S. de Visser, 1823. Origineel uitgeverskarton. 230 p. Niet afgesneden. 2e druk. Rugje wat versleten. Watervlek op de titelpagina. Voorin een nummertje geschreven door Wim Zaal.
€ 30
* Poëzie van de Rotterdamse dichter (1702-1752) in een mooi verzamelbundeltje.

107. SONTROP, Theo Marmerkijker. Met tekeningen van Paul de Lussanet. (Gesigneerd). Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. Linnen met stofomslag. 48 p. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren, waarvan 100 genummerd en gesigneerd door dichter en kunstenaar.
€ 25
* ‘Gezwinde dame die uw rad bepotelt’. Dit is blijkens het colofon een recensieexemplaar – ongenummerd en niet gesigneerd. Het is afkomstig van Elsevier-recensent Wim Zaal.

108. STEVENSON, Henry V. The Phantom Lover. (Poems). Chicago, AD Weinthrop, 1926. Original boards. (10), 38 p. Cover design by Leslie Powell and author’s portrait (frontispice) by Jack Fisk. 1st edition. Spine worn. Striking cover partly discolored. Bookplate with inscription ‘Dorothy Alice Read from Archer’.
€ 25

109. STIELER, Adolf Adolf Stieler’s Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten. (Vollständig, in Originaleinband). Gotha, Justus Pertes, [1901]. 39 x 27 cm. Originaler, reich vergoldeter Halbledereinband mit ‘Stielers Handatlas’ in Gold auf dem Rücken und der Vorderseite. Titelseite und 95 Doppelseitenkarten in Farben, auf Streifen montiert, mit Inhaltsverzeichnis und Namensindex (202 S.). 8. Auflage. Leder etwas abgenutzt und verfärbt, Ränder der Rücken nicht vollig intakt. Kleiner Namensstempel am Vorsatz. Eine Karte ist lose (Österreich), am Anfang sind einige Karten fast lose und einige auf der Rückseite verstärkt. Ansonsten prima!
€ 295
* Einer der umfassendsten und detailliertesten Weltatlanten der guten alten Zeiten, vollständig und in gutem Zustand. Das Buch ist undatiert, aber die meisten Karten tragen das Jahr 1901. = This is a very heavy book (6 kg). Shipping outside Europe will cost about 80 euros.

110. (SUCCES). KNOL, B. Verkoopen per advertentie. Practijk-bibliotheek No. 12. Den Haag, N.V. Maandblad Succes, [1934]. Geniet. 32 p. 1e druk. Met eigenaarsstempels van V(ictor) Dobbelmann, Nijmegen.
€ 16
* Typisch Succes-boek met heldergeel-rood omslag, misschien van Piet Marée.

111. TAUENTZIEN-PALAST BERLIN 10 Film-Einladungskarten, alle entworfen von Karl MICHEL, für Uraufführungen zu Filmen im Tauentzien-Palast, 1925-1927. Ca. 15 x 12 cm, gedruckt auf verschiedenen Papiersorten. Etwa 1925-1927. Alles einseitig, einfarbig bedruckt. Wie neu.
€ 80
* Über die Filme Kaufhaus Pleite, Neue Lausbubenstreiche, Goldrausch (Chaplin), Spanisches Blut (besser bekannt als The Sea Tiger aus 1927, heute ein verlorener Film), Die Gefangene des Scheik, Der Mann mit dem 100 PS, Die elf Teufel (über Fussball), Alles Schwindel u.A. Schöne Typografie von Karl Michel (1885-1966).

112. TAUENTZIEN-PALAST BERLIN 10 kaarten met uitnodigingen voor films, alle ontworpen door Karl MICHEL. Ca. 15 x 12 cm, gedrukt op verschillende soorten papier. Alle eenzijdig in één kleur bedrukt. Zeer gaaf. EUR 80,-
€ 80
* Over de films Das Brautomobil (oorspronkelijk ‘Taxi! Taxi!’), Eheketten, Hingabe (‘Surrender’), Eine kleine Freundin braucht ein jeder Mann, Der Landarzt, Plüsch und Plümowsky, Spanisches Blut, Wie werde ich Filmstar?, Der Zigeunerbaron, Zwei unter Himmelszelt en 1 + 1 = 3. Prachtige typografie van Karl Michel (1885-1966).

113. THEATRE ROYAL D’ANVERS Les Deux Reines. Opéra Comique en un acte, de Mrs. Fréderic Soulié et Arnold, musique de Mr. H. Monpou. (Changement de Spectacle Par Indisposition de plusieurs Artistes. Aujourd’hui Mardi 2 Février 1836). (Theaterprogramma). Antwerpen, Théatre Royal d’Anvers, 1836. 21,5 x 13,5 cm. Eén blad, tweezijdig bedrukt. Inktvlekje, verder fris en gaaf.
€ 40
* De in 1835 door Hippolyte Monpou gecomponeerde opera Les Deux Reines werd opgevoerd in de nog maar pas gebouwde Opera van Pierre Bruno Bourla, gevolgd door La Jeune Femme Colère (een comedie), Le Valet de Chambre (komische opera van Scribe en Mélesville, met muziek van Carafa) en Pauvre Jacques, een nieuwe vaudeville van de gebroeders Cogniard. Met aankondiging van de opera Guillaume Tell van Rossini. In druk ondertekend door de Gérant, Cartigny.

114. TOMBARI, Fabio Het leven (La vita). Vertaling van M.S. van IJsselsteijn. Amsterdam, Wereldbibliotheek, [1932]. Versierd linnen. (160) p. 1e druk. Band iets geschaafd.
€ 20
* Opmerkelijke bandtekening. Roman over het rauwe leven in een Oost-Italiaans dorpje, geschreven door een persoonlijke vriend van Mussolini.

115. TAYLOR, Bayard Poems of the Orient. Boston, Ticknor and Fields, 1855. Rebound using the original brown blindstamped cloth binding. Flyleaves recently renewed. 204, 8 p. 1st edition. Cloth a bit worn. Old name in pencil on title (something like ‘Volney/ Springfield/ Illinois’). Brown stain at the upper heart of the book. Some pencil lines.
€ 30
* At the end an extensive book list of Ticknor and Fields, dated November 1854.

17. TZARA, Tristan Lampisteries, précédées des sept manifestes dada – quelques dessins de Francis Picabia. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1963. Ingenaaid. 156 p. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Facsimile-editie naar de jaren 20. Deze heruitgave verscheen twee maanden voor het overlijden van de surrealistenvoorman op kerstmis 1963. Lampisterie is een 19e-eeuws industrieel woord voor lampenopslag (bij treinen en mijnen).

18. TZARA, Tristan Midis gagnés. Poèmes. Huit dessins de Henri Matisse. Paris, Éditions Denoël, 1948. Ingenaaid. 170 p. Niet afgesneden Unopened. Met 8 tekeningen van Henri Matisse. Gedrukt op Alfa Mousse-papier in 1000 genummerde exemplaren. 2e druk, vermeerderd met enkele gedichten en twee tekeningen van Matisse. Goed en fris exemplaar, behoudens een enkel vlekje.
€ 65
* Gedichten en lyrisch proza.

117. (VENETIË). MAURRAS, Charles Les amants de Venise. George Sand et A. de Musset. Édition décorée de bois originaux gravés par Constant le Breton. Paris, Georges Crès, 1924. Full morocco with gilt frames, spine richly gilt with five ribs (Flammarion bindery). Marbled flyleaves and multicolour reading ribbon. Top gilt. (4), 388 p. Printed in numbered 1972 copies. Woodcut frontispice in blue. With larger and smaller vignettes. Reprint (first: 1902). Some insignificant traces of wear on the spine.
€ 75
* One of 1850 copies on papier vélin de Rives. Attractive book with Venice vignettes. Rare in full leather. Maurras deplores the classical romantic love affair between Sand and Musset, a controversial book.

118. 23. VERGILIUS MARO, P. Het verhaal van Aeneas. Vertaald door M. D’Hane – Scheltema. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000. Linnen met stofomslag en buikband. 368 p. Omslag (gaaf) op rug en bovenrand verkleurd. Met inliggende reclamekaart voor de Klassieken van Athenaeum.
€ 22

119. VRIES, Theun de De gesprenkelde vogel / Verhalenomnibus. Amsterdam, Pegasus, 1969. Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk.
€ 22
* Exemplaar met gesigneerde opdracht: ‘Wim Zaal/ een plezierig gesprek/ onder de Westertoren!/ 1.11.’78/ Theun de Vries’.

120. VRIES, Hendrik de / BADINGS, Henk Coplas. Uit het Spaansch vertaald door Hendrik de Vries. Omslagteekening van Toon Kelder. Amsterdam, Broekmans & Van Poppel, [1936]. 34 x 27 cm. Origineel omslag. 6 p. Netjes.
€ 28
* Mooi omslag.

121. (WAGNER). HUBBARD, Elbert Little Journeys to the Homes of Great Musicians: Richard WAGNER. Done into print by the Roycrofters at their Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A., A.D. 1901. (Met de hand gekleurd). East Aurora, Roycrofters, 1901. Gebonden in suède met titel in goud. Lichtbruine zijden schutbladen. (12), 32 p. Gedrukt en met de hand verlucht op papier met watermerk Roycroft in 940 genummerde exemplaren, gesigneerd door schrijver (en uitgever) Elbert Hubbard. Titelpagina, kopvignet en alle initialen met de hand gekleurd, evenals de titelpagina. Heel geringe gebruikssporen, maar in prima conditie, ondanks de tere constructie van het boek.
€ 65
* Vroege Roycroft-uitgaven konden tegen betaling voorzien worden van met de hand gekleurde initialen en vignetten. Dit is exemplaar is subtiel handgekleurd. McKenna 69.

122. (WERKMAN, H.N.) The Camp Magazine. Groningen, Holland. Being the Periodical of the 1st Royal Naval Brigade, interned in Holland. 1915-1918 (37 van de 44 nummers). Groningen, H.N. Werkman, 1915-1918. Geniet. De meeste nummers met omslag. Sommige zijn in druk verkeerd genummerd, dat is dan in handschrift verbeterd. Ca. 16 bladzijden per nummer. Geïllustreerd. 1e druk. Deze nummers zijn afkomstig uit de drukkerij van Werkman; zijn opvolger Bos heeft na de oorlog een flinke stapel aan Werkmans dochter Fie gegeven, maar niet voordat er een terpentijnlekkage was opgetreden: de eerste vier nummers en ook drie latere zijn daardoor in meerdere of mindere mate gevlekt – edoch goed leesbaar en inmiddels geurloos.
€ 350
* Tijdschrift van in Groningen geïnterneerde uit Schotland afkomstige militairen, die van 1915-1918 in een afgesloten kamp van houten barakken (‘Timbertown’) nabij het Sterrebos moesten blijven. Gedichten, verhalen, interne gebeurtenissen, verslagen van sportwedstrijden, en de ‘Timbertown Follies’, theater en muziek door de geïnterneerde zeelui opgevoerd in Groningse schouwburgen. Tevens met een serie geschiedkundige artikelen over de ‘Schotse Brigade’ in de Nederlanden van de 18e eeuw door M.E. de Meester.
De ontbrekende nummers zijn 4 t/m 9 en 26.
Veel van deze tijdschriften zijn in opvallend luxe papieren omslagen genaaid. Het drukwerk is prima en veel van de illustraties zijn professioneel getekend. Hendrik Nicolaas Werkman was gedurende de Eerste Wereldoorlog nog een vrij succesvol commercieel drukker; van de latere kunstenaar is in deze tijdschriften niets te vinden.

123. WERUMEUS BUNING, J.W.F. Grafschrift voor Miep van ’t Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft. [Haarlem, Joh. Enschedé & Zonen], 1946. Ingenaaid met fraai handgekleurd omslag (ontwerp Pam G. Rueter). (20) p. Gezet [uit de Romanée] en gedrukt [op grijs handgeschept Barcham Green] in een oplage van 50 exemplaren ‘voor J[an] v[an] K[rimpen]’.
€ 100
* Werumeus Buning verliet in 1931 zijn vrouw en kinderen uit liefde voor Miep van ’t Hoff-Kools. Jan van Krimpen liet na haar overlijden op 9 mei 1945 dit lange elegische gedicht prachtig drukken bij zijn werkgever, drukkerij Enschede.

124. (WHITTINGTON PRESS) A Miscellany of Type Compiled at Whittington. (With an Introduction by John Randle). (Luxe-exemplaar met extra’s). Andoversford, Gloucestershire, The Whittington Press, 1990. 37 x 27 x 6 cm. Twee delen in foedraal, een boek en een portfolio. Halfleer met platten van gedecoreerd papier/ halfleer met platten van Zerkall Wavy. (4), viii, 132 p. Rijk geïllustreerd en in kleuren gedrukt, versierd met houtgravures van moderne kunstenaars en met grote versies van de lettertypes. Met ingeplakte bladen. De portfolio bevat twaalf prachtige bijlagen, waaronder een blad origineel Batchelor-papier speciaal gemaakt voor William Morris, twee grote en sierlijke broadside-letterproeven, een gesigneerde houtgravure van Miriam Macgregor en drie ongebruikte illustraties van Richard Kennedy voor A Boy at the Hogarth Press. Gezet bij de Whittington Press en gedrukt in 530 genummerde exemplaren op verschillende soorten geschept papier. 1e druk.
€ 950
* Dit is een van 55 luxe-exemplaren met de portfolio in halfleer. (Er werden ook vijftien exemplaren gebonden in heelleer). Fantastisch fraai letterboekwerk met geschiedenis van de lettertypen en een demonstratie van hun macht om een boodschap effectief en esthetisch over te brengen. Onder meer Van Krimpens Lutetia en Romulus zijn present. Een groot boek van grote schoonheid.

125. WILDE, Oscar Bajesballade van Wilde Oscar. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. (Translation into Dutch of the Ballad of Reading Gaol by A. Marja). Bussum, Kroonder, 1945. Original folding wrappers. 48 p. Printed on brown wrapping paper. 1st edition. Good copy of an often damaged book.
€ 25
* “Jail ballad by Wilde Oscar. Sung again by a person in hiding who barely escaped prison and was driven from home and hearth.” Clandestine, vulgar rendition in Dutch of the Ballad of Reading Gaol written in secret during the Nazi occupation of the Netherlands, published shortly after the Liberation. Title in two-tone linocut on the front cover.

126. WILLINK, Carel (tekeningen) & PERRON, E. du (als:) Duco PERKENS (tekst) Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispices van C.A. Willink. Brussel, Simonson, 1926 [overplakt: ‘Bij W.N. Dinger te Bussum’]. Ingenaaid. 184 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Net en onbeschadigd.
€ 100
* Eksperimentele poëzie, toneel en proza. Met idem tekeningen van Carel Willink. Batten/ Stols 6 en 32.

127. (WINKLER PRINS, A.). BRINK, Jan ten Uit Nederland’s Letterschat. Comische en humoristische fragmenten verzameld en van eene inleiding voorzien. Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon, 1893. Twee delen in één band. Verguld linnen. 220; 264 p. 1e druk. Iets schuingelezen, maar een mooi boek.
€ 150
* Met handgeschreven verjaarsgedicht (16 regels) van Anthony Winkler Prins (1817-1908), ja, dé Winkler Prins, bestemd voor zijn zoon Vincent voor diens 34ste verjaardag op 19 mei 1897!

129. YOUNG, Cullen (ed.) African New Writing: Short Stories by African Authors. London-Redhill, Lutterworth Press, 1947. Cloth with dust jacket. 128 p. 1st edition. Jacket a bit crease and worn along the edges.
€ 45
* By the authors G.E. Adoki, T.M. Aluko, Mabel Dove-Danquah, C. Ewkensi, Phebean Itayemi, C.E. Moikangoa and I.I. Oluwa.

130. ZETTERNAM, Eugeen Mijnheer Luchtervelde. Een fragment. (Bibliofiele uitgave met een nawoord van Clemens Hoevenaars). (Amsterdam), Clemens Hoevenaars/ Erik Schots, 1999. 15,4 x 10,6 cm. Ingenaaid met verguld kunstleren omslag (Erik Schots). (2), 46 p. Gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Een van de 25 Arabisch genummerde exemplaren de andere 35 waren bestemd voor leden van Het Beschreven Blad. Zetternam is het pseudoniem van de jonggestorven romancier en polemist Joost Jozef Diricksens (1826-1855).

%%%%%%%%%%%%%%%%%

U kunt de plaatjes vergroten door erop te klikken / If you click on the pictures, they will enlarge

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: