antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Religion – Bible

RELIGIE – BIJBEL – SPIRITUALITEIT

1. BAKEL, Dr. H.A. van Kleinoodiën uit Luther’s nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gemarmerd donkerblauw linnen bedrukt in zilver en goud en vervolgens geëtst (ontwerp C.A. Lion Cachet; uitvoering C.J. Mensing). (2), XII, 298 p. Kop verguld. Gezet uit historische lettertypen van Joh. Enschedé & Zonen en gedrukt op Hollands papier in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar met exlibris van B.A. Venemans en met diens inliggende aantekeningen voor een artikel uit 1961(?) over ‘De waarde van het Psalmboek’.
€ 450
* Bijzondere, moeilijk te beschrijven boekband: elk afzonderlijk exemplaar van deze uitgave werd met de hand op de linnen band (voorplat, rug, achterplat) geëtst, waardoor geen exemplaar precies hetzelfde is. Lion Cachet was ingenomen met het resultaat van dit kunstzinnige experiment: ‘Ik voor mij heb geen band ooit op linnen gemaakt, dien ik zoo geslaagd vind en waarover ik zoo tevreden ben als dezen’. Lang niet alle exemplaren van deze titel zijn voorzien van deze kunstenaarsband.
Braches Bouwstoffen 1080.
Ook het binnenwerk is met zorg gedrukt bij Joh. Enschedé & Zonen. Daarbij werd gebruik gemaakt van oude Schwabacher- en Frakturletters, waarvan de geschiedenis uit en te na uit de doeken wordt gedaan (p. XI-XII), compleet met het verhaal van de Spaanse zeerovers die twaalf in Pennsylvania gedrukte Lutherbijbels te gelde maakten.
Ds. B.A. Venemans (1908-1992) was een van de twee initiatiefnemers van de bibliofiele Marnixpers, en  productief auteur en verzamelaar van oude Luther-drukken.

2. BLOY, Léon Brieven aan Abbé Cornuau en Frère Dacien. (Voorwoord van Jeanne Léon Bloy. Vertaling Martin van Heerlen. Typoscript). Typoscript van een Nederlandse vertaling van de correspondentie van Bloy met Cornuau en Dacien, die in 1923 in druk verscheen. In een in linnen gebonden schrift. (6), 114 p. Gedateerd ”s Gravenhage 21 Augustus 1952′.
€ 100
* Inliggend twee bladen overgeschreven, gekopieerde ‘inédite’ brieven van Bloy, de ‘dragonder van de mystiek’, een aan Cornuau (29-XI-15) en een aan Dacien (24-8-1906), in exacte reproductie van het handschrift van Bloy.
Curieus en moeilijk te plaatsen. ‘Van Heerlen’ is een niet-bestaande achternaam. Het regelmatige handschrift van Bloy is bedrieglijk echt gekopieerd op twee bladen, die niet bij elkaar kunnen horen.
Het bestuderen waard!


1. ALBERDINGK THIJM, J.A. De katholieke kerkregeling in ons vaderland. (Gevolgd door:) De predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk loondienaars? Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1853. Blauw handgeschreven omslag. 24 p.- Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1863. (2), 8 p. Met stempels en verwijderstempels uit een bibliotheek.
€ 25

2. BEGIJNEN Dagelijksche gebeden van de beggijntjes. Turnhout (B), Boekdrukkerij Splichal-Roosen, (1879). 12 x 8 cm. Gepolijst zwart heelleer met boekversiering in blindstempel. 136 p. Lichte gebruikssporen. Voorin en achterin aantekeningen van André Munnichs uit ca. 1965.
€ 35
* Liefderijke gebedjes van allerlei soort. Niet in Worldcat.

3. BESTEN, Ad den Loflied voor tegenstem. Baarn, Het Wereldvenster, 1965. Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Prof. Dr W.J. Kooiman,/met dank voor de inspiratie/ tot “een lied van de opstanding”/ Ad den Besten/ 15/ XII.’65’.
Met voorin ingeplakt: ‘Paaslied’. Origineel handschrift. Vier strofen van zes regels. Gesigneerd en gedateerd ‘Ad den Besten 2/III.’63’. Opgedragen aan Prof.Dr. W.J. Kooiman.
W.J. Kooiman (1903-1968) was een Luthers theoloog.

4. (BIBLE EXCERPTS). HIBERNICUS, Thomas Flores bibliorum, sive loci communes omnium ferè materiarum ex veteri ac novo testamento excerpti, atque alphabetico ordine digesti. Cologne, Petrus Henningius, 1630. 14 x 8 cm. Contemp. calf, spine richly gilt. (4), 698, (6) p. Spine a bit rough, but looks good. Text partly browned. Some edges worn, a few pages with ancient bookworm traces, making some lines unreadable.
€ 75
* Popular book of bible citations in Latin compiled by Thomas of Ireland (fl. 1295-1338), in alphabetical order. Looks good on a bookshelf.

5. BIBLE in rebuses De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. (Incomplete). [No place or publisher], probably about 1750. Contemporary calf-backed marbled boards. No title or text, only 75 leaves (of 150), each with an engraving of a bible text imagined as a rebus. Some pictures were colored, not without skill.
€ 60
* Popular childrens “bible”, all texts depicted as emblematical rebuses. Feel free to ask for pictures.

6. BIJBEL De barmhartige samaritaan. (Haarlem, Carlinapers, 1976). 29,5 x 16,0 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
€ 35
* Fraaie bibliofiele editie in minieme oplage.

7. BILDERDIJK, Willem Aan den Heer Le Sage ten Broek, in andwoord op zijnen openbaren brief aan Mr. W. Bilderdijk. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1829. Ingenaaid, oorspronkelijk bedrukt omslag. 32 p. 1e druk. Plakzegeltje voorop, verder netjes.
€ 35
* Geschrift van Bilderdijk tegen de katholieke voorman Joachim le Sage ten Broek.

8. BRANDSMA, Titus Godsbegrip. Nijmegen-Utrecht, N.V. Dekker & Van de Vegt-J.W. van Leeuwen, 1932. Ingenaaid. 36 p. 2e druk. Goed.
€ 35
* Herdruk van de diesrede van Titus Brandsma als rector magnificus van de Nijmeegse universiteit. Alleen de titelpagina en de eerste tekstbladzij verschillen van de eerste druk.

9. BUNYAN, John, als: Joannes BUNJAN Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden de gansche staat van een’ boetvaardige en godzoekende ziele. In het Engelsch beschreven door Mr. Joannes Bunjan, Leeraar te Bedfort. En om deszelfs voortreffelijkheid in het Nederduitsch vertaald. Versierd met verscheiden Figuren en Versen. Amsterdam, F.G.L. Holst, 1851. 14 x 9 cm. Gebonden in fraai halfleer met gemarmerde platten (2e helft 19e eeuw). 240 p. Niet afgesneden. Met enkele houtsneden. Mooi exlibris van de kunstenaar Jan Theodoor Giesen (kind op een stapel boeken kijkt naar zingende vogel; een doodshoofd ligt aan zijn voeten). Heel lichte gebruikssporen.
€ 50
* Aandoenlijk gebruiksboekje met primitieve houtsneden in uitstekende staat. Met het voorblad, waarop een godzoeker op de poort naar het Heyl klopt.

10. CAFMEYER, Petrus de Historie van het Alderheiligste Sacrament van Mirakel. In deze nieuwe Druk merkelyk verbetert en vermeerdert door verscheide bewyzen, proeven, en naauwkeurige omstandigheden tot heden nooit in’t ligt gebragt. Brussel, Theodorus Crajenschot, 1770. 17 x 11 cm. Half kalfsleer met gemarmerde platten. (24), 160 p. Met 20 prenten (van 21?). Goedkope herdruk van een meerdelige uitgave uit 1720. Wat slijtage aan de band. Diverse notities in potlood.
€ 95
* Over het wonder van een heilige hostie die bewaard was voor ontheiliging in 1370, gekoppeld aan hostievernietiging in de periode van de Beeldenstorm, eind zestiende eeuw. Met beeldende prenten van de gruwelen en een afbeelding van een munt.

11. (CATHARINA VAN GENUA). DESMARETS, Jan Het leven ende wercken van de Salighe Catharina van Genua, nieuwe uyt-ghevinghe door Ian Desmarets, ende over-gheset uyt het Fransch in ons Nederlandtsche taele, Door P.C.R. (&) Kort begryp van het vaghevier, door de Godt-salighe ende Lief-brandende Vrauwe, Vrauwe Catharina d’Adornes, Gheboren van Genua. Over-gheset van het Fransch in ons Nederlandsch, Door A.B.C.D. [sic]. Gent, Ghedruckt by de hoirs van Ian vanden Kerchove, op d’Hoogpoorte, 1679. Leer (wat sleets en kaal). (16), 180 p. Met portret van Ioan vanden Sande. 1e druk. Tweede boek: idem, (1678). (6), 28 p. Herdruk van editie Brugge, 1653. Voorin handgeschreven naam: Anna Sabbe. In de tweede titel een fikse doorgaande vlek.
€ 150
* Heiligenleven in het Nederlands van St. Catharina (d’Adornes-Flisca) van Genua (1447-1510), die in 1675 zalig was verklaard en in 1737 de rangen der heiligen zou bereiken. Het tweede deel betreft een boek van deze heilige over het vagevuur. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

12. (CATHARINA VAN GENUA). MARABOTTO, Cattaneo Vita mirabile, et dottrina santa della beata Caterina da Genova, nella quale si contiene vna vtile, e cattolica dimostratione, & dichiaratione del Purgatorio. Con vn dialogo tra l’anima, & il corpo, composto dalla medesima. Napels, Francesco Savia voor Pietro Aniello Porrino, 1645. Perkament met titelschildje. (16), 428 p. Herdruk (1e druk: 1568). Perkament wat vuil, weggeradeerde naam op titel. Hier en daar een vlekje of een papierfoutje, maar verder een heel net exemplaar.
€ 200
* Heiligenleven (in het Italiaans) van St. Catharina (Fieschi) van Genua (1447-1510), die overigens pas in 1675 zalig werd verklaard en in 1737 heilig. Met achterin het boek de geschriften van deze heilige. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

13. CATHARINA VAN SIENA Dialogo della serafica vergine, et sposa di Christo S. Catherina da Siena diviso in quattro trattati. Nel quale profondissimamente si tratta della providenza di Dio. Et un breve compendio della sua vita, & canonizatione sotto il pontificato di Papa Pio II. Et nel fine se narra il suo felice transito. Venetië, Giacomo Sarzina, 1611. Perkament met titelschildje. (32), 652 p. Houtsnede: de Kruisafname op p. (8). Met een renaissance-kapitaal en verschillende sierranden van zetmateriaal. Herdruk. Rug wat vuil, de naakte vrouw in het emblematische drukkersmerk is deels met oude inkt doorgestreept. Met enkele (17e-eeuwse) notities en onderstrepingen, maar verder een heel net exemplaar.
€ 295
* Dialoog van de goddelijke voorzienigheid van Catharina van Siena, voorafgegaan door een inleidende brief en de heiligverklaring door paus Pius II (1461), en gevolgd door enkele contemporaine teksten van vrienden van Catharina. Dit is een typografisch mooi, renaissancistisch boek, grotendeels gezet uit een prachtige cursieve letter. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

14. CLAUS, Hugo, & GAL Een weerzinwekkend bezoek. (Met illustraties van GAL). Aalst, De Gele Limonade, [1985]. Elf ansichtkaarten in originele envelop. De zgn. ‘Volkseditie’ [= 2e druk].
€ 20
* Tien gedichtjes van Claus en inventieve antipaapse tekeningen van GAL, met een fraaie parodie op Kuifje toe. Uitgave ter gelegenheid van het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan België. BHC 143.C.

15. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 35
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.

16. CRAJENSCHOT, Theodorus Catalogus van boeken die by Theodorus Crajenschot, boekverkooper op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg, te Amsterdam, gedrukt, aangekogt, en te bekomen zyn. 1757. Amsterdam, Theodorus Crajenschot, 1757. Los als katern. (16) p. Iets verbruind. Pennestreep op laatste pagina.
€ 100
* Verkooplijst met prijzen van rooms-katholieke lectuur en kerkboeken.

17. DOYLE, Arthur Conan, Hugh WALPOLE, Rebecca WEST, Compton MACKENZIE, Israel ZANGWILL, a.o. (and “The Unknown Man”) My Religion. Together with replies from many eminent divines and others. London, Hutchinson & Co., [1925]. Green cloth. Front of original dust jacket pasted in at the beginning. 140 p. Uncut. 1st edition. Spine a bit discolored.
€ 25
* Famous authors about their religion. Nice dust jacket shows photos of the ten authors (but not of The Unknown Man, obviously).

18. DREXEL, Jeremias De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den goddelyken. Overgezet uyt het Latyn van den eerw. p. Jeremias Drexelius door den eerw. p. Franciscus de Smidt, beyde priesters der Societeyt Jesu. Gent, Bernard Poelman, (1796). 15 x 9 cm. Leer. 532 p. Schaafplekken aan rug, achterste kneep wat zwak. Achterin op de schutbladen inscripties in potlood uit 1833 van een familie Rouwenhoff.
€ 100
* Met gegraveerde titel en vijf paginagrote gravures buiten de tekst. Contemporaine inscriptie op blanco schutblad: ‘T. Joannes Wilhelmus Singendonck professus ad Aquas beatae Mariae Virginis prope Weer… 1797’. Mooi oud boekhandelsetiketje uit Mechelen op binnenzijde voorplat: ‘Men vind-se te koop tot Mechelen by P.J. Hanicq, Boek-drukker op de Eyzere-Leen’. (IJzerenleen 22-24 om precies te zijn!)

19. DRIELENBURCH, Vincent van Christianus-Mercurius, ofte Christelijcken bode met twee brieven. d’eene ghesonden aen D. Iacobum Arminium den 19. aprilis, 1608. d’ander ghesonden aen Iohan Wtenbogaert den laetsten augusti, 1608. Amsterdam, Marten Jansz. Brandt, 1616. Vroeg 20e-eeuws omslagje. 32 p. Met grote emblematische titelprent, iets kleinere slotprent (uitgeversmerk), sierlijsten en initiaal. 1e druk. Het pamflet zelf in goede staat. Het omslag (niet het oude pamflet) met stempels van de R.K. Leergangen en achterin een scheur.
€ 140
* Schotschrift van een Utrechtse regent tegen de twee ‘rekkelijke’ predikanten Arminius en Uyttenbogaert, in mooie uitvoering van een in religie en theologische disputen gespecialiseerde, Amsterdamse uitgever. Knuttel 2278. Tiele 1205.

20. ECKEHART, Meister Meister Eckeharts Schriften und Predigten. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt un herausgegeben von Hermann Büttner. Jena, Diederichs, 1923. Twee delen. Halflinnen met zilveropdruk. 240; 192 p. Met los inliggende regelteller. Herdruk. Wat verkleurd, op de rug wat versleten, tekstpapier met voorin roest.
€ 25
* Op beide titelpagina’s schreef Roel Houwink zijn naam met het jaar 1927.

21. EIJK, Jan van De Bijbel in het klein, voor kinderen. Door Jan van Eijk, Predikant te Loosduinen. Amsterdam, A.B. Saakes, 1821. Vroeg 19e-eeuws half kalfsleer met titeletiket en gemarmerde platten. VIII, 138, (8) p. Met gegraveerde titel, waarop een mooi portret van de schrijver in silhouet door Daniël Veelwaard en twee tussentitels naar ontwerp van Jacob Smies, uitgevoerd door J.E. Marcus. 1e druk. Blanco voorschutblad ontbreekt, verder een prachtig boekje.
€ 100
* De bijbelverhalen uitgelegd in stukjes proza met telkens daartegenover dezefde geschiedenis verdicht. Jan van Eijk (1757-1822) stond van 1788 tot zijn overlijden in Loosduinen, waar hij zich steeds bleef schrijven voor de kinderen en de minder bedeelden. Achteraan zes pagina’s reclame voor Van Eijks geschriften.

22. EMMERICH, Anna Katherina Das arme Leben und bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner heiligsten Mutter Maria nebst den Geheimnissen des alten Bundes nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Aus den Tagebüchern des Clemens Brentano herausgegeben von P. C. G. Schmöger, aus der Congregation des allerheil. Erlösers. Regensburg-New York-Cincinnati, Friedrich Pustet, 1881. 28 x 21 cm. Contemporain halfleer. LXIV, 1138 p. Met een uitslaande kaart in kleuren en vele staalgegraveerde platen en vignetten, deels van Fr. Max Schmalzl CSSR. Frontispice in goud en kleuren. 1e druk. Rug bijna los, gebruikssporen.
€ 100
* Rijke Roomse uitgave met vele fraaie illustraties van de redemptoristische lekenbroeder Max Schmalzl (1850-1930), die wel de ‘laatste Nazarener’ wordt genoemd. Met bijliggende bestelbon voor de boekband: dit is de eenvoudigste vorm in linnen met marokijnpreging en chagrijnlederen rug.

23. GODSDIENSTIGE TRAKTATEN Afscheidswoorden van eenen leeraar aan jonge lieden, die belijdenis hunnes geloofs afgelegd hebben. No. 33. (en acht andere traktaten uit dezelfde periode). Amsterdam, Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca. 1820-1835. 16 x 10 cm. Kapot boekbandje. Circa 100 p. totaal. Voorwerk ontbreekt. Alle traktaatjes zijn compleet.
€ 45
* De traktaten hebben de nummers 14, 18, 19, 24, 26, 33, 44, 66 en 151. Niet in volgorde gebonden.


HANDSCHRIFTEN – manuscript

Deze originele handschriften van bekende katholieke hoogwaardigheidsbekleders en schrijvers waren alle bestemd voor de Haagse missietentoonstelling, die gehouden werd in september en oktober 1929. Ze hebben allemaal hetzelfde formaat en zijn op hetzelfde papier uitgeschreven.

1. ASSELIN, Henry ‘La vie est un chemin creux’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 17 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 25
* Speciaal voor de gelegenheid geschreven (?) overweging over leven en geluk van de Franse schrijver (1884-1978), die hier vooral bekend is door zijn boeken uit de jaren twintig en dertig over Nederland.

2. BAHR, Hermann Kierkegaard kennt nur…’. (Handschrift mit Unterschrift). Originale, signierte Handschrift mit Tinte auf festem Papier. Nur Recto. 10 Zeilen, signiert, ohne Jahr aber mit Adresse. Eingeschrieben für eine römisch-katholische Missionsausstellung in Den Haag 1929.
€ 50
* Dünne Schrift, altdeutsche Handschrift mit altgriechischem Bibelzitat. Neben Kierkegaard werden Aischylos, Sophokles und Euripides erwähnt.

3. BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Kardinaal W.M. van Rossum, aartsbisschop van Utrecht. 10 regels. Antwoord op de vraag wat de heilige missie is.
2. Mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem. 10 regels. Heilwens. Met blindstempel.
3. Mgr. A.F. Diepen, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. 15 regels. Over het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
4. Mgr. Bernard Eras, procurator (vertegenwoordiger) van het Nederlands Episcopaat te Rome. 13 regels. Oproep tot de missie.
5. Mgr. A.H.L. Hensen (1854-1932), hoogleraar kerkgeschiedenis. 10 regels. Citaat van de heilige Bonifatius als missionaris in Germanië, met inleiding. Getekend met zijn pauselijke eretitel als apostolisch protonotaris.
6. Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda. 21 regels. Over de missie-wens van paus Pius XI.
7. Mgr. Laurent Schioppa, apostolisch nuntius en internuntius (vertegenwoordiger van de paus) te Den Haag. 3 regels. Citaat uit een psalm.
€ 200
* Zelf geschreven teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

4. FORT, Paul ‘La Ronde autour du Monde’.’ (Manuscrit signé, 1929). Écriture manuscrite originale signée à l’encre sur papier épais. Seulement recto. 10 lignes. Sans date. Décrit pour une exposition missionnaire catholique romaine en 1929.
€ 35
* Chanson joyeuse: comment faire le tour du monde? quand les filles se serrent toutes la main et que tous les marins mettent leurs bateaux les uns derrière les autres ! Par le barde prolifique français Paul Fort (1872-1960).

5. FORT, Paul ‘S’Gravenhague au Cygne’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 34 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 75
* Speciaal voor de gelegenheid (?) geschreven poëtische tekst over Den Haag van de Franse veelschrijvende bard (1872-1960), mogelijk niet gepubliceerd. Over de zwaan die in het Dorp van de Vrede, Den Haag dus, in de vijver drijft.

6. GHÉON, Henri ‘Que le bienheureux Zchao, premier martyr de la Chine….’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 9 regels. Gedateerd ‘Juin 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 25
* Over Augustin Zhao Rong, die in 1815 in China als katholiek werd geëxecuteerd. Fragment uit ‘Les Trois Sagesses du vieux Wang’ (1927) van de na de Grote Oorlog tot het katholieke geloof bekeerde Ghéon (1875-1944).

7. HAUPTMANN, Gerhart ‘Ex corde lux’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in paarse inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 1 regel + handtekening + jaar. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 65
* Alleen maar ‘Ex corde lux’! En het jaar 1929. Fraaie stevige hand, mooi albumblad.

8. HOMMES IMPORTANTS CATHOLIQUES. (KATHOLIEKE VOORMANNEN) Manuscrits de quatre contremaîtres catholiques : trois Français et un Polonais – destinés à l’exposition de la Mission à La Haye, Pays-Bas, 1929. Manuscrits originaux rédigés en 1929 sur des feuilles de papier épais teinté mesurant 26 x 21 cm. Le tout en excellent état.
1. Alfred BAUDRILLART (1859-1942), membre de l’Académie française, archevêque titulaire de Melitene (Arménie), cardinal depuis 1935. 25 lignes. À propos de la foi.
2. Pierre L’ERMITE, dit Eugène Loutil (1863-1959), pasteur et romancier populaire. 30 lignes. (sur 2 feuilles). À propos du mode de vie.
3. Georges GOYAU (1869-1939, écrit sous le nom de Léon Grégoire), historien. 17 lignes. À propos de la mission.
4. Włodzimierz Halka LEDÓCHOWSKI s.j. (1866-1942), Supérieur Général de l’Ordre des Jésuites. 2 lignes. ‘Divinorum divinissimum…’ texte latin, daté ‘Romae die 1 juli 1929’.
€ 75
* Textes propres en manuscrits originaux, destinés à l’exposition de la mission à La Haye, datée de mai-septembre 1929.

9. JASPAR, Edmond ‘Missionaris’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in zwarte en rode inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 38 regels. Gedateerd ‘Mastreech, 27 Mei 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 90
* Edmond Jaspar (1872-1946), kantonrechter te Maastricht en bevorderaar van de streektaal. ‘Ze lèven-is ontbering, daag en nach’. Een lang gedicht in het Mestreechs, keurig voorzien van eigenhandige woordverklaringen in rood!

10. KATHOLIEKE VOORMANNEN Handschriften van acht Rooms-katholieke voormannen. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Eduard Brom (1864-1935). ‘St. Petrus Canisius viering’, sonnet, gepubliceerd 1926.
2. Gerard Brom (1882-1959), hoogleraar te Nijmegen. ‘Latum mandatum tuum’. Nederlandstalig gedicht, 16 r.
3. Jac. van Ginneken s.j. (1877-1945), taalkundige en rector van de Nijmeegse universiteit. ‘Gheen quader dinck als eyghen wil’, fragment (6 r.) uit Het prieel der gheestelicken Melodie (1617) van de Antwerpse jezuïet Bernardus Bauhusius.
4. Borromaeus de Greeve (1875-1947), legendarisch katholiek redenaar. 28 r. poëtisch proza over de bouw van de Tempel des Heeren en de lasso van Gods liefde die bestemd is voor het hart van de mens.
5. Franciscus Hendrichs s.j. (1862-1938), schrijver van talloze boekbeoordelingen en een bekend boekje over geloofsleer. Citeert een tekstfragment van de theoloog Franz Hettinger over de ontwikkeling van de Kerk vanuit de oudheid. 27 r.
6. Bernard Molkenboer (1879-1948), hoogleraar te Nijmegen en Vondelkenner. 19 r. Over de heilige evangelische drift.
7. R. van Oppenraaij s.j. (Bemmel 1856-Den Haag 1936), assistent-generaal van de orde der Jezuïeten. 3 r. ‘Wie geen apostel is is nog niet half Katholiek’.
8. J.F.M. Sterck. ‘Vondel en de Missie’. 54 r., waarin 20 r. citaat uit Vondels Rey van Priesteren.
€ 125
* Eigen teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

11. KEMP, Mathias ‘In moddergrauwen, warmen najaarsnacht.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 16 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Fragment uit het dramatische gedicht ‘De groote Drijver’, in barokke taal geschreven (‘nog dof gerol van groote, koninklijke donders’).

12. KOENEN, Marie ‘De laatste vaart…’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 24 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Handgeschreven fragment uit ‘De wachter’, een van Koenens Sproken en legenden (1916).

13. SEYDEWITZ, Marie von ‘An die Liebe’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. Duitstalig gedicht van 12 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 30
* Marie von Seydewitz had Vondels Lucifer in het Duits vertaald (1917). Albert Vogel trad op in een voordrachtenreeks met deze vertaling. Verschillende Vondelgeleerden én Albert Vogel werkten mee aan het album van deze missietentoonstelling.

14. WERMESKERKEN, Henri van ‘Het schoonste en goddelijke geschenk, ons gegeven, dat is het Leven.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 21 regels. Gedateerd ‘Den Haag 25 Mei ‘ 29’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Handschrift over hoogstaande zaken van de auteur Henri van Wermeskerken (1882-1937), schrijver van Suikerfreule en Tropenadel.


23. HOOGLIED Canticum Canticorum. (Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1949). 29 x 22 cm. 3 delen in kartonnen overslagdoos. (24); (2), 22; (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 430 exemplaren. Doos op de rug beschadigd, verder mooi.
€ 35
* Facsimile-uitgave van het vijftiende eeuwse blokboek Canticum canticorum, met twee afzonderlijk uitgegeven toelichtingen: Dr. M. Meertens C.S.U., Het blokboek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk en A.J.J. Delen, Het blokboek Canticum Canticorum als graphisch kunstwerk. Eén van de 300 exemplaren op handgeschept Hollandsch papier van Van Gelder.

24. HYMNEN Hymnen uit den Bijbel. (Samengesteld door Chris Leeflang). Utrecht, Stichting De Roos, 1950. Linnen. 46 p. Typografie Maarten Engelman. Gedrukt in zwart en rood op Simili Japon in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Papierfoutje op schutblad, maar verder een erg goed exemplaar, niet verbleekt.
€ 20
* Merkwaardig verticaal formaat: 29 x 14 cm! Leeflang 14.

25. (INCUNABLE). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venice, [Bartholomaeus de Zanis], November 10, 1500. Modern vellum, flyleaves renewed, last blank page is missing. With bookplate of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. 65 leaves. Translated from Greek into Latin by Georgius Trapezuntius. With table of contents, poems and epilogue dedicated to Albertus Vonicus Tarvisanus by Hieronymus Bononius. Large and small woodcut initials, the first of which is colored. Manuscript owner’s mark on the title page, many contemporary marginalia and doodles, pointing fingers and underlining in different hands and colours, and on the colophon page some owner’s marks and the handwritten date 1515. Some creasing.
€ 2950
* A charming incunable, from the end of the last possible incunable year 1500. Full of funny little woodcut initials decorated with rabbits, winged mice, flowers and birds, as well as Renaissance men and monsters. A few times an inverted A was used as a V! Many of the handwritten additions are also pleasing to the eye, both calligraphically and substantively.

26. (INCUNABLE). FERRARIENSIS, Johannes Liber noviter editus. De celesti vita. In quo infrascripta continentur. In primis. De natura Anime rationalis. De immortalitate Anime. De inferno et cruciatu Anime. De paradyso et felicitate Anime. (Also known as De Coelesti vita et de animarum immortalitate).
Venice, Matteo Capcasa of Parma (di Codeca), for Girolamo Biondo, 19 December, 1494. 30,5 x 21,8 cm. Leather-backed boards of the early 19th century, with a title label, a bit worn at the edges. Flyleaves of thin blue Dutch paper with watermark ‘J. Honig & Zoonen’.
Title printed in red, with a phoenix printer’s mark also in red. With printed decorated initials in woodcut and metalcut. Printed dedication to Borso d’Este, Marquess of Ferrara. 72 leaves executed in a regular Roman type.
A bookplate of Thomas South and one of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (Ritman). Name of ‘A.J. & M. Atwood’ in ink on first flyleaf. Handwritten notes on title page and flyleaves, a.o. “Coll. compl./ B. Quaritch”. Binding a bit worn and soiled. Inkstain on lower cover. Bookworm hole on title (in blank space).
€ 3500
* Broad-margined theological work about Heaven and the immoraliy of the Spirit by the Minorite friar John of Ferrara, edited by Antonio de Cauchorio, (Medicinae Doctor), and printed by Matteo Capcasa for ‘Hieronymo blongio’ according to the colophon. With large metalcut initial ‘N’ and 3 large woodcut initials (B, C, and M) plus numerous nice smaller woodcut or metalcut initials. Attractive early title page printed in red with a list of the subjects contained in this book, adorned with a phoenix. Three Tabulae Capitulorum and a Registrum. Goff J313. IDL 2726. ISTC ij00313000.

27. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem.
Venice, Vincentius Benalius, March 22, 1493. 30 x 21 cm. Early 19th century vellum with old marks of the University of Leiden. 139 leaves (first blank missing). Capital spaces with guide letters. Roman type with some sprinklings of Greek. At the beginning a handwritten register of words for this Lactantius. On the first text page a stamp of Leiden University signifies that the book was sold, signed by W.N. du Rieu, Leyden Librarian 1880-1897. Marginal notes in old hands (mainly in one hand, the same as the author of the registers). Some old page numbers partly cut off, in the beginning some stains.
€ 4500
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University, with alphabetical registers and learned manuscript notes probably from the 16th century.

28. [KASTEEL, P.A.]De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK. Amsterdam, Het R.K. Gilde van de Klare Waarheid, (ca. 1925). Geniet. 24 p. 1e druk. Plakzegeltje op omslag en stempeltjes van een klooster in Gemert. Van de laatste pagina is een flink (blanco) stuk afgescheurd, zonder tekstverlies.
€ 25
* Apologetisch geschrift, waarin de nog jeugdige Piet Kasteel (1901-2003) zijn Kerk tegen valse aantijgingen verdedigt. Kasteel was later ambassadeur in verschillende landen. Hij was de vader van Mgr. Karel Kasteel (geb. 1934) die een groot aantal hoge functies had bij het Vaticaan, en tenslotte benoemd werd tot erelid in de Pauselijke Academie der Virtuosi al Pantheon.

29. [KASTEEL, P.A.]De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK. Amsterdam, Het R.K. Gilde van de Klare Waarheid, (ca. 1925). Geniet. 24 p. 3e druk. Netjes.
€ 20
* Anders van uiterlijk, maar gelijk qua inhoud aan de eerste druk. Apologetisch geschrift.

30. KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING Graalstudiën. No. 1 & 2. Amsterdam, Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie “De Graal”, 1937-1938. 20 x 20 cm. Ingenaaid. 48; 80 p. 1e druk. Overstekende omslagranden wat gekreukt. Naam voorin.
€ 25
* Handleidingen voor de organisatie van de R.K. Vrouwelijke Jeugdbeweging. Niet verder verschenen.

31. KERKDIENSTEN Texten gepredikt te Amsterdam in de Gereformeerde, Nederduitsche, Waalsche en Engelsche, als ook in de Luthersche Kerken op den Dank, Vast- en Bededag. Den 1 Maart 1775. Amsterdam, David Frantzius Berntrop, 1775. 55 x 44 cm. Groot affiche, eenzijdig bedrukt. Gevouwen, wat gevlekt, met een flinke scheur die bovenaan door één letter heengaat (maar hij zit er nog aan, zie afbeelding), en de nodige slijtage.
€ 45
* Overzicht per kerk onder vermelding van de naam van de predikant (o.a. Cave, Chaufepié, Klap, Longueville, Perizonius, Serrurier) en de bijbeltekst. Ook met overzicht van de resultaten van de collecte van 1724-1774 (het laatste jaar was het hoogst: 18330 gulden en vijf stuiver). Zeldzaam!

32. (LANGENHUYSEN, C.L. van). VERKOOPCATALOGUS Amstelodamum Sacrum. Het mirakel der H. Stede. Kerkelijke geschiedenis vóór 1578 en later. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Bulletin No. 51. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag verbruind, gekreukt en vlekkig.
€ 45
* Interessante, ongewone antiquariaatscatalogus van deze katholieke Amsterdamse boekhandel. Met verschillende incunabelen en postincunabelen.

33. LIEDBLAADJES Een zuchtend mensch, welke tot Jezus om hulpe roept. Amsterdam, F.G.L. Holst, (ca. 1850). Cahiersteek. 8 p. Met houtgravure van de Goede Herder. Net exemplaar, oudtijds met een reepje roze papier verstevigd.
€ 25
* Zeldzaam midden-19e eeuws liedblaadje.

34. (MARIADEVOTIE) Stigtelyke uytbreiding der litanie van O.L. Vrouwe van Loretten. (…) In t ligt gegeven door M.V.D.L. Brussel, J.J. Boucherie, (1760). 17,5 x 12,5 cm. Verguld leder met versierde platten en versierde binneranden. Alle sneden verguld. Schaafplekjes langs de randen
€ 300
* Met 57 ingeplakte, paginagrote gravures. Luxueus uitgevoerd devoot boekje. Twee inliggende kleurige bidprentjes uit ca. 1890.

35. (MARIADEVOTIE). VOLKSBOEK Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI Kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d’oude vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [1790]. 18 x 15,5 cm. Halfleer (19e eeuws). 56 p. Schaafplekjes aan band, bibliotheeksticker op binnenzijde voorplat, stempel op blanco schutblad en op titel, wat verbruind (vanwege de kwaliteit van het papier).
€ 200
* Met titelhoutsnede, zes houtsneden op p. (2) en vier teksthoutsneden. Aardig volksboekje over het leven van Maria met gezellig knullige houtsneden.

36. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. 15,5 x 10 cm. Perkament. (16), 304 p. Niet afgesneden. De gravurs zijn kort afgesneden en op buitentekstpagina’s ingeplakt. Eerste pagina’s aan hoeken wat zwak.
€ 200
* Met gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boëtius à Bolswert (Bolsward ca. 1580 – Antwerpen 1633), een Nederlands kopersnijder die vanaf 1609 in Amsterdam woonde en werkte. In 1620 werd hij meester te Antwerpen, waar hij belangrijke gravures maakte naar ontwerp van Rubens.
Met op een blanco schutblad een opdracht aan ‘Emile Erens en zijne Vrouw op hun zilveren feest 17 september 1928’. De hagiograaf en anjerkweker Emile Erens (1865-1951) was de jongere broer van de ‘Limburgse Tachtiger’ Frans Erens.

37. MEER DE WALCHEREN, Pieter van der Drie handgeschreven brieven aan uitgeverij Stols (‘Zeer geachte heer Stols’, ‘Zeer geachte heer Barth’ en ‘Waarde heer Barth’). Twee bladen met gedrukt briefhoofd ‘Sint Paulusabdij Oosterhout’ en éen ansichtkaart (van de Kapittelzaal in voornoemde abdij). Alleen recto. Gesigneerd ‘Dom Pieter van der meer de Walcheren’ en gedateerd 10 maart, 10 mei en 19 mei 1961. 9 resp. 14 en 5 regels. Perforatiegaatjes.
€ 45
* In de eerste brief verzoekt Van der Meer de Walcheren Stols om een presentexemplaar van de bundel ‘Blauw gras’ van Fem Rutke (‘Ík hoop dat u mij niet ergerlijk onbescheiden vindt! Paters vragen immers alles om niets!’), in de tweede vraagt hij aandacht voor de poëzie van Kees Simhoffer (‘Ik vind in zijn gedichten niet alleen een sterke belofte maar zelfs hier en daar een (onleesbaar), een volkomenheid in expressie, en vooral een zuivere echtheid en doorleefde verwoording’). In de derde brief dankt hij voor een toegezonden boek van Marnix Gijsen.

38. MEER DE WALCHEREN, Pieter van der Handgeschreven brief aan ‘Beste Gab’ [= Gabriël Smit]. 22 x 14 cm. Eén blad met gedrukt briefhoofd ‘Sint Paulusabdij Oosterhout’. Alleen recto. Gesigneerd ‘Pieter’, niet gedateerd [= 24 februari 1970]. 16 regels. Klein hoekje afgescheurd.
€ 25
* Van der Meer de Walcheren feliciteert Smit met diens 60e verjaardag, een dag later: ‘Ik zal morgenochtend de mis voor je opdragen met heel mijn vriendenhart’ en ‘ik denk met vreugde aan jou, beste Gab. Je oude vriend Pieter’.

39. MEER DE WALCHEREN, Pieter van der Handgeschreven brief aan ‘Waarde pater Kerssemakers’. 25,5 x 20,3 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Pieter van der Meer de Walcheren’, gedateerd ‘7/8/41 // Bilthoven // Obrechtlaan 6’. 47 regels.
€ 100
* Interessante, uitgebreide brief waarin Van der Meer de Walcheren (1880-1970) zeer uitvoerig ingaat op de heilige Benedictus en de Benedictijnse geest. In 1953 zou hij zelf intreden als Benedictijn in de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Geadresseerde is hoogstwaarschijnlijk pater Jacques Kerssemakers (1896-1943), in 1919 ingetreden als Benedictijn in de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Kerssemakers ging als snel na de Duitse bezetting in het verzet. In oktober 1942 werd hij door de SD aangehouden in de abdij, op 7 mei 1943 werd hij geëxecuteerd in Fort de Bilt.

40. MOENS, Wies Klein Verschaeve Brevier. Samengesteld en ingeleid door Wies Moens. Uitgegeven bij gelegenheid van den zeventigste verjaardag van Cyriel Verschaeve 30 April 1944. (Gesigneerd en met bijgaven). Brugge, Uitgave ‘Zeemeeuw’, 1944. Gekartonneerd. 132 p. 1e druk. Wat slijtage aan de band.
€ 30
* Voorin met balpen gesigneerd door Wies Moens. Met inliggende handgeschreven brief van Remi Maes uit 1966 over twee dames die Verschaeve goed gekend hadden, een bidprentje voor Verschaeve (1949) en een reclamekaart voor Proza III van Wies Moens (1972).

41. (MOENS, Wies). FERRINI, Contardo De kerstnovene van Contardo Ferrini. Nederlands van Wies Moens. Gent, Cultura, 1923. Ingenaaid. 32 p. Met illustraties van Dom Gregorius de Wit O.S.B. Gedrukt in paars en blauw. 1e druk. Wat roest.
€ 25
* Mooi uitgevoerd boekje van de jonggestorven auteur (1859-1902) (‘Te Suna, in de nabijheid van zijn geliefde Alpen, lichtte zijn ziel haar anker op 17 Ocober 1902, en zeilde over het Maggiore-meer haar eeuwige Schepper tegemoet’ aldus de inleiding van Moens). In 1947 werd Ferrini zalig verklaard.

42. MOREL, Robert Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp]. Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina’s (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina’s! Kort afgesneden.
€ 50
* Geestelijke overdenkingen van een Franse benedictijner monnik (1653-1731).

43. N.P.F. (K.PR.). De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten. Door N.P. F… K.PR. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1867. 17 x 11 cm. Nieuw omslagje. (2), 152 p. 1e druk. Keurig.
€ 30
* Fervent katholiek geschrift, uitgebreid over huwelijk en celibaat.

44. (OUD-KATHOLIEKE KERK). BEEK, J.A. van Lijst van eenige boeken en brochuren uitgegeven in de oud-katholieke kerk van Nederland sedert 1751 tot 1842. Opgemaakt door J.A. van Beek, Oud-Katholiek Pastoor te Rotterdam. Rotterdam, Rich. Reisberman, firma H.T. Hendriksen, 1892. Geniet. 1e druk. Stuke van voorzijde omslag afgescheurd. Enkele plakzegeltjes en andere bibliotheekmerkjes van de Bibliotheca Warmondana, een verwijderdstempel en handtekening van een geestelijke.
€ 20
* Tweede deel in serie van drie: er bestaat ook een deel 1700-1751 en een deel 1843-1893.

45. (OUD-KATHOLIEKE KERK). (MEINDAERTS, Petrus Johannes) Acta et decreta synodi cleri Romano-Catholici provinciæ Ultrajectensis, in sacello ecclesiæ parochialis Sanctæ Gertrudis, Ultrajecti, celebratæ: mense Septembri M.DCC.LXIII. (Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode van 1763). (Zonder plaats of naam), 1764. 25 x 20 cm. Halflinnen met gemarmerde platten en rugschildje (vroeg 19e eeuw). (2), xxiv, 222 p. Titel in rood en zwart gedrukt. Met enkele vignetten, sierlijsten en kapitalen. 1e druk. Band wat versleten. Naam in balpen voorin (met het jaar 1971). Enkele onderstrepingen in paars potlood en vertalingen van Romeinse cijfers in Arabische. Wat verbruind.
€ 150
* Handelingen en besluiten van de Oud-katholieke synode, gehouden in de Utrechtse Gertrudiskapel onder verantwoordelijkheid van aartsbisschop P.J. Meindaerts (1684-1767, in dit boek Meyndaerts gespeld). Het was de eerste katholieke synode sinds 1565. De Franse vertaling van deze Acta et decreta werd door de Rooms-katholieke Kerk veroordeeld.

46. OUD-KATHOLIEKEN De geheele H. Schriftuur, behelsende alle de boeken, de welke in ’t algemeyn Concilie van Trenten voor Canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen. Utrecht, Theodorus vanden Eynden, 1717. 18e-eeuws blindgestempeld heelleer, rug moderner. 40 x 27 cm. Folio. X, 596; 538 p. Twee titelpagina’s in rood en zwart met identieke gravure, verder ongeïllustreerd. Vertaling en verantwoording (voorwoord) van E.C.P. = Egidius de Witte. Met voetnoten en aanmerkingen achterin. 1e druk. Band op de knepen beschadigd en verfomfaaid. Boekblok wat los in de band. Een veelgebruikt boek, maar onbeschreven.
€ 375
* Fikse foliant, de eerste druk van de Oud-Katholieke bijbel.

47. OVERGESCHREVEN PAMFLET De geheimen der Nieuwe Verlichters ontmaskerd. Door een gewezen medelid van hetzelve. ‘Rotterdam, H. van der Sprong, 1821.’ 26 x 20 cm. Losse gelinieerde blocnotebladen tussen twee strokartonnen bladen, met linten gesloten en met getypt titeletiket. De tekst van het gedrukte pamflet is getrouw met vulpen overgeschreven, wellicht in 1920-1950. Voorop o.a. ‘Pamflet Knuttel 25075′.
€ 30
* Wat een werk: een complete brochure (over religieuze zaken) van 32 pagina’s overschrijven. Het handschrift is heel netjes.

48. PLOEG, Jan van der Getypte en gesigneerde brief aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1956). Getypte brief, gedateerd 19 Juni 1956 (40 regels). Met envelop. Van der Ploeg is blij dat de reeds meer dan dertig jaar oude vriendschap nog levend is. Hij schrijft over zijn bezigheden: commentaar op de Psalmen, onderzoek naar de christenen in Syrië en de tekstrollen uit de oudheid.
€ 45
* Jan van der Ploeg O.P. (1909-2004) was godsdiensthistoricus, maar later het gezicht van de oerconservatieve theologie die zich in Nijmegen de macht over de universiteit zag ontglippen, zich niet bewust van zijn eigen antisemitisme.

RENINCA

De schuilnaam van deze spirituele dichteres is afgeleid van ‘renata in caritate’, “herboren in liefde”, zij heet eigenlijk Renée (Cambien-)Lauwers (geboren 13 september 1923).

49. RENINCA Adem der aarde. Lannoo, Tielt, 1952. Linnen. 54 p. Met portret van de schrijfster. Gedrukt in violet en zwart in 700 exemplaren. 2e, met één gedicht vermeerderde druk.
€ 15
* Poëzie.

50. RENINCA Adem der aarde. (Met handgeschreven tekst). Lannoo, Tielt, 1950. Linnen. 52 p. Gedrukt in violet en zwart in 1000 exemplaren. 1e druk. Enkele vlekjes.
€ 20
* Met handgeschreven poëtische tekst bij wijze van opdracht van de schrijfster ‘Aan mijn korenaren te Den Bosch (met tekening van twee korenaren)/ 6 Oogst 1951’. Met verschillende inliggende papieren van André Munnichs.

51. RENINCA Adem der aarde. Lannoo, Tielt, 1950. Linnen. 52 p. Gedrukt in violet en zwart in 1000 exemplaren. 1e druk. Enkele vlekjes.
€ 15
* Poëzie.

52. RENINCA Beschavingen wij rapen u als schelpen. (Voordracht door Reninca te Michelbeke op 20 november 1960). Zonder publicatiegegevens, 1960. Geniet. 40 p. Gestencild. ‘Overgenomen van bandopname’. Goede staat.
€ 20
* Met inliggend krantenknipsel over Reninca, geschreven door Urbain Van De Voorde.

53. RENINCA Beschavingen, wij rapen u als schelpen. (Gesigneerd). Lannoo, Tielt, 1960. Gedecoreerd linnen. (64) p.Poëzie. Niet opengesneden. Met inliggend prospectus, waarop een foto van de schrijfster. 1e druk. Als nieuw.
€ 20
* Met voorin een handgeschreven, gesigneerde en gedateerde tekst van Reninca zelf.

54. RENINCA Beschavingen, wij rapen u als schelpen. Lannoo, Tielt, 1960. Gedecoreerd linnen. (64) p.Poëzie. Niet opengesneden. Met inliggend prospectus, waarop een foto van de schrijfster. 1e druk. Als nieuw.
€ 15
* Naam (A. Munnichs) en datum voorin.

55. RENINCA Bloemen voor nieuwjaar. Lannoo, Tielt, 1958. Ingenaaid (ontwerp Herman Lampaert). 40 p. Proza. 1e druk. Rugje bovenaan beschadigd, verder als nieuw.
€ 15
* Oplage 1000 exemplaren.

56. RENINCA Brandend heden. (Met opdracht en briefje van de schrijfster). Lannoo, Tielt, 1947. Linnen. 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Met plakplastic om het linnen. Knepen liggen open, watervlekkig.
€ 30
* Met een opdracht aan André Munnichs en inliggend een briefje van de schrijfster aan hem. Met inliggende brieven over Reninca van Dr. Jac. de Vreese en B. Vos. Onder het colofon gesigneerd.

57. RENINCA Brandend heden. (Met handgeschreven opdracht). Lannoo, Tielt, 1947. Linnen. 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Stoffig en dof. Knepen liggen open.
€ 20
* ‘Alle exemplaren werden gesigneerd door de schrijfster’, zo ook dit. Bovendien voorzien van een liefderijke, handgeschreven, gesigneerde opdracht ‘aan de zeereerwaarde Heer Rector H. Heeren’, gedateerd Den Bosch, Februari 1953.

58. RENINCA Wassend getij. (Gesigneerd). Lannoo, Tielt, 1949. Ingenaaid. 152 p. Korte prozateksten. Niet afgesneden. 2e druk. Geplastificeerd.
€ 20
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster ‘Aan Corry en André’ (Munnichs), gedateerd 1953.

59. RENINCA Wassend getij. Lannoo, Tielt, 1949. Ingenaaid. 152 p. Korte prozateksten. Niet opengesneden. 2e druk. Vrijwel als nieuw.
€ 20
* Reninca, afgeleid van ‘renata in caritate’, “herboren in liefde”, heet eigenlijk Renée (Cambien-)Lauwers (1923).

60. RENINCA Zaad in de wind. (Met handgeschreven tekst). Lannoo, Tielt, 1953. Oblong 12 x 16 cm. Linnen met stofomslag. 144 p. Gedrukt in rood en zwart. 2e druk. Omslag aan de randen wat versleten.
€ 25
* Met handgeschreven tekst voorin bij wijze van opdracht van de schrijfster ‘Voor H.H’ (= Hendrik Heeren). Bijgevoegd een beschadigd exemplaar van de eerste druk uit 1945.

61. REQUIEMMIS Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae. Mechelen, P.J. Hanicq, 1846. 39 x 28 cm. Zwart fluweel met goudopdruk. 46 p. Met frontispice van Van Lerius plus een grote en een kleine titelgravure, alle gegraveerd door Henry Brown. Gedrukt in rijk rood en zwart. Met ruitertjes van verguld zwart leer. Band aan de randen kaal en rafelig.
€ 120
* Groot formaat boek voor gebruik tijdens de rooms-katholieke dodenmis. Jozef Van Lerius was nog maar 22 toen hij de monumentale kruisdoodprent ontwierp. Ook de andere twee prenten, met vrome zielen die in het hiernamaals worden opgenomen. zijn indrukwekkend. Mooi groot spiritueel gebruiksboek.

62. REVE, Gerard Pleitrede. Uitgesproken ter zitting van het gerechtshof te Amsterdam door Gerard Kornelis van het Reve op dinsdag 17 oktober 1967. Parketno. 3344 – 183 – 1 – 66. F 666428. [Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967]. Geniet. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren]. 1e druk. Omlag wat verkleurd, vouw in achterzijde omslag.
€ 425
* Reve’s pleidooi tijdens het proces dat tegen hem gevoerd werd wegens godslastering. Eén van de zeldzaamste Reve-titels. Zelf Reve Verzamelen 14.

63. RYSSENIUS, Leonardus Sutor ultra crepidam, ofte den uytspoorigen secretaris ingetoomt, in een wederlegginge van sijn dol Schrift voor de hedensdaegsche nieuwigheden tegen de Formulieren onser Kerken. Genaemt, Beginselen des antichristendoms wederstaen. Door J. Steengracht, secretaris van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelant. Utrecht, Willem Clerck, 1675. Zonder omslag. (4), 44 p. Uit convoluut. Eerste blad wat verkleurd en versleten met verlies van 1 letter. De gedrukte opdracht ‘Aan de Edele Mogende Heeren Staten van Zeelandt’ (4 p.) die aan de titelpagina vooraf hoort te gaan, is tussen p. 42 en 43 genaaid.
€ 90
* De Latijnse titel betekent ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ en bedoelt dat een provinciaal ambtenaar niet uit zijn spoor moet lopen om over theologie te schrijven. Johan Steengracht (1633-1705) was secretaris van de admiraliteit van Zeeland en auteur van het boek Beginselen des antichristendoms wederstaen (1674). De theocratisch georiënteerde, Voetse predikant Ryssenius stort fiolen van toorn uit over de Coccejaan Steengracht en marcheert door diens boek heen om het regel na regel met de grond gelijk te maken.
Vol vermakelijk gescheld, zowel in het Nederlands als het Latijn, niet alleen van Ryssenius, maar ook Steengracht kon er blijkens citaten wat van: ‘Een vies, belgsieck geslacht, met gefronste wijnbrauwen, dictatoire mijnen, magistrale troinie’ versus Ryssenius’ ‘wyven-knibbelarye’. Volgens deze dominee kon de aarde niet om zijn as draaien: ‘dat indien de aerde omdraeyde, soo soude een poort van een stadt die des morgens nae het oosten leyt, des avonts na het westen leggen’. Niet in Knuttel.

64. SCHUYLL, Everhardus H. Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S’hertogenbosch, als oock van t’Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s’Hertogen-Bosch. ‘s-Hertogenbosch, Ian van Turnhout, 1633. Perkament. (12), (182) p. 1e druk. Flink gat in de band, reparatie en bruine vlekken. Het binnenwerk van het boek is in goede staat.
€ 180
* Fel anti-jezuïtisch (‘Iesu-wyten’) en anti-rooms-katholiek boekje, uitgegeven met steun en een subsidie van de protestantse Bossche autoriteiten. Puntsgewijze reactie op Tafele des Gheloofs (1617) van de jezuïet Jacobus Stratius. Schaarse Bossche publicatie.

65. SMET, Cornelis Heylige en roemweêrdige persoonen, de welke in de zes eerste eeuwen bezonderlyk medegewerkt hebben om de Roomsche Catholyke religie, in geheel Nederland, uyt-te-breyden, vast-te-stellen en te bewaeren, als ook de vyanden en de vervolgers der zelve religie. St. Nicolaes, A.-L. Rukaert-van Beesen, 1826. één band. Met register. Twee delen in Half kalfsleer met gemarmerde platten. (8), IV, 294; (4), 298 p. Herdruk. Oude bibliotheekstempels uit Alverna en Verdon. Mooi.
€ 45
* Smakelijk geschreven heiligenlevens en dezelve van christenvervolgers en afgodendienaars.

66. SMITS, Wilhelmus Sapientia Vulgatae editionis versione Belgica, notis grammaticalibus, literalibus, criticis &c. praemisso Prolegomeno, elucidata, authore F. Wilhelmo Smits. Antwerpen-Amsterdam, Alexander Everaerts-Gerardus Tielenburg, 1749. Kalfsleer met vijf ribben en titelschildje. (28), LXXVIII, 186 p. Gegraveerd frontispice van J.C. Philips. Uitvoerige inleiding, tweetalige presentatie van het boek Wijsheid (Latijn en Nederlands), voorzien van noten. 1e druk. Leer aan de achterkant beschadigd. Schutbladen verbruind, wat gebruikssporen.
€ 125
* Zelfstandig deel van een omvangrijke serie bijbelboekvertalingen door de geleerde Franciscaan, geboren in Kevelaer. Dit betreft het apocriefe boek Wijsheid, ook wel Wijsheid van Salomo genoemd, dat geschreven is in Alexandrië tussen 30 en 50 n.Chr. Het staat wel in de Septuagint, maar wordt door veel protestanten niet tot de bijbelboeken gerekend.

67. SONESIO, Henrico Profetia veridica. Di tutti i sommi pontefici sin’al fine del mondo fatta da San Malachia arcivescovo Armacano. (&) Osservatione notabile sopra l’elettione del Nuovo Pontefice Clemente X. E sopra la Verificatione della Profetia di San Malachia De Flumine Magno. Venice, Stamperia Pinelli, 1675 (&) 1670. Simple later cover. 46, (10) p. In the middle eight pages of blank paper are sewn in with notes from the years after 1730 and from ca. 1901. Some wear and stains. On the title page the signature of a former owner, H. Labouchère, and the inscription ‘Brussele, li 2. Gennaio 1901’. The book is richly annotated in the same hand as the Italian inscription from 1901.
€ 250
* “Veridic prophecy of all the supreme pontiffs until the end of the world made by San Malachy, Archbishop Armacano. (&) Notable observation on the election of the New Pontiff Clement X. And on the Verification of the Prophetia of San Malachy ‘De Flumine Magno’.”
Famous mystification. Predictions attributed to the Irish twelfth century saint St. Malachy, Archbishop of Armagh. This is a list of 112 popes with cryptic descriptions, which first came to light in 1587. The list was seen as falsification early on, because the descriptions up to 1590 (Sixtus V) are quite correct, but those after that are generally not. This ‘prophecy’ was probably intended as an original attempt to get a certain cardinal, Girolamo Simoncelli, to the papal throne. But this ‘fake old news’ was not successful, another one was chosen.
Nevertheless, the prophecy has been revived countless times with each election of popes, especially in modern times, because the current pope would be the last according to this list!
The second publication in this 17th-century edition is an attempt to link Pope Clement X to the description ‘De Flumine Magno’. The author tries to make it plausible that this expression refers to the river Tiber.
Labouchère is a noble family that had international branches (British, Dutch) with important functions in banking and diplomacy, and the pastimes that grow from a financially well-watered soil like that. But which “H. Labouchère”?

68. SPIRITISME Eere diploma van het Spiritistisch Genootschap Veritas te Amsterdam. Amsterdam, Spiritistisch Genootschap Veritas, ca. 1870. Oblong 25 x 32 cm. Lithografie op getinte achtergrond. Formulier niet ingevuld. Met vier getekende figuren in de hoeken en gevarieerde belettering. Gedrukt door steendrukkerij J. Bos in Utrecht. Tweemaal gevouwen. Enkele slijtplekjes op de vouwen. Stempeltjes van aartsverzamelaar D.J. Spaans achterop.
€ 35
* Het spiritisme is een religie die eind 19e eeuw hoogtij vierde en veel kunstenaars aantrok – zoals bijvoorbeeld Couperus. Wat zal dit diploma betekend hebben? Enfin – u kunt er uw eigen naam op invullen en u verheffen, zoals de vrouw rechtsboven op de prent.

69. STRAUSS, Fr. De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets. Utrecht, C. van der Post jr., 1844. Ingenaaid. (4), IV, 160 p. Niet afgesneden. Vroeg boekhandelsetiketje, eigenaarsetiketje, knip uit schutblad. Wat roest.
€ 25
* Nederlandse vertaling van Die Taufe im Jordan (1822). Met staalgravure op titel van S. de Vletter en J.P. Lange.

70. TEUTSCHMANN, Jacob Die letzten Tage unserer innigstgeliebten Eltern, Jacob und Maria Teutschmann in der Mitte Ihrer geliebten Kinder, Franz, Antonia, Jacob und Maria. (Österreich, Steiermark), 1848. Zwei gedruckten Gebet- oder Erbauungsbücher mit beigefügtem identischen handschriftlichen Text von Sohn Jacob Teutschmann, dieser in gebundenen Lagen mit Trauerpapier. Bzw. 52 und 64 Seiten beschrieben.
1. J. A. BIGGEL: Des Christen Wandel im Erdenthale und seine Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Stuttgart, Ad. Becher, 1849. Schwarzes Leder mit Blindprägung und einverleibtem Menschenhaarkreuz in Kupferrahmen, hinter Glas, mit einer Buchschliesse. Etwas fleckig, Gebrauchsspuren. Zweite Buchschliesse fehlt.
2. Königliche Halszierde, bestehend in auserlesenen Morgen, Abend, Meß, Beicht und Communiongebettern. Fürstenfeld / Graz, Joh. Michael Wurst, um 1790. Papiereinband der Zeit mit Reliefzierde. Berieben und etwas fleckig. (Dieser Titel nicht in Worldcat).
€ 250
* Ein erschütterndes Bücherpaar ist diese österreichische Familiengeschichte in zwei Büchern! Eine Geschichte in zwei identischen Texten von Jacob Teutschmann jun. über den Tod seiner beiden Eltern: Jacob Teutschmann Senior und Maria Teutschmann. Mit der Hand geschrieben in zwei frommen Gebetbüchern, die wahrscheinlich für Jakob und seine Geschwister bestimmt waren (> dann werden vielleicht noch zwei Kopien gemacht). Vermutlich wurde das Haarkreuz (dunkelbraun und silbergrau) aus Haarsträhnen der beiden Verstorbenen gefertigt. Der Text ist für mich, in Altdeutsch unerfahren, schwer zu lesen. Auf die genaue Identität und Wohnort der Familie Teutschmann gibt es wohl Hinweise im Text.
Doch alles deutet auf einen Ursprung in der Oststeiermark, dem heutigen Grenzgebiet zwischen Graz und Pettau zwischen Österreich und Slowenien, hin. Diese beiden Bücher sind im Laufe mehrerer Jahre einzeln zu uns gekommen. Jedoch ist es wohl kein Zufall, dass beide in den Niederlanden gefunden wurden.

71. THOMAS A KEMPIS De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn. Doesburg, J.C. van Schenk Brill, 1904. 16 x 12 cm. Versierd linnen. VIII, 192 p. 8e druk. Rugje verbleekt.
€ 16
* Met de handtekening (datum 1929) en het exlibris van de chemicus Pieter M. Heertjes (1907-1983), die in de oorlog als verzetsman gewestelijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten was en daarna gedurende lange tijd hoogleraar in Delft.

72. VANDE PUTTE, Jeanne Zoo hard en zoo schoon. Uit de brieven van Jeanne Vande Putte. Met een schets van haar leven en werk door Prof.Dr. Jul. Persyn. Antwerpen e.a., Standaard Boekhandel, (1939). Ingenaaid. 120 p. 2e vermeerderde druk. Netjes.
€ 20
* Jeanne Vande Putte was een jonggestorven katholiek schrijfster (1907-1930) uit Blankenberge.

73. VANDE PUTTE, Jeanne Mijn hart is niet hier. Uit het werk van Jeanne Vande Putte. Met een schets van haar leven en werk door Prof.Dr. Jul. Persyn. Antwerpen e.a., Standaard Boekhandel, (1939). Ingenaaid. 120 p. 3e druk. Boekblok los van omslag.
€ 20
* Proza en poëzie van de jonggestorven schrijfster (1907-1930).

74. VANDE PUTTE, Jeanne De ruk aan de tralies. Dagboekaanteekeningen. Antwerpen e.a., Standaard Boekhandel, (1939). Ingenaaid. 140 p. Inleiding van L. Reypens s.j. 1e druk. Enige gebruikssporen.
€ 20
* Met potloodnotities van André Munnichs.

75. VANRIET, Jan De testamenten. Verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet. (Gesigneerd). (Leuven/ Den Bosch), Davidsfonds/ KBS, 2005. Karton. 168 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Gesigneerd door de kunstenaar op de Franse titel, met de toevoeging ‘van harte’. Bijzonder indrukwekkende schilderijen.

76. VEEN, Jos van Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 28 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 22
* De ex-priester Jos. van Veen zette zich met brochures en romans in tegen het katholiek priesterschap. Onder andere over Gisbert Brom en Gerard Brom.

77. (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. Dissertatio de formula “G.v.d., Deus damnet me”, una cum “monitum” venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: “Deus damnet me” esse blasphemiam. Brussel-Amsterdam, Julius de Meester-H. van Alfen, [1904]. Herbonden in halflinnen. 84 p. 2e uitgebreide druk. Titelblad los. Stempel en plaatsnummer van het Missiehuis in Stein. (&) Rotterdam, De Maasbode, 1902. Geniet. 18 p. 1e druk. Omslag los en beschadigd. Eveneens met stempel en plaatsnummer.
€ 50
* Twee brochures in het Latijn met betrekking tot het grote vraagstuk of G.v.d. (Deus damnet me in het Latijn) een doodzonde is of niet. Derksen hield vol dat deze vloek zijn gebruiker onverwijld in de hel zou brengen (na zijn ongebiechte dood), maar Brahm en Aertnys waren milder: zo’n vloek was onfatsoenlijk en een slechte daad, maar de hel, nee. Prachtig roomskatholiek-Latijns tijdsbeeld!

78. VONDEL, J. van Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d’ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. Amsterdam, Wed. Barent Visscher, 1723. Latere band met sierpapier en blanco papieren rug. (18), 220 p. Met gegraveerde titelprent. 3e druk. Voorin een beetje grof gerepareerd, verder netjes. Ongevlekt.
€ 125
* Leerdicht met inleidende gedichten bij de herdruk door Petrus Rabus en Claes Bruin.

79. VONDEL, Joost van den Brieven der heilige maeghden, martelaressen. (En:) Altaergeheimenissen. Ad 1: Amsterdam, Abraham de Wees, 1642. Ad 2: Keulen, in de Nieuwe Druckerye, 1645. 21 x 15 cm. Blind perkament met doorgehaalde knepen. (8), 88; (2), 168 p. 1e drukken. Kort afgesneden, soms met licht tekstverlies.
€ 250
* Twee delen in éen band. Ad 1: met gegraveerd titelvignet en 11 tekstgravures. Ad 2: met gegraveerd titelvignet en gegraveerde titel.

80. VRIES, Mattheus de (uitgever) Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere. Dordrecht, Mattheus de Vries, 1725. 20 x 16 cm. Perkament. VI, 64; IV, 30, 62, VI, 78 p. Met uitslaande prent en titelprent, beide vertonende de Nationale Synode van 1619. 1e druk. Band en buitenste bladen vlekkig, p. 73/74 los en wat verfomfaaid. Scheur in uitklapprent. Perkament aan de achterkant wormstekig. Matig, maar compleet exemplaar.
€ 85
* De verschillende varianten van de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1563-1619. Documenten van 1619 zijn getrouw gereproduceerd.

81. WEISS, Josef (= Josef WEISZ, 1894-1969) Die Apokalypse des Johannes. Geleitwort von Univ.-Prof.Dr. Hugo Kehrer. München, Hugo Schmidt, 1920. 28 x 22 cm. Originalpergament. 82 S. Mit 27 ganzseitigen schwarz-weiss-Illustrationen. EA. Einband nicht flach und leicht fleckig. Einige Seiten lose.
€ 75
* Dies ist Nr. 17 von 250 numerierten Vorzugsexemplaren. Bibeltext mit surrealistisch-expressionistischen Illustrationen von Weisz.

82. (WILS, Jo) Leven. Iets over de eerste Ruusbroec-dagen gehouden in de abdij Tongerloo, op 13, 14 en 15 Oogst 1928. Tongerlo, [Ruusbroec-genootschap], 1928. 19 x 14 cm. Ingenaaid. 96 p. Advertenties achterin. 1e druk. Wat gebruikssporen (overstekende randen gekreukt) en roest.
€ 30
* Met handgeschreven opdracht van Jo Wils, praeses van de progressief-katholieke studentenvereniging Heemvaart, aan Maria Oomen, redactrice van De Bries: ‘Met veel dank aan de volhoudende redactrice/ der tweede “Bries” van de “Heemvaart”-interacad../ op 21 Jan. ’29’. Jo Wils (1901-1975) werd later hoogleraar Taalwetenschap in Nijmegen. Mooi boekje, uitgegeven door een geestelijk gezelschap dat de historische studie van vroomheid beoogde in de woelige Vlaamse studentenwereld..
€ 35
* Fraaie bibliofiele editie in minieme oplage.


Zie ook onze Nieuwsbrief 962, met de titel Rooms-Antirooms en de pagina Oude en zeldzame drukken

U kunt de plaatjes vergroten als u er op klikt

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: