antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Provincies van Nederland

Een webpagina voor onze boeken die met een plaats of provincie in Nederland te maken hebben. Dat kan literatuur zijn, kunst of zuivere topografie. U vindt hier oude bekenden én nieuwe aanwinsten.


Overzicht

Groningen 0-55
Friesland 1-6
Drenthe 1-15
Overijssel: Rijssen B1-B5
Gelderland 1-16
Utrecht 1-13
Noord-Holland 1-50
   Amsterdam 5-39
   Haarlem 40-50
Zuid-Holland 1-88
   Leiden 1-6
   Voorburg 7-10
   Den Haag 13-48
   Rotterdam 49-73
   Dordrecht 74-84
   Overig Zuid-Holland 85-86
Zeeland 1-16
Noord-Brabant 1-23
Limburg 1-18
Oranjehuis 1-29

GRONINGEN 

NIEUW

1. (WERKMAN, H.N.) The Camp Magazine. Groningen, Holland. Being the Periodical of the 1st Royal Naval Brigade, interned in Holland. 1915-1918 (37 van de 44 nummers). Groningen, H.N. Werkman, 1915-1918. Geniet. De meeste nummers met omslag. Sommige zijn in druk verkeerd genummerd, dat is dan in handschrift verbeterd. Ca. 16 bladzijden per nummer. Geïllustreerd. 1e druk. Deze nummers zijn afkomstig uit de drukkerij van Werkman; zijn opvolger Bos heeft na de oorlog een flinke stapel aan Werkmans dochter Fie gegeven, maar niet voordat er een terpentijnlekkage was opgetreden: de eerste vier nummers en ook drie latere zijn daardoor in meerdere of mindere mate gevlekt – edoch goed leesbaar en inmiddels geurloos.
€ 350
* Tijdschrift van in Groningen geïnterneerde uit Schotland afkomstige militairen, die van 1915-1918 in een afgesloten kamp van houten barakken (‘Timbertown’) nabij het Sterrebos moesten blijven. Gedichten, verhalen, interne gebeurtenissen, verslagen van sportwedstrijden, en de ‘Timbertown Follies’, theater en muziek door de geïnterneerde zeelui opgevoerd in Groningse schouwburgen. Tevens met een serie geschiedkundige artikelen over de ‘Schotse Brigade’ in de Nederlanden van de 18e eeuw door M.E. de Meester.
De ontbrekende nummers zijn 4 t/m 9 en 26.
Veel van deze tijdschriften zijn in opvallend luxe papieren omslagen genaaid. Het drukwerk is prima en veel van de illustraties zijn professioneel getekend. Hendrik Nicolaas Werkman was gedurende de Eerste Wereldoorlog nog een vrij succesvol commercieel drukker; van de latere kunstenaar is in deze tijdschriften niets te vinden.

2. GRONINGEN 1942 Adresboek van Groningen. Jaargang 1942. Groningen, Drukkerij M. de Waal, 1942. 23 x 17 cm. Ingenaaid. 912 p. Zeer matige staat: rug en omslag los en verfomfaaid, roestvlekkig. Het boek ligt uit elkaar, de ‘geheel bijgewerkte plattegrond’ ontbreekt.
€ 125
* Alfabet van de hoofdbewoners van Groningen, gevolgd door alle adressen per straat en een overzicht per bedrijfsbranche (een soort gouden gids dus). Ook met posttarieven, overzicht van openbaar vervoer (waaronder allerlei stoomboten), en de plaatselijke overheid. Leuke advertentie achterop voor de dagelijkse ‘Hunzebooten’ met kaart van Nederland. Geweldige Fundgrube van materiaal dat niet online te vinden is! Deze jaargang zo te zien niet in de NCC of Worldcat – geen enkele uit de jaren 1940-1950.

3. ALTINK, J., & J. BOER De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting. Groningen-Den Haag-Batavia, J.B. Wolters, 1931. Original wrappers. 12 p. Illustrated. Two tipped-in plates in colors. 1st edition. Nice copy.
€ 90
* ‘The three colors. Drawing examples for primary school. Explanation.’ Advertising booklet for the series, that consisted of three sample folders and two exercise folders with blank paper. With enthusiastic text by Jan Altink (painter) and Jan Boer (teacher) and two pasted pictures. Jan Altink is one of the most famous members of the Groningen expressionist artists’ club De Ploeg. Other prominent members were Hendrik Werkman, Jan Wiegers and Johan Dijkstra.

4. (BAAN, Jan Lucas van der). ALTINK, Jan, & Jan BOER Vonken van ’t verleden. Mit holtsneden van Jan Altink. Baarn, Bosch & Keuning, 1938. Origineel omslag. 40 p. 1e druk. Omslag wat los en aan de randen verfomfaaid. Binnenin wat roest en andere vlekjes, kennelijk is het boek goed gebruikt.
€ 140
* Exemplaar met opdracht in pen voorin, en met 4 tekeningen in potlood. De opdracht is van Jan Altink: ’25/4/38// (Sjoerds Bruiloft)/ Voor Peta van Jan.’. Daaronder staat ’16 Sept ’96 aan Wim/ van Peta’. Vier van de gedichten in het boek zijn geïllustreerd met een tekening in potlood. De Sjoerd in kwestie is de chemicus Sjoerd van der Baan, later touwfabrikant en sportartikelenverkoper. Peta Edzes is Sjoerds (latere) schoonzus, de vriendin van zijn broer Jan Lucas van der Baan (1912-1990). Jan Lucas was tekenleraar en kunstenaar, aanvankelijk in wat academische stijl. Dat zou kloppen met de tekeningen in dit boekje, die duidelijk niet van Jan Altink zijn: alleen de opdracht werd door hem geschreven (Vonken van ’t verleden werd gepubliceerd in de loop van april 1938). Daarmee is dit boekje een aardig en intiem document van de Groningse Ploegbent.

5. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte Mevrouw Stuut’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Belcampo’ en gedateerd ‘Groningen 11.8 ’83’. 19 regels tekst. Twee strookjes plakband in de marge.
€ 120
* Begeleidende brief bij De filosofie van het belcampisme (1972), waaraan de schrijver tweeënhalf jaar heeft gewerkt: ‘Het bestuderen van al die andere filosofieën kostte mij de meeste tijd’. Refererend aan de matige ontvangst en verkoop van het boek: ‘de verwachting, uitgesproken op de achterflap [‘De vrije adem die door deze bladen vaart zal ze naar alle windstreken verspreiden’], werd, op korte termijn in elk geval, niet bewaarheid’. Voorts over een mogelijk bloedverwachtschap tussen schrijver en lezer (‘een dubbele binding’), gevolgd door achternamen en jaartallen. ‘Indertijd heb ik het hele voorgeslacht hier op het provinciaal archief nagezocht waarbij ook een hele stoet Stuuten’.

6. BELCAMPO Reisje naar Mecklenburg. Groningen, De Vier Seizoenen, 1990. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Los bijgevoegd (en bijbehorend): een facsimile van een brief van de reisjournalist G. Nypels over Belcampo’s journalistieke kwaliteiten. 1e druk.
€ 20
* Nooit eerder gepubliceerde tekst uit 1924.

Meer Belcampo vindt u hieronder bij de provincie Overijssel (Rijssen), nr. 1-29!

5. BOER, Jan Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius). (Groningen, H.N. Werkman, 1929). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in en oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 100
* Echte stevige Grönnegse poëzie met illustraties van Jan Altink, de eerste druk, en de enige vervaardigd door Hendrik Werkman. Beiden waren lid van de Groningse kunstenaarssociëteit De Ploeg.

6. COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren). Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 20,6 x 16,8 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen.
Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode. Fraaie toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, helaas niet gesigneerd.

7. COMMUNITY SINGING Zondagmorgen. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1980. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op kringlooppapier uit de jaren 1940-1945 door Reinold Kuipers in een oplage van 20 exemplaren.
€ 90
* De tekst is afkomstig uit het in 1930 door H.N. Werkman gedrukte (en heden zeldzame) Het pierement door Community Singing.

8. DENDERMONDE, Max Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers). [Groningen], De Vuurslag, 1945. 48 x 23,5 cm. Rijmprent. Eenzijdig gedrukt op gevergeerd papier van Van Gelder. 1e druk. Iets gekreukt, horizontale verzendvouw, maar mooi.
€ 45
* Broertje van ‘De Straatmaker’ van Reinold Kuipers.

9. (DIJKSTRA, Johan – H.N. WERKMAN). Het boek van Trijntje Soldaats. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Een woord ter inleiding van Herman Poort. Groningen, Noordhoff, (1928). 27 x 20 cm. Linnen. Onafgesneden. (16), 80 p. Gedrukt in kleuren door H.N. Werkman in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. Schutbladen als altijd verbruind, maar een mooi exemplaar, vrijwel zonder de gebruikelijke vlekjes.
Verkocht
* ‘Daar waren eenmaal een grootoog en een kleinoog en het waren beide neefs en het waaren ook beide boeren. en kleinoog had een koe en grootoog had veel meer koijen’…

Vormgeving en druk van Hendrik Nicolaas Werkman. Een verrukkelijk lees- en kijkboek met zijn ruige linnen en dito papier, de boerse houtsneden (deels gekleurd) en de gave elementaire sprookjes, met haast hoorbaar knauwaccent verteld door de achttiende-eeuwse huisnaaister Trijntje Wijbrands aan de kinderen van de Groningse familie Arends. Die tekenden de ‘wondervolle verhalen’ op ‘in kinderlijke woordenkeus en in kinderlijke spelling’, aldus Herman Poort in zijn inleiding. ‘Later heb ik het heerlijk-vuile boekje eens van haar mogen leenen en ik heb het (…) prachtig gevonden’. En Werkman en Dijkstra raakten onder dezelfde bekoring…
De meeste exemplaren zijn ingenaaid in Zaans bordpapier, maar dit is mooi gebonden, met een van de houtsneden van Dijkstra verdiept opgeplakt.

10. (DIJKSTRA, Johan – H.N. WERKMAN). Het boek van Minne Koning. Verzameld door E.J. Huizenga-Onnekes. (Met vele prenten en initialen in hout gesneden door Johan Dijkstra). Groningen, Noordhoff, (1930). Ingenaaid. (8), 120 p. Gedrukt door H.N. Werkman in zwart en rood en met de steunkleuren rood, geel, groen en bruin in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk. Matig exemplaar: voorblad (met grote watervlek) ligt los, binnenin ook wat vlekkig; kwetsbaar. Voorin de naam ‘H. Nagel sr.’ (1881-1956) met de datum 5 december 1936. Hij was de vader van Willem Nagel = J.B. Charles, en exploiteerde een puddingfabriek op Hooge der A 13, tegenover Werkmans drukkerij.
€ 125
* Het tweede deel volksvertellingen na Het boek van Trijntje Soldaats. Minne Koning was één van de vertellers, maar er worden er meer genoemd in dit boek – uit Godlinze, Tjamsweer, Woltersum, Zuurdijk en andere schilderachtige plaatsen. Deze verhalen zijn meer in sappig Gronings dialect gesteld dan die van Trijntje, die tenslotte door een nette burgemeesterszoon werden neergepend – Gerrit Arend Arends. Hot printing 30-g3.

11. (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad). Groningen/ Den Haag, Wolters, [1927]. Eén blad, eenzijdig bedrukt in zwart, blauw en geel. 15,5 x 11,0 cm. Als nieuw.
€ 15
* Kaart van Nederland en omliggende landen met reclame voor de bekende standaard-woordenboeken van Koenen-Endepols (Nederlands), Herckenrath (Frans), Van Gelderen (Duits) en Ten Bruggencate-Broers (Engels), getekend door Johan Dijkstra. Mooi!

12. (DIJKSTRA, Johan). LJESKOW, N.S. De priesters. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Bandontwerp Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1931]. Versierd linnen (gesigneerd Johan Dijkstra). 352 p. 1e druk. Band wat vlekkig, boek heeft roest.
€ 20
* Opmerkelijk expressieve bandversiering in blauw en rood op wit.

13. EYSSELSTEIJN, Ben van Handgeschreven brief aan ‘Beste Joop [Lücker]’. 25,6 x 20,9 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘BenvanEysselsteijn’ en gedateerd ‘Rijswijk, 10 December 1943’. 23 regels tekst.
€ 50
* Uitgebreide brief aan de journalist van De Telegraaf met persoonlijke wederwaardigheden. ‘Wat duurt de oorlog vervloekt lang, hè? De geallieerden hebben geen haast, ik geloof dat die in een voor hen veilig (en wat menschenlevens betreft: het minst kostbaar) tempo dezen strijd aan het winnen zijn. Vermoedelijk zal het voorjaar 1944 de groote verrassing brengen’. Van Eysselsteijn schrijft door aan zijn oeuvre: zeeverhalen, een griezelnovelle, Verweerde Steenen. Van Dorre Grond en Tussen Zuiderkruis en Poolster verschijnen binnenkort nieuwe drukken. Achterop de brief schrijft de auteur ‘een herinnering aan 11 Nov., St Maarten-avond in Groningen, als de kinderen met lampions erop uittrekken’: een mooi vers van 35 regels.

14. GRONINGER GAY MAGAZINE Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987. Groningen, Vrijbeeld, 1987. 20 x 14 cm. Geniet. 24 p. 1e druk.
€ 15
* Homo-sekstijdschrift met vroege vrij-veilig-fantasieën en foto’s, geheel in Groningen geproduceerd.

15. GRONINGEN, ORDONNANTIE Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren. Groningen, Wed. Edzard Huysman, 1667. Zonder omslag, uit convoluut. 60 p. Met groot Gronings wapen en grote initiaal I. Netjes. Veel regels oudtijds in pen onderstreept.
€ 75
* Uitvoerige regeling voor de politie te Groningen, drie-en-een-halve-eeuw geleden. Authentiek!

16. GRONINGEN en OMMELANDEN Memoria van de differentiale poincten van wegen de Ommelanden tusschen d’Eems ende Lauwers, overgegeven aen sijNe Gen: ende die heeren Johan van Santen ende Julius van Eysingha, Raaden van Staten der Vereenichde Nederlanden, sulcx die by interventie van deselve tusschen de Ommelanden ende Stadt Groningen zijn aff-gedaen, volgens ende uyt crachte van seeckere resolutie commissariael der Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van den XXIX. Novemb. XVIc en II. [Groningen, Hans Sas, 1645]. Oud marmeromslag. (50) p. Met verschillende houtsnede-initialen. Met in zetmateriaal een plattegrond van de voorgestelde hoofdmannenkamer en een ‘locus sigilli’. Snede rood. Wat kreukjes, maar in goede staat.
€ 99
* Uitvoerige rechtskundige, gedrukte documenten over gewapende ongeregeldheden die waren voorgevallen op 23 februari 1643 (‘S. Pieters Landsdach’) tussen vertegenwoordigers van de stad Groningen en van de Ommelanden. Over hoe die voortaan te voorkomen, aan de hand van eerdere overeenkomsten en het ontslag van de commandant van de wacht, Adam van Heerde. De Groninger Ommelanden dreigden zich in die periode af te scheiden van de stad. Mooi uitgevoerde brochure.

17. (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, Albert Catastrofes / Een sluitend landschap. [Groningen], Purper Pers / Hendrickxsz Productions, 1997. 12 x 11 cm. Geklemd. In bijbehorend plastic zakje met sluitnaald. 24 p. Gedichten in keerdruk met illustraties. Met de hand gezet uit de Bembo en de Helvetica en gedrukt in 48 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Een weerbarstig kunstenaarsboekje met platten van fluweel en schuurpapier, met twee titels en gedichten die elkaar in het midden ontmoeten – in een met een metalen bisschopsstafje versloten tasje, zodat het schuurpapier uw andere boeken niet bijt. Vormgeving van Lidia Hendriks onder de naam Hendrickxsz (sic).

18. HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 – meist auf Deutsch. Sammlung von 4 Bänden von Artikeln, hauptsächlich von Heymans, aber auch von H.J.F.W. Brugmans, Otto Gross und anderen, insgesamt etwa 800 p. In einer von diesen wurde die handschriftliche Brief eingefügt. Mit einigen Notizen und Unterstreichungen. Bindungen defekt. Plus zwei verschiedene Exemplare von ‘Die Psychologie der Frauen’ von Heymans, eine erste Ausgabe von 1910 und eine zweite, überarbeitete Ausgabe von 1924.
€ 145
* Sonderdrucke und Teile von Büchern, als Studiensammlung zusammengestellt von dem Psychologen Willem August Pannenborg (1886-1958). Der Brief, datiert “Groningen, 23. Juni 1914”, ist eine detaillierte Antwort auf einige Fragen, die Pannenborg hatte, als er seinen Aufsatz “Die Psychologie des Musikers” für die Zeitschrift für Psychologie verfasste (veröffentlicht 1915). Dieser und einige andere Sonderdrucke sind in diesen Bänden enthalten, zusammen mit etwa zehn Artikeln von Gerard Heymans (1857-1930), Professor für Psychologie in Groningen.

19. KIRCHNER, Ernst Ludwig De kring rond Kirchner. Expressionismus aus den Bergen. Bern-Groningen-Chur, Kunstmuseum Bern-Groninger Museum-Bündner Kunstmuseum Chur, 2007. 29 x 24 cm. Geïllustreerd karton. 320 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw, nog in plastic!
€ 30
* Standaardwerk op de scharnier van het expressionisme van Kirchner en de Ploeg van H.N. Werkman.

20. KOMRIJ, Gerrit Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolò Jommelli (1714-1774). (Groningen), Athena’s Boekhandel, 2002. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 20
* Eenmalige, exclusieve uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Athena’s Boekhandel te Groningen.

21. KUIPERS, Abe Grönneger laidjes. Mit (elf) oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers. Zonder plaats, De Vuurslag, 1946. 29 x 23 cm. 6 bladen, eenzijdig bedrukt. Vijf bladen met gedichten werden elk voorzien van twee met de hand gekleurde houtsneden, de colofonpagina heeft éen met de hand gekleurde houtsnede. Gedrukt bij drukkerij De Waal in 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk.
€ 100
* De map ontbreekt, maar de prenten zijn er allemaal.

22. KUIPERS, Abe Oneoclock62. [Groningen, eigen beheer, 1961?]. Plano. Gedrukt in rood en zwart. Gesigneerd en gedateerd in potlood ‘AbeK/61 (?)’.
€ 50
* Door jazz geïnspireerde plano/ rijmprent. De vibrafonist Terry Gibbs (geboren in 1924) trad sinds de jaren vijftig op met zijn sextet.

23. KUIPERS, Abe Originele houtsnede. Gesigneerd en gedateerd r.o. Abe 82 en genummerd l.o. ‘hs 4’. Papierformaat 26,1 x 26,0 cm., beeldformaat 16,0 x 16,0 cm.
€ 50
* Deze houtsnede werd gebruikt als frontispice van De zwarte vlek van Theo van Doesburg (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984).

24. KUIPERS, Abe Originele linosnede. (Pianist aan vleugel, van boven bezien). Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘Abe K ’51’. Beeldformaat 18,1 x 12,5 cm. Onder passepartout. Enkele kreukjes.
€ 75
* Met op het passepartout in potlood de opdracht ‘2006 – Voor Dick Leutscher van Abe en Tanja’.’

25. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

26.  KUIPERS, Reinold De straatmaker. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers). Groningen, De Vuurslag, 1945. 47 x 23,5 cm. Rijmprent. Eenzijdig gedrukt. 1e druk. Horizontale verzendvouw, maar mooi.
€ 45
* Broertje van ‘Groningen bevrijd’ van Max Dendermonde, eveneens in deze lijst.

29. (SANDBERG). CARLINAPERS bevrijde letters. (Haarlem), Carlinapers, 1980. 29,8 x 21,0 cm. Ingenaaid met omslag. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in vele kleuren in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een uitspraak van Sandberg over het drukwerk van Werkman, speels en kleurrijk over de bladzijden van deze uitgave verdeeld. Ongenummerd exemplaar.

30. (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist. Scheemda, De Noordstar, 1930. Origineel omslag. 24 p. Wat bruinvlekkig, stempeltje op omslag.
€ 18
* Achterop een foto van Toneelmagazijn De Noordstar te Scheemda met een informatief woordje van uitgever J. Bakker aan de ‘Heeren Rederijkers’. Toneelstuk van de uit Nieuw Scheemda afkomstige veelschrijver Wiert Eelssema (1902-1970).

31. SINKGRAVEN, Rense Bombloesem (en:) Sloop de stad met tedere woorden. Groningen, Uitgeverij Kleine Uil, (2005/2008). Twee delen. Garenloos en ingenaaid. 56; 48 p. Omslag Jan Faber. 1e druk.
€ 25
* 1. Met gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Ludwig,/ de duistere/ verlichte/ Liefs Rense’. Debuut van Sinkgraven. Met inliggend een originele kleurenfoto waarop Sinkgraven uit dit boek voordraagt op het festival Dichters in de Prinsentuin, gedateerd 29 juli 2005. Voorts met een reclamekaart voor deze bundel.
2. Met gesigneerde opdracht van de dichter: ‘ 7 sept, o nee okt. 2009/ Voor Ludwig!/ Hoe tijdloos/ kun je zijn./ Met alle/ waardering en/ genoegen/ Rense’. Bijgevoegd: compactdisc met dezelfde titel, waarop 16 gedichten uit bundel, op muziek gezet en gespeeld door Nina Swart.

32. TEPPER, Nanne De avonturen van Hillebillie Veen. (Gesigneerd door Nanne Tepper). Groningen, Philip Elchers, 1998. Cahiersteek met omslag in beschermhoes. 80 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Aan bovenrand iets gekreukt.
€ 50
* Eén van de 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. De enige bibliofiele Tepper bij leven (1962-2012) verschenen. Belcamporeeks 2.

33. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt [door E.Th. Zoeteweij in Yerseke] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Paraaf (van de auteur?) onder het colofon.
€ 40
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Tijger-tekenpapier. Anti-oorlogsgedichten vol wanhoop. De Jong 809.

34. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 100
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.
Dit is één van de (volgens een mondelinge mededeling van de uitgever) slechts negen luxe-exemplaren, ingenaaid in een ORIGINELE PROEFPAGINA uit het in 1928 door H.N. Werkman gedrukte Het boek van Trijntje Soldaats. Dat het een proefpagina betreft is te zien aan het feit dat er geen andere naaigaatjes zijn dan de drie waarmee Ha! Is mij dat een feest in het proefblad is genaaid én aan het feit dat maar éen kant van het blad bedrukt is: met het begin van de eerste vertelling (over grootoog en kleinoog, met een originele houtsnede van Johan Dijkstra in de vorm van een fraaie, versierde initiaal) en met pagina 16, het einde van een vertelling met een houtgesneden sluitvignet met kleurendruk in rood.

35. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 18
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.

36. VERSPOOR, Dolf Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren). [Groningen], Clean Kerchief Incorporated, 1987. A5-formaat. Twee gevouwen A4-tjes in omslag. Uitgevoerd in fotokopie in 32 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Diogenes, bejaard,/ had dus een ton/ in volle zon/ gespaard (…)’ Dit gedicht in fotokopie van Verspoors handschrift is een van de Ephemeriden-uitgaven van Theo en Gertrude van Baaren, de initiatiefnemers van De Schone Zakdoek.

37. VRIES, Hendrik de ‘Over de beruchte “-ismen”‘. (Origineel handschrift). Drie halve vellen vel dun papier, alleen recto beschreven in pen. Oblong 15,5 x 21,5 cm. 60 regels. Met correcties en doorstrepingen. 1947? Gevouwen en met gebruikssporen, o.a. zetaanwijzingen in ander handschrift.
€ 150
* Om precies te zijn: over het impressionisme als bijzondere vorm van het realisme, en het expressionisme. Met vermelding van de tentoonstelling over Van Gogh en zijn tijdgenoten in het Groninger Museum van Oudheden, die in oktober-november 1947 werd gehouden. Mogelijk een op zichzelf staand onderdeel van een artikel.
En altijd een feest om naar te kijken, het intense, sierlijke en regelmatige handschrift van Hendrik de Vries (1896-1989).
In augustus mogen we zijn 125e geboortedag vieren!

38. VRIES, Hendrik de Wijze van uitgave. (Origineel handschrift). Eén vel dun schrijfpapier, alleen recto beschreven in pen. 32,0 x 19,8 cm. 34 regels. Vermoedelijk jaren 40. Gevouwen.
€ 150
* Gedetailleerde bespiegelingen over de samenstelling van eventuele herdrukken van dichtbundels: Atlantische balladen, Coplas, Spaansche Volksliederen en Nergal. Sommige gedichten zouden moeten vervallen, andere ingevoegd. Sommige herdrukken moeten zo lang mogelijk worden uitgesteld. Voor de typografische indeling van Atlantische Balladen moet het exemplaar met opgeplakte uitknipsels worden geraadpleegd dat in het bezit is van ‘mijn vriend Müller’. Notities van wat wij nu een control freak zouden noemen!

39. VRIES, Hendrik de Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette). Groningen, De Typografentafel, 1996. 31 boekjes in ingenieuze cassette (14 x 16 x 20 cm). Bedacht, ontworpen, gedrukt, geproduceerd, geïllustreerd en samengebracht in een oplage van 100 cassettes.
€ 450
* Weer zo’n prachtig en fantastisch project: 30 drukkers produceren in nauwe samenwerking een mooie, gevulde cassette, nu eens niet voor een drukker die Abraham ziet, maar ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries (1896-1989). Het betreft (op éen uitzondering na) ONGEPUBLICEERDE poëzie en tekeningen van de dichter-kunstenaar.
Aan deze buitengewoon geslaagde onderneming werkten de volgende dertig drukkers mee: De Ammoniet, Antje Veldstra, Augustijnpers, Avalon Pers, In de Bonnefant, Boon Pers, Clipeus Pers, Eikeldoorpers, Eric van der Wal, Frans de Jong, Het Gonst, Helicon Pers, Kattekwaad, De Klaproos, Klencke Pers, Koekanger Handpers, Kroonesteyn Pers, Lageland Pers, Linje Pers, Marlies Louwes, Mikado Pers, De Oude Degel, Philip Elchers, Purper Pers, Ser J.L. Prop, Statenhof Pers, Triona Pers, De Uitvreter, De Vier Seizoenen. In het inleidende boekje, gedrukt door het Grafisch Museum Groningen, staat een inleiding van Elze ten Harkel, een overzicht van de deelnemende drukkers, een inleiding van Wim Koops, voorzitter van de Stichting Hendrik de Vries – Riek van der Zee, een ‘Inleiding tot enig nagelaten werk’ door Jan van der Vegt en een verantwoording van en aantekeningen bij alle gedrukte teksten door Dick Leutscher en Jan van der Vegt.
Volgens NCC aanwezig in de bibliotheken van Amsterdam (UvA), Den Haag, Groningen en Leiden.

40. VRIES, Hendrik de Handgeschreven correspondentiekaart aan ‘Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]’. 9,0 x 13,9 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hendrik de Vries’ en gedateerd ‘Haren 26 Oct. 1946’. 10 regels tekst.
€ 30
* Hendrik de Vries verwondert zich om het feit dat de door Victor van Vriesland samengestelde bloemlezing Eros op den Parnassus (1945) is verschenen, zonder dat hij een exemplaar heeft mogen ontvangen: ‘Hoewel ik hieraan medewerker ben, zelfs met heel wat bijdragen vertegenwoordigd’. De Vries heeft Van Vriesland ook geschreven, maar die staat op het punt om te trouwen, ‘zoodat het mij niet zou verwonderen wanneer hij mijn verzoek niet had doorgegeven’.

41. VRIES, Hendrik de Herdenking. Banholt, Officina Borogovi, 1996. Cahiersteek. 12 p. Gezet uit de Walbaum en gedrukt in groen en zwart op Zerkall Werkdruck in ‘100 en enkele exemplaren’ voor het Groningse drukkersproject Die droomwereld in te dringen.
€ 25
* Hendrik de Vries herdenkt zijn vader. Dit is een van de ‘enkele’ exemplaren die los verspreid werden. Met een handgeschreven groet van drukker Hans van Eijk onder het colofon. Subtiele vormgeving.

43. VRIES, Hendrik de Pensativo. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1996). Cahiersteek met omslag. (2), 10 p. Vervaardigd in een oplage van 140 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Eén van de 20 Romeins genummerde exemplaren die niet bestemd waren voor het project ‘Die droomwereld in te dringen’.

44. VRIES, Hendrik de Robijnen. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Origineel omslag met uitgestanst titelschild. 32 p. Gedrukt in een oplage van 525 genummerde exemplaren, geheel in rode inkt op geel papier. 1e druk.
€ 35
* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren. Clandestien uitgegeven tijdens de oorlog. Mooie, vrolijke vormgeving. De Jong 908.

45. VRIES, Hendrik de Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto’s. Den Haag, NLMD, 1997. Tweezijdig bedrukte plano. Met de hand gezet uit de Helvetica en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 200 exemplaren.
€ 15
* Boekenlegger ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-tentoonstelling in het Letterkundig Museum.

46. VRIES, Hendrik de Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten. (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Uitvouwblad in omslag, met in een flap nog eens een 8 pagina tellend katerntje verborgen. Met de hand gezet uit de Echo, de Volta, de Syntax en de Derby en gedrukt in oranje, rood en zwart op Zerkall in een oplage van 120 genummerde exemplaren.
€ 15
* Eén van de 8 genummerde H.S.-exemplaren.

47. VRIES, Hendrik de Vivisectie. Haaren, Uitgeverij Mijn Broer, 1996. 8 p. los in omslag. Met een illustratie in rood en blauw. Gedrukt in 108 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de dichter (1896-1989) gedrukt voor de marginale-drukkerscassette Die droomwereld in te dringen. Dit is een van de (kennelijk) slechts 8 exemplaren die los werden verspreid.

48. VRIES, Hendrik de Vlamrood. Amsterdam, Van Munster, [1920]. Geniet. (2), 34 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 18

49. VRIES, Hendrik de Wringt zich ’t werk door zorg en hinder… [Yde], De Breukenpers, (1986). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 exemplaren.
€ 15
* Koppermaandaguitgave 1986.

50. VRIES, Hendrik de / BADINGS, Henk Coplas. Uit het Spaansch vertaald door Hendrik de Vries. Omslagteekening van Toon Kelder. Amsterdam, Broekmans & Van Poppel, [1936]. 34 x 27 cm. Origineel omslag. 6 p. Netjes.
€ 28
* Mooi omslag.

51. (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag heeft wat vlekjes.
€ 45
* Lang gedicht, gericht tot Alexander de Grote. ‘De jakhals die aan mij zal knagen/ laat jou, mijn werktuig, ongemoeid.’ Hot printing 44-g23. De Jong 255. Dekkers G-257.

52. (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard Shakespeare’s Hamlet als leesdrama. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman [in een oplage van 200 exemplaren]. Omslag licht roestvlekkig.
€ 50
* Degelijk artikel. ‘De ideale lezer moet zich als een Horatio instellen, wil hij dit dichtwerk verstaan.’ Volière-reeks 7. De Jong 850. Simoni V 10. Niet in Dekkers.

53. (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Escapisme naar erotische tijden: ‘Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.’ Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.

54. ZUITHOFF, Ate Kampkweel. (Met lino’s van Dirk Verèl en Ate Zuithoff). (Groningen), Christelijke Jeugd Organisatie, 1934. Ingenaaid. 80 p. Gedrukt op de persen van Climax te Haren in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Gebruikt exemplaar met inscriptie in potlood (‘M. Spieker C.J.O.-kamp’ en een opsomming van populaire liedjes) op de binnenzijde van het omslag, rug sleets en met vlekken en andere sporen van kampgebruik.
€ 75
* Vrolijke uitgave van het jonge Groningse drietal F.R.A. (August) Henkels, Dirk Verèl en Ate Zuithoff. Niet alleen boordevol bekende kampliederen, maar ook met (somwijlen melige) limericks, nonsensrijmpjes en Groningse volksliederen (‘Knoalster Lorelei’), alles artistiek vormgegeven en rijkelijk verlucht met speelse lino’s door Verèl en Zuithoff. Een uitgave met bibliofiele pretenties, maar dit exemplaar is ongetwijfeld veelvuldig in een rugzak meegenomen naar jeugdkampen en gehanteerd om het aardappels schillen op te vrolijken.

55. (ZUITHOFF, Ate) Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. [Bussum], Kameleon Pers, 1940 (= F.G. Kroonder, 1944). 25 x 17 cm. Ingenaaid. (4), 44 p. Geïllustreerd. Boekblok los van omslag. Wat roest.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. Met chemisch exlibris van Ate Zuithoff, schipper van de Blauwe Schuit en vriend van H.N. Werkman.

FRIESLAND

1. ACHTERBERG, Gerrit Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Inst. voor dialectologie van de Akademie van Wetenschappen. Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950.
€ 375
* Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als ‘bouwland’, ‘wei of hooiland’ of bronvermeldingen. We komen poëtische benamingen tegen als ‘Huftelingesloot genaamd de boerenjans’, ‘Aaltjeland naast Jetskereed’, ‘Eeuwige Leven Achter Honk’, ‘Achteruit bij ’t Doodsveld’ en ‘aan de Bilhofreed’. 32 kaartjes dragen het stempel ‘Form. N.A.K. 1948/1949’.
Antiquaar André Swertz noteert: ‘De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!’
Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.

2. BANGMA, K. Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868. Halflinnen opschrijfboekje met gemarmerde platten. 16 x 10 cm. 148 p. waarvan 100 beschreven, alle in een zeer leesbaar handschrift. Enkele inktvlekjes en krabbels, achterin enkele berekeningen in potlood. Rugje wat gesleten.
€ 100
* Mooi samengesteld logboek van een boerenbedrijf in Friesland, nabij Bolsward. Per jaar werden steeds twee pagina’s beschreven met aantekeningen over de oogst van groenten en aardappels en de prijzen van vee: hoogte- en dieptepunten en andere zaken die voor deze boer opmerkelijk waren. Het laatste beschreven jaar is 1916. Alle jaren werden geparafeerd ‘KB’. Voorin staat de naam K. Bangma. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier Klaas Bangma (1843-1935), die in 1868 in het huwelijk trad met Sjuttje de Boer, en woonde te Witmarsum.
Aardig zijn de details over het weer, de prijzen van haver, ‘garst’, tarwe, ‘erften’, ‘Munstersche’, ‘Hollandsche Meisjes’, ‘kanarizaad’, de ziekten en prijzen van koeien en schapen, maar soms ook andere onderwerpen, zoals ‘Telegraaf van Bolsward naar Harlingen gemaakt’.

3. (FRIES PRIJSBOEK). KINDERBOEK, STICHTELIJK Frederik en zijn bijbeltekst, of De kleine weglooper. Eene ware gebeurtenis. Uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, H. de Hoogh, (ca. 1865). 16 x 12 cm. Originele linnen band met goud- en blindstempel. Met 3 getinte, handgekleurde litho’s van J.J. Sleijser. 1e druk. Band wat grijs geworden. Enkele vlekjes en wat papierschade.
€ 35
* Met handgeschreven prijs: ‘Aan Jentje P. Sinnema wordt dit boekje volgaarne vereerd door zijnen onderwijzer wegens uitmuntend gedrag en betoonde vlijt als leerling op de Openbare school te Beers. De Hoofdonderwijzer aldaar G.S. Bijlsma. Beers [Friesland], 3 April 1868.’
Aandoenlijk boek over een wegloper die teruggevonden wordt.

4. FRIES Dat frekte Frysk. in hânfol sizwizen. De Jouwer, De Hynsteblom, 1980. 13 x 13 cm. Ingenaaid. (2), 22 p. Bibliofiele uitgave. 1e druk. Rugje verbruind.
€ 22
* ‘Dat verrekte Fries. Een handvol zegswijzen’. Mooie Friese uitgave.

5. (LETTERLA, Durk) HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Formaat tussen ca. 7 x 11 en 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm, voor Jacobus van der Zee en Ybeltje Visser te Boornzwaag), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoesjes. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 325
* Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. Er komt ook een G. Letterla voor (Grietje Durks Letterla?). In het dorpje Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer.
Enkele willekeurige namen van de trouwlustigen: Gerrit Wuite en Hendrikje Vos te Luinjeberd, H. Pijlman en Aaltje Wuite te Tjalleberd, Catharinus Jansma en Tjemkje Hoekstra te Gauw, Cornelis Greveling en Jantje Vochteloo te Nijeholtpa, Roelof Comello en Albertje Teijema te Langezwaag, Iede Iedema en Lijsbert de Jong in Jorwerd – en er is ook een dubbel huwelijk bij, de Eerste Afkondiging (27 april 1884) van Auke Lemstra uit Scharnegoutum en Trijntje Jager uit Tirns, tegelijk met Anne Jellema uit Gauw en Matzen Lemstra uit Scharnegoutum. Mooi 19e-eeuws drukwerk in een heel bijzondere collectie.

6. FRISIA Fryslan Kalinder 1924. Ljouwert, W.A. Eisma & Co., [1923]. 24 x 16 cm. Calendar between two cover leaves. Printed in blue, every week with a poem or a motto. With the original cords. Ticket and rubberstamp of the Friesch Genootschap library. A bit worn.
€ 45
* Very delicate Frisian calendar. Obverse with a linocut of a church.

7. KOMRIJ, Gerrit Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje.
€ 50
* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’). Koppermaandaguitgave.

8. SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Herbonden in blind linnen. (2), xiv, 346 p. Niet afgesneden. 2e druk. Iets verbruind.
€ 60
* Dutch book about visiting prisoners.

9. (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS Jr., J.A. Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen. Sint Annaparochie, J. Kuiken Jz., 1902. 19 x 8 cm. Cahiersteek. 32 p. 1e druk. Omslag aan de randen wat gekreukt, zijscheurtje.
€ 25,00
* Sprookje met grappige tekeningen over de aardreis van het mannetje in de maan. ‘Het was onmogelijk te gelooven, dat de verstandige aardbewoners zulk satanisch vocht zouden blijven drinken.’ Met reclame achterin: ‘Weg ermee! Drinkt dan liever een kop heerlijke, gezonde, voedzame Cacao!’

DRENTHE

1. GOGH, Vincent van Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 24,3 x 16,0 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met drie ingeplakte illustraties. Vervaardigd op Arches in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 65
* Tekst van een brief aan broer Theo uit 1883.
Dichter bij Drente 2. AMP 35.

2. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

3. LANGE, Jo de Ik was al aan de winter toe. Verzen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1987). 24,8 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Gevoelige jongelingspoëzie uit 1950, beginnend met het vers ‘In Memoriam Hans Lodeizen’.
Dichters in Drente 7. AMP 29.

4. LIEDJES Het amusantje. Een verzameling der nieuwste en populairste Lieder. Zonder Schunnigheden. Goedkoope Volksuitgave. Assen, A. van der Tuuk, (ca. 1935). Geniet. 16 p. Prima conditie.
€ 25
* Prachtige Liederen, van ‘Als ik je zon niet mag wezen, Mag ik je schaduw dan zijn’ tot ‘Dure Kousen’. Ook liedjes over pagekopjes, over een radio en over een auto, dus bij de tijd was A. van der Tuuk wel.

5. NIJENHUIS, Gerard Herfstgedichten. [De Breukenpers/Sub Signo Libelli], (1988). 14 x 12 cm. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis en Pim Witteveen in een oplage van 70 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Uitgave t.g.v. een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek te Coevorden. Breugelmans 177.

6. NIJENHUIS, Gerard De ouders. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 24,7 x 21,3 cm. Ingenaaid met omslag. (4) p. Vervaardigd op Banzay-papier in een oplage van 20 genummerde exemplaren (dit is nummer 2 van de oplage).
€ 45
* ‘Moeder, uw stille overtocht, zoals u ons ontkwam/ die ochtend voor de zuster druk van hart en bloed opnam’. 24 zesregelige gedichten. Aan elk exemplaar is een handschrift van de dichter toegevoegd.
Dichters in Drente 2. AMP 22.

7. NIJENHUIS, Gerard ’t Veen. [Hoogeveen], (Pim Witteveen, 1987). Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 20
* Geschreven en gedrukt ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde van Drenthe J. Hollenbeek Brouwer. Geheel Drentstalige uitgave.

8. NIJENHUIS, Gerard Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 20 x 18 cm. Ingenaaid. 20 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten.
Dichters in Drente 12. AMP 38.

9. PODAGRISTEN, Twee Wiens been was ‘t? Wat Gerrit Koeze in ’t schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 25,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 25
* Verwijst naar het roemruchte Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie Podagristen, door Dubbeld Hemsing van der Scheer, Harm Boom en Alexander Lodewijk Lesturgeon uit 1842-1847. Dichter bij Drente 1. AMP 27.

10. (PODAGRISTEN). LESTURGEON, Alexander Lodewijk Uit Zuidenveld en belendende streken. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1993). Cahiersteek. (16) p. Vervaardigd in een oplage van 60 ongenummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Van een van de bekende Drie Podagristen, die aan de wieg stonden van de Drentofilie in de vroege negentiende eeuw. Jaarwisselingsgeschenk 1993-1994.

11. PAMFLET DRENTHE Missive van de Ed. Mogende Heeren Gecommitteerden ter Generaliteits Rekenkamer, aan Hun Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal, rakende het doen van rekening der penningen, die door de respective Provintien en het Landschap Drenthe ter Generaliteit gefourneerd worden. Nijmegen e.a., Van Goor e.a., [1787]. Eenvoudig blanco papieren omslag. 32 p. Ongeopend. Niet afgesneden. Goede staat.
€ 65
* Over het ontbreken van de verantwoording van de betalingen van Drenthe aan de Staten Generaal in de loop van de 17e eeuw en later, waarbij onregelmatigheden worden verondersteld. Niet in Knuttel.

12. REIJNTJES, Roel Aolde liedties wordt stiller. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1996). 20,6 x 14,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd in een oplage van 75 exemplaren.
€ 20
* Drentse poëzie. Met verklarend woordenlijstje. Nieuwjaarswens voor 1997. Gesigneerd door de uitgever onder het colofon.

13. SANDERS, Suze Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis. Oosterhesselen, De Klencke Pers, 1992. 21,0 x 14,8 cm. Cahiersteek met rode wol. (12) p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 20
* Gedichten in Drents dialect voor de dichter Gerard Nijenhuis, die in 1992 zestig jaar werd.

14. SCHAEPMAN, Antoinette Sporen van krijt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1988). 25,7 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichters in Drente 8. AMP 32.

15. WEEMOEDT, Lévi Oratio pro Assen. [Assen], Drents Museum, 1996. Geniet. (2), 14 p. Gedrukt op gevergeerd papier in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Verhaal, geschreven ter gelegenheid van de heropening van het Drents Museum.

OVERIJSSEL: RIJSSEN -> BELCAMPO

1. BELCAMPO Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’. Een unieke, nooit bestudeerde verzameling beelden: zowel familie-bijeenkomsten (picknick, portretten in de achtertuin, een verkleedpartij) als uitstapjes (met boot, op de hei) zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. De meeste foto’s zijn in Rijssen en omgeving geschoten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wie precies de geportretteerden zijn, maar Belcampo heeft meermalen voor de lens geposeerd. Van de jonge notariszoon in driedelig pak is een krachtig en prachtig portret aanwezig. Enkele lichtdicht verpakte glasnegatieven zijn ongebruikt. Een uitzonderlijk kijkje in de wereld van een auteur-in-wording. Museale collectie.
Verkocht

2. BELCAMPO Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
€ 120
* Dagprogramma’s, menukaarten, een passagierslijst, een reisinstructie en een scheepsplattegrond van een cruise van Rotterdam naar New York. Belcampo verbleef van 14 tot 22 juli 1961 op de s.s. Maasdam van de Holland-Amerikalijn. ‘Mr. Herman Schoenfeld Wichers’ reisde ‘tourist class’. Welke wijn werd geschonken, welke films werden vertoond? A week in the life. Curieus!

3. BELCAMPO De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht aan Ad Petersen). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Vlekken van rode wijn op de sneden en de Franse titel (proost!).
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ad Petersen/ ten geleide/ Belcampo/ 31.1 ’77’. Ad Petersen (* 1931) stelde in 1977 met Hella S. Haasse, Koos Postema en Willem van Toorn de bloemlezing Nieuw Nederlands Haneboek samen, waarin ook een verhaal van Belcampo is opgenomen.

4. BELCAMPO De zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1959. Linnen met stofomslag (ontwerp [Eppo] Doeve). 176 p. 5e druk. Omslag iets geschaafd.
€ 40
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Jarenlange samenwerking/ in harmonie verbindt ons/ Belcampo. 27.2 ’61’.

5. BELCAMPO De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Leesvouw. Wijnvlek op snede en op erratavel.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Annie de Waard/ ter herinnering aan onze/ jarenlange samenwerking in/ de Snip en Snaprevue/ voor de Eerstejaars/ en nog veel meer/ Belcampo 28.10 ’77’.

6. BELCAMPO Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele). Utrecht, Stichting De Roos, 1958. 27 x 20 cm. Halflinnen. 52 p. Gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar van deze klassieker.
€ 60
* Verscholen achter de vrolijke decoratie van de buitenkant sluipen primitieve verbeeldingen van helse monsters doorheen de traditionele typografie. Leeflang 43.

7. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Beste Hannibal en Alice [Hage]’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Herman’ en gedateerd ‘Groningen 11.9 ’87’. 16 regels tekst.
€ 120
* Hartelijke brief aan het bevriende echtpaar, waarmee Belcampo een misverstand wil oplossen: ‘het verhaal waar jij, Hannibal, op doelt heet “Koninginnedag” en heeft met een artsendagboek niet van doen, tenzij als ondertitel’. De schrijver noemt nog drie van zijn verhalen die aan de artspraktijk zijn ontleend, met verwijzing naar De eerste Nederlandse tiftie (1983). Blijkbaar heeft Belcampo ook een waargebeurd verhaal uit de huisartspraktijk van Hannibal Hage gebruikt, zij het ‘litterair toegespitst’.

8. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Beste Jeanne [van Schaik-Willing]’. 25,4 x 20,7 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Belcampo’ en gedateerd ‘Groningen 8 4 ’82’. 36 regels tekst. Met originele envelop.
€ 175
* Meesterlijk antwoord op een brief van de schrijfster-critica van De Groene Amsterdammer, waarin zij haar bewondering uitte over De drie liefdes van tante Bertha, Belcampo’s laatste boek (concept brief bijgevoegd). De schrijver is gevleid, maar voelt zich er enigszins ongemakkelijk over: ‘De verwachting dat elke daad en elke uitspraak die van een wondermens moet zijn maakt elke omgang onmogelijk. Dan heb je opeens geen medemensen meer. Totdat je door de mand valt en dat gebeurt meestal heel gauw. Ik zal nooit de woorden vergeten die Nescio eens tegen me zei: “De mensen willen altijd dat je boeken spréékt.” Die teleurstelling ken ik maar al te goed. Wanneer je gewoon tegen iemand zegt “Lekker weertje vandaag” zie je hem of haar meteen denken: “dat zegt mijn melkboer ook, moet ik daarvoor Belcampo ontmoeten”.’
Bekentenis: ‘In de grond voel ik mij nog altijd als een wat uit de kluiten gewassen twents boertje en als je maar een aantal encyclopedieën in huis hebt valt het niet moeilijk een schijnsel van alwetendheid te verspreiden’.
Tot slot excuseert de schrijver zich voor het uitstellen van de correspondentie. ‘Maar nu het er weer is voel ik mij vrij, om niet te zeggen leeg geschreven en vanmiddag ga ik om te beginnen voor een paar weken naar Spanje, de winterstramme leden strekken’.

9. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte Mevrouw Stuut’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Belcampo’ en gedateerd ‘Groningen 11.8 ’83’. 19 regels tekst. Twee strookjes plakband in de marge.
€ 120
* Begeleidende brief bij De filosofie van het belcampisme (1972), waaraan de schrijver tweeënhalf jaar heeft gewerkt: ‘Het bestuderen van al die andere filosofieën kostte mij de meeste tijd’. Refererend aan de matige ontvangst en verkoop van het boek: ‘de verwachting, uitgesproken op de achterflap [‘De vrije adem die door deze bladen vaart zal ze naar alle windstreken verspreiden’], werd, op korte termijn in elk geval, niet bewaarheid’. Voorts over een mogelijk bloedverwachtschap tussen schrijver en lezer (‘een dubbele binding’), gevolgd door achternamen en jaartallen. ‘Indertijd heb ik het hele voorgeslacht hier op het provinciaal archief nagezocht waarbij ook een hele stoet Stuuten’.

10. BELCAMPO Liefde’s Verbijstering. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1954. Gedecoreerd halflinnen met stofomslag (ontwerp [Eppo] Doeve). 136 p. 2e druk. Omslag bovenaan wat verfomfaaid.
€ 25
* Het zeegroene omslag laat een versteende jongedame zien, met op de achtergrond een uit wit marmer gehouwen Cupido.

11. BELCAMPO Liefde’s Verbijstering.(Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1953. Gedecoreerd halflinnen (ontwerp F[rans] Hazeveld). 136 p. Onafgesneden. 1e druk. Voorste kneep iets zwak.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (onder zijn eigen naam) op het schutblad: ‘Bij Hannibal en Alice [Hage]/ tijdens het bebroeden van/ vèrstrekkend Spaansche plannen./ op 6 Februari 1954 Herman’.

12. BELCAMPO Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
€ 75
* Niet onverdienstelijke, studentikoze tekening door Belcampo van inkt en waterverf: Sinterklaas en Zwarte Piet aan de drank! Zwarte Piet is in slaap gesukkeld, terwijl de Sint – al pijprokend – van zijn stoel dreigt te vallen. Waarschijnlijk gebruikt ter decoratie van een Sinterklaascadeautje.

13. BELCAMPO Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1950. Gedecoreerd halflinnen met stofomslag (ontwerp F[rans] Hazeveld). 140 p. Onafgesneden. 1e druk. Omslag iets beschadigd.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan Hannibal en/ Alice [Hage] van/ hun vervanger en gast/ Belcampo/ Jan. 1951’.

14. BELCAMPO Tussen hemel en afgrond. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1959. Linnen met stofomslag. 136 p. 1e druk. Omslag aan randen iets geschaafd.
€ 25
* Gesigneerd door de auteur op het schutblad: ‘Belcampo/ 3.3 ’59’.

15. BELCAMPO Tussen hemel en afgrond. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1959. Linnen met stofomslag. 136 p. 2e druk. Omslag aan randen met wat kleine scheurtjes. Boekhandelsmerkje van Praamstra, Deventer op binnenflap.
€ 35
* Gesigneerd door de auteur op het schutblad: ‘Belcampo/ 22.1 ’60’. Bovendien is dit exemplaar voorzien van een uitvoerige uitgeverscatalogus voor de winter van 1958/1959 (leporello, 14 p.), mét de Fantasieën en Liefde’s verbijstering, maar Tussen hemel en afgrond wordt er niet in vermeld.

16. BELCAMPO Verborgenheden. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam, Querido, 1976. Garenloos (omslagtekening Dolf Zwerver). 128 p. 2e, uitgebreide [= 5e] druk.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Doortje de Nobel/ ter herinnering aan/ al onze belevenissen na/ onze eerste ontmoeting in/ Rome, 1958/ 20.10 ’85/ Belcampo’. Salamander 405.

17. BELCAMPO De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1947. Gedecoreerd halflinnen met stofomslag (ontwerp F[rans] Hazeveld). 112 p. Onafgesneden. 2e druk. Omslag enkele scheurtjes.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan Manu[el van Loggem] in goede buur- en/ vriendschap en in de hoop op/ spoedige nieuwe uitwisseling./ Belcampo/ 30 Nov. ’47’.

18. BELCAMPO Een vriendelijk woord. (Houwerzijl), Triona Pers, (2012). Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet uit de Art Deco, de Choc en de Helvetica en gedrukt in donkergroen, lichtgroen, rood, oranje en zwart op Keaykolour Zand en Perkament in een oplage van 70 genummerde exemplaren.
€ 16
* Citaten uit De zwerftocht van Belcampo (1938). Ark Reeks 14.

19. BELCAMPO De Zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1959. Linnen met stofomslag (ontwerp [Eppo] Doeve). 176 p. 5e druk. Omslag iets geschaafd.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Jarenlange samenwerking/ in harmonie verbindt ons/ Belcampo. 27.2 ’61’.

20. (BELCAMPO). HENDSCHEL, Albert Kind und Käuze. Skizzen. Stuttgart, Julius Hoffmann, (1919). Geïllustreerd karton. 80 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Bandje iets geschaafd.
€ 40
* Uit de bibliotheek van Belcampo, die dit lieve schetsboekje cadeau kreeg in het eerste jaar van zijn zwerftocht door Europa. Op pagina (2) staat een handgeschreven opdracht van een onbekend, Duits meisje aan de Nederlandse zwerver: ‘Herman Schönfeld/ zur Erinnerung an schöne Tage/ in Berlin und an Erna Späther./ 12.IX.1928’.

21. (BELCAMPO). KRANENBURG, Mr. R. Het Nederlandsch Staatsrecht. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon, 1925. Twee delen. Linnen. (8), 424; (8), 456 p. 2e druk. Scheefgelezen en -geschreven.
€ 75
* Uit de bibliotheek van Belcampo, die in 1921 in Amsterdam rechten ging studeren en in juni 1928 slaagde voor het doctoraal examen Nederlands recht. Vooral in het eerste deel maakte de student aantekeningen bij zijn lectuur: tientallen opmerkingen, potloodstrepen, jaartallen en omcirkelingen in de marge. Op het schutblad schreef Belcampo zelf een inhoudsopgave. De eerste handgeschreven notitie, bij de inleiding op p. 1, is misschien ook de mooiste: ‘Kijk naar ’t verleden’.

22. (BELCAMPO). MANDIARGUES, André Pieyre de Het zwarte schaap en andere verhalen. Uit het Frans vertaald door Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van Belcampo). Amsterdam, Querido, 1966. Garenloos (omslagontwerp Ary Langbroek). 128 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaler op de Franse titel: ‘Voor Jan van der Aa/ Van Belcampo/ 6.4 ’68’.

23. (BELCAMPO). RIKKERS, Margriet ”t Is of ik wel tien lichamen heb’. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
€ 30
* Doctoraalscriptie Nederlandse Taal- en Letterkunde, afstudeerrichting Moderne Letterkunde, aan de Vrije Universiteit.

24. DEVENTER Magazijn De Zon. Lange Bisschopstraat 30, Deventer. Ontvangen: de Nieuwe Japonstoffen en Katoentjes voor het aanstaande saisoen. (Reclamekrantje ca. 1900). Deventer, Magazijn De Zon, (ca. 1900). 32 x 25 cm. Dun, grijs papier met zichtbare draadjes, eenzijdig bedrukt. Horizontaal gevouwen. Enkele vouwtjes, heel weinig slijtage.
€ 75
* Leuke en zeer efemere reclamekrant voor textiel van de voorganger van warenhuis Vroom en Dreesmann, Magazijn De Zon. Vóór 1905, toen de winkel in Deventer naar het monumentale (nog steeds bestaande) pand Brink 100 verhuisde. Uit de tijd dat je nog Mans Boezeroenen en Dames Boezelaars kon kopen voor slechts 45 cent of Prima Qualiteit Dril voor Dienstboden Japonnen vanaf 21 cent.

25. (DEVENTER) LUBBE, Huub van der, JANSMA, KOMRIJ, KOPLAND, LAMPE, PFEIJFFER (Programmaboekje van Het Tuinfeest). (Meervoudig gesigneerd). (Deventer), Theater Bouwkunde, 2003. Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 30
* Het Tuinfeest is (was) een jaarlijks terugkerend poëziefestijn, gehouden op de vooravond van de grote Deventer Boekenmarkt. Dit exemplaar werd gesigneerd door Esther Jansma, Gerrit Komrij (met ‘Deventer, 2 aug. 2003’), Rutger Kopland, Astrid Lampe, Huub van der Lubbe en Ilja Leonard Pfeijffer.

26. LANDDROSTAMBT VAN OVERIJSSEL – MEDICI / APOTHEKERS Regels waar aankomende artsen en apothekers aan moeten voldoen. Zwolle, Landdrostambt van Overijssel, Hooimaand 1809. 41 x 33 cm. Gedrukt op blauw papier met mooi watermerk Hollandse Maagd met vrijheidsstaf en leeuw in de tuin. In druk getekend door D. Bentinck tot Diepenheim. Tweemaal gevouwen, zeer gaaf.
€ 95

27. LANDSCHAP DRENTHE Missive van de Ed. Mogende Heeren Gecommitteerden ter Generaliteits Rekenkamer, aan Hun Hoog Mog. de Heeren Staaten Generaal, rakende het doen van rekening der penningen, die door de respective Provintien en het Landschap Drenthe ter Generaliteit gefourneerd worden. Nijmegen e.a., Van Goor e.a., [1787]. Eenvoudig blanco papieren omslag. 32 p. Ongeopend. Niet afgesneden. Goede staat.
€ 65
* Over het ontbreken van de verantwoording van de betalingen van Drenthe aan de Staten Generaal in de loop van de 17e eeuw en later, waarbij onregelmatigheden worden verondersteld. Niet in Knuttel.

GELDERLAND

1. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 75
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

2. ARNHEM Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d’hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.) 68 x 103 en 59 x 97 mm. In goud en zwart met versiering en guilloches op witte kaart. Bij de tweede kaart heet het ‘Table d’hote à 2 heures’. Voorop iets stoffig, achterop de gebruikelijke plaksporen.
€ 25
* J.L. den Docter baatte het logement aan de Weverstraat uit van 1 september 1840 tot oktober 1857.

3. (ARNHEM). MONCHY, S.J.R. de, e.a. Arnhem. Zeven eeuwen stad. Officieel gedenkboek uitgegeven in opdracht van het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde met medewerking van het Herdenkingscomité. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, 1933. 26 x 17 cm. Origineel verguld perkament. 238, p. met 3 uitklapkaarten. Geïllustreerd. 1e druk. Voorplat verkleurd, platten vrij krom.
€ 35
* Dit is een van de luxe-exemplaren, die werden gedrukt op geschept papier en in perkament gebonden, maar erg mooi is het niet. Het is op naam gedrukt van W.Th.C. Zimmerman, die in 1931 burgemeester van Rheden werd. Voorin een inscriptie in pen: ‘Eigendom van:/ W.Th.C. Zimmerman/ burgemeester van Rheden’.

4. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 225
* Verbazende eigenbeheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

5. (ARNHEM). KALENDER Kantoor-Almanak voor 1873, 1874 en 1879. Arnhem, G.W. van der Wiel & Co., [1872-1878]. 37 x 29, 30 x 29 en 30 x 38 cm. Driemaal één blad, eenzijdig bedrukt twee of drie kleuren. Met ophanggaatjes, bekleed met metaal. Een paar kreukjes en versleten hoekjes, wat verkleurd en roestgespikkeld.
€ 75
* Reclame-wandkalender van een Arnhemse uitgeverij annex kantoorboekhandel die van ca. 1870-1970 bestond. Met maanden, maanstanden en posttarieven. Bijgevoegd: grote afscheurkalender van Stoomdrukkerij M.J. Portielje (40 x 45 cm) in vergelijkbare stijl. Behalve januari zijn de maanden nog aanwezig.

6. (ARNHEM). SCHNITZLER, J.G. Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido. Arnhem, eigen beheer, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 25
* Verdediging van de getuige-deskundige, psychiater te Arnhem, in de zaak van een overspannen generaal die zich inzette voor een ‘kleine man’ die door overheidsmaatregelen al zijn bezit was kwijtgeraakt. In de periode 1934-1936 werden hierover verscheidene rechtszaken gevoerd.

7. (BEMMEL). BEKS, Maarten Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné). (Arnhem), Stichting Beeldende Kunst Gelderland, (1989).Cahiersteek met stofomslag. 4 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Ressen. Gelderland in proza, poëzie en prenten 32.

8. BEIJER, Jan de Collectie van negen gravures van de dorpen Bemmel en Doornenburg in de Betuwe (1742), tezamen in 5 lijsten achter glas. De prenten zijn afkomstig uit ‘Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten’, tussen 1745 en 1774 uitgegeven door Isaak Tirion. Enkele duplicaten.
€ 95
* De prenten werden getekend door Jan de Beijer (1703-1780) in 1742 en op de plaat gezet door Hendrik Spilman en ‘S.F.’. Vraag naar detailfoto’s.

9. (BILLITON). KAGIE, Rudie Lood. De gevolgen van een giftig metaal. Rotterdam, Ordeman, (1978). Origineel omslag (mooi ontwerp Frans van Mourik). 88 p. 1e druk. Omslag iets versleten. Naam voorin.
€ 20
* Tegen loodvergiftiging door de fabrieken van Billiton (Arnhem) en Métallurgie-Hoboken (België).

10. GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes. Arnhem, Gouda Quint, [1872]. 16 x 11 cm. Origineel verguld linnen. Sneden verguld. Leeslint. (20), 196 p. Net exemplaar.
€ 20
* Met twee staalgravures, een van het kasteel te Nederhemert, en een van een middeleeuwse stadspoort, beide gesigneerd E.v.Z.

11. GROOT, Jan H. de ‘Bij een dubbel afscheid’. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk). (Arnhem, 1954). Folio. Linnen. (40) p. Gedrukt door Joh. Enschedé met de Romulus in groen en zwart in een oplage van 80 exemplaren.
€ 65
* Eén van de 50 ongenummerde exemplaren op Strathmore Text.

12. (KNUST). MEULENDIJKS, Annemai An Attempt. (Nijmegen, Knust in Extrapool, 1989). 10 x 10 cm. Ingenaaid met stofomslag. (56) p. Alle pagina’s met kleurenstencildruk. Tekst naar handschrift met illustraties. Gedrukt in 142 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Wonderschoon boekje zoals alleen bij Knust gemaakt kan worden. Over vlees eten.

13. LEEUW, Louis de Viert allen mede het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te houden 3, 4 & 5 September 1919 te Arnhem. (Grote affiche). Kleurenlithografie gedrukt door Drukkerij A. van der Weerd. 110 x 77 cm. Aan de randen wat scheurtjes en kreukjes. Handgeschreven mededelingen op achterkant: ‘Den Heer Brands Buys/ Arnhem/ Ter Herinnering aan het Volksfeest’. Gevouwen.
* Een vendelzwaaier maakt expressieve bewegingen bij het geluid van een trommel. Grappige voorstelling.

14. (RENKUM). GETUIGSCHRIFT Vereerend Getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel voor K. Jacobsen wegens getrouwe plichtsbetrachting gedurende 40-jarigen dienst als Kraanvoerder bij Van Gelder Zonen N.V. te Renkum. Arnhem, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1955. 40 x 49 cm. In bewerkte houten lijst, achter glas. Litho gedrukt in geel en zwart met afbeelding van een werker in een industrielandschap (ontwerp M.P. van Reen, jaren 30?). Gesigneerd door provinciale en landelijke bestuursleden. Karton op achterkant gevlekt.
€ 65
* Als kraanmachinist van Van Gelder Zonen, sinds jaar en dag de aanzienlijkste papierfabriek van Nederland, moet K. Jacobsen het papier van talloze van die begeerlijke luxe boekuitgaven uit de jaren 20 en 30 versleept hebben.

15. ONECHTE KINDEREN Placaat, vervattende een elucidatie en ampliatie van ’t reglement van den 17. October 1771, onder anderen op ’t stuk van doopen van onechte kinderen, geëmaneerd. Arnhem, Willem Albert van Goor, 1788. Brochure uit convoluut. 8 p. Met groot houtsnedevignet van het Wapen van Gelderland. Nummertje in rechterbovenhoek geschreven.
€ 50
* Besluit te Nijmegen op een ‘ordinaris landdag’: onechte kinderen mogen van hun ouders geen familienaam krijgen. Met de uitzondering daarop.

16. RENSBURG, Eugène / Willem ROYAARDS Collectie van vier grote prenten met betrekking tot het openluchtspel Koning Oedipus onder leiding van Willem Royaards in Park Sonsbeek, Arnhem (1913). 1. Potloodschets op tekenpapier. 48 x 59 cm.
2. Ets op groter formaat (52 x 68 cm, beeldformaat 43 x 59 cm), in zwart afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘3/5’.
3. Ets op groter formaat (52 x 68 cm, beeldformaat 43 x 59 cm), in donkerrood afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Linksonder staat ‘Del. AD VIV’ (= naar het leven getekend) ‘Dr. Willem Royaards. / Openluchtvoorstelling te Arnhem’. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘Premier état/ Unicum’.
4. Ets op kleiner formaat (50 x 65 cm, beeldformaat 27 x 44 cm), afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Linksonder in de plaat staat ‘DEL AD VIV’. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘Épreuve d’artiste’.
Alle prenten zijn gekreukt, maar de derde is echt beschadigd met gerepareerde zijscheurtjes en verkleuring.
€ 350
* In het kader van de Nederlandse onafhankelijkheidsfeesten van juli en augustus 1913 werd de tragedie Koning Oedipus van Sofokles in de open lucht uitgevoerd door Willem Royaards en het door Paul Rijkens en Royaards gestichte toneelgezelschap Het Tooneel – met medewerking van Jan Musch, Frits Lensvelt en Nel Bonger, niet de minsten. Een aantal voorstellingen vond plaats in het geaccidenteerde Park Sonsbeek te Arnhem. De met Rijkens bevriende kunstenaar Eugène Rensburg (1872-1956) maakte daarvan een ets op groot formaat, waarop we het als Griekse tempel ingerichte toneel zien met een spreker en een groot aantal figuranten. Later maakte Rensburg op verzoek van Royaards een verkleinde versie van de ets, om uit te reiken aan alle medewerkers – de oplage daarvan bedroeg ca. 300 exemplaren.
Dit ensemble bestaat uit de grote ets in twee varianten, een schets in potlood, en de kleinere variant in proef. Het unicum zou bestemd kunnen zijn voor Royaards – de aanduiding is ambigu. De staat is matig, maar het geheel is toch als documentatie interessant.

17. (TERWINDT, Robert). REIJNDERS, Karel Karel Reijnders, bij gelegenheid. (Met illustraties van Robert Terwindt. Samengesteld door Nop Maas en met een voorwoord door Johan Polak. Luxe-exemplaar met tekening). Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Halfkunstleer met hoeken en linnen platten. 112 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de (10?) luxe-exemplaren, gebonden in halfkunstleer en voorzien van een ORIGINELE, GESIGNEERDE TEKENING van Robert Terwindt.
Bijgevoegd: exemplaar van de reguliere uitgave, met de bijbehorende bedankbrief in facsimile van het handschrift en een knipsel (recensie uit De Gelderlander).
De bundel bevat essays over Louis Couperus, Anton van Duinkerken, Pierre Kemp, H.H.J. Maas en Multatuli en ‘reisbrieven’ van Karel Reijnders.

18. (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek Jan Toorop’s Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop). Amsterdam, L.J. Veen, [1922]. Karton. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug ontbreekt. Kneep gebroken. Roestvlekkig.
€ 150
* Opdracht van Toorop in zwarte inkt op de titelpagina: ‘aan Cor de Kruijff/ met groote sympathie in Chr./ van JTHToorop/ 1922’.

19. WILMA (= Wilma Vermaat) Lillemor Stinne. (Fra hollandsk til dansk af Anna Edv. Petersen). Kopenhagen, O. Lohses Forlag, 1945. Ingenaaid (mooi omslag van Peter Holm, waarop de toren van de Grote Kerk in Apeldoorn te zien is). 160 p. Niet afgesneden. Vertaling in het Deens van Moeder Stieneke uit 1926. 1e druk. Omslag versleten aan de randen, boekblok bijna los.
€ 35
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster: ‘Voor Kitty/ van Wilma’.

20. ZUTPHEN De derde ronde. [Zutphen], Besturen der Chr. Historische Kiesver. en Anti-Revolutionaire Kiesver., 1946. Oblong 13 x 20 cm. Gevouwen strooibiljet, 4 p. gedrukt in donkerblauw. Zeer gaaf.
€ 15
* Een lijstverbinding voor de Gemeenteraadsverkiezingen van juli 1946. ‘Versterk in het belang van onze Gemeente de Protestant Christelijke groep in onzen Raad’.

Zie voor Gelderland ook nr. Oranjehuis – 27 onderaan in de lijst, onder koning Willem III, als grootgrondbezitter op de Veluwe

UTRECHT

1. ANTI-MILITARISME  Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

2. (BAARN). WOORD, B. van der Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat). Baarn, Arethusa Pers, (1968). Linnen. 36 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 15
* Over een huis aan de Stationsweg in Baarn (eerst nr. 13, daarna 20) dat zou worden afgebroken. Arethusa 9.

3. BOERENPARTIJ Verkiezingskrant voor Amersfoort en Hoogland. Bennekom, Politiek Weekblad, 1973. 39 x 28 cm. Krant: 4 p. Met kleine fotootjes van Hendrik Koekoek en de aspirant-raadsleden A. Nyveldt, J. Tieleman en A. Jongejan. Horizontale vouw, verder keurig.
€ 35
* Omdat het dorp Hoogland bij de stad Amersfoort werd gevoegd, werden er op 21 november 1973 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Boerenpartij was tegen die samenvoeging en presenteerde zich met deze vermakelijke Verkiezingskrant. Met het uitvoerige ‘Beginselprogram van de Boerenpartij’ en het korte Urgentieprogram, met veel programmapunten die nog altijd actueel zijn. In Ermelo is een nieuwe afdeling van de Boerenpartij opgericht, waar bij de feestelijke loterij de hoofdprijzen een tuinslang en een koekoeksklok waren. Over de autoloze, maar niet brommerloze zondag: ‘De drie kamerleden van de BP hebben reeds in de Kamer het standpunt ingenomen van: Auto’s stil, dan ook brommers, maar de grote partijen dachten er anders over.’
Helaas! De Boerenpartij behaalde slechts 1,1% van de stemmen (396), te weinig voor een zetel in de nieuwe Amersfoortse gemeenteraad.

4. BOKHOVE, Niels De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang. Utrecht, Stichting Gusto, 2013. Ingenaaid. 304 p. [2e druk].
€ 15
* Handelseditie van de in hetzelfde jaar verschenen uitgave van Stichting De Roos (De Roos 179).

5. BOKHOVE, Niels De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang. Utrecht, Stichting de Roos, 2013. Karton. 304 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Ingenieuze boekverzorging door Studio Joost Grootens, met negen duimgrepen in de buik en met vier middels lasertechniek uitgestanste boekenleggers op voor- en achterplat. De Roos 179.

6. BRONKHORST, Bert, en Fons LEYTEN (red.) Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis. Utrecht, Dekker & Van de Vegt NV, 1940. Ingenaaid. (6), 52 p. Oplage 500 exemplaren. Dit is één van 40 romeins genummerde exemplaren ‘op ivoor Thistlebloom in een omslag van geelgroen Mitsumata’. 1e druk. Overstekende randen iets beschadigd.
€ 30
* Bloemlezing van gedichten van Harrie van Nimwegen, Karel Meeuwesse en een aantal pseudonymi uit het tijdschrift van de Utrechtse studentenvereniging Veritas. De sombere inleiding is gedateerd ‘Herfstmaand 1940’. Typografische verzorging van Ko Verzuu, artistiek leider van de sociale werkplaats Ado. Gedrukt op gek papier met roze kriebeltjes.

7. DOMMISSE, Fré Het huis der Diaconessen te Utrecht. (Overdruk uit het geïllustreerd maandschrift Op de hoogte). Haarlem, Op de hoogte, [1931]. 38 x 27 cm. Cahiersteek. (12) p. Geïllustreerd. Enkele lichte gebruikssporen (vlekjes, ezelsoortjes). Scheurtje in eerste (blanco) pagina.
€ 30
* Overdruk in reusachtig formaat. Over de geschiedenis en de praktijk van dit ziekenhuis. Met inliggend een gedrukte brief van Fré Dommisse waarin zij vraagt om belangstelling voor haar lezing over de verhouding van de leek ten opzichte van de krankzinnigenverpleging.

8. DRONKEN AUGUST, De Drie reclameplaatjes met bijbehorende enveloppe (Utrecht, ca. 1890). Utrecht, C.J. van den Berkhof, (ca. 1890). 3 uit dunne, ribbelige folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met envelopje (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. In goede staat.
€ 30
* Reclame voor de Utrechtse im- en exportfirma Van den Berkhof (Oude Gracht WZ 141, Utrecht). ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

9. HOUWINK-VAN NIE, Nell Autobiografie. Vijf bladen typoscript met correcties, in map.
€ 50
* In de map liggen ook vijf liederprogramma’s uit de jaren 20, waarin Nell van Nie (1897-1990) als zangeres vermeld wordt, twee andere programma’s waarvan de samenhang niet duidelijk is en een nummer van het historische tijdschrift Seijst (1991) waarin gewag wordt gemaakt van een ander concert uit 1922, te Zeist, waarin zij optrad.

10. (JAARBEURS). BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect. Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1918. 27 X 20 cm. Ingenaaid. 16 p. Met 9 architecturale tekeningen, waaronder een uitklapillustratie (26 x 51 cm!), en twee begrotingsgrafieken. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag wat roestig, rugje met wat slijtage.
€ 65
* Fraaie en delicate uitgave waarin de gevorderde plannen van beide gerenommeerde architecten voor jaarbeursgebouwen op het Vredenburg worden getoond, tevens uitnodiging tot intekenen op de aandelen.

11. JAARBEURS UTRECHT Holland’s Annual Industries Fair Utrecht. [Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland], 1919. 31 x 23 cm. Gedecoreerd linnen. 28 p. en 20 afbeeldingen op glanspapier, waarvan één uitslaand. De eerste helft van het boek in rood en zwart op geschept papier gedrukt. 1e druk. Voor- en achterin wat roest, nummertje op rug geschreven, exlibris van H.J. de Soeten.
€ 35
* Engelstalige uitgave: ‘This book was dedicated to Mr. Woodrow Wilson, President of the United States of America, on the occasion of his visit to Europe’. Met foto’s van de industriebeurs, van de toonkamers en van de geplande gebouwen van de Jaarbeurs, ontworpen door M. Brinkman en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Fraaie luxueuze uitgave.

12. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de (ten onrechte aan Ovidius toegeschreven) Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

13. PSYCHIATRISCHE KLINIEK De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Utrecht, eigen beheer, [1913]. Oblong 20 x 25 cm. Linnen met vergulde titel. (24) p. Met plattegronden van de nieuwe kliniek en 17 fotografische afbeeldingen, gedrukt in bruin. Tekst in rood. 1e druk. Vage vlekjes op voorkant, verder mooi.
€ 65
* De kliniek werd gesticht door prof. Karl Heilbronner (1869-1914) en geopend in 1913 in een groot gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Tegenwoordig zijn er woningen in het oude gebouw. Met dit fotoboek werd de kliniek voorgesteld. Niet in de NCC (alleen een fotografische reproductie).

14. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restauration architect.

15. (SOLA). GERRITSEN, A. Van grondstof tot eindproduct. Sola-fabriek-M.J. Gerritsen N.V. Zeist. Zeist, Sola, ca. 1952. Oblong 11 x 19 cm. Met foto’s. 32 p. 1e druk. Wat roestvlekjes.
€ 22
* Hoe worden messen vervaardigd? Ook met de dertigjarige geschiedenis van het bedrijf, waarin directeur Gerritsen zich verontwaardigd afzet tegen zijn concurrent Gero.

16. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure, maar de conditie is matig.

17. UTRECHTSCHE KUNSTKRING Drie uitnodigingen voor de Utrechtsche Kunstkring. [Utrecht], Utrechtsche Kunstkring, 1889-1890. Elk ca. 22 x 14 cm. Eenzijdig bedrukt met drie verschillende prenten gesigneerd “VR” = Anthon van Rappard: ‘Aan ’t Zwartewater’, ‘De Keizersgracht’ en ‘Ganssteeg’. 1e druk. Wat verbruind en aan de randen niet helemaal gaaf, achterop kleine lijmsporen.
€ 120
* Zeer schaarse overblijfsels van de Utrechtsche Kunstkring, die bestond van 1883-1891. Met schetsen van Utrechtse straten door Van Rappard (1858-1892, die bevriend was geweest met Vincent van Gogh), gelithografeerd door Nikerk en gedrukt door F.B. van Ditmar. Niet gevonden in Nederlandse bibliotheken of archieven, behalve de ‘Januari 1890’ gedateerde uitnodiging, die in het Van Gogh Museum aanwezig is. Beide andere uitnodigingen zijn niet van een jaar voorzien, maar ze dateren uit 1889.

18. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

19. IJSSELSTEIN Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden (…): Alsoo tot Onse kennisse gebracht is dat seecker moetwilligh booswight onderstaen heeft op den twee en twintighsten der voorleden maende Julii deses jaers 1703. aen François de Mauny, Capiteyn onder het Regiment van Charost, gevangen van oorlogh geworden by de veroveringe van het Kasteel van Luyck, en hebbende Ysselsteyn tot een plaetse van sijne Gevangenisse, des avondts aldaer uit loutere moetwille met een Mes een sneede in het Aengesichte te geven (…). Zonder plaats of drukker, 1703. 21 x 23 cm. Plano. Eenzijdig bedrukt. In hout gesneden initiaal D. Getekend B.J. v. Welvelde, vt. en F. Fagel. Verbruind en gevouwen – op de vouw bijna doormidden.
€ 50
* Enkele personen uit IJsselstein zouden geloot hebben om de eerste de beste Fransman die ze zouden tegenkomen te mishandelen. Speciaal gericht tegen de schoenmakersgezel Jacob Joppe, die voortvluchtig was. De Mauny stond als krijgsgevangene onder bescherming van de Staten-Generaal.

20. (ZUYLEN, Belle van). UTRECHTS DICHTERSGILDE Bel esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen. Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2009. Ingenaaid met omslag van botanisch papier. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in okergeel, grijs en zwart op geschept Velata Avorio Biblos-papier in een oplage van 111 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Tweede, ravissante uitgave van het Utrechts Dichtersgilde: citaten uit brieven van Van Zuylen afgewisseld met gedichten van de leden van het gilde: Ellen Deckwitz, Alexis de Roode, Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Chrétien Breukers.

MENU’S Zie de nummers 6, 7 en 15 op deze pagina onder Menu’s voor Utrechtse connecties (o.a. van Felix Rutten) en uitvoerige ledenlijst.

Bibliofiele uitgaven Zie onze nieuwsbrief 967 voor bibliofiele uitgaven uit Utrecht.

NOORD-HOLLAND

1. (HILVERSUM). FABRÈS, Oscar 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 35
* Een kaart met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Oscar Fabrès op de keerzijde, gedateerd ‘8.VI.39’. Een andere kaart met inktvlekje.

2. BRINKMAN, N. Voordrachten Boek. Purmerende 1885. Gelinieerd schrift met kartonnen platten en linnen rugje, waarvan 35 bladzijden beschreven zijn. Veel gebruikt, wat slijtage. Achterin is een recept geschreven voor het soepel houden van laarzen.
€ 90
* Liedjes en voordrachten in netschrift, zonder doorhalingen. Deels bekend, deels onbekend – zelf geschreven? O.m. ‘Vliegenvreugd’ van P.A. de Genestet, ‘De najaarsstormen breken los’ van Ed. Gerdes, ‘Dan weet ik er alles van’, ‘O de mannen zijn sluwerds’, maar ook varianten op ‘Het was nog nooit zo bedenkelijk heden’: ‘De koning van Beij’ren is dood/ De schrik van een ieder was groot- (…) Hij was niet heel goed bij zijn hoofd/ (…) ’t Is ook met die nieuwe weer mis’. Koning Ludwig II pleegde dramatisch zelfmoord in 1886 en werd opgevolgd door zijn broer Otto, die, inderdaad, niet heel goed bij zijn hoofd was. Actueel liedje dus.

3. GOOILAND Placcaet op ’t stuck van de Jacht in de Houtvesterye van Goylandt, aen de Oost-zyde van de Reviere de Vecht gelegen. Den Haag, Hof van de Stadhouder, 1675. 38 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt aanplakbiljet. Veertien artikelen grotendeels gezet uit ‘gotische’ letter en gedateerd 1 maart 1675. In druk gesigneerd door G.H. Prince d’Orange (= Stadhouder Willem III) en zijn secretaris C. Huygens (= Constantijn Huygens jr.). Aan de randen wat zijscheurtjes en kreukjes. Horizontale vouw wat ingescheurd.
€ 125
* Op 18 januari 1675 was de jacht in de Houtvesterij van Gooiland door de Staten van Holland zonder overleg van de Erfgooiers overgegeven aan stadhouder Willem III. Dit plakkaat behelst de nieuwe regels in het gebied: een streng verbod op de jacht en het weiden van vee door onbevoegden in de Houtvesterij van Gooiland ten oosten van de Vecht. Klemmen en eieren uithalen zou bestraft worden met een boete van 25 zilveren guldens. Schippers noch voerlieden mochten buitengemaakt wild aannemen, eveneens bij verbeure van 25 guldens. Boeren en andere bewoners van het gebied moesten de hand houden aan deze verboden, zo niet dan kostte het die arme sloebers vijftig klinkende pegels.

4. NAARDEN Placaet van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, dat Wy om goede redenen goedtgevonden hebben alle de Zanderyen in Gooylandt en aen Muyderbergh in het geheel by desen te verbieden en voorts te statueren en te ordonneren dat alle de Scheepjens om Zandt varende ter grootte van vijftien lasten en daer beneden nergens anders haer Zandt zullen vermogen te halen als tot Naerden. Den Haag, zonder uitgever, den 21en Junii 1703. 24 x 23 cm. Eén blad, met vouwen, met kimmetje aan de linkerrand. In Oud-Hollandsche (‘gotische’) letters. Grote initiaal D versierd met bloemvaas. Met de naam van Simon van Beaumont. Een klein beetje ingescheurd op één vouw, onderste horizontale vouw bijna door. Kleine notities in potlood en oude inkt.
€ 50
* Het weghalen van zand per schip is in Gooiland en Muiderberg verboden, tenzij het bij de vesting Naarden wordt afgehaald. Sluiswachters mogen geen kleine zandschepen laten passeren. De trekvaart tussen Naarden en Muiden moet diep genoeg worden gehouden om schepen van 15 last te kunnen laten varen, en de grote schepen hoeven geen sluisgeld te betalen.
Deze oekaze gaat om de instandhouding van de Oude Hollandse Waterlinie, waarmee in het Rampjaar 1672-1673 de Franse legers werden verhinderd om de Vesting Holland binnen te trekken.

5. (LAREN). FABRÈS, Oscar 2 ansichtkaarten voor Hotel Hamdorff, Laren (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 20
* In pen gedateerd ‘Mei 1939’, door Alice, de echtgenote van Oscar Fabrès.

———————————————————————————–

AMSTERDAM

NIEUW

1. CANTER, Bernard Kalverstraat. Amsterdam, Vennootschap ‘Letteren en Kunst’, [1908?]. Herbonden in eenvoudig halflinnen. Twee delen in één band. 172; 188 p. 4e druk. Scheefgelezen. Wat sleets. Exlibris van C. Hofmann uit 1920. Inscriptie achterin.
€ 25
* De bekendste roman van deze schilderende schrijver, die aanvankelijk werkzaam was op het advocatenkantoor van Willem Paap en zo toegang kreeg tot de bent van de Nieuwe Gids. De eerste druk verscheen in 1903.

2. REVE, Gerard Pleitrede. Uitgesproken ter zitting van het gerechtshof te Amsterdam door Gerard Kornelis van het Reve op dinsdag 17 oktober 1967. Parketno. 3344 – 183 – 1 – 66. F 666428. [Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967]. Geniet. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren]. 1e druk. Omlag wat verkleurd, vouw in achterzijde omslag.
€ 425
* Reve’s pleidooi tijdens het proces dat tegen hem gevoerd werd wegens godslastering. Eén van de zeldzaamste Reve-titels. Zelf Reve Verzamelen 14.

3. DAGBLAD De Courant. Het Nieuws van den Dag. 11 nummers uit 1943-1945. Amsterdam, De Courant-Het Nieuws van den Dag, Maandag 26 Juli, 29, 30 en 31 Juli 1943, 17, 18, 19, 21 en 22 Januari 1944, 31 Januari, 1 en 3 Maart 1945. 46 x 30 cm. 2-8 pagina’s. Gevouwen. Wat vergeeld.
€ 50
* Een gelijkgeschakelde krant, dit Amsterdamse stadsblad dat in 1998 geheel in de Telegraaf zou opgaan. Dit zijn twaalf oorlogscouranten met veel wereldnieuws, objectiever dan je zou verwachten: de opmars van de geallieerden wordt duidelijk weergegeven. En een verslag waarin je het gewone leven ziet doorgaan – met sport en kleine advertenties.

4. BIERUMA OOSTING, Jeanne In de schaduw van den Westertoren. (Met teksten van Allan PENNING). Amsterdam, Strengholt, 1945. 35 x 25 cm. Halflinnen. 32 p. Gedrukt in 1000 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door schrijver en tekenaar. 1e druk. Rugje los en gerafeld, bovenaan ontbreekt een stukje.
€ 35
* Curieuze, luxueuze uitgave van vlak na de oorlog die sterk doet denken aan Asphaltballaden van Hans Janowitz en Marcel Slodki (Berlijn, 1924). Groot formaat, goed papier (een soort Simili Japon), in rood en zwart gedrukt, met regelrechte ballades van Penning (1888-1957) die gemakkelijk te zingen zijn. Titels: De Waker, Mijn Pooier, De Fabrieksmeid, De Vondeling, Jofele Daantje, De Temije, De Engeltjesmaakster, Recidivist, De Woekeraarster, Antwoord aan de Woekeraarster, De Snorder, Tante Neel (‘Ik rammel met me sentebakkie/ ‘k Gaan singende het leven door’). Alles prachtig versierd met tekeningen van Jeanne Bieruma Oosting.

5. MEIJER, Ischa Paul en De Dikke Man. Vijftien verhaaltjes uit Het Parool. (Amsterdam, Eigen beheer, 1993). Ingenaaid. (40) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Uitgave ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Paul Verberne, eigenaar van café Eik & Linde, de stamkroeg van Ischa Meijer. Exemplaar met opdracht van de jarige: Voor Herman/ van Paul/ 26/4/93′.

6. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. 15,5 x 10 cm. Perkament. (16), 304 p. Niet afgesneden. De gravurs zijn kort afgesneden en op buitentekstpagina’s ingeplakt. Eerste pagina’s aan hoeken wat zwak.
€ 200
* Met gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boëtius à Bolswert (Bolsward ca. 1580 – Antwerpen 1633), een Nederlands kopersnijder die vanaf 1609 in Amsterdam woonde en werkte. In 1620 werd hij meester te Antwerpen, waar hij belangrijke gravures maakte naar ontwerp van Rubens.
Met op een blanco schutblad een opdracht aan ‘Emile Erens en zijne Vrouw op hun zilveren feest 17 september 1928’. De hagiograaf en anjerkweker Emile Erens (1865-1951) was de jongere broer van de ‘Limburgse Tachtiger’ Frans Erens.

7. MULLER, NV Peter J. Stationery of NV Uitgeverij P.J. Muller.Nationaal Sexvakblad Candy. Amsterdam, NV Uitgeverij Peter J. Muller, (c.1970). A4. Printed on one side in red and pink. Fine condition.
€ 75
* From the publisher of ‘Sexvakblad Candy’, which is not mentioned, but the nature of the publisher is clear enough: the stationery is printed with a large pink area bordered with a row of breasts, making this an iconic witness of the sexual revolution!

8. (SPIER, Jo). SAND, J.C.E. Als de alarmklok roept. Amsterdamsche brandweer avonturen. Met een voorwoord van Commandant C. Gordijn Jr. (Amsterdam), De Telegraaf, 1927. 23 x 19 cm. Ingenaaid. 64 p. Illustraties en omslag van Jo Spier. 1e druk. Goedkoop papier verbruind.
€ 20

9. (BUYS, Bob). A.J.C. AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1935]. 16 x 16 cm. Origineel omslag (naar een aquarel van Bob Buys). 16 p. Geïllustreerd door Bob Buys. 1e druk. Kreukje rechtsboven.
€ 35
* Mooi winkelinterieur met kleurige publicaties en kampeerartikelen op de voorkant, van de winkel van de AJC, genaamd De Brug, Reguliersgracht 78.

10. AMSTERDAM Twee formulieren voor aankondiging van een huwelijk te Amsterdam (1755 en 1791). Resp. van Joseph Johannes Schoonevelt en Anna Cosman, 1755, en Martinus Joachim Schoonevelt en Wilhelmina Maria Dewit, 1791. Beide paren verklaarden zich ‘als zynde onvermogende’. Met gedrukt wapen van Amsterdam en handtekeningen van de betrokkenen.
€ 100

11. AMSTERDAM Overeenkomst huurcedullen gedateerd 1842 tussen verhuurder J.C. Naber en huurder E. Schröder van een huis aan de Oudezijds Voorburgwal vlakbij de Barberstraat voor 550 gulden per jaar. Met verlengingen tot 1874. 12 p. papier van 30 x 21 cm, ingevuld en beschreven in duidelijk handschrift met handtekeningen. Geleidelijke huurverhoging tot 700 gulden per jaar.
€ 75

12. AMSTERDAM Notariëel afschrift (1740) van een overeenkomst uit 1699 met betrekking tot de nalatenschap van Simon van Nieuwpoort en zijn weduwe Elisabeth Bastiaans de Jong, bestaande uit o.a. huizen aan de Tuinstraat-Prinsengracht en Rozenstraat. 8 bladen papier van 32 x 21 cm, bijeengehouden met cahiersteek, waarvan 5 beschreven in duidelijk handschrift door E. Haverkamp. De notaris van het jaar 1699 was David Doornik. Naamsvariatie: Simon van Nipoort. Een Amsterdams burger van die naam komt in het begrafenisregister voor bij 27 april 1699, ‘uit de Nieuwe Vijzelstraat tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat’ (Open Archieven, herspeld).
€ 150

13. AMSTERDAM Memorie van papieren en bewijzen van eigendom voor een huis aan de Haarlemmerstraat tussen de Binnen Brouwersstraat en de Korte Prinsengracht, 1782-1819. Gevouwen blad papier van 32 x 20 cm, 3 pagina’s dichtbeschreven in vrij duidelijk handschrift. Wat verbruind en versleten.
€ 65
* Met betrekking tot het testament van Jan de Wit, die een aantal erfgenamen had, geheten Ten Houten, Reurop, Eberlijn of Van Waalwijk.

14. AMSTERDAM Acte betreffende de verkoop van een huis aan de Binnen Brouwersstraat oostzijde door de vertegenwoordiger van Anna Donker, wed. Jochem Blank aan Geertrui Hiessink-Moonis ten overstaan van schepenen Abraham Muyssart en Franc van der Goes, 9 mei 1776. Gevouwen blad schaapsperkament van 28 x 32 cm, met linten maar zonder zegels, aan de vleeskant beschreven in duidelijk handschrift. 25 regels + rekening. Met gedateerd zegel in blindstempel van 6 gulden.
€ 295
* Het huis was (met achterhuis en erf) gelegen tussen de Haarlemmerstraat (Haarlemmerdijk) en Brouwersgracht. Ook informatie hierover op Open Archieven.

15. (AMSTERDAM). ALBRACHT & CO. Kantoormeubelen. (Handelscatalogus). Amsterdam, Albracht & Co., (ca. 1905). Oblong 13 x 18 cm. Koordgenaaid. Witte schrijfletters op paars papier. 32 p. Vol foto’s in zwartwit. Wat kreukjes.
€ 35
* Bureaus, stoelen – actief of voor rust, (schrijfmachine)tafels, kasten en stapelkasten. Voorin een mooie winkeletalage.


1578. SATISFACTIE VAN AMSTERDAM 1578. Pointen ende articulen van den Satisfactie die van Amstelredamme ghegheven, ende gheaccordeert, etc. Amsterdam, Harman Jansz (= Barent Adriaensz, 1597?). Later kartonnen omslag. 16 p. Groot stadswapen met keizerskroon. Pag. 2 en 3 gezet uit de Civilité.
€ 95
* Op 8 februari 1578 sloot de stad Amsterdam een overeenkomst van genoegdoening met de Staten van Holland en Zeeland. Onder de voorwaarden van deze satisfactie kon de stad zich bij de opstandelingen tegen de Spaanse overheersers van de Nederlanden aansluiten. De handgheschreven, gezegelde overeenkomst (met ‘zegele in groene wassche ende dubbelden staerte’) wordt bewaard in het Amsterdamse Stadsarchief. Maar de tekst van deze hoogst belangrijke overeenkomst is ook enkele malen gedrukt: er zijn drie iets van elkaar afwijkende drukken bekend, die te vergelijken zijn in de chronologisch geordende pamflettenbibliografie van Knuttel. Dit is Knuttel 333: een belangrijk werk en een vroeg pamflet. Zie hier op de website van het Amsterdamse Stadsarchief.

1. AANSLAG OP AMSTERDAM Den rechten konink Midas. Ontdekt in sijn lange ezels-oren. Zijnde een antwoort op de twee Godtvergeten lasteraars, den eenen in den Rechten ommegang, den ander in ’t Amsteldamse rommelsootjen. Delft, Op kosten van den Autheur, [1650]. Ingenaaid. Uit convoluut. 8 p. Goede staat.
€ 75
* Over de aanslag op Amsterdam door Willem II, over de West-Indische Compagnie, het ‘breydelen der dartelen Adel’, allerlei onderwerpen komen onder de aandacht van deze felle pen. Knuttel 6784.

2. AMSTERDAAD Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster) Bright pink poster, recto only, 42 x 30 cm. Amsterdam, Amsterdaad ’75, [1967]. Call to sign the 8-year plan for a livable Amsterdam. Partly a bit discolored, two thumbtacks, some edge cracks.
€ 65
* ‘Met de tong uit de mond en de lekkende balpen krampachtig in het knuistje zetten we onze naam IK onder dat 8-jarenplan dat een leefbaar Amsterdam moet maken als het straks 700 jaar bestaat. We handtekenen Amsterdam doodgewoon bóven Londen op de urbane Hitparade!’ (Dutch for: ‘With the tongue out of the mouth and the leaky ballpoint pen spasmodically, we put our name I under that 8-year plan that should make a liveable Amsterdam if it will exist for 700 years. We sign Amsterdam just above London on the Urban Hit Parade! ‘ Overbearing writing style, beautiful hippie design.

3. AMSTERDAM (Aanplakbiljet). Mijne Heeren van den Gerechte hebben op voorstel van Heeren Collonellen der Edele Manhafte Burgerij goedgevonden de Provoosten van de Burgerij te authoriseeren om op de gewoone Qualificatien van Heeren Collonellen de Onwillige Contribuanten bij Executien tot betaaling te constringeeren (…). Amsterdam, Pieter Hendrik Dronsberg, 1789. 42 x 33 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van secretatis W. de Dieu. Onregelmatig vel papier (zie afbeelding). Gevouwen, wat gekreukt en aan één kant stoffig. Nummertje ‘290.’ in de rechterbovenhoek.
€ 75
* Amsterdammers die geen belasting willen betalen, kunnen door de burgerwacht daartoe gedwongen worden, waarbij de politie mag ingrijpen, daar komt dit plakkaat in het kort op neer. Met de namen van hoofdofficier Willem Cornelis Backer, Pieter Cornelis Hasselaer (Heer van beide de Eemnessen), Frederick Alewijn (burgemeester), en schepenen Jan Hodshon en Cornelis van der Oudermeulen Jr. Fraai groot biljet met wapen van de stad Amsterdam en grote initiaal M.

4. AMSTERDAM A Global Family Album. Verhalen uit het centrum. [Amsterdam], Stichting de nieuwe prins, 1988. Karton met plastic stofomslag. 10, 117 p. Geïllustreerd. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. In goede staat.
€ 25
* Onconventioneel naar vorm en inhoud, met opstellen (o.a. van Hans Derks en A. Heertje), gedichten (o.a. van Martin Bril, Koos Dalstra, Paul Groot en Joost Zwagerman) en curieuze advertenties. Naar aanleiding van een manifestatie op het Amsterdamse Museumplein.

5. AMSTERDAMSCHE COURANT Amsterdamsche Courant, 8 september 1848 (Derde Uitgifte). Amsterdam, Amsterdamsche Courant, 1848. 47 x 36 cm. 4 p. Verbruind en wat versleten, wat slijtsporen, scheurtjes. Met de twee verplichte dagbladzegelstempels.
€ 25
* Wapenstilstand in Sleeswijk-Holstein. Met overzicht (deel II) van de Amsterdamsche Tentoonstellng van Schilder- en andere Kunstwerken te Amsterdam, waarbij o.a. Bosboom, Tétar van Elven en Kruseman genoemd worden. Scheepstijdingen en advertenties.

6. BLOOKER’S CACAO Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam. [Amsterdam], Blooker, ca. 1910. 18 x 11 cm. Uitgestanst in de vorm van schildersezels met prenten erop, bedrukt in bruin en blauw. Afbeeldingen van de Munt, de Waag, de Zuiderkerkstoren en de Montelbaanstoren. Zeer goede conditie.
€ 75
* Toeristisch reclamemateriaal. == Chocolate advertisements in the form of punched-out painter’s easels!

 

8. (CRIMINOLOGIE). HEEMSKERK, Matthias Originele ‘Handteekening van Matthias Heemskerk’, geknipt uit een brief of acte, en geplakt op een handgeschreven verklaring (ca. 1860). Verklaring meet 19 x 12 cm. Tweezijdig beschreven, 43 regels. In goede staat.
€ 45
* ‘Deze ongelukkige misdadiger was gesproten uit een der meest aristocratische familiën van Amsterdam en verkeerde in de hoogste kringen dier stad. Een zijner neven was lid van de Staten-Generaal.’ Maar ‘Onbeteugelde speelzucht die zich lucht gaf in uitzinnige speculatiën’ deed hem zijn vermogen verliezen en ‘valsche schaamte stootte hem in de afgrond’. Hij stal uit de kas, beleende de ontvang-cedellen en verkwanselde het vermogen van een aan hem toevertrouwd kind. In 1855 werd hij gearresteerd. ‘Na eenige jaren in de gevangenis … vertrok hij naar Antwerpen waar men hem een plaats op een kantoor bezorgde.’ Misdaad uit het verleden, boeiend! Kennelijk van een 19e-eeuwse handtekeningenverzamelaar.

9. DAAN, Theo [= A. Stehouwer Czn. Med. Stud.] Studenten-liedjes. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913. Ingenaaid. XII, 96, 12 p. 1e druk. Omslag wat gevlekt. Krabbeltje op titelpagina.
€ 25
* Een deel van deze cabareteske verzen is eerder gepubliceerd in het Amsterdamsch Studentenweekblad Propria Cures. Met inleiding van de auteur. Omslag en vignetjes van Z.v.E. (W. Zeylmans van Emmichoven?). Achterin een volledige titelopgave van al de werken gepubliceerd bij W.L. & J. Brusse, gedateerd februari 1913.

10. (EEDEN, Frederik van) Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten.
€ 35
* Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap ‘Thor’.

12. FABRÈS, Oscar 8 verschillende ansichtkaarten voor Hotel de l’Europe, Restaurant Excelsior, te Amsterdam. Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm. Circa 1939. Onbeschreven.
€ 60
* Grappige kaarten met interpretaties van gerechten en schetsen van de gastvrijheid en het restaurant.

13. (FILM IN AMSTERDAM). BIOSCOPE “UNION” Elite-Bioscope “Union” Heiligenweg. Programma van 6 Jan. tot en met 12 Jan. 1912. Amsterdam, Bioscope Union, 1912. 25 x 11 cm. Leporello van 6 p. stevig geel papier. Met uitvoerig programma waarin het hoofdnummer was “Geld”. Drama uit de finantiëele Wereld. Maar ook met Avonturen van den Heer Groslard (Hoogst Comisch), De Uitvinder en Bébé is Zenuwachtig. Comische Scène gespeeld door een 7 jarig artist. Met afbeelding van het gebouw. Veel advertenties. Zeer goede staat.
€ 50
* Zeer vroeg bioscoopprogramma. De Amsterdamse bioscope Union bestond van 1911-1930. Advertenties voor o.a. kunsttanden (‘Heele Gebitten f 25,-‘), cacao, corsetten, Osram-lampen, dekkleden, kleding, siropen en naaimachines.

14. (FILM IN AMSTERDAM). TOMORROW, THE WORLD Skippy Homeier in “Misleide Jeugd” (Tomorrow, The World). (Bladwijzer). Amsterdam, Columbia Film, [1948]. 17 x 6 cm. Met rood lint. Bladwijzer met aan de voorkant een foto van Homeier, aan de achterkant gegevens van de film. Enkele slijtplekjes.
€ 30
* Zeer efemere en kwetsbare bladwijzer in goede staat.

15. GALERIE LE CANARD Collectie gevarieerde convocaties van Galerie Le Canard te Amsterdam. Amsterdam, Galerie Le Canard, 1950-1952. Verschillende formaten. Zes kaarten, zes stencils (waarvan één met afbeelding), een in tweeën gescheurd drukwerkje en een prijslijst. Deels postale gebruikssporen.
€ 75
* Tentoonstellingen van Ad van der Kop (met prijslijst: tussen 35 en 600 gulden), Ger Langeweg, Jan Meijer, Piet Ouborg, Perdok, Pierre van Soest & Hans Nahuijs en Vrij Beelden. Convocaties voor openingen, muziekavonden (waarbij o.a. Eugène Brands platen draaide) en discussies. Galerie Le Canard, eigenaar Hans Rooduijn, was van 1950-1957 een centrum van de moderne kunst.

POORTEN, Co van Amsterdam je gaat naar de klote. (En 8 andere originele linosneden in groot formaat). 9 originele linosneden, groot formaat. Grootte van de prenten ca. 49 x 35 cm, papierformaat 70 x 50 cm. Alle gedrukt op wit Ingres-papier en gesigneerd in inkt, zonder aanduiding van een oplage.
€ 500
* Felle en sombere spotprenten over de woningnood in Amsterdam (what’s new). Deze schilder, geboren in 1935, maakte in de jaren 70 en 80 veel affiches en politieke kunst, zoals deze linosneden. De meeste dateren van eind jaren zeventig, vóór de grote kraakrellen. Het zijn grafisch sterke prenten met goed gesneden belettering.

16. ROOSKENS, Anton galerie le canard exposeert werk van anton rooskens van 23 februari tot 15 maart 1952. opening door jan g. elburg. [Amsterdam], Galerie Le Canard, 1952. 37 x 24 cm. Blad papier verstuurd als poststuk, tweemaal gevouwen. Met grote prent in geel en zwart boven de gedrukte tekst. Achterop is een naam en adres geschreven en een poststempel aangebracht (op 22 februari), maar de voorstelling heeft er niet onder geleden. Wel met duidelijke horizontale vouw, klein gaatje buiten – en afgescheurd stukje in de prent.
€ 100
* Anton Rooskens (1906-1976) was kort lid van Cobra, maar deze grootformatige uitnodiging vertoont duidelijk de invloed.

17. GRAFISCHE SCHOOL, AMSTERDAMSCHE  16 grafische ontwerpen in hoogdruk gemaakt voor de Amsterdamsche Grafische School, ca. 1930. Verschillende formaten, 9 verschillende ontwerpen, sommige in verschillende kleurstelling afgedrukt.
€ 100
* Met een mooi art-deco ontwerp voor een luxe-bootreis naar de tropen per stoomschip “Gelria” en een slim bedachte reclame voor Pyramide-sigaretten. / We hebben ook enkele losse duplicaten.

18. GRAFISCHE SCHOOL, AMSTERDAMSCHE   De avondcursus van de Amsterdamsche Grafische School. Zaterdag 28 Augustus 1926. (&) Augustus 1927, No. 3. Amsterdam, Amsterdamsche Grafische School, 1926. 43 x 28 cm. Vouwblad. Prospectus voor de avondopleiding van 1926 en 1927. 1e druk. Wat verkleurd en gevlekt.
€ 65
* Het blad van 1926 met een opwekkend verhaal over Cobden-Sanderson (‘Hij wanhoopte aan zijn toekomst’). Met inliggend 17 proeven van drukwerk (lithografie, hoogdruk en een ets) en schoonschrijven (één blad) van een leerling, mogelijk A.A. Jellema geheten. Rijp en groen (vooral groen).

19. GRAFISCHE SCHOOL, AMSTERDAMSCHE   De derde vijf. Gedenkboek gewijd aan de derde vijf jaren der Amsterdamsche Grafische School. Uitgegeven op den eersten dag van de maand Juli in het jaar 1933. Amsterdam, Amsterdamsche Grafische School, 1933. 25 x 24 cm. Ingenaaid. XXIV, 100 p., 27 bl. Kleurenillustraties, initialen en ingeplakte plaatjes. Gedrukt in diverse kleuren. 1e druk. Rug beschadigd, achterblad deels los.
€ 150
* Jubileumuitgave met bijdragen van o.a. Ferd. Wierdels (directeur), C. Hafkamp, en J. Ligter. De meeste illustraties van leerlingen zijn ongesigneerd, maar één is van een naam voorzien: Theo Kurpershoek. Met buitengewoon fraai modernistisch omslag in paars en andere kleuren op geel, zowel voor- als achterkant, met een monogram gesigneerd, iets als HHAK (zie afbeelding!). Met inliggende nieuwjaarswens van de Amsterdamsche Grafische School voor 1933.

20. GRAFISCHE SCHOOL, AMSTERDAMSCHE Amsterdamsche Grafische School. Algrafische avondcursussen voor volwassenen. Amsterdam, Amsterdamsche Grafische School, ca. 1955. 15 x 9 cm. Geniet. 20 p. 1e druk. Omslag wat verfomfaaid. De naam van Henri Friedlaender als docent in potlood toegevoegd.
€ 16
* Prospectus voor de avondopleiding.

21. (HOBIJN, Erik) Waterloopijn [sic]. (Amsterdam, SKG, 1981). 14 x 8 cm. Kunstenaarsuitgave bestaande uit een zakje zand en gras met afbeelding van de Mozes en Aäronkerk en de voor de aanleg van de Amsterdamse metro bouwrijp gemaakte omgeving. Gestempelde datum 31 jan. 1981. In een envelop geadresseerd aan de journalist Henk Hofland.
€ 40
* SKG betekent Stads Kunst Guerilla.

22. (HOLLANDSCHE STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

23. INDUSTRIESCHOOL Programma bij het uitreiken van Medailles en Getuigschriften en het Ontslag aan leerlingen, die hun cursus hebben voleindigd aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand op Donderdag 3 April 1879 in het lokaal De Vereeniging, Warmoesstraat (…). Amsterdam, Westerman, 1879). 8 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 16
* Met teksten die bij de feestelijke gelegenheid gezongen werden, o.a. van Heije, Van der Hoop en Tollens. Inliggend een gedrukte consumptiebon: ‘Goed voor een glas bier’!

24. JANSZEN, Lou De geschiedenis van Amsterdam. Uitgegeven ter gelegenheid van het Centraal Vriendschapsfeest op 20-21-22 April 1946 te Amsterdam. Amsterdam, AJC-JVO, 1946. Oblong 12 x 18 cm. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Netjes.
€ 15
* Boekje voor de jeugd, met opgaven achterin, en oproep om de mouwen op te stropen en voor wederopbouw te zorgen.

25. JONG, Frans de, Bart BOUMANS en René TREUMANN Metro Boekdruk Grafiekjes [Amsterdam, Drukhuis, 1974]. 25 x 25 cm. Zeven bladen in overslagmapje. [Gedrukt in een oplage van 20 exemplaren].
€ 275
* In 1972 moest de werkplaats van de drukkersgemeenschap Typotent wijken voor de bouw van de Amsterdamse metro, wat zou resulteren in de oprichting van Het Drukhuis aan de Herengracht. Inventief en kunstig drukwerk over de Amsterdamse metro (‘Voor de aanleg van Stadsmetrobuizen/ moesten wij onze Drukpers verhuizen/ daar gaat onze poen/ per dag een miljoen/ hij vreet zelfs zijn weg door de kluizen’).
Fantastische prenten met uit drukvormen en sierclichés opgebouwde trams, stadhuispaleizen en steampunk-metrowagens. Zonder colofon, op de tweede flap staat geschreven: ‘dit is no I’.

26. KATTENBURG & Co. N.V. Hollandia-Fabrieken Kattenburg & Co. Amsterdam, Bureau Industria, (1919). Themanummer van het tijdschrift Neerlands Welvaart. 31 x 25 cm. Geniet. 22 p. Tekst van A.J. Bothenius Brouwer. Met foto’s. 1e druk. Netjes.
€ 35
* Vooral over de nieuwe kledingfabriek van de Joodse ondernemersfamilie Kattenburg in Amsterdam-Noord, en over de voorgeschiedenis van het bedrijf. Dit tijdschrift was bedoeld om Nederlandse bedrijven aan het volk voor te stellen en heeft documentaire waarde. Met mooie foto’s van de verschillende afdelingen, waar allerlei medewerkers op te zien zijn.

27. KRASNAPOLSKY PLACEMAT Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam. Amsterdam, [Stoomsteendrukkerij] Amand Lith, circa 1870? Zeer dun vloeipapier, eenzijdig bedrukt met een sierrand waarin in drie hoeken een bloem en in de rechter onderhoek naam en adres van het koffiehuis. 37 x 49 cm. Zonder vlekken of afdrukken van servies. Gevouwen. Met kreukjes en scheurtjes aan de randen. De afbeelding toont één hoek van de placemat.
€ 75
* Ongebruikte placemat. A.W. Krasnapolsky nam in 1866 (Delpher) het Nieuw Poolsche Koffyhuis over. Na 1870 werd de oude benaming niet of nauwelijks meer gebruikt, evenmin als het adres Warmoesstraat J 64. Bijgevoegd: een menu gedateerd ‘Zaterdag 12 December 1885’. Inclusief wijnkaart en mooie lithografie 78 x 129 mm, wat beschadigd.

28. (LANGENHUYSEN, C.L. van). VERKOOPCATALOGUS Amstelodamum Sacrum. Het mirakel der H. Stede. Kerkelijke geschiedenis vóór 1578 en later. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Bulletin No. 51. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag verbruind, gekreukt en vlekkig.
€ 45
* Interessante, ongewone antiquariaatscatalogus van deze katholieke Amsterdamse boekhandel. Met verschillende incunabelen en postincunabelen.

29. MAAGDENHUIS OCCUPATION 1969 Two posters and a broadside. 1. Amsterdammers luister niet naar de met het kapitaal kollaborerende Hilversumse radio, maar naar de vrije maagd. 50 x 35 cm. ‘Amsterdammers, don’t listen to the national radio, that collaborates with the capital, but listen to the Vrije Maagd’. Poster screenprinted in red. With a simple drawing. About the Vrije Maagd, the ‘Free Maiden’, the clandestine radio station of the Maagdenhuis occupants.
2. Bericht uit het Maagdenhuis. 35 x 25 cm. ‘Message from the Maagdenhuis’. Poster printed in red. With a photo. A call to show solidarity, dating from the days of the occupation itself, May 16-21, 1969.
3. Arbeiders in de fabrieken en bedrijven. A4. ‘Workers in the factories and enterprises’. Broadside calling for solidarity between workers and students, signed ‘The liberators of the Maagdenhuis’. 1969.
€ 80
* The Maagdenhuis, a large 18th century building in the heart of Amsterdam, houses the administrative center of the University of Amsterdam. As a protest against the university presidium it was occupied by Provo-inspired students during May 16-21, 1969.

30. PALEIS VOOR VOLKSVLIJT De Gids. Officieel Programma Paleis voor Volksvlijt. Zaterdag 17 November 1928. Amsterdam, De Gids, 1928. Geniet (met origineel omslag). 32 p. Geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Klein scheurtje, wat vouwtjes, maar goede staat.
€ 45
* Bij een toneelvoorstelling van Shakespeare’s De Getemde Feeks. Ook met uitvoerige commentaren op een pianoconcert gespeeld door Bela Bartók zelf, compleet met gratuite uithalen tegen moderne componisten. Portretten van toneelspelers, van Magda Janssens tot Louis Saalborn. Fraai omslag in twee kleuren rood met groen. Met geïntegreerde advertentie voor specerijen. Veel prachtige advertenties.

31. REVIS, M. Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver). Amsterdam, Holdert & Co., 1947. Linnen. 216 p. 1e druk. Band deels verbleekt.
€ 45
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor de Barones, in wier Bongerd -/ die toen nog de Hare niet was, althans niet/ wettelijk – een groot deel van het manuscript/ van dit boek in de nazomer van 1943 werd/ geschreven en aan wier uit- en inschuif-/ bare tafel – destijds eveneens nog buiten/ de gemeenschap der goederen staande – het verder vorderde……/ en voor de Baron, die verantwoorde-/ lijk gesteld moet worden voor de archi-/ tectonische aspecten, in deze pagina’s/ ontvouwd/ van hun vriend/ M. Revis’.

32. SCHIPHOL Bezoekt Schiphol. Bel op: Piet Tax tel. 24830 Corn. Krusemanstr. 64 Amsterdam (Z.). Amsterdam, K.L.M., 1933. 14 x 11 cm. Vouwblad van crème papier, bedrukt in rood en zwart en met een opgeplakt plaatje van de verkeerstoren. Opgetypte naam van de vertegenwoordiger voor Haarlem e.o. met VVV-stempel. Voorkant wat donker geworden.
€ 35
* Leuke reclamefolder die oproept tot een bezoek aan Schiphol mét rondvlucht en etentje. ‘Eénmaal gevlogen, steeds een luchtreiziger!’.


33. SCHIPHOL Bezoekt Schiphol, de gemeentelijke luchthaven van Amsterdam. Amsterdam, K.L.M., 1933. 10 x 8 cm. Folder, 16 p. Met foto’s. In oranjerood en diepblauw gedrukt. Scheurtje aan de achterkant.
€ 40
* Pracht van een folder met afbeeldingen van de verkeerstoren, trein, bus, tram, boot, vliegtuigen en het vliegveld. Met de ‘trotsche Fokker’ PH-AEZ.

34. SCHIPHOL De K.L.M. wacht u op Schiphol! [Amsterdam], K.L.M., ca. 1932? Oblong 12 x 14,5 cm, uitgevouwen 12 x 44 cm. Leporellofolder met 8 bladzijden. Gedrukt in rood en blauw. Watervlek, niet helemaal gaaf.
€ 25
* Mooie folder met foto’s van de PH-AFV (die van 1931-1936 voor de KLM vloog) en luchtfoto’s van Schiphol en de Waag in Amsterdam. Vermelding van bus- en bootdienstregelingen naar Schiphol en rondleidingen van P. Tax en H.D. Tel & Co.

35. SOCIAAL-DEMOCRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ IN NEDERLAND Openbare vergadering te Amsterdam op Maandag 1 October 1894 in Constantia, Rozengracht 152. (Origineel document). Amsterdam, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, 1894. 22 x 14 cm. Eenzijdig bedrukt velletje krantenpapier. Met notitie in rood potlood ‘D. 1894’, en oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars ‘Doublet’. Ongevouwen, in goede staat.
€ 75
* Op 26 augustus 1894 werd de parlementair-socialistische partij opgericht als ‘Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland’, door wat ook toen al heette ‘de Twaalf Apostelen’, van wie Mr. P.J. Troelstra en W.H. Vliegen de bekendsten waren. De partij scheidde zich af van de door Domela Nieuwenhuis geleide Sociaal-Demokratische Bond die geen trek had in parlementaire politiek. Dit pamflet kondigt een van de allereerste openbare vergaderingen aan, waarbij Vliegen sprak over ‘Anarchie en socialisme’ en Troelstra over ‘Onze tactiek’. Overigens eindigde de vergadering in tumult, waarbij zelfs rake klappen vielen. Toch had de S.D.A.P. een lange toekomst voor zich, in tegenstelling tot de S.D.B.

36. SOCIAAL-DEMOKRATISCHE BOND Vlugschrift. Amsterdam, Sociaal-Demokratische Bond, 1888. 19 x 14 cm. Krantenpapier. 2 p. Met notitie in rood potlood ‘1888”, doorgestreept en in 1889 veranderd (onterecht, 10 april viel in 1888 op een dinsdag, niet in 1889). Met oud stempel van de bibliotheek van het Amsterdams Gemeentearchief met daarop een tweede oud stempel in paars: ‘Doublet’. Ongevouwen, kleine reparatie, maar in goede conditie.
€ 85
* De S.D.B. (ook wel Sociaaldemocratische Bond) werd in 1881 partij opgericht. Op dit pamfletje staat trots: ‘Niet goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Maart 1884’. De socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis was er het belangrijkste gezicht van.
Dit pamflet kondigt een openbare vergadering aan over ‘Een bedreigd volksbelang’ door Dr. J.M. Smit op 10 april 1888, ’s avonds om half negen. Achterop is het programma van de SDB afgedrukt: ‘Direkte wetgeving door het volk’; ‘Algemeene weerplicht en dus afschaffing van staande legers’; ‘Afschaffing van alle wetten, die aan de vrouw minder rechten toekennen dan aan den man’. Jan Martinus Smit (1852-1942), een natuurkundeleraar, was een zeer begaafd en overtuigend spreker op het gebied van het openbaar kiesrecht, geboortebeperking en het kolonialisme. In de laatste twintig jaar van zijn loopbaan was hij directeur van de Rijks-H.B.S. in Warffum.

37. STADS ARMEN-SCHOLEN Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Stads Armen-Scholen, (ca. 1855). 16 x 13 cm. Linnen met originele blind- en goudstempeling. (392) p. Met 9 houtgravures. Heel lichte gebruikssporen.
€ 65
* Met ingeplakte prijs: ‘Bewijs van goedkeuring wegens vlijt en goed gedrag. Eerste prijs (…) toegewezen aan [ingevuld]: Hendrika Monsees’, Amsterdam, 24 October 1859, met handtekening van de secretaris, J. Backer Jr. Ontroerend boekje, een lief presentje vol deugdzaam vermaak, een toonbeeld van 19e-eeuwse geschiedenis: Hendrika Monsees zou in 1872 op 23-jarige leeftijd overlijden als eerste echtgenote van Engelbert Elderenbosch. Jhr. J. Backer jr. (1820-1905), bewoner van de buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht, zette zich zijn leven lang in voor de armenscholen van Amsterdam.

Voor STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM zie deze aparte pagina 

38. STUDENTENALMANAK Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken). Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1887-1890. Verguld linnen. Ca. 200-300 p. elk. Allebei voorzien van een portret van een hoogleraar in originele fotografie, 1890 ook een van de overleden hoogleraar Jorissen. 1e drukken. Lichte gebruikssporen, banden dof, wat watervlekkig.
€ 40

39. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

40. UYL, W. den Albert Jongman 18 November 1918-1943. (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Albert Jongman verbonden was aan N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard / Drukkerij Holland N.V. [te Amsterdam].) Linnen met opdruk in zilver. 7 bladen. Zilverkleurige schutbladen. Eerste blad: portret van Jongman in kleuren, gesigneerd ‘Den Uyl’. Tweede blad: titelpagina gecalligrafeerd in blauw en zilver. 3-6 bladen getint tekenpapier, aan beide kanten voorzien van tekeningen met gouache – Jongmans levensloop. Zevende blad: tweezijdig getekend in blauw op lichtblauw, met teksten in zwart en met ingeplakte familiefoto. Laatste schutblad in goud en zwart versierd, met colofon op etiket.
€ 300
* Uniek handgeschreven en handgetekend boek. Verbluffend knap getekend gedenkboek van deze directeur van Drukkerij Holland N.V. aan de Nieuwezijds Voorburgwal 58-60 te Amsterdam, waarvan het tekenwerk verzorgd werd door W. den Uyl en de redactie was van W. Verheggen. Bindwerk G.W.C. Paardekooper. Inliggend twee handgetekende dankkaartjes en een gekalligrafeerd vouwblad, met collages in zilver, waarop (kennelijk) de namen van alle medewerkers van de drukkerij staan.

41. (WIBAUT, F.M.) Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 – 29 April 1936. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geïllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo’n kwetsbare publicatie.
€ 35
* Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad ‘Wij’. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams van bekende persoonlijkheden, veel foto’s en ook twee pagina’s ‘Wibaut in de caricatuur’.

42. WOLFF, Betje, en Aagje DEKEN Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn. Amsterdam, Stadsschouwburg, 1910. Geniet. (12) p. incl. omslag (met tekeningen Antoon Molkenboer en André Vlaanderen). Gedrukt in oranje en zwart. Met illustraties en advertenties. 1e druk. Omslag op de rug doorgescheurd, ligt los, iets brokkelig aan de randen.
€ 20
* Bijzonder fraai verzorgd, maar kwetsbaar en wat versleten theaterprogramma voor deze bewerking van Saartje Burgerhart. Met plaatjes van de hoofdrolspelers Emma Morel en Jan C. de Vos, en toelichtende woorden van Prof. L. Knappert.

HAARLEM

1. AUBURN Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem. Haarlem, H. Veldhuis, (ca. 1932). 13 x 18 cm. Met afbeelding van een Auburn 1931, Model 8-98. Op de voorkant zijn in de auto tekeningetjes gemaakt. Achterkant flink gebruikt als vloei.
€ 18
* Fraaie foto van deze klassieke Amerikaanse luxe-auto – het kan ook een iets oudere Auburn zijn, maar in elk geval uit 1929-1931.

2. BREE, Johannes van Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd. Amsterdam, Theune & Comp., [1839]. 32 x 25 cm. 14 p. Met op de titelpagina een litho van M. Mourot. Notenpagina’s in diepdruk. Uit convoluut afkomstig. Wat reparaties en vage vlekken, alle pagina’s wat grauw.
€ 120
* Populair muziekstuk gecomponeerd door Nederlands beroemdste componist van zijn tijd, Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) voor de opening van de eerste spoorweglijn in Nederland, 1839. Deze gebeurtenis met enthousiast publiek is te zien op de titelpagina!

3. CARTER, John Books and Book-Collectors. Londen, Rupert Hart-Davis,1956. Linnen met stofomslag. 196 p. 1e druk. Omslag niet helemaal gaaf en op de rug verbruind.
€ 45
* Met handgeschreven opdracht van ‘De Dijkema’s’ aan Jan van Krimpen met de datum 12 januari 1957, Van Krimpens 65e verjaardag. Het betreft hier wellicht de net als Van Krimpen in Heemstede woonachtige Pieter A. Dijkema, directeur van de sterk met Joh. Enschedé & Zonen verweven Haarlemse uitgeverij Erven F. Bohn en zijn vrouw Maria Dijkema-Schoute.

4. CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks. 14 grotere en kleinere brieven, alle handgeschreven en gesigneerd, sommige dateerbaar dankzij bijbehorende envelop.
Twee grotere doorslagen van typoscripten, een vertaling van fragmenten van Herodotus (1937) en een van het begin van de Ilias van Homerus (1934-1935). De laatste met diverse kleinere doorslagen van proeven en schetsen.
€ 75
* Weerslag van een gezamenlijk vertaalproject van de columnist Charivarius, alias Gerard Nolst Trenité (1870-1946), Haarlemmer en leraar Engels – en de pas afgestudeerde classicus Reinier van der Velde (1912-1983), later leraar respectievelijk rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nolst Trenité (die overigens steeds met ‘Trenité’ of eenvoudig ‘Tr’ signeert) publiceerde verschillende vertalingen van klassieke teksten, vaak op gemoedelijke en humoristische toon, zodat ze geschikt waren voor schoolopvoeringen. Ook Van der Velde zou later Griekse tragedies bewerken voor vertoning, bijvoorbeeld voor lustrumvoorstellingen van het Erasmiaans Gymnasium.

5. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Zomerdienst 1907 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

6. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Winterdienst 1906/’07 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

7. (HAARLEM) Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909. [Haarlem], De Tuinwijkpers, 1971. 19,5 x 17,0 cm. Drieëntwintig plano’s in mapje. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 50
* Ongenummerd exemplaar: een van twee exemplaren hors série.

8. (HAARLEM) Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave). Haarlem, Carlinapers, 1981. Oblong 12,6 x 24,3 cm. Gelijmd in kartonnen platten. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 90 genummerde exemplaren.
€ 75
* Het rijm is ontleend aan Het Oudt-Haerlems Liedt-Boek. De etsen zijn rembrandtesk.

9. JACOBS, Piet & Eva Druk. Drukte in druk. Haarlem, De Priegelpers, 1981. Linnen. (32) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 100 genummerde exemplaren, waarvan 45 voor het drukkersproject Drukken. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 35
* Bijzonder grappig boekje met gevarieerde inhoud (o.a. een aantal kernachtige gedichten) dat cirkelt rond de geboorte van PUM ofwel Pascal Jacobs, de dochter van Piet en Eva. Dit is een van de 55 los verspreide exemplaren, mooi en professioneel gebonden door Jacobs – een van de laatste drukkers uit de aloude stal van Enschedé.

10. OVERVEEN, PASEN 1945 Vrolijk Paasfeest 1945. (Getekend menu). Vouwblad, 10,8 x 8,1 cm. Voorop een gekleurde tekening van een pianospelend meisje onder de tekst ‘Vrolijk Paasfeest 1945’. Binnenin ‘Noodziekenhuis te Overveen’ en een handgeschreven menu. Roestvlekjes.
€ 35
* Pasen 1945 viel op 1 april. Het Noodziekenhuis was ingericht in het hotel Van Ouds het Raadhuis, Zijlweg 2 in Overveen. Dit ongetwijfeld in meervoud uitgeschreven menu was wellicht bestemd voor de staf en bevat de subversieve soep ‘Potage à la Reine’. De ‘Beafsteak et sauce au Maître d’Hôtel’ zal wel een surrogaat zijn geweest, omdat de meeste Nederlanders in april 1945 alleen van biefstuk konden dromen. Dit handgeschreven menu, dat waarschijnlijk in meervoud is vervaardigd, is afkomstig uit de omvangrijke verzameling clandestiene uitgaven van A.J. Eschauzier.

11. OVERVEEN – VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE Hijst het stormsein. Overveen, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afd. Overveen, [1948]. 32 x 22 cm. Raambiljet, eenzijdig bedrukt. Met portret van P.J. Oud. Randscheurtjes, deels wat verbruind.
€ 30
* Onder de indruk van de communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije van 1948: ‘Een nieuwe dictatuur bedreigt ons’. Tegen de onderhandelingen met de communisten in Indië. ‘Socialisme en Democratie bleken onverenigbaar, derhalve op voor Vrijheid en Democratie’. Lijst 6: P.J. Oud. Met hierbij een klein pamfletje voor dezelfde verkiezingen. En bijgevoegd: een nummer van het VVD-blad Vrijheid en Democratie van 21 juni 1952 (8 p. in krantformaat) met daarin veel over de verschillende in 1948 verkozen Kamerleden. De torenhoge witte kuif van P.J. Oud prijkt op het omslag.

12. RÄDISCH, P.H. A tot Z. Haarlem, De Priegelpers, 1979. 27 x 18 cm. Groen linnen. 64 p. Met een (originele) foto van de auteur. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 135 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 65
* Zeer informatieve autobiografie van Jan van Krimpens vaste stempelsnijder, Paul Helmuth Rädisch (1891-1976), zonder wie hij een minder succesvol letterontwerper zou zijn geweest. Een aangrijpend boek, want Rädisch was een Duitse arbeidersjongen die door twee oorlogen getekend was, en een meester in een uitstervend vak. Er staat een ontroerend filmpje op Youtube van het werk van Rädisch bij Enschede, gemaakt kort na zijn pensionering: ‘Opa, snij ons nog eens een lettertje!’.

13. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

Zuid-Holland

LEIDEN

1. DAGBLAD LEIDEN, 1945 De kroniek. Uitgave van de Stichting “Vriheijt en is om gheen gelt te coop!” Twee nummers, 3e jaargang no. 297 en 298 van 15 en 18 september 1948. 40 x 30 cm. Beide 8 p. Geïllustreerd. Horizontale vouw, iets vergeeld, verder netjes.
€ 25
* Het eerste nummer is gewijd aan het 370-jarig bestaan van de Leidse Universiteit en heeft een steunkleur in goud (!), ook in de advertenties. Niettemin gaan beide kranten voor een groot deel over de oorlogsjaren. Het blad kwam voort uit een illegaal Leids tijdschrift en ging eind 1946 op in de krant De Nederlander.

2. DRONKEN AUGUST, De Collectie van 10 reclameplaatjes met bijbehorende enveloppe (Leiden, einde 19e eeuw). Leiden, Sanders & Co., (ca. 1890). 10 uit dunne, ribbelige folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met envelopje (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. In goede staat, hoewel van enkele figuurtjes een stukje ontbreekt of is omgeflapt. Bewaard in een contemporain blanco notitieboekje.
€ 120
* Reclame voor de Leidse zeep- en eau-de-colognefabriek Sanders & Co. ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

3. GETUIGSCHRIFT Getuigschrift aan Karel Vijlbrief. Leiden, Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, 1937. 34 x 50 cm. Opgevouwen in mooi kartonnen omslag met lederpersing en goudopdruk. Kleurenlitho in vier kleuren met opgeplakt zwartwitfotootje van het schoolgebouw. Gevouwen, maar in prima conditie.
€ 60
* Karel Vijlbrief heeft met goed gevolg onderwijs gevolgd aan de Christelijke School aan de Pasteurstraat en zich door goed gedrag onderscheiden. Met handtekeningen van de schoolleiding en de datum 16 Januari 1937. Mooi uitgevoerd diploma met twee profielen van Leiden, versierd met uilen van Minerva, boeken, een wereldbol, het martiale wapen van Leiden en een bijbeltekst: ‘De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid’ – Spreuken 9:10.

4. (GOUDSMIT, J.E.). PINTO, M. de Handgeschreven briefje aan Mr. P.W.A. Cort van der Linden, gedateerd ’12 Juny ‘[18]79’. Gevouwen blad gevergeerd schrijfpapier (13 x 10 cm) waarvan alleen p. 1 beschreven is. 9 regels. Met envelop, geadresseerd ‘Den WeledelGeb. Heer/Mr. Cort v.d. Linden/ Westeinde’ en ruw opengescheurd. In bruine inkt. Wat verbruining aan de randen. EUR 45,-
‘Amice,/ Zoo gij lust hebt om morgen nog medetegaan naar Prof Goudsmit ter aanbieding van ’t cadeau (…)’ ‘vertrekken uit den Haag per trein 12.24. Mr. Neeb of ik zal de HH: aan den trein in Leiden kunnen vinden.’ Gesigneerd ‘In haast t.à t. Mde Pinto’.
Cort van der Linden (1848-1935) was van 1913-1918 minister-president van Nederland. Prof. Joël Emanuel Goudsmit (1813-1882) was van 1859-1882 een vooraanstaand hoogleraar Romeins Recht te Leiden, tevens de eerste Joodse hoogleraar van Nederland. Zijn twintigjarig professoraat werd groots gevierd, onder andere met de aanbieding van een schrijflessenaar door zijn oud-leerlingen F.B. Conink Liefsting, B.C. de Jonge, H.A. Neeb, Willem Thorbecke en Moses de Pinto (1850-1915), die allen vooraanstaande rechtsgeleerden werden. Daarover gaat dit briefje, waardoor het een mooi stukje negentiende-eeuwse geschiedenis samenbrengt – compleet met de zo doodgewone stoomtrein van Den Haag naar Leiden.

5. (INCUNABLE). LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus Opera. De divinis institutionibus libri septem; De Ira dei; et Opificio hominis cum Epithomon eiusdem. Venice, Vincentius Benalius, March 22, 1493. 30 x 21 cm. Early 19th century vellum with old marks of the University of Leiden. 139 leaves (first blank missing). Capital spaces with guide letters. Roman type with some sprinklings of Greek. At the beginning a handwritten register of words for this Lactantius. At the end part of a written register extracted from Cassius Dio. On the first text page a stamp of Leiden University signifies that the book was sold, signed by W.N. du Rieu, Librarian 1880-1897. Marginal notes in old hands (mainly in one hand, the same as the author of the registers). Some old page numbers partly cut off, in the beginning some stains.
€ 4500
* Austerely elegant incunable, discarded in the 19th century from Leiden University, with alphabetical registers and learned notes (handwritten) probably from the 16th century. Goff L-11.

6. NIJHOFF, M. De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool. Leiden, Van Doesburgh, 1930. Ingenaaid. VIII, 40 p. 1e druk. Verticale vouw.
€ 12

7. (NIJHOFF, M.). MEESTER, Johan de Beschouwingen van den régisseur Johan de Meester jr. over het waterfeestspel De vliegenden Hollander door M. Nijhoff. (Leiden, Lustrum-Commissie van het Leidsch Studenten Corps, 1930). Geniet. 8 p.
€ 15
* Bijgevoegd: bestelkaart voor plaatsbewijzen.

8. PAALTJENS, Piet Immortelle IX. Leiden, Pro cunno felis, 1991. Planodruk. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt in geel en zwart in de Leidse Pieterskerk in een beperkte oplage.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de Eerste Leidse Boekenzondag op 20 oktober 1991.

9. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492. Leiden, Van der Paauw en Zoon, 1835. 19 x 36 cm. Herbonden in oblong halflinnen boekband. In 16 stukken opgeplakt op papier. Gevolgd door 6 prenten van L. Springer, voorstellende een burleske studentenparade, met de titels: ‘Hail Muse! &c. &c.’, ‘Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten’, ‘Publieke Promotie’, ‘Kwakzalverij’, ‘Bal bij Inteekening’ & ‘Deus nobis haec otia fecit’. Rugje ontbreekt, wat slijtagesporen. Eigenaarsstempel voorin. Prenten hier en daar roestig en met wat plekjes. Wellicht niet geheel compleet.
€ 175
* Curieus geheel, een beeldverslag van de studentenmaskerade van 1835 (een van de allereerste), en de satirische parade daarna.

10. STUDENTENMASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 295
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

11. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1865 Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps, den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool. Voorstellende de Intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Augustus anno 1304. Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. baron de Constant Rebecque. Leiden, Jacs. Hazenberg Cornszoon, [1865]. Luxe fluwelen portfolio met goud- en blinddruk op voor- en achterkant (met het Nederlandse wapen in goud!). Oblong 29 x 37 cm. Leporello van 32 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 27,5 x 36,5 cm, ofwel één prent van 11,68 meter lang! Platten van glanzend wit moirépapier. Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.), in omslag van glanzend wit moirépapier. 1e druk. Voorkant iets verkleurd. Rug van het portfolio met lichte ouderdomssporen. Linten ontbreken. Van binnen zeer gaaf.
€ 395
* In de periode 1835-1890 werd er elke vijf jaar een kolossaal lange lithografische prent uitgegeven die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten hun lustrum vierden. Bijzonder aan deze prent (‘zestien Nederlandsche ellen lang’ volgens contemporaine publicaties) is dat zij werd vervaardigd én op de lithostenen overgezet door een student, de nog geen vierentwintigjarige Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque (1841-1893), die naast de gebruikelijke loopbaan van een heer van stand (gemeenteraadslid, intendant van de paleizen van koning Willem III, commandant van de ‘rustende schutterij’) een zeer verdienstelijk amateurschilder was. Gesigneerd op de laatste steen.
Dit exemplaar is niet zoals gebruikelijk in linnen, maar in donkerrood fluweel gebonden, dat prachtig versierd is in goud- en blinddruk. Deze verschijningsvorm was niet te vinden in de krantenadvertenties van de uitgever of in de Brinkman. Vanwege de prominente plaatsing van het Nederlandse wapen in rijke vergulding op de achterkant van de portfolio denk je aan een Oranje-connectie. En de optocht werd blijkens krantenberichten in persoon gadegeslagen door de prinsen Willem en Alexander van Oranje, de eerste zelfs vanuit het huis van Jan Daniel de Constant Rebecque. Maar dergelijke Oranjeconnecties zijn slechts veronderstellingen. Helaas is deze uitgave geheel zonder inscripties of boekbindersmerkjes.

12. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel één prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil.
€ 295
* Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.

DEN HAAG – SCHEVENINGEN

Nieuwe aanwinsten

1. PRINCESSE-SCHOUWBURG Maskers. Dramatisch tooneelspel uit het Hongaarsch van Ludwig Biro (vertaling: Adolphe Engers). Regie Joh.W. Broedelet. (januari 1923). Den Haag, Princesse-Schouwburg, [1923]. Origineel omslag. (28) p. Gedrukt in roodbruin en paars. Geïllustreerd. Met advertenties. 1e druk. Roestig nietje verwijderd, verder mooi.
€ 35
* Prachtig uitgevoerd toneelprogramma met foto’s van acteurs, fraaie reclame en het mooie omslag met een sfeervolle tekening van de schouwburg.

2. APOLLO THEATER Extase. Filmprogramma 20-26 October 1933. Den Haag, Apollo Theater, 1933. 30 x 23 cm. Geniet. (8; 4) p. Programmablad met grote, bijzonder mooie filmfoto’s, korte tekst en recensies. In inliggend blad het programma zelf, advertenties en korte inhoud van de film. Ook met twee contemporaine krantenknipsels. 1e druk. Gaaf. Voorop in de marge wat vlekjes.
€ 100
* Belangwekkende film: De Tsjechische film Extase van Gustav Machatý uit 1932 bevatte in zijn originele versie een scène waarin de vrouwelijke hoofdpersoon, gespeeld door Hedy Kiesler alias Hedy Lamarr, tien minuten lang naakt door de velden rent. Ook beeldt zij alleen met haar gezicht een orgasme uit, hoewel dat in 1933 waarschijnlijk anders werd opgevat, want de recensies in preuts Nederland lopen over van enthousiasme. Sommige andere landen verboden Extase. Maar deze film werd (ongekend!) wel vier keer bij Apollo geprolongeerd.
Schitterend filmprogramma in goede staat met dramatische filmfoto’s – zij het niet naakt, wel extatisch. In het toenmalige Haagse filmtheater Apollo (Spuistraat 19, later vijftig jaar De Slegte) zit nu de uitverkoopwinkel SoLow XXL.
Schier onvindbaar.

3. PETERS, C.H. De landsgebouwen te ’s-Gravenhage. Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid door C.H. Peters, Rijksbouwmeester. Den Haag, overplakt G.L. Langenhuysen, met: De Gebroeders Van Cleef, 1891. Herbonden in op halfleer (rugtitel in goud) met gemarmerde platten. (4), 228 p., met enkele ingevoegde dubbelpagina- en uitklapprenten, onder meer een gedetailleerde kaart van de gebouwen aan en om het Binnenhof. Bovenstuk van de rug los (maar nog wel present), wat vlekken en slijtage; uitklapkaart (onvermijdelijk) ingescheurd op het scharnier.
€ 25,
* Met 19e-eeuws boekbindersmerkje van Jac. Nuiver, Hardewikerstraat in Groningen. Zeer informatief boekwerk, ook over de controverses rondom de afbraak en restauratie van het Binnenhof, waarbij Peters duidelijk laat merken waar zijn voorkeur ligt.

4. ISRAËLS, Jozef Een halve eeuw met Jozef Israels. Den Haag, Boussod, Valadon & Cie., 1910. 25 x 20 cm. Ingenaaid. 44 p. Met verschillende illustraties (o.a. reproducties van kunstwerken in zwartwit). 1e druk. Omslag deels verbleekt, boekblok bijna los. Inscriptie voorin (uit 1977).
€ 25
* Over de vijftigjarige relatie tussen de schilder en de Haagse kunsthandel Goupil, later Boussod & Valadon (Plaats 20).

5. KROPHOLLER, A.J., & C.M. van MOORSEL Pzn. Gedachten over kerkbouw. Amsterdam, ’t Kasteel van Aemstel, 1925. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag wat versleten. Bibliotheekplakker en -stempel van een katholieke instelling te Mook.
€ 20
* Zeer efemeer boekje met elementaire ideeën over het bouwen van kerken door twee Haagse spraakmakende architecten.

6. SCALA Rose-Marie. Amerikaansche revue-operette in 2 acten van Otto Harbach en Oscar Hammerstein. (Theaterprogramma uit 1929). Den Haag, Scala Theater, [1929]. 24 x 16 cm. Serie-art-deco-omslag in oranje, paars en goud. 20 p. Toelichtende tekst en veel advertenties (soms geïllustreerd). Goed exemplaar.
€ 20


1. ACHTERBERG, Gerrit Ode aan Den Haag. Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1953. Ingenaaid met omslag. 24 p. 1e druk. Rugje ietwat sleets.
€ 15
* Maatstafdeeltje 3.

2. BERGH, J.A. de Terugblik op ‘s-Gravenhage in 1880, uitgesproken in den Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel, op de bruiloft van Kloris en Roosje, op 4 Januari 1881. [Den Haag, eigen beheer, 1881]. Opnieuw genaaid in het originele omslag met daaromheen een beschermend modern omslag. 16 p. Met een plaat. 1e druk. Vlekjes op origineel omslag, enkele kleine reparaties, maar een bijzonder mooi exemplaar.
€ 30
* Sarcastisch en vermakelijk betoog over het oude stadhuis van Den Haag, dat kennelijk op de nominatie stond afgebroken te worden, maar ook de nieuwe bouwkunst, het stadhuis van Amsterdam, de Haagse tram en de politie worden ‘behandeld’. J.A. de Bergh (1844-1888) was ambtenaar en journalist: schrijver van zijn scherpe en humoristische eenmansblaadje Haagsche Penkrassen.

3. BUNGE, Louis van Scheveningen. Met een voorwoord van A. den Doolaard. Illustraties Auke Sevenster. Eindhoven, Uitgave “Het Hooghuis”, 1945. Geniet. 1e druk. Voorin paraaf en stempel in rood.
€ 25
* Schetsen van het leven in de Scheveningse gevangenis ‘het Oranjehotel’, die in de oorlog voor de radio door Den Doolaard werden voorgedragen. De illustraties in het boekje zijn in feite kernachtige initialen met oorlogsschetsen.

4. CITY THEATER, ‘S-GRAVENHAGE. (E.M. REMARQUE) Film Nieuws van het City-Concern. (7 Mei 1931). / Im Westen nichts Neues. Den Haag, City Theater, 1931. Geniet. Omslag met filmfoto (Marion Davies) in een goud-en-zwart kader. 36 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat gerafeld.
€ 50
* Luxueus filmprogramma met koptekening van Hans Borrebach en getekende illustraties die uit Amerika overgenomen lijken. In het hart van het boekje reclame voor de film ‘Im Westen nichts Neues’ naar de roman van Erich Maria Remarque. Ook met artikelen over Harold Lloyd, Buster Keaton, Lewis Stone, opkomende filmsterren zoals Joan Crawford en vele andere. Mooie advertenties.

5. (COLPORTAGE). Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven). Amsterdam, Roman-Boekhandel v/h A. Eichler, 1911. Aflevering 7, 8, 10, 12, 14 en 15. Elk 64 p. in verschillend geïllustreerde omslagen. Wat roestvlekjes en slijtplekjes, maar in nette staat. Van nr. 8 is de voorkant een misdruk: het rood is een paar millimeter te ver naar links afgedrukt.
€ 45
* 6 afleveringen (zelfstandige verhalen) van de bewerking van de in 1896 als feuilleton verschenen roman Die Bettelgräfin oder die Schicksäle einer Grafentochter. Roman nach dem Leben, geschreven door een pseudonieme auteur, Viktor von B….
Arno Kuipers schrijft op zijn blog ‘Haagsche romans, ook uit het buitenland’: ‘In deze reeks komt Gravin Clothilde tot diepe val door een bedriegende echtgenoot en belandt ze in een aaneenschakeling van avonturen met onechte kinderen, onbetrouwbare acteurs, achtervolgingen in New York, diefstal, oplichters, casino’s, duels, gevangenis-scènes, enzovoorts. Een doldrieste soapopera dus, waarbij elke aflevering zelfstandig kon worden gelezen.’ In elk nummer wordt een nuttig overzicht gegeven van de vorige afleveringen. Antieke pulpliteratuur voor rooie ratten en reizigers, voor keukenmeiden en koninginnen

5 a. DEN HAAG Den Haag en wij. Uitgave van de Gemeente ‘s-Gravenhage voor haar personeel. Jaargang 1954-1956. Den Haag, Gemeente ‘s-Gravenhage, 1954-1956. Drie jaargangen in één blauw linnen band. Jg. 5 en 6 tellen 6 nummers van ca. 24 p., jg. 7 telt 9 nummers. De eerste jaargang onder redactie van Peter Hofstede, de latere onder Chiel Galjaard. Met illustraties van o.a. Jenny Dalenoord en Quirine Collard, en vele foto’s. 1e druk.
€ 35
* Vermakelijk, maar ook fris modern tijdschrift, een mooi beeld van de jaren 50 in Den Haag.

6. DEN HAAG – TONEEL Programma van den Koninklijken Schouwburg ‘s-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1922. (12 stuks). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1921-1922. Geniet. Voorkant zonder illustratie, achterkant allemaal met dezelfde geïllustreerde advertentie voor Galeries Lafayette, Veenestraat 8-10. Binnenwerk meestal 8 pagina’s, met één blad over het toneelstuk met de rolverdeling, verder (Haagse) advertenties – vaak mooi geïllustreerd. 1e drukken. Wat nietjesroest, verder mooi.
€ 50

7. DEN HAAG – TONEEL Programma van den Koninklijken Schouwburg ‘s-Gravenhage. Speelseizoen 1922-1923. (6 stuks). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1922-1923. Geniet. Voorkant zonder illustratie, achterkant allemaal met dezelfde geïllustreerde advertentie voor Galeries Lafayette, Veenestraat 8-10. Binnenwerk meestal 8 pagina’s, met één blad over het toneelstuk met de rolverdeling, verder (Haagse) advertenties – vaak mooi geïllustreerd. 1e drukken. Wat nietjesroest, verder mooi.
€ 28
* Toneelstuk: o.a. Cyrano de Bergerac van Rostand, en stukken van Henri Ghéon en Rosier Faassen. M.m.v. Frits Tartaud en Jan Musch. Advertenties van His Master’s Voice, Liberty, corsetten, chocolade, Schoevers en Palthe.

8. DEN HAAG – TONEEL Programma van den Koninklijken Schouwburg ‘s-Gravenhage. Speelseizoen 1923-1924. (10 stuks). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1923-1924. Geniet. Voorkant met geïllustreerde reclame voor Lux, achterkant met twee verschillende geïllustreerde advertenties voor elegante mode van Lampe, Spuistraat 8. Binnenwerk 8 pagina’s, met centerfold over het toneelstuk met de rolverdeling, verder foto’s van acteurs en (Haagse) advertenties – vaak mooi geïllustreerd. 1e drukken. Wat nietjesroest, kleine onvolkomenheden, verder mooi.
€ 50
* Uitsluitend nu vergeten toneelstukken, geregisseerd door Willem Royaards, Jan Musch, Cor van der Lugt Melsert, Louis van Gasteren e.a.

9. DEN HAAG – TONEEL Zes toneelstukken van William Shakespeare. Programma’s van den Koninklijken Schouwburg ‘s-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1925. (6 stuks). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1921-1925. Geniet. 1 voorkant met reclame voor Vim, achterkant met geïllustreerde advertentie voor Galeries Lafayette of Studebaker-auto’s. Binnenwerk 8 pagina’s, met één blad over het toneelstuk met de rolverdeling, soms een toelichting, verder (Haagse) advertenties – vaak mooi geïllustreerd. 1e drukken. Omslagen hier en daar met vlekjes.
€ 50
* 1. Hamlet, 2. Een Midzomernachtdroom, 3. Naar het U lijkt, 4. Macbeth, 5. Een Winteravondsprookje, 6. Veel gemin, geen gewin. De eerste vier vertalingen van Jac. van Looy, de vijfde van Willem Royaards en de zesde van L.A.J. Burgersdijk. ‘Letterkundig Raadsman: J. Greshoff’. Versiering van o.a. Frits Lensvelt en Nelly Bodenheim (niet afgebeeld).

10. EEDEN, Marcel van Lorentz. (Speciale luxe-editie (slechts 12 exemplaren!) met een originele tekening van Marcel van Eeden). Den Haag, Statenhofpers, 2017. 33,5 x 24 cm. Halfleer (Bas Lafleur) en kartonnen overslagmap in linnen overslagdoos. Bevat acht originele litho’s van Marcel van Eeden (waarvan twee dubbelpaginagroot. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op BFK Rives door Jaap Schipper in een oplage van 52 op de pers genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1800
* Acht litho’s van Marcel van Eeden bij zijn gedicht ‘Lorentz’ – duistere impressies van straten in Den Haag. Eén van de 12 luxe-exemplaren, door Bas Lafleur gebonden in halfleer, gevat in een linnen overslagdoos en voorzien van een originele tekening van Marcel van Eeden.

11. FABRICIUS, Jan Dolle Hans. Indo-drama. (Programmaboekje van het Louis Bouwmeester Theater, Wagenstraat 79, Den Haag). Den Haag, Louis Bouwmeester Theater, [1918]. Geniet. 8 p. Met plattegrond en allerlei geïllustreerde advertenties. 1e druk. Goede staat.
€ 35
* Populair toneelstuk met Nederlands-Indische thematiek, dat door het Hollandsch Tooneelgezelschap gespeeld werd in september 1918. Henri Brondgeest speelde de titelrol.

Meer programma’s van het City Theater (en andere Haagse bioscopen) vindt u op onze filmpagina

12. FORT, Paul ‘S’Gravenhague au Cygne’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 34 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 75
* Speciaal voor de gelegenheid (?) geschreven poëtische tekst over Den Haag van de Franse veelschrijvende bard (1872-1960), mogelijk niet gepubliceerd. Over de zwaan die in het Dorp van de Vrede, Den Haag dus, in de vijver drijft.

13. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 150
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

14. GÉBEL, C. Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781. Den Haag, J.P. Beekman, 1831. Karton. (14), 34 p. Met staalgravure van J.C. Bendorp naar J.C. Schotel op de titelpagina. 1e druk. Band aan de randen wat brekelijk, rugje versleten, iets gevlekt. Met achterin de naam van fotografe Marianne Dommisse.
€ 40
* Dichtwerk over de barre tocht van drie Scheveningers die Engelse gevangenschap ontvluchtten. Met dramatische titelprent van de beroemde zeeschilder Schotel.

15. GOUT, Cor Ode aan den Haag. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Verguld linnen met vliegende ooievaar in goud. (36) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Poëzie van Cor Gout met Haagse couleur locale, een uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Achterberg.

16. (GRAVENHAGE, ‘S-). Twee nieuwjaarswensen, voor 1954 en 1956. Twee vouwbladen, beide 12 x 17 cm in liggend formaat. Beide met de Haagse ooievaar voorop, beide met een brede in kleur afgedrukte tekening binnenin. Goede conditie.
€ 20
* 1954: ongesigneerd panorama van Den Haag en Scheveningen. 1956: tekening van de winterse Hofvijver door Joan Mac Neill, een jonggestorven Haagse kunstenaar (1931-1977).

17. (GRAVENHAGE, ‘s-). GELDER, Dirk van Houtgravure van Binnenhof, Hofvijver en Lange Vijverberg. (Verhuisbericht van L.J. van der Haer, maart 1940). Veere, D. van Gelder, 1940. Houtgravure. 9,5 x 13,3 cm. Gedrukt in zwart. ‘Colofon’ achterop gedrukt. Op een groter vel papier geplakt.
€ 25
* Prachtig gezicht op de Lange Vijverberg gegraveerd in slechts 4 x 10 cm met op de voorgrond de Hofvijver en het Binnenhof, in middeleeuwse setting met ridders.

18. HAAGSE PAARDENTRAM Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano). Den Haag, F.J. Weijgand, ca. 1867. 27 x 37 cm. Origineel omslag geïllustreerd met een kleurenlithografie. 6 p. Met ingeplakt een geel velletje met aanwijzingen voor de ad-libitum-instrumenten: fluitjes, een klinkstaal en paardenbellen! Aan de randen wat versleten. Geringe gebruikssporen, stempeltje, kleine restauraties, rug verstevigd met onopvallend plakband.
€ 100
* Bijzonder origineel omslag met afbeelding van een Haagse paardentram (met ooievaarswapen) die langs de Scheveningse Bosjes rijdt. Linksboven een cartouche met het Plein en de Sint-Jacobstoren, rechtsonder een met het Kurhaus en de kerk van Scheveningen.

19. HALL, Owen De geisha. Operette in 3 bedrijven van Owen Hall en Harry Greenbank. Muziek van Sidney Jones. Den Haag, Scala Theater, [1930]. Tekstboekje opgenomen in theaterprogramma. 16, (16) p. Met advertenties. 1e druk.
€ 25

20. ISRAËLS, Jozef Een halve eeuw met Jozef Israels. Den Haag, Boussod, Valadon & Cie., 1910. 25 x 20 cm. Ingenaaid. 44 p. Met verschillende illustraties (o.a. reproducties van kunstwerken in zwartwit). 1e druk. Omslag deels verbleekt, boekblok bijna los. Inscriptie voorin (uit 1977).
€ 25
* Over de vijftigjarige relatie tussen de schilder en de Haagse kunsthandel Goupil, later Boussod & Valadon (Plaats 20).

21. JOURNAL DE LA HAYE DU DIMANCHE Journal de La Haye du dimanche. 17 nummers (1846). Den Haag, Leopold Loebenberg, 1846. 37 x 26 cm. 4 p. per nummer. Elk met twee gestempelde dagbladzegels. Horizontaal en verticaal gevouwen. Niet afgesneden, in goede staat.
Nr. 66 (1 februari 1846) – 71, 73, 76, 78, 80, 81, 84 – 86, 89, 90 en 91 (26 juli 1846), dat is het laatst verschenen nummer van het zondagsblad. Bijgevoegd: Journal de La Haye, dinsdag 6 augustus 1846, met daarin het vervolg op een artikel uit Journal de La Haye du dimanche nr. 91 over de expositie in de National Gallery in Londen.
€ 125
* Speciaal zondagsblad van de Journal de La Haye (1830-1849), gewijd aan kunsten en wetenschappen. Geheel Franstalig Nederlands weekblad met veel internationaal kunstnieuws. Het aardigste is een blik op de toekomst in het laatste nummer: ‘Un journal en l’an 3246’, waarin een ondergrondse trein van Londen naar Edinburgh verongelukt, een treinreis van Parijs naar Kanton twee dagen duurt, iemand een 300-delige roman publiceert die te koop is voor 300.000 francs per deel, en een reusachtig monument wordt opgericht voor Alexandre Dumas.
Dit weekblad kennelijk niet op Delpher (wel het dagblad Journal de La Haye).

22. JURRIAAN KOK, J. ‘s-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten – La Haye et Scheveningue instantanée – Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern – The Hague and Scheveningen through a camera. Den Haag, Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ‘s-Gravenhage, [1907]. Oblong 19 x 25 cm. Zwart-gele linnen band met goudopdruk. 96 p. Foto’s van A. Frequin. 1e druk. Exemplaar met zegeltjes en stempeltje van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Band iets gevlekt, rug onderaan los.
€ 20
* Fraaie oude foto’s van Den Haag en Scheveningen.

23. KONINKLIJKE SCHOUWBURG Théâtre Royal Français de La Haye sous la direction de MM. L. Jahn & A. Faubel. Prospectus de 1867-1868. (Theaterprogramma). La Haye, J. van Weerden, 1867. Bedrukt groen omslag. 12 p. 1e druk. Met stempels en de handgeschreven toevoeging bij acteurs en actrices ‘Admis’. 1e druk. Inktvlek voorop (zie plaatje). Naaidraad gebroken.
€ 25
* Schaars en teer.

24. KROPHOLLER, A.J. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl door A.J. Kropholler, architect te Scheveningen. Bussum, Gustav Schueler, 1918. 32 x 25 cm. Ingenaaid. 40 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s en tekeningen. Achterin 6 p. advertenties. 1e druk. Omslag iets verkleurd en met lichte slijtage aan de overstekende randen, maar in goede conditie.
€ 65
* Kropholler zet zijn ideeën en idealen uiteen en demonstreert ze in een aantal ontwerpen: enkele huizen in Laren, Blaricum. Zandvoort en Amsterdam, en kerken te Scheveningen, Beverwijk en Rotterdam. Inliggend een (beschadigde en niet-bijbehorende) reclamefolder voor Beethovenstraat 85-107 te Amsterdam, Flatgebouw Zuid-Uitleg (architect A.A. Kok). Zeer fraaie en kwetsbare uitgave.

24 a. KROPHOLLER, A.J., & C.M. van MOORSEL Pzn. Gedachten over kerkbouw. Amsterdam, ’t Kasteel van Aemstel, 1925. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag wat versleten. Bibliotheekplakker en -stempel van een katholieke instelling te Mook.
€ 20
* Zeer efemeer boekje met elementaire ideeën over het bouwen van kerken door twee Haagse spraakmakende architecten.

25. LENSVELT NICOLA Gastenboek. (1950-1990, met handtekeningen van o.a. Toon Hermans en maarschalk Josip Broz Tito). Onbedrukt album. 23 x 18 cm. 21 beschreven bladen. Met 6 ingeplakte foto’s en kaarten. Met enkele inliggende programma’s. Goede conditie.
€ 400
* Gastenboek met inscripties van bekende bezoekers van het legendarische tearoom-restaurant Lensvelt Nicola op Tournooiveld 1, een restaurant met onovertroffen Haags uitzicht op Lange Voorhout, Mauritshuis en Hofvijver, vlakbij het Nederlandse regeringscentrum en bij de Koninklijke Schouwburg. Diverse Hongaren in het album prijzen de goulash.
In volgorde van opkomst: Arthur Rubinstein (op flyer van Lensvelt Nicola, ingeplakt op verso schutblad), Toon Hermans (‘Als “de eersten de laatsten zijn”, bof ik niet’), Cees Laseur, Myra Ward, Paul du Marchie van Voorthuysen, Pieter Gerbrandy, Louis Beel, Wim Schermerhorn, Cor Ruys, Eppo Doeve (‘Escalope Nicolas, voortreffelijk’, met een tekeningetje van Sinterklaas op een kalf), Enny Mols-de Leeuwe (met uitgebreid compliment), Jan Musch, Sandor Vidak, Henriette (‘Heintje’) Davis, E.N. van Kleffens (Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet De Geer II), Alidius Tjarda van Starkenborgh (de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië), John Riley, Jean Seberg, J.H. van Roijen (Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Schermerhorn-Drees), Maarschalk Tito en zijn vrouw Jovanka (met foto). Hier eindigt het eerste deel van het gastenboek, gedateerd 1951-1963. Na een aantal witpagina’s volgen Hans Wiegel, Bart Veldkamp, Marijke Merckens, Coen Pronk. Vanaf de jaren 80 lijkt het album een zwervend bestaan te zijn gaan leiden, met als terugkerende factor Theater Branoul: Rob Nieuwenhuys (tweemaal), Yvonne Keuls, Paula Gomes, Rudy Kousbroek, Pierre & Simone Dubois, Bouke Jagt, Jill Stolk, Adriaan van der Veen, Jan de Rooy, Rein Edzard, Peter van Straaten, Albert Helman, Allister Sparks en Etienne van Heerden.

26. MADURODAM Wees een dag Gulliver in Madurodam. [Den Haag, Madurodam, 1954?]. Geniet. 44 p. Grote tekening in rood en grijs door Jan Giesen van Gulliver met kinderen voorop. Met illustraties en advertenties. Kleine plattegrond achterin. Goede staat.
€ 20
* Bijzonder vermakelijk, ook met leuke reclametekeningen.

27. MADURODAM Wees een dag Gulliver in Madurodam. [Den Haag, Madurodam], 1954. 20 x 13 cm (uitgevouwen 40 x 52 cm). Uitklapbare kaart (16 p.) in rood en zwart met gedetailleerde beschrijving.
€ 15
* Tekening van S.J. Bouma, gedateerd april 1954.

28. MAZE, W. van de (=W.A.P. SMIT) Stede-Troost. In Signo Piscium, 1945. Ingenaaid. 28 p. Een van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat roestig.
€ 15
* Gedichtencyclus, waarin de geest van Constantijn Huygens spreekt tot de door de oorlog geteisterde inwoners van Den Haag. Daarbij worden veel verwoeste straten genoemd. De Jong 553. Een herdruk verscheen na de oorlog bij uitgeverij W. van Hoeve.

29. (MEZGER, Jan) Scheveningen. Seizoen 1950. Den Haag, N.V. Maatschappij Zeebad Scheveningen, (1950). Vierkant 18 x 15 cm. Geniet. 16 p. Illustraties van Conny Guaglione en Swarni Wijsman. 1e druk.
€ 25
* Door Jan Mezger mooi vormgegeven reclameboekje, gedrukt in donker- en lichtgroen, rood en zilver. Met plaatjes van o.a. Eduard van Beinum, Leonard Bernstein, Wilhelm Furtwängler, Willem Noske, Pierre Monteux en Willem van Otterloo.

30. METROPOLE PALACE (FILM) De Model Echtgenoot. Metropole Palace. (& Bijgevoegd: Programmaboekje van Metropole voor 14 October 1938). (Den Haag, Metropole Palace, 1937). 27 x 20 cm. Goudkleurig omslag. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag iets vlekkig.
€ 45
* Programmaboekje van het Metropole-bioscooptheater aan de Carnegielaan in Den Haag, waarin onder meer de Duitse film ‘De Model-echtgenoot‘ (Der Mustergatte). Ook over de films Troika van Jean Murat en Het Balboekje van Jean Duvivier, en over Johann Strauss. Met Filmnieuws en Moppen hoekje (sic).
Bijgevoegd: Programmaboekje van Metropole voor 14 October 1938 en volgende dagen, met de eerste vertoning van In Oud Chicago (In Old Chicago) met Alice Brady, Alice Faye, Tyrone Power en Don Ameche. 24 p., met uitvoerige artikelen over filmsterren.

31. MULTAVIDI (= C. van der Pol) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje. C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Wit linnen met decoratieve bandtekening in zwart en rood. 312 p. 1e druk. Band heel licht geschaafd. Achterop roze watervlekjes. Eerste en laatste pagina verbruind, wat roest.
€ 30
* Eerste deel van het (in drie delen uitgegeven) levensverhaal van Nol Loomberg: zijn jeugd in een arme Haagse buurt anno 1870. Cornelis van der Pol (1865-1934) was als strijdbaar journalist verbonden aan de Sumatra-Bode. Fraaie boekband.

32. MULTAVIDI (= C. van der Pol) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje. (Prospectus). C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Gevouwen blad rood papier.
€ 15
* Uitgeversreclame. ‘”Van Zwart tot Rood” beschrijft den wanhopigen strijd door verlichte menschenvrienden gevoerd tegen ’n onder priesterlijke invloeden staande moeder om de toekomst van ’n veelbelovend knaapje te verzekeren.’ (…) ’n Tooneeltje tusschen moeder en haar bijna stervend zoontje: “Zeg jonge, bid nog ’s wat”, – zei ze tot Nol. “Vraag de Heilige Antonius van Padua om hulp. Die is toch zoo’n goeie heilige! .. En ‘k zal je nog ’s ’n stukkie brood van de Heilige Nikolaas van Tolentijn laten ète…”‘. Teer, onvindbaar blaadje.

33. ONTWAPENINGCONFERENTIE 1899 ‘s-GRAVENHAGE De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong. Amsterdam, H. Gerlings, 1899. Herbonden in halflinnen met gemarmerde platten, origineel vooromslag (wat beschadigd) behouden. 80 p. 1e druk.
€ 45
* Grappen en grollen over de eerste ontwapeningsconferentie in Den Haag, die werd gehouden in mei en juni 1899 in Paleis Huis ten Bosch (afgebeeld op het omslag, vergezeld van een citaat van Ariosto). Dit aardige boekje bevat karikaturen uit vele internationale kranten en tijdschriften. Aardig modern bandje met rood en groen gemarmerd papier.

34. PATIJN, J. (voorwoord). Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin. Den Haag, Haga, 1928. Ingenaaid. 328 p. Met foto’s en veel mooie advertenties (sommige in kleur). 2e druk. Omslag iets versleten.
€ 45
* Achterin 27 kleine, maar gedetailleerde plattegronden. Voorwoord van burgemeester J.A.N. Patijn. Informatief en schaars.

35. PETERS, C.H. De landsgebouwen te ’s-Gravenhage. Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid door C.H. Peters, Rijksbouwmeester. Den Haag, overplakt G.L. Langenhuysen, met: De Gebroeders Van Cleef, 1891. Herbonden in op halfleer (rugtitel in goud) met gemarmerde platten. (4), 228 p., met enkele ingevoegde dubbelpagina- en uitklapprenten, onder meer een gedetailleerde kaart van de gebouwen aan en om het Binnenhof. Rug beschadigd, wat vlekken en slijtage; uitklapkaart (onvermijdelijk) ingescheurd op het scharnier.
€ 35
* Met 19e-eeuws boekbindersmerkje van Jac. Nuiver, Hardewikerstraat in Groningen. Zeer informatief boekwerk, ook over de controverses rondom de afbraak en restauratie van het Binnenhof, waarbij Peters duidelijk laat merken waar zijn voorkeur ligt.

36. PINTO, M. de Handgeschreven briefje aan Mr. P.W.A. Cort van der Linden, gedateerd ’12 Juny ‘[18]79’. Gevouwen blad gevergeerd schrijfpapier (13 x 10 cm) waarvan alleen p. 1 beschreven is. 9 regels. Met envelop, geadresseerd ‘Den WeledelGeb. Heer/Mr. Cort v.d. Linden/ Westeinde’ en ruw opengescheurd. In bruine inkt. Wat verbruining aan de randen.
€ 45
* ‘Amice,/ Zoo gij lust hebt om morgen nog medetegaan naar Prof Goudsmit ter aanbieding van ’t cadeau (…)’ ‘vertrekken uit den Haag per trein 12.24. Mr. Neeb of ik zal de HH: aan den trein in Leiden kunnen vinden.’ Gesigneerd ‘In haast t.à t. Mde Pinto’.
Cort van der Linden (1848-1935) was van 1913-1918 minister-president van Nederland. Prof. Joël Emanuel Goudsmit (1813-1882) was van 1859-1882 een vooraanstaand hoogleraar Romeins Recht te Leiden, tevens de eerste Joodse hoogleraar van Nederland. Zijn twintigjarig professoraat werd groots gevierd, onder andere met de aanbieding van een schrijflessenaar door zijn oud-leerlingen F.B. Conink Liefsting, B.C. de Jonge, H.A. Neeb, Willem Thorbecke en Moses de Pinto (1850-1915), die allen vooraanstaande rechtsgeleerden werden. Daarover gaat dit briefje, waardoor het een mooi stukje negentiende-eeuwse geschiedenis samenbrengt – compleet met de zo doodgewone stoomtrein van Den Haag naar Leiden.

37. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden Den Haag, 1938. 21 x 16 cm. Originele linnen band met linnen rug en titeletiket. Circa 250 éénzijdig bedrukte p.
€ 25
* Bevat 303 uitgebreide artikelen en register. Met ca. 95 pp. aanvullingen, vnl. op gebied van verkeersregulatie (inclusief autopeds en handkarren!) uit de jaren 1938-1942. Zeer informatief en uiterst zeldzaam.

38. POLITIE DEN HAAG Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage. 1871. No. 373. Den Haag, zonder uitgever, 1871. Omslag van geel papier. (2), 90, (10) p. 1e druk. Rugje wat versleten, maar verder in uitstekende staat en onverkleurd, een mooi, efemeer 19e-eeuws boek.
€ 25
* Met register achterin. Uiterst informatief over het Haagse dagelijks leven anno 1871.

39. REYNEKE VAN STUWE, Jeanne Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven. Amsterdam, Veen, [1923]. Twee delen in 1 band. Linnen met bandontwerp van Theo Neuhuys. 184; 196 p. 1e druk. Iets schuingelezen, maar een mooi en fris exemplaar.
€ 20
* Derde deel van de Haagse-romanserie Van vrouwenleven (1921-1926). Het bandontwerp van Theo Neuhuys is hetzelfde als dat voor de Boeken der kleine zielen van Louis Couperus (1901), maar uitgevoerd in rozegrijs linnen met zwarte opdruk (zie Versierde verhalen 353,9).

40. (ROEDE, Jan) Tien jaren arbeid van de vakcursussen der Gemeente ‘s-Gravenhage. 4 maart 1931-1941. Den Haag, Gemeente Den Haag, 1941. Oblong 24 x 31 cm. Geniet. 12 eenzijdig bedrukte bladen. Veel foto’s en fotocollages in zwartwit. Ontwerp Jan Roede. 1e druk. Netjes.
€ 35
* Luxueus uitgegeven gedenkboek over de instelling die bedoeld was om jonge werklozen op te leiden. Op de eerste pagina de portretten van drie Haagse wethouders, onder anderen Willem Drees. Per jaar wordt opgesomd en geïllustreerd wat er bereikt is. Met 4 (bijbehorende?) grote reproducties van tekeningen uit de Haagse binnenstad. Mooie vormgeving door Jan Roede (1914-2007), die toen nog niet als kunstschilder was begonnen.

41. ROLAND HOLST e.a., A. Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van de fotograaf. 1962. Met originele, aan Nico Wijnen geadresseerde envelop.
€ 50
* Genomen bij de viering van Bert Bakkers vijftigste verjaardag in het Haagse restaurant Chez Elisa: A. Roland Holst zit naast een oudere heer, terwijl Paul Rodenko, J.B. Charles, Gerrit Kamphuis en een ons onbekende doch breed glimlachende man met glas en sigaret staand converseren.

42. SCALA Beppie de Vries/ Sonja in De Tsarewitsj. Operette in drie bedrijven van Franz Léhar. (Theaterprogramma uit 1929). Den Haag, Scala Theater, [1929]. 24 x 16 cm. Serie-art-deco-omslag in oranje, paars en goud. 24 p. Met veel advertenties (soms geïllustreerd). Goed exemplaar.
€ 20
* Ook met Johan Heesters (1903-2011) – in de titelrol. Met foto van Jacq. van Bijlevelt. Veel leuke reclame.

43. (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave). Den Haag, Die Haghe, 1926. Twee delen. 28 x 20 cm. Linnen. XVI, 552, (4), 488 p. 1e druk. Voorin de handtekening van de Haagse fotografe Marianne Dommisse.
€ 30
* Standaard-uitgave, 1000 pagina’s informatie, geïllustreerd.

44. SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (red.) Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang). Den Haag, W. Cremer, 1888. Verguld en blindgestempeld linnen. LXVIII, 112, (16) p. Geïllustreerd (o.a. een uitklapkaart). Met 16 pagina’s reclame op roze papier. 1e druk. Rug wat verkleurd, maar een net exemplaar.
€ 25
* De eerste jaargang van deze nog immer verschijnende serie, met korte artikelen over Haagse geschiedenis. Met almanak en veel aantrekkelijke reclames (o.a. voor Juffrouw Lina van Emants).

45. (SPAAN, Betsy) Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap 10 programma’s voor de Populaire Middagconcerten van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap in de Rotonde van de Haagsche Dierentuin. Den Haag, Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap, 1913-1914. 21 x 14 cm. 10 eenzijdig bedrukte bladen. Goede conditie, de meeste ongevouwen. Plus 4 duplicaten.
€ 35
* Programma’s van de zondagmiddagconcerten (en één op Tweede Paasdag) die plaatsvonden in de Rotonde van de Haagse Dierentuin, alle onder leiding van de jeugdige Betsy Spaan (geb. 1885), later meer bekend als pianobegeleidster van Arnold Spoel. De oudste van 26 oktober 1913, de nieuwste van 3 mei 1914.

46. TWEEDE WERELDOORLOG in DEN HAAG Officieele mededeelingen met betrekking tot de distributie- en andere aangelegenheden uitgegeven door de
Gemeente ‘s-Gravenhage. No. 1. Den Haag, Gemeente ‘s-Gravenhage, 1944. 26 x 20 cm. Compleet. 6 p. 1e druk. Netjes.
€ 35
* Eerste nummer van een Haags gemeentekrantje uit de oorlog, ingesteld omdat veel dagbladen niet meer verschijnen of slecht verkrijgbaar zijn. Over gas- en electriciteitslevering, voedselvoorziening, bonkaarten en de dienstregeling van de HTM. Niet in de NCC.

47. VEILINGCATALOGUS Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa “Austria”, Van Stolkweg 29a, ‘s-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (…). Den Haag, zonder uitgever, 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Vlekjes op omslag (nietjesroest), en enkele kruisjes en een opmerking in potlood.
€ 25
* Eetkamer, salon- en heerenkamer-ameublement, kristal, servies, bestek, schilderijen (o.a. Willy Beekhuizen, J. da Costa, G. Lobedan, J.H. van Mastenbroek, David Schulman, G. Altman, E. Heemskerk e.v.a). Diverse slaapkamer-ameublementen, een stofzuiger, een auto en de villa zelf. De eigenaar, E. Bäck, zal zelf aanwezig zijn voor informatie en voor het proefrijden met zijn auto. Curieus!

48. VERVE. (Co WESTERIK (typografie)) 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956. Den Haag, Postmuseum, 1956. 23 x 18 cm. Ingenaaid. (40) p. Geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw.
€ 20
* Mooi overzicht van deze belangrijke kunstenaarsgroep, waarvan elk lid inventief getoond wordt met een portretfoto en een atelierfoto, gemaakt door Marianne Dommisse. Typografie Co Westerik, introductie Louis Wijsenbeek (in 1956 directeur van het Haags Gemeentemuseum).

49. WIELERWEDSTRIJD Residentie-Renners-Club “Sparta”, Kampioen van Nederland. Jubileumrit De Ronde van Den Haag. Den Haag, RRC Sparta, [1923]. 25 x 16 cm. Gevouwen. 8 p. Gedrukt in blauw en zwart. Met advertenties en een foto. Wat verfomfaaid.
€ 45
* Moeilijk te vinden: een origineel rijwiel-wedstrijdprogramma uit 1923! Leuke advertenties. Niet in de NCC. Zeer teer!

50. (WILMINK, Machiel). HUS-CARELS BAKKERIJEN Gezocht… en … . (Reclamefolder). [Den Haag], Hus-Carels’ bakkerijen, ca. 1938. Reclamefolder in de vorm van een leporello, 12 p. Gedrukt in rood en zwart. Hoekje van 2 x 2 mm afgescheurd, verder mooi en gaaf.
€ 30
* Een soort stripverhaal met op elk blad leuke tekeningen. De Haagse broodfabriek (met winkels en bezorgservice per bakfiets) Hus bestond van 1912 tot ca. 1980 onder verschillende combinatienamen.

51. (WINDHONDEN). ‘S-GRAVENHAAGSCHE WINDHONDEN-RENCLUB Programma voor de windhondenrennen te houden op Zondag 5 Maart 1922. [Den Haag, G.W.R., 1922]. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat bruine vlekjes. Een paar potloodstreepjes.
€ 40
* Compleet met namen en adressen van de eigenaars! Zeer zeldzaam Haags programma, niet in de NCC.

52. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,5 x 19,0 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 3e druk.
€ 45
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Herdruk van Lettersniderreeks 1.

VOORBURG

53. SCHIERBEEK, Bert De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins). [Voorburg], De Dorst, 1991. Drie bladen plus colofonpagina in omslag. 21 x 21 cm. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 35
* Van deze uitgeverij zijn ons geen andere uitgaven bekend.

NIEUWE AANVULLINGEN ROTTERDAM

A. GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM Rotterdamsche Gids. (Vier toneelprogramma’s uit 1914). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1914. Elk bestaat uit een leporello van 6 p., in een omslag geplakt. Met één blad waarop het betreffende toneelstuk met data en rolverdeling, en één blad met bladvulling: een anecdote of grap. Verder decoratieve advertenties, die op de buitenkant in kleur gedrukt. 1e drukken. Wat vouwtjes en kreukjes, maar goede conditie.
€ 40
* Het betreft meestal uit het Frans vertaalde toneelstukken (b.v. van A. Dumas jr.). Met fotootjes van de bekendste toneelspelers, zoals Van Eijsden-Vink, Poolman en Tartaud-Klein.

B. GROOTE SCHOUWBURG ROTTERDAM Rotterdamsche Gids. (Zes toneelprogramma’s uit 1911-1913). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1912-1913. Elk bestaat uit een leporello van 6 p., in een omslag geplakt. Met één blad waarop het betreffende toneelstuk met data en rolverdeling, en één blad met bladvulling: een anecdote of grap. Verder decoratieve advertenties, die op de buitenkant in kleur gedrukt. 1e drukken. Wat vouwtjes en kreukjes, maar goede conditie.
€ 60
* Het betreft meestal uit het Frans vertaalde toneelstukken (b.v. van Victorien Sardou). Met fotootjes van de bekendste toneelspelers, zoals Van Eijsden-Vink, Poolman en Tartaud-Klein.

C. (KALLIGRAFIE). SCHÜRMANN, Jules Golgotha. Kalligrafie van de hand van Johan Bautz (1840-1912), waarschijnlijk ca. 1910. Eén blad, 42 x 28 cm, eenzijdig beschreven. Gesigneerd door Bautz in de linker onderhoek. Met goud en vele kleuren op neogotische wijze schoongeschreven gedicht van Jules Schürmann. Aan de randen iets verkleurd, links boven is een paar vierkante millimeter afgescheurd. Maar de kalligrafie zelf is perfect bewaard gebleven, effectief onverkleurd, met mooi dof goud.
€ 100
* Johan Carel Bautz was een kunstzinnig aangelegde ambtenaar bij het Ministerie van Oorlog met de rang van commies. Hij was de vader van de schilder David Bautz, die bevriend was met de Rotterdamse dichter Jules Schürmann (en met Jan Greshoff). ‘En in den nacht een klacht scheen zacht te ontbloeien’. Gewilde en gewrongen tekst, omgeven met draakjes (de G is een ouroboros), stevige, versierde gotische initialen, kriezels en takkenbossen. Curieuze combinatie, maar toch wel passend.

D. NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 3 nummers van April 1944. Woensdag 12 April, Donderdag 13 April en Maandag 17 April (nr. 85, 86 en 89, alle drie Avondblad. 60 x 44 cm. Alle drie compleet in 4 p. Met kleine foto’s en advertenties (o.a. overlijden). Gevouwen, vergeeld en wat gekreukt, met wat slijtage aan de bovenkant.
€ 30
* Oorlogsnieuws.

F. TWEEDE WERELDOORLOG Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen). Rotterdam, Actiegroep tegen de Duitse herbewapening en het herlevend fascisme, 1954-1955. A5-formaat. Gevouwen, elk bestaande uit twee of drie gevouwen bladen. Met illustraties. 18 nummers plus een Extra Bulletin (26 oktober 1954), een petitie en een affiche (40 x 30 cm), uitgevoerd in linosnede. Nr. 5-15, 17-22 en 24. Er zouden 30 nummers verschijnen. Goede conditie.
€ 120
* Dit hoofdzakelijk Rotterdamse tijdschrift, waarvan de titel voor zich spreekt, was volgens het katholieke dagblad De Tijd het blad van een communistische mantelorganisatie. De redactie bestond uit S. Andersen-Cochius en Dr. M. Minnaert-Coelingh. De affiche (zonder naam van de kunstenaar) vertoont de Laurenskerk onder het Duitse bombardement van 1940. Schaars, volgens de NCC slechts in enkele bibliotheken losse nummers.

49. (DOELISTENBEWEGING – ROTTERDAM) Copie. Request door de burgers der Stad Rotterdam, geprezenteert aan de Edele Achtbare Vroedschap derzelver Stad op den 27 September 1747. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1747. 32 x 20 cm. Vouwblad. Watermerk Leeuw in Hollands Tuin. Notitie in pen: Smithof.
€ 50
* Pleidooi van enkele Rotterdamse burgers om de lucratieve gemeentelijke ambten aan de meestbiedende te verkopen (‘mits dat de Koopers van de Protestantsche Religie zynde’), die ze aan anderen mogen verhuren. De regenten die toch al rijk genoeg zijn zouden hun ambten kunnen gebruiken om de schulden van het land te delgen en de schatkist bij te vullen: een vrijwillige gift. Deze burgers pleiten ook voor een vijftigste penning, ofwel een belasting van 2%, te innen teneinde leger en vloot te versterken ‘geconsidereert hebbende, de zoo zeer gevaarlyke toestandt van tijden, waar in wij ons bevinden, door het aannaderen van een zoo magtigen, als ontrouwe en listigen Vyandt’. Pamflet in groot formaat. Knuttel 17795.

50. BERANOVÁ, Jana Jantje zag eens mensen hangen. [Rotterdam], Slofpers, 1973. 15 x 10 cm. Genaaid als blokboek. 44 bladen. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren op met kleurige vormen versierd papier. 2e druk.
€ 25
* Fraai klein uitgaafje gedrukt door de auteur zelf op de Slofpers. ‘Emile Puettmann zei wat kan en wat niet kon’. Leuk! Bij deze tweede druk ontbreekt het motto van Greshoff op de binnenzijde van de titel, en zijn de laatste twee regels van het laatste gedicht weggevallen; deze werden in dit exemplaar in paarse vulpeninkt toegevoegd. Ook het colofon is in paars verbeterd.

51. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. Linnen met stofomslag (van de auteur). 152 p. Schetsen met illustraties van de auteur, gedrukt in rood en zwart. 2e druk. Omslag op de rug verbruind en aan de randen wat versleten.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur/illustrator op de titelpagina: ‘Voor mijn jongen vriend/ Nol Horsting ter vertroosting/ op zijn sponde/ van den Schetsboekenier N.R.C./ (sign.)/ 6 Oct. 1937’.
Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC. Catalogus Brusse 831 a.

53. FILMKEURING Rapport omtrent rijkskeuring van films. (Rotterdam), Vereeniging van Gemeentelijke en Particuliere Bioscoopcommissie in Nederland, (1918). Geniet. 16 p. 1e druk. Met twee planknummers en een mooi exlibris van de Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending. Omslag wat verbleekt.
€ 25
* Zeer toegankelijk geschreven door de bekende pater Hyacinth Hermans als lid van de commissie die de wenselijkheid van filmkeuring moest onderzoeken.

54. FILMLIGA Filmliga. Jaargang 5-8. 1931-1935. Vier halflinnen privébanden, iets bijgesneden, maar met alle omslagen.
€ 595
* Niet perfect, wel véél Filmliga.

55. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 150
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

56. FOTOALBUM MAASSLUIS – ROTTERDAM Fotoalbum met 34 foto’s uit ca. 1880-1910. Jugendstilboekband in linnen, staand formaat. 32 x 19 cm. Foto’s in verschillende formaten en conditie. Boekband wat los en met slijtage.
€ 75
* Familiefoto’s, maar ook een van de verloving van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, ca. 1900. Enkele namen van fotografen: Coltof & Co. (Maassluis), Boelaars & Stoof (Rotterdam), Sanders & Co. (Amsterdam), Sanders & Co. (Groningen), François Hermans (Rotterdam), Delboy (Den Haag).

57. HOONAARD, W. van den Geschiedkundige en topografische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek. Met platen. Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1824. Contemporain halfleer met gemarmerde platten. 112 p. Met gegraveerde titelpagina en 4 paginagrote gravures van een kasteel en drie kerken. 1e druk. Bovenste drie cm. van de rug ontbreken. Wat roest. Krap afgesneden. Stempeltje van Toko Boekoe ‘Lectura’ te Bandoeng.
€ 225
* Briefje voorin van Huib van Krimpen met vermelding van de verschillende Van Krimpens die in het boek voorkomen: een Jan en een Louwris Jansz.

58. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. Herinnering aan het Feest-Carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège. (Met Programma). Rotterdam, Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège, 1889. 35,5 x 21,5 cm. Rijkverguld grijs linnen. 40; 12 p. Met 10 handingekleurde prenten van J. Hoynck van Papendrecht. Tekst gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Van Gelder Zonen. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 250
* Prachtig luxueus uitgevoerd boek met los inliggend het programma van het ruiterfestival (12 p. in bedrukt omslag, eveneens in rood en zwart op geschept papier gedrukt). Met prenten van de optochten door de begaafde militaire tekenaar Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933).

59. HUYBREGHS Rotterdam, Eerste Nederlandsche Kunstglas Etserij Teekeningen voor Kunst Geëtst Glas. Rotterdam, Huybreghs, (ca. 1930). 24 x 12 cm. Linnen rugje van later datum. (44) p. Met afbeeldingen van 23 geëtst glazen ruiten in groen op wit papier, met een toelichting in het Nederlands en Frans in het midden van het boek. Hoekje omslag ontbreekt. spoor van verwijderd etiket, een tweede, precies even groot etiket aan de binnenkant van het omslag (dit is ca. 40 jaar oud, van een verzamelaar).
€ 90
* Geëtste ruiten, die je wel eens in jugendstilhuizen ziet, konden bij deze firma besteld worden. Deels ontwerpen in art-nouveau, deels in 19e-eeuwse stijlen. Niet in de NCC. == Catalog of a glass etching/ French embossing firm in Rotterdam.

60. JONG, H. de Beknopt overzicht van de geschiedenis der Rotterdamse politie 1340-heden. Rotterdam, Gemeentepolitie, 1952. Ingenaaid met versterkte linnen rug. (6), 148 p. Gestencild. 1e druk. Papier verbruind, vlekken op omslag, wat slijtage.
€ 25
* Degelijke geschiedenis van de politie in Rotterdam door een Commissaris. Met literatuurlijst, lijst van burgemeesters en commissarissen, en van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

61. LIPS BRANDKAST Ernstige brand te Rotterdam. Dordrecht, N.V. Lips, 1940. A4. 1 blad op geelwit papier, eenzijdig bedrukt. Druk in rood en zwart, met illustraties. Gaaf.
€ 20
* Mooi vormgegeven reclameblad van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin gebruik werd gemaakt van bestaande rampen om voor de brandkasten van de bekende Dordtse fabriek Lips te adverteren. In februari 1940 werden de opslagplaats en het kantoor van houthandel Luterma in de as gelegd. De brandkast van het bedrijf bleven intact, en dat was spekkie voor Lips’ bekkie.

62. NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT 6 nummers van juni 1850. No. 134, Vrijdag 7 Junij; nr. 139, 13 juni; nr. 140, 14 juni; nr. 142, 17 juni; nr. 143, 18 juni; nr. 152, 28 juni. 48 x 37 cm. 4 p. elk. Deze zes gedrukt op blauw papier. Gevouwen, deels verbruind. In goede conditie. Bijgevoegd: de eerste helft van de krant van 15 december 1852, op gewoon papier.Alle kranten met twee dagbladzegelstempels.
€ 120
* Veel internationaal nieuws (o.a. ‘Per duif’ verzonden uit Parijs), verslagen van de Staten-Generaal, beursberichten en vele advertenties, vaak voorzien van een vignet van een schip of een wijzend handje. Bijzonder, een totaal andere wereld openbaart zich tot in de kleinste en vreemdste details.

63. OPTOCHT ROTTERDAM Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche). (Rotterdam), zonder uitgever, 1872. 43 x 31 cm. Eenzijdig bedrukt in rood (kader) en blauw (tekst). Rechterbovenhoek beschadigd (hoekje afgescheurd), aan de randen wat gekreukt, enkele scheurtjes.
€ 95
* Parade ter viering van de 300ste verjaardag van de inname van Den Briel, een nationale feestdag die in heel Nederland tot festiviteiten leidde. ‘No. 6: Een tweewielige wagen, getrokken door een paar ossen, waarop een Druïde met offerblok, begeleid door twee Batavieren’, maar ook ‘No. 77: Het Nationaal Werklieden-verbond, met blazoen, banier, een wagen waarop schrijnwerkerswerkplaats, een wagen met karotten-trekkerij’. Deze affiche niet in de Nederlandse bibliotheken – daar is alleen een boekje van 12 pagina’s met min of meer dezelfde titel, in de KB en in Rotterdam.

64. (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr.. Den Haag, Boucher, (1909). 25 x 20 cm. Soepel linnen. (16), 48 p. Gedrukt door Mouton op zwaar papier van Van Gelder. 1e druk. Soepele band voorin iets losgeraakt van het schutblad en omgekruld. Handgeschreven naam voorin (‘A. v. Bylandt’).
€ 45
* Met zes fraaie, originele, getinte litho’s op kunstdrukpapier, voorzien van beschermvloei. Uitvoerig voorwoord van Kloos, en in deze bundel ook een gedicht ‘Voor Willem Kloos’. De Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927) bewonderde Verlaine, maar ook Hölderlin.

66. SCHÜRMANN, Jules De eenzame weg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Linnen. 80 p. Niet afgesneden, gedrukt op goed papier. 1e druk. Linnen iets verbleekt.
€ 15
* Mooi uitgevoerde dichtbundel van de Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927). De eenzame weg is een bundel zeer gevarieerde poëzie, deels onder invloed van de Wereldoorlog geschreven. Opgedragen in druk aan Joannes Reddingius.

67. TWEEDE WERELDOORLOG Dat nooit weer. Informatiebulletin. Berichten, die in de Nederlandse pers zelden verschenen. (Nr. 5 t/m 24 plus bijlagen). Rotterdam, Actiegroep tegen de Duitse herbewapening en het herlevend fascisme, 1954-1955. A5-formaat. Gevouwen, elk bestaande uit twee of drie gevouwen bladen. Met illustraties. 18 nummers plus een Extra Bulletin (26 oktober 1954), een petitie en een affiche (40 x 30 cm), uitgevoerd in linosnede. Nr. 5-15, 17-22 en 24. Er zouden 30 nummers verschijnen. Goede conditie.
€ 120
* Dit hoofdzakelijk Rotterdamse tijdschrift, waarvan de titel voor zich spreekt, was volgens het katholieke dagblad De Tijd het blad van een communistische mantelorganisatie. De redactie bestond uit S. Andersen-Cochius en Dr. M. Minnaert-Coelingh. De affiche (zonder naam van de kunstenaar) vertoont de Laurenskerk onder het Duitse bombardement van 1940. Schaars, volgens de NCC slechts in enkele bibliotheken losse nummers.

68. VINDEX Vlam in ’t hart. Amsterdam, Vox-Hollandiae, 1945. Geniet. 16 p. 1e druk. Vrij netjes.
€ 20
* Felle anti-nazistische gedichten van Vindex (Latijn voor ‘De wreker’, pseudoniem van de striptekenaar en illustrator Hendrik Herman Backer, 1898-1976), gedrukt in maart 1945. De titels zeggen genoeg: ‘Ongedierte’, ‘Geuzengebed’, ‘Rotterdam 14 Mei 1940’, ‘Laarzen’, ‘Er komt een andere tijd’, ‘Guerilla’, ‘De grijze pest’ – en waar zou dit de benaming van zijn: ‘Dwarsgemendeslappelendezonnewendeboebaasbende…’ De Jong 1018.

SCHIEDAM

69. AMUSANTE. R.K. AMUSANTE-CLUB “ENTRE NOUS” OPGERICHT 25 SEPTEMBER 1910 Programma voor het Vastenavond-Feest op Zondag 26 Februari 1911 in het gebouw “De Vriendschap”. [Schiedam], R.K. Amusante-club Entre Nous, 1911. Geniet. 8 p. Liedteksten en advertenties. 1e druk. Wat nietjesroest en gebruikssporen. Potloodinscriptie.
€ 25
* Teksten van het spel ‘De Bekoring’ en de liedjes ‘Jansen hier en Jansen daar’ en ‘Domme Hans’ plus het tarief voor dranken en broodjes.

70. (KONING, Pieternel, Bram of Chris jr. de). HUWELIJKSPOËZIE Levensloop van Christiaan de Koning en Johanna Kropmans. (Rotterdam, Drukkerij Frans Moret), [1916]. Vouwblad. Kreukje.
€ 15
* Vrolijk feestlied (wijze: De Maliebaan) uitgegeven ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijk te Schiedam (de jenever ontbreekt niet!). Het staat er niet op, maar de datum is 19 november 1916. Vermoedelijk geschreven voor hun moeder en vader (en voor Opoe Pieternel!) door de kinderen van het echtpaar, Pieternel, Bram en Chris jr.

71. ONAFHANKELIJKHEID Officieele feestgids bij de gelegenheid van de 100-jarige Herdenking van Neerlands onafhankelijkheid in 1913 te Schiedam op 29 en 30 Augustus en 3 September. Schiedam, zonder uitgever, 1913. Ingenaaid. 64 p. Veel mooie advertenties. Enkele roestvlekjes, wat stoffig.
€ 25
* Interessante feestgids met veel (jenever)reclame, maar ook met een Historische-Allegorische Ballonopstijging en een Groote Nationale Zwemwedstrijd.

72. (SCHIEDAM). LORENZO PEROSI – R.K. ZANGVEREENIGING Collectie van 5 drukwerkjes uit 1911-1913. Schiedam, R.K. Zangvereeniging “Lorenzo Perosi”, 1911-13. Verschillende formaten. Liedteksten en advertenties. 1e druk. Wat nietjesroest en gebruikssporen. Potloodinscriptie.
€ 30
* Programma’s en het reglement. Bijgevoegd twee soortgelijke Schiedamse programma’s uit 1912 en 1913 en twee gedrukte liedteksten, ook uit Schiedam.

73. (SCHIEDAM). TOONEELVEREENIGING “VRIENDENKRING” Feestwijzer voor den Nationalen en Stedelijken Voordrachten-, Reciteer- en Duetten-Wedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zondag 5 November 1911 en Zondag 21 Januari 1912 te Schiedam. Schiedam, Tooneelvereeniging “Vriendenkring”, 1911. Geniet. 16 p. Veel mooie advertenties. 1e druk. Winnaars met potlood ingevuld. Gaaf.
€ 25
* Mooi jugendstil-boekje vol Schiedamse advertenties.

DORDRECHT

75. (BEATRIX, Prinses) Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd. Dordrecht, zonder uitgever, Januari 1938. Geniet met oranje omslag. 8 p. Wat gevlekt en gekreukt.
€ 20
* Dit Officieel Programma verscheen vóór de geboorte, dus het geslacht van het Koningskind was nog niet bekend! Uitvoerige opsomming van de deelnemers aan en de route van de optocht ‘onmiddellijk na ontvangst van het bericht der Geboorte’ compleet met hoornblazers en herauten, een defilé, kinderfeesten, een zanghulde met het Wilhelmus en drie liederen, alle geschreven door A.J. Scheurkogel, gevolgd door de opvoering van een operette door de leerlingen van de Dordtse Schoolvereeniging, een Groote Lichtstoet en het Ontsteken van den Vreugdeboom. Wat een genot! Niet in de NCC.

76. (BIESBOSCH). SLIEDRECHT-DORDRECHT Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Sliedrecht Sectie T. (Polder Oude Kat / Katse Gat). Getekende kaart op stevig papier betreffende de percelen T 1240-1267, opgemaakt op 23 augustus 1941. 38,5 x 74,7 cm. In inkt met blauwe en roze kleuring. Met enkele notities in potlood (‘Nu Dordrecht T 1240’). Gevouwen en wat ingescheurd op de vouwen.
€ 50
* Kadastrale kaart van de polder Oude Kat, nu een deel van de noordwestelijke Biesbosch, ten oosten van de Ottersluis. Met oude plaatsnaam: ‘Gat van de Oude Kat’, nu een sloot genaamd ‘Katse Gat’. Vraag om meer informatie bij de verkoper.

77. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in rood en zwart in 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur, en daarvan de eerste 20, Romeins genummerde, niet in de handel kwamen. 1e druk.
€ 30
* Dit is nr. XX van de 20 Romeins genummerde en gesigneerde exemplaren. Mooi uitgevoerd boek met zijn grote tekening en zijn sierlijke, in rood gedrukte initiaal. (Een gewoon, ongesigneerd exemplaar is leverbaar voor 15 euro).

78. BOSMAN, Anthony Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler. Dordrecht, Semaphore Pers, 1941 [= 1944]. Halflinnen met grijslinnen platten. 36 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in een oplage van 270 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 120 werden gesigneerd door de auteur. 1e druk. Iets roestvlekkig.
€ 15
* Clandestiene oorlogsuitgave. De Jong 104.

79. (BUDDINGH’ (vertaling), C.). AUDEN, W.H. Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. [Dordrecht], Semaphore Pers, 1945. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Naam in potlood op titel en franse titel (‘N.F.B. Jongsma, 19-7-45’), naamstempeltje op binnenzijde voorplat.
€ 22
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 50.

80. (COHEN, Fré). A.J.C. AJC Dordrecht Maandprogram October 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1935. 12 x 8 cm. 4 p. geniet in gedrukt omslag (zwart op blauwgroen). Randjes iets verbleekt.
€ 25
* Heel bijzonder, een gestencild kaderblaadje van de Socialistische Jeugd in omslagje met (kennelijk) ontwerp van Fré Cohen.

81. GORKOM, Han van, KLOK, Kees en Jacques NOORMAN Herman. Jaargang 1 nr. 2 – feb. 1980. Dordrecht, eigen beheer, 1980. Geniet + losse bijlage (zie noot!). 42 p. Geïllustreerd.
€ 15
* Vrij absurd tijdschriftnummer met als oorspronkelijke bijlage een plastic boterhamzakje en een papieren zakdoek, op het omslag aangekondigd als ‘gratis setje!’, waarschijnlijk om weerstand te bieden aan de nogal obscene teksten.

82. RICCARDIJN, Pancras Perzische tapijten. Dordrecht, C. Morks Cz., [1925]. Oblong 13 x 20 cm. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in bruin en zwart. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 15
* Informatief boekje over tapijten.

83. VLAANDEREN, André De jaargetijden. Kalender-vloeiboek 1914. Dordrecht, Blussé & Van Braam’s Boekhandel, [1913]. 32 x 24 cm. Genaaid met koord. 20 p. Paginagrote illustraties: kinderfoto’s in door André Vlaanderen getekende rijke encadrementen. Kalender op vloeibladen. Met advertenties (alle uit Dordrecht). 1e druk. Omslag roestig. Vloeibladen licht gebruikt.
€ 50
* Prachtig jugendstil-vloeiboek, een almanak met kalender voor 1924 en posttarieven e.d.

84. WALL, Cypriaan Gerard van de Specimen antiquario-iuridicum inaugurale, Sistens Diplomata quaedam inedita, ad Res Dordracenses spectantia et animadversionibus illustrata. (Dissertatie van C.G. van de Wall bij rector magnificus Henricus Ioannis Arntzenius). Utrecht, Wilhelm van Yzerworst, 1793. Ingenaaid, zonder omslag. (4), 46, (6) p. Wat roest. Voorblad los.
€ 50
* Over oud-recht van Dordrecht met citaten uit 14e-eeuwse stukken. De getalenteerde jurist C.G. van de Wall (1773-1799) overleed jong, als rentmeester-generaal van Zuid-Holland.

OVERIG ZUID-HOLLAND

85. (GORKUM). KONING, A. de Berigt, aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem, en het daarbij gebeurde in den omtrek. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814. Ingenaaid met eenvoudig onbedrukt omslag. (2), 152 p. 1e druk. Als doublet verwijderd uit de Koninklijke Bibliotheek, vermoedelijk in 1964. Lichte bibliotheeksporen (stempeltjes) en inscriptie in balpen. Wat verbruining en roestvlekjes, maar een heel redelijk exemplaar.
€ 45
* Heet van de naald! Uitvoerige beschrijving van de bezetting door de Fransen van november en december 1813 en januari 1814.

86. GORKUM Octroy, van de Nieuwe Keuren, raakende de Electie der Magistraten, binnen de stad Gorinchem; geobtineert den xxiijsten Augustus xvjc twee-en-vyftig. (&) Nader Octroy, op’t bestellen van de Magistrature der stad Gorinchem; verkregen den 22sten July 1662. Gorinchem, Henrik Haansberg, 1702 (2 x). Twee publicaties in één omslag. Genaaid met gemarmerd omslag. (8); (8) p. Beide met identiek martiaal stadswapen van Gorinchem in houtsnede op de titel. Herdruk. Als doublet verwijderd uit de Koninklijke Bibliotheek blijkens twee stempeltjes op de titel van de eerste brochure. Omslag iets versleten, eerste pagina’s verbruind.
€ 75

87. SCHILT, Kees, Frans & Jo SJONKES, Freek van den BERG Scheeps Journaal 18 Juni 1921. (Scheepsjournaal van de reis van het schip Van Galen door Zuid-Holland van 18-26 juni 1921). Schoolschrift met ingeplakte foto’s en bonnen. 24 met inkt beschreven pagina’s en 14 ingeplakte (min of meer verbleekte) fotootjes. Achterin nog een tweede scheepsjournaal van een vakantietocht in augustus 1923, van het schip De Meeuw met mejuffrouw Johanna Maria Schutz, mevrouw H. van den Berg, de heer Frederik van Woerden en de heer Freek van den Berg (2e Weteringdwarsstaat 40, Amsterdam). 26 met potlood beschreven bladen. Boekblok los van de rug.
€ 150
* Levendig geschreven vakantieverslagen van een boottocht over de Brasemermeer en andere wateren in Zuid-Holland, enigzins geïnspireerd door de dagboekaantekeningen van Johan Goerée d’Overflacquée (S.F. van Oss in de Haagsche Post, ca. 1918-1919), kennelijk door Amsterdamse ex-studenten die in zekere welstand leefden: ‘Dronken inboorling ons aangezien voor kapitalisten, doch hetzelve niet door ons laten aanleunen’. Vermakelijk en zonder veel moeite te lezen.

ZEELAND

1. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 875
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

2. BARTELSE, Marinus Van liefde en leven. (85 sonnetten in handschrift met versierde tussentitels). Zelfgemaakt fluwelen bandje. 102 p. Handschrift (rood en zwart), net en regelmatig: foutloos gespeld, zonder doorhalingen, met 4 decoratieve tekeningen in kleurinkt. Bundel van 80 sonnetten verdeeld volgens de seizoenen met getekende tussentitels in kleur, gevolgd door vijf thematische sonnetten, één met erbij geschreven ‘Herinnering Eindex. HBS 1915 Goes’. Aan het eind met veel krullen gesigneerd door de jeugdige dichter, Marinus M. Bartelse, ‘Goes, 30 Sept. 1916’. Voorkant met flinke slijtplek in het fluweel, alsof er een schildje of plakker is verwijderd. Gebruikssporen.
€ 95
* Tachtig Kloziaans geschreven sonnetten (‘Ik ben een koning en regen gedachten’), alle voorzien van een in rood geschreven titel, vol clichés: ‘Hoog in de takken ruischt een eenzaamheid’, ‘kristallijne waterdroppen’, met veel ‘deez” en gewrongen circonflexe-samentrekkingen, een ‘geurig grasveld’ met ‘gulden boterbloemen’ – maar ook af en toe een glimp van de aardse werkelijkheid van deze naar liefde smachtende Zeeuw die nog in de schoolbanken zat: een ‘snikheet schoolgebouw’, en in het sonnet ‘Examenslaafjes’: ‘Ziet, in den hoek gedoken, zit een brekebeen, die (…) afwacht – en niet zonder reên!’.
Bartelse (1897-1966) was 18 jaar toen hij dit boekje afsloot. Hij woonde in Goes en Kloetinge en was tot 1938 werkzaam als leraar Duits. In 1942 zien we hem in Delpher voorbijkomen als ‘Zeeuwsche volksdichter’ die op de radio in Zuid-Bevelandsch dialect gedichten voordraagt, en tevens als Blokhoofd voor de Winterhulp. Later fungeerde hij langdurig en tot volle tevredenheid als boekhouder bij een garagebedrijf.

3. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger. (Middelburg, G.W. den Boer, 1924). Geniet. 20 p.
€ 22
* Rijkse 2.79.

4. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren). Middelburg, Den Boer, 1925. Linnen. 40,6 x 35,6 cm. De tekst werd afgedrukt in facsimile van de door Frits Lensvelt gekalligrafeerde tekst. Gedrukt in een oplage van 950 genummerde exemplaren. [2e druk, 1e druk in deze luxe vorm]. Linnen vuil. Exlibris.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op beter papier, gesigneerd door Boutens en Lensvelt onder het colofon. Los bijgevoegd: Namen der medewerkers aan het gebarenspel. Vouwblad. 35,2 x 26,8 cm. Fraaie uitgave in reusachtig vierkant formaat. Rijkse 2.85.

5. HONTENISSE Drie reçu’s gedateerd 23 December 1838 van Jacobus Marius Callenfels (1807-1878), ontvanger der Domeinen van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij te Hontenisse. Drie eenzijdig beschreven papieren van ca. 10 x 21 cm, beschreven in redelijk leesbaar handschrift voorzien van een handtekening van resp. J.F. Buyens, A. van Demoortel en J.J. van Waterschoot.
€ 100
* Voor het vervoer van zand en het aanleggen van wegen: 20, 24 en 172 gulden.

6. KLAASSE, Piet Handgeschreven brief aan Guus & Annie Marquinie-Vercruysse. 22 x 17 cm. Op een uitnodiging voor een tentoonstelling (1976). Eén blad. Gesigneerd (ook nog eens op de bedrukte kant), niet gedateerd. 8 regels tekst. Horizontale vouw. Met twee reproducties en een krantenknipsel in een envelop met plaksporen.
€ 15
* Klaasse is blij met de ‘fanmail’; hij is evenals het echtpaar Vercruysse zelf Zeeuw van afkomst, maar had nooit een expositie in Zeeland.
Piet Klaasse (1918-2001) was tekenaar en illustrator, hij maakte verschillende Kinderboekenweekgeschenken.

7. LOHMAN, Anneke Oertaal. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan Hans Warren). Amsterdam, De Beuk, (1990). Ingenaaid met omslag. 44 p. 1e druk.
€ 12
* Uit de bibliotheek van Hans Warren, die de bundel van Ria Zifkamp cadeau kreeg, voorzien van een fraaie handgeschreven, gesigneerde opdracht van Lohman op de Franse titel: ’24/3/ ’93/ Voor Hans Warren,/ In jouw geheime dagboek/ lees ik je verborgenheden/ spiegel van het verleden./ Anneke Lohman’.

8. (WARREN, Hans) Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil). (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis), 2011 [= 2012]. Verguld linnen (Boekbinderij Van Dijk). (36) p. 1e druk. Met los Erratum (waarin het oplageaantal werd verbeterd).
€ 35
* Eén van de 35 luxe-exemplaren, waarvan slechts 20 voor de handel bestemd, gedrukt op gevergeerd papier en gebonden in wijnrood linnen door Boekbinderij Van Dijk. Tegen het achterplat is een papieren tasje gemaakt, waarin een genummerde leporello van twee nagelaten, niet eerder gepubliceerde gedichten van Hans Warren, met de hand gezet uit de Gill en de Romulus en gedrukt in zwart en rood door Nick ter Wal.

9. WARREN, Hans Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek). [Vlissingen], Provinciale Zeeuwse Courant, 1970. Geniet. 48 p. Met een portret door Jack PRINCE. 1e druk.
€ 12
* Uitgave t.g.v. de uitreiking van de Pierre Bayle-prijs voor de kritiek. Het boekje bevat vier gedichten en zeven kritieken uit de Provinciale Zeeuwse Courant, o.a. over Maria Dermoût, Pierre Louys.

10. (ZEELAND). VANDENBERG, Joris, en GEMERT, Wil van [Margriet] Cees. [Middelburg], eigen beheer, 1990. Geniet. 16 p. incl. (geïllustreerd) omslag. 1e druk.
€ 35
* Uitvoerige kristelijk-filosofische beschouwing uitgesproken bij het huwelijk van ene Cees en Margriet (aangeduid met de bloem, vandaar de vierkante haakjes in de titel) op 7 november 1990. Joris of Johan Vandenberg, getrouwd met Wil van Gemert (overl. 2003) was de auteur van een aantal spirituele boeken, verschenen bij Desclée de Brouwer. Achterop het boekje een stadspoort bij de Abdij in Middelburg. In de tekst wordt het adres van de gelieven genoemd: Groot Paradijs 7, eveneens in Middelburg. Gedrukt in zeer geringe oplage (alleen voor de feestgangers) naar handschrift.

NOORD-BRABANT

1. BREDA – BETON De nieuwe watertoren in den Belcrumpolder te Breda. In: Technisch I.G.B. Nr. 37, Jan. 1936. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton-Bouw, 1936. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (2), 18 p. Met 11 grote foto’s en drie architectonische tekeningen in zwartwit. Begeleidende tekst van P. Hornix, de architect van de watertoren. Voorin en achterin geïllustreerde advertenties. 1e druk. Prima staat.
€ 45
* Verbluffend technisch tijdschrift met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote foto’s van de modernistische watertoren aan de Speelhuislaan in aanbouw en gereed. Het Technisch-I.G.B.-blad verscheen onregelmatig van 1926 tot in de jaren vijftig, aanvankelijk steeds met dezelfde monumentale omslagillustratie (in offset uitgevoerd).

2. CORSTIAAN, Peer Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst). Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 15
* Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff zeer onlangs Peer Corstiaan en ’t Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.

3. (HERTOGENBOSCH, ‘s). SCHUYLL, Everhardus H. Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S’hertogenbosch, als oock van t’Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s’Hertogen-Bosch. ‘s-Hertogenbosch, Ian van Turnhout, 1633. Perkament. (12), (182) p. 1e druk. Flink gat in de band, reparatie en bruine vlekken. Het binnenwerk van het boek is in goede staat.
€ 180
* Fel anti-jezuïtisch (‘Iesu-wyten’) en anti-rooms-katholiek boekje, uitgegeven met steun en een subsidie van de protestantse Bossche autoriteiten. Puntsgewijze reactie op Tafele des Gheloofs (1617) van de jezuïet Jacobus Stratius. Schaarse Bossche publicatie.

4. (HERTOGENBOSCH, ‘s) / Joseph HAYDN Programma der feesten, te geven ter gelegenheid van de viering van het 700jarig bestaan der stad ‘s-Hertogenbosch. 17-23 juli 1885. ‘s-Hertogenbosch, C.N. Teulings, 1885. Geniet. 20, (38), (28) p. Niet afgesneden. Met mooie advertenties achterin, waaronder één (van Handelsdrukkerij Teulings) in kleuren. 1e druk. Bruine vlekjes voorop, naam voorin met datum 1969.
€ 35
* Uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn met complete bezetting van koor en orkest én met de complete tekst in het Duits.
De in rood en zwart op blauwgrijs gedrukte omslag is aan de voorkant versierd met een historiserende tekening, aan de achterkant met een interessante advertentie annex prijslijst van boekbinderij C. Nederveen: waar een halflinnen octavo boekband voor 80 cent te leveren was, kostte een kalfsleren band 3,80 gulden en een boekband van heelmarokijn f. 4,75. Het werkloon voor het in de band zetten kostte 35 cent en de kop vergulden veertig cent.

5. (HERTOGENBOSCH, ‘s). GEDENKBOEK(JE) 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging “Eigen Bezit” opgericht 18 januari 1903, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang. Den Bosch, Eigen Bezit, 1923. 20 x 12 cm. Genaaid met groen koord (met kwast). 8 p. Op kunstdrukpapier. Gaaf!
€ 15
* Mooi uitgevoerd met omslag in goud en groen. Inleidend voorwoord van A. van Veldhoven. Op het uitvoerige programma onder meer de operette ‘Studentenwraak’ en het blijspel ‘Inkwartiering, of Zes jaar de bruid’.

6. (HERTOGENBOSCH, ‘s). HEINSIUS, Daniel Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno MDCXXIX gestarum Historia. Cum Privilegio. Leiden, Elzevier, 1631. 29 x 20 cm. 18e-eeuws? gestippeld kalfsleer. (12), 143, (25) p. Met gegraveerde titel (ontworpen door Cornelis Claeszoon Duysend) en 10 prenten (o.a. van W. Hondius), deels uitslaand of over twee pagina’s: kaarten en technisch-schematische weergaven. Geheel in het Latijn. Met een voorrede en een lofdicht van Constantijn Huygens (‘In Danielis Heinsii Equitis Ad Sylvam Ducis, alibique in Belgio, aut a Belgis, rerum gestarum Anno MDCXXIX Historiam’, later opgenomen in Momenta desultoria). 1e druk. Band wat versleten. Prenten bruingevlekt, het hele boek is deels watervlekkig.
€ 400
* De eerste uitgave van Daniël Heinsius’ verslag van het kostbare, maar uiteindelijk succesvolle beleg van de door de Spanjaarden bezette, strategisch gelegen vestingstad ‘s-Hertogenbosch door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje in 1629.
Interessante provenance: op de titelpagina is met sierlijke krullen in de titelcartouche geschreven ‘Del Marchese Sfondrato/ Ant.fl. 3-14’. Dit kan alleen Sigismondo Sfondrati, markies van Montafia betreffen, een Italiaanse generaal in het Spaanse leger, die in 1637 aan het Beleg van Venlo deelnam en na een lange carrière in de Tachtigjarige Oorlog in 1652 zou sneuvelen bij Grevelingen (Gravelines). Allicht was een werk over de verovering van Den Bosch voor Sfondrati een belangrijk studieboek. Van hem is dit boek dus gekocht voor drie gulden en veertien stuivers.
Een tweede provenance wordt verklapt door een uitvoerige Latijnse inscriptie op het schutblad, deels in dichtvorm, waaruit blijkt dat Magister Petrus Coveliers van het Gymnasium van Hoogstraten het boek als prijs heeft uitgereikt aan de jeugdige Wilhelmus Swaeck uit Rotterdam, en wel op 28 augustus 1770, een ‘probus ac ingenius adolescens’, de beste van zijn klas. Wellicht is deze Rotterdamse snaak de W. Swaeck die in 1786 tot pastoor te Noordwijkerhout werd benoemd, en tevens de in 1798 te Noordwijk woonachtige W. Swaeck die een van de duizenden was die aan de Eerste Nationale Vergadering verzochten om een Constitutie voor het Bataafsche Volk.
Kortom, een boek dat zijn waarde als studiemateriaal in verschillende eeuwen heeft bewezen!

7. (HERTOGENBOSCH, ‘s). OUDENHOVEN, Iacob van Silva-Ducis Aucta & Renata of een Nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s’Hertogen-Bossche, vervatende des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van ’t Capittel, ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. (&) Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van ’s Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten (&c.). s’Hertoghen-Bossche, Gedruckt by Ian Scheffers, ende Iacomina van Oudenhoven, weduwe van Isaac van Dockum, 1670. Perkament. (10), 242; (6), 152 p. Voorin een gegraveerde titel met wapenschilden en een panorama van Den Bosch. In beide boeken het drukkersmerk met schaapherders (‘scheffers’). De stevige perkamenten band is stoffig en gevlekt, voorzien van meetkundige lijnen (!?), achterop blauwe vlekjes en er zijn geen opgeplakte schutbladen. Toch een goed exemplaar, gedrukt op mooi papier.
€ 275
* Twee standaardwerken over ‘s-Hertogenbosch, zoals gewoonlijk samen in één band gebonden.

8. KAPTEIJNS, Harrie Envoy. Den Bosch, eigen beheer, 1956. Oblong 10,5 x 21,5 cm. Geniet. 56 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren ter gelegenheid van de Derde Bossche Kunstmarkt. Omslagtekening en vormgeving Jules Verschuren. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Bijzonder origineel boekje, geheel in reproductie van Kapteijns’ handschrift. Effectieve vormgeving: zwarte schutbladen, de gedichten en hun titels staan niet op een vaste plaats op de pagina. Harrie Kapteijns (1917-1987) schreef verschillende studies over (Brabantse) dichters, en ook over De Gemeenschap. Hij publiceerde slechts twee dichtbundels, en dat is jammer.

9. (KOENEN, Marie) De werken van Marie Koenen. Utrecht, Het Spectrum, [1948]. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Keurig.
€ 15
* Begeleidingsboekje voor de verzamelde werken van Marie Koenen, die door Het Spectrum in zeven delen werden uitgegeven van 1948-1952.

10. KUIJPERS, Jehan Rozemarinus. (Tricht aan de Maas, Uitgeversmij Fa. Ernest van Aelst, 1945). Ingenaaid. 26 p. Gezet uit de Houtsnedeletter van André van der Vossen en gedrukt in rood, grijsrood, goud en donkergroen in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 25
* In quasi-oud-Nederlands geschreven verhaal dat in de late Bossche middeleeuwen speelt – inderdaad, rondom Jeroen Bosch. De titelfiguur heet op het omslag Rosemarinus. Kuijpers (1907-1983) was journalist van het Eindhovens Dagblad – en Chinareiziger vóór dat gewoon was.

11. KUIPERS e.a. (redactie), Frans Punt. Onafhankelijk literair tijdschrift. ‘s-Hertogenbosch, eigen beheer. Jrg. 1, afl. 2-3 (194). Geniet. 24; 28 p. met uitvouwkaart achterin. Vouw in achterzijde omslag afl. 2.
€ 30
* Twee van de in totaal drie verschenen nummers van dit fraai gedrukte en door Henri Titselaar van illustraties voorziene tijdschriftje. In het tweede nummer introduceert de redactie de dichter Hans Vlek, waarvan veel wordt verwacht; van hem zijn vijf gedichten opgenomen. Tevens bijdragen van o.a. Jan van Ommeren (een collage-pagina), Peter Schuddeboom en Johan Th. Stakenburg. Het derde nummer bevat bijdragen van o.a. Maarten Beks, Piet Jager, Frans Jansen, Paul Lucas, Hans Vlek en Frans Babylon (die op een afgedrukte foto in gesprek is met Punt-redacteur Kees Neeteson ‘over het nut van het eten van spaanse pepers ter bestrijding van buikgriep’).

Meer Philips vindt u hier.

12. (MICHELS, L.C.) Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17. [Tilburg], Niet-geïdentificeerde studentenvereniging / Studentenvereninging St. Leonardus, [1946]. 33 x 24 cm (omslag); 27 x 21 cm (tekst). Geniet. 26 (=32); 10 p. Gestencild. 1e druk. Omslag aan de randen gekreukt. De ‘Amen’kant van het omslag is wat gevlekt.
€ 65
* Gezamenlijk afscheidsnummer van twee Tilburgse studententijdschriften voor L.C. Michels (1887-1984), die in 1946 hoogleraar in Nijmegen werd. De inhoud bestaat grotendeels uit vermakelijke parodieën op taal- en letterkundige aangelegenheden (o.m. Bertus Aafjes wordt belachelijk gemaakt). De auteurs zijn vaak pseudoniem. Op het omslag twee mooie grote originele linosneden, de een, vermoedelijk, een portret van Wulfila (de vertaler van de Bijbel in het Gotisch – waar de naam van het tijdschrift Amen amen qitha izwis vandaan komt), de ander vertoont een kangoeroe. Helaas, ook van deze is de maker niet bekend. Boeiend.

14. (OSS). STEEGSTRA, Jos Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof). ‘s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1993. Vouwblad en losse zeefdruk in omslag. Los vouwblad met extra prent en overzicht van deze productie is bijgevoegd. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 18
* Eén van de tien Romeins genummerde exemplaren. Noord-Brabant in proza, poëzie en prent 12.

15. POIRTERSFONDS, Het In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds. (Eindhoven), Het Poirtersfonds, [1937]. 15 x 25 cm. Oblong. 8 p. incl. omslag. Met illustraties in kleuren. Geperforeerd, verder mooi.
€ 15
* Fraaie kleurenfolder van de katholieke boekenclub, genoemd naar de Brabantse jezuiet Adriaan Poirters.

16. REISALBUM NOORD-BRABANT Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen. Haaren, 1901. 19 bladen stevig papier in omslag. 24 x 19 cm. Eenzijdig beschreven, betekend in waterverf-kleuren en beplakt met kleine foto’s in door de art-nouveau en middeleeuwse handschriften geïnspireerde stijl. Blijkens een inscriptie op p. 2 als sinterklaascadeau aangeboden, mogelijk aan de ouders van een van de samenstellers. Omslag vooral op de rug wat versleten, hier en daar vlekkig.
€ 325
* Geheel getekend, zeer vermakelijk album ter herinnering aan reisjes van drie katholieke geestelijken, langgerokt, in de jaren 1900 en 1901. Voorin een kaart van de bezochte plaatsen: o.a. Moerdijk, Engelen, Den Bosch, Haren, Tilburg, Moergestel, Parijs en Lourdes. Getekend door H.W. van Enschot (1876-1945), later pastoor te Diessen. Bevat een vrolijke quasi-titelpagina ‘Zonnige dag te ‘s-Hertogenbosch, Leuke Uitgave van de Uitgeversmij El Trio’, met kleine maar duidelijke fotootjes van bezienswaardigheden van Den Bosch. Ook een fotoverslag van een vakantie in Langeweg en Moerdijk, van een verblijf in Parijs en in Lourdes en van het vertrek van een van de drie naar Noorwegen. Tenslotte een zelfportret van Henricus van Enschot als lid van het Sint Lucasgilde, het gilde van de kunstenaars. En Van Enschot was duidelijk een begaafd en geestig man. Maar waarschijnlijk heeft hij niet meer aan Sint Lucas geofferd na dit leuke art-nouveau-kunstenaarsboek.

20. SWINKELS, Carel Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Achterzijde omslag licht gevlekt. Inktstreep op pagina 11.
€ 15
* Exemplaar met uitvoerige handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Met een hartelijke groet van/ Piet van Bragt/ die 34 (vierendertig) jaar/ geleden al van de betere/ auteurs hield/ En natuurlijk ook van Sint Nicolaas (zie boven)/ 5/xii/MCMLXXXIX/ Thuys Duyvendael/ Nuland/ Noord-Brabant/ Carel Swinkels’. In de rechterbovenhoek schreef de vorige eigenaar zijn naam en de datum ‘5 Dec. 1955’.

21. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 375
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

22. (TOORIANS, Lauran). OLD IRISH Cétamon. (‘Cétemain’ or ‘May Day’ in Early Irish with Dutch translation). [Tilburg], Brandon Pers, 1997. Oblong 13 x 17 cm. Original wrappers. 28 p. With Irish illustrations in red and green. 1st edition. Fine condition.
€ 30
* The Old Irish poem ‘Springtime’ with introduction, note and translation into Dutch, a beautiful bibliophile book.

23. VERSTOCKT, Gaspar, als: Fr. G.V. ’t Leven en daden der Hertogen van Brabandt. Beginnende met het Iaer nae de geboorte onses salighmakers 615, tot den Iaere 1648. Zijnde een kort en bondigh verhael getrocken uyt verscheyde auteurs door Fr. G.V. Antwerpen, Arnout van Brakel, 1664. 12 x 7 cm. Halfleer met gemarmerde platten (1e helft 19e eeuw). (12), 446 (=430) p. Met gravure van het wapenschild van Amand III van Horne. 1e druk. Rug sleets. Twee inscripties op het schutblad, een uit de 19e eeuw en een gedateerd 1966. Kort afgesneden.
€ 100
* Beknopte geschiedenis van de hertogen van Brabant sinds de vroege middeleeuwen, nog altijd goed leesbaar. Gaspar of Kasper Verstockt (of Verstock) was priester, evenals zijn beschermheer Amand III van Horne. De paginering van dit boekje bevat enkele fouten: p. 151-158 en 323-332 zijn overgeslagen, en p. 429-430 komt tweemaal voor, maar met verschillende, keurig doorlopende tekst: dit boek is compleet.

24. VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. Den Haag, Althaea Pers, 2001. Onopengesneden vouwblad met koordje in omslag, in envelop, met los bijgevoegde kleurenfoto. Vervaardigd in een oplage van 15 ‘op de pers’ genummerde exemplaren.
€ 55
* Mooi rood boekje over een boekenkist van een liefhebber in Tilburg. Althaea 52.

LIMBURG

1. Anoniem Twie Leedjes. Terhorst, Jeroen Prop, 1986. Ingenaaid. 4 p. Gedrukt door Jeroen Prop in 60 genummerde exemplaren.
€ 15
* Gesigneerd door de jeugdige drukker onder het colofon. Twee liedjes die op zondag na ‘Vasteloavend’ gezongen worden door kinderen in het dorpje Banholt in Zuid-Limburg.

2. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Harp-accoorden. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1886]. 13 x 9 cm. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Klein teer boekje met een enkel vlekje, maar in goede staat.
€ 15
* Domineespoëzie van de jeugdige predikant (1858-1922) in het Limburgse Beek en Geulle. Over evolutie en andere vraagstukken, maar Hugo van Rossem richtte ook een gedicht aan de uitvinder van het Volapük, een katholieke priester.

3. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Losse schakels. Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1887]. 14 x 10 cm. Versierd linnen. 44 p. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 15
* Poëzie van een jonge, in Limburg zeer actieve dominee (1858-1922), op dat moment predikant in Beek en Geulle. Deels christelijke gedichten, maar ook verzuchtingen als ‘Wetenschap zonder openbaring’, ‘Zaken-mannen’, ‘Sommige liberalen’ en ‘Vergaderingen’. Mooi, typisch 19e-eeuws klein dichtbundeltje.

4. BETON IN DE STAATSMIJN MAURITS De tweede Kolenwasscherij op Staatsmijn Maurits. In: Technisch I.G.B. Nr. 18, April 1931. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton Bouw, 1931. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (4), 22 p. Met veel grote foto’s in zwartwit. 1e druk. Prima staat.
€ 25
* Verbluffend technisch tijdschrift over utiliteitsbouw met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote afbeeldingen van de kolenwasserij bij Geleen in aanbouw. Dit blad verscheen onregelmatig van 1926 tot in de jaren vijftig, de eerste tien jaar steeds met dezelfde monumentale omslagillustratie (in offset uitgevoerd). NB. Het tijdschrift is te groot voor onze scanner.

5. (CUYPERS, Pierre) Dr. Cuypers Gedenkboek 1827-1927. Zonder plaats, “Limburg”, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst, 1927. 22 x 15 cm. Ingenaaid. 114 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets versleten. Wat roestig. Achterin een hele pagina aantekeningen over Cuypers in rode balpen.
€ 30
* Met bijdragen van een groot aantal notabelen met als eerste minister Waszink, maar ook van Lodewijk van Deyssel en zijn zuster Elisabeth Alberdingk Thijm en de architecten Henri Evers en Jan Stuyt. Ook met een ledenlijst en andere gegevens van het Eere-Comité voor Cuypers en van het Genootschap “Limburg”. De ontwerper van het horror vacui-rijke omslag wordt helaas niet genoemd.

6. (CUYPERS, Pierre) Dr. Cuypers-nummer. Het Gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke Kunst- en Oudheidkunde. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde. September 1921. Utrecht, St. Bernulphusgilde, 1921. 27 x 20 cm. Ingenaaid. (64, 10) p. Rijk geïllustreerd in bruin. 1e druk. Omslag gevlekt en verkleurd. Met bibliotheekstempels. Van binnen in goede staat.
€ 30
* Met bijdragen van o.m. Joseph J. Cuypers, Huib Luns en Jan Stuyt. O.a. foto’s van Haarzuilens in aanbouw.

7. ERENS, Frans Aanteekeningen over de school van Beuron. [1909]. Garenloos. Onopengesneden. 18 p.
€ 60
* Apart gepagineerde overdruk uit het Annuarium der R.K. Studenten in Nederland. [Auteursexemplaar uit de nalatenschap van Erens].

Zie over Frans Erens ook deze nieuwsbrief, en even googlen op ‘Fokas’ & ‘Frans Erens’ levert nog een aantal titels op.

8. FRANQUINET, Edmond Vluchten. Maastricht, (J.M. Veltman), 1933. 29 x 22 cm. Ingenaaid met fluweelpapier. 56 p. Gedrukt door Veltman in Banzay de luxe in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Initialen (in acht kleuren) en omslagtekening van P. Coenen. 1e druk. Omslag heeft wat roestplekjes, verder mooi en gaaf.
€ 35
* Niet alleen interessant voor Veltman-, maar ook voor luchtvaartminnaars: een groot art-decoboek met vliegverhalen. Toepasselijke aeronautische initialen en titel- en omslagvignetten.
Edmond Franquinet, een neef van Robert, was rechter in Maastricht en sterk betrokken bij allerlei aspecten van luchtvaart (o.a. radioprogramma’s). Ook was hij de schrijver van een biografie van Jules Verne.

9. FRANQUINET, Robert Marat de marskramer. Heemstede, Hofboekerij, [1952]. Linnen. 240 p. 1e druk. Rug verkleurd.
€ 25
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan ‘de schrijver van Verworpen Christendom’, i.e. Henri Bruning, gedateerd ‘Voorjaar ’53’. Historische roman over Jean-Paul Marat, eindigend met de moord door Charlotte Corday.

10. FRANQUINET, Robert De laatste dageraad. Verzen. Heerlen, Wijnants C.V. Uitgeverij, (1946). Ingenaaid met flappen. 28 p. Gezet uit de Magere Egmont en gedrukt door J.W. VELTMAN in donkerrood en zwart op Propatria Antiek van Van Gelder in een genummerde oplage van 300 exemplaren. Met omslagtekening/ frontispice van Edmond BELLEFROID. 1e druk. Aan de randen heel licht verkleurd.
€ 25
* Mooi uitgevoerde dichtbundel. Bijgevoegd: Charaksis, een bundel van dezelfde auteur (Den Haag, Stols, 1946, 1000 exemplaren).

11. FRANQUINET, Robert Een oogappel vol rhythmestoringen en struwelen. Maastricht, De Argonautenpers, 1948. Ingenaaid met flappen. 34 p. Gezet uit de Firenze en gedrukt door J.W. VELTMAN in helderrood en zwart op Oudhollands Van Gelder in een beperkte oplage. 1e druk. Wat gekreukt. Voorin verkleurd door inliggende papieren. Naam voorin.
€ 25
* Met inliggende recensie uit het dagblad De Tijd en een gedrukt adresbriefje van Drukkerij W. Veltman aan ‘WelEd. Heer A. Munnichs/ Redactie Roeping’.

12. FRANQUINET, Robert De anarchie der ontdekkingstochten. Manifest ter verdediging van de werkelijkheid in de beeldende kunst. 1949. Maastricht, Uitgeverij Veldeke, 1949. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 20
* Naar aanleiding van de tentoonstelling Facetten in het Haagse Gemeentemuseum. Franquinet stelt Charles Eyck en Constant Permeke tegenover de dadaïsten, maar ook tegenover Delvaux.

12 a. FRANQUINET, Robert De wijnstok in de sintels. Heerlen, Wijnants C.V. Uitgeverij, [1948]. Ingenaaid met flappen. 48 p. Gezet uit de Vette Egmont en gedrukt door J.W. VELTMAN in donkerrood en zwart op Van Gelder in een genummerde oplage van 125 exemplaren. Met omslagtekening/ frontispice van Edmond BELLEFROID. 1e druk. Aan de randen wat verkleurd.
€ 25
* Ontroerende dichtbundel ter nagedachtenis van Marcel Bellefroid (1922-1944), de zoon van Edmond en getalenteerd kunstenaar, die na Duitse gevangenschap aan TBC wegkwijnde.

13. HERBERGHS, Leo Mijn gezamenlijk geknor. (Met tekeningen van Joseph Kerff). Heerlen, Huis Clos, 1991. Ingenaaid met omslag. 32 p. Oplage 225 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Grappige overdenkingen van de Limburgse schrijver. Huis Clos 8.

14. JASPAR, Edmond ‘Missionaris’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in zwarte en rode inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 38 regels. Gedateerd ‘Mastreech, 27 Mei 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 90
* Edmond Jaspar (1872-1946), kantonrechter te Maastricht en bevorderaar van de streektaal. ‘Ze lèven-is ontbering, daag en nach’. Een lang gedicht in het Mestreechs, keurig voorzien van eigenhandige woordverklaringen in rood!

15. KEMP, Mathias ‘In moddergrauwen, warmen najaarsnacht.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 16 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Fragment uit het dramatische gedicht ‘De groote Drijver’, in barokke taal geschreven (‘nog dof gerol van groote, koninklijke donders’).

16. KEMP, Math. Naar den uchtend. Een bundel verzen. Maastricht, F. Schmitz, 1917. Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Omslag verbleekt. Wat roest. Twee namen voorin: And. Munnichs (1976) en J.W. Nols (1917). Twee pagina’s verkleurd door krantenknipsel uit 1917.
€ 15
* Behalve poëzie ook enkele spelen.

17. KEMP, Mathias Limburg in den Wereldbrand. Maastricht, Uitgeverij “Veldeke”, 1946. Halflinnen. 56 p. 1e druk. Net exemplaar. Inscriptie voorin.
€ 15
* Beschouwingen over de oorlog, de bevrijding en de niet altijd prettige nasleep ervan. Schaars boek van Math Kemp.

18. KEMP, Pierre Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan). Bloemendaal, Arcadia Pers, 1964. Geniet. (32) p. Omslagtekening van Pierre Kemp. Met ingeplakte foto (prentbriefkaart). Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 60

19. KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINK Twee bloemen van Limburg’s bodem. Eindhoven, Het Poirtersfonds, 1935. Ingenaaid (voorzijde omslag ligt bijna los). 184 p. Stempeltje op omslag en op titelpagina. 2e, herziene druk van Zuster Beatrijs (Maastricht 1920).
€ 20
* Exemplaar met ‘V.d.S.’ (in het handschrift van Pierre Kemp) op titelpagina.

20. KOENEN, Marie ‘De laatste vaart…’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 24 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Handgeschreven fragment uit ‘De wachter’, een van Koenens Sproken en legenden (1916).

21. (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze Sjablonen van herinnering en toeval. De procédés van Ben Leenen. (Maastricht, The Elephantine Press, 2016). Garenloos. (24) p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Met kleurenafbeelding van de prent ‘The Landscape near an Aerodrome’ en op de drukpers vervaardigde kleurenprent als omslag.
€ 25
* Gesigneerd door Leenen en Steenstra.

22. (LEENEN, Ben). STEENSTRA, Sytze Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder. Voor Ben Leenen. (Maastricht, The Elephantine Press, 2015). Garenloos. (24) p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Met afbeeldingen in grijs, en op de drukpers vervaardigde kleurenprent als omslag.
€ 25
* Gesigneerd door Leenen en Steenstra. Over de invloeden waarmee Leenens kleurenprenten tot stand komen, onder meer van Robert Rauschenberg en John Cage. Uitverkoren toeval.

23. NOTERMANS, Jef De Mosaanse minnezanger Henric van Veldeke. (Nr. 3 van 160 genummerde exemplaren). Maastricht, ‘De Nachtuilen’ (J.W. Veltman), 1958. 34 x 22 cm. Ingenaaid. 48 p. Met een portret van Hub. Levigne. Gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt in rood, blauw en zwart op Pro Patria-papier van Van Gelder in 160 genummerde exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 45
* Dit is nummer 3 van de oplage, wellicht bestemd voor de dichter Paul Haimon, want diens naam is met pen bijgeschreven op p. 7 waar enkele bekende namen bedankt worden voor hun ‘morele steun’ voor Notermans! Prachtige uitgave in riant formaat, en wat doet de Lutetia het toch mooi als grote tekstletter.

24. ONDERWIJS ROERMOND Gedenkboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan 1896-1921. Roomsch Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom Roermond. Roermond, H. van der Marck & Zonen, 1921. Ingenaaid. 100 p. Geïllustreerd. Achterin fraaie advertenties. 1e druk. Mooi en gaaf.
€ 25
* Met opstellen en gedichten.

25. REVE, Gerard De Avonden. (Programmaboekje). Maastricht, Maastrichts theaterensemble Het Vervolg, (1997). Geniet (8) p. Programmaboekje van een toneelbewerking van De avonden. Met een noot van de regisseur en een brief van Reve aan het gezelschap, afgedrukt in facsimile van het handschrift én in transcriptie. Op het omslag zien we het konijn (uit De avonden) en een stukje tekst in facsimile van het handschrift met een kroontjespen.
€ 15

KONINKLIJK HUIS

1. (BEATRIX, Prinses) Officiëel programma van de feestelijkheden ter gelegenheid van de Blijde Gebeurtenis in ons Vorstenhuis. Een nieuwe Oranje-appel wordt toegevoegd. Dordrecht, zonder uitgever, Januari 1938. Geniet met oranje omslag. 8 p. Wat gevlekt en gekreukt.
€ 20
* Dit Officieel Programma verscheen vóór de geboorte, dus het geslacht van het Koningskind was nog niet bekend! Uitvoerige opsomming van de deelnemers aan en de route van de optocht ‘onmiddellijk na ontvangst van het bericht der Geboorte’ compleet met hoornblazers en herauten, een defilé, kinderfeesten, een zanghulde met het Wilhelmus en drie liederen, alle geschreven door A.J. Scheurkogel, gevolgd door de opvoering van een operette door de leerlingen van de Dordtse Schoolvereeniging, een Groote Lichtstoet en het Ontsteken van den Vreugdeboom. Wat een genot! Niet in de NCC.

2. BERGH, J.A. de Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. Den Haag, C.H. Susan Jr., (1880). Ingenaaid. 44 p. Met het wapen afgebeeld als frontispice. 2e, aanmerkelijk vermeerderde druk. Voorop in handschrift ‘A.C. van Haeften’. Inliggend een identieke afbeelding van het wapen, als knipsel uit een andere publicatie.
€ 20
* Pamflet over de onvolkomen wettelijke tekening van het Nederlandse wapen en dat van koning Willem III. Met gedetailleerde beschrijvingen uit de welversneden pen van de journalist Jacobus Adriaan de Bergh (1844-1888), auteur van het tijdschrift ‘Haagsche Penkrassen’.

3. BEVERSLUIS, Martien De Cracht van ’t Landt bestaedt. Baarn, Bosch & Keuning, [1938]. Ingenaaid (op Chinese blokboekwijze gebonden) met ruim uithangend sierkoord. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Rug deels ingescheurd.
€ 15
* Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van het prinsesje Beatrix. Artistieke vormgeving door Karel Hoekendijk.

4. DUINKERKEN, Anton van / Gerard BRUNING Zilveren bruiloft. [Nijmegen, Gemeentebestuur, 1962]. 46 x 28 cm. Rijmprent. Met illustraties door Gerard BRUNING. Gedrukt in rood en donkergrijs. Niet helemaal als nieuw (punaisegaatjes, plankbandspoortje).
€ 16
* Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard,

6. EMMA, Koningin Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934). Uit een notitieblok met één kartelrand. 8,1 x 11,8 cm. Eenzijdig beschreven. Wat gekreukt.
Verkocht
* Briefje van de Koningin-Moeder, na het overlijden van koning Willem III. ‘Meinem lieben Pathchen/ 31 Mai 1892/ Emma’. Dit briefje begeleidde ongetwijfeld een cadeau aan haar peetvader, van wie ons de naam onbekend is. Het handschrift van koningin Emma is zelden op de markt.

9. HOEKSTRA, Han G. Appeltjes van Oranje. Silhouetten: Frans ter Gast. Leiden, Sijthoff, 1948. Oblong 16 x 21 cm. Gedecoreerd karton. (48) p. 1e druk. Teer rugje wat beschadigd, randen iets versleten.
€ 16
* Leuke kindergedichtjes en silhouetten met als thema het Oranjehuis en de Nederlandse geschiedenis, waarbij de Tweede Wereldoorlog niet wordt vergeten.

10. (HUIS VAN ORANJE). KONINIGIN JULIANA IN SAN FRANCISCO 21 negatieven in originele envelop gemaakt tijdens het bezoek van Juliana en Bernhard aan San Francisco, 17-19 april 1952. 21 verschillende negatieven. 12,5 x 10,0 cm. Opschrift (getypt): ‘Holland – Queen Juliana – S.F. Visit – at palace Hotel – Mayor Elmer Robinson’ Naam van de fotograaf moeilijk te lezen, mogelijk ‘Needham’. Goede kwaliteit
€ 100
* Afkomstig uit het archief van het Amerikaanse dagblad The San Francisco Examiner. Foto’s van Juliana en Bernhard, van burgemeester Elmer Robinson en van het rijkelijk toegestroomde publiek.

11. HYDRAUDINE Jubileumuitgave 25-jarig bestaan Hydraudyne Groep. Boxtel, Hydraudine Groep, 1979. Versierd linnen met stofomslag. Ca. 200 p., waarvan 28 met tekst. Rug verbruind, klein scheurtje.
€ 30
* Zeer ongewoon jubileumboek: De eerste zinnen van de troonredes van H.M. Koningin Juliana van 1954-1979 werden op losse vellen gedrukt en met een toelichting in een blanco boek met fraaie kitscherige band gelegd. Het voorwoord ‘Aan onze relaties’ van de directie werd op een stofomslag gedrukt. Dat was het! Niet in de NCC.

12. JULIANA & BERNHARD Oranje-nummer Dagblad “Het Noorden” ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk. Gedrukt in oranje en zwart met een afbeelding van een stralende Juliana en Bernhard. 54 x 37 cm. Geïllustreerd. Gevouwen. 4 p. 1937.
€ 15
* Curieus genoeg met aanduiding van de drukker: ‘De Boer, Tegal’. In Nederlands-Indië dus. Met artikelen over de bruidegom: ‘Een veelzijdig ontwikkeld persoon, met een vroolijk, doch ernstig karakter’, maar ook over de bruid: ‘De Prinses als Keukenprinses’.

14. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana – Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. (Utrecht, Nederlandsche Spoorwegen, 1936). 17 x 11 cm. Omslag met afbeelding van het prinselijk paar in goud en kleur. 96 p. 1e druk. Kleine gebruikssporen.
€ 20
* Speciale uitgave voor de heuglijke dag! Voorin reclame en inleiding over de belangrijke maatregelen en wenken voor hen die op 7 januari naar Den Haag wenschen te reizen.

15. NIEUWENHUIS, Jan, Jop POLLMANN en Marius MONNIKENDAM Oranje-avond. Ontwerp en teksten Jan Nieuwenhuis, liederen: J. Pollmann, muziek-arrangementen: M. Monnikendam. Zonder plaats, Ons Leekenspel, 1938. A4. Omslag met feestlint. 32 bladen, eenzijdig gestencild. 1e druk. Iets gevlekt.
€ 25
* Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Veel aandacht voor prinses Beatrix. Liederen en gedichten (o.a. van Vondel, Huygens, Ed Hoornik, J. Alberdingk Thijm en Gabriël Smit. De Bruiloft van Kloris en Roosje, een verhaal ‘Het verre Oosten’ van G. de van der Schueren, en diverse andere bijdragen.Aardig omslag met een dans rond de oranje meiboom. Schaars.

16. NIEUWENHUIS, Theo Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Door de Feestcommissie. Amsterdam, Tresling & Co. Hof-lith., 1901. Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Onderkant wat gevlekt. Verguldsel van omslag niet helemaal gaaf, maar nog een erg mooie uitgave.
€ 100
* Nieuwe Kunst in optima forma: omslag van zwaar papier met rijke vergulding en blindstempeling. Binnenwerk omvat de teksten van de dialoog ‘Proloog’ van M.G.L. van Loghem, vertolkt door Rika Hopper en Anna Klaasen, het Brautlied uit Lohengrin en een fragment van de Götterdämmerung, plus het veelomvattende galaprogramma, gevat in lichte botanische sieromlijstingen van Nieuwenhuis. Ondanks de lichte schade een jugendstilpublicatie om trots op te zijn.

17. OORT, Jan van Koningin Wilhelmina (?) als jonge vrouw. Originele potloodschets. Geknipt uit een blad geschept tekenpapier met watermerk. 160 x 130 mm. Verso een meer schetsmatige tekening van een wassende vrouw, met daaronder een rood stempeltje ‘Atelier Jan van Oort 1867-1938’. Aan twee kanten wat rafelig.
€ 50
* Driekwart-portrettekening van een staande jonge vrouw met hoed, van wie het gezicht in schaduw is gehuld. Het profiel van het gezicht, de houding en de breedgerande hoed roepen de kenmerkende gestalte van koningin Wilhelmina in gedachte, zoals zij er in de periode na haar huwelijk (1901) uitzag.
Jan van Oort was verantwoordelijk voor de illustraties in de Verkade-albums Lente-Zomer-Herfst-Winter en vele vergelijkbare publicaties.

18. SOESTDIJK Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd. Zonder plaats of uitgever, ca. 1865. 9,5 x 7,5 cm. Zonder omslag. (16) p. Met afbeeldingen. Wat vlekkig.
€ 45
* Aandoenlijk populair boekje, misschien een souvenir, over Soestdijk en zijn bewoners: koning Willem II (de held van Quatre-Bras), zijn echtgenote Anna Paulowna en de twee op Soestdijk geboren jongere broers van Willem III, prins Hendrik en prins Alexander. Niets over dit boekje te vinden.

20. VICTORIA, QUEEN Empty envelope addressed in Queen Victoria’s own handwriting to the Duchess of Sutherland. Mourning envelope, cloth-lined on the inside. 10.5 x 22.5 mm. Recto handwritten address ‘The/ Duchess of Sutherland/ The Queen’. Recto handwritten address ‘The/ Duchess of Sutherland/ The Queen’ in the hand of Queen Victoria. Verso the Queen’s lacquer seal in black. Envelope roughly torn open, two vertical folds, a bit soiled.
€ 275
* Queen Victoria was great friends with Harriet Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1806-1868), but this envelope might have been addressed to her daughter-in-law as well, Anne Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland (1829-1888), who was Mistress of the Robes to the Queen from 1870 to 1874. The time window of this envelope is 1861-1888. It was in the autograph collection of eccentric journalist John Arlott.

22. WILHELMINA, Koningin Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942. [New York, Amerikaansche Regeerings Voorlichtingsdienst], 1942. Versierd oranje marokijn. Goud rondom. Geïllustreerd. 1e druk. Band iets gevlekt en aan de achterkant in de buurt van de rug wat geschaafd.
€ 95
* Uitgegeven op initiatief van de Voorlichtingsdienst en Amerikaanse zakenlieden, van wie Thomas J. Watson een kort voorwoord schreef. Met talloze naamsverwijzingen naar Nederlanders en Amerikanen die zich in de Verenigde Staten voor Nederland hebben ingezet.
Dit is een bijzonder exemplaar gebonden in oranje marokijn, met op de voorkant in blauw gedrukt een kaart van Nederland onder een ingelegd, in blauw en oranje op wit papier gedrukt wapen van Nederland. Onder de kaart staat de titel van het boek in een gotisch type. Achterop een kaart van de West en de Oost! Mogelijk een uitgeversband, gezien de bestempeling – de cliché’s moeten kostbaar zijn geweest. De boekband is bescheiden op een van de laatste schutbladen voorzien van een blindstempel: ‘Launder/ New York’. Het betreft hier de in Engeland geboren handboekbinder Alfred W. Launder (1867-1952), die vanaf 1929 de binder was van het Metropolitan Museum of Arts in New York, een man met grote naam in de Amerikaanse boekbinderswereld van zijn tijd.

23. WHITELEY, James Gustavus The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina. Zonder plaats, eigen beheer, 1899. Herbonden in linnen. (2), 18 p. Op geschept papier gedrukt. 1e druk. Met stempels: verwijderd uit de bibliotheek van de Dr. Abraham Kuyperstichting.
€ 25
* De ceremonie door Amerikaanse ogen. Whiteley (1866-1947) was een Amerikaanse bankier en diplomaat die het later zou opnemen voor de activiteiten van koning Leopold II in Kongo.

24. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!

25. WILLEM I, Koning Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Amsterdam, 1838. Plakaat. Lithografie en boekdruk. Aan de randen ingescheurd en wat sleets.
€ 65
* Grote, vrij vroege, vaderlandslievende litho.

26. WILLEM III, Koning Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III. 1. Minuscule briefomslag met twee ongetande zegels van 5 cent (cat. nr. 1, aan elkaar), afgestempeld in Zwolle, 28 augustus 1858 (?)
2. Briefomslag met een zegel van 5 cent (cat.nr. 7), afgestempeld in Goor, 25 februari 1871
3. Enveloppe met een zegel van 20 cent (cat. 24), afgestempeld in Deventer, 22 februari 1892. Met roze ‘aangetekend’-plakker en opschrift ‘Met ingesloten waarde honderd tien gulden’. Lakzegels op achterkant.
€ 100
* Zonder inhoud. Mooie, harmonische poststukken.

28. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. Muller 7344.

29. WILLEM III, Koning Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). 1. Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
€ 120
* Drie grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol goudgerand Oranjegevoel!

TEN SLOTTE

(SOUVENIR-ROOS). KLEDERDRACHTEN Rose de Costumes de Hollande. Hamburg, C. Adler, (Ca. 1860). 23 x 23 cm. Souvenirkaart die opengaat in waaiervorm met 14 grotere en 14 kleine kleurenlitho’s met typisch Nederlandse klederdrachten. Met de originele, versierde envelop (oudtijds met papier gerepareerd).
€ 140
* Charmant Victoriaans efemeer hebbedingetje voor de negentiende-eeuwse toerist. Adler publiceerde een omvangrijke reeks van deze buitengewoon knap gemaakte souvenirrozen, meestal met bezienswaardigheden van Duitse steden, maar dit is ter herinnering bedoeld voor degenen die vakantie hadden gevierd in de pittoreske Nederlandse dorpen.

 


Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.057 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: