antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Provincies van Nederland

Een nieuwe pagina voor onze boeken die met een plaats of provincie in Nederland te maken hebben. Dat kan literatuur zijn, kunst of zuivere topografie. U vindt hier oude bekenden én nieuwe aanwinsten.


Overzicht

Friesland 1-11
Groningen 1-59
Drenthe 1-13
Overijssel: Rijssen B1-B5
Gelderland 1-16
Utrecht 1-13
Noord-Holland 1-28
   Amsterdam 5-21
   Haarlem 22-28
Zuid-Holland 125-174
Leiden 1-8
   Voorburg 9-12
   Den Haag 13-36
   Rotterdam 37-55
Zeeland 1-16
Noord-Brabant 1-9
Limburg 1-10
Oranjehuis 1-16

FRIESLAND

1. ACHTERBERG, Gerrit Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Inst. voor dialectologie van de Akademie van Wetenschappen. Elk 12,8 x 8,8 cm. Circa 1950.
€ 600
* Achterberg was voor het Instituut werkzaam vanaf 1947. Op de kaartjes noteerde Achterberg onder welke namen diverse akkers, gronden en weilanden in de betreffende regio (voornamelijk Friesland en Noord-Holland) bekend waren. Op de kaartjes staan die namen, de plaatsen en soms met toevoegingen als ‘bouwland’, ‘wei of hooiland’ of bronvermeldingen. We komen poëtische benamingen tegen als ‘Huftelingesloot genaamd de boerenjans’, ‘Aaltjeland naast Jetskereed’, ‘Eeuwige Leven Achter Honk’, ‘Achteruit bij ’t Doodsveld’ en ‘aan de Bilhofreed’. 32 kaartjes dragen het stempel ‘Form. N.A.K. 1948/1949’.
Antiquaar André Swertz noteert: ‘De vorige eigenaar heeft mij verklaard dat hij dagen op het Instituut duizenden kaartjes heeft doorgekeken en van de bibliothecaris toestemming heeft gekregen de kaartjes te wisselen voor door hem gekopieerde kaartjes. Was een monnikenwerk!!, dat hierbij toch nog te gelde is gemaakt!’
Zie ook Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, p. 444.

2. BANGMA, K. Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868. Halflinnen opschrijfboekje met gemarmerde platten. 16 x 10 cm. 148 p. waarvan 100 beschreven, alle in een zeer leesbaar handschrift. Enkele inktvlekjes en krabbels, achterin enkele berekeningen in potlood. Rugje wat gesleten.
€ 125
* Mooi samengesteld logboek van een boerenbedrijf in Friesland, nabij Bolsward. Per jaar werden steeds twee pagina’s beschreven met aantekeningen over de oogst van groenten en aardappels en de prijzen van vee: hoogte- en dieptepunten en andere zaken die voor deze boer opmerkelijk waren. Het laatste beschreven jaar is 1916. Alle jaren werden geparafeerd ‘KB’. Voorin staat de naam K. Bangma. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier Klaas Bangma (1843-1935), die in 1868 in het huwelijk trad met Sjuttje de Boer, en woonde te Witmarsum.
Aardig zijn de details over het weer, de prijzen van haver, ‘garst’, tarwe, ‘erften’, ‘Munstersche’, ‘Hollandsche Meisjes’, ‘kanarizaad’, de ziekten en prijzen van koeien en schapen, maar soms ook andere onderwerpen, zoals ‘Telegraaf van Bolsward naar Harlingen gemaakt’.

3. FRIESLAND – HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland. Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Variërend van ca. 7 x 11 tot 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoezen. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 375
* Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. Er komt ook een G. Letterla voor. In het dorp Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer.

4. FRISIA Fryslan Kalinder 1924. Ljouwert, W.A. Eisma & Co., [1923]. 24 x 16 cm. Calendar between two cover leaves. Printed in blue, every week with a poem or a motto. With the original cords. Ticket and rubberstamp of the Friesch Genootschap library. A bit worn.
€ 45
* Very delicate Frisian calendar. Obverse with a linocut of a church.

5. KOMRIJ, Gerrit Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet uit de Atlas en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren. Kreukje.
€ 50
* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’). Koppermaandaguitgave.

6. (LEEUWARDEN). EEKHOFF, W. Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden, in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849. Oblong. 18 x 27 cm. Halflinnen met platten van wit glanzend papier, bedrukt in blauw, groen en rood. 48 p. met twaalf litho’s in zwart-wit, beschermd door vloeiblaadjes. 1e druk. Band wat versleten, vloeiblaadjes roestig. Voorin is een exlibris verwijderd, op het achterschutblad zijn drie rode plakkertjes aangebracht. Naaisel iets los.
€ 140
* Fijngetekende lithografische stadsgezichten van de Friese tekenaar Izaak Reynders.

7. LEEUWARDER COURANT Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806. Leeuwarden, Erven A. Ferwerda, 1806. 8 p. 1e druk. Niet afgesneden. Goede conditie.
€ 20
* Enkele namen: Bosma, Hanekamp, Hanekuyk, Joha, Jongsma, Kroon, Manger, Meurs, Sjaardema, Ypey en vele anderen (vooral notarissen e.d.). Deze krant bestaat uit twee in elkaar gevouwen bladen.

8. LOOIJENGA, André, POPKEMA, Anne, & SLOFSTRA, Bouke Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening. Leeuwarden, Wijdemeer, 2017. Karton. 240 p. Illustraties in kleuren. 1e druk. Mooi.
€ 20
* Bloemlezing van teksten over de Friezen vanaf Herodotus tot aan het jaar 1000 AD. Schuchtere titel, maar een mooi boek.

9. SURINGAR, W.H. Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838. Rebound in unprinted cloth. (2), XIV, 346 p. Uncut. Second edition. A bit browned.
€ 75
* Dutch book about visiting prisoners.

10. VRIES, Theun de Friesche sagen. Verlucht door Henk Persijn. Amsterdam-Leeuwarden-Groningen, Scheltens & Giltay-De Noord-Nederlandsche Boekhandel, [1925]. Ingenaaid. (4), 140 p. 1e druk. Rugje versleten. Naam en adres met balpen voorin.
€ 65
* Debuut van Theun de Vries, die in 1925 nog maar 18 jaar was! Inliggend een handgeschreven, gesigneerde brief (19 regels, gedateerd ’13/4/82′) van Theun de Vries aan ‘Geachte heer Hoekstra’. De heer Hoekstra uit Heerenveen had De Vries kennelijk geschreven over iemand uit de Faeröer, die het origineel van een tekst kende die De Vries meer dan vijftig jaar eerder in het boekje had geromantiseerd (‘Akrabjerg’), en waar hij over had verteld in een radiogesprek met Karel Prior. De Vries is evenals Hoekstra opgegroeid in Hardegarijp en hij vermeldt daar enkele details over: ‘De Foksegatten was een van de meest fascinerende grenzen van mijn kinderwereld’. Ook inliggend: een wenskaart waarop De Vries schreef ‘Met dank en/ Fryske groetenisse!’.

GRONINGEN 

0. AFSTANDSWIJZER Afstandswijzer voor de 60 meest voorkomende groote Stations van den Staatsspoorweg. Groningen, Viëtor & Co., Wijnhandelaren, (ca. 1900). 14 x 9 cm. Leporello. 6 p. Gedrukt in zwart en roze. Wat vlekkig. Achterop is een berekening geschreven.
€ 20
* Interessante Groningse reclame-uitgave. Een fles Mumm-champagne kostte fl. 3,50 en de trein van Den Haag naar Groningen legde 243 km af. Ook met het bekende logo ‘Vindicat atque Polit’.

1. ALTINK, J., & J. BOER De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting. Groningen-Den Haag-Batavia, J.B. Wolters, 1931. Original wrappers. 12 p. Illustrated. Two tipped-in plates in colors. 1st edition. Nice copy.
€ 90
* ‘The three colors. Drawing examples for primary school. Explanation.’ Advertising booklet for the series, that consisted of three sample folders and two exercise folders with blank paper. With enthusiastic text by Jan Altink (painter) and Jan Boer (teacher) and two pasted pictures. Jan Altink is one of the most famous members of the Groningen expressionist artists’ club De Ploeg. Other prominent members were Hendrik Werkman, Jan Wiegers and Johan Dijkstra.

2. AUDEN, W.H. Address to the Beasts. [Groningen], (Hester Verkruissen), 2002. Original wrappers. (16) p. Set by hand from the Gill and printed on Zerkall Bütten in an edition of 40 numbered copies. With 2 linocuts by Arjenne Fakkel. 1st edition.
€ 50
* Fine and youthful book production.

3. BAAREN, Theo van Getypte brief aan ‘Geachte Heer [Willem] Huijer’. 29,5 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Theo v Baaren’ en gedateerd ‘Groningen 19-10-1981’. 4 regels tekst. Met originele envelop.
€ 30
* Kort briefje aan de antiquaar Huijer over het toesturen van fotokopieën, waarover Van Baaren hem ‘naar beste weten’ zal inlichten. Vervolgens zond Huijer hem een kopie van pagina 16-17 van het door Van Baaren vertaalde T.S. Eliot-gedicht Braakland (1949), waarover onzeker was of de correcties van de hand van Van Baaren waren. Van Baaren noteerde op deze fotokopie: ‘De correcties zijn niet in mijn hand en ook niet door mij opgegeven. Theo v Baaren’.

4. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Beste Lenie [Schellekens]’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Herman’ en gedateerd ‘Groningen 25.10 ’83’. 32 regels tekst. Met originele envelop.
€ 190
* De schrijver stuurt ‘het beloofde boek’. Het was zijn bedoeling om ‘bij de beschrijving van die voettocht’ alle gastvrije mensen te bedanken, maar ‘door allerlei dingen’ vordert die beschrijving weinig. Eén van de dingen is de ‘spannende tijd’ die de schrijver achter de rug heeft: ‘het kapitale 18e-eeuwse huis waar ik nu al van ’44 af in woon en geheel mee vergroeid ben kan ik wel zeggen, zou executoriaal worden verkocht’. Dankzij de medewerking van ‘betrokken instanties en personen’ heeft de schrijver het pand zelf kunnen kopen, ‘voor een heel schappelijke prijs’. Volgt een beschrijving van het pand op Schuitendiep 31: ‘pal in het centrum, aan het water, een dubbele tuin en van binnen nog geheel in oude staat, niet door vertimmering verprutst, staat op de monumentenlijst’. Tot slot een uitnodiging: ‘Wij hebben nu ook een riante logeerkamer’.
Bijgevoegd: De filosofie van het belcampisme. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1972). Ingenaaid. 296 p. 1e druk. Met los vel Errata. Leesvouwen.
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Lenie Schellekens/ ter herinnering aan mijn bezoek/ bij haar na zoveel jaar op mijn/ voetreis door Noord Brabant in/ Augustus van 1983/ Belcampo’.

5. (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. De zilvercrisis. Groningen, J.B. Wolters, 1883. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Bovenaan flink gekreukt en verkleurd. Bibliotheekstempels e.d. (o.a. ‘Verwijderd/ Double/ Kon.Bibl.’).
€ 25
* Vroeger verplicht: het bewijsexemplaar van een boek, gezonden door de uitgever (J.B. Wolters, handtekening) aan de Koninklijke Bibliotheek, voorzien van een stempel van Posthumus, de Ontvanger der Belasting (handtekening, na ontvangst ‘voor regt’ van fl. 1,20), drie dikke blauwe stempels, waardoor dit boek een Echt Officieel Uitgegeven boek is.
Cort van der Linden (1846-1935) stond als pasbenoemd hoogleraar economie te Groningen aan het begin van zijn loopbaan. Van 1913-1918 was hij de Nederlandse minister-president.

6. BOER, Jan Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius). (Groningen, H.N. Werkman, 1929). Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in en oplage van 400 exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verschoten.
€ 100
* Echte stevige Grönnegse poëzie met illustraties van Jan Altink, de eerste druk, en de enige vervaardigd door Hendrik Werkman. Beiden waren lid van de Groningse kunstenaarssociëteit De Ploeg.

7. COHEN, Josef Ballade van Jaap. (Groningen, N.V. Boek en Wereld, 1960). 26 x 18 cm. Gevouwen blad (4 bedrukte pagina’s). Gedrukt op geschept papier in 50 genummerde exemplaren. 1e druk. Met wat thee- of koffievlekken.
€ 50
* Gesigneerd door de auteur. Een hoekig geschreven, daarom des te aangrijpender gedicht over Jaap, de Jood met zijn fruitkar op het Groningse Hereplein, die van een S.D.-er een appeltaart moest bakken. Cohen (1886-1965) was directeur van de Groningse Openbare Bibliotheek en een productief schrijver.

8. COHEN, Josef Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren). Groningen, Groninger Kunstkring “De Ploeg”, 1923. 20,6 x 16,8 cm. Gedecoreerd karton (origineel omslag meegebonden). (4), 66 p. 1e druk. Doorgaande vouw in rechteronderhoek van alle pagina’s.
€ 450
* Eén van de 25 luxe-exemplaren waarin alle houtsneden door Dijkstra gesigneerd zijn. Met een door Dijkstra in potlood geschreven colofon, waarin dit boek nummer 6 heeft gekregen.
Acht magnifieke houtsneden bij deze pure poëzie. Uit de hoogtijdagen van De Ploeg, en het jaar vóór de door Dijkstra geïllustreerde dichtbundel Ganymedes van Willem de Mérode. Fraaie toepasselijke, laat-twintigste-eeuwse kunstenaarsband, helaas niet gesigneerd.

9. COMMUNITY SINGING Zondagmorgen. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1980. Vouwblad. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op kringlooppapier uit de jaren 1940-1945 door Reinold Kuipers in een oplage van 20 exemplaren.
€ 90
* De tekst is afkomstig uit het in 1930 door H.N. Werkman gedrukte (en heden tamelijk zeldzame) Het pierement door Community Singing.

10. (DIJKSTRA, Johan). LJESKOW, N.S. De priesters. Uit het Russisch vertaald door S. van Praag. Bandontwerp Johan Dijkstra. Amsterdam, De Gulden Ster, [1931]. Versierd linnen (gesigneerd Johan Dijkstra). 352 p. 1e druk. Band wat vlekkig, boek heeft roest.
€ 25
* Opmerkelijk expressieve bandversiering in blauw en rood op wit.

11. (DIJKSTRA, Johan). WOLTERS, J.B. Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad). Groningen/ Den Haag, Wolters, [1927]. Eén blad, eenzijdig bedrukt in zwart, blauw en geel. 15,5 x 11,0 cm. Als nieuw. (Zie de afbeelding voor de twee varianten die we kunnen aanbieden).
€ 12
* Kaart van Nederland en omliggende landen met reclame voor de bekende standaard-woordenboeken van Koenen-Endepols (Nederlands), Herckenrath (Frans), Van Gelderen (Duits) en Ten Bruggencate-Broers (Engels), getekend door Johan Dijkstra. Mooi!

12. DOMELA NIEUWENHUIS, J. De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Halflinnen met opgeplakt omslag. 44 p. 1e druk. Antiek zegeltje, plaatsnummer en stempeltjes van het Leesmuseum Amsterdam. Los in boekblok, wat gebruikssporen, achterin enkele kleine gaatjes.
€ 15
* Inaugurele rede van Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924) als hoogleraar in Groningen.

13. (DRENTHE). MAGNIN, J.S. De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. Groningen, J. Oomkens, 1835. Origineel karton. 228 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug versleten, omslag wat gevlekt en aan de randen verbruind.
€ 40
* Leuk, typisch vroeg-19e-eeuws boek. Mooi vormgegeven, met gegraveerde titel, waarop een afbeelding van het zegel van het klooster te Assen, en geïllustreerd kartonnen bandje met gelithografeerde voor- en achterzijde. Jean Samuel Magnin (1796-1888) was provinciaal archivaris van Drenthe en auteur van een reeks belangrijke werken over de geschiedenis van deze provincie.

14. EEDEN, Frederik van De waterlelie. [Groningen], (Hester Verkruissen, 1990). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Hester Verkruissen in een oplage van 20 exemplaren.
€ 45
* ‘Voor dr. Jan Fontijn ter herinnering aan 5 juni 1990 gedrukt door Hester Verkruissen in twintig exemplaren’.

15. EEKHOUT, Jan H. Het ander koningschap. [Groningen], (Kaveka), [1960]. Geniet. (28) p. Uitgegeven in een (in rood) gestencilde en door de dichter gesigneerde oplage van waarschijnlijk enkele tientallen exemplaren.
€ 12
* Poëzie van een teleurgesteld man. De nationaalsocialistische Eekhout werd na de oorlog veroordeeld tot twee jaar gevangenis en tien jaar publicatieverbod; vandaar de ongedateerde, gestencilde privéuitgaafjes. Onder het colofon gesigneerd door de dichter.

16. EYSSELSTEIJN, Ben van Handgeschreven brief aan ‘Beste Joop [Lücker]’. 25,6 x 20,9 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘BenvanEysselsteijn’ en gedateerd ‘Rijswijk, 10 December 1943’. 23 regels tekst.
€ 50
* Uitgebreide brief aan de journalist van De Telegraaf met persoonlijke wederwaardigheden. ‘Wat duurt de oorlog vervloekt lang, hè? De geallieerden hebben geen haast, ik geloof dat die in een voor hen veilig (en wat menschenlevens betreft: het minst kostbaar) tempo dezen strijd aan het winnen zijn. Vermoedelijk zal het voorjaar 1944 de groote verrassing brengen’. Van Eysselsteijn schrijft door aan zijn oeuvre: zeeverhalen, een griezelnovelle, Verweerde Steenen. Van Dorre Grond en Tussen Zuiderkruis en Poolster verschijnen binnenkort nieuwe drukken. Achterop de brief schrijft de auteur ‘een herinnering aan 11 Nov., St Maarten-avond in Groningen, als de kinderen met lampions erop uittrekken’: een mooi vers van 35 regels.

17. Gay magazine Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987. Groningen, Vrijbeeld, 1987. 20 x 14 cm. Geniet. 24 p. 1e druk.
€ 15
* Homo-sekstijdschrift met vroege vrij-veilig-fantasieën en foto’s, geheel in Groningen geproduceerd.

18. GILBERT & GEORGE The Pink Elephants. [Groningen], Trembling Hand Press, (1989). Linnen rug met kartonnen platten. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt op Fabriano door Hester Verkruissen in een oplage van 30 exemplaren.
€ 300
* Eigenzinnige heruitgave van G&G’s zeldzame kunstenaarsboek uit 1973. Vroeg en charmant drukwerk van de zo getalenteerde Groningse margedrukker Hester Verkruissen.

19. (GRONINGEN). TROELSTRA, Pieter Jelles Apolloos weghwijser door de feesten des LIVen lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXen van Herfstmaend in ’t jaer O.H. CIƆDCCCLXXXIV …. byeenverghadert door H.H. ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger studenten-almanak op ’t jaer O.H. CIƆDCCCLXXXV. Groningen, J.B. Huber, 1884. 22 x 17 cm. Origineel gemarmerd omslag. Gedrukt op geschept papier van Van Gelder. 2e herziene en uitgebreide druk. Rug doormidden en gerepareerd met plakbandjes, verder goed.
€ 50
* Bijzonder vermakelijke uitgave ter viering (door de studenten) van het 270-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen, geheel in quasi-17e-eeuws Nederlands. Naast het programma van de maskerade, dat de blijde inkomst van Prins Frederik Hendrik verbeeldde, zijn allerlei citaten van Bredero, Hooft en andere gouden-eeuwelingen opgenomen én parodieën, onder andere door de latere socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra: ‘De gouden eeu op nieus verguldt’ naar Vondel en een kolderiek quasi-Fries gedicht naar Gijsbert Japix: ‘Oonne tsjeppe bliere drege loddrig-swiete sammen fenne wol-trogwittne stead fen Grinz’. Ook quasi-Hooft, quasi-Cats en quasi-Huygens zijn present. In deze tweede druk (die 4 pagina’s meer telt dan de eerste) is bovendien een bijdrage van de germanist prof. Barend Sijmons opgenomen in de trant van Martin Opitz, een kunststukje in 17e-eeuws Duits.

20. (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, Albert Catastrofes / Een sluitend landschap. [Groningen], Purper Pers / Hendrickxsz Productions, 1997. 12 x 11 cm. Geklemd. In bijbehorend plastic zakje met sluitnaald. 24 p. Gedichten in keerdruk met illustraties. Met de hand gezet uit de Bembo en de Helvetica en gedrukt in 48 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Een weerbarstig kunstenaarsboekje met platten van fluweel en schuurpapier, met twee titels en gedichten die elkaar in het midden ontmoeten – in een met een metalen bisschopsstafje versloten tasje, zodat het schuurpapier uw andere boeken niet bijt. Vormgeving van Lidia Hendriks onder de naam Hendrickxsz (sic).

21. (HERMANS, W.F.) (Affiche van de Dienst Kunst en Cultuur Groningen). Plano. 118 x 83 cm. (1994).
€ 50
* Reactie op het affiche waarin de komst van Hermans naar Leeuwarden werd aangekondigd, voor een optreden op 8 oktober 1994 bij de feestelijke opening van De Harmonie in die stad. De Dienst Kunst en Cultuur reageerde al op 12 oktober met dit formidabele zwart-wit affiche, vier turven hoog: ‘En waar had W.F. Hermans het in Leeuwarden de hele tijd over? Juist. Groningen’.

22. HEYMANS, G., PANNENBORG, W.A. Handgeschriebener Brief (4 S.) an W.A. Pannenborg. Mit einer großen Sammlung von Heymans-Artikeln über psychologische Themen 1902-1921 – meist auf Deutsch. Sammlung von 4 Bänden von Artikeln, hauptsächlich von Heymans, aber auch von H.J.F.W. Brugmans, Otto Gross und anderen, insgesamt etwa 800 p. In einer von diesen wurde die handschriftliche Brief eingefügt. Mit einigen Notizen und Unterstreichungen. Bindungen defekt. Plus zwei verschiedene Exemplare von ‘Die Psychologie der Frauen’ von Heymans, eine erste Ausgabe von 1910 und eine zweite, überarbeitete Ausgabe von 1924.
€ 145
* Sonderdrucke und Teile von Büchern, als Studiensammlung zusammengestellt von dem Psychologen Willem August Pannenborg (1886-1958). Der Brief, datiert “Groningen, 23. Juni 1914”, ist eine detaillierte Antwort auf einige Fragen, die Pannenborg hatte, als er seinen Aufsatz “Die Psychologie des Musikers” für die Zeitschrift für Psychologie verfasste (veröffentlicht 1915). Dieser und einige andere Sonderdrucke sind in diesen Bänden enthalten, zusammen mit etwa zehn Artikeln von Gerard Heymans (1857-1930), Professor für Psychologie in Groningen.

23. HOFSTEDE DE GROOT, P. Ary Scheffer. Met vier platen en het portret van Ary Scheffer. Groningen, P. Noordhoff, 1872. Gedecoreerd karton. 48 p. Geïllustreerd met 5 getinte litho’s. 1e druk. Gerestaureerd: rugje met scotch-tape, binnenzijde knepen verstevigd. Aan de randen wat versleten.
€ 45
* Nederlandse uitgave van het in 1870 in Berlijn uitgegeven boek Ary Scheffer. ein Charakterbild. Met de originele band, aan de voor- en achterkant met een getinte lithografische afbeelding.

24. HUYGENS, Constantijn Sterre. Drie gedichten van Constantijn Huygens. (Bibliofiele editie). (Groningen, zonder uitgever, zonder jaar). Vijf planodrukken in map. Met de hand gezet uit de Magere Nobel en gedrukt in ‘Bakker-rood’ op de pers van het Grafisch Centrum Groningen in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 35
* Vroege uitgave van een onbekende Groningse margedrukker, die cursussen zetten en drukken moet hebben gevolgd bij Feike Boorsma op het Grafisch Centrum (sinds 1974). Niet in de NCC.

26. KOMRIJ, Gerrit Metamorfose. Bij het Requiem van Nicolò Jommelli (1714-1774). (Groningen), Athena’s Boekhandel, 2002. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 20
* Eenmalige, exclusieve uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Athena’s Boekhandel te Groningen.

27. KUIPERS, Abe Grönneger laidjes. Mit (elf) oet de haand kleurde holtsneden van Abe J. Kuipers. Zonder plaats, De Vuurslag, 1946. 29 x 23 cm. 6 bladen, eenzijdig bedrukt. Vijf bladen met gedichten werden elk voorzien van twee met de hand gekleurde houtsneden, de colofonpagina heeft éen met de hand gekleurde houtsnede. Gedrukt bij drukkerij De Waal in 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk.
€ 100
* De map ontbreekt, maar de prenten zijn er allemaal.

28. KUIPERS, Abe Oneoclock62. [Groningen, eigen beheer, 1961?]. Plano. Gedrukt in rood en zwart. Gesigneerd en gedateerd in potlood ‘AbeK/61 (?)’.
€ 50
* Door jazz geïnspireerde plano/ rijmprent. De vibrafonist Terry Gibbs (geboren in 1924) trad sinds de jaren vijftig op met zijn sextet.

29. KUIPERS, Abe Originele houtsnede. Gesigneerd en gedateerd r.o. Abe 82 en genummerd l.o. ‘hs 4’. Papierformaat 26,1 x 26,0 cm., beeldformaat 16,0 x 16,0 cm.
€ 50
* Deze houtsnede werd gebruikt als frontispice van De zwarte vlek van Theo van Doesburg (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984).

30. KUIPERS, Abe Originele linosnede. (Pianist aan vleugel, van boven bezien). Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘Abe K ’51’. Beeldformaat 18,1 x 12,5 cm. Onder passepartout. Enkele kreukjes.
€ 75
* Met op het passepartout in potlood de opdracht ‘2006 – Voor Dick Leutscher van Abe en Tanja’.’

31. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

32. LANDHEER e.a., Jo Dichteressen over de seizoenen. (Met een originele houtsnede door Abe J. Kuipers). [Groningen, Abe J. Kuipers], (1945). Ingenaaid. (2), 14 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels flink verschoten.
€ 30
* Clandestiene oorlogsuitgave. Bevat poëzie van Truus Gerhardt, Jo Landheer, Giza Ritschl en Henriette Roland Holst-van der Schalk. Merelreeks 4. De Jong 186.

33. (OOMKENS, Jan) Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850. [Groningen, Jan Oomkens, 1850]. 27 x 23 cm. Origineel bedrukt karton. 26 eenzijdig bedrukte bladen, waarvan de genummerde 1-24 in facsimile de handtekeningen van de oud-studenten bevatten. 1e druk. Buitenkant wat stoffig, verder mooi.
€ 45
* Met een prachtige in blauw, groen, rood en goud gedrukte titelpagina met de fraaiste lettertypen en een mooie afbeelding van het nieuwe Academiegebouw. Bijgevoegd: KUIPERS, Abe, A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Groningen, Niemeijer, 1987. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. 1e druk.

34. PAMFLET Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus… benevens de Leidse muitzucht beteugelt. Groningen e.a., Gedrukt voor de Liefhebbers die zulks begeerden; en zijn te bekomen te Groningen bij Barlinkhoff (e.a.), [1748]. Marmeromslag. (2), 46 p. 1e druk. Wat verfomfaaid en vlekkig, gebruikssporen.
€ 55
* Verzameling van felle gedichten, banbliksems tegen de ‘tuimelgeest’ die het schuim der natie beheerst, met uitvoerige verklarende en commentariërende noten. 1748 was een roerig jaar in de Nederlandse geschiedenis. Knuttel 18182.

35. (PATRIOTTENTIJD). (Een Groningse Orangist) Aan mijne stad en landgenoten. [Groningen], Leonard Bolt, 1787. Genaaid in eenvoudig omslag. 8 p. Met ruime schepranden. Prima conditie.
€ 45
* Weeklacht over de patriotten (‘Hoe word het Lachen treurig weenen!/ Helaas! hoe is mijn volk ontaard!’), oproep tot trouw aan Prins Willem V. Dit lange gedicht (96 regels) is uitgegeven bij de Groninger stadsdrukker Leonard Bolt, maar alleen ondertekend met ‘Uit echte Vaderlands Liefde’. Schaars, niet in Knuttel, Van Alphen of Van Doorninck.

36. (PLOEG) Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. [Groningen, H.N. Werkman], 1936. 23.1 x 15.3 cm. Original wrappers. (16) p. Illustrated. Typeset from the Nobel and printed on satinated text paper. 1ste druk. Mooi exemplaar.
€ 150
* With the well-known vignette of De Ploeg on the cover. Inside, we find pictures and titles of the works on the exposition by a.o. Altink, Dijkstra, Faber, Jordens, Kleima, Martens, Werkman and Wiegers.
Not in the Dekkers bibliography, but in the text it is attributed to Werkman, as in Picarta. Not in Hot Printing.

38. ROTH, Joseph Die Spieldose. (Met een originele litho door Friederike Linssen). Groningen/ Berlijn, Marlies Louwes, 2008/ 2009. Ingenaaid in Fabriano Artistico. (8) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt door Marlies Louwes op Zerkall-Bütten in een oplage van 80 genummerde en door drukker en kunstenaar gesigneerde exemplaren.
€ 60
* Over de ‘Aristonett’ van een bedelaar aan de Potsdamer Platz te Berlijn.

39. (SANDBERG). CARLINAPERS bevrijde letters. (Haarlem), Carlinapers, 1980. 29,8 x 21,0 cm. Ingenaaid met omslag. (26) p. Met de hand gezet en gedrukt in vele kleuren in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een uitspraak van Sandberg over het drukwerk van Werkman, speels en kleurrijk over de bladzijden van deze uitgave verdeeld. Ongenummerd exemplaar.

40. (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist. Scheemda, De Noordstar, 1930. Origineel omslag. 24 p. Wat bruinvlekkig, stempeltje op omslag.
€ 18
* Achterop een foto van Toneelmagazijn De Noordstar te Scheemda met een informatief woordje van uitgever J. Bakker aan de ‘Heeren Rederijkers’. Toneelstuk van de uit Nieuw Scheemda afkomstige veelschrijver Wiert Eelssema (1902-1970).

41. TEPPER, Nanne De avonturen van Hillebillie Veen. (Gesigneerd). Groningen, Philip Elchers, 1998. Cahiersteek met omslag in beschermhoes. 80 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Aan bovenrand iets gekreukt.
€ 60
* Eén van de 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. De enige bibliofiele Tepper bij leven (1962-2012) verschenen. Belcamporeeks 2.

42. TEX, E. den In memoriam patriae. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt [door E.Th. Zoeteweij in Yerseke] in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Paraaf (van de auteur?) onder het colofon.
€ 40
* Eén van de 50 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Tijger-tekenpapier. Anti-oorlogsgedichten vol wanhoop. De Jong 809.

43. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 100
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.
Dit is één van de (volgens een mondelinge mededeling van de uitgever) slechts negen luxe-exemplaren, ingenaaid in een ORIGINELE PROEFPAGINA uit het in 1928 door H.N. Werkman gedrukte Het boek van Trijntje Soldaats. Dat het een proefpagina betreft is te zien aan het feit dat er geen andere naaigaatjes zijn dan de drie waarmee Ha! Is mij dat een feest in het proefblad is genaaid én aan het feit dat maar éen kant van het blad bedrukt is: met het begin van de eerste vertelling (over grootoog en kleinoog, met een originele houtsnede van Johan Dijkstra in de vorm van een fraaie, versierde initiaal) en met pagina 16, het einde van een vertelling met een houtgesneden sluitvignet met kleurendruk in rood.

44. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 18
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.

45. VERSPOOR, Dolf Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren). [Groningen], Clean Kerchief Incorporated, 1987. A5-formaat. Twee gevouwen A4-tjes in omslag. Uitgevoerd in fotokopie in 32 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Diogenes, bejaard,/ had dus een ton/ in volle zon/ gespaard (…)’ Dit gedicht in fotokopie van Verspoors handschrift is een van de Ephemeriden-uitgaven van Theo en Gertrude van Baaren, de initiatiefnemers van De Schone Zakdoek.

48. VRIES, Hendrik de Die droomwereld in te dringen. Project van drukkers in de marge bij de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries. (31 uitgaven in cassette). Groningen, De Typografentafel, 1996. 31 boekjes in ingenieuze cassette (14 x 16 x 20 cm). Bedacht, ontworpen, gedrukt, geproduceerd, geïllustreerd en samengebracht in een oplage van 100 cassettes.
€ 450
* Weer zo’n prachtig en fantastisch project: 30 drukkers produceren in nauwe samenwerking een mooie, gevulde cassette, nu eens niet voor een drukker die Abraham ziet, maar ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Hendrik de Vries (1896-1989). Het betreft (op éen uitzondering na) ONGEPUBLICEERDE poëzie en tekeningen van de dichter-kunstenaar.
Aan deze buitengewoon geslaagde onderneming werkten de volgende dertig drukkers mee: De Ammoniet, Antje Veldstra, Augustijnpers, Avalon Pers, In de Bonnefant, Boon Pers, Clipeus Pers, Eikeldoorpers, Eric van der Wal, Frans de Jong, Het Gonst, Helicon Pers, Kattekwaad, De Klaproos, Klencke Pers, Koekanger Handpers, Kroonesteyn Pers, Lageland Pers, Linje Pers, Marlies Louwes, Mikado Pers, De Oude Degel, Philip Elchers, Purper Pers, Ser J.L. Prop, Statenhof Pers, Triona Pers, De Uitvreter, De Vier Seizoenen. In het inleidende boekje, gedrukt door het Grafisch Museum Groningen, staat een inleiding van Elze ten Harkel, een overzicht van de deelnemende drukkers, een inleiding van Wim Koops, voorzitter van de Stichting Hendrik de Vries – Riek van der Zee, een ‘Inleiding tot enig nagelaten werk’ door Jan van der Vegt en een verantwoording van en aantekeningen bij alle gedrukte teksten door Dick Leutscher en Jan van der Vegt.
Volgens NCC aanwezig in de bibliotheken van Amsterdam (UvA), Den Haag, Groningen en Leiden.

50. (WERKMAN, H.N.). ALBERDINGK THIJM, K.J.L., CARMEN SYLVA, Johan de MEESTER, Hélène SWARTH, Cyriel VERSCHAEVE, Herman POORT e.v.a. Albert Vogel. Gedenkboek (1899-1924). Uitgegeven door het Huldigings-comité. Groningen, H.N. Werkman, 1924. 30 x 23 cm. Ingenaaid. (128) p. Op kunstdrukpapier. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag wat vuil, laatste pagina’s met omgevouwen hoekjes, wat kreukjes en roest.
€ 125
* Groot gedenkboek voor de beroemde voordrachtskunstenaar Albert Vogel met veel fraaie portretten en andere bijdragen van schrijvers, tekenaars (portretten door Willem van Konijnenburg, Jan Feith, Antoon Molkenboer en Ton van Tast), schilders (Arntzenius, Toorop), militairen (generaal C.J. Snijders), tekenaars, tonelisten, oud-leerlingen, Vogels echtgenote Emmy Buwalda en vele anderen. Ook met veel mooie kiekjes. Felix Dahn, Willem Landré, Alexander Voormolen, Speenhoff, noem ze maar op. Een tour de force voor de Groningse drukker Hendrik Nicolaas Werkman!

51. (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, Eddy De leerling Alexander. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij], 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman in rood en zwart in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag heeft wat vlekjes.
€ 45
* Lang gedicht, gericht tot Alexander de Grote. ‘De jakhals die aan mij zal knagen/ laat jou, mijn werktuig, ongemoeid.’ Hot printing 44-g23. De Jong 255. Dekkers G-257.

52. (WERKMAN, H.N.). PÉGUY, Charles Prière pour nous autres charnels. [Groningen], (De Blauwe Schuit [= H.N. Werkman en F.R.A. Henkels], 1941). Original wrappers. 20.1 x 14.8 cm. 4 p. Printed in 90 copies. 1e druk. Fine condition.
€ 2200
* ‘Prayer For Us Other Carnals’, a poem in French by Péguy (1873-1914), an early victim of the First World War. Clandestine wartime publication with a poem in French with a ‘druksel’ in five colors by Werkman on the upper cover.
A special publication with white cover paper and a pink inside. The colors refer to motifs from the poem: ‘les coins de terre’ green, ‘corps de la cité de Dieu’ blue and ‘feu’ of the hearth, pink. (Ate Zuithoff, Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit, p. 36. Dekkers BS-5. De Jong 676. Hot printing 41-g4. Zuithoff p. 36. Not in Simoni.
Added: 8 postage stamps (two blocks of four), designed by Jan Bons and published in 1995 as a tribute to Hendrik Nicolaas Werkman, and for the 50th anniversary of the Liberation from the Germans, with the striking cover illustration of Prière.

53. (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, Koos] De 7 vloeken. Poëtisch pamflet. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 25,0 x 16,3 cm. Ingenaaid (naaigaren ontbreekt). (12) p. + omslag. Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 110 genummerde exemplaren. Met een druksel in drie kleuren op het omslag. 1e druk. Omslag deels zeer licht verkleurd, enkele vlekjes op voorzijde omslag.
€ 825
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren (dit is nummer XV), gedrukt op Dürer-text en gesigneerd door de dichter (met het kenmerkende bloemetje). De kleuren van het druksel op het omslag van dit luxe-exemplaar verschillen van de kleuren op het omslag van het gewone exemplaar: het effect van de irisdruk is hier sterker. We hebben andere luxe-exemplaren gezien met dezelfde kleuren: zou Werkman opzettelijk andere kleuren inkt hebben gebruikt bij het sjabloneren van de luxe-exemplaren (die immers ook op ander papier werden gedrukt)? Volière-reeks 4. De Jong 976. Dekkers G-248. Hot printing 44-g11. Simoni S 15.

54. (WERKMAN, H.N.). VERKADE, Eduard Shakespeare’s Hamlet als leesdrama. [Groningen], In agris occupatis, 1944. Geniet. 16 p. Gedrukt door H.N. Werkman [in een oplage van 200 exemplaren]. Omslag licht roestvlekkig.
€ 50
* Degelijk artikel. ‘De ideale lezer moet zich als een Horatio instellen, wil hij dit dichtwerk verstaan.’ Volière-reeks 7. De Jong 850. Simoni V 10. Niet in Dekkers.

55. (WERKMAN, H.N.). [VISSER, Ab] Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger]. [Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.
€ 65
* Escapisme naar erotische tijden: ‘Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.’ Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.

56. WILDE, Oscar De tuchthuisballade. (Vertaald door Eduard Verkade). [Groningen], (In agris occupatis), [1944]. 27 x 20 cm. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in rood en zwart [in een oplage van 200 exemplaren. Typografie Jannes de Vries]. 1e druk. Kwetsbare uitgave, altijd met wat kleine vlekjes en rafelrandjes.
€ 25
* Illegale oorlogsuitgave, vertaling van The Ballad of Reading Gaol. Volière-reeks 6. De Jong 944. Simoni W 18.

57. ZUITHOFF, Ate Kampkweel. (Met lino’s van Dirk Verèl en Ate Zuithoff). (Groningen), Christelijke Jeugd Organisatie, 1934. Ingenaaid. 80 p. Gedrukt op de persen van Climax te Haren in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Gebruikt exemplaar met inscriptie in potlood (‘M. Spieker C.J.O.-kamp’ en een opsomming van populaire liedjes) op de binnenzijde van het omslag, rug sleets en met vlekken en andere sporen van kampgebruik.
€ 75
* Vrolijke uitgave van het jonge Groningse drietal F.R.A. (August) Henkels, Dirk Verèl en Ate Zuithoff. Niet alleen boordevol bekende kampliederen, maar ook met (somwijlen melige) limericks, nonsensrijmpjes en Groningse volksliederen (‘Knoalster Lorelei’), alles artistiek vormgegeven en rijkelijk verlucht met speelse lino’s door Verèl en Zuithoff. Een uitgave met bibliofiele pretenties, maar dit exemplaar is ongetwijfeld veelvuldig in een rugzak meegenomen naar jeugdkampen en gehanteerd om het aardappels schillen op te vrolijken.

58. (ZUITHOFF, Ate). GIDE, André Der schlecht gefesselte Prometheus. Deutsch von Franz Blei. (Mit 6 Illustrationen von Pierre Bonnard). München, Hans von Weber, 1909. 23 x 18 cm. OKt. (6), 54 S. EA. Rücken etwas berieben. Etwas stockfleckig.
€ 20
* Mit Exlibris von A.J. Zuithoff (1912-2009), einer der ‘Schiffer von der blauen Barke’, Mitarbeiter von Hendrik Nicolaas Werkman in dem zweiten Weltkrieg, Groningen.

59. (ZUITHOFF, Ate) Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden. [Bussum], Kameleon Pers, 1940 (= F.G. Kroonder, 1944). 25 x 17 cm. Ingenaaid. (4), 44 p. Geïllustreerd. Boekblok los van omslag. Wat roest.€ 15* Clandestiene oorlogsuitgave. Met chemisch exlibris van Ate Zuithoff, schipper van de Blauwe Schuit en vriend van H.N. Werkman.

DRENTHE

1. DOORN, Johnny van Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met prachtige opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 20
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Loki en Sonja,/ Leve het dagdromen!/ johnny van doorn/ 29 maart ’88/ Meppel’.

2. (DRENTHE). MAGNIN, J.S. De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. Groningen, J. Oomkens, 1835. Origineel karton. 228 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug versleten, omslag wat gevlekt en aan de randen verbruind.
€ 40
* Leuk, typisch vroeg-19e-eeuws boek. Mooi vormgegeven, met gegraveerde titel, waarop een afbeelding van het zegel van het klooster te Assen, en geïllustreerd kartonnen bandje met gelithografeerde voor- en achterzijde. Jean Samuel Magnin (1796-1888) was provinciaal archivaris van Drenthe en auteur van een reeks belangrijke werken over de geschiedenis van deze provincie.

3. GOGH, Vincent van Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 24,3 x 16,0 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met drie ingeplakte illustraties. Vervaardigd op Arches in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 65
* Tekst van een brief aan broer Theo uit 1883.
Dichter bij Drente 2. AMP 35.

4. KRUIGIES, W.G. Elegie V. [Geesbrug], Sub Signo Lellebelli (sic), 1989. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 20 exemplaren].
€ 40
* W.G. Kruigies is het gezamenlijk pseudoniem van Pim Witteveen, Ger Kleis, Hester Verkruissen en Hendrik Gies: een kleine inside-grap. Breugelmans 185.

5. (KUIPERS, Abe). BROUWER, Fop. I. Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden. Assen, Van Gorcum, 1949. Ingenaaid. 96 p. Met uitklapkaart. 2e geheel nieuwe druk. Wat verbruind.
€ 15
* Omslagontwerp van Abe Kuipers.

6. LANGE, Jo de Ik was al aan de winter toe. Verzen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1987). 24,8 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Gevoelige jongelingspoëzie uit 1950, beginnend met het vers ‘In Memoriam Hans Lodeizen’.
Dichters in Drente 7. AMP 29.

7. LIEDJES Het amusantje. Een verzameling der nieuwste en populairste Lieder. Zonder Schunnigheden. Goedkoope Volksuitgave. Assen, A. van der Tuuk, (ca. 1935). Geniet. 16 p. Prima conditie.
€ 25
* Prachtige Liederen, van ‘Als ik je zon niet mag wezen, Mag ik je schaduw dan zijn’ tot ‘Dure Kousen’. Ook liedjes over pagekopjes, over een radio en over een auto, dus modern was A. van der Tuuk wel.

8. NIJENHUIS, Gerard Herfstgedichten. [De Breukenpers/Sub Signo Libelli], (1988). 14 x 12 cm. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis en Pim Witteveen in een oplage van 70 exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Uitgave t.g.v. een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek te Coevorden. Breugelmans 177.

9. NIJENHUIS, Gerard De ouders. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 24,7 x 21,3 cm. Ingenaaid met omslag. (4) p. Vervaardigd op Banzay-papier in een oplage van 20 genummerde exemplaren (dit is nummer 2 van de oplage).
€ 45
* ‘Moeder, uw stille overtocht, zoals u ons ontkwam/ die ochtend voor de zuster druk van hart en bloed opnam’. 24 zesregelige gedichten. Aan elk exemplaar is een handschrift van de dichter toegevoegd.
Dichters in Drente 2. AMP 22.

10. NIJENHUIS, Gerard ’t Veen. [Hoogeveen], (Pim Witteveen, 1987). Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 20
* Geschreven en gedrukt ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde van Drenthe J. Hollenbeek Brouwer. Geheel Drentstalige uitgave.

11. NIJENHUIS, Gerard Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 20 x 18 cm. Ingenaaid. 20 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten.
Dichters in Drente 12. AMP 38.

12. PODAGRISTEN, Twee Wiens been was ‘t? Wat Gerrit Koeze in ’t schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 25,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 25
* Verwijst naar het roemruchte Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie Podagristen, door Dubbeld Hemsing van der Scheer, Harm Boom en Alexander Lodewijk Lesturgeon uit 1842-1847. Dichter bij Drente 1. AMP 27.

13. SCHAEPMAN, Antoinette Sporen van krijt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1988). 25,7 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichters in Drente 8. AMP 32.

OVERIJSSEL: RIJSSEN

B 1. BELCAMPO Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’. Een unieke, nooit bestudeerde verzameling beelden: zowel familie-bijeenkomsten (picknick, portretten in de achtertuin, een verkleedpartij) als uitstapjes (met boot, op de hei) zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. De meeste foto’s zijn in Rijssen en omgeving geschoten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wie precies de geportretteerden zijn, maar Belcampo heeft meermalen voor de lens geposeerd. Van de jonge notariszoon in driedelig pak is een krachtig en prachtig portret aanwezig. Enkele lichtdicht verpakte glasnegatieven zijn ongebruikt. Een uitzonderlijk kijkje in de wereld van een auteur-in-wording. Museale collectie.
€ 950

B 2. BELCAMPO De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht). (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Rug met leukoplast verstevigd. Boekblok iets los.
€ 250
* Exemplaar met contemporaine, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Hannibal Hage./ van den Schrijver./ Belcampo/ 2-1 [1935]’. Hannibal Hage was een studievriend van Belcampo. In 1928 zat J.M.D. Hage in hetzelfde dispuut (Pallas) als Belcampo. In dit exemplaar zijn de eigennamen van bekende Rijssenaren niet onleesbaar gemaakt.
Van dit in eigen beheer uitgegeven debuut zijn ons geen andere exemplaren met opdracht bekend.

B 3. BELCAMPO Handgeschreven brief aan ‘Geachte heer [R.J.] Tolman’. 13,7 x 21,7 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘Mr. H. P. Schönfeld Wichers’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Schönfeld Wichers’ en gedateerd ‘Groningen 26.10 ’83’. 18 regels tekst. Met originele envelop.
€ 175
* Interessante en belangwekkende brief over het in eigen beheer uitgegeven debuut, De Verhalen van Belcampo (1934). De schrijver meldt dat Tolman een ‘buitenkansje’ heeft, want het is ‘het eerste van mij uitgekomen boek en wel dat ik op eigen kosten heb laten drukken en binden in 500 exemplaren […] Zij kostten mij toen f 0,40 per stuk en ik verkocht ze voor f 2. Nu is het een litterair curiosum en worden er honderden voor betaald’. Belcampo verklapt dat de bandtekening ‘eigen ontwerp’ is.
Over het verhaal ‘Het plan van der Aa’, waar in Rijssen een rel over ontstond, omdat Belcampo de namen van bestaande personen had gebruikt: ‘Ik meende dat iedereen dat leuk zou vinden’. De doorhalingen in het verhaal voerde een vriend door, ‘die wegens een hartaanval moest liggen en daar de tijd en het geduld voor had’.
‘Dus summa summarum: wees er wijs mee. Het is hoogst zeldzaam. Ik heb het nog nooit in een antiquariaat of op een veiling aangetroffen’.

B 4. BELCAMPO De Verhalen van -. (Amsterdam, “De Arend”), [1934]. Halflinnen (bandontwerp van de auteur). 120 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Rug professioneel gerestaureerd. Met opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. Ex libris A[rend] L[ubbertus] Scholtens op binnenzijde voorplat (Martinitoren, boeken).
€ 100
* In het verhaal ‘Het plan van der Aa’ springt de burgemeester van Rijssen tijdens de Paasviering in het vuur, wat voor omstanders het ‘sein tot de algemene waanzin’ is: er ontstaat een gruwelijke orgie. ‘Naakte, aaneengekoppelde paren werden door anderen op de brandstapel gejonast. Hallo! gilde de mevrouw met de wijzerplaat, dit is nou onze manier van coitus interruptus!’
In dit exemplaar zijn op acht plaatsen in ‘Het plan van der Aa’ eigennamen van bekende Rijssenaren met inkt onleesbaar gemaakt. De auteur besloot hiertoe op aandringen van zijn vader, notabel notaris te Rijssen: ‘denk jij dat ik hier met allemaal mensen ruzie wens te krijgen door jouw geschrijf. Dat kan zo niet!’ (De eerste Nederlandse tiftie (Amsterdam 1983), p. 51)

B 5. BELCAMPO. Als: Sch. ‘Mijn nachti (…)’. P. 237 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1925. Zonder plaats, zonder uitgever, 1925. Verguld linnen. VIII, 320 p. Geïllustreerd. 1e druk. Almanak uit de bibliotheek van Belcampo, die dit exemplaar als dank kreeg voor zijn bijdrage in de literaire afdeling ‘Mengelwerk’, getuige een voorin ingeplakte pagina: ‘Present-exemplaar/ namens het Amsterd. Studentencorps/ aangeboden aan/ [handgeschreven:] Den Weledelgeboren Heer/ H.P. Schönfeld Wichers’. Daaronder gesigneerd door de praeses en de abactis.
In de ‘Adreslijst van het Amsterdamsch Studentencorps’ zette Belcampo potloodstreepjes naast de leden die uit Oost-Nederland (Deventer, Hengelo, Kampen, Zwolle, Zutphen) kwamen: zocht hij streekgenoten voor een reis richting Rijssen?
€ 80

GELDERLAND

1. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 75
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

2. ARNHEM Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d’hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.) 68 x 103 en 59 x 97 mm. In goud en zwart met versiering en guilloches op witte kaart. Bij de tweede kaart heet het ‘Table d’hote à 2 heures’. Voorop iets stoffig, achterop de gebruikelijke plaksporen.
€ 25
* J.L. den Docter baatte het logement aan de Weverstraat uit van 1 september 1840 tot oktober 1857.

3. ARNHEM SPOORWEG Programma, ter feestelijke opening van den Engelschen-Spoorweg te Arnhem. Lithografie (anoniem) ter gelegenheid van de opening van de Rhijnspoorweg tussen Arnhem en Utrecht, 1845. 561 x 433 mm. Alleen recto: 7 platen met gelithografeerde toelichting. Wat kreukjes, slijtage aan de randen, vage vochtvlekken. Wat scheurtjes, maar de afbeelding is intact. Driemaal gevouwen.
€ 150
* Grote spotprent op de spoorlijn tussen Arnhem en het westen van Nederland, die gezien werd als melkkoetje voor de Engelse exploitanten. De Nederlandse betrokken ondernemers en politici, én koning Willem II, worden afgeschilderd als beteuterde armoedzaaiers. ‘Er staat een Schraal déjeuner gereed, waaraan het drietal deel neemt. Achter de tafel staat John Bull met uitgestreken gelaat, de handen in de broekzakken, en onder den arm een vierspanszweep, om desnoods de gasten tot spoed voort te zweepen. Hij berekent intusschen hoeveel ieder glas Madera hem kost. De Hollansche maagd, in haar rooden rok, kan van aandoening niets gebruiken, en vraagt alleen een glas zuiver water. De heer Enthoven doet zich het meest te goed; de minister wrijft rug en ooren.’

4. (ARNHEM). MARKUS, A. Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw met geschiedkundige aantekeningen. Met 64 platen, kaarten en portretten. Arnhem, Maatschappij tot exploitatie der Nieuwe Arnhemsche Courant, 1907. 24 x 16 cm. Versierd heellinnen (ontwerp Anne Markus). XVI, 504 p. 1e druk. Iets versleten. Met inliggende (wat versleten) extra kaart uit ca. 1900 (40 x 65 cm!).
€ 25
* Zeer fraaie Jugendstil-boekband.

5. (ARNHEM). MONCHY, S.J.R. de, e.a. Arnhem. Zeven eeuwen stad. Officieel gedenkboek uitgegeven in opdracht van het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde met medewerking van het Herdenkingscomité. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande, 1933. 26 x 17 cm. Origineel verguld perkament. 238, p. met 3 uitklapkaarten. Geïllustreerd. 1e druk. Voorplat verkleurd, platten vrij krom.
€ 35
* Dit is een van de luxe-exemplaren, die werden gedrukt op geschept papier en in perkament gebonden, maar erg mooi is het niet. Het is op naam gedrukt van W.Th.C. Zimmerman, die in 1931 burgemeester van Rheden werd. Voorin een inscriptie in pen: ‘Eigendom van:/ W.Th.C. Zimmerman/ burgemeester van Rheden’.

6. (BEMMEL). BEKS, Maarten Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné). (Arnhem), Stichting Beeldende Kunst Gelderland, (1989).Cahiersteek met stofomslag. 4 p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Ressen. Gelderland in proza, poëzie en prenten 32.

7. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 275
* Verbazende eigenbeheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

8. ERENS, Frans Berbke. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1923. Heelleer met vergulde rugbelettering en versiering op voorplat; in met verguld lederen titelschild afgezet kartonnen foedraal (contemporaine, ongesigneerde privéband). 40 p. Gedrukt onder leiding van Jan van Krimpen naar typografie van dezelfde in rood en zwart in een oplage van 155 exemplaren.
€ 2850
* Dit is een van de 5 exemplaren GEDRUKT OP PERKAMENT. Palladium. [Uit de bibliotheek van M.B.B. Nijkerk].
Hoewel een zeer kostbaar boek in de tijd, bleek de luxe oplage volgens G.H. Pannekoek Jr. in De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910 (1925) twee jaar later uitverkocht.

9. GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes. Arnhem, Gouda Quint, [1872]. 16 x 11 cm. Origineel verguld linnen. Sneden verguld. Leeslint. (20), 196 p. Net exemplaar.
€ 20
* Met twee staalgravures, een van het kasteel te Nederhemert, en een van een middeleeuwse stadspoort, beide gesigneerd E.v.Z.

10. GROOT, Jan H. de ‘Bij een dubbel afscheid’. Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., en Jhr J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. (Typografie en illustraties van Hendrik Valk). (Arnhem, 1954). Folio. Linnen. (40) p. Gedrukt door Joh. Enschedé met de Romulus in groen en zwart in een oplage van 80 exemplaren.
€ 65
* Eén van de 50 ongenummerde exemplaren op Strathmore Text.

11. KLAASSEN, Nel Tentoonstelling van werk van leerlingen van Kunstoefening Arnhem, School v. Beeld. Nyverh. Bouwkunst. 2 tot / met 9 Juni, Gebouw / De Korenbeurs, Toegang vry. (Lithografisch affiche). Arnhem, [Steendrukkerij] v/h Kluppell & Ebeling, [1926]. Poster, eenzijdig bedrukt. 67,0 x 51,0 cm. Originele lithografie in zwart en grijstinten gedrukt. Linksonder in de steen gesigneerd. Tweemaal gevouwen. Alle marges helaas beknabbeld, maar de tekening is vrijwel onaangetast.
€ 120
* Drie vrouwen (muzen?). Bijzonder fraaie, grote affiche van de nog maar 19 jaar oude, vooral als beeldhouwster bekend geworden Nel Klaassen (1906-1989). Geen referentie teruggevonden.

JUNG, Carlo De Nibelungen. De wraak van Kriemhilde. (Grote filmaffiche). Kleurige affiche. 97 x 62 cm. Met opdruk betreffende vertoning in de Arnhemse bioscopen Luxor en Cinema Palace in februari [1925]. Enkele punaisegaatjes, maar als geheel in zeer goede staat.
€ 300
* Indrukwekkende art-deco-poster van de jonge graficus (1898-1965).

LEEUW, Louis de Viert allen mede het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te houden 3, 4 & 5 September 1919 te Arnhem. (Grote affiche). Kleurenlithografie gedrukt door Drukkerij A. van der Weerd. 110 x 77 cm. Aan de randen wat scheurtjes en kreukjes. Handgeschreven mededelingen op achterkant. Gevouwen.
€ 160
* Een vendelzwaaier maakt expressieve bewegingen bij het geluid van een trommel. Grappige voorstelling door een Arnhemse kunstenaar (1875-1931).

12. (MERCKELBAGH, Jos) Ter herinnering aan 31 Aug – 1 Sept 1898 Oosterbeek. Rijk met de hand bewerkt (voor- en achterkant) handtekeningenalbum in leer met zilverversiering, in bijbehorend houten kastje met glasdeksel. 33 x 26 cm (album). 16 bladen. Met een blad kalligrafische versiering in goud, rood en zwart voor J. van Toulon van der Koog, burgemeester van Oosterbeek, namens de leden van de Algemeene Feestcommissie en de deelnemers aan de Feestmaaltijd, gevolgd door 14 bladen met in totaal 41 handtekeningen. Het kastje is van binnen bekleed met auberginekleurige moiré-zijde (iets gerafeld). Aan de randen is het wat beschadigd. Het boek is in zeer goede staat, behoudens een enkel klein schaafplekje.
€ 950
* De op 31 augustus 1898 achttien jaar geworden prinses Wilhelmina aanvaardde op die dag de regering van Nederland. De Renkumse heide bij Oosterbeek was het toneel van een grote parade van het Nederlandse leger ter ere van het nieuwe staatshoofd. Burgemeester Van Toulon van der Koog fungeerde bij de feestelijkheden als gastheer, en zijn beide dochtertjes boden de jeugdige koningin ruikertjes aan (aldus een krantenverslag). Als dank voor zijn glansrol werd Van Toulon van der Koog op 3 november door de Feestcommissie een boek aangeboden, dat uitvoerig beschreven is in het dagblad De Telegraaf van 4 november 1898. Dit is het album! Voorin een welsprekende, fraai gekalligrafeerde loftuiting ‘met een blijmoedigen lach’. De handtekeningen in het boek zijn van notabelen uit de omgeving van Oosterbeek. Inliggend de handgeschreven aantekeningen van de bij de aanbieding van het album gehouden feestrede en een bijbehorend briefje van de secretaris.

De Utrechtse kunstenaar (of ambachtsman) Jos. Merckelbagh (1857-1922) was in de periode 1890-1905 eigenhandig verantwoordelijk voor de bloei van het lederciseleren in Nederland! Behalve boekbanden vervaardigde hij ook bewerkt leer voor stoelen en andere meubels.

13. (NIJHOFF, Johan). POST, Evert Johan; BOOT, Johannes Cornelis, & KLEIJN, J.P. Redenvoering van Evert Johan Post, als mede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikanten te Arnhem. Tot nagedachtenis van Johan Nijhoff. Uitgesproken bij de wederopening van het natuur- en letterkundig geselschap te Arnhem op den 30 november 1801. Arnhem, (zonder uitgever), 1801. Contemporain bruin karton. (6), 32, (16) p. Niet afgesneden. 1e druk. Rugje en randen wat versleten.
€ 45
* In memoriams gewijd aan de apotheker Johan Nijhoff (1758-1801), die veel belangstelling had voor natuurkundige verschijnselen. Goed verzorgd drukwerk.

14. (TERWINDT, Robert). REIJNDERS, Karel Karel Reijnders, bij gelegenheid. (Met illustraties van Robert Terwindt. Samengesteld door Nop Maas en met een voorwoord door Johan Polak. Luxe-exemplaar met tekening). Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1980. Halfkunstleer met hoeken en linnen platten. 112 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de (10?) luxe-exemplaren, gebonden in halfkunstleer en voorzien van een ORIGINELE, GESIGNEERDE TEKENING van Robert Terwindt.
Bijgevoegd: exemplaar van de reguliere uitgave, met de bijbehorende bedankbrief in facsimile van het handschrift en een knipsel (recensie uit De Gelderlander).
De bundel bevat essays over Louis Couperus, Anton van Duinkerken, Pierre Kemp, H.H.J. Maas en Multatuli en ‘reisbrieven’ van Karel Reijnders.

15. (TONNET). SCHNITZLER, J.G. Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido. Arnhem, eigen beheer, 1940. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 25
* Verdediging van de getuige-deskundige, psychiater te Arnhem, in de zaak van een overspannen generaal die zich inzette voor een ‘kleine man’ die door overheidsmaatregelen al zijn bezit was kwijtgeraakt. In de periode 1934-1936 werden hierover verscheidene rechtszaken gevoerd.

16. (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek Jan Toorop’s Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Toorop). Amsterdam, L.J. Veen, [1922]. Karton. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug ontbreekt. Kneep gebroken. Roestvlekkig.
€ 150
* Opdracht van Toorop in zwarte inkt op de titelpagina: ‘aan Cor de Kruijff/ met groote sympathie in Chr./ van JTHToorop/ 1922’.

Zie voor Gelderland ook nr. Oranjehuis – 15 hieronder in de lijst, onder koning Willem III, als grootgrondbezitter op de Veluwe

UTRECHT

0. ADRESBOEK UTRECHT Het adresboek van Utrecht. Jaargang 1921. Utrecht, Electr. drukkerij De Industrie J. van Druten, 1921. Ingenaaid. 776 p. Advertenties op omslag en (kleine) in de tekst. Wat verbruind en gevlekt, maar zit nog goed in elkaar. Aan de binnenkant van het omslag wat reparaties. Uit het register achterin is een klein hoekje gescheurd (2 x 2 cm) ten koste van een paar letters.
€ 75
* Met namen van inwoners op alfabet, per straat en per beroep, met overzicht van verenigingen, instellingen en kerken, maar ook vervoermiddelen naar andere plaatsen, en tenslotte een uitgebreid register.

1. (AMERSFOORT). VREE, F.J. van Drie-dagen in Amersfoort. Utrecht, A. Schickhoff, 1834. Origineel geel omslag. (4), X, 114 p. Niet afgesneden. Met titelprent, frontispice en wapenschild in lithografie en enkele vignetten in hoogdruk. 1e druk. Rugje wat gesleten en omslag stoffig, maar een mooi exemplaar met zijn eigentijds versierde omslag met rugtitel. Twee kleine stempeltjes. Exlibris van J.H.J. Schikhoff, mogelijk een nazaat van de uitgever.
€ 100
* Verslag van het toedienen van katholieke sacramenten door bisschop De Wijkerslooth, een teken van de bevrijding van de katholieken in de vroege 19e eeuw. Geschreven door de latere bisschop van Haarlem, toen kapelaan in Amersfoort. Met fraaie lithografie van de kerk in Amersfoort en van een diakenwijding, en ook het trotse wapenschild van De Wijckerslooth mag er zijn.

2. ANTI-MILITARISME  Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

3. (BOEKENWEEK 1960) Verzen uit Forum. (Utrecht, School voor de Grafische Vakken, 1960). Genaaid met koord. 24 p. 1e druk. Klein vlekje.
€ 65
* Gedichten van tien dichters, o.m. Hendrik de Vries, Slauerhoff, Marsman, Van Nijlen, Vestdijk, Du Perron en Van Hattum. Gedrukt in geringe oplage voor de gasten van burgemeester en wethouders van Utrecht bij het Boekenweekfeest.

4. HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). (Luxe-exemplaar). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Verguld halfperkament in zwart papieren foedraal (Frans den Breejen). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 220
* Eén van de [10] luxe-exemplaren in prachtband met een rug van fijn getekend kalfsperkament met gouden lijnen, perkamenten hoeken en een bloemvignet op het voorplat. De meest luxueuze Heytze die er bestaat!

5. KONINKLIJK BEZOEK. BOSCH, J.G.A. Koning Willem III binnen Utrecht. 14-17 September 1853. Verslag der feestelijkheden. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1853. Gedecoreerd linnen. 56, (2) p. Met aan het begin en het eind een pagina in porseleindruk. Gegraveerd frontispice. Alle sneden verguld. 1e druk. Boekband iets grauw. Eerste kneep los. Exlibris van H.J. de Soeten.
€ 65
* Mooi uitgevoerd, gedetailleerd verslag van het bezoek van koning Willem III aan Utrecht in een luxueus boek met glanzende porseleinkaarten voor- en achteraan: een omslag? Rapportage van dag tot dag, met uitgebreide opsommingen van hoogwaardigheidsbekleders, hun beroep en hun rol in de feestelijkheden, en de geschenken die ze kregen.

6. OPZOOMER, C.W. Wetenschap en wijsbegeerte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1857. Halflinnen met opgeplakt origineel omslag. (8), 280 p. 1e druk. Band wat versleten.
€ 25
* Schaars werk van de filosoof Cornelis Opzoomer (1821-1892), hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht van 1856-1890.

7. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de ten onrechte aan Ovidius toegeschreven Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk (wellicht de burgemeester van Utrecht, 1882-1964; zijn moeder heette Van Nouhuys).

8. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according to De Stijl principles. Bertus Mulder was the restoration architect.

9. TYPOGRAFIE, VAKSCHOOL voor de Lustrumboek. Uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie, te Utrecht. Utrecht, 2 juli 1912. Utrecht, Vakschool voor de Typografie, 1912. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 92 p. Met strips en tekeningen van A. v.d. Pol, en andere illustraties en vignetten. Gedrukt in kleuren. 1e druk. Rug versleten, wat roest.
€ 20
* Onderhoudend lustrumboek met veel amusante geschiedenis, verzen en tekeningen in comic strip-techniek. Achterin mooie kleurige reclames.

10. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure.

11. UTRECHT. (NIMWEGEN, Arjaan van, als:) JONGERIUS, Margreet De holle stad. Utrecht, Uitgeverij Váva, 1978. 15,5 x 7,6 cm. Leporello in omslag geplakt. 24 bladen, samen 15,5 x 182,4 cm. 1e druk. In uitstekende staat.
€ 15
* Grote, langwerpige tekening van Utrecht door Arjaan van Nimwegen onder zijn schuilnaam Margreet Jongerius. Gedrukt in 600 exemplaren.

12. UTRECHTSCHE KUNSTKRING Drie uitnodigingen voor de Utrechtsche Kunstkring. [Utrecht], Utrechtsche Kunstkring, 1889-1890. Elk ca. 22 x 14 cm. Eenzijdig bedrukt met drie verschillende prenten gesigneerd “VR” = Anthon van Rappard: ‘Aan ’t Zwartewater’, ‘De Keizersgracht’ en ‘Ganssteeg’. 1e druk. Wat verbruind en aan de randen niet helemaal gaaf.
€ 150
* Zeer schaarse overblijfsels van de Utrechtsche Kunstkring, die bestond van 1883-1891. Met schetsen van Utrechtse straten door Van Rappard (1858-1892, die bevriend was met Vincent van Gogh), gelithografeerd door Nikerk en gedrukt door F.B. van Ditmar. Niet gevonden in Nederlandse bibliotheken of archieven, behalve de ‘Januari 1890’ gedateerde uitnodiging, die in het Van Gogh Museum aanwezig is. Beide andere uitnodigingen zijn niet van een jaar voorzien, maar ze dateren uit 1889.

13. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

NOORD-HOLLAND

1. FABRÈS, Oscar 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 35
* Een kaart met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Oscar Fabrès op de keerzijde, gedateerd ‘8.VI.39’. Een andere kaart met inktvlekje.

2. Gerrit KOUWENAAR e.v.a. Noord-Holland in proza, poëzie en prenten. (Velsen-Zuid), Stichting Culturele Raad Noord-Holland, (1990-1993). 72 delen. Ingenaaid met omslagen. Illustraties in zeefdruk. Gedrukt door de Veerpers (= Rob Cox) in een oplage van 100 genummerde (+ 25 h.c.) exemplaren. Buitengewoon fraaie productie: van de vergelijkbare projecten van andere provincies is dit, Noord-Holland, ongetwijfeld de mooiste, niet alleen vanwege de druk, maar ook vanwege de keuze van auteurs en kunstenaars. Deze set is ongenummerd. Lichte rookgeur.
€ 700
* Ieder deel is gewijd aan een gemeente in Noord-Holland. Voor ieder deel werd een auteur en een kunstenaar uitgenodigd om, speciaal voor dit project, een tekst resp. prent te maken.
0. Noord-Holland: Peter Bes (prent) & Gerrit Kouwenaar (tekst); 1. Haarlem: Mathilde Cuijpers & Louis Ferron; 2. Anna Paulowna: Erna van Mondfrans & Jos Steegstra; 3. Schermer: Sam Middleton & Guus Kuijer; 4. Haarlemmerliede: Frank Lodeizen & Hans Plomp; 5. Muiden: Jan de Beus & Wim Zaal; 6. Drechterland: Cees Baas & Sjaak Commandeur; 7. Heemstede: Willem Snitker & F.L. Bastet; 8. Zaanstad: Peter Louman & Nicolaas Matsier; 9. Velsen: Jon Marten & Hans van der Heijden; 10. Bloemendaal: Erik Prins & Michel van der Plas; 11. Uitgeest: Jan Deckwitz & Elly de Waard; 12. Venhuizen: Maarten Dekker & Marga Minco; 13. Castricum: Eric Levert & Sjoerd Kuyper; 14. Naarden: Nikki van Es & Willem Jan Otten; 15. Beemster: Wijndel Jongens & Theun de Vries; 16. Purmerend: David Groot & Gerrit Krol; 17. Laren: Hein Stork & Ferdinand Langen; 18. Noorder-Koggenland: Peter van Straaten & Robert Anker; 19. Opmeer: Jan Sierhuis & Jan Pannekeet; 20. Schoorl: Pim Weeda & Neeltje Maria Min; 21. Amsterdam: Jeroen Henneman & K. Schippers; 22. Niedorp: Dirk Breed & Guus Luijters; 23. Wieringermeer: Jos Kruit & Remco Ekkers; 24. Stede Broec: Jan Baas & Bram Rebers; 25. Schagen: Kerre de Graaf & Anton Haakman; 26. Zandvoort: Ed Dukkers & Ed Leeflang; 27. Bussum: Bep Toscani & Rudolf Geel; 28. Den Helder: R.W. van de Wint & Hermine de Graaf; 29. Medemblik: Ton van Kesteren & Rien Bonte; 30. Wieringen: Piet Lont & Jan Bremer; 31. Landsmeer: Anton Heyboer & Ernst van Altena; 32. Weesp: Anke Overduin & Mies Bouhuys; 33. Wormerland: Joke Konijn & Maria de Groot; 34. Haarlemmermeer: Bob Nieuwenhuysen & Willem van Toorn; 35. Enkhuizen: Ko Markusse & Pieter Schermer; 36. Hoorn: Jan Menses & Jacob Groot; 37. Graft – De Rijp: Joyce Ennik & Herman Meddens; 38. ‘s-Graveland: Herma Steur & G. Brands; 39. Edam – Volendam: Aart Roos & Enno Endt; 40. Heiloo: Rob Scholte & Jan van der Vegt; 41. Zeevang: Rie de Boer & Paul Beers; 42. Huizen: Astrid Engels & Cherry Duyns; 43. Hilversum; Marian Pug & Kees van Kooten; 44. Wester-Koggenland: Jan Hollenberg & J.Th. Balk; 45. Waterland: Marjolijn Juray & Ben Borgart; 46. Alkmaar: Jos van Amsterdam & Arie van den Berg; 47. Aalsmeer: Karin Borgman & Rein Bloem; 48. Andijk: Rob Ligtvoet & Ewald Vanvugt; 49. Amstelveen: Rob van der Vijgh & René Stoute; 50. Heerhugowaard: Jan van der Woud & Henk Spaan; 51. Ouder-Amstel: Jaap Ploos van Amstel & Leins Janema; 52. Heemskerk: Kees Heesterbeek & Kester Freriks; 53. Harenkarspel: Ed Dekker & A.L. Sötemann; 54. Beverwijk: Piet de Ridder & Hans Tentije; 55. Bennebroek: John Klinkenberg & Peter van Zonneveld; 56. Obdam: Henk Meijer & J. Bernlef; 57. Zijpe: Friso ten Holt & Maarten Mourik; 58. Texel: Arthur Kempenaar & Theun de Winter; 59. Langedijk: Nic Jonk & Willem Johan van der Molen; 60. Limmen: Greetje Roelofszen & Michael Tophoff; 61. Blaricum: Guillaume le Roy & Albert Alberts; 62. Akersloot: Jeroen de Carpentier & Eduard Visser; 63. Wognum: Frans Hage & Dirk van Weelden; 64. Nederhorst den Berg: Onno de Jong & Harrie Geelen; 65. Egmond: Hélène Min & Olof Baltus; 66. Diemen: Holda Kernell & Hans van Weely; 67. Bergen: Doris Groeneveld & Adriaan van Dis; 68. Oostzaan: Co Vleeshouwer & Ankie Peypers; 69. Wervershoof: Wout Berger & René Appel; 70. Uithoorn: Lenny Schröder & Atte Jongstra.

3. HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. ten Koffers vol goede vooruitzichten! (Hotel Hamdorff en Hotel Gooiland te Hilversum). Hilversum, Offset De Jonge (drukkerij), ca. 1938. 18 x 9 cm. Folder (6 p.). Met tekeningen in kleuren van Eelco ten Harmsen van der Beek. Vaag vlekje voorop, verder keurig.
€ 25
* Mooie reclamefolder voor de hotels Hamdorff en Gooiland in Hilversum, die beide afgebeeld zijn.

4. (ZAAN). ADRESBOEK ZAANSTREEK Adresboek van de Zaanstreek. Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie EN Westzaan. Koog aan de Zaan, P. Out & E.N. Smit Ez., 1892. Origineel halflinnen. 140 p. Met veel advertenties, deels op andere kleuren papier, en met illustraties. 4e vermeerderde druk. Met stempeltjes van aartsverzamelaar D.J. Spaans in Purmerend, en enkele onderstrepingen in roze kleurpotlood zoals hij die placht te maken. Op het omslag een plakzegel en enkele notities in balpen. Wat vlekjes en slijtage.
€ 120
* Het blijft leuk, een adresboek met namen van alle inwoners, met talloze advertenties in nog groter aantal verschillende lettertypen. Op p. 26 b.v. Izak de Haan, de vader van Jacob Israël de Haan (‘Ik ben een jongen te Zaandam geweest‘) en Carry van Bruggen (‘Het huisje aan de sloot‘): I. de Haan, Dampad J 187.

AMSTERDAM

5. (AMSTERDAM). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

6. BOTMAN, Harm Duinen. Gomdrukken van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Haarlem, De Vrieseborch, 1992. 28 x 14 cm. Karton. 32 bladen als leporello. Teksten met prachtig gereproduceerde landschapsfoto’s. 1e druk. Prima conditie.
€ 20
* Bijzonder mooie foto’s in een vergeten fotografische afdruktechniek: de gomdruk. Zeer ongewoon boek.

9. (BUYS, Bob). A.J.C. AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1935]. 16 x 16 cm. Origineel omslag (naar een aquarel van Bob Buys). 16 p. Geïllustreerd door Bob Buys. 1e druk. Kreukje rechtsboven.
€ 50
* Mooi winkelinterieur met kleurige publicaties en kampeerartikelen op de voorkant, van de winkel van de AJC, genaamd De Brug, Reguliersgracht 78. Niet in de NCC.

10. CAMPERT, Remco Amsterdamse dagen. (Een van 10 speciale exemplaren). [Amsterdam], Cornamona Pers, 1984. Cahiersteek in omslag. Met de hand gezet uit de romein van Bembo en de cursief van Alfred Fairbank en gedrukt door de Zondagsdrukkers [= Reinold Kuipers e.a.] op Hahnemühle-Ingres in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 20 p. 1e druk.
€ 120
* Eén van de 10 ongenummerde exemplaren, ‘bestemd voor magen en vrienden van de Zondagsdrukkers’.

11. (HOBIJN, Erik) Waterloopijn. (Amsterdam, SKG, 1981). 14 x 8 cm. Kunstenaarsuitgave bestaande uit een zakje zand en gras met afbeelding van de Mozes en Aäronkerk en de voor de aanleg van de Amsterdamse metro bouwrijp gemaakte omgeving. Gestempelde datum 31 jan. 1981. In een envelop geadresseerd aan de journalist Henk Hofland.
€ 40
* SKG betekent Stads Kunst Guerilla. Niet in de NCC.

12. (MIDDERNACHTZENDING). MUNSTER, J.N. van De ongehuwde moeder en haar kind. Amsterdam, Middernachtzending, [1932]. Geniet. 32 p. Met 4 illustraties van ROB, Arnhem. 2e herziene druk. Met twee planknummers en een mooi exlibris van de Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending.
€ 25
* De van oorsprong protestantse middernachtzending streed sinds 1890 in de harde Amsterdamse praktijk tegen prostitutie en onnadenkende kindermakerij buiten het huwelijk. == About unmarried mothers and her children, a pamphlet of the Midnight Mission movement in Amsterdam.

13. (NIEUWJAARSWENS). BOER, Daatje de Porsters Nieuwjaarswensch, opgedragen aan hare Geachte Begunstigers. 1 Januarij 1881. Amsterdam, G. van der Linden, 1881. Met grote houtsnede (primitief, meermalen gebroken). Eén vel, eenzijdig bedrukt. 34 x 21 cm. Wat gekreukt. Op de blanco achterkant wat notities en een plakzegeltje.
€ 65
* Nieuwjaarswens van de lopende wekdienst in Amsterdam, uit de tijd dat nog weinigen een wekker hadden. Met op de houtsnede een porster en haar hond, daarboven het Amsterdamse wapen met merkwaardige leeuwen en mytische figuren gesierd, en daaronder schaatsers. Decoratief!

14. REVIS, M. Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver). Amsterdam, Holdert & Co., 1947. Linnen. 216 p. 1e druk. Band deels verbleekt.
€ 45
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het voorste schutblad: ‘Voor de Barones, in wier Bongerd -/ die toen nog de Hare niet was, althans niet/ wettelijk – een groot deel van het manuscript/ van dit boek in de nazomer van 1943 werd/ geschreven en aan wier uit- en inschuif-/ bare tafel – destijds eveneens nog buiten/ de gemeenschap der goederen staande – het verder vorderde……/ en voor de Baron, die verantwoorde-/ lijk gesteld moet worden voor de archi-/ tectonische aspecten, in deze pagina’s/ ontvouwd/ van hun vriend/ M. Revis’.

16. STADS ARMEN-SCHOLEN Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Stads Armen-Scholen, (ca. 1855). 16 x 13 cm. Linnen met originele blind- en goudstempeling. (392) p. Met 9 houtgravures. Heel lichte gebruikssporen.
€ 75
* Met ingeplakte prijs: ‘Bewijs van goedkeuring wegens vlijt en goed gedrag. Eerste prijs (…) toegewezen aan [ingevuld]: Hendrika Monsees’, Amsterdam, 24 October 1859, met handtekening van de secretaris, J. Backer Jr. Ontroerend boekje, een lief presentje vol deugdzaam vermaak, een toonbeeld van 19e-eeuwse geschiedenis: Hendrika Monsees zou in 1872 op 23-jarige leeftijd overlijden als eerste echtgenote van Engelbert Elderenbosch. Jhr. J. Backer jr. (1820-1905), bewoner van de buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht, zette zich zijn leven lang in voor de armenscholen van Amsterdam.

17. STUDENTENALMANAK Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken). Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1887-1890. Verguld linnen. Ca. 200-300 p. elk. Allebei voorzien van een portret van een hoogleraar in originele fotografie, 1890 ook een van de overleden hoogleraar Jorissen. 1e drukken. Lichte gebruikssporen, banden dof, wat watervlekkig.
€ 40

18. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

19. TUSCHINSKI Tuschinski Theater 1921-1931. Amsterdam, Theater Tuschinski, 1931. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 112 p. Rijk geïllustreerd met foto’s en met tekeningen van o.a. Octave De Coninck, Jo Spier en Weynand Grijzen. Met advertenties. Inliggend het programma van de speciaal gekozen jubileumfilmpremière: ‘De lachende luitenant’ met Maurice Chevalier. 1e druk. Klein driehoekje achterkant omslag ontbreekt, enkele kreukjes, een vlekje, verder erg mooi met zijn bloemrijke, decoratieve omslag.
€ 175
* Prachtig jubileumboek waarin stichters Tuschinski, Gerschtanowitz en Ehrlich geëerd worden en vele felicitaties van grote sterren (met brieven of gesigneerde foto’s) zijn afgebeeld: Charlie Chaplin, Josef von Sternberg, Jeanette Macdonald, Mary Pickford, Carl Laemmle, Louis B. Mayer, Adolph Zukor, Marlene Dietrich, Cecil B. De Mille en vele anderen. Met bijdragen van de burgemeester, de wethouder van Cultuur, maar ook o.a. van A.M. de Jong, J.W.F. Werumeus Buning, Willem Mengelberg en S.F. Van Oss. Ook met gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van de bioscoop door Abraham Tuschinski, waarin veel artiesten en andere medewerkers worden genoemd.

20. WOLFF, Betje, en Aagje DEKEN Sara Burgerhart. Blijspel in vier bedrijven door Mejuffrouw J. Pabst, bewerkt naar den roman van Betje Wolff en Aagje Deken. Regie: L.H. Chrispijn. Amsterdam, Stadsschouwburg, 1910. Geniet. (12) p. incl. omslag (met tekeningen Antoon Molkenboer en André Vlaanderen). Gedrukt in oranje en zwart. Met illustraties en advertenties. 1e druk. Omslag op de rug doorgescheurd, ligt los, iets brokkelig aan de randen.
€ 20
* Bijzonder fraai verzorgd, maar kwetsbaar en wat versleten theaterprogramma voor deze bewerking van Saartje Burgerhart. Met plaatjes van de hoofdrolspelers Emma Morel en Jan C. de Vos, en toelichtende woorden van Prof. L. Knappert.

HAARLEM

22. CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks. 14 grotere en kleinere brieven, alle handgeschreven en gesigneerd, sommige dateerbaar dankzij bijbehorende envelop.
Twee grotere doorslagen van typoscripten, een vertaling van fragmenten van Herodotus (1937) en een van het begin van de Ilias van Homerus (1934-1935). De laatste met diverse kleinere doorslagen van proeven en schetsen.
€ 75
* Weerslag van een gezamenlijk vertaalproject van de columnist Charivarius, alias Gerard Nolst Trenité (1870-1946), Haarlemmer en leraar Engels – en de pas afgestudeerde classicus Reinier van der Velde (1912-1983), later leraar respectievelijk rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nolst Trenité (die overigens steeds met ‘Trenité’ of eenvoudig ‘Tr’ signeert) publiceerde verschillende vertalingen van klassieke teksten, vaak op gemoedelijke en humoristische toon, zodat ze geschikt waren voor schoolopvoeringen. Ook Van der Velde zou later Griekse tragedies bewerken voor vertoning, bijvoorbeeld voor lustrumvoorstellingen van het Erasmiaans Gymnasium.

23. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Zomerdienst 1907 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

24. ENSCHEDÉ en ZONEN, Joh. Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Winterdienst 1906/’07 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1908. 11 x 8 cm. 32 p. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Charmant klein boekje, in feite een halfjaarsalmanak, met mooi art-nouveauvoorkomen. Met kalender, kerkdiensten en spreekuren van geneesheren, en met alle vertrektijden van treinen en stoomtrammen. Niet in de NCC.

25. (HAARLEM) Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909. [Haarlem], De Tuinwijkpers, 1971. 19,5 x 17,0 cm. Drieëntwintig plano’s in mapje. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 50
* Ongenummerd exemplaar: een van twee exemplaren hors série.

26. (LUITINGH, G.A.). Ch.L.F. SARLET DE SOIRON Gedenkboek ter gelegenheid van een 45-jarige loopbaan als journalist, aangeboden aan C.L.F. Sarlet de Soiron, te Haarlem, op 5 juli 1930. Wit linnen met kalligrafie van Gerard Anton Luitingh (1879-1949). 22 bladen met kalligrafie en (deels ingeplakte) handtekeningen van vrienden en collega’s. Los inliggend een grote foto van het feestvarken aan zijn bureau en enkele losse handtekeningen. Prima conditie.
€ 250
* Opvallend kundig versierd album in een mix van art nouveau en art deco. Charles Sarlet de Soiron was journalist van de Haarlemsche Courant. De getalenteerde Luitingh voorzag in zijn levensonderhoud als koster van de Grote of Sint Bavokerk. Met handtekeningen van bekende personen zoals Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, Edo Bergsma, Mr. Joh. Enschedé, Jhr. D.E. van Lennep, Ernst Krelage, G. Nolst Trenité (alias Charivarius), H. van Riemsdijk de la Bassecour Caan, Casper ten Boom en vele, vele anderen.

27. (STOOP). (LUITINGH, G.A.). Anna BRANDT (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932). Bruin leren map. (1879-1949). 30 x 20 cm. Gevouwen vel geschept papier met kalligrafie en tekeningen van Gerard Anton Luitingh in kleuren, met handtekeningen van Adriaan Stoop en W.B. Stoop-van Deventer. Inliggend een zelfgemaakt cahier ‘Voor juffrouw Brandt/ Van Piepje en Wimpje/ Van Lulu Verhaaltjes/ 10 Maart 1932’ in potlood met een kindertekening (Piepje en Wimpje zijn musjes, Lulu wellicht de auteur). En enkele andere papieren (o.a. krantenknipsels) die op het festijn betrekking hebben. Map wat gevlekt, conditie overigens zeer goed.
€ 275
* Luitingh (1879-1949) was in het dagelijks leven koster van de Bavokerk, maar op verzoek maakte hij prachtige kalligrafieën. Adriaan Stoop (1856-1935) werd op Java puissant rijk in de olie; de door hem opgerichte Dordtsche Petroleum Maatschappij was onderdeel geworden van Koninklijke Olie. Hij bewoonde het landhuis De Rijp, waarvan een afbeelding de eerste pagina siert. Ook met tekeningen van een kerstboom, pakjes, correspondentie en Sinterklaas en met fraaigetekende familiewapens. Mooi en aandoenlijk gedenkboek.

28. TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, Cornelis) Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem. Amsterdam, P.M. van Cleef jr., [1847]. Cloth-backed ex-library binding. Upper and lower original cover bound in, with a picture of the asphalt track coach on the lower side. 48 p. 1st edition. 19th- and 20th-century library stamps (among others ‘Governor of South Holland’).
€ 100
* “Asphalt tracks throughout the Netherlands, in connection with the first closing of a loan on behalf of the asphalt track between Amsterdam and Haarlem.”
A variant of the horse-drawn tram. Circumstantial, passionate plea for this alternative of the railways: “It is now loudly acknowledged by anyone unprejudiced, that Iron Tracks are not suitable for the Netherlands, and the regions where Iron Tracks are being placed, do not enjoy advantages, while existing highroads with their previously flourishing towns, villages and hamlets, are doomed to total decline hamlets by the system of monopoly and isolation.” The author of this pamphlet, Cornelis Soetens, advocates a railway consisting of two asphalt tracks, five feet wide, ridden by a carriage pulled by horses, with three classes. This self-invented variation of the horsecar was planned between the “cradle of Laurens Koster” (Haarlem) and the Dam in Amsterdam. Unfortunately for Soetens and his financiers nothing came of it.

Zuid-Holland

LEIDEN

1. ADRESBOEK LEIDEN Het Nuha-adresboek voor Leiden. Volgens officiële gegevens. Amsterdam, Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformaties N.U.H.A., [1966]. 30 x 20,5 cm. Bedrukt karton. Ca. 280 p. Met advertenties. Gedrukt op verschillende kleuren papier. Lichte gebruikssporen.
€ 45
* Zeldzaam adresboek: bedrijven en inwoners met hun adressen. Voor wie de geschiedenis van de stad Leiden wil kennen.

2. DRONKEN AUGUST, De Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (Leiden en Utrecht, 19e eeuw). Leiden, Sanders & Co., (ca. 1890). 10 uit dunne folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met twee identieke envelopjes (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. Plus 2 soortgelijke van de firma C.J. van den Berkhof, Utrecht. In goede staat, hoewel van enkele figuurtjes een stukje ontbreekt. Bewaard in een contemporain blanco notitieboekje.
€ 150
* Reclame voor de zeep- en eau-de-colognefabriek Sanders & Co. (Leiden) en de im- en exportfirma Van den Berkhof (Oude Gracht WZ 141, Utrecht). ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

3. KLOOTWIJK, Wouter Het houten woord. Leiden, Stichting Handboekbinden & Stichting Drukwerk in de Marge, 2016. 15 x 15 cm. Los, kleurig omslag. 20 p. bruin papier. Foto: Els van der Monde. Letter: Brinkhuis. Druk: Drukkerij Jan de Jong. Gesigneerd door Wouter Klootwijk. 1e druk.
€ 15
* Prachtig en verrassend kort verhaal, ter gelegenheid van de Boek-Kunst-beurs in de Leidse Pieterskerk, 2016.

4. MASKERADE LEIDEN 1875 Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel één prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil.
€ 450
* Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.

5. NIJHOFF, M. De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool. Leiden, Van Doesburgh, 1930. Ingenaaid. VIII, 40 p. 1e druk. Verticale vouw.
€ 12

6. (NIJHOFF, M.). MEESTER, Johan de Beschouwingen van den régisseur Johan de Meester jr. over het waterfeestspel De vliegenden Hollander door M. Nijhoff. (Leiden, Lustrum-Commissie van het Leidsch Studenten Corps, 1930). Geniet. 8 p.
€ 15
* Bijgevoegd: bestelkaart voor plaatsbewijzen.

7. PAALTJENS, Piet Immortelle IX. Leiden, Pro cunno felis, 1991. Planodruk. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt in geel en zwart in de Leidse Pieterskerk in een beperkte oplage.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de Eerste Leidse Boekenzondag op 20 oktober 1991.

8. SCHILLINGS, André Het verliefde gild. Maastricht, Boosten & Stols, 1928. Ingenaaid. (4), 100 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verschoten.
€ 12
* Korte roman over 16-eeuwse Leidse kunstschilders, waaronder Lucas van Leyden. Niet in Van Dijk.

VOORBURG

10. KOSINSKI, Jerzy (als:) Joseph NOVAK De toekomst is aan ons. Gesprekken in het hedendaagse Rusland. (Vertaald door C.A.G. van den Broek). Utrecht/ Antwerpen, Prisma (Het Spectrum), 1964. Pocket. 224 p. 1e druk.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘For Mr and Mrs. Funcke-Bordewijk -/ – with apologies for the cover/ of this book – and profound/ gratitude of their interest in/ its content/ Jerzy Kosinski/ Voorburg, Feb 25, 1967’.
De omslagtekening is van de hand van Eppo Doeve.

11. NEDERBRAGT, J.A. (voorwoord) Voorburg helpt Best en Oirschot! Inzameling 24-29 September 1945. Voorburg, Commissie Inzameling, 1945. Leporello van 6 p., de buitenkant oranje, de binnenkant geel gekleurd. Met illustraties. 1e druk. Horizontale vouw, verder prachtig.
€ 30
* Behalve het voorwoord van burgemeester Nederbragt bevat dit pamflet een geïllustreerde prozaschets van een gezin in het gelukkige Voorburg en het zwaarbeschadigde Best-Oirschot. Met gedetailleerde plannen. Interessante publicatie vol verbeelding, aanstekelijk geschreven. Niet in de NCC.

12. SCHIERBEEK, Bert De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins). [Voorburg], De Dorst, 1991. Drie bladen plus colofonpagina in omslag. 21 x 21 cm. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 35
* Van deze uitgeverij zijn ons geen andere uitgaven bekend.

DEN HAAG

14. (BOEKBAND). TOLSMA, W. ‘s-Gravenhage als vogelstad. (Luxe boekband). Den Haag, Uitgave Afdeeling Onderwijs, [1929]. Verguld heelleer. (2), VIII, 128 p. Op kunstdrukpapier. Geïllustreerd. Rug verbleekt en met bruine vlekken, evenals bovenkant achterplat. Iets slijtage aan de randen.
€ 40
* Mooie luxe boekband met de originele bestempeling, waarschijnlijk gemaakt voor een van de medewerkers of de wethouder van onderwijs. Prachtige gemarmerde veelkleurige en goudgesprenkelde schutbladen. Dit is de schooleditie van een meer omvangrijk boek over de vogels van Den Haag.

15. (DEN HAAG & SCHEVENINGEN). JURRIAAN KOK, J. ‘s-Gravenhage en Scheveningen. Verzameling van stadsgezichten – La Haye et Scheveningue instantanée – Haag und Scheveningen. Auswahl von Stadtbildern – The Hague and Scheveningen through a camera. Den Haag, Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te ‘s-Gravenhage, [1907]. Oblong 19 x 25 cm. Zwart-gele linnen band met goudopdruk. 96 p. Foto’s van A. Frequin. 1e druk. Exemplaar met zegeltjes en stempeltje van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Band iets gevlekt, rug onderaan los.
€ 20
* Fraaie oude foto’s van Den Haag en Scheveningen.

16. (DEN HAAG). PATIJN, J. (voorwoord). Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin. Den Haag, Haga, 1928. Ingenaaid. 328 p. Met foto’s en veel mooie advertenties (sommige in kleur). 2e druk. Omslag iets versleten.
€ 45
* Achterin 27 kleine, maar gedetailleerde plattegronden. Voorwoord van burgemeester J.A.N. Patijn. Informatief en schaars.

17. FABRÈS, Oscar Scheveningen. Licht, lucht, zon. Seizoen 1939. Den Haag, Exploitatiemaatschappij Scheveningen, 1939. 22 x 16 cm. Geniet. 24 p. Geheel geïllustreerd door Oscar Fabrès. 1e druk. Balpointnotitie op voorkant.
€ 35
* Vrolijk vormgegeven informatieboekje over het badseizoen in Scheveningen met reclame voor restaurants en hotels, en uitgebreid over de concerten in de Kurzaal, met 39 fotootjes van musici als Ernest Ansermet, Mengelberg, Bartok, Hindemith, Cortot, Gieseking, Smeterlin, Rubinstein, Richard Tauber en Jo Vincent.

18. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 165
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

19. GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Gebouw voor kunsten en wetenschappen te s-Gravenhage. 20 programma’s uit de periode ca. 1915-1925. Sommige met omslag (2 met ontwerp Carl Jung), sommige folders en sommige één blad. Wat scheurtjes en vlekjes.
€ 35
* Toneel en concerten. Zeer informatief.

20. GOUT, Cor Ode aan den Haag. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Verguld linnen. (36) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Achterberg.

21. (GRAVENHAGE, ‘s-). GELDER, Dirk van Houtgravure van Binnenhof, Hofvijver en Lange Vijverberg. (Verhuisbericht van L.J. van der Haer, maart 1940). Veere, D. van Gelder, 1940. Houtgravure. 9,5 x 13,3 cm. Gedrukt in zwart. ‘Colofon’ achterop gedrukt. Op een groter vel papier geplakt.
€ 25
* Prachtig gezicht op de Lange Vijverberg gegraveerd in slechts 4 x 10 cm met op de voorgrond de Hofvijver en het Binnenhof, in middeleeuwse setting met ridders.

22. (GRAVENHAGE, ‘S-). HAAGSE PAARDENTRAM Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano). Den Haag, F.J. Weijgand, ca. 1867. 27 x 37 cm. Origineel omslag geïllustreerd met een kleurenlithografie. 6 p. Met ingeplakt een geel velletje met aanwijzingen voor de ad-libitum-instrumenten: fluitjes, een klinkstaal en paardenbellen! Aan de randen wat versleten. Geringe gebruikssporen, stempeltje, kleine restauraties, rug verstevigd met onopvallend plakband.
€ 100
* Bijzonder origineel omslag met afbeelding van een Haagse paardentram (met ooievaarswapen) die langs de Scheveningse Bosjes rijdt. Linksboven een cartouche met het Plein en de Sint-Jacobstoren, rechtsonder een met het Kurhaus en de kerk van Scheveningen.

23. (GRAVENHAGE, ‘S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong. Amsterdam, H. Gerlings, 1899. Herbonden in halflinnen met gemarmerde platten, origineel vooromslag (wat beschadigd) behouden. 80 p. 1e druk.
€ 45
* Grappen en grollen over de eerste ontwapeningsconferentie in Den Haag, die werd gehouden in mei en juni 1899 in Paleis Huis ten Bosch (afgebeeld op het omslag, vergezeld van een citaat van Ariosto). Dit aardige boekje bevat karikaturen uit vele internationale kranten en tijdschriften. Aardig modern bandje met rood en groen gemarmerd papier.

24. HAAGSCHE GYMNASIASTEN, Bond van Programma Propaganda-avond BvHG 31 Oct 1924 Witte Brug. [Den Haag, Bond van Haagsche Gymnasiasten], 1924. 15 x 10 cm. Vouwblad. Aan de buitenkant een linosnede met monogram GV. Programma en Bondslied aan de binnenkant. Geheel in bruin gedrukt. Binnenin lijmsporen van een album.
Verkocht
* Een zeer fraaie expressionistische linosnede door ‘GV’ of ‘VG’ omvat de voorplaat en de reclame voor Lensvelt Nicola (Beschuit en Ontbijtkoek). Op het programma staat het toneelstuk Buiten werken van Marcellus Emants, maar ook een lezing over Ras en Cultuur van Mr. M. Zeldenrust. En met de tekst van het Bondslied van de Haagse Gymnasiasten.

25. INNEMEE, P.N. Innemee-behang. (Monsterboekje). Den Haag, P.N. Innemee, 1968. Oblong. Origineel omslag. 25 bladen van verschillende behangpapieren. Iets roest, verder mooi.
€ 20
* Voorop een zwartwitfoto van de winkel (Koningstraat 90, Den Haag).

26. (LOOSDUINEN). NEDERPEL Sr., Leo Een tuinbouwdorp werd stad. De bewogen geschiedenis van een tuinbouwdorp. Den Haag, De Nieuwe Haagsche, [1996]. Origineel omslag. 198 p. Geïllustreerd. Als nieuw.
€ 15

27. MAZE, W. van de (=W.A.P. SMIT) Stede-Troost. In Signo Piscium, 1945. Ingenaaid. 28 p. Een van 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat roestig.
€ 15
* Gedichtencyclus, waarin de geest van Constantijn Huygens spreekt tot de door de oorlog geteisterde inwoners van Den Haag. Daarbij worden veel verwoeste straten genoemd. De Jong 553. Een herdruk verscheen na de oorlog bij uitgeverij W. van Hoeve.

28. POLITIE (DEN HAAG) Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden Den Haag, 1938. 21 x 16 cm. Originele linnen band met linnen rug en titeletiket. Circa 250 éénzijdig bedrukte p.
€ 25
* Bevat 303 uitgebreide artikelen en register. Met ca. 95 pp. aanvullingen, vnl. op gebied van verkeersregulatie (inclusief autopeds en handkarren!) uit de jaren 1938-1942. Zeer informatief en uiterst zeldzaam.

29. POLITIE (DEN HAAG) Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage. 1871. No. 373. Den Haag, zonder uitgever, 1871. Omslag van geel papier. (2), 90, (10) p. 1e druk. Rugje wat versleten, maar verder in uitstekende staat en onverkleurd, een mooi, efemeer 19e-eeuws boek.
€ 25
* Met register achterin. Uiterst informatief over het Haagse dagelijks leven anno 1871.

30. (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave). Den Haag, Die Haghe, 1926. Twee delen. 28 x 20 cm. Linnen. XVI, 552, (4), 488 p. 1e druk. Voorin de handtekening van de Haagse fotografe Marianne Dommisse.
€ 35
* Standaard-uitgave, 1000 pagina’s informatie, geïllustreerd.

31. SCHLÖZER, Karl von Das Schuylenburch’sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft. Berlijn, Georg Stilke,1906. Ingenaaid. 60 p. Met illustraties. 1e druk. Omslag met wat slijtplekjes, wat vlekjes aan de binnenkant. Naam vorige eigenaar voorop en ‘Hommages respectueux’ van de auteur?
€ 20
* Met inliggend een getypte brief uit 1968 aan J.W.F. baron van Wassenaer gesigneerd door Mevr.Ir. G.S. van Holthe tot Echten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Brochure over het door Daniel Marot ontworpen Huis Schuylenburg aan de Lange Vijverberg in Den Haag, toen ambassade van Duitsland, nu residentie van de Duitse ambassadeur.

33. (SPAAN, Betsy). Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap 10 programma’s voor de Populaire Middagconcerten van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap in de Rotonde van de Haagsche Dierentuin. Den Haag, Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap, 1913-1914. 21 x 14 cm. 10 eenzijdig bedrukte bladen. Goede conditie, de meeste ongevouwen. Plus 4 duplicaten.
€ 35
* Programma’s van de zondagmiddagconcerten (en één op Tweede Paasdag) die plaatsvonden in de Rotonde van de Haagse Dierentuin, alle onder leiding van de jeugdige Betsy Spaan (geb. 1885), later meer bekend als pianobegeleidster van Arnold Spoel. De oudste van 26 oktober 1913, de nieuwste van 3 mei 1914.

34. VEILINGCATALOGUS Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa “Austria”, Van Stolkweg 29a, ‘s-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (…). Den Haag, zonder uitgever, 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Vlekjes op omslag (nietjesroest), en enkele kruisjes en een opmerking in potlood.
€ 25
* Eetkamer, salon- en heerenkamer-ameublement, kristal, servies, bestek, schilderijen (o.a. Willy Beekhuizen, J. da Costa, G. Lobedan, J.H. van Mastenbroek, David Schulman, G. Altman, E. Heemskerk e.v.a. Diverse slaapkamer-ameublementen, een stofzuiger, een auto en de villa zelf. De eigenaar, E. Bäck, zal zelf aanwezig zijn voor informatie en voor het proefrijden met zijn auto. Curieus!

35. VEILINGCATALOGUS TROOSTWIJK Catalogus der zeer belangrijke Publieke verkooping wegens faillisement der N.V. Suikerwerkfabriek I. Kockaré a/d. Noorderbeekdwarsstraat Nr. 5 te Den Haag op Dinsdag 27 Juli 1937 (…). Den Haag, S.I. Troostwijk, 1937. Geniet. 24 p. 1e druk. Vlekkig. De meeste opbrengsten zijn keurig genoteerd in potlood!
€ 25
* Kookketels, kneed- en klutsmachines, essences, dropswals- en amandelwrijfmachines, drooghorren, Polak’s kleurpoeder (van de familie van Johan Polak), 15 blikken à 4800 Haagse hopjes (opbrengst 15 gulden), Turkish delight, horloge-etuis, 9 gros pluche hondjes, paasartikelen en kantoormeubilair. De opbrengsten waren gering, vrijwel alles onder de honderd gulden, en veel wordt in kwartjes en dubbeltjes gerekend. Niet in de NCC.

36. VERVE. (Co WESTERIK (typografie)) 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956. Den Haag, Postmuseum, 1956. 23 x 18 cm. Ingenaaid. (40) p. Geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw.
€ 15
* Mooi overzicht van deze belangrijke kunstenaarsgroep, waarvan elk lid inventief getoond wordt met een portretfoto en een atelierfoto, gemaakt door Marianne Dommisse. Typografie Co Westerik, introductie Louis Wijsenbeek (in 1956 directeur van het Haags Gemeentemuseum).

ROTTERDAM

37. BERANOVÁ, Jana Jantje zag eens mensen hangen. [Rotterdam], Slofpers, 1972. 15 x 10 cm. Genaaid als blokboek. 44 bladen. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren op met kleurige vormen versierd papier. 2e druk.
€ 25
* Fraai klein uitgaafje gedrukt door de auteur zelf op de Slofpers. ‘Emile Puettmann zei wat kan en wat niet kon’. Leuk! Bij de tweede druk ontbreekt het motto van Greshoff op de binnenzijde van de titel, en zijn de laatste twee regels van het laatste gedicht weggevallen; deze werden in dit exemplaar in paarse vulpeninkt toegevoegd.

38. BRUSSE, M.J. 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie). Rotterdam, Brusse, 1920. Twee delen. Rijkverguld blond geitenleer (ontwerp van band en schutbladen S.H. de Roos). XII, 296; VIII, 300 p. Alle sneden verguld. 1e druk. Ruggen iets versleten, verder in goede staat, ook het bladgoud.
€ 48
* Dit is een van 100 in leer gebonden en gesigneerde luxe-exemplaren. Volgens het colofon zou deze editie gedrukt zijn op geschept Hollandsch Van Gelder, maar dat is hier niet het geval. Fraai vormgegeven bundel krantencolumns. Cat. Brusse 427 (geeft een aantal van 51 exemplaren in leer, waarschijnlijk op basis van archiefmateriaal).

39. BRUSSE, M.J. Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde. Den Haag, Loman & Funke, [1898]. Ingenaaid. (8), 224 p. 1e druk. Rug versleten en met plakband verstevigd (zie afb.), boekblok los. Twee stempeltjes ‘Ter beoordeeling’.
€ 25
* Omslagtekening, vignetten en grotere tekeningen van Vaarzon Morel met sterke Art-Nouveau-inslag. Schaarse uitgave, helaas in matige staat.

40. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1936. Linnen met fraai stofomslag (getekend door de auteur). 152 p. Geïllustreerd door de schrijver. 1e druk. Omslag aan de binnenkant gerepareerd.
€ 15
* De bekende Rotterdamse journalist en humorist Charles Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC en maakte veel karikaturen voor de voetbalclub Sparta. Catalogus Brusse 831.

41. COCHERET, Ch.A. Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. Linnen met stofomslag (van de auteur). 152 p. Schetsen met illustraties van de auteur, gedrukt in rood en zwart. 2e druk. Omslag op de rug verbruind en aan de randen wat versleten.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur/illustrator op de titelpagina: ‘Voor mijn jongen vriend/ Nol Horsting ter vertroosting/ op zijn sponde/ van den Schetsboekenier N.R.C./ (sign.)/ 6 Oct. 1937’.
Cocheret (1880-1974) had een column in de NRC. Catalogus Brusse 831 a.

42. DEELDER, J.A. Gemengde gevoelens. (Met uitgebreide opdracht aan Cees van Maurik). Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Garenloos. 164 p. Portret. 1e druk.
€ 75
* Exemplaar met (voor Deelders doen) zeer uitgebreide, handgeschreven en gemonogrammeerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Kees [van Maurik]/ de Kampioen/ van de 1500m/ lezen en/ uitgeven/ in minder/ dan 3/ minuten/ van den/ auteur/ (monogram)/ 15/11/86’.
Tevens een handgeschreven opdracht van Ger van Voorden (1947-2017), de saxofonist die Deelder geregeld begeleidde: ‘Ger van Voorden/ Kees ik blijf/ blazen/ en jij/ lopen’. In zijn voornaam verwerkte Van Voorden een getekende saxofoon.
Op het midden van de pagina staat een groen rondstempel van De Bezige Bij: ‘Eerste dag van uitgifte 15.11.86/ Goedgekeurd door J.A. Deelder’:

43. DEELDER, J.A., Rien VROEGINDEWEIJ, Hans WAP en Frans VOGEL Sprekend Rotterdams. Rotterdam, Zwarte Hond onder auspiciën van Black Cat, 1980. Musicassette in kartonnen doosje. Oplage 300 exemplaren.
€ 30
* Vier Rotterdamse auteurs lezen voor uit eigen werk, opgenomen op 14 juni 1980 in het Jacobuspark.

44. EVERTS Jr., J. Reactie. Haarlem, Erven F. Bohn, 1903. Ingenaaid. (6), 160 p. 1e druk. Stuk van (onbedrukte) achterzijde omslag afgescheurd. Randen hebben wat scheurtjes en een reparatie.
€ 15
* Eerste roman van de Rotterdamse schrijver Johannes Everts (1878-1945). Omslagtekening van Georg Rueter (Braches Documentatie 1723:4).

45. FOTOALBUM Fotoalbum met 74 foto’s uit ca. 1910-1912. Groot album met leren rug en gedecoreerde platten in liggend formaat. 30 x 41 cm. Met 73 ingeplakte originele foto’s, deels uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Duitsland en Zwitserland, en 1 losliggende. Boekblok opengeknakt. Enkele foto’s zwaar verbleekt, maar de meeste in goede staat.
€ 165
* Album met meestendeels zelfgemaakte kleinere en grotere foto’s van families en huizen in Den Haag (Banstraat 2, Laan van Meerdervoort) en Rotterdam (demping Boerensteiger, Spuiwater, Rijksverzekeringsbank en Stoomlederfabriek aan de Pompenburgsingel) en van vakanties. Groepsfoto’s in een restaurant: promotie Guust Bequin en afscheid Van Lanschot Hubrecht. Enkele andere namen: Lien van Rijen, Van der Pijl, Johan & Ada van Blommestein-Land. Wellicht is er achter te komen door wie dit album is gemaakt.
Bijzonder zijn onder meer de vroege luchtvaartfoto’s: 12 zelfgemaakte kiekjes (8 x 11 cm) van de Europese Rondvlucht van juni 1911 en 3 van het opblazen van een ballon in het Zwitserse St. Moritz. Er zijn drie gekochte grote foto’s van het massaspel Wilhelm Tell in Ötigheim bij Rastatt (1911). De ene losse foto (22 x 29 cm) is een kunstzinnige perceptie van een boerderij in Giethoorn.

46. FOTOALBUM MAASSLUIS – ROTTERDAM Fotoalbum met 34 foto’s uit ca. 1880-1910. Jugendstilboekband in linnen, staand formaat. 32 x 19 cm. Foto’s in verschillende formaten en conditie. Boekband wat los en met slijtage.
€ 75
* Familiefoto’s, maar ook een van de verloving van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, ca. 1900. Enkele namen van fotografen: Coltof & Co. (Maassluis), Boelaars & Stoof (Rotterdam), Sanders & Co. (Amsterdam), Sanders & Co. (Groningen), François Hermans (Rotterdam), Delboy (Den Haag).

47. OPTOCHT ROTTERDAM Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche). (Rotterdam), zonder uitgever, 1872. 43 x 31 cm. Eenzijdig bedrukt in rood (kader) en blauw (tekst). Rechterbovenhoek beschadigd (hoekje afgescheurd), aan de randen wat gekreukt, enkele scheurtjes.
€ 150
* Parade ter viering van de 300ste verjaardag van de inname van Den Briel, een nationale feestdag die in heel Nederland tot festiviteiten leidde. ‘No. 6: Een tweewielige wagen, getrokken door een paar ossen, waarop een Druïde met offerblok, begeleid door twee Batavieren’, maar ook ‘No. 77: Het Nationaal Werklieden-verbond, met blazoen, banier, een wagen waarop schrijnwerkerswerkplaats, een wagen met karotten-trekkerij’. Deze affiche niet in de Nederlandse bibliotheken – daar is alleen een boekje van 12 pagina’s met min of meer dezelfde titel, in de KB en in Rotterdam.

48. ROMER, Herman Laten we de Charleston dansen. Verhalen. Rotterdam, Donker, (1988). Garenloos. 144 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cees van Maurik/ De toekomst van de mens/ ligt in zijn verleden./ R’dam, 19.11. ’88/ Herman Romer’.
De verhalen van Herman Romer spelen zicht vrijwel zonder uitzondering af in Rotterdam.

49. (STOKVIS & ZONEN, R.S.) De Industrieele Gids. Handel en kunst. Rotterdam, R.S. Stokvis & Zonen, 1930. Ingenaaid, opvallende vormgeving met geel en zwart papier en witte en zwarte opdruk. 80 p. Met ingeplakte portretten van de 9 auteurs. Alle pagina’s met versiering in grijs. 1e druk. Naaiwerk iets los Wat kreukjes, naam voorin (‘A. Elzas’).
€ 65
* Opvallend fraai vormgegeven bundeling van artikelen over verschillende kunstvormen en de handel, van J.M. IJssel de Schepper-Becker, P. Verdoes, Frits Hopman, Otto van Tussenbroek, Theo van Reijn, P.J. Blok, C.J. Graadt van Roggen, J.B. van Lochem en Wybo Meijer. Rotterdams tintje: veel van de auteurs hebben banden met Rotterdam.

50. VOGEL, Frans Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten. Zonder plaats of uitgever, 2000. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur.

51. (ROELOFS jr., W.). SCHÜRMANN, Jules Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr.. Den Haag, Boucher, (1909). 25 x 20 cm. Soepel linnen. (16), 48 p. Gedrukt door Mouton op zwaar papier van Van Gelder. 1e druk. Soepele band voorin iets losgeraakt van het schutblad en omgekruld. Handgeschreven naam voorin (‘A. v. Bylandt’).
€ 45
* Met zes fraaie, originele, getinte litho’s op kunstdrukpapier, voorzien van beschermvloei. Uitvoerig voorwoord van Kloos, en in deze bundel ook een gedicht ‘Voor Willem Kloos’. De Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927) bewonderde Verlaine, maar ook Hölderlin.

52. SCHÜRMANN, Jules De eenzame weg. (&) Chineesche verzen. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1916. Linnen. 80; (8), 80 p. 1e drukken. Heel lichte ouderdomssporen.
€ 20
* Twee mooi uitgevoerde dichtbundels van de Rotterdamse dichter Schürmann (1873-1927) die in hetzelfde jaar verschenen, maar verder erg verschillend zijn. De eenzame weg is een bundel zeer gevarieerde poëzie, deels onder invloed van de Wereldoorlog geschreven. Chineesche verzen betreft vertalingen van klassieke Chinese dichters naar de bewerkingen van Bethge, Gautier en Polario.

53. JONG, H. de Beknopt overzicht van de geschiedenis der Rotterdamse politie 1340-heden. Rotterdam, Gemeentepolitie, 1952. Ingenaaid met versterkte linnen rug. (6), 148 p. Gestencild. 1e druk. Papier verbruind, vlekken op omslag.
€ 25
* Degelijke geschiedenis van de politie in Rotterdam door een Commissaris. Met literatuurlijst, lijst van burgemeesters en commissarissen, en van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

54. GROOT, Hugo de, & Joost van den VONDEL Sophompaneas of Joseph in ’t Hof. Treurspel vertaelt uit het Latijn des heeren Huygh de Groot. (Uit het bezit van J.H.W. Unger). Amsterdam, Abraham de Wees, 1640. 19e-eeuws halfperkament met gemarmerde platten. (52) p. Latere druk. Boekband vertoont wat slijtage. Iets verbruind.
€ 50
* ‘Putjesdruk’ (naar het uitgeversmerk van Abraham de Wees) met eigenaarsstempel van J.H.W. Unger (1861-1904), archivaris van de stad Rotterdam en belangrijk bibliograaf van Vondel. De titel verwijst naar de naam die de bijbelse Jozef (zoon van aartsvader Jacob) droeg als hoge ambtenaar in Egypte.

ZEELAND

1. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 85
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

2. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger. (Middelburg, G.W. den Boer, 1924). Geniet. 20 p.
€ 22
* Rijkse 2.79.

3. BOUTENS, P.C. Middelburg’s overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren). Middelburg, Den Boer, 1925. Linnen. 40,6 x 35,6 cm. De tekst werd afgedrukt in facsimile van de door Frits Lensvelt gekalligrafeerde tekst. Gedrukt in een oplage van 950 genummerde exemplaren. [2e druk, 1e druk in deze luxe vorm]. Linnen vuil. Exlibris.
€ 150
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op beter papier, gesigneerd door Boutens en Lensvelt onder het colofon. Los bijgevoegd: Namen der medewerkers aan het gebarenspel. Vouwblad. 35,2 x 26,8 cm. Fraaie uitgave in reusachtig vierkant formaat. Rijkse 2.85.

4. KANTER Phil. Zn., J. de Handboekje voor de ingezetenen der provincie Zeeland, inhoudende: Vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1852. Origineel uitgeverskarton. (2), IV, 112 p. Tabellen. Niet afgesneden. 4e (herziene) druk. Rug verstevigd met een reep katoen. Wat gekreukt, maar een origineel ogend exemplaar in goede staat.
€ 35
* Vergelijkingen van pre-napoleontische maten en gewichten, vaak nog plaatselijk bepaald, met de beide nieuwerwetse uitvindingen: het metrieke stelsel en de Nederlandse versie daarvan met zijn eigen benamingen, waarin de meter ‘nieuwe el’ werd genoemd en de kilometer een ‘Nederlandsche mijl’. Een boek vol mudden, zakken, schepels, kannen, korrels, wigtjes en vingerhoeden, en hoe deze om te rekenen vanaf de Rijnlandsche en Schouwsche roede, de Blooische palm, het Amsterdamsche pond en de Middelburgsche pint.

5. KAVAFIS, K.P. Verborgenheden. Zeven gedichten vertaald door Hans Warren. (Met handgeschreven opdracht van de vertaler). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1977. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda van J. van Krimpen en gedrukt in olijfgroen en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 30 Arabisch genummerde exemplaren op Simili Japon. Dit exemplaar heeft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaler op de Franse titel: ‘voor Kees Hoffmann/ herinnering aan zijn/ bezoekje op 10 sep. ’77,/ Hans Warren’. Breugelmans 31.
‘En vrijdag bleven we thuis, omdat Klaas Tuynman [= Kees Hofmann] zou komen. Dat werd half zeven.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 96)
Bijgevoegd: een (decoratieve) pagina uit de drukproef van deze uitgave, met correcties in de hand van de drukker.

6. KLAASSE, Piet Handgeschreven brief aan Guus & Annie Marquinie-Vercruysse. 22 x 17 cm. Op een uitnodiging voor een tentoonstelling (1976). Eén blad. Gesigneerd (ook nog eens op de bedrukte kant), niet gedateerd. 8 regels tekst. Horizontale vouw. Met twee reproducties en een krantenknipsel in een envelop met plaksporen.
€ 15
* Klaasse is blij met de ‘fanmail’; hij is evenals het echtpaar Vercruysse zelf Zeeuw van afkomst, maar had nooit een expositie in Zeeland.
Piet Klaasse (1918-2001) was tekenaar en illustrator, hij maakte verschillende Kinderboekenweekgeschenken.

7. LOHMAN, Anneke Oertaal. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan Hans Warren). Amsterdam, De Beuk, (1990). Ingenaaid met omslag. 44 p. 1e druk.
€ 12
* Uit de bibliotheek van Hans Warren, die de bundel van Ria Zifkamp cadeau kreeg, voorzien van een fraaie handgeschreven, gesigneerde opdracht van Lohman op de Franse titel: ’24/3/ ’93/ Voor Hans Warren,/ In jouw geheime dagboek/ lees ik je verborgenheden/ spiegel van het verleden./ Anneke Lohman’.

8. WARREN, Hans Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten. (Met een nawoord door Mario Molegraaf.) [Woubrugge], Avalon Pers, 2016. Verguld halfperkament met platten van groene zijde met bloemmotief in foedraal (Binderij Phoenix). (20) p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 86 exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Eén van de enkele luxe-exemplaren, in een fraaie band. Met het bijbehorende ‘Hartelijke groeten’-briefje, in het handschrift van Warren.
Eerste uitgave van tien gedichten die Warren in de oorlog in zijn geheim dagboek schreef.

9. WARREN, Hans Geheim dagboek. 1978-1980. Dertiende deel. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Connie Palmen). Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Garenloos met omslag. 200 p. 1e druk.
€ 45
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Connie [Palmen], in de/ hoop haar nòg beter/ te leren kennen,/ in vriendschap,/ Hans/ 12.11.’97’.

10. WARREN, Hans Het goede moment. (Met 12 ingeplakte, door Karli Frigge met de hand gemarmerde bladen, waarop de gedichten zijn gedrukt). Middelburg, Carrara Pers, 1985. Rood HEELLEDER met verguld, perkamenten titelschildje (Atelier Corinne Verburg). 31,5 x 24,5 cm. (32) p. Met de hand gezet uit de Erasmus Mediæval en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Dit is nummer I van de vijftien Romeins genummerde exemplaren, bestemd voor de auteur, en voor zover wij weten het ENIGE EXEMPLAAR dat gebonden werd in heelleder.
‘Ik heb de moed gevonden om […] Het goede moment voor de dag te halen en het zonder vooroordelen te bekijken. Het gemarmerde papier is verrassend mooi. Nu het boek door een week persen en drogen vlak is geworden, ziet het er minder amateuristisch uit. Opeens kon ik de gedachte en de goede bedoeling waarderen, en ik hield de bundel met liefde en dankbaarheid in handen. Het is ongetwijfeld een van m’n meest curieuze uitgaven. Ik voelde me nederig.’ (Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel (2004), p. 173).
De Carrara Pers was een initiatief van Albert Meijer, Ronald Rijkse en Adri Verburg.

11. (WARREN, Hans) Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil). (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis), 2011 [= 2012]. Verguld linnen (Boekbinderij Van Dijk). (36) p. 1e druk. Met los Erratum (waarin het oplageaantal werd verbeterd).
€ 35
* Eén van de 35 luxe-exemplaren, waarvan slechts 20 voor de handel bestemd, gedrukt op gevergeerd papier en gebonden in wijnrood linnen door Boekbinderij Van Dijk. Tegen het achterplat is een papieren tasje gemaakt, waarin een genummerde leporello van twee nagelaten, niet eerder gepubliceerde gedichten van Hans Warren, met de hand gezet uit de Gill en de Romulus en gedrukt in zwart en rood door Nick ter Wal.

12. WARREN, Hans Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek). [Vlissingen], Provinciale Zeeuwse Courant, 1970. Geniet. 48 p. Met een portret door Jack PRINCE. 1e druk.
€ 12
* Uitgave t.g.v. de uitreiking van de Pierre Bayle-prijs voor de kritiek. Het boekje bevat vier gedichten en zeven kritieken uit de Provinciale Zeeuwse Courant, o.a. over Maria Dermoût, Pierre Louys.

13. WARREN, Hans De Olympos. (Met tekeningen van Rudolf Hagenaar.) Middelburg, Den Boer, 1973. Karton met stofomslag. 32 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. [2e, verminderde druk]. Enkel vlekje.
€ 75
* Eén van de 50 gebonden en genummerde luxe-exemplaren, gesigneerd door de dichter. Dit is het auteursexemplaar, genummerd ‘1’, gesigneerd op p. (5) door Hagenaar en onder het colofon door Warren.
‘Me vanmiddag van vier tot vijf uur een lam handje gesigneerd aan zestig exemplaren van De Olympos in Middelburg. Zelfs wanneer ik tienmaal achtereen mijn naam moet zetten vergeet ik de s van Hans of komt Warren met éen r te staan.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 83)
Letterenreeks 1.

14. WOLFF, Betje Brief aan mynen heere, den heere Mr. Hendrik Vollenhoven, en de wel edele jongvrouwe Catharina Johanna van Beeck, by gelegenheid van hun eds. echtverbintenisse, plegtiglyk voltrokken, den 20sten van sprokkelmaand, des jaars, MDCCLXXIV. Zonder plaats of uitgever, (1774). Ondertekend: In de Beemster, den 10 van Sprokkelmaand MDCCLXXIV, Betje Wolff. Contemporain karton. 24 p. Rugje grauw. Met inscriptie ‘Van W. Abrahams/ Kortendelft.’ En een 20e-eeuws exlibris van P.A. Pijnappel.
€ 75
* Uitvoerige heilwens op rijm aan het echtpaar Vollenhoven-van Beeck. Abrahams was omstreeks 1800 boekhandelaar in Middelburg (de Korte Delft is een straat in die stad). Pijnappel was een van de oprichters van de SDAP, en beschikte over een kolossale boekencollectie. Buijnsters 36.

15. (ZEELAND). VANDENBERG, Joris, en GEMERT, Wil van [Margriet] Cees. [Middelburg], eigen beheer, 1990. Geniet. 16 p. incl. (geïllustreerd) omslag. 1e druk.
€ 35
* Uitvoerige kristelijk-filosofische beschouwing uitgesproken bij het huwelijk van ene Cees en Margriet (aangeduid met de bloem, vandaar de vierkante haakjes in de titel) op 7 november 1990. Joris of Johan Vandenberg, getrouwd met Wil van Gemert (overl. 2003) was de auteur van een aantal spirituele boeken, verschenen bij Desclée de Brouwer. Achterop het boekje een stadspoort bij de Abdij in Middelburg. In de tekst wordt het adres van de gelieven genoemd: Groot Paradijs 7, eveneens in Middelburg. Gedrukt in zeer geringe oplage (alleen voor de feestgangers) naar handschrift.

NOORD-BRABANT

1. ABECEDARIUM. ROZENDAAL, W.J. Nieuw grafisch ABC. (Breda, Eenhoornpers, 1944). Halflinnen map met eenhoorn en titel in blinddruk. 28 losse bladen (compleet). Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Vroege uitgave van de Eenhoornpers van de Bredase suikerfabrikant en collectionneur C.J. Asselbergs, illegaal in de oorlog geproduceerd. Prachtig geïllustreerd abecedarium van Willem Jacob Rozendaal, die bij enkele letters hulp kreeg van zijn vrouw Petra. De Jong 726.

2. BABYLON, Frans Eigen credo. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht). (Eindhoven, De Pelgrim, 1958). Ingenaaid met flappen. 50 p. Illustraties Piet van Hemme. 1e druk. Vochtschade.
€ 50
* Opdracht van de auteur in groene inkt op de Franse titel: ‘Voor Elfriede/ lentezon in ons glas/ en in je klare ogen/ wij, dansend op ’t terras/ van dichterlijk vermogen./ hartelijk/ frans/ babylon/ Leidseplein, lente ’60’.

3. BUCKLAND WRIGHT, John 1 januari 1937 31 december. Een gelukkig jaar toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,9 cm. Verkleurd en wat gekreukt.
€ 25
* Vierde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus.

4. BUCKLAND WRIGHT, John Een voorspoedig 1939 toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,7 cm. Verkleurd en gekreukt. In dit exemplaar werd ‘N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven’ doorgestreept er werd er ‘Lous en Jan’ onder geschreven (= J.C. van Sandick en zijn vrouw).
€ 25
* Vijfde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus. (Het woord ‘picus’ is Latijn voor ‘specht’, vandaar de opname van deze vogelsoort in de prent).

5. BUCKLAND WRIGHT, John Onze beste wenschen voor 1938. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 15,0 x 11,8 cm.
€ 40
* Vijfde nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus.

6. CITROEN (inleiding), Paul 8 grafische tekeningen. Breda, Eenhoornpers, 1946. 41 x 31 cm. Halflinnen map met een (andere) tekening van W.J. Rozendaal voorop. Negen bladen in map: 8 tekeningen en een toelichting. Folio. Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren. Prospectus bijgevoegd, eveneens met de titeltekening van Rozendaal (zie scan). Vage vlekjes op de map, maar een mooi exemplaar.
€ 140
* Tekeningen van Fred CARASSO, Paul CITROEN, Dick ELFFERS, PETRA en W.J. ROZENDAAL, SALIM, Jan SLUYTERS en Bertram WEIHS.

7. CORSTIAAN, Peer Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst). Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 15
* Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff zeer onlangs Peer Corstiaan en ’t Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.

8. GEDENKBOEK(JE) 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging “Eigen Bezit” opgericht 18 januari 1903, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang. Den Bosch, Eigen Bezit, 1923. 20 x 12 cm. Genaaid met groen koord (met kwast). 8 p. Op kunstdrukpapier. Gaaf!
€ 15
* Mooi uitgevoerd met omslag in goud en groen. Inleidend voorwoord van A. van Veldhoven. Op het uitvoerige programma onder meer de operette ‘Studentenwraak’ en het blijspel ‘Inkwartiering, of Zes jaar de bruid’.

9. KAPTEIJNS, Harrie Envoy. Den Bosch, eigen beheer, 1956. Oblong 10,5 x 21,5 cm. Geniet. 56 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren ter gelegenheid van de Derde Bossche Kunstmarkt. Omslagtekening en vormgeving Jules Verschuren. 1e druk. Omslag wat verbruind.
€ 25
* Bijzonder origineel boekje, geheel in reproductie van Kapteijns’ handschrift. Effectieve vormgeving: zwarte schutbladen, de gedichten en hun titels staan niet op een vaste plaats op de pagina. Harrie Kapteijns (1917-1987) schreef verschillende studies over (Brabantse) dichters, en ook over De Gemeenschap. Hij publiceerde slechts twee dichtbundels, en dat is jammer.

10. KUIPERS e.a. (redactie), Frans Punt. Onafhankelijk literair tijdschrift. ‘s-Hertogenbosch, eigen beheer. Jrg. 1, afl. 2-3 (194). Geniet. 24; 28 p. met uitvouwkaart achterin. Vouw in achterzijde omslag afl. 2.
€ 30
* Twee van de in totaal drie verschenen nummers van dit fraai gedrukte en door Henri Titselaar van illustraties voorziene tijdschriftje. In het tweede nummer introduceert de redactie de dichter Hans Vlek, waarvan veel wordt verwacht; van hem zijn vijf gedichten opgenomen. Tevens bijdragen van o.a. Jan van Ommeren (een collage-pagina), Peter Schuddeboom en Johan Th. Stakenburg. Het derde nummer bevat bijdragen van o.a. Maarten Beks, Piet Jager, Frans Jansen, Paul Lucas, Hans Vlek en Frans Babylon (die op een afgedrukte foto in gesprek is met Punt-redacteur Kees Neeteson ‘over het nut van het eten van spaanse pepers ter bestrijding van buikgriep’).

12. (MICHELS, L.C.) Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17. [Tilburg], Niet-geïdentificeerde studentenvereniging / Studentenvereninging St. Leonardus, [1946]. 33 x 24 cm (omslag); 27 x 21 cm (tekst). Geniet. 26 (=32); 10 p. Gestencild. 1e druk. Omslag aan de randen gekreukt. De ‘Amen’kant van het omslag is wat gevlekt.
€ 65
* Gezamenlijk afscheidsnummer van twee Tilburgse studententijdschriften voor L.C. Michels (1887-1984), die in 1946 hoogleraar in Nijmegen werd. De inhoud bestaat grotendeels uit vermakelijke parodieën op taal- en letterkundige aangelegenheden (o.m. Bertus Aafjes wordt belachelijk gemaakt). De auteurs zijn vaak pseudoniem. Op het omslag twee mooie grote originele linosneden, de een, vermoedelijk, een portret van Wulfila (de vertaler van de Bijbel in het Gotisch – waar de naam van het tijdschrift Amen amen qitha izwis vandaan komt), de ander vertoont een kangoeroe. Helaas, ook van deze is de maker niet bekend. Boeiend.

13. (NUIVER, Jac.). PROOST & Zoon, P. Brabantsch Bont. Een gloednieuw papier van P. Proost & Zoon. [Amsterdam], P. Proost & Zoon, (ca. 1940-1950?). Gevouwen blad met uitgestanst raampje en met een nietje bevestigd kleurenstaal (zes kleuren). Nietjesroestvlekje.
€ 18
* Papierproef, fraai ontworpen door Jac. Nuiver, een sneeuwpop die door een raampje kijkt.

14. (OSS). STEEGSTRA, Jos Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof). ‘s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Genootschap, 1993. Vouwblad en losse zeefdruk in omslag. Los vouwblad met extra prent en overzicht van deze productie is bijgevoegd. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 18
* Eén van de tien Romeins genummerde exemplaren. Noord-Brabant in proza, poëzie en prent 12.

15. POIRTERSFONDS, Het In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds. (Eindhoven), Het Poirtersfonds, [1937]. 15 x 25 cm. Oblong. 8 p. incl. omslag. Met illustraties in kleuren. Geperforeerd, verder mooi.
€ 15
* Fraaie kleurenfolder van de katholieke boekenclub, genoemd naar de Brabantse jezuiet Adriaan Poirters.

16. REVE, Gerard Handgeschreven brief aan ‘De Weledele Heer W.J. Vliegen/ Inspekteur der Belastingen’ en drie hoofdstukken van het manuscript van Lieve Jongens in fotokopie met originele, handgeschreven correcties van de auteur. 1. 27,5 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en gedateerd ‘Weert, 27.11.1974’. 7 regels tekst. 2. 29,7 x 21,0 cm. Achttien bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Zwaarder Dan De Lucht’ in fotokopie en ‘Zevende Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vier correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur. 3. 29,7 x 21,0 cm. Twaalf bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Donkere Nacht’ in fotokopie en ‘Achtste (& Op Eén Na Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met een correctie in het handschrift van de auteur. 4. 29,7 x 21,0 cm. Vierentwintig bladen. Geniet. Alleen recto. Getiteld ‘Lieve Jongens’ in fotokopie en ‘Negende & Laatste) Hoofdstuk van LIEVE JONGENS’ in handschrift. Met vijf correcties en aanvullingen in het handschrift van de auteur.
€ 500
* Leuke verzameling rondom de roman Lieve Jongens, uit het bezit van een belastinginspecteur te Weert, waar Reve van 1972 tot 1975 woonde. In de brief aan Vliegen meldt de schrijver dat ‘het boek gezet is & gedrukt’. De voor de zekerheid gemaakte fotokopieën van het manuscript hebben voor Reve nu ‘geen funksie & geen waarde’ meer, dus ‘misschien heeft Uw gezin er pleizier aan’. ‘De achterzijden zijn te glad voor mijn kroontjespen, dus 1 & ander is voor mij niet anders dan ballast in mijn archief’.
De fotokopieën betreffen drie volledige hoofdstukken-in-handschrift van Lieve Jongens. Elke fotokopie bevat enkele door Reve met de kroontjespen aangebrachte wijzigingen, volgens een aantekening op het eerste blad aangebracht op 31 augustus 1972. In de fotokopie van het zevende hoofdstuk staat, in inkt dus, de omvangrijkste aanvulling. Aan het eind van het hoofdstuk, nog net voordat de hoofdpersoon zijn scheet in een wijnglas vangt, voegde Reve deze zin toe: ‘Met mijn lippen in het mondstuk van een denkbeeldige klarinet pruttelend, bootste ik zeer schaamteloos het geluid van een wind na’. In de andere hoofdstukken verving Reve een woord of laste hij er enkele in.
Deze collectie biedt de unieke gelegenheid de laatste drie hoofdstukken van Lieve Jongens in het handschrift van de Meester te lezen.

17. REVE, Gerard ‘Roeping’. Origineel handschrift. 27,5 x 21,4 cm.
€ 300
* Het beroemde gedicht ‘Voor de Zusters van Liefde, te Weert’, met een inhoudelijke variant ten opzichte van de versie in Het zingend hart (1973): ‘of tegen dat is, des middags het verkeer verspert,’ in plaats van ‘tegen dat is, het verkeer verspert’.
Boven het gedicht staat een klad van een franstalige brief aan ‘Cher Philippe’ over een financiële transactie. 12 regels. Met doorhalingen en verbeteringen.

18. ROZENDAAL, W.J. (Map met een originele, gesigneerde houtsnede en twaalf (=13) lijncliché’s). Breda, Eenhoornpers, 1945. 30 x 25 cm. 14 bladen in linnen map met flappen en titeletiket. Gedrukt op de handpers door C.J. Asselbergs in een oplage van 50 exemplaren. Platten krom. Titelblad deels verkleurd.
€ 65
* Prachtige tekeningen van een naakte vrouw (Rozendaal was in 1943 getrouwd met de 23-jarige Petra van Leeuwen). Het titelblad vertoont een trotse eenhoorn in het dierenrijk.

19. SCHREGEL, Henk, & Francine SCHREGEL-ONSTEIN Centenaarslast. (Met handgeschreven opdracht aan Fred Batten). Tilburg, Nederland’s Boekhuis, [1947]. Serie De Zonnewijzer, 1e reeks. Halflinnen. 80 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 12
* ‘Russische’ novelle met tekeningen van M. Bosch van Drakestein. Met handgeschreven opdracht van de vertaalster en schrijfster Francine Schregel-Onstein (1918-2013) aan Fred Batten ‘in durende erkentelijkheid, 21-6-65’.

20. SWINKELS, Carel Floris en de Muzemannen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1953. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Achterzijde omslag licht gevlekt. Inktstreep op pagina 11.
€ 15
* Exemplaar met uitvoerige handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Met een hartelijke groet van/ Piet van Bragt/ die 34 (vierendertig) jaar/ geleden al van de betere/ auteurs hield/ En natuurlijk ook van Sint Nicolaas (zie boven)/ 5/xii/MCMLXXXIX/ Thuys Duyvendael/ Nuland/ Noord-Brabant/ Carel Swinkels’. In de rechterbovenhoek schreef de vorige eigenaar zijn naam en de datum ‘5 Dec. 1955’.

21. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 450
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

22. (TOORIANS, Lauran). OLD IRISH Cétamon. (‘Cétemain’ or ‘May Day’ in Early Irish with Dutch translation). [Tilburg], Brandon Pers, 1997. Oblong 13 x 17 cm. Original wrappers. 28 p. With Irish illustrations in red and green. 1st edition. Fine condition.
€ 30
* The Old Irish poem ‘Springtime’ with introduction, note and translation into Dutch, a beautiful bibliophile book.

23. VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. Den Haag, Althaea Pers, 2001. Onopengesneden vouwblad met koordje in omslag, in envelop, met los bijgevoegde kleurenfoto. Vervaardigd in een oplage van 15 ‘op de pers’ genummerde exemplaren.
€ 55
* Mooi rood boekje over een boekenkist van een liefhebber in Tilburg. Althaea 52.

LIMBURG

1. Anoniem Twie Leedjes. Terhorst, Jeroen Prop, 1986. Ingenaaid. 4 p. Gedrukt door Jeroen Prop in 60 genummerde exemplaren.
€ 14
* Gesigneerd door de jeugdige drukker onder het colofon. Twee liedjes die op zondag na ‘Vasteloavend’ gezongen worden door kinderen in het dorpje Banholt in Zuid-Limburg.

2. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Harp-accoorden. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1886]. 13 x 9 cm. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Klein teer boekje met een enkel vlekje, maar in goede staat.
€ 15
* Domineespoëzie van de jeugdige predikant (1858-1922) in het Limburgse Beek en Geulle. Over evolutie en andere vraagstukken, maar Hugo van Rossem richtte ook een gedicht aan de uitvinder van het Volapük, een katholieke priester.

3. (BEEK EN GEULLE). HUGO VAN ROSSEM, P.A. Losse schakels. Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1887]. 14 x 10 cm. Origineel linnen. 44 p. 1e druk. Naam op schutblad.
€ 15
* Poëzie van een jonge, in Limburg zeer actieve dominee (1858-1922), op dat moment predikant in Beek en Geulle. Deels christelijke gedichten, maar ook verzuchtingen als ‘Wetenschap zonder openbaring’, ‘Zaken-mannen’, ‘Sommige liberalen’ en ‘Vergaderingen’. Mooi, typisch 19e-eeuws klein dichtbundeltje.

4. KEMP, Mathias Attila. Maastricht, (Veltman), 1962. Oorspronkelijk omslag. 24 p. Gezet uit de Shakespeare Mediaeval en gedrukt in rood en zwart op geschept Simili Japon door Wim VELTMAN in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e afzonderlijke druk.
€ 20
* Bijgevoegd een uitvoerig prospectus (4 p.) voor dit boek.

5. KEMP, Mathias Attila. Maastricht, (Veltman), 1962. Oorspronkelijk omslag. 24 p. Gezet uit de Shakespeare Mediaeval en gedrukt in rood en zwart op geschept Simili Japon door Wim VELTMAN in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e afzonderlijke druk.
€ 30
* Lang gedicht. Met opdracht van de auteur.

6. KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINCK Twee bloemen van Limburg’s bodem. Eindhoven, Het Poirtersfonds, 1935. Ingenaaid (voorzijde omslag ligt bijna los). 184 p. Stempeltje op omslag en op titelpagina. 2e, herziene druk van Zuster Beatrijs (Maastricht 1920).
€ 20
* Exemplaar met ‘V.d.S.’ (in het handschrift van Pierre Kemp) op titelpagina.

8. MARTINEZ, Matthias Novum dictionarium tetraglotton, in quo voces Latinae omnes, & Graecae his respondentes, cum Gallica & Belgica singularum interpretatione ordine Alphabetico proponuntur. Maastricht, Jacobus Lekens, 1774. 8vo. Marbled boards with a more recent leather spine. (4), 687, (3) p. Some old remarks and a stamp. Slight traces of use.
€ 120
* Contains about 12 000 Latin words with their translation into Greek, French, and Dutch. Useful quatrilingual dictionary in a not so common Limburg edition.

9. REVE, Gerard De Avonden. (Programmaboekje). Maastricht, Maastrichts theaterensemble Het Vervolg, (1997). Geniet (8) p. Programmaboekje van een toneelbewerking van De avonden. Met een noot van de regisseur en een brief van Reve aan het gezelschap, afgedrukt in facsimile van het handschrift én in transcriptie. Op het omslag zien we het konijn (uit De avonden) en een stukje tekst in facsimile van het handschrift met een kroontjespen.
€ 12

10. TELEFOONBOEK Telefoongids voor Echt, Grathem, Haelen, Heel, Heijthuijsen, Horn, Koningsbosch, Maasbracht, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Roermond, Roosteren, Stevensweert, Swalmen en Thorn. [Den Haag], Hoofdbestuur der PTT, 1957. 18 x 13 cm. Ingenaaid. 194 p. Advertenties op omslag. 1e druk. Net exemplaar.
€ 45
* Zeer lokale telefoongids van Midden-Limburg. Niet in de NCC.

ORANJEHUIS

1. BEVERSLUIS, Martien De Cracht van ’t Landt bestaedt. Baarn, Bosch & Keuning, [1938]. Ingenaaid (op Chinese blokboekwijze gebonden) met ruim uithangend sierkoord. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Rug deels ingescheurd.
€ 12
* Uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van het prinsesje Beatrix. Artistieke vormgeving door Karel Hoekendijk.

2. BOUTENS, P.C. Aan Prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. (Met twee illustraties door A. van der Vossen). [Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1937]. Rijmprent. Planodruk. [Gedrukt in een oplage van maar liefst 1.500.000 exemplaren]. 1e druk.
Gratis bij een bestelling
* ‘Rijmprent op 7 jan. 1937 door de regeering uitgereikt aan de Nederlandsche jeugd’. Rijkse 2.117.

3. (BOUTENS, P.C.). PLUIJM, Cees van der Dichterlijk goedgekeurd. P. 3-12 in: Parmentier, jaargang 2, aflevering 3 (lente 1991). Ingenaaid. 80 p. Geïllustreerd.
€ 10
* Themanummer ‘Hofdolheid en hermelijnkoorts’ (over literatuur en monarchie). In het artikel van Van der Pluijm wordt ingegaan op Boutens’ rijmprent naar aanleiding van het huwelijk tussen prinses Juliana en Prins Bernhard. Bevat verder bijdragen van o.a. C. Buddingh’, Robert Long, Nop Maas, Willem Oltmans, Frank van Pamelen en Harry G.M. Prick.

4. EMMA, Koningin Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934). Uit een notitieblok met één kartelrand. 8,1 x 11,8 cm. Eenzijdig beschreven. Wat gekreukt.
€ 180
* ‘Meinem lieben Pathchen/ 31 Mai 1892/ Emma’. Dit briefje begeleidde ongetwijfeld een cadeau aan haar peetvader, van wie ons de naam onbekend is. Het handschrift van koningin Emma is zelden op de markt.

5. FOTOGRAFIE Kleinbeeld ’39. Foto-tentoonstelling van de Nederlandsche Kleinbeeldvereeniging. [Amsterdam], Nederlandsche Kleinbeeldvereeniging, 1939. Geniet. 32 p. Met geïllustreerde reclames. 1e druk. Met potlood geschreven adres achterop.
€ 20
* Catalogus van alle 328 foto’s op de tentoonstelling met namen van de fotografen (o.a. Z.K.H. Prins Bernhard en Cees Schilperoort, maar ook tal van bekende fotografen) en reclames. Mooi omslag. Slechts 1 in de NCC: Leiden.

6. (HOUSE OF ORANGE). QUEEN JULIANA 21 negatives in original envelope, photos taken during the visit of Queen Juliana en Prince Bernhard of the Netherlands to San Francisco, April 17-19, 1952. 21 different negatives. 12 x 10 cm. On the envelope has been typed: ‘Holland – Queen Juliana – S.F. Visit – at palace Hotel – Mayor Elmer Robinson’. Name of the photographer hard to read, possibly ‘Needham’. Good quality.
€ 120
* From the archives of the American daily newspaper The San Francisco Examiner. Pictures of Queen Juliana and Prince Bernhard, of mayor Robinson and of the thronging visitors.

7. JULIANA & BERNHARD Oranje-nummer Dagblad “Het Noorden” ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk. Gedrukt in oranje en zwart met een afbeelding van een stralende Juliana en Bernhard. 54 x 37 cm. Geïllustreerd. Gevouwen. 4 p. 1937.
€ 15
* Curieus genoeg met aanduiding van de drukker: ‘De Boer, Tegal’. In Nederlands-Indië dus. Met artikelen over de bruidegom: ‘Een veelzijdig ontwikkeld persoon, met een vroolijk, doch ernstig karakter’, maar ook over de bruid: ‘De Prinses als Keukenprinses’.

8. KONINGIN JULIANA Origineel gestencild persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. 16 p. (laatste pagina blanco), de eerste op voorgedrukt papier van de R.V.D. ‘Embargo tot 6 september 11 uur.’
€ 28
* Omstandige, zeer gedetailleerde beschrijving van de troonsbestijging van Juliana.

9. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana – Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. (Utrecht, Nederlandsche Spoorwegen, 1936). 17 x 11 cm. Omslag met afbeelding van het prinselijk paar in goud en kleur. 96 p. 1e druk. Kleine gebruikssporen.
€ 20
* Speciale uitgave voor de heuglijke dag! Voorin reclame en inleiding over de belangrijke maatregelen en wenken voor hen die op 7 januari naar Den Haag wenschen te reizen.

10. REVE, Karel van het (Dankwoord). P. 28-32 in: Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1979 aan Ingrid Wikén Bonde, Robert Lem en Karel van het Reve op 21 februari 1979. Amsterdam, Prins Bernhard Fonds, 1979. Geniet. 38 p. Pagina 7-8 verkeerd afgesneden (zonder tekstverlies).
€ 12
* Bevat tevens het juryrapport.

11. SOPHIE, Koningin Handgeschreven enveloppe aan ‘Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye’ (1859). 5,7 x 9,5 cm. Voorzijde beschreven, achterzijde met lakstempel. Met drie poststempels, waaronder ‘Stuttgart 5 juni’.
€ 75
* Rouwenveloppe onder inhoud. De geadresseerde is Maria Catharina Anna Jacoba Fagel (1817-1886), de echtgenote van de prominente Nederlandse politicus Æneas Mackay (1806-1876).

12. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!

13. WILLEM I, Koning Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Amsterdam, 1838. Plakaat. Lithografie en boekdruk. Aan de randen ingescheurd en wat sleets.
€ 65
* Grote, vrij vroege, vaderlandslievende litho.

14. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. Muller 7344.

15. WILLEM III, Koning Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp. 25,4 x 19,3 cm. Gevouwen blad met blindstempel ‘London Superfine’ (dun schrijfpapier van hoge kwaliteit). Alle vier pagina’s beschreven. Gericht aan ‘Mon cher architecte et exélève!’, gesigneerd ‘Votre affectionné Guillaume.’ en gedateerd ‘La Haye 28 Mars 1852’. 76 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
€ 750
* Franstalige brief over landbouw en waterhuishouding aan koning Willems hofarchitect, de in het Belgische Mons geboren Henri François Guillaume Nicolas Camp (dank aan Dik van der Meulen voor deze informatie!). Willem was sterk geïnteresseerd in praktische wetenschappen, verbetering van landbouwtechnieken en dergelijke. In deze uitvoerige brief noemt hij twee vooruitstrevende landeigenaren, Frederik baron van Brakell van den Eng (1788-1865) en de idealistische Iman G.J. van den Bosch (1799-1880) uit Wilhelminadorp. Hij stelt Camp voor om samen met Van Brakell en Van den Bosch op paleis het Loo te komen logeren en de mogelijkheden te bespreken om er een landbouwbedrijf te stichten (Willem III was natuurlijk zelf ook een grootgrondbezitter). Camp ontwierp verschillende belangrijke gebouwen voor de koning, onder andere Bronbeek en het Aardhuis. Een zeer uitvoerige, vriendschappelijke brief, in curieus en niet gemakkelijk leesbaar handschrift geschreven.

16. WILLEM III, Koning 1. Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). 1. Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
€ 120
* Drie grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol goudgerand Oranjegevoel!


Een soortgelijke webpagina over België is in aanbouw. U kunt hem hier bekijken.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 365.494 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: