antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Indonesië-Nederlands-Indië

NIEUW. NEDERLANDSCH-INDISCHE COURANT Soerabaya-Courant. Nieuws- handels- en advertentieblad. Dinsdag 31 Juli 1886. Hoofdredacteur in Nederland: P. Brooshooft, in Soerabaya: H.E. Eyssell. 65 x 44 cm. Gevouwen. 4 p. Gedrukt op vrij goed papier. 1e druk. Wat scheurtjes en kreukels.
€ 25
* Deze krant bestond van 1836-1905. In 1885 trad Eyssell aan als redacteur; hij had anders dan zijn voorgangers een scherpe, interessante pen. In deze grootformaat-krant een paginagroot artikel over de geschiedenis van de ziekte beriberi naast allerlei nieuws, plaatselijk en algemeen. Niet te verwarren met het Soerabajaasch Handelsblad. Deze courant niet op Delpher.


1. BOREL, Henri Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische leven. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, [1901]. Versierd linnen. (4), 208 p. Niet afgesneden. 1e druk. Schuingelezen, vlekjes achterop. Hoekjes krom.
€ 25
* Opvallende boekband in rood en geel op zwart. Buur 506.

2. BOREL, Henri, als H.J.F. BOREL De Chineesche kwestie en de ambtenaren van ’t Binnenlandsch Bestuur. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift No. 1, 2e Jaargang. [Den Haag, Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië, 1913]. Origineel omslag. 16 p. Netjes.
€ 25
* Koloniaal ambtenaar en literator Henri Borel schreef dit artikel over een destijds gevoelige kwestie onder zijn officiële naam H.J.F. Borel.

3. DOUWES DEKKER, E.F.E. God’s geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L. Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet door Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Bandoeng). Amsterdam, De Ploeger, [1938]. Karton. 64 p. 1e druk. Papier iets roestig.
€ 25

4. (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer. Deventer, J.J. van der Burgh, 1898. Ingenaaid. (8), 44 p. 1e druk. Plaatsnummer, plakkertje, inscriptie en verwijderingsstempel van een bibliotheek, maar verder een keurig exemplaar.
€ 25
* Omvat circa 700 boektitels over Nederlands-Indië met vermelding van uitgever, jaar en formaat.

5. FABRICIUS, Jan Dolle Hans. Indo-drama. (Programmaboekje van het Louis Bouwmeester Theater, Wagenstraat 79, Den Haag). Den Haag, Louis Bouwmeester Theater, [1918]. Geniet. 8 p. Met plattegrond en allerlei geïllustreerde advertenties. 1e druk. Goede staat.
€ 35
* Populair toneelstuk met Nederlands-Indische thematiek, dat door het Hollandsch Tooneelgezelschap gespeeld werd in september 1918. Henri Brondgeest speelde de titelrol.

6. FRANKE, S. De wajangpop. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1940]. Imitatie-batikband met pauw in goud. 296 p. Met vier houtsneden van Rein Snapper. 1e druk. Rug verbleekt en bovenaan gerafeld..
€ 20
* Sprookjesachtige roman over een wajangpop die de wereld intrekt.

7. FRANKE, S. Sinjo-Juul. (Roman). Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Fraaie imitatie-batikband met pauw in goud. 296 p. 1e druk.
€ 20
* Hoe een Indonesisch-Nederlandse jongen hogerop raakt.

8. FRIJLING, J. “Slavernij”. Een stukje geschiedenis der Indische buitengewesten, voor wie dat niet overbodig mocht zijn. Den Haag, Voorlichtingsdienst van het “Nat. Comite Handhaving Rijkseenheid”, [1946]. Geniet. (2), 18 p. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 20
* Met inliggende uitgeversfolder (4 p.).

9. (HELSLOOT, N.). KNIL Zakwoordenboek Nederlandsch, Maleisch, Engelsch. Melbourne, Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, 1945. Ingenaaid/ geniet. 222 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart. Samengesteld door N. Helsloot. Voorkant heeft enkele gebruikssporen, verder mooi.
€ 20
* Nuttig drietalig woordenboek uit de oorlogstijd. Met inliggend twee ingevulde formulieren m.b.t. demobilisatie van J.B. van den Hemel. == Useful dictionary: Dutch, Malay, English.

10. (INDONESIË). FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H. Wie voor de Grondwet stemt, stemt voor de ontbinding van het Koninkrijk. (Kiest Lijst 9). Den Haag, eigen beheer, (1948). Vouwblad: 4 p. Gedrukt in twee kolommen. 1e druk. Netjes.
€ 15
* Fel pamflet van de oud-militair en ontdekkingsreiziger in Nieuw-Guinea Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruyn (1886-1972) tegen onafhankelijkheid van Indonesië. Hij was betrokken bij het tussen de partijen staande Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid en stelde zich vergeefs met een eigen lijst kandidaat voor de Tweede Kamer van 1948.

11. (KAMPBIBLIOTHEEK JAPPENKAMP). BRECHT, Bertolt Dreigroschenroman. Amsterdam, Albert de Lange, 1934. Linnen met opdruk in zwart. 496 p. 1e druk. Rug wat verbruind. Boekblok los van de band. Wat tropensporen: vlekjes, wormgaatjes. Exlibris op naam van Henk M.J. Eggenhuisen ontworpen door Gé Eggenhuisen (met jaartal 1926).
€ 150
* Dit bijzonder interessante exemplaar is voorzien van twee Japanse kampstempels, tweemaal de naam O. de Bruyn met bijbehorende nummers en enkele inscripties ‘Barak 12’ en ‘Barakbibliotheek 12’. De enige persoon met die naam die ik kon terugvinden in deze context is een Otto de Bruyn die in 1941 leraar was aan de Algemene Middelbare School in Yogyakarta. Een van de Japanse stempels leverde via Google Translate de betekenis ‘Inspectiebaai vijfde detentie’ op, het andere bevat het woord ‘tuin’. Boeken uit Indische gevangenisbibliotheken zijn uiteraard niet gemakkelijk te bekomen.

12. KLAVARSKRIBO Drie Indonesische muziekstukken: Aan ’t witte strand van Soerabaia en Krontjong Liederen I en II. 35 x 27 cm. Met omslagen, maar ook met gebruikssporen. Voorblad van Krontjong I ligt los.
€ 30
Inclusief portokosten naar Nederland.

12 a. KNAAP, Otto Bas Veth / A.S.H. Booms. Weltevreden en Amsterdam, Boekhandel Visser & Co. en P. Roem Jzn., 1900. Origineel omslag. (2), 54 p. 1e druk. Omslag gevlekt, rug versleten. Potloodaanstrepingen bij enkele van de boudste beweringen.
€ 45
* Otto Knaap (1866-1917) was een felle criticus op het gebied van literatuur en muziek in Nederlands-Indië. Dit boekje bevat twee kritieken, waarvan de tweede over de roman Luitenant Brielsma van Booms in 1895 in het Bataviaas Nieuwsblad heeft gestaan, maar de eerste over het boek Het leven in Nederlandsch-Indië van Bas Veth kennelijk niet eerder gepubliceerd werd. Een brisant geschreven boek, brekelijk maar ongebroken, en met achterop reclame voor de uitgaven van de Weltevredense boekhandel Visser.

13 b. LIEDBLAADJE Samalang-Lied. [Amsterdam], H.J. Plasmeijer, ca. 1910. 22 x 11 cm. Eenzijdig bedrukt velletje krantenpapier. Goede staat.
€ 15
* Samalanga is een district in het noorden van Atjeh, dat in de periode tussen 1870 en 1910 met bijzonder veel geweld door het Nederlandse leger werd onderworpen. Dit quasi-koldergedicht in namaak-Indonesisch verwijst daarnaar. ‘Kalats mara, koekoe rata!/ Kolla, kalla biram!/ Hakka, steka, schieta, bijta/ Stela, zuipa zwieram’. Maar ook andere elementen komen aan bod, zoals Russen, Turken en het huwelijk. Waarschijnlijk werd het op trouwpartijen gezongen ter verhoging van de feestvreugde.

13. MAHIEU, Vincent Tjies. Bandung/Amsterdam, Gambir, [1956]. Gedecoreerd karton. 168 p. 1e druk. Platten licht vlekkerig.
€ 15

14. MEIJER RANNEFT, J.W., als J.W. MEYER RANNEFT Indische economie. (Overdruk uit Koloniale Studiën, no. 2, 12de jaargang, April 1928). Weltevreden, G. Kolff & Co., 1928. Origineel omslag. (12) p., genummerd 151-161. Omslag wat beschadigd aan de achterkant, papier verbruind.
€ 25
* Met eigenhandig geschreven ‘v.d.s.’, = Van de schrijver, op het omslag. Meyer Ranneft (1887-1968) was als vicepresident van de Raad van Nederlands-Indië lange tijd de sterke man in Indië.

15. (MIJNBOUW). HOVIG, P. ’s Lands mijnbedrijven. Weltevreden, Kolff, 1923. Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken, publicatie no. 15. Ingenaaid. (2), 90 p. 1e druk. Rug wat verbruind, lichte gebruikssporen.
€ 25
* Voornamelijk over kolenmijnen in Indonesië, gesteld tegenover mijnen in de rest van de wereld.

16. (MULTATULI). PIEPERS, Marinus C. Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Verdediging van art. 2. No. 27 van het Algemeen Politiestrafrechtreglement voor inlanders in Ned. Indië. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1876. Origineel blauw omslag. 60 p. Niet afgesneden. 1e druk. Het tere originele omslag is nogal gevlekt. Voorin is een gedrukt strookje geplakt met ‘Van den Schrijver.’.
€ 25
* Over de strafbaarheid van inlandse werknemers wanneer zij zonder aankondiging ontslag nemen en hun werk laten liggen. Uitvoerig over de Max Havelaar en over Multatuli, aan wie mr. Piepers (1835-1919) een gemakzuchtig en eenzijdig oordeel verwijt: ‘De dictator van Wiesbaden is wel geen ander dan de louter naar eigen inzicht handelende, despotieke Indische ambtenaar uit dien tijd’.

17. NIEUWS. (BEYNON, Suzon) Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945. Den Haag, Het Indisch Nieuws, 1945. 29 x 22 cm. Geniet. 12 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat vlekjes en geringe randschade.
€ 20
* Prachtige omslagtekening door Suzon Beynon (1896-1968).

18. PERRON (samenstelling), E. du De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix. Bandoeng, A.C. Nix & Co., 1939. Ingenaaid. (8), 160 p. 1e druk. Met erratavel. Omslag iets beschadigd en gevlekt.
€ 195
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver op de Franse titel: ‘Voor Pierre H. Dubois/ van/ EduPerron’. Niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/ Stols 61.

19. REYNEKE VAN STUWE, Jeanne Met den handschoen. Indische schetsen. Amsterdam, Veen, 1915. 16 x 11 cm. Versierd geel linnen met paarse opdruk (André Vlaanderen). 192 p. 1e druk. Wat roest, band is mooi. Met inscriptie, gedateerd 1918.
€ 15

20. RIDEOUT, Henry Milner The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney. Boston/ New York, Houghton Mifflin, 1910. Decorated cloth. (10), 250 p. Illustrated by G.C. Widney. 1st edition. Spine slightly worn. Flyleaf cut out. Waterstain at the beginning of the book.
€ 30
* Attractive publisher’s binding: Indonesian face garlanded with flowers and knotted ropes in light and dark red on brown cloth, signed by The Decorative Designers (monogram at the bottom of the image). Horror story set in Indonesia.

21. SALIM, Saraochim / BARLI, KERTON en BAHARUDDIN Documentatie over een tentoonstelling van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen met uit Indonesië afkomstige kunstenaars. Drie stencils, een krantenknipsel en een door Salim geïllustreerd boekje.
€ 30
* De stencils bevatten informatie over de vier gezamenlijk tentoonstellende kunstenaars (met catalogus van een 60-tal werken); één is gedateerd 22 november 1950. Het knipsel is uit Vrij Nederland en vertoont een ontmoeting (‘instuif’) van Indonesische kunstenaars met schrijvers als Aafjes, Bouhuys, Haasse en Hoornik met afbeeldingen naar Maria Austria. Bijgevoegd het boekje Les 4 saisons van Charles Cros met illustraties van Salim (2e druk, 1946).

22. SALIM, Saraochim / Arthur RIMBAUD / Henny BERKEMEIER Oeuvres complètes. Lithographie de N. Altman. (And with 91 original drawings and watercolours by Salim!). Paris, Éditions de Cluny, 1937. Heelleder met vergulde verticale fileten en horizontale blindpreging (Henny Berkemeier; voorzijde en rug oorspronkelijk omslag meegebonden). (6), 318 p. Gedrukt in een oplage van 4000 (+ 80) genummerde exemplaren op vergé de Voiron.
€ 950
* Uniek exemplaar, door de kunstenaar Salim voorzien van maar liefst 91 originele pentekeningen en aquarellen, sporadisch gesigneerd. De in Indonesië geboren kunstenaar Saraochim Salim (1908-2008) werkte in de oorlogsjaren in Nederland, waar hij illustraties leverde voor (clandestien verschenen) boeken, maar waar hij ook regematig boeken truffeerde met toepasselijke pentekeningen en aquarellen. In 1946 vertrok hij naar Parijs.
Henny Berkemeier (1921-2012, een dochter van de directeur van bierbrouwerij Heineken in Rotterdam) leerde het boekbinden aan het eind van de jaren dertig aan de kunstnijverheidschool in Amsterdam, waar ze na de oorlog met haar medestudente Meentje Rietema een boekbindatelier begon. Ze exposeerden regelmatig samen en toen er in 1951 een prijsvraag werd uitgeschreven voor een band voor Vertellingen van Generzijds van Bordewijk, won Meentje Rietema de tweede prijs en Henny Berkemeier de derde. Maar in 1953 ging Berkemeier scheep naar familie in Zuidoost Azië, en in Maleisië ontmoette ze een Australiër met wie ze trouwde, een gezin stichtte en uiteindelijk in Sydney ging wonen. Boeken bond zij daar niet meer.
Cf. Petitfils I, 27.

23. SALIM, Saraochim Stad aan rivier. (Originele, gekleurde pentekening). Originele tekening in oostindische inkt en aquarel op geschept papier achter passepartout. Bladformaat 20 x 28 cm. Prentformaat 15 x 22 cm. Rechtsonder gesigneerd ‘Salim 1945’. Wat verbruind. Papierplakband aan de uiterste achterranden.
€ 75
* Saraochim Salim (Medan 1908-Parijs 1908) was van Nederlands-Indische afkomst, maar woonde het grootste deel van zijn honderdjarig leven in Parijs. Van 1936-1950 woonde hij in Nederland, en in de oorlogsjaren maakte hij tekeningen voor enkele bibliofiele uitgaven, o.m. van de Vijf Ponden Pers, De Bezige Bij en van Huib van Krimpen.

24. SALIM, Saraochim Vrouw in landschap met gebouwen. (Originele pentekening). Originele tekening in oostindische inkt op tekenpapier. Bladformaat 25 x 26 cm. Prentformaat 16 x 20 cm. Rechtsonder gesigneerd ‘Salim 1943’. Binnenveld verbruind. Op de achterkant staat een vergelijkbare tekening van gebouwen met bomen en een berg (zonder vrouw), meer schetsmatig. Papierplakband aan de uiterste randen.
€ 75
* Saraochim Salim (Medan 1908-Parijs 1908) was van Nederlands-Indische afkomst, maar woonde het grootste deel van zijn honderdjarig leven in Parijs. Van 1936-1950 woonde hij in Nederland, en in de oorlogsjaren maakte hij tekeningen voor enkele bibliofiele clandestiene edities, o.m. van de Vijf Ponden Pers, De Bezige Bij en van Huib van Krimpen.

25. SZÉKELY, László, & SZÉKELY-LULOFS, Madelon Tropenfieber. Roman. (Met opdracht van M. Székely-Lulofs). Bremen, Carl Schünemann, (1950). Linnen met stofomslag. 276 p. 4e druk. Stofomslag nogal beschadigd.
€ 60
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van M. Székely-Lulofs aan Uitgeversmaatschappij Elsevier op de titelpagina: ‘met de complimenten van/ de vertaalster der Nederlandse/ uitgave/ M.W. Székely-/ Lulofs/ 1951.’ Duitse vertaling van het Hongaarse Öserdöktöl-Ültetvényekig door Mirza von Schücking. De Nederlandse vertaling van het boek van haar echtgenoot door Madelon Székely verscheen onder de titel Van Oerwoud tot Plantage in 1935. Opdrachten van Székely-Lulofs komen zelden voor.

26. SZÉKELY-LULOFS, Madelon Hladová výprava. Z holandštiny přeložila Lída Faltová. (Tsjechische vertaling van De Hongertocht). Praag, Družstevní Práce, 1939. Versierd linnen met stofomslag. 316 p. Omslag aan de randen wat beschadigd.
€ 30
* Aardig bandontwerp (geheven kromzwaard met vulkaan) en omslagtekening van Václav Fiala.

27. SZÉKELY-LULOFS, Madelon, als: Madelon LULOFS Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1934. Halfleer met gemarmerde platten. 388 p. 1e druk. Voorplat gebarsten. Van het eerste schutblad ontbreekt de helft.
€ 25
* “Rubber. Een roman van Sumatra”. Finse vertaling van Rubber uit het Nederlands door Helmi Krohn. Vrij luxueuze boekband.

28. (THEE). BERGER, L.G. den Mededeelingen van het proefstation voor thee, No.XCVII (97). Platenatlas behoorende bij Houtsoorten der Cultuurgebieden van Java en Sumatra’s O.K. Batavia,G. Kolff & Co., 1926. 26 x 18 cm. Ingenaaid. (6), (64) p. Met 31 platen. 1e druk. Verkleurd en verfomfaaid, kleine hoekjes van de eerste bladen ontbreken, wat vochtschade.
€ 25
* Thee in Nederlands-Indië.

29. WERMESKERKEN, Henri van Een Indisch binnenhuisje. Amsterdam, L.J. Veen, (ca. 1928). Gebatikt linnen met goudopdruk. 256 p. Met portret van de schrijver door Han van Meegeren. 2e druk. Wat roestvlekjes in het papier, maar een net exemplaar.
€ 20
* De moeder van auteur Van Wermeskerken (1882-1937) schreef onder de naam Johanna van Woude het populaire boek Hollandsch Binnenhuisje. Deze herdruk van de Indische variant is voorzien van een fraaie uitgevers-batikband.

30. WIENECKE, C.A. Liedjes van liefde van ver en nabij. Den Haag, Van Stockum, 1931. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag gevlekt.
€ 25
* De dichter (1874-1948) was oud-president van de Rechtbank te Surabaya, en veel van de gedichten hebben dan ook een Nederlands-Indische inslag.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: