antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Miniature Books – Miniboekjes

Boeken met een maximale maat van 11 cm hoog

(Books under 11 cm spine length)

1. (AAS) Gelet op artikel 1, vijfde lid, van de Visserijwet 1963. (Woubrugge, Avalon Pers, 1981). Oblong 4 x 9 cm. Genaaid. (12) p. Gezet uit de Grotius en gedrukt (op Simili Japon?) in 81 exemplaren (mei 1981). 1e druk.
€ 30
* Wat de Visserijwet van 1963 toelaat als aas op de titelpagina, portretjes van vissen binnenin. Het omslag vertoont een geep in volle lengte. Kennelijk een gedrukt pleziervissersgrapje in miniformaat. Een nooit geziene onderwaterAvalon! == About Dutch fishing law.

2. ALMANACH Almanach de Porte-Monnaie. 1868. ‘Chez l’éditeur’, [1867]. 48 x 31 mm. Couverture originelle jaune endommagée et détachée. 14 p.
€ 25
* Almanach très petite et très rare contenant les mois et la table de multiplication de 2 à 11. Fille avec un panier arrière (en noir et bleu). Pas sur Worldcat.

3. ALMANACH Petit almanach pour 1910. ‘B.S No. 252’. Arrière avec annonce pour Librairie-Papeterie Joiret-Coustillier à Boulogne-sur-Mer. 42 x 30 mm. Couverture avec une dame en étole. 32 p. Un peu souillé.
€ 25
* Almanach très petite contenant les mois, les fêtes et les tarifs postaux.

4. (AVALON PERS) Wie mij liefheeft neme mijn paraplu voor lief. Woubrugge, Avalon Pers, (1978). Oblong. 7 x 11 cm. Ingenaaid in omslag. Met de hand gezet uit de magere Bodoni en gedrukt op twee kleuren Ingres in rood en zwart in een oplage van 55 genummerde exemplaren.
€ 45
* ‘(…) enige door de drukker in hoge mate gewaardeerde stukjes poëzie en proza’. Bevat teksten van Richard Minne, Elias Canetti, Willem Walraven, Harold Nicolson, H.C. ten Berge en Nescio. De titel is ontleend aan James Joyces Giacomo Joyce. Zeer vroeg, en inspirerend Avalondrukje.

5. (BOEKENWEEK 1964). (DRUKKERIJ TRIO). RÉVÉSZ, Magda Liefdesbezieling. (Miniboekje in doosje). [Den Haag], Drukkerij Trio, 1964. Garenloos. 2,3 x 1,5 x 0,8 cm. In bijbehorend doosje van 8,0 x 5,4 x 2,4 cm. Prima exemplaar.
€ 75
* Zeer miniem miniboekje, uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 1964 ‘Van Trio aan zijn zakenvrienden’.

6. BOLTON, Clare A foible of follies. (Minuscule edition!). [Oxford], Alembic Press, 1992. 52 x 41 mm. Cloth-backed marbled boards. 48 p. Set in a 5 point Modern Italic and printed in dark and light purple in 100 numbered copies. 1st edition. Fine.
€ 45
* Collection of funny old typographical blocks that ‘so far proved to be of little or no practical use whatsoever’. Nice and attractive bibliophile minibook.

7. BUDDINGH’, C. Praeter gallum cantat. Gedichten. Stadskanaal [= Utrecht], W. Indenhaeck [= Jac. P. Romijn], 1944. Oblong 7,5 x 11,3 cm. Karton met omslag. 20 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in blauw en zwart in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Boekblokje los van omslag, rugje is uitgescheurd.
€ 55
* Leuke miniatuuruitgave met 16 kwatrijnen over liefde en lust, in het geheim gedrukt onder de nazibezetting. De titel verwijst naar een bekende uitspraak, die wordt toegeschreven aan Galenus: ‘Omne animal triste post coitum, praeter gallum qui cantat’ (Ieder dier is terneergeslagen na de coitus, behalve de haan, die kraait). De Jong 128.

8. BUEGER, Chris de Au-Pair. Zonder plaats, Kalamiteit/ Jack Visser, 1981. 7,0 x 10,2 cm. (16) p. Geïllustreerd. Vervaardigd in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 15
* Tekst van Frans van Burkom, illustraties van Chris de Bueger, ter gelegenheid van de tentoonstelling van de skulptuur Au-Pair bij Galerie Jack Visser. ‘Lieve lezeres, als U een Ultramarijnblauw vogeltje ziet, schrikt U dan niet. Ìk ben het!, Uw Chris de Bueger!’

9. BÜHRMANN Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur. (Amsterdam), G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, 1959. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk.
€ 20
* Fraai uitgevoerde oproep aan drukkerijen om kalenders in te sturen.

10. BYRON, Lord Don Juan Canto 2,4. No place, Mercator Press, [1984]. 11 x 8 cm. Original gold-coloured flowery folding wrappers. 8 p. Set by hand from a minuscule Cancelleresca Bastarda and printed in red on tinted paper in 150 copies.
€ 30
* ‘Well-well, the world must turn upon its axis’. Very attractive little New Year’s wish for 1985.

11. COUPERUS, Louis Il mago. [Amsterdam], Bembo, [1984]. 9,8 x 8,4 cm. Geniet. 26 (= 24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Bas Arnold in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Ongenummerd exemplaar van dit mini-boekje. Bijgevoegd is het oudere broertje Il mago, de Wereldbibliotheek-geschenkuitgave uit 1945 (met voorin de handtekening van Ronald Breugelmans).
Pippel/ Voskuil 59.

12. COUPERUS, Louis Via Appia. Haarlem, Carlina Pers, 1972. Oblong. 5,1 x 8,2 cm. Ingenaaid. (20) p. Met de hand gezet uit de 6 punts De Roos Romein en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 48 exemplaren.
€ 90
* Eerste uitgave van de Carlina Pers. De tekst werd ontleend aan Reisimpressies (1894). Pippel/Voskuil 41.

13. DWERGEN-REEKS 6 deeltjes van de Dwergenreeks. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1941-1946. 10,5 x 8 cm. Uitgaven in linnen of karton. Van de exemplaren in linnen is de kopsnee verguld (1941) of gekleurd (1946). Gebruikssporen worden vermeld.
€ 40
* 1. Busken Huet, C. Hugo de Groot. [1941]. Verzorgd door S.H. de Roos. Linnen.
2. Cats, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd. 1946. Verzorgd door B. Mohr. Linnen.
3. Hamertjes. Punt- en snel-dichten van Nederlandsche dichters. 1946. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen.
4. De jaargetijden in de Nederlandsche poëzie. 1946. S.H. de Roos/ Dirk van Gelder. Karton.
5. Van Kerstmis tot St. Nicolaas. Een bundel rijmen voor feest- en heiligendagen. 1946. Verzorgd door G.A. van Riemsdijk. Linnen. Scheurtje in de band, naam voorin.
6. De vrolijke kramer. 1946. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen.
Deze Dwergenreeks vormt het interessante resultaat van een samenwerking tussen de boekverzorgers S.H. de Roos en J. van Krimpen. De teksten zijn, in de woorden van recensent B. Stroman (Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 november 1941) ‘de fijnzinnigste, de guitigste, de eenvoudigste, de aardigste uitingen van de Nederlanders’. Het is een reeks van leuke, betaalbare boekjes met bekende, goede teksten in mooie vormgeving bedoeld om bijvoorbeeld cadeau te geven met Sinterklaas. Ongetwijfeld was het de bedoeling om vaker zo’n reeks van tien boekjes uit te brengen, maar door de oorlogsomstandigheden kwam dat er niet van. De eerste tien boekjes in de Dwergen-reeks werden uitgebracht in oktober 1941, maar zonder jaartal. De boekjes zijn uitgevoerd in verschillende materiaalsoorten: karton met titeletiket of linnen. De eerste serie bestaat ook in leder.

14. DWERGEN-REEKS 2 deeltjes van de Dwergenreeks. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1946. 10,5 x 8 cm. Gebonden in linnen. Nette conditie.
€ 15
* 1. Cats, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd. 1946. 112 p. Verzorgd door B. Mohr.
2. De vrolijke kramer. 1946. 132 p. Verzorgd door J. van Krimpen.

15. EGTEN, Henriëtte van Schatten. (Amsterdam, Fundatie, 1986). 8 x 8 cm. Garenloos. 48 eenzijdig bedrukte bladen met 46 tekeningen (plus een op de voorkant). 1e druk.
€ 20
* Experimenteel eigenbeheerboekje met colofon in het Duits (met taalfouten). De tekeningen zijn vaak metamorfoses of voor twee verklaringen vatbare vormen.

16. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D’après la version revue par J.F. Ostervald. Zuilichem, The Catharijne Press, 1989. 6,2 x 4,8 cm. Moiré silk binding. (4), 60 p. Printed in 215 numbered copies. Fine copy.
€ 75
* Miniature book set from the 2,5 point type cut by Didot in 1827 and printed by Joh. Enschede & Zonen. Bound by Luce Thürkow This is one of the standard edition of 200 copies numbered with Arabic numerals. Without the errata leaflet.

17. Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d’après la version revue par J.F. Ostervald. (Luxe-editie in leer). Zuilichem, The Catharijne Press, 1989. 64 x 47 cm. Verguld donkerblauw heelleder in met leer afgezet en met marmerpapier bekleed foedraal (Luce Thürkôw). (2), 54, (6) p. Gezet uit de 2,5-punts letter van Henri Didot en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gevat in een fraai bandje. Zeer mooi uitgevoerd miniboekje!

18. FINLAY, Ian Hamilton, with Simon CUTTS and Sydney McK GLEN Straiks. [Little Sparta, Lanark], Wild Hawthorn Press, [1973]. 89 x 75 mm. Original wrappers with illustrated dust jacket. (12) p. Illustrated. 1st edition. Some foxing, inside dj little stained with rust from staples.
€ 35
* Short poems by Simon Cutts with delicate drawings.

19. GIJN, Jan van Gek. (Met een ingeplakte houtsnede van de auteur). (Etten-Leur), Thuis-Pers, 1992. 11 x 8 cm. Geniet met omslag. (8) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Miniboekje.

20. HÁJEK Z HÁJKU, Tadeas Dialexis de novae et prius incognitae stellae (…) apparitione per Thaddeum Hagecium ab Hayck. Prague, Pragopress, 1967. 92 x 64 mm. Original pseudo-vellum boards. With slipcase. 156, 64 p. Facsimile of the Frankfurt edition of 1573. In Latin. Slipcase a bit stained.
€ 25
* Series Cimelia Bohemica 1. With explanation by Zdenek Horský. A miniature facsimile of Hájek’s book about the Cassiopeia supernova of 1572 (SN 1572).

21. HOOFT, P.C. Leonor mijn lieve licht. Sub Signo Libelli, 1976. Oblong 6 x 8,5 cm. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in zwart en groen op Ingres d’Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
€ 50
* Vroege, maar mooi uitgevoerde Sub Signo Libelli-uitgave: een miniboekje! Breugelmans 20.

24. LAROUSSE Calendrier Nouveau petit Larousse illustré – Calendrier 1933. Parijs, Librairie Larousse, (1932). 9 x 6 cm. Geniet. 8 p. Stempel achterop van Librairie Lestringant in Rouen. In nieuwstaat.
€ 20
* Leuk ‘shape book’, een miniboekje in de vorm van een dik boek! Kalender voor 1933 als reclame voor de Larousse-encyclopedie in één deel.

25. JONG, Jan de 1993. Amsterdam, Uitgeverij De Buitenkant, 1992. 75 x 54 mm. Oranje linnen met zwarte opdruk. (128) p. Agenda gedrukt in rood, blauw en zwart in 400 exemplaren. Illustraties van Rob Cox, Stef van Harn en Sam Drukker. 1e druk.
€ 16
* Agenda in klein formaat als nieuwjaarswens van boekhandel Minotaurus, uitgever De Buitenkant en de medewerkers.

26. KOVÁCS, Margit Kiskönyve. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1989. 68 x 56 mm. Verguld kunstleer. Fotoboekje met afbeeldingen van de poppen gemaakt door de Hongaarse kunstenares. 1e druk.
€ 20
* Van de oplage van 10.000 exemplaren is dit een van de 500 in rood genummerde (er zijn ook 500 in zwart genummerde exemplaren). De titel betekent ‘Klein boekje’.

JACK R. LEVIEN

27. PALMER, Marjorie 1918-1923 German Hyperinflation. New York, Traders Press-J.R. Levien, 1968. 75 x 65 mm. Karton bekleed met een origineel bankbiljet van 1000 mark uit 1910. 80 p. Geïllustreerd met foto’s en interessante tabellen. Band deels verbruind en met gebruikssporen.
€ 45
* Grappig klein boekje met vele details van de Duitse inflatietijd. Jack Levien (1926-1997) was een New-Yorkse effectenhandelaar (geboren in Richmond, Virginia) die voor zijn plezier kleine boekjes maakte, aanvankelijk onder de uitgeversnaam Traders Press in New York. In 1970 verhuisde hij naar Enkhuizen (waar hij tien jaar eerder ook had gewoond) en daar ging hij nog enkele jaren door met zijn liefhebberij. Maar in 1972 vertrok hij weer naar de Verenigde Staten, het plaatsje McDowell in Virginia) en zijn uitgeversactiviteit stopte. Een artikel in Miniature Book News nr. 82 (1994) bevat een bibliografie en verschaft informatie over Levien. Hij schreef een aantal boeken over aandelenhandel en gaf die zelf uit. ‘Per ongeluk’ werd er een als miniboekje geproduceerd, en toen raakte hij bevangen door de minikoorts! Ook zien we dat de oplage zelden meer dan 100 betrof, dat het bindwerk gebeurde door Nederlandse vrouwen en door Levien zelf, die thuis een verguldpersje had zodat hij boekbandtitels kon drukken.
In Delpher kun je hem vinden in een berichtje van De Telegraaf op 28 juli 1971 (p. 3), waaruit zou blijken dat hij de boekjes maakte in opdracht van ‘grootindustriëlen uit de gehele wereld die voor hun relaties eens iets anders wilden’.
Bibliografie Levien nr. 3.

28. ANDERSON, Alexander Autobiography of an Early American Wood Engraver. New York, Traders Press-J.R. Levien, 1968. 65 x 58 mm. Halflinnen met gemarmerde platjes. (48) p. Geïllustreerd. Wat verkleurd.
€ 45
* Leuk en vroeg miniboekje van de zakenman J.R. Levien. Bibliografie Levien nr. 2.

29. (MINIBOEKJE). LEVIEN, Jack R. Arche Noah. [Enkhuizen], Levien, 1970. 30 x 21 mm. Genaaid, met schutbladen, maar zonder band. (64) p. Ezeltjesoortjes.
€ 35
* Duitse vertaling van Noah’s Ark door Leviens in Duitsland geboren echtgenote Angelika (die als bibliothecaresse had gewerkt bij het Metropolitan Museum of Art). Bibliografie Levien nr. 8.

Reclame-ansichtkaart voor Leviens miniatuurboekjes, helaas niet in ons bezit

30. LEVIEN, Jack R. John Andrew Levien’s Family Quotations. [Enkhuizen], Levien, 1970. 32 x 23 mm. Gepolijst palingkleurig heelleer met versiering in goud. (24) p. Mooi exemplaar.
€ 65
* Vervaardigd door de geboren Amerikaan Jack Levien. Deze effectenhandelaar woonde rond 1970 een paar jaar in Enkhuizen en liet in 1970-1972 een stuk of dertig zeer minuscule boekjes in Nederland vervaardigen, nadat hij daar al in 1967 in New York mee begonnen was.
Lapidaire citaten van ‘Uncle Alfred’, ‘Aunt Rosa M.’, ‘Grandma Mary’ uit de collectie van Leviens zoon John. Bibliografie Levien nr. 19.

31. LEVIEN, Jack R. Noah’s Ark. [Enkhuizen], Levien, 1970. 30 x 21 mm. Genaaid, met schutbladen, maar zonder band. (64) p. Ezeltjesoortjes.
€ 35
* Naar het bijbelverhaal, met allerliefste kleine tekeningen door Jack Levien. Bibliografie Levien nr. 7.

33. [THOMÉSE, F.A.] Kerstboek. Zaltbommel, Van de Garde, [1970]. 32 x 23 mm. Gepolijst rood heelleer met versiering in goud, gehuld in een groen linnen foedraal. (24) p. Illustraties van Jack R. Levien. Mooi exemplaar.
€ 65
* Dit minuscule relatiegeschenk werd volgens de bibliografie in Miniature Book News geschreven door Frits A. Thomése (1921-1979), directeur van drukkerij Van de Garde. Dat was trouwens niet zo moeilijk, het is feitelijk maar één zin. Kennelijk is ook het ontwerp van Levien. Bibliografie nr. 20.

¯\_()_/¯ ¯\_()_/¯ ¯\_()_/¯

34. NIJGH & VAN DITMAR De Gele Serie. Politie- en misdaadromans. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1960]. 6 x 5 cm. (20) p. incl. omslag. Gedrukt op geel papier. Minieme beschadiging, maand van verschijning achterop geschreven.
€ 20
* Opmerkelijke boekreclame op allerkleinst formaat, een rokende revolver voor- en achterop. Adverteert voor 9 misdaadromans (zes van Frank Arnau), met korte inhoud en een fotografische illustratie. De scan laat voor- en achterkant van het omslag zien.

36. QUID NOVUM PERS Een sterrebeeld en acht straatjes. Amersfoort, Quid Novum Pers, 1975. 11 x 7 cm. Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in 70 exemplaren. Niet opengesneden. 1e druk.
€ 16
* Miniboekje met typografische vignetten, kunstig gelegd door Albert van der Heide en door hem op de handpers gedrukt.

38. SIKKENGA, Harmen Hana. Groningen, Hana, 1998. 71 x 40 mm. Op Japanse wijze als sempuyo gebonden. (10) p. In blauw en zwart. 1e druk. Japans omslagpapier wat gekreukt.
€ 25
* Over het Japanse begrip Hana. Delicate koppermaandaguitgave.

39. STER, Jac. van der, en Theo KURPERSHOEK Nieuw Boekhandels ABC. Amsterdam, G.W. Breughel, 1944. 95 x 70 mm. Ringbandje. 32 p. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Gebruikssporen, wat verkleurd.
€ 35
* Relatiegeschenk ‘ter herinnering aan het eerste jaar van het bestaan van mijn uitgeverij’. De rijmen zijn mismoedig van aard, maar de tekeningen grappig. Zonder K-nummer, maar dit is kennelijk een legale uitgave geweest.

42. WAL, Eric van der Collectie van 25 nieuwjaarswensen in de vorm van een miniboekje, 1978-2000. [Bergen], Eric van der Wal, 1977-1999(-2008). Verschillende formaten, maar de boekjes variëren tussen 20 en 80 millimeter hoog. Cahiersteek. Boekjes met alle het nieuwe jaartal als titel en als tekst, in verschillende kunstvormen weergegeven. Met de hand gezet en gedrukt in gewoonlijk ca. 100 exemplaren, en door Van der Wal gesigneerd.
€ 100
* Origineel vormgegeven nieuwjaarswensen van deze margedrukker, die geboren werd in 1940. Alleen 1980 (beter gezegd MCMLXXX) ontbreekt in deze reeks. Bijgevoegd de nieuwjaarswensen voor 2003, 2004 en 2008.

43. WESTREICH, Budd The Right of a Jew to Hold Elective Office. A Speech by Jacob Henry Before the North Carolina House of Commons: 1809. (Inscribed). Sacramento CA, Press of Arden Park, 1979. 84 x 70 mm. Linnen met stofomslag. (10), 30 p. Gedrukt in rood en zwart met illustraties in paars in 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Met voorin een handgeschreven groet van de auteur/ drukker aan Huib van Krimpen.

44. Wedding of the Foxes: Japanese Fables and Fantasy. Franklin, NH-New York, The Hillside Press-Merrimack, 1971. 57 x 53 mm. Kunstleer. (10), 46 p. Geïllustreerd. Hongkongse herdruk van de uitgave van 1968.
€ 20
* Minuscule uitgave.

45. De wijsgeerige schoenmaker. Amsterdam, Het Evangelisch Verbond, 1878. 11,4 x 7,3 cm. Geniet. Kleurig omslag. 32 p. Met een houtgravure. 1e druk. Rugje iets versleten.
€ 15
* Serie ‘Paerlen’, stichtelijke boekjes voor de jeugd. Dit mooi uitgevoerde boekje bevat twee verhalen.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: