antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Eminently limited – Printed in less than 36 copies

Nieuw 

1. LODEIZEN, Hans Het innerlijk behang en andere gedichten. (Gekozen door J.C. Bloem, J. Greshoff en A. Morriën). Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1952. Verguld heelleder (Elias P. van Bommel; bandstempel H. Salden). Kop verguld. 194 p. Onafgesneden. Met portret en facsimile van handschrift. 1e druk. Leerrandjes aan binnenkant wat doorgeslagen. Enkele witte weervlekjes op voorplat.
€ 650
* Eén van de 20 – in moderne kalligrafie (rood en zwart) – Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek Imperium en gebonden in een prachtige band van rood geitenleer. Met inliggend kaartje van de uitgever, waarop getypt is: ‘In opdracht van de Heer Mr. A.F. Lodeizen’. Niet in de handel gebracht.

2. MOULIJN-HAITSMA MULIER, H.H.J. Spiegelingen. (1/15 luxe-exemplaren A.A.M. Stols). Den Haag, A.A.M. Stols, 1947. Linnen. 48 p. Gedrukt in 515 exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Dit is een van de 15 luxe-exemplaren op geschept papier, en gebonden in linnen band. Van Dijk 772. Shakespeare-vertaalster en dichteres Hester Haitsma Mulier (1877-1948) was de echtgenote van de schilder Simon Moulijn. Deze bundel, haar laatste, is vooral door de oorlogsjaren geïnspireerd.

Nieuw 

1. BALKT, H.H. ter, Wiel KUSTERS, Peter NIJMEIJER & Hans van de WAARSENBURG Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker). Banholt, (In de Bonnefant), 1982. Linnen. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hans van Eijk in blauw en zwart op Johannot in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Eén van de 29 Romeins genummerde exemplaren (plus 7 op naam) op ‘bar slecht handgeschept Sheepstor’.

3. BELCAMPO Daarissiedan! Groningen, De Gezellen van Sol & Dergelijke, 1992. 9,3 x 16,2 cm. Plano met afscheurstrook. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren.
€ 20
* Citaat uit ‘Het grote gebeuren’, uitgegeven op intiatief van het Belcampo Genootschap, ter gelegenheid van de opening van Leescafé Belcampo in de Bibliotheek Groningen.

4. BELLAERT, Cornelis De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985. 26,6 x 20,0 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 30
* Nonsens-poëzie, ‘bij wijze van hersenfysiotherapeutische herstelpoging’ na een zware operatie.
AMP 1.

5. BIJWAARD, Pieter en Rene HUIGEN Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen. Amsterdam, eigen beheer, 1983. 29,3 x 20,7 cm. Garenloos. (46) p. Vervaardigd in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Vroege, zwart-wit geïllustreerde bundel van Huigen, die pas in 1988 debuteerde bij een officiële uitgeverij. Kunstenaarsboek.

8. (BINNENDIJK, D.A.M.) Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2012 [= 2013]. In zilver bedrukt linnen (Boekbinderij Van Dijk). (40) p. 1e druk.
€ 29,50
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op crèmekleurig gevergeerd papier en met de hand gebonden in blauwgrijs linnen door Boekbinderij Van Dijk. Alle luxe-exemplaren zijn op het voorste schutblad verrijkt met een originele, unieke zwart-witfoto van D.A.M. Binnendijk van omstreeks 1933, met daaronder een originele handtekening van Binnendijk. Op de binnenzijde van het voorplat werd een origineel ex libris van Binnendijk geplakt, ontworpen door Helmut Salden. Tien luxe-exemplaren van deze catalogus waren beschikbaar voor de verkoop. Er zijn er nog enkele van over.

9. BOMANS, Godfried Brief aan Opland. (Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1984). 16,0 x 11,4 cm. Drie bladen plus één blad fotokopie in bedrukte envelop. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 20 exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Geestige brief uit 1964 van Bomans aan de cartoonist over de bekende kleurenpen, ‘maar ik wor gek van al die knipjes en ze schieten ook telkens terug’. De drukkers wilden deze in vier kleuren geschreven brief in 4-kleurendruk vervaardigen, ‘hetgeen door technische problemen helaas niet mogelijk bleek te zijn’. De brief is nu in viervoud aanwezig: compleet in zwart gedrukt, deels in zwart gedrukt, in vier kleuren gedrukt en als zwart-wit fotokopie. Zeer geslaagde poging tot het maken van een origineel uitgaafje, van de letterlijke tekstweergave tot en met de met naam en adres van Bomans bedrukte envelop, met poststempel ‘Amsterdam 19 XI 64’. Het colofon werd gedrukt op de binnenkant van de envelop.
DLL 43.

10. (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren). Maastricht, Boosten & Stols, 1925-1930. Twee delen. Ingenaaid. Niet afgesneden. 32; (2), 14 p. Portret. Met los vel (eveneens het zwaardere Van Gelder) ‘Aanvulling’. Oplage 230 genummerde exemplaren. Enkele roestvlekjes op de omslagen.
€ 50
* I: 1894-1925. Eén van de 27 Romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder; II: Eerste aanvulling 1924-1930. Van Dijk 58 en 232 (geen Stols-uitgave). Rijkse 8.31 (gevergeerd, niet op geschept papier van Van Gelder) en 8.37.

12. BROWNING, Robert Meeting at night. (En:) Parting at morning. (Den Haag, Tight End Press [= Ton Leenhouts]), z.j. Uitvouwblad. Oblong. Gedrukt in een oplage van slechts 21 exemplaren.
€ 30
* Jaarwisselingsgeschenk 1988/1989.

13. BÜCH, Boudewijn Céré-la Ronde. Harar (E.) [= Amsterdam], PIPC (Plim’s International Printing Corporation, 1985). Cahiersteek. 4 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 20 Arabisch genummerde exemplaren. Dit is nummer 2 van de oplage, met zetfout in het colofon (Pilm’s in plaats van Plim’s), met handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘voor Ellen; 27 XII 1985 boudewijn*’.

14. CAMPERT, Remco Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1992. Ingenaaid met omslag. (10) p. Gedrukt bij Tipografia Viseense in een oplage van slechts 20 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 325
* Eerste aflevering van de door Komrij en Hofman bedachte serie O Heraldo Oliveirense. Nooit voor de handel bestemde privé-uitgave.

15. CAMPERT, Remco & YSBRANT Meisjes van plezier. (Met vier originele litho’s van Ysbrant •17•). (Antwerpen), Demian, 2011. 26,0 x 26,0 cm. Buckram met blinddruk (Binderij Van Waarden). (10) bladen. Gedrukt op Magnani Revere Polar White-papier in een oplage van 90 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 500
* Dit is nummer 3 van de eerste 30 exemplaren, die als extra bijlage een originele, gesigneerde litho van Remco Campert bevatten (een zelfportret?).

16. CARMIGGELT, S. Het buitenlands overzicht. [Amsterdam], (De Literaire Loodgieters, 1985). 20,9 x 12,8 cm. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in oranje in een oplage van 20 exemplaren. 2e druk (1e druk verscheen in een oplage van ‘één exemplaar, speciaal gedrukt voor Henk Visser te Haarlem’).
€ 150
* Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur onder het colofon.
DLL 46.

17. (CARMIGGELT, S.) Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer […] Laatste nummer. (Hilversum, Carmiggelt-kring [= Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1984]. 21,0 x 14,8 cm. Geniet. (4) p. Vervaardigd in fotokopie [in een oplage van 20 exemplaren].
€ 20
* Laatste aflevering van het clubblad van de niet-bestaande Carmiggelt-kring. Bestaat enkel uit een verklaring van het bestuur. ‘Het gaat u allen verder goed’.
DLL 41.

18. CARMIGGELT, S. De Directie. [Amsterdam], (De Literaire Loodgieters, 1985). 20,9 x 12,9 cm. Cahiersteek. (10) p. Met de hand gezet en gedrukt in roze voor de bezoekers van de Carmiggeltvriendenbijeenkomst op 12 januari 1985 in een oplage van 33 exemplaren (‘de gereserveerde, doch niet op tijd opgeeiste exemplaren, werden vernietigd’). 1e druk.
€ 95
* Dit exemplaar is gesigneerd door de auteur onder het colofon. Bijgevoegd: Met de hand gezette en in roze gedrukte tegoedbon, uitgereikt aan bezoekers van de Carmiggeltbijeenkomst, goed voor een speciale uitgave van De Literaire Loodgieters. Echter: ‘Deze bon is niet overdraagbaar’.
DLL 44-45.

19. CARMIGGELT, S. Wat vind ik er nou zelf van. Amsterdam, Drukwerkplaats Ewald Spieker [= De Literaire Loodgieters], 1980. 15,0 x 11,0 cm. Geniet met door Carmiggelt handgeschreven omslag. (28) p. Met de hand gezet uit de Mercator en gedrukt door Pierre Roth en Ruud Broens in een oplage van 20 genummerde exemplaren (‘en bovendien enkele op naam’). 1e druk.
€ 250
* Dit is nummer 1 van de oplage. Zestien toelichtingen op eigen werk, gevat in een zeer charmant en zeldzaam boekje.
DLL 2.

20. CARMIGGELT, S. Als: Ds. J. HANEBRAYER Stadsleed. Een handvol verzen. (Oldenzaal, Drukkerij Brouwer, 1952 [= Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1983]). 24,9 x 17,4 cm. Cahiersteek. (24) p. ‘Typografische adviezen L.J. Swaanswijk’. Met de hand gezet uit de Volta Mager en gedrukt geel, wit, groen en zwart op zes soorten papier in een oplage van 500 [= 32] gesigneerde exemplaren ten behoeve van de leden van het Carmiggeltgenootschap. 1e druk.
€ 150
* Zes humoristische gedichten van deze predikant uit Scherpenzeel, met een Ten geleide van dezelfde, die zich een dwerg noemt ‘naast reuzen als Joost van den Vondel en Anthonie Donker’. Kleurrijke, speelse uitgave (men leze hierover: Artistiek Bureau). Bijgevoegd: Getypte brief van De Literaire Loodgieters, d.d. 14 februari 1983, ter begeleiding van deze uitgave.
DLL 14.

21. CARMIGGELT, S. Als: Karel BRALLEPUT Sonnet. (Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1982). 18,2 x 12,7 cm. Los in omslag. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 15 gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Eerder verschenen in De Groene Amsterdammer (2 november 1946) en volgens de auteur ‘ten onrechte aan de vergetelheid ontrukt’. DLL 10.

22. CHATEAUBRIAND La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom). Utrecht, Stichting De Roos, 1959. Oblong 16 x 24 cm. Ingenaaid met omslag. In foedraal. 40 p. Gezet uit de letter Gravure en gedrukt op Pannekoek in zwart en paarsrood in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug heel licht verkleurd, verder mooi en gaaf.
€ 65
* DIT IS NUMMER I van de 6 Romeins genummerde exemplaren die bestemd waren voor de illustrator, Jean-Paul Vroom! Leeflang 48.

25. COLIGNY, Louise de (= Hans DÜTTING) Intiem. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 10 (= 8) p. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 20
* Erotisch gedicht van de twintigste-eeuwse dichteres Louise de Coligny, achter welk pseudoniem B.A.C.-uitgever Hans Dütting schuilgaat.

26. (COUPERUS, Louis). SNIJDERS, Paul Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus. Deventer, PS (= Paul Snijders), 1983. Linnen (Binderij Phoenix). (2), 22 p. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Paul Snijders in een oplage van 55 exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 17 luxe-exemplaren in linnen. Met het prospectus, waarop een extra foto van Jhr. Ram gereproduceerd is. Pippel/ Voskuil 99.

27. CREMER, Jan Vuurrode lippen. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 16 p. Gedrukt in een oplage van slechts 15 (!) genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 95
* Ongenummerd exemplaar, gemerkt ‘nge’. Eerder gepubliceerd in Playboy (aflevering 1, 1982) en herdrukt met toestemming van de auteur.

28. (CRIMINOLOGIE). HUNTING, H.C. (red.) Geheim register van ontslagen gevangenen. 1882-1886; 1887-1891; 1892-1896. Arnhem, eigen beheer, 2008. 3 delen. A4-formaat. Linnen. In totaal ca. 800 ongenummerde pagina’s. Met reproducties van 19e-eeuwse foto’s. 1e druk. Als nieuw.
€ 275
* Verbazende eigenbeheeruitgave geproduceerd in slechts 30 exemplaren, voorbeeldig gedrukt en gebonden. Bevat ca. 1700 portretfoto’s van gedetineerden met beschrijving van het uiterlijk, de reden van gevangenname, de ontslaggegevens en korte gedragsschets. Achterin deel 3 een naamregister.

29. (DE LITERAIRE LOODGIETERS) Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens]. Amsterdam, (De Literaire Loodgieters), 1984. 21,0 x 14,8 cm. Geniet. 20 p. Vervaardigd in fotokopie in een oplage van 15 genummerde exemplaren. 2e, uitgebreide druk.
€ 50
* Van Willem Frederik Hermans’ schrijfmachineverzameling (1980) tot en met Gerrit Komrij, Per boot van Venetië naar Padua (1983).

30. (DE LITERAIRE LOODGIETERS) Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens]. Amsterdam, (De Literaire Loodgieters), 1986. 20,8 x 14,6 cm. Geniet. 24 p. Vervaardigd in fotokopie in een oplage van 16 genummerde exemplaren. 3e, uitgebreide [= laatste, meest recente] druk.
€ 30
* Van Willem Frederik Hermans’ schrijfmachineverzameling (1980) tot en met Sal Santen, Cipier (1986).

31. (DE LITERAIRE LOODGIETERS) Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens]. Amsterdam, (De Literaire Loodgieters), 1983. 21,0 x 14,8 cm. Geniet. 16 p. Vervaardigd in fotokopie in een oplage van 14 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Van Willem Frederik Hermans’ schrijfmachineverzameling (1980) tot en met Portret van een Carmiggelt-fan (1983).

32. (DELUXE). BÉRAUD, Henri Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. (1/25 copies, in full morocco binding). Paris, Éditions de Mornay, 1931. Full morocco hardcover with slipcase (Peuser). Original wrappers and backstrip bound in. (10), 270 p. 54 pochoir-colored illustrations, vignettes and initials. Printed in 965 numbered copies (1/25). Tiny tear at the upper spine, otherwise a perfect and splendid book.
€ 120
* Of 153 copies on various special deluxe papers, this is one of 25 printed on Montval paper. A fine deluxe edition!

33. (DEYSSEL, Lodewijk van). PRICK, Harry G.M. Op den weg der reine deugd. (Den Haag), Canto Pers (= Ton Leenhouts), 1996. Garenloos. 22 p. Uitgegeven in een oplage van slechts 17 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Fragment uit het eerste hoofdstuk van de Van-Deysselbiografie door Harry Prick, vertellend over de jaren 1873-1874. Biografische Reeks 2.
Bijgevoegd: Ik moest het eigenlijk vóor mij houden (erratumblaadje). Den Haag, Canto Pers, z.j. Vouwblaadje. Oplage 17 genummerde exemplaren. Corrector Reeks 2.
Niet in NCC!

34. DEYSSEL, Lodewijk van Kleinigheden. Maastricht, Stols, 1926. Herbonden in halfleer met platten van stijfselmarmer (Binderij Pau), origineel omslag achterin meegebonden, prospectus (op Japans!) in hoekje tegen binnenzijde achterplat. (4), 52 p. Gedrukt in rood en zwart in 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Met notities in potlood van de eerste eigenaar op het omslag.
€ 200
* Dit is een van de 15 luxe-exemplaren op Japans papier, bovendien nummer 1 van de oplage, op naam gedrukt: ‘Dit exemplaar werd gedrukt voor M.B.B. Nijkerk’. Ook het prospectus is op Japans, en niet op geschept Hollands papier zoals meestal. Trajectum ad Mosam 15. Van Dijk 67.
We hebben ook nummer 12 van de oplage, niet op naam gedrukt, en in vrijwel gelijke uitvoering door Binderij Pau.

35. DOUGLAS, Lord Alfred De profundis and other poems. (Met een illustratie van Bob van Blommestein). Sub Signo Libelli, 1976. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 34 exemplaren. Klein vlekje op p. 11.
€ 175
* Een van de 18 exemplaren op Zerkall-Bütten. Breugelmans 18. == Printed in only 34 numbered copies.

36. DULLAERT, Heiman Sonnetten. (Sub Signo Libelli, 1977). Ingenaaid met (blauw) omslag. 20 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in goud, blauw en zwart op Kanzlei-Bütten in een oplage van 62 genummerde exemplaren.
€ 60
* Eén van de 30 exemplaren op Kanzlei-Bütten. Titel en initialen van Leo Mulder: de twee sierlijke initialen in het eerste vers zijn innig verstrengeld. Een prachtig werkje uit de vroege drukkersjaren van Kleis, dat getuigt van grote perfectie – een van de eerste boeken die gedrukt werden op zijn nieuwe Diamant-trapdegelpers. Breugelmans 33.

37. DÜTTING, Hans Muziek holt zelfs het heelal uit. ‘Proeve van Kubistische Poëzie’. (Met gesigneerde, ‘losbladige calligrafie’ van de dichter). (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Ingenaaid met omslag. Gedrukt in een oplage van 15 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 20

38. (DVORÁK, ANTON). KRIGAR, Hermann Anton Dvorák. Eine biographische Skizze. (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, Dezember 1879-Februar 1880). Kommentar von Jarmil Burghauser. Baarn, Arethusa Pers, (1991). Linnen (Geert van Daal). (4), 28 p. Gedrukt door Jacques de Coo in een oplage van 110 exemplaren.
€ 75
* Eén van de eerste 20 exemplaren, gebonden in linnen, met daarin ingelegd een zilveren gedenkpenning, ontworpen door Jirí Harcuba. Arethusa 102.

39. EEDEN, Frederik van De waterlelie. [Groningen], (Hester Verkruissen, 1990). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Hester Verkruissen in een oplage van 20 exemplaren.
€ 45
* ‘Voor dr. Jan Fontijn ter herinnering aan 5 juni 1990 gedrukt door Hester Verkruissen in twintig exemplaren’.

40. (EIKELDOORPERS). BEIJNES, Florent Een golf gevangen. (Met een druksel van Doortje de Vries in diverse kleuren en irisdruk). (Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2015). Cahiersteek. (8) p. waarvan de middelste vier groot kunnen worden uitgevouwen. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in blauw in een oplage van slechts 17 genummerde en door de kunstenares gesigneerde exemplaren, waarvan 12 boekjes en vijf prenten (dit is een boekje).
€ 45
* Een poëtische gedachte, opgetekend door de grootmoeder van de auteur en op haar verzoek gedrukt bij de Eikeldoorpers.

41. ELBURG, Jan G. De gelijkenis van de zeekoe. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 37 (= 32) p. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Eén van de 15 arabisch genummerde exemplaren. Door Hans Dütting en Michèle Elburg-Gaarkeuken bezorgde keuze uit het nagelaten proza van Elburg.

42. EYCK, P.N. van Over leven en dood in de poëzie. (Zeist, Ploegsma), 1938. Ingenaaid. 48 p. Gedrukt in een oplage van slechts 24 exemplaren! 1e druk. Omslag deels verschoten.
€ 75
* Inliggend een stukje typoscript met correcties van het ‘Woord Vooraf’ bij deze publicatie. De gedrukte versie is geheel anders.

43. FLAVIUS JOSEPHUS Kort verhaal wegens Jesus Christus. Haarlem, Carlinapers, 1978. 20,2 x 15,5 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 12 genummerde exemplaren.
€ 100

44. GENESIS De nakomelingen der zonen van Noach. Haarlem, Carlinapers, 1981. 26,8 x 18,2 cm. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in rood, blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 33 genummerde exemplaren.
€ 40

45. GESTEL, Aafje van Dankvers aan de gasten op zolder. (Amsterdam, De Literaire Loodgieters, 1987). 21,0 x 9,3 cm. Tweemaal gevouwen blad. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 21 exemplaren]. 1e druk.
€ 45
* Sobere uitgave ter gelegenheid van de Carmiggeltvriendenbijeenkomst op 25 april 1987 te Utrecht.
Niet in DLL (deze uitgave verscheen na juni 1986).

46. GOGH, Vincent van Een tochtje naar Zweeloo. (Met een Kanttekening door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 24,3 x 16,0 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met drie ingeplakte illustraties. Vervaardigd op Arches in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 65
* Tekst van een brief aan broer Theo uit 1883.
Dichter bij Drente 2. AMP 35.

47. GOLL, Claire Brief aan Julius Baedeker. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1987. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Hein Elferink op Zerkall in een oplage van slechts 10 op de pers genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e druk.
€ 80
* Claire Goll werd in Nederland vooral bekend door haar in de reeks Privé-domein verschenen memoires. Deze brief werd gedrukt ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede druk van die memoires. AMO 54.

48. GOSSAERT, Geerten De moeder & Thalatta. Haarlem, (Carlinapers), 1980. 27,8 x 19,0 cm. Ingenaaid en gelijmd in omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in een oplage van 12 ongenummerde exemplaren. Vage veeg op het omslag.
€ 90
* Twee gedichten uit de bundel Experimenten, gedrukt in minieme oplage.

49. GOSSAERT, Geerten Twee gedichten. Houten, Green Escape Press, 1981. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt op Van Gelder in een oplage van slechts 17 op de pers genummerde exemplaren. Kreukje.
€ 60
* Intieme poëzie, een persoonlijke keuze van de drukker, Henk van Otterloo, en gedrukt in zeer geringe oplage.

50 ‘s-GRAVESANDE, G.H. J.G. Danser. Een biografie. (Met handgeschreven opdracht van G.H. ‘s-Gravesande). (Amsterdam, De Beuk, 1957). Ingenaaid met omslag. 34 p. Apart gepagineerde overdruk uit Dansers Verzameld werk in slechts 15 exemplaren, met aparte titels en colofon.
€ 40
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver aan Nelly van Eyck-Benjamins, de vrouw van P.N., onder het colofon: ‘Voor Nelly van Eyck/ van/ Hein’.

51. GRESHOFF, J. Oud zeer. Gedichten. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1926. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt op geschept papier in een oplage van slechts 30 exemplaren, die niet in de handel werden gebracht. 1e druk. Omslag wat licht verbruind en gevlekt.
€ 90
* Tedere gedichten van liefde, vriendschap en verlangen. Achterop het omslag staat een Frans citaat van C[harles] M[aurras].

52. GRUNBERG, Arnon Dronken. New York, Kunst Editions New York, [1998]. Vier bladen (6,0 x 7,2 cm) in bedrukt envelopje, in weer een ander envelopje. Met de hand gezet uit de Parisian en gedrukt door Richard Meneely in blauw, rood en zwart in een oplage van 52 [= 62] exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Eén van de 26 Arabisch genummerde luxe-exemplaren, met, in bedrukt envelopje, het gedicht ‘Dronken’ in handschrift van de auteur. Met door Grunberg gesigneerd echtheidscertificaatje. Wuijts A-31.

53. GRUNBERG, Arnon Pĕt jednohubek. Přeložila Veronika Havlíková. Praag, Na konci duhy [= Aan het eind van de regenboog], 2007. 19,9 x 13,2 cm. Cahiersteek. 32 p. Geprint in grijs en groen uit de Times New Roman in een oplage van 34 geletterde exemplaren. 1e druk. Met losbladig colofon in het Nederlands.
€ 250
* Vijf prozaïsche hapjes, aangevuld met een interview met de auteur door Michael March, verschenen ter gelegenheid van het 17e Praag Schrijvers Festival. Het initiatief voor deze veelkleurige uitgave is van Jos Wuijts, Grunbergs bibliograaf, woonachtig te Praag. Zijn al even kleurrijke visitekaartje is bijgevoegd. Wuijts C-4.

54. HERINGA, P.M. (Als:) H.G. LIEBENTRAU Vrijstaat. Amsterdam, (Sub Signo Libelli, 1982). Ingenaaid. (2), 18 p. Met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Homo-erotische poëzie vol literaire verwijzingen, bijzonder knap vormgegeven met een vette knipoog naar de negentiende eeuw. Dit is een van de 25 ingenaaide exemplaren op Zerkall-Bütten. Met prospectus. Breugelmans 81.

55. (HEUVELPERS, De). BELLAERT, C. De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen. (Met originele bladen gedrukt door de Heuvelpers). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 30,3 x 20,5 cm. Cahiersteek met omslag. (4), 12 p. + 5 bijlagen in pochette. Vervaardigd op Barcham Green in een oplage van 29 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 125
* ‘Bewaard gebleven vellen maakten het mogelijk aan alle exemplaren van dit Agri Montis Pers-boekje een origineel specimen van elk van de vier Heuvelpers-uitgaven toe te voegen’. (In totaal vijf: van Die Nordsee zijn twee verschillende specimina aanwezig). Prachtige, informatieve uitgave met échte proefvellen van De Heuvelpers!
Lettergrepen 3. AMP 33.

56. HOFMAN, Charles / KOMRIJ, Gerrit (Capriccio). Originele kleurenets. Proefdruk van het frontispice van Capriccio. [1978]. 9,9 x 7,0 cm (beeldformaat). Gesigneerd ‘charles hofman’ en getiteld ‘proefdruk’. Onder passe-partout. Achter glas.
€ 600
* Losse proef-afdruk van de kleurenets die de 15 luxe-exemplaren van Komrijs bundel Capriccio sierde. Op deze fraaie originele ets (oplage slechts een twintigtal exemplaren!) is het vergulde mannenlichaam donkerder en contrastrijker dan op de uiteindelijke afdruk.

57. HOOFT, P.C. Galathea. Haarlem, (Carlinapers), 1981. 26,8 x 18,2 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 40
* Uitgave bij het huwelijk van Merel van Dijk en Rudolf Nieuwenhuisen.

59. HUSSEM, Willem Steltlopen op zee. [Rijswijk], Haagse cahiers [= Johan van Nieuwenhuizen], 1961. Linnen. 32 p. 1e druk.
€ 65
* Eén van de 25 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Hollands velijn van Van Gelder. Bovendien met signatuur van de schrijver voorin met de datum ‘4.12.’63’.’ Haagse cahiers 5.

60. JUDITH Het Boek Judith. Zijnde het eerste van de Apokrijfe Boeken, herdrukt naar de uitgave van 1873. Bussum, F.G. Kroonder, 1946. Halfleer met gemarmerde platten. (2), 46 p. Met de hand gezet uit de Caslon en gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Randen wat geschaafd, naam en datum met pen voorin (‘Carbasius Weber/ Velp 1970’). Verder mooi.
€ 25
* Dit is een van 25 genummerde luxe-exemplaren op geschept Witsen Tekstpapier (nr. 5 van de oplaag). Mooi boek.

63. KEMP, Pierre Sonnet. (Met een toelichting door Wiel Kusters). (Terhorst, Ser Prop, 2009). Ingenaaid met een stofomslag van vezelig Japans papier. (12) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Ser Prop op Zerkall-Bütten in rood en zwart in een oplage van 30 exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Onder het colofon gesigneerd door Wiel Kusters.

65. KLOOS, Willem Knabenklagen. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1981. Linnen. 32 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in groen en zwart door Ger Kleis in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Eén van de 20 exemplaren in een linnen band. Breugelmans 72.
Met prospectus.

66. KLOOS, Willem, en J.H. WAKKER Sonnetten. (Met een inleiding van de drukker). [Amsterdam], (Sub Signo Libelli), 1981. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
€ 75
* Een van de 15 Romeins genummerde exemplaren op Magnani. Dit is nummer II van de oplage. Breugelmans 66a.
Met prospectus.

67. KOMRIJ, Gerrit Faust, zoveelste deel. (Luxe-exemplaar). (Zutphen, Nysingh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp Van Hoff Notarissen, 1997). In rood bedrukt zwart halfleer in foedraal (Binderij Phoenix). 24 p. Gezet uit de Monotype Perpetua en gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Eén van de 15 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 130 grams Simili Japon en gebonden in halfleer. Dit exemplaar is echter genummerd noch gesigneerd.
Inliggend: Getypte brief van Jan Erik Bouman aan ‘Beste Ivan [Sitniakowsky]’. 23,2 x 19,1 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan Erik Bouman’. Gedateerd ‘Utrecht, 29 April 2003’. 23 regels tekst. Charmant schrijven van de margedrukker uit Utrecht, die Sitniakowsky ‘twee exclusieve drukken’ stuurt voor diens Komrijverzameling. ‘Dit exemplaar hors serie van ‘Faust, zoveelste deel’ is ook bij ontstentenis van de signatuur voor de liefhebber beslist begerenswaard. Ik kreeg het eens voor mijn verjaardag van de binder cadeau’.

68. KOMRIJ, Gerrit Pseudo-Ambrosia. (Met als frontispice een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1994. Halfperkament met soepele kartonnen platten en titeletiket. (8) p. Gedrukt in een oplage van 20 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Uitgave ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de auteur. Eén van Komrij’s zeldzaamste titels, in eigen beheer uitgeven door de vriend van de auteur. O Heraldo Oliveirense 2.

69. KOMRIJ, Gerrit Twee huizen. [Bedum], Exponent, 1987. 30,0 x 16,8 cm. Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verschoten.
€ 35
* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren, bovendien gesigneerd door de auteur onder het colofon. Eenheden 13.

70. (KOMRIJ, Gerrit). CAPELLEVEEN, Paul van Carmina. (Verantwoording bij Komrij’s Mijn minnaars door Paul van Capelleveen). (Den Haag, Tight End Press, 1994). Ingenaaid. (12) p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van slechts 28 genummerde exemplaren. 1e druk. Paar kreukjes.
€ 100
* Dit nawoord bij Mijn minnaars verscheen separaat in een oplage van 7 Romeins genummerde exemplaren.

71. KOUWENAAR, Gerrit ‘le poète y. sur son lit de mort’. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1990). 28,0 x 18,0 cm. Garenloos. (6), 16 p. + 14 p. overdruk als bijlage. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Afzonderlijke uitgave van de gedichtencyclus, voor het eerst gepubliceerd in 1974. De bijlage is een tekst van A.L. Sötemann: ‘Gerrit Kouwenaar en de dode dichter’.
Kwartelreeks 2.

72. (KRIMPEN, Jan van). BESNARD, Albert Herinnering aan Jan van Krimpen. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1997). 20,6 x 14,6 cm. Cahiersteek. (4), 16 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Beeld van Jan van Krimpen als beschaafd, rechtschapen en afstandelijk man.
Petits Paquets 13.

74. LANGE, Jo de Ik was al aan de winter toe. Verzen. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1987). 24,8 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 22 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Gevoelige jongelingspoëzie uit 1950, beginnend met het vers ‘In Memoriam Hans Lodeizen’.
Dichters in Drente 7. AMP 29.

76. LEOPOLD, J.H. (CLAES, Paul, en Christine d’HAEN Cheops. (Met een Engelse vertaling door Christine d’Haen en Paul Claes). (Amsterdam, De Regulierenpers, 1985). Verguld halfperkament met platten van schitterend Japans vezelpapier (Binderij Phoenix). 40 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt in blauw en zwart op Antiek Vergé in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Tweetalige uitgave.
€ 425
* Eén van de 15 extra-luxe exemplaren, gedrukt op Japon Nacré en fraai gebonden in halfperkament. Onder het colofon gesigneerd door Paul Claes. Met prospectus.
‘De ongetwijfeld belangrijkste uitgave van de pers is het gedicht Cheops van J.H. Leopold in Engelse vertaling waaraan 40 jaar is gewerkt door de dichteres Christine D’haen, later in samenwerking met Paul Claes. De uitgave verscheen in 1985 in een oplage van 75 exemplaren, waarvan 15 op japans papier’ (Wikipedia). De Regulieren 11/1985. == First publication of the English translation of the poem ‘Cheops’ (1916) by Leopold.

77. MICHELANGELO Sonnetten. Vertaald door Frans van Dooren. (Met een tekening door Bob van Blommestein). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1979. Linnen. (4), 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart door Ger Kleis in een oplage van 50 genummerde exemplaren.
€ 120
* Eén van de 26 exemplaren in een linnen band. Breugelmans 48.

78. MINIBOEKJE Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d’après la version revue par J.F. Ostervald. (Luxe-editie in leer). Zuilichem, The Catharijne Press, 1989. 64 x 47 cm. Verguld donkerblauw heelleder in met leer afgezet en met marmerpapier bekleed foedraal (Luce Thürkôw). (2), 54, (6) p. Gezet uit de 2,5-punts letter van Henri Didot en gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gevat in een fraai bandje. Zeer mooi uitgevoerd miniboekje!

79. MORRIS, William My dear Rowley. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Hein Elferink op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 10 op de pers genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* Ongedateerde brief van William Morris uit ongeveer 1893 aan de nog niet getraceerde Rowley. AMO 66.

80. NIJENHUIS, Gerard De polder. (Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1985). 26,4 x 19,4 cm. Garenloos in omslag. (4) p. Vervaardigd op Vélin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren.
€ 20
* Dit gedicht kwam gereed op 21 februari 1985, de dag van de dertiende Elfstedentocht.
AMP 12.

81. NIJENHUIS, Gerard De ouders. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 24,7 x 21,3 cm. Ingenaaid met omslag. (4) p. Vervaardigd op Banzay-papier in een oplage van 20 genummerde exemplaren (dit is nummer 2 van de oplage).
€ 45
* ‘Moeder, uw stille overtocht, zoals u ons ontkwam/ die ochtend voor de zuster druk van hart en bloed opnam’. 24 zesregelige gedichten. Aan elk exemplaar is een handschrift van de dichter toegevoegd.
Dichters in Drente 2. AMP 22.

82. NIJENHUIS, Gerard Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 20 x 18 cm. Ingenaaid. 20 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Nederlandstalige gedichten.
Dichters in Drente 12. AMP 38.

83. (NIJHOFF, M). HEYTZE, Ingmar Uit de bibliotheek van de Nijhoffs. Catalogus 81. Met een gedicht van Ingmar Heytze. (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2017). Linnen (Boekbinderij Verschoor). (32) p. Geïllustreerd in zwart-wit. 1e druk.
€ 49,50
* Eén van de 10 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op gevergeerd papier en gebonden in spijkerbroekenblauw linnen met de titel in zilver op het voorplat, voorzien van een losse, door Ingmar Heytze genummerde en gesigneerde afdruk van zijn speciaal voor deze catalogus geschreven gedicht ‘Collectie Nijhoff’.
Prijs incl. verzending.

84. NIJLEN, Jan van, ROLAND HOLST, A., VRIESLAND, Victor van, KEMP, Pierre, en M. NIJHOFF In Sanderum. Haarlem, Carlinapers, 1979. 25,0 x 17,1 cm. Ingenaaid. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op Barcham Green in een oplage van 28 genummerde exemplaren.
€ 95
* Latijn voor ‘Aan Sander’. Gedichten bestemd voor een nooit gerealiseerd liber amicorum voor Alexander A.M. Stols.

85. NIJLEN, Jan van Het oude kind. Maastricht, De Halcyon Pers (= A.A.M. Stols), 1938 [=1939]. Ingenaaid met omslag en titeletiket. 44 p. Gedrukt op Pannekoek met watermerk van de Halcyon Pers in een oplage van slechts 30 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug en omslag langs randen licht verschoten.
€ 600
* Niet in de handel, bestemd voor vrienden van de dichter en de drukker. Dit is nummer 11, met op de Franse titel een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Van het oude/ aan het jonge kind/ JvanNijlen/ 7.IV.1939’. Deze opdracht is hoogstwaarschijnlijk gericht aan Van Nijlens dochter Sophie, die een dag later haar 23ste verjaardag zou vieren. De Halcyon Pers 9. Van Dijk 431.

86. OUWENS, Kees Van de verliezer & de lichtbron. Amsterdam, Meulenhoff, (1997). Verguld bruin halfmarokijn met marokijnen voorrand, in foedraal (Binderij Phoenix). 92 p. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 9 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren die werden gebonden door Binderij Phoenix, met een handgeschreven colofon op een extra schutblad van sierpapier (‘V/IX Utrecht, juni 1997/ Kees Ouwens’).
Een deel van de gedichten in deze bundel verscheen een jaar eerder als bibliofiele uitgave bij Hugin & Munin.

87. (PAALTJENS, Piet). RÖSSING, J.H. Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 29,0 x 16,1 cm. Cahiersteek. (4), 16 p. Met twee ingeplakte illustraties. Vervaardigd in een oplage van 16 genummerde exemplaren.
€ 90
* Minieme editie. AMP 39.

88. (PAALTJENS, Piet). RÖSSING, J.H. Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1989). 29,0 x 16,1 cm. Cahiersteek. (4), 16 p. Met twee ingeplakte illustraties. Vervaardigd in een oplage van 16 genummerde exemplaren.
€ 125
* Dit is nummer 1 van de oplage, met het originele portret van Paaltjens ingeplakt, genomen uit de zesde druk van Snikken. AMP 39.

90. PERIFEER Tweegesprek tussen ‘Arlequin’ en de ‘docteur’. [Megen], Literafiele Uitgeverij Perifeer, 1990. Vouwblad in omslag. 4 p. Gedrukt in slechts 25 genummerde exemplaren.
€ 20
* Korte, 17e-eeuwse anonieme dialoog, uitgegeven als nieuwjaarsattentie voor de vrienden van uitgeverij Perifeer.

91. PERRON, E. du Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron], (1927). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 20 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje iets ingescheurd.
€ 950
* Uiterst zeldzame privé-uitgave van Du Perron: sonnetten afgewisseld met cynische commentaren erop, geïnspireerd door de romantiek die op zijn kasteel in Gistoux hing. In druk opgedragen aan zijn vriend Jan Greshoff, ‘de dichter van de «Ballade der Zielige Makkers» en de Minnaar der boekjes in weinig exemplaren’. Bovendien corrigeerde Du Perron in dit exemplaar met de hand een zetfout in het colofon, waar abusievelijk ‘Oktoker’ stond. Batten/ Stols 11.

93. PIJPERS, Jelle L.S. Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne. [Wassenaar], (Jelle Pijpers, 1990). Garenloos. (28) p. Gedrukt in een oplage van slechts 18 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* In feite de catalogus opdrachtexemplaren van Pijpers’ boekenverzameling, deel 1 (van Aafjes tot en met Daisne), aangevuld met enkele gedichten. Dit is een H.C.-exemplaar, met onder het colofon de handgeschreven opdracht ‘voor Peter P./ (sign.)’. Jaarwisselingsgeschenk 1989/1990.

94. PODAGRISTEN, Twee Wiens been was ‘t? Wat Gerrit Koeze in ’t schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1986. 25,5 x 20,5 cm. Cahiersteek. (2), 14 p. Vervaardigd op Mellotex in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
€ 25
* Verwijst naar het roemruchte Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door Drie Podagristen, door Dubbeld Hemsing van der Scheer, Harm Boom en Alexander Lodewijk Lesturgeon uit 1842-1847. Dichter bij Drente 1. AMP 27.

95. POURTALÈS, Guy de Les affinités instinctives. Paris, Les éditions de France, 1934. Original wrappers. (8), 268 pp. Uncut. One of 133 numbered copies of the édition originale. This is one of 14 numbered copies on Velin Pur Fil Lafuma. First edition. ‘Avec toute la barbe’ = with extremely protruding paper edges, therefore a bit creased.
€ 25
* With signed AUTHOR’S DEDICATION to Jean Maleyre. == Un des 14 ex. num. sur Velin Pur Fil Lafuma (de 133 ex.num sur div. papiers). Non rogné. Avec envoi de l’auteur à Jean Maleyre.

97. (QUID NOVUM PERS) 7 correspondentiekaarten voor philologen. [Amersfoort], Quid Novum Pers, [1976]. Zeven identieke vouwbladen in mapje, met zes blanco enveloppen. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van slechts 12 genummerde setjes.
€ 60
* ‘Die Sprachen sind die Scheiden darin das Messer des Geistes steckt’, ofwel ‘De talen zijn de scheden waarin het mes van de geest steekt’, een aforisme van Maarten Luther.

99. (RENILDIS HANDPERS). MAIMONIDES Morgengebet bevor er seine Kranken besuchte. Aus der Hebräischen Handschrift eines berühmten jüdischen Artztes in Egypten / aus dem 12. Jahrh. [Utrecht], De Renildis Handpers, (1989). Ingenaaid met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall-Bütten in roodbruin, grijs en zwart in een oplage van 32 op de pers genummerde exemplaren.
€ 325
* Op naam gedrukt voor dr. J. Offerhaus en onder het colofon gesigneerd door de drukker. Met, los bijgevoegd, gedrukt briefje: ‘Present/ van/ Maurice/ Laudy’. De Renildis Handpers 64.

100. RENSSEN, P. van Verzen na Chaos en Varenzaad. (Eigen ‘uitgave’ in 4 exemplaren, met opdracht van de dichter). Doorslag van typoscript, 1933. Zelfgemaakt omslag. Oblong 16 x 21 cm. 31 bladen. Wat slijtage aan de randen van het (overstekende) omslag.
€ 175
* Tedere poëzie met christelijke, soms oosterse inslag – een volwassen bundel met gevarieerde dichtvormen. Colofon: ‘De voorgaande verzen, geschreven in 1930 tot begin 1933, zijn gecopieerd op 31 Januari 1933 in vier exemplaren.’ Met opdracht van de dichter: ‘Aan Adrie/ R’dam, 1 Febr. 1933./ Piet’. Adrie van Renssen was een literair geïnteresseerde neef en geestverwant van Piet van Renssen. Hij hield de grafrede toen de dichter in 1936 gestorven was, slechts 34 jaar oud.

103. RIJN, Th.A.M. van Adresboekje. Zonder plaats of uitgever, ca. 1970. 11 x 7 cm. Linnen band met sierlijke K in goud. 48 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in een klein aantal genummerde exemplaren. Keurig; niet beschreven.
€ 20
* ‘Dit adresboekje is door mijzelf ontworpen en met de hand gemaakt’. Er is plaats voor 66 adressen, die per drie van een aforisme zijn voorzien – en niet de allerflauwste. ‘Om bondig te schrijven moet men over veel woorden beschikken’. Dit exemplaar is genummerd ’26’.

104. ROSNY, J.H. L’Indomptée. (One of 10 printed on Hollande). Paris, Léon Chailley, 1894. Original wrappers. (4), 360 p. Uncut. Protruding pages partly a bit yellowed. Loosening.
€ 35
* One of only 10 copies on Hollande (Van Gelder paper), ‘avec la barbe’ or ‘à toutes marges’: a large paper copy. Novel written by Joseph-Henri Boex and his brother Séraphin under their collective pseudonym.

105. SANDERS, Suze Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis. Oosterhesselen, De Klencke Pers, 1992. 21,0 x 14,8 cm. Cahiersteek met rode wol. (12) p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 20
* Gedichten in Drents dialect voor de dichter Gerard Nijenhuis, die in 1992 zestig jaar werd.

107. SCHAEPMAN, Antoinette Sporen van krijt. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1988). 25,7 x 16,4 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren.
€ 25
* Dichters in Drente 8. AMP 32.

108. SCHENDEL, Arthur van De vrijster. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1990). 28,0 x 18,5 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 24 genummerde exemplaren. Initiaal met de hand geel gekleurd. Mooi exemplaar.
€ 85
* Mooi boekje! Vertelling over een vrouw en een kanarie uit Herinneringen van een dommen jongen (1934).
Kwartelreeks 4.

110. (SIEBELINK (vert.), Jan). J.K. HUYSMANS De Bièvre. (Luxe-uitgave). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem Utrecht, Reflex, 1983. 20 x 12 cm. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. 1e druk.
€ 18
* Eén van de 30 luxe-exemplaren op 110 grams Hollands luxe druk. Dit exemplaar bleef echter ongenummerd en is niet gesigneerd. Mooi uitgegeven met uitgebreide inleidingen.

112. SLAUERHOFF, J. Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen. [Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Hans van Straten]. Tortuga [= Utrecht], De Piratenvlag [= Hans van Straten], 1985. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Dit is nummer 2 van de oplage (nummer 1 was bestemd voor mevrouw A. Buwalda-Slauerhoff, zuster van de dichter). Zes gedichten uit Fleurs de marécage (1929).

113. SLAUERHOFF, J. Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d’une lettre de Franz Hellens. [Chaumont-Gistoux, E. du Perron, 1929]. Verguld halfperkament met platten van grijs Roma (Binderij Phoenix). Gedrukt in een oplage van slechts 30 exemplaren. 32 p. [2e druk].
€ 1200
* Door Du Perron verzorgde heruitgave van deze Franstalige gedichten van Slauerhoff. De eerste druk verscheen eerder in hetzelfde jaar bij Stols in een oplage van 75 exemplaren. Niet in de KB. Batten/ Stols 83 (jaartal: ‘1928’). Storm 11.

114. SLAUERHOFF, J. Guanito. Haarlem, Carlinapers, 1979. 28,3 x 22,2 cm. Garenloos met kartonnen platten. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in paars en zwart in een oplage van 18 genummerde exemplaren.
€ 200
* Gedicht van Slauerhoff met een Werkmanachtig druksel op het voorplat, gedrukt in een minieme oplage.

115. SLAUERHOFF, J. Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd (en van een nawoord voorzien) door Menno Voskuil. (Luxe-exemplaar). Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Verguld halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (20) p. Met als frontispice een originele, gesigneerde houtgravure door Peter Lazarov. Gezet uit de Romanée en gedrukt door Jan Keijser in bourgognerood en zwart op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 195
* Een van de 9 Romeins genummerde exemplaren, door Binderij Phoenix gebonden in halfperkament.

116. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. (1/10 deluxe copies on Japanese paper). Maastricht/ Brussel, The Halcyon Press, 1930. Original wrappers. In a gilt cloth clamshell box (with a vignette by John Buckland Wright, title on spine). (4), 40 p. Set from J. van Krimpen’s Romanée and printed in 310 numbered copies. 1st edition. Top of cover a bit discolored. Fine, intact copy.
€ 900
* One of only 10 Roman numbered deluxe copies, printed on Japanese paper – and this is one of the major books of poems of the Dutch literature. De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

117. SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar). Maastricht/ Brussel, Stols, 1938. Ingenaaid. 48 p. Gezet uit de Lutetia van Van Krimpen [en gedrukt in een oplage van 510 exemplaren]. 2e, door K. Lekkerkerker herziene druk. Mooi en gaaf.
€ 175
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Barcham Green. Van Dijk 440.

118. SLAUERHOFF, J. (Als:) John RAVENSWOOD Oost-Azië. [Utrecht], De Gemeenschap, 1928. Ingenaaid (blind omslag). In verguld halfperkamenten overslagdoos overtrokken met turkoois papier (Binderij Phoenix). 56 p. 1e druk. Gedrukt door Nypels in rood, zwart en grijsblauw in een oplage van 800 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 650
* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren, gedrukt op Pannekoek in plaats van op getint gevergeerd Bührmann. Op het blinde omslag staat de contemporaine aantekening (in een ons onbekend handschrift): ‘J. Slauerhoff/ OostAzië/ binden, met perkamenten rug’. Exemplaar met geel in de landkaart (Van Laar 72: ‘Ook exx bekend met geel in de landkaart op de titelpagina’. Van Laar 72.

119. STEVENSON, R.L. Little feet along the floor. Haarlem, Carlinapers, 1981. 27 x 18 cm. Original wrappers. (28) p. Set by hand and printed in only 30 numbered copies. Fine condition.
€ 50
* Very rare and attractive edition printed in the Netherlands, full of ingeniously placed typographical ornaments.

120. TEMPEL, Rud De groote illusie. (Deluxe copy on Japanese paper). (Maastricht, Nypels), 1930. Original wrappers. (32) p. Set from Grotius and printed by Charles Nypels in black and ochre in 115 numbered copies. First edition. Fine copy.
€ 75
* This is one of 15 Roman numbered copies printed on fine Japanese paper, not signed by the author (as is called for). Van Laar 121. (We also have one of the 100 on Ossekop for 35 euros).

122. TOERGENJEW, I.S. De huisgeest. Een fragment op papier opgedragen en aangeboden door de Papierhistorische Collectie aan haar oprichter Henk Voorn ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 29 september 1996. [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek], 1996. 23 x 15 cm. Cahiersteek. 8 p. Gedrukt in 30 exemplaren door Kees Thomassen met assistentie van Veronica van Verschuer en Henk Porck.
€ 100
* Papierhistorisch grapje met een tekst die speelt in een lompenmolen (voor de fabricatie van papier). Dit is éen van de 5 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt ‘op papier dat in de zomer van 1996 gemaakt is van gebruikte kleding van KB-medewerkers’, extravagant kersenbloesemkleurig papier met franjedraden, gemalen op de Papierhistorische afdeling in de ‘Peter Beater’ van Peter Gentenaar, en geschept onder leiding van Aliza Thomas. Het watermerk in het omslag werd ontworpen door Rens Top, het watermerk in het binnenwerk door Robert Eksteen. Onder het colofon gesigneerd door Veronica van Verschuer, Henk Porck en door de drukker, Kees Thomassen. Bizar boekje, én zeer fraai uitgevoerd!

123. VERSPOOR, Dolf Schein und Zeit. (Ephemeride van Theo van Baaren). [Groningen], Clean Kerchief Incorporated, 1987. A5-formaat. Twee gevouwen A4-tjes in omslag. Uitgevoerd in fotokopie in 32 exemplaren. 1e druk.
€ 25
* ‘Diogenes, bejaard,/ had dus een ton/ in volle zon/ gespaard (…)’ Dit gedicht in fotokopie van Verspoors handschrift is een van de Ephemeriden-uitgaven van Theo en Gertrude van Baaren, de initiatiefnemers van De Schone Zakdoek.

124. VITRUVIUS NOVUS TILBURGIENSIS. Den Haag, Althaea Pers, 2001. Onopengesneden vouwblad met koordje in omslag, in envelop, met los bijgevoegde kleurenfoto. Vervaardigd in een oplage van 15 ‘op de pers’ genummerde exemplaren.
€ 35
* Mooi rood boekje over een boekenkist van een liefhebber in Tilburg. Althaea 52.

125. VOSKUIL, Menno Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. Gilt vellum-backed boards of decorative paper in a paper slipcase (Phoenix Bindery). 96, (2), 62 p. Richly illustrated. Typography Piet Gerards Designers. 1st edition.
€ 195
* One of the 15 deluxe copies, beautifully bound by Philipp Janssen (Phoenix Bindery), numbered and signed by Menno Voskuil. As a special feature, four scraps from the rich archive of Kees Lekkerkerker (1910-2006) have been added, including a letter to Lekkerkerker and a ‘dinner note’ from his last years in the Flesseman nursing home.
In December 2014 our antiquarian bookshop published the biography Lagere aap. Het leven van van Kees Lekkerkerker. At the same instant, our catalog 67 was published, devoted entirely to J. Slauerhoff. Both titles are here brought together in one splendid volume: in our opinion (again) a very successful deluxe edition!

126. VRIES, Hendrik de Pensativo. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1996). Cahiersteek met omslag. (2), 10 p. Vervaardigd in een oplage van 140 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Eén van de 20 Romeins genummerde exemplaren die niet bestemd waren voor het project Die droomwereld in te dringen.

127. VRIES, Peter Yvon de Brief aan GJ. (= Gerritjan Deunk). (Amsterdam, De Lange Afstand, 1982). Linnen met stofomslag. 12 p. Met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 15 genummerde exemplaren. Omslag niet smetteloos.
€ 45
* GJ is de grafisch ontwerper en tuinauteur Gerritjan Deunk (1951-2017), een oude studievriend van de drukker. Uitvoerige brief ter gelegenheid van Deunks verjaardag, mooi en in minimale oplage gedrukt.

128. (VROLIJK, Maarten, als:) DUYN, Geert ter Asthariaal. [Den Haag, Dirk de Jong], 1945. Ingenaaid. (16) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Poëzie van Geert ter Duyn = Maarten Vrolijk. Typografisch verzorgd door Rinus van Haarlem = M.H. Groenendaal Jr. Clandestiene oorlogsuitgave. Eén van de eerste 15, Romeins genummerde exemplaren. Dit is exemplaar NUMMER I. Herberg-reeks IV. De Jong 223.

131. (WARREN, Hans) Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil). (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis), 2011 [= 2012]. Verguld linnen (Boekbinderij Van Dijk). (36) p. 1e druk. Met los Erratum (waarin het oplageaantal werd verbeterd).
€ 35
* Eén van de 35 luxe-exemplaren, waarvan slechts 20 voor de handel bestemd, gedrukt op gevergeerd papier en gebonden in wijnrood linnen door Boekbinderij Van Dijk. Tegen het achterplat is een papieren tasje gemaakt, waarin een genummerde leporello van twee nagelaten, niet eerder gepubliceerde gedichten van Hans Warren, met de hand gezet uit de Gill en de Romulus en gedrukt in zwart en rood door Nick ter Wal.

132. WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Linnen (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de slechts 15 Romeins genummerde exemplaren in heellinnen (maar dit is nummer 16).

137. WOUTERS, D. Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar). Zonder plaats, eigen beheer, 1931. 26 x 20 cm. Ingenaaid. XII, 192 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 125 gesigneerde en genummerde exemplaren. 1e druk. Boekblok los van de rug. Met enkele inliggende bijvoegsels.
€ 25
* Dit is nr. 1 van de 25 exemplaren op Hollands papier. Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan een familielid, mevr. Wouters-Kok. Onderwijskundige opstellen.

138. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,5 x 19,0 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 3e druk.
€ 45
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Herdruk van Lettersniderreeks 1.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 517.687 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: