antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Typography – Books about books

1. (ART NOUVEAU). BRACHES, Ernst Nieuwe Kunst en het boek. Een studie in Art Nouveau. Heruitgegeven met supplementen en ca. driehonderd afbeeldingen in kleur. Amsterdam, De Buitenkant, 2003. 17 x 11 x 3 cm. Twee delen. Linnen in foedraal. 744 p. Rijkelijk geïllustreerd in kleur.
€ 50
* Uitgebreide herdruk van Braches’ proefschrift uit 1973.

2. BABCOCK – DRUKPERSEN Babcock-Optimus. Brussel, Naaml. Vennootschap Etabl. “Plantin”, ca. 1940. Oblong 20 x 27 cm. Geniet. (20) p. incl. bedrukte plastic schutbladen. Gedrukt in geel, blauw en zwart. Met illustraties. Zeer gaaf.
€ 35
* Subtiel ontwerp met uitgebreide technische toelichting. ‘In België gedrukt op de Super-Optimus en geheel gezet uit onze Egmont-letter Intertype matrijzen’. Mooi drukwerk.

3. BAHR, Leonard F. A Manner of Printing. Harper Woods, Michigan, Adagio Press, 1973. Original folding wrappers. (24) p. Set from Palatine and printed in green and black in (about) 300 signed and numbered copies (this is nr. 3!). 1st edition. Fine copy.
€ 22

4. (BALKEMA, A.A.). MULDER, Reinjan A.A. Balkema. Oosterhesselen, Klencke Pers, (1996). Cahiersteek. (4), 16 p. Vervaardigd in een oplage van 28 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Petits Paquets 12.

5. BAUS, Georg Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914. Leipzig, Leipziger Messamt, 1929. Original decorated wrappers. 32 p. With photographical pictures and graphs. 3rd edition. With collector’s label (of L. v.d. Broeke). Spine a bit worn, some creasing.
€ 45
* Extraordinarily attractive cover design in black and silver on yellow for this booklet about the development of the Leipsic trade fair (Mustermesse, Leipziger Messe) from 1914-1928. Georg Baus (1889-1971) was one of the foremost designers for the Leipsic trade fair, but he also worked for publishers like Brockhaus. See the picture.

6. BELLAERT, Cornelis the printer is mad – is he? Haarlem, Carlinapers, 1979. 31,2 x 21,0 cm. Karton met omslag. (32) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood, geel, groen, blauw en zwart in een oplage van 18 genummerde exemplaren. Omslag aan de randen iets opkrullend en met een enkel scheurtje.
€ 100
* Twaalf kleurrijke composities van lijnen en letters door de voormalige conservator van de Stadsbibliotheek Haarlem, Cees van Dijk (pseudoniem: Cornelis Bellaert), die in zijn vrije tijd diverse bibliofiele persen bestierde.

7. BERG, Alban Georg Büchner’s Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera “Wozzeck” door de Wagnervereeniging op 7 October 1930. Amsterdam, Seyffardt’s Boek- en Muziekhandel, 1930. Ingenaaid. 36 p. Geïllustreerd. Mooi exemplaar.
€ 30
* Zeer fraai omslag in blauw en zwart op geel. Deze versie niet in de NCC, waar alleen een soortgelijke uitgave m.b.t. de uitvoering in Rotterdam in januari 1931 genoemd wordt. Belangrijke uitgave, met twee bijdragen van Alban Berg zelf. Ook bijdragen van Paul A. Pisk, Paul F. Sanders, Willem Pijper, Paul Cronheim en Anton Webern (van die laatste een brief in facsimile). Niet de minsten, en het boek ziet er erg mooi uit.

8. (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. De zilvercrisis. Groningen, J.B. Wolters, 1883. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Bovenaan flink gekreukt en verkleurd. Bibliotheekstempels e.d. (o.a. ‘Verwijderd/ Double/ Kon.Bibl.’).
€ 25
* Vroeger verplicht: het bewijsexemplaar van een boek, gezonden door de uitgever (J.B. Wolters, handtekening) aan de Koninklijke Bibliotheek, voorzien van een stempel van Posthumus, de Ontvanger der Belasting (handtekening, na ontvangst ‘voor regt’ van fl. 1,20), drie dikke blauwe stempels, waardoor dit boek een Echt Officieel Uitgegeven boek is.
Cort van der Linden (1846-1935) stond als pasbenoemd hoogleraar economie te Groningen aan het begin van zijn loopbaan. Van 1913-1918 was hij de Nederlandse minister-president.

9. BINDING Empty bookbinder’s box titled Venus and Adonis. Morocco-backed clamshell box with sides of tooled and colored calf, with pasted on paper fragments from an early 16th century theological book. Inside the box is pastepaper with a spiraling comb pattern. 26 x 19 cm. Signed with a stamped ‘S.C.’ on the lower cover. Very good condition.
€ 95
* A very elaborate book box, probably made in the second half of the 20th century for an edition of ‘Venus and Adonis’ by William Shakespeare. Vexingly the identity of its accomplished binder is unknown.

10. (BIRD & BULL PRESS). HEANEY, Howell J., with Henry MORRIS Thirty Years of Bird & Bull. A Bibliography, 1958-1988. Newtown, PA, Bird & Bull Press, 1988. A box containing a book and a portfolio. 32 x 26 x 8 cm (box). Cloth with gilt leather title ticket in two colors. Portfolio containing 28 ephemera of varying sizes. Leather-backed book with paste paper sides. 108 p. Illustrated and with inserts of various printed papers and tipped-in samples. Set in Van Dijck types and printed on dampened paper handmade by Henry Morris himself, in 300 numbered copies. First edition. Name and address of first owner on first flyleaf. With an original printed invoice of the Bird & Bull Press to the same owner.
€ 200
* Extensive bibliography of the fine editions of this playful private printer. With a pretty panorama of piquant pephemera from plurial publications. And with a pristine prospect.

11. (BLITZ, Andries) Geeft ’n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame). Amsterdam, Andries Blitz, (ca. 1935). 18 x 11,5 cm. Geniet. (16) p. Met vele kleine illustraties. Net en fris.
€ 15
* Aandacht voor o.a. de vliegtuig- en natuurboeken van Blitz, en voor de boeken van Johan Luger en Jo Spier. Met kleine tekeningetjes van A. van Geuns.

12. (BODONI). MOREAU DE SAINT-MÉRY, M.-L.-É. Vu le Décret Impérial du 20 Prairial an XIII… (= June 8, 1805). Arrête. Parma, Imprimerie Impériale, [1805]. Zonder omslag. 8 p. In het Frans en het Italiaans. Iets stoffig. Met oudtijds handgeschreven datum op de laatste pagina: ’12 Mesidoro XIII’, ofwel 1 juli 1805.
€ 75
* Decreet van Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, de Administrateur Délégué Général van het voormalige hertogdom Parma (voor Napoleon). Gedrukt door de voorheen hertogelijk, maar nu keizerlijk drukker, de grote Giambattista Bodoni (1740-1813), in bescheiden maar nobele typografie. In French and Italian. Wetgeving van hypotheken. Brooks 984. Een bescheiden uitgave, maar toch, een echte Bodoni.

13. (BODONI). SONG OF SONGS Il Cantico de’ Cantici secato in versi Italiani da Evasio Leone carmelitano, reggente di teologia. Parma, Co’ tipi Bodoniani, 1800. Contemporary orange boards. (2), XL, 48 p. Spine a bit worn. First blank missing. Some foxing and a few brown margin stains.
€ 175
* Rhymed version of the Song of Songs by a young aristocratic priest of Turin (1765-1847), first published in 1787 by Ignazio Soffietti. This is the only Bodoni edition. With a lengthy introduction by the author (containing some examples of Bodoni’s Hebrew types). Not a perfect copy, but a beautiful Bodoni on good paper, modestly ornamented with a few curly brackets and diamond lines.

14. BOEKENWEEK 1957 De muze en het boek. Zijnde een kleine verzameling Nederlandse gedichten op de drukkunst, de drukletter, de drukker en het drukwerk, onder een van de C.P.N.B. geleende titel vervaardigd ter gelegenheid van de vijfde contactmiddag gehouden op zaterdag 27 april 1957 door de N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon te Utrecht. Utrecht, N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon, 1957. 21 x 12 cm. Omslag met flappen. 20 p. Gedrukt op papier van Pannekoek. 1e druk. Omslag verbleekt.
€ 18
* Fraaie bloemlezing met gedichten van Vondel, Verwey, Luyken, Bob Stempels, Karel Jonckheere en anderen.

15. BOEKVINK De boekvink. Litteratuur in miniatuur. (Reclame-uitgave). Amsterdam, De Arbeiderspers, [1956]. Geniet. 20 p. Met boekhandelsstempel. Wat verkleurd.
€ 15
* Met een inleiding over deze in 1952 aangevangen, roemruchte reeks en korte beschrijvingen van de boeken, soms met een fragment uit een recensie. Dit reclameboekje dateert uit februari 1956.

16. (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (samenst.) Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren). Maastricht, Boosten & Stols, 1925-1930. Twee delen. Ingenaaid. Niet afgesneden. 32; (2), 14 p. Portret. Met los vel (eveneens het zwaardere Van Gelder) ‘Aanvulling’. Oplage 230 genummerde exemplaren. Enkele roestvlekjes op de omslagen.
€ 50
* I: 1894-1925. Eén van de 27 Romeins genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder; II: Eerste aanvulling 1924-1930. Van Dijk 58 en 232 (geen Stols-uitgave). Rijkse 8.31 (gevergeerd, niet op geschept papier van Van Gelder) en 8.37.

17. (BOUTENS, P.C.). MULLER, P.H. Bibliografie dr. P.C. Boutens (En:) Bibliografie Dr. P.C. Boutens. Aanvullingen en verbeteringen. Pagina 364-368 en 399-400 in: Opwaartsche wegen, jaargang 5, aflevering 9 en 10 (november-december 1927). Twee delen. Ingenaaid.
€ 15
* Niet in Rijkse.

18. BOWERS, Fredson Principles of Bibliographical Description. Introduction by G. Thomas Tanselle. Winchester-New Castle DE, St Paul’s Bibliographies-Oak Knoll Press, 1994. Original wrappers. (26), 506 p. 2nd edition. Like new.
€ 28

19. BRUSSE, Joh.C., & A.A.M. STOLS ‘Verzorgd door de uitgevers’. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk). Oosterhesselen, Agri Montis Pers, 1989. 27,0 x 20,2 cm. Cahiersteek met omslag. (2), 14 p. Vervaardigd op Ossekop in een oplage van 17 genummerde exemplaren.
€ 35
* Adviezen van uitgever Brusse aan typograaf Stols bij het schrijven van Het schoone boek (1935), waarin verschillende gordijntjes opengaan die gewoonlijk voor boekconsumenten gesloten blijven.
AMP 40.

20. BÜHRMANN De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952. Amsterdam, G.H. Bührmann, 1952. Geïllustreerd omslag met flappen. VIII, 144 p. Met losse bijlage ‘Prijswijzigingen’. 1e druk. Heel lichte sporen van gebruik.
€ 20
* Fraai omslag in felle kleuren (voor- en achterkant). Uitvoerige papierprijslijst met afbeeldingen van watermerken.

21. BUISMAN J. Fzn., M. Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia’s, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey. Amsterdam, B.M. Israël, 1960. 25 x 17 cm. Linnen. 508 p. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 60
* Deze bibliografie is nog steeds hét standaardwerk op het gebied van de rijke Nederlandse populaire literatuur.

22. (CAHN, Henny). NOORDUYN-JANSEN, H. Recepten voor de reformkeuken. Den Haag, Vereniging van Reformhuizen in Nederland, [1936]. Ringband. 64 p. Geïllustreerd met kleine schematische tekeningen. 1e druk. Kleine handtekening voorop, enkele kleine vlekjes.
€ 75
* Inventieve moderne typografie van het binnenwerk en subliem fotomontage-omslag van Henny Cahn.

23. CALLENBACH Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk. Nijkerk, Callenbach, [1939]. 15 x 11 cm. Geniet (omslag met afbeelding van Kerke-werk). 16 p. Als nieuw.
€ 16
* Begeleidingsboekje bij het boek Kerke-werk van S. Berkelbach van der Sprenkel. Bevat een beschrijving, persstemmen en andere reacties.

23 a. CALLENBACH Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941. (Nijkerk, Callenbach, 1940). Geniet. 32 p. Rijk geïllustreerd in zwartwit. 1e druk.
€ 20
* Kleurig omslag met o.a. Sil, de strandjutter, Pastoor Poncke, Jikkemien en de Anton-Pieckkalender. Met inliggende Nobel-reeks-folder uit 1949.

24. CAPELLEVEEN, Paul van (e.a.) Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland 1910-2010. [Nijmegen], Vantilt-Koninklijke Bibliotheek-Museum Meermanno, 2010. 31 x 24 cm. Karton. 252 p. Rijk geïllustreerd. Met leeslint. 1e druk. Prachtconditie.
€ 18
* Bijzonder mooi uitgevoerd en uitstekend toegelicht overzichtswerk over de rijke traditie van de Nederlandse privépers in al zijn aspecten. Onmisbaar voor de liefhebber.

25. (CATALOGUS) Opdrachtexemplaren. Verzameld en beschreven door Nick ter Wal. Catalogus 83. (Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2018). Garenloos. (60) p. Rijk geïllustreerd in kleur. Gedrukt in een oplage van 83 door de samensteller genummerde exemplaren.
€ 12
* Over deze catalogus zei Frits Spits in het radioprogramma De Taalstaat: ‘een zorgvuldig opgebouwde verzameling van boeken met van die mooie handgeschreven tekstjes’. Gratis verzending binnen Nederland.

26. (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, (ca. 1925). Geniet, zonder omslag uitgegeven. 12 p. 1e druk.
€ 15
* Met pen zijn enkele correcties aangebracht. Met nawoord van Gerard Nolst Trenité, meer bekend als de columnist Charivarius.

26 a. CHINESE-JAPANESE WAR Window bill for Koren en Soldaten (‘Grain and Soldiers’) by Ashihei Hino. Amsterdam, Allert de Lange, [1939-1940]. 45 x 21 cm. Printed on both sides. Stuck on it is an image of the illustrated cover of the edition (signed bottom right ‘H’). Folded. Some creases.
€ 35
* A fulsome advertisement for this ‘startling book about the Japanese-Chinese war’, the Dutch translation. ‘Grain and Soldiers’ was written by the Imperial Japanese Army Corporal Ashihei Hino (pseud. of Katsunori Tamai), and translation into Dutch by Reinier P. Sterkenburg. This now fairly rare novel, about how Japanese soldiers had fought the Chinese, appeared in 1940. On the back of the poster the layout of the book is shown with two extensive press eulogies.

27. CLÉMENT-JANIN, [N.] Coquilles et bourdons ou de la pureté des textes. Bruxelles/Maestricht, Stols, 1928. Original folding wrappers. 48 p. Unopened. Set from Erasmus type and printed in 325 numbered copies.
€ 15
* About editing texts. Van Dijk 131.

28. (COUPERUS, Louis). BREUGELMANS, R. Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk. Leiden, Eigen beheer, 2008. Ingenaaid. 132 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 125 exemplaren. 2e druk.
€ 14
* Nuttige en zeer informatieve bibliografie van de Couperusvertalingen in alle talen. Gedrukt in groot lettertype.

29. (COUPERUS, Louis). NETSCHER, Frans Louis Couperus. (Pag. 288-294 in: Woord en beeld. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1897). Haarlem, Erven F. Bohn, 1897. Gedecoreerd linnen (ontwerp J.G. Veldheer). 448 p. 1e druk. Band wat roestig, nummertje voorin geschreven, voor- en achterin enkele vlekjes.
€ 95
* Een complete jaargang van dit zeldzame geïllustreerde tijdschrift, te vergelijken met Elsevier’s Geïllustreerd Maandblad uit dezelfde periode. Het bestond van 1896-1902. In het augustusnummer staat een uitvoerig artikel van Netscher over Couperus, gesierd met het voor deze gelegenheid vervaardigde portret van Couperus door H.J. Haverman.
Woord en Beeld bevat verder bijdragen van Maurits Wagenvoorts vriendin Christine Vierhout, C. van Nievelt, August le Gras, W.G. van Nouhuys, Cyriel Buysse, Anna de Savornin Lohman, Marcellus Emants en J.H. Leopold – van hem het gedicht Claghen met pianobegeleiding van Louis Schnitzler. Muziek is in meer nummers aanwezig, onder andere een lied van Jan Pieter Heije gecomponeerd door Eduard de Hartog, en pianomuziek van Arnold Spoel en Leander Schlegel.
Het maandblad is prachtig geïllustreerd met twaalf portretten gemaakt door Haverman, weergegeven in houtgravure. Behalve Couperus zien we onder anderen Louis Bouwmeester, Abraham Cuyper, Pierre Cuypers, Jacob Maris, Van Deyssel en Emants. Andere illustraties zijn van Veldheer (Zeeuwse steden), Henricus, August le Gras en H.M. Krabbé.

30. (CRANE, Walter). MASSÉ, Gertrude C.E. A Bibliography of First Editions of Books Illustrated by Walter Crane. With a Preface by Heywood Sumner and a Frontispiece after G. F. Watts. London, Chelsea Publishing, 1923. Original cloth-backed boards. 64 p. Uncut. 1st edition. Some foxing.
€ 18
* Attractive book with beautiful yellow flyleaves.

31. (DANIELSON, Henry). MUDDIMAN, Bernard The Men of the Nineties. (Inscribed by the publisher). London, Henry Danielson, 1920. Original light blue boards with title ticket. Uncut. 1st edition. Spine and flyleaves somewhat browned.
€ 50
* With a curious inscription by the publisher, longtime Charing Cross Road bookseller Henry Danielson (1891-1958) and author of various bibliographies, a.o. Arthur Machen’s. ‘To Charlie Reader/ From his old pal the/ publisher Henry./ July 29.1920/ In memory of many happy days &/ nights.’ Bernard Muddiman was a Canadian author.

32. (DE LITERAIRE LOODGIETERS) Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens]. Amsterdam, (De Literaire Loodgieters), 1986. 20,8 x 14,6 cm. Geniet. 24 p. Vervaardigd in fotokopie in een oplage van 16 genummerde exemplaren. 3e, uitgebreide [= laatste, meest recente] druk.
€ 30
* Van Willem Frederik Hermans’ schrijfmachineverzameling (1980) tot en met Sal Santen, Cipier (1986).

33. (DE LITERAIRE LOODGIETERS) Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens]. Amsterdam, (De Literaire Loodgieters), 1983. 21,0 x 14,8 cm. Geniet. 16 p. Vervaardigd in fotokopie in een oplage van 14 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Van Willem Frederik Hermans’ schrijfmachineverzameling (1980) tot en met Portret van een Carmiggelt-fan (1983).

34 a. (DE SLEGTE) Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
€ 50
* Vooral de vroege boekjes zullen intussen onvindbaar zijn geworden.

34. DERKINDEREN, Antoon Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing. Voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902. Thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging ter Vereedeling van het Ambacht. Den Haag, Martinus Nijhoff, (1903). Ingenaaid. 60 p. Met vignetten, lettrines en typografie van Derkinderen. Op Van Gelder. 1e druk. Rugje verbleekt, maar een prima exemplaar.
€ 40
* Anders dan het ‘III’ doet vermoeden zijn er geen soortgelijke lezingen in boekvorm uitgegeven. Braches, Nieuwe Kunst Documentatie 298.

35. (DEYSSEL, Lodewijk van). STOKVIS, Benno J. Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm. [Rotterdam, Brusse,] (1922). Garenloos in blind omslag. XXII p.
€ 22
* Overdruk in vijftig exemplaren uit A.J. [pseudoniem van K.J.L. Alberdingk Thijm], Multatuli, Multatuli en Mr. J. van Lennep (Rotterdam, Brusse, 1922). Met los bijgevoegde aantekening in het handschrift van Harry G.M. Prick: ‘Het overzicht van Thijms werken zelf bevat tal van onjuiste opgaven’.Van Beest 460: ‘Van de bibliografie door B.J. Stokvis zijn 50 overdrukken verschenen’

36. (DICKINSON, Emily). BUCKINGHAM, Willis J. Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968. Bloomington, Indiana University Press, 1970. 24 x 16 cm. Cloth with dust jacket. xiv, 322 p. 1st edition. Fine copy with Very Good price-clipped DJ.
€ 18

36 a. DONKER, Ad. Fondscatalogus. Bilthoven/ Antwerpen, Ad. Donker, 1945. Geniet. 24 p. Bovenrand iets verbruind, verder strak en gaaf.
€ 15
* Deze fondscatalogus verscheen direct bij de bevrijding.

37. DOOIJES, Dick A is geen aapje. Allegro affettuoso in A-groot, zijnde een keuze uit de vreemde metamorfosen van een letter, nagetekend en beschreven door Dick Dooijes. Amsterdam, De Buitenkant, 1994. Ingenaaid. (96) p. Met 92 tekeningen van Dooijes, die ook de tekst erbij schreef. 1e druk. Als nieuw.
€ 15
* Alleraardigst boekje met vele variaties op de letter A, uitgegeven ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Dick Dooijes – de opvolger van S.H. de Roos bij Lettergieterij Amsterdam.

38. DRUKKERSJAARBOEK Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e Jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1906. Halfleer. (12), 204, (36) p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug en randen wat versleten.
€ 30
* Eerste jaargang, goed verzorgd.

40. DRUKKERSJAARBOEK Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1907. Linnen (ontwerp S.H. de Roos). (8), 216, (52) p. Geïllustreerd. 1e druk. Heel lichte sleet op de randen.
€ 30
* De eerste door S.H. de Roos verzorgde jaargang; dat ziet er modern en professioneel uit! Subtiele kleuren. Fraaie geïllustreerde advertenties in een apart katern achterin.

41. DRUKKERSJAARBOEK Het Drukkers jaarboek voor 1908. 3e jaargang. Uitgegeven met medewerking van verscheidene vakkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1908. Linnen (ontwerp Georg Rueter). (8), 272, (60) p. Geïllustreerd. 1e druk. Band wat gevlekt en beschadigd.
€ 30
* Subtiele kleuren. Fraaie geïllustreerde advertenties in een apart katern achterin.

42. (ENITHARMON PRESS). HALLIWELL, Steven Alan Clodd and the Enitharmon Press. A Checklist of his Publications 1967-1987 and Private Printings 1958-1998. Compiled By Steven Halliwell. With a Tribute By Jeremy Reed. London, Enitharmon Press, 1998. Original cloth. 80 p. Printed in 250 numbered copies. With some tipped-in illustrations. 1st edition. Fine.
€ 25

43. EROTICA Bibliographical erotica collection. (Convolute of 7 nice and very rare publications of bibliographical interest).
Cloth-backed marbled binding with label ‘Der Privat-Druck’. 24 x 15 cm. Containing 7 publications and 7 prospects of lavish erotic book productions and sexological societies from Germany and Austria, 1908-1934. Many illustrated. All in very good condition.
€ 475
* 1. Baptista Mantuani. Carmen Elegantissimum. Einführung, Übersetzung und Anmerkungen von Prof. Leopold L. Wetzl. Vienna, Graphische Zentralverband für Österreich, 1934. Cover preserved. (40) p.
2. Bibliotheca Erotica et Curiosa. Katalog. [Alfred Klement von Treldewehr], 1925. Cover preserved. 16 p. with 10 tipped-in plates plus one on the cover.
3. Der Privatdruck. Erster Katalog erotischer Mappen, Bilder u. Bücher. (Preceded by:) Literarische Beilage. No place or publisher, 1924. VIII, 16 p. Printed in 500 numbered copies, the ‘Beilage’ with a different number. With 9 tipped-in illustrations, some in colors. Cover preserved. A catalog of 71 erotic publications. With penciled name ‘Herr Hinterberger’.
a. Prospect for Thurn, Fritz. Die Liebesschule der Aspasia. 1932. 4 p.
b. Prospect for erotic private publications that were confiscated in Germany. Versandbuchhandlung Saalfeld in Tschechien. About 1933. 1 p.
4. Hauptverzeichnis, Streng vertraulich! Catalog for erotic books, plate collections and photos. Together 35 numbers. Germany, about 1930. 6 p.
c. Advertising leaflet for Internationale Vereinigung zum Studium der Sexualwissenschaft. Wilmersdorf-Berlin, Willy Schindler, 1908. 6 p.
d. Advertising leaflet and letter for Studiengesellschaft für Triebforschung. Berlin, about 1930. President: Ernst Schertel. 4 + 1 p.
e. Advertising leaflet. Einladung zur Subskription! In Kürze erscheint Tagebuch der Madam Violet. [Berlin, Eckstein, 1908]. 2 p.
5. RODE, Walter. Erotische Literatur. Zwei Verteidigungsreden. Wien-Leipzig, L. Rosner & C.W. Stern, 1912. 28 p. Cover preserved.
f. Prospect for Giacomo Casanova, Memoiren. Eingeleitet von Franz Blei. Berlin, Neufeld & Henius, (about 1925). 4 p. with tipped-in color plate by Fernand Schulte-Wettel.
g. Prospect for Giovanni Boccacio. Decameron. Vorwort von Klabund. Berlin, Neufeld & Henius, (about 1924). 4 p. with tipped-in color plate by Lucian Zabel.
6. Sexualkundliches Wissensmagazin. Ein Führer auf dem Gebiete sexualwissenschaftlicher Literatur. Vienna, Institut für Sexualforschung, [1931?]. (2), 48, (2) p. Richly illustrated. With an article about the Vienna Institute for Sexual Research, and an illustrated price list of 33 sexuological books. Cover preserved. With a rubber stamp of Kurt Bacsics Buchversandhaus in Vienna. In fact an extensive advertising prospect for the Institute and its book publications. Including two tipped-in prospects and a color frontispice.
7. Aus der Autographenkiste des Berliner Bibliophilen-Abends. Berlin, Generalversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen, 1910. 8 p. Printed in 350 numbered copies. Cover preserved. Humoristic collection.
Various nice and very rare publications of bibliographical interest.

44. (FABRIANO PAPER). S.A. CARTIERE PIETRO MILIANI Lombardia Covers. (Sample book) Fabriano, Société Anonyme Cartiere Pietro Miliani, (about 1910-1930). Original wrappers. 24 p. Upper cover slightly soiled, otherwise a fine copy.
€ 30
* Attractive sample book containing 7 different colors (stamped 2193-2199) of handmade cover papers of the Lombardia brand, called after various cities in Northern Italy, e.g. Como, Cremona, Milano, Mantova. With 7 beautiful different designs of printing and embossing. Cover shows the address of the sales agent in Belgium. The company was a S.A. from 1906-1931.

46. GEHEELONTHOUDERS Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthouders Bond ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan. 26 december 1912-1922. Zonder plaats, J.G.B., 1922. Versierd linnen. 280 p. Met foto’s en uitvouwbare kampplattegrond. Alle pagina’s in kader. 1e druk. Rug wat geschaafd.
€ 40
* Zeer opmerkelijk bandontwerp, titelpagina en vignetten van Wim van Zon (een van de Jongelieden), die een beetje naar Wijdeveld heeft gekeken. Bijzonder informatief over deze jeugdbeweging.

47. (GELDER Zonen, Van) Wat verloren ging… en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar. (Amsterdam, Van Gelder Zonen, ca. 1946). Oblong 19 x 26 cm. Ingenaaid. (32) p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag met wat vage vlekjes. Eigendomsstempeltje.
€ 25
* Over de oorlogsschade aan de papierfabrieken van Van Gelder en het herstellen ervan. Met een pleidooi voor het inzamelen van oud papier. Opmerkelijke typografie, maar helaas wordt er geen enkele naam genoemd (behalve de bedrijfsnaam).

48. GIDE, André – Raoul SIMONSON Bibliographie de l’oeuvre de André Gide. Maestricht, Boosten & Stols, 1924. 24 x 16 cm. Orig. wrappers. (2), 42 p. Uncut. Printed in 250 numbered copies. First Edition. A bit worn.
€ 15
* With a portrait of Gide.

49. (GIDE, André). DIJK, C. van Alexandre A.M. Stols en André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide’s Le Voyage d’Urien]). Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 29,0 x 19,5 cm. Ingenaaid met omslag. (4), 18 p. Vervaardigd in een oplage van 28 genummerde exemplaren. 1e druk. Met een ingeplakte ‘verbetering’ op de colofonpagina.
€ 45
* Lettersnider-reeks 5.

50. GOETHE, Johann Wolfgang von Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval. Brussel, Établissements ‘Plantin’, 1932. Original black boards with silver title ticket printed in black and blue. (32) p. One of 100 copies on wove paper. Spine damaged, lower cover stained. Flyleaves browned.
€ 35
* Unnumbered copy of the deluxe version. First use of the Atlas as a text letter. Poetic prose published for the centennial of Goethe’s death. Texts chosen by J.H. Scholte and K.R. Gallas.

51. GOETHE, Johann Wolfgang von Choix de ballades et de poésies dans la traduction de Gérard de Nerval. Brussels, Établissements ‘Plantin’, 1932. Original folding wrappers, title printed in orange and black. 36 p. With the loose introduction leaf (in French). Spine a bit worn.
€ 20
* First use of the Atlas as a text letter. Poetic prose published for the centennial of Goethe’s death. Texts chosen by J.H. Scholte and K.R. Gallas.

52. GRAAF, W. de Het aangeraakte boek. (Woubrugge, Avalon Pers, 1991). Cahiersteek. Leporello in omslag. Gezet uit de Plantijn en gedrukt in een oplage van 30 exemplaren.
€ 25
* Uitgegeven ter gelegenheid van een bijeenkomst van het door Jelle Pijpers opgerichte gezelschap Het Aangeraakte Boek, De tekst gaat over een bezoek aan Van Oudshoorn.

53. GRAFISCH TIJDSCHRIFT Grafische Revue. Jrg. 18, Nr. 5, november 1933. Amsterdam, Bond van Typografische Studiegezelschappen, 1933. Geniet. 16 p. 1e druk. Met het omslag (ontwerp C. van Vliet) en de drie bijlagen. Nietjesroest, omslag iets verkleurd.
€ 25
* Technisch-grafisch maandblad dat altijd voorzien werd van een aantal bijlagen. In dit geval is het raambiljet voor een automobieltentoonstelling in de RAI opvallend (zie afbeelding).

54. (GROOT, Hugo de). MEULEN, Jacob ter, & P.J.J. DIERMANSE Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius. (reprint of the edition of Martinus Nijhoff, La Haye, 1950). Zutphen, Matthys de Jongh, 1995. Original green cloth. XXVI, 708 p. Illustrated. Fine copy.
€ 25
* Standard Grotius bibliography.

55. HAAN, Jacob Israël de De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. Samengesteld door Marijke Stapert-Eggen en gedrukt door leden van Drukwerk in de Marge. Banholt/ Woubrugge, De Blauwe Scheen, 1998. 64 boekjes in blauwlinnen, blindgestempelde overslagdoos, geschoven in een metaalkleurige, houten doos in de vorm van een loden letter H (11,5 x 28,3 x 18,2 cm; Frans den Breejen). Vervaardigd in een oplage van 90 exemplaren.
€ 750
* Monsterproject, waaraan maar liefst 61 verschillende drukkers meewerkten. Iedere drukker kreeg een (andere) tekst van Jacob Israël de Haan toegewezen en iedere drukker zette die tekst uit een andere letter, met behoud van zijn eigen typografische vrijheid. Indrukwekkend!

56. HELLINGA, Wytze Gerbens Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W. Ovink. Amsterdam, Noord-hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1962. 30 x 20 cm. Buckram. xxviii, 256 p. Met veel illustraties, deels uitklapprenten. 1e druk. Band heeft enkele vlekjes.
€ 20
* Standaardwerk, een prachtige uitgave met voorname typografie door Alexander Verberne.

57. (HERMANS, W.F.). VRIESMAN, Dick Veertien handgeschreven brieven aan ‘Beste Wim [J. Simons]’. 24,6 x 21,0 cm. Op eigen briefpapier. Recto en verso (tienmaal) en recto (viermaal). Gesigneerd ‘Dick’ en gedateerd ’24/4 ’86’ tot ’30-9 ’94’. Perforatiegaatjes.
€ 150
* Aardige brieven van Vriesman aan de directeur van Stichting De Beuk. Zowel zakelijke als persoonlijke onderwerpen komen aan de orde. Vriesman bespreekt de uitgave van zijn autobiografische notities, stelt titels en flapteksten voor, en vraagt Simons herhaaldelijk om advies: ‘zou jij je oog erover willen laten gaan en er uitgooien wat gedateerd of zwak is?’ Vriesman moest de uitgave blijkbaar zelf bekostigen: ‘Met je voorstel van een bijdrage van f 36.000,- ga ik accoord, hoewel het een rip [sic] uit het lijf is’.
W.F. Hermans komt tweemaal terloops voor: ‘Wat je zegt dat de stukken “pretentie missen”, deed me goed, want ik probeer op gespreksniveau met een lezer om te gaan en hem niet in een hoek te drijven, zoals W.F. Hermans doet’. En na een mislukte woordgrap van Simons: ‘Wim Hermans zou direct bonje maken over zoiets, maar zo ben ik niet, ook al zijn de druiven zuur’.
Tevens over zijn lectuur van Morriën, Proust, Reve en Wolkers (‘die weer teveel vuurwerk wil afsteken’), het wonen in Zwitserland en een valpartij in de bergen (’10 dagen ziekenhuis en nu weer nog wat verkreukeld thuis’).
Dick Vriesman (1913-1997) was, onder het pseudoniem D. Opsomer, redacteur van Podium en publiceerde een aantal autobiografische boeken: het omvangrijke Van 1 zevenmiljoenste naar 1 veertienmiljoenste (1979-1980), Subject (1994) en Subject II (Gianotten 1997). Na de verkoop van zijn aandelen trok hij zich in 1973 terug in een villa-met-zwembad aan het Zwitserse Comomeer. Hermans was goed met Vriesman bevriend, logeerde weleens bij hem in Brissago-Gadero, maar beëindigde de vriendschap na de publicatie van Vriesmans eerste autobiografie.

58. HERTOG, Ary den / SIJTHOFF Twee reclamebiljetten voor romans van Ary den Hertog: Machtig Holland & Vrouwen naar Jacatra. Leiden, Sijthoff, 1941. Beide 29 x 22 cm. Eenzijdig bedrukt in rood en zwart, met afbeelding van het omslag. Iets beschadigd aan de rand. Beide met blauwe potloodstrepen.
€ 50
* Dergelijke reclame-affiches voor de boekhandel zijn zeer zelden bewaard gebleven. Ary den Hertog (1889-1958) was vooral actief als toneelschrijver met historische belangstelling.

59. HOLLANDSCHE REVUE, De Na één jaar. (Prospectus). Haarlem, Erven Loosjes, 1897. 26 x 21 cm. Vouwblad. Gedrukt in rood en zwart. Met afbeelding. Lichte roestzweem. Eén klein ezelsoortje.
€ 25
* Opvallende prospectus voor het in 1896 opgerichte tijdschrift, dat floreerde onder de redactie van Frans Netscher. Met afbeelding van de jonge Wilhelmina, Zola, Rhodes, Kitchener en enkele andere belangrijke personen uit de tijd, gevolgd door een aanprijzing van het jonge maandblad met citaten van o.a. P.H. Ritter en uit verschillende tijdschriften, en een beschrijving van de inhoud.

60. (HOOGHE, Romeyn de). LANDWEHR, J. Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator. A bibliography. Amsterdam-New York, A.L. van Gendt – Abner Schram, 1970. 27 x 19 cm. Original cloth with dust jacket. 248 p. Illustrated. 1st edition. Excellent condition.
€ 49
* Standard work about the great Baroque illustrator, called the first great modern graphic satirist by Simon Schama.

61. INCUNABULA IN ROMANIA Catalogul incunabulelor. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979. Gilt cloth with dust jacket. 124 p. Illustrated. In Rumanian. Excellent condition.
€ 25
* Detailed and illustrated descriptions of 84 incunables of the Central University Library of Cluj in Romania and 5 others from the National Museum of Romanian History in Bucharest in alphabetical order. = Inkunabel-Katalog Rumänien.

62. (INTERNATIONAL ADVERTISING ART). FRENZEL, H.K. (ed.) Gebrauchsgraphik/ International Advertising Art. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame./ Monthly Magazine for Promoting Art in Advertising. Vol. 6 Nr. 12, 1929. (Complete). Berlin, Phönix Illustrationsdruck-Verlag, 1929. 28 x 24 cm. Original wrappers. (16), 86, (32) p. First edition. Spine a bit worn, cover a bit soiled.
€ 40
* Panorama of international advertising artists. With all the colorful illustrations (advertisements). Richly illustrated in red and black. Scan shows lower cover.

63. JANSSEN, Frans A. De Albion Handpers in het Drukhuis. Amsterdam, Het Drukhuis, 1974. Omslag van Zaans Bord met cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt met verschillende lettertypen in een beperkte oplage op twee verschillende soorten papier. 1e druk.
€ 15
* Geschiedenis van Albion-handpersen. Dit is nummer 29 van de oplaag.

64. JOHNSON, Charles Plumptre Hints to Collectors of Original Editions of the Works of William Makepeace Thackeray. London, George Redway, 1885. Original Vellum. (4), 52 p. Printed in red and black on Spalding laid paper in 550 copies. Uncut. 1st edition. Spine darkened and a bit worn. Slightly soiled.
€ 25
* Delicious for book collectors, full of fascinating judgments: ‘so many people still collect the books that other people want, rather than those they want themselves’.

65. KALDEWEY, Gunnar A. Fächer des 18. Jahrhunderts, ausgestellt in San Francisco, Californien, International Antiquarian Book Fair 29.1.-1.2.1981. Aus der Fächersammlung Gunnar A. Kaldewey. Düsseldorf-New York, Gunnar A. Kaldewey, 1980. Book in the form of a hand fan! Original stiff paper wrapper, blindstamped and printed. With original printed envelope, adressed and postage stamped (a bit out of form). 64 p. 30 b/w illustrations with explanations printed in purple on the reverse. 1st edition. Fine condition.
€ 75
* With a pink price leaf. The delicate catalog is still in excellent condition because of the cardboard envelope. Very rare.

66. KALDEWEY PRESS Catalogue Kaldewey Press New York New York, Kaldewey Press, 1984. Max. 30.5 x 17 cm. Orig. decorated wrappers. 32 p. First edition. Pointed tip slightly worn (as usual).
€ 20
* Curious irregular pentagon catalogue of the first-rate private printer/publisher Gunnar Kaldewey. The catalog has the form of the Poestenkill tower, in which the press was located.

68. (KICKSHAWS). CROMBIE, John Portrait évolutif du typographe. Fait par lui-même en collaboration avec sa presse en douze passages a partir des trois couleurs primaires. Paris, Kickshaws, 1988. 16 x 16 cm. Original folding wrappers. (28) p. With colourful typographic illustrations by the author. Designed and written by Crombie, and printed in 60 numbered copies. 1st edition.
€ 45
* Self portrait of the typographer in 12 passages starting with the three primary colors.

69. (KINDERBOEKEN-NASLAGWERK). HESSELINK,S.S., & A.M.L. KERSSEMAKERS The Children’s World of Learning 1480-1880. 10 delen. ’t Goy, Forum Antiquarian Booksellers, 1994-2001. A4-formaat. Originele omslagen. 1e druk. In prima staat.
€ 150
* Catalogi van een collectie gedrukte boeken, manuscripten, pamfletten en prenten m.b.t. 4 eeuwen opvoeding- en kinderboeken in West-Europa, vooral de Nederlanden.
Kolossale collectie informatie over het boek voor de jeugd. Alleen het elfde deel ontbreekt, met de inhoud en de registers. Circa 1500 pagina’s met 350 afbeeldingen en kleur en 800 in zwart-wit. Bij alle delen is de prijslijst los bijgevoegd. Onmisbaar voor verzamelaar en handelaar, vooral van 18e- en 19e-eeuwse kinderboeken. En heerlijk leesvoer!

70. (KOMRIJ, Gerrit). STERN-SZANA, Bernhard Bibliotheca curiosa et erotica. Beschreibung meiner Sammlung von Seltenheiten und Privatdrucken erotischer und kurioser Bücher. [Magstadt], Herbert Bissinger Verlag, [1967]. Ingenaaid met flappen. 248 p. Fotomechanische herdruk van de editie van 1921. Keurig.
€ 25
* Exemplaar van deze nuttige beschrijvende erotica-bibliografie (met antiquariaatsprijzen anno 1921!) uit de collectie van Gerrit Komrij, met diens kleine exlibris, en plakzegel van de roemruchte boekhandel W.N. Schors aan de Reguliersgracht, die gespecialiseerd was in erotica en occult.

71. (KRIMPEN, Huib van). SWIERS, Jos, en Peter Yvon de VRIES Huib van Krimpen. 1917-2002. (Den Haag, De Althaea Pers, 2002). Twee leporello’s, ingenaaid in uitvouwbaar omslag. gedrukt in een oplage van 20 exemplaren.
€ 50
* Twee teksten over de typograaf Huib van Krimpen: Swiers’ artikel heet ‘Bezield boekvormer’, De Vries’ bijdrage ‘Bezield typograaf’. Effectieve, plechtige vormgeving. Swiers 45.

72. (KRIMPEN, J. van) Adieu aesthetica & mooie pagina’s! J. van Krimpen en het ‘schoone boek’. Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958. Amsterdam-Den Haag-Haarlem, De Buitenkant-Museum van het Boek-Museum Enschedé, 1995. 25 x 18 cm. Original decorated boards. 120 p. Richly illustrated. With bibliography. 1st edition. Fine copy.
€ 30
* One of the rare books about Dutch foremost typographer, Jan van Krimpen. Standard work and a beautiful book. Added: Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen. Letters en boeken (exhibition booklet, 1967, written by his son Huib van Krimpen & G.W. Ovink).

73. (KRIMPEN, J. van). BOUTENS, P.C. (vert.). SOFOKLES Sofokleous Oidipous Tyrannos. Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. (Proefblad). Haarlem, Enschedé, 1929. 33 x 24 cm. Tweemaal gevouwen blad, aan één kant bedrukt. (8) p. Typografische verzorging door J. van Krimpen. Hoekjes iets gekreukt.
€ 40
* Alleen de titelpagina en de eerste twee pagina’s van de tekst, een in het Grieks en een in het Nederlands. Zo te zien geen afwijkingen in de druk, maar wel in het papier: het is niet geschept, maar vrij gewoon wit schrijfpapier. Plechtige typografie van Jan van Krimpen. Proefblad gedrukt in enkele exemplaren. == Proof leaf of title and the first two pages of text in Greek (Antigone) and Dutch (Lutetia) issued in very few copies.

74. (KRIMPEN, J. van). LA FONTAINE, Jean de Les deux Pigeons. Du Livre neuvi’eme [sic] des Fables. (Gevouwen blad). Haarlem, Joh. Enschedé, 1925. 35 x 25 cm. 4 p. Gedrukt in rood en zwart door Joh. Enschedé en Zonen in een geringe oplage. Op Pannekoek. Ontwerp J. van Krimpen. Wat verbruind en gekreukt.
€ 65
* Een van de eerste toepassingen van de 16-punts Lutetia! Wellicht gedrukt als proefstuk voor de Exposition internationale des arts décoratifs in Parijs, waar de letter Lutetia werd gepresenteerd, en met een Grand Prix bekroond. == Folding leaf to demonstrate the 16 pt. Lutetia for the Expo in Paris, 1925.

75. KUIPERS, Reinold (red.) Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden. (Complete set). Amsterdam, A.A. Balkema, 1940-1942. Nr. 1-4. Losse nummers genaaid met cahiersteek. 16-20 p. Geïllustreerd. Met in het laatste nummer de bijlage ‘In memoriam Mr. J.F. van Royen’, gedicht van Reinold Kuipers. 1e druk. Enkele schaafplekjes en vlekjes, maar een goed exemplaar. In tijdschriftvorm compleet (zie noot).
€ 175
* Vrolijk, gevarieerd tijdschrift over mooie uitgaven: incunabelen, nieuwe uitgaven, geïllustreerde kunstenaarsboeken, roverromans, deskundige vergelijking van lettertypen, Romeyn de Hooghe en poëzie. Medewerkers o.a. Reinold Kuipers, P. Dorrius Kleine (= Reinold Kuipers), Abe J. Kuipers, Henk Both, Mr. F.W.D.C.A. van Hattum, M. Buisman JFzn, H.A. Warmelink en H.J. Prakke.
De losse bijlage van Reinold Kuipers in nummer 4, in feite een illegale editie gericht tegen de Duitse bezetter, werd gedrukt door Mouton op geschept papier en is opgenomen in het boek van Dirk de Jong over clandestiene edities als De Jong 415.
Het omslag van het laatste nummer werd ontworpen door Abe Kuipers.
P.J. Buijnsters publiceerde in De Boekenwereld, jaargang 5, aflevering 5 (juli 1989) het artikel ‘Het bibliofiele tijdschrift Imp. (1940-1942)’, waaruit wij ter verduidelijking de eerste twee alinea’s citeren: ‘Imp.? – nooit van gehoord!’ Zo zullen de meesten wel reageren, mocht toevallig het aldus geheten tijdschrift ‘voor het Nederlandsche Verbond van Boekenvrienden’ ter sprake komen. Het blad is dan ook excessief zeldzaam geworden. Ik ben het maar in één antiquariaatscatalogus ooit tegengekomen (cat. 93 uit 1986 van John Benjamins, Amsterdam) en volgens de Centrale Catalogus Periodieken zou alleen de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam beschikken over een compleet exemplaar, lopend van 1 maart 1940 tot 1 maart 1942. Het is trouwens al een puzzel op zich om uit te zoeken hoe een complete set van Imp. er behoort uit te zien. Hoewel de redactie zes nummers per jaar in het vooruitzicht had gesteld, verschenen er in totaal maar vier losse afleveringen. Het ontbrekende werd aangevuld met twee dichtbundels! Bij elkaar levert dat deze merkwaardige combinatie op:
– Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1940);
– Jrg. 1, nr. 2 (1 november 1940);
– Jrg. 1, nr. 3 (1 maart 1941);
– Jrg. 1, nr. 4-6: Groningsche Poëzie, verzameld en ingeleid door P. Dorrius Kleine [Reinold Kuipers]. Amsterdam, A.A. Balkema, 1941;
– Jrg. 2, nr. 1-3: Water en Brood, gedichten van Max Dendermonde, Amsterdam, N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantenmij., 1941;
– Jrg. 2, nr. 4 (gedateerd 1 maart 1942, maar feitelijk verschenen in augustus van dat jaar!).
Kennelijk heeft de redactie al in een vroeg stadium te kampen gehad met kopijgebrek en vervolgens van deze nood een deugd willen maken door de uitgave van twee boekjes. Feitelijk vallen ze buiten het gewone tijdschriftkader, zodat ik me hier verder zal bepalen tot de vier normale Imp.-nummers.

76. LARBAUD, Valery – STOLS, A.A.M. Correspondance. 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon. Paris, Éditions des Cendres, (1986). Two volumes in slipcase. 320; 112 p. Printed in 1500 numbered copies. With advertising slip (‘La passion du livre’). First edition. Slipcase a bit discolored.
€ 25
* The second volume contains an index with extensive explanations, a short bibliography of Stols in French, a bibliography and additions.

77. LAURIE, T. Werner Typed and signed letter to James B. Pinker, Esq., dated ’12th January 1910′. 25,7 x 20,0 cm. 8 lines. On paper with printed publisher’s mark. About possible publication of a book by the physician Dr. Max Herz about New Zealand. And indeed, New Zealand, the Country and the People was published by Laurie in 1912.
€ 30
* ‘Dr. Herz’s book would be an excellent one for encouraging emigration, and perhaps he can use his influence with the New Zealand Emigration Office to purchase part of the edition’. Thomas Werner Laurie, born from a Scots father and a German mother, published countless daring, modern and/or Great World Books between 1904 and 1944: Oscar Wilde, Joseph Conrad, Upton Sinclair, Edward Carpenter, Yeats and others.

78. (LAWRENCE, D.H.). ROBERTS, Warren A Bibliography of D.H. Lawrence. London, Rupert Hart-Davis, 1963. Cloth with dust jacket. 400 p. Illustrated. First edition. DJ not perfect (but VG), book in excellent condition.
€ 16

79. LE GALLIENNE, Richard Limited Editions. A Prose fancy: together with Confessio Amantis, A Sonnet. (Bookplate of Gerrit Komrij). London, Privately Printed for Richard Le Gallienne, Elkin Mathews, John Lane and their friends, Christmas, 1893. 16 x 12 cm. Original Ingres paper wrappers pasted on laid text paper with original vellum paper backing. (4), 16 p. Printed in red and black (in 700 copies). First edition. Wrappers a bit soiled. With the tiny bookplate of Gerrit Komrij.
€ 30
* A little book full of funny love for rare books: “WHY does the heathen so furiously rage against limited editions, large papers, first editions, and the rest?” “YES, ‘from scarped cliff and quarried stone,’ Nature cries, ‘Limit the Edition! Distribute the type!’ Though in her capacity as the great publisher she has been all too prodigal of her issues, and ruinously guilty of innumerable remainders.”
We added a book in the same vein: The Book Bills of Narcissus. An Account Rendered by Richard Le Gallienne. Leicester-Nottingham, Frank Murray Derby, 1892. 2nd edition. With the bookplate of Gerrit Komrij. Some wear.

80. LE GALLIENNE, Richard Orestes. A Tragedy. With ALS to Perriton Maxwell, in a nice box. New York, Mitchell Kennerley, 1910. Cloth-backed boards. (10), 52 p. Printed in red and black. 1st edition. With tipped-in newspaper picture of the author. Bookplate of Geo. A. Zabriskie pasted over another bookplate. With an autograph letter signed by Le Gallienne to Perriton Maxwell, dated ‘Woodstock, N.Y./ Oct. 14, 1919’.
€ 125
* Contained in a portfolio in an attractive morocco-backed slipcase with richly gilt spine, title ‘Orestes/ ALS/ Richard/ Le/ Gallienne’. Somewhat coquetish Le Gallienne mentions he is glad to accept Maxwell’s invitation to send more of his works to him. Amos Perriton Maxwell (1866-1947) was for a long time editor of various magazines before embarking upon a career as a novelist.

81. LEOPOLD e.a., J.H. Letterproef. Sonnega, Regulierenpers, 1987. Ingenaaid met omslag. 24 p. Met de hand gezet uit verschillende letters en gedrukt in grijs, groen en zwart in een oplage van 65 op de pers genummerde exemplaren.
€ 75
* Teksten van J.H. Leopold, K.P. Kavafis en Iosif Brodski, in het Nederlands vertaald. De Regulieren 28/1987. == Type specimen of a Dutch marginal printer.

82. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam”, 1947. 28 x 20 cm. Verguld linnen. 84 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 45
* Luxueus uitgevoerd gedenkboek, zeer informatief.

83. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” Garamont. Een der fraaiste letters, die ooit werd gesneden. Amsterdam, Lettergieterij ‘Amsterdam’, [1948]. 27 x 19 cm. Original decorated wrappers. (16) p. Printed in blue and black. First edition. Browned, some water damage.
€ 15
* Despite the title being in Dutch, most of the type examples are in other languages. This type specimen exists in several variations of the title page language.

84. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931. [Amsterdam], Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1931. 26 x 21 cm. Onbedrukte halflinnen bibliotheekband. 88 p. Omslagen meegebonden. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Iets bijgesneden, maar verder in prima conditie, zonder stempels.
€ 75
* Het kwartaalblad van de Lettergieterij “Amsterdam”. Aandacht voor de nieuwe letter Nobel. Opvallend moderne vormgeving met felle steunkleuren. Veel aantrekkelijke advertenties.

85. LETTERPROEF Letterproef voor uw familiedrukwerk. Anoniem, ca. 1960. Vouwblad. Met 34 lettertypen. Vaag vlekje en klein kreukje.
€ 16
* Zonder firmanaam. Niet in Lane-Lommen.

86. LÉVIS-MANO, Guy Trois typographes en avaient marre. Paris, Éditions GLM, 1935. 20 x 16 cm. Original wrappers. 32 p. (loose leaves as issued). Frontispice by Raymond Gid. Printed in 145 numbered copies (84/125). First edition. Lightly soiled.
€ 150
* “Three Typographers Had Enough Of It”. A fantastic, playful typographical adventure, a legendary little book typographed by Guy Lévis-Mano. Apparently, this copy belonged to typography lover Marius Andin. In French.

87. LOMMEN, Mathieu Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012. 33 x 24 cm. Linnen met stofomslag. 464 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw.
€ 25
* Prachtig koffietafelboek op groot formaat over de geschiedenis van boeken.

88. (MANN, THOMAS). BÜRGIN, Hans Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann. Frankfurt, S. Fischer Verlag, 1959. Original gilt cloth with (worn) spine ticket. 320, (20), 16 p. First edition. Ex-library copy with two nice bookplates. No stamps, but a number written on the spine and a bit of wear.
€ 25
* In this copy at the end 20 blank pages have been bound plus a second time the 16 first pages of this book. Still a useful standard bibliography.

89. MARCK, J.H.M. van der Romantische boekillustratie in België. Van de Voyage Pittoresque au Royaume des Pays-Bas (1822) tot La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1869). Academisch proefschrift. Roermond, J.J. Romen & Zonen, 1956. Ingenaaid met stofomslag. (8), 296 p. Met 48 afbeeldingen op 24 platen. Inliggend: stellingen (2 p.), errata en receptiekaartje. 1e druk. Lichte gebruikssporen. Handtekeningen vorige eigenaars voorin. Enkele notities in potlood, mogelijk voor een recensie.
€ 40
* Hoogst informatief standaardwerk.

90. MATRIX Matrix 24. A Review for Printers & Bibliophiles. Winter 2004. 27 x 20 cm. Original stiff boards with dust jacket. (8), 176 p. Illustrated. Printed in 800 copies on fine paper. Uncut. Many tipped-in pictures and samples. First edition. Fine copy, save for a decorative white stain on the upper cover (see the picture).
€ 75
* With contributions by many authors, such as Michael Caine (‘The Garaldus Grail Tale’), Carl Schlesinger (‘Farewell, Etaoin Shrdlu’), Jerry Kelly ( ‘Words? Who Needs ‘Em?’ and ‘ ‘Type: that Obscure Object of Desire’). A delicious printing and typography magazine.

91. (MEDIAEVAL ILLUSTRATED BOOKS). TONIOLO, Federica, & GNAN, Pietro Splendore nella regola. Codici miniati da monasteri e conventi nella Biblioteca Universitaria di Padova. Padua, Biblioteca Universitaria di Padova, 2011. Square 22 x 24 cm. Original stiff wrappers. 180 p. Illustrated. First edition. Fine. With errata leaf.
€ 22
* Extensive catalog of an exhibition about miniatures in mediaeval books, manuscripts produced in Italy between about 1100 and 1500. In Italian.

92. MENALDA, Elisabeth Zelf boekbinden. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (1934). Halflinnen. 88 p. Voorwoord van Joh. B. Smits. Geïllustreerd. 1e druk. Wat roestvlekjes, verder een keurig exemplaar.
€ 25
* Gedetailleerde handleiding van de beroemdste Nederlandse boekbindster, die tevens bewees dat je met het boekbindersvak heel oud kunt worden: ze overleed in 1997, 102 jaar oud.

93. METHUEN & Co. Messrs. Methuen’s Sixpenny Books. (Publisher’s advertising folder). London, Methuen & Co., about 1907. 18 x 12 cm. 4 p. Printed in blue, green and black. Fine condition.
€ 15
* Fine art nouveau cover after a painting, followed by a three-page list of titles. Rare trade pamphlet.

94. (MINCO, Marga). OOIEVAARS Ooievaars. Het goede boek voor iedereen (2 varianten). (&) Tweede Klepperconcert van de Ooievaars. Amsterdam, Bert Bakker, [1956, 1957 en 1959]. Twee reclamefolders voor Ooievaar Pockets. Gebruiksspoortjes.
€ 25
* Mooi vormgegeven folders. De eerste, van december 1956, vermeldt Minco niet. In de tweede (juli 1957) wordt Het bittere kruid aangekondigd, in het Klepperconcert (november 1959, ontwerp Herman Berserik) wordt de derde druk vermeld.

95. MORISON, Stanley L’art de l’imprimeur. Deux cent cinquante reproductions des plus beaux spécimens de la typographie depuis 1500 jusqu’à 1900. Paris, Dorbon-Ainé, (1925). 28 x 22 cm. Pleine toile. (16), 244, (2) p. Avec 244 pages d’illustrations. Édition française. Quelques rousseurs.
€ 25

96. [MUILENBURG, Willem] Letterproef. Zaltbommel, wmz, [1981]. 17 x 12,5 cm. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. Met inlegvel (prijsvraag). 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 15
* Vermakelijke teksten, getoond in verschillende soorten van de Garamond en de Egmont.

97. NIJGH & VAN DITMAR De Gele Serie. Politie- en misdaadromans. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1960]. 6 x 5 cm. (20) p. incl. omslag. Gedrukt op geel papier. Minieme beschadiging, maand van verschijning achterop geschreven.
€ 20
* Opmerkelijke boekreclame op allerkleinst formaat, een rokende revolver voor- en achterop. Adverteert voor 9 misdaadromans (zes van Frank Arnau), met korte inhoud en een fotografische illustratie. De scan laat voor- en achterkant van het omslag zien.

98. (NOORDHOFF, P.). VELDKAMP, J., & K. de BOER Kun je nog zingen, zing dan mee. (Raambiljet). Groningen, P. Noordhoff N.V., [1938]. 28 x 20 cm. Tweezijdig bedrukt, de achterkant met informatie over de verschillende uitgaven en bij-uitgaven van het bekende liedboek. Gedrukt in blauw en rood (voorzijde) en zwart en oranje (achterzijde).
€ 45
* Aantrekkelijk modern affiche. Helaas is de kunstenaar onbekend.

99. NYPELS, Charles Over Jonas en andere bolsjewieken. Een brief aan S.H. de Roos. Oosterhesselen, Agri Montis Pers, (1985). Ingenaaid. (4), 16 p. Vervaardigd op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 12 genummerde exemplaren.
€ 65
* Mooie, lange brief uit 1921 van de jeugdige, ambitieuze drukker-uitgever.
AMP 13.

100. (NYPELS, Charles). MAYER, F. Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952. (Den Haag, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1952). 4to. Ingenaaid. (12) p. Geïllustreerd.
€ 14
* Thomassen 28.

101. (OOMKENS, Jan) Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850. [Groningen, Jan Oomkens, 1850]. 27 x 23 cm. Origineel bedrukt karton. 26 eenzijdig bedrukte bladen, waarvan de genummerde 1-24 in facsimile de handtekeningen van de oud-studenten bevatten. 1e druk. Buitenkant wat stoffig, verder mooi.
€ 45
* Met een prachtige in blauw, groen, rood en goud gedrukte titelpagina met de fraaiste lettertypen en een mooie afbeelding van het nieuwe Academiegebouw. Bijgevoegd: KUIPERS, Abe, A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Groningen, Niemeijer, 1987. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. 1e druk.

102. ORWELL, George Bookshop Memories. With a foreword by W.E. Butler and a wood-engraving by Hilary Paynter. Baarn, Arethusa Pers,1987. Linnen (Woolnough of Wellingborough). (24) p. Gedrukt door de Rampant Lions Press in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 60

103. OVINK, G.W. Honderd jaren Lettergieterij in Amsterdam. Amsterdam, Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode, 1951. 26 x 19 cm. Ingenaaid met flappen. 64 p. Rijk geïllustreerd. Typografie Dick Elffers. 1e druk. Vaag vlekje voorop.
€ 15
* Zeer informatief, mooi en speels.

104. PAMPHLETS Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d’une collection de Pamphlets ayant rapport à l’Histoire … des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete). Den Haag, Van Stockum’s Antiquariaat, 1911-1915. 4to. Orig. wrappers. 60; 52; 92; 56; 48 p. Broad margins. First editions. A little wear, but in very good condition.
€ 45
* Illustrated catalogue of famous antiquarian bookshop and auction house Van Stockum in The Hague, with fixed prices of 2681 political pamphlets about the Netherlands published between 1560 and 1766, a Knuttel extra. Complete in 5 volumes. Vol. 1 is in English, the other volumes in French. Published between 1911 and 1915. A fine publication with wide margins. Fragile paper covers a bit discoloured. == Deze Franstalige catalogi (met vaste prijzen) vormen samen een overzicht van een collectie politieke pamfletten gepubliceerd tussen 1560 en 1766. De delen 2-5 in het Frans, deel 1 is Engelstalig. Hier en daar wat verkleurd, maar een mooie set van vier kwetsbare catalogi met brede marges.

105. PAPIERMONSTERS. Van Gelder Zonen N.V. Zes monsters, opgeplakt op een vel Fijn Houtvrij Kartotheekkarton 200 gr/m2, Paille. [Amsterdam], Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen, ca. 1950? 25 x 20 cm. 4 p. Gevouwen vel met opdruk van Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., waarop zes verschillende monsters van cellulose geplakt zijn met betypte strookjes als toelichting.
€ 18
* Ongewoon, misschien zelfgemaakt en uniek papiermonster.

106. (PERRON, E. du). BATTEN, F., en A.A.M. STOLS Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols. Den Haag, Stols, 1948. Ingenaaid. 76 p. 1e druk.
€ 15
* Van Dijk 800.

107. PIJPERS, Jelle L.S. Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne. [Wassenaar], (Jelle Pijpers, 1990). Garenloos. (28) p. Gedrukt in een oplage van slechts 18 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* In feite de catalogus opdrachtexemplaren van Pijpers’ boekenverzameling, deel 1 (van Aafjes tot en met Daisne), aangevuld met enkele gedichten. Dit is een H.C.-exemplaar, met onder het colofon de handgeschreven opdracht ‘voor Peter P./ (sign.)’. Jaarwisselingsgeschenk 1989/1990.

108. PIJPERS, Jelle L.S. Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne. [Wassenaar], (Jelle Pijpers, 1990). Garenloos. (28) p. Gedrukt in een oplage van slechts 18 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* In feite de catalogus opdrachtexemplaren van Pijpers’ boekenverzameling, deel 1 (van Aafjes tot en met Daisne), aangevuld met enkele gedichten. Dit is nummer 3 van de oplage, met onder het colofon de handgeschreven opdracht ‘voor Paul/ Jelle’. Jaarwisselingsgeschenk 1989/1990.

109. PLANTIN, Chr. De Druckerye. Gedeelte uit: La premiere et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans. Het eerste ende tvveede deel van de Françoische t’samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke. A Anvers. De l’imprimerie de Christophle Plantin. M.D.LXVII. Avec privilegie. Amsterdam, (Établissements Plantin), 1925. Original vellum-backed boards. 32 p. Uncut. Printed in red and black with Gravure type on handmade paper in 200 numbered copies. First edition.
€ 25
* Bilingual edition of this book, that probably was written by Plantin himself and first published in 1567. Unnumbered copy.

110. (POUND, Ezra). GALLUP, Donald A Bibliography of Ezra Pound. London, Rupert Hart-Davis, 1963. Cloth with dust jacket. 456 p. Illustrated. First edition. DJ not perfect (but VG), book in excellent condition.
€ 20

111. POWELL, G.H. Excursions in Libraria: Being Retrospective Reviews and Bibliographical Notes. (Inscribed). London, Lawrence & Bullen, 1895. Orig. green cloth. xvi, 264 p. Illustrated. 1st edition. A little wear.
€ 45
* Inscribed by the author, July 1916, and signed ‘Geo.H. Powell’. Enjoyable texts about (mostly early) books: Aesop, Froissart, Rabelais, myths, Guiccardini and many others.

112. (PRINTING). LAWRENCE, Alexander A. James Johnston. Georgia’s First Printer. With Decorations & Remarks on Johnston’s Work by Ray Dilley. Savannah, The Pigeonhole Press, 1956. Decorated boards with dust jacket. (8), 56 p. Illustrated. First edition. Jacket a bit worn.
€ 15
* With an illustrated presentation card of the printer, directed to fellow Private Pressmen, expressing a hope that they would send some printed matter in return!

113. PRIVÉ-DOMEIN Privé-domein: een revolutionaire reeks. (Amsterdam), De Arbeiderspers, 1989? 38 x 30 cm. Geïllustreerde reclamekrant, 4 p. Horizontaal gevouwen.
€ 15
* Uitgegeven ter gelegenheid van de ‘Privé-domeinactie van 15 september – 15 oktober’. Met speciale aandacht voor de gebroeders De Goncourt, Léautaud, Goll, Flaubert, Sagan, Sartre, Herzen, Barnard, Willemsen, Perec en Paustovsky. Bijgevoegd: 4 verschillende reclamekaarten voor De privé-domein van de maand (1990-1992).

114. (QUERIDO). SALAMANDER Collectie reclamemateriaal voor de Salamander-reeks. 20 verschillende, circa 1937-1996. Uiteenlopende formaten. Sommige gevouwen, gemiddeld in goede staat.
€ 75
* Met het Salamanderboek (1938). Ook voor de Reuzensalamander en de Jeugdsalamander. Bijgevoegd: ca. 35 andere reclameblaadjes voor uitgeverij Querido, voornamelijk uit de periode 1940-1960. Amusant en decoratief!

115. (RICKETTS, Charles). DELANEY, J.G.P., & VERNEY, Corine Charles Ricketts’s Mysterious Mother. Original decorated boards. 48 p. Illustrated. Set from Bram de Does’s Lexiton No1 and the Gill. Typographical design Huug Schipper. Printed in 100 copies only. First edition. New.
€ 45
* Biography of Cornelia Pia Adeodata Marsuzi de Aguirre (1824-1880), Ricketts’s Italian mother, and the exciting search for her identity, carried out by the Ricketts biographer Paul Delaney together with a relative of Cornelia Marsuzi. A fine and beautiful book, published by bibliographer Paul van Capelleveen for the 150th anniversary of the birth of outstanding painter and graphic artist Charles de Sousy Ricketts, founder of the Vale Press.

116. ROELOFSE, Agnes, & Roelant BEURSKENS Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus. Utrecht, Grafisch Atelier Utrecht, 1983. A5. Cahiersteek. 20 p. Met illustraties. 1e druk. Kleine vlekjes.
€ 28
* Mooi omslag van Ingrespapier, waarop tekst met de hand gezet en gedrukt in twee kleuren. Niet in de NCC.

117. (ROLAND HOLST, Henriëtte). GRESHOFF, J. Over Henriëtte Roland Holst en bibliografie van haar werk, voor zoover bijeen gebracht op de tentoonstelling bij N.V. boekhandel v.h J.G. Broese te Utrecht 16 Febr. tot 2 Maart 1935. (Met een inleiding door J. Greshoff). Rotterdam, Brusse, 1935. Origineel omslag met linosnede (ster op berg). 20 p. 1e druk. Netjes.
€ 15
* Vgl. Cat. Brusse 799, maar deze variant van Broese wordt daar niet vermeld.

118. (ROOS, S.H. de) Carlton. Utrecht, Salix Alba, 1979. 28 x 18 cm. No wrappers, as issued. 4 p. Printed in red, yellow, grey and black in 50 numbered copies on Hahnemühle paper. 1st edition. Nr. 1 of Vol. I of the series Typografische experimenten.
€ 20
* The Carlton was designed in 1930s (that shows!) by S.H. de Roos for the Lettergieterij Amsterdam, as an open type for the Bristol type family.

119. ROOS, S.H. de Libra normaal en mager. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam”, [1940]. 31 x 24 cm. Original wrappers, the name ‘Libra’ gilt and embossed.(32), (16) p. Printed in colors on art paper, richly illustrated. With 16 specimens tipped-in on heavy paper. 1st edition. Cover at the edges a bit discolored and slightly worn at the corners.
€ 25
* Texts (a.o. the Wilhelmus and the first chapter of Genesis) and advertisements to show the Libra, a type based on the classical Roman uncial and designed by Sjoerd de Roos in 1938.

120. ROSSETTI FAMILY Books From the Libraries of Christina, Dante Gabriel, and William Michael Rossetti. Introduction by W.E. Fredeman. Catalogue 180. London, Bertram Rota, 1973. 18 x 12 cm. Original wrappers. (6), 50 p. Illustrated. 1st edition. No inscriptions, very good condition.
€ 20
* Sale catalogue of 193 books from the Rossetti family.

121. SACHS, Hellmut Wohnen mit Büchern. (Berlin, Werbe- und Beratungsamt für das deutsche Schrifttum beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda), [1940]. 15 x 10,5 cm. OU (signiert Wilting). (12) S. Mit Zeichnungen von Dipl.-Architekt Heinrich Holst. Verantw. für den Inhalt: Alfons Brugger. EA. Schönes Expl.
€ 20
* Attraktive Zeichnungen in Braun und Schwarz: Wie kann man Bücher ins Haus stellen? Schönes Design.

122. SAPPHO Ode à la Bien-Aimée et autres poèmes. Paraphrases Françaises de René Puaux. Paris, Léon Pichon, 1926. 26 x 18,5 cm. Orig. decorated wrappers. 56 p. Printed by Léon Pichon personally in 405 numbered copies. Some foxing; foot of spine a bit worn.
€ 45
* This is one of 350 ‘sur vélin à la forme des Papéteries d’Arches (Vosges)’ and printed with the name of the recipient. With woodcuts (i.a. Sappho kissing and embracing Cypris) and vignettes by Carlègle. A new type was used, the Dorique, designed by Pichon and Carlègle. A beautiful book!

123. (SCHLESINGER, Stefan) Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto’s, cliché’s, papier en druk imponeert. Amsterdam, G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, [1937?]. 40 x 29 cm. Ingenaaid met sierkoord. 48 p. Foto’s van Nico Zomer. Eenzijdig gedrukt op verschillende soorten glanzend kunstdrukpapier. Deels in kleuren. 1e druk. Wat slijtsporen, kreukjes en vlekjes.
€ 65
* Reclame-uitgave in reusachtig formaat, met de evenwichtige, lichte typografie van Stefan Schlesinger op de voorzijde en de grafisch volmaakte foto’s van Nico Zomer, voor Bührmann’s papier en de Internationale Clichéfabrieken Pax-Holland te Amsterdam. Het omslag bestaat uit een heel vel machinegeschept Saxonet-papier, dubbelgevouwen en met een fors oranje koord genaaid. Van Dam-Van Praag noemen op p. 123 bovenaan een referentie naar deze uitgave, maar hebben hem kennelijk niet gezien. Zeer zeldzaam, door zijn ongewone formaat kwetsbaar.

124. (SCHOONDERBEEK). NORTON, André Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag). Laren, A.G. Schoonderbeek, [1956]. 22,3 x 29,9 cm. Omslagillustratie en rugtitel gedrukt op kunstdrukpapier.
€ 35
* Omslagproef van de gedeeltelijk in Maastricht spelende detectiveroman (oorspronkelijke titel: At Swords’ Points, 1954).

125. (SCHUITEMA, Paul). BINNENDIJK e.a., D.A.M. Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte). Maastricht, Leiter-Nypels, (1930). 27,0 x 20,0 cm. Oorspronkelijk linnen met stofomslag (ontwerp Paul Schuitema). 160 p. Geïllustreerd. Gedrukt onder leiding van Charles Nypels. 1e druk. Het zeldzame stofomslag zit iets ruim om de band en heeft wat scheurtjes op de vouwen. Naamstempeltje van Binnendijk op schutblad. Handgeschreven correctie door Binnendijk op p. 156.
€ 145
* Met aandacht voor de moderne kunst, o.a. Schuitema, Koch, Ivens, Chabot, Wiegersma, Brinkman & Van der Vlugt, Duiker, Wim Schuhmacher, Cantré, Hofman, Bodenheim, Dudok, Van Rees, Piet Zwart, Charles Eyck en vele anderen. Literaire bijdragen van onder meer Ter Braak, Slauerhoff, Halbo C. Kool, Nijhoff, Van Ravesteijn, Marsman, Jo Otten, Achterberg, Du Perron, Bloem, Van Duinkerken en Roland Holst.
Dit exemplaar, in behoorlijk goede staat, is afkomstig van een van de redacteuren: D.A.M. Binnendijk! Van Laar 102.

125 a. (SCHUITEMA, Paul) Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries). (Groningen, J.B. Wolters, ca. 1934-1937). Harmonica fold (6 p.), printed in red and black with photomontage on both sides. In fine condition.
€ 20
* Attractive design by Paul Schuitema, who made the photos himself, even including one in which he himself figures as a teacher.

126. SIMON, Oliver (ed.) Signature. A Quadrimestrial of Typography and Graphic Arts. New series Nrs 2, 3 & 4 (1946-1947). London, Signature, 1946-1947. 25 x 19 cm. Original wrappers with waxpaper covers. 50-60 pp each. Illustrated with photos and extras (some in colours). 1st editions. A few little creases, but a pleasing set in very good condition.
€ 50
* Fine magazine of classical typography.

127. (STOLS, A.A.M.) L’Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. Brussel, Éditions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1929. 26 x 19 cm. Ingenaaid. XXVI, 26, (32) p. Gedrukt op kunstdrukpapier in 450 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets versleten.
€ 95
* Geschreven door A.A.M. Stols onder het pseudoniem Van Halsbeke. Dit is een van 50 hors-commerce-exemplaren op Astra-papier. Volgens het colofon behoren er 4 plaquettes bij dit boek als voorbeeld van de vernieuwingen in de Nederlandse drukkunst. In dit boek liggen er drie: Charles d’Orléans’ Complainte de France, door Stols zelf, Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu, traduit sur la Vulgate par le Maistre de Saci, uitgave van Charles Nypels, een feest van blauw en rood. En Présentation des caractères dessinés par S.H. de Roos. Van Dijk 170.

128. (STOLS, A.A.M.) L’Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen). Brussel, Éditions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1929. 26 x 19 cm. Ingenaaid. XXVI, 26, (32) p. Gedrukt op kunstdrukpapier in 450 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets verbruind en versleten.
€ 140
* Geschreven door A.A.M. Stols onder het pseudoniem Van Halsbeke. Dit is een van 190 exemplaren op bestemd voor het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Compleet met de vier bijbehorende plaquettes als voorbeeld van de vernieuwingen in de Nederlandse drukkunst:
1. Onze Vader, gedrukt met Lutetia Romein en cursief en Antigone Grieksch van J. van Krimpen door Enschedé;
2. Charles d’Orléans: Complainte de France, gezet uit de Lutetia van Van Krimpen, gedrukt door A.A.M. Stols;
3. Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu, traduit sur la Vulgate par le Maistre de Saci, uitgave van Charles Nypels, een feest van blauw en rood;
4. Présentation des caractères dessinés par S.H. de Roos. Van Dijk 170.

129. STOLS, A.A.M. Kort overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst in Maastricht van 1551-1929. Maastricht, Boosten & Stols, 1929. Ingenaaid. (4), 44 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren, ‘waarvan er slechts enkele in den handel komen’. 1e druk. Vouwkreuk in colofonpagina (fabricagefout).
€ 65
* Met opdrachtje ‘voor Jan Greshoff/ van/ A. Stols’, en een klein kiekje (7 x 4 cm) waarop Stols op het strand de fotograaf toelacht, pet in de hand, terwijl een vrouw met bontkraag een hondje aait. Aardig overzicht, bijna vanzelfsprekend eindigend met Boosten & Stols zelf.

130. (STOLS, A.A.M.). DIJK, Cees van Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1994). Cahiersteek. (16) p. Gedrukt in een oplage van 10 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 85
* Petits Paquets 4.

131. STRATFORD BOOK Johnnie Meyers Printer. The Stratford Book Nr. 1. Cincinnati, Ohio, Stratford Press, 1946. 15 x 12 cm. Original wrappers. 12 p. Printed by Elmer Gleason. 1st edition. Very fine copy.
€ 25
* A tribute to John M. Meyers, the foreman of the composing room. This dainty little book contains a.o. a touching In Memoriam for Meyers, ‘Printing’, a poem by James Montgomery and ‘The song of the printer’, a poem by Thomas MacKellar.

132. SWIERS, Jos De Althaea Pers. 17 augustus 1997 – 17 augustus 2002. Bibliografie. Den Haag, Althaea Pers, 2002. Oblong. Ringband. (20) p. Gedrukt in een oplage van 20 ‘op de pers’ genummerde exemplaren.
€ 45
* Bibliografie van de pers. Met aanbiedingskaartje van de uitgever. Althaea 47.

133. TETTERODE Grafische mededeelingen. 19 nummers van de eerste drie jaargangen. Amsterdam, N.V. Lettergieterij “Amsterdam” v/h N. Tetterode, 1939-1941. Geniet. 16 p. per nummer. Geïllustreerd. 1e druk. Met alle omslagen. Nietjesroest, sommige nummers hebben een iets vuil of wat gevlekt omslag.
€ 90
* Mooi en informatief grafisch maandblad. Het eerste nummer is I/1, het laatste III/5. In deze periode verschenen (voorzover ik weet) 29 nummers.

134. (THOMAS, Dylan). ROLPH, J. Alexander Dylan Thomas: A Bibliography. London, J.M. Dent, 1956. Cloth with DJ. (20), 108 p. Illustrated. First Edition. DJ a bit browned, book a bit foxed.
€ 15
* Extensive bibliography of Dylan Thomas (1914-1953), with a foreword by Dame Edith Sitwell.

135. (TYPE SPECIMEN) Établissements PLANTIN Les Antiques Initiales Maigres. (Trade Card). Brussels, Établissements ‘Plantin’, (about 1915). Foldout trade card printed in orange and black on pale blue paper. 300 x 116 mm (overall size). Some tiny spots.
€ 20
* Établissements Plantin was a subsidiary of Lettergieterij Amsterdam, founded in 1911 (still existing!). With a picture of a cylinder press with a feeder mechanism: ‘Notre Margeur Automatique “Universal”‘! Nice small type specimen.

136. (TYPE SPECIMEN) Établissements PLANTIN Nos types Cheltenham. Spécimen et applications. Brussels, Établissements ‘Plantin’, 1912. Large poster of yellow paper folded in eight. 48 x 51 cm. Printed on both sides in red and black. Outside slightly dusty.
€ 40
* Établissements Plantin was a subsidiary of Lettergieterij Amsterdam, founded in 1911 (still existing!). A beautiful type specimen of the Cheltenham.

137. TYPOGRAFIE, VAKSCHOOL voor de Lustrumboek. Uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie, te Utrecht. Utrecht, 2 juli 1912. Utrecht, Vakschool voor de Typografie, 1912. 26 x 19 cm. Ingenaaid. 92 p. Met strips en tekeningen van A. v.d. Pol, en andere illustraties en vignetten. Gedrukt in kleuren. 1e druk. Rug versleten, wat roest.
€ 20
* Onderhoudend lustrumboek met veel amusante geschiedenis, verzen en tekeningen in comic strip-techniek. Achterin mooie kleurige reclames.

139. VALÉRY, Paul – Ronald DAVIS & Raoul SIMONSON Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry. Paris, Pour la collection ‘Plaisir de Bibliophile’, 1926. Couverture originelle. (6), 46 p. Avec un portrait. Non rogné. Édition originale. Dos en haut endommagé. Couverture partiellement un peu bruni.
€ 18
* Imprimé en 310 ex. num. Ceci est un des 300 ex. sur Lafuma. Avec quelques notices (en crayon mince) d’un collecteur de Valéry.

140. (VENETIAN ILLUSTRATED BOOKS). GNAN, Pietro, & MANCINI, Vincenzo Le muse tra i libri. Il libro illustrato Veneto del Cinque e Seicento nelle collezioni della Biblioteca Universitaria di Padova. Padua, Biblioteca Universitaria di Padova, 2009. Square 22 x 24 cm. Original stiff wrappers. 252 p. Illustrated. First edition. Like new.
€ 18
* Extensive catalog of an exhibition about illustrated books from the province Veneto between 1500 and 1700. In Italian.

141. VERLAINE, Paul Biblio-sonnetten. Vertaald door Martin Hulseboom met een biografische schets door Peter IJssenbrandt en de bibliografische geschiedenis door Ed Schilders. Houtsneden van Richard Ranft. (Utrecht, Stichting De Roos, 2016). Karton met stofomslag. 208 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer ingenieuze vormgeving door Bert Meijer. Tweetalige editie.
€ 80
* Zeer bijzondere uitgave, om te beginnen vanwege de inhoud: vrijwel vergeten gedichten over (het verzamelen van) boeken. Om de gedichten te kunnen lezen moeten de bladzijden 29 tot en met 132 worden opengesneden. Dit exemplaar is (gelukkig) maagdelijk gebleven.
Bijgevoegd: begeleidende brief van het bestuur en een uitnodiging voor de Roos-lunch, waar de ontwerper een lezing zou houden over onderhavige Verlaine.

142. VONDEL Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam. Werken van en over Joost van den Vondel 1587-1679. Aanwinsten (Aanvullingen bij lijst 43). Rotterdam, Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, November 1937. Geniet. 6 eenzijdig gestencilde bladen.
€ 20
* Aanvulling bij Lijst 43: Werken van en over Joost van den Vondel (1929).

143. VOSS, H.D. Emma and H.D. Voss removed to the J from the I. Mimico, Toronto Ont., 1950s. 21 x 9 cm. Folded leaf printed in orange and black. A bit yellowed.
€ 45
* Hans Detlev Voss (1907-1976), born in Germany, lived in the Netherlands in the 1930-1940s and went to Canada in 1951. He was an inventive graphic artist and virtuoso wood engraver, as this fantastic change of address card clearly shows. The Voss couple changed from Norris Crescent I to Norris Crescent J, Mimico, Toronto, that is from the I as in Illegible Inimitable Initial, Incommodious, Indecipherable, Irritative (etc.), to the J as in Joy, Jolly, Juicy, Jiffy, Joke (etc.). With nice drawings and a map of Norris Crescent.

144. WARMELO, Willem L. van Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil? Blaricum, eigen beheer, 1928. Geniet. (2), 10 p. Met een tekening van Willem van Schaik. 1e druk. In prima conditie.
€ 15
* Dramatisch vraagteken voorop deze brochure, uitgegeven ten bate van de nationale vredesactie.

145. (WASSERMANN, Jakob). S. FISCHER VERLAG Werbeprospekt (1932). Berlin, S. Fischer Verlag, [1932]. 17 x 10 cm. Leporello. 8 S. Zustand sehr schön.
€ 25
* Seltenes Werbeprospekt anlässlich ‘Bula Matari, das Leben Stanleys’, 1932 erschienen. Auf den restlichen 6 Seiten werden ca. 30 verschiedene Wassermann-Bücher angeboten. Einige mit Bild.

146. WIJDEVELD, H.Th. Iphigenie en Tauride. Opéra en 4 actes. Paroles de Guillard. Musique de C.W. von Gluck. (Programme). Amsterdam, Wagnervereeniging, 1930. Square 8vo (20 x 20 cm). Original decorated wrappers. 20 p. With 18 sketches of decors and costumes (after Wijdeveld) and an introduction in French. Fine art-deco typography printed in black and gold. Sewn with a nice ribbon in vellum-like paper covers. First edition. Slightly browned on the outside, edges a bit creased.
€ 75
* Exquisite programme for the opera ‘Iphigenie en Tauride’ by Christoph Willibald von Gluck in November 1930, Amsterdam, directed by Pierre Monteux. Choreography by Lili Green, decors and costumes by Wijdeveld, who also was responsible for the typography of this programme.

148. WILSON, L.M. The old bookseller. (Met een gesigneerde kopergravure door Henryk Fajlhauer). Baarn, Arethusa Pers, 1988. Ingenaaid. (6), 22 p. Met de hand gezet en gedrukt door Thomas Rae op de Black Pennell Press op BFK Rives in een oplage van 95 genummerde exemplaren.
€ 35
* Arethusa 84.

149. WILSON, L.M. The old bookseller. (With a signed copper engraving by Henryk Fajlhauer). Baarn, Arethusa Pers, 1988. Original wrappers. (6), 22 p. Set by hand from Caslon Old Face and printed on BFK Rives paper by Thomas Rae on his Black Pennell Press op BFK Rives in 95 numbered copies. Fine condition.
€ 35
* With an iconic engraving of a bookseller in his paradise-like den blowing soap bubbles! By Canadian author Lawrence Maurice Wilson (1896-1963). Arethusa 84.

151. ZAPF, Hermann, & John DREYFUS Classical Typography in the Computer Age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an Introduction by John Bidwell. Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Library, University of California, 1991. Original wrappers. xvi, 40 p. 1st edition. Fine condition.
€ 16
* Beautiful book.

152. ZELM VAN ELDIK, J.H. van Het onderzoek van papier. Rotterdam, Van Stolk & Reese, 1919. 24 x 16 cm. Halflinnen met hoeken. 80 p. Met 48 illustraties. 1e druk. Band wat grauw, maar een net boekje.
€ 15

153. (ZILVERDISTEL) Een ‘Haagse uitgeverij’. De Zilverdistel in het geding. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). 28,5 x 19,0 cm. Garenloos met omslag. (4), 20 p. Vervaardigd in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 3e druk.
€ 45
* Polemiek over de Zilverdistel tussen Jan van Krimpen en S.H. de Roos, uitgevochten in het weekblad de Amsterdammer in 1914, naar aanleiding van een artikel in de N.R.C. Met een kanttekening [door C. van Dijk]. Herdruk van Lettersniderreeks 1.

ABC BOOKS

160. (ABC BOOK). GÉRARDIN, G. ABC des Ecoliers. Paris, G. Gérardin, (ca. 1900). 19 x 13 cm. Original illustrated wrappers. 16 p. Spine worn. Pages stained.
€ 30
* From Acrobate to Zèbre. Mediocre copy of a very rare French ABC book for schoolboys and -girls. Not in Worldcat.

161. (ABC-boek). VANDÉ, Dick Het vrolijk ABC gerijmd en getekend. Den Haag, Van der Horst, [1946]. 24 x 12 cm. Geniet. 16 p. Geïllustreerd in kleuren. 1e druk. In uitstekende conditie.
€ 30
* Grappig ABC voor kinderen met vrolijke dieren en lieve mensen.

162. (ABC-boek). WOLTMAN, Cees Het nieuwe ABC-boek. Zonder plaats, BAC, [1944]. 19 x 18 cm. Gedecoreerd karton. 12 p. Geïllustreerd in kleuren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 50
* Voor kinderen om het ABC te leren, klokkijken en rekenen. K-nummer van drukkerij Senefelder.

163. ABECEDARIUM. ROZENDAAL, W.J. Nieuw grafisch ABC. (Breda, Eenhoornpers, 1944). Halflinnen map met eenhoorn en titel in blinddruk. 28 losse bladen (compleet). Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Vroege uitgave van de Eenhoornpers van de Bredase suikerfabrikant en collectionneur C.J. Asselbergs, illegaal in de oorlog geproduceerd. Prachtig geïllustreerd abecedarium van Willem Jacob Rozendaal, die bij enkele letters hulp kreeg van zijn vrouw Petra. De Jong 726.

164. CHAUCER, Geoffrey A.B.C. Worcester, Ebenezer Baylis & Son Ltd, 1934. 25 x 17 cm. Original wrappers. (16) p. Set in 14-pt Baskerville. Wood engraving by Joyce Francis, typography by Leonard Jay. Printed by the Trinity Press. A bit discolored and slightly foxed.
€ 33
* Almighty – Bountee – Comfort to Xristos – Ysaac – Zacharee. 24 poems of 8 lines each. Charming bibliophile book!

165. RAG BOOK Little ABC Book. Printed on Linen. New York, McLoughlin Bros, 1884. 15 x 10 cm. Original colorful wrappers. 12 p. Inside printed in red and black. A bit creased, but smooth and in very good condition.
€ 120
* A picture and a word for each letter of the alphabet, from Anvil to Zebra. Nice 19th century book printed on linen!

166. RAG BOOK Little Learner’s ABC. New Little A.B.C. Series. Printed on Linen. New York, McLoughlin Bros, 1899. 17 x 12 cm. Original colorful wrappers. 8 p. Inside printed in red and black. A bit creased, but smooth and in very good condition.
€ 60
* A picture and two words for each letter of the alphabet.

167. (RAG BOOK). LECOULTRE, M. Aeroplane. L’Album-toile français No. 65. (Printed on cloth). Paris, Hachette, about 1920. 21,5 x 19 cm. 8 leaves of cotton bound as a block book. A bit worn, some brown spots.
€ 60
* ABC in French for children: Canard, Diable, Grenouille, Jouets, Quai, Uniforme, Xérès, Yvonne, Zoulou.

168. SONTROP, Theo / ROELOFSZ, Joost Het alfabet. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. Met tekeningen van Joost Roelofsz. 1e druk.
€ 45
* Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘Voor Mevrouw Stroom/ (Het is niet waar wat een oude Griek/ zei: πάντα ῥεῖ, dat alles stroomt, wás/ dat maar waar!)/ Theo Sontrop’.

SUPPLEMENT: BOOK TRADE & PUBLISHING

172. (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, (ca. 1925). Geniet, zonder omslag uitgegeven. 12 p. 1e druk.
€ 15
* Met pen zijn enkele correcties aangebracht. Met nawoord van Gerard Nolst Trenité, meer bekend als de columnist Charivarius.

176. FENIKS-REEKS Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten. (&) De zevende Feniks Reeks (&) De achtste Feniks Reeks. Antwerpen, Het Kompas, (ca. 1938-1940). Geniet. 24; 24; 8 p. Nette conditie. Vage stempels van de Brusselse boekhandel Gudrun.
€ 50
* Mooi verzorgde boekjes. Nr 8 is veel eenvoudiger dan de twee andere, maar dat verscheen dan ook (volgens pen-notitie) in oktober 1940. Met portretten en citaten van o.a. Ernest Claes, Herman de Man, Top Naeff, Leo Meert en Marianne Philips. Ook Russen en Noren zijn vertegenwoordigd, o.a. Dostojewski en Hamsun.

177. HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Prospectus). Amsterdam, Van Oorschot, 1951. 22 x 14 cm. Geniet. 16 p. 1e druk. Roestvlekje.
€ 16
* Introductieboekje om voor intekening te werven op de in 1952 verschenen Verzamelde gedichten van De Haan. Met maar liefst 41 aanbevelingen van allerlei schrijvers en een opsomming van meer dan 100 van de tweehonderd leden van het Comité van Aanbeveling, dat met enorme krachtsinspanning was gemobiliseerd door K. Lekkerkerker om de verzameld-werkuitgave van de grond te krijgen. Met originele bijdragen van o.a. J.C. Bloem, Anton van Duinkerken, P.N. van Eyck, Maurice Gilliams, Jef Last, G. Mannoury, A. Marja, P.J. Meertens, Jacques Presser, Garmt Stuiveling, S. Vestdijk en Victor van Vriesland. Ook van de reeds lang overleden Van Eeden en Verwey zijn waarderingen opgenomen.
Met inliggend een gedrukte brief van Van Oorschot aan potentiële voor-intekenaars, waarin ook de luxe editie in Afrikaans geitenleer wordt genoemd (prijs 50 gulden, tegen 15 voor een gewone set). Hij laat doorschemeren dat de prijs van de luxe exemplaren extra hoog is om de gewone editie ‘in het bereik te brengen van hen voor wie zij in de eerste plaats bestemd is’.

178. HEINEMANN The Autumn Books of William Heinemann Ltd. Londen, William Heinemann, 1929. Original gilt wrappers. 32 p. First edition. Gold on cover a bit dull. A little wear.
€ 15
* With a window bill for one of the new books advertised (The Dark Mile by D.K. Broster).

179. HERIK 5 jaar Zwarte Reeks. Bijzondere poëzie-jubileumuitgave. Opmerkelijke essays – vertaalde poëzie. Tentoonstelling. Landgraaf, Uitgeverij Herik, 1993. 21 x 10 cm. 2 boekjes en een raambiljet (21 x 15 cm). Origineel omslag. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
€ 15
* Ter gelegenheid van de tentoonstelling in Gebouw Het Arsenaal te Amsterdam, die van 4-22 oktober 1993 werd gehouden. Twee varianten, een met zwart-blauw omslag en een zwart-rood. Inhoudelijk zijn ze gelijk. Het raambiljet is een eenzijdig bedrukte kaart.

182. (JUNG, Carl Gustav) Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven. Rotterdam, Lemniscaat, ca. 1977-1993. A4 en octavo. In totaal zo’n 52 p. Toegevoegd: tien krantenknipsels uit dezelfde periode, waaronder een uitgebreide boekbespreking van Harry Mulisch, een column van Jan-Hein Donner en een ingezonden brief van Andreas Burnier.
€ 15
* Tijdsbeeld van een recent verleden!

184. (LEOPOLD, H.P.) Collectie van 25 prospectussen. Den Haag, H.P Leopold, 1955-1977 (vooral 1955-1964). 21 x 13,5-15 cm. Geïllustreerd. Omslagen veelal in kleur.
€ 45
* Aardige collectie halfjaarlijkse uitgeversfolders, met de nieuwe boeken van Leopold. Veel Johan Fabricius en Willy Corsari, maar ook Frits Huël, Rie Cramer, Evert Zandstra, Miep Diekmann en Dolf Verroen. Enkele omslagen met een fraaie foto. Het voorjaarsprospectus van 1961 heeft een omslagtekening van Tonke Dragt. Twee doubletten.

186. (NEDERLANDSCHE KEURBOEKERIJ). MÁRAI, Sándor Sándor Márai. Vreemdelingen. & Mihály Földi, De ziel van Anna Kádár. (2 x uitgeversprospectus). Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, (ca. 1934-1935). Twee vouwbladen. Beide met afbeelding van het omslag. Nette exemplaren.
€ 20
* Uitgebreid citaat uit de Telegraaf en kortere citaten uit andere kranten. N.B. Dit zijn niet de romans zelf, maar mooi vormgegeven reclamebladen ervoor! == Fine and interesting publisher’s advertisements – not books!

189. PRIVÉ-DOMEIN 150 x Privé-domein. (En andere reclame-uitgaven). (Amsterdam), De Arbeiderspers, [1988]. 18 x 11 cm. Geniet. 56 p. (inclusief omslag). Geïllustreerd.
€ 35
* Inleiding en korte, geïllustreerde beschrijving van deel 101 t/m 152. Met lijst op auteursnaam en lijst op nummer. Bijgevoegd: 10 jaar Privé-domein (leporello, 1976), 30 jaar Privé-domein (boekje, 20 p., 1996) en 12 verschillende reclamekaarten voor De Privé-domein van de maand (1990-1992), o.a. Jeroen Brouwers.

190. PRIVÉ-DOMEIN Privé-domein: een revolutionaire reeks. (Amsterdam), De Arbeiderspers, 1989? 38 x 30 cm. Geïllustreerde reclamekrant, 4 p. Horizontaal gevouwen.
€ 15
* Uitgegeven ter gelegenheid van de ‘Privé-domeinactie van 15 september – 15 oktober’. Met speciale aandacht voor de gebroeders De Goncourt, Léautaud, Goll, Flaubert, Sagan, Sartre, Herzen, Barnard, Willemsen, Perec en Paustovsky. Bijgevoegd: 4 verschillende reclamekaarten voor De privé-domein van de maand (1990-1992).

191. (QUERIDO) Een collectie goede boeken. (Prospectus). (Amsterdam), Querido, [1935]. 19,5 x 12 cm. Geniet. 24 p. Met vignet in rood. Roestspoortje.
€ 12
* Een selectie uit de aanbiedingen van 1935. Korte toelichting bij o.a. Het land van herkomst, De immoralist, De groote dichters van Gorter, de historische roman Oranje van Maurits Dekker, Van vrijheid en dood van Den Doolaard, Voor de mast en Een huis zonder vensters van Jef Last. Ook met lovende kritieken voor de Salamander-reeks die in 1934 was gestart en enkele pagina’s eerder verschenen boeken.

192. (QUERIDO). SALAMANDER Een vriendje voor een tientje. Jeugdsalamander. Rood reclamepetje voor de Jeugdsalamanderreeks. Met salamandervignetje. Wat gekreukt.
€ 15

193. (SCHELTENS & GILTAY) De Oorlog in Woord en Beeld. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1939]. Tweezijdig bedrukte plano. Geïllustreerd met bajonetten.
€ 15
* Gestileerd prospectus voor de oorlogskroniek van P. Geyl en C.D.J. Brandt, waarvan volgens de aankondiging zeker 12 afleveringen (‘ruim 672 pagina’s’) zouden verschijnen, maar dat in 1940 na de aflevering 7 al niet verder verscheen. In de linkeronderhoek de opmerking: ‘Gedrukt in Holland’.

194. (SCHMIDT, Annie M.G.) Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt). [Amsterdam], De Arbeiderspers, ca. 1950. Tweemaal gevouwen plano. Met (ongebruikt) bestelformulier. Geïllustreerd. Gedrukt op oranje papier.
€ 25
* ‘Al deze opmonterende boeken liggen in de boekhandel op u te wachten. Laat ze daar niet liggen’. Met titellijsten en prijzen van beide auteurs.

196. (SIJTHOFF) Raambiljet voor De hemel omringt ons van Howard Spring. Leiden, Sijthoff, [1941]. 34 x 26 cm. Eenzijdig bedrukt. Geïllustreerd met een foto van de schrijver. Eenmaal gevouwen. Correctie in inkt in rechteronderhoek: het boek had een ‘bandje’ in plaats van een ‘omslag’.
€ 25
* Typografisch, in rood en zwart gedrukt affiche voor de eerste Nederlandse vertaling van Heaven lies about us. Met perscitaten en een beknopte inhoud van het boek. Voor ‘band- en omslagteekening’ zou Albert Hahn Jr. tekenen.

197. (TUSSENBROEK, Otto van). BOHN VOLKSUNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK Volksuniversiteitsbibliotheek. (Reclamefolder). Haarlem, Erven F. Bohn, [1920]. 4 p. Buitenkant gedrukt in rood, goud en zwart.
€ 15
* Luxueus uitgegeven foldertje, getekend door Otto van Tussenbroek. De tekst beschrijft de redactie, de eerste verschenen titels en de uitgaven die spoedig zullen verschijnen.

 

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 359.727 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: