antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Feest

FEEST – FESTIVITIES – PARADES – ETEN/ FOOD – DRINKEN/ DRINKS – FELICITATIE – JUBILEUM

NIEUW

1. HALLES CENTRALES à BRUXELLES Veiling Dubois & Co. (Prijslijst voor de jacht op klein wild). Brussel, Dubois & Co., [1889]. Eén blad heel dun papier, eenzijdig in blauw bedrukt en in pen ingevuld met prijzen. Eenmaal horizontaal en tweemaal verticaal gevouwen. Met op de achterkant een postzegel van 1 centime, afgestempeld in 1889. En gaaf.
€ 75
* Mooi en zeer teer 19e-eeuws, Nederlandstalig reclameblad met grote afbeelding van een veilingzaal (de tekening is gesigneerd P. Eschlack), waar vogels worden verkocht. Met voorgedrukte en met de hand ingevulde stuksprijslijst voor hout- en watersnippen, patrijzen, lijsters, wilde eenden, talingen, pluvieren, ‘kivittsen’, hazen en konijnen. Historisch op meerdere gebieden interessant!

2. (BROUWERS, Jeroen). ERNEST Cartoon naar aanleiding van de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren 2007. Originele pentekening. 19,0 x 14,2 cm. Karton. Op de achterzijde gesigneerd: ‘Groeten, Ernest’.
€ 45
* De gelauwerde auteur, met feestmutsje op, kijkt enigszins verbouwereerd voor zich uit. “’s lands beste Brouwers brouwe het!!”

3. CREMER, Jacob Theodor, & Annie HOGAN Programma der feestelijkheden ter eere van Jacob Theodor Cremer en Annie Hermine Hogan op hun Gouden Huwelijksfeest gevierd op Duin- en Kruidberg den 16den januari van het jaar 1923. [Amsterdam, Portielje, 1923 (drukkerij)]. 25 x 19 cm. Genaaid met sierkoord. 26 p. Met ingeplakt portret van het gouden paar – jeugdig en bejaard. 1e druk. Fraai en gaaf.
€ 65
* Luxueus programma met teksten geschreven door E. Enthoven en de Heer en Mevrouw Teding van Berkhout-van Marken (ze werden ingestudeerd onder leiding van Paul Huf!). Jacob Cremer (1847-1923) was een koloniaal magnaat, maar ook minister van Koloniën (1897-1901).

4. (ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh.) Museum Enschedé 1904-2004. Z.p., z.u., 2004. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 15
* Een couplet uit ‘Liederen bij het eeuwfeest der Haarlemsche Courant’uit 1837, gelardeerd met vignetten uit de rijke collectie van Museum Enschedé. Niet in de KB.

5. (HERTOGENBOSCH, ‘s) / Joseph HAYDN Programma der feesten, te geven ter gelegenheid van de viering van het 700jarig bestaan der stad ‘s-Hertogenbosch. 17-23 juli 1885. ‘s-Hertogenbosch, C.N. Teulings, 1885. Geniet. 20, (38), (28) p. Niet afgesneden. Met mooie advertenties achterin, waaronder één (van Handelsdrukkerij Teulings) in kleuren. 1e druk. Bruine vlekjes voorop, naam voorin met datum 1969.
€ 35
* Uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn met complete bezetting van koor en orkest én met de complete tekst in het Duits.
De in rood en zwart op blauwgrijs gedrukte omslag is aan de voorkant versierd met een historiserende tekening, aan de achterkant met een interessante advertentie annex prijslijst van boekbinderij C. Nederveen: waar een halflinnen octavo boekband voor 80 cent te leveren was, kostte een kalfsleren band 3,80 gulden en een boekband van heelmarokijn f. 4,75. Het werkloon voor het in de band zetten kostte 35 cent en de kop vergulden veertig cent.

6. LUBBE, Huub van der, JANSMA, KOMRIJ, KOPLAND, LAMPE, PFEIJFFER (Programmaboekje van Het Tuinfeest). (Meervoudig gesigneerd). (Deventer), Theater Bouwkunde, 2003. Geniet. (24) p. Geïllustreerd.
€ 30
* Het Tuinfeest is (was) een jaarlijks terugkerend poëziefestijn, gehouden op de vooravond van de grote Deventer Boekenmarkt. Dit exemplaar werd gesigneerd door Esther Jansma, Gerrit Komrij (met ‘Deventer, 2 aug. 2003’), Rutger Kopland, Astrid Lampe, Huub van der Lubbe en Ilja Leonard Pfeijffer.

8. (NEUHUYS, Theo) Huldefeest ter herdenking van het 25 jarig verblijf van H.M. de Koningin-Moeder in Nederland. 1879-1904. Welkom! [Amsterdam], zonder uitgever, 1904. Cahiersteek met rood sierkoord. 16 p. Ontwerpen en tekeningen van o.a. Theo Neuhuys, Theo Nieuwenhuis, Willem Witsen, G.H. Breitner, Marius Bauer, Willy Sluyter, Jan van Oort, Willem de Zwart, G.H. Dijsselhof en J.H. Jurres. Met plattegrond van het Paleis voor Volksvlijt en de festiviteiten daar op het achterblad. 1e druk. Omslag met wat roest, achterop met grijze vlek.
€ 65
* Feestboekje om te vieren dat koningin-moeder Emma 25 jaar geleden naar Nederland kwam, met een keur van Nederlands kunstenaars die deze feesthulde van sfeervolle decoratie voorzagen, deels in art nouveau en deels in naturalistische schetsjes. Gezet uit de art-nouveau-Grassetletter en gedrukt door Ipenbuur & Van Seldam. Braches Bouwstoffen 1485.
Inliggend de ‘Verbeterde wegwijzer Huldefeest Paleis voor Volksvlijt’, die minder decoratief maar wel duidelijker is dan de op de achterkant van het boek afgedrukte ‘Wegwyzer Huldefeest’ in groene inkt.

9. RENSBURG, Eugène / Willem ROYAARDS Collectie van vier grote prenten met betrekking tot het openluchtspel Koning Oedipus onder leiding van Willem Royaards in Park Sonsbeek, Arnhem (1913). 1. Potloodschets op tekenpapier. 48 x 59 cm.
2. Ets op groter formaat (52 x 68 cm, beeldformaat 43 x 59 cm), in zwart afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘3/5’.
3. Ets op groter formaat (52 x 68 cm, beeldformaat 43 x 59 cm), in donkerrood afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Linksonder staat ‘Del. AD VIV’ (= naar het leven getekend) ‘Dr. Willem Royaards. / Openluchtvoorstelling te Arnhem’. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘Premier état/ Unicum’.
4. Ets op kleiner formaat (50 x 65 cm, beeldformaat 27 x 44 cm), afgedrukt op keizerlijk Japans papier. Linksonder in de plaat staat ‘DEL AD VIV’. Rechtsonder gesigneerd in potlood met toevoeging ‘Épreuve d’artiste’.
Alle prenten zijn gekreukt, maar de derde is echt beschadigd met gerepareerde zijscheurtjes en verkleuring.
€ 350
* In het kader van de Nederlandse onafhankelijkheidsfeesten van juli en augustus 1913 werd de tragedie Koning Oedipus van Sofokles in de open lucht uitgevoerd door Willem Royaards en het door Paul Rijkens en Royaards gestichte toneelgezelschap Het Tooneel – met medewerking van Jan Musch, Frits Lensvelt en Nel Bonger, niet de minsten. Een aantal voorstellingen vond plaats in het geaccidenteerde Park Sonsbeek te Arnhem. De met Rijkens bevriende kunstenaar Eugène Rensburg (1872-1956) maakte daarvan een ets op groot formaat, waarop we het als Griekse tempel ingerichte toneel zien met een spreker en een groot aantal figuranten. Later maakte Rensburg op verzoek van Royaards een verkleinde versie van de ets, om uit te reiken aan alle medewerkers – de oplage daarvan bedroeg ca. 300 exemplaren.
Dit ensemble bestaat uit de grote ets in twee varianten, een schets in potlood, en de kleinere variant in proef. Het unicum zou bestemd kunnen zijn voor Royaards – de aanduiding is ambigu. De staat is matig, maar het geheel is toch als documentatie interessant.

10. RUTING, Lotte 15 aangevulde/ ingekleurde ansichtkaarten (ca. 1940-1960). Circa 10 x 15 cm, de meeste gericht aan familieleden. Sommige dichtbeschreven en vanaf bootreisjes verstuurd, enkele ook gesigneerd door Jan G. Elburg, met wie Lotte Ruting (1910-1998) in de jaren vijftig een verhouding had. Met één latere, onbeschreven kaart waarvan de voorstelling wel is aangevuld, in balpen. Bijgevoegd: een uitnodiging voor een tentoonstelling van Lotte Ruting (1956).
€ 250
* Alleraardigste collectie kaarten, veelal gericht aan Rutings moeder en andere familieleden (o.a. de tekenaar Jos Ruting), alle voorzien van grappige aanvullingen en inkleuringen met pen en gouache, zoals zwemmers, zeemeerminnen, weergoden en feestvlaggen: 15 originele tekeningen dus!

11. (SCHIEDAM). R.K. AMUSANTE-CLUB “ENTRE NOUS” OPGERICHT 25 SEPTEMBER 1910 Programma voor het Vastenavond-Feest op Zondag 26 Februari 1911 in het gebouw “De Vriendschap”. [Schiedam], R.K. Amusante-club Entre Nous, 1911. Geniet. 8 p. Liedteksten en advertenties. 1e druk. Wat nietjesroest en gebruikssporen. Potloodinscriptie.
€ 25
* Teksten van het spel ‘De Bekoring’ en de liedjes ‘Jansen hier en Jansen daar’ en ‘Domme Hans’ plus het tarief voor dranken en broodjes.

12. (SCHIEDAM). TOONEELVEREENIGING “VRIENDENKRING” Feestwijzer voor den Nationalen en Stedelijken Voordrachten-, Reciteer- en Duetten-Wedstrijd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan op Zondag 5 November 1911 en Zondag 21 Januari 1912 te Schiedam. Schiedam, Tooneelvereeniging “Vriendenkring”, 1911. Geniet. 16 p. Veel mooie advertenties. 1e druk. Winnaars met potlood ingevuld. Gaaf.
€ 25
* Mooi jugendstil-boekje vol Schiedamse advertenties.

13. FONTAINE VERWEY, H. de la Voor de ware boekenvriend. Maastricht, (Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen), 1958. 26,5 x 20 cm. Geniet. Met de hand gezet [uit de letter Firenze] en gedrukt [door J.W. Veltman] in blauwgroen en zwart op Eenhoorn-papier van Van Gelder. 1e druk. Mooi en gaaf.
€ 50
* ‘Jubileum-Tentoonstelling van Jozef Willem Veltman bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in de Kunstzalen Dejong-Bergers, Grote Staat, van 5 tot 20 Juli 1958’.
Los inliggend een (opgeplakt) exlibris van Herman de la Fontaine Verwey, mooi zinnebeeldig, rond, naar ontwerp van S.H. de Roos.
We hebben ook twee andere, wat minder mooie exemplaren van dit boek, een met allerlei drukwerken met betrekking tot J.W. Veltman afkomstig van Jef Notermans (met een briefkaart van Notermans) voor € 40 en een minder mooi exemplaar zonder toevoegingen voor € 25.

14. FELDMANN, Clarence Electrotechnische opstellen. Gedenkboek. Aan Prof. Dr. Ing. h.c. Clarence Feldmann bij zijn afscheid van de Technische Hoogeschool te Delft op 8 juni 1937 uit naam van geheel electronisch Nederland aangeboden boekwerk als blijk van hulde voor het vele, dat hij in Nederland en daarbuiten voor de ontwikkeling van de electrotechniek heeft gedaan. Delft, Waltman, 1937. 33 x 25 cm. Rijk verguld linnen. 432 p. Geïllustreerd. Verzameling van tientallen opstellen, geschreven door vooraanstaande elektrotechnische wetenschappers. Gedenkboek gezet uit de letter Egmont van S.H. de Roos en gedrukt in 500 exemplaren. 1e druk. Perfecte staat.
€ 65
* De in New York in een Duits-joodse familie geboren Feldmann (1867-1941) was de eerste hoogleraar elektrotechniek in Delft (van 1905-1937). Dit exemplaar behoorde toe aan Ir. C.J. van der Sijp (1887-1962), werkzaam bij de HEEMAF en een van de organisatoren van de jubileumsviering. Met ingeplakt menu, gedrukt programma, rondzendbrief en inliggende, handgeschreven dankbrief van Feldmann aan Van der Sijp, fotografische reproductie van een dankalbum en het herinneringsbord e.d., ook overlijdenskaart van Feldmann uit 1941. Bijzonder geheel m.b.t. de grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening in Nederland, een geniaal electrotechnicus.

15. QUADFLIEG, Roswitha Twee kleurenprenten. 1. Jubileumsprent (50 x 34 cm) gedrukt in 450 genummerde exemplaren voor de kopers van de Raaminpresse. Gemaakt van drukplaten van in het verleden gedrukte boeken. Met begeleidende gedrukte tekst, waaronder Quadflieg een speciale aanvulling bestemd voor Huib van Krimpen heeft geschreven ‘oder mich besucht und Artikel über die Arbeit geschrieben haben’. Gesigneerd.
2. ‘Probe’. Gesigneerde kleurendruk waarop een kerkhof te zien is. Beeldformaat 12 x 12 cm. Achter passepartout (50 x 34 cm).
€ 125
* Huib van Krimpen zette zich in Nederland in voor Roswitha Quadflieg (geb. Zürich, 1949) en haar in Hamburg gevestigde Raamin-Presse.

16. DRUKKERIJ-JUBILEUM H.P. de Swart & Zoon. ‘s-Gravenhage 1804-1929. Den Haag, Drukkerij H.P. de Swart & Zoon, 1929. 27 x 20 cm. Ingenaaid met dubbel stofomslag. 32 p. Met getinte illustraties (reproducties van tekeningen). 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 35
* Gedenkboek met tekst van P.A. Haaxman, prachtig uitgevoerd zoals het een drukkerij-jubileumboek betaamt. Het mooi uitgevoerde papieren omslag met dik opliggende gouden letters is voorzien van een goed beschermend reclame-omslag (‘Ook u kunt hiervan profiteeren!’)

17. AMSTERDAMSCHE BANK Ons jubileum 1871-1946. [Amsterdam, Amsterdamsche Bank], 1946. Oblong 18 x 26 cm. Ingenaaid. 56 p. Met veel foto’s. 1e druk. Omslag wat gevlekt, achterkant met kleine reparatie.
€ 25
* Gedenkboek met toespraken van W.M. Houwing en C. André de la Porte, en verslag van de vele feestelijkheden in heel Nederland. Niet te verwarren met het grote jubileumboek van S. Brouwer: dit is een kleiner en minder pretentieus boek bedoeld voor het personeel.

18. WIELERWEDSTRIJD Residentie-Renners-Club “Sparta”, Kampioen van Nederland. Jubileumrit De Ronde van Den Haag. Den Haag, RRC Sparta, [1923]. 25 x 16 cm. Gevouwen. 8 p. Gedrukt in blauw en zwart. Met advertenties en een foto. Wat verfomfaaid.
€ 35
* Moeilijk te vinden: een origineel rijwiel-wedstrijdprogramma uit 1923! Leuke advertenties. Niet in de NCC. Zeer teer!

20. (DAAL, Geert van). BLOEMSAAT, Edwin (red.) Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands Genootschap voor Bibliofielen. Jubileumboek 2011. (Luxe-exemplaar). Amsterdam, De Buitenkant, 2011. 26 x 18 cm. Heelleren kunstenaarsboekband van Atelier De Distelkamp, Dodewaard, in 18 exemplaren vervaardigd voor geïnteresseerden. In bijbehorend met leer afgezet foedraal. 430 p. Rijk geïllustreerd in kleuren. 1e druk. Prachtexemplaar.
€ 950
* Bijzonder fraaie luxe boekband van lichtbruin en donkerbruin oasisleder met vijf ribben, op de rug verguld en voorzien van belettering in blinddruk aan de buitenkant en op de vergulde kopsnede, foedraal met vilt gevoerd. Boek en hoes voorzien van kaders in goud en bruin. Op de binnenzijde van het achterplat gesigneerd met stempel (gedateerd ’11’) in goud. De NCC zegt niets over luxe-exemplaren.

Menu 44-55

Parade 15, 31, 62, 84-87 

Wijn/ wine 17, 19, 26, 57, 61, 95 (& Rum 14)


1. AMSTERDAMSCHE GRAFISCHE SCHOOL De derde vijf. Gedenkboek gewijd aan de derde vijf jaren der Amsterdamsche Grafische School. Uitgegeven op den eersten dag van de maand Juli in het jaar 1933. Amsterdam, Amsterdamsche Grafische School, 1933. 25 x 24 cm. Ingenaaid. XXIV, 100 p., 27 bl. Kleurenillustraties, initialen en ingeplakte plaatjes. Gedrukt in diverse kleuren. 1e druk. Rug beschadigd, achterblad deels los.
€ 150
* Jubileumuitgave met bijdragen van o.a. Ferd. Wierdels (directeur), C. Hafkamp, en J. Ligter. De meeste illustraties van leerlingen zijn ongesigneerd, maar één is van een naam voorzien: Theo Kurpershoek. Met buitengewoon fraai modernistisch omslag in paars en andere kleuren op geel, zowel voor- als achterkant, met een monogram gesigneerd, iets als HHAK (zie afbeelding!). Met inliggende nieuwjaarswens van de Amsterdamsche Grafische School voor 1933.

2. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.). Amsterdam, De Arbeiders Jeugd Centrale, [1923]. 14,5 x 9,5 cm. Vijf aan beide zijden bedrukte ansichtkaarten in mapje. 1e druk. Compleet. Kaarten iets roestig.
€ 25
* Uit de AJC-periode vóór Fré Cohen, met tekeningen van Jan den Tonkelaar en versjes van Arie Pleysier onder zijn pseudoniem Mr. Punch. Zie ook de vermakelijke correspondentie tussen Koos Vorrink en ene P.A. Perrels in Het Volk van 26 februari 1924.

3. (BESTE WENSEN). ASSER, Eli, en Hugh JANS, & Henk BROER, Leo BRAAT en Lucie & Theo KURPERSHOEK Beste wensen voor 1958, 1959 en 1960. Vier zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
1. ASSER, Eli, & Hugh JANS: Vouwkaart met tekening in groen en tekst in rood: ‘Eli Asser en Hugh Jans geven hierbij kennis van het feit dat zij voor het eerst van hun leven een échte kaart hebben laten drukken om U een gelukkig Nieuw-jaar van harte toe te wensen’! Niet gesigneerd.
2. BRAAT, Maaike: Gevouwen blad met lithografie in donkerbruin, in potlood gesigneerd ‘MBraat’. Aan de achterzijde staat in rood ‘Gelukkig 1959’ en daaronder in rode balpen de handtekening van haar echtgenoot, de kunstenaar L.P.J. Braat.
3. BROER, Henk: Gevouwen blad met originele litho (gezelschap aan tafel). Gesigneerd in potlood. Binnenin het vouwblad is een originele houtsnede geplakt van twee heren met hoge hoeden, in potlood gesigneerd. Wat roest.
4. KURPERSHOEK, Theo: Gedrukte, ongesigneerde nieuwjaarswens met een houtgravure van de kunstenaar als rennende hond.
€ 75
* Dichter en schrijver Dick Binnendijk was na de oorlog hoofd Kunstzaken bij de gemeente Amsterdam.

4. (BESTE WENSEN). BROER, Henk, & Hans BAYENS, Elga EYMER, Han MES en Eddie MERK Beste wensen. Vijf zelf ontworpen nieuwjaarswensen van verschillende kunstenaars voor D.A.M. Binnendijk.
1. BROER, Henk: Gevouwen blad met originele litho (twee meisjes bij de ontbijttafel). Gesigneerd in potlood en met ‘Gelukkig 1957’.
2. BAYENS, Hans: Foto van een tekening van een moeder en een baby, op papier geplakt en met een wens gesigneerd voor 1952.
3. VOSKUYL-EYMER, Elga: Vouwkaart met opgeplakte lino in zwart op geel. Binnenin gesigneerd ‘elga eymer’ in balpen en met 58 / 58 in gele verf.
4. MES, Han: Litho in paars met in viltstift: ‘gelukkig/ nieuwjaar/ Han Mes’, zonder datum, maar jaren 50.
5. MERK, Eddie: Gedrukte nieuwjaarswens van deze ‘illustrator, ontwerper vri’, met ‘een voorspoedig ‘achtenvijftig’.
Verschillende formaten, gedrukt op wit of getint papier.
€ 30
* Dichter en schrijver Dick Binnendijk was na de oorlog hoofd Kunstzaken bij de gemeente Amsterdam.

5. BOGAARDS, Carla Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag). (Arnhem/Nijmegen, De Wintertuin, 1995). Geniet. 4 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en de Gill Sans en gedrukt door Martien Frijns op Biotop 3 in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Uitgave ter gelegenheid van het literatuurfestival De Wintertuin dat in februari 1995 in Arnhem en Nijmegen plaatsvond.

6. BOUTENS, P.C. Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode). Maastricht, Nypels, [1930]. Oblong. Ingenaaid met omslag. (48) p. Gedrukt in oranje, blauw en zwart. 1e druk. Rug beschadigd.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan zijn huisvriend: ‘aan mijn Vriend/ C. van Duijvenbode/ den Haag, 5 Sept. 1930/ P.C. Boutens’. Iemand heeft geprobeerd de naam van Boutens’ vriend met vocht onzichtbaar te maken, maar is daar (gelukkig) niet in geslaagd. Verfrissende, originele typografie van Charles Nypels. Van Laar 103. Rijkse 2.101.

7. BREE, Johannes van Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd. Amsterdam, Theune & Comp., [1839]. 32 x 25 cm. 14 p. Met op de titelpagina een litho van M. Mourot. Notenpagina’s in diepdruk. Uit convoluut afkomstig. Wat reparaties en vage vlekken, alle pagina’s wat grauw.
€ 90
* Populair muziekstuk gecomponeerd door Nederlands beroemdste componist van zijn tijd, Johannes Bernardus van Bree (1801-1857) voor de opening van de eerste spoorweglijn in Nederland, 1839. Deze gebeurtenis met enthousiast publiek is te zien op de titelpagina!

8. BUCKLAND WRIGHT, John Moge 1935 u geluk brengen. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright). Vouwblad. 14,9 x 11,9 cm.
€ 40
* Tweede nieuwjaarswens van Houtindustrie Picus.

10. CARMIGGELT, S. Juliana 75. Bij het verschijnen van Juliana 75, Nationaal fotoalbum, Foto’s, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman. Ter Aar, Van Lindonk, (1984). Geniet met stofomslag. (12) p. Ills. Gedrukt ‘in een beperkte oplage’ [= 100 exemplaren]. 1e druk.
€ 25
* Door Carmiggelt uitgesproken lezing, gehouden op 3 april 1984 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegenheid van het verschijnen van het boek uit de ondertitel.

11. CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK Visions d’Orient. (12 colorful menus in original portfolio). Reims, Charles Heidsieck, (about 1930). 21 x 13 cm. Folding portfolio printed in two shades of blue on white. Contains 12 folded leaves, printed in colors each showing characteristics of oriental countries. Each p. 1 and 2 shows a colorful view, each p. 3 is blank with an art-deco frame, the word Menu and the name of the champagne house. Each p. 4 shows a text, a small view and a picture of a typical inhabitant. Portfolio worn and a bit spotted. Menus in very good condition.
€ 50
* Attractive, elegant art-deco menus. Turkey, Egypt, Ceylon, China, Japan, India (2 pieces: Agra and Benares), Algeria, Indo-China (Tonkin), Java, Burma and Cambodia.

12. (CHINA). BREDON, Juliet Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding – restored). Shanghai, Kelly and Walsh Ltd., 1930. 32 x 26 cm. Rebound using the original gilt silk binding with a new cloth spine and new endpapers. Beveled edges. (36) p. Uncut. Printed in scarlet and black with decorations (sights of China) in grey. First edition. Edges worn and with some stains, a bit discolored.
€ 195
* Sumptuous large and attractive deluxe book printed in Shanghai. Usually seen in a decorated paper binding, this copy still shows much of its original crimson silk splendor. Not perfect, but the book restorer has done an excellent job on the binding with its dragon-motif red single color damask. Feel free to ask for pictures.

13. (COHEN, Fré). VORRINK, Koos Feest-cultuur. Eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten. Amsterdam, Culturele Raad van N.V.V. en S.D.A.P., 1935. Ingenaaid. 64 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Kreukje in eerste pagina.
Verkocht
* Omslagontwerp van Fré Cohen voor voor- en achterkant in goud en zwart op oranjerood. Mooi verzorgd boekje dat ook documentaire waarde heeft: ontwerpen voor demonstraties (!) en gedetailleerde aanwijzingen voor massabijeenkomsten, afbeeldingen van verzorgd klein drukwerk. Van Dam/ Van Praag 349.

14. DRANK Jamaica-Rum – Fransche Brandewijn. Zonder plaats of uitgever, (ca. 1860). 22 x 26 cm. Reclameblad. Twee litho’s met daaronder een vers.
€ 95
* Lithografische karikaturen van hoge kwaliteit: een zwarte vrouw met strooien hoed en een Fransman in ouderwetse napoleontische dracht, met rijm in schrijfletter: ‘Jamaica-Rum is balsem voor het harte/ Verwarmt het schrale lijf, niet waar, gij oude Zwarte?’. == Small lithographed poster advocating the use of rum and brandy.

15. ECKEREN, Gerard van Parade gaat door! Amsterdam, Querido, 1937. Linnen met stofomslag. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 15

16. (EEDEN, Frederik van) Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1882. Cahiersteek. 24 p. 1e druk. Aan de randen wat versleten.
€ 35
* Fraaie omslaglithografie met rode steunkleur. Programma en opsomming van deelnemers en hoge pieten. Op p. 6 wordt Frederik van Eeden genoemd als praeses van het Studenten Gymnastiek en Scherm-gezelschap ‘Thor’.

17. (EIJKELBOOM (vert.), J. & Rob SCHOUTEN). EVANS, P.C. Een ontbijt van haring en wijn. (Sliedrecht, Wagner & Van Santen, 2006). Ingenaaid. 52 p. 1e druk.
€ 15
* Inliggend: Programmafolder voor Dichter aan Huis 1997, waar ook Eijkelboom zou optreden, door hem gesigneerd.

18. (EROTICA). DRATZ, Jean Les Fleurs du Mâle. 144 aquarelles de Jean Dratz. Brussels, Les Amis de la Chanson Estudiantine, 1948. 27 x 22 cm. Original folding wrappers in a loose portfolio, complete with its original slipcase covered in red velvet paper. 156 p. With full page and half page illustrations and many vignettes and illustrated initials. Uncut. Printed in 1000 numbered copies. 1st edition. Slipcase a bit worn. The binding is loosening very slightly, otherwise a fine copy.
€ 300
* This is one of 200 copies printed on Pur Fil des Papeteries de Virginal, destined for the Honorary Members, with a suite of 12 prints in black-and-white and 12 ‘refused’ prints in colors. The happy Honorary Member owner of this book was a Léon Gillain. Jean Dratz (1903-1967, sometimes called the Belgian Dubout) made this crazy picture book to illustrate student songs. It is full of funny obscenities, mass orgies, dozens of old and dirty priests, angels, knights and other venerables pouncing on lusty young and old women. All the time the participants are surcrawled by flies and other itchy minuscules, body parts or little complete humans, well, in some respects maybe. Endearingly irreverent.

19. EYSSELSTEIJN, Ben van Château de Bersac ’12. Den Haag, Leopold, 1935. Ingenaaid met stofomslag. 84 p. Omslag en illustraties Sierk Schröder. Rug omslag wat ingescheurd, binnenin roestig.
€ 15
* Met opdracht aan Piet de Wit, gesigneerd en gedateerd 31 mei ’35. Op het omslag van dit toneelstuk een vrolijk wijntafereel.

20. FABRÈS, Oscar Hommage à Oma. 30 Mai 1931. (Originele kleurentekening in inkt, waterverf en potlood. Gesigneerd ‘O Fabrès’). Gevouwen vel zwaar en luxe schrijfpapier, p. 2-4 blanco. 18,5 x 15,0 cm. Klein vouwtje.
€ 150
* Fabrès en zijn vrouw laten de blij verraste ‘Oma’ een mantelpak zien met etiket ‘Pach/ Texstraat/ 29’. Gekleurd in roze, groen, geel en grijs, en met deels zichtbare ondertekening in potlood. Christina Overduin-Kaan (1862-1950), de moeder van Oscars echtgenote Alice Overduin, vierde die dag haar 68e verjaardag. Op Den Texstraat 29 was de kleermakerij van Eliazer Pach gevestigd, die in 1942 in Auschwitz zou worden vermoord.

21. FABRÈS, Oscar Originele tekening. Dun schrijfpapier. 25,2 x 20,3 cm. Horizontaal gevouwen, op de vouw wat vergeeld.
€ 90
* Combinatie van vier expressieve schetsen, waarin zoals gewoonlijk de kunstenaar zelf het middelpunt is. Bovenaan staat het woord ‘This’, bovendien is op een van de schetsen de Amerikaanse vlag te zien, dus dateert dit blad waarschijnlijk uit de periode 1940-1960.

22. FABRÈS, Oscar ‘To Oma from Alice and Oscar’. Originele kleurentekening. Gevergeerd dun schrijfpapier. 26,5 x 18,0 cm. Tweemaal horizontaal gevouwen en iets gekreukt.
€ 125
* Zelfportret: Fabrès staat op een wolkenkrabber in het panorama van New York en laat een duif los met een brief, waarop staat ‘To Oma from Alice and Oscar’ in de richting van een molen aan de andere kant van de oceaan. Onderaan staat ‘New York/ 30 May/ 1946’. Gekleurd in grijs, blauw, groen, geel en rood. ‘Oma’, Christina Overduin-Kaan (1862-1950), de moeder van Oscars echtgenote Alice Overduin, vierde die dag haar 84e verjaardag.

23. FABRÈS, Oscar 2 ansichtkaarten voor Hotel Hamdorff, Laren (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 20
* In pen gedateerd ‘Mei 1939’, door Alice, de echtgenote van Oscar Fabrès.

24. FABRÈS, Oscar 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939). Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm.
€ 35
* Complete set. Een kaart (waarop een benevelde Napoleon op een pyramide is afgebeeld, met bijschrift ‘du haut de cette pyramide quarante mille hors-d’oeuvres vous contemplent’) in pen gedateerd, waarschijnlijk door Alice Fabrès: ‘Mei 1939’. Afkomstig uit het archief van de familie Fabrès.

25. FABRÈS, Oscar 8 ansichtkaarten voor Hotel de l’Europe, Restaurant Excelsior, te Amsterdam. Met afbeeldingen van humoristische tekeningen in kleuren. Keerzijde als briefkaart. 10 x 15 cm. Circa 1939. Onbeschreven.
€ 60
* Grappige kaarten met interpretaties van gerechten en schetsen van de gastvrijheid en het restaurant.

26. FABRÈS, Oscar Frank Schoonmaker Selection. Collection of wine prints. In envelope handwritten by Fabrès. C.1949. 12 wine labels in color pasted on five sheets (about 31 x 23 cm) of drawing paper, and two black and white advertisement pages with illustrated advertisements. The latter are somewhat puckered and spotted. With a large, yellow-brown envelope (25 x 33 cm), addressed in pen by Fabrès to his wife and mother-in-law in Laren, North Holland. With handwritten sender’s address and two American postage stamps (3 and 15 cents), and matching cancels (dated July 27, 1949).
€ 100
* The twelve wine labels all refer to Frank Schoonmaker (1905-1976), a wine and travel writer who did much to market American wine. The two advertisements refer to ‘American Champagne’ of Almadén and Korbel. The Fabrès labels were still used in the 1970s, more than ten years after his death. But these are very early examples, sent to Grandma (his mother’s wife) and perhaps intended for a scrapbook.

27. FABRÈS, Oscar, & Alice FABRÈS Anne and Maryke. Holidays in Holland. Philadelphia-Toronto, John C. Winston Co., 1947. 26 x 21 cm. Linnen met stofomslag. 96 p. Tekeningen van Oscar Fabrès. 1e druk. Omslag wat vlekjes en slijtage op de tere plekken, op de achterkant een grote inktvlek. Ook het boek heeft een paar bruine vlekjes.
€ 60
* Met opdracht in handschrift van beide auteurs: ‘Voor Chrisje/ van/ Alice en Oscar/ New York 11 April/ 1947.’ Een autobiografisch kinderboek vol heimwee van Alice (eigenlijk Alida) Fabrès-Overduin (1889-1972), die met haar echtgenoot in 1940 naar Amerika gevlucht was. Met haar zuster Anna (1887-1937) groeide ze op in het Noord-Hollandse dorpje Wieringerwaard, waar haar vader dorpsdokter was. Inliggend een doorslag van een overgetypte brief van de schilder Langston Moffett, die vol lof is over het boek. De vlek achterop duidt op een gevalletje-omgevallen inktpot, waar een gezicht in silhouet van gemaakt is. Op de binnen-achterflap van het stofomslag staan de portretten van Alice en Oscar.

28. FIERET, Gerard Petrus Filosofie van een vlinder. (Met handgeschreven opdracht van Fieret). Baarn, Bosch & Keuning, 1976. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de binnenkant van het omslag: ‘Voor Anton/ van Gerard/ 15 dec. 1976’. Bovendien met vier handgeschreven correcties van de auteur in de tekst (‘[het is een uitbundig] geest’ wordt ‘feest’ en ‘[mijn hart loopt] over’ wordt ‘in haar wegen’).

29. FOLIES BERGÈRE – NORMANDIË 1944 Gala au profit des Sinistrés de Normandie. 16 Décembre 1944. (Programma van een benefietgala voor de Normandische slachtoffers van D-Day). Folies Bergère, 1944. Oblong 20 x 29 cm. Zwart viltpapier waarin een ovaal is uitgestanst, waar op de volgende pagina een kleurrijk boeket staat. Genaaid met koord. 4 p. Niet geïllustreerd (behalve de titelillustratie). Gezet uit de Peignot en gedrukt op glanspapier. Gaaf en mooi.
€ 95
* Spektakel met de Swing Folies Girls van Miss Bluebell, Les Gypsys, Mistinguett, Maurice Chevalier en vele anderen. Ook wordt een handtekening van generaal Eisenhower geveild voor de ‘Sinistrés de Normandie’. Zeer delicaat.

30. GEDENKBOEK(JE) 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging “Eigen Bezit” opgericht 18 januari 1903, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang. Den Bosch, Eigen Bezit, 1923. 20 x 12 cm. Genaaid met groen koord (met kwast). 8 p. Op kunstdrukpapier. Gaaf!
€ 15
* Mooi uitgevoerd met omslag in goud en groen. Inleidend voorwoord van A. van Veldhoven. Op het uitvoerige programma onder meer de operette ‘Studentenwraak’ en het blijspel ‘Inkwartiering, of Zes jaar de bruid’.

31. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. Herinnering aan het Feest-Carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège. (Met Programma). Rotterdam, Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manège, 1889. 35,5 x 21,5 cm. Rijkverguld grijs linnen. 40; 12 p. Met 10 handingekleurde prenten van J. Hoynck van Papendrecht. Tekst gedrukt in rood en zwart op geschept papier van Van Gelder Zonen. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 250
* Prachtig luxueus uitgevoerd boek met los inliggend het programma van het ruiterfestival (12 p. in bedrukt omslag, eveneens in rood en zwart op geschept papier gedrukt). Met prenten van de optochten door de begaafde militaire tekenaar Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933).

32. HUWELIJK Album met 54 krantenknipsels betreffende gouden huwelijken e.d., ca. 1940-1950. Roodbruin album, 18 x 12 cm. 47 knipsels ingeplakt en 7 los. In goede staat.
€ 25
* Alleen uit Nederlandse kranten.

269093gr

33. (HUWELIJK). FRIESE KENNISGEVINGEN van VOORGENOMEN HUWELIJK Collectie van 62 huwelijksbekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland. Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Formaat tussen ca. 7 x 11 en 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm, voor Jacobus van der Zee en Ybeltje Visser te Boornzwaag), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoesjes. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 225
* Enkele willekeurige namen van de trouwlustigen: Gerrit Wuite en Hendrikje Vos te Luinjeberd, H. Pijlman en Aaltje Wuite te Tjalleberd, Catharinus Jansma en Tjemkje Hoekstra te Gauw, Cornelis Greveling en Jantje Vochteloo te Nijeholtpa, Roelof Comello en Albertje Teijema te Langezwaag, Iede Iedema en Lijsbert de Jong in Jorwerd – en er is ook een dubbel huwelijk bij, de Eerste Afkondiging (27 april 1884) van Auke Lemstra uit Scharnegoutum en Trijntje Jager uit Tirns, tegelijk met Anne Jellema uit Gauw en Matzen Lemstra uit Scharnegoutum.
Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. In het dorpje Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer. In de collectie komt ook een G. Letterla voor, mogelijk Grietje Durks Letterla (1848-1913), die de laatste Letterla lijkt te zijn geweest. Zij trouwde met Arend Talen en heette de laatste veertig jaar van haar leven Talen-Letterla. De achternaam Letterla is heden ten dage uitgestorven.
Mooi 19e-eeuws drukwerk in een heel bijzondere, Friese collectie.

34. JONGMANS, L. De worstpartij. (Getekend beeldverhaal). Originele tekening, of liever 8 originele tekeningen in stripvorm, op één groot papier getekend. Op de achterzijde staat met potlood ‘871’ of ‘Q71’. 43,5 x 33,5 cm. Met zwarte en bruine inkt en opzetlijnen in potlood. Onder elke tekening staat een vierregelig dichtcouplet, handgeschreven. De achtste tekening is linksonder gesigneerd ‘L. Jongmans’. Horizontaal gevouwen. Enkele randscheurtjes.
€ 150
* Drastisch verhaal op zijn Max-en-Maurits over Frits, zijn ouders en ‘de vriend’ (en niet te vergeten de keukenmeid in de kelder!). De familie wil een worst aansnijden, maar de hond gaat er mee vandoor. Tijdens de achtervolging vallen de familieleden en de vriend stuk voor stuk bovenop de meid, die steeds meer geplet wordt, wat haar niet verhindert de onfortuinlijken met een kaarsje bij te lichten als ze weer uit de kelder klimmen. Stripverhaal zonder moraal, met geestdrift getekend, zij het niet door een geoefend kunstenaar – het heeft ook wel iets van het Kladschrift van Jantje (Felix Hess). De enige L. Jongmans die we konden vinden was een Delftse kapelaan (1853-1888). Die jaartallen zouden overeenstemmen met de tekenstijl en de kleding van het burgermansgezin (en ‘vriendlief’, en niet te vergeten de meid).

35. KOPLAND, Rutger en Anneke BRASSINGA Twee gedichten in de Wintertuin. (Met een omslagillustratie door Martien Frijns). (Arnhem/ Nijmegen, festival ‘De Wintertuin’, 1995). Geniet. 8 p. Binnenwerk met de hand gezet en gedrukt door Martien FRIJNS in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15

36. KRASNAPOLSKY PLACEMAT Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam. Amsterdam, [Stoomsteendrukkerij] Amand Lith, circa 1870? Zeer dun vloeipapier, eenzijdig bedrukt met een sierrand waarin in drie hoeken een bloem en in de rechter onderhoek naam en adres van het koffiehuis. 37 x 49 cm. Zonder vlekken of afdrukken van servies. Gevouwen. Met kreukjes en scheurtjes aan de randen. De afbeelding toont één hoek van de placemat.
€ 75
* Ongebruikte placemat. A.W. Krasnapolsky nam in 1866 (Delpher) het Nieuw Poolsche Koffyhuis over. Na 1870 werd de oude benaming nauwelijks meer gebruikt, evenmin als het adres Warmoesstraat J 64. Bijgevoegd: een menu gedateerd ‘Zaterdag 12 December 1885’. Inclusief wijnkaart en mooie lithografie 78 x 129 mm, wat beschadigd.

37. MARSCHAK, S. / W. LEBEDEW IJsco. Den Haag, De Baanbreker-Servire, [1931]. 29.5 x 21.5 cm. Original illustrated wrappers. 12 p. incl. covers. 1st edition. A bit browned, some small marginal creases and tears, ghost of an old price ticket, otherwise in very good condition.
€ 375
* Fantastic modernist illustrations for this simple children’s book about eating ice cream. From the Russian.

44. (MENU). BEZIGE BIJ, De Diner van het bestuur van de Coöperatie De Bezige Bij omdat Geert Lubberhuizen 20 jaar Bij is. 1962. Cahiersteek. Leporello in omslag. Met acht ingeplakte fotootjes.
€ 75
* Leuke menu-uitgave van het diner, gehouden op 15 december 1962 in Hotel Schiller in Amsterdam. Met achttien moeilijk leesbare (gelegenheids)handtekeningen, waaruit we in ieder geval alleen Han G. Hoekstra, Adriaan Morriën, Harry Mulisch, W.H. Nagel, Bert Schierbeek en Victor van Vriesland kunnen distilleren. Op de foto’s zien we behalve Lubberhuizen ook Remco Campert, J.B. Charles, Koningin Juliana, Lucebert en Bert Schierbeek. Leuk menu trouwens, met onder andere kreeft, zwezerik en geroosterde fazant.

45. MENU Gelithografeerde waaier met handgeschreven menu. (Menu in the shape of a fan). Eén blad in waaiervorm, opvouwbaar, tweezijdig bedrukt. Eind 19e eeuw? Grootste lengte 18 cm. Gedrukt in goud en grijs. Gevouwen.
€ 30
* Menu op naam van Henri van Doorn. Tien gangen, waaronder Kalfstongen met zwezerik en Ossehaas à la jardinière.

46. MENU LEUNNA TEUQNAB [Parijs], Imprimérie Générale Lahure, ca. 1900. Eén blad, eenzijdig bedrukt. 16 x 11 cm. Gedrukt in zwart, met een Oosters figuurtje als versiering.
€ 45
* Menu van negen gangen. De eerste gang: ‘SEGATOP: etimraM te euqsiB‘. Want het hele menu is voor de grap achterstevoren gedrukt! Imprimérie Générale Lahure bestond van ongeveer 1870-1930.

47. MENU Souper 6 Juin 1897. (Met Dansorde). Delicaat versierd en uitgestanst vouwblad, aan een kant in kleurenlithografie en reliëfdruk uitgevoerd, waarop vogeltjes elkaar ontmoeten bij een plantenbakje, aan de andere kant met het menu. 11 x 8 cm. Gedrukt in goud en pasteltinten, het menu in zwart. Enkele paraafjes in potlood. Goede conditie.
€ 50
* Franstalig menu van acht gangen. Twee versies met verschillende soorten vogels in kunstig, frèle, luxueus drukwerk uitgevoerd. Hierbij hoort een kaartje (karton, 10 x 6 cm) met aan de ene kant een lithootje van twee dansparen in blauw en bruin, en aan de andere kant ‘Dansorde/ 6 Juni 1897’ en tien genummerde dansen, van de Polka Mazurka tot de Wals. Helaas weten we niet waar en ter gelegenheid waarvan dit dansfeest op (zondag) 6 juni 1897 plaatsvond.

48. MENU Speisen-Karte für Hotel und Pension Victoria – Bad Harzburg, 1907. Large menu with art nouveau lettering, printed in green, purple, brown and orange on tinted paper by Wilhelm Hannibal in Goslar. 43,5 x 26,5 cm. Recto and verso. With today’s special dishes printed in hectography. Twice folded, otherwise fine.
€ 25
* Großformatige Speisen- und Getränkenkarte in vier Farben gedruckt von Wilhelm Hannibal in Goslar. Mit hektographierter Tagestisch. 43 x 26 cm. 2 S., zweimal gefaltet, sonst sehr schön.

49. MENU Spijskaart van het Noenmaal ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels. Amsterdam, 12 Aug. 1915. (Twee stuks). [Amsterdam], Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1915. Kaart in donkergrijs gedrukt door de Nederl. Rotogravure-Mij, Leiden. 19,1 x 13,6 cm. Eenzijdig bedrukt. Wat vlekjes.
€ 25
* Vrij eenvoudig lunchmenu (Wiener schnitzel met erwtjes) in een omlijsting opgebouwd uit boeken, het wapen van Amsterdam, Minerva met uil en Hermes met staf. Bijgevoegd: Diner ter viering van het 40jarig bestaan van de Nederlandse Boekverkopersbond in 1947. Met tekening van een dinertafel met boeken erop, in blauw en zwart.

50. MENU. (LIMITED EDITIONS CLUB, The) A Record of the Proceedings at The Limited Editions Club’s dinner to celebrate the Twenty-first Birthday of the Club & Fiftieth Birthday of its Founder. Together with a reproduction of the program and menu: The Ritz-Carlton, New York, 11 May 1950. (New York, George Macy Companies, 1950). 33 x 25 cm. Halflinnen. 36 p. Geïllustreerd. Gedrukt in 3000 exemplaren.
€ 35
* Menu en toespraken bij de feestelijkheden, waarbij ook de eerste Aldine Award en de Distinguished Service Plaques werden uitgereikt. (De originele onderscheiding voor Jan van Krimpen vonden wij eind 2020 in een muurkast in het huis van diens zoon Huib van Krimpen -> zie Paul Snijders en Marieke van Delft, De couturedoos. Van Krimpen-vondsten voor Huis van het Boek. Den Haag 2022).

51. MENU’S Collectie van ruim 30 menu’s, voornamelijk uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
€ 100

52. (MENU). MOESMAN, J.H. 1 Mei (1977). Diner met alle medewerkers van het Nederlands Spoorwegmuseum bij het 40-jarig jubileum van M.A. Asselberghs. Eén blad groenblauw papier, eenzijdig bedrukt. 24 x 14 cm. Gedrukt in zwart, rijkelijk met de hand gekleurd. Met een siertekening waarop bloemen en treinen uit heden en verleden door elkaar buitelen!
€ 65
* Joop Moesman (1909-1988) was een bekende Utrechtse surrealistische schilder. Hij werkte meer dan veertig jaar als lithograaf voor de Nederlandse Spoorwegen. Menu van vijf gangen. Er werd een Cru Cantemerle Côte de Blaye 1973 bij geschonken.

53. (MENU). MOESMAN, J.H. Diner ter gelegenheid van het afscheid van Ir. J. Lohmann, voorzitter, Prof. Dr. Ir. A.D. de Pater en Mr. F.G. de Steenwinkel als leden vande Raad van Toezicht van het Nederlands Spoorwegmuseum op 12 december 1973. Eén blad, eenzijdig bedrukt. 24 x 16 cm. Gedrukt in bruin, vrolijk met de hand gekleurd. Fraaie sierrand opgebouwd uit oude treinen, bloemen, guirlandes en een stoomtreinlandschap.
€ 65
* Joop Moesman (1909-1988) was een bekende Utrechtse surrealistische schilder. Hij werkte meer dan veertig jaar als lithograaf voor de Nederlandse Spoorwegen. Menu van zes gangen. Met een Meursault en een Côte de Nuits Villages. In restaurant Longchamp te Utrecht.

54. (MENU). OVERVEEN, PASEN 1945 Vrolijk Paasfeest 1945. (Menu). Vouwblad, 10,8 x 8,1 cm. Voorop een gekleurde tekening van een pianospelend meisje onder de tekst ‘Vrolijk Paasfeest 1945’. Binnenin ‘Noodziekenhuis te Overveen’ en een handgeschreven menu. Roestvlekkig.
€ 35
* Pasen 1945 viel op 1 april. Het Noodziekenhuis was ingericht in het hotel Van Ouds het Raadhuis, Zijlweg 2 in Overveen. Dit ongetwijfeld in meervoud uitgeschreven menu was wellicht bestemd voor de staf en bevat de subversieve soep ‘Potage à la Reine’. De ‘Beafsteak et sauce au Maître d’Hôtel’ zal wel een surrogaat zijn geweest, omdat de meeste Nederlanders in april 1945 alleen van biefstuk konden dromen. Afkomstig uit de omvangrijke verzameling clandestiene uitgaven van A.J. Eschauzier.

55. (MENU). PEUGEOT Banquet Peugeot. Salon 1936. Palais des Sports Dimanche 4 Octobre. A votre Service: 302 402. Deux soeurs parées de toutes les vertus. (Menu). (Paris, Peugeot, 1936). Original wrappers with printed glassine cover. Sewn with a cord (with a small tassel). 8 p. printed in blue and black on one side only. First edition. Glassine a bit browned and damaged, especially at the back of the booklet, no loss of text. Edges slightly worn.
€ 33
* Cheerful and attractive menu, a folded sheet with 4 printed pages, blue wrappers (showing two sisters serving pheasants) and a cover with title and the two marks of the Peugeot 402 and 302 in red, white and blue. After dinner (pheasant, poularde, Traminer 1933 and Nuits Saint-Georges 1926) there was a dance and a lottery, with a Peugeot 302, a motorcycle, a tandem and a bike as prizes.

56. (NAS) Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.). Amsterdam, Nationaal Arbeids-Secretariaat, 1931. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Geïrriteerde reactie op de zelfgenoegzame viering van het 25-jarig bestaan van vakcentrale N.V.V., die de concurrentiestrijd van het radicalere NAS benadrukt. Voorop een foto van Henri Polak, achterop een van wethouder Ed Polak serviel naast Wilhelmina, en geïllustreerd met enkele hatelijke foto’s en karikaturen, o.m. door Jan van Riet. Curieus!

57. NICOLAS, VINS Collection of 4 trade publications. About 30 x 25 cm, 1930s. 1. Bleu Blanc Rouge. A gloweringly nationalistic tribute to homely French wine as opposed to the dangerous drinks from other countries: vodka, whisky, beer and mineral water in immensely concentrated black-and-white drawings by Paul Iribe.
2. Nectar livreur. Nicolas 230 Dépôts. Advertising folder for ‘Deux fines bouteilles de Vin de table’.
3. Nectar et Glou-glou. Nicolas 280 Dépôts. Advertising folder for vins de table: Plants Fins, Picaret and Vieux Ceps.
4. Nicolas 230 Dépôts. Advertising folder for ‘Quelques somptueuses bouteilles’.
A little edgewear, but in very good condition.
€ 250
* Four stunning publications from the very large number of hyperattractive ad designs that was published by French wine seller Nicolas in the 1920s and 1930s. You may ask for pictures.

58. NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT Feestnommer ter gelegenheid van het 300-jarig Feest tot herdenking van het Eerste Feit tot Neêrlands Bevrijding van het Spaansche Juk op 1 April 1872. 49 x 31 cm. 4 p. Voorzijde met een gedicht van Laurillard, geheel gedrukt in goudkleur. Pag. 2-3 bevatten enkele artikelen, en op de achterkant een Programma van den Historisch-Allegorischen Optocht die op 1 april gehouden zou worden. Gevouwen. Hoekjes en bovenkant wat gekreukt.
€ 65
* Feestkrant met een gedicht ‘Laat ons ’t Feest der Vrijheid vieren!’, van Laurillard, speciaal besteld door de redactie van de NRC. Een verslag van het ontzet, gevolgd door een artikel over de benarde situatie waar Rotterdam in verkeerde na 1 april, in de periode tot het vertrek van de Spanjaarden ( ‘de wreedaarts’) uit hun aloude vaderstad op 21 juli 1572.

59. NIEUWENHUIS, Jan, Jop POLLMANN en Marius MONNIKENDAM Oranje-avond. Ontwerp en teksten Jan Nieuwenhuis, liederen: J. Pollmann, muziek-arrangementen: M. Monnikendam. Zonder plaats, Ons Leekenspel, 1938. A4. Omslag met feestlint. 32 bladen, eenzijdig gestencild. 1e druk. Iets gevlekt.
€ 25
* Ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Veel aandacht voor prinses Beatrix. Liederen en gedichten (o.a. van Vondel, Huygens, Ed Hoornik, J. Alberdingk Thijm en Gabriël Smit. De Bruiloft van Kloris en Roosje, een verhaal ‘Het verre Oosten’ van G. de van der Schueren, en diverse andere bijdragen. Aardig omslag met een dans rond de oranje meiboom. Schaars.

60. NIEUWENHUIS, Theo Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Door de Feestcommissie. Amsterdam, Tresling & Co. Hof-lith., 1901. Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Onderkant wat gevlekt. Verguldsel van omslag niet helemaal gaaf, maar nog een erg mooie uitgave.
€ 100
* Nieuwe Kunst in optima forma: omslag van zwaar papier met rijke vergulding en blindstempeling. Binnenwerk omvat de teksten van de dialoog ‘Proloog’ van M.G.L. van Loghem, vertolkt door Rika Hopper en Anna Klaasen, het Brautlied uit Lohengrin en een fragment van de Götterdämmerung, plus het veelomvattende galaprogramma, gevat in lichte botanische sieromlijstingen van Nieuwenhuis. Ondanks de lichte schade een jugendstilpublicatie om trots op te zijn.

61. (NOOTEBOOM, Cees). DUIJKER, Hubrecht De Goede Wijnen van Bordeaux. Met de grote wijnen van Sauternes. (Met handgeschreven opdracht van Cees Nooteboom). Utrecht/ Antwerpen, Het Spectrum, (1980). 30,0 x 23,5 cm. Linnen met stofomslag (foto Boudewijn Neuteboom). 200 p. 1e druk. Omslag iets gekreukt.
€ 95
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cees Nooteboom en Simone Sassen op de Franse titel: ‘voor Lien,/ op haar 33ste jaar,/ [bloemetje] de leeftijd/ waarop normale mensen/ aan het kruis sterven,/ van de kinderen/ van de wijnrank,/ Cees en Simone/ Amsterdam 29.12.81’.

62. OPTOCHT ROTTERDAM Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche). (Rotterdam), zonder uitgever, 1872. 43 x 31 cm. Eenzijdig bedrukt in rood (kader) en blauw (tekst). Rechterbovenhoek beschadigd (hoekje afgescheurd), aan de randen wat gekreukt, enkele scheurtjes.
€ 95
* Parade ter viering van de 300ste verjaardag van de inname van Den Briel, een nationale feestdag die in heel Nederland tot festiviteiten leidde. ‘No. 6: Een tweewielige wagen, getrokken door een paar ossen, waarop een Druïde met offerblok, begeleid door twee Batavieren’, maar ook ‘No. 77: Het Nationaal Werklieden-verbond, met blazoen, banier, een wagen waarop schrijnwerkerswerkplaats, een wagen met karotten-trekkerij’. Deze affiche niet in de Nederlandse bibliotheken – daar is alleen een boekje van 12 pagina’s met min of meer dezelfde titel, in de KB en in Rotterdam.

63. (PIECK, Anton) Uitgebreid dossier rondom de televisiedocumentaire ‘Anton Pieck en zijn werk’. Multomap met 64 insteekmappen met typoscripten, handgeschreven aantekeningen, fotokopieën en originele foto’s.
€ 125
* Op 28 april 1980 zond de AVRO de documentaire ‘Anton Pieck en zijn werk’ uit ter gelegenheid van de 85e verjaardag van de kunstenaar, vervaardigd door Cinecentrum onder regie van Vivian Pieters.
De map begint met 18 pagina’s vroege plannen van journalist Boud van Doorn (in fotokopie), gevolgd door ontwerpscenario en synopsis: acht bladen origineel typoscript (van Wim Hazeu?). Voorts enkele bladen met handgeschreven aantekeningen over budget en met diverse ideeën. Verder allerlei papieren van producent Cinecentrum in fotokopie, waaronder het contract met de AVRO. Eén van de aardigste onderdelen vormt de collectie van 99 originele kleurenfoto’s met betrekking tot het maken van de documentaire.
Daarnaast is er aandacht voor (de opening) van de tentoonstelling ‘Anton Pieck 85′ in het Singermuseum in Laren, met een uitnodiging voor de opening, het (geheime) feestprogramma en vijf originele zwartwit-foto’s van de feestavond. Geen originele Pieckjes, maar een rijke en informatieve verzameling over hem.

64. POESIEALBUM Poesie. (Bibliofiele editie). (Zoeterwoude, De Uitvreter, 1996). Cahiersteek in omslag van nepkrokodillenleer met titeletiket. (16) p. Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt op verschillende papiersoorten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 18
* Schattige albumrijmpjes geïllustreerd met goudstrooisel en plakplaatjes.

65. REISALBUM NOORD-BRABANT Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen. Haaren, 1901. 19 bladen stevig papier in omslag. 24 x 19 cm. Eenzijdig beschreven, betekend in waterverf-kleuren en beplakt met kleine foto’s in door de art-nouveau en middeleeuwse handschriften geïnspireerde stijl. Blijkens een inscriptie op p. 2 als sinterklaascadeau aangeboden, mogelijk aan de ouders van een van de samenstellers. Omslag vooral op de rug wat versleten, hier en daar vlekkig.
€ 325
* Geheel getekend, zeer vermakelijk album ter herinnering aan reisjes van drie katholieke geestelijken, langgerokt, in de jaren 1900 en 1901. Voorin een kaart van de bezochte plaatsen: o.a. Moerdijk, Engelen, Den Bosch, Haren, Tilburg, Moergestel, Parijs en Lourdes. Getekend door H.W. van Enschot (1876-1945), later pastoor te Diessen. Bevat een vrolijke quasi-titelpagina ‘Zonnige dag te ‘s-Hertogenbosch, Leuke Uitgave van de Uitgeversmij El Trio’, met kleine maar duidelijke fotootjes van bezienswaardigheden van Den Bosch. Ook een fotoverslag van een vakantie in Langeweg en Moerdijk, van een verblijf in Parijs en in Lourdes en van het vertrek van een van de drie naar Noorwegen. Tenslotte een zelfportret van Henricus van Enschot als lid van het Sint Lucasgilde, het gilde van de kunstenaars. En Van Enschot was duidelijk een begaafd en geestig man. Maar waarschijnlijk heeft hij niet meer aan Sint Lucas geofferd na dit leuke art-nouveau-kunstenaarsboek.

67. ROLAND HOLST e.a., A. Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van de fotograaf. 1962. Met originele, aan Nico Wijnen geadresseerde envelop.
€ 50
* Genomen bij de viering van Bert Bakkers vijftigste verjaardag in het Haagse restaurant Chez Elisa: A. Roland Holst zit naast een oudere heer, terwijl Paul Rodenko, J.B. Charles, Gerrit Kamphuis en een ons onbekende doch breed glimlachende man met glas en sigaret staand converseren.

68. ROOS, S.H. de 1877 Veertien September 1942. (Amsterdam, Duwaer), oktober 1942. Tweemaal gevouwen blad grijs geschept papier met watermerk Meidoorn. Gezet uit de Meidoorn en twee initialen en gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Papierfout buiten de tekst (stukje afgescheurd).
€ 45
* Mooie dankkaart van de typograaf voor de degenen die de viering van zijn 65e geboortedag tot een ‘voor mij en de mijnen aangename herinnering’ hebben gemaakt: ‘Moge de fakkel der beschaving blijven lichten over een gelukkige samenleving’. Achterop het K-nummer van drukkerij Duwaer, die de beschikking had gekregen over de originele door De Roos ontworpen Meidoorn-letter, nadat de Heuvelpers was opgeheven.

69. SANDBERG, Willem Holland Festival ’69. Herbert von Karajan. (Omslagontwerp Sandberg). Amsterdam, Holland Festival, 1969. 28 x 21 cm. Geniet. 8 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
€ 15
* Fraai omslag van Willem Sandberg. Programma over de dirigent Herbert von Karajan.

70. SANDBERG, Willem – W.A. MOZART Holland Festival ’69. Amsterdam, Holland Festival, 1969. 28 x 21 cm. Geniet. 12 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
€ 20
* Fraai omslag van Willem Sandberg. Programma over Wolfgang Amadeus Mozart (‘mozart cyclus 3’) van het Holland Festival 1969.

71. SCHENDEL, Corinna van Handgeschreven ansichtkaart aan Adriaan van der Veen. 8,8 x 13,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Corinna’ en gedateerd ‘mercredi, 19-V-’37’. 10 regels tekst.
€ 20
* Arthur van Schendels dochter feliciteert Van der Veen in het Frans met zijn eerste boek. ‘Ça aussi nous le fêterons samedi le 29 chez moi’. De ansicht toont ‘La penisola da levante’, in Van Schendels woonplaats Sestri Levante – evenwel is de kaart in Amsterdam gepost.

72. SCHLESINGER, Stefan 40 jaar Trio. (Met originele enveloppe). Den Haag, Drukkerij Trio, 1938. 26 x 19 cm. 4 p. in stevig papieren omslag geplakt. Gedrukt in grijs, rood en zwart. Met bijbehorende, bedrukte enveloppe. 1e druk. Envelop aan de rand iets stoffig, verder mooi.
€ 65
* Prachtig luchthartig ontwerp van Stefan Schlesinger. Tekst over verleden, heden en toekomst van Drukkerij Trio, in rood en zwart gedrukt.

79. SERVICE FUNÈBRE Overlijdenskaart van Marie-Caroline Vermeerre, weduwe van Liévin-François De Keyser, overleden te Gent op 22 juni 1841. Gent, F. & E. Gyselynck, 1841. 25 x 20 cm. Zwarte kaart bedrukt in zilver met gotische fantasiekathedraal en rouwtekst. Zijkant niet helemaal vlak.
€ 125
* Spectaculaire ‘placard mortuaire à la cathédrale’. Liévin-François de Keyser (1761-1831) was advocaat en politicus te Aalst, later te Gent.

80. (SOEST, Pierre van). WAARSENBURG, Hans van de De wijn is een spotter. (Met een originele zeefdruk van Pierre van Soest). (Banholt, In de Bonnefant, 1996). Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage. Kreukje.
€ 32
* Onder het colofon in potlood gesigneerd door Van de Waarsenburg, Van Soest en drukker Hans van Eijk.

81. (SOUVENIR-ROOS). KLEDERDRACHT Rose de Costumes de Hollande. Hamburg, C. Adler, (Ca. 1860). 23 x 23 cm. Souvenirkaart die opengaat in waaiervorm met 14 grotere en 14 kleine kleurenlitho’s met typisch Nederlandse klederdrachten. Met de originele, versierde envelop (oudtijds met papier gerepareerd).
€ 175
* Charmant Victoriaans efemeer hebbedingetje voor de vroege toerist. Adler publiceerde een omvangrijke reeks van deze buitengewoon knap gemaakte souvenirrozen, meestal met bezienswaardigheden van Duitse steden.

82. (SPEIJERT VAN DER EIJK, S., Isaac DA COSTA e.a.) Gedichten ter gelegenheid van het verbroederingsfeest aan Leydens Hoogeschool op de 21. November 1818. [Leiden, zonder uitgever], 1818. Zonder omslag. 8 p. 1e druk. Uit convoluut. Buitenkant gevlekt.
€ 25
* Drie gedichten. Het eerste (in het Latijn) is van de voormalige rector magnificus Speijert van der Eijk (1771-1837), het tweede van ene J.d.K., het derde van de nog maar twintigjarige Da Costa.

83. STOKE, Melis (= Herman SALOMONSON) Revanche. Gedachten, uitgesproken tijdens het Captain’s Dinner a/b. van het M.S. ‘Marnix van St. Aldegonde’ der Stoomvaart Mij. ‘Nederland’, na een tocht door Noorsche fjorden. Noorwegen, Stoomvaart Maatschappij Nederland, 1933. 26 x 19 cm. Gevouwen blad Van Gelder’s geschept Posthoorn-papier. Met illustraties van J.A. Pollones.
€ 50
* Grappig gedicht over de Nederlandse toeristen als moderne Vikingen. Fragmenten ervan vonden hun weg naar verschillende Nederlandse en Nederlands-Indische kranten! Salomonson (1892-1942) trad in de jaren dertig vaker op om scheepsfeestjes met vrolijke rijmen op te luisteren. Twee van zijn romans spelen op zeeschepen. Jean Pollones (1882-1972) was een Amsterdamse, maar internationaal georiënteerde kunstenaar.

84. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1835 Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492. Leiden, Van der Paauw en Zoon, 1835. 19 x 36 cm. Herbonden in oblong halflinnen boekband. In 16 stukken opgeplakt op papier. Gevolgd door 6 prenten van L. Springer, voorstellende een burleske studentenparade, met de titels: ‘Hail Muse! &c. &c.’, ‘Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten’, ‘Publieke Promotie’, ‘Kwakzalverij’, ‘Bal bij Inteekening’ & ‘Deus nobis haec otia fecit’. Rugje ontbreekt, wat slijtagesporen. Eigenaarsstempel voorin. Prenten hier en daar roestig en met wat plekjes. Wellicht niet geheel compleet.
€ 175
* Curieus geheel, een beeldverslag van de studentenmaskerade van 1835 (een van de allereerste), en de satirische parade daarna.

85. STUDENTENMASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.). 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 195
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Programma van de maskerade. Leiden, Hazenberg, 1860. Op blauw papier. 16 p. 1e druk. Wat roest.

86. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1865 Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps, den 6den Junij 1865, ter viering van den 290sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool. Voorstellende de Intogt der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, Grave van Oostervant, op den 12den Augustus anno 1304. Ontworpen en op steen gebragt door den president der commissie J.D.C.C.W. baron de Constant Rebecque. Leiden, Jacs. Hazenberg Cornszoon, [1865]. Luxe fluwelen portfolio met goud- en blinddruk op voor- en achterkant (met het Nederlandse wapen in goud!). Oblong 29 x 37 cm. Leporello van 32 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 27,5 x 36,5 cm, ofwel één prent van 11,68 meter lang! Platten van glanzend wit moirépapier. Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.), in omslag van glanzend wit moirépapier. 1e druk. Voorkant iets verkleurd. Rug van het portfolio met lichte ouderdomssporen. Linten ontbreken. Van binnen zeer gaaf.
€ 395
* In de periode 1835-1890 werd er elke vijf jaar een kolossaal lange lithografische prent uitgegeven die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten hun lustrum vierden. Bijzonder aan deze prent (‘zestien Nederlandsche ellen lang’ volgens contemporaine publicaties) is dat zij werd vervaardigd én op de lithostenen overgezet door een student, de nog geen vierentwintigjarige Jan Daniel Cornelis Carel Willem baron de Constant Rebecque (1841-1893), die naast de gebruikelijke loopbaan van een heer van stand (gemeenteraadslid, intendant van de paleizen van koning Willem III, commandant van de ‘rustende schutterij’) een zeer verdienstelijk amateurschilder was. Gesigneerd op de laatste steen.
Dit exemplaar is niet zoals gebruikelijk in linnen, maar in donkerrood fluweel gebonden, dat prachtig versierd is in goud- en blinddruk. Deze verschijningsvorm was niet te vinden in de krantenadvertenties van de uitgever of in de Brinkman. Vanwege de prominente plaatsing van het Nederlandse wapen in rijke vergulding op de achterkant van de portfolio denk je aan een Oranje-connectie. En de optocht werd blijkens krantenberichten in persoon gadegeslagen door de prinsen Willem en Alexander van Oranje, de eerste zelfs vanuit het huis van Jan Daniel de Constant Rebecque. Maar dergelijke Oranjeconnecties zijn slechts veronderstellingen. Helaas is deze uitgave geheel zonder inscripties of boekbindersmerkjes.

87. STUDENTENMASKERADE LEIDEN 1875 Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1875]. Linnen portfolio met goud- en blinddruk, linten present. Oblong 28 x 36 cm. Leporello van 40 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 26 x 35 cm, ofwel één prent van 10,40 meter lang! Met bijbehorende losse toelichting op blauw papier (8 p.). 1e druk. De portfolio vertoont heel lichte gebruikssporen. Eerste blad los, enkele vouwen wat ingescheurd, hier en daar aan de randen wat vuil.
€ 295
* Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het driehonderdjarig bestaan van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.
Bijgevoegd: Nicolaas BEETS, Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche Hoogeschool. Uitgegeven ter opheldering van de maskerade. Leiden, P. van Santen, 1875. Ingenaaid. 16 p. 1e druk. Omslag iets verbleekt.
En: Programma van de maskerade. Leiden, Jac. Hazenberg Corns zoon, [1875]. Op paars papier. 16 p. 1e druk.
Tevens: Het derde eeuwfeest. Eene herinnering aan de Leidsche maskerades van vroeger en later. Leiden, A.W. Sijthoff, 1875. Origineel omslag. 60 p. Omslag los. Gebruikssporen.
Voorts: Een scoon liedt opt belegh ende ontset der stadt Leyden, mitsgaders op de triumfante incoempste van syn furstelijcke excellentie den Prince van Oraengien aldaer op ten 15 van bloymaent 1575, op ordonnantie van Borghemeisters ende die van den Gerechte gedicht door die Witte Acoleykens, onder de Spreucke: Liefd’ is ’t fondament. Op de wijse van den 3 Psalm. [Leiden, G.D.J. Schotel, 1875].
Tenslotte: Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum L.S. Verklaring van lidmaatschap van het Leidsch Studentencorps voor Jacobus Frans Antoine Mellink (1856-1926), later leraar biologie aan de H.B.S. in Leiden. Met twee lakzegels en handtekeningen van Karel Polano (1852-1911), Jacobus Kappeyne van de Copello (1854-1920), W.K.L. van Walree, W.P. Hubert en E. Baak. Geheel in het Latijn. Aan de randen versleten.
Mooi ensemble met de toelichting op blauw papier en vier zeldzame contemporaine publicaties over de jubileummaskerade.

88. SWARTH, Hélène Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929. Amsterdam-Sloterdijk, Wereldbibliotheek, 1929. Ingenaaid. 140 p. Gedrukt in blauw en zwart in een beperkte, genummerde oplage. 1e druk. Omslag aan weerszijden geplastificeerd en licht verbruind. Naam op titelpagina.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Frits Pijl en Gertie Bergwerf/ van/ Hélène Swarth/ Den Haag 9 December 1932’. Frits Pijl, pseudoniem van J. Slikboer (1913-1992), is de eerste Nederlandse vertaler van Rubáiyát rechtstreeks uit het Perzisch.

89. TAUENTZIEN-PALAST BERLIN 10 kaarten met uitnodigingen voor films, alle ontworpen door Karl MICHEL. Ca. 15 x 12 cm, gedrukt op verschillende soorten papier. Alle eenzijdig in één kleur bedrukt. Zeer gaaf.
€ 80
* Over de films Das Brautomobil (oorspronkelijk ‘Taxi! Taxi!’), Eheketten, Hingabe (‘Surrender’), Eine kleine Freundin braucht ein jeder Mann, Der Landarzt, Plüsch und Plümowsky, Spanisches Blut, Wie werde ich Filmstar?, Der Zigeunerbaron, Zwei unter Himmelszelt en 1 + 1 = 3. Prachtige typografie, die aan Stefan Schlesinger doet denken.

90. TAUENTZIEN-PALAST BERLIN 10 Film-Einladungskarten, alle entworfen von Karl MICHEL, für Uraufführungen zu Filmen im Tauentzien-Palast, 1925-1927. Ca. 15 x 12 cm, gedruckt auf verschiedenen Papiersorten. Etwa 1925-1927. Alles einseitig, einfarbig bedruckt. Wie neu.
€ 80
* Über die Filme Kaufhaus Pleite, Neue Lausbubenstreiche, Goldrausch (Chaplin), Spanisches Blut (besser bekannt als The Sea Tiger aus 1927, heute ein verlorener Film), Die Gefangene des Scheik, Der Mann mit dem 100 PS, Die elf Teufel (über Fussball), Alles Schwindel u.A. Schöne Typografie von Karl Michel (1885-1966).

91. TERGAST, Nes Handgeschreven briefkaart aan ‘Beste Jan [= Gerard den Brabander]’. 8,9 x 13,2 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Nes’ en gedateerd ”s Gravenhage, 4.VII ’40’. 14 regels tekst.
€ 15
* Felicitatiekaart: ‘Ik meen te weten, dat je heden jarig bent […] Wegens geldgebrek kan ik tegenwoordig maar uiterst sporadisch naar A’dam komen. Een heel klein festijntje zal er dus bij in schieten’. N.B. Den Brabander (pseudoniem van Jan G. Jofriet) werd 40 op 3 juli 1940, een dag eerder dus.

92. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 18
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.

93. TIMMERMANS, Felix. (DIJKSTRA, Johan) Ha! Is mij dat een feest. (Groningen, De Vier Seizoenen, 2002). Leporello. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op verschillende soorten papier in een oplage van 100 en enige exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 100
* Brief in facsimile van Timmermans aan uitgever Noordhoff over Dijkstra’s houtsneden voor Het boek van Trijntje Soldaats (1928). Met een (verkleinde) reproductie van een houtsnede van Dijkstra.
Dit is één van de (volgens een mondelinge mededeling van de uitgever) slechts negen luxe-exemplaren, ingenaaid in een ORIGINELE PROEFPAGINA uit het in 1928 door H.N. Werkman gedrukte Het boek van Trijntje Soldaats. Dat het een proefpagina betreft is te zien aan het feit dat er geen andere naaigaatjes zijn dan de drie waarmee Ha! Is mij dat een feest in het proefblad is genaaid én aan het feit dat maar éen kant van het blad bedrukt is: met het begin van de eerste vertelling (over grootoog en kleinoog, met een originele houtsnede van Johan Dijkstra in de vorm van een fraaie, versierde initiaal) en met pagina 16, het einde van een vertelling met een houtgesneden sluitvignet met kleurendruk in rood.

94. (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). The Revd Dr John TRUSLER The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788). (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Cambridge, University Press, 1932. Linnen. 76 p. Wat roest.
€ 20
* Boekje over het aansnijden van vlees en vis, met op het voorste schutblad een handgeschreven opdracht van J.W.F. (Jobs) Werumeus Buning: ‘Voor Jan,/ van Jobs/ 12 Januari 1933’.

95. (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). Jac. van der STER Al pratend en etend met Werumeus Buning. In: Bouquet. Afl. 7 (1957). Geniet. 24 p. Geïllustreerd.
€ 15
* Reclametijdschrift over eten en drinken, met bijdragen van o.a. Wina Born, Anne H. Mulder en een gedicht van Weruméus Buning. Met een los bijgevoegde prijslijst van wijnhandel Apollo.

96. WHITELEY, James Gustavus The enthronement of Her Majesty Queen Wilhelmina. Zonder plaats, eigen beheer, 1899. Herbonden in linnen. (2), 18 p. Op geschept papier gedrukt. 1e druk. Met stempels: verwijderd uit de bibliotheek van de Dr. Abraham Kuyperstichting.
€ 25
* De ceremonie door Amerikaanse ogen. Whiteley (1866-1947) was een Amerikaanse bankier en diplomaat die het later zou opnemen voor de activiteiten van koning Leopold II in Kongo.

97. WILHELMINA, Koningin Dat ik zal wederkeeren. Een overzicht van het historisch bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden aan het Dominion van Canada en de Vereenigde Staten van Amerika, van 18 juni tot 26 augustus 1942. [New York, Amerikaansche Regeerings Voorlichtingsdienst], 1942. Versierd oranje marokijn. Goud rondom. Geïllustreerd. 1e druk. Band iets gevlekt en aan de achterkant in de buurt van de rug wat geschaafd.
€ 95
* Uitgegeven op initiatief van de Voorlichtingsdienst en Amerikaanse zakenlieden, van wie Thomas J. Watson een kort voorwoord schreef. Met talloze naamsverwijzingen naar Nederlanders en Amerikanen die zich in de Verenigde Staten voor Nederland hebben ingezet.
Dit is een bijzonder exemplaar gebonden in oranje marokijn, met op de voorkant in blauw gedrukt een kaart van Nederland onder een ingelegd, in blauw en oranje op wit papier gedrukt wapen van Nederland. Onder de kaart staat de titel van het boek in een gotisch type. Achterop een kaart van de West en de Oost! Mogelijk een uitgeversband, gezien de bestempeling – de cliché’s moeten kostbaar zijn geweest. De boekband is bescheiden op een van de laatste schutbladen voorzien van een blindstempel: ‘Launder/ New York’. Het betreft hier de in Engeland geboren handboekbinder Alfred W. Launder (1867-1952), die vanaf 1929 de binder was van het Metropolitan Museum of Arts in New York, een man met grote naam in de Amerikaanse boekbinderswereld van zijn tijd.

98. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. Muller 7344.

99. WILLEM III, Koning Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). 1. Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
€ 120
* Drie grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol goudgerand Oranjegevoel!

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 641.998 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: