antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Children’s books & Populair

Aanwinsten 1-12

Kinderboeken 1-45

Reclame, Plaatjesboeken voor kinderen 1-11


NEW – NIEUW – NOUVELLES – NEU – YENI – ថ្មី

1. (GREENAWAY, Kate). VRIES, Jeronimo de Vroolijk en oolijk. Twee en dertig platen met bijschriften van Jo. de Vries. Haarlem, I. de Haan, [1882]. 24 x 19 cm. Halflinnen met kartonnen platten, waarop aan beide kanten dezelfde lithografische afbeelding/ titel. (32) p. Op alle pagina’s kleurenlitho’s van Kate Greenaway. Gedrukt bij Emrik & Binger. 1e druk. Voorplat wat verbruind. Boekblok bijna los in de band, maar verder in goede staat en onbeklad.
€ 120
* Schitterend boekje voor kleine kinderen met de plaatjes van Kate Greenaway, maar zonder vermelding van haar naam. Jo. de Vries is de vaste presentatie van zijn naam door de doopsgezinde predikant Jeronimo de Vries (1838-1915), een echte veelschrijver en o.a. redacteur van het gezinstijdschrift Eigen Haard.

2. PRIJSBOEK Frederik en zijn bijbeltekst, of De kleine weglooper. Eene ware gebeurtenis. Uit het Engelsch vertaald. Amsterdam, H. de Hoogh, (ca. 1865). 16 x 12 cm. Originele linnen band met goud- en blindstempel. Met 3 getinte, handgekleurde litho’s van J.J. Sleijser. 1e druk. Band wat grijs geworden. Enkele vlekjes en wat papierschade.
€ 35
* Met handgeschreven prijs: ‘Aan Jentje P. Sinnema wordt dit boekje volgaarne vereerd door zijnen onderwijzer wegens uitmuntend gedrag en betoonde vlijt als leerling op de Openbare school te Beers. De Hoofdonderwijzer aldaar G.S. Bijlsma. Beers [Friesland], 3 April 1868.’
Aandoenlijk boek over een wegloper die teruggevonden wordt.

3. (PRINSEN, P.J.) Jakob en zijne speelmakkers, een nuttig en aangenaam leesgeschenk voor kinderen tot opscherping der schranderheid. Amsterdam, B. Koene, (ca. 1815). Oorspronkelijk oranjekleurig karton, typografisch bedrukt aan beide kanten. 64 p. Met handgekleurde houtgravures. 2e druk. Wat gekreukt, maar in goede staat.
€ 140
* Gevarieerd, aardig kinderboek met ‘Raadsels’ (achterin de oplossingen), ‘Snedige Voorstellen’ en ‘Geschiedenissen der Vogelen’. Die laatste zijn geïlustreerd met maar liefst tien mooie handgekleurde plaatjes op aparte, wat kleinere bladen.
Voorin is een schoolprijs geplakt van de Stads-Burgerschool te Haarlem voor Gehoorzaamheid en Vlijt aan Bernard Serné, met originele handtekeningen van de schoolbestuurders P.J. Prinsen en M.N.(?) Beets. De eerste is de bekende onderwijzer en schrijver van vele schoolboeken Pieter Prinsen (1777-1854), de tweede een vooraanstaand apotheker, onderwijsopziener en de vader van Nicolaas Beets (1789-1869). Saakes 6 (1815), p. 160.

4. SCHMID, Chr. (OLDEBOORN & VEENDAM) De citroenhandelaar, of het einde van eenen woekeraar. Een verhaal voor de jeugd, naar het Hoogduitsch. Gouda, G.B. van Goor, (ca. 1860). 16 x 10 cm. Karton. 36 p. Met twee handgekleurde lithografieën. 2de druk. Naaisel los, omslag versleten, maar beide kanten zijn present en in groen typografisch bedrukt. Wat vlekjes. Met geschenk-inscriptie ‘Aan Jacob F. de Zee van Ds. K. Schuiling’, handtekening van F.J. de Zee en eigendomsstempels ‘F.Jac. de Zee/ Buitenpost’.
€ 65
* Hard verhaal, waarin een schuldeiser een boer zijn geld af wil nemen, omdat hij diens dochter niet huwen mag. Dat loopt bliksems slecht af. Vertaling van Der Zitronenhändler, oder Ende eines Wucherers (1850), van de immens populaire schrijver van stichtelijke jeugdboeken, kanunnik Christoph von Schmid (1768-1854).
Ds. Klaas Schuiling (1831-1907) was langdurig doopsgezind predikant te Oldeboorn in Friesland, waar Fokke Jacobs de Zee (1874-1950) opgroeide. De Zee was van 1921-1939 de voortvarende burgemeester van Veendam; ook publiceerde hij gedichten in het Fries, o.a. de bundels Langstme en Tiidsankjes.

5. BRUNA, Dick De klok van Nijntje. Met tekeningen van Dick Bruna. (Houten, Unieboek-De Cocon, 1992). 21 x 21 cm. Original stiff wrappers. (24) p. Illustrated by Dick Bruna. Text written with Francine OOMEN. With foldout clock at the end. 1st edition. A little edgewear and an edge bump, little child scribble on lower cover.
€ 25
* “Miffy’s clock”.

6. BROMET, M.S. (uitgever) Het bordje kersen. Mijn bibliotheek No. 14. Amsterdam, M.S. Bromet, (ca. 1875). 10,5 x 7 cm. Gevouwen paars papier. 8 p. Voorop een prentje. Wat verfomfaaid.
€ 25
* Klein christelijk kinderboekje van Meier Salomon Bromet (1839-1905), een Surinaamse jood die zich al vroeg tot het christendom bekeerde en het evangelie ging prediken, eerst in Engeland, dan in Amsterdam en tenslotte in Suriname. Dit is een van de resultaten: een lief stichtelijk boekje uit Bromets Amsterdamse jaren. Niet in Worldcat.

7. KINDERBOEK Shirley Temple. Zonder plaats of uitgever, ca. 1935. 22 x 16 cm. Omslag en centerpagina in rood en blauw gedrukt, binnenwerk verder in zwart. Buitenkant vlekkig, rugje ingescheurd.
€ 20
* Vrolijk kinderboekje met zes aan de beroemde kindster Shirley Temple gewijde rijmpjes bij leuke (Amerikaanse) tekeningen.

8. LOUWERSE, P. Heipaal, Langs twee wegen, Toch gelukkig. (3 soortgelijke boekjes). Schoonhoven, S. & W.N. van Nooten, [1901]. Drie deeltjes. Ingenaaid. Elk met geïllustreerd serieomslag, 16 p. en één kleurenlitho binnenin. Op alle drie de boekjes heeft een jong kind op de rand van het omslag met potlood meerdere malen zijn naam geschreven (Jan Elshout – geboren in 1894).
€ 20

9. SAILLET. Alexandre de God waakt over de Goeden. Vrij gevolgd naar het Fransch benevens oorspronkelijke Nederlandsche verhalen. Met Platen Leiden, Trap, [1849]. 16 x 12 cm. Uitgeverskarton. 96 p. Met 5 handgekleurde lithografieën. 1e druk. Band wat gevlekt, iets los, voorin sporen van reparatie.
€ 65
* Schitterende, fijnzinnige litho’s. Interessant met het uitgeverskarton met bedrukte voor- en achterkant.

10. VLIEGERS Zie ze vliegen… met Bührmann-Ubbens papier. Zutphen, Bührman-Ubbens, 1997. 28 x 16 cm. Ingenaaid met flappen. 48 p. Geheel in kleur uitgevoerd. Tekst van John Frijters, tekeningen van Theo Korthals Altes. 1e druk. Met aanbiedingsbrief en gekleurde proefvelletjes.
€ 20
* Voor groot en klein: hoe maak je papieren vliegers? Kraakhelder uitgelegd in dit reclameboek van een papiergroothandel – volwassenen worden toegesproken in de tekst, en kinderen in de vrolijke plaatjes. Uit de collectie van Huib van Krimpen.

11. MÉRODE, Willem de. Als: Henri HOOGLANDT Mondje gauw. Met illustraties van Jan Franse. Arnhem, H. ten Brink, [1923]. Halflinnen met tekening van Jan Franse. 56 p. 2e druk. Goed exemplaar. Eigenaarsstempeltje van Willy de Winter uit Rotterdam.
€ 35
* Fijne kinderpsychologie. ‘Henri Hooglandt’ is een van de pseudoniemen van schoolmeester Willem E. Keuning, beter bekend als ‘Willem de Mérode’. Moeilijk te vinden zondagsschoolboekje.

12. CHICKEN LITTLE De geschiedenis van Hennekepen. Utrecht, W. de Haan, [1920]. 30 x 23 cm. Original cloth-backed wrappers. 8 leaves incl. cover, all printed on one side only with a large drawing incorporating text in Dutch. Printed in blue, red and black. 1st edition. Some foxing. Childish scribble on obverse.
€ 75
* Nice adaptation of the Chicken Little story, translated into (funny) Dutch and with illustrations that were probably derived from an American original of the early 20th century (it kept the words ‘King’ and ‘Palace’ in the drawings).


1. (ABC BOOK). GÉRARDIN, G. ABC des Ecoliers. Paris, G. Gérardin, (ca. 1900). 19 x 13 cm. Original illustrated wrappers. 16 p. Spine worn. Pages stained.
€ 30
* From Acrobate to Zèbre. Mediocre copy of a very rare French ABC book for schoolboys and -girls. Not in Worldcat.

2. (ABC-boek). VANDÉ, Dick Het vrolijk ABC gerijmd en getekend. Den Haag, Van der Horst, [1946]. 24 x 12 cm. Geniet. 16 p. Geïllustreerd in kleuren. 1e druk. In uitstekende conditie.
€ 30

3. (ABC-boek). WOLTMAN, Cees Het nieuwe ABC-boek. Zonder plaats, BAC, [1944]. 19 x 18 cm. Gedecoreerd karton. 12 p. Geïllustreerd in kleuren. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 50
* Voor kinderen om het ABC te leren, klokkijken en rekenen. K-nummer van drukkerij Senefelder. Bijgevoegd: A is een aapje. Over ABC-boeken. Amsterdam, Querido 1995 (160 p.).

4. (ABC RAG BOOK). LECOULTRE, M. Aeroplane. L’Album-toile français No. 65. (Printed on cloth). Paris, Hachette, about 1920. 21,5 x 19 cm. 8 leaves of cotton bound as a block book. A bit worn, some brown spots.
€ 65
* ABC in French for children: Canard, Diable, Grenouille, Jouets, Quai, Uniforme, Xérès, Yvonne, Zoulou.

5. ALPHEN, Hieronymus van Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet. Utrecht, J.G. van Terveen, 1835. Ingenaaid met bruin papieren omslag. VI, 114 p. Vignet op titel van twee lezende kinderen. 1e druk. Omslag op de rug beschadigd.
€ 35
* ”Groß und schön, wie Blut so roth…’ (uit ‘Der Apfelbaum’).

6. [BANNERMAN, Helen] The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo. London, James Nisbet & Co., (about 1905). 13 x 9 cm. Cloth-backed boards (rebound using most of the first binding). 144 p. printed on one side only. With 72 illustrations in colors by the author. 25th thousand. Backstrip and flyleaves are recent. On the (worn) cover boards an oval illustration was pasted showing Quibba in his snake-held basket.
€ 35
* Pretty well-restored early British edition of this famous sequel to Little Black Sambo, about the perilous and heroic adventures of stereotypical children from British India, written by a kind-hearted Scotswoman living in Tamil Nadu. Her naive illustrations lend a loving flavour to the adventure story. This book was first published in 1902 and became hugely popular, like its counterparts, before plummeting into the abyss of racism. Published without the author’s name.

7. BRUNA, Dick Telboek 2. 13-24. (Nijntje/ Miffy Signed). Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1972). Original boards. (28) p. In Dutch. Illustrated. Lower cover a bit scratched, faint trace of price sticker, otherwise fine.
€ 500
* With handwritten, signed dedication by the author and illustrator, Dick Bruna: ‘Voor Lotte, Dick Bruna’. Handwritten dedications by Dick Bruna are scarce! = Miffy Inscribed = ディック・ブルーナのサイン入り

8. BRUNA, Dick Nijntje op de fiets. (Inscribed by Dick Bruna). Amsterdam, De Harmonie, (1982). Original boards. (28) p. Illustrated by Dick Bruna. Small rubber stamp on title. ‘This book belongs to [childish ballpoint script] joost’.
€ 400
* Copy with handwritten, signed dedication by Dick Bruna opposite the title page: ‘Voor Joost, Dick Bruna’. Dedications by Dick Bruna are scarce! = Miffy Signed = ディック・ブルーナのサイン入り

9. BURNETT, Frances Hodgson De kleine Lord. Uit het Engelsch. Arnhem, K. van de Zande, 1891. Versierd en verguld linnen. (8), 304 p. Geïllustreerd. 3e druk. Driehoekje van eerste schutblad ontbreekt. Scheefgelezen, wat vlekjes.
€ 20
* Goed exemplaar van deze klassieke kinderroman met op de voorkant de kleine Lord en zijn trouwe hond.

10. BURNETT, Frances Hodgson (&) ADRIANA (=Bertha BEHRENS Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle. Amsterdam, Holdert & Co., 1890. Versierd linnen. 260; 64 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 22
* Twee verschillende jeugdboeken in één fraai geïllustreerde boekband van binder J. Giltay en Zoon te Dordrecht. Vertaling van Dolly. A love story (1877), van de schrijfster van De Kleine Lord. ‘Adriana’ is het pseudoniem van Bertha Behrens.

11. FABRÈS, Oscar, & Alice FABRÈS Anne and Maryke. Holidays in Holland. Philadelphia-Toronto, John C. Winston Co., 1947. 26 x 21 cm. Gedecoreerd linnen. 96 p. Tekeningen van Oscar Fabrès. 1e druk. Op het schutblad exlibris van Helen C.L. Veder. Met voorin geschreven ‘Gekregen van de/ schrijfster/ April 1971′. Achterin zijn de foto’s van de auteurs uit het stofomslag ingeplakt.
€ 25
* Een autobiografisch kinderboek vol heimwee van Alice (eigenlijk Alida) Fabrès-Overduin (1889-1972), die met haar echtgenoot in 1940 naar Amerika gevlucht was. Met haar zuster Anna (1887-1937) groeide ze op in het Noord-Hollandse dorpje Wieringerwaard, waar haar vader dorpsdokter was. Inliggend een doorslag van een overgetypte brief van de schilder Langston Moffett, die vol lof is over het boek.

12. GOLDSTEIN, Judith S. Barney’s Book: Letters from Barney J. to Deborah. (Inscribed by Goldstein). Mt. Desert, Somes Pond Press, 2013. Original wrappers (with a nice picture of the daughter and the canine autor of the letters). 68 p. Extended reprint.
€ 35
* Inscribed and signed by Judith S. Goldstein (a historian): ‘To Freida/ With affection.’ Brilliant book of letters by a little pet dog to its owner.

12 a. GOLDSTEIN, Judith S. From Barney J. to Deborah. Letters to a Daughter. (Inscribed by Goldstein). Somesville, Somes Pond Press, 1992. Oblong 15 x 23 cm. Original wrappers (with a nice picture of the daughter looking at the canine author of the book). 40 p. 1st edition.
€ 35
* Inscribed and signed by Judith S. Goldstein: ‘October, 1998/ To Freida:/ With the pleasure/ of sharing.’ Brilliant little book of letters by a small pet dog to its young owner.

13. GREENAWAY, Kate A Day in a Child’s Life. Illustrated by Kate Greenaway. Music by Myles B. Foster (Organist of the Foundling Hospital). Engraved and printed by Edmund Evans. London, Routledge & Sons, [1881]. Halflinnen met versierde papieren platten en afgeschuinde randen. Grasgroene schutbladen. 32 p. Liedjes met notenschrift, geheel in kleuren geïllustreerd met afbeeldingen van kleine kinderen en bloemen. 1e druk. Band wat gevlekt, slijtage aan de rug en randen. Voorkneep ligt iets open. Wat roestvlekjes binnenin, maar in heel acceptabele staat.
€ 75
* Aandoenlijke prenten en heerlijke, bloemrijke sierkaders bij liedjes van o.a. Herrick, Myles Birket Foster zelf en Kingsley.

14. HAARMAN, H.J. De strijd om het geluidloze vliegtuig. Rijswijk, V.A. Kramers, [1942]. Gedecoreerd linnen. 208 p. Bandtekening en illustraties Iep Valkema. 1e druk. Band wat geschaafd, enkele katernen wat los, enkele teruggezet met plakband.
€ 40
* Voorin een handgeschreven, gesigneerde opdracht uit 1942 van de auteur Henk Haarman (1914-1956) aan Ben van Bohemen ‘Met veel prettige herinneringen aan onze gemeenschappelijke Loosduinse Tijd’. Mogelijk hadden zij les gegeven aan dezelfde school: beiden waren onderwijzer van beroep.

15. HAARMAN, H.J. De strijd om het televisiegeheim. Rijswijk, V.A. Kramers, [1953]. Linnen met stofomslag. 208 p. Omslag en illustraties Iep Valkema. 2e druk. Keurig.
€ 20
* Henk Haarman (1914-1956), onderwijzer uit Deventer, later in Den Haag, schreef dertien jongensboeken, waarvan er veel beginnen met ‘De strijd’, en meestal hebben ze dezelfde jeugdige hoofdpersonen: Klaas, Wim en Henry. Ze werden van pakkende stofomslagen voorzien door Iep Valkema (schuilnaam van de glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996), aanvankelijk tekenleraar). Opvallend zijn ook de getekende initialen.

16. HAARMAN, H.J. De strijd om de TT. Rijswijk, V.A. Kramers, [1950]. Linnen met stofomslag. 208 p. Omslag en illustraties Iep Valkema. 2e druk. Keurig.
€ 20
* Motoren, Assen, spanning en avontuur! Motoren ook in de getekende initialen. Henk Haarman (1914-1956), onderwijzer uit Deventer, later in Den Haag, schreef dertien jongensboeken, waarvan er veel beginnen met ‘De strijd’, en meestal hebben ze dezelfde jeugdige hoofdpersonen: Klaas, Wim en Henry. Ze werden van pakkende stofomslagen voorzien door Iep Valkema (schuilnaam van de glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996), aanvankelijk tekenleraar). Opvallend zijn ook de getekende initialen.

17. HAMAKER-WILLINK, A. De Neger-Jongetjes. Utrecht, Bruna, (ca. 1943). Genaaid met lint. 10 p. Gedrukt in geel en blauw. 1e druk. Wat gevlekt. L voorop geschreven.
€ 25
* Achterop staat het K-nummer 2347 = drukkerij Van Boekhoven, Utrecht.

18. (HANDGESCHREVEN). VISSER, Trude Prinses Goudhaartje. Poeziealbum met bloemetje voorop. 19 x 13 cm. 8 p. beschreven, ca. 40 blanco. Lichte randslijtage, papier wat verbruind.
€ 40
* ‘Hier heel ver bij jullie vandaan. Daar kunnen jullie nooit komen. Woonde een heel rijke prinses. Zij was de prinses van de kaboutertjes.’ Kinderlijk verhaaltje van zes bladzijden met tekeningen, geschreven door ‘Trude Visser 1943 5 Januari. oud 9 jaar.’ Een bladzijde verder staat nog een gedichtje over ‘Mijn zusje Joke’. Er is een goede fee en een boze heks, maar met de laatste loopt het slecht af: ‘Gij word deze nacht een dode muis’. Aandoenlijk!

20. HEY, Wilhelm Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange. Hamburg, Friedrich Perthes, (etwa 1834). 8vo. Illustrierter Originalpappband. (2), 50 einseitig bedruckte Blätter, 40 S. (Anhang). OPappband berieben und bestossen, an einer Seite lose vom Einband, erste Seiten braunfleckig, andere S. vereinzelt stockfleckig.
€ 35
* Frühe Auflage (1834), von diesem in 1833 ersterschienenen überaus beliebten Fabelbuch. Mit 50 schönen Holzstichen von Otto Speckter. Buchblock tlw. lose. Wir schicken Ihnen gerne Scans.

21. HOEKSTRA, Han G. Appeltjes van Oranje. Silhouetten: Frans ter Gast. Leiden, Sijthoff, 1948. Oblong 16 x 21 cm. Gedecoreerd karton. (48) p. 1e druk. Teer rugje wat beschadigd, randen iets versleten.
€ 16
* Leuke kindergedichtjes en silhouetten met als thema het Oranjehuis en de Nederlandse geschiedenis, waarbij de Tweede Wereldoorlog niet wordt vergeten.

23. KIEVIET, C. Joh. Ab en z’n vrienden. Een verhaal voor jongens. Met illustraties van Johan Sluyters. Amersfoort, Valkhoff & Co., [1906]. Versierd linnen. 224 p. 2e druk. Rug iets vervaagd, heel kleine foutjes, maar verder een prachtig exemplaar.
€ 25
* Deze tweede druk is mooier uitgegeven dan de eerste van 1903. Omslagtekening, vier illustraties op kunstdrukpapier en kleinere tekeningen in de tekst, alle van Jan Sluijters. Met 7 pagina’s uitgeversreclame achterin. Vraag ook naar onze andere boeken van Kieviet.

24. KIEVIET, C. Johan Nog niet te laat. Een verhaal. Heusden, L.J. Veerman, [1900?]. Halflinnen met geïllustreerde voor- en achterkant. 96 p. Geïllustreerd. Uitgeversreclame op de schutbladen. 2e druk. Heel lichte slijtage aan de randen, naam op titel (‘P.J. van Alphen’).
€ 35
* Opmerkelijke bandtekening in chromolitho met reclame voor de Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd onder redactie van J. Stamperius, waarop maar liefst 16 boektitels met een kleine tekening zijn weergegeven en op de achterkant een afbeelding van de gewonnen ‘Hoogste Onderscheiding/ Grand Prix’ van de Wereldtentoonstelling van Parijs (1900).

25 a. (KINDERBOEKENWEEK). Harm de JONGE Zestig spiegels. Tekeningen Martijn van der Linden (Luxe-editie). [Amsterdam], (CPNB, 2014). Linnen met stofomslag en leeslint. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 60
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie van het Kinderboekenweekgeschenk 2014. Relatiegeschenk, niet in de handel.

25 b. (KINDERBOEKENWEEK). Simon van der GEEST Per ongelukt! Met tekeningen van Karst-Janneke Rogaar (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, 2015. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk.
€ 60
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie van het Kinderboekenweekgeschenk 2015. Relatiegeschenk, niet in de handel.

25 c. (KINDERBOEKENWEEK). Tosca MENTEN Het Akropolis Genootschap en de slag om bladzijde 37. Tekeningen Elly Hees (Luxe-editie). [Amsterdam], (CPNB, 2012). Linnen met stofomslag en leeslint. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 60
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie van het Kinderboekenweekgeschenk 2012. Dit exemplaar bleef ongenummerd. Relatiegeschenk, niet in de handel.
Wat heeft dit boek een sterke titel, wie is er nu niet benieuwd naar de Slag om bladzijde 37! Applaus!
Tosca Menten is trouwens de schrijfster van De wraak van Knor. De bijbehorende animatiefilm Knor won onlangs drie Gouden Kalveren.

25 d. (KINDERBOEKENWEEK). Joke van LEEUWEN Het weer en de tijd. (Met tekeningen van Joke van Leeuwen). (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, 1993. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 60
* Eén van de circa 100 luxe-exemplaren van het Kinderboekenweekgeschenk 1993, gebonden in linnen met stofomslag. Relatiegeschenk, niet in de handel.

26. (LOOY, Rein van). VISSER, Herm. Loek’s filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy. Amsterdam, Holkema & Warendorf, [1935]. Versierd linnen (Rein van Looy). 244 p. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Fraaie bandtekening in rood, zwart en blauw met een oranje toefje voor het kapsel van Loek. Op de achtergrond een filmprojector en -operator. Een leuk boek voor ‘oudere meisjes’.

27. MARSCHAK, S. / W. LEBEDEW IJsco. Den Haag, De Baanbreker-Servire, [1931]. 29.5 x 21.5 cm. Original illustrated wrappers. 12 p. incl. covers. 1st edition. A bit browned, some small marginal creases and tears, ghost of an old price ticket, otherwise in very good condition.
€ 375
* Fantastic modernist illustrations for this simple children’s book about eating ice cream. From the Russian.

28. (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (samensteller) Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te ‘s-Gravenhage. Serie II. (Den Haag, eigen beheer, 1932). Ingenaaid. Met 32 originele linosneden, alle beschermd met vloeiblaadjes. Voorwoord op binnenzijde omslag.Achterin een tabel met de titel van de linosneden en de leeftijd van de leerling, maar zonder de naam. 1e druk. Rugje aan kop en voet iets ingescheurd, ook zijscheurtje aan de achterkant. Overstekende randen iets verbleekt, vage vochtvlek voorop.
€ 350
* De figuur Mickey Mouse werd door Walt Disney in 1928 ontworpen, maar begon pas in 1931 ook in Nederland beroemd te worden. Piet Bulthuis (1898-1988), een graficus en leraar tekenen te Kijkduin, liet zijn leerlingen linosneden maken die jaarlijks in kleine oplage gebundeld werden. Dit is de tweede bundeling, maar de eerste waarin de groeiende populariteit van Mickey Mouse blijkt: drie linosneden, waaronder die op het omslag, zijn afbeeldingen van Mickey Mouse, gemaakt door kinderen van 11, 15 en 17 jaar. ‘De meeste onderwerpen werden zelf gekozen, een enkele maal wel eens opgegeven’. In die laatste categorie vallen wellicht de wajangpoppen en vogelverschrikkers, die hier in meervoud te vinden zijn. ‘In dit boekje komen behalve meer geslaagde, ook gebrekkiger uitingen voor’ om een volledig beeld te kunnen geven. Maar ook de andere linosneden zijn niet te versmaden, in dit mooie en uiterst zeldzame boek, dat natuurlijk te vergelijken is met de linoboekjes van die andere tekenleraar, Jan G. Jordens, en gedrukt door Werkman. == Early Mickey Mouse depictions in linocut by Dutch children (11, 15 and 17 years old) in a rare school presentation book of original linocuts.

29. MILNE, A.A. Now we are six. With decorations by Ernest H. Shepard. London, Methuen, 1929. Original gilt leather. (8), 104 p. Richly illustrated. All edges gilt. Fourth edition. Spine slightly worn at top and foot, a few tiny flakes. No discoloring! Owner’s inscription ‘C.M. Thompson’ on first flyleaf.
€ 65
* Very good copy of the deluxe binding in fine, soft tawny leather, with 5 humorous depictions of Christopher Robin on the spine. On the upper cover the author’s gilt initials in a chocolate brown decoration.

29 a. MILNE, A.A. When we were very young. With decorations by Ernest H. Shepard. London, Methuen, 1925. Original gilt cloth. xii, 104 p. 11th edition. Reading slant. Spine slightly worn along the edges. Grey stain on lower cover (see picture). Old owner’s inscription “Albertine van Wulfften Palthe” dated 1926 on first flyleaf.
€ 25
* Attractively gilt blue cloth binding.

30. (MOVABLE BOOKS). INTROVA Introva Draaiboek. (Children’s book with movable parts). Amsterdam, Introva, 1950s. Oblong 17 x 24 cm. Original wrappers. 6 leaves cut in horizontal thirds to show various characters. In colors. Cover a bit worn and stained.
€ 35
* No artist mentioned, but it was made by Cees van de Weert of Toonder Studios. Introva was a Dutch publisher of toddler’s books, toys and Fröbel material. Very attractive detailed drawings with 1950s people clichés.

31. PERCY, Gilbert Piccalilli. Illustrated by George Thomas & T.R. Macquoid. London, Sampson Low Son and Co., 1862. Gilt and blindstamped blue cloth, decorated with a spider in a cobweb surrounded by branches dotted with lizards, a frog and a bat. Lower cover blindstamped only with intricate decoration. (2), 110 p. All edges gilt. 13 illustrations, all [wood-]engraved by Edmund Evans. First edition. Binding rather worn: top of spine damaged, worn at the tail. Corners bumped. Some wear and slight stains.
€ 20
* Rare childrens’s book in mediocre condition, but with very delicate and intimate illustrations.

32. (PESTEN). GOUDAPPEL, M., als: ANNA Plaaglust. Amsterdam, B.H. Blankenberg Jr., ca. 1870-1880. 13 x 11 cm. Genaaid. (12) p. Nette conditie.
€ 20
* Mooi, klein stichtelijk boekje over pesten (onder zesjarigen).

33. ROP, Ant.L. de Gelukkige uurtjes. Versjes van Ant. L. De Rop. Teekeningen van H.M. Bennett. Amsterdam, Jacs. G. Robbers, [1887]. 23 x 18 cm. Halflinnen. (32) p. Geheel geïllustreerd in chromolitho. Gedrukt bij Ernest Nister in Neurenberg. 1e druk. Wat vlekjes en hoekbutsjes, maar in zeer goede staat en zonder kinderkrabbels.
€ 35
* Buitengewoon fraaie, prachtig gedrukte, zoete tekeningen van kleine kinderen in hun dagelijks leven – de voorlopers van Ot en Sien.

34. (SILHOUETTEN). GAST, Frans ter Geschiedenis welbekend. Op rijm met zwarte prent. Schimmenspel met 21 afbeeldingen. Den Haag, Laurens Jansz. Coster (D.J. Roeters van Lennep), [1934]. Oblong 15 x 23 cm. 1e druk. Scheurtje onderin omslag, verder mooi.
€ 25
* De welbekende geschiedenis van Nederland voor kinderen verklaard in alleraardigste silhouet-tekeningen. Kwetsbaar en schaars boek.

35. STADS ARMEN-SCHOLEN Belooning voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam. Amsterdam, Stads Armen-Scholen, (ca. 1855). 16 x 13 cm. Linnen met originele blind- en goudstempeling. (392) p. Met 9 houtgravures. Heel lichte gebruikssporen.
€ 65
* Met ingeplakte prijs: ‘Bewijs van goedkeuring wegens vlijt en goed gedrag. Eerste prijs (…) toegewezen aan [ingevuld]: Hendrika Monsees’, Amsterdam, 24 October 1859, met handtekening van de secretaris, J. Backer Jr. Ontroerend boekje, een lief presentje vol deugdzaam vermaak, een toonbeeld van 19e-eeuwse geschiedenis: Hendrika Monsees zou in 1872 op 23-jarige leeftijd overlijden als eerste echtgenote van Engelbert Elderenbosch. Jhr. J. Backer jr. (1820-1905), bewoner van de buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht, zette zich zijn leven lang in voor de armenscholen van Amsterdam.

36. STEVENS, Frank Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman. Amsterdam, Elsevier, 1905. Original gilt cloth. (4), 228 p. Illustrated by W.L. Sargent. 1st edition. A bit foxed, but in very good condition. Name on first page of Marianne Dommisse, dated 1937.
€ 30
*  About bees. Translation into Dutch of the children’s book Adventures in Hiveland (1903) with identical binding decoration. Nice illustrations of bees and goblins.

37. (STOWE, Harriet Beecher) ONCLE TOM Vier met de hand gekleurde gravures bij een Franse editie van La Case de l’Oncle Tom, ca. 1860. Gravures (8 x 6 cm) afgedrukt met Franstalige bijschriften op groot papier (19 x 16 cm), alle vier met kundige hand gekleurd met vele, heldere kleuren en goud. Circa 1865? Aan de randen iets gekreukt, enkele marginale vlekken.
€ 50
* Fijngetekende illustraties, waarvan ik helaas de vervaardiger en de datum niet heb kunnen achterhalen. Misschien een suite?

38. SWARTH, Hélène, J. KNOPPERS WKzn e.a. Mozäiek. Vertellingen voor jongens en meisjes. Purmerend, J. Muusses (titelpagina) / Amsterdam, E.L.E. van Dantzig (boekband), [1889]. Linnen met opdruk in goud, zilver, zwart en een afbeelding van een kasteel in grijs. (4), 144 p. Met 6 litho’s in kleuren op aparte bladen en veel zwartwit-illustraties in de tekst. 1e druk. In opvallend goede staat. Boekhandelsmerkje van A.J. Nuss/ C.L.C. Voskuil, Reguliersbreestraat, Amsterdam.
€ 45
* Verhalen en gedichten voor (oudere) kinderen met prachtige illustraties, waaronder een litho met een jongen op een vélocipède ofwel ‘hoge bi’ met bijbehorend gedicht. Het verhaal van Hélène Swarth heet ‘Geertje en Louise’. Een opmerkelijk verhaal, nauwelijks voor kinderen geschikt, is ‘Hoe ik beeldhouwer werd’ van de onderwijzer J. Knoppers WKzn. Bijzonder fraaie boekband in ware eclectische stijl. Zowel op de band als op het omslag staat de trema op de Ä, niet op de I.

39. (VLIEGER, J.) Jan de Luiaard. Amsterdam, J. Vlieger, (rond 1906). Geniet. 12 p. 1e druk. Net exemplaar.
€ 20
* Kinderboek met kleurige plaatjes en ‘zwartjes’ (silhouetten) getekend door Louis Landré, over een soldaat die in slaap valt terwijl hij op wacht staat, en daardoor een oorlog veroorzaakt.

40. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes. Amsterdam, G. van der Linden, (ca. 1830). 16 x 10 cm. Ingenaaid. 114 p. Met houtgravures. Zonder omslag, buitenste bladen verfomfaaid, ezelsoren en plakbandsporen. Wat kleine scheurtjes en vlekjes.
€ 65
* Typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op groter formaat, van uitgever Erve H. Rynders. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

41. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes. Amsterdam, Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat, (ca. 1840). 19 x 17 cm. Ingenaaid. 56 p. Met houtgravures. Simpel bruin omslag, aan de binnenkant verstevigd met een 18e-eeuwse prent (gescheurd). Voorin de vroeg-19e-eeuwse handtekening van ene Peter van Kouwenhoven. Verfomfaaid, ezelsoortjes. Enkele sommetjes in de marge.
€ 65
* Een typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op veel kleiner formaat, van uitgever G. van der Linden. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

42. (WILHELM I, Kaiser) Deutsches Kaiserhaus. Ohne Ort, Verleger und Jahr, aber etwa 1880. Etwa 11 x 7 cm. Leporello (komplett in 12 Blatt, einseitig in Chromolitho gedruckt) in sahnenfarbiger Umschlag. Umschlag an den Randen berieben. Die Blätter hinten mit Klebeband festgesetzt. Leicht fleckig.
€ 85
* Attraktive, sehr seltene Publikation für Jedermann mit Bilder von den lebenden Mitglieder des Hauses Hohenzollern, so der Kronprinz Friedrich Wilhelm und sein Sohn, der spätere Wilhelm II, Carl von Preussen, Luise von Baden, Charlotte von Meiningen (die nur seit 1878 mitglied des Hauses war, also ein Terminus post quem).

43. (WILHELM I, Kaiser) Unser Kaiser. Ein Glaubens- und ein Heldenbild, des Deutschen Reiches Hort und Schild. Ohne Ort, Verleger und Jahr, aber etwa 1880. Etwa 10 x 8 cm. Leporello (komplett in 10 Blatt, einseitig in Chromolitho gedruckt) in blauer Umschlag. Umschlag bruchig und nicht ganz komplett. Die Blätter mit Klebeband festgesetzt. Teilweise wasserfleckig.
€ 50
* Tolle, sehr seltene Publikation für deutsche Kinder mit Reimen über den jungen Prinzen Wilhelm und seiner Mutter Königin Luise: ‘Tilsit 1807. Heil Königin, Napoleons That/ Durch Wilhelm einst Vergeltung naht’.

44. ZAALBERG, Jac.L. Bouwplaat voor kinderen. Ik maak zelf mijn keuken. Amsterdam, Jac.L. Zaalberg, (begin jaren 30). 33 x 35 cm. Omslag van lichtgroen papier, gevouwen om een blad karton en een blad stevig papier voorbedrukt met keukenvoorwerpen om uit te knippen. Wat kleine scheurtjes in de rand van het omslag, maar in goede staat. Deels verbleekt. Boekhandelsmerkje van het Huis voor Handenarbeid J. Pranger in Arnhem.
€ 50
* Na een carrière als boekhandelaar in Rotterdam verhuisde de in 1887 geboren Jacobus Leonardus naar Amsterdam, waar hij zich in de jaren dertig specialiseerde in schoolmateriaal voor kleine kinderen, zoals vlechtmatjes, knipplaten, plak- en tekenboeken. Decoratieve uitgave.

45. ZAALBERG, Jac.L. Bouwplaat voor kinderen. Ik maak zelf mijn poppenkamer bestaande uit: 2 leunstoelen, 2 stoelen, rustbank, tafel, klok. Amsterdam, Jac.L. Zaalberg, (begin jaren 30). Oblong 24 x 51 cm. Oblong 24 x 51 cm. Omslag van lichtrood papier, gevouwen om een blad karton en een blad stevig papier voorbedrukt met meubels om uit te knippen. Wat scheurtjes in de rand van het omslag, maar in goede staat. Boekhandelsmerkje van het Huis voor Handenarbeid J. Pranger in Arnhem.
€ 50
* Na een carrière als boekhandelaar in Rotterdam verhuisde de in 1887 geboren Jacobus Leonardus naar Amsterdam, waar hij zich in de jaren dertig specialiseerde in schoolmateriaal voor kleine kinderen, zoals vlechtmatjes, knipplaten, plak- en tekenboeken. Decoratieve uitgave.


Reclame, plaatjesalbums e.d.

1. BLOOKER’S CACAO Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam. [Amsterdam], Blooker, ca. 1910. 18 x 11 cm. Uitgestanst in de vorm van schildersezels met prenten erop, bedrukt in bruin en blauw. Afbeeldingen van de Munt, de Waag, de Zuiderkerkstoren en de Montelbaanstoren. Zeer goede conditie.
€ 75
* Toeristisch reclamemateriaal. == Chocolate advertisements in the form of punched-out painter’s easels!

2. DRONKEN AUGUST, De Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (Leiden en Utrecht, 19e eeuw). Leiden, Sanders & Co., (ca. 1890). 10 uit dunne folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met twee identieke envelopjes (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. Plus 2 soortgelijke van de firma C.J. van den Berkhof, Utrecht. In goede staat, hoewel van enkele figuurtjes een stukje ontbreekt. Bewaard in een contemporain blanco notitieboekje.
€ 150
* Reclame voor de zeep- en eau-de-colognefabriek Sanders & Co. (Leiden) en de im- en exportfirma Van den Berkhof (Oude Gracht WZ 141, Utrecht). ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

4. (PLAATJESALBUM). SIGARENFABRIEK v/h GEBR. MAJOOR, Beverwijk Ons hoenderboek. Onze hoenders. Deel 1. Beverwijk, N.V. Sigarenfabriek v/h Gebr. Majoor. 32 x 24 cm. Versierd halflinnen. 58 p. Met alle 144 plaatjes. Voor- en achterplat in rood en groen versierd: achterop een ei! Tekst van R. Houwink Hzn te Meppel, illustraties Theo Dijkwel. Lithografie S. Lankhout, bindwerk H. van Rijmenam. Band in goede staat, boek heeft zoals gewoonlijk wat roest.
€ 40
* Niet verder verschenen. Knappe, duidelijke plaatjes.

5. (PLAATJESALBUM). B.J. LINDEBOOM Koekfabriek De Nederlander. Fotografie-album. Amsterdam, B.J. Lindeboom & Zonen, 1904-1905. 31 x 23 cm. Versierd karton. 24 bladen met elk 6 keurig ingeschoven zwart-wit-fotoplaatjes. Voor- en achterplat in chromolitho versierd: provinciewapens en de Nederlandse Maagd met vlag en leeuw. Eerste blad met afbeelding in blauw van het fabriekscomplex, compleet met vrolijke bakker en medailles. Band in vrij goede staat, rug iets versleten, een hoek geknakt met reparatie aan de binnenkant. Oud eigenaarsstempel (C. Verdonk).
€ 60
*  Het eerste plaatjesalbum van Lindeboom. Opvallend interessante afbeeldingen, o.a. Griekse en Russische typen, landschappen in Zwitserland, Londen, Egypte, Japan, China en de Saksische Schweiz, Nederlandse Kastelen, Oud-presidenten en Generaals, Groepen uit Artis, Componisten en ‘Hoe Karel in de wereld vooruitkwam’! Mooie jugendstilvormgeving.

6. (PLAATJESALBUM). B.J. LINDEBOOM Koekfabriek De Nederlander. B.J. Lindeboom & Zonen. Fotografie-album. Amsterdam, B.J. Lindeboom & Zonen, 1906-1907. 31 x 23 cm. Halflinnen. 24 bladen met elk 6 keurig ingeschoven zwart-wit-plaatjes. Compleet met alle 144 plaatjes. Voor- en achterplat in chromolitho versierd: trein en stoomschip. Eerste blad met afbeelding in blauw van het fabriekscomplex, compleet met vrolijke bakker en medailles. Linnen rug afgescheurd helaas.
€ 60
* Opvallend interessante plaatjes, o.a. van de avonturenreizen van Dudok de Wit.

7. (PLAATJESALBUM). De ERVE H. de JONG, Wormerveer Met het Maanmannetje in één Nacht naar de schoonste plekjes van Nederland. Een reisverhaal voor kinderen, tevens Photographie-album. Wormerveer, Erve H. de Jong – Koninklijke Cacao en Chocolaad-fabrikanten, ca. 1905. 32 x 25 cm. Karton. 22 p. plus 11 bladen met elk 8 keurig ingeschoven plaatjes. Met alle 176 kleurige plaatjes. Voor- en achterplat in chromolitho versierd. Eerste blad met schitterende afbeelding in blauw van het fabriekscomplex. Rug en randen versleten, wat verbruining.
€ 55
* Spelenderwijs Nederland in grootmoeders tijd leren kennen via dit leuk geschreven en mooi geïllustreerde boek. NB. Het boek is te groot voor onze scanner.

8. (PLAATJESALBUM). D. DROST & Zoon – K. KUIPER Honden in woord en beeld door Dr. K. Kuiper, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde. Amsterdam, D. Drost & Zoon Koffie & Thee, ca. 1930. 30 x 24 cm. Halflinnen. 20 p. Met alle 100 + 5 kleurige plaatjes (incl. voorplat). Boekblok haast los van band. Wat slijtage.
€ 20
* Mooie plaatjes naar aquarellen van Dr. R. van Eecke. NB. Het boek is te groot voor onze scanner.

9. (PLAATJESALBUM). NOOIJ, Simon Vogels en insecten. Verzamel-album van plaatjes uit het Vogel- en Insectenleven. Met leerzame beschrijving. Amsterdam, Simon Nooij’s Bakkerij, ca. 1935. 30 x 24 cm. Halflinnen. 20 p. Met alle 80 kleurige plaatjes. Wat slijtage. Vage blauwe vlek voorin (zie foto).
€ 20

10. PLAKBOEK Groot plakboek uit ca. 1900 met ca. 200 ingeplakte reclameplaatjes e.d. Ouderwets halflinnen plakboek van 36 x 25 cm. 38 bladen beplakt met chromolitho’s, veelal reclameplaatjes voor kinderen. Enkele met reclame-opdruk, b.v. van De Nieuwe Winkel, Boekhorststraat Den Haag. Alle plaatjes zijn met lijm vastgeplakt. Het album is aan de buitenkant flink versleten, niet mooi.
€ 50

11. PLAKPLAATJES Album. Met ca. 400 ingeplakte plaatjes (chromolitho). Linnen band met gekleurde opdruk ‘Album’ en drie boerinnetjes. 44 bladen, alle beplakt met chromolitho’s. Circa 1910. Lichte beschadigingen aan de band, wat stoffig.
€ 50
* Vraag foto’s.

12. SPIELZEUGE Deutsche Spielwaren-Zeitung. 31. Jahrgang Heft 4, 30. März 1940. Bamberg, Bamberger Verlagshaus Meisenbach, 1940. 28 x 23 cm. Illustr. Umschlag. (36) S. und 1 Blatt mit aufgeklebter Dux Universal-Broschüre. Reich illustriert. Viele Inseraten. EA. Vorne etwas fleckig und eingerissen, sonst guter Zustand.
€ 25
* Informatives und ausführliches, aufwendiges Magazin über Spielzeuge für Kinder. U.A. über die Vorjahrsmesse.


Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: