antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Politics

1. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE Drie pamfletten voor de Tweede-Kamerverkiezingen van de V.V.D., ca. 1950, en een voor de Gemeenteraadsverkiezingen Arnhem. Vrijheid en Democratie no. 215 (21 Juni 1952) met groot portret van P.J. Oud voorop, ‘Wist u… Stemt dus Mr. Oud Lijst 6’ (eenzijdig bedrukt strooibiljet), ‘De Republiek Indonesië! Hebt U er ook genoeg van?’ (strooibiljet (4 p.) met portret van Soekarno). En een nummer van ‘Vrijheid en Democratie’ afdeling Arnhem (voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1949).
€ 35

2. A.J.C. Door onze poort het leven in! Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, (ca. 1938). 41 x 29 cm. Krant. 8 p. Gedrukt in rood en zwart. Horizontaal gevouwen. Wat vergeeld.
€ 35
* Wervingskrant bedoeld om kaderleden te winnen onder de jeugd. Zeer fraai uitgevoerd met grote tekeningen met rode steunkleur, helaas ongesigneerd.

3. (AMSTERDAM). OPLAND Kunst… wat is dat…??? / Geef de kunst een huis. (Affiche). Amsterdam, Federatie van Kunstenaarsverenigingen, 1974. 45 x 43 cm. Tweezijdig bedrukte affiche, gedateerd ‘Amsterdam September 1974’. In vieren gevouwen. Geheel getekend door politiek tekenaar Opland (= Rob Wout).
€ 35
* Open brief aan de ‘Zeer Geachte Leden van de Raad/ Zeer geachte Burgemeester en Wethouders’ met het verzoek de Federatie te willen huisvesten in het voormalige pand van de Hollandse Stoombootmaatschappij aan de Oostelijke Handelskade (vlakbij de PTA!). Aan de andere kant een afbeelding van het bekende gebouw met de drie torens (dat helaas in 1975 zou worden gesloopt), met de tekst ‘Geef de kunst een huis/ Na 700 jaar/ Amsterdam, beschermer/ van kunsten en wetenschappen’).

4. ANTI-MILITARISME Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

5. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.). Amsterdam, De Arbeiders Jeugd Centrale, [1923]. 14,5 x 9,5 cm. Vijf aan beide zijden bedrukte ansichtkaarten in mapje. 1e druk. Compleet. Kaarten iets roestig.
€ 25
* Uit de AJC-periode vóór Fré Cohen, met tekeningen van Jan den Tonkelaar en versjes van Arie Pleysier onder zijn pseudoniem Mr. Punch. Zie ook de vermakelijke correspondentie tussen Koos Vorrink en ene P.A. Perrels in Het Volk van 26 februari 1924.

6. (BERNERI, Camillo) L’Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri. Orléans, E. Armand, 1960. No wrappers. 56 p. With a woodcut portrait of Berneri by François Cotard. Uncut. First edition. Library stamp (removed as a double) and some pencil notes. A bit browned, some wear.
€ 25
* Fascinating special issue about the Florence professor of philosophy and anarchist Camillo Berneri (1897-1937), who was murdered in Barcelona for his views. Contains some articles about sexuality by Berneri: Le problème de l’inceste, i.a. about marriage between family members, L’Eglise et la prostitution and Jeanne d’Arc était-elle une invertie?

7. BEVRIJDING De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12). Utrecht, Uitgeverij Bevrijding, 1937-1940. Herbonden in linnen, zonder de omslagen. 31 x 25 cm. (10), (152), 192; 192; 80 p. Geïllustreerd. 1e druk. Nette conditie.
€ 70
* Omvangrijke collectie (totaal 616 tekstpagina’s) van vier jaargangen. Alleen jaargang 9 (1937) is incompleet: de nummers 2 en 4 van 1937 zijn niet opgenomen. Voorin zijn 5 achterzijden van omslagbladen gemonteerd uit 1934-1935, waarop de inhoud van de opgenomen nummers is geplakt – uitgeknipt uit de verder ontbrekende omslagen. Dit linkse tijdschrift hield uiteraard op te bestaan in mei 1940.

9. (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. De zilvercrisis. Groningen, J.B. Wolters, 1883. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. Bovenaan flink gekreukt en verkleurd. Bibliotheekstempels e.d. (o.a. ‘Verwijderd/ Double/ Kon.Bibl.’).
€ 25
* Vroeger verplicht: het bewijsexemplaar van een boek, gezonden door de uitgever (J.B. Wolters, handtekening) aan de Koninklijke Bibliotheek, voorzien van een stempel van Posthumus, de Ontvanger der Belasting (handtekening, na ontvangst ‘voor regt’ van fl. 1,20), drie dikke blauwe stempels, waardoor dit boek een Echt Officieel Uitgegeven boek is.
Cort van der Linden (1846-1935) stond als pasbenoemd hoogleraar economie te Groningen aan het begin van zijn loopbaan. Van 1913-1918 was hij de Nederlandse minister-president.

10. BRAKEL Sr., S.M. De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk. Amsterdam, F. Günst, 1863. Herbonden in halflinnen. (8), 86 p. 1e druk. Plakkers op de rug, stempel uit 1929 van een bibliotheek in Rotterdam, plaatsnummers en kleine beschadigingen.
€ 30
* Zeer vroeg pleidooi voor vrijzinnigheid van de ‘zelfdenkende’ kantoorbediende Samuel Martinus Brakel (1795-1869), een van de stichters van De Dageraad in 1855.

11. (BREEN, Leo van) Sorghvlietrymen naar Jacob Cats. Delft, Het Periodiek, (ca. 1950). Ingenaaid. (60) p. 28 rijmen, elk voorzien van een tekening door Jan Goedhart. 1e druk. Omslag verbruind en wat versleten.
€ 25
* In kundig imitatie-17e-eeuws Nederlands rijm gevlochten redactionele politieke en sociale commentaren uit het Delftse weekblad De Prinsestad (1946-1952), waarvan de dichter Leo van Breen hoofdredacteur was. Interessante en schaarse uitgave uit de vroege jaren vijftig.

12. (BREUR, Krijn). STEINER, Franz Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner. Bodenbach an der Elbe (nu Děčín), Arbeiterverein “Kinderfreude”, 1937. Ingenaaid. 60 p. Geïllustreerd. 1e druk. Vooromslag met kreukje.
€ 45
* Over de stichter van de Oostenrijkse socialistische partij, Victor Adler (1852-1918), voor de socialistische jeugd geschreven. Met voorin de handtekening van Krijn Breur (1917-1943), die in de jaren dertig een voorman van de Nederlandse socialistische jeugdorganisatie AJC en de Rode Valken was, van 1937-1938 in Spanje vocht en na de Duitse inval in Nederland zich meteen in het communistische verzet stortte. Hij pleegde verschillende aanslagen op Duitse munitie-opslagplaatsen en militaire garages. In 1942 werd hij gearresteerd en in 1943 op de Leusderheide gefusilleerd.

13. CASTRO, Fidel La historia me absolverá. Edición homenaje al XIV Aniversario del asalto al Moncada. (&) Cuba et la crise des caraïbes. (&) Oraison funèbre pour ‘che’ guevara par fidel castro. (3 books). La Habana, Ediciones Políticas, 1967. (&) Paris, François Maspero, 1963. (&) Paris, Eric Losfeld, 1968. Original wrappers. A bit discolored. First book small tear in cover. Second book a bit worn. Owner’s stamps (Wim Buijze) on titles.
€ 50
* Three historical revolutionary books by the Cuban leader Fidel Castro. Only vol. 1 and 3 are in the scan, but we make pics for you with pleasure.

15. (COHEN, Fré) AJC Prijscourant 1932-1933. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1932. Original illustrated wrappers. 36 p. 1st edition. Very good condition.
€ 145
* Remarkable cover in red and black photocollage by Fré Cohen. Several modernist photos. Tiny drawings by Ger Sligte. Attractive typography. Not in Cat. Fré Cohen.

18. (COHEN, Fré). ENGELHARDT, Viktor, a.o. with sketches after J.J.P. OUD Op de kentering der tijden. Vijf opstellen van Dr. Viktor Engelhardt, Adolf Behne, Julius Blasche, Fritz Jöde en E.R. Müller, met een inleiding van Koos Vorrink. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-Centrale, 1925. Original wrappers (designed by Fré Cohen in purple and red on grey cloudy paper). 48 p. All pages decorated. First edition. Fine.
€ 25
* “The Change of Time. Five essays with an introduction by Koos Vorrink”. The essays, by an important scientist, a modernist art critic and three artistic members of the youth movement, were translated from a German Youth Almanac of 1925. Adolf Behne’s article contains sketches of Dutch modernist architect J.J.P. Oud. Cat. Fré Cohen 112.

19. (COHEN, Fré). LAAR, Henk van Afstamming en ontwikkeling. (Jeugdbibliotheek No. 5). Amsterdam, AJC, 1925. Origineel omslag met flappen (ontwerp Fré Cohen). 80 p. Met achterin een illustratiekatern van kunstdrukpapier (40 p.). 1e druk. Titel op de rug geschreven, verder mooi.
€ 18
* Over biologie. Fraai omslag van Fré Cohen over voor- en achterzijde.

20. (COHEN, Fré). A.J.C. AJC Dordrecht Maandprogram October 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1935. 12 x 8 cm. 4 p. geniet in gedrukt omslag (zwart op blauwgroen). Randjes iets verbleekt.
€ 25
* Heel bijzonder, een gestencild kaderblaadje van de Socialistische Jeugd in omslagje met (kennelijk) ontwerp van Fré Cohen.

21. (COHEN, Fré). SCHÖNLANK, Bruno – Koos VORRINK De moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos. Amsterdam, Arbeiders Jeugd-centrale, 1924. Ingenaaid. Omslagontwerp Fré Cohen. 24 p. 1e druk. Verfomfaaid, ezelsoren en andere gebruikssporen.
€ 45
* Op de eerste pagina de handtekening van Klaas Toornstra, de latere opvolger van Vorrink als voorzitter van de AJC. In de tekst in ander handschrift, wellicht dat van Koos Vorrink, regie-aanwijzingen en kruisjes in rood kleurpotlood, en getekende poppetjes met handhoudingen. Uit het archief van Koos Vorrink.

22. (COHEN, Fré). VOOGD, Piet Onze socialistiese jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang. Amsterdam, Uitgevers Jeugd-centrale, (about 1926). Original wrappers (design Fré Cohen, both sides). 48 p. With photographical illustrations. First edition. Very good condition, purple cover a bit discolored and a little worn.
€ 20
* “Our Socialist Youth International. Sketch of her Origins, Composition and Evolution”. Useful history of the AJC starting in 1885 with portraits and pictures. Nice art deco cover design by Fré Cohen.

23. (COHEN, Fré). VORRINK, Koos Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging. Geheel herziene uitgaaf. Amsterdam, AJC, 1929. 27 x 19 cm. Original wrappers. 32 p. 4th-6th thousand. A bit browned. Bookplate of Jaap van Otterloo designed by Wim Zwiers on inside upper cover.
€ 20
* “Goal and Essence of the Workers’ Youth Movement. Entirely revised edition.” Fine typographical cover design in black and red on grey on upper and lower wrapper. Cat. Fré Cohen 122.

See also our special Fré Cohen page (= our updated newsletter Nr. 867)

25. CORSTIAAN, Peer Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst). Arnhem, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1901. Ingenaaid. (2), 26 p. 1e druk. Omslag deels wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 15
* Peer Corstiaan was een pseudoniem van G.L. Janssen (1859-1932). Over deze socialist-in-het-geheim publiceerde (zijn achterkleinzoon!) Hans Verhoeff onlangs Peer Corstiaan en ’t Zondig Paterken. Het dubbelleven van G.L. Janssen in 19e eeuws Brabant, een volumineus deel in een nog niet voltooide tetralogie.

27. CPN Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat “De Waarheid” schreef van October 1940 tot Juni 1941. [Amsterdam], Communistische Partij van Nederland, [1946]. Geniet. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Keurige staat.
€ 18
* Achterop een oproep om op Gerben Wagenaar te stemmen, No. 1 van lijst 6 voor de Kamerverkiezingen van mei 1946.

28. (DELUXE BINDING). (MALOU, Jules). BANQUE NATIONALE Rapports fait par le Gouverneur au nom du Conseil d’Administration sur les opérations de l’année 1881 et Rapport du Conseil des Censeurs. Brussels, Imprimerie de la Banque Nationale, 1882. 24 x 17 cm. Richly gilt morocco. 32, (24) p. With double folding table. 1st edition. Upper cover partly slightly discolored, otherwise in perfect condition.
€ 125
* Full morocco binding with rich gold lettering on both sides, on the spine, the sides of the boards and the lacing on the inside edges. All sides gilt. Flyleaves of moiré paper. From the library of Belgian politician Jules Malou (1810-1886), frequently a minister, long-term member of parliament and a specialist in the area of public finances.

30. DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. – E. LAURILLARD B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd. Amsterdam, J.H. Gebhard, 1864. Origineel geel omslag. 40 p. 1e druk. Rug verstevigd met reepje bruin papier.
€ 25
* Met opdrachtje van de schrijver (de vader van Ferdinand Domela Nieuwenhuis): ‘v.d.S.’ op omslag, en de handtekening van de bekende dichter-dominee E. Laurillard op de titelpagina.

31. DOMELA NIEUWENHUIS, J. De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884. Groningen, J.B. Wolters, 1884. Halflinnen met opgeplakt omslag. 44 p. 1e druk. Antiek zegeltje, plaatsnummer en stempeltjes van het Leesmuseum Amsterdam. Los in boekblok, wat gebruikssporen, achterin enkele kleine gaatjes.
€ 15
* Inaugurele rede van Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924), de oudste broer van Ferdinand, als hoogleraar in Groningen.

32. DREES, W. Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. Amsterdam, P.v.d.A., [1952]. 19 x 13 cm. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 20
* Zeer mooi uitgevoerd verkiezingsboekje, met vele isogrammen gedrukt in rood en zwart, en achterin het vertrouwenwekkende portret van Willem Drees.

33. DYNAMO-REVUE Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen. Amsterdam, Dynamo-Revue, 1937. (4) p. met omslag. Gedrukt in rood en zwart. Geïllustreerd. Vage vouwtjes.
€ 35
* Programma van dit revolutionaire Nederlandse ballet- en revuegezelschap (1936-1940, onder leiding van Jan de Lemmer en Piet Jordaens), dat voor communistische en socialistische organisaties placht op te treden. Met verschillende liedteksten, o.a. ‘Lied van de arbeidersjongen’, ‘Op voor het Volksfront!’ en ‘Lied van het boerenmeisje’. Andere programma-onderdelen: ‘Proletarisch wiegelied’, ‘Aandeelhoudersvergadering in Hotel Hollandia’, en ‘Russische Finale’. Curieus, weinig over bekend.

34. EIKEBOOM, Henk Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.’ers. Zonder plaats, L.C. der I.A.M.V., 1926. Vouwblad. 4 p. Iets verbruind en verbrokkeld aan de randen.
€ 20
* Pamfletje van de roemruchte antimilitarist en anarchist aan de jonge socialisten, om zich actiever tegen de oorlog in te zetten. Niet in de NCC.

35. EMBDEN, David van Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.) Rotterdam, D. van Sijn & Zonen, [1924]. Geniet. 40 p. Op het omslag een illustratie van Louis Raemaekers. 1e druk. Rug wat versleten.
€ 15

36. ESSER, John De sociaal-democratische toekomst-staat. Schets naar verschillende schrijvers voor het Nederlandsche volk bewerkt door John Esser. Utrecht, H. Honig, 1905. Fraai typografisch omslag. VIII, 114 p. 1e druk. Omslag deels los van boekblok, wat slijtage en ezelsoortjes.
€ 15
* Volgens het socialistische dagblad Het Volk een ‘anti-socialistisch prul’. Mooi om te zien.

37. (GERHARDT, Ida). KLOMPÉ, Marga Collectie brieven aan Nico Wijnen (1958-1979). Vijf brieven en een visitekaartje (en drie enveloppen), de meeste getypt en gesigneerd in pen en vanwege Wijnens functie als secretaris van de Haagse Kunstkring, en een persoonlijke, geheel met de hand geschreven.
€ 120
* De oudste brief, van 23 december 1958 is een vriendelijke afwijzing van een uitnodiging voor het bijwonen van een voordrachtavond, gesigneerd ‘De Minister van Maatschappelijk werk/ (handt.)’, op officieel ministerieel papier, met dienstenvelop. De tweede (1968), eveneens op officieel ministeriepapier, dankt hartelijk voor de bloemengroet en noemt ook (indirect) de mogelijkheid van subsidie via de Zomerpostzegels, hetgeen helaas niet door kan gaan. Het visitekaartje (1968) heeft de handgeschreven toevoeging ‘De paashaas wordt hartelijk bedankt!’. Dan zijn er twee brieven uit 1978 en 1979, waarin Klompé meldt niet bij een bijeenkomst te kunnen zijn: ‘Dit spijt mij bijzonder want ik heb hele grote waardering voor het werk van Ida Gerhardt’. De persoonlijke brief aan ‘Cher Amice’ is gedateerd ’29 Jan. 1978′ en dankt zeer hartelijk voor de dichtbundel ‘met het hartelijk woord voorin’.

38. GLIENKE, Franz In dienst van GPU en Gestapo. Door Franz Glienke (vertrouwensman van de Komintern). Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Iets verbruind, maar netjes.
€ 20
* Met exlibris door Wim Zwiers van de jonge socialist Jaap van Otterloo. Fraai omslag.

39. (GOGUETTE). DURAND, Charles La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume. Paris, Librarie Chansonnière de Durand, [1849, 1849], and ‘À la Propagande Démocratique et Sociale’ Felix Malteste & Cie., [1848]. 15 x 10 cm. Leather-backed marbled boards. 328; 108; 8 p. Prefaces in the first volume by Auguste Loynel and Charles Durand. First editions. Binding slightly worn.
€ 110
* Political songs, many of them revolutionary or mocking, that were popular in the French uprising in February 1848, when king Louis Philippe had to abdicate and the Second Republic occurred and in the unsuccessful Paris rising of June, 1848. In the first volume earlier songs (like the Marseillaise) are followed by songs from February 1848 and then, June and later songs. These were published in the beginning of 1849 (preface dated December 31, 1848). The second volume contains the songs commenting 1849 news and politics (among others, Les Malthusiens). The tiny pamphlet at the end dates from the fiery days of 1848 itself, about ‘General Bogeyman’, meaning king Louis Philippe.
Because political gatherings were forbidden during the 1830-1840s, meetings and assemblies had to be held in the form of the famous political banquets of 1847, and they took place in already existing singing societies, called ‘goguettes’. Popular poet and singer Charles Durand (1804-1863) was a great promotor and publisher of the goguettes. Some of the most influential goguettiers are present in this book with numerous songs, like Gustave Leroy and Auguste Loynel, and Durand himself.
Very rare collection in one volume, hot from the great revolutionary days of 1848.

40. GORTER, Herman Het communisme. II. De grondslagen van het communisme. Amsterdam, J.J. Bos, 1920. Cover missing. 100 p. Unopened. 3rd revised and extended edition. Cheap text paper browned.
€ 15
* On the rear a summing-up of all 10 volumes of the series ‘Het communisme’.

41. GORTER, Herman Het communisme. V. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard. Amsterdam, Uitgave J.J. Bos, 1920. Original wrappers. (6), 114 p. Unopened. 3rd revised and extended edition. Cover damaged. Paper browned.
€ 15
* On the rear an overview of the 10 parts of the series ‘Het communisme’.

42. GORTER, Herman Het communisme. VIII. De wereldrevolutie. Amsterdam, J.J. Bos, 1920. Original wrappers. (6), 102 p. 3rd edition. Backstrip damaged, lower cover loose.
€ 15

44. GREENWOOD, James De wonden der maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven. Vrij bewerkt naar James Greenwood “The seven curses of London” door Mevr. D. Koorders. Haarlem, A.C. Kruseman, 1870. Halflinnen. (8), 412 p. 1e druk. Iets schuingelezen. Band wat verkleurd en versleten. Gescheurde pagina in het boek met plakband gerepareerd.
€ 45
* Een van de schrikbarende studies van de armoede in het 19e-eeuwse Londen door een sociaal journalist met een goede pen. Zeer vroeg en schaars.

45. GUÉRIN, Daniel Anarchism & Marxism. Orkney, Cienfuegos Press, 1981. A5. Original wrappers. (24) p. First edition. Old price ticket.
€ 15
* From a paper given in New York in 1973, with an introduction for this first English edition.

46. GUÉRIN, Daniel Anarchismus und Marxismus. Vortrag, gehalten in New York am 6.November 1973. Frankfurt, Verlag Freie Gesellschaft, 1976. A5. Original wrappers. 26 p. First edition.
€ 15

47. GUÉRIN, Daniel Typed list of his own books. With SIGNATURE on a little sheet and an envelope. Typed carbon copy of a list of Guérin’s books, as offered by himself. A4. Recto and verso. With autograph price corrections. Added: a small sheet of paper stamped with Guérin’s address, signed ‘daniel guérin’ and dated ‘6-9-82’, and the front part of an addressed and stamped envelope, both (signature and envelope) pasted on a piece of card. € 45
* The list contains 40 titles with ‘Prix fort’ and ‘Prix net’, with a 4-line explanation, typed.

48. GUEVARA, Ernesto Che Créer deux, trois… de nombreux Vietnam voilà le mot d’ordre devant la nouvelle menace d’agression impérialiste. Déclaration du Comité Central du parti communiste Cubain. Paris, François Maspero, 1967. Original wrappers. 20 p. First edition. Very good condition.
€ 25
* Revolutionary text dating from the summer of 1967. In French.

49. GUEVARA, Ernesto Che El Diario del Che en Bolivia. Prólogo de Fidel Castro. México, Siglo XXI Veintiuno Editores SA, 1968. Original folding wrappers. 278 p. Second edition (July 18; the first was from July 5). Cover creased. Owner’s stamp on title. A bit browned.
€ 35
* Early Spanish edition.

50. GUEVARA, Ernesto Che La guerre de guérilla. Paris, François Maspero, 1966. Original wrappers. 208 p. First edition in French. Owner’s stamp on title, otherwise Very Good.
€ 25
* Cahiers Libres No. 31.

51. HARMSEN, Bas Dienstweigeren?? (Oldebroek, Nederlandsch Bureau voor Jongeren Vredes Actie), [1931?]. Geniet. 8 p. 1e druk. Vage verticale vouw. Naam doorgestreept op omslag en pagina 1.
€ 30
* Fraai omslag met fotomontage en bloedrode belettering.

52. HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1903. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rugje aan de bovenkant iets beschadigd, vaag stempeltje vorige eigenaar.
€ 25
* Politieke hekeldichten met uitgebreide uitleg. Indrukwekkende art-nouveau-omslagtekening van Albert Hahn.

53. HERMANS, L.M. In Abraham’s schoot. Koalitie-gedichten uit het politieke Kanaän. Met 110 afbeeldingen van Alb. Hahn. Amsterdam, D. Buys Dz., [1903]. Ingenaaid. (8), 116 p. 1e druk. Rug versleten en scheefgelezen, voorzijde omslag is aan de rand wat beschadigd en los. Voorin naam en plaats vorige eigenaars in potlood en inkt.
€ 25
* Politieke hekeldichten uit tijdschriften, veelal in de stijl van De Schoolmeester. Onder meer over Abraham Kuyper, Duymaer van Twist, De Savornin Lohman, Talma, Heemskerk, Nolens en de christelijke en liberale partijen in het algemeen. Met geestige karikaturen van Albert Hahn.

54. HIRSI ALI, Ayaan Genesis. (Den Haag, Althaea Pers, 2006). Cahiersteek met aangenaaid titelblad. (4) p. Gedrukt op 120 grams Tulpenrood in een oplage van 25 exemplaren.
€ 30
* De tekst behelst de tekst van de persconferentie die Hirsi Ali op 16 mei 2006 gaf in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Met begeleidend schrijven van de uitgever. Althaea 91.

55. HOVING, J. Honger en liefde. Een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders naar aanleiding van Prof. Kouwer’s rede op het Haarlemsche Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending. Amsterdam, Hoofdbestuur “De Dageraad”, [1931]. Geniet. Typografisch versierd omslag à la Fré Cohen met afbeelding van een houtsnede van Käthe Kollwitz. 16 p. 1e druk. Netjes.
€ 20
* Over het recht op geboortebeperking. Mooi uitgevoerde en welsprekende brochure met citaten van beroemdheden op de binnenkant van het omslag. De lezing van de gynaecoloog Kouwer tegen de geboortebeperking werd gehouden op 14 oktober 1931.

56. INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS Drie politieke affiches 1965-1967. Zonder plaats, IUS (International Union of Students), 1965-ca. 1969. 40 x 28 cm. Gedrukt in kleuren. Punaisegaatjes, vouwtje. De Vietnamaffiche is vooral aan de achterkant wat meer beschadigd.
€ 80
* 1. 1st Anniversary of Mozambique Revolution. 25th September [1965].
2. Soutenez le peuple dominicain. (Protest tegen de Amerikaanse interventie in de Dominicaanse Republiek), vermoedelijk 1965.
3. International Student Strike of Solidarity with Vietnam 17 November. Wellicht 1967.

57. KAGIE, Rudie Lood. De gevolgen van een giftig metaal. Rotterdam, Ordeman, (1978). Origineel omslag (mooi ontwerp Frans van Mourik). 88 p. 1e druk. Omslag iets versleten. Naam voorin.
€ 20
* Tegen loodvergiftiging door de fabrieken van Billiton (Arnhem) en Métallurgie-Hoboken (België).

59. KOENIG, Johannes Karl Mit Kreuz und Schwert gegen Bolschewismus. Berlin, Verlagsanstalt der proletarischen Freidenker, (1929 oder 1930). Geheftet. Illustr. OU. 16 S. EA. Vergilbt. Stempel eines Vorbesitzers (‘Goudzwaard’), kleiner Kleber (s. Abbildung). Einige Bleistiftstreiflein.
€ 30
* Seltene kommunistische Broschüre ‘gegen die Kulturreaktion der kapitalistischen Republik und ihre pfaffensozialistische Helfershelfer’.

60. KROPOTKINE, Peter De gemeente. Vertaald door B.P.V. Amsterdam, J. Sterringa, (ca. 1900). Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Iets gekreukt, maar gaaf en compleet.
€ 16
* Sterringa’s 5-cent-brochuren X. Uitgeversreclame achterop.

61. LAMMERS, Louis B.M. Houdt Rechts! Stembuslied. (Muziek van Theo van der Bijl). Zonder plaats of uitgever, [1922]. Eén blad, stevig papier, eenzijdig bedrukt. Met notenbalken. Iets verbruind.
€ 20
* ‘Hoe de sluwe voog’laars fluiten,/ Soci dan wel Liberaal,/ Ieder kent dat lied van buiten;/ Halve waarheid, leugentaal!’ Tekst van de katholieke auteur Louis Lammers (1863-1923), volgens De Maasbode ‘overal gezongen’ tijdens de verkiezingsstrijd van 1922.

62. LIGT, Bart de Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid. Amsterdam, Comite van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf, [1933]. Original decorated wrappers. 24 p. First edition. Spot on upper cover, a few dog ears.
€ 20
* “Clara Meijer Wichmann as Defender of Humanity”. Antimilitarist De Ligt was a friend of Clara Wichmann (1890-1922), a feminist lawyer and philosopher. Simply decorated, attractive cover.

63. LUNS, Joseph Dankkaart met handgeschreven toevoeging. Vanwege gelukwensen bij de benoeming tot Secretaris-Generaal van de NAVO. 11,4 x 15,0 cm. Toegevoegd door Luns zelf in balpen: ‘Met gevoelens van bijzondere hoogachting en vriendelijke groet,’, handtekening en datering ’25’ bij het gedrukte ‘juni 1971’.
Verkocht

66. (MASEREEL, Frans). STUIVELING, Garmt Het vraagstuk van de vrede. Amsterdam, Jeugdbond voor Onthouding, 1930. Original wrappers. 48 p. With a frontispice after Frans Masereel. 6th impression. A bit foxed.
€ 15
* Pacifistic prose and poetry with introduction by 22 years-old Garmt Stuiveling, later a mandarin of literature. With fragments by Ernst Glaeser, Henri Barbusse, Erich Maria Remarque, Bruno Vogel, Andreas Latzko, Upton Sinclair, C.S. Adama van Scheltema, A. van Collem and Jan W. Jacobs. Attractive cover design: three crosses with blade points, dripping blood.

67. MEESTER, Eibert De Rode Valken (manuscript). Dik halflinnen schoolschrift met op het etiket ‘R.V./ Allerlei’, waarvan de eerste 48 p. beschreven zijn. In een goed leesbaar handschrift dat alleen uit kapitalen bestaat geschreven met diverse kleuren inkt. Inscriptie voorin: ‘Eibert Meester/ begonnen/ Maart 1935.’ Band iets versleten, verder in goede staat.
€ 60
* Eibert Meester (1919-1999) was in maart 1935 vijftien jaar. De Rode Valken was de socialistische tegenhanger van de padvinderij, een vrolijk kamperende onder-organisatie van de socialistische jeugdbeweging AJC. Hij bezocht de Lagere Technische School en ging in 1936 werken als instrumentmaker in een apparatenfabriek. In de oorlog zat hij een tijdlang in een concentratiekamp en na 1945 begon hij aan een carrière in de Partij van de Arbeid. Van 1963-1976 was hij lid van de Eerste Kamer. In dat laatste jaar kwam hij in opspraak omdat hij zijn verzetsverleden bij elkaar verzonnen had, met indianenverhalen over aanslagen en ontsnappingen op het nippertje, en jarenlang ten onrechte een uitkering had genoten van de Stichting 40-45. Ook prof. Jan Bastiaans had hij uitgebreid voorgelogen.
Dit is een netjes samengesteld en mooi versierd jongensschoolschrift, geïllustreerd met krantenfoto’s, tekeningen en zegeltjes. Het is gevuld met nuttige kennis over de Rode Valkenwet, de Rode Valkenproef, fluitsignalen, wegtekens, verschillende soorten geheimschrift, liedjes, over het schatten van afstanden, autoletters, knopen en de werking van de primus. Mooi zicht op een vergeten wereld door een interessante historische figuur!

68. MOBILISATIE VOOR DE VREDE er was eens… een tooverjas! (raambiljet). Den Haag, Stichting-Comité “Mobilisatie voor de Vrede”, [1933]. 27 x 20 cm. Eenzijdig bedrukt. Met tekening gesigneerd LF. 1e druk. Net exemplaar.
€ 60
* Kleine politieke raamaffiche gericht tegen oorlog. De toverjas, het uniform, toverde massamoordenaars uit brave huisvaders, en veranderde brave mensen in door fascisme bevangen waanzinnigen. De toverformule daartegen: eerbied voor het leven, geen man, geen cent, geen hamerslag voor het militarisme. Verspreid in april 1933 door de Nederlandse jongeren-vredesbeweging van de vroege jaren dertig. Zeer kwetsbaar, gedrukt op dun papier.

69. MOST, J. De godspest. Nieuwe, naar de oorspronkelijke uitgaven herziene druk. Rotterdam, De Vrije, 1966. 27 x 10 cm. Geniet. (2), 22 p. Gestencild. Net exemplaar.
€ 20
* Vertaling van het boek Die Gottespest (1887) van de vrijdenker Johann Most, uitgegeven door een anarchistische uitgeverij in de Provotijd. Niet in de NCC.

70. (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost! Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. 25 x 16 cm. Cloth. 224 p. Translated into Dutch by P. Voogd a.o. Illustrated. 1st edition. White stain on upper cover. With owner’s signature on first page. Otherwise very good.
€ 20
* Famous book about the so-called Röhm Putsch of June 30, 1934, in which Hitler killed off a large number of his (perceived) adversaries.

71. NUIS, Aad Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Amsterdam), KVB, (2001). Ingenaaid. 32 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Hans Dijkstal/ bij wijze van groet/ Aad Nuis’.
Bijgevoegd: Handgeschreven kaart van Nuis aan Dijkstal: ‘[…] Als je er, tussen het trekken van de lijst door, nog eens over praten wilt, al of niet in gezelschap van Annemarie: met alle soorten van genoegen!’.

72. OLTMANS, Willem Prins Claus (1965-1985). Een reportage. Baarn, In den Toren, 1984. Garenloos. 128 p. 1e druk. Rugje verbleekt.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Joep B.,/ van een oude/ vóór een trouwe/ collega./ Willem/ 1/2/’89’.

73. PARTIJ VAN DE VRIJHEID Collectie van 3 publicaties. Den Haag, PVV, [ca. 1946-1948]. 1. Beknopt program van de Partij van de Vrijheid. Vouwblad, gedrukt in blauw en rood. Zeer goede conditie.
2. Inwoners van Leiden! L.S. Beantwoordt U eens voor U zelf onderstaande vragen met JA of NEEN. Gevouwen blad. Kleine kreukjes en een scheurtje.
3. Aan de leden van de afdeeling Leiden van de Partij van de Vrijheid. Vragenlijst en bepaling van de hoogte van de vrijwillige contributie. Vouwblad. Gekreukt en met notitie in pen (adres).
€ 45
* Beginselprogramma en andere publicaties van een volkomen vergeten, vroege versie van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, de Partij van de Vrijheid! Werving voor de gemeenteraadsverkiezingen van 26 juli 1946. In 1948 ging de Partij van de Vrijheid samen met de beweging van Pieter Oud om de VVD te vormen.

74. PLAN VAN DE ARBEID Aan de werklozen van Nederland. Amsterdam, Centrale Plan Commissie, 1936. Oblong 17 x 25 cm. Vouwblad. Wat roestig en met kleine scheurtjes aan de randen.
€ 20
* Propagandablad met leuzen, pijlen en aardige tekeningetjes.

75. POLITIEK Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen. Rotterdam, S.D.A.P., [1915]. 32 x 24,5 cm. Eén blad, tweezijdig bedrukt. Met vignet van Albert Hahn.
€ 20
* Pleidooi voor prijsverlaging van levensmiddelen. Oproep voor een meeting in de Doelenzaal in Rotterdam, 25 april (1915).

76. PRONK, C. De wortels van het Stalinisme. (Rotterdam, Nieuwe Wereld, 1963). Ingenaaid. 92 p. 1e druk.
€ 15
* Weloverwogen anticommunistisch betoog.

77. (RAEMDONCK, George van). MOLENDIJK, Herman Waarom jij niet? Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-centrale, [1927?]. Geniet. 12 p. Geïllustreerd door en met omslagtekening van George van Raemdonck. 6e-10e duizendtal. Wat verbruind.
€ 16
* Met tien tekeningen van Van Raemdonck.

78. REEN, Peter van Naar nieuwe welvaart! (Amsterdam), Nederlands Verbond van Vakverenigingen, (1937). 23 x 17 cm. Geniet. 16 p. Geheel geïllustreerd en typografisch verzorgd door politiek tekenaar Peter van Reen. 1e druk. Nietjes ontbreken. Rand iets gekreukt en licht verbruind, rugje wat versleten. Met rood potlood is er ‘Plan van den arbeid’ op het omslag geschreven (zie scan).
€ 35
* Buitengewoon fraai politiek pamflet met slim gebruik van kleuren, Masereel-achtige illustraties en eenvoudige lijntekeningen. Peter van Reen werkte onder meer voor de socialistische krant Het Volk, en zijn meesterlijke prent van een hypocriete Hitler bij de moord op Wilhelm Gustloff veroorzaakte een baanbrekend proces over de vrijheid van meningsuiting.

79. RODE NEDERZETTING Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Extra editie. [Amsterdam, A.J.C.], 1947. Oblong 18 x 26 cm. Geniet. 4 p. Binnenwerk gestencild. Geïllustreerd. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 35
* Tekeningen van Ger Sligte, mooi eenvoudig uitgaafje met een gedicht en op het moedervel getekende illustraties. De omslagtekening doet aan Suske en Wiske denken. Niet in de NCC.

80. (ROTTERDAM). OUD, P.J., & Jacques DUTILH Drie handgeschreven/ getypte brieven aan VVD-gemeenteraadslid D.A. van Houte. Brief op eigen postpapier en briefkaart van P.J. Oud, gedateerd 12/1 ’55 en 2/9 ’57. Beide handgeschreven, 8 regels, gesigneerd. Over deelname van Van Houte aan de Commissie Volksgezondheid en goede wensen voor een verblijf in het buitenland. Brief op eigen papier van Jacques Dutilh, 5 r. getypt en twee geschreven, gedateerd 6 sept. 1957. Dank voor de orchidee die Dutilh had gekregen voor zijn 30-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad van Rotterdam. In keurige staat. Bijgevoegd het boek Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten (1951) met handtekening van Oud.
€ 75
* Pieter Oud (1886-1968) was voor de oorlog minister en na de oorlog mede-oprichter en langdurig voorman van de VVD, en burgemeester van Rotterdam. Jacques Dutilh (1884-1960) was van 1927-1958 liberaal lid van de Rotterdamse gemeenteraad en lid van de Commissie Volksgezondheid. D.A. van Houte, een tandarts, was eveneens lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Een aardig Rotterdams ensemble!

81. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 10 cm. Origineel omslag (ontwerp Koos van Haagen). 208 p. incl. omslag. 1e druk. Vage vochtvlek links op de voorkant. Op de titel een stempel ‘Archief AP’.
€ 15
* Op p. 2 een reclametekening van Albert Hahn jr.

84. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (voorzijde ontwerp Albert Hahn jr.) 228 p. incl. omslag. Met enkele illustraties, o.a. een paginagrote (advertentie) op p. 227 van Fré Cohen. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel ‘Archief AP’.
€ 18
* Achterop fraaie modernistische advertentie voor Van Nelle’s Shagtabak.

85. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1933. 16 x 12 cm. Origineel omslag (ontwerp Albert Hahn jr.) 244 p. incl. omslag. 1e druk. Net exemplaar met voorop een stempel ‘Archief AP’.
€ 15
* Voorwoord van W.H. Vliegen.

86. S.D.A.P. Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935. Amsterdam, Brochurenhandel der S.D.A.P., later Ontwikkeling, dan Arbeiderspers, 1912, 1913, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926, 1928, 1929, 1930, 1933, 1934, 1935. 16 x 10 cm. Papieren omslagen. Ca. 120-200 p. elk. Geïllustreerd. 1e druk. Wat gebruikssporen, het varieert van kleine vlekjes tot vochtschade en slijtage. Enkele met een stempel ‘Archief AP’.
€ 125
* Kalender, almanak, artikelen, gedichten, jaarverslag, overledenen, soms een afbeelding, veel advertenties. De latere jaargangen hebben een mooi omslagontwerp: van Koos van Haagen (1923), Fré Cohen (1926, 1930) en Albert Hahn jr. (1928, 1929, 1933-35). Mooi tijdsbeeld en zeer informatief.

87. SELDES, George De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G. Rotterdam, De Vrije, 1966. 27 x 10 cm. Geniet. (2), 14 p. Gestencild. Net exemplaar.
€ 20
* Oorspronkelijk verschenen in het maandblad The Independent, uitgegeven door een anarchistische uitgeverij in de Provotijd. Niet in de NCC.

88. SINGER, Kurt, a.o. Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927. Berlin, Arbeiter-Kultur-Kartell, 1926. Original wrappers, stapled. 20 p. Printed on glossy paper. Illustrated. First edition. Very good copy.
€ 30
* “Worker Culture Syndicate Greater Berlin. Winter Programme 1926-1927”. Ambitious play and concert programs for “Worker’s Culture”. Some names: Bruno Schönlank, Igor Strawinsky, Gustav Mahler, Richard Strauss, Arthur Schnabel, Arnold Schönberg, Arthur Honegger. With texts by Kurt Singer and Arthur Horlitz.

89. SORGDRAGER, Winnie Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Breda), De Geus, (1999). Garenloos. 288 p. Geïllustreerd. 1e druk. Ex librisstempel H.F. Dijkstal.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Hans Dijkstal,/ mijn vriend in het/ kabinet Kok/ Winnie/ 14.06.99’.

90. SOUTH-AFRICA. VETH, Jan Portrait of Willem Leyds. Original lithography printed in dark brown on chine. With initials and year in the plate. Enclosure of the De Kroniek magazine of March 1, 1896. Pasted on large paper. Some spots in the frame, hardly or not at all on the litho itself.
€ 50
* Willem Leyds (1859-1940), born in Magelang, was one of the most important South African politicians in the period 1889-1902, so also during the Boer War. One of a long series of beautiful portraits by Jan Veth with an unmistakable Art Nouveau twist.

91. SPOORWEG ANTWERPEN-KEULEN Détresse des Chevaux de Diligences. Chemin de fer d’Anvers à Cologne. Lithografie van J.J. Cöntgen naar ets verschenen bij de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen, 1843. 338 x 275 mm. Spoor van belastingstempel in rechter onderhoek. Bijgesneden. Vouw gerepareerd aan de achterzijde. Wat vergeeld, wat roest.
€ 150
* De koetspaarden moeten kunsten vertonen en uit bedelen gaan, ze beroven treinen en vluchten voor de kraaien en de honger. Welsprekende prent met Antwerpen op de achtergrond en een afbeelding van de stoomtrein. Cöntgen was actief in de periode 1830-1850. (N.B. de prent is te groot voor de scanner).

92. STEMBILJETTEN 5 modelbiljetten voor verkiezingen in Nederland. 1. Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1935
2. Model-stembiljet Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1939
3. Model-stembiljet R.K.S.P. Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1939
4. Antwoordstuk ‘s-Gravenhage. Stembiljet met stellingen. Tweede Kamerverkiezingen 1946
5. Model-stembiljet Katholieke Volkspartij, Tweede Kamerverkiezingen 1952
€ 50
* Politieke propaganda in de vorm van stembiljetten. Gebruikssporen.

93. STOKVIS, Z. Taakje den dienste van het kernwerk. Enkele grepen uit de sociale en economische geschiedenis van de Unie der Socialistische Sowjet Republieken (U-S-S-R). Amsterdam, Hoofdbestuur Arbeiders Jeugd Centrale, 1945. Oblong 13 x 21 cm. Geniet. 22 p. Gestencild. 1e druk. Iets roestig.
€ 25
* Interne circulaire van de AJC met geheugensteuntjes en een literatuurlijst, geschreven door een geweldenaar op het gebied van Rusland en het Russisch, Zadok Stokvis (1878-1947). Gedateerd vlak na de oorlog: 4 augustus 1945. Niet in de NCC.

94. STUDENTEN Een demokratisch land – een demokratisch onderwijs. Brussel, Vereniging der Vlaamse Studenten vzw, ca. 1966. 60 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Punaisegaatjes, wat kreukjes.
€ 60
* Lapidair ontwerp.

95. STUDENTEN Niet knoeien, demokratiseren! V.V.S. betoogt te Gent op 2 februari 1966. Gent, Roland Aerden, 1966. 59 x 40 cm. Gedrukt in rood en zwart. Wat gekreukt.
€ 60
* Affiche van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

96. STUIVELING, Garmt Het vraagstuk van de vrede. Amsterdam, Jeugdbond voor Onthouding (verkrijgbaar bij Geert van Oorschot), 1930. Ingenaaid. 48 p. Met frontispice naar Frans MASEREEL. 6e druk (!). Wat roest.
€ 15
* Pacifistische literatuur met inleiding van Garmt Stuiveling. Met fragmenten van Glaeser, Barbusse, Remarque, Bruno Vogel, Latzko, Upton Sinclair, Adama van Scheltema, A. van Collem en Jan W. Jacobs. Mooi omslagontwerp.

97. THIERRY LA FRONDE Thierry de Slingeraar en het geheim van de hertog. Nederlandse bewerking Frans Grosfeld. Amsterdam, Amsterdam Boek, 1973. 31 x 22 cm. Geniet. 36 p. Met foto’s uit de film in zwart-wit. 2e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 12
* Bekend van de populaire Franse televisieserie uit 1963-1966, die in Nederland vertoond werd in 1967 en 1973. De jeugdige held uit de veertiende eeuw, type ideale schoonzoon en durfal, helpt de Franse koning tegen verraders en andere booswichten. Thierry La Fronde is bedacht door Jean-Claude Deret (1921-2016) na zijn terugkomst in Frankrijk van migratie naar Canada (1950-1960), waar hij voor de radio werkte.

98. (THORBECKE, Johan Rudolph). MIERLO, J.H. van PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others. Vellum with attached (broken) wax seal in copper box. Oblong 32 x 50 cm. Recto only. Written in ink on fine white vellum. Folded. Otherwise fine.
€ 450
* Signed by J.R. Thorbecke (1798-1872), at that time rector of the Leiden University, but from 1849-1872 the most prominent Dutch politician, several times prime minister. Mr. Dr. J.H. Van Mierlo would later become President of the District Court in Breda. He was a distant cousin of 1990s foreign minister Hans van Mierlo, who once held the Thorbecke Lecture.

99. (THORBECKE) 19 April. Verandering van ministers. Klagt en jubeltoon. Amsterdam, Weytingh en Van der Haart, [1853]. 4 p. Heel licht verkleurd. € 25
* ‘Stijg vrolijk opwaarts, vreugdgeschal!’ Anti-Rooms juichlied over het ontslag van de regering-Thorbecke vanwege de protestantse sympathieën van koning Willem III tegen het opkomende katholicisme. Knuttel 29658.

99 a. (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie. Leiden, E.J. Brill, 1875. Ingenaaid. 32 p. Apart gepagineerd en met omslagdruk en speciale titelpagina.
€ 20
* Overdruk uit Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1874-1875, Op de laatste pagina’s wat toevoegingen in contemporain handschrift.

100. TOORNSTRA, Klaas In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C. Amsterdam, Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1930. Original photocollage wrappers (both sides). 20 p. 1st-5th thousand. First edition. A bit discolored. Lower cover creased.
€ 20
* Plea for worker holidays in summer (in Dutch).

101. TROELSTRA, Jelle Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile’s en foto’s uit het bezit van de familie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1953. Linnen. 160 p. 2e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur op het schutblad.

102. (TROELSTRA, Pieter Jelles) Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij “Neerlandia”. Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 – 25 Mei – 1930. (Den Haag, Neerlandia, 1930). 33 x 25 cm. Halflinnen met gedecoreerd voorplat. 48 p. Met foto’s en fraai getekende grafieken, en met een reproductie van een affiche in kleuren, gesigneerd ”29 JHA ‘.
€ 95
* Bijzonder mooi gedenkboek van de brandverzekeringsmaatschappij waarvan socialistenvoorman Pieter Jelles Troelstra tientallen jaren directeur was. Deze was gesticht door zijn vader Jelle Troelstra. Helaas kon ik niet achter de naam van de ontwerper van de fraaie boekband en het affiche komen.

103. TROTSKI, L. Europa en Amerika. (Vertaald uit het Russisch). Gent, Samenwerkende Maatschappij “De Proletariër”, 1927. Origineel omslag. 144 p. Met portret. Niet afgesneden. 1e druk. Rug deels wat versleten, maar een heel acceptabel exemplaar.
€ 25
* Met als aanhangsel een artikel uit de Pravda ‘Aangaande de opportuniteit van het ordewoord der Vereenigde-Staten van Europa’ (!) Het staat er niet in, maar dit boekje is afkomstig uit de collectie van Arthur Lehning.

103. VAAL, August 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931. Amsterdam, Overdruk “De Gemeenschap”, Weekblad van de Ned. Federatieve Bond van Pers. in Openbaren Dienst, 1931. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag doormidden, hoekje afgescheurd en sleets.
€ 20
* Zeer efemeer reisverhaal.

104. (VAKBOND). N.V.V. Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking. Amsterdam, Algemeene Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel, (ca. 1935). Oblong 13 x 20 cm. Origineel omslag. 16 p. Met 8 Masereel-achtige illustraties (gesigneerd met een monogram EP?). Gekreukt, iets gevlekt en gebobbeld.
€ 18
* Mooi uitgevoerde brochure gericht tegen fascistische aantasting van het vakbondswerk, helaas niet in perfecte staat.

105. VALKHOFF, J. Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil. Amsterdam, Kosmos, 1935. Ingenaaid. 100 p. 1e druk. Iets verbruind. Naam op eerste pagina.
€ 30
* Buitengewoon fraai modernistisch omslag in rood en zwart ontworpen door Rein van Looy.

106. (VEGETARISME). CLERCQ, D. de, & E.C.C. van COEVERDEN Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10. (Amsterdam, Electr. Drukkerij “Voorwaarts” G.G.B., ca. 1905). Vouwblad. 1e druk. Iets gekreukt.
€ 15
* Poëtische tekst. Niet in de NCC.

107. VORRINK, Koos De A.J.C. als deel der moderne arbeidersbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Original wrappers. 16 p. 1st edition. A bit discolored.
€ 20
* “The Workers’ Youth Movement as a part of the modern Workers’ Movement’.

108. VORRINK, Koos Doel en wezen van de arbeidersjeugdbeweging. Amsterdam, Centrale van Arbeiders-Jeugdverenigingen, (1923). 27 x 19 cm. Original wrappers. 16 p. 1st edition. Some penciled lines in the margins, otherwise an excellent copy.
€ 20
* “Goal and Essence of the Workers’ Youth Movement.”

109. VORRINK, Koos Gij jongeren vooraan! Op de bres voor vrijheid, welvaart, vrede. Een oproep tot de jonge kiezers. Amsterdam, S.D.A.P., [1935]. Zonder omslag, zoals uitgegeven. 8 p. Fris en fraai.
€ 15
* Mooie folder, met een tekening van Henk Kijser, gesigneerd ‘Kyser’.

110. VORRINK, Koos De komende nieuwe kultuur. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1925. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Vlekje op omslag, lichte gebruikssporen.
€ 15
* Mooi, vroeg typografisch omslagontwerp van Fré COHEN op voor- en achterkant. Van Dam/ Van Praag 110.

111. VORRINK, Koos Het levend geloof. Kerstgedachten. (&) Jeugd en socialistische opbouw. Rede, gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, 1934-35. Geniet. 16; 20 p. incl. omslag. 1e druk. Het eerste boekje in goede staat, het tweede iets vlekkig en met ingescheurde rug.
€ 15
* Twee vergelijkbare boekjes.

112. (VORRINK, Koos) Het prentenboek van de rode nederzetting 1938. Eerste week. [Amsterdam, A.J.C.], 1938. Omslag gedrukt in rood en zwart. (35) bladen, eenzijdig gestencild in zwartwit, plus een pagina met gedrukte foto van een beeld van Wibaut. 1e druk. Omslag licht gevlekt.
€ 100
* Bijzonder uitgaafje voor intern gebruik, met fraaie omslagtekening en vele meer of minder effectieve tekeningen in stenciltechniek, een verslag van het jeugdvakantiekamp van de Rode Valken, dat in juli-augustus 1938 in Vierhouten werd gehouden. Uit het bezit van Koos Vorrink met de naam van zijn dochter Irene voorin. Uiterst zeldzaam.

113. VORRINK, Koos, e.a. Oorlog of vrede. Wat wilt ge. Amsterdam, Arbeiders Jeugd Centrale, (1931). A4. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. Met bijdragen van Koos Vorrink, Arie Pleysier, W. Jos. de Gruyter, Johan Winkler, A.M. de Jong, C.S. Adama van Scheltema e.a. 1e druk. Enkele kreukjes.
€ 85
* Buitengewoon mooi verzorgd anti-oorlogsgeschrift. Omslag en illustraties (foto-tekeningmontages) van ‘Ley’, alias Johan de Boer van der Ley, die ook voor De Notenkraker tekende. Tevens illustraties van Masereel, Georg Grosz, Albert Hahn sr., Louis Raemaeckers, Kollwitz en Steinlen. Niet in de NCC.

114. VOS, Marie W. Het lachzaad. Komies jeugdspel in drie bedrijven. Amsterdam, A.J.C., 1923. Original decorated wrappers (Fré Cohen). 16 p. all with a frame. First edition. Excellent copy.
€ 15
* “Laughing Seed, a Comic Play for Young People in Three Acts”. A play for the young socialists of the A.J.C., the central Dutch organisation for young workers. With a top role for “The Gall Nut, Sourest Face of All Sourfaces”. Cover art on upper and lower wrapper by Fré Cohen (1903-1943).

115. VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND Tegen de reactie! (Pamflet) Utrecht, Vrijzinnig-Democratische Bond Kieskring Utrecht, eind 1918 of begin 1919. 30 x 21 cm. Eenzijdig gedrukt op krantenpapier. Wat verbruind en roestig. Horizontale vouw. Gaaf.
€ 25
* Dit vlugschrift werd verspreid kort na de ‘Vergissing van Troelstra’ van november 1918: ‘Onbezonnen poging tot revolutie heeft immers zoo dikwijls zegepraal van het behoud tot gevolg gehad. Hiertegen moeten wij opkomen; dus daarom Tegen de reactie!’. Met acht eisen, waarvan de eerste is Algemeen Vrouwenkiesrecht. In mei 1919 wist de Vrijzinnig-Democratische Bond hiertoe met succes een initiatiefvoorstel te agenderen.

116. WIARDI BECKMAN, H.B. Doel en wezen der S.D.A.P. Amsterdam, Secretariaat der S.D.A.P., (1934). Geniet. 40 p. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 15
* H.B. Wiardi Beckman (bijgenaamd Stuuf, Nijmegen, 1904 – Dachau, 1945) was een van de leidende figuren van de S.D.A.P. Het wetenschappelijk bureau van de PvdA werd naar hem genoemd. Mooi omslag.

117. WIARDI BECKMAN, H.B. Sociaal-democratie en nationale gedachte. Amsterdam, A.J.C., 1935. Geniet. 20 p. incl. omslag. Reclame achterop. 1e druk. Twee stempeltjes op binnenzijden omslag.
€ 15
* Fraaie omslagtekening van Henk Kijser: een jonge arbeider houdt een vlag naar links omhoog, staand voor een kaart van Nederland.

118. (WIBAUT, F.M.) Florentius Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 – 29 April 1936. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1936). 41 x 29 cm. Geniet. 32 p. Geheel geïllustreerd in zwartwit. 1e druk. Achterop wat scheurtjes, iets gekreukt, maar netjes voor zo’n kwetsbare publicatie.
€ 35
* Rouw-uitgave op groot formaat bij het overlijden van de grote wethouder van Amsterdam, in dezelfde vormgeving als het weekblad ‘Wij’. Voorop een portret door Jan Sluijters, met vele in-memoriams door bekende persoonlijkheden, veel foto’s en ook twee pagina’s ‘Wibaut in de caricatuur’.

119. (WICHMANN, Clara) Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg over misdaad en straf. Amsterdam, Uitgegeven op verzoek van het ‘Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf’ door J.J. Bos, 1922. Geniet. (12) p. 1e druk. Rugje en randen versleten, papier verbruind. Van het achterblad is een hoek afgescheurd (zonder tekstverlies).
€ 40
* Met aan het eind een bijdrage van Clara (Meijer-)Wichmann, de laatste die zij voor het Comité van Actie ofwel CMS geschreven had. Clara Wichmann overleed op 15 februari 1922 volkomen onverwacht in het kraambed. Fraaie omslagillustratie (linosnede) gesigneerd ‘PA’ of ‘PLA’). Het staat er niet in, maar dit boekje is afkomstig uit de collectie van Arthur Lehning.

118. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!
Zie hier voor andere items die met het Nederlandse Koninklijk Huis te maken hebben.

124. WINSEMIUS, Pieter, en Miranda HOOGENDOORN Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal). (Amsterdam), Balans, 2005. Garenloos. 240 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Winsemius op de Franse titel: ‘Voor Hans [Dijkstal],/ ter meerdere inspiratie/ in een wonderschoon 2006/ Pieter’.
Bijgevoegd: Handgeschreven brief van Winsemius aan Dijkstal.

125. WISSEN, Driek van Europese verkiezingen. Zoeterwoude-Dorp, De Uitvreter, 2004. Ingenaaid. 12 x 11 cm. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt ter ere van de 61ste verjaardag van Beertje Brom in een beperkte oplage.
€ 15
* Lichtvoetig gedicht. De Uitvreter A 180.

126. (WIT VON DÖRRING, Ferdinand Johannes) Lucubrationen eines Staatsgefangenen, niedergeschrieben in dem Criminal-Gefängnisse zu Turin, der Citadelle von Mailand, der Frohnfeste zu Baireuth, der Stadtvoigtei zu Berlin, und dem Polizeihause zu Wien. Zum Drucke geordnet in der Dänischen Festung Friedrichsort. Braunschweig, Friedrich Vieweg, 1827. Cloth-backed boards. 180 p. 1st edition. Cover rather worn and loose from book block. First pages a bit damaged/ worn. Paper browned.
€ 45
* Meaning of the title: ‘that which is written by nightly lamp light, by a prisoner of state, in various prisons’. Memoirs of a Danish-German student (1799-1863) who took part in revolts against the German and French governments, a fellow and friend of the murderer of Kotzebue.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 464.487 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: