antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Paulbooks Alert

Alert 77

 

1. BAENA, Duc de Typed Letter Signed. Letter to ‘Senor Don K. Keizer’ in Tilburg, dated ‘La Haye, 28 de septiembre 1959’. Signed in ink. Paper headed ‘Embajada de Espana/ El Haya’. Landscape format 21.3 x 16.4. 9 lines. Tiny tear in lower left edge. Folded.
€ 28
* Written by José María Ruiz de Arana y Bauer, XIV marqués de Villamanrique, Gentilhombre Grande de España, Duc de Baena, Duc de San Lucar la Mayor (1893-1985), Ambassador for Spain in The Netherlands (1957-1963). The art-loving Duc de Baena was the author of a popular book about the Dutch, The Dutch Puzzle, translated as Het raadsel Nederlander. This letter accompanied a book, La Celestina, but that’s not present.

2. BECKETT, Samuel Murphy. (Translated into Czech by Eva Pilařová). Prague, Československo spisovatel, 1971. Cloth with dust jacket. 192 p. Portrait of the author. First edition. DJ slightly worn at the upper edge, a bit soiled at the backside, otherwise a fine copy.
€ 75
* With two-line handwritten dedication by the translator, dated ‘17.3.71’ and signed ‘Eva’. Remarkable, typical 1970s design of dust jacket (upper and lower side) and bookbinding by Pavel Brom (1938-2009).

 

 

5. BRUSSE Uitgeversmaatschappij, W.L. & J. De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen). Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923-1935. 24 delen in originele, gedecoreerde omslagen (voor- en achterkant) door Roelf Gerbrands. Ca. 48-100 p. Geïllustreerd met foto’s op kunstdrukpapier afgedrukt. Sommige uitgaven in herziene en uitgebreide druk. Wat gebruikssporen: voorin geschreven namen, exlibris, versleten ruggen, kreukjes e.d., maar er zijn ook zeer gave exemplaren bij.
Huis en inrichting
1. Jan Wils: De sierende elementen van de bouwkunst (1926). 2e herziene en vermeerderde druk.
2. Albert Plasschaert: Muurschilderingen (1926). Met prospectus.
3. W.F. Gouwe: Glas in lood (1932).
4. Jan Lauweriks: Plastische kunst in huis (1924). Omslag deels verbleekt.
5. Just Havelaar: Het moderne meubel (1928). 2e verbeterde en uitgebreide druk.
6. Arnold H. Jansen: Het industrieel uitgevoerde meubel (1931). 2e verbeterde en uitgebreide druk.
7. W. Retera Wzn.: Behangsel en bespanningsstof (1924).
8. Corn. van der Sluys: Machinale textielkunst. Tapijten, gordijnen, enz. (1925).
9. C. de Lorm: Het gezellige binnenhuis (1923).
10. Ir. S. van Ravesteyn: De sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen (1924).
Klein huisraad en tooi
11. H. Ellens: Onze disch (1926).
12. W.H. Gispen: Het sierend metaal in de bouwkunst (1925).
13. Herman Hana: Batik, bedrukte stof, klein lederwerk (1925).
14. Elis M. Rogge: Naaldkunst, kantwerk en handweven (1923).
15. Karel Wasch: Glas en kristal (1927). 2e verbeterde en uitgebreide druk.
16. Dr. H.E. van Gelder: Pottenbakkerskunst (1923). Met fraai exlibris van Nel Timmers, gemaakt door de architect Jan Donders (1902-1976)
17. C. Proos-Berlage: Sierkunst en vrouwenkleeding (1927).
18. C.H. de Jonge: Sieraden (1924).
Gewijde kunst
19. Jan de Meijer: Gewijde kunst (1928).
Tooneel en spel
20. J.W.F. Werumeus Buning: Het tooneeldecor (1923).
21. Otto van Tussenbroek: Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen (1925).
Drukkunst, boek en grafisch werk
22. A.A.M. Stols: Het schoone boek (1935).
23. W.F. Gouwe: De grafische kunst in het practische leven (1926)
24. G.H. Pannekoek Jr.: De verluchting van het boek (1927). 2e verbeterde en uitgebreide druk.
€ 200
* Deze bewonderenswaardige serie geeft een bijzonder goed overzicht over de stand van de toegepaste kunst in de periode 1900-1930 in uitvoerige artikelen van belangrijke auteurs, die vaak ook zelf in het vak werkzaam waren.

6. (BUISMAN). POPULAIRE LECTUUR ’t Begin, midden en eynde der zee-rooveryen van den alderfameusten zee-roover, Klaas G. Compaan, van Oost-Zaanen, in Kennemerland. Vervattende zyn wonderlyke en vreemde, landsschadelyke, dryftogten (…). Haarlem, N.V. Drukkerij Insulinde, (1910). Ingenaaid. 98 p. Omslag wat sleets, papier verbruind.
€ 18
* Bewerking van een bekend 18e-eeuws sensatieverhaal door A. van der Voort. Voorin dit exemplaar staat de handtekening van M. Buisman J.Fzn. (1891-1986), de grote verzamelaar van Nederlandse populaire boeken. Hij was bovendien de samensteller van Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia’s, sprookjes, dé bibliografie op dit gebied.

8. CAMPEN, Willem Cornelis van Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude. Amsterdam, C.A. Spin, voor rekening van den autheur, 1838. Oorspronkelijk bedrukt omslag. 86 p. Niet afgesneden. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Voorin geschreven: ‘Present van/ den autheur’. Met diverse opmerkelijke, door actuele gebeurtenissen geïnspireerde dichtwerken van deze in Leiden geboren predikant (1785-1842), onder meer ‘Op het eerste gezicht van een nieuwen driegulden’, ‘De bevroren Zeeuwsche aardappelen’ en ‘Wiegezang voor Z.K.H. den Erfprins van Oranje’ ofwel de latere koning Willem III’.

9. CECH, Svatopluk Výlet pana Broučka tentokrát v patnáctého století. Prague, Státni nakladatelstvi detské knihy, 1956. Original cloth-backed illustrated boards. 202 p. Drawings by Rudolf Šváb. Edges a bit bumped.
€ 18
* Useful edition of this classic Czech novel (first published 1888) with footnotes, clarifications and humorous illustrations. It formed the base of the second part of the opera Výlety páně Broučkovy (The Excursions of Mr. Brouček, 1920) by Leoš Janáček.

10. COLETTE Renée Vivien. Paris, Les Amis d’Edouard, 1928. Original folding wrappers. (6), 22 p. Printed in 216 numbered copies. Backstrip worn, cover a bit browned.
€ 120
* One of 200 printed on Arches. With a handwritten dedication by the publisher, Édouard Champion (1882-1938), in purple ink: ‘pour Madame Oakeshott/ Édouard’. Nr. 131 of a long series (167 nrs) of the series ‘Les Amis d’Édouard’. Possibly this is the archaeologist Noel Moon Oakeshott (1904-1978), the wife of Sir Walter Oakeshott.

11. COCTEAU, Jean Le Potomak 1913-1914 précédé d’un Prospectus 1916. (Deluxe copy, inscribed). Paris, Librairie Stock, 1924. Original wrappers. 346 p. Uncut. With 71 sketches by Cocteau. ‘Exemplaire de tête’, one of 685 numbered and 13 lettered copies on better paper. 346 p. First edition. Backstrip worn, upper cover loose, housed in crystal paper. Inside very good.
€ 160
* This is one of only 10 lettered copies on Vergé de Rives à la forme, hors commerce – good quality white paper with a watermark and uncut deckle edge. Enriched with a handwritten dedication: “à mademoiselle/ Delamain avec/ toute ma/ reconnaissance/ amicale/ Jean Cocteau/ 1924”.
An experiment of creativity, Le Potomak is an amalgam of prose, poetry and funny pictures sketching the real world: it is where Strawinsky figures just after the Sacre du Printemps.

12. DRUKKERSJAARBOEK Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1907. Linnen (ontwerp S.H. de Roos). (8), 216, (52) p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug en randen getuigen van enig gebruik.
€ 30
* Exemplaar uit het bezit van Dick Dooijes met zijn handtekening, een stempel en (van later datum) een exlibris. Dooijes was de assistent en later de opvolger van De Roos bij Tettero. De eerste door S.H. de Roos verzorgde jaargang; dat ziet er modern en professioneel uit! Subtiele kleuren. Fraaie geïllustreerde advertenties in een apart katern achterin.

13. (ECONOMIE). PRIJZEN EN BELASTING Missive van de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit; met Derzelver nader Advys over het redres van de vervalle commercie dezer landen, &c. &c., ter voldoeninge aan de resolutie van de Heeren Staten van Zeelandt, van den 17 Januari 1754. Middelburg, zonder uitgever, 1754. 34 x 21 cm. Zonder omslag. 28 p. Niet afgesneden. Vooral aan de buitenkant wat vlekjes.
€ 65
* Bevat een lange lijst producten met hun belasting, en voorstellen voor verlaging ervan: aardewerk, drinkglazen, cochenille, koffie, kaviaar, kastanjes, koolzaad, zalm, salpeter, zeep, zijde, wol, tabak, kreeft, varkensborstels, sinaasappels, kemelhaar, vislijm, en allerlei andere zaken.

14. FERDINAND & ISABELLA in LEIDEN Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492. Leyden, Van der Paauw en Zoon, 1835. 19 x 36 cm. Herbonden in oblong halflinnen boekband. In 16 stukken opgeplakt op papier. Gevolgd door 6 prenten van L. Springer, voorstellende een burleske studentenparade, met de titels: ‘Hail Muse! &c. &c.’, ‘Zinnebeeldige voorstelling der vijf Faculteiten’, ‘Publieke Promotie’, ‘Kwakzalverij’, ‘Bal bij Inteekening’ & ‘Deus nobis haec otia fecit’. Rugje ontbreekt, wat slijtagesporen. Eigenaarsstempel voorin. Prenten hier en daar roestig en met wat plekjes. Wellicht niet geheel compleet.
€ 200
* Curieus geheel, een beeldverslag van de Leidse studentenmaskerade van 1835 (een van de allereerste), en de satirische parade daarna.

15. GRABOWSKY, Norbert Die Rätsel von Grund und Zweck unseres Lebens und ihre Aufhellung durch das innere Leben oder die höhere Liebe. Leipzig, Max Spohr, 1907. Originalumschlag (gewolktes Papier). (4), 68 S. Ungeöffnet. Dritte überarbeitete Ausgabe von ‘Die Lösung der Welträtsel’. Kanten teilweise abgebrochen, Umschlag eingerissen.
€ 22
* Eines der vielen Werke des selbstgestylten Arztes und Philosophen (lange Bücherliste in den letzten Seiten). Interessante Spohr-Ausgabe. Lehmstedt 173.

17. HAUPTMANN, Gerhart Eigenhändiger Brief mit Unterschrift. Ungemerktes, gefaltetes Blatt. 18,2 x 14,2 cm. 3 Regel. Zweimal gefaltet, etwas eingerissen.
€ 120
* ‘Sehr geehrter Herr. Es wurde mich sehr freuen,/ wenn Sie mich Freitag 11 Uhr/ besuchen wollten.’ Mit Vollsignatur.

18. HONDJE MEDINOS Medinos reinigt prompt / Ook waar de borstel niet komt. (Raambiljet voor Medinos Tandcream). [Amsterdam, Drukkerij Belderbos & Coesel, 1942-1943]. Aanplakbiljet met gelatinelaag. 32 x 22 cm. K-nummer 128, merk M 126. Met twee perforatorgaatjes. Hoekje beschadigd, wat kreukjes.
€ 40
* Bijzonder teer en zeldzaam reclame-affiche, gemaakt om op het raam te plakken. Met afbeelding van het bekende hondje van Medinos met een tandpasta-verpakking in de bek. Geïdentificeerd en gedateerd met het K-nummer van drukkerij Belderbos & Coesel, en aan de hand van de vermelde prijzen. Medinos-tandcream was een onderdeel van het Erdal-concert te Amersfoort. De eerste advertenties in deze vorm dateren uit 1942.

20. JERROLD, Douglas Black-Eyed Susan. New and Complete Edition. (Dick’s Standard Plays Nr. 230). London, John Dicks, (about 1880). Original illustrated green wrappers. 16 p. The cover illustration is repeated on p 1. Printed in two columns. Almost like new.
€ 20
* A famous popular publisher with a huge output, John Dicks (1818-1881) started his uniform series of plays in the 1860’s. Rare in its original and very delicate shape.

21. KANTER Phil. Zn., J. de Handboekje voor de ingezetenen der provincie Zeeland, inhoudende: Vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1852. Origineel uitgeverskarton. (2), IV, 112 p. Tabellen. Niet afgesneden. 4e (herziene) druk. Rug verstevigd met een reep katoen. Wat gekreukt, maar een origineel ogend exemplaar in goede staat.
€ 35
* Vergelijkingen van pre-napoleontische maten en gewichten, vaak nog plaatselijk bepaald, met de beide nieuwerwetse uitvindingen: het metrieke stelsel en de Nederlandse versie daarvan met zijn eigen benamingen, waarin de meter ‘nieuwe el’ werd genoemd en de kilometer een ‘Nederlandsche mijl’. Een boek vol mudden, zakken, schepels, kannen, korrels, wigtjes en vingerhoeden, en hoe deze om te rekenen vanaf de Rijnlandsche en Schouwsche roede, de Blooische palm, het Amsterdamsche pond en de Middelburgsche pint.

22. KAVAFIS, K.P. Apanda Piímata. (Complete poetry in Greek). Athens, Ypsilon, 1990. Original folding wrappers. 360 p. Reprint edition. Fine condition.
€ 25
* Complete poetry in the original Greek with a short introduction, a Chronology and three useful Registers.

23. KAVAFIS, K.P. Ta Anékdota Piímata. (&) Ta Apokirygména Piímata. Athens, Ypsilon, 1990. Two volumes. Original folding wrappers. 128; 72 p. Reprint editions. Fine condition.
€ 20
* The Unpublished & The Banned Poems in the original Greek with a 20-page introduction written for this edition by Víron Leodáris.

24. KIRMES, Michael Schrift (Muster) Buch der Philippsberger Werkstatt mit Texten von Michael Kirmes. Wiesbaden, Philippsberger Werkstatt, 1971. Oblong 17 x 24 cm. Originelle Schnellhefter-Bindung. 19 Blätter. Gedruckt in 70 Ex. auf 300-Gramm (!) Hahnemühle Kupferdruckbütten. 1/50 Ex. signiert von dem Autor und dem Herausgeber. EA. Sehr guter Zustand.
€ 25
* Ziemlich erotische, fast derbe, oder schwer verständliche kurze Texten.

26. KRASNAPOLSKY PLACEMAT Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam. Amsterdam, [Stoomsteendrukkerij] Amand Lith, circa 1870? Zeer dun vloeipapier, eenzijdig bedrukt met een sierrand waarin in drie hoeken een bloem en in de rechter onderhoek naam en adres van het koffiehuis. 37 x 49 cm. Zonder vlekken of afdrukken van servies. Gevouwen. Met kreukjes en scheurtjes aan de randen. De afbeelding toont één hoek van de placemat.
€ 65
* Ongebruikte placemat. A.W. Krasnapolsky nam in 1866 (Delpher) het Nieuw Poolsche Koffyhuis over. Na 1870 werd de oude benaming niet of nauwelijks meer gebruikt, evenmin als het adres Warmoesstraat J 64.

27. KRIMPEN, J. van Choix de poèmes en l’Honneur du Livre. Amsterdam, Non Pareil, 1956. 20 x 11 cm. Ingenaaid. 32 p. Niet afgesneden. 1e druk. Voorschutblad uitgesneden. Enkel kreukje in omslag.
€ 75
* Met opdracht van J. van Krimpen (de typograaf van dit boekje) in zijn kalligrafische handschrift: ‘Met vele goede wenschen van/ J. van Krimpen/ Kerstmis 1956’. Bovendien met een strook papier waarop het door Van Krimpen geschreven adres van de bibliofiel C.J. Asselbergs.
Bevat gedichten van Lucanus, Martialis, uit de Palatijnse Anthologie, van Ronsard, Bellay, Johanna van Navarra, Robert Estienne, La Boétie, Plantijn, Lamoral Prince de Ligne, Fournier, Heredia, Anatole France, Nolhac en Derème, uitgezocht door H. de la Fontaine Verwey voor Non Pareil.

28. LEHMSTEDT, Mark Bücher für das “dritte Geschlecht”. Der Max Spohr Verlag in Leipzig. Verlagsgeschichte und Bibliographie (1881-1941). Wiesbaden, Harrassowitz, 2002. Originalleineneinband. 302 S. Illustriert. EA. Verlagsfrisches Exemplar.
€ 22
* Sehr aufschlussreich über diesem faszinierenden Verlag und seinen Autoren, vor allem über sexuelle Aufklärung und Homosexualität. Mit vollständigen Bibliographie.

29. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM”. (ROOS, S.H. de) Letterproef der Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode = Spécimen général de la fonderie “Amsterdam” successeur de N. Tetterode. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam”, [1916]. 28 x 20 cm. Versierd linnen. (790) p. Met de twee ingeplakte briefjes. Gedrukt in kleuren op kunstdrukpapier; de tussentitels op een gevouwen vel geschept papier. Typografische verzorging S.H. de Roos. De band heeft vooral aan de achterkant wat vochtschade opgelopen, en de laatste pagina’s zijn wat gebobbeld, maar verder niet beschadigd. == A very heavy book.
€ 190
* De beroemde Grote Letterproef, een meesterwerk van elegantie en harmonische versieringskunst door typograaf Sjoerd de Roos. Met op de voorkant het aanvullend bandstempel van de zusterfirma Établissements “Plantin” te Brussel. Genummerd ‘2326’.

30. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931. [Amsterdam], Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1931. 26 x 21 cm. Onbedrukte halflinnen bibliotheekband. 88 p. Omslagen meegebonden. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Iets bijgesneden, maar verder in prima conditie, zonder stempels.
€ 75
* Het kwartaalblad van de Lettergieterij “Amsterdam”. Aandacht voor de nieuwe letter Nobel. Opvallend moderne vormgeving met felle steunkleuren. Veel aantrekkelijke advertenties.

31. LETTERGIETERIJ “AMSTERDAM” L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam”, 1947. 28 x 20 cm. Verguld linnen. 84 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 45
* Luxueus uitgevoerd gedenkboek, zeer informatief.

32. LICHTENBERG, Georg Christoph Gesammelte Werke. Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Grenzmann. Baden-Baden, Holle Verlag, 1949. Two volumes. Original cloth. 1108; 1256 p. Printed on India paper. With notes, bibliography and register. Excellent copies with slightly worn melinex covers.
€ 45

33. LICHTENBERG, Georg Christoph Heraus aus dem Schutt fremder Dinge. – Vom Durchschauen durch Vorurteile. Mit Original-Holzschnitte von Koichi Nasu. Neu-Isenburg, Edition Tiessen, 1992. 30 x 20 cm. 2 Bde in Schuber. Illustrierter Originalumschlag mit origineller Klarsichtfolie. 28; 28 S. Handgesetzt aus der Original-Janson-Antiqua und gedruckt auf Büttenpapier Vélin d’Arches in 125 Ex. Erstausgabe. Wie neu.
€ 180
* Vorzugsausgabe mit den beiden zusätzlichen Separatdrucken der Holzschnitte, die an die ersten 44 num. Ex. zugefugt waren. Die Ganzauflage betrug 99 numerierte Exemplare und 26 A-Z markierte. Dies ist die Nr. 36.

34. LICHTENBERG, Georg Christoph Witz und Weisheit, Aphorismen. (Auswahl und Nachwort von H.L. Gumbert). Utrecht, Stichting De Roos (1964). Originalleinen mit transparenter Umschlag. 56 p. Gedruckt mit Baskerville auf Basingwerk Parchment in 175 num. Ex. Schönes Expl. mit lose einliegendem Exlibris.
€ 20
* Leeflang 66.

35. LOOS, Anita Handwritten holiday card. Folding card showing a branch with apricots, issued by Marcel Schurman Company in the 1960s. Three lines: “Love and holiday greeting – to all the Goudekets from your devoted, Anita Loos”. Excellent condition.
€ 40
* Possibly to Maurice Goudeket (1889-1977), widower of the French author Colette, with whom actress and filmscript author Anita Loos (1889-1981) had collaborated in the early 1950s. Goudeket had remarried and fathered a son in 1960.

36. (MAASTRICHT). NORTON, André Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag). Laren, A.G. Schoonderbeek, [1956]. 22,3 x 29,9 cm. Omslagillustratie en rugtitel gedrukt op kunstdrukpapier.
€ 35
* Omslagproef van de gedeeltelijk in Maastricht spelende detectiveroman (oorspronkelijke titel: At Swords’ Points, 1954).

37. MAC GILLAVRY, H.D. Wenken voor iedereen. Een kalender voor jong en oud 1929. Ambarawa, H.D. Mac Gillavry, [1928]. Oblong 15 x 23 cm. Origineel omslag met koordbinding. 29 eenzijdig bedrukte bladen. Geheel uitgevoerd in lithografie met boekdruk. Lichte slijtage langs de randen, maar dit kwetsbare boek is in zeer goede staat.
€ 120
* Uiterst zeldzame en aantrekkelijke kalender voor 1929 (tot en met 13 januari 1930) uitgegeven door een bekende Nederlandsch-Indische sigarettenfabriek. Per blad twee weken kalender, met nuttige huishoudelijke tips. Met register.

38. MATHERS, E. Powys The Smell of Lebanon. Twenty-Four Syrian Folk-Songs Collected by S.H. Stephan and with English Versions made by E. Powys Mathers. Talybont Dyffryn, Francis Walterson, 1928. 24 x 19 cm. Buckram-backed boards. (4), 52 p. Uncut. Printed in 375 numbered copies, all signed by E. Powys Mathers. Bilingual (Arabic and English). Printed by Haag-Drugulin in Leipzig. First edition. Cover partly discolored. Edges a bit worn. Signature and crossed-out inscription on first endpaper.
€ 35
* Beautiful typography. Fine love poems.

39. (MOSHER, Thomas B.). STEVENSON, R.L. Will o’the Mill. Portland, Maine, Thomas B. Mosher, 1899. 13 x 9 cm. Original boards and wrappers, with a slipcase. 72 p. Printed on Japan vellum in 425 copies. First printing of this edition. Fine copy, but slipcase damaged.
€ 25
* Attractive little art nouveau book printed on fine Japanese paper. Mosher’s Brocade series. Bishop 436.

40. NADAR (= Felix Tournachon) Lettre originelle à “mon cher Gustave”, pas datée. 26,9 x 21,0 cm. 6 lignes sur papier imprimé avec un N rouge, decoré avec les mots “Quand Mème!”.
€ 150
* Lettre adressée à un ami, “C’est bien, mon cher Gustave, c’est bien de toutes les façons ce qu’on m’apprend de vous et ce qui ne me surprend pas”, signée “Nadar”, pas datée.

41. NADAR Handwritten Letter to “M. Lepic”, dated “12 aout”. Handwritten letter by the great photographer, on blue paper, signed ‘Nadar’. 18,1 x 12,6 cm. Name of adressee on verso. Some small tears.
€ 150
* ‘Bonjour, mon ami! Je passe – par gros hasard – devant chez vous, j’entre et je vous laisse que vous avez beaucoup de talent, que vous prevaudrez! et que je vous aime bien. Nadar’.

42. NADAR Letter by Grenel Dancourt to “mon cher Nadar”. Handwritten in purple ink on p. 1 and 3 of 4. 17,6 x 11.5 cm. On better paper. 33 lines, signed “Tibi/ Grenel-Dancourt”.
€ 25
* Grenel-Dancourt, a minor author, writes a very friendly letter about publications to the famous photographer, balloonist and caricaturist Gaspard-Félix Tournachon, better known as Nadar (1820-1910).

43. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de ten onrechte aan Ovidius toegeschreven Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk (wellicht de burgemeester van Utrecht, 1882-1964; zijn moeder heette Van Nouhuys).

44. OVIDIUS Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Ad fidem editionum optimarum et codicum manuscriptorum examinati, animadversi, nec non notis illustrati. Opera et studio Thomae Farnabii. Amsterdam, Johannes Janssonius, 1639. 13,5 x 8 cm. Perkament. (8), (8), 454, (2), (16), (8) p. Tekst cursief, omgeven met commentaren. Met index. Oud etiket op rug. Schutbladen ontbreken, maar een net exemplaar.
€ 100
* Schaarse Janssonius-editie.

45. PAMPHLETS Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d’une collection de Pamphlets ayant rapport à l’Histoire … des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete). Den Haag, Van Stockum’s Antiquariaat, 1911-1915. 4to. Orig. wrappers. 60; 52; 92; 56; 48 p. Broad margins. First editions. A little wear, but it very good condition.
€ 45
* Illustrated catalogue of famous antiquarian bookshop and auction house Van Stockum in The Hague, with fixed prices of 2681 political pamphlets about the Netherlands published between 1560 and 1766, a Knuttel extra. Complete in 5 volumes. Vol. 1 is in English, the other volumes in French. Published between 1911 and 1915. A fine publication with wide margins. Fragile paper covers a bit discoloured. == Deze catalogi (met vaste prijzen) vormen samen een overzicht van een collectie politieke pamfletten gepubliceerd tussen 1560 en 1766. De delen 2-5 in het Frans, deel 1 is Engelstalig. Hier en daar wat verkleurd, maar een mooie set van vier kwetsbare catalogi met brede marges.

46. PAPUS Il carattere rivelato dalla fisionomia. Fisiognomonia-Frenologia illustrato con 150 incisioni. Milano, Società Editrice “La Milano”, about 1900. Original wrappers. 110 p. Illustrated. Cover a bit worn and almost loose. Some traces of use.
€ 15
* Amusing physionomy book in Italian.

48. PORRY, Eugène de Dieu et Liberté. Deux odes traduites du russe en vers français. Supplement aux “Fleurs de Russie”, du même auteur. (Traductions de Derjavine et Pouchkine). Paris, Téchener, [1881]. Couv. orig. 20 p. Sur papier vergé d’Arches. Deux petites timbres d’une bibliothèque. Couverture défraîchie.
€ 125
* ‘Dieu’ par Gavrila Derjavine et ‘Liberté’ d’Alexandre Pouchkine, traduits par le comte marseillaise Eugène de Porry (1829-1884). Avec dédication signée de l’auteur à comte Godefroy de Montgrand (1822-1897). == Inscribed by the translator of these two poems by Derzhavin and Pushkin.

49. REVE, Gerard A Prison Song In Prose. Amsterdam, Rap/ Athenaeum-Polak & Van Gennep, (1968). Geniet met omslag. 24 p. Met illustraties van Thomas Koolhaas. 1e druk. Aan het o zo kwetsbare omslag ontbreekt een miniem hapje, maar het is verder in goede staat.
€ 65
* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel: ‘GerardKvanhetReve./ Assen, 16 December 1968’. Van Winden 16. == Short story in English with a marked gay and sadistic character, and matching illustrations. Dedicated in print to Angus Wilson. Signed and dated by the author.

52. REYNOLDS, George W.M. The Massacre of Glencoe. London, John Dicks, (about 1890). Two volumes. 120; 128 p. Illustrated. Printed in two columns. One reverse advertises for Lifebuoy Soap, one for Brooke’s Monkey Brand Soap, both soaps made by Lever Brothers. Rare in unworn dustwrappers. A little discolored.
€ 45
* This set of two consists of volumes published from different home addresses, with slightly different typography. Rare in its original and very delicate shape.

54. SACCO & VANZETTI De martelaren van Boston. Sacco en Vanzetti, slachtoffers van de Amerikaansche dollar-justitie. Bewerkt door Augustin Souchy. Uit het Duitsch vertaald door H. Eikeboom. Omslagteekening van Herman Schuurman. Amsterdam, Drukkerij De Toorts, [1927]. Ingenaaid. 56 p. Met twee primitieve illustratiebladen. 3e druk. Kwetsbaar boek in behoorlijk goede staat, lichte slijtage aan rug en randen.
€ 50
* Hartstochtelijk pleidooi tegen de veroordeling en executie van de twee Italiaanse immigranten in de Verenigde Staten, die verdacht werden van roofmoord. De Toorts was een anarchistische uitgeverij.

55. SINAPIUS, Adolf Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren. Leipzig, Max Spohr, 1904. Originalumschlag. 36 S. Erstausgabe. Schönes Exemplar.
€ 25
* Naturheilkunde, eine typische Max-Spohr-Ausgabe in ausgezeichneter Zustand. Lehmstedt 322.

56. (STOLS, A.A.M.) L’Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. Brussel, Éditions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1929. 26 x 19 cm. Ingenaaid. XXVI, 26, (32) p. Gedrukt op kunstdrukpapier in 450 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Rug iets versleten.
€ 75
* Geschreven door A.A.M. Stols onder het pseudoniem Van Halsbeke. Dit is een van 50 hors-commerce-exemplaren op Astra-papier. Volgens het colofon behoren er 4 plaquettes bij dit boek als voorbeeld van de vernieuwingen in de Nederlandse drukkunst. In dit boek liggen er twee: Les béatitudes du Saint Evangile selon Saint Matthieu, traduit sur la Vulgate par le Maistre de Saci, uitgave van Charles Nypels, een feest van blauw en rood. En Présentation des caractères dessinés par S.H. de Roos. Van Dijk 170.

57. STOWE, Harriet Beecher Uncle Tom’s Cabin; or, Life among the Lowly. With a Sketch of the Life of the Reverend Josiah Henson, Generally Known as “Uncle Tom”. With numerous illustrations. London, Ward, Lock & Co., (about 1885). Original wrappers, printed in gold, green and brown. xiv, 326, (12) p. Cover and flyleaves with advertisements. Spine strengthened with a strip of paper. A little wear at the edges. Some foxing at the ends. A few marginal marks in pencil.
€ 45
* Very rare specimen of the Lily Series (price One Shilling) in its original printed wrappers. Full of advertisements for Judson’s Specialities (Dyes, Gold Paint, Concentrated Lemonade), Rowlands’ Makassar Oil, Hooper’s Potassium Pellets for the sore throat, Cadbury’s Cocoa Essence, Barber & Company’s French Coffee, Whelpton’s Pills, Beecham’s Pills and Goodall’s Household Specialities. And 12 pages of advertisements for Ward, Lock’s books. Rare edition in very good condition.

58. WATERLOO, SLAG BIJ Circulaire aan de burgemeesters van het Gouvernement van Utrecht. Utrecht, Gouverneur der Provintie Utrecht, 1815. 33 x 21 cm. Eén vel, eenzijdig bedrukt. Met originele handtekening van Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken van Vleuten, gouverneur van Utrecht. Papier verbruind.
€ 45
* Missive gedateerd 22 juni 1815 (dus vier dagen na de Slag bij Waterloo) om op de eerstvolgende zondag (25 juni) de overwinning van de legers van Wellington, Blücher en de Nederlandse troepen bij de eerste openbare godsdienstoefening te vieren ‘en den Allerhoogsten voor zoo groote weldaad gemeenschappelijk te verheerlijken’.

59. (ZOLA, Émile). VITA, Arnold de Kwestie Dreyfus. Proces Emile Zola. Officieel verslag der zittingen van de Cour d’Assises door een speciaal voor dit doel zich te Parijs bevindenden correspondent. (Compleet in 14 afleveringen). Amsterdam, Stoomdrukkerij Arnold de Vita, [1898]. 26 x 19 cm. 14 brochures op krantenpapier, elk ca. 12 p. Met portret van Zola. Roest en gebruikssporen, enkele bladzijden los, randscheurtjes, voorop een handgeschreven nummer. Vooral de eerste en de laatste aflevering hebben geleden, de binnenste nauwelijks.
€ 90
* Actueel, het verslag van het proces tegen Zola, van uw razende correspondent te Parijs, Arnold de Vita (1860-1932). Omdat Youtube toen nog niet bestond, kon dat niet anders. Uiterst efemeer en historisch!

 

Alert 76

 

2597222. (AVIATION). (WRIGHT Brothers). BIA, Geo. Les frères Wright et leur oeuvre. Rapport présenté à la Section Aeronautique de la Société Belge des Ingénieurs et Industriels. Illustré par Fox. [Luik], Imprimeries du journal La Meuse, 1909. 27 x 18 cm. Original illustrated wrappers. 56 p. With photos and drawings. First edition. Cover a bit stained and worn.
€ 120
* Rare report (in French) serving as advertisement for Wright Aeroplanes in Belgium. With detailed technical data.

4. (BERGBAU). HOPPE, Carl Förderkorb mit Fallbremse für bergmännische Seilfahrt. Auf Veranlassung des Königl. Preuß. Bergrathes und Bergwerks-Directors Herrn von Krenski auf Rosdzin im Jahre 1869 construirt und seitdem vielfach ausgeführt von C. Hoppe. Berlin, Schabe, 1876. OLn mit Gold- und Schwarzdruck. VI, 18, 3 Faltkarten. EA. Etikett am Rücken (siehe Abb.). Mit einigen alten Stempel (‘Städtische Werke Karlsruhe’). Ecken bestossen, sonst sehr schön.
€ 50
* Üppige, sehr seltene Presentation der von dem Konstrukteur und Fabrikant Carl Hoppe (1812-1898) entworfene Fallbremse für die Bergbau.

2634355. (BERLIN). ALLERS, Christian Wilhelm Spreeathener. Berliner Bilder. Breslau, C.T. Wiskott, [1889]. 32 x 25 cm. Illustrierte Mappe, enthältend 28 (von 30) lose Tafeln mit aufgezogenen Illustrationen und 2 Blätter Inhaltsverzeichnis. Stockfleckig. Erstausgabe. Mappe an der Innenseite beschädigt. Rücken etwas berieben, aber immerhin eine schöne Mappe mit Berliner Strassenszene in gold und schwarz auf dunkelblauem Leinen. 2 Illustrationen fehlen (5 und 25), aber diese in Fotokopie vorhanden.
€ 25
* Christian Allers (1857-1915) war berühmt für seine detaillierten und humorvoll realistischen Zeichnungen, veröffentlicht in großen Mappenwerken. Auf seinen schönen Zeichnungen sind Jung und Alt, Armen und Reichen mit freizügigem Vergnügen dargestellt. Gewicht 1350 Gr.

2694476. (BERLIN). ALLERS, Christian Wilhelm Spreeathener. Berliner Bilder. Breslau, C.T. Wiskott, [1889]. 32 x 25 cm. Large portfolio with introduction (large folding leaf) and 30 illustrations on stiff boards. Second edition. Spine a bit worn, but the portfolio still nice with its Berlin street scene in gold and black on yellow cloth. One inside flap missing, one is loose. Some foxing.
€ 65
* Christian Allers (1857-1915) was famous for his detailed and humorously realistic drawings, published in large portfolios starting in 1885. On his fine drawings, young and old, poor and rich are depicted with detached amusement.

269214

7. (BINDING). DELRUE, Paul (binder), PARRY, Nicholas (illustrator and printer), CLARE, John (author) The Primrose Bank. Market Drayton, Shropshire, Tern Press, 1986. Oblong 15 x 17 cm. Richly decorated inlaid leather (Paul Delrue). 32 p. Text printed in 150 numbered copies. Fine condition.
€ 1200
* This is one of 15 numbered copies that received a special treatment. In this case, the printer, Nicholas Parry, made five original aquarelles in it! It was bound exquisitely by Paul Delrue with rich, colourful morocco inlays and housed in a custom made slipcase. A most attractive small artists’ book, hand illustrated by the printer.

268427-28. (BLOKZIJL, Max, Aaltje NOORDEWIER, e.a.). SCHEEPVAART Koninklijke Hollandsche Lloyd S.S. Gelria. Album met foto’s, drukwerk en handtekeningen van reizigers. Album gebonden in verguld heelleer. Oblong 21 x 24 cm. 12 bladen waarop 25 originele foto’s en een brochure ingeplakt zijn. Enkele personen hebben bij hun naam een handtekening geplaatst. Op de band enkele doffe plekjes, maar een zeer goede conditie.
€ 250
* Reis naar de Noordelijke hoofdsteden, augustus 1925. Handtekeningen van de gezagvoerder, eerste officier en scheepsarts; en van o.a. de passagiers mej. A. Aletrino, journalist (berucht tijdens de nazi-bezetting) Max Blokzijl, kunstverzamelaar E.J. Duintjer, D.A.J. Kessler (naamgever van de Kessler-stichting), hoogleraar chirurgie C.F.A. Koch, specialist in tropische ziekten J.F. Langenbergh, de sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius e.a. Zelfgemaakte foto’s waarop ook Blokzijl, Duintjer en Noordewier figureren, naast automobielen, schepen, de Gelria zelf, plaatsen in Oslo en een amateurtoneelstuk. (In het Algemeen Handelsblad van 1-5 september 1925 staat een verslag van deze reis door Blokzijl, te lezen op Delpher). Op aanvraag sturen we u scans.

2698979. BOEKHANDEL Collectie van ca. 58 boekhandelsmerkjes. Merendeels Nederlandse, uit de 19e en 20e eeuw. Goede conditie.
€ 28

10. BOLS The Pink Lady and others… Amsterdam, Erven Lucas Bols, (ca. 1950). 14 x 8 cm. Geniet. 24 p. Gedrukt in roze en zwart. Met afbeeldingen van flessen en andere illustraties. Stempeltje.
€ 16
* Met recepten voor cocktails.

11. BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. Bussum, Van Dishoeck, 1919. Original wrappers. 76 p. (= 72 p.). Printed on laid paper. 1st edition. Backstrip a bit browned, some wear.
€ 15
* “Verses from the estate of Andries de Hoghe. Edited from the manuscript by P.C. Boutens”. First edition of the impressive, veiled poems by Boutens (1870-1943) about gay love, written in a complicated pseudonymous way. In Dutch, never translated, not studied outside the Netherlands.

26917312. BOUTENS, P.C. As: Andries de HOGHE Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. (Deluxe copy). Bussum, Van Dishoeck, 1919. Original longstitch paper binding. 80 p. Uncut. First edition. A little wear. One cord broken.
€ 175
* “Verses from the estate of Andries de Hoghe. Edited from the manuscript by P.C. Boutens”. First edition of the impressive, veiled poems by Boutens (1870-1943) about gay love. A famous mystification: Boutens consistently upheld the authorship of another, pseudonymous author, who had entrusted his poetry to Boutens and died young. In Dutch, never translated, nor studied outside the Netherlands. Deluxe copy: one of 30 numbered deluxe copies on Japanese paper, signed by the publisher under the colophon. This is Nr. 25. In 1932 an extended edition was published.

26984313. BRAND, Adolf Der Eigene. Ein Buch für Kunst und männliche Kultur. Vol. 6. Charlottenburg (Berlin), Brand und Linke Kunstverlag, 1906. Original gilt decorated cloth. (6), 192, (8) p. Printed on several types of paper in 3000 copies. Illustrated. 12 tipped-in pictures on heavy paper. 1st edition. Backstrip repaired. Corners a bit bumped. First page missing (containing the name of the owner and the number of the book). Otherwise in very good condition.
€ 550
* The world’s first gay magazine (1896-1932) in its only affordable volume, the sixth. This was not published in monthly issues, but as a one year volume. Paintings, drawings and photographs (some made by Adolf Brand himself, including a possible self portrait) are illustrating this beautiful Jugendstil book.

14. (BRITAIN 1688. KING JAMES II, his son the Prince of Wales, and the Prince of Orange) Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van ’t orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles. Gedrukt en Afgebrilt / No place or publisher, 1688. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 40 p. Very good condition.
€ 60
* “New Predictions because of the Decision of the States and Empires of the World. The Designs of the King of England; the Intrigues of the French Court; the Sequel of the Oracle; The Birth and Education of the Prince of Wales”. In fact a conversation between the Oracle and a number of political powers about succession and religion in Britain. A pamphlet in its original Dutch. Knuttel 12978.

15. BÉRANGER, Pierre-Jean de Lettre autographe signée, à un ami. Petite feuille, écrite à l’encre noire, recto seulement. 14,2 x 10,0 cm. Collé sur une autre feuille. Lettre sans salutation, signée ‘ton ami / Béranger’ et estampillée d’un sceau ‘JB’ en noir. Un peu froissé d’un côté, quelques rousseurs.
€ 190
* “Tu m’as dit que M. Frédéric était très lié avec le directeur du théatre qu’on bâtit au Boulevard du Temple. Informez toi, je t’en prie, s’il serait possible d’obtenir à ce spectacle, un place d’ouvreuse de loger.” Ça “serait une bonne action qui te compterait dans le Paradis”. Peut-être qu’il s’agit du Théâtre Historique.

26518616. CALLENBACH Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941. (Nijkerk, Callenbach, 1940). Geniet. 32 p. Rijk geïllustreerd in zwartwit. 1e druk.
€ 20
* Kleurig omslag met o.a. Sil, de strandjutter, Pastoor Poncke, Jikkemien en de Anton-Pieckkalender. Met inliggende Nobel-reeks-folder uit 1949.

26983017. CARRINGTON – (Jean de Villiot) Étude sur la Flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les prisons militaires. Paris, Charles Carrington, 1899. Vellum-backed cloth boards. XII, 510 p. 1st edition. Title label a bit worn, spine discolored, some vague spots, but in very good condition. Tiny bookplate of the great collector of scabrous books, Dutch writer Gerrit Komrij (1944-2012).
€ 175
* This copy, numbered 398/500, should have been printed on ‘papier de Hollande’ but it is in fact printed on mould-made paper of Arches. Voluminous text book about whipping for sex and its world history. A second edition was published in 1901.

18. CLAUDEL, Paul L’Endormie. [Paris], Édouard Champion, 1925. Feuilles mobiles dans une couverture. Imprimé en 130 ex.num. Quelques feuilles endommagés aux bords. Édition originale.
€ 150
* Paul Claudel a écrit L’Endormie en 1887, à l’âge de 15. En 1925, cet essai dramatique était publié en petit nombre comme facsimile du manuscrit, avec une page de manuscrit autographe de l’auteur, qui a aussi écrit le colophon à la main. ‘La photographie de ce manuscrit a été faite par Daniel Jacomet pour Édouard Champion’.

19. DREES, W. Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer Haak’, gedateerd ‘6 aug 1966’. Schrijfpapier met gedrukt briefhoofd ‘Dr. W. Drees/ [adres]’. 21,7 x 13,7 cm. Recto en verso. Met vulpeninkt. 19 regels. Horizontaal gevouwen.
€ 65
* Over een door Drees geschreven recensie van een rede van de hoogleraar D. Simons (1904-1998), en over een ooglijden dat tot enige vertraging heeft geleid bij de beantwoording van de brief van Haak.

26914120. DREES, W. Nationale figuur vraagt uw vertrouwen. Amsterdam, P.v.d.A., [1952] 19 x 13 cm. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 30
* Zeer mooi uitgevoerd verkiezingsboekje, met vele isogrammen gedrukt in rood en zwart, en achterin het vertrouwenwekkende portret van Willem Drees.

26357321. GIN, Jan Notities. Nijmegen, Man Arnet, (1933). 17 x 11 cm. Ingenaaid. (32) p. 1e druk. Rugje versleten, kennelijk ontbreekt een (zwart) omslag.
€ 20
* Curieus experimenteel boekje met dichterlijke notities, kris kras over de pagina’s gedrukt. Merkwaardig: achterin almanakpagina’s, o.a. een kalender voor 1933 en ‘Titels en predikatiën’ – maar bij nader inzien is dat toch een statement: ‘Dichters: als prinsen van den bloede/ Uitgevers: Welvermogende Heer/ Lid v. Filmkeuringscommissie: Zijne Voortreffelijkheid’.

22. (GOETHE). MYSTIFIZINSKY, Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Faust. Der Tragödie Dritter Theil. Treu im Geiste des zweiten Theils des Götheschen Faust. Tübingen, H. Laupp, 1886. Marbled boards. (4), 224 p. Ex-library binding in blue marbled boards, worn, backstrip of underlying cloth showing. Two bookplates (one of Max Henny). Original upper book cover bound in. One quire loose.
€ 25
* Faust’s Third Part, a parody first published by F.Th. Vischer in 1862; this is the third edition.

26898423. (GOUDY, Frederic W.). PATER, Erra The experienced husbandman. Faithfully reprinted from the book of knowledge treating of the wisdom of the ancients. Utica, Howard Coggeshall, [1943]. 16 x 11 cm. Original wrappers. 20 p. Woodcut on cover. Printed with types of Frederic W. Goudy in red and black in 436 copies. Reprint after the 1796 edition. Very good condition.
€ 25
* Nice little private edition. Howard W. Coggeshall, who died in 1948, had been Frederick Goudy’s faithful assistant for a long time, and himself a private printer, had preserved many types that were lost in the Goudy workshop fire of 1939.

269844-224. HEINE, Heinrich Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. Mit lithographischen Zeichnungen von Julius Pascin. (Pan Presse 4). Berlin, Paul Cassirer, 1910. 32 x 25 cm. Original illustrated silk binding. (4), 92 p. With 6 colored lithographs (one double-page, see illustration) and a number of b/w lithos. Printed in 310 numbered copies. This is one of 250 on American Old Stratford paper. 1st edition. Binding soiled and a bit worn.
€ 450
* Splendidly illustrated edition of the merry wanderings of a young student in Hamburg, Amsterdam and Leyden. The lithographs by Pascin are exuding an unabashed eroticism. The delicate silk binding is worn, especially at the edges, a bit wavy and slightly greyed.

26299625. HENNEBO, Robert Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuyzen over het droevig afsterven van zyn goudvink, kanary, hond en paerd. Beneevens het eerste en tweede deel van de lof der Jenever. Verçierd met kopere platen. Amsterdam, Pieter Aldewerelt, 1736. Gemarmerd omslag. 32 p. Met portret door Houbraken naar Jan Wandelaar en twee gravures. Omslag wat versleten en gevlekt, zoals je verwacht bij een caféboekje. Ook wat vlekjes binnenin en een eigenaarsstempel van E. Kreiken op de laatste pagina, die kennelijk een vrijmetselaar was.
€ 120
* Beroemd, vrolijk drankgedicht. Met portret van Hennebo, en met afbeelding van de graftombes van de vier overleden dieren en van de ‘Fluvius Iuniperinus’ ofwel de Jenever-rivier. Leuke populaire uitgave!

26. HOBBES, Thomas Of the Liberty of Subjects. Banholt, Bonnefant Press, 1994. 17 x 10 cm. Original folding wrappers. 16 p. Hand-set in Bembo and printed in red and black on handmade Hodomura in 36 numbered copies. Like new.
€ 35
* The opening paragraphs of Leviathan, chapter 21. Attractive little book.

26990027. HOEKSEMA, Daan Netwerk-Teekenvoorbeelden. Amsterdam, Gebr. Koster, (ca. 1925). Oblong 21 x 25 cm met opgeplakte titelplaat. Papieren uitvouwmap met 8 bladen met tekenvoorbeelden en 8 blanco bladen. Met gedrukte gebruiksaanwijzing. 1e druk. In goede staat.
€ 40
* Dieren en mensen die makkelijker over te tekenen zijn omdat ze in netten gevat zijn: hangmat, kippengaas. Inventieve tekenmethode!


26961829. (HONDEN). CLATER, John Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of Onderrigt hoe men honden opvoeden, oppassen en gewennen kan. Vierde druk vermeerderd met eene nieuwe en volledige geneesleer van alle ziekten der honden. Naar de 34e Engelsche uitgave. Utrecht, C. van der Post Jr., 1866. Ingenaaid. (4), 124 p. 4e druk. Wat slijtage, hapjes uit omslag, klein plakkertje. Oud bibliotheekstempeltje op titel. Wat roest.
€ 45
* Gebruiksboekje met mooie omslagtekening.

26551430. HUISMANS, Sipke Academie schets- en tekenbloc. (Amsterdam, Galerie Espace, 1972). Oblong. Geniet. Omslag met flappen. 80 p. Met 40 tekeningen + 8 op het omslag. 1e druk. Iets verkleurd en met slijtspoortjes.
€ 25
* Kunstenaarsboekje met allerlei verschillende tekeningen (en droedels), te vergelijken met Huismans’ in 1981 uitgegeven ‘Wasboekje F.H. Smalt’. Bevat serieuze portretten, o.a. van Bob Bonies, Dick Cassée, Lucebert en Paul van Ostaijen, prachtige tekeningen van vogels (mezen, ganzen), televisietekeningen en weergaven van oude prenten en schilderijen – en nog veel meer.

31. (HUNTER, Dard). STONEBACK, H.R. Cartographers of the Deus Loci: The Mill House. North Hills, PA., Bird & Bull Press, 1982. Vellum-backed decorated boards (with unprinted DJ). 24 pp. Illustrated. Set from Van Dijck and printed in 240 numbered copies on Dard Hunter’s Lime Rock paper. Fine copy.
€ 45
* Long historical poem published as a fund raiser for Dard Hunter’s paper mill, printed on fine tinted handmade paper that had been made in 1930 by Hunter (1883-1966) himself – watermarked with a dog and ‘DH’. Harry R. Stoneback (born 1941) is a poet and literary historian. Bound by Pam and Don Rash. This is Nr. 3 of the 240 numbered copies.

26898232. JORN, Asger (Farbholzschnitte). München, Edition van de Loo, (1970). 18 x 17,5 cm. Originalumschlag mit Originalfarbholzschnitt von Asger Jorn. (44) S. Mit 19 Repr. von Holzschnitten. Gedruckt in 800 num. Ex. EA. Sehr schönes Expl.
€ 95
* Mit Preisliste.

33. KLAPHECK, Konrad Original Visiting Card Inscribed. 7,4 x 10,5 cm. Recto only. Printed name and address of the artist in Düsseldorf. A bit yellowed.
€ 30
* With inscription in ink by Klapheck (born 1935): ‘Für deine Fluxus-Sammlung/ (ich habe die Platte doppelt)/ herzlich’.

26919834. (KRIMPEN, Jan van). PISAN, Christine de L’Oroyson Nostre Dame. Utrecht, Stichting De Roos, 1948. 14 x 10 cm. Original folding pink and green marbled wrappers with title ticket. 28 p. Set from Civilité and printed by Joh. Enschede in 175 numbered copies. In beautiful condition without any blemish. Bookplate loosely inserted.
€ 35
* This copy is numbered 3! Impressive typography by J. van Krimpen, who used the famous but rarely used letter Civilité for this little book.

26984635. KRUIS, Jan De geschiedenis van 25 jaar ‘Jan, Jans en de kinderen’ en een uitvoerig overzicht van al het andere werk. (Voorwoord van Marten Toonder. Met originele tekening van Jan Kruis!). Breukelen, Joop Wiggers, 1995. 30 x 24 cm. Origineel omslag. 224 p. 1e druk. In uitstekende conditie.
€ 45
* Met een opdracht en originele tekening van Jan Kruis op de binnenzijde van het omslag, gedateerd 1997. Kruis was niet alleen de bedenker van de bekende strip, maar hij was ook een uitstekend portrettist. In het boek vinden we geschilderde portretten van zijn leermeester Marten Toonder, van Simon Carmiggelt, Mies Bouwman, prins Claus en anderen.

26994936. (LECTURE, VICE IMPUNI). MALLARMÉ, Stéphane, Gustave FLAUBERT, Valery LARBAUD e.a. Les Livrets du Bibliophile Maastricht, A.A.M. Stols, 1926. Tien delen + prospectus in (recente) linnen overslagdoos met verguld lederen titeletiket. 15,8 x 12,1 cm. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 350 genummerde exemplaren. Sneden iets roestig, rug deel 1 wat verkleurd, maar een mooie, gelijkgenummerde set.
€ 350
* C. van Dijk schrijft over deze reeks: ‘In de serie ‘Les livrets du bibliophile’ verscheen Larbauds Ce vice impuni. Het bevat de tekst van de inleiding van zijn gelijknamige boek. Stols droeg de reeks op aan Charles Nodier (1780-1844) en nam er diens Le bibliomane in op, naast herdrukken van Anatole France, Mallarmé, Flaubert, Asselineau en Duhamel; voorts eerste drukken van Claudel, Valéry en Aveline. De tien boekjes zijn op de Linotype gezet uit een Caslon en in de herfst van 1926 in Maastricht gedrukt. ze zijn typografisch goed verzorgd, maar worden tegenwoordig vooral om de teksten gewaardeerd en gezocht’.
Dit is nummer XXVII van een onbekend aantal h.c.-exemplaren, ‘sur des papiers differents (…) pour les amis de l’éditeur’.
1. Charles NODIER, Le bibliomane. Van Dijk 89.
2. Paul CLAUDEL, La philosophie du livre. Van Dijk 66.
3. Anatole FRANCE, Le livre du bibliophile. Van Dijk 72.
4. Claude AVELINE, “Les désirs” ou Le livre égaré. Van Dijk 64.
5. Stéphane MALLARMÉ, Quant au livre. Van Dijk 87.
6. Paul VALÉRY, Notes sur le livre et le manuscrit. Van Dijk 98.
7. Gustave FLAUBERT, Bibliomanie. Van Dijk 72.
8. Valery LARBAUD. Ce vice impuni, la lecture. Van Dijk 82.
9. Charles ASSELINEAU, L’Enfer du bibliophile. Van Dijk 63.
10. Georges DUHAMEL, Lettre sur les bibliophiles. Van Dijk 70.
Bijgevoegd: Prospectus van de reeks. Geniet. 8 p.

26981138. LORCA, Federico Garcia, & Rigby GRAHAM Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. The Garcia Lorca Woodcuts 1959 and 1989. Banholt/ Leicester, Bonnefant Press, 1992. 32 x 23 cm. Leather spine and decorative paper boards, in a card paper slipcase (little bump in edge). (2), 54 p. Printed in 75 numbered copies (this is nr. 10). Signed by Graham. With a prospect. Fine condition.
€ 200
* The celebrated lament by Federico Garcia Lorca (‘A las cinco de la tarde’). With a 13-line handwritten letter by the printer.

26984539. MAUROIS, André Bernard Quesnay. Roman. Deux chapitres inédits de l’édition augmentée. Paris, NRF, [1926]. Original decorated yellow wrappers. (16) p. Very good condition.
€ 25
* The first edition of this famous book was published in 1921. In 1926 Maurois brought out a version with 8 supplemental chapters. This little book is a publisher’s advertisement containing two of these. It prints the pages 173-181 and 209-215. Very attractive typographical wrappers.

41. MOERKERKEN Jr., P.H. van De Doodendans. Drama. Met een woord vooraf over dramatische vertooningen Amsterdam, S.L. van Looy, 1905. Oorspronkelijk omslag met afbeelding van de Dood te paard, door de auteur. (4), VIII, 84 pp. 1e druk. Rugje licht ingescheurd, exlibris.
€ 15
* Fraai uitgevoerd boekje met wijde marges, niet afgesneden. === Original Dutch Dance of Death play. Cover illustration and vignette by the author in a medieval style. Fine decorated art nouveau typography. Small tear.

269901-72dpi42. MOSTEL, Zero Autograph Letter Signed to a signature hunter – with a humorous self portrait. Small cutout sheet of paper (5.2 x 19.2 cm) pasted onto a large sheet (25 x 20 cm). 5 lines in ballpoint with a 2 x 2 cm self portrait.
€ 111
* To a Mr. Beckmann, an autograph hunter. Mostel declines sending a photo and adds a drawing instead. “…I forgot photos of myself. Probably because it is very difficult to look at myself without some shock absorbing device”. The drawing shows a part bald, part shaggy haired, angry face.

43. (MULTATULI). POLAK, H.J. Studiën over de voorloopers der Commune, Multatuli, Hendrik Conscience e.a. Amsterdam, C. Daniëls, [1888]. Linnen met versiering in goud en zwart. (4), 412 p. 1e druk. Rug verbleekt, maar verder een mooi exemplaar in aantrekkelijke uitgeversband. Exlibris van F.C.M. Takes.
€ 25
* Ook over de gebroeders Van Haren en over Macaulay. Takes was actief in de SDAP en later in de Sociaal-Democratische Partij.

26990944. (OSSIAN). CHOCOMELI CODINA, Antonino (transl.) Gaul. Poema de Ossian. Traducido en verso Castellano. Traducciones de Victor Hugo, Young, Byron, Ossian, Gautier, Lamartine, Poe y Schiller. (&) Celeste. (Novela). With 2 signed dedications by Chocomeli Codina. Valencia, Imp. á c. de R. Ortega, 1874./ Imprenta de el Mercantil, 1874. Two volumes in one binding. Calf leather-backed boards with attractive spine decoration. 132; 160 p. First editions. Cover a bit worn. Page 3-6 loose from bookblock.
€ 125
* With a handwritten dedication (in purple ink) by Chocomeli Codina to Cayetano Alvear on p. 8, and one on the first page in the second book to Manuel Alvear, dated ‘Valencia Noviembre 1874′. Preface by V.W. Quérol. Translations into Spanish by the eccentric poet and translator (1849-1913). Contains Edgar Allan Poe’s poem ‘The Conqueror Worm’.

20553645. (PARIS). SCHIDROWITZ, Leo Sittengeschichte von Paris. Die Grosstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. (Deluxe edition). Wien / Leipzig, Verlag für Kulturforschung, 1926. 23 x 16 cm. Full gilt morocco. 304 p. Richly illustrated. First edition. Spine just a bit discolored, delicate soft leather slightly worn at the corners only.
€ 120
* Illustrated history of Paris, its morals and immorality. In German. Deluxe binding in gilt full morocco. With rare 8-p. illustrated book prospect.

26838146. PARMENIDES Das Herz der Wahrheit. Fragmente. (Translated by Uvo Hölscher. With remarks on the text by Hegel, Nietzsche, Jaspers and Hölscher, and three original etchings by Gottfried Honegger). Neu-Isenburg, Edition Tiessen, 1990. 30 x 21 cm. Illustrated original wrappers with original plastic cover. 24 p. Handset from the Original-Janson-Antiqua and printed on handmade paper Vélin d’Arches in in 135 numbered and 26 marked A-Z. First edition. Like new.
€ 160
* Nr. 36 of 45 deluxe copies with 3 additional printings of the etchings and a fourth, not present in the book, all signed by the artist. In the colophon signed by Gottfried Honegger. Edition Tiessen 60.

47. (PATENTRECHT). PHILIPSE, A.W. (Missive over het handhaven van het patent-regt.) Den Haag, Hoog Geregtshof der Verenigde Nederlanden, 1814. 34 x 20 cm. Eén vel, eenzijdig bedrukt. Niet afgesneden. Gesigneerd door Philipse. Vouwen, wat stoffig, maar in prima conditie.
€ 45
* Deze missive waarschuwt tegen het ontduiken van het patentrecht, waardoor ‘een aanmerkelijk nadeel aan ’s Lands Schatkist wordt toegebragt’. Oproep van minister van Financiën Six van Oterleek aan de officieren van Justitie om erop toe te zien dat gemeenten de Acte van Patent uitgeven. Deze missive wordt doorgegeven door de Procureur-generaal, Anthoni Willem Philipse (1766-1845, later president van de Hoge Raad), die het stuk voorzag van zijn originele handtekening.

48. PRENTKUNST Catalogus eener verzameling prentkunst uit de Hollandsche en Vlaamsche School van het begin der 16e tot het midden der 19e eeuw. Kunstzaal “Pulchri-Studio”. December 1899. Den Haag, Mouton & Co., 1899. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit verzamelbundel). Wat roest.
€ 20
* 208 prenten uit de verzameling van H.Ph. Gerritsen, met een inleiding van S. van Witsen.

26988850. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restoration architect.

51. RILKE, Rainer Maria Die Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop. Leipsic, Insel-Verlag, 1923. Golden green paste boards with blue morocco spine (5 ribs). Gilt brown title ticket. 68 p. Top gilt. One of 300 num. expl. (Nr. 202) printed on laid paper by W. Drugulin. Special issue of the first edition. Binding rubbed, especially at the corners. Beginning and end a little foxed, esp. the corners.
€ 1150
* One of the great cycles of poems of the 20th century, written in Château de Muzot in February 1922. Particularly beautiful book in its simple but splendid shape. Very rare and important publication.

52. SAGITTA (=John Henry MACKAY) Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe. Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe. Paris, Self-published, 1913. 4to. Rebound in cloth-backed marbled boards. 272 p. Printed in 1000 numbered copies. First collected edition. A little foxing, otherwise fine.
€ 450
* Contains all six ‘Books of the Nameless Love’, of which the first two had been published in 1906, but were banned in 1909. Vol. III and IV (the novel ‘Fenny Skaller’ and the Venetian play ‘Ueber die Stufen von Marmor’) were written about 1906, but only first published in this edition. Vol. V was brought out in 1909, and Vol. VI is the pamphlet published in 1908 ‘Gehoer! – Nur einen Augenblick! Ein Schrei.’, (‘Listen! – Just a moment! A shout’) against the Eulenburg scandal. With a twenty-page history of Mackays efforts as a preface for this first collected edition. No publisher is mentioned, only ‘Paris’ which is probably just a mask. Of the seven book publications under Mackay’s pseudonym Sagitta during his life (1864-1933) this is the fifth: SAGITTA 05 (1913). Nice copy hardbound with attractive marbled boards.

26983353. [SANDBERG, Willem] Lectura sub aqua. (Experimenta typografica 1. Reprint). Utrecht, Reflex, 1979. Omslag van Zaans Bord-papier. (32) p. Gedrukt in rood en groen in 750 exemplaren. Herdruk van de clandestiene uitgave van 1943. Bladzijden raken iets los.
€ 20
* Typografisch hoogstandje van Willem Sandberg, een reprint van een van de uitgaven van de illegale orlogsuitgeverij Vijf Ponden Pers, opnieuw uitgebracht onder supervisie van Sandberg zelf.

26984254. SANDBERG, Willem Experimenta typograhica 2. Gesundheit. Mens sana in corpore sano. Köln, Galerie der Spiegel, 1969. OU. 64 S. Gedruckt in Farben auf unterschiedlichen Papieren. EA. Schönes Expl.
€ 35
* Sammlung von verschiedenen Texten (u.A. Freud, Gandhi, Heine, Herodot, Melanchthon, Nietzsche, Paracelsus, Plato, Voltaire), meist auf deutsch, mit Sandbergs Papierreisskunst illustriert.

20329555. [SANDBERG, Willem] Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. (Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van Zaans Bord. (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 450
* Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en ‘?’ in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. Het zetsel voor deze uitgave was al gereed toen drukker Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd werd. Twee dagen later werd hij door de Duitsers geëxecuteerd. Maar het loodzetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. Experimenta 2 verscheen pas in 1969. Vijf Ponden Pers. De Jong 259.

56. SANDBERG, W. Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. Utrecht, Uitgeverij Reflex, 1979. Ingenaaid met een onbedrukt omslag van Zaans Bord. (32) p. Facsimile van de clandestiene uitgave van 1945. Gedrukt in 750 exemplaren. Omslag wat roestvlekkig.
€ 20
* “Know Thyself”. Reprint of the first edition, which was devised in secret during the Nazi oppression of the Netherlands, set, but printed after the Liberation. In Dutch. Original special unprinted paperboard covers. Printed in 750 copies. Cover partly a bit foxed.

26983457. SANDBERG, Willem L’art: le superflu indispensable. Experimenta typographica 5. Utrecht / Köln, Reflex / Verlag Galerie der Spiegel, 1982. Original wrappers. 36 p. Printed in 825 copies. 1st edition. Upper cover partly a bit yellowed and damaged.
€ 18
* Conceived and designed by Sandberg.

26524558. SANDBERG, Willem Experimenta typographica 11. Tektonike. Das Konstruktive. keulen, galerie der spiegel, 1957. Ingenaaid. 64 p. In rood, blauw en zwart op verschillende soorten papier gedrukt. 2e druk.
€ 25
* Teksten van o.a. Lao Tse, Goethe, Confucius, Oud, Marx en Le Corbusier in Sandbergs subtiele vormgeving. Voorwoord van de grote kunstverzamelaar Albert Schulze Vellinghausen.

60. (SANDBERG, Willem). COLPAART, Adri sandberg. bij voorkeur een ruwe contour. dit boekje verschijnt ter begeleiding van de tentoonstelling scheursels van sandberg in de librije hedendaagse kunst, zwolle, mei 1986. Zwolle, Librije, 1986. Ingenaaid. 60 p. Gedrukt op verschillende soorten papier. 1e druk.
€ 15
* Prachtige, voorbeeldige catalogus.

26260461. SANDBERG, Willem Handgeschreven brief aan ‘Beste Nico [Wijnen]’. 21,8 x 21,8 cm. Op voorgedrukt briefpapier van ‘sandberg w. holland amsterdam […]’. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘steeds je will-‘ en gedateerd ‘amsterdam 4.6.82’. 4 regels tekst. Met originele envelop.
€ 35
* Kort condoléancebriefje voor de letterkundige Nico Wijnen, wiens vrouw Mimi is overleden. Sandberg betuigt in deze hoofdletterloze brief zijn deelneming en ‘ik wens je kracht gedurende deze moeilijke tijden’.

26974862. SCHWITTERS, Kurt Emils blaue Augen. Grotesken. Herausgegeben von Ernst Schwitters und Friedhelm Lach. Mit 11 Original-Grafiken von Wolfgang Jörg und Erich Schönig. Berlin, Berliner Handpresse bei Propyläen, 1971. 34 x 34 cm. OKart. mit Schuber. 36 S. Gedruckt in 500 von beiden Künstler signierten num. Ex., dies Nr. 252. Mit der Original-Linolschnitt von Erich Schönig, Nr. 2/250. Erstausgabe. Eine Ecke der Schuber lädiert. Buchrücken etwas eingerissen.
€ 45
* Großartige und großformatige, vielfärbige Ausgabe.

26983163. (SECRETARESSE). PENN, Walter Handboek voor de secretaresse. Den Haag, Universiteit voor Zelfstudie, [1958]. Linnen met stofomslag. 468 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 25
* Fraai omslag met secretaresse die op een potlood naar een stenobriefje reist, ontworpen door Reclame Adviesbureau Bauduin. Oorspronkelijk Nederlands boek. Overigens nog steeds nuttig, en interessant voor geïnteresseerden in oude kantoorartikelen.

26988664. SPIER, Jo Dit is voorlopig alleen maar… Pietje. Amsterdam, Tentoonstelling “Jeugd van Nederland”, 1949. 9,0 x 7,9 cm. Geniet. 20 p. Met 8 illustraties en 3 tekstpagina’s getekend door Jo Spier. 1e druk. Netjes.
Sold
* Grappig miniboekje dat voor 10 cent te koop was bij de betreffende tentoonstelling. Leuk voor alle mensen die Piet heten!

65. STEINEN, Wolfram von den (ed.) Tausendjährige Hymnen. Amsterdam, Kentaur-Druck (Wolfgang Cordan & Wolfgang Frommel), 1944. 31 x 22 cm. Original gilt cloth. Printed in 600 copies. Top gilt. First edition. Some vague stains on the binding; paper slightly foxed in places.
€ 50
* This is one of 100 numbered copies printed on ‘Eenhoorn’-Bütten, deluxe paper. Early medieval poetry from Notker Balbulus to the eleventh century, translated from the Latin and with scholia by Wolfram von den Steinen. Published in secret by exiled ‘good’ Germans in the occupied Netherlands. De Jong 799.

26980166. SZÉKELY-LULOFS, Madelon, als: Madelon LULOFS Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1934. Halfleer met gemarmerde platten. 388 p. 1e druk. Voorplat gebarsten. Van het eerste schutblad ontbreekt de helft.
€ 25
* “Rubber. Een roman van Sumatra”. Finse vertaling van Rubber uit het Nederlands door Helmi Krohn. Vrij luxueuze boekband.

67. TIELEMAN, Ch.L. Gedichtenboekje. Terneuzen, eigen beheer, (ca. 1930). Geniet. 16 p. Met illustratie. Wat verbruind.
€ 20
* Populaire lectuur: smartelijke gedichten, door Tieleman tot een bundel gesmeed, die hij verkocht om zich in leven te houden.

26648868. TYPE SPECIMEN Futura. Die 13 Garnituren. Frankfurt a/M, New York, Bauersche Giesserei, (ca. 1937). Original wrappers. 20 p. Printed in red, blue and black. With 30s stamp of an Amsterdam printing firm on the cover.
€ 75
* Very fine type specimen with shortening pages to the heart of the book. 3 of the 5 leaves have been printed on cream-colored paper, one on light-blue and one on light-yellow paper.

26988269. ULLSTEIN VERLAG In diesem Haus das keine technischen Schwierigkeiten kennt, werden die führenden deutschen Zeitschriften hergestellt. Berlin, Ullstein Verlag, [1931]. 28 x 20 cm. 16 S. Auf gelbem Papier gedruckt. Erstausgabe. Vorseite etwas angestaubt. Randen etwas knittrig.
€ 35
* Verlegerwerbe für populären Zeitschriften der Ullstein Verlag: Die Berliner Illustrirte, Die Dame Der Uhu, Die Koralle, Der Querschnitt u.A., für die Ullstein Moden Alben und Sonderhefte für Küche und Haushalt, Mode und Handarbeit. Sehr schön und selten.

26913370. (ULLSTEIN). SPEYER, Wilhelm Ein neues Ullstein-Buch von Wilhelm Speyer – dem Autor von “Charlott etwas verrückt”. Berlin, Ullstein Verlag, (etwa 1928). 32 x 22 cm. 4 S. Illustriert. Ganz in braun gedruckt. Leicht knittrig, aber in gutem Zustand.
€ 35
* Sehr schöne grossformatige Verlegerreklame beim Erscheinen von Frau von Hanka als Ullsteinbuch. Auch drei weitere Bücher sind aufgelistet, Charlotte etwas verrückt, Mynheer van Heedens grosse Reise und Das Mädchen mit dem Löwenhaupt. Mit Porträt Speyers und einer sehr grosser Zeichnung von Fritz Löwen.

26988171. (ULLSTEIN). WOLFF, Ludwig “Smarra” heißt der neueste große Roman von Ludwig Wolff. Berlin, Ullstein Verlag, (etwa 1929). Oblong 20 x 23 cm. 4 S. Illustriert. In grau und schwarz. Leicht knittrig, aber in gutem Zustand.
€ 20
* Schöne Verlegerreklame mit Zeichnung von Venedig und Porträt Speyers.

257205a72. ULLSTEIN 3 Neuerscheinungen bei den gelben Ullsteinbüchern für 1 Mark. (Publisher’s advertising folder). Berlin, Ullstein Verlag, [1928]. 14 x 11 cm. Leporello. 8 p. A bit discolored, but in very good condition.
€ 15
* Prospect for Nr. 42, 43 and 44 of the popular series of ‘Gelbe Ullstein-Bücher’, Yellow Ullstein Books. With pictures. Rare publisher’s advertisement.

269826-4

73. VAUGHT, L.A. Gelaatskennis. Handleiding voor de beoordeeling van karakter en eigenschappen, zoowel bij zichzelf als bij anderen volgens de leer der Phrenologen (schedelkundigen). Amsterdam, C.J.J. Dalmeijer, (ca. 1915). Origineel versierd linnen. 247, (5) p. 2e druk. Band aan de rand iets geribbeld, maar een behoorlijk goed exemplaar.
€ 30
* Vermakelijk populair boek met fantastische frenologische tekeningen en amusante theorieën, voor elk wat wils.

26645974. (VEILING – MULLER, Frederik). VOORST, J.J. van Catalogus van eenen Nederlandsch-historischen atlas, bestaande in 18 portefeuilles met platen en portretten uitmuntend door zeldzaamheid en fraaiheid der platen en door het aantal van zinne- en spotprenten, … alles verzameld door den Wel-Eerw. Zeer Geleerden Heer J.J. van Voorst … gerangschikt, beschreven en vergezeld van eene uitvoerige voorrede over Historische Platen, door den boekhandelaar Frederik Muller te Amsterdam, die deze collectiën verkoopen zal den 29, 30sten November 1858. Amsterdam, Frederik Muller, 1858. Ingenaaid. VIII, 72 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit convoluut). Wat gekreukt. Leges-stempels.
€ 65
* Uitvoerige toelichting door de veilingmeester, gevolgd door een catalogus van 1445 nummers. Een vorige eigenaar heeft bij bijna alle nummers prijzen geschreven, én de namen van de kopers. Mooi met het originele, kwetsbare omslag! Bijgevoegd: de (ingedikte) Franstalige versie van deze catalogus.

75. (VEILING – THIEME, W.). EIJNDHOVEN, A.J. van Catalogus van eenen historischen atlas der Nederlanden, bestaande in platen en portretten, alsmede van eene verzameling teekeningen, prentwerken, prenten, kaarten, kunstcatalogussen en autographen nagelaten door den weledelen heer A.J. van Eijndhoven. Welke verkocht zullen worden, in de Banketzaal der Vrijmetselaarsloge op de Rozegracht, op Maandag den 19 Mei 1862 en volgende dagen, … door den boekhandelaar W. Thieme te Zutphen. Zutphen, W. Thieme, 1862. Ingenaaid. (4), 84 p. 1e druk. Rug met lijmsporen (uit convoluut). Wat gekreukt. Leges-stempels.
€ 30
* Mooi met het originele, kwetsbare omslag!

26961176. VERGILIUS MARO, P. Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt. Amsterdam, Barent Visser e.a., 1696. Perkament. (32), 572 p. Met gegraveerde titel (door Theodor Matham), gezette titel en gegraveerd wapen van Cornelis de Graeff. Latere druk (1e: 1646). Mooi exemplaar.
€ 250
* Met inscriptie op schutblad: ‘Joannes Slicher/ Gekogt bij Halma mett de FeestZangen/ van Halma beide voor f. 7:10 – / zegge 7.4:’. Boekhandelaar en dichter François Halma (1653-1722) publiceerde zijn bundel Feestgezangen in 1718. De inscriptie dateert dus van 1718-1722.

26989977. VROOM, Jean-Paul Meilleurs voeux pour 1955. Originele kopergravure, gesigneerd in de plaat en in potlood. Gevouwen blad, 19,5 x 10,5 cm. Beeldformaat 15,4 x 8,9 cm. Enkele roestvlekjes.
€ 35
* Een mannelijke en een vrouwelijke balletdanser hand in hand, een fraaie voorstelling die ongetwijfeld in zeer geringe oplage gedrukt is.

79. WILHELM, Eugen, as: NUMA PRAETORIUS Das Liebesleben Ludwigs XIII. von Frankreich. Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Band 2, Heft 6, 1919/20. Bonn, A. Marcus & E. Webers Verlag, 1920. Original wrappers. 68 p. First edition. Cover loose, book a bit worn and soiled.
€ 18
* Interesting work in German about King Louis XIII of France, his youth and his love life. Eugen Wilhelm, an Alsatian judge, was as ‘Numa Praetorius’ one of Magnus Hirschfeld’s close assistants.

26964480. WOORDENSPEL Advertentiespel. Geestig-gezellig-onderhoudend-leuk. [Amsterdam], (D. Blazer & Metz), ca. 1920. 11 x 14 x 2 cm. Geïllustreerde doos met drie stapeltjes à 30 gekleurde papiertjes. Nummer 1819. Doos vertoont wat slijtage.
€60
* Cadavre-exquisspel in de vorm van een advertentie. Op de deksel is een 25-tal kranten en tijdschriften verkleind afgebeeld.

 

 

The gist of the 75 earlier Alerts we produced (minus the items that were sold)

2696641. A-B BOEK Nieuw Groot A/B/C/ Boek/ Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te Leeren. Men moet in het ABC geoeffend wezen/ Eer men in eenige Boeken iets kan lezen. Zutphen, W.C. Wansleven, ca. 1800-1850. 17 x 11 cm. Cahiersteek. 16 p. Niet afgesneden. Op p. 2 een haan in rood gedrukt. Net exemplaar.
€ 180
* Zeer fraai ‘haneboek’ met school op de titelpagina en grote haan in rood. De haan stond voor waakzaamheid en vlijt, en ook als symbool voor de eerste leesoefeningen.Mooi plaatje van een eigentijds schoolklasje. KiLaKiLe 74.

2. (AARDVARK PRESS: MALTA). Victor FENECH, Alan TUCKER, Rigby GRAHAM The Collected Mdina Poems. (Cover title: “Oh No Not Another Mdina Pamphlet”). Woodcuts by Rigby Graham. San Gwann/ Leicester, Aardvark Press, 2004. 27 x 19 cm. White cover with dust jacket with green, orange and black lettering. 24 p. Printed in 60 copies by Waldo’s Original Otiose Footwarmers (WOOF) for osKar’s Aardvark Press, Aardvark Hall, Leicester, 31 December 2004. 8 original woodcuts by Rigby Graham. With a (funny) prospect. First edition. Fine copy.
€ 45
* Poems by Maltese poet Victor Fenech, Alan Tucker and Oliver Starknaked (apparently a pseudo of Tucker). Humorous Maltese poems, apparently a New Year’s Gift of the Aardvark Press, full of inside jokes. Fine Maltese woodcuts of Rigby Graham, several depicting the Basilica of Our Lady of Mount Carmel in Valletta. Fine typography.

3. ALMANACH Almanach de Porte-Monnaie. 1868. ‘Chez l’éditeur’, [1867]. 48 x 31 mm. Couverture originelle jaune endommagée et détachée. 14 p.
€ 75
* Almanach très petite et très rare contenant les mois et la table de multiplication de 2 à 11. Fille avec un panier arrière (en noir et bleu). Pas sur Worldcat.

2694514. ALMANACH Petit almanach pour 1910. ‘B.S No. 252’. Arrière avec annonce pour Librairie-Papeterie Joiret-Coustillier à Boulogne-sur-Mer. 42 x 30 mm. Couverture avec une dame en étole. 32 p. Un peu souillé.
€ 25
* Almanach très petite contenant les mois, les fêtes et les tarifs postaux.

5. ALMANAK 1846 Van Zwaamen’s en Thompson’s Koopman’s kantoor- en zak-almanak voor ’t Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz. Rotterdam, Erve Mulders, 1846. 13 x 7,5 cm. Groen perkament met sluitklep. 104 p., deels met wit doorschoten en met 38 onbedrukte p. achteraan meegebonden. Met enkele titelhoutsneden en een in hout gesneden dubbelblad-kaart van Zeeland (tussen Hellevoetsluis en Sluis). Perkament nog behoorlijk stevig, wat gevlekt, scheur in kartonnen achterplat binnenin het boek, wat gebruikssporen, maar heel degelijk.
€ 120
* Met enkele inscripties, voorin ‘Katoen voor een Jakje f 2…’ en achterin een handgeschreven opsomming van voor- en nazaten van Jan Willem Varossieau (1820-1885), van de in 1792 te Waalwijk geboren Jan Johan Varossieau tot en met de acht kinderen van Jan Willem. De laatste aantekening betreft een overlijden in 1911.

6. ANSLIJN, P.D. Verscheidenheden. Een leesboek voor de hoogste klasse. Tweede stukje. Bergen op Zoom, J.C. Verkouteren, 1847. Origineel bedrukt omslag met kleine houtsnede. 108 p. 1e druk. Heel lichte slijtage aan de uitstekende delen, maar een mooi exemplaar.
€ 30
* Interessant schoolboek voor allerlei vakgebieden, aardrijkskunde (Australië, Londen), geschiedenis (Peter de Grote, de Allerheiligenvloed), exacte vakken (water, lucht, de duikerklok) en morele zaken (geweten, ‘menselijke vraatzucht’), maar ook over de ‘Koningsberger worst’, tabak, de kreeft, potas, uurwerken en zelfverbranding. Gedrukt in maar liefst twaalf verschillende lettertypen! Achterin twee pagina’s uitgeversreclame.

7. ARBEIDERS JEUGD CENTRALE Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.). Amsterdam, De Arbeiders Jeugd Centrale, [1923]. 14,5 x 9,5 cm. Vijf aan beide zijden bedrukte ansichtkaarten in mapje. 1e druk. Compleet. Kaarten iets roestig.
€ 25
* Uit de AJC-periode vóór Fré Cohen, met tekeningen van Jan den Tonkelaar en versjes van Arie Pleysier onder zijn pseudoniem Mr. Punch. Zie ook de vermakelijke correspondentie tussen Koos Vorrink en ene P.A. Perrels in Het Volk van 26 februari 1924.

8. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665). Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 75
* Uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om de bisschop van Munster toegang over de rivier te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

2694449. (ART NOUVEAU). BRACHES, Ernst Nieuwe Kunst – Toegepaste grafiek. Documentatie. Amsterdam, De Buitenkant, 2006. 30 x 21 x 7 cm. Original decorated wrappers. 1096 p. Richly illustrated in black and white (fine quality photocopy). In Dutch. Backstrip shows some use.
€ 100
* Standard book about Art Nouveau – Jugendstil – Nieuwe Kunst in the Netherlands book and graphic art 1890-1920. With sections about a.o. Marius Bauer, K.P.C. de Bazel, H.P. Berlage, A.J. Derkinderen, J.B. Heukelom, Theo van Hoytema, Isaac Israëls, Chris Lebeau, C.A. Lion Cachet, J.A. Loebèr, A. & T. Molkenboer, Th. Neuhuys, Theo Nieuwenhuis, R.N. Roland Holst, S.H. de Roos, J. Thorn Prikker, Jan Toorop, and L.W.R. Wenckebach. A huge scientifical and archivial study by prof. Braches, the fruit of 35 years of study. Heavy publication.

10. (AUSTIN). HAWKS, Ellison The Book of the Austin Ten. London, The Gregg Publishing Co., 1951. Boards with dust jacket. 238 p. Illustrated. First edition. DJ a bit worn along the edges, 7/6 price sticker in the corner of the front flap.
€ 25
* Nice three-color dust jacket showing the car in a landscape.

12. (AVIATIEK). HONORÉ NABER, S.P. L’ A.E. Rambaldo. Luitenant ter Zee der Tweede Klasse. Baanbreker voor de luchtvaart in Nederland, in West- en Oost-Indië 1879-1911. Levenschets. Den Haag, Onze Vloot, 1932. Origineel omslag. 80 p. Met foto’s. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Met als bijlagen het officiële verslag van Rambaldo’s laatste reis (per luchtballon) door zijn medeballonvaarder H.G. van Steijn, en een overzicht van Rambaldo’s publicaties.

25806913. (AVIATIK). DEUTSCHE LUFTSPORT AUSSTELLUNG 1932 Luftfahrt Literatur. Originalbriefumschlag von DELA 1932 mit Werbeanzeigen. Berlin, Polytechnische Buchhandlung A. Seydel, 1932. 22 x 31 cm. Bedruckter Umschlag (gebräunt und leicht lädiert) mit 8 lose einliegenden Werbeprospekte für Bücher (darunter ein Duplikat). Ein Prospekt knittrig, die übrige schön.
€ 45
* Werbungsprospekte für Deutsche Luftfahrt-Kalender (30 x 22 cm, 1 S., illustriert – knittrig), Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Göttingen (A4, 4 S., mit Bestellkarte), Forschungsergebnisser des Verkehrswissenschaftlichen Instituts für Luftfahrt (21 x 15 cm, 4 S.), Handbuch für den Flugzeugbau (18 x 24 cm, 6 S., illustriert), Das Luftschiff als Weltverkehrsmittel (A4, 4 S., illustriert, mit Bestellkarte), Meyers Luftreiseführer (21 x 12 cm, 2 S., illustriert, zweimal vorhanden), und Reisen und Abenteuer (29 x 24 cm, 4 S., illustriert). Mit grosser Reklame-Umschlag für die Deutsche Luftsport Ausstellung von Oktober 1932. Ein seltener Fund! == German aviation advertisements.

14. (AVIATIK). JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE Weltluftfahrt mit Junkers Flugzeugen und -Flugmotoren. Dessau, Junkers Flugzeug- und -Motorenwerke AG, (1939). A4. Originalumschlag mit Abbildung eines Gemäldes von Claus Bergen-München. 12 S. Illustriert mit Fotos von Flugzeugen und Motoren. EA. Umschlag um den Rücken und hinten etwas fleckig (Fragen Sie ein Foto an!), sonst in ausgezeichneter Zustand.
€ 90
* Beschreibung der Ju 87, Ju 90, Ju 86, Ju 86 K, Ju 52/3 m, Ju 52/3 m K, Jumo 205, 210 und der 211, der vollautomatischen Verstell-Luftschraube und der Stauchmaschine ST 5.

15. (AVIATION MAGAZINE) Der deutsche Flieger. Amtliche Zeitschrift des Bundes Deutscher Flieger 1919/1920. Doppel-Nummer 1-2. Essen, Boeckling & Müller, 1920. 34 x 24 cm. Original wrappers. 40 p. Illustrated. First edition. Cover a bit battered and dusty. Partially loose and a bit dogeared.
€ 65
* “The German aviator. Official Journal of the Federation of German airmen”. The only issue of this journal. Cover story about the First German Aviation Day on the airfield Essen-Gelsenkirchen. Some other articles: ‘What does the Association of German plane?’, ‘The plane during transport strikes in England’, ‘The plane in the service of the city administration’, ‘North Pole Exploration’. Very rare, only in 2 libraries worldwide (HBZ-Rhine-Westphalia and Berlin Museum of Technology).

16. (AVIATION). EYSSELSTEIJN, Ben van De vliegende feeks. Een blijmoedig spel in drie bedrijven. Amsterdam, Strengholt, 1933. 25 x 17 cm. Original folding wrappers. 80 p. With a double photographic illustration of the two flying protagonists, sitting on a wing of their plane.
€ 25
* “The Flying Witch. A Playful Comedy in Three Acts”. Humorous drama in Dutch about a young man and his girl on their road to deeper truths through the crash of their plane.

17. (AVIATION). FRENZEL, Joachim und Otto, & FRÖBUS, W. Die Luftschiffe der Welt 1911. Statistisch zusammengestellt von -. Leipzig, Felix Merseburger, 1911. Original decorated wrappers. Stapled. 20 p. Illustrated. First edition. Fine copy.
€ 275
* Comparison of airships. With a panorama of all existing airships. Attractively illustrated cover in bronze and blue on dark blue. If you wanted to buy a zeppelin, this catalogue would have been very useful.

267666-218. (AVIATION). LIGNES FARMAN Presentation album of the airline service Paris-Brussels-Amsterdam. Large size album bound in marbled boards with leather edges and corners blocked in gold ‘Lignes Farman/ Paris/ Bruxelles/ Amsterdam/ Au Général Dumesnil’. 42 x 32 cm. 24 leaves of heavy dark grey clouded paperboard containing 65 original photos printed on gold colored paper. Different sizes (square, round or oval), but a max of 22 and a minimum of 8 cm. Printed captions. About 1925. Spine discolored and a bit thin, worn at the top, some more wear at the foot. A few dents in the delicate covers.
€ 650
* One-of-a-kind oversize photo album offered to the French general Henri Dumesnil (1864-1942), who was manager of the French military service (Aéronautique militaire) from 1920-1927. Paris-based airline Farman and Dutch K.L.M. together organised the daily service between Amsterdam and Paris, with stops in Brussels, Antwerp and/or Rotterdam Waalhaven. One photo shows a Farman, the F-ADFQ over Le Bourget, another a Fokker F.III, the H-NABV.
The attractive aerial photos show cities like Brussels, Saint-Quentin, Mechelen, Antwerp, Rotterdam and Amsterdam. They were for sale in series or apart, with captions set from trendy Cochin type and printed in brown ink, published by the Entreprise Générale de Photographie in Paris. This Enterprise employed its own Farman flying machine for making aerial views and pictures of other airplanes.
This is a magnificent, luxurious, personal presentation album with pictures that give a good image of civil aviation around 1925.

26715120. (BAAK, Nico) Als het wintert. 1927, 1930 & 1932. Three different publishers, 1927, 1930 & 1932. 27 x 21 cm. Original decorated wrappers (Nico Baak). 112 pp. each. Illustrated. First editions. Almost fine conditions. Slight foxing. Two of the three with bookplate of Eugène Strens, engraved by W.J. Rozendaal.
€ 85
* “When it’s winter…”. Three family reading books of a larger series with articles about art, stories and poems, with illustrations after artists like Van Gogh, but also contemporary graphic artists like J.P. Franken Pzn. Eugène Strens was a large scale bookplate collector, who kept his books in fine condition – which is rare with family reading books. Striking expressionist-art deco cover designs.

21. BAB, Julius 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12). Berlin, Morawe & Scheffelt, 1914. Originalumschläge. Jedes Heft 48 S. EA. Die erste 4 Hefte mit einem Namen (‘G. Kurth’) und Datum auf Titelseite. Kleiner Tintenklecks auf Heft 4. Gute Exemplare.
€ 65
* 1. Aufbruch und Anfang, 2. Zwischen den Schlachten, 3. Der harte Herbst, 4. Krieg auf Erden, 5. Die lange Schlacht, 6. Neue Jugend. Gedichte von Felix Braun, Richard Dehmel, Walther Flex, Gertrud von le Fort, Peter Hamecher, Gerhard Hauptmann, Hermann Hesse, Hugo von Hofmannsthal, Albert Schaeffer, Richard Schaukal, Rudolf Alexander Schröder, Ludwig Thoma u.v.A.

22. BAEKELMANS, Lode De Blauw Schuyte. Antwerpen/ Santpoort, De Sikkel/ Mees, [1924]. Ingenaaid. Houtsnede op omslag, herhaald op de titelpagina. 44 p. Vignet. Bovenzijde omslag bij rug iets ingescheurd. Papier verbruind.
€ 25
* Aantrekkelijk boek, gesigneerd door de auteur op de eerste pagina.

23. BAIRAM Erotische Lieder aus der Gegerei. (Albanian erotic songs). Sub Signo Libelli, 1976. Original wrappers. (24) p. Set by hand and printed in red and black on Hahnemühle Ingres paper in only 30 numbered copies. First edition in book form. Stain on frontcover.
€ 60
* Bibliophile edition of erotic Ottoman songs from Northern Albania (the country of Gheg Albanians), translated into German. Cat. Breugelmans 23 a.

24. BANG, Herman Exzentrische Novellen. Neue Ausgabe mit sechszehn Zeichnungen von Franz Christophe. Berlin, S. Fischer Verlag, 1914. Original illustated boards. 276 p. Illustrated by Franz Christophe. 5th and 6th thousand. Edges of backstrip worn, otherwise in very good condition. Censor stamp dating from the Great War on title page (0 in triangle).
€ 18
* Herman Bang (1857-1912) was a great Danish novelist, permanently harrassed because of his homosexuality. Later edition with fine drawings and a touching cover design of two circus men with a horse, one of them wearing a death mask.

26889125. BARCLAY, John Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Leyden, Officina Elzeviriana, 1627. 12,5x 7,5 cm. Vellum. (12), 804 p. Engraved title page. Reprint edition. Binding a bit stained. A few inscriptions on the flyleaves. Bookplate of Dr. J.A. van Praag. 20th century catalogue entriy pasted in at first flyleaf. Bookblock is loosening a bit, but the inside is very clean.
€ 200
* “Argenis. Newest edition. With a key, that is, an elucidation of the proper names, not published before”. And indeed: ‘Hippophilus’ = King of Spain, “Hyanisbe” = Queen Elizabeth. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. This is his main work, an extensive novel and mirror of political morals. First Elzevir edition.

26. BARCLAY, John Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana. Amsterdam, G. Blaeuw, 1634. 11 x 7 cm. Vellum with title ticket and gilt number and initials on the spine. (8), 582 p. Fine engraved title page for this excellent reprint edition. Binding soiled and ticket worn. In the middle, two quires slightly protruding. Title a bit spotted and with a vague name. Some marginal notes and underlinings. A few tiny paper repairs Two 20th century catalogue entries pasted in at the lower inside cover.
€ 125
* “The Satyricon of Euphormio Lusininus, in Five Parts, with a key, and an addition about the Gunpowder Plot”. A political satire directed against the Jesuits. Barclay (1580-1621), a Scotsman grown up in France, is considered one of the last humanists, ‘un des derniers feux de l’humanisme’. The five Parts have been dedicated to important politicians and rulers, such as Robert Cecil and King Louis XIII. This is one of several reprints of the complete edition.

27. BARTON, Rick Chairs. 16 blocks on 14 leaves designed and cut by rick barton. San Francisco, The Porpoise Bookshop, 1958. 25,5 x 18,5 cm. Original off-white wrappers. Printed in 100 copies by Henry Evans at the Peregrine Press on fine Japanese paper. First edition. Vague foxing stains on upper cover.
€ 200
* Chairs, some with personalities, one or two with humans (one nude male). Barton, a beat artist, was active in the 1950’s and early 1960’s.

26733928. BARTON, Rick Musical instruments. 24 blocks on 22 leaves designed and cut by rick barton. San Francisco, The Porpoise Bookshop, 1958. 31 x 22 cm. Original off-white wrappers. Printed in 100 copies by Henry Evans at the Peregrine Press on fine Japanese paper. First edition. Overlapping edges a bit creased.
€ 220
* Instruments, but also studious hands and stylized feet, and the odd naked man. Barton, a brilliant draughtsman and woodcutter in Chinese style from the beat generation, was active in the 1950’s and early 1960’s before loosing himself in a drug torpor.

29. BATAAFS GEMENEBEST Proclamatie van 16 augustus 1802 betreffende een algemene amnestie, in druk getekend door G.J. Pijman en C.G. Hultman. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1802. 48 x 37 cm. Eenzijdig gedrukt op een half vel geschept papier met als watermerk een gekroond wapenschild met posthoorn. Wat gekreukt.
€ 75
* In bloemrijke, zeer lange zinnen (een van de zinnen telt 293 woorden!) gestelde oproep tot algemene amnestie, die verder gaat dan de in 1801 afgekondigde. Alleen ambtelijke en militaire vijanden die de Bataafse Republiek hebben geschaad of verraden, blijven uitgezonderd van de verzoening. Door de amnestie konden ook fervente orangisten uit het verleden nu aan het nieuwe staatsbewind deelnemen. ‘Welaan dan, Bataven! maakt onbeschroomd gebruik van deze algemeene Vergetenheid en Amnestie.’

30. BEARDSLEY, Aubrey A Second Book of Fifty Drawings by Aubrey Beardsley. London, Leonard Smithers, 1899. Original scarlet gilt cloth. 216 p. 1st edition. Backstrip discolored. Large moisture stain on upper cover. Flyleaves browned. Bookplate. Number stamped on flyleaf. Starting from p. 199, the pages are increasingly moisture-stained, the red of the cloth setting off on the margins.
€ 80
* Published after Beardsley’s death. One of 1000 copies printed on art paper.

32. BEDDOES, Thomas Lovell Saint Gingulph’s Relict. List to her Legend and Tremble youth for ‘tis Exceeding True and by St Cecilia Most Musically Melancholy. Banholt, Ioannes Quercus [= Hans van Eijk] at the Officina Borogovi, 2000. Original purple wrappers (Indian rag paper) and flyleaves (Hahnemühle). Set from Post-Antiqua and printed in red and black on thin yellow mould made paper in 36 numbered copies. 8 p. First separate edition.
€ 25
* ‘Posterior Blues’ from Death’s Jest Book. Not without some Aeolian warbling of ladies’ latter ends. An exquisite bibliophile gem!

33. (BELLINI, Jacopo). GOLOUBEW, Victor Les dessins de Jacopo Bellini au Louvre et au British Museum. I. Le livre d’esquisses au Londres. (The London vol. only!). Brussels, G. van Oest, 1912. 36 x 26 x 8 cm. Original vellum-backed boards. 134 sketches reproduced in phototype, descriptions and commentaries printed on specially made Dutch Pannekoek paper watermarked ‘Bellini’ and with deckle edges. First edition. Vellum a bit soiled, some creasing of foldout pages, otherwise in excellent condition.
€ 100
* Magnificently produced voluminous folio with excellent reproductions of the drawings in the British Museum. The second part, not present here, was published earlier (1908). Weighs 4 kilos!

34. BERLAGE, H.P., e.a. Kultuur en wetenschap in het nieuwe Rusland. Artikelen door Nederlanders. Rotterdam, V.H. van Staal, (1928). Original wrappers (design Peter Alma). 182 p. Illustrated with portraits of artists (a.o. nice little caricature of Mayakovsky) and pictures of art works by Krinsky, Meyerhold and the pupils of the Sytin printing office. 1st edition. Ex-library copy with some vague stamps. Spine worn with an old reparation.
€ 75
* Collection of critical essays by several important Dutch artists and intellectuals, starting with ‘Een Russische cultuur’ (A Russian Culture) by Hendrik Berlage, the foremost Dutch architect. The board of editors, consisting of a.o. Peter Alma and Henriëtte Roland Holst, managed to enlist Menno ter Braak, Jef Last, Gerrit Mannoury, Wilhelm Martin, Sybold van Ravensteyn, Jan Romein, Nico Rost, S.J. Rutgers and Louis Saalborn. At the end is a plea for establishing cultural relations with communist Russia, signed by sixty artists, scientists and journalists.

35. (BERNERI, Camillo) L’Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri. Orléans, E. Armand, 1960. No wrappers. 56 p. With a woodcut portrait of Berneri by François Cotard. Uncut. First edition. Library stamp (removed as a double) and some pencil notes. A bit browned, some wear.
€ 30
* Fascinating special issue about the Florence professor of philosophy and anarchist Camillo Berneri (1897-1937), who was murdered in Barcelona for his views. Contains some articles about sexuality by Berneri: Le problème de l’inceste, i.a. about marriage between family members, L’Eglise et la prostitution and Jeanne d’Arc était-elle une invertie?

36. (BERSERIK, Herman). MIDDELKOOP, J.J. 60 jaar Reineveld. 1893 – 29 juni – 1953. Delft, Machinefabriek Reineveld N.V., 1953. Gedecoreerd perkament. 52 p. Rijk geïllustreerd. Met uitklapbare stamboom. 1e druk. Hoekje aan achterkant gedeukt.
€ 35
* Een mooi verzorgd gedenkboek. Dit exemplaar is gebonden in luxe perkamenten band, met goud en rood bedrukt. Heldere vijftigerjarentypografie van Frits Stapel. Tekeningen van Herman Berserik.

37. (BETWEEN OLIVER CROMWELL AND HUGH PETER, FROM HELL) Rede-kavelinge tusshen Olivier Cromwel en meester Peter, wegens de saecken, en jegenwoordigen toestant in Engelandt. In Cromwels-stadt, in de Hel nieuw gebouwt, door de fabricq, en inventie van Lord Protector. Naer de Copye, per Costi uyt de Hel gesonden / No place or publisher, 1661. Without wrappers, formerly a part of a convolute. 20 p. Very good condition. ‘Tusshen’ is a typo in the title, it should be ‘tusschen’.
€ 60
* “Discussion between Oliver Cromwell and Master Peter, about the business and present condition in England. In Cromwell’s city, in the newly built Hell, by the fabric and invention of the Lord Protector. After the copy sent to you from Hell”. This Dutch pamphlet contains a posthumous, history-laden dialogue between the Puritan preacher Hugh Peter and the former ruler of Britain. Peter lived in Boston 1635-1641 and came back to Britain in the expectation to further the cause of Cromwell. He was enthusiastic about the execution of Charles II and, as an army chaplain, attended the execution of many of Charles’ allies, not without relish. After the Restoration, Master Peter was executed as a regicide in 1660. This pamphlet also treats the peace talks with the Netherlands and the intended marriage of Charles II with Catherine of Braganza. Knuttel 8451.

26824538. (BEWERKT BOEK). KASTEIN, G.W. Het rassenvraagstuk. Amsterdam, Uitgeverij “Pegasus”, 1938. Kunstleer. 116 p. Met illustraties. 1e druk.
€ 40
* Van de eerste tot en met de laatste bladzijde voorzien van commentaren in rode en blauwe inkt. Geen bladzijde is onbeschreven gelaten! Alle marges zijn tot de rand gevuld. De tekst en plaatjes zijn keurig intact gelaten. De schuldige is waarschijnlijk M.A. de Villeneuve uit Rotterdam.
Dit boekje is gericht tegen racisme. Het is geschreven door de communistische neuroloog Gerrit Kastein (1910-1943), in de oorlog een militant verzetsstrijder. == A book fully filled with handwritten commentaries from the beginning to the end, on every page, in every white space available.

39. BIBLIOTHEK SG Series of 33 volumes. Munich, SchumacherGebler, 1974-2009. 33 vols. 21 x 12 cm, a row of 40 cm wide. Original boards with title and spine tickets. About 100 p. each. Some books are illustrated. All in fine condition.
€ 250
* Almost complete series: only the last volume, dating from 2010 is missing. All books are important texts by famous or less famous authors, most with an essay by Friedhelm Kemp (1914-2011). All have been designed with great care and were typeset from lead. Several nice and rare types have been used. These books were issued as New Year’s gifts by this leading German ‘Typostudio’, printing and publishing house.

26961340. BIEBL, Konstantin Nebe, peklo, ráj. Prague, Sfinx, 1931. Original decorative wrappers. 64 p. 2nd edition. Spine a bit worn.
€ 65
* Fascinating modernist design by Karel Teige, especially cover, title and index. “Heaven, hell, paradise”. Second, revised and augmented edition.

42. (BIRD & BULL PRESS). CRAIG, Gordon Gordon Craig’s Paris Diary 1932-1933. Edited with a Prologue by Colin Franklin. North Hills, PA, Bird & Bull Press, 1982. 22 x 16 cm. Bound in oasis-leather-backed boards (with leather-tipped corners) clad in Japanese paper by Gray Parrot. (2), 158 p. Illustrated with some reproduced pages of the original manuscript. Printed in blue and black in 350 numbered copies on heavy Bugra Bütten mould-made paper. First edition. With (horizontally folded) prospectus. Fine copy.
€ 90
* First publication of the diary written in a cheap hotel in Paris between November 16, 1932 and November 11, 1933 by theatre designer Edward Gordon Craig (1872-1966). He mentions many friends and contemporaries while being at low ebb, hoping that a grand scheme is going to end all difficulties. “I woke up feeling something was queer with my hair, and brushing it with my hand, brushed away that friendly mouse which has come to visit me daily.” An attractive and moving bibliophile edition.

268501gr43. (BIRD & BULL PRESS). HEANEY, Howell J., with Henry MORRIS Thirty Years of Bird & Bull. A Bibliography, 1958-1988. Newtown, PA, Bird & Bull Press, 1988. A box containing a book and a portfolio. 32 x 26 x 8 cm (box). Cloth with gilt leather title ticket in two colors. Portfolio containing 28 ephemera of varying sizes. Leather-backed book with starch marbled sides. 108 p. Illustrated and with inserts of various printed papers and tipped-in samples. Set in Van Dijck types and printed on dampened paper handmade by Henry Morris himself, in 300 numbered copies. First edition. Name and address of first owner on first flyleaf. With an original printed invoice of the Bird & Bull Press to the same owner.
€ 250
* Extensive bibliography of the fine editions of this playful private printer. With a voluminous panorama of piquant ephemera from various publications. And with a pristine prospect.

44. BIRD & BULL PRESS. MACFARLANE, Nigel A Paper Journey. Travels among the village papermakers of India and Nepal. New Castle, Oak Knoll, 1993. Quarto. Cloth-backed boards with a title ticket. 104 pp. Uncut. Printed in 210 numbered copies at the Bird & Bull Press of Henry Morris on Arches mould-made paper. Illustrated. Chronology and Bibliography. With 20 tipped-in samples of India and Nepal papers. First edition.
€ 111
* A fascinating account of a journey among the paper makers of India and Nepal, illustrated with photographical pictures, with a chronology of paper making of the last 2000 years and a select bibliography. A handsome book production!

45. (BLOKHUIS, Peter). SILLEVIS (inleiding), John Peter Blokhuis. Schilderijen en tekeningen. (Met opdracht van Blokhuis). Den Haag, eigen beheer, 1998. 30 x 25 cm. Linnen met stofomslag. 120 p. Met veel kleurenillustraties. Tekst in Nederlands en Engels. 1e druk. Helemaal gaaf.
€ 25
* Met opdracht van de schilder aan de fotografe Marianne Dommisse, die haar paraaf bij de foto van de schilder heeft gezet.

46. BLOY, Léon La femme pauvre. Épisode contemporain. Paris, Éditions G. Crès, 1924. Original wrappers. (8), 394 p. Uncut. Wood engraving of the author as a frontispice by Paul Baudier. From an edition of 1960 numbered copies, this is one of 1850 copies on Rives. Some browning, but a sound and very good copy.
€ 22

47. BLOY, Léon Le Mendiant Ingrat. Journal de l’Auteur, 1892-1895. Bruxelles, Edmond Deman, 1898. 23 x 15 cm. Brochure originale (de 1898). 456 p. Imprimé sur papier vergé. Première édition. Couv. usé et souillé. Les pages premières et dernières avec des rousseurs.
€ 90
* Ex. moyenne, mais signé par Bloy (1846-1917).

You may find more books in French in these special pages: Livres français

48. BLÜHER, Hans Führer und Volk in der Jugendbewegung. Jena, Eugen Diederichs, 1918. Original wrappers. (4), 38 p. 3rd-4th thousand. Two names on first page. Protruding edges a bit worn.
€ 16
* ‘Leaders and People in the Youth Movement”. Attractive book.

26490049. (BODONI). SONG OF SONGS Il Cantico de’ Cantici secato in versi Italiani da Evasio Leone carmelitano, reggente di teologia. Parma, Co’ tipi Bodoniani, 1800. Contemporary orange boards. (2), XL, 48 p. Spine a bit worn. First blank missing. Some foxing and a few brown stains in margins.
€ 225
* Rhymed version of the Song of Songs by a young aristocratic priest of Turin (1765-1847), first published in 1787 by Ignazio Soffietti. This is the only Bodoni edition. Lengthy introduction by the author (with some examples of Bodoni’s Hebrew types). Not a perfect copy, but a beautiful Bodoni on good paper, modestly ornamented with a few curly brackets and diamond lines.

50. BOEHRINGER MANNHEIM Methoden der biologischen Schwangerschaftsreaktion, mit Darstellungen aus der Geschichte des Tierexperiments. Mannheim, C.F. Boehringer & Soehne GMBH, (1950 or 1951). Original wrappers. 40 p. With 8 illustrations in colors.
€ 20
* About pregnancy, with (horrendous) drawings of animal experiments, that were apparently accepted as normal in the 1950’s.

51. BOEHRINGER MANNHEIM Vom Strophantin zum Kombetin. Aus der Entwicklung eines Herzmittels. Mannheim, C.F. Boehringer & Soehne GMBH, (about 1957). Original wrappers. 32 p. With 20 illustrations, partly in colors. A bit browned.
€ 20
* Rare and attractive advertising book with fine photos, some colored or adapted. Not in Worldcat.

52. (BOEKBAND). TOLSMA, W. ‘s-Gravenhage als vogelstad. (Luxe boekband). Den Haag, Uitgave Afdeeling Onderwijs, [1929]. Verguld heelleer. (2), VIII, 128 p. Op kunstdrukpapier. Geïllustreerd. Rug verbleekt en met bruine vlekken, evenals bovenkant achterplat. Iets slijtage aan de randen.
€ 45
* Mooie luxe boekband met de originele clichés, waarschijnlijk gemaakt voor een van de medewerkers of de wethouder van onderwijs. Prachtige gemarmerde veelkleurige en goudgesprenkelde schutbladen. Dit is de schooleditie van een meer omvangrijk boek over de vogels van Den Haag.

53. (BOERENOORLOG). PONTEN, Kees van, en CHRIS KRAS Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith – Bijschrift van Kees van Ponten. Amsterdam, Cohen Zonen, [1900]. Oblong 20 x 26 cm. 28 p. met 28 kleurenlitho’s met omslag, waarop nog twee kleurenlitho’s zijn afgedrukt. Omslag met wat scheurtjes, rugje versleten en verbruind.
€ 65
* Zeer fraai (en kwetsbaar) prentenboek van de begenadigde karikaturist Jan Feith, ook bekend als Chris Kras, gericht tegen de Engelsen in de Boerenoorlog. De rijmpjes van Van Ponten zijn uitgeschreven door de tekenaar. Op de voorkant voert Paul Kruger een lepel pillen aan de Engelse minister van Koloniën Joseph Chamberlain, terwijl de man die op de achterkant een met een monocle uitgedoste ezel berijdt sterk aan Winston Churchill doet denken.

54. BONEBAKKER Bonebakker N.V. Paarlen & Juweelenhandel As. Bonebakker & Zoon. Amsterdam, Bonebakker, [1950]. 15 x 12 cm. Geniet. 40 p. Met 6 pagina’s foto’s in kleur (van gouden sieraden) en 26 pagina’s in zwart-wit (zilver en bestek). Mooi exemplaar.
€ 20
* Mooi uitgevoerd aanbiedingsboekje voor december 1950 in stemmig grijs omslag. Tekst in rood en zwart. Met vier pagina’s prijslijst (variërend tussen 7 en 2000 gulden).

55. BOOTTOCHT Snapshots van den Boottocht naar de Zuiderzee-werken op Donderdag 7 Juli 1932, aangeboden door de heeren Van der Elst & Matthes te Amsterdam aan de Leden der V.K.V. ter gelegenheid van haar 22ste Zomervergadering. Zonder plaats, eigen beheer, 1932. Oblong 12 x 16 cm. Cahiersteek (groen koordje). 24 p. Met 11 foto’s van het uitje, waaraan enkele tientallen heeren deelnamen. Kunstdrukpapier. 1e druk. Omslag met vage vlekjes.
€ 45
* V.K.V. betekent waarschijnlijk Vereeniging van Kunstmest Verkoopers. Van der Elst & Matthes was een groot kunstmestvervoerbedrijf, opgericht in 1852 en gefailleerd in 1937.

56. BOWEN, Marjorie Het brandglas. Uit het Engelsch. Utrecht, Bruna, [1921]. Pocketformaat. Karton met stofomslag (ontwerp gesigneerd A. Dohmen). 284 p. 1e druk. Omslag wat beschadigd.
€ 30
* Zeer schaars met het stofomslag (achterop reclame voor schoenzolen!). Historische roman over D’Alembert. Bruna’s Bibliotheek. = Translation into Dutch with dust jacket.

57. BRANDWEER “Ajax”. N.V. De Boer’s Asbestrubber Brandweermateriaal. Amsterdam, N.V. De Boer, ca. 1955. Map met 32 bladen reclame voor uiteenlopende brandwerende middelen. Gedrukt in kleuren op kunstdrukpapier. Omslag wat verkleurd, maar verder erg mooi.
€ 35
* Fraai geïllustreerde handelscatalogus onder het motto: ‘De Rode Haan ligt op de loer – Koop “Ajax”-blussers van De Boer’.

26633958. BRESLAUER a.o. (Collection), Martin Catalog I. Seltene und wertvolle Bücher des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts. & 11 other early antiquarian booksellers’ catalogues. Bound together in simple cloth-backed boards with title tickets. Most covers have been bound in. Illustrated. Some wear, but (almost) no inscriptions.
€ 80
* 12 German antiquarian booksellers’ sales catalogues (no auctions!). Breslauer & Meyer Catalog Nr. 1 (1898); Von Zaehn & Jensch Cat. 221 (1909); Hugo Helbing Cat. 53; Trübner Cat. 65 (1895); Paul Graupe Cat. 68 & 71; Max Perl Cat. 90 (1911), 91 & 93; A. Weigel Cat. 74 (1904) & 104; J. Halle 41, from about 1895-1930. Offering old and newer books, from manuscripts and incunables through 18th cent. luxury bindings to modern literature, with special objects like books bound in human skin, hairlocks of famous people (Goethe!), a Flemish manuscript of 10.000 (pre-1914) Reichsmarks, a collection of dances of death and many other subjects. Rare and interesting collection.

59. BROSCHAT, Ernst (Schriftleiter) Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift “Die Ehe”. Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928. Berlin, Monatsschrift ‘Die Ehe’, 1928. A4. 8 S.
€ 18
* Leserbriefe mit Antworten, in Kleinschrift gedruckt. Äusserst selten und historisch interessant.

60. (BRUSSE, Wim). DOMMISSE, Fré Het licht op den drempel. Rotterdam, Brusse, 1937. Linnen met stofomslag. 192 p. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten, iets geschaafd. Handtekening voorin (‘C. van Waning’).
€ 35
* Roman over ziek zijn met zeldzaam stofomslag van Wim Brusse, een fotomontage. Cat. Brusse 847.

61. BUCHKUNST Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Qualität im Sachsischen graphischen Gewerbe. 72. Jahrgang, Heft 3-4, 1935. Leipzig, Verlag des Deutschen Buchgewerbe-Vereins, 1935. 32 x 24 cm. Dekorativer Originalumschlag. S. 135-230 mit vielen illustrierten Werbebeilagen. EA. Etwas stockfleckig. Nicht-numerierte Seite mit Geleitwort des Sächsischen Ministers Lenk ausgetrennt. Sonst komplett.
€ 20
* Große und dicke Zeitschriftnummer mit schöne Typographie der 1930-er Jahren, viele Beilagen und Abbildungen in Farben. Mit vielen Artikeln über dem Sächsischen graphischen Gewerbe.

62. BULLA, Hans Georg Die Bücher, die Bilder, die Stimmen. Bergen, Eric van der Wal, 1989. 34 x 25 cm. Originalumschlagmappe. 24 S. Mit 4 eingeklebten Grafikarbeiten gemischter Technik. Gedruckt in 90 num. Ex., signiert vom Verfasser und Künstler/Drucker. EA.
€ 25
* Gedichtzyklus über Papier, geschrieben für Eric van der Wal. Das 100. Buch von diesem niederländischen Künstler-Drucker, in Grossformat.

63. BUTLER, Josephine E. Openbare zedelijkheid. Een stem in de woestijn. Met een inleidend woord van H. Pierson, Directeur der ‘Heldring-gestichten’ te Zetten. Amsterdam, Höveker & Zoon, [1877]. Origineel paars omslag. 56 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat versleten en verfomfaaid, met stempel, zegeltje en (mooi) exlibris van de Centraalbond voor Innerlijke Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk.
€ 25
* Vertaling van Une voix dans le désert. Moralité publique (1875). == Very early translation into Dutch.

64. BÜHRMANN Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur. (Amsterdam), G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, 1959. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk.
€ 18
* Fraai uitgevoerde oproep aan drukkerijen om kalenders in te sturen. Niet in de NCC.

65. CALLENBACH Catalogus. Nijkerk, Callenbach, 1962. Geniet. 64 p. 1e drukken. In uitstekende conditie.
€ 18
* Oranje-zwartwit omslag met foto van twee lezende kinderen. Mooi.

66. CALLENBACH Collectie van ca. 40 gevarieerde drukwerken van uitgeverij Callenbach, jaren 30 – jaren 60. Voorjaars- en najaarsaanbiedingen, strooifolders, een gestencilde brief en allerhande andere prospectussen, in het algemeen in goede staat.
€ 45

67. CALLENBACH Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk. Nijkerk, Callenbach, [1939]. 15 x 11 cm. Geniet (omslag met afbeelding van Kerke-werk). 16 p. Als nieuw.
€ 16
* Begeleidingsboekje bij het boek Kerke-werk van S. Berkelbach van der Sprenkel. Bevat een beschrijving, persstemmen en andere reacties.

26975968. CALVÉ Het varken. Afkomst, voeding, verzorging. Delft, Oliefabrieken Calvé, [1934]. Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Enkele vlekjes en kreukjes.
€ 25
* Prachtig uitgevoerd reclameboek. Alle bladzijden mooi geïllustreerd in rood en zwart. Helaas is de kunstenaar anoniem. Leuk cadeauboek voor varkensliefhebbers!

69. CAMPE, Joachim Heinrich Bibliothèque des enfants et des adolescents, contenant des Historiettes morales, instructives et amusantes, propres à inspirer aux jeunes gens le goût de la vertu. Imitée de l`allemand de Campe. Nouvelle édition ornée de figures. Paris, Billois, 1810. 14 x 9 cm. Half kalfsleer met gemarmerde platten, en titelschildje op de rug. (8), 8, 146 p. Met 5 gegraveerde plaatjes. Alleen het eerste deel (van 4), maar een mooi exemplaar.
€ 25
* Met handgeschreven schoolprijs: ‘Second Prix d’application de la première division de la première Classe remporté par Mademoiselle N. Roest à l’Institut de J.C. Smaasen née Schaasberg en l’année 1817’. Johanna Catharina Smaasen-Schaasberg (1780-1827) had een school in Den Haag, later in Leiden, een opleidingsinstituut voor jonge meisjes. == Children’s book in French with 1817 girls’ school prize.

71. CARRINGTON – (Jean de Villiot) Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique. Paris, Charles Carrington, 1898. 28,5 x 19,5 cm. Original simple portfolio – on the inside a leaf has been pasted with title and index with the titles of the seven etchings. An inner envelope contains 7 etching-engravings on loose sheets of handmade paper, uncut. Portfolio a bit worn, ties gone, envelope browned, but etchings in excellent condition. First Edition.
€ 150
* These seven illustrations (all of ladies with their skirts up, a rod about to descend on their bare buttocks), according to the printed leaf, were only for sale for those who had bought Étude sur la flagellation. A second leaf pasted at the inside of the envelope advertises the Carrington title Sophie Arnould. Mentioned (but probably not seen) by Pia on col. 429. According to Guacamole (Charles Carrington (1867-1921). Bibliographie eines Verlags. Berlin, 2005), this publication (nr. 236 in his list) should comprise the 7 illustrations in three states. Our copy has only the accounted-for 7 etchings, but in different states: either in a sketchy state with engraved erotic marginalia (2), a state without these dainty additions, but the pictures finished (4), or with an engraved title (1). The artist of these delicate etching-engravings in a style following the 18th century is unknown. Please feel free to ask for pictures.

72. CARRINGTON (Jean de VILLIOT) Mysteres de la maison de la verveine. Adapté de l’anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht. Paris, Charles Carrington, 1901. Vellum-backed marbled boards with corners. VIII, 156 p. Illustrated. Title in red and black. Printed on handmade paper. Some slight traces of glue on a few pages. Minuscule bookplate of Gerrit Komrij.
€ 125
* Erotic antics in Verbena House. Straight 174 (var.).

73. CHATEAUBRIAND La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom). Utrecht, Stichting De Roos, 1959. Oblong 16 x 24 cm. Ingenaaid met omslag. In foedraal. 40 p. Gezet uit de letter Gravure en gedrukt op Pannekoek in zwart en paarsrood in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug heel licht verkleurd, verder mooi en gaaf.
€ 65
* DIT IS NUMMER I van de 6 Romeins genummerde exemplaren die bestemd waren voor de illustrator, Jean-Paul Vroom! Leeflang 48.

74. CHAUCER, Geoffrey A.B.C. Worcester, Ebenezer Baylis & Son Ltd, 1934. 25 x 17 cm. Original wrappers. (16) p. Set in 14-pt Baskerville. Wood engraving by Joyce Francis, typography by Leonard Jay. Printed by the Trinity Press. A bit discolored and slightly foxed.
€ 25
* Almighty – Bountee – Comfort to Xristos – Ysaac – Zacharee. 24 poems of 8 lines each. Charming bibliophile book!

75. CHICAGO WORLD’S FAIR 1893 Chicago und die Columbische Weltausstellung 1893. Mit Zustimmung des Reichs-Kommissars zusammengestellt. Berlin, Hermann Walther, 1892. Original decorated cloth. (6), 106 p. Illustrated (one folding plate). First edition. Cover soiled and a bit worn, ticket on spine, paper browned.
€ 45
* Rare book for Germans planning to visit the Chicago Columbian Exposition. Information about the city of Chicago and the Exposition itself.

76. CHRISTIE, Agatha Een droom. Gezet uit de lettertypen van de fotografische boekenzetterij Elgraphic BV. (Letterproef). Schiedam, Elgraphic, 1991. Ingenaaid met flappen. 32 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 45
* Deze tekst van Agatha Christie is met toestemming van de erven door deze Schiedamse fotozetterij als broodletterproef gebruikt. Curieus en onbekend!

77. CHUBB, Ralph A Fable of Love and War. A Romantic Poem. Designed and Decorated with Woodcuts by the Author. Curridge, R.N. Chubb, 1925. Original wrappers. 48 p. With 3 woodcuts plus a little woodcut vignette on the cover. Paper with deckle edges. Printed in 200 numbered copies, signed with the author’s initials. First edition. Edges of the projecting wrappers a bit creased. Tiny bookseller’s mark on inside lower cover.
€ 450
* Long poem (636 lines) by Ralph Chubb, illustrated by himself. Printed by E.R. Chubb on the printing press built by Lawrence Chubb.

78. CLARE, John On Punctuation. Woodcuts: Rigby Graham. Helpston / Leicester, The Aardvark Press, 2005. Original decorated wrappers. 12 p. Bibliophile edition. Fine copy.
Sold
* Nice text with 4 small woodcuts in color.

25514679. CLARK, Larry The Perfect Childhood. Londen/ Berlijn, Zurich, Scalo, 1995. 29 x 23 cm. Linnen met stofomslag. 176 p. Foto’s in kleur en zwartwit.
€ 65
* Cultboek over jongeren en media. Clark deed geen enkele concessie. Veel foto’s van seks. Deze latere druk is identiek aan de eerste uit 1993. == Later printing, identical to the first. Dust jacket has very minor wear.

80. CLAYTON, Margaret (and the town of CLAYTON, California) Original pencil drawing of a creek with a bridge. 1863. Landscape format 24 x 28,5 cm. Paper partially browned and with some marginal tears. Scans on request.
€ 100
* Pencil drawing made by Margaret Clayton (1820-1908), wife of Joel Clayton, who founded the town of Clayton, California, in 1857. It’s an attractive amateur drawing of a gated bridge over a creek, with a house in the background, signed ‘Margaret Clayton, Oct. 1863’. Could be 1861 or 1869, too.

81. COCK, Hendrik de Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers. Veendam, T.E. Mulder, 1834. Ingenaaid. (4), 56 p. Niet afgesneden. Rugje enigzins beschadigd. (&) Tweede verzameling van eenige brieven der geloovigen: ten blijke van hunner overeenstemming en ter openbaring van de dwalingen en het verderf onzer dagen. Veendam, T.E. Mulder, 1835. Ingenaaid. (4), 56 p. Afgesneden. Zonder omslag.
€ 30
* Twee delen. Nette exemplaren van belangrijke brochures van Hendrik de Cock, uitgegeven ten tijde van de Afscheiding.

83. CORNEILLE, Pierre Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722. Rood halfleer met gemarmerde platten. (8), 72 p. Fraai frontispice met een gewelddadige scène bij een dinertafel. Bandje iets versleten.
€ 30
* Typisch 18e-eeuws toneelboekje in goede staat.

84. (COUCY, Chateau de). INGÉNIA Ingenia Constructions de Précision. Chateau de Coucy (Aisne). Échelle: 3m/m par mètre. Paris, Jesco. Création Pélican Blanc, 1973. 40 x 45 cm. Omslag van stevig papier. 6 bladen bedrukt in bruin. 1e druk.
€ 30
* Boek in reuzenformaat met bouwplaten voor het beroemde middeleeuwse kasteel van Coucy.

85. COUZIJN, Wessel Wessel Couzijn. Beeldhouwer/ sculptor. (Met correcties). Weesp, Openbaar Kunstbezit, 1986. 27 x 23 cm. Linnen met stofomslag. 128 p. Geïllustreerd. 1e druk. Keurig exemplaar.
€ 25
* Voor de aan Couzijn (1912-1984) gewijde overzichtstentoonstelling. Met inliggende handgeschreven brief van Herman L. Swart (gedateerd 1986), directeur van de Kunststichting, en uitgebreide lijst van correcties op dit overzicht van Couzijns werk. Ook met Lijst van tentoongestelde werken en uitnodiging voor de tentoonstelling.

86. CROWLEY, Aleister Dédicace. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1982. 11 x 9 cm. Original decorated wrappers. (2), 14 p. Set by hand from Palatino and printed in red, blue and black in 76 numbered copies. Fine.

€ 50
* One of 70 copies on Magnani paper. Four erotic poems about varying perversions (in English) by the famous satanist published by foremost Dutch bibliophile printer Ger Kleis. Exquisite typography. Breugelmans 79.

87. CUNEY, Waring Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman. Utrecht, Stichting De Roos, 1960. Folio (35 x 24 cm). Decorative boards with matching slipcase. 100 p. Bound as a block-book in three-colour woodcut decorated boards and slipcase, with 8 two-colour full page woodcuts and some woodcut book decoration. Printed in 175 numbered copies. Excellent condition.
€ 90
* Waring Cuney (1905-1976) studied at Howard and Pennsylvania University and the New England Conservatory in Boston. Cuney contributed to the Harlem Renaissance. He published numerous blues lyrics, but also poems in magazines beginning in 1925. But this large book is his first publication in book form! Published by the Dutch fine printing establishment Stichting De Roos in only 175 numbered copies, with an introduction by Paul Breman, with woodcuts by Ru van Rossem and typography by Henk Krijger. Fine copy.

89. DECARIS, Albert Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France. Paris, Siège Social, 1929. 32 x 24 cm. Original embossed boards with metalcut trademark. 40 p. First edition. Foot of spine damaged.
€ 50
* Striking Art Deco publicity book for the Société Générale, a large commercial institution in Paris. With several art-deco heliogravures of the buildings and the strong room by Albert Decaris (1901-1988). Maps of France and Paris outlined in blue and red. All pages with a quadruple border, some with Art Deco symbolical motifs. With a metal engraved plate on front cover (‘S.G’). Printed by Draeger Frères. A fine piece of Art Deco design!

92. (DEPOL, John). FRASER (ed.), James H. John DePol. A Celebration of his Work. By Many Hands. Edited by James H. Fraser. Council Bluffs, Iowa, The Yellow Barn Press, 1994. 26 x 20 cm. Cloth-backed boards. With (expertly made) original slipcase. (160) p. Printed on various handmade and fine quality papers by 23 different private printers in the U.S.A. and Canada in 150 numbered copies. Illustrated. With prospect. First edition. Fine copy.

€ 375
* Amazing book project celebrating the works of Greenwich Village born graphic artist John DePol (1913-2004). This book contains many of his woodengravings, made by some of the foremost private presses of North America, collected by the Yellow Barn Press and bound by the Campbell-Logan Bindery in Minneapolis in only 150 numbered copies, of which 90 were for sale. We will gladly supply more information.

26920595. DESCARTES, René Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences. (Bibliophile edition). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). 25 x 20 cm. Vellum-backed boards. 104 p. Top gilt. Uncut. With a copper-engraved portrait by Kuno Brinks. Typography and initials by S.H. de Roos. Set from Caslon and printed in red and black on Ossekop paper in 175 numbered copies. Some foxing.
€ 75
* Fine deluxe edition by the Dutch bibliophile book club. Leeflang 10.

97. DICKENS, Charles Our Mutual Friend. With Illustrations by Marcus Stone. In Two Volumes. Londen, Chapman & Hall, 1865. 2 volumes. (14), 322; (10), 310 p. Gilt and polished full gilt calf with two black title labels each. Marbled edges and matching marbled endpapers. First edition in book form. Slight wear at the edges of the spine. The delicate calf has some slight wear on the edges, but the it is still lustrous.
€ 295
* With both halftitles and titles, and with the slip explaining the title of the book. Without the advertisements at the end. A splendid Dickens First.

99. DIEHL Uhren – Watches Diehl Ersatzteile Katalog – Catalogue – Spare parts. Nürnberg, Diehl Uhrenfabrik, (ca. 1955-60). Oblong 18 x 28 cm. Original decorated wrappers. (4), 50 p. Illustrated. First edition. Backstrip a bit creased.
€ 20
* Cover decorated with various gear wheels. Trade catalog for spare parts of Diehl watches and clocks. Printed in red, beige and black in an attractive design, with many pictures of clocks and parts.

265660g100. DISNEY, Walt Walt Disney presenteert Fantasia in technicolor. Zonder plaats, N.V. “Nederland” Film, (ca. 1948). Geniet. 8 p. Gedrukt in roze en blauw. Hier en daar een slijtplekje, maar het tere boekje is in goede staat.
€ 45
* Programma van de animatiefilm Fantasia, een ‘getekend concert’ met muziek van o.a. Bach, Beethoven, Tsjaikovsky en Strawinsky, gespeeld door Mickey Mouse. Subtiel in blauw en roze met rastertonen vormgegeven folder, met foto van Disney en tekeningen, o.a. van ‘Mickey Muis’. Stout vignet op de achterzijde: een cherubijnekontje. Niet in de NCC.

101. DOMELA NIEUWENHUIS, F. Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het historisch gedenkboek “Eene halve eeuw” 1848-1898. Premie van “Het Nieuws van den Dag”. Met teekeningen van Jan de Waardt. (Met bijlage). Amsterdam, S.L. van Looy, 1898. Halflinnen. 89, (7) p. Geïllustreerd. Met bijlage ‘De Europeesche staten naar de bevolking, de nationale schuld, het onderwijs en de grootte der legers in oorlogstijd. 1e druk. Achterin 7 pagina’s uitgeversreclame, waarvan de laatste vastgeplakt en ingescheurd.
€ 25
* De originele editie, fraai geïllustreerd en met mooi vormgegeven grafiek in mensvorm als bijlage.

102. DOUGLAS, Norman Looking Back. An Autobiographical Excursion. London, Chatto & Windus, 1933. Two volumes. Buckram-backed patterned boards with dust jackets. xii, 272; (260) p. Uncut. Tops gilt. Printed in 535 sets, all numbered and signed. First edition. Spines of the DJs and flyleaves a bit discolored.
€ 240
* Exquisite, extensive and attractive autobiography – with a mischievous smile.

264857103. (DRENTHE). MAGNIN, J.S. De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. Groningen, J. Oomkens, 1835. Origineel karton. 228 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug versleten, omslag wat gevlekt en aan de randen verbruind.
€ 50
* Leuk, typisch vroeg-19e-eeuws boek. Mooi vormgegeven, met gegraveerde titel, waarop een afbeelding van het zegel van het klooster te Assen, en geïllustreerd kartonnen bandje met gelithografeerde voor- en achterzijde. Jean Samuel Magnin (1796-1888) was provinciaal archivaris van Drenthe en auteur van een reeks belangrijke werken over de geschiedenis van deze provincie.

104. (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer. Deventer, J.J. van der Burgh, 1898. Ingenaaid. (8), 44 p. 1e druk. Plaatsnummer, plakkertje, inscriptie en verwijderingsstempel van een bibliotheek, maar verder een keurig exemplaar.
€ 25
* Omvat circa 700 boektitels over Nederlands-Indië met uitgever, jaar en formaat.

265684105. DUYN, Roel van Miss Blanche en de Van Moppes-diamanten. Een moralisties manifest. [Amsterdam], Uitgeverij Unit, [1967]. Geniet. 12 p. 1e druk. Vouw voorin.
€ 16
* Tekening voorzijde van Olaf Stoop, foto achterzijde Koen Wessing.

106. DÜHREN, Eugen Englische Sittengeschichte (früher: “Das Geschlechtsleben in England”). Complete in 2 vols. Berlin, Louis Marcus, 1912. Original cloth. (8), VIII, 480; XII, 536 p. In German. Second, revised edition. A few vague spots, but a nice copy.
€ 28
* About “High Life” and “Flagellomania”, homosexuality (a.o. Cleveland Street, J.A. Symonds and Wilde), mode, sadism, masochism, dance & theater, art, literature and sexual reform. Eugen Dühren is a pseudonym of the sexologist Iwan Bloch.

267900107. ECKERT, Harald Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype). No place, self published, no date (1942?). 25 x 18 cm. Boards in botanical Japanese paper. 47 leaves printed in diazotype (Ozalid). Text on recto only. With 3 original photographs of the author (one a photo of a painting). Binding a bit yellowed.
€ 85
* Probably printed privately, and clandestinely, in Germany by the relatives of the author, a lawyer who had to fight in the war and died in Ukraine. Contains poems and fragments of letters about fighting at the front. Eckert in his letters mentions three authors, Ernst Jünger and his brother Friedrich Georg Jünger, and Stefan George. One receives an interesting view of an intelligent soldier’s thoughts while fighting for his Nazi country. A somewhat later book, titled “Aus Briefen an seine Frau und an die Freunde. Gedichte” was privately published in München (1943). Printed in blueprint (blue on grey) in reproduction of a handwriting reminiscent of Stefan George’s. Not in Worldcat.

108. EECKE, Daniël Van Moreel-pastorale benadering van de homofilie. Verhandeling aangeboden tot het bekomen van het licentiaat in de Familiale en Seksologische Wetenschappen. Leuven, Instituut voor Familiale en Seksologische Wetenschappen, 1970. ‘Moral-pastoral approach of homophilia. Treatise for a doctorate in Family and Sexology Science’. Cloth-backed original wrappers. 296 leaves. First leaf printed on both sides, the other 295 are mimeographed on one side only. Excellent copy.
€ 85
* Very rare, voluminous Belgian study about homosexuality. With the signature of Father J.B.F. Gottschalk (1926-1997), who was (against all Catholic odds) a staunch defender of gay rights in the sixties and seventies, although some expressions of homosexuality went too far: Gottschalk was firmly positioned against G.K. van het Reve in the donkey blasphemy turmoil (1966).

109. (EEKHOUD, Georges). HUGO, Victor L’Art d’être grand-père. (SIGNED by Georges Eekhoud, Albert Giraud, Leopold Courouble, Max Sulzberger and 10 others). Paris, Hetzel/ Quantin, about 1890. Gilt full morocco with inside dentelles and gold-printed flyleaves. (8), 240 p. Top gilt. Spine a bit discolored, some small traces of use. First flyleaf loose from binding.
€ 175
* This excellently bound gilt book of Hugo’s poetry was given by the staff of the Belgian journal L’Étoile Belge to its owner, Alfred Madoux, on December 10, 1892 (probably because of the birth of a grandchild), and signed by 17 of its collaborators. Under the dedication “…dans l’espoir qu’elle puisse lui offrir un jour L’Art d’être Bisaieul!” we find the signatures of courageous novelist Georges Eekhoud, poet Albert Giraud, author Léopold Courouble and fourteen other writers and friends of the young grandfather.

110. EEKHOUD, Georges Kees Doorik. Praag, J. Pelci, 1899. Verguld halfleer met hoeken. 120 p. 1e druk. Band iets versleten.
€ 65
* Eerste druk van de Tsjechische vertaling van Eekhouds eerste prozawerk (eerste uitgave: 1884). Met voorwoord van Eekhoud, gericht tot Camille Lemonnier. Fraaie halfleren band met vergulde bloemen op de rug.

111. EEKHOUD, Georges Vertellingen. Vertaald met toestemming van den schrijver door Lode Baekelmans. (INSCRIBED). Rotterdam, Meindert Boogaerdt jun., 1907. Cloth with nice art nouveau decoration by Ties Bles. XII, 132 p. First edition. Backstrip worn.
€ 125
* One of the few Dutch translations of Eekhoud’s stories. With an introduction by Lode Baekelmans and a bibliography. Inscribed in Dutch by Eekhoud to Louis Peeters, dated ‘Brussel, Juli 1908’.

112. EERSTE WERELDOORLOG Om niet te vergeten. Londen, Johnson, Riddle & Co., [1917]. 76 x 55 cm. Groot tekstaffiche met kleurige landenwapens. Eenzijdig bedrukt. Gevouwen. Wat slijtage op hoekjes.
€ 40
* Beschuldigend affiche waarin de daden van de Centralen tegenover de reacties van de Geallieerden worden geplaatst naar aanleiding van de bewering dat de Geallieerden Duitsland de oorlog heeft opgedrongen. Recentste datum: 6 april 1917. De opmaak doet enigzins denken aan die van het geïllustreerde (oorspronkelijk Britse) tijdschrift De oorlog in beeld (1916-1918).

269717113. EIKEBOOM, Henk De ondergaande wereld. Een rede over dezen tijd en zijn problemen. Volgens stenogram van Willy Eikeboom. Amsterdam, De Fakkel, 1923. Origineel omslag (met een originele linosnede van J. Ponstijn). 32 p. Vooral achterin watervlekkig en iets versleten. Met bibliotheekstempeltje (‘Verwijderd’) op de blanco binnenzijde van het omslag.
€ 45
* Uiterst zeldzaam pamflet van de roemruchte antimilitarist en anarchist. Op het omslag zien we een in stukken vallende scepter voor een opgaande zon.

114. ELTAYEB, Tarek Das gläserne Gespräch / Brittle Conversation. (Banholt, Bonnefant Press), 2007. Original wrappers. 20 p. Set from the Dante and the Michelangelo and printed in several colors in 75 copies. Fine copy.
€ 40
* Poems written in Maastricht, Aachen and Vienna, translated from the Arabic by Ursula Eltayeb into German and by Michael Farley into English. Tarek Eltayeb was born 1959 in Cairo and lives in Austria since 1984. Typographical experiments on the cover and the (fascinating!) title page.

115. ELUARD, Paul Pour vivre ici. [Den Haag, Van Krimpen, 1944]. Original green marbled wrappers. 16 p. Set in Lutetia with Open Capitals and printed in red and black in 150 numbered copies. Edges a bit worn.
€ 35
* Printed in secret under the nazi occupation of the Netherlands. Attractive book of poetry (in French) with noble typography by Huib van Krimpen (son of Jan). Le lapin et le chat 1. De Jong 241.

116. EMMERSON, H.H., & Marion M. WINGRAVE The May Blossom; or The Princess and Her People. From Original Illustrations by H.H. Emmerson with Verses by Marion M. Wingrave. London, Frederick Warne and Co., [1881]. Cloth-backed illustrated boards. 64 p. First edition. Corners and edges a bit worn.
€ 65
* Children’s book loosely themed by Queen Victoria (born on May 24, the May Princess) and her various tasks and functions, fully chromolithographed with sweet pictures of little children.

117. ENGEL, Peter hier sitzend nach mitternacht. bebildert von eric van der wal. Bergen, Eric van der Wal, 1978. 35 x 20 cm. Originalumschlag. 24 S. Mit 9 Grafikarbeiten. Gedruckt in 60 num. Ex. auf schwerem Hahnemühle-Papier. EA.
€ 25
* Gedichte von dem Eutiner Autor (geb. 1940), eine der ersten Zusammenarbeiten mit dem Bergener Künstler.

118. ERASMUS, Desiderius Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of Tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus’ Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door Mr. B.H. Lulofs. Groningen, J.B. Wolters, 1840. Herbonden in halfleer met gemarmerde platten. XII, 276 p. Niet afgesneden. 1e druk. Papier wat verbruind. Net exemplaar.
€ 40
* Attractive 19th-century edition in Dutch of the Laus Stultitiae.

265326119. EROTICA (Die fünf Sinne). 5 photos of a naked woman, depicting the five senses. No place, date or publisher, about 1890. Leporello 12,0 x 20,3 cm consisting of five leaves 12,0 x 4,1 cm each with a brown/white photo of 10,3 x 2,4 cm on one side with a caption stamped in gold, the other side has black cloth.
€ 177,77
* Very rare clandestine erotic publication from Germany or Austria, meant to be carried in one’s pocket.

121. ESSEBAC, Achille Les Griffes. Paris, Ambert & Cie., (1904). Calf-backed marbled boards with marbled endpapers (original wrappers not included). (2), 290 p. First edition. Excellent copy.
€ 140
* Essebac’s Spanish novel. Although about the love between a girl and a boy, there’s a lot of sensuality between young males in the book, quite openly. The book is in French, but the colophon is in Spanish!

122. (FARMER, John S.) Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié̀re, Rousseau, Béranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms. London, Privately Printed for Subscribers Only, 1896. 25 x 18 cm. Original wrappers. (6), 270 p. Printed in two columns. First edition. Cover a bit foxed, but a very good, uncut copy.
€ 25
* The British author John Stephen Farmer (1854-1916), a friend and collaborator of W.E. Henley, was the author of several books about historical slang and editor of many reprints of Tudor texts.

123. FARRELL, James T. Reflections at Fifty and other essays. (Inscribed). New York, The Vanguard Press, 1954. Cloth with dust jacket. 224 p. Uncut. First edition. Dj partly discolored, browned and a bit worn. At the end some pages browned. With the loosely inserted October 1954 Harper’s Magazine featuring Farrell and this essay collection.
Sold
* INSCRIBED by the author: ‘To Max Nord/ With best wishes/ James T Farrell’.

124. FAUCON, Emma Le Robinson Américain. Paris, Lefèvre, (about 1860). Cloth-backed boards. (8), 212 p. With 12 lithographs. Binding slightly worn. First flyleaf cut out. 19th century bookseller’s mark. Date and signature on halftitle. Some foxing.
€ 65
* Fascinating little book in French, a robinsonnade, about Wilhelm, a young man leaving Germany for America in the early 1800’s. With pictures of a trapper, a bear, and various Indians. == Americana.

125. FERRI, Enrico De misdadigers in de kunst. Naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Eugène Laurent bewerkt door Henry Eshuys. Amsterdam, C.L.G. Veldt, 1905. Latere halflinnen uitgeversband. (4), 202, (6) p. Uitgeverscatalogus achterin. 1e druk. Net exemplaar.
€ 25
* Behandeling van misdadigers speciaal in de literatuur van de 19e eeuw (Zola, Tolstoj, Dostojewsky, Ibsen, Hugo, D’Annunzio bijvoorbeeld), maar ook bij Schiller, Shakespeare en de oude Grieken. Enrico Ferri (1856-1929) was in zijn tijd een beroemd criminoloog.

269310126. (FILM). SHAW, George Bernard Pygmalion. Een Filmex-Cinétone-Productie. Met Lily Bouwmeester. (Amsterdam, Filmex, 1937). Geniet. 16 p. Met filmfoto’s. Gaaf.
€ 25
* Mooi geïllustreerde brochure (in uitstekende conditie) voor deze Nederlandse filmproductie, waarin Lily Bouwmeester schitterde naast Johan de Meester jr. en Eduard Verkade. Ook met Wim Kan, Sara Heyblom, Nel Oosthout en Emma Morel. Nederlandse adaptatie door Johan de Meester, Corrie Vonk en Wim Kan. Muziek door Max Tak, architectuur door A.H. Wegerif, regie Ludwig Berger en Rudolf Meyer. Omslag met foto van Lily Bouwmeester in rood en groen. George Bernard Shaw was niet te spreken over deze film, omdat het eind veranderd is: Ze Krijgen Elkaar!

127. FILM Centra Film Productie 1966. Den Haag, Filmverhuurkantoor ‘Centrafilm’ N.V., [1965]. Oblong 18 x 24 cm. Garenloos. 128 p. Talloze illustraties in zwartwit. Met steunkleur. 1e druk. Wat verbruind.
€ 35
* Zeer aantrekkelijk uitgevoerd overzicht van films in velerlei genres, beroemd of vergeten.

130. FLAISCHLEN, Cäsar Jost Seyfried. Ein Roman in Brief- und Tagebuchblättern. (Luxusausgabe, signiert). Berlin, Egon Fleischel & Co., 1905. 5 Bücher in 2 Teilen. Vergoldeter Ganzledereinband. (14), 88; 104 S.; (4), 112; 112; 108 S. Unbeschnitten. Kopfvergoldung (mit Dekoration). Nr. 64/100 Exx. von der Luxusausgabe auf Büttenpapier, signiert vom Verfasser. EA. Wenige kleine Mängel an den empfindlichen Ledereinbände. Eine Privatwidmung in beiden Teilen.
€ 65
* Mit Reproduktion eines Farbholzschnitts von Peter Behrens als Frontispiz im ersten Teil.

131. FLEM, STUDIO. FABRICIUS, Johan Een wereld in beroering. Verdere mémoires (1936-1946). Den Haag, Leopold, (1952). Linnen met stofomslag (ontwerp ‘studio flem’). 240 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk. Omslag op rug iets verbruind, doch fraai exemplaar.
€ 20
* Uitvoerig over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië.

132. FLORIAN, Jean-Pierre Claris de Estelle. Uit het Fransch. Amsterdam, Johannes Allart, 1790. 13 x 8 cm. Halfleer. (32), 190 p. Titelgravure van Reinier Vinkeles. 1e druk. Wat versleten en verbruind.
€ 30
* Schaarse Nederlandse vertaling, nog verschenen tijdens het korte leven van de auteur (1755-1794).

133. (FLOWERS). FISHER, F.H. Reginald Farrer, Author, Traveller, Botanist and Flower Painter. By F.H. Fisher. With additional notes by E.H.M. Cox & W.E.Th. Ingwersen. Capel, The Alpine Garden Society, [1932]. Cloth-backed dark green boards with dust jacket. 40 p. Uncut. Richly illustrated. Title printed in blue and black. Limited to 250 copies. First edition. DJ worn and soiled, corner bumped.
€ 25
* About the great and eccentric botanist (1880-1920). With pictures of plants.

134. (FOCQUENBROCH a.o., W.G. van). LEVENSON, Christopher (transl.) Seeking Heart’s Solace. An Anthology of Sixteenth & Seventeenth Century Dutch Love Poems. Toronto, The Aliquando Press, 1981. Original cloth-backed boards. 52 p. Set from Poliphilus types and printed in orange, purple and black on mouldmade Zerkall Nideggen paper in 100 numbered copies by William Rueter. Fine copy.
€ 45
* Translations by the Canadian poet Christopher Levenson (1934) of Focquenbroch, De Harduwijn, Heinsius, Hooft, Luyken, Van der Noot and Six van Chandelier. A tribute to the life and artistry of painter W.G. Hofker (1902-1981).

269307-b135. FOCQUENBROCH, W.G. van Alle de Wercken van W.G.V.Focquenbroch. (1e, 2e en 3e deel van de Thalia, of geurige sang-godin, &: De Herders-zangen van Vergilius Maro; &: Min in’t Lazarus-huys). Amsterdam, By de Weduwe van Michiel de Groot, en Gysbert de Groot, 1682. 4 apart genummerde delen in één band. Doorgehaalde band van perkament. Met 4 gegraveerde frontispices en een titelhoutsnede. (14), 448; (12), 224; (12), 112; (8), 72 p. Rug iets verkleurd, oudtijds handgeschreven titel. Naam voorin (‘G. Siemans April/ jur.cand. 1904′). Verwijdersporen van een exlibris. Enkele onbelangrijke feilen.
€ 250
* Mooi exemplaar van de verzamelde werken van de jong in Guinee (Ghana) overleden burleske dichter Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670). Bevat alle bekende werken, zoals de vertaling naar Scarron Typhon, of Reuzenstrijd, de vertalingen van Vergilius, de Min in ’t Lazarushuys, De verwarde Jalouzy, Tymon van Lucianus, de losse gedichten uit Thalia of geurige Zanggodin (waaronder vele die eigenlijk geschreven zijn door Focqs vriend Johannes Ulaeus) en de uitvoerige brieven uit Afrika.
Van keihard kolderieke vertalingen:
‘Jupyn had nu al met zyn donder/ Gedreeven Mimas op de vlucht,/ En Damasor gewurpen onder,/ Die met zyn pissert in de Lucht/ Zeer deerlik lei in ’t zand te kyken’
via smachtende liefdespoëzy aan Fillis of Klorimene, en vergankelijkheidsgedachten over de rook van de pijp tot de melancholieke berichten uit donker Afrika
‘Al zittende in een holle boom,/ Bezwangert met een troep soldaten,/ En met elf zwarte Potentaten/ Gaat Fok vast dobbren langs de stroom’. Een goudmijn van het smakelijkste Nederlandse taalgebruik!
269307== Complete works of a Dutch poet (1640-1670) who mainly wrote satirical and burlesque works, partly in Africa (Ghana) where he spent his last years as a fiscal official and penned some melancholic letters and poems full of self-mockery, all included in this book. Also with extensive facetious translations of Virgil and Lucian.

 

138. FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes Le Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden. Zonder plaats of uitgever, 1775. Gevouwen vel (39 x 27 cm) met watermerk ‘D&C Blauw’. Vage kreukjes.
€ 28

269093gr140. FRIESE HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland. Eenzijdig bedrukt in zwart en goud, soms met reliëfdruk en uitgestanste sierranden. Enkele met een lichtblauwe of beige achtergrond. Variërend van ca. 7 x 11 tot 5 x 7 cm. 2 duplicaten. Met één bekendmaking in afwijkend formaat: een vel gevergeerd papier (27 x 20 cm), eenzijdig bedrukt in goud! Bijna alle personen waarvan de afkomst genoemd wordt, zijn afkomstig uit de zuidhelft van Friesland. De kaarten worden bewaard in plastic multohoezen. De conditie is in het algemeen goed; soms ontbreekt een tandje of hoekje, en enkele kaartjes zijn wat vervaagd.
€ 400
* Deze mooie verzameling is kennelijk bijeengebracht door Durk of Dirk Letterla uit Tjalleberd: zijn naam staat enkele malen achterop geschreven in verschillende varianten. Er komt ook een G. Letterla voor. In het dorp Tjalleberd, bij Heerenveen, woonden in de 19e eeuw verschillende mannen met de naam Durk Letterla, onder meer een schoenmaker en een touwpluizer.

141. FULLER, Roy The Historian. (Typescript Signed). 14 leaves of Miller Falls Ezerase paper (28,0 x 21,6 cm) with 25 sonnets typed on recto only. The last page signed in ink. Horizontally folded, the last page creased.
€ 100
* Extensive series of poems, published in book form for the first time in Buff (1965).

142. GAUTIER, Théophile Émaux et Camées. Maastricht, Leiter-Nypels, 1927. 20 x 13 cm. Ingenaaid. 140 p. Gezet uit de Erasmus Mediaeval en gedrukt door Charles Nypels in rood en zwart op Hollands in een oplage van 505 genummerde exemplaren (400). Rug wat gekreukt en iets versleten.
€ 25
* Groot monogram van S.H. de Roos. Ongewone typografie waarin de titels aan de kant van de gedichten zijn geplaatst, in rood, evenals de paginacijfers. Een klein meesterwerk! La Tulipe Rose nr. 1. Van Laar 41.

263919143. GEHEELONTHOUDERS Gedenkboek uitgegeven door den Jongelieden Geheelonthouders Bond ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan. 26 december 1912-1922. Zonder plaats, J.G.B., 1922. Versierd linnen. 280 p. Met foto’s en uitvouwbare kampplattegrond. Alle pagina’s in kader. 1e druk. Rug wat geschaafd.
€ 40
* Zeer opmerkelijk bandontwerp, titelpagina en vignetten van Wim van Zon (een van de Jongelieden), die een beetje naar Wijdeveld heeft gekeken. Bijzonder informatief over deze jeugdbeweging.

144. [GELZER, J.H.] Bijdrage tot de geschiedenis van het Radicalismus en Communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay. Den Haag, J. Roering, 1848. Origineel omslag. (2), XXXII, 126 p. 1e druk. Voorzijde omslag ligt los, rugje wat gesleten. Niet opengesneden. Iets roest.
€ 45
* Samengesteld door de Zwitserse historicus Johann Heinrich Gelzer, en met een uitvoerige inleiding van Aeneas Mackay (1806-1876), een belangrijk Nederlands politicus, begonnen als kamerheer van de prins en prinses van Oranje, geëindigd als sociaal bewogen minister van Staat. Schaars boek met zijn tere originele omslag.

145. (GEORGE, Stefan). UXKULL-GYLLENBAND, Woldemar Graf Das revolutionäre Ethos bei Stefan George. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1933. Original decorated wrappers. 24 p. First edition. A bit worn, pencil underlinings.
€ 25
* Text of an infamous lecture held in 1933, in which Uxkull-Gyllenband (1898-1939) built a bridge between Stefan George’s ideas and national-socialism. His later work may be interpreted as a putaway of Nazi Germany. Series “Philosophie und Geschichte” Nr. 45, with attractive upper cover.

146. GEORGE, Stefan Die Fibel. Auswahl erster Verse. Gesamt-Ausgabe der Werke. Vol. 1. Berlin, Georg Bondi, 1927. Original gilt dark blue cloth. Printed on wove paper. Uncut. Designed by Melchior Lechter. With a portrait in phototype and 6 handwriting examples. Vague spot on upper cover.
€ 20
* First steps on the path of poetry by the messianistic German author (1868-1933), in a very attractive form. Inserted are several note papers with penciled observations and poetry in German by an unknown former owner, second half of the 20th century.

147. GHOSE, Zulfikar A Memory of Asia. New & Selected Poems. (Signed). Austin, Texas, Curbstone Publishing Company, 1984. Cloth with dust jacket. X, 86 p. First edition. Pink DJ a bit discolored.
€ 65
* Inscribed by the author on the title page: “To Joost [de Wit], (signature)”. Besides, this book of poems of the Pakistani author is rather uncommon.

205347149. GOETHE, J.W. von Einige Reimsprüche mit Bildern in Holz geschnitten von R. Riege. Weimar, Self-published, 1926. 29,5 x 22 cm. Cloth-backed decorated boards with a string. 24 p. Uncut. Printed on rough, heavy, tinted handmade paper. Text and satirical pictures all cut in wood by Rudolf Riege. First edition. Cover very slightly soiled.
€ 85
* With a signed dedication by the poet Johannes Schlaf to his young friend, the author Ludwig Bäte: ‘dieses köstlich originelle/ malerische Opusculum/ herzlichst zugeeignet/ Weimar, April 1926.’ A captivating book production, probably manufactured by the woodcutter himself in a small number of copies.

150. GOETHE, Johann Wolfgang von Gedichte. Hamburg, (Hermann Nestler), 1813. Half vellum. (8), 408 p. Name of publisher neatly pasted over with a narrow strip of (contemporary) paper. Fine copy.
€ 140
* Pirated reprint of the Cotta Gedichte edition. Goedeke IV/3, 47, 5. Charming gilt half vellum binding with starch marbled boards (Elizabet Nijhoff Asser, 1983).

152. GRAFISCH TIJDSCHRIFT Grafische Revue. Jrg. 18, Nr. 5, november 1933. Amsterdam, Bond van Typografische Studiegezelschappen, 1933. Geniet. 16 p. 1e druk. Met het omslag (ontwerp C. van Vliet) en de drie bijlagen. Nietjesroest, omslag iets verkleurd.
€ 25
* Technisch-grafisch maandblad dat altijd voorzien werd van een aantal bijlagen. In dit geval is het raambiljet voor een automobieltentoonstelling in de RAI opvallend (zie afbeelding).

153. (GRAHAM, Rigby). CLARE, John The Toper’s Rant. With Drawings by Rigby Graham. Wymondham, Brewhouse Press, 1974. Original cloth decorated with little sketches in gilt. 24 p. With 3 full-page drawings (two with a color). Printed in only 46 numbered copies for private distribution only. Fine copy.
€ 65
* A proud drinker’s song, an apt publication of the Brewhouse Press, dated Christmas 1974.

154. (GRAHAM, Rigby). JONSON, Ben Beneficia. Banholt, Bonnefant Press (‘Ioannus Quercus at the Officina Borogovi’), 1998. Original wrappers. 8 p. With an illustration of the Tower of London by Rigby Graham, printed in red and black. Printed in 53 copies. A bit creased.
€ 30
* With a dedication in pencil by the printer. Nice text about courtesies, issued for Koppermaandag, the printers’ New Year’s Feast.

269729155. (GRAHAM, Rigby). SWEENEY, Matthew Where Fishermen Can’t Swim. Banholt, In de Bonnefant, 2001. 32 x 12 cm. Original cloth with an illustration (covering both sides) by Graham. With original slipcase. (2), 42 p. Handset in Dante (and Castellar) and printed in 89 numbered copies on Magnani, all signed by artist and poet. With 5 double page screenprints by Rigby Graham. With two (very) different prospects and an erratum leaf. 1st edition. Like new.
€ 275
* One of 60 copies on Magnani mouldmade paper, and one of 30 bound in cloth. This is nr. 8.

267030Gr156. (GRAVENHAGE, ‘S-). HAAGSE PAARDENTRAM Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano). Den Haag, F.J. Weijgand, ca. 1867. 27 x 37 cm. Origineel omslag geïllustreerd met een kleurenlithografie. 6 p. Met ingeplakt een geel velletje met aanwijzingen voor de ad-libitum-instrumenten: fluitjes, een klinkstaal en paardenbellen! Aan de randen wat versleten. Geringe gebruikssporen, stempeltje, kleine restauraties, rug verstevigd met onopvallend plakband.
€ 140
* Bijzonder origineel omslag met afbeelding van een Haagse paardentram (met ooievaarswapen) die langs de Scheveningse Bosjes rijdt. Linksboven een cartouche met het Plein en de Sint-Jacobstoren, rechtsonder een met het Kurhaus en de kerk van Scheveningen.

157. GRAY, John The Barber. (Poem from Silverpoints). (Banholt, Ioannes Quercus [= Hans van Eijk] at the Officina Borogovi), [2000]. Original wrappers of India paper with little blue threads. 8 p. Printed in a tiny number of copies on pale blue heavy India rag paper with flyleaves of thin yellow Japanese. Fine condition.
€ 25
* One of the most famous poems of decadent author John Gray (1866-1934).

 

160. GRINGOIRE, H. Verdoovingsmiddelen! Cocaïne Héroïne Morphine Opium. Authentieke ontsluieringen over den handel in bedwelmende middelen. Borgerhout, Vriens en Vingerhoets, ca. 1930. Origineel omslag. 32 p. 1e druk.
€ 25
* Sensatieboek over de gevolgen van het gebruik van drugs, omstreeks 1930. Geïllustreerd omslag, waarop: “De detectief. Verdooving” (misschien een serietitel). Als auteur wordt daar genoemd Tony Vialmi. == Sensational stories about the consequence of the use of drugs, published in Borgerhout, Belgium, about 1930.

266736162. HAAN, Jacob Israël de (as:) Jacob de HAAN Pijpelijntjes. Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904. Original wrappers. 220 p. 1st edition. Wrappers with sellotape stripes, faded name on title, but a good copy (professional restoration report added).
€ 3000
* A mythical book of modern Dutch literature! This copy of the first edition of Pijpelijntjes, published in June 1904, is one of the very few of which the complete original wraps have been preserved, even including the backstrip.
The physician and author A. Aletrino, to whom this openly gay erotic novel was dedicated in print, recognized himself in one of its two main characters (“Sam”, Aletrino’s nickname). Immediately after publication, along with De Haan’s fiancee Johanna van Maarseveen, he bought up the whole edition and destroyed it. Only very few copies escaped destruction. In October 1904, a second, rewritten edition was published. The first edition of Pijpelijntjes is now considered one of the rarest books in the Dutch literature.

163. HARLAND, Henry My Friend Prospero. A Novel. New York, McClure, Phillips & Co., 1904. Original blue cloth blocked with an attractive creamy white art nouveau design. With frontispice by Louis Loeb. Publisher’s ads at the end of the book. (6), 318, (10) p. Uncut. First edition. Spine slightly worn, stamp on flyleaf, gutters loosening. Tissue guard of frontispice creased; title page has a 15 mm tear.
€ 20
* Verzonken boeken, p. 23. Donald Weeks: Corvo, p. 427.

164. (HARMONIE) Collectie van 31 prospectussen. Amsterdam, De Harmonie, 1973-1994. Leporello’s. Geïllustreerd. Gedrukt op verschillende kleuren papier.
€ 65
* Aardige collectie uniforme aanbiedingsfolders van De Harmonie. Enkele auteurs: J.M.A. Biesheuvel, Remco Campert, Jean Paul Franssens, Judith Herzberg, Dirk Ayelt Kooiman, Rudy Kousbroek en Theo Sontrop. Tevens enkele folders geheel aan kinderboeken gewijd.

165. HARTING, Pieter De ridders van het Witte Kruis. Een woord aan het Jonge Nederland. Door Een oud-student. Utrecht, J.L. Beijers, 1886. Geniet. 16 p. 1e druk. Omslag met wat vlekjes, mist klein hapje.
€ 25
* Pleidooi voor de oprichting van een reine studentenbond, die zich verzet tegen prostitutie. Naar aanleiding van de onthullingen over wijdverbreide prostitutie en zijn gevolgen in de Pall Mall-Gazette.

166. (HARVARD UNIVERSITY). READ, William George Manuscript. (1823-1825). Small quarto. 22,5 x 19,5 cm. Leather-backed boards. 156 p. of ‘Fellows 1817′ wove paper, of which 60 p. were used for writing. A typical sturdy writing book with richly gilt red leather spine and corners, well worn by the owner, spine crooked. Written in a regular, very readable hand in brown ink.
€ 275
* William G. Read (1800-1846) from Baltimore, later a lawyer, used this book in his years of study at Harvard University for writing speeches and (rather varied) poems.
Speeches:
1. The Praises of Plain Eloquence. August 1823. (14 p.)
2. Oration for the Greeks, Delivered in the Baltimore Theatre by appointment of the members of the Maryland Law Institute. January 1824. (25 p., not only about ancient history, but also about actuality: the struggle for Greek liberty of the early 1820’s)
Poems:
3. New Year’s Address for the Charleston Courier 1825
4. John Davidson Smith – drowned at New York 1825 (Lament)
5. To the Rev. L(ouis Regis) Deluol St. Marys College Balt.
6. The Gumbo Supper
7. To S.W. with an Eolian Lyre 1826
8. (Love) Song
9. Extract from Homer (rhyming translation)
10. Sung at the military dinner to La Fayette in Baltimore 1824
11. College exercise. Rhyming translation from Latin (Horace)
12. College exercise. Rhyming translation from Greek (Ariphron’s Ode to Hygieia).

167. HAWKINS, Anthony Hope Autograph Note Signed (1896). Small sheet of laid writing paper. 17,0 x 10,6 cm. 2 lines plus signature, dated ‘London: 27th Octr/96’ in black ink. Folded horizontally.
€ 25
* Thanks for a letter. Written between The Prisoner of Zenda and Rupert of Hentzau, when 33-y. old Hawkins was already famous.

168. HEANEY, Seamus Death of a Naturalist. London, Faber & Faber, (1976). Original card covers. 64 p. Reprint. Backstrip a bit discolored.
€ 200
* Inscribed by Heaney to Joost de Wit, champion of translating Dutch poetry, with a citation of William Blake: “The bird a nest, the spider a web, man friendship” and dated “July 1977”.

259986170. HELMAN, Albert Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld). [Amsterdam], Pieter Starreveld, 1944. 38 x 26 cm. Vouwblad. 4 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een kleine oplage. 1e druk. Enkele vlekjes en een gaatje in het papier.
€ 95
* Opmerkelijke publicatie met twee veelkleurige linosneden, in moeilijke omstandigheden geproduceerd tijdens de Duitse bezetting. De tekst is niet gezet, maar getekend. Eén van de genummerde en door Starreveld in potlood gesigneerde exemplaren. De Jong 375.

171. HERMANS, L.M. De eerwaarde vaders Anarchisten, van de orde van Sint Domela in vijftig sonnetten bezongen. Rotterdam, H.A. Wakker, 1903. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Rugje aan de bovenkant iets beschadigd, vaag stempeltje vorige eigenaar.
€ 30
* Politieke hekeldichten met uitgebreide uitleg. Indrukwekkende art-nouveau-omslagtekening van Albert Hahn.

172. (HERMAPHRODISY). HIRSCHFELD, Magnus Sexualpathologie II. Sexuelle Zwischenstufen. Das männliche Weib under der weibliche Mann. Bonn, A. Marcus & E. Webers Verlag, 1918. Original cloth-backed boards. (10), 279, (9) p. With 20 photos on 7 sheets of art paper. First edition.Spine torn. Nice Jugendstil bookplate on lower inside board: of Waldemar Müller.
€ 50
* This volume of Sexualpathologie (the most interesting for the modern eye!) treats hermaphrodisy, androgyny, transvestitism, homosexuality and metatropism.

266399173. (HERMAPHRODISY). NEUGEBAUER, Franz Ludwig von Hermaphroditismus beim Menschen. Leipzig, Verlag von Werner Klinkhardt, 1908. 29 x 19 cm. Rebound in cloth-backed boards, original upper wrapper pasted on upper cover. VIII, 750 p. Uncut. 346 illustrations. First edition.
€ 120
* Comprehensive standard work with many observations, illustrations, an extensive illness concordance and a useful register by the Polish-German gynecologist Neugebauer (1856-1914). Large and heavy book.

267166gr175. [HESSEM, Louis de] Het Hemelsche Rijk. Luimige Voorstellingen. Den Haag, Gebr. Abrahams, (ca. 1890). 29 x 20 cm. Geïllustreerd karton. 30 gekleurde bladen. 1e druk. Band aan de rand wat beschadigd. Pag. 5 met beschadiging in het papier, zonder schade voor de illustratie.
€ 190
* Vrolijke, ietwat karikaturale tekeningen met versjes voor de jeugd. Nederlandse vertaling van Chinoiseries racontées par Louis de Hessem. De naam van de auteur en de illustrator worden niet vermeld.

176. (DE HEUVELPERS). SPINOZA, Benedictus de Tractatus Politicus. (Added T. Goedewaagen: Spinoza’s Tractatus Politicus, printed by hand by S.H. de Roos). (Hilversum, De Heuvelpers, 1927). Original gilt vellum with turned edges in slipcase with decorated paper. (8), 120 p. Set by hand from the Meidoorn typefont and printed by S.H. de Roos in red and black on handmade paper with Heuvelpers watermark in 125 copies, numbered on the press. Bookplate removed from inside upper cover, first pages have a few isolated spots of foxing, but a very fine copy.
€ 750
* First Heuvelpers edition. Added: T. GOEDEWAAGEN, Spinoza’s Tractatus Politicus. Sewn without covers (as published). 8 p. Set by hand from the Meidoorn and printed by S.H. de Roos on his own press.

177. HEY, Wilhelm Noch Funfzig Fabeln für Kinder. In Bildern, gezeichnet von Otto Speckter. Nebst einem ernsthaften Anhange. Hamburg, Friedrich Perthes, 1837. 8vo. Orig. decorated boards.
€ 65
* Frühe Auflage (1837) von diesem überaus beliebte Fabelbuch. (4), 50 einseitig bedr. Bll., 44 S. (Anhang). Ill. OPappband berieben, kanten bestossen. Papier braunfleckig. Mit 50 schönen Lithographien nach Otto Speckter, gedruckt von C. Hellfarth in Gotha.

178. HEYMANN, Robert Sexuelle Hörigkeit. Eine Sittengeschichte der Erotomanie. Band I. Der masochistische Mann. Leipzig, Lykeion, 1931. 27 x 20 cm. In drei Lieferungen. (XVIII, 328 S.). Reichlich illustriert. Erstausgabe. Die drei Rücken fehlen. Bände etwas fleckig.
€ 50
* Erstaunlich illustrierte Sittengeschichte: drei (seltene!) Original-Interimbände mit Skandaltypographie (siehe Abbildung). Sehr viele kunstvolle Karikaturen und andere Zeichnungen, oft in Farben. Ziemlich schwere Ausgabe.

179. HIRSCHFELD, Magnus Künstliche Verjüngung. Künstliche Geschlechtsumwandlung. Die Entdeckung Prof. Steinachs und ihre Bedeutung. Volkstümlich dargestellt von Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld. Berlin, Johndorff & Co., [1920]. 18 x 12 cm. Original wrappers of fibrous paper with red printing. 32 p. Fine condition.
€ 50
* “Artificial Rejuvenation. Artifial Sex Conversion. The Discovery of Prof. Steinach and its Meaning. Presented for the People by Medicinal Practitioner Dr. Magnus Hirschfeld”. Popular little book about sex change and hormonal regenerative medicine. Rare in its excellent condition.

180. HIRSCHFELD, Magnus Sittengeschichte des Weltkrieges. (Inscribed by the Author). Leipzig-Wien, Verlag für Sexualwissenschaft Schneider & Co., (1930). Vol. 1. Original cloth with dust jacket. XX, 416 p. Richly illustrated. First edition. DJ stained (coffee?). Binding rather worn, damaged and a bit warped.
€ 500
* Poor copy, but with 3-line author’s dedication: ‘s.l. Dr. Günter Tessmann,/ der hochverdienter Erforscher/ der Seelen u. Sitten der Völker/ vom Herausgeber/ Dr. Magnus Hirschfeld./ Berlin I.f.S.W. 2/IX 30.’.
In turn, Tessmann gave the book to Felix Bryk, the Swedish anthropologist and entomologist, author of Dark Rapture. The Sex-life of The African Negro (1939), which is a translation of Neger-Eros (1928), as is testified by an inscription of Tessmann, dated ‘Berlin, den 11 August 1936’. Anthropologist and explorator Günter Tessmann (1884-1969) went into exile to Brazil from Nazi-Germany in 1936.
(s.l. = ‘seinem lieben’: ‘to his dear Dr. Günter Tessmann, the outstanding researcher of the minds and customs of the nations, from the publisher Dr. Magnus Hirschfeld. Berlin, Institute for Sexual Science, September 2 1930′. Tessmann’s dedication: ‘To his dear Felix Bryk in friendly remembrance to Dr. Günter Tessmann’.)
About the work of the anthropologists Tessmann and Bryk and their relevance for Hirschfeld, there is a very interesting article in Anthropologica. Vol. 48, No. 2, 2006. ‘”Bisexuality” and the Politics of Normal in African Ethnography’ by Mark Epprecht, p. 187-202.
With the richly illustrated ‘Ergänzungsheft’ or ‘Complement booklet’ (48 p.), that contains the pictures that were considered too risky. It was not for sale in the bookshop and not for minors.

Titel: link naar Antiqbook

181. HOLST-HENDRIX, Henriette Labor vincit omnia. Een Japansch kunstvoorwerp uit ivoor. Yokohama, eigen beheer, 1909. 22 x 17 cm. Gebonden als Japans blokboek in gedecoreerde zijde met titeletiket. 32 p. Gedrukt op Japans papier met uitklapillustratie op rijstpapier. 1e druk. Randen van de band iets gevlekt. Papier wat gebobbeld.
€ 100
* Over de bewerking van een olifantstand door een drietal Japanse kunstenaars, Nakamura Susuke, Suzuki Ichiriuzai en Muramatsu Gyokusho, die de anderhalve meter lange, uit Thailand afkomstige tand voorzagen van kunstig beeldhouwwerk, de landschappen van Japan voorstellend. De opdracht was afkomstig van de Rotterdammer Frans Smulders. Met gedetailleerde afbeelding van het snijwerk en enkele foto’s. Zeer bijzonder boek over een verloren kunst.

182. HORATIUS FLACCUS, Quintus Quinti Horatii Flacci poemata. Cum commentariis Joh. Min-ellii. Praemisso Aldi Manutii de metris Horatianis tractatu, & adjuncto indice rerum ac verborum locupletissimo. Rotterdam, Regnerus Leers, 1700. 12mo (14,5 x 8,5 cm). Full vellum. (16), 564, (70) p. Contains an engraved title and typeset title. Text cursive with commentaries in roman type. Third edition. A bit soiled, corner of first blank torn off (see the picture), small ink stain on lower side of bookblock, but a very good copy.
€ 80
* Popular Horace text edition, first published 1668 by Arnold Leers, father of Regnerus. A large-scale bookseller, Regnerus (Reinier) married a daughter of Gerard Brandt (and granddaughter of Caspar Barlaeus). He was a friend of Pierre Bayle.

183. HUNT, Peter Radio Control for Model Aircraft. Leicester, Harborough, 1944. 8vo. Original decorated card covers. 64 pp. Richly illustrated with photos, diagrams (and a caricature). Nice ads. Spine section a bit worn and browned. Tiny inscription and typex spot on p. 1. Some foxing.
€ 15
* A lot of information about the Second World War. Striking cover illustration: airplane with lightning.

184. HURST, Fannie Autograph Quote Signed (1959). Leaf from an autograph book. 14,5 x 15,6 cm. 5 lines plus signature and date in red ballpoint. On the other side is an AQS by theatre critic Brooks Atkinson, dated ‘Halloween, 1959’. 4 tiny holes from a string binding.
€ 25
* ‘Hands across the years!/ Wonderful to see you again -/ with all the vim and vigor/ of your artistry, intact -/ or rather on the plus side.’

185. HUWELIJKSKRANT De Feestzon. Kosten: Knoef Noen [sic]. Redactie: Max en Jo Vis. (Varsseveld, Drukkerij Loor, circa 1940. 28 x 20 cm. Vouwblad van geel (buitenkant) en groen papier (binnenkant). Wat schaafplekjes (zonder tekstverlies) en kreukels.
€ 65
* Een zeer bijzondere en zeldzame huwelijkskrant voor Jonny Levy en Dinie Davidson, die hoofdzakelijk bestaat uit leuke nepadvertenties en grappen, plus een paar liedjes. Duidelijk herkenbare Joodse achtergrond.

267867186. HYDE, Robert Wilson Guest Book. (Unused). [San Francisco, Paul Elder, about 1909]. Oblong folio. 28 x 38 cm. Full green leather with gilt title and frame (Riviere and Son). Spine richly gilt with six compartments, each containing a vignette. Marbled endpapers. 140 p. All edges gilt. Printed in colors. Binding slightly worn. No inscriptions!
€ 450
* Fine and large art nouveau guest book, using various deluxe papers. Some pages with printed borders and mottos by humorist poet Arthur Guiterman. Robert Wilson Hyde (1875-1951) was a leading art nouveau artist, living in Santa Barbara. Rare, especially in unused condition.

187. HÖLDERLIN, Friedrich Der Rhein. Mit einer Linolschnittfolge von Julije Knifer. Neu-Isenburg, Edition Tiessen, 1984. 30 x 23 cm. Illustrierter Originalumschlag mit origineller Klarsichtfolie. (16) S. Handgesetzt aus der Original-Janson-Antiqua und gedruckt auf Büttenpapier Vélin d’Arches in 225 num. Ex. und 26 A-Z bezeichnete. Erstausgabe.
€ 75
* Die erste 75 Ex. ist laut dem Kolophon ein Leporello mit zusätzliche Linolschnitten beigegeben. Dies ist die Nr. 57, aber das Leporello fehlt. Im Impressum signiert von Julije Knifer. 32. Druck der Edition Tiessen.

263390189. (INCUNABLE). MARCHESINUS, Johannes Mamotrectus super bibliam. Venice, Simon Bevilaqua, July 12, 1492. 16 x 12 cm. Old vellum with written spine title. 273 leaves. Title page (with just the word ‘Mamotrectus’) in photocopy. At the end, part of a benediction leaflet was used to fasten the book block to its binding. Three identical leaflets plus four strips of a woodcut decoration were used to fill up the binding. Some inscriptions at the beginning and the end (a.o. a drawing of a flower vase on one of the last pages).
€ 3750
* Although soiled and a bit damaged, this is an unpolished, authentic incunable. It is the 21st of the 23 incunable editions of this text, usually called ‘Mammotrectus super bibliam’, however, in this book consistently spelled with one M: Mamotrectus, without ‘super Bibliam’. The meaning of this curious title is ‘nourisher on the Bible’, strongly suggesting ‘the Bible’s Breast Milk’. It’s a handbook explaining words and notions of the Bible and other important texts, such as the letters of Saint Jerome to Paulinus and Desiderius, but also about clothes of priests, Latin accents and other practical subjects. The Mammotrectus would be useful if you were preparing a sermon or some other priestly act. In the colophon another version of the title is used: Mamotrectus tam bibliae quam aliorum plurimorum librorum, ‘Mamotrectus from the Bible as well as from many other books’. Goff M252; BSB M-167. Extensive description on request (and in our catalogue 64). = Inkunabel Venedig 1492.

For more incunabula, see here! 

190. (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation. Brussels, Pierre Cardin, 1983. 27 x 21 cm. Original decorated wrappers. 144 p. Richly illustrated. First edition. Cover not quite flat, name and date on first page, otherwise fine.
€ 65
* Famous exhibition catalogue of 1950s interior design from the collection of Pierre Eden.

191. (INTERNATIONAL ADVERTISING ART). FRENZEL, H.K. (ed.) Gebrauchsgraphik/ International Advertising Art. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame./ Monthly Magazine for Promoting Art in Advertising. Vol. 6 Nr. 12, 1929. (Complete). Berlin, Phönix Illustrationsdruck-Verlag, 1929. 28 x 24 cm. Original wrappers. (16), 86, (32) p. First edition. Spine a bit worn, cover a bit soiled.
€ 50
* Panorama of international advertising artists. With all the colorful illustrations (advertisements). Richly illustrated in red and black. Scan shows lower cover.

192. JAARBEURS Die erste Niederländische Jahrmesse in Utrecht. 26 Februar – 10 März 1917. Utrecht, [Algemeen Secretariaat van de Jaarbeurs], 1917. 24 x 20 cm. Geniet. 28 p. Rijk geïllustreerd. Met prachtige kleurenreproductie van het door Lion Cachet ontworpen Jugendstilaffiche (in paars, rood en oranje). Achterop een kaart van Nederland (met rode pijl naar Utrecht!). 1e druk. Goed exemplaar.
€ 75
* Bijzonder aantrekkelijke publicatie om Duitse bezoekers te werven voor de eerste Jaarbeurs. Fraaie advertenties. Niet in de NCC.

193. JAMES, George P.R. The Commissioner, or, Travels and Adventures of a Gentleman. With twenty-eight illustrations on steel by Phiz. Dublin, William Curry, Jun., and Company, 1846. 3/4 leather with marbled boards. xvi, 440 p. Original gilt red cloth spine bound in at the end. Reprint. A little wear at edges and boards, otherwise a fine copy, spine richly gilt.
€ 45
* Beautiful blue leather with matching marbled boards and flyleaves. The first edition was published in 1842 with subtitle ‘De lunatico inquirendo’, literally ‘Inquiring concerning a lunatic’.

194. JAMMES, Francis, & Valery LARBAUD Lettres inédites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry. Parijs/ Den Haag, Stols, 1947. Leather-backed marbled boards. (8), 92 p. Printed by Enschedé in 340 numbered copies. First edition. Some yellowing. With a date (’17-6-47′) and another note in ink.
€ 40
* Letters exchanged between 1911 and 1931. 300 copies on offset paper were issued and 40 deluxe on Dutch paper of Van Gelder. This is an unnumbered deluxe copy on Ossekop paper (‘papier de Hollande’). Nice private binding without text. Van Dijk 763.

195. JANSSEN, H.A. Gezondheidsleer voor den soldaat. Breda, Koninklijke Militaire Academie, 1914. Geniet. 48 p. 3e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 25
* Over het leven in de kazernes, tijdens manoeuvres en in de vrije tijd, met natuurlijk ook een hoofdstuk over venerische ziekten. Drinkt altijd gekookte melk, slaap veel, pas op voor overdreven fietsen (dat veroorzaakt hartziekten), en vermorst uw tijd niet met de tegenwoordige Nederlandse romans. ‘De schrijvers van die boeken vergiftigen de jeugd en verleiden haar tot ontucht.’ O zo.

269743196. JEAN QUI RIT Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang. Budapest, Verlag Gustav Grimm, 1899. Original wrappers (loosening). 176 p. Richly illustrated. 1st edition. A bit worn, some slight repairs.
€ 25
* Very attractive o-la-la calendar full of amorous humour, edited by Jean Qui Rit = Armin Schwarz (1847-1922). With prose contributions by a.o. Catulle Mendès, Armand Silvestre and Jean Qui Rit, and poems by ‘Krapulinski’.

197. JONAS, Henri Houtsneden. MCMXIX – MCMXXVIII. (Maastricht, Leiter-Nypels, 1928). Karton. (124) p. Met 54 houtsneden, gedrukt in zwart en rood (1 in zwart/roze) in 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug gerestaureerd met Ingres-papier. Band heeft heel lichte slijtagesporen. Nieuwe schutbladen.
€ 140
* Uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Jonas. De meeste houtsneden zijn van de originele blokken gedrukt. Dit is één van 25 van 61-85 genummerde exemplaren voor de uitgevers, op naam geschreven voor H. Meisenberg. Netjes gerestaureerd.

265974198. JONES, Owen 1001 Initial Letters Designed and Illuminated by Owen Jones. London, Day & Son, 1864. Large folio (43 x 30 cm). Gilt cloth. 28 leaves lithographed in red, blue, gold and black. With protection leaves. First edition. Binding a bit worn and spotted. Recased with new endpapers. Name on title. First few pages worn at the edges and with brown staining. Some foxing.
€ 490
* Title, A-Z and numbers on 28 sheets in many gothic-Victorian varieties. The A leaf is rather browned at the right side, the title is a bit browned and foxed, and there are some marginal stains on other pages, too. But in general a beautiful and sturdy monument of Victorian calligraphy full of floral fantasies.

199. JONGERT, Jac. ORDE. Handboek voor den zakenman Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937. 15 x 11 cm. Ingenaaid. 80 p. 1e druk. Fris exemplaar met kreukje in achterzijde omslag.
€ 18
* Opvallende typografie. Filosofische aforismen voor zakenlieden, arbeiders en andere werkers. Laatste woorden: ‘Ook het hennepen venster ziet uit op de eeuwige rust.’ Brusse 852.

200. JÖRGEN, Paul Het Bromoraadsel. Indische roman. Utrecht, Bruna, [1933]. Ingenaaid. 254 p. 1e druk. Rug iets ingescheurd.
€ 25
* Schaarse, in de buurt van de vulkaan Bromo op Java spelende detectiveroman. Achterop een kaartje van de Tengger-kraters. Bromo-serie nr. 1.

264062GR201. JOYCE, James Ulysses. (First edition, 1/150). Paris, Shakespeare & Company, 1922. 26.5 x 20.9 cm. Rebound in black cloth with gilt spine title. Upper sea blue cover preserved. (10), 736 p. ‘Printed for Sylvia Beach by Maurice Darantiere at Dijon, France’ in 1000 numbered copies. 1st edition. Corners bumped, boards a bit slanted. Bookplate. Slightly trimmed for binding. Some browning and little traces of reading.
€ 14.500
* One of 150 numbered copies on Arches paper. A monument, the most influential book of modern age, with a sturdy contemporary binding. A very readable quarto book. Nice modernist bookplate of Léon Gillain (1910-1977), an engineer, with a photo of a bookcase. Gillain’s modest signature in pencil on the title page. This is an unusual copy: one sheet has been included twice in the binding: p. 1/2 and 7/8 (no pages missing)! Slocum A17.

269686202. JOYCE, James Ulysses. Preface by Stephen James Joyce. Special deluxe edition in full leather. London, The Folio Society, 2004. 27 x 20 x 7 cm. Full blue leather binding (with design on both sides by Jeff Clements) in black clamshell box. xxii, 738 pp. Introduction by Jacques Aubert. With etchings by Mimmo Paladino. Top gilt. Reading ribbon. One of 1760 numbered copies. Like new.
€ 400
* Published on June 16, 2004, to mark the centenary of the day the action of this book is set. Special deluxe edition, based on the Folio edition of 1998. Sumptuous deluxe edition of this book of books.

203. (KAUFFER, E. McKnight). WALEY, Arthur The Lady Who Loved Insects. Translated from the Japanese by Arthur Waley. Dry-points by Hermine David. (Inscribed by Kauffer). London, The Blackamore Press, 1929. Original silk binding. (2), 38 p. Printed in 550 numbered copies on Dutch paper (Pannekoek). With a frontispice and three vignettes in drypoint. First edition. Binding a bit soiled. Several pencil inscriptions on first pastedown.
€ 150
* Fine deluxe edition, inscribed by American-born graphic artist and painter Edward McKnight Kauffer on first free endpaper: “A Xmascard for Marjorie/ with love from Marion & Ted./ E.McKnight Kauffer/ 1932.”

205. KELLER, Gottfried Romeo et Juliette au village. Lithographies originales de Gimmi. Geneva, Albert Skira, 1943. 33 x 25 cm. Original slipcase, folding cloth-backed boards and folding wrappers. Uncut. With original lithographs by Wilhelm Gimmi. Printed in 151 numbered copies on vélin blanc pur chiffon des Papeteries de Landquart. Slipcase worn at the edges. Wrappers a bit foxed, otherwise fine.
€ 180
* Signed by the illustrator and by the editor. A large and impressive, harmonious book. There also exists a similar edition of this tragic story in German.

206. KELLER, Gottfried Verschiedene Freiheitskämpfer. Bern, Benteli-Presse, 1948. Dekorierter OPappband. 40 S. Typographie Max Caflisch, Einband Handbuchbinderei H. Schumacher’s Wwe., Bern. Gedruckt in 250 num. Ex. Einige Stockflecken, sonst in sehr guten Zustand.
€ 25
* Sehr schönes Buch, unter dem Kolofon signiert von Max Caflisch.

269673207. KENNEDY, John F. An address by John F. Kennedy. Delivered before the Massachusetts Legislature, January 9, 1961. Stamford, CT, The Overbrook Press, 1961. 18 x 12 cm. Folded leaflet. 4 p. Set from Garamond. Initial in red. Vague top crease, otherwise fine condition.
€ 45
* John Fitzgerald Kennedy (29 mei 1917 – 22 november 1963) werd op 20 januari 1961 president van de Verenigde Staten.

208. KERBS, Diethart, & Jürgen REULECKE (ed.) Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880 bis 1933.
Wuppertal, Peter Hammer Verlag, 1998. Cloth with dust jacket. 624 p. Illustrated. 1st edition. Fine copy.
€ 75
* Standard work, a heavy book.

268915210. (KICKSHAWS). CROMBIE, John Lapse and Collapse. Designed and written by John Crombie. Paris, Kickshaws, 1985. 15 x 16 cm. Original folding wrappers. (24) p. Printed in green, red and black. Designed and written by Crombie, and printed in 200 numbered copies. 1st edition.
€ 45
* Story of a bottle being emptied, made visual in a graphic way.

211. (KICKSHAWS). CROMBIE, John Paris in August / August in Paris. Paris, Kickshaws, 1990. 17 x 16 cm. Original folding wrappers. (36) p. Designed and written by Crombie and hand printed in red, blue and black in 160 numbered copies. This is one of 130 on Vélin Rives and Arches paper. First edition. Fine copy.
€ 30
* Fantastic story, fantastically designed by John Crombie, the Kickshaws man.

212. (KINDERBOEKEN-NASLAGWERK). Antiquariaat FORUM The Children’s World of Learning 1480-1880. 10 delen. ’t Goy, Forum Antiquarian Booksellers, 1994-2001. A4-formaat. Originele omslagen. 1e druk. In prima staat.
€ 250
* Catalogi van een collectie gedrukte boeken, manuscripten, pamfletten en prenten m.b.t. 4 eeuwen opvoeding- en kinderboeken in West-Europa, vooral de Nederlanden.
Kolossale collectie informatie over het Boek voor de Jeugd. Alleen het elfde deel ontbreekt, met de inhoud en de registers. Circa 1500 pagina’s met 350 afbeeldingen en kleur en 800 in zwart-wit. Bij alle delen is de prijslijst los bijgevoegd. Onmisbaar voor verzamelaar en handelaar, vooral van 18e- en 19e-eeuwse kinderboeken. En heerlijk leesvoer!

213. KINGSLEY, Henry Autograph Letter Signed. Mourning paper. 17,7 x 11,1 cm. 4 lines signed, in black ink. Twice folded. Trace of grey glue on verso. Very good condition.
€ 30
* Kingsley answers with ‘great pleasure’ in complying with the request of an autograph. Underneath is written in pencil ‘Miss Laurence/ 1873’.

253742214. KONINGIN JULIANA 21 negatieven in originele envelop gemaakt tijdens het bezoek van Juliana en Bernhard aan San Francisco, 17-19 april 1952. 21 verschillende negatieven. 12,5 x 10,0 cm. Opschrift (getypt): ‘Holland – Queen Juliana – S.F. Visit – at palace Hotel – Mayor Elmer Robinson’ Naam van de fotograaf moeilijk te lezen, mogelijk ‘Needham’. Goede kwaliteit.
€ 120
* Afkomstig uit het archief van het Amerikaanse dagblad The San Francisco Examiner. Foto’s van Juliana en Bernhard, van burgemeester Elmer Robinson en van het rijkelijk toegestroomde publiek.

215. KOOL-SMIT, Joke Two handwritten correspondence cards concerning articles and proofs. Both in Dutch. On unprinted card paper, both 10,7 x 14,0 cm. One in red ballpoint to Ed. Hoornik, poet, and editor of De Gids, a literary monthly. Dated ‘A’dam, 12 oktober 1967′. 14 lines. The other in blue ballpoint to Rudolf Geel, editor of De Gids. Dated ’11 maart ’68’. 10 lines.
€ 45
* About an article and its proofs, and the possibility of receiving offprints. The second letter also about proofs. She asks a random printing proof to use for a student course. Joke Kool-Smit (1933-1982) was an important Dutch feminist. Her article ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (De Gids, november 1968) was an eye-opener for many Dutch women. In the seventies she campaigned for lesbian emancipation.

216. (KOSMOS, UITGEVERIJ). LOEB, E.A. De kleine camera en wat men er mede doen kan. Een leiddraad voor den gebruiker van de kleine camera, zoowel voor den beginner als voor den gevorderden amateur. Met 107 illustraties naar foto’s en teekeningen. Amsterdam, Uitgevers-Mij Kosmos, [1933]. Linnen met stofomslag. 108 p. 1e druk. Achterzijde omslag beschadigd, wat slijtage aan de omslagranden. Plakzegel op eerste pagina.
€ 28
* Zeer fraaie vormgeving: op het omslag maakt een fotograaf een foto van u met een kleine camera. Felgeel linnen. Opvallende, fraaie typografie. Schaars met omslag.

217. KRAFFT-EBING, R. von Psychopathia Sexualis. Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung. Eine medicinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen. 13. verbesserte und vermehrte Auflage. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1907. Original cloth. (2), X, 440 p. 13th edition. Backstrip browned. Some discoloring and tiny stains.
€ 45
* Edition updated with material (10 extra case studies) left by Krafft-Ebing (1840-1902), and edited by his pupil Dr. Alfred Fuchs, a pioneer book from the age of the discovery of human sexuality. Very good copy.

263921218. KRASNAPOLSKY MENU 1901 Menu in de vorm van een champagnefles die in een ijsemmer kan bewegen. (Paper Movable – Champagne Bottle in Bucket). Dik papier, aan de voorkant lithografisch bedrukt in goud, zilver, groen, grijs en bruin: de champagnefles past in een gleuf die in de ijsemmer is gemaakt. Aan de achterkant in zwart op witte boekdruk het zesgangenmenu voor maandag 26 augustus 1901. Max. afmetingen van de fles 18,5 x 5,3 cm, van de ijsemmer 11,3 x 10,7 cm. De ‘handvatten’ van de emmer zijn iets brekelijk, verder in uitstekende staat.
€ 45
* Bijzonder feestelijk ogend menu in de vorm van een realistische champagnefles met koeler (merk Gustave Gibert). Het menu had als hoofdgerecht Gebraden Eendvogel en bestond verder o.a. uit Soufflée au Parmesan, Zalm met Kapperssaus en Bouillivleesch met gesmoorde Kool (of naar keuze Varkensvleesch met Andijvie). En dat voor slechts fl. 1,75! De wijnsuggestie was een fles Margaux, Chateau Durfort-Vivens 1889, op het kasteel gebotteld, à fl. 2,25. Ideaal cadeau voor iemand die op 26 augustus jarig is.

219. (KRIMPEN, Jan van). HOMERUS Batrachomyomachia. (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. 28 x 20 cm. Donkerrood heelmarokijn met 4 ribben en vergulde titel in Griekse letters, heel eenvoudig versierd met geblindstempelde lijnen en aan de binnenhoeken vignetjes (Louis Malcorps). 28 p. Gezet uit de Antigone (Grieks), de Lutetia en de Van Krimpen Open Kapitaal en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. Rugje aan de randen wat versleten, band iets grijs.
€ 325
* Breed opgezette, luxueuze prachtuitgave, Romeins genummerd (v). Tekst van Homerus’ ‘Strijd tussen kikkers en muizen’ in het Grieks, colofon in het Latijn. Typografie Jan van Krimpen. Van Dijk 182.

220. KROPOTKINE, Peter De gemeente. Vertaald door B.P.V. Amsterdam, J. Sterringa, (ca. 1900). Origineel omslag. 16 p. 1e druk. Iets gekreukt, maar gaaf en compleet.
€ 16
* Sterringa’s 5-cent-brochuren X. Uitgeversreclame achterop.

221. KURELLA, H. Naturgeschichte des Verbrechers. Grundzüge der criminellen Anthropologie und Criminalpsychologie. für Gerichtsärzte, Psychiater, Juristen und Verwaltungsbeamte. Mit zahlreichen anatomischen Abbildungen und Verbrecher-Portraits. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1893. Original wrappers. VIII, 284 p. Uncut. First edition. Cover a bit soiled, backstrip slightly damaged, but a very good book in its original garments.
€ 50
* “Natural History of the Criminal”. Hans Kurella (1858-1916) was a psychiatrist in Brieg (now Brzeg) near Breslau, and one of the most vocal followers of Lombroso in Germany. With 69 illustrations.

223. LABAN, Ferdinand Der Gemüthausdruck des Antinous. Ein Jahrhundert angewandter Psychologie auf dem Gebiete der antiken Plastik. Berlin, Verlag von W. Spemann, 1891. 23 x 15 cm. Original wrappers. (4), 92 p. with a folding ‘tabular overview’ of the views of the facial expression of Hadrian’s favorite Antinous. First edition. Cover loosening.
€ 65
* ‘The Facial Expression of Antinous. A Century of Applied Psychology on the Field of Classical Sculpture’.

265562 F224. LAMBERT, André Florilège des Lyriques Latins. Choix, traduction, ornaments et images par André Lambert. Le tout gravé à l’eau-forte par le même. – Veterum Latinorum Poematum Lyricorum Florilegium. Selegit, gallice reddidit, ornamentis et imaginibus illustravit aeneisque tabulis aqua forti injecit Andreas Lambert. Paris, L’Estampe Moderne, 1920. 27 x 22 cm. Morocco backed (5 firm ribs) marbled boards with morocco corners. 124 p. All text pages color etched on both sides. With erotic illustrations in color etching and aquatint. Printed in 370 numbered and signed copies. First edition. Binding a bit worn on the edges, sewing slightly loosening.
€ 350
* This is one of 275 copies on heavy, tinted Arches paper. Latin poetry by a.o. Catullus, Tibullus, Ausonius and Boethius, with a translation into French, elegantly and humoristically presented (with funny anachronistic vignettes) by the erudite Swiss-French graphic artist André Lambert (1884-1967). Inserted is a loose publisher’s advertisement for the Latin periodical Janus (1919-1924), co-founded by Lambert.
A striking and attractive book!

 

228. LARBAUD, Valery Portrait d’Eliane à quatorze ans. (With 4 hand-colored illustrations by Salim). Amsterdam, [A.A. Balkema], 1944. 23 x 15 cm. Original folding wrappers. 32 p. Printed in 55 copies on wove Van Gelder paper. Tiny brown spot on top of upper cover.
€ 180
* In French. Story by Larbaud, printed in secret during the nazi occupation of the Netherlands. Issued by the prestigious Vijf Ponden Pers (W.G. Hellinga, J. van Krimpen). De Jong 484.

268846229. LE CORBUSIER Le poème électronique. Brussels, Philips, 1958. 20,5 x 20,5 cm. Original decorated wrappers. (124) p. fully illustrated. One foldout page. In French. First edition. Excellent condition.
€ 45
* Famous book published for the Expo 1958 in Brussels, an excerpt from a larger clothbound book. Modernist book design by Jean Petit. About modern music (an Edgar Varèse commission), with text by a.o. Yannis Xenakis.

230. LE CORBUSIER Vers une architecture. (Met een voorwoord van W. Sandberg). Utrecht, Stichting De Roos, (1971). Ingenaaid. 64 p. Omslag en typografie W. Sandberg. Gezet uit verschillende letters en gedrukt door de Stadsdrukkerij van Amsterdam op “grijspak” en Jacinthe in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Los inliggend exlibris.
€ 45
* Op de rug staat als auteur vermeld: ‘La Corbusier’! Dick Dooijes in Drukkersweekblad van 20 augustus 1971: ‘Het is dynamische typografie in optima forma’. Leeflang 88.

231. (LEEUWARDEN). EEKHOFF, W. Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden, in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff. Leeuwarden, W. Eekhoff, 1849. Oblong. 18 x 27 cm. Halflinnen met platten van wit glanzend papier, bedrukt in blauw, groen en rood. 48 p. met twaalf litho’s in zwart-wit, beschermd door vloeiblaadjes. 1e druk. Band wat versleten, vloeiblaadjes roestig. Voorin is een exlibris verwijderd, op het achterschutblad zijn drie rode plakkertjes aangebracht. Naaisel iets los.
€ 140
* Fijngetekende lithografische stadsgezichten van de Friese tekenaar Izaak Reynders.

233. LEHMSTEDT, Mark Bücher für das “dritte Geschlecht”. Der Max Spohr Verlag in Leipzig. Verlagsgeschichte und Bibliographie (1881-1941). Wiesbaden, Harrassowitz, 2002. Originalleineneinband. 302 S. Illustriert. EA. Verlagsfrisches Exemplar.
€ 22
* Sehr aufschlussreich über diesem faszinierenden Verlag und seinen Autoren, vor allem über sexuelle Aufklärung und

234. LEIGHTON, Frederick Autograph signed letter (ALS), dated “6 June 86”. 11 lines on an oblong card (9 x 12 cm), printed “2, Holland Park, Kensington, W.”. Recto and verso. Folded horizontally. Traces of pasting in an album on both sides.
€ 100
* Autograph letter by the famous painter (1830-1896), about a book (‘Life & Works’) to be sent to him.

235. (LEOPOLD, H.P.) Collectie van 25 prospectussen. Den Haag, H.P Leopold, 1955-1977 (nadruk 1955-1964). 21 x 13,5-15 cm. Geïllustreerd. Omslagen veelal in kleur.
€ 45
* Aardige collectie uitgeversfolders, tweemaal per jaar, met de nieuwe boeken van Leopold. Veel Johan Fabricius en Willy Corsari, maar ook Frits Huël, Rie Cramer, Evert Zandstra, Miep Diekmann en Dolf Verroen. Enkele omslagen met een fraaie foto. Het voorjaarsprospectus van 1961 heeft een omslagtekening van Tonke Dragt. Twee doubletten.

236. (LESLIE, Henry) De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649. Den Haag, Samuel Broun (woonende in ’t Achter-Om inde Enghelsche Druckery), 1649. No wrappers (from a convolute). 36 p. Spine area a bit molded.
€ 65
* Translation of The martyrdome of king Charles. A famous sermon by Henry Leslie, court preacher of Charles I and Bishop of Down and Connor, about the similarity between the suffering of King Charles I and the passion of Jesus Christ. The sermon was delivered in Breda, in the presence of Charles II and his sister Mary, who was married with the Prince William II of Orange. The British printer Samuel Broun also published the version in English. Knuttel 6362.

254983Omsl237. LEVISSON, L. Licht en donker. Leiden, Nederlandsche Rotogravuremaatschappij N.V., [1931]. Cahiersteek met zwart koord (los). 16 p. Rijk geïllustreerd (door ontwerper J.A.W. von Stein). 1e druk. Rugje wat versleten, heel lichte gebruikssporen.
€ 100
* Fantastisch vormgegeven reclameuitgave voor de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, met gouddruk, zilver en gedoseerd rijk kleurgebruik. J.A.W. von Stein (1896-1985), leider van de artistieke studio van Levissons Nederlandsche Rotogravure Maatschappij, was een Gooise portretschilder, wat vooral goed te zien is in de art-deco-impressie van een donkere en een lichte dame op pagina 4. Bijzonder fraaie moderne vormgeving.

267033239. (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (red.) Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf/ J.H. de Bussy, 1923. 29 x 23 x 6 cm. Schitterende originele band van rood leer, rijk verguld, naar ontwerp van C.A. Lion Cachet. Kop verguld. Rood gemarmerde schutbladen. (8), 592 p. Geïllustreerd. Met vignetten en decoraties van Lion Cachet. 1e druk. Heel lichte slijtage op de bovenste rughoeken en onderranden. Boekverkopersmerkje aan de binnenkant van mede-uitgever J.H. de Bussy. Uitstekende conditie.
€ 275
* Delicate, exquisiete vergulde heelleren boekband in een expressionistische art-decostijl die Wilhelmina’s W met het koninklijk wapenschild vermengt. Officiële jubileumeditie ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin, met een panorama van geschiedenis en leven van Nederland. Bijdragen van H. Brugmans, Willem Kloos, C.K. Elout, Just Havelaar, J.D. van der Waals jr., Melchior Treub, Leo Lauer en vele anderen. Er werd een genummerde luxe-editie uitgegeven in verguld perkament; deze minstens even luxe versie is echter niet genummerd.

240. LIPS SLOTEN Geweldige brand in Utrecht. (&) Ernstige brand te Rotterdam. Dordrecht, N.V. Lips, 1939-1940. A4. Twee bladen, waarvan de eerste op geel papier en tweezijdig bedrukt, de tweede op wit papier en eenzijdig. Druk in rood en zwart, met illustraties. Goede exemplaren.
€ 30
* Twee effectieve, mooi vormgegeven reclamebladen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin gebruik werd gemaakt van bestaande rampen om voor de brandkasten van de bekende Dordtse fabriek Lips te adverteren. In maart 1939 brandde het filiaal van de warenhuisketen Galeries Modernes te Utrecht af, en in februari 1940 werden de opslagplaats en het kantoor van houthandel Luterma in de as gelegd. De brandkasten van beide bedrijven bleven intact, en dat was spekkie voor Lips’ bekkie.

241. LLOYD, Harold Mein letztes Buch. Meinen Freunden in Europa gewidmet. Wien, “Mein Film”, 1927. OU. 128 S. wovon 32 S. Abb. auf Kunstdruckpapier. EA. Schönes Expl.
€ 25
* Humoristische Autobiographie, übersetzt von Heinrich Fraenkel und Hans Lefebre.

242. LOEBER, Gerhard Compohout. Een nieuwe uitvinding toegelicht. Amsterdam, Gerhard Loeber, (ca. 1905). Geniet. 16 p. Geïllustreerd. Prima exemplaar.
€ 22
* Brochure op kunstdrukpapier van de papiergroothandel Gerhard Loeber, Singel 548 (de vader van Lou Loeber), waarin reclame gemaakt wordt voor een bouwmateriaal bestaand uit houtblokjes gevat in cement en bekleed met bordpapier. Typische Jugendstilproductie.

243. LOMBROSO, Cesare Boeven-literatuur. Bewerkt voor Nederland door Dr. A.R. Steenstra. Met 34 teekeningen. Amsterdam, C. Daniëls, [1905]. Origineel omslag. VIII, 272 p. 1e druk. Voorblad ligt los. Met stempels ‘Volks-editie’ en ’90 cent’.
€ 35
* Fascinerend verslag van onderzoek naar het Echte Leven van misdadigers: levensverhalen, brieven aan hun moeder, de betekenis van tatoeages en meer zulks.

245. LOOY Az., F. de De heer Hendrik Reinhart en zijne zonen, of Het voorbeeldige huisgezin. Een geschenk voor jonge lieden. Nieuwe uitgave. Amsterdam, C.F. Stemler, [1845]. 15 x 10 cm. Origineel uitgeverskarton. x, 58 p. Met 4 handgekleurde litho’s van J.F. Berghaus. 2e druk. Rugje iets gesleten, maar een mooi en fris exemplaar.
€ 65
* Deugdrijk kinderboek. De eerste druk verscheen in 1841. Ruime marges (ruimer dan op het plaatje te zien is).

246. LÓPEZ COLOMÉ, Pura Acaso Borneo. Perchance Borneo. Con un grabado de Francisco Toledo. English translation by Marina Castañeda. Banholt, Bonnefant Press, 2008. Original card wrappers. (20) p. Set by hand using Dante and Trump-Gravur and printed by Hans van Eijk in green and black in 99 numbered copies. With a loose prospect (two leaves). First edition. Fine copy.
€ 25
* Inscribed by the author under the colophon: ‘Desde este sitio humilde/ hasta otro eterno/ Pura’. A hermetic poem with dantesque and South-Asian elements.

247. LORENTZ, H.A. De lichtaether en het relativiteitsbeginsel. Voordracht, gehouden in de Vereenigde Vergadering van de beide Afdeelingen der Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, op 24 April 1915. Overdruk uit Onze Eeuw, 15e jaargang, 1915. Apart gepagineerd met omslag. 16 p. Teer omslag aan de randen wat gekreukt.
€ 20
* Met de handtekening van J.E. Enklaar (1847-1926), die eveneens in Onze Eeuw en De Gids over verschillende natuurkundige onderwerpen schreef.

258213248. LORJOU, Bernard Lithographie + photo. Avec signatures. Lithographie originelle d’un homme barbu (34 x 25 cm) sur un feuille double imprimé avec ‘Meilleurs Voeux’, signée et datée par l’artiste ‘Paris 30-12-71’. Avec photo originelle signée (23 x 29 cm) de l’artiste avant un de ses tableaus. Photo attachée sur carton. Avec enveloppe de l’artiste.
€ 75
* Multicolore!

249. LUDWIG, Emil Handgeschriebene Postkarte (1932) an Dr. Sigmund Blau, Chefredakteur des Prager Tageblattes. Grüngraue Belgische Postkarte (1 Frank) mit Poststempel 31.X.1932, Brussels. Leichtes braunes Fleckchen.
€ 65
* “Hoffentlich 2. oder 3. Hotel Sti(…). Grüssend, Ludwig”. Adresse nur: “Prager Tagblatt/ Dr. Blau/ Prague”. Dabei in Bleistift: “Ihr Emil Ludwig”. Emil Ludwig (1881-1948) war der weltberühmte Verfasser von vielen Biografien wichtiger Persönlichkeiten. Er arbeitete auch als Journalist. In 1932 lebte er in der Schweiz.

250. LÉVIS-MANO, Guy Trois typographes en avaient marre. Paris, Éditions GLM, 1935. 20 x 16 cm. Original wrappers. 32 p. (loose leaves as issued). Frontispice by Raymond Gid. Printed in 145 numbered copies (84/125). First edition. Lightly soiled.
€ 375
* “Three Typographers Had Enough Of It”. A fantastic, playful typographical adventure, a legendary little book typographed by Guy Lévis-Mano. Apparently, this copy belonged to typography lover Marius Andin. In French.

251. LÖWENFELD, L. Sexualleben und Nervenleiden. Die nervösen Störungen sexuellen Ursprungs. Nebst einem Anhang über Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie. 4. völlig umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Wiesbaden, J.F. Bergmann, 1906. Originalleineneinband mit Gold- und Blauprägung. X, 404, (10) S. Vierte Ausgabe. Einband etwas fleckig und mit einer Platzmarke. Vorsatzblatt fehlt, sonst gutes Exemplar.
€ 20
* 70 Seiten mehr als die 3. Auflage. Mit Erstdruck einem Exposé von Sigmund Freud (S. 243-251), datiert Juni 1905, womit Löwenfeld sich befasst. Ein Kapitel über Homosexualität. Viele (oft rührende) Fallbeobachtungen. Mit Sachregister und 10 S. Verlagswerbung.

252. MACKAY, John Henry Max Stirner. Sein Leben und sein Werk. Mit vier Abbildungen, mehreren Facsimiles und einem Anhang. Zweite, durchgesehene und um eine Nachschrift: “Die Stirner-Forschung der Jahre 1898-1909” vermehrte Auflage. Berlin-Treptow, Bernard Zacks Verlag, 1910. Original wrappers. XX, 298, (2) p. Illustrated. Uncut. Second, revised edition, with added material from the 1898-1908 period. Upper cover loose, lower cover missing, backstrip browned, otherwise in excellent condition.
€ 35
* Second edition of Mackay’s significant biography of Max Stirner (Johann Kaspar Schmidt, 1806-1856). At the end a 70-page section of information collected since the first edition of 1898. In a third edition (1914, self-published), this information was to be reworked into the biography.

266491254. MAFFEI, J.A. Lokomotiven. München, J.A. Maffei, 1908 oder etwas später. Oblong 15 x 23 cm. OU mit Höhlprägung in weiss. 270 S. Kunstdruckpapier. Behandelt 65 Lokomotiven. Höhlprägung lädiert, erste Seite bestaubt, sonst in sehr schönen Zustand.
€ 95
* Sehr schöner und seltener Katalog von den rezenten Lokomotiven (um 1908!) mit exakten technischen Daten in drei Sprachen.

255. MAHLER, Gustav. (ROLAND HOLST, R.N.) Programma Concertgebouw Amsterdam. Abonnementsconcert 7 April 1921. Dirigent Willem Mengelberg. [Amsterdam, Concertgebouw], 1921. Origineel omslag in goud en zwart gedrukt op voor- en achterkant (ontwerp Richard Roland Holst, 1918). (12) p. Geïllustreerd. Vaag stempel ‘Niet verkoopbaar’. Geringe gebruikssporen.
€ 30
* Schitterend serieomslag: Orpheus speelt op zijn lier omringd door wilde dieren. Op de achterkant een art-decomuzikant. Uitgevoerd werd o.m. het Lied von der Erde van Mahler, met Ilona Durigo en Jacques Urlus. Met teksten en uitvoerige toelichting. Enkele advertentiepagina’s.

256. MANEN, Hans van Portrait. (Signed and numbered first edition). [Amsterdam], De Haan, 1986. Large square book. Cloth in cloth-covered case. 1st edition.
€ 75
* Full of impressive photographs mainly of beautiful men, often very erotic. First edition of 500 numbered copies, SIGNED by Hans van Manen.

257. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. (Meegebonden:) Getyden van Het H. ende Hoogh-Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. Perkament. (2), (14), 304 p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boetius à BOLSWERT. Los in boekblok. Vlekje achterop. Potloodnotities voorin.
€ 225
* Variant Sterck G. Niet als zodanig aangegeven herdruk uit 1745 door de Amsterdamse drukker G. van Bloemen.

258. MARRYAT, Frederick Stuurman Flink of de schipbreuk van ‘De Vrede’. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van Kapitein Marryat door J.J.A. Goeverneur. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1879. Verguld linnen. (10), 302 p. Met vier chromolitho’s. 5e druk. Band op de rug wat verbleekt en met wat vlekjes, maar een net exemplaar. Naam voorin.
€ 35
* Net exemplaar van deze robinsonade met mooie illustraties, een vertaling van Masterman Ready, or the Wreck in the Pacific (1841).

259. MARTINEZ, Matthias Novum dictionarium tetraglotton, in quo voces Latinae omnes, & Graecae his respondentes, cum Gallica & Belgica singularum interpretatione ordine Alphabetico proponuntur. Maastricht, Jacobus Lekens, 1774. 8vo. Marbled boards with a more recent leather spine. (4), 687, (3) p. Some old remarks and a stamp. Slight traces of use.
€ 80
* Contains about 12 000 Latin words with their translation into Greek, French, and Dutch. Useful quatrilingual dictionary in a not so common Limburg edition.

260. MÄRZ März. Halbmonatsschrift für deutsche Kultur. Herausgeber: Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Albert Langen, Kurt Aram. Jahrgang I, Band 4 (1907). München, Albert Langen, 1907. Dekorativer Halblederband mit Rückenschild und Vergoldung. (2), 536 S. Illustriert. EA. Rücken und Kanten berieben. Vereinzelte Stockflecken.
€ 25
* Mit Beiträgen von Hermann Hesse (“Ein Wolf”), Selma Lagerlöf, Ludwig Thoma, Roald Amundsen, Knut Hamsun u.v.A.

261. MAY, Karl Der blau-rote Methusalem. Eine lustige Studentenfahrt nach China. Dresden, Karl-May-Verlag, (ca. 1930). Versierd linnen. 572 p. 121.-140. Tausend. Wat gebruikssporen.
€ 25
* Met voorop de opmerkelijke gestalte van de eeuwige student met zijn hond temidden van verbaasde Chinezen met lange baarden.

262. McLIBEL FIVE Lost Sylvia and Other Poems. A Benefit Anthology of Green Anarchist Poetry for the McLibel Five. London, McLibel Support Campaign, 1991. A5. Original wrappers. (32) p. Fine condition.
€ 45
* Poems written for the McLibel Case, supporting the anti-McDonald’s activists in a lawsuit that made headlines between 1986 and 2005. Rare and early.

263. MEESTER, Eibert De Rode Valken (manuscript). Dik halflinnen schoolschrift met op het etiket ‘R.V./ Allerlei’, waarvan de eerste 48 p. beschreven zijn. In een goed leesbaar handschrift dat alleen uit kapitalen bestaat geschreven met diverse kleuren inkt. Inscriptie voorin: ‘Eibert Meester/ begonnen/ Maart 1935.’ Band iets versleten, verder in goede staat.
€ 75
* Eibert Meester (1919-1999) was in maart 1935 vijftien jaar. De Rode Valken was de socialistische tegenhanger van de padvinderij, een vrolijk kamperende onder-organisatie van de socialistische jeugdbeweging AJC. Hij bezocht de Lagere Technische School en ging in 1936 werken als instrumentmaker in een apparatenfabriek. In de oorlog zat hij een tijdlang in een concentratiekamp en na 1945 begon hij aan een carrière in de Partij van de Arbeid. Van 1963-1976 was hij lid van de Eerste Kamer. In dat laatste jaar kwam hij in opspraak omdat hij zijn verzetsverleden bij elkaar verzonnen had, met indianenverhalen over aanslagen en ontsnappingen op het nippertje, en jarenlang ten onrechte een uitkering had genoten van de Stichting 40-45. Ook prof. Jan Bastiaans had hij uitgebreid voorgelogen.
Dit is een netjes samengesteld en mooi versierd jongensschoolschrift, geïllustreerd met krantenfoto’s, tekeningen en zegeltjes. Het is gevuld met nuttige kennis over de Rode Valkenwet, de Rode Valkenproef, fluitsignalen, wegtekens, verschillende soorten geheimschrift, liedjes, over het schatten van afstanden, autoletters, knopen en de werking van de primus. Mooi zicht op een vergeten wereld door een interessante historische figuur!

264. MELVILLE, Herman Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas. New York, Harper & Brothers, 1875. Orig. cloth. 380, (8) pp. 6th edition. No halftitle. With an old ticket of the Free Public Library of Oxford, Mass. and some slight traces of library use. Binding a bit stained and worn at the edges.
€ 40

265. MENALDA, Elisabeth Zelf boekbinden. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (1934). Halflinnen. 88 p. Voorwoord van Joh. B. Smits. Geïllustreerd. 1e druk. Wat roestvlekjes, verder een keurig exemplaar.
€ 25
* Gedetailleerde handleiding van de beroemdste Nederlandse boekbindster, die tevens bewees dat je met het boekbindersvak heel oud kunt worden: ze overleed in 1997, 102 jaar oud.

266. MENGELBERG, Hans Hans Mengelberg’s kerkelijke interieurkunst Utrecht. Uitgevoerde werken en ontwerpen 1929. Utrecht, Hans Mengelberg, 1929. 25 x 17 cm. Bedrukt omslag met 8 inliggende bladen, eenzijdig bedrukt (inleidend blad en 7 reproducties). 1e druk. Met stempel van een school in Den Haag en plaatsnummers. Omslag iets gekreukt.
€ 50
* Prachtig uitgevoerde kunstreproducties ter gelegenheid van nieuwjaar 1929, die werden toegestuurd aan kerkelijke functionarissen (‘Monseigneur,/ Hoog Eerwaarde Heer,/ Zeer Eerwaarde Heer’). O.a. een plaat in kleuren van het art-deco ciboriumaltaar in de Heilige Drievuldigheidskerk (nu Drieeenheidskerk genoemd) te Oldenzaal. Krachtige omslagtekening. Niet in de NCC.

267. MÉRODE, Willem de. (Als:) Joost van KEPPEL Claghen. (“Complaints”, poetic prose). Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1927. Square 16 x 16,5 cm. Flexible white gilt cloth. 48 p. Top gilt. Set from Grotius (S.H. de Roos) and printed by Charles Nypels in red and black on Hollandsch De Charro paper. First edition. Some vague soiling.
€ 25
* There are three binding variations: flexible cloth, hard cloth with dust jacket and cloth-backed boards with dj. This is a copy of the first. Van Laar 44.

268. MÉRODE, Willem de De lichtstreep. Amsterdam, Holland, 1929. Halflinnen. Gedrukt door Charles Nypels met de Erasmus-Mediæval in zwart, rood en blauw in een oplage van 145 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk.
€ 32
* Van Laar 95.

269. MEYER-ECKHARDT, Viktor Die Gemme. Novellen. Jena, Eugen Diederichs, 1926. Leinen mit Originalumschlag. (4), 184 S. Erstausgabe. Umschlag am Oberrande etwas lädiert, sonst schönes Exemplar.
€ 40
* Mit schöner signierten Widmung (tlw. in Altgriechisch) am Autor Ernst Bertram, datiert ‘Düsseldorf, am 17.X.1926’.

270. MILITAIR GEZAG Hoedt u voor den kater! Zonder plaats, Uitgave Sectie Voorlichting Militair Gezag, [1945]. In elkaar gevouwen. 16 p. Met in groen gedrukte illustraties, getekend ‘b.’. 1e druk.
€ 15
* Haken en ogen aan het leven na de Bevrijding… Met grappige vlotte karikaturen geïllustreerd.

271. MILLAIS, John Everett Autograph signed letter (ALS), dated “Jany 31/86”. 5 lines on a folded sheet of Joynson Superfine writing paper with printed address “2, Palace Gate, Kensington.”. Recto only. Folded horizontally. With written envelope (identical printed address) and halfpenny stamp.
€ 100
* Autograph letter by the famous painter (1829-1896) to a M(?). Martin, Clifton College, Bristol, about not being able to send a photograph of the painting “The Boyhood of Raleigh”.

272. MILNE, A.A. Now we are six. With decorations by Ernest H. Shepard. London, Methuen, 1927. Original gilt cloth. xii, 104 p. First edition. Reading slant. Binding partly discolored. Old owner’s inscription “T.A. van Wulfften Palthe” on inside first flyleaf, setting off on first page.
€ 100
* Very good copy of the first edition. Attractive red cloth binding with Christopher Robin with his train on the upper cover and Eeyore and Piglet buying Tikits at the lower cover, as gilt as they are in our minds.

267779273. MILNE, A.A. Now we are six. With decorations by Ernest H. Shepard. London, Methuen, 1929. Original gilt leather. (8), 104 p. Richly illustrated. All edges gilt. Fourth edition. Spine slightly worn at top and foot, a few tiny flakes. No discoloring! Owner’s inscription ‘C.M. Thompson’ on first flyleaf.
€ 120
* Very good copy of the deluxe binding in fine, soft tawny leather, with 5 humorous depictions of Christopher Robin on the spine. On the upper cover the author’s gilt initials in a chocolate brown decoration.

274. MILNE, A.A. When we were very young. With decorations by Ernest H. Shepard. London, Methuen, 1925. Original gilt cloth. xii, 104 p. 11th edition. Reading slant. Spine slightly worn along the edges. Grey stain on lower cover (see picture). Old owner’s inscription “Albertine van Wulfften Palthe” dated 1926 on first flyleaf.
€ 16
* Attractively gilt blue cloth binding.

275. MILNE, A.A. Winnie-de-Poeh. Met illustraties van E.H. Shepard. Voor Nederlandsche kinderen naverteld door N. van Hichtum. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936. Geïllustreerd linnen. 178 p. 2e druk. Rug wat verbleekt, maar een net exemplaar.
€ 20
* Leuke boekband met Janneman Robinson en Winnie-de-Poeh in een krullig kader.

276. MILTON, John Paradise Regained. Decorated by Thomas Lowinsky. London, The Fleuron, 1924. Small 4to. Cloth-backed boards. (8), 88 p. 3 full-page illustrations and several fine head- and tailpieces. Printed on fine handmade paper in 350 numbered copies. Cover partly a bit browned.
€ 40
* With the envelope in the rear, containing proofs of the three full-page illustrations, complete with their tissue-guards. Attractive book.

277. MINIBOEKJE Almanak voor het sleutelmandje [voor 1873]. Opgedragen en aangeboden aan de lezeressen van De Huisvrouw. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1872]. 7 x 5 cm. Klein opgevouwen blad (19,6 x 27,0 cm) in linnen bandje met goudopdruk. (36) p. Gedrukt in paars en zwart. Met een afbeelding van het gebouw van Stoomdrukkerij Nijgh & Van Ditmar. 1e druk. Bandje in redelijke staat. Papier op de vouwen deels ingescheurd.
€ 30
* Uiterst kwetsbaar mini-almanakje, dat slechts met de grootste voorzichtigheid geopend kan worden.

278. MINIBOEKJE De wijsgeerige schoenmaker. Amsterdam, Het Evangelisch Verbond, 1878. 11,4 x 7,3 cm. Geniet. Kleurig omslag. 32 p. Met een houtgravure. 1e druk. Rugje iets versleten.
€ 15
* Serie ‘Paerlen’, stichtelijke boekjes voor de jeugd. Dit mooi uitgevoerde boekje bevat twee verhalen.

269352280. (MOESMAN, J.H.?) Episoden uit het leven van een jongen wijsgeer of de werking der verliefdheidsbacil uit een ernstig oogpunt beschouwd. Nieuw prentenboek voor oud en jong. Utrecht, Lith. Joh.A. Moesman, (ca. 1930). Geïllustreerd omslag. 8 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept Van Gelder-papier. Elke bladzijde bevat een paar coupletten met illustraties. 1e druk.
€ 190
* Alleraardigst boekje kennelijk uitgegeven voor een huwelijk, maar de achternamen worden niet genoemd. Wel: Reims, Den Haag, Londen, Parijs, de Middachter Allee en Heerenveen. Zeer origineel en uiterst zeldzaam.

282. MONTHERLANT, Henry de L’Exil. Pièce en trois actes (écrite en 1914). Avant-propos de René Groos. Illustrations de Edy Legrand. Paris, Éditions du Capitole, (1929). Couverture originelle. 206 p. Non rogné. D’une édition totale de 2570 exemplaires, ceci est une des 10 exemplaires sur Japon Impérial, numérotés de 7 à 16, avec une suite de 4 eaux-fortes/mezzotintes des illustrations. Édition originale. Quelques petites rousseurs sur la couverture.
€ 220
* Avec bibliographie de l’auteur. Le colophon SIGNÉ par Montherlant en violet. Très rare.

268692gr283. MONTHERLANT, Henry de Serge Sandrier. Illustrations de Mariette Lydis gravées sur cuivre. Paris, Gilbert Droin, 1948. 33 x 26 cm. Large book, in sheets, folded cover of white embossed paper, in portfolio and slipcase. 11 original etchings (a frontispiece and 10 inserted). (54) p. Uncut. Printed in 262 copies. Édition originale. Slipcase edgeworn and partly discolored, inside in excellent condition.
€ 175
* A moving book with fine engravings about a boy at school, inspired by Montherlant’s own school days, later to be reworked as La Ville dont le prince est un enfant. This is one of 250 numbered copies on vélin pur chiffon.

285. MOTTRAM, Ralph H. Autograph picture postcard signed to Frederic PROKOSCH. Brown photo of ‘old Luffness Mill, near Gullane’. On verso 7 lines by Mottram postmarked ‘Edinburgh Sep 10 1930’.
€ 35
* Well-settled British author Ralph Hale Mottram (1883-1971) to his young American admirer, the aspiring poet and novelist Frederic Prokosch (1908-1989): ‘I have no favorites among my books. I wish they were better known in the States. I am most pleased to have your letter.’

Titel: link naar Antiqbook

Titel: link naar Antiqbook

286. MÜHLENHAUPT, Kurt Eine Bartgeschichte aus Berlin. (Mit Originalholzschnitten des Verfassers). Berlin, Polyphem Handpressendruck, 1968. 32 x 20 cm. OU. 64 S. Gedruckt in 380 signierte Exemplare. EA. Umschlag oben etwas berieben, sonst sehr schön.
€ 90
* Schöne, rauhe Holzschnitten bei dieser Geschichte in Berliner Mundart. Die grössere signiert, eine mit Bleistiftunterschrift von dem Künstler.

287. MÜLLER, Gustav Das Phänomen. Eine sonderbare Geschichte. Vienna, no publisher mentioned, 1923. Cloth-backed boards. (8), 120 p. Printed in 650 numbered copies (this one not numbered). First edition. Binding a little worn.
€ 30
* Erotic novel in German about ‘Pumskaja, die ewige Hure’. An uninhibited stream of enthusiasm about a famous prostitute. Forbidden by the authorities of its day.

288. N.S.B. Mussert’s veertien punten program. Hitler’s leerling. Zonder plaats, Plancommissie uit N.V.V. en S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat kleine vlekjes op het omslag.
€ 25
* Puntsgewijze weerlegging van de stellingen van Mussert, vanuit de socialistische beweging. Mooie vormgeving.

289. NEAGOE, Peter (ed.) Americans Abroad. An Anthology. With autographed photographs and biographic sketches of the authors. The Hague, The Servire Press, 1932. Large 8vo. Cloth-backed boards with dust jacket. XII, 476 p. First edition. Cover has some tears and wear, backstrip a bit discolored, top repaired with scotch tape – but still very decorative. Apart from a little inkstain at the side of the bookblock, the book itself in excellent condition.
€ 80
* A rich selection of important (and less important) American authors living abroad, a.o. Conrad Aiken, Djuna Barnes, Kay Boyle, Malcolm Cowley, Caresse and Harry Crosby, e.e. cummings, John Dos Passos, James Farrell, Charles Henri Ford, Emma Goldman, Ernest Hemingway, Eugene Jolas, Henry Miller (Shifreen & Jackson B1, first publication in a book), Peter Neagoe, Gertrude Stein, Richard Thoma and William Carlos Williams. With (auto)biographical sketches of all authors, accompanied by a reproduction of a signed photograph. Rare with the attractive dustwrapper, printed in red and grey.

290. (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT Van kleine Papoea’s. Versjes en prentjes. Oegstgeest, Zendingsbureau Oegstgeest, [1930]. Geniet. 16 p. Illustraties in rood, bruin en zwart. 1e druk. Omslag roestvlekkig.
€ 25
* Leuke zondagsschilder-plaatjes van Papua-kinderen en hun school met versjes, het geheel vervaardigd door ‘Oom Bert’ = A.J. de Neef.

291. NEDERLANDSCH-INDIË Atlas van tropisch Nederland. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië. (1e druk). Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië, 1938. 43 x 34 cm. Original gilt dark green rexine. (132); 18 p. First edition. Binding a bit worn, inside in very good condition.
€ 120
* Famous and very detailed large format atlas of the Dutch East and West Indies. With 31 double leaves containing many larger and smaller maps in colors. Versos with explications. Loosely inserted is a detailed but very worn large map of Batavia (Jakarta), from the 1930s and some small loose maps of the Kon. Paketvaart Mij (a steamer company) dating from about 1940.

292. NEDERLANDSCH-INDIË De Bussy’s Atlas van Nederlandsch Oost-Indië voor kantoor, school en huis. (2e druk). Amsterdam, J.H. de Bussy, 1922. 46 x 33 cm. Original cloth-backed boards. (12), (36), (4) p. Many ads, often illustrated. Second edition. Binding a bit waterstained, cloth somewhat worn, inside in very good condition.
€ 140
* This large format atlas of the Dutch East Indies contains 9 double-page tinted maps with city insets. Versos with nice illustrated ads printed in green. Loosely inserted is a detailed but very worn large map of Batavia (Jakarta), from the 1930s.

293. NEDERLANDSCH-INDIË Een onderzoek naar den toestand van het Nederlandsch-Indische leger, uit een zedelijk oogpunt beschouwd, ter ernstige overweging aangeboden door de Vereeniging tot Bevordering der Zedelijkheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen en de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie. Streng confidentieel. Zonder plaats, Vereeniging tot Bevordering der Zedelijkheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen/ Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, [1898]. Ingenaaid. XVI, 194 p. 1e druk. Enkele ezelsoortjes.
€ 65
* Uitvoerig, vertrouwelijk onderzoek naar de praktijk van het zedelijk leven in het Nederlands-Indische leger: over de concubines en huishoudsters, de officiële prostitutie en de algemeenheid der venerische ziekten. Zeer schaars. == Report about immorality in the Netherlands-Indian army: concubines, prostitution and venereal disease.

294. NEVE, Jos Taal en teken. Amsterdam, Jos Neve, 1980. A4. Geniet. 20 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 20
* Tekst over typografie en reprografie als reclame voor het drukvoorbereidingsbedrijf van Jos Neve in Amsterdam en Rotterdam. In dit mooi vormgegeven, pretentieuze boek figureren pas ontwikkelde technieken die nu alweer volkomen passé zijn. Niet in de NCC.

295. NICHOLSON, Hubert, & Ian TYSON Monody. London, Barn Elm Editions, 1988. 28 x 15 cm. Original folding wrappers. 8 p. + a folding plate. Set from 12-point Juliana and printed in 50 numbered copies, signed by Tyson. 1st edition. Fine.
€ 35
* With an intaglio print by Ian Tyson. Long poem in remembrance of the poet’s son Paul, who committed suicide in 1982. This is one of 16 lettered and paraphed copies (A/P T) that aren’t mentioned in the colophon.

296. NIETZSCHE, Friedrich Heraklit. Mit drei Original-Radierungen von Gottfried Honegger. Neu-Isenburg, Edition Tiessen, 1986. 30 x 21 cm. Illustrierter Originalumschlag mit origineller Klarsichtfolie. 2, 24 S. Mit der Hand gesetzt aus der Original-Janson-Antiqua und gedruckt auf Büttenpapier Vélin d’Arches in 135 num. Ex. und 26 A-Z markierte. Erstausgabe. Wie neu.
€ 95
* Nr. 46/100, im Impressum signiert von Gottfried Honegger (1917-2016). 44. Druck der Edition Tiessen.

297. NIEUWENHUIS, Jan, & Ed SPORKEN (met medewerking van Ds.H. MISKOTTE) Jouw wereld. Een boek voor jongens. Bilthoven, H. Nelissen, (1958). Linnen met stofomslag. 304 p. Fraai omslag wat gekreukt aan de randen en aan de binnenkant verstevigd.
€ 20
* Prachtig, rijk geïllustreerd en onderhoudend opvoedingsboek voor jongens, met allerlei verhalen, gedichten van onder meer Achterberg, Gorter, Theun de Vries en Daan Zonderland, tekeningen van onder anderen Pierre Joubert en E. Kienitz-Epp, en foto’s van onder meer Margaret Bourke-White, Robert Manson en Jos Le Doaré. Bewerking van Jij. Een boek voor jongens (1957), dat meer op katholieken gericht is.

298. (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, Georg (Preface) Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost! Amsterdam, Arbeiderspers, 1935. 25 x 16 cm. Cloth. 224 p. Translated into Dutch by P. Voogd a.o. Illustrated. 1st edition. White stain on upper cover. With owner’s signature on first page. Otherwise very good.
€ 20
* Famous book about the so-called Röhm Putsch of June 30, 1934, in which Hitler killed off a large number of his (perceived) adversaries, many of them homosexual.

299. (NIJMEGEN). OLTMANS, Alexander Description de la chapelle carlovingienne et de la chapelle romane, restes du château de Nimègue. Recherche archéologique. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1847. 34 x 24 cm. Origineel bedrukt uitgeverskarton. (40) p. Gedrukt in twee kolommen. Met op omslag en titel een houtgravure naar ontwerp van Oltmans. Met drie grote uitklapgravures, waarvan een handgekleurd. 1e druk. Rugje versleten, band los.
€ 50
* Zeer kwetsbaar boek op groot formaat in relatief goede staat. Franstalige beschrijving van de Sint-Nicolaaskapel en de Barbarossa-ruïne op het Valkhof in Nijmegen. De schilder en auteur Alexander Oltmans (1814-1853) interesseerde zich zeer voor archeologie.

300. (NORTH AFRICA). TUNISIA. Atlas PLM La Tunisie. Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée. Publication éditée avec le concours et la collaboration de la Résidence Générale de la Tunisie. Paris, J. Barreau, about 1930. 26 x 19 cm. Original illustrated wrappers. 20 p. Illustrated and with a map of Tunisia. Text printed in blue. Excellent copy.
€ 20
* Deluxe tourist guide with attractive gilt art deco wrappers. With two colored illustrations after paintings and many small black-and-white illustrations after photographs.

301. NORTHCOTE, Stafford H. Autograph Letter Signed to the painter William Powell Frith. Letter on wove paper, recto and verso, 15,5 x 9,8 cm. 16 lines. Dated ‘Dec. 9. 1881’. Folded twice, but only vaguely. Trace of glue on recto (no text missing).
€ 35
* About sitting for a portrait by Frith: ‘I am pretty fully engaged up to the middle of January at all events’. Stafford Henry Northcote, 1st Earl of Iddesleigh (1818-1887) was Member of Parliament for North Devon at this time, after six years of being Minister of Finance. He would end his career as Foreign Secretary (1886-1887).

302. NORTHCOTE, Stafford H. Autograph Letter Signed to William McCullagh Torrens. Stationery with blindstamp of the House of Commons. Recto only, 14,5 x 11,9 cm. 5 lines. To ‘Dear W. Torrens’. Dated ‘Feb. 21. 1884’. Pasted on a piece of stiff paper (with a note on verso, unrelated).
€ 25
* About a petition, that Northcote thinks ‘very good’, but he sees a problem in ‘cutting down the School rate quite so low as 6d. in Country Parishes’. Signed ‘Yours in haste/ Stafford H. Northcote’. William McCullagh Torrens (1813-1894) was Member of Parliament for Finsbury until 1885.

303. NUT VAN ‘T ALGEMEEN Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850. Vier cahiers (waarvan 1 met omslag), met 5 voordrachten in verschillende handschriften gehouden voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Goed leesbaar. Enkele kleine ouderdoms- en gebruikssporen.
€ 65
* Over verschillende onderwerpen veelal van psychologische en filosofische aard. Onder meer over de deugd, over het daarhenen snellen van het jaar 1845, over de laster bij theekransjes en koffierondjes en bij het nuttigen van punch, maar ook met een vertaling van enkele van de Dodengesprekken van Lucianus van Samosata. Geen herkenbare namen.

305. (OLIE, Jacob?). WOLFF, J. Tafereelen van deugd en ondeugd, geschetst in leerzame verhalen. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1840 of 1841. IV, 112 p. Met titelvignet, twee losse platen en een pagina uitgeversreclame. Boekblok in tweeën, rug wat versleten, verder in goede staat.
€ 75
* Met voorin een uitklapgravure: ‘Eereprijs der derde Klasse’ voor Jonge Jufvrouw Christina Olie, gedateerd 24 december 1841, ondertekend te Amsterdam door onderwijzer B. Wijsman. Mogelijk betreft het hier de oudere zuster (1829-1910) van fotograaf Jacob Olie.

306. OLLENHAUER, Erich (Vorwort) Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929. Vienna, Sozialistische Jugend-Internationale, 1929. Illustrated original wrappers. 96 p. Richly illustrated with photos and drawings. First edition. A bit soiled, edges slightly worn, but a very good copy of a delicate book.
€ 25
* Published for the Socialist Youth International. Edited by Alois Piperger (1904-1991). Attractive youth movement publication.

307. OMAR KHAYYAM Rubáiyát. Amsterdam, A.A. Balkema, 1945. 19 x 11 cm. Original grey wrappers (interim cover). (36) p. Backstrip a bit worn.
€ 30
* 75 quatrains of Omar Khayyam in the Fitzgerald translation, exquisitely printed by Joh. Enschedé in Haarlem on fine wove paper. Typographical design by Jan van Krimpen, using his own fine type the cursive Lutetia, with a fantastic lassoing capital A for the first poem. Clandestinely issued under the nazi occupation of the Netherlands. De Jong 620.

308. (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam. Amsterdam, Lodewijk van Es, 1827. Original flexible boards. (2), xxviii, 270, (2) p. Uncut. 4th edition. Cover repaired with glue, location numbers, some foxing.
€ 300
* With its original typographical cover and four pages of publisher’s ads, this book is rare. (By the way, the first advertisement treats a book about masturbation that’s unknown in the bibliographies.)

309. ONSLOW (GEOFFREY HUGHES) Grote portretfoto, gesigneerd. Zwartwitfoto. 24,8 x 20,0 cm. Met gesigneerde opdracht: ‘To James/ Worst Luck/ (sign.)’. Achterop een stempel van Granada T.V. Enkele kleine vlekjes.
€ 40
* Pracht van een portret met een belangstellende glimlach, waarschijnlijk van ongeveer 1990. Acteur Geoffrey Hughes (1944-2012) is in Nederland vooral bekend als Onslow, de zwager van Hyacinth Bouquet in de onsterfelijke, telkens herhaalde serie Keeping Up Appearances, maar hij speelde ook de sympathieke stouterik Eddie Yeats in Coronation Street en talloze andere rollen.

310. OOIEVAARS Vier reclamefolders voor Ooievaar Pockets: Klepperconcert van 100 Ooievaars, Tweede Klepperconcert van de Ooievaars, Catalogus Meer dan 50 titels & Catalogus met bijna 60 titels. Amsterdam, Bert Bakker, 1958-59. Geniet. Klepperconcerten elk 32 p., catalogus allebei één gevouwen blad.
€ 30
* Bibliografisch interessant en mooi vormgegeven.

311. PAMPHLET about King James II Nieuwe tydingh uyt de lught. No place, no publisher (“Gedruckt met volkomen Consent van alle de Goden, op den Bergh van Parnas” = Printed with Full Consent of the Gods, on the Mountain of Parnassos), 1688. 19 x 15 cm. No wrappers (taken from a convolute). 24 p. Fine.
€ 90
* In Dutch. “New Message from the Air”. Satire on the superstitions of the Roman Catholic Church, in the cause of the struggle against the King of England, James II. Starting with an elaborate sketch of the astrological expectations for 1688 (including the birth, in June, of a child that might rob a rightful heir of his property, while the Kingdom of England has to fear an invasion: June 10, 1688, King James’s son James Stuart was born). Followed by a letter of “Pater Peters”, i.e. Edward Petre, the King’s confessor, to François de la Chaise, the confessor of Louis XIV. Peters suggests that he fathered James Stuart, and sums up the comical contents of his suitcases that are to be sent to the Continent (“Thirty-four Drops of Sweat of a Severe Sinner, Collected by Eating Oil Cakes, as Penitence given to him by Father Mark for Killing a Living Chicken”).
A well-written anti-Catholic pamphlet amidst the surging controversies leading to the Glorious Revolution, full of delightful absurdities and jokes aiming at Papism. It probably dates from the beginning of 1688, but predicts some of the dramatic happenings later that year. Knuttel 12990.

314. ‘PATAFYSICA Première version musicale de la Chanson du décervelage. Telle qu’elle était chantée au lycée de Rennes (dans l’Ubu roi d’Alfred Jarry, sur le musique de la Valse des Pruneaux, de Charles Pourny). Paris, Collège de ‘Pataphysique, LXXX E.P. [= 1953 vulg.]. Original orange wrappers, mentioning a second edition and the year LXXVIII). 8 p. Printed in 333 copies. With two pages of music. Third edition. Very good condition.
€ 35
* This copy printed on orange paper (thinner than the wrappers). Not numbered, I don’t know if it should have been. Dated “4 décervelage” = January 1, so probably a New Year’s gift. Collection Eurterpe & Polyhymnie Nr. 1.

316. (PEIJPERS, W.N.) De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging. Rotterdam, H. Nijgh, 1858. Halfleer met gemarmerde platten (recent). (4), 284 p. Lithografisch frontispice. 1e druk. Litho aan de randen gevlekt. Wat lichte gebruikssporen.
€ 120
* Spannende ‘true crime’ avant la lettre: Cathérine Estinés (1787), Johanna Altburg (1841), Strugnell en Cartwright (1802), Bomal (1850), Hasse (1851-1852), het duel van Dreil (de moord op Von Kennau, 1830), de vadermoorders (François D. de S., 1712), Constantin Weise (1835), James Annesley (1743), en de aanslagen op koning Louis Philippe door Joseph Fieschi (1835) en door Louis Alibaud (1836). Samengesteld door W.N. Peijpers. Schaars boek. == In Dutch. ‘True crime’ of the 18th and 19th century in a contemporary edition.

268613317. PENGUIN Een halve eeuw Penguin Books. The Anniversary Year 50. Gratis Jubileumkrant. Weesp, Nilsson & Lamm, [1985]. 41 x 30 cm. 12 p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt in oranje en zwart. 1e druk.
€ 30
* Leuke, omvangrijke reclamekrant. Met bijdragen en voorpublicaties van o.m. Paul Theroux, Cees Nooteboom, Graham Greene, Richard Adams, Nico Scheepmaker en Reintje Gianotten. Niet in de NCC.

319. PEUGEOT Banquet Peugeot. Salon 1936. Palais des Sports Dimanche 4 Octobre. A votre Service: 302 402. Deux soeurs parées de toutes les vertus. (Menu). (Paris, Peugeot, 1936). Original wrappers with printed glassine cover. Sewn with a cord (with a small tassel). 8 p. printed in blue and black on one side only. First edition. Glassine a bit browned and damaged, especially at the back of the booklet, no loss of text. Edges slightly worn.
€ 35
* Cheerful and attractive menu, a folded sheet with 4 printed pages, blue wrappers (showing two sisters serving pheasants) and a cover with title and the two marks of the Peugeot 402 and 302 in red, white and blue. After dinner (pheasant, poularde, Traminer 1933, Nuits Saint-Georges 1926) there was a dance and a lottery, with a Peugeot 302, a motorcycle, a tandem and a bike as prizes.

320. PEUGEOT Peugeot 203. Notice d’entretien. 8me édition. Paris, Peugeot, 1953. 21 x 13 cm. Original wrappers. (4), 40 p. Illustrated. 8th edition. With tipped-in ‘Additif No. 1’ and ‘Fonctionnement d’antivol’ (printed in red and black). A bit discolored and some traces of glue, but otherwise in fine condition, without the usual stains.
€ 35
* Inserted are two extra folders: ‘Personnalisez votre 203…’, 8 p., many illustrations, and ‘Liste complète des accessoires pour 203 Tarif au 1er Avril 1953’, 6 p., with prices. Excellent maintenance booklet in much better condition than usual about one of the most beloved cars of the 1950’s.

321. PHILEBUS [= John Leslie Barford] Fantasies. London, Privately printed & published by Galloway & Porter, 1923. 18 x 12 cm. Original boards with title ticket. (12), 76 pp. Uncut. With a page of art paper as a frontispice, inviting you to paste a picture of your own preference on it! One of 250 copies. First edition. Ticket partly a bit soiled, but an excellent copy.
€ 90
* Poetry addressed to boys. According to Timothy d’Arch Smith’s Love in Earnest, John Leslie Barford was a doctor in the Merchant Navy, who published four volumes of Uranian poetry.

322. PHILIP II OF SPAIN, King Letter Signed to Henry of Valois, Duke of Anjou, later King Henry III of France. Dated ‘Madrid a xxiiii. de Novembre 1572′. Written by a secretary, Gabriel de Cayas, with his signature. Folded leaf of paper with circular watermark. 30,3 x 21,7 cm. 10 lines in a neat chancellor’s hand, with Philip’s signature ‘Yo El Rey’ (I, The King) and ‘buen Germano de.v.al’ (‘de vuestra alteza’ = Good Brother of Your Highness). Folded as an envelope with address in the secretary’s manuscript, and in a cursive hand ‘La Depesche du Conte d’Arenbergue’ (The Message of the Count d’Aremberg’). Traces of a wax seal. Some creasing and light browning. (Added: an extensive background dossier (partly in Dutch), including publications on the House of Aremberg.)
€ 2.500
* King Philip (1527-1598) wishes Henry of Anjou (1551-1589) luck with the birth of the daughter of his older brother, King Charles IX of France (1550-1574). He sends this letter to the Duke through Count Charles of Aremberg (1550-1616), who performed diplomatic services for him. The Duke of Anjou is invited to trust the Count of Aremberg in everything, to believe all he will say on behalf of Philip, and tell the Count whatever Anjou wants to happen. Philip will endeavor to provide Anjou with all the good will he is well-known for.
Henry of Anjou was the younger brother of Elisabeth of Valois (1545-1568), Philip’s third wife. But the term ‘bueno germano’ might as well be a formula of courtesy.
You should see this letter in the light of the massacre of St. Bartholomew’s Day, when the leaders of the Protestant party in France were slaughtered, which had taken place three months earlier. Philip was excited about that bloody reckoning, it is the only time that is known of the King, that he laughed! The ambitious Duke of Anjou was regarded by many of his contemporaries as an important instigator of the St. Bartholomew’s Day Massacre. No doubt Philip was keen to keep Henry of Anjou on his side. The promise with the well-known goodwill refers to bribery.

323. PLASSCHAERT, A. Als: Alb. P. Liefde’s onrust. (Maastricht, Nypels, 1928). 14 x 19 cm. Landscape format. Sewn with red string. 32 p. Set by Charles Nypels from Grotius type and printed in red and black on Ossekop laid paper in 50 numbered copies. First edition. Fine copy.
€ 35
* “Love’s Unrest”. Erotic verse by distinctive art critic Albert C.A. Plasschaert in an attractive bibliophile edition. Unnumbered copy. Van Laar 71.

324. PLATEN, August Graf von Gedichte. Halle an der Saale, Otto Hendel, [1887]. Original decorated cloth. VIII, 400 p. All edges gilt. With portrait and green reading ribbon. Calligraphed date (‘XII/48′) and tiny bookplate of Gerrit Komrij on inside cover.
€ 30
* Well-preserved, very nicely bound edition of Platen’s poems, in green cloth with a light blue and lilac floral design and gilt title – with a delicate Jugendstil accent.

325. POLITIE (DEN HAAG) Algemeene Politieverordening voor ‘s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden Den Haag, 1938. 21 x 16 cm. Originele linnen band met linnen rug en titeletiket. Circa 250 éénzijdig bedrukte p.
€ 25
* Bevat 303 uitgebreide artikelen en register. Met ca. 95 pp. aanvullingen, vnl. op gebied van verkeersregulatie (inclusief autopeds en handkarren!) uit de jaren 1938-1942. Zeer informatief en uiterst zeldzaam.

326. POPULAR MEDICINE Merchant’s Gargling Oil Almanac. Dream and Fate Book 1886. Lockport, N.Y., Merchant’s Gargling Oil Company, 1885. 18 x 12 cm. Orig. decorated wrappers. 32 p. Illustrated. Attractive colorful covers with on the rear an illustration of a horse tended by two orientals with gargling oil. A few minor defects. With a punched hole for hanging string.
€ 20
* Advertising booklet for a cure-all medicine. With an almanac for 1886, moon phases, ‘unlucky days’, jokes and other amusement.

329. POWYS, T.F. Christ in the Cupboard. London, E. Lahr, 1930. Blue Moon Booklets no. 5. Original wrappers. (2), 18 p. Uncut. One of 500 numbered copies, signed by the author. Frontispice. First edition. Cover partly browned. Bookplate of James McCarthy Hadley.
€ 25
* Short story.

330. (PREVENTING GENETIC DISORDERS). GÜTT, Arthur, Ernst RÜDIN & Falk RUTTKE Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. Nov. 1933. Munich, J.F. Lehmann, 1934. Original cloth. 272, (16) p. Illustrated (partly in colors). First edition. Cover slightly dusty, but an excellent copy.
€ 25
* About the Hitler laws to prevent genetic disorders with full texts and explanations, and practical chapters about sterilisation and castration, medical terminology, and an extensive bibliography.

331. PRIESTLEY, J.B. Albert Goes Through. London, William Heinemann Ltd., 1933. 22 x 17 cm. Original decorated cloth with dust jacket. (4), 76 p. First Edition. DJ has some tears and stains. Cover a bit spotted.
€ 30
* Attractively illustrated and well designed edition. With ORIGINAL AUTHOR’S SIGNATURE inserted in the book, pasted on a piece of stiff paper by a signature hunter, along with three stamps from an envelope, dated 4 Feb 1982.

332. PRISMA-REEKS. (VOGES, Carol) Een laars vol Prismaboeken. 1.25. Geschenken voor de Sinterklaas die op de kleintjes let. Zet nù uw laars maar klaar! Utrecht, Het Spectrum, 1957. 23,5 x 15 cm. Met veel afbeeldingen van boekomslagen, maar ook met verschillende tekeningen. Klein hapje uit achterkant.
€ 20
* Mooie Sinterklaas-reclamefolder voor Prisma-boeken bestaande uit twee los in elkaar gevouwen leporello’s van 23,5 x 60 cm elk, beide gedrukt met de steunkleuren rood en oranjebruin. In totaal 16 pagina’s. Tekeningen van Carol Voges (1925-2001).

333. QUACK, H.P.G. Handgeschreven, gesigneerde brief aan zijn uitgever Van Kampen, gedateerd 9 Juli 1899. Gevouwen blad, 17,6 x 11,1 cm. 12 regels. Laatste blad heeft een gaatje en drie ouderwetse plakkertjes.
€ 30
* ‘De Heer J. de Hoop Scheffer meldt mij zoo even, dat hij zich aan ’t werk wil zetten om te beproeven een goed register te maken.’ Quack vraagt Van Kampen het eerste afgedrukte deel naar Keizersgracht 615 te sturen. H.P.G. Quack (1834-1917), directeur van de Nederlandsche Bank en hoogleraar staathuishoudkunde, publiceerde zijn boek Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren in 1899 bij P.N. van Kampen & Zoon.

269663337. RAG BOOK Little ABC Book. Printed on Linen. New York, McLoughlin Bros, 1884. 15 x 10 cm. Original colorful wrappers. 12 p. Inside printed in red and black. A bit creased, but smooth and in very good condition.
€ 160
* A picture and a word for each letter of the alphabet, from Anvil to Zebra. Nice early linen book!

338. RAG BOOK Little Learner’s ABC. New Little A.B.C. Series. Printed on Linen. New York, McLoughlin Bros, 1899. 17 x 12 cm. Original colorful wrappers. 8 p. Inside printed in red and black. A bit creased, but smooth and in very good condition.
€ 80
* A picture and two words for each letter of the alphabet.

339. RATH & DOODEHEEFVER Van zolderkamer tot paleis. Amsterdam, Rath & Doodeheefver, [1964]. Origineel omslag. (24) bladen. Met 16 behangmonsters en 24 foto’s van zo’n behang in een interieur. Omslag heeft enkele vlekjes.
€ 25
* Inventief reclameboek met stemmige behangmonsters en fraaie zwartwitfoto’s. Gedateerd via een krantenadvertentie.

343. (RICKETTS, Charles). DELANEY, J.G.P., & VERNEY, Corine Charles Ricketts’s Mysterious Mother. Den Haag, At the Paulton, 2016. Original decorated boards. 48 p. Illustrated. Set from Bram de Does’s Lexiton No1 and the Gill. Typographical design Huug Schipper. Printed in 100 copies only. First edition. New.
€ 30
* Biography of Cornelia Pia Adeodata Marsuzi de Aguirre (1824-1880), Ricketts’s Italian mother, and the exciting search for her identity, carried out by the Ricketts biographer Paul Delaney with a relative of Cornelia Marsuzi. A fine and beautiful book, published by Paul van Capelleveen for the 150th anniversary of the birth of the outstanding painter and graphic artist Charles de Sousy Ricketts, founder of the Vale Press.

344. RIEMSNIJDER, H. & Willem BILDERDIJK Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten. Rotterdam, Artistiek-Bureau, ca. 1880. Ingenaaid. Rug met sellotape gerepareerd. Wat roest.
€ 140
* Met origineel omslag! Uiterst zeldzaam erotisch werkje uit het eind van de 18e eeuw, dat in de Victoriaanse tijd deksels pikant werd geacht, herdrukt door het roemrucht Artistiek Bureau. Raadsel:
”k Ben van gestalte klein; woon in een lom’rig dal/
Leef steeds bedekt, en ben met pragt noch praal bepaereld-/
Vogt is mijn voedsel slegts; men kent mij overal;/
‘k Ben stom en doof: nogthans regeert mijn magt de waereld,/
Schoon hij, die mij genaakt, trotsch en vermetel staat,
Verzwakt nogtans zijn moed, eer hij weer van mij gaat.’

265170345. [RIEMSNIJDER, H.] Galante dichtluimen. Zonder plaats of uitgever (= Den Haag, H.H. van Drecht), 1780. Ingenaaid. XVI, 80 p. Niet afgesneden. 1e druk. Aan de buitenkant wat roest. Voorzijde omslag (beschadigd, verkleurd, maar het IS er!) ligt los bij.
€ 250
* Eerste uitgave van dit roemruchte erotische werkje, met als motto: ‘Dat zelfs de Scherts der malse Wellust, vrij/ Van Vuigheid en Bordeeltaal zij’. Volgens sommigen zou het in zijn geheel geschreven zijn door Riemsnijder.

346. RIJKE ROOMSCHE LEVEN Katholiek hulpboekje voor emigranten naar Engelssprekende landen. Den Bosch, G. Mosmans & Zoon, 1957. 12 x 8 cm. Geniet. 52 p. 4e druk. Enkele kleine ezelsoortjes.
€ 15
* Bevat Engelse vertalingen van vele vaste gebeden, maar ook van namen van katholieke feestdagen. Ook hoe je bij een Engelssprekende priester moet biechten: ‘Ik heb vrijwillig getwijfeld aan de Leer der Kerk’, ‘Ik heb gemord tegen Gods Voorzienigheid’, ‘Ik heb plezier gehad aan vuile praat’.

347. RIJN, G. van De Schoutensteechsche tekantjes en tafelcoeckgens. Utrecht, J.L. Beijers, 1876. Origineel omslag. 72 p. Niet afgesneden. Geïllustreerd. Fraai gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag aan de randen iets verbrokkeld.
€ 45
* Met inliggend los 19e-eeuws verpakkingspapier van de theekantjes van Pieter en Joost Edema, die gebakken werden in hetzelfde huis, van Jurian Pieterson.

348. RILKE, Rainer Maria Der Löwenkäfig. Basel, Gryff-Presse, 1947. Original wrappers. 16 p. Uncut. Set from Caslon-Antiqua and printed in 200 numbered copies on handmade paper from the Richard-de-Bas mill. First edition. Cover a little discolored.
€ 35
* Attractive book sewn in heavy and rough pistachio-green handmade paper, and printed on very attractive rugged, tinted paper. 10th Papillons-Handdruck.

349. ROLLEI Rolleiflex (3.5 und 2.8 D). Werbeprospekt. Braunschweig, Franke & Heidecke, 1955. 20 x 9 cm. Geheftet. 18 S. Umschlagseiten beide doppelt. Gedruckt in Farben. Mit Aufdruck von Talens Foto-Ciné-Optiek, Den Haag. Falzen etwas eingerissen, sonst sehr gut.
€ 15
* Expressive Werbung für diese zweiäugige Spiegelreflexkamera. Mit vielen Abbildungen. Siehe Scan.

351. ROOMS-ANTIROOMS Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: “Priesterlist en Jezuiten-vonden…, of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen”. Den Haag, Gebroeders Langenhuysen, 1828. Ingenaaid. 64 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag gerepareerd, uitstekende papierranden wat vuil.
€ 20
* Felle, anonieme reactie op een anti-katholieke brochure van iemand die zich Cultor Veritatis noemt, een ‘vuilaardig schotschrift’. Met origineel uitgeversomslag (voor- en achterkant).

352. (ROOS, S.H. de). JEFFERIES, Richard Summer in the woods. With four drawings by S.H. de ROOS. Amsterdam, (Lettergieterij ‘Amsterdam’), 1947. Original wrappers. VIII, 36 p. Printed in brown and black in 750 numbered copies. Inserted is a printed letter from the publisher, with the vignette of S.H. de Roos, a symbolic rose printed in brown.
€ 20
* First application of De Roos Roman & De Roos Italic (and Open Capitals), the last typefonts of Sjoerd de Roos, and considered his best. Published on occasion of his 70th birthday.

356. (ROTTERDAM). OUD, P.J., & Jacques DUTILH Drie handgeschreven/ getypte brieven aan VVD-gemeenteraadslid D.A. van Houte. Brief op eigen postpapier en briefkaart van P.J. Oud, gedateerd 12/1 ’55 en 2/9 ’57. Beide handgeschreven, 8 regels, gesigneerd. Over deelname van Van Houte aan de Commissie Volksgezondheid en goede wensen voor een verblijf in het buitenland. Brief op eigen papier van Jacques Dutilh, 5 r. getypt en twee geschreven, gedateerd 6 sept. 1957. Dank voor de orchidee die Dutilh had gekregen voor zijn 30-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad van Rotterdam. In keurige staat. Bijgevoegd het boek Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten (1951) met handtekening van Oud.
€ 75
* Pieter Oud (1886-1968) was voor de oorlog minister en na de oorlog mede-oprichter en langdurig voorman van de VVD, en burgemeester van Rotterdam. Jacques Dutilh (1884-1960) was van 1927-1958 liberaal lid van de Rotterdamse gemeenteraad en lid van de Commissie Volksgezondheid. D.A. van Houte, een tandarts, was eveneens lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Een aardig Rotterdams ensemble!

251076C357. (ROYCROFT). OMAR KHAYYAM The Rubaiyat. East Aurora, NY, The Roycrofters, 1906. Square 18 x 16 cm. Original full gilt leather with blindstamp. Flyleaves of green moiré silk. 82 p. Uncut. Printed in red, green, blue and black on Ruisdael mouldmade paper. Cover slightly worn at top and foot. Bookblock loose. Inscription. Some pages loosening.
€ 40
* Introduction by John Hay. A very fragile book, beautifully produced, but not to last a full century! This however is a very good copy. McKenna 139.

358. ROYCROFTERS – BACHELLER, Irving The Story of a Passion. East Aurora, NY, The Roycroft Shop, 1901. 21 x 15 cm. Full tan limp suede. (10), 18, (8) pp. Uncut. Printed on handmade Roycroft paper. Elaborately decorated title page and vignettes illumined by Ella STACKMAN, with her signature at the end of the book. Silk pastedowns. Fine condition. First Edition.
€ 65
* With an autograph SIGNED card by the author, ‘with all good wishes/ Irving Bacheller/ 320 St. Nicholas Ave N.Y./ Sep. 18 1901’.

359. ROYCROFTERS – BROWNING, Robert So this then is Christmas Eve. Done into print by the Roycrofters at the Roycroft Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A. East Aurora, Roycrofters, 1899. Gebonden in suède met schuin gezette titel in goud. Oranje zijden schutbladen. 84 p. Gezet in de Old Style Antique en gedrukt op Boxwood-papier. Alle initialen met de hand gekleurd, evenals de titelpagina. Kreukje in laatste schutblad, heel geringe gebruikssporen, maar in het algemeen in prima toestand, ondanks de tere constructie van het boek.
€ 65
* Vroege Roycroft-uitgaven konden tegen betaling voorzien worden van met de hand gekleurde initialen en vignetten. Dit is exemplaar is spaarzaam, maar subtiel handgekleurd. McKenna 38.

360. (RUETER, Georg). EEDEN, Frederik van De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter. Amsterdam, Versluys, 1903. Ingenaaid (omslag ‘Atelier De Gulden Snede – Georg Rueter’). (4), 376 p. 1e druk. Rug wat versleten, iets los. Inliggend een nummer van het weekblad De Blijde Wereld (8 maart 1912, met bestelkaart).
€ 35
* Tien lezingen over maatschappijverandering voorafgegaan door zestien stellingen. Zeer schaars in zijn ingenaaide vorm. Met fraaie florale en geometrische vignetten in houtsnede van Georg Rueter. Braches 031031, Braches Nieuwe Kunst Documentatie (Amsterdam 2006) 1760. Het omslagontwerp wijkt volkomen af van het ontwerp van de (veel algemener) linnen band.

266054361. RUTTEN, Gerard Plakzegel van Galerie De Sirkel, Laan van Meerdervoort 53 D, Den Haag. Bewijsje van deelname aan een expositie, grafiek met tekst. In rood en zwart. 69 x 86 mm. Eén exemplaar, losjes voorin ingeplakt in 25 jaar onder de menschen van M.J. Brusse met ontwerp van band en schutbladen door S.H. de Roos en tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman (2 delen). Ruggen verbleekt. Naam en datum voorin (Mac of Mae van Rooij/ 27-XI-25). Inscriptie op het zegel.
€ 30
* Galerie de Sirkel bestond van 1925-januari 1928 en werd gedreven door Vital Haesaert en A. Hellebrekers. De later als filmer bekende Gerard Rutten was in de jaren twintig een aanstormend grafisch talent, en verzorgde inrichting en drukwerk van deze galerie, waar regelmatig boeken werde geëxposeerd.

366. SANDICK-VAN SCHILFGAARDE, Anna Sophia van Uitgestootenen van de Maatschappij. Iets over het streven van de Vereeniging “Onderlinge Vrouwenbescherming”. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging. Zonder plaats, Vereeniging “Onderlinge Vrouwenbescherming”, [1902]. Geniet. 16 p. 1e druk. Plakzegeltje voorop en mooi exlibris voorin. Met planknummers, verder toch een zeer mooi exemplaar.
€ 40
* Belangrijke vroege brochure ter bescherming van ongehuwde moeders en hun kinderen. Met de gedrukte ondertekening van beroemde geëmancipeerde vrouwen als Annette Versluijs-Poelman, Mathilde Cohen Tervaert-Israëls en Estella Hartshalt-Zeehandelaar. Het exlibris is van de Bibliotheek van het Comité voor Inwendige Zending. == Early pamphlet for the protection of unmarried mothers and their children, signed in print by several famous Dutch emancipated women.

367. SASSOON, Siegfried In Sicily. (Ariel Poems No. 27). London, Faber & Faber, [1930]. 19 x 12 cm. Original illustrated wrappers. 8 p. No. 27 of the Ariel Poems. Poor copy: wrappers torn in the middle and with large tear in the right lower corner (see illustration).
€ 25
* Cover illustration and color illustration inside (a large green lemon and flowers) by Simon Tennant, Sassoon’s lover.

368. SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Witsius H. de De verhouding van den staat tot de prostitutie. Groningen, J.B. Wolters, 1881. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Voorblad los en iets vuil.
€ 20
* Pleidooi voor een zakelijke benadering van de prostitutie.

266343Gr369. SAVOYAARD De Savojaard. Een verhaal voor de jeugd. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch [van Heinrich Grünewald]. Met acht fraai gekleurde plaatjes. Dordrecht, J. Zender, (1837). 16 x 11 cm. Contemporain omslag. 130, (2) p. Met handgekleurde litho’s. Niet afgesneden. Omslag te klein voor het boekje. Boekblok niet helemaal gaaf, naaisel iets los, wat roest en inktvlekjes.
€ 50
* Alleraardigst boek voor de jeugd over het leven van een jonge Savoyaard, waarin veel voorvalt, maar aan het eind komt alles goed. Met acht fijne litho’s, subtiel gekleurd (zie afbeelding). Lees over dit type jeugdboek ‘Ver van eigen huis en haard, de kleine Savoyaard’ door Dirk J. Tang in Uitgelezen boeken, jg. 17 nr. 2 (jan. 2015).
Van dit boek bestaat een andere uitgave uit hetzelfde jaar, uitgegeven door Ballot in Deventer, maar dat is van een andere bewerker en iets minder uitvoerig.

370. (SCHAKEN). DIJK, Roel van De dame is de baas. Wetenswaardigheden over het schaakspel in geschakeerde typografie. Leiden, Presse d’Escargot, 1994. Linnen met gouddruk en blindstempel. 64 p. Geïllustreerd. Met de hand gezet uit maar liefst 18 verschillende lettertypen en gedrukt in 128 genummerde exemplaren.
€ 20
* Het zetten van dit leuke schaakboek moet een hels karwei zijn geweest!

371. SCHEERBART, Paul Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman. Leipzig, Verlag Kreisende Ringe (Max Spohr), 1897. Rebound in leather, no original wrappers. 208 p. First edition. Halftitle repaired with a strip of paper.
€ 90
* Rare first edition of this satiric novel of the early surrealist Scheerbart. Publisher’s vignette by Fidus.

265571EGr372. (SCHLESINGER, Stefan) Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto’s, cliché’s, papier en druk imponeert. Amsterdam, G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, [1937?]. 40 x 29 cm. Ingenaaid met sierkoord. 48 p. Foto’s van Nico Zomer. Eenzijdig gedrukt op verschillende soorten glanzend kunstdrukpapier. Deels in kleuren. 1e druk. Wat slijtsporen, kreukjes en vlekjes.
€ 65
* Reclame-uitgave in reusachtig formaat, met de evenwichtige, lichte typografie van Stefan Schlesinger op de voorzijde en de grafisch volmaakte foto’s van Nico Zomer, voor Bührmann’s papier en de Internationale Clichéfabrieken Pax-Holland te Amsterdam. Het omslag bestaat uit een heel vel machinegeschept Saxonet-papier, dubbelgevouwen en met een fors oranje koord genaaid. Van Dam-Van Praag noemen op p. 123 bovenaan een referentie naar deze uitgave, maar hebben hem kennelijk niet gezien. Zeer zeldzaam, door zijn ongewone formaat kwetsbaar.

373. SCHLÖZER, Karl von Das Schuylenburch’sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft. Berlijn, Georg Stilke,1906. Ingenaaid. 60 p. Met illustraties. 1e druk. Omslag met wat slijtplekjes, wat vlekjes aan de binnenkant. Naam vorige eigenaar voorop en ‘Hommages respectueux’ van de auteur?
€ 20
* Met inliggend een getypte brief uit 1968 aan J.W.F. baron van Wassenaer gesigneerd door Mevr.Ir. G.S. van Holthe tot Echten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Brochure over het door Daniel Marot ontworpen Huis Schuylenburg aan de Lange Vijverberg in Den Haag, toen ambassade van Duitsland, nu residentie van de Duitse ambassadeur.

256858375. (SCHUITEMA, Paul) Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries). (Groningen, J.B. Wolters, ca. 1934-1937). Harmonica fold (6 p.), printed in red and black with photomontage on both sides. In fine condition.
€ 20
* Attractive design by Paul Schuitema, who made the photos himself, even including one in which he himself figures as a teacher.

 

377. SHAKESPEARE, William / André GIDE / Sylvain BOUMAL Hamlet Prince de Danemark MDCIV. Acte un traduit par André Gide, présenté par Sylvain Boumal. Brussel, Édition du Décagone (Abdij van Ter Kameren), 1944. 33 x 25 cm. Losse katernen in omslag. Ingenaaid. (44) p. Met de hand gezet door Sylvain Boumal uit verschillende corpsen Garamond en onder zijn leiding gedrukt in 13 verschillende kleuren op de persen van J.-E. Buschmann te Antwerpen in 125 exemplaren in de maand maart 1944. Met prospectus van 10 pagina’s (!) in tweevoud. 1e druk. Omslag helaas flink gevlekt en beschadigd. Een van de prospectussen heeft een bruine vlek, verder zijn er alleen wat kleine ezelsoortjes.
€ 125
* Dit is een van 100 genummerde exemplaren op papier van Steinbach de Malmédy. Zeer opmerkelijke veelkleurige vormgeving van Sylvain Boumal. De prospectus is voorzien van teksten van de drukkers Willy Godenne en J. Buschmann, die niet in het boek zelf zijn opgenomen.

378. SIEMSEN, Hans Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse. München, Kurt Wolff Verlag, 1920. Original illustrated boards. 112 p. First edition. Spine and lower cover a bit stained. Name and year on title.
€ 45
* Short stories with gay undertones. With a very nice cover illustration by Otto Schoff: a refined young man reads a book.

379. SIKELIANOS, Angelos De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1986. Gilt half morocco with morocco side edges (Phoenix Bindery). 48 p. Set by hand and printed in black and two hues of green on tinted handmade paper in 60 numbered copies. Upper cover a bit discolored.
€ 190
* Four poems by Sikelianos (1884-1951) translated into Dutch. One of 30 deluxe copies. De Regulieren 21/1986.

380. (SILHOUETTEN). GAST, Frans ter Geschiedenis welbekend. Op rijm met zwarte prent. Schimmenspel met 21 afbeeldingen. Den Haag, Laurens Jansz. Coster (D.J. Roeters van Lennep), [1934]. Oblong 15 x 23 cm. 1e druk. Scheurtje onderin omslag, verder mooi.
€ 25
* De welbekende geschiedenis van Nederland voor kinderen verklaard in alleraardigste silhouet-tekeningen. Kwetsbaar en schaars boek.

381. SINGER, Kurt, a.o. Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927. Berlin, Arbeiter-Kultur-Kartell, 1926. Original wrappers, stapled. 20 p. Printed on glossy paper. Illustrated. First edition. Very good copy.
€ 30
* “Worker Culture Syndicate Greater Berlin. Winter Programme 1926-1927”. Ambitious play and concert programs for “Worker’s Culture”. Some names: Bruno Schönlank, Igor Strawinsky, Gustav Mahler, Richard Strauss, Arthur Schnabel, Arnold Schönberg, Arthur Honegger. With texts by Kurt Singer and Arthur Horlitz.

382. SITWELL, Edith Popular Song. (Signed by the author). London, Faber & Gwyer Ltd., 1928. Original orange boards. 16 p. Uncut. First edition. Spine ever so sligthly discoloured, otherwise fine.
€ 40
* One of 500 numbered large-paper copies printed on English hand-made paper, SIGNED by the author. Designs by Edward Bawden: title and a full-page illustration printed in green, red and black. Charming typography with flowery borders.

383. SLUYTERS, H. Vergelijkingstafels van verscheidene buitenlandsche maten, gewigten en munten en het Nederlandsche stelsel van maten, gewigten en munten. Dordrecht, Hendrik Lagerweij, 1846. Origineel omslag. 60 p. Tabellen. Omslag los, rugje versleten.
€ 90
* De omslagtitel is geheel anders: ‘Gemakkelijk hand- en hulpboekje voor alle koopmans-kantoren en andere particulieren’. Uiterst zeldzaam en nuttig vergelijkingsboekje. Met wisselkoersen niet alleen per land, maar ook per plaats. Ook Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Pre-napoleontische en metrische gewichten komen hier samen. Terminologie van het Nederlandse metrieke stelsel, waarin een gram nog een ‘wigtje’ heet!

384. SMOLKA, Renate, & Walter HABDANK Der Fuchs. München, Akademie für das graphische Gewerbe, 1956. Oblong 13 x 19 cm. OPappband. 24 S. Illustriert mit schönen zweifärbigen Linolschitten. EA. Ausgezeichneter Zustand.
€ 20

385. (SOUVENIR-ROOS). BAD SODEN (Taunus) Rose von Soden. Hamburg, C. Adler, (rond 1860). Efemeer souvenirdrukwerk. Ca. 22 x 24 cm. In uitstekende staat.
€ 200
* Souvenirkaart die openslaat in de vorm van een roos met 32 gezichten op Bad Soden en omgeving, gedrukt in rood en groen, de gezichten in staalgravure uitgevoerd. Met de originele gedecoreerde envelop, die op de binnenkant bedrukt is met een gezicht op Soden, en aan de voorkant met „Rose von Soden“ in weelderige Victoriaanse stijl. Zeldzaam, vroeg efemeer en ingenieus drukwerk.

387. SPIER, Jo Bij ons……… (Restaurant Schiphol). (Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1936). 18 x 9 cm. Geniet. 20 p. Beetje roest voorop.
€ 25
* Kleurige reclame voor het ‘nieuwe restaurant op Schiphol’ met tekeningen van de mensentypen die daar gezien kunnen worden. Een schaarse Spier!

388. SPIER, Jo Over rooken!!! Zeg me wat ge rookt, en ik zal u zeggen wie ge zijt. Den Haag, A. Batschari Cigarette Factory, ca. 1935. 14 x 10 cm. Zonder omslag, zoals uitgegeven. 16 p.
€ 20
* Mooi reclameboekje voor de sigarettenmerken Eden en Union-Club, met 14 tekeningen in kleur van Jo Spier.

389. (SPOHR, Max). MILLER, Geo. Noyes Die Befreiung aus der Geschlechts-Sklaverei. Eine Erzählung. Autorisierte deutsche Uebersetzung von H.B. Fischer. Leipzig, Verlag von Max Spohr, 1896. Original wrappers. 142 p. 1st edition. Backstrip repaired with a strip of light brown paper. Cover a little worn and soiled.
€ 70
* Nice Spohr edition in its original wrappers. On the lower cover ads for Der Kampf der Geschlechter by Franz von Nemmersdorf and for Das Elend des ärztlichen Berufes by Norbert Grabowsky. Last page with a list of Spohr books.

269752391. STEMBILJETTEN 5 modelbiljetten voor verkiezingen in Nederland. 1. Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1935
2. Model-stembiljet Kiescomité Kring ‘s-Gravenhage Gemeenteraad 1939
3. Model-stembiljet R.K.S.P. Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1939
4. Antwoordstuk ‘s-Gravenhage. Stembiljet met stellingen. Tweede Kamerverkiezingen 1946
5. Model-stembiljet Katholieke Volkspartij, Tweede Kamerverkiezingen 1952
€ 50
* Politieke propaganda in de vorm van stembiljetten. Gebruikssporen.

392. (STOKVIS & ZONEN, R.S.) De Industrieele Gids. Handel en kunst. Rotterdam, R.S. Stokvis & Zonen, 1930. Ingenaaid, opvallende vormgeving met geel en zwart papier en witte en zwarte opdruk. 80 p. Met ingeplakte portretten van de 9 auteurs. Alle pagina’s met versiering in grijs. 1e druk. Naaiwerk iets los Wat kreukjes, naam voorin (‘A. Elzas’).
€ 65
* Opvallend fraai vormgegeven bundeling van artikelen over verschillende kunstvormen en de handel, van J.M. IJssel de Schepper-Becker, P. Verdoes, Frits Hopman, Otto van Tussenbroek, Theo van Reijn, P.J. Blok, C.J. Graadt van Roggen, J.B. van Lochem en Wybo Meijer. Rotterdams tintje: veel van de auteurs hebben banden met Rotterdam.

394. STURGIS, Julian Dick’s Wandering. A Novel. New York, Allison Book Company, (about 1901). Decorated cloth. 398 p. Reprint. Binding a bit stained, gutter opening, paper browned and brittle. Name in pencil on flyleaf: ‘George Gray’.
€ 20
* Proto-gay novel first published in 1882. Allison’s Select Library. This edition not in Worldcat.

269151395. SUCCES Succes. Nederland’s efficiency maandblad. Jaargang 1951 en 1952. Den Haag, N.V. Maandblad Succes, 1951-52. 2 delen. Gedecoreerd linnen. Ca. 1000 pagina’s elk. 1e druk. Onderste deel pagina’s deels wat gebobbeld.
€ 45
* Twee volumineuze, mooie jaargangen met veel informatie over het Succes Instituut. Omslagen (door Charles Burki en Harry Sierman) meegebonden.

396. SWINNERTON, Frank Autograph Note, a Review of his book Summer Storm. Wove paper. 18,6 x 10,0 cm. Written on one side only. 15 lines. Horizontal fold.
€ 35
* A summary of a novel of Swinnerton (1884-1982), Summer Storm (1926), in Swinnerton’s handwriting, possibly a blurb used for a magazine.

397. SWITZERLAND, Homosexuality in Der Kreis/ Le Cercle/ The Circle. Eine Monatsschrift/ Revue mensuelle/ A Monthly. Vol. 18, 1960. Zürich, Der Kreis, 1960. 12 issues with original wrappers. (468) p. Illustrated. First edition. Very good condition.
€ 180
* Each issue has 36 p. with 4 photo pages on art paper, and some other illustrations. And as usual, the Christmas issue is thicker than the other 11 numbers and with more illustrations, but also the nrs. 4 and 9 count 48 p. An excellent set.

267541Gr399. (SWITZERLAND). ANNELER, Hedwig & Karl Lötschen, das ist: Landes- und Volkskunde des Lötschentales. Text von Dr. phil. Hedwig Anneler, Bilder von Kunstmaler Karl Anneler. (1/6 Grand Luxe). Bern, Akademische Buchhandlung von Max Drechsel, 1917. 36 x 26 cm. Full vellum, held in a large blue box. (8), 360 p. Two colour pictures. Many b/w illustrations. Printed on heavy handmade paper. Of the edition of 2050 copies, this is one of 50 numbered deluxe copies. First edition. The sewing of some quires is loosening a bit. Page 339-350 have been bound in a wrong order, but all pages are present.
€ 1250
* This is one of 6 extra luxe copies bound in full vellum, the upper cover painted with a large bouquet of flowers and at the bottom with the coat of arms of the first owner, Ernst Bircher (brother of the inventor of Bircher Muesli). These and the spine decorations have been hand painted (and signed) by Karl Anneler, who also was responsible for the many fine book illustrations. An extraordinary luxuriously produced and very attractive Swiss book!

269665401. (TEIGE, Karel). NEZVAL, Vítezslav Sbohem a šáteček. Básně z cesty. Prague, Fr. Borový, 1946. Original wrappers (photomontage by Karel Teige). 216 p. Uncut. 4th edition. Cover a bit worn, inside excellent.
€ 35
* ‘Goodbye and farewell. Poems from the road’. Cover and typography Karel Teige. This volume of poems inspired by places in France, Monaco and Italy was first published in 1934 with a different cover by Teige.

402. TERNOVA Die zarten Verse. Berlin, Verlag Reuß & Pollack, 1923. 16 x 11 cm. Originalpappband mit Kordelbindung. 36 S. Mit 3 Steindrucken, in dem Stein signiert J.F. Gedruckt in 300 num. Ex. EA. Etwas berieben und gebräunt.
€ 50
* Mit signierter Widmung des Autors in Bleistift an Tilla Stutzer, datiert ‘Berlin, 9/X/37’. Einliegender handgeschriebener Brief von dem Autor mit demselben Datum, 17 Zeilen. In der Unterschreibung enthüllt er sein Pseudonym (der Name ‘Hugues de Ternova’ ist falsch).

403. TETTERODE Grafische mededeelingen. 19 nummers van de eerste drie jaargangen. Amsterdam, N.V. Lettergieterij “Amsterdam” v/h N. Tetterode, 1939-1941. Geniet. 16 p. per nummer. Geïllustreerd. 1e druk. Met alle omslagen. Nietjesroest, sommige nummers hebben een iets vuil omslag.
€ 100
* Mooi en informatief grafisch maandblad. Het eerste nummer is I/1, het laatste III/5. In deze periode verschenen (voorzover ik weet) 29 nummers.

204648405. THAMES TUNNEL Commemorative of the Visit of Her Most Gracious Majesty. (With a Large White Metal Medal of Sir Isambard Brunel, 1843). London, T. Brandon, 1843. Large “porcelain card” (25,5 x 20 cm) dating from 1843, with an engraving printed in copper colour. T. Brandon delineavit – Engraver, Printer, Publisher, 41 Thames Tunnel. London, 1843. With two views: the upper shows the royal barque before the Wapping entrance of the tunnel. The Queen and Prince-Consort are seen stepping onto the gangboard, greeted by other “Illustrious & Distinguished Personages”. On the lower half of the card a schematic section of the tunnel can be seen with guards in stovepipe hats and a group of awed visitors. Small traces of glue on back of card, otherwise in excellent condition.
Added: a large Medal of Sir Isambard Brunel, the Architect of the Thames Tunnel. Medal in white metal, 1843. Designed by J. Taylor, Birmingham. 49 mm, 40 gr. 1843. Obverse: portrait of Brunel to the left. Reverse: entrance of the tunnel. Text: Thames Tunnel 1200 Ft Lng/ 76 Ft Below High Water Mark/ Commenced March 1826/ Opened March 1843/ Cost £ 416.000. Condition: only the slightest wear, many parts still have their original brillance.
€ 125
* “Porcelain cards” were used around the middle of the 19th century, often as business cards. They were predominantly manufactured in Belgium, but also in Britain and Germany. They are printed on one side only on a piece of thick paper with shining coating, produced with white-lead. Because of the dangers of its production (lead poisoning) the technique was abandoned in the second half of the 19th century. (The modern ‘porcelain card’ is something else.)
A nice ensemble, commemorating one of the great achievements of its era, the first tunnel under the river Thames in London.

268790407. THEATER Convoluut van twee toneelstukken in druk, en twee korte bijspelen in handschrift, in één band. Boekband van rood halfleer met gemarmerde platten, 5 vergulde vignetjes op de rug, 2e helft 18e eeuw. 17 x 12 cm.
1. Aanspraak gedaan voor Demophontes. (4) p. handschrift.
2. Metastasio: Demophontes, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1761. (6), 80 p. Met titelgravure.
3. Musicale Pantomime De bedrogen Spanjard. (16) p. handschrift.
4. [Simon Stijl], Krispyn Filozoof. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1754. (6), 62 p. Met titelgravure door Nicolaas van Frankendaal.
5. Danksegging. (2) p. handschrift.
Bandje wat versleten. Goed papier, niet afgesneden.
€ 250
* Interessante combinatie van een gedrukte tragedie en een komedie, met een voor-, een tussen- en een naspel in nethandschrift. Wellicht de volledige tekst van een schouwburgvoorstelling uit de jaren 60 van de 18e eeuw, waarin gewoonlijk een tragedie werd gevolgd door een komedie, en deze voorafgegaan en afgesloten werden door een monoloog, die met een tussenspel aan elkaar werden gevoegd. Vergelijk ook met de aanplakbiljetten van Izaak Duim, die bewaard zijn gebleven in de KB en de UvA, waarop beide toneelstukken figureren (maar niet samen in één voorstelling; in 1767 ging Demophontes wel samen met De schipbreuk of Lykstaetsie van Krispyn).

408. (TIELKEMEIJER, G.W.) Geene rozen zonder doornen. Een zestal verhalen uit het dagelijksche leven. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, [1849]. 20 x 16 cm. Origineel linnen. 112 p. Met 6 handgekleurde litho’s. 2e druk. Linnen wat gebobbeld, klein scheurtje. Eerste binnenkneep ligt open, tweede kneep zwak. Kinderlijk geschreven naam voorin: ‘J.A.J. van Heemstra’.
€ 45
* Kennelijk uit het Frans vertaalde realistische verhalen voor kinderen, maar niet zonder spanning en gevaarlijke avonturen. Eén verhaal speelt tijdens de slavenopstand bij Santo Domingo anno 1803. Mooie roodlinnen uitgeversband, typisch voor de tijd van verschijning. Bekoorlijke litho’s.

409. TOLLER, Ernst Der Tag des Proletariats. Requiem den gemordeten Brüdern. Zwei Chorwerke. Berlin, Verlagsgenossenschaft “Freiheit”, [1922]. OBr. 16 S. Zweite Auflage. Umschlag tlw. gebräunt.
€ 28
* Frühe Publikation die die Ermördung Karl Liebknechts und Gustav Landauers gedenkt.

410. TONEEL Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933. Delft, G. Niessen, 1934. 27 x 21 cm. Wit linnen met goudopdrukt. 376 p. Op kunstdrukpapier. Geïllustreerd. 1e druk. Deukjes in de bandrand (van bindtouw), verder mooi.
€ 25
* Met bijdragen van en over o.a. Bilderdijk, Esther de Boer-van Rijk, Bernard Canter, F. van Eeden, Multatuli, Max Tak, Dirk Verèl, Hendrik de Vries, Maurits Wagenvoort en Henri van Wermeskerken. Schaars, mooi boek.

411. TUSSENBROEK, Otto van Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis. Moderne schoonheid. Amsterdam, Kosmos, 1933. 24 x 19 cm. Original stiff wrappers with dust jacket. 100 p. Richly illustrated. With an illustration section containing 62 full page photos with captions in a decorative yellow frame. Printed in yellow and black. Fine typography by Anton Kurvers (an interior decorator, 1889-1940). 1st edition. A bit browned, one corner bumped.
€ 25
* “Practical and decorative objects in the interior. Modern beauty.” Very attractive and elegant book showing modern (and very delectable) objects.

258212412. (TYPE SPECIMEN) Établissements PLANTIN Nos types Cheltenham. Spécimen et applications. Brussels, Établissements ‘Plantin’, 1912. Large poster of yellow paper folded in eight. 48 x 51 cm. Printed on both sides in red and black. Outside slightly dusty.
€ 40
* Établissements Plantin was a subsidiary of Lettergieterij Amsterdam, founded in 1911 (still existing!). A beautiful type specimen of the Cheltenham.

414. TYSON, Ian Hybrid Shoji. London, Tetrad Press, [1984]. 15 x 10 cm. Originial wrappers with three-dimensional lattice. 6 double leaves of Japanese paper with 4 artworks (lattices). Printed in 50 numbered copies, all signed by the artist. Fine copy.
€ 175
* ‘A device trick rule or art’. Shoji is the traditional room divider in Japanese architecture, made of a framework with translucent rice paper. Fascinating and rare artist’s book.

415. TYTLER, Ann Fraser Lucie in Engeland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen. Rotterdam, P.M. Bazendijk, [1853]. Original gilt cloth. 252 p. With 5 hand-colored lithographs and a lithographed title page. First edition. Backstrip a bit discolored and slanted. Very good copy.
€ 45
* ‘Lucie in England. An amusing story for children’. Translation into Dutch of ‘Leila in England’, one of a series of three children’s books.

269064418. VALLA, Lorenzo Laurentii Vallae de linguae latinae elegantia libri sex, iam novissime de integro bona fide emaculati. Eiusdem de reciprocatione Sui & Suus libellus: et in errores Antonii Raudensis adnotationes. Cologne, Gymnich, about 1545. 16 x 10 cm. Leather-backed boards (20th cent.). 736, (44) p. With some nice woodcut initials. Reprint. Title page damaged, last leaf of index missing. Some browning and dampstains. A few early modern inscriptions. Used copy.
€ 125
* The lower half of the title page has been torn off, containing the name of the publisher (either Johann Gymnich I or his sons Martin or Johann II) and the date, that lies between 1543 and 1577. In one of the introductions, the name Gymnich and the year 1543 are mentioned. This copy belonged to Ger Kleis, who is one of the foremost Dutch private printers. Kleis studied philology in the 1960s under Wytze Gs Hellinga. The students of this formidable Amsterdam professor used indifferent 16th century books as study material. Inserted is a card in Kleis’ hand with a few notes about the book.

 

263112422. VEERKAMP, Joost (as: Oubaas J. Veerkamp) Het verkennen van jongens. Behelp je met een welpje. Geheel herziene versie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Scouting Nederland door Lord Robert Baden Powell of Wilwell. Met illustraties van de schrijver. Amsterdam, Gerard Timmer Prods, 1988. Oblong. 20,5 x 30 cm. Original wrappers. 56 p. Reprint of the deluxe bibliophile edition. Excellent copy.
€ 65
* Joyful, brilliant parody in Dutch on ‘Scouting for Boys’ full of jokes on boy scouts (military drill, handicraft, badges, sex, frustration) by brilliant draughtsman Joost Veerkamp. Some Dutch knowledge in your knapsack is advisable, but not necessary, because the book is fully illustrated. Translation of the title: “Scouting of Boys. Make Do with a Cub. Totally Revised Edition for the 75th Anniversary of Dutch Scouting by Lord Robert Baden Powell of Wantsit.” Several elaborate deluxe editions were published in 1985, but this is the only affordable reprint.

423. (VELDEKE, Hendrik van). MIERLO jun., J. van Heynrijck van Veldeke. Brussel/ Amsterdam, N.V. Standaard-Boekhandel/ P.N. van Kampen & Zoon, [1929]. Deel 8 in de reeks ‘Eigen Schoon’. 28,5 x 23 cm. Karton. 132 p. Gedrukt in 325 genummerde exemplaren bij Buschmann in Antwerpen, waarvan 1-25 op simili-Japansch en 26-325 op Engelsch Featherweight. Geïllustreerd. 1e druk. Rug beschadigd, witte band licht gevlekt. Naam uit de titelpagina geknipt (zonder tekstverlies).
€ 28
* Dit is nummer 26, dus het eerste exemplaar op Featherweight! Fraai uitgegeven boek in groot formaat.

424. [VENETTE, Nicolas] Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor. Amsterdam, Abraham Cornelis, 1771. Eenvoudig bandje met mooie gemarmerde platten. (24), 481, (19) p. Niet afgesneden. Gegraveerde titel vertoont een ziekenhuis. 10e druk. Eerste pagina’s met fikse bruine vlek. Naam vorige eigenaar op binnenzijde band (‘J. van den Hoeven M.D. 1914’) en diens exlibris.
€ 450
* Vertaling van het 17e-eeuwse Tableau de l’amour consideré dans l’estat de mariage, in de 18e eeuw een populair boek in zijn Nederlandse vertaling. Deze tiende druk niet in de KB, alleen in de UvA.

427. VERVE 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956. Den Haag, eigen beheer, 1956. 23,5 x 18 cm. Ingenaaid. (40) p. Geïllustreerd. 1e druk. Als nieuw.
€ 15
* Mooi overzicht van deze belangrijke kunstenaarsgroep, waarvan elk lid inventief getoond wordt met een portretfoto en een atelierfoto, gemaakt door Marianne Dommisse. Typografie Co Westerik, introductie Louis Wijsenbeek (in 1956 directeur van het Haags Gemeentemuseum).

428. VIDAL, Gore Original press photo. Taken in 1977. 21,5 x 12,8 cm. Photo by Francesco Scavullo, with recto some text at the foot, two newspaper cuttings and stamps in black and red on verso. Some red has come off on the edge of the picture side. Small tear and crease on the right edge, but no damage to the picture.
€ 20
* Promotion photo for Vidal’s book Matters of Fact and of Fiction: Essays 1973-1976. The author (1925-2012) looks studiously into the camera.

429. VIGNONS, Max des Fredi à l’école. Le roman d’un inverti. Paris, Librairie Artistique et Édition Parisienne Réunies, 1929. Original illustrated wrappers. 216 p. Unopened. Illustrated. First edition. Cover a bit rubbed and foxed. Price stamp on backstrip, original price rubbed away. Unread copy.
€ 95
* With a ‘homophile’ illustration on the cover by G. Smit. Fine copy, unopened. According to the cover, this book should be adorned by ‘eaux fortes et de gravures’. There are however only some line illustrations included. Occasionally loose etchings can be found in the Fredi series, poorly produced, but not in this copy.

430. VIGNONS, Max des Fredi en ménage. Paris, Librairie Artistique, 1930. Original illustrated wrappers. 208 p. Uncut. With drawings. First edition. A bit soiled.
€ 95
* ‘Fredi’s married life’. Rare illustrated gay erotic novel in French – in fact a very attractive clandestine publication of its time. As usual without the etchings promised on the upper cover, only with the line illustrations. About the life of two feminine gay men, who end up just like a married couple.

431. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes. Amsterdam, G. van der Linden, (ca. 1830). 16 x 10 cm. Ingenaaid. 114 p. Met houtgravures. Zonder omslag, buitenste bladen verfomfaaid, ezelsoren en plakbandsporen. Wat kleine scheurtjes en vlekjes.
€ 75
* Typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op groter formaat, van uitgever Erve H. Rynders. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

432. VOLKSBOEK Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes. Amsterdam, Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat, (ca. 1840). 19 x 17 cm. Ingenaaid. 56 p. Met houtgravures. Simpel bruin omslag, aan de binnenkant verstevigd met een 18e-eeuwse prent (gescheurd). Voorin de vroeg-19e-eeuwse handtekening van ene Peter van Kouwenhoven. Verfomfaaid, ezelsoortjes. Enkele sommetjes in de marge.
€ 75
* Een typisch volksboek, beduimeld, maar compleet. Met aandoenlijke kleine houtgravures. We hebben ook een Genoveva op kleiner formaat, van uitgever G. van der Linden. De tekst en de plaatjes daarin verschillen aanzienlijk.

433. VOLTAIRE, M. de Poëmes, épitres et autres poésies. Genève, éditeur non spécifié, 1777 (= env. 1780). In-16. 11,5 x 7,0 cm. Reliure de plein maroquin rouge, dos richement doré avec étiquette noire. Tranches dorées. (8), 200 p. Avec frontispice, le portrait finement détaillée après Marillier de N. Delaunay, daté 1779. Un peu usé, mors inférieur et coins émoussés.
€ 75
* Petite édition de poche attractive et populaire.

265520434. VOSKUIL, Menno Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. Verguld halfperkament met platten van decoratief papier in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 96, (2), 62 p. Rijk geïllustreerd. Vormgeving Piet Gerards Ontwerpers. 1e druk.
€ 195
* Eén van de 15 luxe-exemplaren, zeer fraai gebonden door Philipp Janssen van Binderij Phoenix, genummerd en gesigeerd door Menno Voskuil en voorzien van vier snippers uit het rijke archief van Kees Lekkerkerker (waaronder een brief aan Lekkerkerker en een door hem geschreven ‘dinerbriefje’ uit zijn jaren in zorgcentrum Flesseman).
In december 2014 bracht ons antiquariaat de door Menno Voskuil geschreven biografie Lagere aap. Het leven van van Kees Lekkerkerker uit. Tegelijkertijd verscheen catalogus 67, geheel gewijd aan J. Slauerhoff. Beide titels zijn nu samengebracht in één band: wat ons betreft weer een zeer geslaagde luxe-uitgave!

435. VOSKUIL, Menno Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff. Den Haag, antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. Gilt vellum-backed boards of decorative paper in a paper slipcase (Phoenix Bindery). 96, (2), 62 p. Richly illustrated. Typography Piet Gerards Designers. 1st edition.
€ 195
* One of the 15 deluxe copies, beautifully bound by Philipp Janssen (Phoenix Bindery), numbered and signed by Menno Voskuil. As a special feature, four scraps from the rich archive of Kees Lekkerkerker (1910-2006) have been added, including a letter to Lekkerkerker and a ‘dinner note’ from his last years in the Flesseman nursing home.
In December 2014 our antiquarian bookshop published the biography Lagere aap. Het leven van van Kees Lekkerkerker. At the same instant, our catalog 67 was published, devoted entirely to J. Slauerhoff. Both titles are here brought together in one splendid volume: in our opinion (again)a very successful deluxe edition!

436. VOSS, Jan Türme. 41 Graphiken. Berlin, Rainer Verlag, 1976. 15 x 10 cm. Original wrappers. (96) p. Stiff paper with reproductions of Voss’s works. Printed in 500 copies, all numbered and signed. First edition. Spine a bit paled.
€ 20

265153437. WAGNER, Dieter 1984. Diese Scheiße kommt auf uns zu. Berlin, Dieter Wagner, 1983. Thick artist’s book in many colors on pitch black paper. Various texts in several languages (a.o. Dutch), counting until January, 1984. Printed in 50 copies (must have been a hell of a job!). Bound as a Chinese block book. A little wear at the foot.
€ 180
* Written and printed by artist-printer Dieter Wagner (1941-2004), a voluminous artist’s book inspired by Orwell’s ‘1984’.

438. WENDINGEN Houtsnedennummer. Volume II No. 7/8. Amsterdam, De Hooge Brug, [november] 1919. Dedicated to woodcuts 34 x 33 cm. Original covers (design R. N. Roland Holst, printed in green, purple and gold), stitched with raffia. 60 p. 1st edition. Overlapping cover damaged at the edges, but the inside and all the woodcuts are in excellent condition.
€ 490
* Includes the large folded woodcut by Lion Cachet, that is usually missing because of its size. The 6 pages of decorative ads are also present. Introduction by R. N. Roland Holst. Typography H. Wijdeveld. This highly important magazine contains 59 woodcuts, of which 40 were made specifically for this issue. Some artists: K.P.C. de Bazel, Jozef Cantré, Nico Eekman, A.H.W. Filarski, S. Jessurun de Mesquita, Jac. Jongert, C.A. Lion Cachet, Huib Luns, Jan Mankes, Dirk Nijland, L.O. Wenckebach and Erich Wichman.

439. WERKLOOSHEID Arbeidskans in arbeidsnood. Bestrijding van de moreele gevaren der werkloosheid. Utrecht, Centrale voor Werkloozenzorg, (1935?). Ingenaaid. 82 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rugje beschadigd, enkele ezelsoortjes, notitie in de marge van het omslag.
€ 25
* Expressief omslag in rood en zwart. Over opbouwende projecten voor werklozen (zoals de Ernst Sillem Hoeve). Met gedetailleerde bijlagen. Enkele namen van initiatiefnemers en auteurs van stukken in dit boek: W.J. Hemmes, C. Smeenk, H. Gordeau en H.C. Rutgers.

440. WERKMAN, Fie Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs. Amsterdam, Nora de Gorter, 2002. 13 x 9 cm. Leporello. Omslag met flappen. 22 eenzijdig bedrukte pagina’s. Vervaardigd in 25 genummerde exemplaren. 1e druk. In perfecte staat.
€ 25
* Bevat 19 prachtige schetsjes van bezige kinderen en een met kindertekeningen geïllustreerd artikel van Fie Werkman (1915-2002) uit het tijdschrift Opvoeding (redactie: N. Snijders-Oomen).

441. (WERKMAN, H.N.). STRATEN, Hans van Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs. (1e druk met stofomslag). Amsterdam, Meulenhoff, 1963. Linnen met stofomslag. X, 286 p. Rijk geïllustreerd. Typografische vormgeving Jan Vermeulen. 1e druk. Stofomslag heeft aan de bovenzijde een paar kleine kreukjes, maar een opvallend fris en net exemplaar.
€ 25
* Standaardwerk, plezierig geïllustreerd en toegankelijk geschreven.

442. WHITEING, Richard Original Photo Inscribed. London, Maull & Fox, about 1905. 16,5 x 10,5 cm. An elderly Whiteing leaning with his elbow on a book-strewn carved desk, looking into the camera. Number written on text side, otherwise fine.
€ 35
* From the journalist and author (1840-1928) of ‘The Island’ (1888) about living in utopian conditions on Pitcairn Island. With autograph inscription on the lower edge: ‘From Comrade to Comrade/ Richard Whiteing’. Maull’s address is given as ‘187a Piccadilly ‘. An attractive inscribed writer’s picture.

269373443. (WHITTINGTON PRESS). CAVE, Roderick Chinese Ceremonial Papers. An Illustrated Bibliography. Risbury (Herefordshire), The Whittington Press, 2002. Large folio (40 x 26 cm). Cloth-lined boards with a piece of decorative paper, at the end an envelope containing a large printed sheet. With a stiff paper portfolio in a cloth-line slipcase. (8), 8, (68) p. Printed on three different types of Bugra Bütten in 200 numbered copies. First edition. Fine condition.
€ 180
* Elaborate book production full of amazing examples of Chinese paper printed for using at ceremonies. With extensive bibliography.

444. (WHITTINGTON PRESS). SCOTT, Paul After the Funeral. With a Preface by Roland Gant & with Illustrations by Sally Scott. Andoversford, Gloucestershire/ London, The Whittington Press/ William Heinemann, 1979. 32 x 24 cm. Cloth-backed boards in a slipcase. (8), 86 p. With original wood-engravings and other illustrations. Hand-set in Caslon and printed in 200 numbered copies on Zerkall mould-made paper (Nr. 8/175). Signed by Sally Scott and Richard Gant. Fine condition.
€ 85
* Story by novelist Paul Scott (1920-1978) with elegant illustrations by the author’s daughter.

268275445. (WHITTINGTON PRESS). SMITH, Edwin A View of the Cotswolds. Photographs by Edwin Smith. With essays, commentaries, & a checklist by Shawn Kholucy, Ian Mackenzie-Kerr, Alan Powers, George Ramsden, Edwin Smith, Veronica Watts and Rory Young. Risbury (Herefordshire), The Whittington Press, 1998. Large folio slipcase (36 x 26 cm). Cloth-lined boards with decorative paper. (8), 56 p. With 32 p. of tritone-printed photographs. Text set in Poliphilus & Fry’s Baskerville and printed on beige (or more precise, Tuscan red) Bugra-Bütten mouldmade paper in 350 numbered copies. 1st edition. Fine condition.
€ 100
* Very attractive photos by Edwin Smith (1912-1971) reproduced in the best possible way and with extensive elucidations. This is one of the ordinary edition of 280 numbered copies.

446. WILDE, Oscar The Happy Prince and Other Tales. Wood engravings by Rudolph Ruzicka. Stamford, Connecticut, The Overbrook Press, 1936. 20 x 14 cm. Cloth-backed decorated boards with vellum corners. 88 p. Wood engravings each printed in two colors from the original blocks. Printed on wove paper JFK “Les Bibliophiles” in 250 copies. Fine condition, but without slipcase.
€ 120
* A very handsome Wilde edition with elegant illustrations, set in Van Krimpen’s Lutetia.

447. WILDE, Oscar Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde. London/ New York, John Lane, 1906. 16,5 x 13 cm. Original cream boards illustrated in green (Aubrey Beardsley). (8), 66, (2) p. Not illustrated. Uncut. Two pages of publisher’s ads in the back. Backstrip worn and starting to split. A bit soiled. Inside some foxing at the beginning and end.
€ 35
* Nice early Wilde book in used condition. Mason 352.

448. WILLEBEEK LE MAIR, Henriëtte Eerste levensjaren. Met teekeningen van Henriëtte Willebeek le Mair. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (ca. 1920). 30 x 23 cm. Omslag van stevig papier. Genaaid met lint. 40 bladen geschept papier van Van Gelder. Eenzijdig bedrukte bladzijden met sierranden van bloemen en linten, gedrukt in pastelkleuren. Met fraaie illustraties. Eén uitklappagina met grote grafiek om de gewichtslijn op te noteren. Omslag wat verbruind en met wat vlekjes, hoekjes iets gebutst. Boekhandelsmerkje van Varekamp in Medan (Deli).
€ 30
* Zeer fraai, invulbabyboek met subtiele, lieflijke illustraties van Willebeek le Mair. Ongebruikt! Boekhandel Varekamp bood dit boek aan tussen ca. 1917 en 1935.

449. WILLIAMSON, C.N. & A.M. Jim Beckett’s verloofde. Uit het Engelsch. Utrecht, Bruna, [1920]. Karton met stofomslag. 320 p. 1e druk. Omslag aan de randen wat beschadigd.
€ 35
* Luchtige roman over de Eerste Wereldoorlog. Zeer schaars met het stofomslag (achterop reclame voor schoenzolen!).

268783451. WITTEVEEN, Arthur Th. De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie. Den Haag, Nederlandse Vereniging voor Druk- en Boekkunst, 2004. 30 x 23 cm. Als Chinees blokboek gebonden met breed lint en donkerbruin Japans papier. 20 bladen. Met een originele kalligrafie als frontispice en 7 kalligrafische afbeeldingen, de meeste van de hand van de auteur. Gezet uit de Lutetia en gedrukt in 190 exemplaren op getint Japans Kozo-papier. 1e druk. Papier van het frontispice onvermijdelijk (vanwege de waterinkt) iets gegolfd.
€ 45
* Mooi vormgegeven en sereen geïllustreerde inleiding voor het Chinees penseelschilderen, met een originele penseeltekening, waaronder het naamstempel van de kunstenaar in rood. Bovendien met onder het colofon in potlood een opdracht van de schrijfkunstenaar aan een van de uitgevers, voorzien van drie Chinese karakters.

263767452. WOODBURYTYPE (Photoglyptie). NADAR, GOUPIL, and others Gustave DROZ, Edmond MORIN, Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON & Charles SÉCHAN, Six photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises (1887). Paris, Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises, about 1880. Plates measuring ca. 23 x 18 cm, pasted on cardboard and matted, passepartouts ca. 45 x 35 cm. Woodburytypes with a loose biography on text paper. The biography of Gustave Droz is missing.
€ 275
* Woodburytype (known as Photoglyptie in France) was a rare method of reprinting photographs with all subtle middle-tones. Also, unlike photography, the picture doesn’t age. A woodburytype looks like it did in the 19th century, there’s no discoloring. It was used between 1864 until about 1900, when cheaper (but not better) ways of photo were more readily available. These six portraits of famous Frenchmen are in excellent condition. Droz was photographed by Nadar, Nélaton by Pierre Petit, Ranchon and Vierge by Ferdinand Mulnier, Séchan by Goupil & Cie.

453. WOUTERS, D. Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar). Zonder plaats, eigen beheer, 1931. 26 x 20 cm. Ingenaaid. XII, 192 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 125 gesigneerde en genummerde exemplaren. 1e druk. Boekblok los van de rug. Met enkele inliggende bijvoegsels.
€ 25
* Dit is nr. 1 van de 25 exemplaren op Hollands papier. Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan een familielid, mevr. Wouters-Kok. Onderwijskundige opstellen.

455. WYNEKEN, Gustav Jugend! Philister über dir! Frankfurt am Main, dipa-verlag, 1965. 22 x 12 cm. Original stiff wrappers. 76 p. Second edition. Fine copy. / Added: Erich EBERMAYER, Nacht in Warschau (1929, 2nd ed.). Gilt cloth. Old owner’s inscriptions.
€ 30
* The last book written by the philosopher and pedagogue Gustav Wyneken (1875-1964), contentious because of his erotic stand in the youth movement of the early 20th century. This second edition was published shortly after his death and contains a memorial epilogue and a photo of his death mask. / The attractive little dramatic novel by Ebermayer paints a portrait of Wyneken as a schoolmaster, under the name of ‘Dr. Mahr’.

456. ZUITHOFF, Ate Kampkweel. (Met lino’s van Dirk Verèl en Ate Zuithoff). (Groningen), Christelijke Jeugd Organisatie, 1934. Ingenaaid. 80 p. Gedrukt op de persen van Climax te Haren in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Gebruikt exemplaar met inscriptie in potlood (‘M. Spieker C.J.O.-kamp’ en een opsomming van populaire liedjes) op de binnenzijde van het omslag, rug sleets en met vlekken en andere sporen van kampgebruik.
€ 85
* Vrolijke uitgave van het jonge Groningse drietal F.R.A. (August) Henkels, Dirk Verèl en Ate Zuithoff. Niet alleen boordevol bekende kampliederen, maar ook met (somwijlen melige) limericks, nonsensrijmpjes en Groningse volksliederen (‘Knoalster Lorelei’), alles artistiek vormgegeven en rijkelijk verlucht met speelse lino’s door Verèl en Zuithoff. Een uitgave met bibliofiele pretenties, maar dit exemplaar is ongetwijfeld veelvuldig in een rugzak meegenomen naar jeugdkampen en gehanteerd om het aardappels schillen op te vrolijken.

457. (ZUKOR, Adolph). IRWIN, Will The House that Shadows Built. The Story of Adolph Zukor and His Circle. (Inscribed by Zukor). New York, Doubleday, Doran & Company, 1928. Original leather-backed boards with corners and decorated paper. (8), 296 p. Illustrated. First edition. Worn at the outside, a bit soiled and browned inside.
€ 30
* Inscribed by famous film tycoon Adolph Zukor (1876-1979) to Mrs. Jules Mastbaum, the widow of the donator of the Rodin Museum in Philadelphia.

 

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Postbus 18604
2502 EP Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

Statistieken

  • 193,164 bezoeken
Copyright © 2007-2017 antiquariaat Fokas Holthuis
%d bloggers liken dit: