antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 59: Prisma van de twintigste eeuw – D.A.M. Binnendijk

Binnendijk voor zijn boekenkastDirk Adrianus Michel Binnendijk (Leiden, 12 oktober 1902-Amsterdam, 1 juni 1984) was voor vrienden kortweg ‘Dick’. Toen hij zich, na een jeugd in Zutphen, in 1921 als student in Amsterdam vestigde, vond hij zijn eigenlijke voornaam te boers klinken. Alleen zijn hartsvriend en jaargenoot Menno ter Braak bleef hem vaak ‘Dirk’ noemen – maar die kwam ook uit het oosten des lands.

261027Met o.a. Ter Braak (zie nummers 62-66), Campert (73-74) en Marsman (119-121) vormde Binnendijk van 1924 tot 1926 De Distelvinck, ter ondersteuning van De Vrije Bladen. Dat De Distelvinck meer was dan een literaire vriendenclub, bleek ook uit het officiële briefpapier, waarvoor de illustrator Wybo Meijer (208-212) een vignet tekende. Het portret hiernaast illustreert de vriendschap tussen Binnendijk en Meijer.

Na zijn studies geschiedenis en Nederlands ging Binnendijk werken als poëzierecensent voor De Groene en NRC en tegelijk als leraar in Baarn en Amsterdam. Onder zijn leerlingen op het Vossius waren Sem Dresden, Hans Gomperts, Lou de Jong, Hanny Michaelis en de gebroeders Van het Reve (46). Ondanks hardnekkige amoureuze perikelen met Emmy van Lokhorst (110-116) trouwde Binnendijk in 1929 met Enny Paauw (48). En hij ging zelf gedichten publiceren. Van zijn debuut Het andere land zijn drie bijzondere exemplaren overgeleverd (9-11).

Binnendijk was een spin in het interbellaire web: hij onderhield contacten met Arthur Lehning (105-107), Martinus Nijhoff (127-129), A. Roland Holst (156-160) en Erich Wichman (202-203, 215), maar ook met Vlamingen als Gilliams (88-91) en Roelants (149-155). In de literatuurgeschiedenis geldt Binnendijk nog als hoofdrolspeler in het ‘vorm of vent’-drama. In 1931 verscheen zijn poëziebloemlezing Prisma, een reactie op Dirk Costers Nieuwe geluiden, met een stellige inleiding waarop Ter Braak veel kritiek had (43-45). Bloem (51-55), Marsman en Du Perron (132-133) mengden zich in het debat, waardoor ze moesten laveren tussen vriendschap en poëtica, gevoelens en principes.

257590Na de oorlog verliet Binnendijk het onderwijs voor een post op het Amsterdamse stadhuis, waar hij Hoofd Kunstzaken werd, een artistieke ambtenaar. Hier kreeg hij te maken met de muurschildering van Karel Appel (12), de ongepubliceerde gedichten van Jan Hanlo (92), de woningnood van Bert Schierbeek (172) en van Simon Vinkenoog (198). W.F. Hermans nam Binnendijk in 1952 in vertrouwen in zijn hoogoplopende ruzie met de Vereniging van Letterkundigen (93). Ditzelfde jaar trad Binnendijk als deskundige op in de rechtzaak tegen Hermans vanwege de ‘antikatholieke passages’ in Ik heb altijd gelijk. Later maakte Hermans van Binnendijk een mandarijn met ‘Dun Buitenmuur’.

Sommigen zagen in hem een vertegenwoordiger van een voorbije schrijversgeneratie. Twee van zijn beste vrienden waren in 1940 al – plotseling – overleden. Met enkelen, zoals Han G. Hoekstra (94, 101) en Ed. Hoornik (96-100), bleef hij bevriend. Aan de vriendschap met Alfred Kossmann kwam in 1973 een ruw eind (103).

dbDeze catalogus bevat slechts een deel van de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk. Na zijn dood verkochten de erven een groot aantal boeken aan Antiquariaat Schuhmacher. De hiernavolgende boeken stonden sindsdien op een studeerkamer in Nijmegen. Ze zijn beschreven zoals ze tot ons kwamen: de schrijversbrieven hebben we in de boeken laten zitten, evenals de dichtbeschreven vellen van Binnendijk, gemaakt tijdens het lezen ten behoeve van een lezing of een recensie. Het betreft dan ook vaak ingenaaide (recensie-) exemplaren. Binnendijk plakte er trouw zijn door Helmut Salden ontworpen ex libris in.

De honderden originele zwart-witfoto’s uit het bezit van Binnendijk (Ter Braak met zijn poes, Greshoff in zijn zwembroek, Marsman aan de schrijftafel, Van Schendel op het strand), deels in mooie familiealbums geplakt, zijn niet in deze catalogus opgenomen. Ze wachten nog op een mooie beschrijving – en op een goede bestemming: meldt u zich gerust.

  • 1-205 Ex libris D.A.M. Binnendijk: Nederlandse literatuur in eerste drukken, handschriften, opdrachtexemplaren, bibliofiele en clandestiene uitgaven
  • 206-216 Acht tekeningen, twee aquarellen en een ets

1 ACHTERBERG, Gerrit Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink). Bussum, Van Dishoeck, 1931. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Schutbladen aan omslag geplakt, waardoor het schutblad deels ingescheurd is. Ex libris op p. (2). Potloodstreep in inhoudsopgave.

€ 40

2 ACHTERBERG, Gerrit Dead end. Rijswijk, Stols, 1940. Karton. Onafgesneden. 48 p. Oplage 300 exemplaren. 1e druk. Ex libris. Keurig exemplaar.

€ 25

* Helikon jrg. 10, afl. 4 (april 1940). Van Dijk 473.

3 ACHTERBERG, Gerrit Eiland der ziel. (Met een inleiding door Ed. Hoornik). Maastricht, Stols, [1939]. Ingenaaid met flappen. (2), 86 p. 1e druk. Ex libris. Keurig exemplaar.

€ 25

* Van Dijk 447.

4 ACHTERBERG, Gerrit Radar. Gedichten. Amsterdam, (Balkema), 1946. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Naam op verso titelpagina, maar mooi exemplaar.

€ 200

* Gesigneerd door de auteur onder het colofon. De presentatie van deze bundel in het Huis op de Drie Grachten, waar ook Binnendijk bij aanwezig was, viel samen met de uitreiking van de eenmalige Pinksterprijs aan Achterberg.

Inliggend: ‘Ontelbaar in Ontelbaarheid’. Origineel handschrift. 32,2 x 21,0 cm. Twee bladen. Alleen recto. Met een twintigtal correcties. Binnendijks positieve bespreking van Radar: ‘Achterberg is de meester der tovertaalformules’.

5 ANSTADT, Sera Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen. Den Haag, BZZTôH, 1983. Garenloos. 152 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor de Binnendijken/ Mijn oudste/ vrienden/ van Sera Anstadt/ Amsterdam/ 17.11.83’.

6 APPEL, Lea De trooster en de witte bloem. Amstelveen, Amphora Books, 1980. Garenloos (omslagontwerp Mosjé Moskovits). 112 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dick en Enny/ met veel liefs/ van/ Lea’.

7 BERGH, Herman van den De boog. Zeist, Ploegsma, 1917. Ingenaaid. Onafgesneden. 56 p. 1e druk. Debuut. Naam op verso Franse titel.

€ 15

8 BINNENDIJK, D.A.M. ‘Aan Annie Paap’. P. 207 in: ?. Garenloos. (2) p.

€ 15

* Overdruk (uit een ons onbekend tijdschrift of jaarboek) van dit gedicht ter nagedachtenis aan H. Marsman.

9 BINNENDIJK, D.A.M. Het andere land. Arnhem, Hijman, Stenfert, Kroese & Van der Zande, 1930. Linnen (privéband). Onafgesneden. (4), 20 p. Gedrukt in een oplage 200 exemplaren. 1e druk. Naam op pagina (1).

€ 40

* Auteursexemplaar, gebonden in opdracht van Binnendijk, met enkele correcties in inkt en een nummering bij de gedichten in potlood.

10 BINNENDIJK, D.A.M. Het andere land. Arnhem, Hijman, Stenfert, Kroese & Van der Zande, 1930. Ingenaaid. Onafgesneden. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Omslag verbruind.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn echtgenote op het schutblad: ‘voor Enny. – / 8 Maart 1930./ Dick’.

11 BINNENDIJK, D.A.M. Het andere land. Arnhem, Hijman, Stenfert, Kroese & Van der Zande, 1930. Ingenaaid. Onafgesneden. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Omslag verbruind.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor mijn Ouders./ Dick/ 8-III-’30’.

12 BINNENDIJK, D.A.M. ‘Appel in de pers’. Doorslag van typoscript. 27,4 x 21,4 cm. Twee bladen. Geniet. Alleen recto. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [= 1950]. Met een tiental handgeschreven correcties en toevoegingen.

€ 75

* Bespiegeling van de redactie van Kroniek voor Kunst en Kultuur over de omstreden wandschildering ‘Vragende kinderen’ van Karel Appel in de koffiekamer van het Amsterdamse Stadhuis. ‘Sommige persorganen te Amsterdam hebben het intussen oirbaar en verantwoord geacht, hangende deze procedure en vooruitlopend op later te publiceren critische besprekingen van de hand van hun redacteuren voor beeldende kunst, hun gesalarieerde grapjassen op de muurschildering in de Raadhuiscantine en meer nog op de persoon van Appel los te laten’. Binnendijk, sinds 1947 Hoofd Kunstzaken van de Gemeente Amsterdam en sinds 1949 redacteur van Kroniek voor Kunst en Kultuur, kon niet voorkomen dat de wandschildering in januari 1950 achter het behang werd geplakt.

13 BINNENDIJK, D.A.M. Commentaar. (Met een voorwoord van de schrijver). Maastricht, Leiter-Nypels, 1931. Linnen. 212 p. 1e druk.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan zijn echtgenote op het schutblad: ’16 Juli 1931/ voor Enny./ “Nicht die Liebe, die eines emp-/ fängt, sondern die Lieve, die durch/ empfangene Liebe in ihm selbst/ entzündet wurde, die ist es, welche/ die Seele währt.”/ Ludwig Klages/ “met wien wij naar bed/ gaan en opstaan”.’

14 BINNENDIJK, D.A.M. Forma Formans. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. Ingenaaid met omslag. 52 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Omslag licht verbruind.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Vader/ van Dick’.

15 BINNENDIJK, D.A.M. Forma Formans. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. Ingenaaid met omslag. 52 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Omslag op rug licht verbruind.

€ 12

* Auteursexemplaar. Met drie knipsels.

16 BINNENDIJK, D.A.M. Handgeschreven brief aan ‘Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]’. 27,2 x 21,0 cm. Op briefpapier van ‘D.A.M. Binnendijk Amsterdam-Zuid’. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Dirk’ en gedateerd ‘Amsterdam, 6 februari 1957’. 36 regels tekst. Met originele envelop.

€ 60

* Gezellige babbelbrief aan zijn echtgenote, die met vriendinnen in Tirol verblijft. ‘En daar zit je nu, na een lange reis, hoog in de bergen en je hebt hetzelfde lenteweer als ik hier. Het is te hopen, dat het nog verandert. Er rust niet veel zegen op je ‘Winterreise’ sinds de oorlog’. Over het afscheid van de directeur van de Stadsschouwburg en de voorstelling ‘De vrouw met het rode haar’: ‘[Johan] Bendien heeft zijn afscheidsmatinee glorieus doorstaan […] nu weet ik niet of het tot het genre behoort of niet, maar het was een verward patroon van angstaanjagende geheimzinnigheden en motieven uit een detective-story’. Poezig postscriptum: ‘ik heb Othello je kaart laten ruiken. Nadat hij haar geheel had besnuffeld, liep hij weg en mauwde hartelijk. Hoe vind je dat?’

17 BINNENDIJK, D.A.M. Jac. van Looy’s Nieuw Proza. Rede gehouden door den heer D.A.M. Binnendijk op Zondag 9 Februari 1930. [Leiden, familie Van Looy, maart 1930]. Gebonden met koordje. 12 p. 1e druk. Vergeling op pagina 2-3.

€ 40

* In memoriam Jac. van Looy. Auteursexemplaar met pregnante handgeschreven correctie op p. 8: ‘nationalistischen’ wordt ‘naturalistischen’. Met los knipsel van een foto van schrijvers aan het bloemengraf van Van Looy, waarboven Binnendijk een legenda heeft geschreven (‘Van Deyssel, Robbers, de Bom, Verwey, B[innendijk!], Mijnssen’).

18 BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1941). Linnen (privéband). (4), 48 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Engelsch vergé. 1e druk. Ex libris.

€ 30

* Auteursexemplaar met een handgeschreven correctie in inkt op p. (47).

19 BINNENDIJK, D.A.M. Mijn en dijn. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1941). Ingenaaid met omslag. (4), 48 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Engelsch vergé. 1e druk. Omslag verbruind.

€ 32

* Exemplaar met fraaie handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn echtgenote op de Franse titel: ‘Voor “di”, mijn Toet,/ van “mi”, dijn Dirk,/ 28.XI.1941’.

20 BINNENDIJK, D.A.M. ‘Novembermiddag’. Origineel handschrift. 27,5 x 21,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘D.A.M. Binnendijk’ en gedateerd ‘1933’. Met twee nietjes aan vel karton bevestigd (ten behoeve van een tentoonstelling?).

€ 45

* Netschrift van dit gedicht. Gepubliceerd in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden (Maastricht 1936), p. 20.

21 BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1938. Halflinnen. 80 p. 2e vermeerderde druk. Met prospectus (persstemmen van o.a. Ter Braak, Engelman, Marsman, Vestdijk).

€ 22

* Auteursexemplaar met handgeschreven correcties op p. 50. Van Dijk 366 a.

22 BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Gedichten. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1936. Linnen. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekjes op band.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan Vader en Moeder./ 12 Nov. 1936. Den Haag./ Dick’. Ursa minor I. Van Dijk 366.

23 BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Gedichten. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1936. Verguld halflederen privéband. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Band flink geschaafd en gehavend.

€ 50

* Ongenummerd auteursexemplaar in contemporaine privéband met handgeschreven correcties op p. 40.

Inliggend: zeven knipsels van besprekingen over deze bundel, twee prospectussen voor Onvoltooid verleden en Ursa Minor, en een typoscript van Anthonie Donkers bespreking door ‘Bureau voor uitknipsel-reportage’. Ursa minor I. Van Dijk 366.

24 BINNENDIJK, D.A.M. Onvoltooid verleden. Gedichten. Maastricht, A.A.M. Stols, 1938. Ingenaaid met flappen. 80 p. 2e vermeerderde druk. Rug verbruind. Beetje roest.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn echtgenote op de Franse titel: ‘Voor Toet,/ ten tweeden male./ Dick./ 12-XI-1938.’ Van Dijk 366 a.

25 BINNENDIJK, D.A.M. Oog in oog. Kwatrijnen. (Amsterdam, Meulenhoff), [1946]. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Romanée naar aanwijzingen van H. van Krimpen. 1e druk.

€ 25

* Eén van de 100 gesigneerde exemplaren op wit Imperiaal Vergé van Van Gelder. Auteursexemplaar met handgeschreven correctie in het motto.

26 BINNENDIJK, D.A.M. Oog in oog. Kwatrijnen. (Amsterdam, Meulenhoff), [1946]. Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Romanée naar aanwijzingen van H. van Krimpen. 1e druk.

€ 32

* Eén van de 100 gesigneerde exemplaren op wit Imperiaal Vergé van Van Gelder. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn echtgenote op Franse titel: ‘Voor Toet/ van Dick/ April 1946’.

27 BINNENDIJK, D.A.M. Originele zwart-witfoto. 13,9 x 8,9 cm. Circa 1950. Met op de achterzijde de handtekening van Binnendijk, een stempel van Studio “Close-Up”/ Murk Muller’ en ‘na gebruik s.v.p./ direct terugzenden’. Enkele kreukjes.

€ 22

* Mooi portret van een ernstige Binnendijk op middelbare leeftijd.

28 BINNENDIJK, D.A.M. Originele zwart-witfoto. 8,8 x 5,9 cm. 1933.

€ 30

* Binnendijk, met pijp in de hand, staat voor zijn boekenkast, waarin veel ingenaaide (recensie-)exemplaren staan. Mooi tijdsbeeld.

29 BINNENDIJK, D.A.M. Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens. (Amsterdam, Meulenhoff, 1945). Linnen. 52 p. Deels onopengesneden. 1e druk. Ruggetje verschoten.

€ 32

* Eén van de 100 gesigneerde exemplaren op Ossekop. Auteursexemplaar met enkele correcties in potlood. De Eik I.

30 BINNENDIJK, D.A.M. Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens. (Amsterdam, Meulenhoff, 1945). Linnen. 52 p. Deels onopengesneden. 1e druk. Ruggetje verschoten.

€ 18

* Eén van de 100 gesigneerde exemplaren op Ossekop. De Eik I.

31 BINNENDIJK, D.A.M. Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen. Amsterdam, Meulenhoff, 1951. Linnen met stofomslag. VIII, 212 p. 1e druk. Omslag beschadigd.

€ 25

* Auteursexemplaar met handgeschreven correcties op p. 71 en 117.

32 BINNENDIJK, D.A.M. ‘Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4’. Origineel handschrift van componist Wilhelm Rettich op blanco muziekpapier. 35,3 x 26,8 cm. Twee vouwbladen. Recto en deels verso. Niet gedateerd. Op het voorste blad noteerde Binnendijk het Haarlemse adres van Rettich.

€ 65

* Bevat ook het vers ‘Namen’ van P.C. Boutens.

33 BINNENDIJK, D.A.M. Tekst en Uitleg bij twee en twintig gedichten. Amsterdam, Van Kampen, 1950. Karton. 196 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 10

* Met vier knipsels.

34 BINNENDIJK, D.A.M. Zin en tegenzin. Amsterdam, Meulenhoff, (1939). Ingenaaid. (4), 176 p. 1e druk. Met het vel Verbeteringen op p. 78 en – desondanks – twee handgeschreven correcties op p. 24 en 79.

€ 25

35 BINNENDIJK, D.A.M. Zin en tegenzin. Amsterdam, Meulenhoff, (1939). Donkerblauw verguld heelmarokijn met vijf ribben. Kop verguld. (4), 180 p. 1e druk. Rug verschoten en hier en daar geschaafd.

€ 100

* Eén van de 8 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollandsch ‘voor den auteur en zijn vrienden’ en gebonden in een fraaie lederen band. Dit is nummer 1! Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de uitgever op pagina (3): ‘Aan Dick/ in hartelijke vriendschap/ John’.

Binnendijk bracht met de hand drie verbeteringen aan op p. 78. Later zou Meulenhoff een vel Verbeteringen toevoegen aan exemplaren van Zin en tegenzin met de juiste tekst van p. 78.

36 BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven. (Amsterdam, Meulenhoff, 1952). Ingenaaid met omslag. (8), 40 p. 1e druk. Omslag iets gekreukt.

€ 25

* Auteursexemplaar met een uitgebreide handgeschreven correctie op pagina 6. De Eik 15.

Inliggend: 2 knipsels en pagina’s uit een prospectus voor deze bundel.

26110337 BINNENDIJK e.a., D.A.M. aNti-schUnd. Utrecht, De Gemeenschap, [1928]. Ingenaaid. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Beschadigd omslag en p. 1-2 los. Rug ontbreekt.

€ 250

* Curieus en ongemeen fel pamflet tegen de verschijning van het tijdschrift Nu, gedrukt ‘op slecht papier, in slechte druk’. Bijdragen van o.a. Ter Braak, Den Doolaard, Engelman, Kuyle, Marsman, Michel, Van Wessem en Wichman. Binnendijk droeg het polemische ‘Mourik van Meersen, de Redactie van “Nu”, en de Waarheid’ bij.

Inliggend: Vijf originele zwart-witfoto’s. 5,8 x 8,4 cm. Deels met handgeschreven toelichting van Binnendijk op de achterzijde. Op zaterdagmiddag 28 januari 1928 gingen enkele jonge schrijvers in de Amsterdamse binnenstad aNti-schUnd venten. Binnendijk was een van hen, maar ook Chris de Graaff en Johan Luger waren van de partij. Fantastische fotoreportage van de verspreiding van het schotschrift. Met de neus op de actualiteit van vroeger!

38 BINNENDIJK e.a., D.A.M. Kristal. Letterkundig jaarboek. Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Linnen (bandontwerp A.J. van ’t Hoff). 260 p. Onafgesneden. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 12

* Bijdragen van o.a. J.C. Bloem, F. Bordewijk, Gerard den Brabander, Jan Campert, Clara Eggink, Willem Elsschot (‘Spijt’), Maurice Gilliams, Pierre Kemp, H. Klomp, A. Koolhaas en Hendrik de Vries. Binnendijk droeg drie gedichten bij. Met knipsel.

39 BINNENDIJK e.a., D.A.M. Kristal. Letterkundige productie 1935. [Onder redactie van Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland]. Amsterdam/ Antwerpen, De Spieghel/ Het Kompas, [1935]. Linnen. 224 p. Onafgesneden. Geïllustreerd. 1e druk. Rugbelettering vervaagd. Naam en datum op schutblad.

€ 15

* Bijdragen van o.a. J.C. Bloem, F. Bordewijk, Menno ter Braak, Antoon Coolen, Pierre Kemp, H. Marsman, Nescio, M. Nijhoff, E. du Perron, A. Roland Holst en S. Vestdijk. Binnendijk droeg acht gedichten bij. Charles Roelofsz tekende negen portretten van bijdragers; voor het origineel van Binnendijk zie nummer 213 in deze catalogus.

40 BINNENDIJK (samenst.), D.A.M. Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte). Maastricht, Leiter-Nypels, (1930). 27,0 x 20,0 cm. Linnen met stofomslag (ontwerp Paul Schuitema). 160 p. Geïllustreerd. 1e druk. Het zeldzame stofomslag zit iets ruim om de band. Naamstempeltje op schutblad. Handgeschreven correctie op p. 156.

€ 175

* Van Laar 102.

41 BINNENDIJK (samenst.), D.A.M. Dichters van dezen Tijd. Oogst 1940. Verzameld (en met een woord vooraf) door D.A.M. Binnendijk. Amsterdam, Van Kampen, 1941. Karton. XII, 68 p. 1e druk.

€ 6

42 BINNENDIJK (samenst.), D.A.M. Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927. Amsterdam, S.L. van Looy, [1927]. Ingenaaid. 212 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag los.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Binnendijk aan zijn moeder: ‘Voor Moeder/ van Dick/ 2:8/V/27’. Samen met Henrik Scholte stelde Binnendijk de eerste twee jaargangen van deze literaire bloemlezing samen. Zelf droeg hij aan deze jaargang de tekst ‘Over Litteratuurgeschiedenis’ bij en vijf aan Emmy van Lokhorst opgedragen kwatrijnen.

43 BINNENDIJK (inl. & samenst.), D.A.M. ‘Prisma. Een bloemlezing’. Originele drukproef. 25,4 x 22,2 cm. 143 bladen. Alleen recto. Met koordje aan karton bevestigd. Met een tiental handgeschreven correcties en toevoegingen.

€ 175

* Drukproef van wat de bloemlezing uit het interbellum zou worden. De correcties betreffen vooral de inleiding, die overigens in druk gedateerd ‘November 1929’ is. Het naschrift – waarin Binnendijk zijn hoop op een tweede, uitgebreide druk van Prisma vestigt – is gedateerd ‘Augustus 1930’, net als in de uiteindelijke uitgave. Zie at large J.J. Oversteegen, Vorm of vent (Amsterdam 1969) en bijvoorbeeld Sjoerd van Faassen, ‘De vriend, de raadsman, de chef, in kwesties als deze… H. Marsman, D.A.M. Binnendijk en de polemiek rond de bloemlezing Prisma (1930)’. P. 375-397 in: Schrift & signatuur (Amsterdam/ Den Haag 2012).

44 BINNENDIJK (inl. & samenst.), D.A.M. Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid (en met een naschrift) door D.A.M. Binnendijk. Blaricum, De Waelburgh, (1930). Linnen (privéband). 148 p. Met een illustratie op de titelpagina van Jozef Cantré. 1e druk. Naamstempel op Franse titel. Ex libris.

€ 40

* Auteursexemplaar, in een blinde band. Geboorte van de ‘vorm of vent’-polemiek.

45 BINNENDIJK (inl. & samenst.), D.A.M. Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid (en met een naschrift) door D.A.M. Binnendijk. Blaricum, De Waelburgh, (1930). Gedecoreerd linnen (bandontwerp Jozef Cantré). 148 p. Met een illustratie op de titelpagina van Jozef Cantré. 1e druk. Naam (‘AAMvanderVeen’?) op Franse titel. Potloodstrepen in inhoudsopgave.

€ 15

46 (BINNENDIJK, D.A.M.) Dick Binnendijk. 12 oktober 1902-12 oktober 1982. [Amsterdam, eigen beheer, 1982]. 33,3 x 21,7 cm. Kunstleer. (196) p. [Vervaardigd in fotokopie in een oplage van enkele exemplaren].

€ 150

* Liber amicorum ter gelegenheid van Binnendijks tachtigste verjaardag, samengesteld door oud-leerlingen van het Vossius Gymnasium. Bijdragen van Lex van Delden, Sem Dresden, Marius Flothuis, H.A. Gomperts, G. Guttmann-Roselaar, Lou de Jong, Lucas van der Land, A.G. Lubbers, Hanny Michaelis, C.W. Mönnich, Karel van het Reve, Richter Roegholt, H.M. Voetelink en Eldert Willems.

Inliggend: certificaat voor een op naam van D.A.M. Binnendijk in Isräel geplante boom, drie getypte brieven van H.M. Voetelink, getypte toespraak van Eldert Willems, menukaart van brasserie Van Baerle, negentien originele (zwart-wit)foto’s van de viering (waarop prominent: Hanny, Karel en Lou) en een handgeschreven dankwoord van Binnendijk.

Persoonlijk en ontroerend ensemble!

47 BINNENDIJK, Adriaan Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Jongenheer Dickie Binnendijk’. 9,1 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Oom Adriaan’ en gedateerd ‘12.10.11’. 7 regels tekst.

€ 25

* De broer van Binnendijks vader feliciteert neefje Dick met zijn negende verjaardag: ‘dat je maar een flinke kerel zult worden’. Fraaie afbeelding van Lijn 1 door de Hoge Woerd in Leiden.

48 BINNENDIJK, D.A.M., & Enny Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Hr. & Mw. Binnendijk’. 9,1 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Dick’ resp. ‘Enny’ en gedateerd ‘26.1.1929’. Zonder tekst.

€ 20

* Een groet van het kersverse echtpaar. De ansicht toont het woonhuis van de Binnendijken, Marisstraat 36, in de Baarnse wijk Het Rode Dorp, gebouwd in Amsterdamse School-stijl door de Hilversumse architect A.M. van den Berg (sinds 2010 beschermd dorpsgezicht).

49 BINNENDIJK, Opa Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Jongenheer D.A.M. Binnendijk’. 8,8 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Grootvaders’ en gedateerd ‘12.10.11’. 6 regels tekst.

€ 25

* Opa feliciteert ‘Dirkje’ met zijn negende verjaardag: ‘en hopen dat je een oppassend mensch mag worden, een voorbeeld voor anderen’. Het is niet duidelijk of het gaat om Binnendijks grootvader van vaders- of van moederskant. Afbeelding van het oude Stadhuis van Leiden (vóór de brand).

50 (BINNENDIJK-PAAUW (vert.), M.G.). HOFFMANN, E.Th. Mademoiselle de Scuderi. Vertelling uit het tijdperk van Lodewijk XIV. (Vertaald door Enny Binnendijk). Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, (1962). Linnen. 96 p.

€ 18

* Eén van de 150 genummerde luxe-exemplaren op Basingwerk Parchment en gebonden in linnen. Dit is nummer 1!

51 BLOEM, J.C. Avond. Den Haag, Stols, 1950. Halflinnen. 20 p. 1e druk. Band aan bovenrand iets verschoten. Ex libris.

€ 12

* Van Dijk 855.

52 BLOEM, J.C. Media vita. Haarlem, Enschedé, 1931. Linnen. Kop verguld. (4), 34 p. Gedrukt in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk. Boven- en onderzijde rug geschaafd. Iets roest.

€ 75

53 BLOEM, J.C. De nederlaag. Haarlem, Enschedé, 1937. Ingenaaid. 46 p. [Oplage waarschijnlijk 320 exemplaren]. Op Pannekoek. 1e druk. Naam op schutblad. Voorflap aan binnenzijde verbruind.

€ 35

* Inliggend: knipsel van Binnendijks bespreking van De nederlaag in De Groene, met twee correcties van de auteur.

54 BLOEM, J.C. Sintels. Den Haag, Stols, 1945. Halflinnen. 20 p. 1e druk.

€ 45

* Van Dijk 656.

Inliggend: ‘Bloems bescheidenheid’. Origineel handschrift. 25,7 x 20,7 cm. Vijf bladen. Alleen recto. Met tientallen correcties. Binnendijks grondige bespreking van Sintels: ‘Kenmerkend voor Bloems poëtische ontwikkeling is, dat zijn werk niet rijker, maar rijper, niet breeder, maar gespannener, niet nieuwer, maar ouder – “belegen gelijk wijn” – geworden is’.

55 BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Den Haag, Stols, 1947. Linnen. (2), 224 p. 1e druk. Rug verschoten. Iets roest. Ex libris.

€ 15

* Van Dijk 740.

56 BOON, Louis Paul Abel Gholaerts. Brussel, Manteau, (1944). Ingenaaid zonder stofomslag. 428 p. 1e druk. Minimaal scheefgelezen, rug verbruind, maar een acceptabel exemplaar.

€ 40

57 BOON, Louis Paul Vergeten straat. Brussel, Manteau, (1946). Ingenaaid met het schaarse stofomslag (‘omslagontwerp van den auteur’). 252 p. 1e druk. Ex libris. Fraai en fris exemplaar!

€ 120

58 BORDEWIJK, F. Fantastische vertellingen. [Eerste bundel]. Rotterdam, Brusse, 1919. Linnen. VIII, 216 p. [Oplage 1000 ex., waarvan 301 gebonden]. 1e druk. Naam op schutblad. Mooi exemplaar.

€ 75

* Van Beest 406.

59 BORDEWIJK, F. De wingerdrank. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Ingenaaid (omslagontwerp A.J. H[ahn]). 276 p. 1e druk. Naam op Franse titel. Ex libris. Roestplekje van paperclip.

€ 35

* In ingenaaide vorm beduidend schaarser dan in linnen. Met knipsel.

60 BOUHUYS, Mies Blijven kijken. (Amsterdam, Meulenhoff, 1971). Ingenaaid. 40 p. 1e druk.

€ 50

* Eén van de 25 (‘1a’) genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Simili Japon. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur de titelpagina: ‘Voor Dirk,/ blijven, kijken/ Mies Bouhuys/ 6-11-’71’. De afdeling ‘Blijven kijken’ in de bundel is in druk opgedragen aan D.A.M. Binnendijk.

Inliggend: handgeschreven gedicht ‘Pim en Pom Mei’, vijf originele zwart-witfoto’s van de auteur en twee knipsels.

61 BOUHUYS, Mies ¡Esperanza! Wij en de derde wereld. Muziek-theater. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Garenloos. 120 p. 1e druk.

€ 15

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Dick,/ qui nil potest sperare,/ desperet nihil/ juni 1971/ Mies Bouhuys’.

62 BRAAK, Menno ter Cinema Militans. Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Linnen. 144 p. Geïllustreerd. 1e druk. Band iets roestig. Potloodstreepjes in de marge.

€ 180

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Voor Dirk/ v.d.S./ Jan. 1929’. Het Letterkundig Museum bewaart zeven opdrachtexemplaren van Ter Braak aan zijn jeugdvriend Binnendijk; de twee in deze catalogus zijn de dans naar een openbare collectie nochtans ontsprongen. Van Laar 80.

63 BRAAK, Menno ter Gedrukt bericht van adreswijziging aan ‘D.A.M. Binnendijk Esq.’ 9,0 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘MtB’ en gedateerd ’28 III 1930′.

€ 175

* Door Ter Braak zelf ingevuld formulier: de schrijver verhuist per 1 april van Nieuwe Binnenweg 131b te Rotterdam naar ‘s-Gravendijkwal 142b in dezelfde plaats.

64 BRAAK, Menno ter In gesprek met de vorigen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. Linnen. 280 p. 1e druk. Keurig.

€ 200

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Dick Binnendijk/ in hartelijke/ vriendschap/ Menno/ Nov. ’38’.

65 BRAAK, Menno ter Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter. Amsterdam, J. Clausen, 1928. Ingenaaid. 248 p. Dissertatie met stellingen. [Oplage 315 exemplaren]. Debuut. 1e druk. Voorzijde omslag los. Naam op omslag. Met kaartje voor receptie ‘na afloop der promotie’.

€ 35

66 BRAAK, Menno ter Het tweede gezicht. (Verzamelde essays). Den Haag, (Boucher), 1935. Ingenaaid met omslag (waarop informatie over de tot dan toe verschenen Folemprisedelen). (2), X, 268 p. Met een portret (oorspronkelijke houtgravure) door John Buckland Wright en een bibliografie door G.H. ‘s-Gravesande. Gedrukt in een oplage van 615 exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind.

€ 18

* Folemprise V. Reid A17 c.

67 BRAAK, Menno ter, GRESHOFF, Jan, & Arthur van SCHENDEL Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Monsieur Dick Binnendijk’. 10,6 x 15,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Aty’, ‘Menno’, ‘Ant’, ‘JanGreshoff’ resp. ‘A.vanSchendel’ en gedateerd ’24 8 ’35’.

€ 220

* Zomerse groet van drie schrijvers en twee echtgenotes. De ansicht toont ‘Sestri Levante – Golfo Tigullio’, Van Schendels Italiaanse verblijfplaats.

68 BRAAK-FABER, Ant ter Drie handgeschreven ansichtkaarten aan ‘Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]’ en ‘Geliefden’. Diverse formaten. Alleen verso. Gesigneerd ‘Ant’ en gedateerd ’28 VII 1969′, ’10 X 74′ en ‘3 X 77’.

€ 30

* Vakantiegroeten uit België en van Texel.

69 BRAAK-FABER, Ant ter Handgeschreven briefkaart aan ‘Lieve Dick en Enny [Binnendijk]’. 8,9 x 13,7 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Ant’ en gedateerd ’22 X 1962′. 24 regels tekst.

€ 30

* Aankondiging van het eerste deel van de briefwisseling Ter Braak-Du Perron. ‘Ik hoop dat je er veel plezier aan zult beleven al zal het je wel in beroering brengen, maar dat hindert ook niets. Het ziet er wel keurig uit; ik heb er nog geen enkele verbinding mee, het staart me als een vreemd boek aan al herken ik natuurlijk bij doorbladeren wel passages’. Ook over een televisieuitzending met ‘Alain [Du Perron] en Krijn [ter Braak]’.

70 BRAAT, L.P.J. Getypte brief aan ‘Beste Dick [Binnendijk]’. 25,5 x 20,9 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Leo’ en gedateerd ‘Amsterdam/ 11-4-75’. 43 regels tekst.

€ 25

* Over de heruitgave van Kroniek voor Kunst en Kultuur, die Braat veel tijd kost en weinig geld oplevert, waardoor hij een tentoonstelling zal moeten afzeggen. ‘Iedereen denkt, me voor niets aan het werk te kunnen zetten. Nu moet ik weer (moet: ik zei maar ja) ongehonoreerd een tijdens de 5 mei-feesten door Arrabal in Amsterdam te houden rede, met gedichten erin, uit het Spaans vertalen: voor niets, omdat Samkalden ons 5 mei-comité de beloofde F. 50.000 onthield, allerlei drogredenen aanvoerend’.

71 BRAAT, L.P.J. Vuur en as. (Amsterdam), Contact, (1948). Cahiersteek met omslag. 32 p. 1e druk.

€ 15

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dick en Enny/ dec. 1958/ (sign.)’.

72 BRABANDER, Gerard den Gebroken lier. Den Haag, Leopold, 1937. Ingenaaid. 32 p. 1e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Ter attentie./ Gerard den Brabander./ Mei ’37’.

Inliggend: knipsel van Binnendijks bespreking van de bundel, onder de titel ‘Deernis en verbittering’.

73 CAMPERT, Jan R.Th. Collectie drukproeven, handschriften, typoscripten en foto’s voor Enny de Graaff-Paauw.

A. ‘In memoriam J.H. Leopold’. Doorslag van typoscript. 27,6 x 21,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Ondertekend ‘Jan R.Th. Campert’ en gedateerd ‘24.6.’25’.

* Gepubliceerd in Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943 (Den Haag 1947), afdeling ‘Ongebundelde gedichten’, p. 295.

B. ‘Strijd’. Origineel handschrift. 20,2 x 13,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan RThCampert’ en gedateerd ‘Sept. 25/ Haag’. Horizontale vouw.

* Netschrift van dit gedicht. Niet in Jan Campert, Verzamelde gedichten 1922-1943 (Den Haag 1947).

C. ‘Verzen’. P. 97-100 in: Nederland, [jrg. 78, afl. 2 (februari 1926)]. Geniet. (4) p. Met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Enny [de Graaff-Paauw]’. Verticale vouw.

* Overdruk van de gedichten ‘Kom nader, kind….’ en ‘Als elken avond….’ met speciaal gedrukt omslag.

D. ‘De Bron’. Origineel handschrift. 18,0 x 16,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan RThCampert’. Niet gedateerd. Hapje uit bovenrand. Horizontale vouw.

* Fraai uitgeschreven handschrift van het belangrijke gedicht, opgenomen in de gelijknamige bundel De Bron (1927), die in druk werd opgedragen ‘Aan E’.

E. ‘Het verzonken eiland’. Drukproef. 20,2 x 13,9 cm. Eén vouwblad. Recto en verso. Niet gesigneerd. Met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘voor Enny [de Graaff-Paauw]/ 27.VII ’27’. Met vier handgeschreven correcties.

* Ongepagineerde drukproef van dit gedicht. Gepubliceerd in De Gids, jrg. 91, afl. III (192?), p. 371-372.

F. Originele zwart-witfoto. 15,5 x 11,0 cm. Met blindstempeltje in rechteronderhoek: ‘Berssenbrugge Den Haag’. Circa 1925. Opgeplakt op karton. 23,9 x 16,0 cm.

* Verstild portret van de dichter met een peinzende blik, ogen neergeslagen.

G. Originele zwart-witfoto. 15,5 x 11,0 cm. Met blindstempeltje in linkeronderhoek: ‘Berssenbrugge Den Haag’. Circa 1925. Opgeplakt op karton. 23,9 x 16,0 cm.

* Prachtig portret van een in de lens kijkende dichter, met overjas, hoed en rokende pijp.

€ 350

* In de twintiger jaren had Campert een liefdesrelatie met Enny de Graaff-Paauw, de tweede echtgenote van de journalist Chris de Graaff – al deelde Enny wisselend ook de lakens met Binnendijk en Scholte. In 1929 trouwde ze met Binnendijk.

74 CAMPERT, Jan Slordig beheer. Den Haag, Leopold, 1941. Ingenaaid met cellofaan omslag (omslagontwerp Helmut Salden). (4), 88 p. 1e druk.

€ 65

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan Enny en Dick/ Hartelijk/ Jan/ 3 Juni ’41/ ’s Gravenhage’.

75 DAISNE, Johan De trap van steen en wolken. Roman. Brussel, Manteau, (1943). Ingenaaid. 368 p. 3e herziene druk. Rug iets beschadigd.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor D.A.M. Binnendijk./ Joh Daisne/ III ’48’.

76 DEBROT, Cola De gaucho. Rijmprent. 33,0 x 22,5 cm. Gesigneerd ‘Cola Debrot’. Niet gedateerd. Randen verbruind en enkele scheurtjes.

€ 35

* Ironisch, tamelijk opzienbarend gedicht. Niet in MDLM. Niet in de KB.

77 DONKERSLOOT, N.A., als: Maarten de RIJK Orpheus en Eurydice. [Utrecht], De Bezige Bij, (1945). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Minister Antiqua en gedrukt op Oud-Hollandsch in een oplage van 375 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (onder zijn eigen naam) op p. (1): ‘voor Dick,/ in aloude en toekomende/ vriendschap/ van/ Nico./ Oct. ’45’. De Jong 733.

78 DUBOIS, Pierre H. Een houding in de tijd. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, (1950). Linnen. (8), 184 p. 1e druk.

€ 15

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick/ met hartelijke gevoelens/ van Pierre’.

79 EEKHOUT, Jan H. Wijn. Verzen naar Li-Tai-Po. (Rotterdam, Brusse, 1930). 25,8 x 18,0 cm. Ingenaaid met omslag (houtsnede J. Franken Pzn). 48 p. Gezet uit de Grotius en gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan den Dichter D.A.M. Binnendijk/ van/ Jan H. Eekhout’.

80 EGGINK, Clara Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Den heer en mevrouw Binnendijk’. 10,4 x 14,9 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Clara’. Niet gedateerd. 1 regel tekst. Met adresstempel ‘W[oon]s[chip] De Wijze Uil/ Jachthavenweg/ Amsterdam-Z. II/ 715229’.

€ 15

* ‘Een gelukkig 1956’.

81 ELSSCHOT, Willem Verzen van vroeger. Haarlem, Enschedé, 1934. Ingenaaid met omslag. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 412 exemplaren]. 1e druk. Omslag gelijkmatig verbruind, al toont de achterzijde ons in negatief de band van Achterbergs Helikonbundel Dead end (1940). Naam en jaartal (‘1934’) op schutblad.

€ 150

* Inliggend: knipsel van Binnendijks bespreking van de bundel in De Groene, onder de titel ‘Aangrijpend cynisme’.

82 ENGELMAN, Jan Het roosvenster. Verzen. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1927. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Rugje omslag gescheurd. Met aanbiedingskaartje van de uitgever.

€ 12

83 ENGELMAN, Jan Noodweer. Amsterdam, Querido, [1942]. Ingenaaid met flappen. 44 p. 1e druk. Scheurtje in omslag.

€ 20

* Inliggend: gedrukt dankkaartje voor Engelmans zestigste verjaardag, met het gedicht ‘Dank uit het woud’, en stencil ‘Afscheid van Jan Engelman’ met het programma van zijn uitvaart op 23 maart 1972.

84 ENGELMAN, Jan Tuin van Eros. (Met drie tekeningen van Henk Wiegersma). Amsterdam, Centum Nec Plura [= Charles Nypels Pers? MDLM en Brinkman: Uitgeversmaatschappij Holland], 1932 [MDLM en Brinkman: 1933]. 26,0 x 20,0 cm. Linnen (bandtekening [Henk] W[iegersma]). 72 p. Gezet uit de Cochin en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk. Band licht verschoten.

€ 100

* Met in het handschrift van Nypels op de opdrachtpagina: ‘[dit exemplaar is gedrukt voor]/ Dick en Enny/ Binnendijk/ CN.’ Van Laar 140.

85 EYK, Henriëtte van De monsters van Stone Valley. Laren, Andries Blitz, [1970]. Linnen met stofomslag (omslagtekening Fiep Westendorp). 152 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Enny en Dick Binnendijk,/ ter herinnering aan onze/ oude vriendschap./ JetvanEyk/ Amsterdam Januari 1971’.

86 FLOTHUIS, Marius Kruimels. 1914-30 oktober-1964. [Amsterdam], eigen beheer, 1964. Geniet. (24) p. Gedrukt in facsimile van het handschrift van de auteur. 1e druk.

€ 16

* Aforismen ter gelegenheid van ’s auteurs vijftigste verjaardag.

87 GERHARDT, Ida G.M. Buiten schot. Amsterdam, De Bezige Bij, (1948). Halflinnen (ontwerp Nico Bulder). 60 p. 2e druk.

€ 60

* Miniem opdrachtje van de auteur op het schutblad: ‘v.d.S’.

88 GILLIAMS (inl. en samenst.), Maurice Vlaamsche lyriek 1830-1890. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, [1937]. Linnen. 112 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk.

€ 75

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Aan D.A.M. Binnendijk/ en zijn Vrouw,/ van/ Gilliams/ Antwerpen, 27 Januari 1938.’ Vander Loo a 10.

89 GILLIAMS, Maurice Elias of het gevecht met de nachtegalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1936). Linnen. 272 p. [Gedrukt in een oplage van 1500 exemplaren]. 1e druk. Schutbladen iets verbruind. Naam op schutblad.

€ 30

* Het ‘Voorbericht’ (p. 7-8), het ‘Tweede Cahier’ (p. 171-268) en de ‘Appendix’ (p. 269-272) werden in latere drukken weggelaten. De eerste zeven hoofdstukken, die samen het ‘Eerste Cahier’ vormen, werden herschreven. Vander Loo a 9.

90 GILLIAMS, Maurice Het verleden van Columbus. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, 1938. Ingenaaid met flappen. 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. [2e, herziene druk]. Rug verbruind.

€ 65

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan D.A.M. Binnendijk/ van/ Gilliams/ Antwerpen, 1 November 1938’. Vanderloo a 13.

91 GILLIAMS, Maurice X Gedichten. Antwerpen, (eigen beheer), 1950. Losbladig in omslag. (20) p. Gedrukt in een oplage van 55 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 300

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan D.A.M. Binnendijk/ van/ Gilliams/ Antwerpen, 9 Maart 1950’. Zeldzame, niet in de handel gebrachte privé-uitgave van Gilliams. Vander Loo a 26.

92 HANLO, Jan ’30 October 1946 Amsterdam’. Origineel cahier in getypt omslag. 28,5 x 20,6 cm. Geniet. Eénentwintig getypte bladen in doorslag. Alleen recto. Met op de eerste pagina in het handschrift van de auteur ‘J Hanlo/ 1e Helmersstr. 15II/ Amsterdam’. Hier en daar een roestvlekje.

€ 1400

* In oktober 1946 door de auteur zelf uitgetikte bundel, bevattende 21 gedichten, te weten: ‘zo meen ik dat ook jij bent’, ‘je bent’, ‘klondike’, ‘Changement de décor’, ‘Herleven de Nachten’, ‘schoon zijt gij’, ‘een woest en ledig ideaal wens ik (…)’, ‘graven’, ‘Ik denk aan U’, ‘illusies’, ‘Wij komen ter wereld’, ‘aan de winter’, ‘zonder naam’, ’30 october’, ‘rook’, ‘Vogels’, ‘Waarover zal ik zingen? (…)’, ‘Nova lux claritatis tuae’, ‘Wat zij bedoelen’, ‘Zo kwamen twee ogen’ en ‘hou je van me (…)’. Enkele gedichten verschenen in een literair tijdschrift, maar de meeste belandden – vijf jaar later pas – in Hanlo’s debuutbundel The varnished – Het geverniste (1951), soms met kleine wijzigingen en onder een andere titel. Boven drie gedichten in deze bundel schreef Hanlo in potlood ‘Jan. nummer “Criterium”‘, naast de derde regel van het gedicht ‘je bent’ noteerde hij een variant en in het gedicht ‘illusies’ moest een witregel komen (‘ruimte’).

Na het onproductieve jaar 1945 (Hanlo schreef één gedicht: ‘Nova lux claritatis tuae’) en op niets uitlopende contacten met literaire tijdschriften stuurde een onevenwichtige Hanlo in november 1946 een exemplaar van ‘een keurig getikte dichtbundel’ naar A.A.M. Stols en naar de redactie van het literaire tijdschrift Criterium. Dit exemplaar stuurde Hanlo naar D.A.M. Binnendijk, de dichter en criticus die na de oorlog Hoofd Kunstzaken van de Gemeente Amsterdam was geworden. Zie: Hans Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo (Amsterdam/ Antwerpen 1998), p. 211-212.

Met deze gedichten – latere klassiekers – kreeg Hanlo in 1947 eindelijk een voet(je) aan de grond in de literaire wereld. Dit betekenisvolle cahier is dan ook te beschouwen als Hanlo’s échte debuut, in eigen beheer uitgegeven in een oplage van slechts enkele exemplaren. Niet eerder in de handel gesignaleerd!

93 HERMANS, W.F. Handgeschreven brief aan ‘Beste Dick [Binnendijk]’. 19,1 x 11,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘W.F.H.’ en gedateerd ‘Voorburg 9 Juli ’52/ Soomerlustplein 21’. 14 regels tekst. Met originele envelop.

€ 600

* Begeleidende brief bij ‘een copie van een brief aan het Bestuur van de Vereniging van Letterkundigen’. Hermans stuurt dit afschrift niet alleen ter vermaak, ‘maar ook wel een beetje opdat de correspondentie tussen het Bestuur en mij geen volstrekt geheime correspondentie blijve, iets wat gemeld Bestuur geloof ik wel graag zou willen’.

Bijgevoegd: Doorslag van de getypte brief aan ‘Mijn Heren [= Bestuur van de Vereniging voor Letterkundigen]’. 27,4 x 21,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘W.F.H.’ en gedateerd ‘Voorburg 8 Juli ’52/ Soomerlustplein 21’. 75 regels tekst. Met zes handgeschreven correcties.

Belangwekkende brief waarmee Hermans met snijdende humor het lidmaatschap van de VVL opzegt. Directe aanleiding: Hermans ontving per post een verzoek tot het betalen van contributie, terwijl zijn eigen post aan de VVL – over het ‘kwalijke Lid’ Asselbergs, ‘zich noemende Van Duinkerken’ – nooit werd beantwoord. Slot: ‘Wanneer U er prijs op stelt mij als lid te behouden, dan is er maar één mogelijkheid. U zendt mij, net als de Académie Française een uniform, een steek en een degen en (vóóral) een jaargeld’.

Voorts (gratis en voor niets): HERMANS, W.F. Een steek, een degen en (vooral) een jaargeld. Een brief aan het bestuur van de Vereniging voor Letterkundigen te Amsterdam. Dunkerque/ Duinkerken, Les Éditions Jean Bart Uitgaven, 1985. Ingenaaid met omslag. (16) p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 66 genummerde exemplaren. 1e druk.

* Bibliofiele piratenuitgave van bovenstaande brief, waar Hermans niet gelukkig mee was: ‘Maar wat moet ik? Ik zou een aanklacht tegen een onbekende in moeten dienen’.

94 HOEKSTRA, Han G. ‘De ceder. Een manuscript-cahier van verzen, geschreven uit de vrije hand’. Origineel handschrift in blind omslag (met dik, goudkleurig koord genaaid). 32,4 x 25,5 cm. Twintig bladen. Alleen recto. Met handgeschreven colofon: ‘Dit exemplaar is bestemd/ voor Dick en Enny/ H.G.H.’

€ 220

* In maart 1942 door de dichter uitgeschreven bundel, die opent met het bekende en later door Komrij onherstelbaar verbeterde gedicht ‘De ceder’. Er zijn ook exemplaren van dit handschrift bekend uit het bezit van A. Roland Holst, J.Th. Stakenburg en Victor van Vriesland.

95 HONDIUS, Theo Liederen van mindermeer en andere gedichten. Den Haag, eigen beheer, 1992. Ingenaaid. 52 p. 1e druk. Met erratum.

€ 18

* Inliggend: Getypte brief aan ‘Geachte heer [D.A.M.] Binnendijk’. 19,5 x 14,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Th J Hondius’ en gedateerd ’25 mei 1993′. 20 regels tekst. Met originele envelop. Begeleidende brief bij deze bundel, die verschijnt ter gelegenheid van ’s dichters zeventigste verjaardag. Hondius wijst Binnendijk op het gedicht op p. 5-6, in druk aan hem opgedragen. Curieus slot: ‘en gaat het U en mevrouw Binnendijk wel. Uit de Schubertstraat aanbad ik haar voor de oorlog uit de verte en in gepaste stilte’.

96 HOORNIK, Ed. De dubbelganger en andere gedichten. Den Haag, Bakker/ Daamen, 1962. Garenloos. 160 p. 1e druk. Vouwtje in omslag.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dirk en Enny/ EdHoornik/ 5 Dec ’62’. Ooievaar 165.

97 HOORNIK, Ed. De overlevende. Amsterdam, Meulenhoff, 1968. Garenloos (omslagontwerp R. Ebell). 112 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dirk en Enny/ EdHoornik’.

Inliggend: knipsel over De overlevende en handgeschreven brief van E.O. Houtsma aan Binnendijk over de roman.

98 HOORNIK, Ed. Thuiskomst. [Amsterdam/ Umhlanga Rocks (Natal), Familie Hoornik, april 1970]. Vouwkaart met gedicht en portret van Hoornik. 1e druk.

€ 25

* Afzonderlijke uitgave van het gedicht ‘Thuiskomst’, als dank rondgestuurd aan familie en vrienden van Hoornik, ondertekend door o.a. Mies Bouhuys en – onder eigennamen – de dichters Bernlef en Schippers.

99 HOORNIK, Ed. De vis gevolgd door In de vreemde. (Amsterdam, Meulenhoff, 1962). Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Rug verschoten.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dirk en Enny/ EdHoornik/ 2 April ’62’. De Ceder 41.

100 HOORNIK, Ed. De vingerwijzing. Roman. Amsterdam, Meulenhoff, (1969). Garenloos (omslagontwerp Eric Ezendam). 160 p. 1e druk. Scheefgelezen.

€ 40

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dirk en Enny Binnendijk/ vriendschappelijk/ EdHoornik’. Daaronder noteerde Binnendijk de datum van de opdracht (26 februari 1970) en de datum van Hoorniks sterfdag (1 maart 1970). Tussen dedicatie en dood zitten dus slechts drie dagen. De vingerwijzing staat in het teken van de dood: de hoofdpersoon draagt zijn broer ten grave, memoreert de dood van zijn moeder en vindt op de laatste bladzijde een dode vlieg op zijn bureau.

101 KOOTEN, Kees van Koot graaft zich autobio. Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Garenloos. 164 p. 1e druk. Pagina 112-16 los.

€ 10

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Han G. Hoekstra op pagina (5): ‘beste Dirk, lieve Enny -/ aardig boekje, vind ik./ ook als je nìet naar/ televisie kijkt/ Han G./ oktober ’79’.

102 KOSSMANN, Alfred Ga weg, ga weg, zei de vogel. Amsterdam, Querido, 1971. Garenloos. 72 p. 1e druk.

€ 65

* Inliggend: Getypte brief aan ‘Beste Dirk [Binnendijk]’. 28,5 x 21,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Fred’ en gedateerd ‘Paros, 17 mei 1971’. 65 regels tekst. Uitgebreid en zeer hartelijk schrijven over de oude Van Vriesland (‘Vic leeft dus nog’) en over de lange reis die Kossmann met zijn vrouw aan het maken is. ‘Florence, Perugia, Assisi, Ancona, Urbino,- door verkeer en zinloos toerisme zo verziekt dat je door geen straat meer kunt lopen en geen museum meer in kunt. Ommuurde middeleeuwse bergstadjes waar je doof wordt van het getoeter!’ De schrijver verblijft nu op het Griekse eiland Paros, en dat bevalt: ‘kijken naar de potsierlijke zonsondergang, de caricatuur van een kitsch-schilderij: een enorme rode bal die tussen twee grillige rotsen door in zee wordt gefrommeld’. Tevens over Ga weg, ga weg, zei de vogel, dat hij nu naar Querido stuurt.

Tevens: gedrukt aanbiedingskaartje van de uitgever, gedrukte uitnodiging voor Kossmanns vijftigste verjaardag en een knipsel.

103 KOSSMANN, Alfred Laatst ging ik spelevaren. Amsterdam, Querido, 1973. Garenloos. 84 p. 1e druk. Schutblad verbruind.

€ 200

* Inliggend: Getypte brief aan ‘Beste Dirk [Binnendijk]’. 29,8 x 21,1 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Fred’ en gedateerd ’22 mei 1973′. 24 regels tekst. Horizontaal gescheurd (door het vele op- en ontvouwen?).

Cruciale en onthullende brief, die het eind van een vriendschap inluidt. Kossmann zond Binnendijk de tekst van Laatst ging ik spelevaren (1973) ter lezing: in deze autobiografische novelle beschrijft hij het auto-ongeluk dat hem op 24 februari 1972 trof, en de gevolgen voor hem en zijn omgeving. De bestuurder van de verongelukte auto, op de eerste pagina ‘de oude haan’ genoemd, blijkt niemand minder dan D.A.M. Binnendijk te zijn.

Kossmann reageert hier op een boze brief van Binnendijk (doorslag bijgevoegd), die ‘als laatste vriendendienst’ vraagt de voor hem zo pijnlijke passage te schrappen. Dat kan en wil Kossmann niet: ‘Het boekje is voor afdrukken, en ik kan er niets meer in veranderen. Ik zou het trouwens ook niet gedaan hebben. De mensen in jouw omgeving, die de passage lezen, zullen mij verfoeien’. De schrijver verklaart zichzelf nader: ‘Toen ik juni vorig jaar aan mijn boekje begon en de eerste pagina schreef, wist ik dat die tekst een breuk met jou zou veroorzaken. […] Je neemt het me kwalijk, dat ik een caricatuur van je heb gemaakt (het woord “schendstuk” is veel te zwaar), en dat is nogal wiedes’.

Kossmann heeft getracht Binnendijks identiteit niet te onthullen: ‘De meeste lezers zullen niet weten om wie het gaat, en ik heb ervoor gezorgd dat er geen enkele hint wordt gegeven […] Enkel omdat het woord neerlandicus een indicatie kon zijn heb ik die toespeling weggelaten’. Tot slot: ‘Wat gebeurd is is gebeurd. Het spijt me allemaal erg, maar ik weet geen oplossing’.

Aangrijpend…

104 KOUWENAAR, Gerrit Getypte brief aan ‘Zeer Geachte Heer [D.A.M.] Binnendijk’. 27,5 x 21,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerritkouwenaar’ en gedateerd ‘A’dam, 10-XI-’52’. 13 regels tekst. Met originele envelop.

€ 100

* De schrijver komt terug op ‘mijn aanvankelijke toezegging tot de discussie met Engelman’. Hij is tot de conclusie gekomen ‘dat ik toch niet de juiste man ben om deze poëzie, die zo vele en veelkantige facetten begint te vertonen, volledig te kunnen verdedigen’. Als plaatsvervanger beveelt hij de latere Ulysses-vertaler John Vandenbergh aan: ‘als enthousiaste en ter zake kundige ‘outsider’ wellicht beter geschikt’.

Binnendijk noteerde op de envelop de reactie van Vandenbergh: ‘neen!’ Daaronder schreef hij: ‘Jan G Elburg: vragen/ acc. zal zich met Engelman verstaan’.

105 LEHNING, Arthur, als: Arthur MÜLLER LEHNING Anarchosyndicalisme. Amsterdam, (Gemengde Syndicalistische Vereeniging), 1927. Geniet. 32 p. 1e druk. Omslag op de rug bijna doormidden.

€ 160

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in potlood op de titelpagina: ’22 Mei 1927:/ voor Dick/ van Arthur’. Zeer kwetsbare uitgave met een ongekleurd, maar opmerkelijk omslag, dat aan de binnenzijde onmiskenbaar is vormgegeven door Piet Zwart. Tekst van een lezing gehouden op 17 november 1926, met als aanhangsel de beginselverklaring van de Internationale Arbeiders Associatie en een uittreksel uit de statuten van de Gemengde Syndicalistische Vereeniging.

106 LEHNING, Arthur Acht handgeschreven ansichtkaarten en drie handgeschreven brieven aan ‘De Heer D.A.M. Binnendijk’. Diverse formaten. Recto en deels verso. Gesigneerd ‘Arthur’ en gedateerd ‘Donderdag (23 IX 1960)’, ‘9 X 1964’, ‘2 mei 1965/ Amstel 246’, ‘Rome 10.6.77’, ‘2/XI/77′, ’15 XII 1978’, ‘Rome 21/XII/78’, ‘199.79’, ‘7.10.’79’, ‘Madrid, 17 Dec. 1979’ en ‘Verona, 14.9.1980’.

€ 250

* Amicale vakantiegroeten uit Italië, Frankrijk, Spanje en Zwitserland. De brieven handelen voornamelijk over Marsman, de vriend van zijn jeugd: ‘Is er een invloed van Menno aanwijsbaar op Henny inzake zijn gewijzigde en meer positieve houding t.o.v. het nazisme; – wat zie je als andere invloeden behalve b.v. de Jodenvervolgingen?’ De opening van de eerste brief luidt: ‘Chers amis – Henny, honds als altijd, zou w.s. (trop) chers amis schrijven’.

107 LEHNING, Arthur H. Marsman, de vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman. Amsterdam, Querido, 1960. Garenloos. 192 p. 2e druk. Met de handtekening van Binnendijk op de Franse titel.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Dik,/ van Arthur/ bijna 20 jaar na zijn dood/ Mei 1960’. Salamander.

Bijgevoegd: twee bladen met uitgebreide leesaantekeningen van Binnendijk over onderhavig boek.

Voorts: begeleidende brief van de uitgever bij de eerste druk uit 1954 met het verzoek om het boek te recenseren.

108 (LEHNING, Arthur) Arthur Lehning in 1974. Een hommage. Leiden, E.J. Brill, 1974. 29,8 x 21,0 cm. Ingenaaid. (140) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

* Gesigneerd door Lehning onder het colofon. Vriendenboek met bijdragen van o.a. Lelio Basso, Isaiah Berlin, Karel van Boeschoten, Hans Magnus Enzensberger, Pier Carlo Masini, P.J. Meertens en W.H. Nagel. Met vier knipsels.

109 LEOPOLD, J.H. Verzen. Rotterdam, Brusse, 1920. Linnen (privéband). 160 p. Boekverzorging S.H. de Roos. 2e druk.

€ 40

* Tegenover de titelpagina schreef Binnendijk het kwatrijn ‘In Memoriam J.H. Leopold’, gepubliceerd in het zomernummer 1925 van Propria Cures. Van Beest 254 a.

110 LOKHORST, Emmy van De Hagenaars. Overdruk uit: De Nederlandse Volkskarakters [1938]. P. 216-232. Met speciaal voor de overdruk gedrukt omslag en titelpagina. Geniet. Geïllustreerd.

€ 15

* Bijgevoegd: doodstijding van Emmy van Lokhorst en bijbehorende dankbetuiging.

111 LOKHORST, Emmy van De toren van Babel. Amsterdam, Querido, 1934. Linnen. 404 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick/ van Ems/ 12 Oct. 34’.

112 LOKHORST, Emmy van De zonnewijzer. Amsterdam, Querido, 1928. Gedecoreerd linnen. 246 p. 1e druk. Rug verschoten.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor Dick/ April ’28’.

113 LOKHORST, Emmy van Phil’s amoureuze perikelen. Rotterdam, Brusse, 1921. Linnen. 228 p. 3e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Maart 1932/ Van Emmy’. Van Beest 370 c.

114 LOKHORST, Emmy van Reigersberg. Amsterdam, Querido, 1933. Linnen. 124 p. 1e druk. Scheefgelezen.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op het schutblad: ’27 October ’33/ Voor Dick’.

115 LOKHORST, Emmy van Vrouwen. Amsterdam, Querido, 1929. Gedecoreerd linnen. 256 p. 1e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick en Enny/ Nov. ’29’.

116 LOKHORST, Emmy van Handgeschreven brief aan ‘Lieve Dick [Binnendijk]’. 26,4 x 21,7 cm. Twee bladen. Recto en deels verso. Gesigneerd ‘Emmy’ en gedateerd ‘Maandag 22 April [1929]’. 76 regels tekst. Met originele envelop.

€ 100

* Uitvoerige brief van een enigszins overwerkte schrijfster: ‘Tien uren per dag (en meer) fel geconcentreerd werk eischt alles van hetgeen ik bezit. Soms ga ik naar bed met het gevoel van totaal leeg geplunderd en uitgeschud te zijn’. Schrijven isoleert: ‘Bij wijze van tegenstelling droom ik in mijn afgezonderd leven soms van een Muiderkring!’ Twee alinea’s lang beklaagt Van Lokhorst zich over ‘het laatste nr van de Vrije Bladen’: ‘Menno [ter Braak] is op alle punten over de geheele Amerikaansche linie mis, radicaal en ernstig mis. […] En verder: wat bezielt Henny [Marsman] om zich te encanailleeren met een outsider als Ritter. Fidonc, fi donc. Jullie zijn aan het dolen, op beschamende en ridicule manier’. Tot slot: ‘Lieve Dick – ik schrijf al veel te lang, er wordt overal om me geroepen, ook de groenteboer en de waschman vinden in mijn vrouwenbestaan hun vaste plaats!’

117 LOOY, Jac. van Jakob. Leiden, A.W. Sijthoff, [1930]. Gedecoreerd linnen [ontwerp J.B. Heukelom]. (2), 204 p. 1e druk. Ex libris.

€ 75

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de weduwe van de auteur op de Franse titel: ‘Aan D.A.M. Binnendijk/ van de vrouw van den schrijver./ Titia van Looy/ Nov. 1930.’

Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Geachte mijnheer [D.A.M.] Binnendijk’. 17,0 x 13,0 cm. Eén vouwblad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Uwe dw Titia van Looy’ en gedateerd ’17 Nov. ’30’. 29 regels tekst. De weduwe van de op 24 februari van dit jaar overleden schrijver schenkt dit exemplaar aan de criticus: ‘ik heb een toegenegen gevoel voor u door hetgeen u over van Looy schreef […] Hij had nog drie hoofdstukken willen schrijven of misschien twee. Ik was zoo gelukkig toen de gedachte bij mij opkwam aan dat stukje van 1906, het is voor mij een treffend einde en ik voel wat minder daardoor het schrijnende van de fragmenten’.

118 LOOY, Jac. van Nieuw proza. [Leiden], A.W. Sijthoff, 1929. Ingenaaid [ontwerp J.B. Heukelom]. (4), 240 p. 1e druk. Naam en jaartal (”30′) op Franse titel.

€ 40

* Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte Heer [D.A.M. Binnendijk]’. 11,2 x 9,2 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘P.H. van Moerkerken’ en gedateerd ‘Haarlem, 3 April 1930’. 14 regels tekst. Over de radio-rede en de regels die Binnendijk in De Gids aan de nagedachtenis van Van Looy heeft gewijd: ‘zuivere formuleeringen en warme bewoordingen’.

119 MARSMAN, H. De anatomische les. Bussum, Van Dishoeck, 1926. Ingenaaid. 116 p. 1e druk. Roest op de sneden.

€ 12

* Deze bundel essays is in druk opgedragen aan D.A.M. Binnendijk.

120 MARSMAN, H. Gedrukte herinnering van de tandarts aan ‘Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis’. 3,5 x 7,3 cm. Met gedrukt briefhoofd ‘M.R. van der Molen/ tandarts/ Maliebaan 84/ Utrecht’. 5 regels gedrukte tekst, datum en tijdstip met de hand ingevuld.

€ 150

* De dichter H. Marsman wordt ‘ter verdere behandeling’ verwacht bij de tandarts op vrijdag 22 februari 1935, ‘te 9 1/4 uur’. Marsman schreef op het kaartje de volgende aantekening: ‘Koch. 12a Fluweelenburgwal’, waarschijnlijk het adres van een andere tandarts in Den Haag. Odontologisch curiosum!

121 MARSMAN, H. Handgeschreven brief aan ‘B[este] D[ick]’. 25,4 x 21,2 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘H.’ Niet gedateerd. 39 regels tekst.

€ 450

* Uitvoerige brief van Marsman als redacteur van De Vrije Bladen over verschillende kopij: ‘Het eerste stuk komt in Juni plus 3 verzen, achterin nl, van Slau, en van van Geuns, plus eindelijk eens de kroniek van Nico (plus Otten’s Chadourne, dat van dat nummer, dat weer goed wordt, het minst geslaagde ding zal zijn) plus Engelman (“Stuart”) plus “Virginia” van mij, dat St[an = C.J.J. Westermann], wat mij even vreemd leek, heel goed vond’. Mede-redacteur Binnendijk wordt verzocht ‘de 3 beste’ gedichten van Slauerhoff te kiezen. Over sommige inzendingen is nog geen overeenstemming: ‘Stan is, zoals je weet, fel tegen Theun de Vries. Hij vindt het een kreng, dat buitendien nu niet in de Bladen moet komen, nu wij, hij, een bepaalde kant op willen, theoretisch én practisch, met ons “nieuwe ideaal” […] Ik kan mijn stem niet terugnemen’.

Bijgevoegd: WESTERMANN, C.J.J. Zes handgeschreven brieven en een getypte brief aan ‘Geachte Heer [D.A.M.] Binnendijk’. Diverse formaten. Op briefpapier van ‘Algemeen Handelsblad’. Recto en deels verso. Gesigneerd en gedateerd ’30 April [= maart] 1929′, ’10 April 1929′, ’17 IV 29′, ’18 April 1929′, ’22 April 1929′, ’26 IV 1929′ en ‘Hilversum, 11 Mei [1929]’. Met originele enveloppen. Over dezelfde kwesties en – eindeloos – over een kritisch versje dat redacteur Westermann wil publiceren naar aanleiding van een artikel over spelling van De Vooys. Uit de laatste brief blijkt hoe hoog hij spellingkwesties opneemt: ‘Ik zou je in verband hiermee willen adviseeren, zonder natuurlyk je oordeel te beinvloeden […] een stuk als Theun de Vries’ “Kelder”, dat nogal heel sterk onder de bestaardvormen verzeild raakt en waarom ik er persoonlyk dan ook uitermate tegen ben, niet op te nemen in “De Vrye Bladen”‘. En: ‘By een frontgevecht is eenzydigheid nu eenmaal niet uit de sluiten’. Ook over het honorarium van het Mei-nummer, ‘het slechtste nummer tot nog toe’.

122 MARSMAN, H., & S. VESTDIJK Heden ik, morgen gij. Amsterdam, Querido, 1936. Ingenaaid [omslagontwerp Jan van Krimpen]. 286 p. 1e druk. Ex libris. Potloodstreepjes en aantekeningen in de marge.

€ 18

* Het omslag is op de rug misschien wat verbruind, maar het is aanwezig en het is gaaf!

123 MEESTER, Johan de Vertellingen van vroeger en later. Amsterdam, Querido, 1920. Verguld linnen (bandontwerp J.B. Heukelom). Kop verguld. 204 p. 1e druk. Naam op schutblad.

€ 35

* Met kaartje van de auteur, waarop in handschrift ‘met dank voor de vlugge toezending’.

124 MULISCH, Harry Het mirakel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. Ingenaaid met stofomslag. 84 p. 1e druk. Omslag deels licht verbruind. Ex libris.

€ 12

125 MULTATULI Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. [Amsterdam], Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1929. Verguld linnen. 464 p. 13e druk. Naam op Franse titel.

€ 75

* Inliggend: ‘Multatuli (1820-’87)’. Origineel handschrift. 14,7 x 22,7 cm. Vijf bladen. Alleen recto. Enkele kreukjes en vouwen. Binnendijks aantekeningen voor een lezing over Max Havelaar en Multatuli: ‘Aan het slot heeft een démasqué plaats: zoowel aan Droogst. als aan Stern wordt het zwijgen opgelegd door den schrijver’.

126 NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. Gedecoreerd linnen (bandontwerp P.A.H. Hofman). 144 p. 2e druk. Belettering minimaal vervaagd. Naam en jaartal (”33′) op schutblad.

€ 100

127 NIJHOFF, M. Het Uur U gevolgd door Een idylle. Den Haag, Stols, 1941. Karton. 48 p. 1e druk. Ex libris.

€ 12

* Atlantis-serie 1. Van Dijk 529.

128 NIJHOFF, M. Vormen. Bussum, Van Dishoeck, 1924. Ingenaaid (omslagontwerp J. van Krimpen). (8), 112 p. Niet afgesneden. 1e druk. Matig (of intensief gelezen) exemplaar: rug beschadigd, laatste katern en achterzijde omslag los. Naam op p. (1). Stempeltje ‘Ter Bespreking’ op p. (3). Ex libris.

€ 12

* Strookje papier tussen p. 70-71, waar het gedicht ‘Het tuinfeest’ staat afgedrukt: Binnendijks favoriet?

129 (NIJHOFF (vert.), M.). RAMUZ, C.F. ‘De geschiedenis van den soldaat. Gelezen – gespeeld – gedanst. In twee deelen’. P. 165-186 [in: De Gids, jaargang 90, aflevering 4, (1926). Amsterdam, Van Kampen, 1926]. 22 p. uit de aflevering gescheurd. Bovenzijde papier zeer rafelig.

€ 45

* Exemplaar met deels vervaagde, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de vertaler op p. (165): ‘Voor Dick,/ Van Pom’.

130 NIJLEN, Jan van Geheimschrift. Haarlem, Enschedé, 1934. Ingenaaid. (6), 56 p. 1e druk. Naam en datum op schutblad. Enkele potloodstreepjes en aantekeningen.

€ 45

* Inliggend: knipsel van Binnendijks bespreking van Geheimschrift en een kaartje ‘Ter recensie’, waarop Binnendijk kernachtig Van Nijlen samenvatte: ‘Weemoed & Wijsheid’.

131 OSTAIJEN, Paul van Diergaarde voor kinderen van nu. Antwerpen, De Sikkel, 1932. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Naam op schutblad.

€ 25

132 PERRON, E. du Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Beste Enny [Binnendijk-Paauw]’. 9,1 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘EddyduP’ en gedateerd ‘Parijs, 29 Juli [1935]’. 10 regels tekst. Rechterbovenhoek rücksichtslos afgescheurd vanwege de zegel.

€ 250

* De schrijver stuurt de echtgenote van D.A.M. Binnendijk, naar een Brusselse belofte, een stapel boeken. ‘Hier zijn ze dan – ik moet erbij zeggen: eindelijk. Jammer dat je bijna alles al kende’. Genereus: ‘Van dit alles hoeft niets terug’.

Niet in Brieven (Amsterdam 1979). Ongepubliceerd.

133 PERRON, E. du Het land van herkomst. Amsterdam, Querido, 1935. Ingenaaid met flappen. 496 p. 1e druk. Rug beschadigd en met plakband hersteld. Achterzijde omslag los en gescheurd. Ex libris. Met het vel Verbeteringen, dat nogal eens ontbreekt.

€ 25

* Batten/ Stols 24.

134 POS, Hugo 12 kwatrijnen. Geïllustreerd door Erwin de Vries. Nieuwkoop, Leo Verbeek, 1977. Geniet met omslag. (28) p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur tegenover de titelpagina: ‘In dank voor de/ goede raad./ Hugo Pos’.

135 POS, Hugo Het tweede dozijn kwatrijnen. Met tekeningen van Erwin de Vries. Zonder plaats, Hugo Pos/ Erwin de Vries/ Leo Verbeek, circa 1977. Geniet. (28) p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 13

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Mara van Binnendijk/ Hugo Pos/ We zijn nu bijna even oud’. Hieronder gesigneerd door Leo Verbeek.

Inliggend: ‘Wel heeft mij nooit der jaren tal benauwd’. Origineel handschrift. 9,0 x 14,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele correcties. Binnendijks reactie op de handgeschreven opdracht in de vorm van een kwatrijn.

136 POS, Willy Ik speel terug. [Amsterdam, eigen beheer, 1966]. Geniet. 12 p. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het omslag: ‘Je zult wel lang niet alles begrijpen van deze/ uittree-rede maar misschien krijg je toch wel een/ indruk. Hart.gr. W.P.’ Bundel gelegenheidsteksten en inside jokes ter gelegenheid van Pos’ afscheid als directeur van de Amsterdamse toneelschool. Starring Ernst van Altena, Hans Bentz van den Berg, Ton Lutz, Ramses Shaffy en Henk van Ulsen.

137 PRESSER, Dr. J. Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945. Den Haag, Staatsuitgeverij/ Martinus Nijhoff, 1965. Twee delen. Linnen met stofomslag. XIV, 526; VIII, 568 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk. Ruggen minimaal verbruind.

€ 20

* Inliggend: vijf knipsels over Presser en diens gestencilde levensbericht door Lou de Jong.

138 PRESSER, Jacques Nieuwjaarsgroet met voor elke maand een vrolijk rijm. Zonder plaats, eigen beheer, [1957]. Geniet met omslag. (16) p. 1e druk.

€ 35

* Geestig privéuitgaafje, bestemd voor vrienden van de auteur, die achter het voorgedrukte ‘voor’ de naam van Binnendijk schreef en achter ‘van’ zijn voornaam. Hieronder schreef hij de datum ‘1.1.58’ en ‘niet zonder blos…’

139 (PRESSER (samenst.), J.). HEINE, Heinrich Ich bin das Schwert ich bin die Flamme. Een bloemlezing uit zijn proza bijeengebracht en ingeleid door Dr. J. Presser. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1957. Garenloos [omslagontwerp H. Berserik]. 200 p. 1e druk. Naam op Franse titel.

€ 20

* Miniem opdrachtje van Presser op de Franse titel: ‘V.d.schr./ Juli ’57’. Ooievaar 49.

140 (PRESSER (samenst.), J.). HEINE, Heinrich Ich weiss nicht was soll es bedeuten. Een bloemlezing uit zijn poëzie bijeengebracht en ingeleid door Dr. J. Presser. Antwerpen/ Den Haag, De Sikkel/ Bert Bakker/ Daamen, 1956. Garenloos [omslagontwerp H. Berserik]. 224 p. 1e druk. Naam op Franse titel.

€ 16

* Miniem opdrachtje van Presser op Franse titel: ‘v.d.S’. Ooievaar 24.

141 PROOST, Mien Tot slot. Gedichten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 1935. Ingenaaid. 52 p. 1e druk.

€ 22

* Inliggend: twee pagina’s typoscript van Binnendijks bespreking van de bundel.

142 REININK, H.J. Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 964. Amsterdam, De Spieghel, [1964]. Geniet met stofomslag. 32 p.

€ 12

* Exemplaar met ongesigneerd opdrachtje van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dick/ In vriendschap.’

143 RENSBURG, J.K. Drie handgeschreven brieven aan ‘Amice [= D.A.M. Binnendijk]’. 1. 20,5 x 12,8 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘J.K. Rensburg’ en gedateerd ‘Amsterdam 14/10 ’42’. 45 regels tekst. Met originele envelop. 2. 20,5 x 12,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘J.K. Rensburg’ en gedateerd ‘Amsterdam 19/10 ’42’. 18 regels tekst. Met originele envelop. 3. 20,5 x 12,8 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘J.K. Rensburg’ en gedateerd ‘Amsterdam 18/1 ’43’. 35 regels tekst. Met originele envelop.

€ 500

* Uitvoerige, hoopvolle – nu verdrietig stemmende – brieven van de dichter, romanschrijver en ‘joodse graalzoeker’ J.K. Rensburg (1870-1943). Rensburg vraagt Binnendijk in de eerste brief dringend om hem geld te sturen, in de tweede en derde brief is hij zeer dankbaar voor de gezonden f 10,- Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin Rensburg verkeert, blijft hij optimistisch: ‘Gelukkig ben ik er van overtuigd èn door eigen helderziendheid èn die van anderen ook door een droom van een vriendin van helderhorendheid, dat ik niet als zoveel joden zal worden weggehaald. Ook verwacht ik in verband met hun en mijn clairvoyance, dat het ogenblik der bevrijding in ons land zal vallen in Nov. a.s. Dan zijn we daar op zijn langst 6 weken van verwijderd’. Na de oorlog verwacht Rensburg een grote vernieuwing in de literatuur: ‘ik heb een vermoeden, dat er dan een nieuw tijdschrift zal verschijnen dat in die nieuwe periode het karakter zal dragen van den N. Gids in de 80-er jaren’.

In de tweede brief herhaalt hij zijn visioenen: ‘Ik ben blij, dat ik door mijn clairvoyance èn die van zoveel anderen, weet, dat ik zonder kleerscheuren door de vreselike vervolging, waaraan de joden vooral bloot staan, heenkomen. Anders zouden mijn zenuwen het elken dag hard te verduren hebben, terwijl ik nu rustig blijf en hard werk vol goeden moed’.

De laatste brief staat weer vol stellige overtuigingen: ‘ik weet, óók door gelijke gegevens van anderen, dat mijn leven beschermd word[t]’. De schrijver haalt gelukkige herinneringen op aan een vliegvakantie naar Londen, gefinancierd door Hein Boeken: ‘een onvergetelike tocht bij prachtig weer. Ik was dolblij, dat ik vijf dagen daar geweest ben en hoop Engeland nog meermalen te bezoeken’.

Krap vier maanden later werd J.K. Rensburg vermoord in concentratiekamp Sobibor.

144 (REVE, Gerard) Circulaire van het comité “ten behoeve van G.K. van het Reve”. Amsterdam, ‘d.d. postmerk [= mei 1951]’. 23,0 x 14,3 cm. Eenzijdig bedrukte plano.

€ 35

* Toen de staatssecretaris van O.K. en W. de aan Reve voor zijn verhaal ‘Melancolia’ toegekende reisbeurs introk, probeerde dit comité, bestaande uit o.a. Han G. Hoekstra, Martinus Nijhoff en M. Vasalis, onder aanvoering van Binnendijk, alsnog ‘deze veelbelovende auteur’ in staat te stellen zijn reis te maken. Een bijdrage kan gestort worden op postgiro 14846, ten name van de heer D.A.M. Binnendijk, Frans van Mierisstraat 69, Amsterdam.

145 REVE, Karel van het Vier handgeschreven ansichtkaarten aan ‘D.A.M. Binnendijk/ dichter/ Amsterdam’. Diverse formaten. Alleen verso. Gesigneerd ‘Karel’, ‘Karel van het Reve [en] Tini Israël, ‘Karel van het Reve [en] Paul van ’t Veer (plus een onleesbare handtekening)’ en ‘Tini en Karel’. Gedateerd ’10 3 50′, ‘Moskou 4 X ’67’, ‘(Zutphen) 12 juni 1973′ en ’11.X.82’.

€ 100

* Vier gelukwensen van Karel van ’t Reve, waarvan de tweede op een kleurrijke Russische kaart staat.

146 RILKE, Rainer Maria Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Leipzig, Insel-Verlag, 1933. Linnen. 304 p. 32-35e duizendtal. Rug verschoten. Naam op schutblad.

€ 35

* Dit exemplaar gebruikte Binnendijk voor de samen met Nini Brunt gemaakte vertaling, die in 1936 onder de titel Het dagboek van Malte Laurids Brigge het licht zou doen zien. Inliggend: aanvraagbriefje voor ‘R.M. Rilke, Briefe aus Muzot’, knipsel over een lezing van Binnendijk over Rilke, vijf getypte brieven van uitgeverij Querido (Alice von Eugen, Tine van Buul en Reinold Kuipers) en zes bladen handgeschreven aantekeningen met paginanummers en vertaalwoorden. Interessant geheel. Bijgevoegd: drie latere edities van de vertaling.

147 RILKE, Rainer Maria Schwarze Katze. [Amsterdam], Blaumontagpresse, 1984. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Arches-Rives in een oplage van 115 exemplaren. Met portret van zwarte kat. Met originele, door Brunt beschreven envelop: ‘voor Dick/ een omgekeerd verjaarscadeautje/ N/ 30.3.84’.

€ 25

* Bij de 93e verjaardag van Nini Brunt op 30 maart 1984.

148 ROEGHOLT, Richter Amsterdam in de jaren ’50. Fragmenten uit een samenleving. (Rijswijk), Elmar, (1985). Ingenaaid. 144 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Enny/ met heel veel liefde/ je/ Rik’.

149 ROELANTS, Maurice Alles komt terecht. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Linnen. 244 p. 1e druk.

€ 30

* Exemplaar met contemporaine handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan Enny & Dick,/ van/ Maurice,/ bijgenaamd/ M.Roelants’.

150 ROELANTS, Maurice Alles komt terecht. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Ingenaaid. 244 p. 1e druk. Ex libris. Omslag enkele vlekjes.

€ 10

151 ROELANTS, Maurice Het kasteel van Gaasbeek. (Brussel, Elsevier), [ca. 1960]. Geniet. (32) p. Geïllustreerd.

€ 18

* Maurice Roelants was conservator van het kasteel in Gaasbeek.

Bijgevoegd: bidprentje van Roelants, bijbehorende dankbetuiging en een uitgaafje bij zijn overlijden, een vouwblad met een tekst uit Gebed om een goed einde.

152 ROELANTS, Maurice Komen en gaan. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Ingenaaid. Onafgesneden. 132 p. 2e druk.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘[komen en gaan],/ onder gedachtenis./ voor Enny -/ Maurice.’

153 ROELANTS, Maurice Het leven dat wij droomden. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931. Ingenaaid (ontwerp Agnes Canta). 216 p. 1e druk. Omslag op rug verbruind.

€ 25

* Exemplaar met contemporaine handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Rijn – Rhöndorf – Z.ch.d.a.L./ Maurice’.

154 ROELANTS, Maurice Uit het Dagelijksch Leven naar den Heiligen Stal. [Brussel], Abdij Ter Kameren, 1944. Ingenaaid. 28 p. Met de hand gezet uit de Grotius door Paul Roelants en gedrukt op vergé-spécial in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk. Bovenzijde van fragiele rug licht beschadigd.

€ 160

* Kerstverhaal waarin Edgard en Maria Tytgat figureren.

155 ROELANTS, Maurice Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn. Den Haag, Leopold, 1929. Ingenaaid met omslag. (4), 44 p. 1e druk. Voor- en achterin roestig.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Dick en Enny, [van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn],/ van een die ’t soms/ weet, soms ’t ver-/ geet./ Van harte./ M.R.’ Geniet het leven 1.

156 ROLAND HOLST, A. ‘De afspraak’. P. 337-370 [in: De Gids, jaargang 87, aflevering ? (1923)]. Linnen privéband met rugtitel. (34) p. Naamstempel op schutblad. Bovenrand eerste pagina uitgeknipt.

€ 30

* De eerste publicatie van deze belangrijke tekst van Roland Holst is afzonderlijk gebonden.

157 ROLAND HOLST, A. Drie handgeschreven brieven aan ‘Beste Dick [Binnendijk]’. 1. 17,6 x 11,3 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Bergen N.H./ 3.vi . ’50’. 40 regels tekst. Met originele envelop. 2. 17,6 x 11,3 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Bergen N.H./ 11.vi . ’50’. 32 regels tekst. Met originele envelop. 3. 17,7 x 11,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Sunningdale/ 22.x. ’50’. 33 regels tekst. Met originele envelop.

€ 160

* Over het geven van een lezing ‘uit en over eigen werk’, waarmee Roland Holst in de eerste brief nog niet wil instemmen: ‘sinds mijn terugkomst uit Zuid-Afrika (ruim 3 jaren geleden) weigerde ik systematisch alle verzoeken om lezingen. Als ik ditmaal niet weiger, ben ik bang, dat de verzoekenvloed weer op zal komen zetten…’. Roland Holst zou erover willen praten met Binnendijk, maar reist liever niet naar Amsterdam: ‘Kan jij nu niet eens een Zondag in mijn dorp en onder mijn dak komen?’

In de tweede brief schrijft de dichter dat hij zijn broer heeft opgebeld over de datum waarop de lezing zou kunnen plaatsvinden. ‘De zaak is: ik ga met hem en zijn oudsten zoon, die een behandeling door een specialist in Oxford moet ondergaan, waar enkele weken in een ziekenhuis mee gemoeid zullen zijn. Vandaar, dat ik mij naar hem moet schikken’.

‘Afgesproken’, begint de derde brief uit Engeland. ‘Wat het gehoor aangaat: natuurlijk heb ik liefst zooveel mogelijk studenten – én, als dat kan door introductie, níet-studenten die literair-philosophisch in zijn gesteld’. En: ‘Ik ben, na 36 jaar, voor de 2e maal verliefd geworden op het Engelsche landschap en de kleine dorpen’.

158 ROLAND HOLST, A. Omtrent de grens. Den Haag, Bakker/ Daamen, [1960]. Linnen. 52 p. 1e druk. Ex libris.

€ 28

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor/ Dick/ van/ Jany / Bergen N.H./ Nov. 1960’.

159 ROLAND HOLST, A. ‘Schriftlijk te danken al wie mij bedachten’. Gedrukte dankkaart. 9,1 x 13,8 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Bergen N.-H., Juli 1948’. Egaal licht verbruind.

€ 30

* Kwatrijn als dank na de festiviteiten bij ’s dichters vijftigste verjaardag.

160 ROLAND HOLST, A. Een winterdageraad. [Utrecht], De Bezige Bij, [1945]. Ingenaaid. (8) p. Gedrukt (op geschept papier van Van Gelder) in een oplage van 1250 exemplaren. 2e druk. Ex libris op p. (2).

€ 150

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Aan Dick,/ die dit wel weet -/ van Jany/ Laren. N.H./ 19.viii.’45’. Dit 50-regelige vers is bovendien in druk opgedragen aan D.A.M. Binnendijk. Dit is hét exemplaar: zowel in druk als in handschrift opgedragen aan Binnendijk.

161 RUUSBROEC, Jan van Van den hemelschen melodyen. (Met een houtsnede van B. Essers). Ingeleid en aangetekend door dr. L. Reypens S.J.. Maastricht, (Nypels), 1926. Ingenaaid met flappen. 36 p. Gedrukt in zwart, rood en blauw in een oplage van 300 exemplaren. Rug verbruind. Naam op schutblad.

€ 12

* Van Laar 31.

162 SCHAIK-WILLING, Jeanne van Drie handgeschreven ansichtkaarten aan ‘Lieve Dirk Adrianus Michel [Binnendijk]’. Diverse formaten. Alleen verso. Gesigneerd ‘Jeanne’, ‘Jeanne van Schaik-W.’ en ‘Jeanne’. Gedateerd ‘Dec. 1977’, ‘(december 1980)’ en ’11.X.83′.

€ 32

* Twee nieuwjaarswensen, eenmaal met een getekend bloemetje, en een verjaardagskaart.

163 SCHAIK-WILLING, Jeanne van Dwaaltocht. Een stukje eigen leven. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1976). Garenloos (omslagontwerp Niek Wensing). 144 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Enny en Dick./ In hartelijke/ vriendschap/ van/ Jeanne’. Met knipsel.

164 SCHAIK-WILLING, Jeanne van Odysseus weent. Lyrisch spel in drie bedrijven. Utrecht, W. de Haan, 1953. Ingenaaid. (4), 40 p. 1e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Dick en Enny./ in vriendschap/ van/ Jeanne./ Februari ’53’. Bovendien met meesterlijke handgeschreven correctie van de auteur op p. 13: ‘Moeder, ik ben ziek van liefde,/ de koorts met lood mij kleedt.’ wordt verbeterd in ‘Moeder, ik raak blind van liefde,/ alle kleur verschiet tot leed.’

165 SCHAIK-WILLING, Jeanne van Tussen ja en nee. Amsterdam, Querido, 1958. Linnen. 168 p. 1e druk. Rug iets verbruind.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dirk/ in vriendschap/ van/ Jeanne./ 12 October ’58’.

166 SCHAIK-WILLING e.a., Jeanne van Vrij volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. (Verzorgd en ingeleid door Maurits Dekker en Albert Helman). Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courantmij, 1945. Ingenaaid met omslag. 120 p. 1e druk. Omslag iets roestig.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van een van de auteurs op de Franse titel: ‘voor Dirk/ van/ Jeanne/ 12 oct ’45’. Van Schaik-Willing schreef het vierde bedrijf van dit toneelstuk, terwijl Helman, Dekker, Antoon Coolen en A. Defresne voor de overige bedrijven verantwoordelijk waren.

167 SCHAIK-WILLING, Jeanne van, & Simon VESTDIJK De overnachting. Amsterdam, Querido, 1947. Halflinnen. 296 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick en Enny./ van Jeanne./ 21 Jan. ’47’. Met knipsel.

168 SCHEEPMAKER, H.J. Het gedenken. Gedichten. Amsterdam, Balkema, 1941 [= 1944]. Ingenaaid. 36 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Pannekoek in een oplage van 100 gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 40

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan/ D.A.M. Binnendijk/ met mijn hartelijken dank/ voor zijn waardevolle critiek/ en bemoedigende woorden/ aan deze verzen gewijd/ van/ H.J. Scheepmaker/ 18-iv-44/ Amsterdam’. De Jong 739.

169 SCHENDEL, Arthur van Een Hollandsch drama. Amsterdam, Meulenhoff, 1935. Ingenaaid (omslagtekening L. André de la Porte-Van Bergen). 256 p. 1e druk. Omslag aan randen iets gerafeld. Eerste pagina’s roestig. Naam en jaartal (‘1935’) op Franse titel.

€ 12

170 SCHENDEL, Arthur van Jan Compagnie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1932. Linnen (ontwerp Ir. J. Denijs). 288 p. 1e druk. Rug licht verschoten.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Enny Binnendijk aan haar echtgenoot: ’12 October ’32/ van Enny voor Dick’.

171 SCHENDEL, Arthur van Over boeken. Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, (1954). Linnen. (4), 36 p. 1e druk.

€ 45

* Eén van de 150 genummerde exemplaren, gedrukt op Tromp-offset, in een linnen bandje.

Inliggend: ‘Vondel, Hooft, Heijermans hebben hun beeld in de stad: thans ook Van Schendel’. Doorslag van typoscript. 29,4 x 20,7 cm. Twee bladen. Alleen recto. Gedateerd ‘5-III-1952’. Met enkele handgeschreven correcties en toevoegingen. Binnendijks toespraak bij de onthulling van de buste van Van Schendel door J.G. Wertheim.

172 SCHIERBEEK, Bert De derde persoon. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid met flappen (omslagtekening en illustraties Lucebert). 176 p. 1e druk. Achterzijde omslag verschoten.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Dick Binnendijk/ want het bloed stroomt door/ waarheen?/ waarom?/ door!/ BertSchierbeek’.

Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Beste Dik (sic) [Binnendijk]’. 11,1 x 15,0 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Bert Schierbeek’ en niet gedateerd. 10 regels tekst. Schierbeek stuurt Binnendijk een bundel van Gerard Diels en dankt hem voor ‘de moeite die je hebt willen doen voor een huis’, voor welke moeite hij De derde persoon insluit.

173 SCHMITZ, Marie Verlos ons van den boze. Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1954. Linnen. (4), 108 p. 1e druk.

€ 12

* Eén van de 150 genummerde luxe-exemplaren op Boston Text en gebonden in linnen.

174 SCHMITZ, Marie Weifeling. Amsterdam, Querido, 1922. Linnen met leeslint. 120 p. 1e druk. Naam op schutblad.

€ 15

* Bijgevoegd: gedrukt dankkaartje bij des schrijfsters zeventigste verjaardag [in 1953], gesigneerd ‘Marie Verhoeven-Schmitz’.

175 SCHUCHART, Max Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen. [‘s-Graveland, G.W. Breughel, 1944]. Ingenaaid. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 38 [= 36] p. 1e druk. Met ingeplakt erratavelletje.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor D.A.M. Binnendijk/ van/ Max Schuchart’. De Jong 746.

Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Zeer Geachte Heer [D.A.M.] Binnendijk’. 27,5 x 21,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Max Schuchart’ en gedateerd ’26 Aug. 1944′. 17 regels tekst. De schrijver biedt zijn nieuwe bundeltje aan, ‘als klein bewijs van waardering en uit dankbaarheid voor de verschillende keren dat u mij met uw advies behulpzaam bent geweest’. Over de oorlog en de risico’s: ‘Hopelijk breekt spoedig de tijd aan waarop ik weer rustig de hoek van de straat zal kunnen omslaan zonder daarachter allerlei denkbeeldige of werkelijke gevaren te vermoeden’.

176 SLAUERHOFF, J. Archipel. Amsterdam, Van Kampen, 1923. Ingenaaid. 60 p. [Gedrukt in een oplage 400 exemplaren]. Debuut. 1e druk. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, wat roestvlekjes op het omslag. Naam op titelpagina. Enkele potloodstrepen in de marge.

€ 65

* Door bemiddeling van Arthur Lehning in Berlijn voor eigen rekening in Berlijn gedrukt. Met het errata-blaadje.

177 SLAUERHOFF, J. Een eerlijk zeemansgraf. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936. Ingenaaid met omslag. 60 p. 1e druk. Omslag enkele scheurtjes en deels verschoten. Naam en jaartal (”36′) op Franse titel. Enkele potloodstrepen en aantekeningen in de marge.

€ 65

* Inliggend: knipsel van Binnendijks (weinig positieve) bespreking van de bundel.

178 SLAUERHOFF, J. Eldorado. Bussum, Van Dishoeck, 1928. Ingenaaid. (6), 114 p. 1e druk. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd, maar overigens goed. Naam op schutblad. Enkele potloodstrepen in de marge.

€ 35

179 SLAUERHOFF, J. Serenade. Gedichten. Maastricht/ Brussel, The Halcyon Press, 1930. Ingenaaid met omslag. 4to. (4), 40 p. Gezet uit de Romanée van Van Krimpen en gedrukt op Pannekoek (met watermerk ‘The Halcyon Press AAM Stols Maastricht’) in een oplage van 310 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug beschadigd met papierverlies. Naamstempel en naam in potlood op Franse titel. Potloodstrepen in inhoudsopgave.

€ 100

* Inliggend: negen bladen uit een drukproef van Slauerhoffs Verzamelde Werken, met een handgeschreven correctie. De Halcyon Pers 3. Van Dijk 230.

180 SLAUERHOFF, J. Soleares. Maastricht, Stols, 1934. Ingenaaid. (4), 42 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren op Banzay de luxe. 2e druk. Ruggetje iets verbruind. Naam op p. (3).

€ 35

* De eerste druk verscheen een jaar eerder in een oplage van slechts 15 – heden onvindbare – exemplaren. Van Dijk 313 a.

181 SLAUERHOFF, J. Yoeng Poe Tsjoeng. Maastricht/ Brussel, Stols, 1930. Ingenaaid. (2), 38 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem scheurtje in omslag, maar zeer goed exemplaar. Naam op p. (3).

€ 150

* De schaarse eerste druk van deze dichtbundel. Luchtkasteelen 2. Van Dijk 231.

182 (SLAUERHOFF, J.). ARESSY, Lucien La Dernière Bohème. Verlaine et son milieu. Fantaisie-Préface de Rachilde. Paris, Jouve & Cie, (1923). Ingenaaid. XVI, 320 p. Omslag zwaar beschadigd, voorzijde omslag ontbreekt.

€ 500

* Exemplaar afkomstig uit de bibliotheek van Slauerhoff, met op de Franse titel eigenhandig: ‘J. Slauerhoff/ April 1923’, waaruit blijkt dat de dichter het boek vlak na verschijnen nieuw heeft gekocht. Hoe dit boek bij Binnendijk terecht is gekomen weten wij niet, maar de titel de laatste bohemien in combinatie met Slauerhoff kan natuurlijk niet pregnanter!

183 STEEN, Peter van Alarm in de spiegel. (Met een inleiding door Willem Elsschot). Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1951. Karton. 96 p. 1e druk.

€ 45

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick Binnendijk/ ….. “das lebt mit einem Buch/ und nichts im Magen/ in Hütten daran Ratten nagen…../ Met h. groeten/ PetervanSteen,/ A’dam 21-3-’53, een zeer/ kouwe, maar ìn Hollandse lentedag./ Oj, lente…..’.

Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Beste Dick [Binnendijk]’. 27,4 x 21,3 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Peter’ en gedateerd ‘A’dam 21.3.’53’. 4 regels tekst. De schrijver zendt Binnendijk dit boekje en roept een gesprek in herinnering: ‘Ik ben tenminste verdomd dankbaar voor al het geduld’.

184 TEESELING, Cor van 1915-1942. (Map met 16, in gevangenschap gemaakte, zelfportretten. Met inleiding door Walter Brandligt). [Amsterdam, De Spieghel, 1943. 33,5 x 23,5 cm. Zestien plano’s in map (omslagontwerp Tine Baanders). [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Enkele vouwtjes, maar mooi exemplaar.

€ 25

* Zonder het losse vel inleiding, dat pas in november 1945 werd verspreid. De Jong 801 (‘Van de oplage […] werd een groot gedeelte door de S.D. vernietigd’).

185 THELEN, Albert Vigoleis Der Schwarze Herr Bahßetup. Ein Spiegel. Wenen/ München/ Basel, Verlag Kurt Desch, (1956). Linnen met stofomslag (ontwerp Helmut Salden). 768 p. 1e druk. Met prospectus.

€ 25

* Inliggend: Getypte brief aan ‘Sehr geehrter Herr [D.A.M.] Binnendijk’. 29,7 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘H.Jos. Mundt’ en gedateerd ‘München, den 27.8.56/M-Wa’. 12 regels tekst. Met originele envelop. Mundt, uitgever bij Kurt Desch, stuurt Binnendijk op verzoek van Thelen een exemplaar van zijn nieuwe boek toe, hopend op een bespreking: ‘als dieses Buch ausschliesslich in Holland spielt und inhaltlich die holländischen Leser vielleicht noch stärker ansprechen wird als die deutschen’.

186 (THELEN, Albert Vigoleis). MORRIËN, Adriaan Op bezoek bij Albert Vigoleis Thelen. Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Rugje beschadigd.

€ 25

* Inliggend: uitvoerig prospectus voor de eerste druk van Die Insel des zweiten Gesichts, door Van Oorschot zelf geschreven, met een uitvoerige handgeschreven correctie van Binnendijk over Thelen en Marsman.

187 TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts). Antwerpen, De Magneet, (1944). Ingenaaid met omslag. 104 p. Gezet uit de Granjon en gedrukt in een oplage van 1010 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag minimaal verbruind.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Aan D.A.M. Binnendijk/ ten blijke van mijn gansch/ bizondere sympathie met zijn/ werk,/ en met mijn hartelijke/ groeten./ A’dam 13.X.45/ F.V. Toussaint van Boelaere’. Eén van de 1000 Romeins genummerde exemplaren, gedrukt op ‘houtvrij papier van niet meer na te sporen oorsprong’.

188 TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. De doode die zich niet verhing. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1937. Ingenaaid met omslag. (4), 68 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verbruind.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Mijn voorganger in deze/ Ursa Minor-reeks,/ den dichter van het/ “Onvoltooid Verleden”/ D.A.M. Binnendijk,/ ten blijke van mijn/ bizondere waardeering en/ sympathie voor zijn werk./ Brussel/ April ’37 F.V. Toussaint van Boelaere’. Ursa minor II. Van Dijk 408.

189 UNTERMEYER (sst.), Louis The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day. Londen/ Hamburg/ Parijs/ Bologna, The Albatross, (1933). Ingenaaid. XXX, 652 p. 1e druk (‘European Edition’). Leesvouwen.

€ 25

* Inliggend: ‘Klaagzang zonder Muziek’. Origineel typoscript. 28,0 x 21,8 cm. Twee bladen. Alleen recto. Met enkele handgeschreven correcties. Binnendijks vertaling van het gedicht ‘Dirge without Music’ van Edna St. Vincent Millay, afgedrukt in de bloemlezing op p. 595.

190 VERMEYLEN, August Twee vrienden. Brussel, Manteau, 1943. Ingenaaid. 224 p. 1e druk. Achterzijde omslag scheurtje. Naam op Franse titel.

€ 30

* Inliggend: ‘Schipbreuk der Dromen’. Origineel handschrift. 25,5 x 21,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Met een achttal correcties. Binnendijks niet onverdeeld positieve bespreking van Twee vrienden: ‘Deze roman is nergens sentimenteel, maar ook nooit aangrijpend’.

191 VESTDIJK, S. De bruine vriend. Novelle. (Amsterdam, De Spieghel, 1935). Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Omslag iets verbruind, hoekjes gesneuveld. Naam en datum op titelpagina.

€ 22

* De vrije bladen, jrg. 12, schrift 10 (oktober 1935).

192 VESTDIJK, S. Handgeschreven brief aan ‘Beste Dick [Binnendijk]’. 18,9 x 13,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Simon’ en gedateerd ‘Doorn 8-7-’46’. 15 regels tekst. Langs randen iets verbruind.

€ 120

* De schrijver stuurt ‘de copy’ terug. Hij vreest 25 juli niet bij een (tijdschrift)vergadering te kunnen zijn: ‘stuur mij de noodige copy, die ik dan zoo spoedig mogelijk retourneeren zal’. En: ‘Zoojuist kreeg ik een pak van de Penclub uit Amerika (o.a. 100 sigaretten), hetgeen mij eenigszins duizelig van vreugde heeft gemaakt. Ik hoop, dat verwante duizelingen jullie niet in België naar het hoofd zullen stijgen’.

193 VESTDIJK, S. Lier en Lancet. Essays over Emily Dickinson, James Joyce, Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, J. Greshoff, Hendrik de Vries, Jan Engelman, E. du Perron, J. Slauerhoff, e.a. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1939. Ingenaaid met stofomslag. 412 p. 1e druk. Rug omslag verbruind. Naam op Franse titel.

€ 18

194 VESTDIJK, S. De oubliette. Novelle. (Amsterdam, De Spieghel), [1933]. Ingenaaid. 52 p. 1e druk. Omslag wat verbruind, hoekjes gesneuveld. Naamstempel op titelpagina.

€ 20

* De vrije bladen, jrg. 10, schrift 11 [1933].

195 VESTDIJK, S. Strijd en vlucht op papier. (Maastricht, A.A.M. Stols), 1939. Linnen. 48 p. Gedrukt in zwart en een heel klein beetje blauw in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten. Ex libris.

€ 28

* Ursa Minor VIII. Van Dijk 470.

196 VESTDIJK, S. De verminkte Apollo. Roman uit het oude Griekenland (589 v. C. – 584 v. C.). Rotterdam/ Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1952. Linnen. 326 p. 1e druk. Band iets verschoten. Ex libris.

€ 220

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht in de vorm van een humoristisch vierregelig gedicht van de auteur op de Franse titel: ‘Simon/ A’dam Boekbalmorgen, ’52’. Hierboven heeft Vestdijk nog eens zijn handtekening geplaatst. De verminkte Apollo verscheen in februari 1952, net voor of tijdens de Boekenweek die op 22 februari 1952 aanving.

197 VESTDIJK, S. Water in zicht. Rijswijk, Stols, 1940. Karton. Onafgesneden. 48 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 2e druk. Ex libris. Keurig exemplaar.

€ 20

* Helikon jrg. 10, afl. 7 (september 1940). Van Dijk 492.

198 VINKENOOG, Simon Getypte brief aan ‘Zeer geachte heer [D.A.M.] Binnendijk’. 26,5 x 21,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Simon Vinkenoog’ en gedateerd ‘4 nov. 68’. 32 regels tekst. Met originele envelop.

€ 60

* De schrijver kampt met woningnood en opent zijn brief mooi: ‘Ik verstout mij u deze brief aan uw huis-adres te zenden, omdat een huis-adres het belangrijkste is wat iemand aan zijn geboortegrond, aarde, woonplaats bindt’. Vinkenoogs huidige woning aan de Noordermarkt is uitgegroeid tot ‘een ontmoetingsplaats voor reizenden uit de gehele wereld’. Vervolgens beschrijft hij zijn krappe behuizing: ‘In deze ene achterkamer slapen mijn vrouw Reineke en ik, wij beluisteren er muziek, eten er, mijn boeken staan er, in het kort: wij barsten er uit’. Mocht Binnendijk Vinkenoog aan een woning kunnen helpen: ‘HEEL GRAAG’.

199 VRIESLAND, Victor van Drievoudig Verweer. Amsterdam, Querido, 1949. Linnen. 234 p. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Dick/ in oude vriendschap/ van Vic/ Oct. 49’. Hieronder plakte Binnendijk een pasfoto van Van Vriesland in.

Inliggend: knipsels van besprekingen van Van Vrieslands werk, een prospectus van Onderzoek en vertoog en twee overdrukken met ‘v.d.S.’ op het omslag.

200 VRIESLAND, Victor van Vooronderzoek. Amsterdam, Querido, 1946. Ingenaaid met omslag. 82 p. 1e druk.

€ 25

* Inliggend: doorslag van het typoscript van Binnendijks bespreking van Vooronderzoek, met een tiental correcties van de auteur.

201 WESTENDORP, Fiep Twee handgeschreven ansichtkaarten aan ‘Lieve Enny [Binnen-dijk-Paauw]’. Diverse formaten. Alleen verso. Gesigneerd ‘Fiep’. Gedateerd ‘1965’ en ‘Amsterdam/ 15 juli 1993’.

€ 40

* Vriendelijke berichten van de tekenares: de eerste kaart vanuit Nice (‘Huis Annie [M.G. Schmidt] beeldschoon gelegen’), de tweede als verjaarswens voor Enny Binnendijk (’93 jaar. Ik kan nog tellen’).

202 WICHMAN, Erich, als: Hieronymus de MOMPER Lenin stinkt. Amsterdam, “De Anderen”, 1924. Geniet. 12 p. 2e druk.

€ 160

* Tweede druk – die in zeldzaamheid niet onder doet voor de eerste – van deze anticommunistische brochure. Het vignet op omslag en titelpagina is een hamer en een sikkel. ‘Het eenig-leesbare van dit vlugschrift is, op de voorpagina, een citaat van Vondel – ’n rozentuil op een baggermachine’, aldus De Tijd. Zie ook nummer 215 in deze catalogus.

203 WICHMAN, Erich “Delict-Matteotti”. “Fascistische crisis” en – wij. Amsterdam, “De Anderen”, 1924. Geniet. 26 p. 1e druk.

€ 160

* Zeldzaam vlugschrift, waarin Wichman de moordaanslag op het Italiaanse socialistische parlementslid Giacomo Matteotti (1885-1924) vergoelijkt. Op de binnenzijde van het omslag reclame voor Lenin stinkt (15 cent) en het nog te verschijnen Benito Mussolini, Inleiding bij Machiavelli in een vertaling van Wichman (10 cent).

204 WINKLER, Kees Gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, 1972. Linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Helmut Salden). 88 p. 1e druk.

€ 8

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor D.A.M. Binnendijk/ Kees W.’.

205 WOORDT, A. van der Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid door [Victor van] V[riesland]. Amsterdam, De Spieghel, [1941]. Karton met perkaline omslag. 72 p. Gedrukt in een oplage van 320 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag flink verbruind. Naam op schutblad. Enkele potloodstrepen in de marge.

€ 20

* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, die niet voor de handel bestemd waren.

206 BERG, Willem van den Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd ‘WillemvdBerg’. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.

€ 125

* Verdienstelijk portret door de Amsterdamse hoogleraar en schilder (1886-1970).

207 BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ ‘In bed. Een koorts van eenenveertig graden (…)’. Origineel handschrift van Binnendijk en originele inkttekening van Charles Roelofsz. 25,5 x 56,0 cm. Eén blad geschept papier. Alleen recto. Gesigneerd ‘D.A.M. Binnendijk’ en ‘C.F. Roelofsz’. Niet gedateerd. Vier punaisegaatjes. Enkele vlekken op verso.

€ 175

* Aangrijpend gedicht over een man op zijn sterfbed, fraai en duister geïllustreerd. Gepubliceerd in D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden (Maastricht 1936), p. 22-23, onder de titel ‘Sterfbed’. Binnendijk had dit kunstzinnige vel voorzichtig met punaises aan zijn wand gespijkerd – het zou nu geheel tot zijn recht komen onder passe-partout in een wissellijst.

261018208 MEIJER, Wybo ‘Ds H.W.Ph.E. v.d. Bergh v. Eysinga’. Originele inkttekening. 12,9 x 10,6 cm. Gesigneerd ‘W.M.’, met handgeschreven opdracht ‘Voor Dick Binnendijk/ van/ Wybo Meyer’ en gedateerd ”23′. Punaisegaatje. Marginale scheurtjes.

€ 120

* Mooi portret en profil van de socialistische predikant (1868-1920), met zijn herkenbare snor. Eysinga was van 1896 tot zijn dood in Zutphen beroepen: Binnendijk, die zijn jeugdjaren in Zutphen sleet, zal de predikant wel hebben meegemaakt. Eysinga was ook gewaardeerd medewerker van Den Gulden Winckel.

261030209 MEIJER, Wybo ‘Lodewyk van Deyssel 15-9-24’. Originele potloodtekening. 27,5 x 23,0 cm. Gesigneerd ‘Wybo Meyer Fec.’, met handgeschreven opdracht ‘Voor/ Dick Binnendijk/ van/ Wybo Meyer’ en gedateerd ’12-10-’24’. Vochtvlekken langs de randen.

€ 350

* Schitterend portret en profil van een zestigjarige Van Deyssel, wiens zeer herkenbare en grove tronie Jugendstilachtige trekken heeft gekregen. Meijer maakte deze tekening vier weken nadat hij Van Deyssel voor het eerst had getekend in opdracht van De Groene Amsterdammer. De tekenaar deed Binnendijk verslag van die sessie: ‘vanmiddag ben ‘k naar Zandvoort geweest om je “collega” Van Deyssel te teekenen. Dat was groot lef van me, ik had geen lust om naar een foto te teekenen en vroeg hem om even te poseeren. Hij was allerbeminnelijkst. ’t Is een zuipschuit, weet je? In het half uur dat ie voor me zat sloeg ie 4 groote bellen cognac naar binnen! ’t Ding wordt geloof ik wel goed. ’t Is een prachthoofd’ (Frank van Wijk, ‘Wybo Meyer, tekenaar onder schrijvers’ in: Jaarboek Letterkundig Museum 4 (Den Haag 1994) op dbnl.nl ).

210 MEIJER, Wybo Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele inkttekening. 14,5 x 9,4 cm. Gesigneerd ‘Wybo Meyer.’ Opgeplakt op geschept papier. 23,0 x 17,5 cm. Andermaal gesigneerd ‘WyboMeyer 1926’.

€ 200

* Hoekige karikatuur van een jonge Binnendijk met vlinderstrik. Een aangepaste versie van deze tekening stond op 20 november 1926 in Den Gulden Winckel.

261017211 MEIJER, Wybo ‘D.A.M. Binnendijk’. Originele inkttekening. 15,0 x 10,2 cm. Gesigneerd ‘Wybo’ en gedateerd ’28-11-’25’.

€ 75

* Silhouet van een slechts 23-jarige Binnendijk.

212 (MEIJER, Wybo). LEENDERTZ, P. Het Wilhelmus van Nassouwe. (Zutphen, Thieme, 1925). Versierd linnen. 120 p. 1e druk.

€ 100

* Uniek exemplaar met een ingeplakt kalligrafisch kaartje: ‘De band van dit boek is door my geteekend voor Dick Binnendyk in November 1925’, met de handtekening van Wybo Meijer. Op de groflinnen, zelfgemaakte band heeft Meijer aan beide kanten een stuk paars bordpapier geplakt. Op de voorkant is dat versierd met gouden banden en zwarte strepen en een etiket met schrijver en titel.

213 ROELOFSZ, C.F. Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele houtskooltekening. 48,2 x 42,4 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘CR’. Niet gedateerd. Onopvallende vlekjes aan de bovenrand.

€ 175

* Prachtige tekening van Charles Roelofsz. Gepubliceerd in Kristal. Letterkundige productie 1935 (Amsterdam/ Antwerpen, De Spieghel), p. 172.

214 ROOS, J.R.B. de ‘D.A.M. Binnendijk’. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd ‘J.R.B.deRoos’ en gedateerd ’31.VI.31′.

€ 120

* Gestileerde lijntekening van de vader van Elisabeth de Roos (1873-1934): portret van een neerkijkende Binnendijk, die rechtsonder bovendien zijn handtekening zette.

261299215 WICHMAN, Erich ‘Het Ei’. Originele ets. 17,0 x 14,8 cm (beeld: 9,8 x 8,0 cm). Gesigneerd in potlood ‘EWichman’, genummerd ’30/6′ en gedateerd ‘Sept ’26’. Vier punaisegaatjes in de hoeken. Egaal verbruind.

€ 140

* Binnendijk en Wichman kenden elkaar redelijk goed (Marsman was een gemeenschappelijke vriend) en ze wisselden enkele brieven.

216 WIEGERS, Jan Originele aquarel. 11,2 x 15,9 cm. Gesigneerd ‘JanWiegers’ en gedateerd ‘Intragna 48’.

€ 200

* Kleurrijke waterverftekening van het Zwitserse bergstadje, met de kenmerkende smalle klokkentoren. Expressionistisch werkje van deze voorman van De Ploeg.

Verso: Handgeschreven groet aan ‘Beste Dik (sic)’. Gesigneerd ‘JanWiegers’ en gedateerd ‘Tegna 21.3.48’. 7 regels tekst. ‘Even onze hartelijke groeten uit Ticino, tot nu toe hebben wij het prachtig gehad’. Wiegers geeft tevens het adres van ene Beinink.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 november 2012 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: