antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 474: Ode aan Gerrit Komrij

Gerrit Komrij is natuurlijk als dichter herdacht, ook als essayist en commentator van de moderne Nederlandse maatschappij, zelfs als verzamelaar , maar voor mij is Komrij op de eerste plaats richtinggevend geweest rond 1979, door zijn rubriek in de NRC: al die zeldzame boeken die hij opgroef om er zo smakelijk over te schrijven, Die Wilde Ik Ook Hebben!

Een groot deel van mijn vrije tijd besteedde ik met Averechts als leidraad in antiquariaten. Dat ik zo van obscure boekwerken uit het verleden, van homogeschiedenis en van absurditeiten houd, dat komt door Komrij. Daarom hieronder een Ode, eigenlijk een reprise naar aanleiding van de eerste 69 nummers van onze catalogus 40, die verscheen ter gelegenheid van Komrijs zestigste verjaardag op 30 maart 2004.

Paul Snijders


1. ADELSWÄRD-FERSEN, Jacques d’ Hei Hsiang. Le Parfum Noir. Paris, Messein, 1921. Ingenaaid. (2), 68 p. Gedrukt in 505 genummerde exemplaren; dit is een van 500 op vélin d’Arches. 1e druk. Eerste en laatste pagina verbruind door schutbladen. Naam en datum op p. 1 (‘Toulon, September 1921’).

De laatste publicatie van deze curieuze auteur (1880-1923), een oriëntalistische dichtbundel, vrijwel geheel gewijd aan opium! Adelswärd-Fersen, een buitengewoon vermogende jongeman, erfgenaam van een ijzergieterij-imperium in Longwy (Noord-Frankrijk), zowel graaf als baron, vroeg bewust van zijn homoseksualiteit, publiceerde een twaalftal boeken (proza en poëzie) tussen 1898 en 1909 waaronder de extreme sleutelroman Lord Lyllian over Oscar Wilde. In dat laatste jaar verscheen zijn literaire tijdschrift met voorzichtige homo-inslag Akademos (2000 pagina’s!) waar veel van de belangrijkste Franse auteurs aan meewerkten. Teleurgesteld door de geringe belangstelling voor zijn streven trok hij zich terug op het Italiaanse eiland Capri waar hij een luxueuze villa had laten bouwen. In het laatste decennium van zijn leven wijdde hij zich aan reizen naar het Verre Oosten en de consumptie van opium. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 59-69).

2. ADELSWÄRD-FERSEN, Jacques d’ Le Danseur aux Caresses. Paris, Vanier/ Messein, 1906. Halfleer met hoeken, origineel omslag meegebonden (gevlekt). (12), 176 p. Met frontispice. 1e druk. Voorplat los, restauratie nodig.

* Met HANDGESCHREVEN, GESIGNEERDE OPDRACHT: ‘pour Gaston/ St. Max/ en nostalgies’. Opdrachten van deze legendarische auteur zijn zeer schaars. In Le Danseur aux Caresses droomt de dichter van een Beter Griekenland… Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 59-69).

3. ANDRIAN, Leopold Gedichte. (Den Haag, De Zilverdistel, 1913). Perkament. (8), 40 p. Gedrukt door Enschedé op handgeschept papier in 150 genummerde exemplaren.

* Ongenummerd exemplaar. Voorin staat met potlood geschreven ‘ex bibliotheca P.N. van Eyck’. Van Eyck was een van de oprichters van De Zilverdistel. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 37-45).

4. ANDRIAN, Leopold Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet). Sub Signo Libelli, 1982. Linnen (Binderij Phoenix). (2), 30 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in groen en zwart op Zerkall-Bütten Weiss in een oplage van 73 genummerde exemplaren.

* Eén van de 40 exemplaren op Zerkall-Bütten Weiss en één van de 20 exemplaren in linnen. Breugelmans 91. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken p. 37-45.

5. ANDRIAN, Leopold De tuin van de openbaring. Vertaald door Albert Verwey en Stefan George. Amsterdam, (Astèr), 1984. Ingenaaid met omslag. (4), 52 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Geuze naar typografische aanwijzingen van Ger Kleis in een oplage van 125 genummerde exemplaren.

* Met prospectus. Een licht doorrookt exemplaar is leverbaar voor € 20. Astèr 2. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 37-45).

6. ANDRIAN, Leopold De tuin van de openbaring. Vertaald door Albert Verwey en Stefan George. Amsterdam, (Astèr), 1984. Linnen. (4), 52 p. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Geuze naar typografische aanwijzingen van Ger Kleis in een oplage van 125 genummerde exemplaren.

* Astèr 2. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 37-45).

7. BENSON, E.F. Handtekening van een brief afgeknipt. Eind van een brief met handtekening, in een album geplakt en dáár ook weer uitgeknipt.

Gratis bij een bestelling

* Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 65).

8. BEURDELEY, Cecile L’Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor Cologne, Evergreen (= Benedikt Taschen Verlag), 1994. 35 x 25 cm! Linnen met fraai stofomslag. In schuifhoes. 304 p. Mooi exemplaar.

* Zeer rijk geïllustreerde geschiedenis van de homoseksualiteit in de kunst, in salontafelformaat. De oorspronkelijke Franse uitgave verscheen in 1977 onder de titel Beau petit ami. ‘Een boek vol teksten en illustraties, en van zó’n formaat dat je er eenvoudig iemand mee kan doodslaan. ’t Mag dus in geen enkel homoseksueel huishouden ontbreken.’ Zie Gerrit Komrij: Averechts (p. 221-228).

9. BONNETAIN, Paul Handgeschreven brief aan zijn agent in Engeland [1886]. 17,5 x 11,0 cm. Op ‘Original Louvre Mill’ papier aan ‘Cher Monsieur’. 4 p., alle beschreven. Gesigneerd en gedateerd ‘Nice, 18 février’. 72 regels. Beetje ingescheurd onderaan de vouw.

* Hartelijke, somberende brief aan zijn niet bij naam genoemde agent in England over de naderende publicatie van zijn nieuwe werk Opium in de Revue moderniste, en daarna bij uitgever Charpentier in boekvorm, rond 15 mei (1886). Hij verkeert kennelijk in moeilijke omstandigheden na de rellen rond zijn bekende boek Charlot s’amuse (1883, dat handelt over de verschrikkelijke gevolgen van masturbatie), en weegt de mogelijkheden af van vertalingen. In Amerika en Duitsland zal het wel niet lukken, maar Italië zit al in zijn zak en ook voor Engeland ziet hij mogelijkheden, omdat het eerste deel van zijn boek gewijd is aan ‘psychologie passionnele’, en de drie andere delen in Hong-Kong spelen, in een Engels milieu. Ook zijn er plannen voor een complete Franse vertaling vanConfessions of an English Opium-Eater door De Quincey met een voorwoord van Bonnetain: ‘j’ai promis à l’éditeur une préface qui fera naitre des polémiques’. Hij hoopt dat dat extra aandacht zal opleveren voor zijn eigen opiumboek. Voorzover ons bekend is De Quincey’s boek echter niet verschenen met inleiding van Bonnetain.

Een informatieve brief van een moedige, gekwelde naturalistische auteur, die op zijn veertigste in Laos zou sterven (1899).

10. BOUTENS, P.C. Als: Andries de HOGHE Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens. Bussum, Van Dishoeck, 1919. Ingenaaid. 76 p. (= 72 p.). Op geschept papier. 1e druk. Rug wat verkleurd, wat roest.

* De eerste uitgave van homo-erotische gedichten van Boutens, onder pseudoniem geschreven. Rijkse 2.55.

11. BREEMER, Jopie De groote beer in ’t luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer (1913). Ingeleid door Enno Endt. Haarlem, Leo Vos, 1981. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt in 500 exemplaren. 1e druk.

* Zie Gerrit Komrij: Averechts (p. 314).

12. DOUGLAS, Lord Alfred Two Loves. Zonder plaats, [E. du Perron], 1928. Ingenaaid. (2), (4), 28, (4) p. Gedrukt door A.A.M. Stols op Ossekop in 50 exemplaren. Goed exemplaar.

* Privé-uitgave van Du Perron: twaalf gedichten die Douglas vanwege hun ‘pederastische’ karakter had weggelaten uit zijn Collected Poems van 1919. Zie Du Perrons correspondentie van juni 1928. Typografie van Stols. Batten / Stols 82. Van Dijk 134.

13. DOUGLAS, Norman Handgeschreven brief aan zijn biograaf H.M. Tomlinson. Dun papier met een Florentijns watermerk. 27,0 x 21,2 cm. Voorgedrukt adres ‘c/o Thomas Cook/ Via Tornabuoni/ Florence’, in pen gedateerd ‘4 Sept 1934’. 8 regels. Gevouwen en met enkele kleine scheurtjes.

* In haast geschreven brief van Douglas aan Henry M. Tomlinson (1873-1958), die in 1931 een boek over hem had geschreven. Douglas bedankt voor de catalogus van Venn met ‘your delectable Fore-say’ en vraagt Tomlinson om Venn exemplaren aan te bieden van enkele van zijn boeken voor vijf shilling per stuk. Gesigneerd ‘Yours ever/ N.D.’

14. EIKEBOOM, Henk Prometheus. Spreekkoor. Amsterdam, De Toorts, 1926. 17 x 15 cm. Ingenaaid. 20 p. Omslag van Herman Schuurman. Gedrukt in paars op grijs geschept papier. 1e druk. Het in het colofon genoemde frontispice ontbreekt, maar het ziet eruit alsof het er nooit in gezeten heeft.

* Met gedrukte opdracht, die luidt ‘Den Prometheeën van dezen tijd, – den opstandgen tegen ’t gezag, – den dienstweigeraars.’ Mooi boekje met omslag in linosnede en expressionistische typografie.

15. EIKEBOOM, Henk Het rood blazoen. Amsterdam, De Fakkel, 1923. Ingenaaid (fraaie omslagtekening van Jan W. Jacobs). 112 p. 1e druk. Plakbandje op de rug, aan de randen wat verbruind, wat roest, maar als geheel een net exemplaar van een kwetsbaar boek.

* Deze bundel bevat o.a. vertalingen naar Karl Liebknecht, John Henry Mackay, Friedrich Nietzsche, Ernst Toller en andere Duitse dichters.

16. FARRAR, Frederic W. Een Student of een loopbaan met hindernissen. Uitgegeven door J. KNEPPELHOUT. Arnhem-Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen, ca. 1900. Origineel linnen met eenvoudig jugendstilmotief. 324 p. Met acht zwartwitprenten van Stanley Berkeley. 3e druk. Twee naamstempeltjes. Enigszins verbruind.

* Vertaling van Julian Home, a Tale of College Life (1859). Met inleiding en 8 pagina’s aantekeningen door Kneppelhout: ‘Was (Een Schooljongen) het treurspel, (Een Student) zou men de naam van de idylle des studentenlevens kunnen geven’. NCC noemt het jaartal ‘circa 1890’, maar de eerste Engelse uitgave met deze illustraties verscheen pas in 1895.

17. FARRAR, Frederic W. Eric, or Little by Little. Londen, A. & C. Black, 1911. Geïllustreerd linnen. 304 p. Vignettes. Herdruk. Rug wat verkleurd, beetje roest.

* Charmante uitgave van dit klassieke Victoriaanse kostschoolboek (1858), waarin zelfs op geheimzinnige wijze het Probleem der onanie wordt aangeduid (zie de passage rondom Kibroth-Hattaavah, p. 87-88 in dit exemplaar). In Nederland werd het boek populair door de vaak herdrukte vertaling van Kneppelhout.

18. FARRAR, Frederic W. Handgeschreven brief aan ‘A.S. Huntington Esq.’ en gedateerd ‘Montreal. Sept. 16’ [1888]. 7,5 x 13,0 cm. Canadese briefkaart met gedrukte postzegel van 1 cent. 12 regels. Gestempeld op voor- en achterzijde. Lijmspoor.

* Huntington had Farrar gevraagd in zijn woonplaats Syracuse, New York, een lezing te houden over de gedichten van Robert Browning, die Farrar gekend had. Farrar verwijst Huntington door naar het Redpath Lyceum Bureau in Boston, dat de vele lezingen van Farrar coördineerde.

‘The Redpath Lyceum Bureau of Boston have requested me to leave in their hands any arrangements for the lectures that I am to give in compliance with the many requests that have reached me. Will you be so good as to refer to them, and say that you wd like the lecture on Browning’s Poems?’ Dominee Frederick William Farrar (1831-1903) was onder veel meer de auteur van het beroemde jongensboek Eric, or Little by Little (1858), door Johannes Kneppelhout vertaald als Een schooljongen, of Van kwaad tot erger.

19. FARRAR, Frederic W. Handgeschreven brief, gesigneerd. Aan een dame die hem om een handtekening had gevraagd, gedateerd ‘Oct 02’. 12,2 x 9,5 cm. Op een stevig stuk papier geplakt. 3 regels met handtekening.

20. FARRAR, Frederic W. St. Winifred’s – or the World of School. With illustrations by Gordon Browne. London, A. & C. Black, 1905. Versierd linnen. xx, 436 p. Vele illustraties and vignetten. Herdruk. Behoorlijk exemplaar. Eigenaarsstempel op schutblad.

* Aantrekkelijke editie van dit klassieke kinderboek (eerste uitgave 1862). Op de band zien we een schooljongen een boek overhandigen aan de rector, die staat bij een tafel met een wereldbol en boeken. Met voorwoord van Farrar bij de 19de druk van 1894.

21. FEENSTRA KUIPER, E.T. Jeugdige zondaars te Konstantinopel. Zedenschets Amsterdam, C.J. Koster Az., (ca. 1920). Ingenaaid. 48 p. Geïllustreerd met foto’s op kunstdrukpapier. 6e druk. Rug en randen beschadigd en flapperig.

* Somber maar interessant en gedetailleerd verslag van het leven van hoerenjongens in de stad van de Turkse sultans. De eerste druk verscheen in 1905. Ondanks de grote oplage een kwetsbaar en zeldzaam boekje, mét het geïllustreerde omslag, waarop leuke reclames voor andere boeken, o.a. ‘Pijpenlijntjes’ (2e druk), ‘Prof.Dr.P. von Kraft Ebing’, ‘Dr.A. Goffignon’, ‘F.S.A.M. von Römer’ en ‘Gracht Idylle’ om alleen de vermeldingen met drukfouten maar te citeren. Het betreft vooral ‘Boeken voor Heeren’. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 159 e.v.) en Averechts (p. 264-270).

22. FEENSTRA KUIPER, E.T. Jeugdige zondaars te Konstantinopel. (Herdruk in het tijdschrift De Vernis, nr. 5, 1978). Utrecht, Stichting De Vernis, 1978. A4. Ringband. 26 eenzijdig bedrukte bladen. Geïllustreerd. 1e druk. Achterop een vlekje.

* Herdruk van het verslag van het leven van hoerenjongens door de in Turkije wonende journalist. Met inleidend artikel van Will Ogrinc. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 159 e.v.) en Averechts (p. 264-270).

23. FEENSTRA KUIPER, E.T. De wereld-tourist. Tijdschrift voor reis- en verzamelsport. Haarlem, N.V. De Wereld-tourist, 1902-1903. 28 x 21 cm. Halfleer met gemarmerde platten. 344 p. Met fotografische illustraties. 1e druk. Rug wat versleten.

* Geïllustreerd tijdschrift, schier onvindbaar. Deze band bevat 21 nummers; er zouden er in totaal 24 verschijnen. Feenstra Kuiper (1857-1908), later de auteur van Jeugdige Zondaars in Konstantinopel, vulde dit tijdschrift met prachtige reisreportages en foto’s, eveneens uit het Nabije Oosten. Ook zijn eigen portret is erin te vinden. Zie Gerrit Komrij: Verzonken Boeken (p. 157).

24. FRANÇOIS, J.H. Open Brief aan hen die anders zijn dan de anderen. Door Een Hunner. Met een voorwoord van Felix Ortt. Den Haag, Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee, 1916. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

* De eerste Nederlandse uiting van ‘gay pride’ poogt een hart te steken onder de riem van de homoseksuelen, die anno 1915 nog zeer in de verdrukking leefden. Deze brochure is anoniem gepubliceerd door de jonge prozaïst J.H. François (1884-1948), later de auteur van de tendensromans ‘Anders’ en ‘Het Masker’. Zie Gerrit Komrij: Averechts (p. 270 e.v.).

25. GEORGE, Stefan Gesamt-Ausgabe der Werke. Deel 1-14 + 17 en 18. Toegevoegd: Zeitgenössische Dichter in eerste druk. Berlin, Georg Bondi, 1927-1934. Origineel verguld donkerblauw linnen. Gedrukt op geschept papier. Ontwerp Melchior Lechter. Geïllustreerd (met portretten en voorbeelden van Stefan George’s handschrift). Eerste uitgaven van het Verzameld Werk. Hier en daar heel lichte slijtage. 30 decoratieve centimeters op uw boekenplank!

1. Die fibel. Auswahl erster verse – 2. Hymnen, pilgerfahrten, algabal – 3. Die bücher der hirten- und preisgedichte, der sagen und sänge und der hängenden gärten – 4. Das jahr der seele – 5. Der teppich des lebens und die lieder von traum und tod mit einem vorspiel – 6/7. Der siebente ring – 8. Der stern des bundes – 9. Das neue reich – 10/11. Dante: Die göttliche komödie. Übertragungen – 12. Shakespeare-sonnette. Umdichtungen. Vermehrt um einige stücke aus dem liebenden pilgrim – 13/14. Baudelaire: Die blumen des bösen; Umdichtungen – 17. Tage und taten. Aufzeichnungen und skizzen – 18. Schlußband. Manuel, Die herrin betet, Die aufnahme in den orden, Jugenddichtungen, Gedichte in fremden sprachen.

Toegevoegd: de ontbrekende delen 15 en 16 in eerste druk: Zeitgenössische dichter. Deel 1 en 2. 1905. Vertalingen in het Duits door Stefan George van gedichten door Rossetti, Swinburne, Dowson, Jacobsen, Kloos, Verwey, Verhaeren, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Regnier, d’Annunzio en Rolicz-Lieder. Gedrukt op getint vergé papier. Origineel violet karton met zilveren belettering door Melchior Lechter met ‘Blätter für die Kunst’-symbool. Ruggen en randen iets verkleurd.

* Geen perfecte, maar een fascinerende set van Stefan George’s verzamelde werken: dertien donkerblauwe en twee violette boeken, alle gedrukt met het lettertype dat Lechter ontwierp naar George’s eigenzinnige en decoratieve handschrift, gedrukt op geschept papier, niet afgesneden. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 39).

26. GEORGE, Stefan Der teppich des lebens und die lieder von traum und tod mit einem vorspiel. Berlin, Georg Bondi, 1923. 21 x 15 cm. Rijk verguld linnen. 96 p. 11e druk. Naam en nummer op schutblad.

* Gedichten gedrukt op fijn velijn in Stefan-George-letters, ontworpen door Melchior Lechter, niet afgesneden. Aantrekkelijk boek in goede staat. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 39).

20455027. HARLAND, Henry My Friend Prospero. A Novel New York, McClure, Phillips & Co., 1904. Origineel blauw linnen bedrukt met een roomwit jugendstilmotief. (6), 318, (10) p. Frontispice door Louis Loeb. Uitgeversadvertenties aan het eind van het boek. 1e druk. Rug iets versleten, stempel op schutblad, gaas zichtbaar door binnenknepen. Vloeiblad over frontispice gekreukt; titelpagina met een scheur van 1,5 mm.

* Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 23), Donald Weeks: Corvo (p. 427).

28. HICHENS, Robert Handgeschreven brief aan een Mr. Johnson. Gevouwen blad Purbrook Extra Superfine CB-papier, eenzijdig beschreven. 18,0 x 11,2 cm. 9 regels. Ongedateerd. Goede conditie.

* ‘This is my home address in England: R. Hichens, St. Stephens, n. Canterbury. I meant to have given it to you today. Kind regards & bon voyage’. De Britse romancier (1864-1950) was onder meer de schrijver van de sleutelroman The Green Carnation (over Oscar Wilde en Alfred Douglas). Hij maakte zijn fortuin met exotische romans die verfilmd werden, maar The Green Carnation is helaas onverbeeld gebleven.

29. HICHENS, Robert Handtekening op los briefje. 7,7 x 10,2 cm. Vouwtje.

* De Britse romancier (1864-1950) was de auteur van The Green Carnation (over Oscar Wilde en Alfred Douglas). Verzonken boeken p. 28-36. Voor geïnteresseerden is ook de roman The Call of the Blood (geïllustreerde editie, 1906) beschikbaar.

30. HOFFMANN E.T.A. Fantasiestücke in Callot’s Manier. Blätter aus dem Tagebüche eines reisenden Enthusiasten. Mit einer Vorrede von Jean Paul. Dritte Auflage in zwei Theilen. Leipzig, Brockhaus, 1825. 16 x 10 cm. Halflinnen met gemarmerde platten. XX, 276; (6), 394 p. Met gegraveerd portret naar Hoffmanns zelfportret. 3e druk. Band een beetje verkleurd en gevlekt. Klein (blanco) hoekje van het portret afgescheurd. Wat roest.

* Bevat o.a. de definitieve uitgaven van Kreisleriana, Der Magnetiseur, Der goldene Topf en Die Abenteuer der Sylvester-Nacht. Geen eerste, maar een mooie vroege uitgave. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 169).

31. KOEZMIN, Michail Bokkachcho Fiametta. Sint-Petersburg, M.G. Kornfeld, 1913. Ingenaaid. (2), 216 p. Niet afgesneden. 1e druk. Beschadigd omslag ligt los in twee delen, gerepareerd met papier en plakband. Rug ontbreekt. Prijsje achterop geplakt. Ook het titelblad ligt los.

* De zeer zeldzame vertaling in het Russich door Koezmin van Boccaccio’s Elegia di Madonna Fiammetta. Koezmin vinden we in Averechts op p. 221 e.v. Groen omslag met gouden letters aan de voorkant en een vrolijk duiveltje op de achterzijde.

32. KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. Kappipo. Sijthoff, Leiden, [1873]. Eenvoudig halflinnen. 154 p. 4 getinte litho’s (incl. portret van de jeugdige auteur tegenover de titel). Met maar liefst 49 pagina’s van het originele kinderhandschrift in facsimile. 2e druk. Naam en naamstempel op schutblad.

* Curieus verhaal, door de kinderboekenschrijver Rinse Koopmans van Boekeren als negenjarige geschreven en door hem als werk van een ander kind in 1871 gelanceerd. Zie het artikel ‘Kappipo, of eerste proeve van een kinderboekenschrijver’ (2002) van Rob van de Schoor (DBNL).

Het naamstempel op het schutblad is met de hand aangevuld: ‘A.C. Zelle/ Amsterdam’. Dat zou de vader van Mata Hari kunnen zijn, Adam Cornelisz. Zelle (1840-1910). Een andere contemporaine Zelle met die initialen heb ik niet gevonden. De geschreven naam luidt ‘J. Zelle’, mogelijk Mata Hari’s broer Johannes Henderikus (1878-1936). Maar op deze suggestie kan ik geen garantie geven…

33. LELAND, Charles G. Hans Breitmann’s Ballads. Complete Edition In One Volume. Philadelphia / London, T.B. Peterson & Brothers, 1871. Verguld en blindgestempeld paars linnen. (2), 312 p. Met woordenlijst (26 p.). Band wat verkleurd en gebutst, rug beschadigd. Voorste kneep wat los.

* Amusante balladen geschreven in een mengtaal van Duits en steenkolen-Engels (dat nu bij tijd en wijle aan ‘Allo ‘Allo! doet denken) over allerlei onderwerpen, onder meer over Den Haag, Scheveningen, Amsterdam en Leiden, maar ook over Gent, Oostende en Spa, Parijs, München, de Rijn en Rome. Een voorbeeld, over het gebruik van ballonnen tijdens de Frans-Duitse oorlog: “I hafe read in Eckartshausen./ Dat oop in heafen – py tam!/ De engels talk in Sherman/ Und sing Mardin Luther’s psalm./ O nein – es sind kein engeln/ Vot sail so smoofly on,/ Das sind verfluchte Franzosen/ in einem luft-ballon!”

Met een ingeplakte originele karikatuur van een grijnzende man met een lange neus en puntoren, kennelijk een zelfspotportret, met kalligrafische inscriptie: ‘Miss Lydia Hart/ From/ (portrait)/ HANS’. Ietwat beschadigd, maar wel gek!

Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 134).

34. PÉLADAN, Joséphin Oedipe et le Sphinx. Tragédie en trois actes. Texte conforme à la représentation du 1er aout 1903 au Théatre Antique d’Orange. Paris, Mercure de France, 1903. Ingenaaid. (2), 70, (4) p. 1e druk. Papier wat verbruind.

* Met opdracht van de legendarische rozenkruisende auteur: ‘A Monsieur/ Baylet/ son compatriote/ Péladan’. Op het omslag schreef Péladan eveneens ‘M. Baylet’.

35. READ, Allen Walker Classic American Graffiti: Lexical Evidence From Folk Epigraphy in Western North America. A Classical Study of the Low Element in the English Vocabulary. Waukesha, Maledicta Press, 1977. Ingenaaid. 100 p. Herdruk.

* Fascinerend inzicht in de Amerikaanse psyche. ‘Like a polecat’s ass thou smelleth bad/ But oh cunt thou must be had’. Gezellige meer en minder kinderlijke viezigheden verzameld van wc-muren. Herdruk van de eerste uitgave van 1935 (in 75 exemplaren). Met uitgebreide woordenlijst en inleiding, die een ongewoon grote belangstelling verraadt voor diepgravend onderzoek in doorgaans schaduwrijke spelonken (en hun geschiedenis en bibliografie).

36. RITSCHL, Giza Gedichten. Amsterdam, Versluys, 1905. Oorspronkelijk PERKAMENT. 144 p. Niet opengesneden. 1e druk. Band heeft wat kleine vlekjes.

* Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 139).

37. RITSCHL, Giza Nieuwe verzen. Amsterdam, Versluys, [1904]. Ingenaaid. (156) p. 1e druk. Bovenzijde rug beschadigd, wat los in omslag.

* Exemplaar met zwierige handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichteres: ‘Voor/ Riek Viveen/ van/ Giza Ritschl/ Voorburg 30 Juni/ 1929’. Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 139).

38. TRABAK, Adriaan De Terugweg. Amsterdam, Nederlandsche Uitgevers-Maatschap, 1929. Verguld linnen (ontwerp Han Keja). X, 234 p. 1e druk. Band geschaafd.

* De puissant rijke Johan Adriaan Heuff van Houweninge (1902-1938), woonachtig in Nice, was de geldschieter van de Nederlandsche Uitgevers-Maatschap. Onder zijn eigen naam schreef hij twee romans over het casino in Monaco. De terugweg is een van de klassieke homo-tendensromans, maar minder zeldzaam dan Levensleed, Anders, Het masker, Peccavi..??? en Doolhof. Met aanbevelingen voorin van o.m. Lodewijk van Deyssel, Henri Borel, Benno Stokvis en Is. Querido. Zie Gerrit Komrij: Averechts.

We hebben ook een exemplaar in een aardige privéband (€ 15).

39. VERLAINE, Paul Oeuvres libres agrémenté de 50 pointes sèches et eaux fortes par Roger Descombes. Segovia, Pablo de Herlagnez, 1976. Ingenaaid. 120 p. 1e druk.

* Gedrukt in 660 exemplaren. Gedichten naar de editie van 1868 met interessante moderne offsetillustraties naar diepdrukprenten.

40. WAGENVOORT, Maurits Een huwelijk in het jaar 2020. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Halflinnen. 272 p. 1e druk. Scheefgelezen, rug vlekkig, namen voorin.

* De klassieke sciencefictionroman van Wagenvoort. Over acht jaar weten we meer… Zie Gerrit Komrij: Averechts (p. 112).

41. WAGENVOORT, Maurits Rococo Italië. Zutphen, Thieme, 1931. Linnen. (4), 252 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug dof, wat roest.

* Aansprekende beschouwingen over het Italië van de 18e eeuw.

42. WAGENVOORT, Maurits Een stuk leven. Losse bladen uit een reisdagboek. Santpoort, Mees, 1933. Ingenaaid. 264 p. 1e druk. Wat vlekjes. Troostrijke inscriptie van ene A. Waldake.

* Een van de twee delen autobiografie van de wereldreiziger. Tal van ontmoetingen en ervaringen, zoals met baron Wilhelm von Gloeden op p. 221, maar ook met Couperus, die hij met Papini in contact bracht, in het fameuze ‘Koffiehuis met de Roode Buisjes’ te Florence.

43. WHITMAN, Walt. WAGENVOORT (vertaling), Maurits. Natuurleven. (Leaves of Grass). Vertaald door Maurits Wagenvoort. Met portret van den dichter. Haarlem, Erven Bohn, 1898. Ingenaaid. XII, 180 p. 1e druk. Kwetsbaar omslag wat verbruind en aan de randen versleten. Oude naam voorin (2 x), tevens een ontroerende moderne inscriptie.

* Uitvoerige inleiding van Maurits Wagenvoort. Achterin reclame voor zijn roman Maria van Mágdala (1897). Zeer zeldzaam met het originele omslag! Zie Gerrit Komrij: Verzonken boeken (p. 71).

44. (WHITMAN, Walt). LOMAN, Ir. R. Walt Whitman – Een Kosmos-dichter van komende tijden. Een studie. Den Haag, Servire, 1926. Ingenaaid. VIII, 76 p. Geheel gedrukt in paarse inkt. Met frontispice en getekende titel (door de auteur).

* Uitgebreide studie met een portret van Whitman, ook door de schrijver getekend. Met uitvoerige literatuurlijst.

45. (WHITMAN, Walt). PEAUX, J. Mannen van beteekenis in onze dagen. Walt Whitman. Haarlem, Tjeenk Willink, 1892. Ingenaaid. (56) p. genummerd 245-300. Frontispice in houtgravure. Eerste druk. Rugje iets versleten. Omslag deels wat verbruind, wat roest.

* Los deel van de veeljarige Nederlandse biografieënserie ‘Mannen van beteekenis’, apart uitgegeven met oorspronkelijk omslag. Geschreven in juni 1892, slechts drie maanden na Whitmans overlijden. Gedichten in het Engels.

46. (WHITMAN, Walt). SCHLAF, Johannes. Walt Whitman. Berlin, Schuster & Loeffler Verlag, [1904]. Verguld paars kalfsleer. 92 p. Geïllustreerd (ook een uitvouwfacsimile). 2e duizendtal. Lichte slijtage op achterzijde, wat roest. Uitgeveegde inscriptie op schutblad. Frontispice-portret los.

* Bijzonder fraai uitgevoerde kleine studie over Whitman met Jugendstil-boekversiering van Heinrich Vogeler.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 augustus 2012 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: