antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Utrecht

UTRECHT

1. ANTI-MILITARISME  Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied). Utrecht, Secretariaat Paco, ca. 1925. 22 x 14. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. In rood en zwart, met notenbalken. Aan de randen rafelig.
€ 15
* Zeer zeldzame strooifolder met een anti-militaristisch lied, verspreid vanuit de kring rond Kees Boeke in Bilthoven.

2. (BAARN). WOORD, B. van der Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat). Baarn, Arethusa Pers, (1968). Linnen. 36 p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren.
€ 15
* Over een huis aan de Stationsweg in Baarn (eerst nr. 13, daarna 20) dat zou worden afgebroken. Arethusa 9.

3. BRONKHORST, Bert, en Fons LEYTEN (red.) Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis. Utrecht, Dekker & Van de Vegt NV, 1940. Ingenaaid. (6), 52 p. Oplage 500 exemplaren. Dit is één van 40 romeins genummerde exemplaren ‘op ivoor Thistlebloom in een omslag van geelgroen Mitsumata’. 1e druk. Overstekende randen iets beschadigd.
€ 30
* Bloemlezing van gedichten van Harrie van Nimwegen, Karel Meeuwesse en een aantal pseudonymi uit het tijdschrift van de Utrechtse studentenvereniging Veritas. De sombere inleiding is gedateerd ‘Herfstmaand 1940’. Typografische verzorging van Ko Verzuu, artistiek leider van de sociale werkplaats Ado. Gedrukt op gek papier met roze kriebeltjes.

5. DOMMISSE, Fré Het huis der Diaconessen te Utrecht. (Overdruk uit het geïllustreerd maandschrift Op de hoogte). Haarlem, Op de hoogte, [1931]. 38 x 27 cm. Cahiersteek. (12) p. Geïllustreerd. Enkele lichte gebruikssporen (vlekjes, ezelsoortjes). Scheurtje in eerste (blanco) pagina.
€ 30
* Overdruk in reusachtig formaat. Over de geschiedenis en de praktijk van dit ziekenhuis. Met inliggend een gedrukte brief van Fré Dommisse waarin zij vraagt om belangstelling voor haar lezing over de verhouding van de leek ten opzichte van de krankzinnigenverpleging.

6. DRONKEN AUGUST, De Drie reclameplaatjes met bijbehorende enveloppe (Utrecht, ca. 1890). Utrecht, C.J. van den Berkhof, (ca. 1890). 3 uit dunne, ribbelige folie (celluloid? gelatine?) gestanste en met goud geaccentueerde silhouetten van de clown August, in verschillende kleuren. Elk ca. 105 mm hoog. Met envelopje (73 x 113 mm) waarop de titel en gebruiksaanwijzing gedrukt zijn. In goede staat.
€ 30
* Reclame voor de Utrechtse im- en exportfirma Van den Berkhof (Oude Gracht WZ 141, Utrecht). ‘Leg de August op uw vlakke hand en hij toont u het volgende: Beweegt de August zich alleen met het hoofd, dan zijt gij in het drinken matig’ – en drie andere mogelijkheden. De folie krult op onder invloed van de warmte van de huid. Werkt na meer dan honderd jaar nog altijd even goed. Bijzonder teer, en zeer inventief!

8. (JAARBEURS). BRINKMAN, M., & J. de BIE LEUVELINK TJEENK De Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg te Utrecht zoals deze zijn ontworpen door J. de Bie Leuveling Tjeenk, architect, en M. Brinkman, adviseerend architect. Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland, 1918. 27 X 20 cm. Ingenaaid. 16 p. Met 9 architecturale tekeningen, waaronder een uitklapillustratie (26 x 51 cm!), en twee begrotingsgrafieken. Gedrukt op geschept papier. 1e druk. Omslag wat roestig, rugje met wat slijtage.
€ 65
* Fraaie en delicate uitgave waarin de gevorderde plannen van beide gerenommeerde architecten voor jaarbeursgebouwen op het Vredenburg worden getoond, tevens uitnodiging tot intekenen op de aandelen.

9. JAARBEURS UTRECHT Holland’s Annual Industries Fair Utrecht. [Utrecht, Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland], 1919. 31 x 23 cm. Gedecoreerd linnen. 28 p. en 20 afbeeldingen op glanspapier, waarvan één uitslaand. De eerste helft van het boek in rood en zwart op geschept papier gedrukt. 1e druk. Voor- en achterin wat roest, nummertje op rug geschreven, exlibris van H.J. de Soeten.
€ 35
* Engelstalige uitgave: ‘This book was dedicated to Mr. Woodrow Wilson, President of the United States of America, on the occasion of his visit to Europe’. Met foto’s van de industriebeurs, van de toonkamers en van de geplande gebouwen van de Jaarbeurs, ontworpen door M. Brinkman en J. de Bie Leuveling Tjeenk. Fraaie luxueuze uitgave.

10. OVIDIUS NASO, P. Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III). Leiden, Daniel van Gaasbeek,1678. 14 x 8 cm. Gemarmerd kalfsleer. (8), 391, (45) p. Met namenregister. 1e druk. Band aan de randen wat versleten. Schutbladen ontbreken. Hier en daar wat verbruind, maar een bruikbaar, net exemplaar.
€ 65
* Vertaling in Nederlands proza uit de Latijnse poëzie van Ovidius: Fasti, Tristia, de Epistulae ex Ponto en de (ten onrechte aan Ovidius toegeschreven) Consolatio ad Liviam. Op de binnenkant van het voorplat staan enkele handgeschreven aantekeningen over vroegere eigenaars: Gosuin van Nouhuijs (wellicht de predikant van die naam, 1705-1789) en Gerard ter Pelkwijk, burgemeester van Utrecht van 1934-1948; zijn moeder heette Anna van Nouhuijs.

11. PSYCHIATRISCHE KLINIEK De psychiatrisch-neurologische kliniek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Utrecht, eigen beheer, [1913]. Oblong 20 x 25 cm. Linnen met vergulde titel. (24) p. Met plattegronden van de nieuwe kliniek en 17 fotografische afbeeldingen, gedrukt in bruin. Tekst in rood. 1e druk. Vage vlekjes op voorkant, verder mooi.
€ 65
* De kliniek werd gesticht door prof. Karl Heilbronner (1869-1914) en geopend in 1913 in een groot gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat in Utrecht. Tegenwoordig zijn er woningen in het oude gebouw. Met dit fotoboek werd de kliniek voorgesteld. Niet in de NCC (alleen een fotografische reproductie).

12. (RIETVELD, Gerrit). MULDER, Bertus, ROOK, Gerrit Jan de, & BLOTKAMP, Carel Rietveld Schröder Huis 1925-1975. Utrecht-Antwerpen, Bruna, 1975. A4. Original wrappers. 64 p. Illustrated. 1st edition. With tipped-in exhibition ticket and inscription ’31/3/75′. Fine copy.
€ 20
* Beautiful and very informative book about the famous house that was fully built according De Stijl principles. Bertus Mulder was the restauration architect.

13. UTRECHT Publicatie. (Tegen het bouwen van woningen voor arme en onvermogende lieden van buiten de stad). Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730. 44 x 32 cm. Eenzijdig bedrukt. Met de naam van J. van Baerle. Gevouwen, wat verbrokkeld en ingescheurd op de vouwen. Wat verbruind. Nummertje ‘6’ in de rechterbovenhoek.
€ 30
* Wie woonruimte voor arme, onvermogende en ongekwalificeerde mensen van buiten Utrecht bouwt, wordt gestraft met een boete van 150 gulden. Mooi groot plakkaat met het wapen van Utrecht in houtgravure, maar de conditie is matig.

14. UTRECHTSCHE KUNSTKRING Drie uitnodigingen voor de Utrechtsche Kunstkring. [Utrecht], Utrechtsche Kunstkring, 1889-1890. Elk ca. 22 x 14 cm. Eenzijdig bedrukt met drie verschillende prenten gesigneerd “VR” = Anthon van Rappard: ‘Aan ’t Zwartewater’, ‘De Keizersgracht’ en ‘Ganssteeg’. 1e druk. Wat verbruind en aan de randen niet helemaal gaaf, achterop kleine lijmsporen.
€ 120
* Zeer schaarse overblijfsels van de Utrechtsche Kunstkring, die bestond van 1883-1891. Met schetsen van Utrechtse straten door Van Rappard (1858-1892, die bevriend was geweest met Vincent van Gogh), gelithografeerd door Nikerk en gedrukt door F.B. van Ditmar. Niet gevonden in Nederlandse bibliotheken of archieven, behalve de ‘Januari 1890’ gedateerde uitnodiging, die in het Van Gogh Museum aanwezig is. Beide andere uitnodigingen zijn niet van een jaar voorzien, maar ze dateren uit 1889.

15. VEILINGCATALOGUS BEIJERS Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van wijlen Jonkvr. A.H.C. van Loon (Huize Hoog Beek en Royen te Zeist), Ds. D.A. van Krevelen (emeritus-predikant te Bosch en Duin), Ds. R.M. Westerink (Geref. predikant te Velp) en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen. Verkooping 19-26 Mei 1941. Utrecht, J.L. Beijers, 1941. Ingenaaid. 132 p. 1e druk. Wat verkleurd en gevlekt.
€ 30
* Met prijzen in potlood bijgeschreven (nrs. 1624-1835) bij de afdeling literatuur. Het hoogst ging een collectie Bulwer-Lytton, voor 61 gulden. Deze catalogus niet in de NCC.

16. (ZUYLEN, Belle van). UTRECHTS DICHTERSGILDE Bel esprit. Gedichten voor Belle van Zuylen. Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2009. Ingenaaid met omslag van botanisch papier. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in okergeel, grijs en zwart op geschept Velata Avorio Biblos-papier in een oplage van 111 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 25
* Tweede, ravissante uitgave van het Utrechts Dichtersgilde: citaten uit brieven van Van Zuylen afgewisseld met gedichten van de leden van het gilde: Ellen Deckwitz, Alexis de Roode, Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Chrétien Breukers.

18. WILLEMSE, G.J. Berijmde gedachten. [Utrecht], eigen beheer, 1939. Ingenaaid. (80) p. Gedrukt op getint papier, elke pagina met een rood kader. Met gedrukt presentatiekaartje. 1e druk. Aan de randen wat stoffig.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Aan mijn vriend Brouwer./ (handtekening)/ 26/9’39’. G.J. Willemse (geboren in 1871) was een van de drie drukkers van de Utrechtse Typografen Associatie, die in 1944 wegens het verspreiden van illegaal drukwerk (te weten De stilte der zee van Vercors) door de nazi’s geëxecuteerd werden.

MENU’S Zie de nummers 6, 7 en 15 op deze pagina onder Menu’s voor Utrechtse connecties

Bibliofiele uitgaven Zie onze nieuwsbrief 967 voor bibliofiele uitgaven uit Utrecht

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 613.954 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: