antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 598: Verzameld

Een verzameling Verzamelde werken, Verzamelde gedichten, Verzamelde brieven, Verzamelde verhalen… Van enkele edities kunnen we bijzonder fraaie luxe sets aanbieden. U zult zien dat sommige boeken in prijs zijn verlaagd.


1. ACHTERBERG, Gerrit Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1985. VERGULD HEELPERKAMENT (privéband). Kop verguld. 1068 p. Dundruk. 9e druk.
€ 85
* Mooi gebonden in een strakke band van geitenperkament, op de rug voorzien van auteursnaam en titel in goud. De (uitstekende) binder is ons niet bekend.

2. ANDREUS, Hans Verzameld proza. (Samenstelling en tekstverzorging: Gerrit Borgers, Jan van der Vegt en Pim de Vroomen). Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Linnen met stofomslag. 944 p. dundruk. 1e druk. Keurig.
€ 15

3. BELCAMPO De fantasieën van -. Liefde’s verbijstering, Sprongen in de branding, Nieuwe verhalen [en] Verhalen. Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, (1958). Linnen. 368 p. 1e druk. Ex libris Guillermo F. Margadant op binnenzijde voorplat (man temidden van kamer vol boeken). Met prospectus.
€ 75
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Hulde voor het initiatief/ dat leidde tot mijn reis in/ een land, even fantastisch/ als mijn verhalen/ Belcampo/ Mexico 16.8 ’61’. Willem Floris Margadant (* 1924), hoogleraar economie te Mexico-Stad, ontving Nederlandse en Vlaamse schrijvers in Mexico.
Vier afzonderlijk verschenen bundels in één band.

4. BIESHEUVEL, J.M.A. Zeeverhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1985). Karton. 232 p. 1e druk. Gaatje in rug.
€ 25
* Exemplaar met (met bibberende hand) geschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor meneer & mevrouw/ van der Broeck,/ met vriendelijke groet/ van de schrijver./ 1996’.

5. BLOEM, J.C. Verzamelde gedichten. Den Haag, Stols, 1947. Linnen. (2), 224 p. 1e druk. Rug verschoten. Iets roest. Met ex libris van D.A.M. Binnendijk, ontworpen door Helmut Salden.
€ 15
* Van Dijk 740.

2561956. BOUTENS, P.C. Verzamelde sonnetten van P.C. Boutens nu voor het eerst vereenigd uitgegeven. [Den Haag, eigen beheer], (1907). Verguld soepel heelperkament met linten. Niet opengesneden. (160) p. Gedrukt door Eduard Verbeke in Brugge in rood en zwart op Japans papier in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk. Bescheiden exlibris Henri Dirkx (‘HD’) op binnenzijde voorplat. Exlibris Mr. T.H. Fokker (ca. 1910) op voorste schutblad. Mooi exemplaar!
€ 650
* Een van de mooiste eigen uitgaven van P.C. Boutens in prachtstaat, uit de verzameling van Henri Dirkx, wiens exlibris een adelsdiploma is voor de ware verzamelaar. Elke twee tegenover elkaar liggende pagina’s worden telkens gevolgd door twee blanco bladzijden: het boek dient derhalve niet opengesneden te worden. Rijkse 2.12.

7. BRABANDER, Gerard den Verzamelde verzen. Amsterdam, Van Oorschot, 1984. Linnen met stofomslag. 828 p. 1e druk. Deukje bovenin de rug.
€ 15

8. BURSSENS, Gaston Verzamelde dichtbundels. Den Haag, Bert Bakker, 1970. 2 delen. Linnen met stofomslagen. 848 p. 1e druk.
€ 45
* Alle bundels zijn in facsimile afgedrukt (deels in kleur).

9. CAMPERT, Remco Campert compleet. Alle verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Garenloos. 672 p. 2e druk. Eerste pagina’s aan de randen wat vochtig.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver: ‘Voor Manuel/ een 10 en een hand van/ Remco/ A’dam 7 nov. 72’.

10. DEYSSEL, Lodewijk van Verzamelde werken. Amsterdam, Scheltema & Holkema/ Groesbeek & Nijhoff, [1920]. Zes delen. Verguld halfperkament met groenlinnen platten. Koppen verguld. Keurige, uniforme banden (vermoedelijk door de uitgever vervaardigd, aangezien wij eerder een dergelijke set hebben gehad).
€ 175
* Deel 1 en 2: één van de 200 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch.

11. HAAN, Jacob Israël de Verzamelde gedichten. (Bezorgd door K. Lekkerkerker). Amsterdam, Van Oorschot, 1952. Twee delen. Linnen met stofomslagen. 416; 496 p. 1e druk. Enkel scheurtje in de rug van de omslagen.
€ 35

12. HANLO, Jan Brieven. Deel I 1931-1962. (En:) Deel II 1963-1969. Amsterdam, Van Oorschot, (1989). Twee delen. Linnen met stofomslagen. 756; 672 p. 1e druk. Omslagen op de rug iets verschoten.
€ 12

13. JELLEMA, C.O. Gedichten, oden, sonnetten. Amsterdam, Querido, 1992. Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk.
€ 15

14. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, Brusse, 1935. Blauw buckram. 368 p. Met portret en facsimilé. 1e druk. Naam op schutblad (‘Wim Brusse’) en aardig typografisch ex libris (‘Violette cornelius’) op p. (3).
€ 35
* Een klassiek boek met een modernistische provenance: het stond in de boekenkast bij vormgever Brusse en vervolgens bij fotograaf Cornelius. Overigens lijkt het ex libris niet aanwezig te zijn in de kolossale collectie van museum Meermanno. Van Beest 818.

15. LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Rotterdam, Brusse, 1935. Linnen. Kop verguld. 368 p. Deels 1e druk. Exlibris W.H.E. baron van der Borch van Verwolde (1910-1943) op binnenzijde voorplat (ontwerp John BUCKLAND-WRIGHT). Met het losse vel Aantekening bij bladzijden 265 en 266.
€ 250
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op Ossekop van Van Gelder. Groot en groots boek.

25809516. MARSMAN, H. Verzameld Werk I-III. Amsterdam/ Bilthoven, Querido/ De Gemeenschap, 1938. Drie delen. Verguld zwart marokijn. Kop verguld. Onafgesneden. (2), 192; 280; 288 p. 1e druk. Voorste schutbladen verwijderd.
€ 900
* Prachtige luxe set VW, gedrukt op geschept papier van Van Gelder en gebonden in heelmarokijn, in een oplage van 25 ongenummerde exemplaren. Deel I (Poëzie) heeft bovendien een fraaie, literair-historisch belangrijke, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Jan en Aty Greshoff: ‘voor Jan en Aty,/ bij hun vertrek naar/ Kaap de Goede Hoop,/ ter herinnering aan/ vele jaren van/ vriendschap./ Henny/ Brussel, IV. ’39’. De delen II (Proza) en III (Critisch Proza) zijn gesigneerd door de auteur op de Franse titel, wat zeker niet bij alle luxe-exemplaren is gebeurd.

17. MARSMAN, H. Verzameld Werk I-III. Amsterdam/ Bilthoven, Querido/ De Gemeenschap, 1938. Drie delen. Ingenaaid met flappen. Onafgesneden. 192; 280; 288 p. 1e druk. Ruggen wat verbruind. Scheurtje in rug deel III.
€ 25
* Schaarse ingenaaide set VW, volgens een potloodaantekening afkomstig uit de bibliotheek van criticus G.H. ‘s-Gravesande. Recensie-exemplaren zijn meestal ingenaaid.

18. MARSMAN, H. Verzameld Werk I-III. Amsterdam/ Bilthoven, Querido/ De Gemeenschap, 1938. Drie delen. Linnen. 192; 280; 288 p. 1e druk. Ex libris D.A.M. Binnendijk op schutbladen.
€ 60
* Uit de bibliotheek van de met Marsman bevriende criticus D.A.M. Binnendijk, die in deel I (Poëzie) met (kleurpotlood) strepen zette en aantekeningen maakte.
Inliggend: vijf getypte brieven van vertaler W.F.C. Timmermans aan Binnendijk, alle gesigneerd en uit 1949, over het vertalen van enkele gedichten van Marsman (met voorbeelden en varianten); zes bladen typoscript met gedichten van Marsman in het Frans; twee knipsels van recensies; prospectus voor Marsmans VW (1947) met een aanbevelingstekst van Binnendijk.

19. MÉRODE, Willem de Gedichten. Ingeleid door Dr K. Heeroma. Amsterdam/ Baarn, U.M. Holland/ Bosch & Keuning, 1952. Drie delen. Linnen. 256; 316; 168 p. 1e druk. Heel lichte gebruikssporen.
€ 20
* Omslagtitel: ‘Een keuze uit zijn gedichten bijeengebracht door Ad den Besten/ Jaap Das/ Dr. K. Heeroma’. Omvangrijk werk, ruim 700 pagina’s door Roel Knobbe mooi verzorgde poëzie met toelichtingen en registers. Gezet uit de Romulus van J. van Krimpen en gedrukt in blauw en zwart.

20. MINCO, Marga Het bittere kruid. Verhalen. Een leeg huis. Den Haag, Bert Bakker, 1973. Garenloos. 304 p. 1e gezamenlijke druk.
€ 12
* Op de Franse titel gesigneerd door de auteur: ‘Marga Minco/ Boekenweek 1974’.

21. NESCIO Verzameld werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar/Van Oorschot, (1996). Twee delen. Linnen met stofomslagen. Leeslinten. In cassette. 900; 528 p. 1e druk. Omslagen op rug licht verschoten.
€ 65
* 1. De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. Mene Tekel. Boven het dal. Nagelaten werk. 2. Natuurdagboek 1946-1955.

22. REVE, Gerard Verzamelde Gedichten. (Met een Verantwoording van de auteur). Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. Karton met stofomslag. 144 p. 5e druk.
€ 12

26640823. ROLAND HOLST, A. Verzamelde werken. Bussum/ Den Haag, Van Dishoeck/ Stols, 1948. Vier delen. Verguld HEELPERKAMENT (bandstempels Helmut Salden). Deels onafgesneden. Koppen verguld. Onopengesneden. 264; 232; 224; 280 p. Mooie set, met helaas wat verweerde ruggen en een schaafplekje op het voorplat van deel III.
€ 500
* Eén van de 50 genummerde luxe-exemplaren op geschept papier van Van Gelder. Exemplaren in heelperkament zijn zeldzaam. Van Dijk 825.

luxevw24. SLAUERHOFF, J. Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker). Rotterdam (Proza IV: Den Haag; Proza V: Amsterdam), Nijgh & Van Ditmar/ K. Lekkerkerker, 1940-1957. Acht delen. Kop verguld. Verguld halfleer met groflinnen platten. Niet afgesneden. 1e druk. Schaafplekjes op de ruggen. Enkele platten iets roestig of verbruind. Goede tot zeer goede, met uitzondering van Proza V uniform genummerde set.
€ 950
* Een van de 50 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek (deel 8 (Proza V) op Pannekoek) en gebonden in halfleer.

25. SMIT, Wilfred Verzameld werk. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. Linnen met (deels minimaal verkleurd) stofomslag. 280 p. 1e druk. Rookgeur.
€ 22

26. TERBORGH, F.C. Verzameld werk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975-1977. Linnen met stofomslagen. 288; 320; 280; 348 p. Deel 1 en 2 in 2e, gewijzigde druk, deel 3 en 4 in 1e druk. Stofomslagen geplastificeerd, maar een nette set.
€ 35

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 juni 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: