antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 667: Henk van Ulsen

Uit diverse bronnen kochten wij de afgelopen jaren boeken en papieren uit de nalatenschap van acteur en voordrachtskunstenaar Henk van Ulsen (1927-2009). Dit mooie materiaal lag al geruime tijd in een hoekje van onze zaak te verstoffen toen het plotseling weer eens boven water kwam. Tijd om eens aandacht te besteden aan deze veelzijdige man met vele gezichten.


1. BOMANS, Godfried Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen. Amsterdam, Brussel/ Elsevier, 1948. Linnen. 156 p. 4e druk.
€ 25
* Op het schutblad schreef Van Ulsen met potlood: ‘Henk van Ulsen/ 8 mei 1948,/ van Jan Blom’. Blijkbaar kreeg hij het boek voor zijn 21e verjaardag. Een andere aantekening, gedateerd 9 maart 1957, verwijst naar het verhaal ‘De herbergier van Pidalgo’, dat in zijn geheel uit het boek gesneden is en ontbreekt (ten behoeve van een voordracht?). Op een los briefje verwijst Van Ulsen nog naar twee andere sprookjes.
Bijgevoegd: typoscript van het ook in het boek voorkomende sprookje ‘Anna’ (door Van Ulsen).

2616282. C.O.C. 20 jaar C.O.C. Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – Den Haag – Eindhoven – Arnhem – Groningen. Zonder plaats, Nederlandse Vereniging van Homofielen C.O.C., 1966. 28 x 9 cm. Leporello. 6 p. Twee afscheurbare postkaarten. 1e druk. Zeer gaaf.
verkocht
* Feestfolder met o.a. reclame voor een voorstelling van De meiden van Jean Genet met Henk van Ulsen op 8 oktober 1966 in de Kleine Comedie. Een stap uit de kast van het C.O.C. zelf, midden in de jaren zestig die cruciaal waren in de zelfbevrijding van de homoseksuelen in Nederland!

2689093. CABARET TINGEL-TANGEL (Programmaboekje). [1956]. Geniet. (8) p. Geïllustreerd. Vochtvlekkig.
verkocht
* Programmaboekje van het tweede programma van Sieto Hovings cabaret Tingel-Tangel, dat van 1956 tot 1958 speelde. Henk van Ulsen speelde in deze voorstelling mee, evenals o.a. Sieto en Marijke Hoving en Donald Jones. Met op de middenpagina een mooie foto (door Paul Huf) van de vijf leden van het cabaret, met Van Ulsen pront vooraan in het midden.

308304. CORET, Peter Vanitas. Amsterdam, De Woelrat, 1988. Garenloos. 56 p. 1e druk.
€ 75
* Bijgevoegd: kort, gesigneerd briefje van de uitgevers, Les Spaans en Michel Vassalucci, aan Henk van Ulsen om hem te bedanken voor diens medeweking bij de presentatie van de bundel.
Voorts: fotokopie van een krantenverslag van de presentatie van Vanitas, waaraan Adriaan van Dis en Henk van Ulsen hun medewerking verleenden. Met enkele aardige woorden in handschrift van de dichter.
En last but not least: DIS, Adriaan van, Toespraak bij de presentatie van Vanitas. Origineel kladhandschrift met doorhalingen en correcties. 29,4 x 20,9 cm. Twee bladen (blad 3 en 4; de rest is door de auteur vernietigd). Verfrommeld geweest (door de auteur). Niet gesigneerd of gedateerd [november 1988]. ‘Ik zou mij kunnen verschuilen achter de mannenbroeders, een woord dat de dichter toch moet aanspreken, achter de geest van ingenieur Van Dis, en ik zou zeggen: dit is een onchristelijke bundel. Zachte krachten, alors, maar ‘zachte geslachten’, die ‘opbloeien als een purperen roos’ (…)’.

204625. ERKELENS e.a., Rob van En Pasje dan? [Nijmegen], Stichting Tzara, [1989]. Garenloos. (40) p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde en door de auteurs gesigneerde exemplaren.
€ 45
* Ietwat gastronomische parodie op Parmentier jrg. I, nr. 1/2, dat geheel gewijd was aan Henk van Ulsen, onder de titel ‘Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur’. Anders dan vaak het geval is hebben de parodisten er heel veel werk van gemaakt. Qua opmaak en kleurstelling is er niet veel verschil, en wie de inhoud en de teksten naast elkaar legt herkent meteen alle sloten en bijpassende sleutels. Het tijdschrift Parmentier is genoemd naar de bejaarde onderbuurman van een lid van de redactie. Diens hond heette Pasje. Vandaar de titel van de parodie!
De schrijvers-samenstellers van de parodie zijn Rob van Erkelens, Rudy Korsten en Jeroen Scheifes (ook wel bekend als ‘Irun S.’).
Met: Heer Veer: ‘Waar eten in ontlasting voorgaat’.
Met bijdragen van o.a. Ina Herthart (//Ida Gerhardt), Hoop Uusterhuid (//Huub Oosterhuis), Jan Plak (//Johan Polak) en José Soufflé (//Joes Odufré).

6. GOGOL, Nicolai De revisor. Vertaald uit het Russisch door Charles B. Timmer. Z.p., z.u., z.j. Geniet met linnen rugje. (2) + 84 eenzijdige gestencilde bladen. Uitgave ten behoeve van acteurs.
verkocht
* Van Ulsens exemplaar van de toneeluitgave. Van Ulsen speelde in het seizoen 1968-1969 in dit toneelstuk bij de Nederlandse Comedie de rol van Chlestakow. Op het omslag schreef hij zijn naam adres en telefoonnummers en telefoonnumers voor informatie over de repetities. De tekst bevat honderden aantekeningen, aan- en onderstrepingen van zijn hand in blauw, rood en zwart.
Bijgevoegd: vier bladen typoscript in doorslag met aantekeningen van Henk van Ulsen.
Fantastisch kijkje in de acteurskeuken!

7. HASETH, Carel de, en J.M. CAPRICORNE Bida na koló. Kleuren van leven. (Gedichten van De Haseth met illustraties van Capricorne). (Haarlem), In de Knipscheer, (1981). Ingenaaid. 40 p. 1e druk.
€ 15
* Met handgeschreven, gesigneerde opdacht van de kunstenaar [aan Henk van Ulsen]: ‘Jouw bezoek opent/ een nieuwe wereld/ José Maria/ Capricorne/ 15 Aug ’87’, met daaronder een getekend oog.
Tweetalige uitgave.

8. HEIJERMANS, Herman (Fragment uit De wijze kater). Handschrift van Henk van Ulsen. 21,0 x 16,5 cm. 8 gelinieerde cahierbladen. Alleen recto. Op voorste blad gesigneerd ‘Henk van Ulsen’.
€ 35
* Het betreft een scène voor de pauze, met een 11-regelige inleiding. Van Ulsen speelde Hans de kater in 1964, maar dit handschrift lijkt ons eerder uit de jaren tachtig te stammen.

2689019. HERMANS, W.F. Het behouden huis. (Amsterdam), De Bezige Bij, 1960. Ingenaaid. 96 p. [2e druk].
verkocht
* Met op de voorste titel: ‘Henk van Ulsen/ NOV. ’60/ AMSTERDAM’. Dit exemplaar is ten behoeve van een voordracht flink onder handen genomen door Van Ulsen: veel passages zijn doorgestreept, het boek bevat vele honderden onderstrepingen en pauzestreepjes.

10. HOVING, Sieto Zo mooi en heilig, en toch dood. Amsterdam, Rap, (1991). Ingenaaid. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur [aan Henk van Ulsen]: ‘Ter herinnering/ aan je mooie hondje/ Marijke en/ (sign.)’.

26890411. HUISMANS, Sipke (Titelloze uitgave). Utrecht, Centraal Museum, 1974/1975. Garenloos. 58 p. Rijk geïllustreerd.
€ 35
* Bijgevoegd: handgeschreven, gesigneerde ansichtkaart (20 regels tekst) van Sipke Huismans aan Henk van Ulsen ter begeleiding van onderhavige uitgave. Met een origineel pentekeningetje (postzegel).
Mededelingen aflevering 8/9.

12. KOOI, Jan van der Jan van der Kooi. Recent werk. (Met een tekst van Jaap Bruintjes). (Amsterdam, Art Media, 1995). 30,5 x 23,9 cm. Ingenaaid. 32 p. Rijk geïllustreerd.
€ 30
* Bijgevoegd: handgeschreven brief van de kunstenaar aan ‘Dag Henk van Ulsen’. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Jan van der Kooi’ en gedateerd ‘Bergum 28.5.1996’. 15 regels tekst.
Begeleidende brief bij het boek. Van der Kooi heeft het druk (‘De tijd dat alle aandacht voor mijn werk nog op een schoteltje paste is lang geleden’) en nodigt Van Ulsen uit voor een bezoek. ‘Met hartelijke groet van werkplaats tot werkplaats’.

13. KUYPER, Eric de Bruxelles, here I come. Nieuwe taferelen uit de Antwerpse en Brusselse tijd. (Nijmegen), SUN, (1993). Ingenaaid. 160 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Henk van Ulsen.

26895214. MAUGHAM, William Somerset Theater. De roman van een actrice. (Vertaald door Suzanne van Thijn). Amsterdam, Van Kampen, [1951]. Linnen. 312 p. 1e druk.
€ 40
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Henk van Ulsen aan zijn moeder: ‘2 October 1951/ Van twee dankbare Amsterdammers,/ voor de goede zorgen aan hun besteed/ Henk’, mede ondertekend door Ronald. Het was een verjaardagscadeau: op 2 oktober 1951 werd Van Ulsens moeder 54 jaar oud. Zij schreef haar naam (‘A. van Ulsen-Steenkamer’) op de Franse titel.
Inliggend: boeketkaartje van een bloemist in Zwolle, met daarop getypt: ‘lieve groet van Henk./ tot zo gauw mogelijk ziens’.

15. McCOY, Horace Marathondans. Nederlandsche bewerking van J. Feitsma. Amsterdam, De steenuil, [1936]. Linnen. 180 p. Ernstig stukgelezen en bewerkt.
€ 50
* Dit exemplaar werd voor toneel bewerkt door een piepjonge Henk van Ulsen: honderden doorhalingen, toevoegingen, regie-aanwijzingen en inliggende blaadjes met nieuwe dialogen. Fascinerend!

16. MULDER, Anne H. Handgeschreven brief aan ‘M’n dierbare Henk [van Ulsen]’. 29,5 x 21,0 cm. Drie bladen. Recto en verso. Gesigneerd ‘Anne H. Mulder’ en gedateerd ‘A’dam 20-3-’89’. 232 (!) regels tekst.
€ 65
* Uitvoerige brief, beter gezegd: aanzet tot haar mémoires, van de publiciste en radio-omroepster Anne H. Mulder. De 82-jarige schrijfster blikt terug op haar leven en herinnert zich ontmoetingen met toneelspelers, balletdansers, regisseurs, hoofdredacteuren en uitgevers. Anekdotes over o.a. Han Bentz van den Berg (‘Ik schreef soms ’s nachts in hun huis aan mijn “Levenskunst” en las dan de volgende morgen aan ’t ontbijt een fragment voor’), Mulders echtgenoot Eef Rees, Paul Deen (‘die arme Paul Deen als homo met een zwaar-zwangere vrouw aan zijn arm’), Cruys Voorbergh, Raden Mas Jodjana (‘Bert Haanstra heeft een film van zijn dansen gemaakt’), Willem Mengelberg en Louis Zimmermann. Voorts over haar geschiedenis met uitgevers en redacteuren, die altijd werk bij Mulder wilden lospeuteren, en over nooit ingeloste beloften: ‘zou nog eens teksten schrijven voor Wim Sonneveld – nooit gedaan’. En: ‘Henriette van Eyk was precies zo. Wij waren altijd voor uitgevers op de vlucht’. Ook aan haar echtgenoot haalt Mulder liefdevolle herinneringen op. Interessant en vermakelijk!
Bijgevoegd: MULDER, Anne H., Zes en twintig fantasieën op de zes en twintig letters van het alfabet. Utrecht, Oosthoek, 1948. Ingenaaid. 76 p. 1e druk
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Aan Henk van Ulsen/ die met die zesentwintig/ letters altijd weer/ nieuwe werelden schept./ van Anne H. Mulder/ maart ’89’. Over de totstandkoming van deze uitgave handelen de laatste alinea’s van bovenstaande brief.
Voorts: Handgeschreven briefje met de tekst: ‘lees eerst de brief’!

17. OS, Th. van Berliner Lullaby. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, 1997. Ingenaaid. 74 (= 72) p. 1e druk.
verkocht
* Bijgevoegd: zeer uitgebreide brief van de auteur aan Henk van Ulsen uit 2008 waarin hij de acteur met veel omhaal van woorden voorstelt om van zijn dichtbundel een theatervoorstelling te maken.

18. PISTOLEN PAUL De roerige wereld van Pistolen Paul. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Garenloos. 136 p. Geïllustreerd. 2e druk.
verkocht
* Met groot geschreven opdracht van de auteur: ‘Speciaal/ Gesigneerd/ voor Henk v. Ulsen/ door Pistolen Paul Wilking/ Gedaan te Amsterdam/ 16 October/ 1969’. Toegevoegde weelde: een ingeplakte originele zwart-witfoto.

19. POLAK, Johan Getypte brief aan ‘Beste Henk van Ulsen’. 29,6 x 20,9 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Johan Polak’ en gedateerd ’22 november 1978′. 16 regels tekst.
verkocht
* Polak heeft wegens ziekte de avonden waarop Van Ulsen werk van Ida Gerhardt voordroeg moeten missen en stelt voor om eens en petit comité een voordrachtsavond bij hem thuis te houden, ‘zodat het verzuim alsnog kan worden ingehaald’. Polak verheugt zich op Van Ulsens Reve-programma, want ‘hoewel niemand dat weet of wil inzien, horen ook Reve’s gedichten tot het allerschoonste in onze taal gedicht’. Tenslotte over de bundel Vroege verzen: ‘Ik hoop dat Ida Gerhardt hier nu eens de lang verbeide doorbraak mee zal beleven!’

20. POS, Willy Ik speel terug. [Amsterdam, eigen beheer, 1966]. Geniet. 12 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur [aan D.A.M. Binnendijk] op het omslag: ‘Je zult wel lang niet alles begrijpen van deze/ uittree-rede maar misschien krijg je toch wel een/ indruk. Hart.gr. W.P.’ Bundel gelegenheidsteksten en inside jokes ter gelegenheid van Pos’ afscheid als directeur van de Amsterdamse toneelschool. Starring Ernst van Altena, Hans Bentz van den Berg, Ton Lutz, Ramses Shaffy en Henk van Ulsen.

1818921. (REVE, Gerard) Programma van de voorstelling ‘Van Het Een Komt Het Ander’. Vouwblad met teksten van Sjaak Hubregtse en Henk van Ulsen.
verkocht
* Bijgevoegd: originele zwart-witfoto door Hans Sleeswijk. 17,7 x 12,6 cm. Henk van Ulsen, in wit tropenpak, leest in of uit onderhavig programma.

26896422. REVE, Gerard Collectie van 4 boeken, door Van Ulsen gebruikt bij de voorbereiding en de opvoering van zijn programma met werk van Reve.
€ 150
* A. Het zingend hart. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973-1974. Twee exemplaren. 2e en 3e druk. Geheel kapotgelezen exemplaren met aantekeningen door Van Ulsen en enkele inliggende briefjes met door Van Ulsen overgeschreven poëziefragmenten van Reve.
B. Oud en Eenzaam. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1978. Met ingeplakt, genummerd ruitertje, enkele leesaanwijzingen en een los ingelegd, getypt fragment van werk van Reve.
C. De Taal Der Liefde / Lieve Jongens. Geheel blanco dummy van de gezamenlijke uitgave die in 1980 bij Elsevier verscheen. Met afwijkend omslag, in deze vorm niet verschenen. Door Van Ulsen befröbeld exemplaar: met vier opgeplakte, genummerde ruitertjes, op welke pagina’s geschreven of (ingeplakt) getypte fragmenten van werk van Reve.
Interessant, maar ook enigszins mysterieus kijkje in de keuken van een voordrachtskunstenaar!

25380923. (ULSEN, Henk van). PARMENTIER Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur. (Nijmegen, Stichting Randschrift, 1989). Jaargang 1, aflevering 1-2. Ingenaaid. 96 p. Geïllustreerd.
€ 12
* Bevat onder meer een uitgebreid interview (20 p.) met Van Ulsen en zijn keuze van gedichten met commentaren (onder meer drie van Ida Gerhardt). Met vele grotere en kleinere bijdragen van onder anderen Johan Polak, Huub Oosterhuis, Sjaak Hubregtse, Liselore Gerritsen, Ida Gerhardt, Nico ter Linden en Ton Lutz.

24. (ULSEN, Henk van). PARMENTIER Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur. (Nijmegen, Stichting Randschrift, 1989). Jaargang 1, aflevering 1-2. Ingenaaid. 96 p. Geïllustreerd.
verkocht
* Bevat onder meer een uitgebreid interview (20 p.) met Van Ulsen en zijn keuze van gedichten met commentaren (onder meer drie van Ida Gerhardt). Met vele grotere en kleinere bijdragen van onder anderen Johan Polak, Huub Oosterhuis, Sjaak Hubregtse, Liselore Gerritsen, Ida Gerhardt, Nico ter Linden en Ton Lutz.
Dit exemplaar werd gesigneerd en gedateerd door Henk van Ulsen.

25. (ULSEN, Henk van). PARMENTIER Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur. (Nijmegen, Stichting Randschrift, 1989). Jaargang 1, aflevering 1-2. Ingenaaid. 96 p. Geïllustreerd.
€ 30
* Bevat onder meer een uitgebreid interview (20 p.) met Van Ulsen en zijn keuze van gedichten met commentaren (onder meer drie van Ida Gerhardt). Met vele grotere en kleinere bijdragen van onder anderen Johan Polak, Huub Oosterhuis, Sjaak Hubregtse, Liselore Gerritsen, Ida Gerhardt, Nico ter Linden en Ton Lutz.
Bijgevoegd: handgeschreven brief van Parmentier-redacteur Cees van der Pluijm aan ‘Goede Henk’ (van Ulsen). 29,6 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Cees van der Pluijm’ en gedateerd ‘ Nijmegen, 7 september 1989’. 16 regels. Op de achterzijde van een fotokopie van twee gedichten van Peter Coret (= Cees van der Pluijm). Begeleidende brief bij een kladuitdraai van het redactioneel van het aan Van Ulsen gewijde nummer (uitdraai bijgevoegd; drie bladen; met één correctie door Van Ulsen): ‘Hopelijk beleef je enig genoegen aan de valsheid die we, ter compensatie van het vele zoet in het nummer, in deze inleiding verstopt hebben’.
Tevens bijgevoegd: CORET  (pseudoniem van Cees van der Pluijm), Peter, ‘In memoriam Jan Mesdag’. (Gedicht). Oorspronkelijk typoscript. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto.

26896326. (ULSEN, Henk van) Collectie van 11 originele zwart-witfoto’s, deels met Van Ulsen in actie als acteur.
€ 200
* Afwisselende collectie: drie fraaie foto’s van de eerste versie van Gogols Dagboek van een gek uit 1962 (24,7 x 19,7 cm) en éen van de tweede versie uit 1972 (door Wim Hofland, 23,9 x 18,1 cm; en een ansichtkaart van de derde versie uit 1980, met een aantekening van Van Ulsen op de achterzijde). Verder een mooie, oude foto van Van Ulsen als Bernard in Arthur Millers De dood van een handelsreiziger uit 1950 (door F.L. Lemaire, 22,1 x 16,9 cm; éen van Van Ulsen eerste rollen, met o.a. Ko van Dijk en Fons Rademakers). Voorts foto’s met Huub Oosterhuis en Adriaan Valk en enkele foto’s van Van Ulsen alleen (in De Meervaart, op Ameland (door D. van der Veen) en in een onbekende kerk).
Bijgevoegd: elf contactafdrukken mét de negatieven van foto’s van Van Ulsen in de eerste versie van Dagboek van een gek uit 1962.

27. (ULSEN, Henk van) Collectie van 5 brieven aan Henk van Ulsen. Fanmail, verzoeken, herinneringen et cetera.
€ 25
* Bijgevoegd: enkele blaadjes en flyers met diverse aantekeningen door Henk van Ulsen.

28. (ULSEN, Henk van) Collectie van 9 boeken met handgeschreven opdrachten en/of begeleidende brieven aan Henk van Ulsen.
€ 35
* BORDEWIJK, F. Blokken. Knorrende beesten. Bint. Met handgeschreven opdracht van een collega (‘Erik’) bij een Hamlet-première.
DIJKHUIZEN, Sieto Rebel onder de regenboog. 1988. Met handgeschreven opdracht en een uitgebreide brief van de auteur.
EENBERGEN, Herman van AIDS, een dubbele uitdaging. 1991. Met uitgebreide opdracht van de auteur aan Henk van Ulsen, die het voorwoord schreef.
HEUGTEN, W.A.M. van Boekweit. Kwatrijnen. 1978. Met handgeschreven opdracht en en uitgebreide brief van de auteur.
LINDE, Francois van de Riooldromen. 2008. Met handgeschreven opdracht en brief van de auteur.
ROUWELER, Hannie Onder een glasplaat. 1990. Met handgeschreven opdracht en brief van de auteur.
VEGT, Jan van der Adriaan Roland Holst. 1988. Met brief van een goede vriend uit Laren; met enkele aantekeningen door Van Ulsen op de Franse titel.
WAALKAMP, Sander Beelden. 2002. Met handgeschreven opdracht en een uitgebreide brief van de auteur.
WEVERBERGH en Ernst van ALTENA Jij goudgepunte lans. 1967. Met aardige opdracht van Hans [Culeman], met wie Van Ulsen in het geruchtmakende stuk De meiden van Genet speelde.

29. (ULSEN, Henk van) Planning van het radioprogramma ‘Een goedemorgen met…’ Henk van Ulsen. Origineel typoscript. 29,6 x 20,9 cm. Twee bladen. Alleen recto. Met aantekeningen en toevoegingen in handschrift door Henk van Ulsen.
€ 25
* Draaiboek voor een aflevering van het radioprogramma ‘Een goedemorgen met…’, een muzikaal portret van een bekende Nederlander op Hilversum 4, uitgezonden op ‘zaterdag 15 oktober’ (1983?).

30. ULSEN, Henk van (Toespraak over Breitner). Origineel typoscript met correcties en toevoegingen in potlood. 29,7 x 21,0 cm. 7 bladen. Alleen recto.
€ 45
* Toespraak gehouden tijdens de Breitner-brunch in 1995. Op 23 november 1901 werd er in het Amstelhotel een feestmaaltijd aangericht voor Breitner ter gelegenheid van een tentoonstelling. In 1995 werd er een brunch georganiseerd waar met voor 45 gulden kon aanzitten en waar Van Ulsen onderhavige toespraak hield.

31. VASALIS, M. Door natte haren kijkt een engel binnen. Gedichten van M. Vasalis gezegd door Henk van Ulsen begeleid door Abbie de Quant. Samenstelling en regie Huub Oosterhuis. 30 cm. 33 toeren.
€ 45
* Poëzie Hardop 6810 933.

32. VRIES, Dolf de De witte leugen. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1977. Garenloos. 104 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met uitgebreide, handgeschreven opdracht van de auteur aan Henk van Ulsen op de voorste titel: ’29-12-’87/ Voor Henk,/ Van ondoorgrondelijk/ tot openheid, wat een/ ongelofelijk proces!/ Als ik aan deze periode/ zal terugdenken, en die/ wat jou betreft in één/ woord zal samenvatten/ dan zal ik mompelen:/ Henk van Ulsen: dapper!/ je/ Dolf.’

33. WAGNER, Anna Schilders zien de duinen. (Den Haag, Duinwaterleiding), z.j. Geniet. 16 p. Geïllustreerd.
€ 15
* Met een handgeschreven opdracht van de auteur [aan Henk van Ulsen] op pagina (2): ‘Om een beetje in de schildersbranche/ te blijven!/ Anna/ 16.10.1974/ Diligentia’.
Bijgevoegd: artikel over Matthijs Maris. Fotokopie van typoscript. 9 bladen. Mogelijk van de hand van Anna Wagner. Wellicht is het ooit door Van Ulsen ingesproken ten behoeve van een film of diavoorstelling: voor alinea’s en titels van schilderijen staan kleine vierkantjes getekend.
Anna Wagner schreef in 1977 een biografie van Jan Voerman, Van Ulsens lievelingsschilder. Zij adviseerde Van Ulsen bij het opzetten van diens Voerman-collectie en bij het verkopen daarvan in 1994.

34. WIJNBERG, Nicolaas (Programmaboekje voor Shakespeare’s Een Midzomernachtsdroom). (Amsterdam, Nederlandse Comedie, 1961). Geniet. (16) p. Geïllustreerd.
€ 12
* Met potloodaantekeningen. In dit toneelstuk speelde Henk van Ulsen de rol van Puck.

1601335. WIJNBERG, Nicolaas Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas). Amsterdam, Toneelmuseum, 1971. Geniet. (32) p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 12
* Bevat teksten van o.a. Ton Lutz en Hans van Manen. Met diverse decors van toneelstukken waarin Van Ulsen gespeeld heeft, bovendien met een foto van hem als Puck in Een midzomernachtsdroom (1961).

36. ZEYDE, M.H. van der Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen. (Amsterdam), Stichting Leerhuis en Liturgie, (1986). Geniet. 44 p.
€ 18
* Op de voorste titel schreef Henk van Ulsen: ‘Sept 1997/ A’dam (via de Rode Hoed)/ met ‘De onbekende/ De bezoeker’ in dichtbij/ vooruitzicht!/ (- en kort na de dood van/ Ida Gerhardt)/ Henk van Ulsen/ Wezep’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 juli 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: