antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 681: Joyce & Co. – Geerten Meijsing

Geerten Meijsing is een verzamelwaardig auteur, maar vele jaren kwam er in ons antiquariaat niet veel verzamelwaardigs van hem voorbij. Onlangs echter verwierven we een kleine maar fijne collectie Meijsing: luxe-exemplaren, typoscripten, foto’s, bibliofiele uitgaven en handschriften.

Een groot aandeel in deze nieuwsbrief heeft het schrijverscollectief Joyce & Co. De pagina’s origineel manuscript zijn overgeleverd in het bekende handschrift van Meijsing. Deze (klad)handschriften (passages uit Michael van Mander) wijken soms ernstig af van de gepubliceerde versie: sommige teksten zouden flink worden uitgebreid, woorden en tijden zouden worden vervangen.

(Met dank aan Jack van der Weide voor het identificeren van enkele personen.)


1. JOYCE & Co. Cecilia. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1982. Linnen met stofomslag. 316 p. 1e druk.
€ 12

2692942. JOYCE & Co. Erwin. 5 october 1972. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk.
verkocht
* Van de eerste oplage van 3500 exemplaren werden 60 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd. Dit is één van de 50 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag. Hoewel het colofon er over zwijgt werd aan sommige luxe-exemplaren een pagina oorspronkelijk handschrift toegevoegd. Dit exemplaar ontbeert een handschrift, maar heeft als extra de signatuur van Keith Snell, die het colofon bovendien voorzag van een opdracht: ‘speciaal opgedragen aan/ J.B.W. Polak’.

3. JOYCE & Co. Erwins echo. Postume verhalen uit de Erwin-legende. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Garenloos. 168 p. 1e druk.
verkocht

2692954. JOYCE & Co. Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk. Omslag op rug licht verschoten.
€ 450
* Van de eerste oplage van 3500 exemplaren werden 65 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd. Dit is één van de 50 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag en voorzien van een pagina oorspronkelijk handschrift.

2693165. JOYCE & Co. ‘Mijn vier motieven’. Origineel typoscript. 27,5 x 21,5 cm. Drie bladen. Geniet. Alleen recto. Met enkele handgeschreven aanvullingen van de auteur en van een redacteur. Met stempel van Joyce & Co. Twee perforatiegaten.
€ 350
* Met ‘Geerten Jan Maria Meijsing’ in typoscript ondertekende, verklarende inleiding van Erwin. 5 october 1972 (1975), daarin verkort afgedrukt onder de titel ‘Praemissa’. Dit typoscript volgt nog de strikte indeling van de vier motieven van de roman: ‘cavsa efficiens’, ‘cavsa materiae’, ‘cavsa formalis’ en ‘cavsa finalis’. De 14-regelige ‘cavsa formalis’, waarin o.a. het ‘mondeling contact’ wordt opgesomd tussen Erwin en allerlei ‘heren professoren’, heeft het boek uiteindelijk niet gehaald.
Op het derde vel maakte Meijsing een schematische opzet voor Erwin met korte samenvattingen van hoofdstukken (‘(6) slapen, sex en Jeugddromen’). In de marge zette hij pijlen, noteerde hij enkele karakteriseringen (‘schrijnend sombere schoonheid’) en maakte hij berekeningen.
Belangrijk en vroeg document.

2693046. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 12,7 x 16,0 cm. Op achterzijde stempels van Frans Verpoorten Jr., Joyce & Co. en Erwin Garden. [1971].
verkocht
* Staand Frans Verpoorten en Jeroen Fonville, zittend Mick Broekhof, Geerten Meijsing en Keith Snell, aan tafel voor een altaarstuk. Op tafel liggen een koffer en filmblikken en staan bustes en een teddybeer. Contemporaine afdruk.

2693037. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 12,7 x 18,0 cm. Op achterzijde stempels van Frans Verpoorten Jr., Joyce & Co. en Erwin Garden. [1972].
verkocht
* Geerten Meijsing en Frans Verpoorten spelen schaak in de achtertuin (borreltje erbij). Contemporaine afdruk.

2690018. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 17,8 x 12,7 cm. Op achterzijde stempels van Frans Verpoorten Jr., Joyce & Co. en Erwin Garden. [1972].
verkocht
* Geerten Meijsing en Keith Snell (beiden zittend en rokend) in hun schrijfatelier, het neogotische Zocher-prieel op het landgoed Elswout. Contemporaine afdruk.

9. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 17,8 x 12,7 cm. Op achterzijde stempels van Frans Verpoorten Jr., Joyce & Co. en Erwin Garden, en in handschrift van Geerten Meijsing: ‘COVER-ERWIN/ Uitgeverij de Arbeiderspers/ t.a.v. Dhr. Th. Sontrop/ Singel 262 AMSTERDAM’. [1972].
verkocht
* Geerten Meijsing (staand, met pijp) en Keith Snell (zittend, met open boek) in hun schrijfatelier, het neogotische Zocher-prieel op het landgoed Elswout. Deze foto werd niet gebruikt voor het omslag van Erwin, maar een uitsnede ervan wel voor Erwins echo. Contemporaine afdruk.

10. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 25,7 x 10,0 cm. Op achterzijde stempels van Joyce & Co. en (deels) Erwin Garden, en in handschrift van Verpoorten: ‘(c) F. Verpoorten/ Oranjestr. 4/ H’lem’. [1972].
verkocht
* Geerten Meijsing (staand, met pijp) bij het schrijfatelier. Contemporaine afdruk met zeer hoog contrast en grove korrel.

11. JOYCE & Co. Originele zwart-witfoto. 18,0 x 23,9 cm. Op achterzijde stempel van Frans Verpoorten Jr. en in onbekend handschrift: ‘bij verschijning “Erwin”‘. [1975].
verkocht
* Geerten Meijsing en Theo Sontrop, uitgever bij De Arbeiderspers, zitten tegenover elkaar en schudden elkaar de hand. De uitgever heeft een luxe-exemplaar van Erwin in zijn linkerhand, op tafel ligt nog een exemplaar. ‘Droogkuis’ is de bijnaam van Sontrop in Meijsings oeuvre. Contemporaine afdruk.

26932012. JOYCE & Co. ‘(12)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele handgeschreven doorhalingen van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 150
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 22-23 in het boek, dat hier en daar afwijkt.

13. JOYCE & Co. ‘(13)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele handgeschreven correcties van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 125
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 23 in het boek, dat hier en daar afwijkt.

14. JOYCE & Co. ‘(2)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele handgeschreven correctie van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 125
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 39-41 in het boek, dat flink afwijkt.

15. JOYCE & Co. ‘(3)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele handgeschreven correctie van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 125
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 40-42 in het boek, dat flink zou worden uitgebreid.

16. JOYCE & Co. ‘(7)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele handgeschreven correcties van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 125
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 44-45 in het boek, dat op enkele punten afwijkt.

17. JOYCE & Co. ’10: IV4, 1300 woorden tweede klad (1)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele handgeschreven correcties van de auteur.
€ 125
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 107-108 in het boek, dat flink afwijkt.

18. JOYCE & Co. ’52: X7, A4, *3 (1)’. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met enkele handgeschreven doorhalingen van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 150
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 353-354 in het boek, dat hier en daar afwijkt. Met fraaie initiaal in rood.

26932319. JOYCE & Co. ’53: X8, A3, *2′. Origineel handschrift. 29,5 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Met een enkele handgeschreven doorhaling van de auteur. Met vier horizontale strepen in rood potlood.
€ 150
* Pagina uit het manuscript van Michael van Mander (1979). Fragment van pagina 355 in het boek, dat iets afwijkt. Met fraaie initiaal in rood.

26932720. JOYCE & Co., e.a. Over god. Amsterdam, Tabula, 1983. Linnen. 112 p. 1e druk. Rug iets verschoten.
verkocht
* Eén van de 125 in linnen gebonden exemplaren. Tevens bijdragen van Kester Freriks, A.F.Th. van der Heijden, Oek de Jong, Frans Kellendonk, Nicolaas Matsier en Doeschka Meijsing. Voorwoord van Jeroen Koolbergen.

1021321. JOYCE & Co. Zendbrief voor de lezers van Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers/ Scheltema Holkema & Vermeulen, 1979. 5 eenzijdig bedrukte vellen tekst, 1 vel foto’s van Frans Verpoorten jr. en 1 pagina handschrift in facsimile in een mapje. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Gesigneerd door Meijsing onder het colofon.

22. MEIJSING, Geerten Altijd de vrouw. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1991). Garenloos. 292 p. 1e druk.
gratis bij een bestelling

26928923. MEIJSING, Geerten Een brief aan Nanne Tepper. Woubrugge, Avalon Pers, 2013. Cahiersteek. (12) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Velata avorio in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Voorpublicatie uit de ‘later dit jaar’ bij de Statenhofpers te verschijnen Brieven aan Nanne Tepper. Jaarwisselingsgeschenk voor de Vrienden van de Vorm.

24. MEIJSING, Geerten De ongeschreven leer. Een cijferroman in 499 bladzijden, 144.000 woorden en 499 voetnoten. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1995). Linnen met stofomslag en leeslint. 488 p. (genummerd van 487 tot 11) + 1 los vel ‘Gebruiksaanwijzing’. 1e druk.
verkocht

25. MEIJSING, Geerten De venerische kunsten. Een ‘te drieën’ van passages uit de Erwin-trilogie uitgelezen en bezorgd door -. Amsterdam, Querido/ De Arbeiderspers, 1989. Garenloos. 240 p. 1e druk.
gratis bij een bestelling
* Salamanderpocket.

26939326. MEIJSING, Geerten Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers, (2013). Verguld blauw fluweel met pantermotief (Frans den Breejen). (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 220
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, in een bijzondere, aaibare band van boekbinder Frans den Breejen.

26929127. MEIJSING, Geerten Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers, (2013). Ingenaaid met omslag. (2), 30 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 40

 

 

26846328. MEIJSING, Geerten Eenden uit de vijver. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers, (2009). Ingenaaid met omslag. 20 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Dit is nummer ‘2’ van de oplage.

 

26930629. MEIJSING, Geerten Getypte brief aan ‘Geachte Heer [Theo] Sontrop’. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Op briefpapier van Joyce & Co. Alleen recto. Gesigneerd ‘Geerten’ en gedateerd ‘Haarlem 9/IV/84 Amsterdam’. 26 regels tekst + 2 regels handgeschreven postscriptum. Met blindstempel ‘Armas y Letras’.
verkocht
* Enthousiaste brief aan zijn uitgever. Meijsing begint met een beschrijving van ‘dit vrolijke plaatje’ (niet bijgevoegd) dat hij bemachtigde in het Wiertz-museum te Brussel, waar hij een lezing over de Erwin-trilogie heeft gehouden. Over het publiek bij de lezing: ‘hoe zuidelijker hoe beschaafder: de mensen daar hebben mijn boeken ook gelezen’. De schrijver heeft zijn hart opgehaald bij enkele antiquariaten, waar hij ‘mooie dingen’ vond.
Voorts over geschikte teksten voor Privé-domein: Vénises van Paul Morand en Histoire égoïste van Jacques Laurent. Aan het slot refereert Meijsing aan Schrijvers in Carré, waar hij met zijn broer en zus optrad: ‘wat een gevoelige relatie heb ik niet met mijn Hollandse publiek; en wat hebben ze ons breed uitgemeten in de kakelpers!’

25521030. MEIJSING, Geerten De kerstpijp. Woubrugge, Avalon Pers, (2007). Ingenaaid met omslag. 20 p. Gezet uit de Bembo en op Zerkall in een oplage van 95 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht

 

 

25737831. MEIJSING, Geerten Maria De Koffer. Een hors d’oeuvre. Arnhem, Nova Zembla, 1986. Linnen. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 68 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 30 Romeins genummerde, in linnen gebonden luxe-exemplaren, fraai gesigneerd door Meijsing. Bovendien is bij dit exemplaar de grote, originele, genummerde en gesigneerde ets (38 x 49 cm) van Kees Spermon nog aanwezig (wat maar zelden het geval is). Met gesigneerd aanbiedingskaartje van de uitgever.

32. MEIJSING, Geerten Stucwerk. Italiaanse impressies en episoden. (Hilversum), Flanor, (2000). Garenloos. 106 p. 1e druk.
verkocht
* Later (2001) verschenen bij De Arbeiderspers. Flanorreeks 43.

26932633. MEIJSING, Geerten De toetssteen. [Utrecht], de Boktor, 2014. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 72 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 135
* Eén van de 22 Romeins genummerde exemplaren op handgeschept papier, in een fraai bandje gestoken door Philipp Janssen, met speels bedrukte platten. Over Rossini. Met prospectus.

26932534. MEIJSING, Geerten De toetssteen. [Utrecht], de Boktor, 2014. Linnen (Binderij Van Waarden). 16 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 72 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
€ 35
* Eén van de 50 Arabisch genummerde exemplaren op gevergeerd papier, in een rood linnen bandje. Over Rossini. Met prospectus.

35. MEIJSING, Geerten De tovenaarsleerling. Bezorgd door Gerben Wynia. (Nijmegen), Flanor, (2002). Garenloos. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Flanorreeks 46.

36. MEIJSING, Geerten Tussen mes en keel. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (1998). Ingenaaid. 400 p. 1e druk.
€ 12

26932837. MEIJSING, Geerten Valse liefde. (Nijmegen), Flanor, (2012). Garenloos. 60 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de eerste 30, genummerde exemplaren. Flanorreeks 49.

38. MEIJSING, Geerten Veranderlijk en wisselvallig (vijf variaties). Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987. Garenloos. 324 p. 1e druk.
€ 12


26928739. BLOM, Onno Aangeraakt door Erwin. Woubrugge, Avalon Pers, 2012. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Velata avorio in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.
€ 20

 

 

26846440. GRAFTDIJK, Thomas Laatste gedichten. Met een nawoord door Geerten Meijsing. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman). Woubrugge, Avalon Pers, 2011. Halfperkament (Herman van der Kruijk). (24) p. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt op Losin in een oplage van 80 door Meijsing genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Met ingeplakt erratum.
€ 120
* Eén van de 10 luxe-exemplaren, in een halfperkamenten band van Van der Kruijk. Onder zijn signatuur schreef Meijsing ‘i.m./ Thomas Graftdijk’.

26928641. GRAFTDIJK, Thomas Laatste gedichten. Met een nawoord door Geerten Meijsing. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman). Woubrugge, Avalon Pers, 2011. Ingenaaid met omslag. (24) p. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt op Losin in een oplage van 80 door Meijsing genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Met ingeplakt erratum.
verkocht
* Eén van de 70 Arabisch genummerde exemplaren. Onder zijn signatuur schreef Meijsing ‘i.m./ Thomas Graftdijk’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 2 november 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 641.998 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: