antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 683: Voor Ivan

Wat hebben een cartoonist van De Telegraaf, een dichter in Kaapstad en de boze buurvrouw van Adriaan van der Veen met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal in contact gestaan met recensent en literair journalist Ivan Sitniakowsky (1944-2014).

In deze nieuwsbrief staan ruim veertig boeken uit het vroegere bezit van Sitniakowsky. De meeste zijn aangeraakt door de auteur of bevatten originele correspondentie. Sitniakowsky had de gewoonte om tijdens het lezen, ter voorbereiding van een recensie, op een los velletje aantekeningen te maken. Deze bladen liggen meestal ook nog voorin de betreffende boeken.

Over de therapie van Rudy Kousbroek, de lunch van K. Schippers, het onrecht van Martin Ros en de rommelmarktvondst van Ethel Portnoy.


1. AARTS, Milco De Dromensteler. (Assen), Servo, (2000). Ingenaaid. 160 p. 1e druk.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Ivan,/ Omdat ik het een/ eer vond dat je/ het wilde lezen./ Omdat je adviezen/ van een embryo/ een kindje hebben/ gemaakt./ 5/2000/ Milco’.

2694082. BEHRENDT, Fritz Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (München), Keyser, (1988). Ingenaaid. (120) p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de tekenaar op de titelpagina: ‘Voor Ivan met vele goede/ wensen/ Fritz/ 27.1.89/ F. Behrendt’. De cartoonist Behrendt tekende vele jaren cartoon voor De Telegraaf.

3. (BOEKENWEEK 1987). KOUSBROEK, Rudy Nederland: een bewoond gordijn. [Amsterdam], CPNB, (1987). Garenloos. 64 p. 1e druk.
€ 20
* Inliggend: Telexuitdraai van de recensie die Ivan Sitniakowsky schreef voor De Telegraaf.
Voorts: Blad met leesaantekeningen van Sitniakowsky.
En: Originele zwart-witfoto van het omslag van het boek t.b.v. de publiciteit.

2693874. CLAUS, Hugo De Geruchten. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996. Garenloos. 228 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘[De]ze [Geruchten]/ voor Ivan/ van harte/ Hugo Claus’. BHC 249.1.A.

5. GIJSEN, Marnix Klaaglied om Agnes. Roman. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, [1973]. Ingenaaid (omslagontwerp HBM-studio). 192 p. 14e druk. Leesvouwen. Potloodaantekening op Franse titel: ‘okt. 75. i.s.’
verkocht
Inliggend: Handgeschreven brief aan ‘Waarde heer [= Ivan Sitniakowsky]’. 21,0 x 13,8 cm. Eén vouwblad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Marnix Gijsen’ en gedateerd ‘Mechelen, 7.II.72’. 22 regels tekst. Met originele envelop. Dankbrief aan de recensent, die in de laatste paragraaf van zijn recensie van De afvallige (1971) enkele fouten in het boek opsomde. ‘Ik heb me aan het adres van de uitgever in ongeveer de zelfde bewoordingen uitgedrukt, alleen ze waren wat sterker’. Gijsen blijkt nooit een drukproef gezien te hebben en telde ‘tot mijn ontzetting’ 67 druk- en spelfouten.
Tevens: Handgeschreven erratavel [door Theo Sontrop] bij een andere roman van Gijsen. 28,9 x 20,9 cm. Op briefpapier van ‘Meulenhoff Nederland NV’. Eén blad. Alleen verso. Niet gesigneerd. Niet gedateerd. Over ‘potjeslatijn’ van een monseigneur en een meisje dat op de ene pagina vier, op de andere zes jaar oud is.

6. GUÉPIN, J.P. De Leidse Fles in zestien portretten. Amsterdam, Aarts, 1975. Geniet. 20 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.
€ 12
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter op het omslag: ‘Voor Sitniakowsky:/ mijn bijdrage tot/ de leidse/ lustrumviering’.
Bijgevoegd: Handgeschreven en gesigneerd, begeleidend briefje van de auteur (‘Hierbij (…) een bundel ontzettende sonnetten’).

7. HARTEN, Jaap Wat kan een manser betalen? Amsterdam, Querido, 1977. Garenloos. 72 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘Poesie ist eine Rose/ die eine Rose im/ knopfloch trägt/ Hans Arp/ voor Ivan/ Jaap/ 8-10-77’. Met getypt begeleidend kaartje van de auteur.

8. HILLESUM, Etty Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum. 1941-1943. Ingeleid door J.G. Gaarlandt. Haarlem, De Haan, (1981). Ingenaaid. 200 p. 1e druk. Leesvouwen.
€ 20
* Met leesaantekeningen van Ivan Sitniakowsky op de Franse titel.
Inliggend: Knipsels, promotiemateriaal van andere boeken van Hillesum en een handgeschreven brief van Jan Geurt Gaarlandt.

2693969. HOFLAND, H.J.A. 14 mei. [Rotterdam, Initiatiefgroep 14 mei], (2007). Geniet. 20 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Ivan van zijn ouwe makker (80)/ ter plaatse/ Hobbemakade/ op 20 juli 2007’. Zijn gedrukte naam vulde de auteur aan met ‘enk’.

10. HUGO, Daniel Monnikewerk. (Kaapstad), Tafelberg, (1995). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (en vertaler uit het Nederlands, o.a. van Lanoye, De Coninck en Mulisch) op de Franse titel: ‘Vir Ivan/ – wat kon nie sa lat/ mislei deur monnikepraatjies nie!/ Daniel Hugo/ Maart 2001’. Met handgeschreven begeleidend briefje van de auteur.

11. HUGO, Daniel Planetarium. Gedichten 1982-1998. Samengesteld en vertaald door Jacqueline Caenberghs. (Leuven), Uitgeverij P, (1999). Ingenaaid. 72 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Vir Ivan Sitniakowsky/ – ’n man van sy woord!/ Daniel Hugo/ 8 November 1999/ Amsterdam’.

12. JONGSTRA, Atte De psychologie van de zwavel. Amsterdam, Contact, 1989. Ingenaaid. 224 p. 1e druk. Onafgesneden exemplaar.
€ 25
* Onafgesneden (recensie?-)exemplaar met handgeschreven, zeer uitgebreide, 9-regelige, gesigneerde opdracht van de auteur. De opdracht is gericht aan ‘Jan’, met wie toch heus Ivan Sitniakowsky is bedoeld.

26940213. KAVAFIS, K.P. Kunstbloemen. Zeven vertalingen. Utrecht, [Hugin & Munin/ Hinderickx & Winderickx], 2003. Cahiersteek. (20) p. Met de hand gezet uit de Antigone, de Romanée en een cyrillische letter en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 72 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Op naam gedrukt voor Ivan Sitniakowsky. 36 exemplaren waren bestemd voor de feestdoos van Kitty Keijser. Met handgeschreven begeleidende brief van Jan Bouman.

14. KEULEN, Mensje van Geheime dame. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1992). Ingenaaid. 216 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor heer Iwan/ voor deze gelegenheid:/ “Geheime Liefde”./ Met hartelijks/ MensjevK/ 25 sept. 1992′. Daaronder een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Maarten ’t Hart, wiens alter ego Maartje het onderwerp is van dit boek: ‘Voor Iwan, die weer het beste/ interview had gemaakt/ MtHart’.

26938915. KEULEN, Mensje van De rode strik. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1994). Ingenaaid. 208 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Iwan:/ – een boek over èchte/ meisjes, maar daarom/ niet minder voor/door/ jongens om te lezen -/ 26-11-1994/ (sign).’. Met handgeschreven begeleidend briefje van de auteur.

16. KOEVOETS, Wim De groeten van thuis. Een aantal afleveringen van de rubriek ‘Hartje Stad’ in De Courant Nieuws van de Dag in 1987 en 1988. (Amsterdam), De Courant Nieuws van de Dag, (1989). Garenloos. 72 p. 1e druk.
gratis bij een bestelling
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Iwan/ Je moet wát/ Wim Koevoets’.

26857017. KOMRIJ, Gerrit Capriccio. (Met als frontispice een originele ets door Charles Hofman). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1978. Verguld halfperkament met platten van donkerblauw Roma (Hans van der Horst). (4), 24 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 [= 80] genummerde exemplaren. 1e druk. Platten deels zeer licht verschoten.
€ 1200
* Eén van de [5] luxe-exemplaren hors commerce, gedrukt op Zerkall-Bütten, gebonden in halfperkament en met een kleurenets van Hofman. Dit exemplaar heeft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Voor Iwan Sitniakowsky/ Gerrit Komrij’. Komrijs mooiste bundel en Kleis’ belangrijkste uitgave in één. Breugelmans 42.

18. KOMRIJ, Gerrit Faust, zoveelste deel. (Zutphen, Nysigh Advocaten, Walgemoed Accountants & Adviseurs en Tap Tromp Van Hoff Notarissen, 1997). In rood bedrukt zwart halfleer in foedraal (Binderij Phoenix). 24 p. Gezet uit de Monotype Perpetua en gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Eén van de 15 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 130 grams Simili Japon en gebonden in halfleer. Dit exemplaar is echter genummerd noch gesigneerd.
Inliggend: Getypte brief van Jan Erik Bouman aan ‘Beste Ivan [Sitniakowsky]’. 23,2 x 19,1 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan Erik Bouman’. Gedateerd ‘Utrecht, 29 April 2003’. 23 regels tekst. Charmant schrijven van de margedrukker uit Utrecht, die Sitniakowsky ‘twee exclusieve drukken’ stuurt voor diens Komrijverzameling. ‘Dit exemplaar hors serie van ‘Faust, zoveelste deel’ is ook bij ontstentenis van de signatuur voor de liefhebber beslist begerenswaard. Ik kreeg het eens voor mijn verjaardag van de binder cadeau’.

19. KOMRIJ, Gerrit Het moordcommando. Terhorst, (Ser J.L. Prop), 1992. 27,1 x 17,1 cm. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Gerrit Komrij/ Voor I.S. [= Ivan Sitniakowsky]’.

26853320. KOMRIJ, Gerrit De nachtmerrie. Amsterdam, Siau & Van Daalen, 1990. Verguld roodbruin halfleer in cassette (Binderij Phoenix). 24 p. Illustraties Piet van den Boog. Gezet uit de Times roman en gedrukt op 170 grams halfmat houtvrij machinecoated papier in een oplage van 25 door de auteur genummerde en door de auteur en de illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het schutblad: ‘Voor Ivan Sitniakowsky,/ In vriendschap,/ Gerrit Komrij/ Vila Pouca da Beira, 26 juli 1998’.

21. KOMRIJ, Gerrit De pagode. [Amsterdam], De Bijenkorf, (1990). Garenloos (omslagontwerp Erik Meeder). 56 p. 1e druk. Rug gesleten.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Ivan [Sitniakowsky],/ als herinnering aan een/ paar heerlijke/ februari-dagen!/ Vila Pouca da Beira,/ 17/2/90/ Gerrit Komrij’.

22. (KOMRIJ (inleiding), Gerrit). BREEMER, Jopie De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. Linnen met stofomslag. 164 p. Illustraties. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de inleider op de Franse titel: ‘Voor Ivan [Sitniakowsky],/ Gerrit Komrij/ A’dam, 18 sept. ’98’.
Inliggend: Originele kleurenfoto van Ivan Sitniakowsky en vriendin bij de presentatie van dit boek. 10,0 x 15,0 cm.

23. (KOMRIJ (vertaling), Gerrit). ELIOT, T.S. Kobus Kruls Parmantige Kattenboek. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, (1985). Garenloos met flappen. 64 p. Illustraties Edward Corey. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ivan [Sitniakowsky],/ Groet!/ Gerrit Komrij’.

Over Gerrit Komrij en Ivan Sitniakowsky leze men: Artistiek Bureau.

26940924. KOOTEN, Kees van Verplaatsingen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1993. Linnen met stofomslag. 204 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Uitmarkt ’93/ Voor Ivan Sitniakowsky/ die géén interview/ met de schrijver krijgt,/ maar wel zijn waardering!/ Kees van Kooten’.
Inliggend: Uitdraai van een recensie door Sitniakowsky van onderhavig boek, die De Telegraaf door een misverstand niet heeft gehaald, zoals blijkt uit een begeleidende brief van Sitniakowsky aan Van Kooten.
Voorts: Blad met leesaantekeningen door Sitniakowsky.

25. KOUSBROEK, Rudy De onmogelijke liefde. Anathema’s 7. Amsterdam, Meulenhoff, (1988). Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Leesvouwen.
verkocht
* Inliggend: Blad met leesaantekeningen van Sitniakowsky t.b.v. een recensie.

26. KOUSBROEK, Rudy De onmogelijke liefde. Anathema’s 7. Amsterdam, Meulenhoff, (1988). Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Leesvouwen.
verkocht
* Inliggend: Handgeschreven correspondentiekaart van de auteur aan ‘Beste Ivan’. Gesigneerd ‘Sarah & Rudy’ en gedateerd ’14 Juni 1989′. 6 regels tekst. In de oorspronkelijke envelop. Over het aanstaand vertrek uit Frankrijk en de hoop elkaar te zien. ‘We hebben een huis gekocht in Leiden’.
Voorts: Handgeschreven correspondentiekaart van de auteur [aan Ivan Sitniakowsky]. Gesigneerd ‘Sarah & Rudy’, niet gedateerd. 5 regels tekst. ‘We zijn naar Holland verhuisd’, gevolgd door adresgegevens en ‘Ben je met vacantie?’. Het voorgedrukte adres in Parijs is doorgestreept.

26941127. KOUSBROEK, Rudy Ethologie en cultuurfilosofie. Amsterdam, De Harmonie, (1973). Ingenaaid met omslag. 56 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Iwan Sitniakowsky/ – rozen verwelken/ en schepen vergaan/ maar onze vriendschap/ blijft eeuwig bestaan -/ Februari 1973 Rudy Kousbroek’.
Inliggend: Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Beste Ivan [Sitniakowsky]’. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rudy’ en gedateerd ‘Zondag 30 sept’. 7 regels tekst. Met originele envelop. Pregnant kaartje: ‘Ik ben nu op de helft van de therapie, je hoort van mij zodra het wat beter gaat. Ik slaap veel’.

28. KOUSBROEK, Rudy De kikvors en de ooievaar. Leiden, Antiquariaat Klikspaan, (2003). Linnen met etiket. (24) p. Gezet uit de Gill en gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 75 Romeins genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, in heellinnen gebonden door Ineke van Maanen. Jaarwisselingsgeschenk 2003-2004.

29. KOUSBROEK, Rudy Het meer der herinnering. Anathema’s 5. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Flink scheefgelezen.
gratis bij een bestelling
* Inliggend: Blad met leesaantekeningen van Sitniakowsky t.b.v. een recensie.

26942230. KOUSBROEK, Rudy Het Oostindisch kampsyndroom. Amsterdam, Meulenhoff, (1992). Garenloos. 496 p. 1e druk. Leesvouwen.
€ 30
* Inliggend: Handgeschreven correspondentiekaart van de auteur. Gesigneerd ‘Rudy’ en gedateerd ’20 Maart 1992′. 5 regels tekst. Alleen recto. In de oorspronkelijke envelop. Over het maken van een afspraak.
Voorts: Twee bladen met uitgebreide leesaantekeningen door Sitniakowsky.
En: Zeer uitgebreide handgeschreven brief (twee bladen, drie kantjes) van een lezer die reageert op een artikel van Sitniakowsky in De Telegraaf over Indo-literatuur, waarin onderhavig boek waarschijnlijk uitgebreid ter sprake kwam. De lezer is geen fan van Kousbroek en laat dat Sitniakowsky uitgebreid weten. In de originele envelop.

31. KOUSBROEK, Rudy Een zuivere schim in een vervuilde schepping. Over het werk van Konstantinos Kavafis. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1988. Ingenaaid met flappen. 96 p. 2e druk.
€ 18
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Ivan – Maart 1988 – Rudy’.

26871932. (KOUSBROEK, Rudy). APOLLINAIRE, Guillaume Le chat. Een gedicht van Guillaume Appollinaire vertaald door Rudy Kousbroek met een linosnede van Olivia Ettema. (Den Haag, Statenhofpers, 2008). Leporello in omslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op Gekko Hodomura in een beperkte door vertaler en kunstenaar gesigneerde oplage. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar door Kousbroek aan Ivan Sitniakowsky geschonken, met door de vertaler doorgehaalde ‘p’ op het omslag en de aantekening: ‘Misdruk met handmatige correctie (wordt veel waard)’.

33. (KOUSBROEK, Rudy). HERMANS, W.F. Machines in bikini. Amsterdam, Hollands Diep, 1977. Garenloos. 32 p. [2e druk].
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Rudy Kousbroek op de titelpagina: ‘Voor Ivan Sitniakowsky van RK & WH’.
Niet in de handel. De eerste druk verscheen in 1974 bij de Eliance Pers in een oplage van slechts 100 exemplaren. JS 323.

34. PANKOWSKI, Marian Matuga komt. Vertaling Paul Beers en Pszisko Jacobs. Haarlem, In de Knipscheer, (1978). Garenloos. 208 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘A/ Monsieur/ Iwan Sitniakowsky,/ qui le [???] a découvert/ l’auteur de Matuga et/ lui a indiqué la route/ d’Amsterdam/ Avec reconnaissance/ et amitié/ M. Pankowski/ Amsterdam, le 21 février 1978′.

26941935. PORTNOY, Ethel Het ontwaken van de zee. Amsterdam, Meulenhoff, (1981). Garenloos. 188 p. 1e druk. Scheefgelezen.
€ 30
* Inliggend: Handgeschreven ansichtkaart van de auteur aan ‘Wees gegroet, Iwan!’ en gesigneerd ‘Ethel’. Poststempel Den Haag, 12-11-1981. 7 regels tekst. ‘Met grote instemming heb ik gehoord hoe [Willem Frederik] Hermans over je boekbesprekingen dacht (…). Ik hoop dat het op een salaris-verhoging uitdraait’.

36. PORTNOY, Ethel Opstandige vrouwen. Amsterdam, Meulenhoff, (1989). Garenloos. 168 p. 1e druk. Scheefgelezen.
gratis bij een bestelling
* Inliggend: Originele zwart-witfoto van de auteur, gemaakt door Ton Hartsen. 17,8 x 12,6 cm.
Voorts: Blad met enkele leesaantekingen door Sitniakowsky.

37. PORTNOY, Ethel Steen en been. Amsterdam, Meulenhoff, (1971). Garenloos. 192 p. 1e druk. Scheefgelezen.
€ 30
* Inliggend: Handgeschreven ansichtkaart van de auteur aan ‘De heer Ivan Sitniakowsky’ en gesigneerd ‘Ethel’. Poststempel New York, 6-7-1973. 2 regels tekst. ‘if only it were really/ such a glorious green’. De ansichkaart toont de skyline van Manhattan bij nacht: groen licht.
Voorts: Nóg een handgeschreven ansichtkaart van de auteur aan ‘Ivan’ en gesigneerd ‘Ethel’. Poststempel Den Haag, 20-8-1973. 8 regels tekst. ‘Heb je “Drie Cricket-Spelers” van F.W. FARRAR? Ik heb het vanmorgen gevonden op de Haagse vlooienmarkt’.

38. REVE, Karel van het Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov. (Met opdracht). Amsterdam, Van Oorschot, (1985). Ingenaaid. 528 p. 2e druk. Iets holle rug.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Iwan [Sitniakowsky], de/ ideale [?] recensent/ 13.9.85/ Karel van het Reve’.

39. ROS, Martin Heldenlevens. Verhalen over tragedie en roem van wielrenners. (Houten), Agathon, (1987). Garenloos. 228 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ’18/6/’87/ Voor Iwan,/ óók een liefhebber!/ van/ Martin Ros,/ altijd solidair!’.

40. ROS, Martin Liefde en ouderdom. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1993). Garenloos. 208 p. 1e druk. Scheefgelezen.
verkocht
* Herinneringen, met aparte hoofdstukken gewijd aan Pé Hawinkels, Gerrit Komrij en Johan Polak.
Inliggend: Getypte brief aan ‘waarde Iwan [= Ivan Sitniakowsky]’. 29,7 x 21,0 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Martin Ros’ en gedateerd ‘4 april ’93’. 39 regels tekst. Met originele envelop. Ros reageert op een recensie waar hij het niet mee eens is. Sitniakowsky miste blijkbaar het een en ander in Ros’ boek, maar die bezweert dat de geschiedenis van de uitgeverij, zijn studententijd en zijn Roomse jeugd in een ander boek aan de orde zullen komen. Voorts heel uitgebreid over Ros’ verhouding tot Theo Sontrop: ‘Er is werkelijk geen sprake van geweest dat ik per se de rol van Theo wilde verkleinen, hoe en wáár dan? Ik dacht het meest juist aan zelfironie en parodiëring te hebben gedaan. (…) Je hebt me absoluut onrecht aangedaan’.
Voorts: Blad met leesaantekeningen door Sitniakowsky.

26938641. SCHIPPERS, K., en C. BUDDINGH’ 128 vel schrijfpapier. Amsterdam, Querido, 1967. Garenloos. 128 p. 1e druk. Leesvouwen.
verkocht
* Exemplaar met poëtische, handgeschreven, gesigneerde opdracht van K. Schippers op de Franse titel: ‘Ivan Sitniakowsky/ 19 september 1967/ gesigneerd in Eetsalon/ Gastronome, Ceintuur-/ baan hoek Ferdinand Bol/ tijdens: 1 groentesoep,/ 2 br. kroket, 1 koffie,/ 1 opgewekte stemming en/ weinig geld. Vijf voor twee./ Geschreven met een zojuist/ in de Bijenkorf gekochte/ viltstift, een potlood van/ 1-95. Gedicht geschreven in/ tram 24. zie bijlage’. Met handgeschreven motto op de titelpagina: ‘motto:/ Al regent het pijpestelen….’.
De bijlage, waarnaar in de opdracht wordt verwezen, is het 26-regelig handgeschreven (proza)gedicht ‘In de tram’ van K. Schippers, op de achterzijde van een gestencilde aankondiging voor 126 (sic!) vel schrijfpapier. Deze aankondiging zit met een nietje vast aan een (zeldzame) gestencilde uitnodiging voor de presentatie van Een cheque voor de tandarts.

26940442. SIEBELINK, Jan Weerloos. Amsterdam, Loeb & van der Velden, (1978). Ingenaaid. 208 p. 1e druk. Leesvouwen, cellofaan omslag deels los.
€ 45
* Inliggend: Handgeschreven briefkaart aan ‘Beste Iwan [= Ivan Sitniakowsky]’. 10,3 x 15,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jan’ en gedateerd ‘Ede 15-X-’78’. 10 regels tekst. Met originele envelop. Reactie op de recensie van Sitniakowsky: ‘Ik ben erg blij met je recensie van ‘Weerloos’. Het meest wezenlijke wat je zegt, vind ik in de zin […]’.

43. SONTROP, Th.A. Gedichten 1962-1996. Amsterdam, Meulenhoff, (1996). Linnen met stofomslag. 66 p. 1e druk. Omslag iets gekreukt.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Iwan Sitniakowsky/ die nog meer weet/ van de kale neet/ c.q. drekpoëet/ In vriendschap/ A’dam 14 nov. 96/ (sign.)’.

26939944. (SONTROP, Theo). HAZEU, Wim Gerrit Achterberg. Een biografie. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1988). Linnen met stofomslag. 720 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met leuke handgeschreven, gesigneerde opdracht-in-kwatrijnvorm van uitgever Theo Sontrop op het schutblad: ‘voor I.S./ Dit is het boek van I… Sitniakowsky,/ die nooit de minnaar werd van Feetje Lowski./ Waar Achterberg viel in Neerlangbroek:/ zéér veel te lijden, en dat alles voor één boek?/ van den uitgever/ 11/11/88/ (sign.)’. Open Domein 18.

45. SPIES (samenstelling), Lina Sy sien webbe roer. ’n Keuse uit die werk van Afrikaanse digteresse. Kaapstad/ Pretoria/ Johannesburg, Human & Rousseau, (1999). Ingenaaid. 216 p. 1e druk.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de samensteller op de Franse titel: ‘Amsterdam 18 Oktober 1999/ Vir Ivan Sitniakowsky/ Met die hoop dat die/ bloemlezing hom sal behaag/ Hopelik tot siens!/ Lina Spies’.

46. VEEN, Adriaan van der In liefdesnaam. Roman. Amsterdam, Querido, 1975. Garenloos. 284 p. 1e druk. Leesvouwen.
€ 65
* Inliggend: Getypte brief aan ‘Beste [Ivan] Sitni[akowsky]’. 27,3 x 18,4 cm. Alleen recto. Gesigneerd ‘Adriaan’ en gedateerd ”s-Gravenhage, 6 oktober 1975′. 45 regels tekst. Met originele envelop. Begeleidende brief bij het boek, dat de auteur de recensent toestuurt, omdat Querido geen recensie-exemplaren aan De Telegraaf afstaat. Tevens over hun gezamenlijke geschiedenis en (complimenteus) over de schrijfstijl van Sitniakowsky.
Tevens: Twee handgeschreven brieven van lezers van De Telegraaf, waaronder een uitgebreide van een buurvrouw van Van der Veen, die het roerend eens zijn met de vernietigende recensie van Sitniakowsky van In liefdesnaam: ‘U bent de eerste die openlijk durft het schrijverschap van deze, minder dan de middelmatige, zwartmaker van papier te betwijfelen. Mijn hulde’. En: ‘Woonden we in Staphorst dan zou hij met zijn bovenbuurvrouw op de mestkar zijn rondgereden. De Stalpertstr. waar hij huist zou niets liever doen’. Een heerlijke tirade van twee kantjes!

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 november 2016 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.050 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: