antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 79: Wintervermaak

Voor de feestdagen hebben wij een evenwichtige selectie uit onze recente aanwinsten gemaakt. In deze catalogus staan brieven, zeldzame rijmprenten, bibliofiele uitgaven, persoonlijke opdrachten, unieke boekbanden, grammofoonplaten en zelfs een tandartsherinnering.

Vestdijk geeft zijn vader zijn roman cadeau, Grunberg deelt plukken haar uit, Van Deyssel leest De berg van licht, Hermans aanvaardt het ambt, Bril eert Bob Dylan en Roland Holst vlucht naar Italië. Van bibliofiele persen als Statenhofpers en Avalon Pers bieden we fraai gebonden luxe-exemplaren aan.

We hadden niet durven dromen dat we, twee jaar slechts na de overdracht van het gigantische Slauerhoff-archief aan het Literatuurmuseum, weer iets spectaculairs van de dolende dichter konden aanbieden. Met gepaste trots presenteren we vandaag drie zeer bijzondere Slau-items.

De titel van de catalogus is ontleend aan de nieuwjaarswens van Gerrit en Paula Kouwenaar.


schaatsenrijder-braamse1 ACHTERBERG, Gerrit Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann). [Dordrecht, Hans Roest, 1944]. 20,0 x 29,0 cm. Planodruk. Gedrukt in een oplage van 130 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exemplaar met horizontale en verticale vouw in het midden. Niet storende vochtvlek.
verkocht
* Misschien wel de mooiste rijmprent uit de Nederlandse literatuur. Met een handgeschreven opdracht van de auteur onder de nummering: ‘voor Jac. Braamse’. De naar Zuid-Afrika geëmigreerde dichter Jac. Braamse (1922-1987) schreef in 1945 een essay over Achterberg en correspondeerde een jaar later met de dichter. De Jong 737.

andreus2 ANDREUS, Hans Negen handgeschreven brieven, een getypte brief, vijf getypte gedichten en een handgeschreven essay aan de redactie van De Gids. 1. 27,5 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en gedateerd ‘Amsterdam 20 September, 1963’. 6 regels tekst. 2. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans -‘ en gedateerd ‘Amsterdam 13 Februari, 1964’. 22 regels tekst. 3. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en gedateerd ‘Bergen-N.H. 19 Maart, 1964’. 6 regels tekst. 4. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans -‘ en gedateerd ‘Bergen N.H. 9 April, 1964’. 15 regels tekst. 5. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans -‘ en gedateerd ‘Bergen-N.H. woensdag [15 april 1964]’. 10 regels tekst. 6. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en niet gedateerd [14 mei 1964]’. 16 regels tekst. 7. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en gedateerd ‘9 Juni [1964]’. 3 regels tekst. 8. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en gedateerd ‘Dinsdag 23 Juni ’64’. 11 regels tekst. 9. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans -‘ en niet gedateerd [29 juli 1964]. 6 regels tekst. 10. 27,7 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Andreus’ en gedateerd ‘Hoevelaken 29 sept. ’71’. 3 regels tekst. Met originele envelop.
€ 1650
* Interessante collectie brieven en een spraakmakende boekbespreking van een meestentijds gehaast auteur. In de eerste brief aan de redactiesecretaris van De Gids trekt Andreus het gedicht ‘Bedoel’ terug voor publicatie, omdat het intussen al in de bundel Aarde is opgenomen. Hij werkt aan een gedichtencyclus, maar kan nu niets inzenden: ‘Ik heb nog wel wat oude gedichten, maar ik vind ze zelf stomvervelend’. ‘Bedoel’ is evenwel bijgevoegd in typoscript (met twee handgeschreven correcties) en als drukproef.
De tweede brief begeleidt Andreus’ eerste stuk voor de kroniek ‘Reacties van een lezer’. ‘Ik heb dit stuk in wat moeizame omstandigheden geschreven want mijn vader was overleden en behalve emotionele dingen raakte ik door begrafenis en familietoestanden nogal achter op mijn werkschema’. Uitvoerig over de titel van zijn kroniek: ‘Kroniek met kritiek’ en ‘Kritische Kroniek’ zijn geen van beide favoriet. Opmerkelijk: ‘Door enige verwarring in mijn werkkamer heb ik ’t stuk per ongeluk in de vuilnisbak gegooid, maar ’t er later weer uitgevist’.
De derde brief is kort maar belangrijk: ‘Onbeschrijflijk druk, daarom nu eerst stuk over Jan Cremer. In handschrift, sorry’. Bedoeld wordt de bespreking door Andreus van Ik Jan Cremer voor het aprilnummer: het volledige handschrift van vijf bladen is bijgevoegd. Andreus heeft een genuanceerd oordeel over de onverbiddelijke bestseller: ‘enfin, je leest deze nieuw-realistische schelmenroman met zoveel doodgewoon lezersplezier dat je het doorleest en doorleest en de 344 bladzijden wilt uitlezen als vroeger een dubbele Karl May […] Een intellectueel boek is het niet […] Maar het boek is goed. Het heeft niets met Grote Kunst te maken’.
In de volgende brieven gaat het over de kroniekonderwerpen (‘Ik weet nog niet waar ik ’t de volgende keer over zal hebben; ik denk gewoon wat lullen over poëzie’) en de rommelige kopij (‘Dan krijg je mooie getikte vellen met ook niet zulke lange zinnen d’r op’, ‘een slordig schrijver, deze heer’). Ter begeleiding van een stuk over Armando: ‘De conclusie vooral: dat uitgerekend hij nooit het lef heeft gehad om met het materiaal van zijn emoties etc. te werken, zoals een dichter dat moet doen’.
Met de laatste brief stuurt Andreus een geleende dichtbundel van Hoornik retour. Vier getypte gedichten zijn eveneens bijgevoegd.

3 (ARMANDO) Armando. (Oss, Museum Jan Cunen, 1994). Geniet in kartonnen omslag. (40) p. Geïllusteerd. 1e druk.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de binnenzijde van het omslag: ‘voor/ Wout en Hanneke Ellerman,/ armando/ 16/9/94/ den Haag’. Tentoonstellingscatalogus, met afbeeldingen van Armando’s werk en tekst van Erik Bos en Edwin Jacobs, in de reeks Pictor Pictura.

4 BOMANS, Godfried Een paar niet in het Verzameld Werk opgenomen bijdragen uit Het Venster. (Met een toelichting van Jan Keijser). [Woubrugge, Avalon Pers], (2000). Cahiersteek. (12) p. Gezet uit de Emergo en gedrukt op Arches in een beperkte oplage. 1e druk.
verkocht
* Twee gedichten en een polemisch stuk (over Halbo C. Kool) van Bomans. Jan Keijsers bijdrage aan het project Indrukwekkend van het genootschap Het Beschreven Blad. Niet in de handel.

5 BRIL, Martin Een man uit de verte. Over Bob Dylan. (Geïllustreerd door Peter Pontiac). (Den Haag), Statenhofpers, (2008). Verguld halfmarokijn in foedraal (Binderij Phoenix; bandstempel op voorplat door Peter Pontiac). 44 p. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt op Zerkall Bütten Edelweiss in een oplage van 110 op de pers genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, fraai gebonden door Binderij Phoenix in een verguld halfmarokijnen band. Dit luxe-exemplaar is echter niet genummerd, maar op naam gedrukt. De in het colofon beloofde extra prent van Peter Pontiac ontbreekt.

2679666 BÜCH, Boudewijn Herr Lonesome Gottlieb im Wiener Wald. Chansons de tristesse. (Met een verantwoording door de bezorger, ‘Herr Dr. Lothar G. Mantoua D.D.’). Amstelveen, AMO, 1986. 31,5 x 21,2 cm. Verguld halfleer (Binderij Phoenix). 32 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in blauw en zwart in een oplage van 90 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 600
* Eén van de 25 Romeins genummerde, op Caractère gedrukte luxe-exemplaren, fraai gebonden in halfleer door David Simaleavich. AMO 28.

134037 BÜCH, Boudewijn Het Zoenoffer. Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met omslag. (2), 28 p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 40 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Eén van de 30 Arabisch genummerde, op Bütten wit gedrukte exemplaren. ‘Willem Bilderdijk is Nederlands meest opvallende kusdichter’. AMO 36.

2688208 CAMPERT, Remco Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Madame J. Broedelet’. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Niet gedateerd (datum poststempel: ‘6-10-1953’). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Mrs. Joekie Broedelet’. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Gedateerd ‘dinsdag 24 sept 75’. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Joekie Broedelet’. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Remco’. Gedateerd ‘Parijs 7 mei 1980’. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Joekie Broedelet’. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Gedateerd ‘Parijs 9-2-82’. 4 regels tekst.
€ 550
* Drie papieren groeten uit Parijs en één uit New York. Op de eerste kaart (van een schilderij van Manet in het Louvre) staat enkel de naam van de dichter, maar op de andere kaarten gaat de ondertekening altijd vergezeld van een ‘liefs’ of ‘liefs en kussen’. Met deze drie kaarten (met telkens afbeeldingen van schilderijen) laat Campert weten hoe het met hem gaat. Vanuit New York meldt hij zijn moeder dat hij ‘weer kerngezond [is], na een paar intens grieperige dagen’ en dat zijn kinderen het ook goed maken. In Parijs in 1981 vermaakt hij zich ‘met volle teugen’. Daarvandaan meldt hij een jaar later dat hij er is ‘om een luchtje te scheppen’. Klein en intiem.

9 CARMIGGELT, S. Bezoek. Amstelveen, de Zondagsdrukkers, 1981. Cahiersteek met omslag. (2), 10 p. Met de hand gezet uit de romein van de Bembo en de cursief van Alfred Fairbank door Simon Carmiggelt en Reinold Kuipers en gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 50 exemplaren.
€ 120
* Bewerking van een Kronkel uit Het Parool van 4 april 1981. (Zie ook nummer 68 in deze catalogus.)

charms10 CHARMS, Daniil Alle mensen houden van geld. Vertaald door Jan Jasper Zijlstra. Met een nawoord van Thomas Langerak. Met tekeningen van Charlotte Mutsaers. Amsterdam, Pegasus, 1990. Verguld halfperkament met met waardepapieren overtrokken platten (Binderij Phoenix). 72 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 100 genummerde en door de illustrator gesigneerde luxe-exemplaren, fraai gebonden door Phoenix, met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk van Charlotte Mutsaers.

11 CLAUS, Hugo, & Paul de LUSSANET Mysteries. Scenario 2de versie door Paul de Lussanet & Hugo Claus naar de roman van Knut Hamsun. Zonder plaats, Matthijs van Heyningen/ Sigma Films, [1978]. 21,0 x 16,0 cm. Ringband. 75 eenzijdig bedrukte bladen.
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur (die niet de auteur is) op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ dit/ [(gedrukt:) MYSTERIES/ Scenario 2de versie/ door/ Paul de Lussanet & Hugo Claus]/ met mijn excuses voor/ de usurpatie, alleen Paul/ is de dader,/ Hugo Claus’. Claus zette een ferme streep door zijn naam. In dit zeldzame scenario, gedrukt voor direct betrokkenen, staan (in een ons onbekend handschrift) enkele extra regie-aanwijzingen. Niet in de Nederlandse Centrale Catalogus.

26801312 CLAUS, Hugo I don’t care. Met etsen van Reinhoud. (Met een Brief van Herman de Coninck. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, (AMO), 1996. 32,0 x 20,0 cm. Losse vouwbladen in omslag en overslagdoos. (40) p. Met de hand gezet uit de Gill Sans en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 50 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 1700
* Eén van de 25 Romeins genummerde, eveneens door Reinhoud en De Coninck gesigneerde, op Hahnemühle Buffalo gedrukte exemplaren, met zes etsen door Reinhoud (waarvan twee over twee pagina’s, door de tekst). Claus schreef ‘I don’t care’ voor het eerste nummer van het Nieuw Wereldtijdschrift, dat in april 1984 verscheen en waarover oprichter Herman de Coninck uitgebreid schrijft in de aan Gert Jan Hemmink gerichte brief. AMO 125. BHC 245.B. Met prospectus.

geval-van-nood13 CLAUS, Hugo In geval van nood. Amsterdam, De Bezige Bij, 2004. Verguld halfleer in papieren foedraal (Handboekbinderij De Pers). (10), 214 p. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 37 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, fraai gebonden in halfleer en voorzien van een handgeschreven gedicht (‘Familie’) op p. (9). Dit is nummer 1 van de 30 Arabisch genummerde exemplaren. BHC 289.1.B.

nu-nog14 CLAUS, Hugo Nu nog. Een keuze uit de gedichten. (Met een originele, gesigneerde litho van de auteur). Amsterdam/ Antwerpen, De Bezige Bij/ De Slegte, 2007. Geïllustreerd linnen met transparant omslag en leeslint in papieren foedraal (Pau Groenendijk – Mooie Boeken). 466 p. 1e druk.
€ 450
* Eén van de 44 Arabisch genummerde luxe-exemplaren, fraai gebonden met een piëzografie van Claus op de linnen band, voorzien van een gesigneerde litho als frontispice. Deze luxe-editie kwam gereed in april 2008, een maand na het overlijden van de auteur.

268922-215 CLAUS, Hugo Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (Amsterdam), Kunsthandel Martinet en Michels, (1951). 12,5 x 16,1 cm. Zwart linnen met transparant omslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibrisstempeltje op voorste schutblad. Fraai exemplaar.
€ 1200
* Nummer 10 van de slechts 25 genummerde en door Claus en Corneille gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Ingres van Van Gelder en Zonen en gebonden in zwart linnen met transparant omslag. Claus signeerde voorin, Corneille achterin. BHC 9.A.

26892516 CLAUS, Hugo Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (Amsterdam), Kunsthandel Martinet en Michels, (1951). 12,0 x 16,0 cm. Geniet met transparant omslag. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Langwerpige hap uit het transparante omslag. Keurig exemplaar.
€ 500
* Nummer 94 met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Corneille onder het colofon: ‘Voor Paul Citroën [sic]/ in vriendschap gegeven/ Corneille/ Schiedam/ 20 juni 56’. Bij het schrijven van de opdracht haperde de pen van Corneille, vandaar dat de opdracht in zowel zwarte inkt als balpen geschreven is. In de originele, door Corneille beschreven en vanuit Parijs verstuurde envelop. BHC 9.B.

17 CLAUS, Hugo Sonnetten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Halfmarokijn met vergulde lijnen (Binderij Van Waarden). 40 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. [2e druk].
verkocht
* Eén van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfmarokijn en bestemd voor auteur en uitgever. Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987. Niet in de handel. BHC 156.2.B.
berg-van-licht

18 COUPERUS, Louis De berg van licht. Amsterdam, L.J. Veen, [1905-1906]. Drie delen. Ingenaaid. (4), 240; (4), 232; (4), 268 p. Geïllustreerd. 1e druk. Vlek onderaan voorzijde omslag en paar kleine hapjes uit bovenzijde rug deel 3.
€ 750
* Opvallend fraai bewaard gebleven set van de kwetsbare ingenaaide editie, op de voorzijde van de omslagen en op de Franse titel van deel drie voorzien van het stempeltje ‘PRESENTEXEMPLAAR‘. VV 241,4-6.
Dit exemplaar is afkomstig uit de bibliotheek van niemand minder dan LODEWIJK VAN DEYSSEL, met de door Hk. Mulder geschreven plaatsnummers in potlood op de omslagen. Deze voorname provenance wordt bevestigd door een inliggend briefje, geschreven door Karel Reijnders, tevens met handgeschreven toelichting en bevestiging door Van Deysselkenner bij uitstek Harry G.M. Prick.

19 COUPERUS, Louis Een lent van vaerzen. Utrecht, J.L. Beijers, 1884. Ingenaaid (omslagontwerp L.W.R. Wenckebach). 96 p. Debuut. 1e druk. Rug professioneel vernieuwd, voorzijde omslag iets aangevezeld. Naamstempeltje op Franse titel (‘C. Bos/ Rijswijk’). Zeer goed exemplaar.
€ 750
* Uiterst zeldzaam, zeker in deze uitstekende conditie. VV 104,1.

20 COUPERUS, Louis De Ode. (Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1918 [= 1919]). Ingenaaid. 80 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en door Couperus gesigneerde exemplaren. 1e druk. Vouwtje in achterzijde omslag, omslag wellicht iets vuil, maar opvallend gaaf exemplaar.
€ 475
* Met op de colofonpagina een riante, eigenhandige pennenstreek van Couperus in paarse inkt. Dit is nummer 219 van de oplage. VV 305,2. Pippel/ Voskuil 33.

26473121 (COUPERUS, Louis). NETSCHER, Frans In en om de Tweede Kamer. Parlementaire portretten en schetsen. Amsterdam, S. Warendorf Jr., 1889. Ingenaaid. VIII, 216 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug verstevigd met lijm. Omslag iets vlekkig. Eerste pagina’s wat roestvlekkig.
€ 950
* Ex bibliotheca Louis Couperus, met een handgeschreven opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Aan mijn vriend/ Louis Couperus/ van/ Frans Netscher/ 18 Sept. ’89’.
In een brief dankte Couperus Netscher voor de schenking: ‘Hartelijk dank voor de toezending van de Portretten; mijn compliment, dat je zulk eens stof zoo artistiek, al is het dan ook, zoo brutaal hebt weten te behandelen. Ik vind de schetsen zeer interessant, en zelfs sommige: kostelijk amusant op den koop toe! Je durft toch maar alles!!’ Couperus had Netscher leren kennen op de HBS Bleijenburg in Den Haag. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de jongemannen.
In september 1890 zou Couperus Noodlot in druk opdragen aan Frans Netscher.
Boeken uit het bezit van Couperus komen zelden in de handel. In de legendarische Couperus-verzameling van Eekhof, aangekocht door de KB en het LM, bevinden zich (slechts) twee exemplaren ex bibliotheca Couperus.

cremer22 CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Garenloos. 344 p. 1e druk. Debuut.
verkocht
* Mooi, ongelezen exemplaar van dit geruchtmakende debuut, absoluut zonder leesvouwen!

23 CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Jubileumeditie: boek, cd en originele, gesigneerde zeefdruk in kleuren in grote linnen overslagdoos. 44,5 x 32,1 x 6,1 cm. Uitgegeven in een oplage van 250 exemplaren.
€ 250
* Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 2000. Linnen met uiterst besmettelijk, zilverkleurig stofomslag. 364 p. 50e druk. Genummerd en gesigneerd: ‘Jan Cremer/ 24/250’ en voorzien van het bekende Cremerstempel: de auteur-kunstenaar op motor.
** Het lied van de Ram. Compact disc waarop Cremer voorleest, wordt geïnterviewd, wordt gezongen en toegezongen.
*** Originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleuren, bovendien voorzien van het bekende motorstempel. 42,0 x 30,0 cm. In linnen map.
Het geheel is gevat in een grote linnen overslagdoos met uitsparingen voor de desbetreffende onderdelen.

luxevandam24 DAM, Johannes van Alles moet op. Nieuwe schetsen uit het leven van een leergierige lekkerbek. Met tekeningen van Dirk Wiarda. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1992. Heelmarokijn in cassette (Binderij Phoenix; gesigneerd ‘Philipp ’94’, blindstempel binnenzijde achterplat). (2), 224, (2) p. 1e druk.
verkocht
* Een unieke luxe boekband, vervaardigd door Philipp Janssen in 1994. Het boek is gebonden in donkergeel marokijn en op zowel voor- als achterplat bedrukt met elf horizontale lijnen in evenzovele kleuren. De elf letters van de titel zijn in dezelfde kleuren op de rug gezet. De cassette is uitgevoerd in geel karton met boven- en onderzijde in donkergeel marokijn. De ‘albumplaatjes’, oorspronkelijk los bijgevoegd, zijn gestoken in een envelopje aan de binnenzijde van het achterplat. Speels en kleurrijk!

25 DEELDER, J.A. Gedicht tijdens het wachten. (Met een originele, geletterde en gesigneerde linosnede (portret van Deelder) door Jan Vranken). [Gent], De Gele Gier, 1990. 43,0 x 30,0 cm. Plano’s in omslag. Gedrukt in een oplage van 26 door de dichter geletterde en gesigneerde exemplaren.
€ 150
* Het gedicht werd gedrukt in facsimile van het handschrift. ‘Poëzie in vogelvlucht’, afl. 1. (feb. 1990).

gedenkschriften

Verguld perkament, leder en linnen

26 DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Verguld heelperkament met leeslint (bandontwerp J.B. Heukelom). Kop verguld. (8), 292 p. Niet afgesneden. Gedrukt in rood, zwart en donkerblauw [in een oplage van 1075 exemplaren]. 1e druk.
€ 425
* Eén van de 75 genummerde luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch in een rijk vergulde, luxe band van een hoge kwaliteit kalfsperkament. De handtekening onder het colofon lijkt bedrieglijk echt, maar is gedrukt in donkerblauw, in tegenstelling tot de zwarte inkt van de handgeschreven nummering. Dat geldt overigens voor alle luxe-exemplaren van deze titel.

27 DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Verguld donkerbruin heelleder met stofomslag en leeslint (bandontwerp J.B. Heukelom). Kop verguld. (8), 292 p. Niet afgesneden. Gedrukt in rood, zwart en donkerblauw [in een oplage van 1075 exemplaren]. 1e druk.
€ 375
* Eén van de 75 genummerde luxe-exemplaren op Oud-Hollandsch in een vergulde en in donkerbruin bedrukte, luxe band van leer.

28 DEYSSEL, Lodewijk van Gedenkschriften. Amsterdam, Em. Querido, 1924. Verguld donkerblauw linnen (bandontwerp J.B. Heukelom). Kop verguld. (8), 292 p. Niet afgesneden. Gedrukt in rood, zwart en donkerblauw [in een oplage van 1075 exemplaren]. 1e druk. Voorplat deels verschoten.
verkocht

schetsen29 DEYSSEL, Lodewijk van Schetsen. Maastricht, (Leiter-Nypels), 1926. Verguld donkerblauw halfleer met vijf ribben, gemarmerde platten en lederen hoeken (Pie Schmitz; omslag meegebonden). 76 p. Met een portret door S.H. de Roos. Gedrukt onder typografische leiding van Charles Nypels met letters en initialen van S.H. de Roos in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets ontkleurd.
€ 95
* Regulier exemplaar van deze Maastrichtse bibliofiele uitgave, luxe herbonden door de Limburgse binder en schilder Pie Schmitz (1904-1972). Van Laar 23.

1961730 DIS, Adriaan van De vraatzuchtige spreekt. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 140
* Eén van de 28 Arabisch genummerde, op Bütten-Nordsee gedrukte exemplaren. Hilarisch relaas over de vermageringsperikelen van de auteur. AMO 15.

31 DOESBURG, Theo van De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers). Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984. Halfperkament (Jutta Swakowski). (4), 12 p. Met de hand gezet uit de magere Nobel en gedrukt op Mellotex in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 30 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfperkament, voorzien van een extra, genummerde en gesigneerde afdruk van de houtsnede van Kuipers.

johannes32 EEDEN, Frederik van De kleine Johannes. Met IX lithografieën en versieringen door Edzard Koning. Den Haag, Mouton, [1898]. 25,2 x 19,7 cm. Verguld halfperkament. (2), 194 p. Boek- en bandversiering en negen litho’s op Japans door Edzard Koning. [5e druk]. Bovengemiddeld goed exemplaar. Het groene linnen van de platten heeft op het achterplat her en der de bekende gele doorschijn, de goudstempeling op het perkament is geheel gaaf. De schutbladen zijn – als altijd – deels wat verbruind.
€ 650
* Een van de monumentale Nederlandse Art-Nouveau-boeken, een zeer geslaagd kunstwerk. Braches Nieuwe Kunst Documentatie (Amsterdam 2006) 607:11.

33 GRUNBERG, Arnon Rijmend Gedicht Nummer 1. New York, Kunst Editions, (1999). Los vel ribbelkarton in gemarmerd vouwblad met titeletiket, waarop een flinke pluk haar van de dichter en het visitekaartje van zijn kapper zijn geplakt. Gedrukt in een oplage van 30 geletterde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Een pluk haar voor het nieuwe jaar: jaarwisselingsgeschenk 1999-2000. Wuijts A-48.

kanalje34 HAAN, Jacob Israël de Kanalje. Deventer, G.J. Lankkamp, [1904]. Garenloos (geniete katernen gelijmd, als uitgegeven). 72 p. Niet afgesneden. 1e druk. Rug wat versleten, aan de randen iets verkleurd en beschadigd, wat roest, maar een acceptabel exemplaar van een zeer kwetsbaar en uiterst zeldzaam werkje.
€ 375
* ‘Van de schrijver van Pijpelijntjes‘. Gevoelige schetsen over de onderkant van de samenleving, deels eerder gepubliceerd in het Zondagsblad van Het Volk.

26963335 HAAS, Aad de Veertig passieprenten. (Met een Inleiding door Prof. J.B.M. Sarneel). Den Haag, W.A. Palm, (1968). 35,0 x 25,0 x 4,0 cm. Veertig prenten op Japans papier, alle in passe-partouts. Met, losbladig bijgevoegd, een Lijst van prenten en een Verantwoordig (annex colofon) en een Inleiding bij de reeks van veertig Passie prenten van Aad de Haas door prof. J.B.M. Sarneel (Geniet. (20) p.). In linnen overslagmap (Boekbinderij Nieuwenburg, naar een ontwerp door Aad de Haas). Uitgegeven in een oplage van 200 door de kunstenaar genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 425
* Diep indrukwekkende lijdensprenten – met even aangrijpende tekening voor de buitenkant van de overslagdoos. De reeks van veertig linosneden werd door Aad de Haas (1920-1972) in 1961 in een oplage van drie exemplaren vervaardigd. In 1968 verscheen deze uitgave, veertig reproducties van zeer hoge kwaliteit.

heijden36 HEIJDEN, A.F.Th. van der (als:) Patrizio CANAPONI Een gondel in de Herengracht en andere verhalen. Amsterdam, Querido, 1978. Ingenaaid (omslagontwerp Alje Olthof). 224 p. 1e druk. Leesvouwen. Naam en jaartal op titelpagina (‘peter.deben.1978’).
verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Aan Peter [Deben],/ die ik waardeer/ & bewonder als/ akteur & vriend,/ Patrizio/ Canaponi’. Tegenover de Franse titel is een getypt strookje en een originele kleurenfoto van een signerende Canaponi ingeplakt. Het handgeschreven onderschrift van Deben luidt: ‘Een boeiende gebeurtenis op/ 18 november 1978. Peter’.
Deze opdracht werd gezet tijdens de allereerste signeersessie van A.F.Th. van der Heijden, alias Patrizio Canaponi, bij Scheltema op het Spui. Een dag ervoor had Querido groot geadverteerd voor dit debuut in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.

zonale-beginsel37 HERMANS, Dr. W.F. Het zonale beginsel in de geografie. Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de fysische geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 9 december 1958. Groningen, J.B. Wolters, 1958 [= 1959]. Geniet. 20 p. 1e druk. Omslag minimaal verbruind.
verkocht
* Zelden in de handel: zelfs Hermans-verzamelaar Arie Oexman kon nooit de hand op een exemplaar leggen. ‘Ik heb gezegd’. JS 462.

38 HERMANS, W.F. Cascaden en riolen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Zwart halfmarokijn met verticale zilveren lijnen en linnen platten. Gedrukt in een oplage van 631 genummerde exemplaren. 24 p. 1e druk.
€ 450
* Eén van de 31 Romeins genummerde luxe-exemplaren op 140 grams Hollands Druk van Van Gelder, gebonden in halfmarokijn en gesigneerd door de auteur. JS 388.

39 HERMANS, W.F. Cascaden en riolen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Linnen. Gedrukt in een oplage van 631 genummerde exemplaren. 24 p. 1e druk.
€ 25
* Eén van de 600 Arabisch genummerde exemplaren. JS 388.

26905240 HERMANS, W.F. ‘Horror Coeli’. Origineel handschrift. 33,3 x 20,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Niet gesigneerd. Gedateerd ’24 Sept 44′. Met handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en correcties van de auteur. Enkele vouwen.
€ 2000
* Intrigerend manuscript van het titelgedicht van Hermans’ allereerste dichtbundel die in de handel verscheen. Hermans bracht tussen de regels van het vers meer dan 20 inhoudelijke wijzigingen aan. In de tweede strofe, bijvoorbeeld, heeft hij flink geworsteld met de tweede en vierde regel. Soms ook lijkt hij het juiste woord nog niet gevonden te hebben: in de laatste regel van de zesde strofe is ‘vielen’ vervangen door ‘krampten’, maar moet hij in plaats van ‘verkwijnend’ nog kiezen tussen ‘verdorrend’ en ‘verwelkend’.
Behalve in de interpunctie en in het gebruik van hoofd- en kleine letters wijkt dit handschrift op 7 plaatsen sterk af van de in Horror Cœli (1946) gepubliceerde versie. Zo luidt de laatste regel van de vierde strofe (‘en bij wier juichen alle vreugden falen.’) hier nog ‘En aan mijn zij door paarse tuinen dwalen. ‒’. Twee complete strofen – te zamen 8 regels poëzie, door Hermans in dit manuscript al tussen twee vierkante haken gezet – zijn nimmer in druk verschenen; ze staan dus ook niet in zijn Volledige Werken 9. Gedichten (2011). Dit alles moet tot de conclusie leiden dat dit een van de eerste kladhandschriften van het duistere, surrealistische gedicht is – zo niet het eerste.
Hermans schreef ‘Horror Coeli’ op 24 september 1944, een week nadat hij van uitgever Meulenhoff de exemplaren van de in zijn opdracht gedrukte bundel Kussen door een rag van woorden had ontvangen.

heytze41 HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Verguld halfperkament in zwart papieren foedraal (Frans den Breejen). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 220
* Eén van de [10] luxe-exemplaren in prachtband met een rug van fijn getekend kalfsperkament met gouden lijnen, perkamenten hoeken en een bloemvignet op het voorplat. De meest luxueuze Heytze die er bestaat!

42 HIDDING, Jan Vissen met vader. Met tekeningen van Joost Veerkamp. (Den Haag), Statenhofpers, 2007. Verzilverd karton (Frans den Breejen). (22) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en de Open Kapitalen en gedrukt door Jaap Schipper op Zerkall Edelweiss in een oplage van 120 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Wonderschoon boek, geheel gedrukt in zwart, met tekeningen en vignetten van Veerkamp. Dit exemplaar zou volgens het colofon ‘luxe exemplaar: 5’ zijn, maar de bij de luxe-exemplaren horende doos en suite ontbreken. Wel is dit exemplaar gesigneerd door de auteur en de kunstenaar.

Image (18)43 HOTZ, F.B. Ernstvuurwerk. Verhalen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Ingenaaid (omslagontwerp Barbara van Dongen Torman; afbeelding detail van Reginald E. Higgins, A Pageant of Yule). 264 p. 3e druk. Flinke leesvouw, omslag gerafeld.
€ 200
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Corrie,/ Ter herinnering aan/ haar vader. (zie blz. 140/ e.v.)/ Frits Hotz/ Dec ’78’. Op p. 140 begint het verhaal ‘Een dubbel incident’, waarin ‘Corrie’ met potlood twee marginale aantekeningen heeft gemaakt. Opdrachtexemplaren van Hotz komen zelden in de handel.

Image (2) - kopie44 (HOTZ, F.B.) Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst. Columbia/ Lumirex/ Philips/ Decca, ca. 1950-1955. 78 toeren. In bedrukte papieren hoezen.
€ 300
* Een bijzonder rijtje jazz-platen van schellak of bakeliet uit het bezit van Hotz’ lievelingsoom en stimulator H.W. Kunst (1904-1977). Op zeker twee van deze langspeelplaten staat ‘Frits Hotz (trb.)’, in arrangementen van The Dixieland Pipers. De plaat ‘Keyhole Blues/ Shake It and Brake (sic) It’ betreft een eigen opname van 12 maart 1950 bij een studio in Den Haag, de Columbia-plaat ‘Shake it and break it’ is helaas ooit gevallen en gebroken. Op de andere platen staat (dans)muziek van Erroll Garner, Dodo Marmarosa, The Dutch Swing College Band and Orchestra.

45 JOYCE & Co. Michael van Mander. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met stofomslag. 360 p. 1e druk. Omslag op rug licht verschoten.
€ 450
* Van de eerste oplage van 3500 exemplaren werden 65 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd. Dit is één van de 50 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen met stofomslag en voorzien van een pagina oorspronkelijk handschrift.

26931646 JOYCE & Co. ‘Mijn vier motieven’. Origineel typoscript. 27,5 x 21,5 cm. Drie bladen. Geniet. Alleen recto. Met enkele handgeschreven aanvullingen van de auteur en van een redacteur. Met stempel van Joyce & Co. Twee perforatiegaten.
€ 350
* Met ‘Geerten Jan Maria Meijsing’ in typoscript ondertekende, verklarende inleiding van Erwin. 5 october 1972 (1974), daarin verkort afgedrukt onder de titel ‘Praemissa’. Dit typoscript volgt nog de strikte indeling van de vier motieven van de roman: ‘cavsa efficiens’, ‘cavsa materiae’, ‘cavsa formalis’ en ‘cavsa finalis’. De 14-regelige ‘cavsa formalis’, waarin o.a. het ‘mondeling contact’ wordt opgesomd tussen Erwin en allerlei ‘heren professoren’, heeft het boek uiteindelijk niet gehaald.
Op het derde vel maakte Meijsing een schematische opzet voor Erwin met korte samenvattingen van hoofdstukken (‘(6) slapen, sex en Jeugddromen’). In de marge zette hij pijlen, noteerde hij enkele karakteriseringen (‘schrijnend sombere schoonheid’) en maakte hij berekeningen. Belangrijk en vroeg document.

47 KOMRIJ, Gerrit Rook zonder vuur. Den Haag, Stupers Van der Heijden PR, 1998. Linnen met stofomslag. 52 p. Illustraties Dik Klut. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 25 door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op 105 grams Cranes Crest wit velijn en gebonden in Natural Rexa linnen, met een stofomslag van 100 grams Countryside Natuur en met schutbladen van 120 grams Butterfly mat.

26797448 KOOTEN, Kees van Van de Hoge. (Met een frontispice door Peter van Straaten. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. 27,1 x 18,6 cm. Ingenaaid met omslag. (2), 28 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in een oplage van 50 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 30 Arabisch genummerde, op Immortal Fire gedrukte exemplaren. Het prachtige verhaal wordt voorafgegaan door een brief van de auteur aan zijn zoon Kasper, speciaal geschreven voor deze uitgave. AMO 20.

49 KOUWENAAR, Gerrit Dan is men een schilder. Zonder plaats, zonder uitgever, ca. 1962. 15,7 x 65,0 cm. Eenzijdig bedrukte plano. Tweemaal gevouwen. Rechterrand wat gekreukt.
verkocht
* Promotie voor de schilder Jan Sierhuis, die over de volle breedte van het blad is gefotografeerd (in een weiland met zijn schilderijen), waaroverheen in wit het gedicht van Kouwenaar is gedrukt. Rijmprent, promotiedrukwerk, flyer – mooi, in elk geval. Niet in de Mededelingen van de Documentatiedienst van het Letterkundig Museum. Niet in de NCC.

kouw50 KOUWENAAR, Gerrit ‘le poète y. sur son lit de mort’. Oosterhesselen, Klencke Pers, (1990). 28,0 x 18,0 cm. Garenloos. (6), 16 p. + 14 p. overdruk als bijlage. Vervaardigd in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Afzonderlijke uitgave van de gedichtencyclus, voor het eerst gepubliceerd in 1974. De bijlage is een tekst van A.L. Sötemann: ‘Gerrit Kouwenaar en de dode dichter’.

enaar51 KOUWENAAR, Gerrit Weg verdwenen. Een tekst van – met foto’s van Jack Jacobs en het Gemeentearchief van Amsterdam. Samenstelling Wim Crouwel. Amsterdam, Drukkerij W.C. den Ouden, [1961]. 23,0 x 21,0 cm. Garenloos. (26) p. 1e druk. Lijm enigszins uitgewerkt: enkele pagina’s los.
€ 150
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur en diens echtgenote op de binnenzijde van het omslag: ‘Voor Jan en Nicole [Vrijman]/ Met de beste wensen/ voor 1962!/ van Gerrit +/ Paula/ A’dam/ 20-xii-’61’. Indrukwekkend gedicht over de sloop van het Paleis voor Volksvlijt met dramatische foto’s. Zeldzaam. Jaarwisselingsgeschenk 1961-1962.

52 KOUWENAAR, Gerrit Wintervermaak. [Amsterdam, eigen beheer], (1966). 40,1 x 40,1 cm. Eenzijdig bedrukte plano. Gedrukt in zilvergrijs en zwart op rood papier. 1e druk. Tweemaal gevouwen.
verkocht
* Schaars gedichtaffiche met onderaan in handschrift: ‘1967! Gerrit en Paula Kouwenaar’. Privé-uitgave. Jaarwisselingsgeschenk 1966-1967.

labe53 LABÉ, Louïse Sonnetten. Een keuze. (Met een nawoord door Dr. P.J. Buijnsters). (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Lembit Löhmus). Beek, Editie in de roozetak – Johan Souverein, 2012. Verzilverd halfperkament in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (36) p. Deels niet opengesneden. Gezet uit de Romanée en gedrukt door de Avalon Pers op Zerkall in een oplage van 106 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 6 genummerde en op naam gedrukte luxe-exemplaren, fraai gebonden door Philipp Janssen en voorzien van een extra afdruk van de ets. De gedichten zijn in de oorspronkelijke taal uitgegeven, in de Duitse vertaling van Rilke en de Nederlandse vertaling van Claes.

54 MAANEN, Willem G. van Een geval van doromanie. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman). Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Halfleer (Herman van der Kruijk). (16) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Zerkall in een oplage van 90 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 15 luxe-exemplaren, gebonden in roodbruin halfleder. De ets is een portret van Van Maanen.

55 (MARSMAN, H.) Gedrukte herinnering van de tandarts aan ‘Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis’. 3,5 x 7,3 cm. Met gedrukt briefhoofd ‘M.R. van der Molen/ tandarts/ Maliebaan 84/ Utrecht’. 5 regels gedrukte tekst, datum en tijdstip met de hand ingevuld.
€ 150
* De dichter H. Marsman wordt ‘ter verdere behandeling’ verwacht bij de tandarts op vrijdag 22 februari 1935, ‘te 9 1/4 uur’. Marsman schreef op het kaartje (ondersteboven) de volgende aantekening: ‘Koch. 12a Fluweelenburgwal’, waarschijnlijk het adres van een andere tandarts in Den Haag. Odontologisch curiosum!

56 MORRIËN, Adriaan Concurreren met de sterren. Amsterdam, Van Oorschot, 1959. Ingenaaid met omslag. 200 p. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag op rug ernstig verbruind.
verkocht
* Eén van de 10 luxe-exemplaren, gedrukt op Oud-Hollands Vergé-papier, niet voor de handel bestemd. Bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Harry [Lammertink],/ die sterren ziet,/ van Adriaan/ Amsterdam, 30 december 1959’.

57 NESCIO Mene tekel. Amsterdam, De Bezige Bij, (1946). Linnen. 48 p. Niet afgesneden. 1e druk. Hoekje uit achterschutblad geknipt.
€ 325
* Eén van de zeer weinige luxe-exemplaren, gebonden in blauw linnen en gedrukt op geschept papier. Het Zwarte Schaap 4. Niet in MDLM.

58 NOOTEBOOM, Cees Licht overal. (Met tweemaal vier etsen van Hugo Claus). Gent/ Antwerpen, Ergo Pers/ De Slegte, (2007). Ingenaaid met stofomslag. In kartonnen foedraal. 36,5 x 25,8 cm. Met de hand gezet uit de Stempel Trump Mediaeval en gedrukt op Hahnemühle 230 grams in een oplage van 64 genummerde en door Claus en Nooteboom gesigneerde exemplaren (dit is nummer 3). 1e druk.
€ 650
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het tweede schutblad: ‘voor Gert Jan Hemmink,/ Cees Nooteboom/ 16.12.07/ Antwerpen’. De etsen, inkttekeningen van Claus, op de plaat geëtst en gedrukt door Henri Hemelsoet, werden meegebonden, maar er werd ook een losse suite achterin bijgevoegd. De losse etsen werden genummerd en door Claus gesigneerd.
Bijgevoegd: Cees NOOTEBOOM Licht overal. Met etsen van Hugo Claus. (Antwerpen, De Slegte, 2008). Ingenaaid met stofomslag. (32) p. 2e druk.

59 NOOTEBOOM, Cees Open als een schelp – dicht als een steen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.
€ 85
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de titelpagina: ‘voor Bert Schierbeek,/ le maitre de soixante ans!/ viva Formentera/ viva Menorca/ Asd. 3 oct 78/ Cees Nooteboom’. Bovendien zette Schierbeek zijn handtekening op de Franse titel.
rituals

60 NOOTEBOOM, Cees Rituals. A Novel. Translated by Adrienne Dixon. (With a Publisher’s Note). Baton Rouge, Louisiana State University Press, (1983). Linnen met stofomslag. xii, 148 p. 1e druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Tineke en Leo/ Vroman,/ Cees/ April 83’. Naast zijn naam tekende Nooteboom een bloemetje.
Leo Vroman was in 1957 een van de getuigen bij het huwelijk van Cees Nooteboom en Fanny Lichtveld, dat zich voltrok in de Scottish Presbyterian Church in New York.

61 NOOTEBOOM, Cees Roads to Santiago. Spanish travels. Translated from the Dutch by Ina Rilke. New York/ San Diego/ Londen, Harcourt Brace & Company, (1997). Karton met stofomslag. (14), 354 p. 1e druk.
€ 100
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Tineke, voor Leo [Vroman],/ met oude liefde,/ N.Y. 22 Mei 1997/ ‘. Op de plaats van zijn naam tekende Nooteboom een bloemetje. De boekenlegger is blijven steken tussen pagina’s 44-45.

62 NOOTEBOOM, Cees, en Leo VROMAN Brooklyn Responsorium. (Met een nawoord van Cees Nooteboom). Banholt, (In de Bonnefant), 1990. Ingenaaid met omslag (Binderij Phoenix). 32 p. Met de hand gezet uit de Bembo en de Diotima en gedrukt in rood en zwart op Zerkall in een oplage van 90 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Eén van de 34 exemplaren in origineel omslag van botanisch papier. Met prospectus.
novalis

63 NOVALIS Die Gedichte von Friedrich von Hardenberg genannt Novalis. [Den Haag], (De Zilverdistel, 1915). Heelleder (‘QUIRYN’). 128 p. Met de hand gezet uit een letter van Peter Schoeffer van Gernsheim en gedrukt door J.F. van Royen op de handpers van Enschedé in rood en zwart in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Deze klassieke bibliofiele uitgave is omstreeks 1980 door Lotje van der Peet van een fraaie band voorzien: lichtbruin marokijn met rugtitel in bruin en een interpretatie van een zilverdistel in blinddruk en bruin op het voorplat. De Zilverdistel 11. Van Royen 1964, 7.

maanen64 OUWENS, Kees Van de verliezer & de lichtbron. Amsterdam, Meulenhoff, (1997). Verguld bruin halfmarokijn met marokijnen voorrand, in foedraal (Binderij Phoenix). 92 p. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 9 Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren die werden gebonden door Binderij Phoenix, met een handgeschreven colofon op een extra schutblad van sierpapier (‘V/IX Utrecht, juni 1997/ Kees Ouwens’).
Een deel van de gedichten in deze bundel verscheen een jaar eerder als bibliofiele uitgave bij Hugin & Munin.

peeters65 PEETERS, Carel Impressie. Verzen bij foto’s van Igno Cuypers. (Met een inleiding door Wim Zaal en een foto van de auteur door Jan Snel). Amsterdam, Muza, 1962. Geniet met omslag. (40) p. 1e druk. Gestencilde uitgave met gesjabloneerd omslag in rood en wit. Zeldzaam, uiteraard.
verkocht
* ‘Dit bundeltje werd samengesteld uit de verzen, die van 14 april tot 14 mei werden ten toongesteld bij de foto’s van IGNO CUYPERS in La Cave Internationale te Amsterdam’. ‘Opgedragen aan wijlen tante C. te N.’

66 REVE, Gerard Het leven is een barre verschrikking. Brieven van Gerard Reve aan Edith Visser (1988-1991). Ingeleid en geannoteerd door Nop Maas. (Den Haag), Statenhofpers, 2009. Verguld halfperkament met perkamenten voorrand in papieren foedraal (Binderij Phoenix). 80 p. Onafgesneden. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren met een losse, van het originele negatief vervaardigde afdruk van een niet eerder gepubliceerde foto van Reve met de katten Kous en Justine door Visser. Dit exemplaar is echter niet genummerd, maar heeft een opdracht van de uitgever onder het colofon. Met prospectus.
Vermakelijke brieven met een wrange ondertoon: Reve en Visser werden beiden geplaagd door depressies.

veertien-etsen67 REVE, Gerard Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard. (Met veertien reproducties van etsen van Pannekoek). Amsterdam, Rap, 1967. Oblong. Karton. (64) p. 1e druk. Wat roest.
€ 1100
* Eén van de 50 genummerde en door Reve en Pannekoek gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een originele ‘vijftiende’ ets van Pannekoek. Ets en boek zijn gelijkgenummerd, Reve dateerde zijn signatuur met ‘Amsterdam, 15 December 1967.’, één dag na zijn 44ste verjaardag. Deze prachtige luxe uitgave wordt, ondanks de relatief hoge oplage van 50 exemplaren, maar heel zelden aangeboden.

268986g68 REVE e.a., Gerard Ruim Baan. Tijdschrift voor de Nederlandse jongeren. Jrg. 1, afl. 9-26; jrg. 2, afl. 2-8 (18 januari 1946-3 januari 1947). Amsterdam, De Bezige Bij. Geniet. Geïllustreerd met cartoons (o.a. Lex Metz, Ies Spreekmeester, Fiep Westendorp) en foto’s (o.a. Carel Blazer). P. 11-12 van jrg. 1, afl. 21 deels verwijderd. P. 11-12 van jrg. 1, afl. 23 ruw uitgescheurd (wel aanwezig). P. 11-14 van jrg. 1, afl. 24 verwijderd.
€ 100
* Zo goed als aaneengesloten set van dit tamelijk onbekende tijdschrift, onder redactie van Henriëtte van Eyk, Wim Hora Adema en A. Viruly, met teksten van o.a. Jo Boer, Godfried Bomans, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, J. van Hattum, Halbo C. Kool, S. Vestdijk en de jonge talenten S. Carmiggelt (liefst dertien bijdragen), Hella S. Haasse (drie), Annie M.G. Schmidt (o.a. ‘Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten/ maar in de bibliotheek een volontair’), Bert Voeten, Leo Vroman (‘Schildpadden in New-York’, geïllustreerd door de auteur, ‘Uit het dagboek van een mutatie’, ‘Allerlei Kerstmissen’ en ‘Vaderlandse Geschiedenis’) en J.M. den Uyl. Max Euwe verzorgde de schaakrubriek.
Van Reve staat in de aflevering van 13 september 1946 het verhaal ‘Schrijver willen worden’, met een tekening van Spreekmeester, en in de aflevering van 8 november 1946 ‘Het aquarium’.
Vanaf jrg. 1, afl. 12 luidt de ondertitel: ‘Tijdschrift voor jonge mensen’; de laatste drie nummers heten neutraler ‘Veertiendaags Tijdschrift’.

69 (REVE, Gerard). ANTONISSEN, Bertus G. Reve/Hermans, een anekdote. Rotterdam, Ton Cremers, 1988. Linnen met stofomslag. 64 p. Geïllustreerd met 38 zwart-witfoto’s van Reve en Hermans door Cas Oorthuys. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 38 genummerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen en voorzien van een originele afdruk van een van de foto’s van Oorthuys. De foto bij dit exemplaar toont ons beide schrijvers, zingend en muziekmakend op het Waterlooplein.

70 ROELANTS, Maurice Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn. Den Haag, Leopold, 1929. Ingenaaid met omslag. (4), 44 p. 1e druk. Voor- en achterin roestig.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan het echtpaar Binnendijk op de Franse titel: ‘Voor Dick en Enny, [VAN DE VELE MOGELIJKHEDEN OM GELUKKIG TE ZIJN],/ van een die ’t soms/ weet, soms ’t ver-/ geet./ Van harte./ M.R.’ Geniet het leven 1.

26888271 ROLAND HOLST, A. ‘Klacht van Oisin [&] Leven en Lied [&] Troosten’. Origineel handschrift. 20,4 x 16,0 cm. Acht bladen. Alleen recto. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [1911]. Met een enkele inktveeg. Vouw.
€ 500
* Drie vroege verzen van Roland Holst, waarvan het eerste verreweg het bekendst is. De dichter, die van jongs af aan gefascineerd was door Keltische mythen en sagen, schreef met ‘Klacht van Oisin’ zijn eerste, verhalende gedicht waarin de oud-Ierse stof is verwerkt. Het lange gedicht herinnert tevens aan Yeats’ ‘Wanderings of Oisin’. ‘Klacht van Oisin’ werd evenwel door Roland Holst zelf niet in een (verzamel)bundel opgenomen.
Deze drie gedichten in handschrift waren bestemd voor de redactie van De Gids, in welk tijdschrift ze in 1912 zouden worden gepubliceerd. Een drukproef van die publicatie, met een enkele verbetering in de kantlijn, is bijgevoegd.

72 ROLAND HOLST, A. Een winter aan zee. Maastricht, De Halcyon Pers (A.A.M. Stols), (1937). Verguld zwart heelmarokijn met vier ribben in gemarmerd foedraal (L. Malcorps). Kop verguld. (4), 96 p. Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt in rood en zwart op Ossekop van Van Gelder en Zonen in een oplage van 35 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug licht verschoten.
verkocht
* Eén van de ‘enkele exemplaren’ in een fraaie heellederen band van meesterbinder Louis Malcorps, met het door Van Krimpen ontworpen seriemerk op het voorplat. Dit is nummer 4 van de oplage. De mooiste bundel van Adriaan Roland Holst in een allerbegeerlijkste uitvoering.
De Halcyon Pers 7. Van Dijk 405.
holst73 ROLAND HOLST, A. Zes handgeschreven brieven aan ‘Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]’ en een handgeschreven gelegenheidsgedicht. 1. 27,8 x 21,3 cm. Twee bladen. Recto (tweemaal) en verso (tweemaal). Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Positano./ Jan. 21. ’38’. 111 regels tekst. 2. 28,6 x 22,4 cm. Twee bladen. Recto (tweemaal) en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Positano./ Febr. 26. ’38’. 73 regels tekst. 3. 28,6 x 22,4 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Ascona./ Apr. 16. ’38’. 41 regels tekst. 4. 18,0 x 14,1 cm. Eén vouwblad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Ascona./ 27.4. ’38’. 20 regels tekst. 5. 10,5 x 15,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Niet gesigneerd. Niet gedateerd [april 1938]. 8 regels tekst. 6. 20,5 x 13,5 cm. Twee bladen. Recto (tweemaal) en verso (tweemaal). Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘28.1. ’43’. 77 regels tekst. 7. 17,5 x 13,5 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Jany’ en gedateerd ‘Bergen N.-H./ 22-xi-’61’. 32 regels tekst.
€ 650
* Poëtische en persoonlijke collectie brieven aan zijn schoonzuster, de kunstenares Annie Roland Holst-de Meester. In de eerste brief staat Roland Holst aan het eind van een persoonlijke crisis en het begin van een avontuur: om zijn sombere stemming te doorbreken was hij op 30 december 1937 aan een reis door Italië begonnen.
Hij schrijft vanuit een Italiaanse kustplaats dat de hem toegestuurde ‘teekening van de hartenbrengende en gulgebibste engeltjes’ zijn gemoed deed smelten, ‘als alle wolken zooveel op bibsen leken als de jouwe, wat zou de beschouwing des heuvels dan een onrust in het bloed van den stilsten heilige teweeg brengen!’ Serieus: ‘Ik doof uit als het heimwee mij verlaat – tenminste, het heimwee, dat niet bepaald wordt door wat ook binnen den tijd. Dát was juist de reden van mijn vlucht – ik voelde, dat ik werd uitgehold en verschrompeld’. En: ‘Gedurende die eerste twee weken van mijn onderweg zijn, liet eigenlijk alles wat ik deed of zag of ondervond mij leeg en onverschillig’.
‘Mocht je weer eens iets van jezelf naar dit nu zoo bar omstormde oord voelen uitgaan, scheep ’t dan in op de inkt, tenzij je persé geen brief van mij meer wil krijgen, want die haal je er onvermijdelijk mee op je hals’.
Over heimwee staat in de tweede brief meer: ‘het heimwee (daar schreef je toen over) is nu eenmaal de alcohol in mijn levensdrank’. Vervolgens over de inrichting van zijn huisje (Roland Holst vond eindelijk een spiritusstel waarmee hij ‘thee en scheerwater’ kan verwarmen) en over het samenstellen van Uit zelfbehoud (1938) voor Stols (‘wat nog een heel wikken en wegen eischte’). De dichter verheugt zich op de komst van een dichter-vriend: ‘Over een week zoowat verwacht ik Marsman, die dan een dag of vijf bij mij wil blijven, waarna wij samen naar Sicilië hopen te gaan. Het zal mij vreemd zijn, eindelijk weer eens mijn eigen taal te spreken’. ‘Ik voel nu ook heel sterk, dat dit zoo heeft moeten zijn – vandaar misschien, dat ik weg kon gaan, hoewel het letterlijk een losscheuren was’.
In de derde brief complimenteert Roland Holst zijn schoonzus met haar nieuwe werk, waarvan hij enkele foto’s heeft ontvangen: ‘ik ben er verrukt van – het is verwonderlijk, dat je op een nog zoo nieuw gebied al dadelijk zooveel talent met een zoo intieme gevoeligheid kan doen samengaan!’ Het gaat de dichter niet voor de wind: ‘en langzamerhand ontwikkel je ’n soort koppigheid van “we zullen zien, wie ’t langer uithoudt – de pech of ik”‘.
De vierde brief begeleidt een handgeschreven, ongepubliceerd gelegenheidsgedicht over ‘Marjolijntje’, een jonggestorven meisje. Roland Holst schreef het bij zijn ontbijt en is er blij mee: ‘het lijkt mij ook uit katholiek standpunt heel aanvaardbaar – tot zelfs het woord “vroolijkheid”, waar een protestant misschien tegen protesteeren zou’.
In de laatste brieven geeft de dichter zich bloot. In de oorlogsbrief laat hij Annie weten dat hij het van haar moeder bijzonder lief vindt dat hem de wandelstok van haar vader wordt gegund, maar dit plaatst hem voor een dilemma: ‘bijgeloof is nu eenmaal (en vooral in dézen tijd) erg dwingend in mij, al speelt mijn intelligentie er ironisch mee tegenover anderen, en ik durf geen oplossing aan, die niet door dat bijgeloof erkend wordt. Dat komt ervan als je innerlijke balans, na alle schommelingen, toch steeds weer doorslaat naar de kant van den primitieven mensch met al zijn conventies’. Hij accepteert de stok graag, zal hem trouw bewaren, maar kan en wil hem nooit gebruiken.
In 1961 herinnert hij zich zijn moeder, die ‘een heel beperkte natuur’ had, maar onder gelukkiger voorwaarden toch ‘tot een eigen bloei had kunnen komen’. Deze wat droevige brief eindigt met een ‘zoen vol liefs’.

74 [SANDBERG, Willem] Experimenta typografica 3: Gnothi se auton. (Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van Zaans Bord. (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. Goed exemplaar. € 450
* Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en ‘?’ in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. Het zetsel voor deze uitgave was al gereed toen Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd was. Het zetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. De Jong 259.

vooronder-van-de-aarde75 SCHIERBEEK, Bert, en Jan HENDRIX In het vooronder van de aarde. (Met acht originele zeefdrukken door Jan Hendrix). (Mexico/ Banholt, Imprenta de los Trópicos/ In de Bonnefant, 1994 [= 1996]). Ingenaaid met omslag in portfolio (Erik Schots). (52) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt op handgeschept papier in blauw en zwart in een oplage van 60 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 495
* Eén van de 8 luxe-exemplaren, met de in de uitgave opgenomen zeefdrukken van Hendrix in zwart en goud gedrukt, en voorzien van een extra serie van 8 zeefdrukken, losbladig en in zwart gedrukt.
Bert Schierbeek schreef het gedicht ‘in het vooronder van de aarde’ voor Jan Hendrix op 2 juni 1987 in Mexico Stad. Zinsbegoochelend mooie uitgave!

blauw-glas76 SCHOLTEN, Patty Blauw glas. (Met een origineel druksel in vele kleuren door Frans de Jong als frontispice). Den Haag, Statenhofpers, 1999. Verguld blauw geverfd perkament met dito voorrand in papieren foedraal (Frans den Breejen). (28) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op Zerkall in een oplage van 85 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250
* Eén van de 15 genummerde luxe-exemplaren, zeer fraai gebonden door Frans den Breejen, voorzien van een extra, genummerde en gesigneerde afdruk van de prent van De Jong met een handgeschreven, gesigneerd kwatrijn van Scholten. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon.

77 SIKELIANOS, Angelos De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1986. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 48 p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt in twee soorten groen en zwart op getint lompenpapier in een oplage van 60 genummerde exemplaren. Achterzijde deels licht verschoten.
€ 175
* Eén van de 30 luxe-exemplaren op getint lompenpapier, gebonden in fraai getekend perkament. De Regulieren 21/1986.
26961478 (SLAUERHOFF, J.). SALOMONS, Annie Langs het geluk. Levensdwang – Impasse – Afscheid – Avondwandeling – Het einde – Tweespalt. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1913]. Gedecoreerd halflinnen (bandontwerp Ph. [van] Praag). 112 p. 2e druk, 7e-9e duizendtal. Bandje iets roestig. Drie ezelsoren.
€ 950
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Slauerhoff op het schutblad: ‘Opgedragen/ aan mijne zuster/ Augusta/ bij ’t bereiken v/d/ huwbaren leeftijd/ van zestien jaar/ Leeuwarden 1 Juli 1916/ Jan Slauerhoff’.
Augusta Cornelia (Guusje) Slauerhoff (1900-1995) was het twee jaar jongere Zusje van de dichter, op wie hij zeer gesteld was, met wie hij altijd contact zou houden. In september 1916 zou Slauerhoff zijn geboortestad Leeuwarden verruilen voor Amsterdam, waar hij medicijnen ging studeren.
slau-aan-zusje79 SLAUERHOFF, J. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘B. [= Beste] Mink en Zusje [Buwalda]’. 9,0 x 14,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Jan’. Niet gedateerd (datum poststempel ’23 II 1926′). 8 regels tekst. Hapje van enkele mm uit linkerbovenhoek.
€ 750
* Moeilijk leesbare nieuwjaarswens van Slauerhoff voor zijn jongste zus en zwager. ‘Happy new year gewenscht en veel voorspoed en geluk en alles in ’26. Ik be[nijdt?] jullie wel eens dat je in ’t gezellige Mokum zit, maar zie ook vele fraaie plaatsen’. Groet: ‘Houde je goed’.
In 1925, 1926 en 1927 voer Slauerhoff als scheepsarts op de Tjileboet door Azië (Indonesië, Japan, China). Deze met de hand beschilderde kaart van bombast kocht en beschreef Slauerhoff in Japan, maar postte hij in Leeuwarden met een 7,5-cents Wilhelmina-zegel.

80 SLAUERHOFF, J. Origineel visitekaartje. 6,6 x 10,1 cm. Op de voorzijde in open initialen bedrukt: ‘J.J. Slauerhoff.’. Met scheprand. Deels iets verbruind.
€ 150
* Provenance: Guusje Buwalda-Slauerhoff.

81 SLAUERHOFF, J. Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker). Rotterdam (Proza IV: Den Haag; Proza V: Amsterdam), Nijgh & Van Ditmar/ K. Lekkerkerker, 1940-1957. Acht delen. Kopsnede verguld. Verguld halfleer met groflinnen platten. Niet afgesneden. 1e druk. Zes delen in de originele kartonnen foedralen, vier delen zelfs met omslagen van cellofaan. Fraaie, uniform genummerde set (enkel schaafplekje op de rug van Proza III).
€ 1500
* Een van de 50 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Haesbeek (deel 8 (Proza V) op Pannekoek) en gebonden in halfleer.
Inliggend: prospectus voor deze uitgave, waarvan de eerste twee delen in april 1940 zouden moeten verschijnen en de andere 4 of 5 later dat jaar.

82 SMIT, Wilfred De Sleutel-varianten. Met een inleiding door Ina Schermer en Wouter Voskuilen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman). Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Verguld halfleder in papieren foedraal (Herman van der Kruijk). 44 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Zerkall in een oplage van 108 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 85
* Eén van de 30 luxe-exemplaren in een sjieke band, met een extra afdruk van de ets (portret van de dichter). Interessante uitgave van een ten onrechte vergeten geraakte auteur.
sontrop

83 SONTROP, Th.A. Langzaam krom groeien. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 40 p. Niet afgesneden. Niet opengesneden (!). 1e druk.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in de vorm van een kwatrijn op de Franse titel: ‘Aan de ongelukkige koper:/ ‘Ach, als ik dicht dan moet ge mededichten’/ of laat ook maar, het is al dicht genoeg./ Hoe zouden woorden ook maar iets verlichten:/ een brakke echoput, een schampscheut/ voor de boeg/ Th. Sontrop’.
Opdrachten van Sontrop zijn schaars.

kerstliedeken84 (TIMMERMANS, Felix) Kerstliedeken. (Met een tekening van Felix Timmermans). Maastricht/ Brussel, A.A.M. Stols, [1929]. 36,6 x 21,7 cm. Plano. Alleen recto. Gedrukt op Ossekop. Tekening met de hand gekleurd. Keurig.
verkocht
* Middeleeuws gedicht ‘Maria die soude naer Bethlehem gaen,/ Kerstavond voor den noene’ met bovenaan een prent van Timmermans: Jozef en Maria en een dode kraai. Men ziet deze rijmprent meestal ongekleurd. Serie Rijmprenten en Planodrukken No. 3. Van Dijk 184.

vasalis85 VASALIS, M. De oude kustlijn. Nagelaten gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, (2002). Verguld blauw marokijn met grote initialen ‘MV’ in blinddruk op het voorplat. 72 p. Letter, typografie en bandontwerp Gerrit Noordzij. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 25 luxe-exemplaren die in heelleer werden gebonden.

86 VASALIS, M., LUCEBERT, BERGE, H.C. ten, KOPLAND, Rutger, KOUWENAAR, Gerrit, & Hanny MICHAELIS Correspondentie over gedichten voor een bloemlezing. Brieven aan Bert Natter van H.C. ten Berge, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Hanny Michaelis, Hans Plomp, M. Vasalis en Daisy Wolthers. Handgeschreven (5 x) en getypt (3 x). Diverse formaten. Acht bladen totaal. Alleen recto. Gesigneerd en gedateerd ‘24.04.91’, ‘Glimmen, 19/5/91’, ‘1071 KL Amsterdam, 14.4.1991’, ‘Bergen n.h. 18 April 1991’, ‘Amsterdam, 14 april 1991’, ” resp. ‘Roden 20-4-’91’.
€ 600
* Dichterspost aan Bert Natter, redacteur bij uitgeverij Kwadraat, voor de bij die uitgeverij te verschijnen bloemlezing Van niets dan lucht te leven. Een bloemlezing gedichten over de natuur en het milieu (1991). Alle dichters geven per brief toestemming voor opname van hun gedicht (Wolthers doet dat namens de erven Achterberg): ze zijn akkoord met het honorarium (f 35,-) en geven hun rekeningnummer op. Sommige brieven zijn kort en zakelijk, andere iets uitvoeriger.
Gerrit Kouwenaar verzoekt Natter de zaak verder af te handelen met Querido. Hanny Michaelis wil graag ‘een bewijsnummer’ ontvangen. Hans Plomp schrijft (op bijzonder vezelig briefpapier) dat zijn gedicht ‘Lofzang aan de Aarde’ niet eerder gepublicerd is. De meest inhoudelijke brief is van Vasalis: zij wenst Natter succes met het initiatief: ‘er is bijna niets dat mij zo zeer ter hart gaat’. Zij wijst de redacteur erop dat haar ‘bank-naam’ ‘M. Droogleever Fortuyn Leenmans’ is. In een PS vraagt de dichter zich af of het niet beter zou zijn voor ‘Waterkant. Vroeger’ de nieuwe spelling te gebruiken: ‘Ik geloof dat die oude een zekere vervreemding geeft’.
Een exemplaar van de bloemlezing is bijgevoegd (herdruk 2000).

vijfde-zegel87 VESTDIJK, S. Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der Inquisitie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. Linnen. 432 p. 1e druk. Rug iets verbruind.
€ 300
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor vader, van/ Simon/ Putten 28-9-’37’. Vestdijk schonk op dezelfde dag een exemplaar aan zijn geliefde Ans Koster.

vierendelen88 (VIJFTIGERS) Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog. Parijs, eigen beheer, 1951. Los in omslag, als uitgegeven [omslagtekening Hugo Claus]. 16 p. Gedrukt [door drukkerij Rotaphot] in een oplage van 100 (door Simon Vinkenoog) genummerde exemplaren. 1e druk. Rond rug verschoten, vouwtje in voorzijde omslag.
€ 400
* Zeldzaam bundeltje poëzie van vier Vijftigers. Vinkenoog was blij met de tekening van Claus over het volle omslag: ‘Vooral het V’tje dat kan uitgelegd worden als eerste letter van 4-en-delen en ook als vignetje voor de eens op te richten uitgeverij Vinkenoog’. Slagter 18.

vinkenoog89 VINKENOOG, Simon Uit de doeken (signalementen). 1957-1960. Baarn, De Boekerij, [1960]. Karton met stofomslag. 100 p. 1e druk. Achterzijde omslag beschadigd.
€ 60
* Exemplaar met paginagrote, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Ik heb voor de voorzitter/ van mijn fanclub van/ joy ridende nozems, een & ander/ [UIT DE DOEKEN] gedaan./ Moge hij, Almar (“Twen”)/ Tjepkema in vrede/ naast mij rusten./ Simon “Taboe” Vinkenoog/ Twenspeet, 22’61’.
Almar Tjepkema (1936-2005) was een van de oprichters van het geruchtmakende tijdschrift Twen/Taboe. In die hoedanigheid had hij geregeld contact met schrijvers.

lijnenspel90 VRIES, Peter Yvon de Subtiel lijnenspel. Amsterdam, De Lange Afstand, 1984. Linnen met titeletiket en omslag in gehaakt foedraal met titeletiket. (20) p. Met de hand gezet uit lijnen en gedrukt in tien kleuren in een oplage van 19 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exlibris A.S.A. Struik.
€ 60
* Met handgeschreven briefje van de drukker, die uitlegt dat het foedraal is gemaakt door Meta Weiss, ‘een lid van het breiclubje van mijn echtgenote [= Anneke Brassinga]’.

26846591 WARREN, Hans, & Kees LEKKERKERKER Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979. Bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. Verguld zwart halfmarokijn met gouden fileten, lederen kapitaaltje en zwarte platten, beplakt met handgemaakt, vezelig Japans papier in verguld kartonnen foedraaltje (Binderij Phoenix). (52) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in grijs en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 200
* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren op handgeschept Losin, bijzonder fraai gebonden. Dit is een van 2 Romeins genummerde H.C.-exemplaren.

92 WIENER, L.H. Hoe gaat het met de B? Enige mijmeringen omtrent Godfried Bomans. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2010. Heelperkament met omslag in kartonnen foedraal. (2), 18 p. Met de hand gezet uit de Lectura en gedrukt door Boris Rousseeuw op Hahnemuhle Kanzler in een oplage van 60 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
verkocht
* Eén van de 10 Romeins genummerde luxe-exemplaren, bestemd voor medewerkers en door Rousseeuw in een volperkamenten bandje gezet. Dit is nummer V. DCP 161.

leondewinter93 WINTER, Leon de Hoffman’s honger. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. Halfmarokijn met lederen platten in cassette (Binderij Phoenix; gesigneerd). (2), 296, (2) p. 1e druk.
€ 475
* Een unieke luxe boekband, met gebruikmaking van onafgesneden katernen vervaardigd door Philipp Janssen in 1994, ten behoeve van een door David Simaleavich bedachte boekbindwedstrijd – die nooit doorgang vond. Het boek is met ‘opgezette platten’ gebonden: de rug is van donkergeel marokijn en bedrukt in bruin, de platten zijn bekleed met bruin krokodillenleer, de cassette is uitgevoerd in lichtbruin karton en afgezet met een donkerbruine marokijnen voorrand. Een even stoere als smakelijke band.
Gesigneerd door de auteur op de titelpagina: ‘Voor Philip[p]/ Leon de Winter/ 29.3.1995’.

94 ZWAGERMAN, Joost Transito. Amsterdam/ Antwerpen, De Arbeiderspers, (2006). Garenloos met flappen. 364 p. 1e druk. Leesvouwen.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’20-9-’06/ Voor Thomas Vaessens,/ in dank voor/ toezending van je/ oratie, en met/ “transitionele” groet!/ Joost Z.’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 december 2016 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.719 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: