antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 837: Glimlach en weemoedt

Op 23 oktober jl. trad de bijna vergeten dichter Lévi Weemoedt op bij De Wereld Draait Door. Daardoor kwam de bard van de treurigheid weer volop in de schijnwerpers en in de literaire toptien terecht. Wij bleken heel aardig werk van hem in huis te hebben en vullen het aan met Hans Dorrestijn. Maar voor wie niet tegen al die zwartgalligheid gewapend is hebben we een dosis Drs P, Kees Stip en C. Buddingh’ toegevoegd: “Sinds Buddingh’/ verwachten veel mensen/ van poëzie/ een avondje lachen…”, schreef Remco Campert immers al.


1. (BUDDINGH’ (vert.), C.). AUDEN, W.H. Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. [Dordrecht], Semaphore Pers, 1945. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Naam in potlood op titel en franse titel (‘N.F.B. Jongsma, 19-7-45’), naamstempeltje op binnenzijde voorplat.
€ 22
* In het geheim gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 50.

2. (BUDDINGH’ (vert.), C.). PATTEN, Brian De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh’. Vianen, Kwadraat, 1980. Linnen met stofomslag. 56 p. 1e druk. Randen minimaal geschaafd.
€ 40
* Eén van de 30 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op zwaar gevergeerd papier van Van Gelder en in linnen gebonden. Dit exemplaar heeft onder het colofon een korte opdracht van Buddingh’ aan de uitgever.

3. BUDDINGH’, C. 5 gedichten. (Met vijf ingeplakte foto’s van schilderijen van Piet de Koning). Utrecht, Reflex, 1983. Ingenaaid in omslag. (16) p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Heeft wat vocht gehad aan de onderzijde.
€ 40

4. BUDDINGH’, C. De eerste zestig. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver). Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Linnen met stofomslag. 72 p. 1e druk. Omslag op rug verschoten. Exlibrisstempel op voorste schutblad.
€ 30
* Opdracht van de auteur in balpen op het voorste schutblad: ‘voor Bob Verbeek,/ die mij bijna nog/ meer boeken wil/ laten maken dan/ Martin Ros./ van/ Kees Buddingh’/ Dordrecht, 6-9-’78/ *’.
Bob Verbeek was uitgever, onder meer bij Sijthoff en Het Spectrum. In de door Verbeek geredigeerde reeks Floroskoop verscheen in 1979 het deeltje Augustus van C. Buddingh’.

5. BUDDINGH’, C. Gorgelrijmen. Utrecht, Bruna, 1953. Karton. 40 p. Band en illustraties Jan Roëde. 1e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Mooi vormgegeven bundel die begint met de klassieker ‘De Blauwbilgorgel’.

6. BUDDINGH’, C. De kat. Utrecht, De Utrechtse, 1980. Oblong 43 x 83 mm. Geniet. 12 p. Gedrukt in een oplage van 540 genummerde exemplaren. Met frontispice: poes in zwart en geel.
Verkocht
* Mooi miniboekje met marmertje als omslag. Zes gedichten.

7. BUDDINGH’, C. Uit de memoires van Repelsteeltje. Miniaturen. (Met een nawoord van Ares Koopman). Den Haag, Mikado Pers, 1991. Verguld halfperkament met blindgestempelde platten.(Frans den Breejen). 32 p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt in paars en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 160
* Eén van de 17 luxe-exemplaren, door de drukker voorbeeldig gebonden in halfperkament. Miniaturen: kleine verhaaltjes, prozagedichten, of: zkv’s avant la lettre! Juweel van een uitgave.

8. BUDDINGH’, C. Water en vuur. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Edith en Ab Visser). Amsterdam, U.M. Holland, 1951. Ingenaaid met omslag. 40 p. 1e druk. Omslag deels verbruind en gescheurd op rug.
€ 30
* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘aan/ Edith en Ab [Visser],/ om in Wenen bij/ te wenen,/ van/ Kees’.
In de jaren ’50 probeerde Ab Visser voor de armlastige Buddingh’ een financiële bijdrage van het Ondersteuningsfonds van de Vereniging van Letterkundigen te regelen. Serie De Windroos XVII.

9. (BUDDINGH’, C.). BOSMAN, Anthony Refrein. Verzen van Anthony Bosman. [Noordeloos], S[emaphore] P[ers], 1945. Geniet. (8) p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Eén van de 20 Romeins genummerde exemplaren, met bovendien een handgeschreven opdracht van de auteur aan een groot kunstverzamelaar onder het colofon: ‘voor den heer P.A. Regnault,/ ten teken van warme vriendschap/ en hoogachting’. In druk opgedragen aan C. Buddingh’. Eenvoudig clandestien uitgaafje. De Jong 103.

10. DORRESTIJN, Hans Bofkont en andere liedjes. Amsterdam, Aarts, 1974. Geniet. (16) p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Vlekje.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan uitgever Rob van Gennep en zijn vrouw: ‘voor Rob en Hedda/ schattebouten hoor mij/ aan,/ Hans Dorrestijn’.

11. DORRESTIJN, Hans De kerkhofganger. (Den Haag, BZZTôH, 1978). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Klein getalletje in inkt in rechterbovenhoek.
Verkocht
* ‘Daar krast de raaf, daar roept de uil,/ hij opent nog een nieuwe kuil’… Schitterend lied over een necrofiel.

12. DRS. P e.a. Gedicht van de dag. (Gesigneerd door alle tien de auteurs). (Amsterdam, Stichting Drukhuis, 1978). Ingenaaid. Met de hand gezet uit diverse corpsen en gedrukt op diverse soorten papier in een oplage van 150 exemplaren. Ondanks de oplage: zeldzaam!
€ 135
* Gedrukt ter gelegenheid van en tijdens de Nationale Boekentiendaagse. Bevat gedichten van Huub Beurskens, Drs. P, Hans Faverey, Jan Kuijper, Peter Nijmeijer, Bert Schierbeek, Hans Tentije, Willem van Toorn, Elly de Waard en Driek van Wissen. Deze bundel is eigenlijk een bundeling plano’s. Alle bijdragen werden door de dichters gesigneerd!

13. DRS. P en Jelle L.S. PIJPERS Het Huis en de Bomen. Met een inleidgedicht door Drs. P. (Met een originele, ingekleurde ets van Michel van Overbeeke). (Wassenaar, De Pij Pers, 1996). Ingenaaid. (4), 48 p. Gedrukt op getint Zerkall-Bütten in een oplage van 228 genummerde en door Jelle Pijpers gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 50
* Eén van de Arabisch genummerde exemplaren met originele ets. Op de ets in dit exemplaar zien we een huis, een boom, een hoed en een bril.

14. POLZER, H.H., en Piet PAALTJENS Antwoord uit Leiden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Peter Yvon de Vries.) Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Linnen met stofomslag. 16 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Zerkall Bütten in de oplage van slechts 25 genummerde exemplaren.
€ 220
* Onvindbare ‘handelseditie’ van een eerder verschenen nieuwjaarsgeschenk van Joep Jaspers en Nop Maas. Gedichten van Paaltjens afgewisseld met gedichten van Drs P.

15. (RÖNTGEN, Johannes). STIP, Kees ’10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen’. Origineel handschrift van Johannes Röntgen op blanco muziekpapier. 31,8 x 24,1 cm. Geplakt met tape. Zestien genummerde bladen. Recto en verso. Gedateerd ’11/12 Juni 1956/ Amsterdam’. Op het voorste blad een handgeschreven opdracht van de componist aan de auteur: ‘Aan den dichter van deze kostelijke kolder opgedragen!’ Daaronder een handgeschreven inhoudsopgave en de aantekening ‘voor mannen of vrouwenstem en/ pianobegeleiding’.
€ 160
* De oorspronkelijke partituur van Stips woordspelige, dierkundige dichtoefeningen (‘Op een brilslang’, ‘Op een wesp’), uitgeschreven door de Nederlandse componist en concertpianist Johannes Röntgen (1898-1969), zoon van de negentiende-eeuwse musicus Julius Röntgen. In 1957 verscheen bij Donemus in Amsterdam als bladmuziek 11 dierkundige dichtoefeningen: aan dit oermanuscript ontbreekt nog het later op muziek gezette ‘Op een kreeft’. Mooi document, vol tempi-aanwijzingen, vioolsleutels en crescendo’s!

16. STIP, Kees Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. Den Haag, Boucher, [1968]. Ingenaaid met stofomslag. 24 p.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opmerking van de auteur: ‘Geschreven 1945/ Voorlaatste couplet 1975/ Kees Stip’ en daaronder ‘en dit exemplaar/ is voor Wim ter Meulen’. Inliggend: het typoscript van dit extra ‘Voorlaatste couplet’.
Fotomechanische herdruk naar de editie uit 1951.

17. STIP, Kees Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. Den Haag, Boucher, [1968]. Ingenaaid met stofomslag. 24 p.
€ 28
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opmerking van de auteur: ‘Geschreven 1945/ Voorlaatste couplet 1975/ Kees Stip’. Op pagina 23 schreef de auteur inderdaad met balpen een vijfregelig, voorlaatst extra couplet.
Fotomechanische herdruk naar de editie uit 1951.

18. STIP, Kees Dames, dames… Tien limericks. Eemnes, De Oude Degel, 1981. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door Rinus de Vringer in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk. Omslag deels licht verschoten.
€ 22

19. (STIP, Kees) Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is. (Met een voorwoord door J.W.F. Werumeus Buning). Franeker [= Utrecht], Douwe Diekema [= Chr. Leeflang], [1944]. Verguld halfmarokijn. 24 p. Gedrukt door ‘Sjoerd Jouwersma te Houthem-St. Gerlach’ [= Charles Nypels] in een oplage van 290 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 180
* Eén van de 40 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfleer, gedrukt op handgeschept papier, en gesigneerd door de dichter en de inleider (die zijn handtekening ook nog dateerde: ’20 Sept. 1944′). De Jong 192. Van Laar 188.

20. STIP, Kees Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is. Den Haag, Boucher, 1945. Karton. (4), 20 p. [2e druk.]
Gratis bij een bestelling
* ‘In Huizen suizen de lichtgasbuizen/ en de waterleiding in Amsterdam’. Deze eerste na-oorlogse druk bevat voor het eerst een lang voorwoord van Kees Stip in plaats van dat van J.W.F. Werumeus Buning, die na de oorlog en publicatieverbod van één jaar kreeg en wiens Maria Lecina in dit beroemde boek gepersifleerd werd.

21. STIP, Kees Groningen straks. (Met een leuke, typografische illustratie). Groningen, De Vier Seizoenen, 1997. Ingenaaid. Niet opengesneden. (8) p. Met de hand gezet uit de Bodoni en gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Kwatrijn over de Martinitoren.

22. STIP, Kees Mensen wat ’n beesten. Nieuwe verzen van Trijntje Fop. Met illustraties van de auteur. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Garenloos. 80 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur.

23. WEEMOEDT, Lévi [‘Weemoedt en Vrede’]. Origineel typoscript (twee bladen in fotokopie). 29,7 x 21,0 cm. Achtentwintig genummerde bladen. Alleen recto. [1984]. Met een enkele handgeschreven aanvulling van de auteur.
€ 120
* Kopij van de gelijknamige bibliofiele dichtbundel, afkomstig uit het archief van Bébert-uitgever Pablo van Dijk.
Met handgeschreven briefje van de auteur aan ‘Beste Pablo [van Dijk]’, gedateerd ‘Vlaardingen, 17.IX.1984’. Begeleidde een niet overgeleverde drukproef, waarop Weemoedt nogal wat correcties moest aanbrengen: ‘de zetter moet een van huis uit eigengereid mens zijn, die er niet voor terugdeinst zelf aan het dichten te slaan’. Met groet aan ‘de schone Pandora [van Dijks geliefde], de Gesel der Mensheid’.

24. WEEMOEDT, Lévi Bedroefd maar dankbaar. (Gesigneerd met voorin een door de auteur handgeschreven gedicht). [Amsterdam], Pandora, (1994). Garenloos. 144 p. 8e druk.
€ 30
* Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Verzuchting/ Zomer, winter, herfst en lente:/ alles is hier van Natuurmonumenten./ En er valt geen mus, o Heer,/ van ’t dak zonder Staatsbosbeheer!/ Groeten vanuit het Drents Museum/ van/ Lévi Weemoedt’.

25. WEEMOEDT, Lévi Oratio pro Assen. [Assen], Drents Museum, 1996. Geniet. (2), 14 p. Gedrukt op gevergeerd papier in een oplage van 600 exemplaren. 1e druk.
€ 18
* Verhaal, geschreven ter gelegenheid van de heropening van het Drents Museum.

26. WEEMOEDT, Lévi ‘Quod licet Iovi Non licet Lévi’. Origineel typoscript. 29,7 x 21,0 cm. Vijf bladen. Alleen recto. [1984]. In originele envelop.
€ 175
* Deel van een bundel ‘Gedichten/Liedjes’ bestemd voor Bébert, maar nooit verschenen: vier getypte verzen (‘Second service’, ‘Instituut voor Toegepaste Sociologie’, ‘Playback’ en ‘De zachte stal’) plus een getypte titelpagina.
Met handgeschreven brief van de auteur aan ‘Goede Pablo [van Dijk]’, gedateerd ‘Vlaardingen, 6. VIII.1984’. ‘Zoals beloofd stuur ik je hierbij een eerste aanzet tot ‘Quod licet Iovi, non licet Lévi’, een titel waar ik met de dag meer tevreden over word. Het moet de mensen maar eens duidelijk zijn dat ik niet voor niks op de Latijnsche School heb gezeten, toen deze nog in alle Gloria overeind stond en de Barbaren nog niet boven dreven in dit land’. De dichter dankt voor de toegestuurde prenten van Anton Vrede voor Weemoedt en Vrede, maar heeft ze nog niet bestudeerd: ‘van verdriet doe ik soms bitter weinig. De ruiten staan hier weer eens op springen van het naar buiten staren, hele dagen en nachten lang’. Tot slot: ‘Groet jouw mooie Pandora van mij, deze Zoete Straf van de Goden!’.

27. WEEMOEDT, Lévi Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid. [Amsterdam], Pandora, (1996). Pocket. 160 p. 5e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd zesregelig gedicht van de auteur op de Franse titel, getiteld ‘Klassiek scheurijzer’.

28. WEEMOEDT, Lévi Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig Lijden, Geen bloemen, Zand erover. Amsterdam, Contact, 1990. Garenloos. 160 p. 3e druk.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Cornelis van Dijk/ Vriendelijke/ groet/ Lévi Weemoedt/ Oosterhesselen/ 11 oktober 1997’. Cees van Dijk is een belangrijk margedrukker en -uitgever.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 januari 2019 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: