antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 962: Rooms-Antirooms

Lang geleden, toen het Roomsche Leven nog Rijk was… vloeiden deze nu soms haast niet meer te begrijpen teksten met hun opmerkelijke vormgeving als vanzelf uit de pen van katholieke voormannen – en hun tegenstanders. De woorden zijn nu anders, maar de heftigheden zijn er nog. Voor elk wat wils – liefhebbers en haters:


1. AGENDA Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang. Leiden, Dieben, 1924. 14 x 9 cm, Gedecoreerd linnen (ontwerp Antoon Ninaber van Eyben). 304 p. Geïllustreerd. Net exemplaar, ongebruikt.
€ 20
* Klassieke agenda voor rooms-katholieke leerlingen met almanak en motto’s, soms met foto van de auteur. Achterin levenswijsheden, foto’s uit verre landen, humor en raadsels, en advertenties. Mooi boekje. Niet in de NCC.

2. ALBE Paradijsvogel. Verzen. Brugge, Wiek Op, [1940]. Ingenaaid. 44 p. Gedrukt in rood en zwart. 3e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 20
* Met exlibris van Margot Warnsinck, de vrouw van George Kettmann.

3. ALBERDINGK THIJM, J.A. ‘Wij zijn verheugd en wij zeggen Uw Hoogew. dank…’ Afschrift van een brief van Joannes Stalpaert van der Wiele. Eén blad, alleen recto. Blindstempel ‘Bath’ met kroontje. 27,8 x 21,7 cm. Horizontaal gevouwen, vouw 3 cm ingescheurd. 18 regels. Aan de randen wat gekreukt.
€ 25
* Studienotitie van J.A. Alberdingk Thijm, met twee aantekeningen van de Vondelkenner J.F.M. Sterck en een van ‘Leo.B.’.

4. (ALBERDINGK THIJM, J.A.). ALLARD, H.J. Briefkaart van H.J. Allard aan ‘den Wel E.Z. Geleerden Heer Prof. J. Alberdingk Thijm’ te Amsterdam. Recto (adressering) en verso. Met voorgedrukte zegel van 2 1/2 cent in paars, afgestempeld op 14 december 1888. Oblong 9,1 x 13,6 cm. 11 regels. In keurige staat.
€ 15
* De letterkundige pater H.J.P.H. Allard S.J. (1830-1915) schrijft aan Alberdingk Thijm over oude letterkunde en publicaties: een monografie over de Krijtberg en een notitie over het geloof van de 17e-eeuwse dichter Joan Victorinus. Ook heeft hij enkele bladen van een proef van een artikel over Reyer Anslo nog nodig ‘voor eene aanteekening tegen broeder Paul in kleiner lettertjes’; waarschijnlijk J.A.’s broer prof. P.P.M. Alberdingk Thijm (1821-1904).

5. ARNHEM Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. Arnhem, Jacob van Biesen, 1665. Blauw omslag. (14) p. Niet afgesneden. 1e druk. Op elke pagina is oudtijds geschreven ‘2e deel No. 29’. Aan de randen wat gekreukt.
€ 60
* Betreffende het verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder. Een uitvoerig verslag van het verhoor van en de strafzaak tegen deze twee mannen, die van plan waren om Christoph Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, toegang over de Rijn te verschaffen, zodat hij Arnhem en Doesburg kon belegeren.

6. ASSELIN, Henry ‘La vie est un chemin creux’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 17 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 25
* Speciaal voor de gelegenheid geschreven (?) overweging over leven en geluk van de Franse schrijver (1884-1978), die hier vooral bekend is door zijn boeken uit de jaren twintig en dertig over Nederland.

7. BAHR, Hermann Kierkegaard kennt nur…’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 10 regels, gesigneerd, zonder jaar maar met adres. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Dunne letters, oud-Duits handschrift met een bijbelcitaat in oud-Grieks. Behalve Kierkegaard worden Aischylos, Sophokles en Euripides genoemd.

8. BENDER O.P., L. Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee). Heemstede, Comité van Katholieke Actie “Voor God”, 1937. Geniet. 16 p. 1e druk. Vlekjes in laatste pagina’s en achterzijde omslag.
€ 120
* Anti-homoseksueel pamflet. De katholieke pater Bender, geïrriteerd door Jhr. Schorers jaarverslag van het N.W.H.K. over 1936, verzette zich sterk tegen homoseksualiteit en de manier waarop Schorer zijn jaarverslag verspreidde: door het aan alle studenten toe te sturen. In zijn jaarverslag van 1938 reageerde Schorer geringschattend op dit betoog.

9. BERG EN BOSCH Het Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van de R.K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht Instelling van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland. (Bilthoven, eigen beheer, 1933. 22 x 15 cm. Ingenaaid met overstekend omslag. 88 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat gekreukt.
€ 25
* Uitvoerige brochure, mooi vormgegeven. Met tekstbijdragen van o.a. A.C. de Bruijn, J.Th. Nijkamp, W. Bronkhorst, Cornelis Veth, J. Brouha (sic) en Margreet van Höevell. O.a. over de glas-in-loodramen van Henri Jonas en Ninaber van Eijben.

10. BISSCHOPPEN, NEDERLANDSE Handschriften van vier Nederlandse bisschoppen en drie andere monseigneurs (1929), alle gesigneerd. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Kardinaal W.M. van Rossum, aartsbisschop van Utrecht. 10 r. Antwoord op de vraag wat de heilige missie is.
2. Mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem. 10 r. Heilwens. Met blindstempel.
3. Mgr. A.F. Diepen, bisschop van ‘s-Hertogenbosch. 15 r. Over het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs.
4. Mgr. Bernard Eras, procurator (vertegenwoordiger) van het Nederlands Episcopaat te Rome. 13 r. Oproep tot de missie.
5. Mgr. A.H.L. Hensen (1854-1932), hoogleraar kerkgeschiedenis. 10 r. Citaat van de heilige Bonifatius als missionaris in Germanië, met inleiding. Getekend met zijn pauselijke eretitel als apostolisch protonotaris.
6. Mgr. P. Hopmans, bisschop van Breda. 21 r. Over de missie-wens van paus Pius XI.
7. Mgr. Laurent Schioppa, apostolisch nuntius en internuntius (vertegenwoordiger van de paus) te Den Haag. 3 r. Citaat uit een psalm.
€ 200
* Eigen teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

11. BOOVEN, Henri van ‘In wanhoop besloot hij dan eindelijk om, nabij de nederzettingen van de missie, den Belgischen arts te zoeken…’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. ’33 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* Fragmenten proza over de koortsweg van de hoofdpersoon uit Tropenwee, met geringe veranderingen in de tekst.

12. BOREL, Henri ‘Nachtvisioen’. (Gedicht in handschrift). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 36 regels. Gedateerd ‘(1892)’, maar uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* Lang gedicht over het lijden van Christus. Henri Borel (1869-1933) was sinoloog en publiceerde in de jaren 90 poëzie in o.a. De Gids en Van Nu en Straks. Later legde hij zich toe op proza. Hij was langdurig recensent.

13. BRIES De Bries. (&) De 2de Bries. Een bundel drankweer- en heemvaartschetsen rondom de 7de (resp.) 8ste studenten-zomer-bijeenkomst, gehouden te Neerbosch. (Utrecht, R.K. Drankweer- en de Heemvaartinteracademiale), 1927 & Voorhout, Foreholte, 1928. 17 x 13 cm. Ingenaaid. Gebruikssporen.
1: Omslag en andere tekeningen van Tom Nix. (6), 106 p. Met foto van de deelnemers. Reclame achterin. Los in omslag. Met handtekening van de jonge dichter Gerard Panhuysen. Inliggende recensie uit het katholieke dagblad De Tijd.
2: Met tekeningen van Tom Nix en Noor Peters. (6), 102 p. Met foto van de deelnemers. Reclame achterin.
€ 45
* Idealistische bundels poëzie en hooggestemde betogen van de jonge katholieke intellectuelen die zich verzetten tegen overmatig drankgebruik. Met een glansrol voor de enthousiaste Maria Oomen ofwel mijn tante Marietje, die juist getrouwd was met Gerard Panhuysen.

14. BROM, Eduard Grootstad. Verzen. Amsterdam, Van Munster, [1926]. Ingenaaid. (8), 84 p. 1e druk. Roestvlekkig.
Verkocht
* Gesigneerd en gedateerd door de dichter tegenover de titelpagina (‘Augustus 1932’). Enkele titels in deze liefdevolle dichtbundel over Amsterdam: ‘Cabaret-dancing’, ‘Rembrandtplein’, ‘Bioscopen’, ‘Tea-Room’ (‘De mijmering komt vaardig aangewiekt’), ‘Stadion (Eucharistisch Congres)’, ‘Handel en Beurs’, ‘Werkeloozen’, ‘Koninginne-avondstraatjool’ en ‘Jodenbuurt’, maar er zijn ook twee odes aan Is. Querido.

15. BROM, Gerard Handgeschreven brief aan ‘Waarde Heer’, mogelijk Karel Reijnders. Alleen recto. Met gedrukt briefhoofd, adres St. Annastraat 185, Nijmegen. Gedateerd ‘7-10” 46’. 20 regels. Gesigneerd ‘Graag tot Uw dienst, hetzij mondeling of schriftelijk,/ Gerard Brom’. Geperforeerd, gevouwen en met papercliproest.
€ 45
* De geadresseerde had het moeilijk om zijn studie voort te zetten in de naoorlogse omstandigheden. Een schrijven aan de rector van de Nijmeegse universiteit was onbeantwoord gebleven, en Brom legt hem uit waarom dat waarschijnlijk was. Hij doet een aantal suggesties en vraagt naar speciale interesses. Hij noemt ook de naam van een lotgenoot, mevrouw P. van der Spek-Hees.

16. BROM, Gerard Vondels bekering. Amsterdam, E. van der Vecht, [1907]. Herbonden in halfinnen met origineel omslag van Toorop opgeplakt (achterkant gehavend). (8), 148, LXXXII p. Geïllustreerd. 1e druk. Roestig.
€ 15

17. (BRUNING, Gerard) Erts. Letterkundige almanak voor het jaar 1927. Amsterdam, S.L. van Looy, [1927]. Ingenaaid. 212 p. Geïllustreerd. 1e druk. Gebruikssporen.
€ 12
* Onder anderen over de dood van Gerard Bruning, met Slauerhoff, Erich Wichman, Van Oudshoorn en velen meer. Mooi boekje.

18. BRUNING, Henri In vitro. Verzen. Heerlen, Winants, [1951]. Ingenaaid. 56 p. Met een omslagvignet van Gerard BRUNING. 1e druk. Wat verbruind.
€ 12

19. BRUNING, Henri De sirkel. Verzen. Nijmegen, eigen beheer, 1924. Ingenaaid. Onafgesneden. 56 p. 1e druk. Debuut. Behoorlijk exemplaar.
€ 15

20. BRUNING, Henri De tocht. Verzen. Nijmegen, eigen beheer, 1925. Ingenaaid. 64 p. Met lino’s van Ernst Voorhoeve. 1e druk. Naam in pen voorin. Achterzijde omslag met wat scheurtjes.
€ 16

21. BRUNING, Henri Van ziel en aarde. Nijmegen, Eigen beheer, 1952. Ingenaaid. Onafgesneden. 32 p. Oplage 400 exemplaren op Van Gelder
€ 15
* Gesigneerd door Henri Bruning.

21 a. CLAUS, Hugo, & GAL Een weerzinwekkend bezoek. (Met illustraties van GAL). Aalst, De Gele Limonade, [1985]. Elf ansichtkaarten in originele envelop. De zgn. ‘Volkseditie’ [= 2e druk].
€ 20
* Tien gedichtjes van Claus en inventieve antipaapse tekeningen van GAL, met een fraaie parodie op Kuifje toe. Uitgave ter gelegenheid van het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan België. BHC 143.C.

22. DIEREN, Evart van Prof. Freud. De uitvinder van de z.g. psychoanalyse of te wel “diepte”-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar. Baarn, Hollandia-Drukkerij, [1932]. Linnen. (4), IV, 314 p. 1e druk. Rug gescheurd. Met exlibris van de filosoof J.L. Bouman en stempels en andere tekens van de bibliotheek van het Rooms-katholieke Philosophicum te Warmond.
Verkocht
* Dit is een luxe-exemplaar, gedrukt op zwaar geschept Hollands papier. Het is twee keer zo dik als een gewoon! Luxe-exemplaren worden niet vermeld in de Nederlandse bibliografie van Brinkman.
Met voorin een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijver (1861-1940): ‘Van E van Dieren arts/ aan Zijne Eminentie Prof Aengenent/ Bisschop van Haarlem/ 21 Jan 1932’. Op de titelpagina van het boek is een aanbeveling van Aengenent aangehaald: ‘zijn [Van Dierens] werk getuigt van veel studie en groote belezenheid en van een gezond oordeel’.
De titelpagina meldt: ‘Inhoudsopgave. Freud als stylist en pornograaf; als Godsdienst-verachter en bolsjewiek; als psychopaat en sadistisch mishandelaar van zielszieken; als bevorderaar van de perverse ontucht èn als ‘advocaat van den duivel’ en ‘duivelwèkker’ (zoo noemde hij zich zèlf!)’.
Het boek fulmineert tegen Sigmund Freud, Magnus Hirschfeld, de socialisten, de homoseksuelen en de nudisten en behandelt uitvoerig de ‘propaganda-geschriften’ van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee. En veel Van Dieren zelf: hij haalt zijn oudere geschriften uit de kast en maakt zich nog eens heerlijk kwaad over de reacties daarop. Verder over Willem Bonger, Pijpelijntjes, Henriëtte Roland Holst, beri-beri (de eeuwige bron van Van Dierens snijdende verontwaardiging over zijn miskenning als onderzoeker), de ‘dansepidemie’, Keyserling, Einstein, alles gekruid met een klein snuifje antisemitisme. ‘Dit is een boek voor…. “kêrels”! Hoeveel zijn er nog in Nederland?’

23. DRANKMISBRUIK De sterf-huizen en lijk-staetien door de bier- en wijnstormen schandig onteert, vertoont in verscheide zamenspraeken tusschen Timotheus en Didakus. (&) Missen voor de overledenen. Volgens het gebruik der Roomsche kerke. Leuven, J.F. van Overbeek, 1758. 16 x 10 cm. Halfleer met gemarmerde platten. (2), 88 p. Met typografische titelpagina en prachtig frontispice ter herdenking van Johannes van Stiphout, oudkatholiek bisschop van Haarlem. 1e druk. Bijgebonden: Missen voor de overledenen volgens het gebruik der Roomsche kerke. (Gevolgd door het apart gepagineerde) Gebeden voor de zielen der gelovigen die overleden zijn. Antwerpen, Balthasar Moretus, 1684. 88; 48 p. Moderne band in klassieke stijl. Mooie Zuid-Nederlandse populaire uitgave.
€ 350
* Tweespraak tussen twee vrome christenen, gericht tegen ‘de slempempers en de zwelgers’ die zich bij begrafenissen te buiten gaan aan drinkgelagen.

24. DUINKERKEN, Anton van Groot Nederland en wij. (Bilthoven), (De Gemeenschap), [1931]. Ingenaaid. 84 p. 1e druk.
€ 15

25. DUINKERKEN, Anton van Onder Gods ogen. Gedichten. Maastricht, Stols, 1927. Ingenaaid met omslag. (2), 66 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 350 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Rugje verkleurd, maar een mooi exemplaar.
€ 60
* Eén van de 75 luxe-exemplaren op geschept Hollandsch papier, op naam gedrukt van de journalist Eduard M. Elias. Ook leverbaar: een luxe-exemplaar op naam gedrukt van G.W.J. Bruins.
Trajectum ad Mosam 22. Van Dijk 112.

26. DUINKERKEN, Anton van Twee vierkante meter. Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek-vereniging, 1957. Linnen. Illustraties van Alfons van Heusden. Eén van de 200 genummerde exemplaren op houtvrij Supra-papier.
€ 15
* Paaspremie.

27. DUINKERKEN, Anton van Waaiend pluis. (Gesigneerd). [Den Haag], Mansarde Pers, [1944]. Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Libra (!) en gedrukt in geeloker en zwart op Ossekop-papier in een oplage van 700 exemplaren. Met een houtsnede en sluitvignet van R. de Paauw. 1e druk. Netjes. Naam voorin.
Verkocht
* Uit de grote verzameling oorlogsuitgaven van A.J. Eschauzier met diens notitiepapiertje. De Jong 220.

28. EMMERICH, Anne Catherine Récit du voyage et de l’adoration des trois rois mages. Extrait des visions d’Anne Catherine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. Haarlem, Joh. Enschedé & Zonen, 1935. Ingenaaid. (4), 36 p. Kerst- en nieuwjaarswens.
€ 25
* Fragmenten uit de mystieke visioenen van de vroeg-19e-eeuwse non, vertaald uit het Duits. Felrood boekje, zonder enige verantwoording. Curieus nieuwjaarsgeschenk van de eminente drukkerij, fraai vormgegeven, wellicht door Jan van Krimpen.

29. ERENS, Frans ‘Door de techniek heeft de mensch geen reeëlen vooruitgang bereikt.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 11 regels. Gedateerd ‘Houthem (L.) 25 Mei 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* Mooie tekst over de moderne techniek, kennelijk speciaal geschreven voor deze gelegenheid. Oogt fraai!

30. FORT, Paul ‘La Ronde autour du Monde’.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 10 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 35
* Vrolijk liedje over hoe je een ronde om de wereld kunt maken: als de meisjes elkaar allemaal een hand geven en alle zeemannen hun bootjes achter elkaar leggen! Door de Franse veelschrijvende bard Paul Fort (1872-1960).

31. FORT, Paul ‘S’Gravenhague au Cygne’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 34 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 75
* Speciaal voor de gelegenheid (?) geschreven poëtische tekst over Den Haag, mogelijk niet gepubliceerd. Over de zwaan die in het Dorp van de Vrede, Den Haag dus, in de vijver drijft.

32. FRANK, Friedrich De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse. Venlo, G. Mosmans Sr., 1901. Herbonden in halflinnen met gemarmerde platten. XVI, 166 p. 1e druk. Lichte gebruikssporen.
€ 20
* Van de Duitse katholieke politicus Friedrich Frank (1832-1904), die fel tegen antisemitisme was. P.J.M. Aalberse (1871-1948) was van 1918-1925 minister van Arbeid voor de RKSP.

33. GAVIN, Antonio Le Passe-par-tout de l’Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage. Keulen aan de Rijn, zonder uitgever, 1730. Kalfsleer uit de tijd. 522 p. Met 8 gravures. 2e druk. Rug en randen wat versleten. ‘M.v.C.’ in gouden letters op de voorkant. Enkele geschreven cijfers op de binnenkant van de band. Monogramstempel in een hoekje van de titelpagina. Tekstpapier verbruind.
€ 45
* ‘Over de meestersleutel (loper) waarvan de Roomse Kerk zich bedient in plaats van de sleutel van Sint Petrus’. Deel twee van drie over de uitspattingen van de ontaarde geestelijkheid van Spanje, maar ook elders (Pausen, Ieren). Antonio Gavin (1682-1750) was een katholiek priester in Zaragoza. In 1733 vertrok hij naar Amerika, waar hij werkte als Anglicaans priester in Goochland County, Virginia, tot zijn dood.

34. GEMEENSCHAP, De Collectie van 15 nummers. Utrecht, 1928-1937. Nette exemplaren met originele omslagen. Alleen is van het oktobernummer 1936 het omslag gevlekt, van het januarinummer van 1933 het rugje gescheurd en daardoor het omslag bijna los, en van het novembernummer van 1934 het omslag (van Zadkine) gevlekt.
4e jaargang nr. 3/4, 5, 8/9, 10, 11 en 12 (1928).
6e jaargang nr. 8 en 13/14 (1930).
8e jaargang nr. 3 (1932).
9e jaargang nr. 1 (1933).
10e jaargang nr. 11 (1934).
12e jaargang nr. 5, 6 en 10 (1936).
13e jaargang nr. 6 (1937).
Verkocht
* Fraaie collectie met bijdragen van belangrijke beeldende en schrijvende kunstenaars.

35. GERRETSON, F.C. Charter van het Nederlandsche volks-fascisme door Prof. Gerretson. Het derde stadium en De partijen en de nieuwe orde door Wouter Lutkie. Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933]. Geniet. 24 p. 1e druk. Verbruind.
Verkocht
* Overdruk uit Aristo.

36. GHÉON, Henri ‘Que le bienheureux Zchao, premier martyr de la Chine….’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 9 regels. Gedateerd ‘Juin 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 25
* Over Augustin Zhao Rong, die in 1815 in China als katholiek werd geëxecuteerd. Fragment uit Les Trois Sagesses du vieux Wang (1927) van de na de Grote Oorlog tot het katholieke geloof bekeerde Ghéon (1875-1944).

37. GHÉON, Henri Genesius. Hollandsch van Willem Nieuwenhuis. Met een schets van Mathieu Wiegman en foto’s van de eerste opvoering onder leiding van Eduard Verkade. Utrecht, De Gemeenschap, [1927]. 22 x 19 cm. Ingenaaid. 152 p. Gedrukt in rood en zwart. Met afbeelding van het affiche van de eerste opvoering in december 1926, schets van Albert van Dalsum door Wiegman en foto’s op kunstdrukpapier. 1e druk. Wat roest. Een notitie in pen voorop en één in potlood in het boek.
€ 15
* Dit toneelstuk speelt tijdens de christenvervolgingen van keizer Diocletianus.

38. GROEN, Charlotte Walking the Holy Turtle. (Met handgeschreven opdracht). Utrecht, Charlotte Groen, [1983]. Oblong 15 x 21 cm. Ringband. (32) p. Met 31 illustraties. 1e druk.
Verkocht
* Satire geïnspireerd door de gewoonte van paus Johannes Paulus II om op zijn reizen de grond te kussen. Fraai kritisch stripboek. Met opdracht van de kunstenares aan Albert Struik, en zijn exlibris.

39. GRUNBERG, Arnon Over Onze paus. (New York), Norman Bates, (2007). Geniet. (8) p. 1e druk. Klein vlekje op pagina (4-5).
€ 10
* Tekst over het toneelstuk Onze paus in briefvorm, tevens prospectus voor die uitgave. De ‘particuliere prijs’ was volgens deze aanbieding € 750, maar dat zou later € 2000 blijken te zijn. Wuijts A-91 en G4-1.

40. HAUPTMANN, Gerhart ‘Ex corde lux’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in paarse inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 1 regel + handtekening + jaar. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 65
* Alleen maar ‘Ex corde lux’! En het jaar 1929. Fraaie stevige hand, mooi albumblad.

41. HEUMANN, Ludwig Pastoor Heumann Almanak 1937. Voor alle Zieken en Gezonden. Amsterdam, N.V. L. Heumann & Co., 1937. Geniet. (48) p. Geïllustreerd. 1e druk. Zeer gaaf.
€ 20
* Almanak van een medische firma met gedecideerd opgeruimde toon, vol nuttige inlichtingen en met vrolijke tulpjes op het omslag. De ondernemende Beierse pastoor die deze natuurgeneeskundige firma stichtte, Ludwig Heumann, was al in 1918 overleden, maar met zijn goede katholieke naam als vaandel wist het bedrijf zich sterk uit te breiden; het merk bestaat nog steeds. Maar – geen enkele Pastoor Heumann Almanak in de NCC.

42. (INDONESIË). KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) Wat is het doel waarvoor wij ter stembus worden geroepen? [Den Haag, Katholieke Volkspartij, 1948]. 27 x 18 cm. Eén blad, tweezijdig in paars bedrukt. Met afbeelding van Nederland en Indonesië. Iets gekreukt.
Verkocht
* Verkiezingspamflet van de K.V.P. Het standpunt van de Katholieken: liquidatie van de koloniale verhoudingen, vorming van de Verenigde Staten van Indonesië én een Nederlands-Indonesische Unie met aan het hoofd het Huis van Oranje. De achterkant van het blad is gereserveerd voor de plannen tot bestrijding van het Communistisch Gevaar.

43. JASPAR, Edmond ‘Missionaris’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in zwarte en rode inkt geschreven op stevig papier. Recto en verso. 38 regels. Gedateerd ‘Mastreech, 27 Mei 1929’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 90
* Edmond Jaspar (1872-1946), kantonrechter te Maastricht en bevorderaar van de streektaal. ‘Ze lèven-is ontbering, daag en nach’. Een lang gedicht in het Mestreechs, keurig voorzien van eigenhandige woordverklaringen in rood!

44. [KASTEEL, P.A.] De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK. Amsterdam, Het R.K. Gilde van de Klare Waarheid, (ca. 1925). Geniet. 24 p. 1e druk. Plakzegeltje op omslag en stempeltjes van een klooster in Gemert. Van de laatste pagina is een flink (blanco) stuk afgescheurd, zonder tekstverlies.
€ 25
* Apologetisch geschrift, waarin de nog jeugdige Piet Kasteel (1901-2003) zijn Kerk tegen valse aantijgingen verdedigt. Kasteel was later ambassadeur in verschillende landen. Hij was de vader van Mgr. Karel Kasteel (geb. 1934) die een groot aantal hoge functies had bij het Vaticaan, en tenslotte benoemd werd tot erelid in de Pauselijke Academie der Virtuosi al Pantheon.

45. [KASTEEL, P.A.] De misdaden der Katholieke Kerk. Door PAK. Amsterdam, Het R.K. Gilde van de Klare Waarheid, (ca. 1925). Geniet. 24 p. 3e druk. Netjes.
€ 20
* Anders van uiterlijk, maar gelijk qua inhoud aan de eerste druk.

46. KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING Graalstudiën. No. 1 & 2. Amsterdam, Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie “De Graal”, 1937-1938. 20 x 20 cm. Ingenaaid. 48; 80 p. 1e druk. Overstekende omslagranden wat gekreukt. Naam voorin.
€ 25
* Handleidingen voor de organisatie van de R.K. Vrouwelijke Jeugdbeweging. Niet verder verschenen.

47. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) Stemt No. 1 van Lijst 1. De lijst van de Katholieke Volkspartij. Affiche 30 x 43 cm gedrukt in de vorm van een stembiljet, in rood en zwart. Gevouwen, maar in goede staat.
€ 40
* Opvallende reclame voor de K.V.P.-lijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1948. Met drie andere verkiezingskrantjes van de KVP:
2. De Opmars. Propagandablad van de Katholieke Volkspartij (25 Juni 1948)
3. Een persoonlijk woord (1 Juli1948)
4. Christendom juist nu! In: De Bel, K.V.P. Tilburg (Juni 1956). Met illustratie van Hans de Jong.

48. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ (KVP) Volk van Nederland, gij hebt het in uw hand, hoe het worden zal, opgang of neergang. Zonder plaats, Katholieke Volkspartij, [1946]. 27 x 20 cm. Twee inelkaar gevouwen bladen: 8 p. Geheel geïllustreerd. Horizontale vouw, wat kreukjes en slijtage.
€ 45
* Dramatisch, zeer uitgewerkt getekend verkiezingspamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1946, de eerste van na de oorlog. ‘Strijdt gij mede voor een gezond gezin, een krachtig volk’. Achterop de eerste zes kandidaten, met op 1. pater Stokman en op 2. C.P.M. Romme. Helaas is de tekenaar onbekend.

49. KATHOLIEKE VOORMANNEN Handschriften van acht Rooms-katholieke voormannen. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Eduard Brom (1864-1935). ‘St. Petrus Canisius viering’, sonnet, gepubliceerd 1926.
2. Gerard Brom (1882-1959), hoogleraar te Nijmegen. ‘Latum mandatum tuum’. Nederlandstalig gedicht, 16 r.
3. Jac. van Ginneken s.j. (1877-1945), taalkundige en rector van de Nijmeegse universiteit. ‘Gheen quader dinck als eyghen wil’, fragment (6 r.) uit Het prieel der gheestelicken Melodie (1617) van de Antwerpse jezuïet Bernardus Bauhusius.
4. Borromaeus de Greeve (1875-1947), legendarisch katholiek redenaar. 28 r. poëtisch proza over de bouw van de Tempel des Heeren en de lasso van Gods liefde die bestemd is voor het hart van de mens.
5. Franciscus Hendrichs s.j. (1862-1938), schrijver van talloze boekbeoordelingen en een bekend boekje over geloofsleer. Citeert een tekstfragment van de theoloog Franz Hettinger over de ontwikkeling van de Kerk vanuit de oudheid. 27 r.
6. Bernard Molkenboer (1879-1948), hoogleraar te Nijmegen en Vondelkenner. 19 r. Over de heilige evangelische drift.
7. R. van Oppenraaij s.j. (Bemmel 1856-Den Haag 1936), assistent-generaal van de orde der Jezuïeten. 3 r. ‘Wie geen apostel is is nog niet half Katholiek’.
8. J.F.M. Sterck. ‘Vondel en de Missie’. 54 r., waarin 20 r. citaat uit Vondels Rey van Priesteren.
€ 125
* Eigen teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

50. KATHOLIEKE VOORMANNEN Handschriften van vier Rooms-katholieke voormannen: drie Fransen en een Pool. Originele handschriften met de pen geschreven in 1929 op vellen getint, stevig papier van 26 x 21 cm. Alle in uitstekende staat.
1. Alfred Baudrillart (1859-1942), lid van de Académie Française, titulair aartsbisschop van Melitene (Armenië), vanaf 1935 kardinaal. 25 r. Over het geloof.
2. Pierre L’Ermite, alias Eugène Loutil (1863-1959), pastoor en populair romanschrijver. 30 r. (op 2 bladen). Over de levensweg.
3. Georges Goyau (1869-1939, schreef onder de naam Léon Grégoire), historicus. 17 r. Over de missie.
4. Włodzimierz Halka Ledóchowski s.j. (1866-1942), generaal-overste van de orde der Jezuïeten. 2 r. ‘Divinorum divinissimum…’ Latijnse tekst, gedateerd ‘Romae die 1 julii 1929’.
€ 75
* Eigen teksten in originele handschriften, die bestemd waren voor de Haagse missietentoonstelling, gedateerd in mei-september 1929.

51. KEMP, Mathias ‘In moddergrauwen, warmen najaarsnacht.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 16 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Fragment uit het dramatische gedicht ‘De groote Drijver’, in barokke taal geschreven (‘nog dof gerol van groote, koninklijke donders’).

52. KERSSEMAKERS, Anton Vrijmetselarij en Jodendom. Traditioneele inhoud, moderne ontaarding en invloed. Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1939]. Grof linnen met opdruk in groen en zwart. 200 p. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 75
* Met voorin een handgeschreven opdracht ‘voor Leo Kerssemakers/ van vader/ de schr.’. Leo Kerssemakers (ja, de antiquaar) werd geboren in 1946.

53. KERSSEMAKERS, Anton, als: J. van STARKENBURG De Nederlandsche vrijmetselaren en de politiek. Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1935]. Ingenaaid. 148 p. 1e druk.
€ 45

54. KOENEN, Marie ‘De laatste vaart…’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 24 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Fragment uit ‘De wachter’, een van Koenens Sproken en legenden (1916).

55. KUYLE, Albert Alarm! Ingeleid door Anton van Duinkerken. Schiedam, Vox Romana, [1934]. Ingenaaid (omslagontwerp Lambert Simon). 184 p. 1e druk. Wat roestvlekkig.
Verkocht
* Korte stukken van diverse aard. Mooie alarmistische vormgeving.

55 a. KUYLE, Albert Seinen. Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt/Van Leeuwen, 1924. Ing. met omslag. (2), 58 p. Met vijf originele houtsneden (+ één op het omslag) van Joep NICOLAS. Gedrukt door A.A.M.  Stols in rood, blauw en zwart in een oplage van 360 genummerde exemplaren. DEBUUT. 1e druk. Omslag langs de randen verbruind. Rugje bijna los.
€ 15
* Poëzie. Van Dijk 20.

55 b. KUYLE, Albert De Bries. (Met een houtsnede op het omslag en een titelvignet door Jozef CANTRÉ). Utrecht, De Gemeenschap, 1929. Ingenaaid met flappen. 80 p. Gezet uit de Cochin-letter en gedrukt in rood en zwart door Charles Nypels. 1e druk.
Verkocht
* Korte verhalen. De Wingerd I. Van Laar 90.

56. KUYLE, Albert IX gedichten. Nijmegen, De Koepel, 1947. Verguld halfperkament. 28 x 20 cm. 28 p. Gedrukt in een oplage van 412 exemplaren. 1e druk. Platten licht gevlekt.
Verkocht
* Eén van de 112 luxe-exemplaren op Van Gelder, gebonden in halfperkament en voorzien van een portret van de auteur in de vorm van een originele, gesigneerde ets van Cuno van der Steene. Bovendien heeft dit exemplaar, nummer 6 van de oplage, een gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Herman en Claus/ Wormgoor in hartelijke/ genegenheid./ Albert Kuyle’.
Dit is de eerste publicatie van Kuyle (eigenlijk Louis Kuitenbrouwer) na de opheffing van het hem opgelegde publicatieverbod wegens hatelijke activiteiten in de oorlogsjaren. Hij moest ook nog een gevangenisstraf ondergaan. Het echtpaar Herman en Claus Wormgoor-Bouwman fungeerde als beheerders van het landgoed De Utrecht in Hilvarenbeek.

57. KUYLE, Albert IX Gedichten. (Met opdracht). Nijmegen, De Koepel, 1947. Ingenaaid met stofomslag. (24) p. Met een versierde titelpagina door Cuno van den Steene. 2e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor frater Herman Vrijhof in op-/ rechte genegenheid en dank./ Albert Kuyle/ Juli 1954/ [symbooltje]’.

58. KUYLE, Albert Nieuwe verzen voor Gérard Grassère. [Vianen, Uitgeverij Optima], 2002. A4-formaat. Ringband, halfdoorzichtig blanco omslag. 24 bladen, eenzijdig. In reproductie van handschrift en typoscript uitgevoerd in 10 genummerde exemplaren.
€ 30
* Met visitekaartje van de initiatiefnemer van deze heruitgave, Hans Uijtdewilligen.

59. KUYLE, Albert / Joep NICOLAS Seinen. Een bundel verzen. Utrecht-Nijmegen, Dekker & Van de Vegt-Van Leeuwen, 1924. Halflinnen. 60 p. Met vijf originele houtsneden (+ één op de band) van Joep NICOLAS. Gedrukt door A.A.M. Stols in rood, blauw en zwart in een oplage van 360 genummerde exemplaren. DEBUUT. 1e druk. Omslag deels verbruind.
Verkocht
* Dit is een van 10 Romeins genummerde exemplaren, gedrukt op mooi wit Haesbeek de Luxe, op naam van Gerard Panhuysen, jeugdig medewerker aan De Gemeenschap. Gesigneerd door Kuyle en Nicolas. Van Dijk 20.

60. LAMMERS, Louis B.M. Houdt Rechts! Stembuslied. (Muziek van Theo van der Bijl). Zonder plaats of uitgever, [1922]. Eén blad, stevig papier, eenzijdig bedrukt. Met notenbalken. Iets verbruind.
€ 20
* ‘Hoe de sluwe voog’laars fluiten,/ Soci dan wel Liberaal,/ Ieder kent dat lied van buiten;/ Halve waarheid, leugentaal!’ Tekst van de katholieke auteur Louis Lammers (1863-1923), volgens De Maasbode ‘overal gezongen’ tijdens de verkiezingsstrijd van 1922.

61. MAUCLAIR, Camille ‘L’art n’est pas un moyen de briller…’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in blauwe inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 11 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929. Vlekje voorop.
Verkocht
* Speciaal voor de gelegenheid geschreven (?) overweging over kunst van deze Franse schrijver (1872-1945).

62. MIJNSSEN, Frans ‘Zonder beheersching geen kunst’. (Origineel handschrift, gesigneerd). Origineel handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 11 regels. Gedateerd ‘Juli ’29’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
Verkocht
* Een groot kunstenaar hoeft zijn werk niet opzettelijk vrij te houden van kleinheid en bijkomstigheid.

63. (MOENS, Wies) Pogen. Maandschrift der Jonge Gedachte in Vlaanderen. (1923: 1-7 en 1924:1). Gent, Pogen, 1923-1924. 24 x 19 cm. Originele omslagen (naar een ontwerp van Jules Boulez). 24-32 p. elk. Met enkele illustraties in houtsnede. 1e drukken. Sommige nummers los in het omslag, wat verbruining en slijtage.
Verkocht
* Militant-katholiek tijdschrift dat bestond van 1923-1925 (in 1923 verschenen 9 nummers, in 1924 11 en in 1925 2). Algemeen cultureel tijdschrift met poëzie en andere bijdragen van Wies Moens, maar ook van Gerard Walschap, de gebroeders Bruning, Jac. Schreurs bijvoorbeeld, en met beeldende bijdragen van o.a. Prosper de Troyer en Jan Cockx.

64. MONK, Maria The Awful Disclosures of Maria Monk, Also, the Mysteries of a Convent. Philadelphia, T.B. Peterson, (jaren 1870?). Twee titels in één band. 14 x 9 cm. Linnen. (6), 160; 168 p. In het begin reclame voor andere boeken: ‘New Dream-Books and Fortune-Tellers &c, The Cheapest In The World!’. Met frontispice en titelprentje. Band nogal versleten en aan de binnenkant beschadigd door antieke boekenwurmen. Schuingelezen. Met potlood is er groot ‘Russell’ voorin geschreven.
€ 50
* Dit gotische nonnenkloosterverhaal (met het vergelijkbare vervolg, The Thrilling Mysteries of a Convent Revealed!), waarvan reeds lang geleden bewezen werd dat het geheel verzonnen is, werd voor het eerst gepubliceerd in 1836 en gevolgd door vele edities en vertalingen. Dit is waarschijnlijk een illegale uitgave uit Londen, van omstreeks 1870-1880 (te oordelen naar de band en de manier van drukken). Zoals gewoonlijk bij deze titel is het een veelgebruikt en nogal versleten exemplaar, een levensecht voorwerp van populaire literatuur, ruw gelezen maar toch bewaard door mensen die niet veel met boeken hadden.

65. (MONK, Maria). [VRIES, J.D. de], als: L.R. Reid IRVING Eene tweede Maria Monk of De verborgenheden van het Zwarte-Nonnenklooster te Montreal. Uit het dagboek eener uit dat klooster gevluchte non, die zich gedurende 5 jaren, voordat Maria Monk zich daar ophield, in genoemd klooster bevond. Naar het Engelsch van L. R. Reid Irving. Amsterdam, H.C.A. Campagne & Zoon, (ca. 1915). Ingenaaid. (4), 72 p. 7e druk. Origineel omslag beschadigd: aan de achterkant is een flinke hoek afgescheurd, maar wel bewaard gebleven. Hoekjes wat versleten, rugje ontbreekt.
€ 40
* Over laag-bij-de-grondse machinaties van katholieke geestelijken, onder meer door schending van het biechtgeheim. Variant op het roemruchte Maria Monk, geschreven door de scheldschrijver Johan de Vries (1819-1855) en voor het eerst gepubliceerd in 1854 bij het al even roemruchte Artistiek Bureau, maar later overgenomen door de anti-katholieke uitgeversfamilie Campagne.

66. MOREL, Robert Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp]. Utrecht, Cornelius Guillielmus le Febvre, 1735. 14 x 9 cm. 19e-eeuws halfleer. 146 (=154) p. 1e druk. Curieus: 4 ontbrekende pagina’s (p. 21-25) zijn vervangen door een handschrift van dezelfde tekst, in 12 pagina’s! Kort afgesneden.
€ 50
* Geestelijke overdenkingen van een Franse benedictijner monnik (1653-1731).

67. MULTAVIDI (= C. van der Pol) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje. C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Wit linnen met decoratieve bandtekening in zwart en rood. 312 p. 1e druk. Band heel licht geschaafd. Achterop roze watervlekjes. Eerste en laatste pagina verbruind, wat roest.
€ 30
* Eerste deel van het (in drie delen uitgegeven) levensverhaal van Nol Loomberg: zijn jeugd in een arme Haagse buurt anno 1870. Cornelis van der Pol (1865-1934) was als strijdbaar journalist verbonden aan de Sumatra-Bode. Fraaie boekband.

68. MULTAVIDI (= C. van der Pol) Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje. (Prospectus). C.L.G. Veldt, Den Haag [1912]. Gevouwen blad rood papier.
€ 15
* Uitgeversreclame. ‘”Van Zwart tot Rood” beschrijft den wanhopigen strijd door verlichte menschenvrienden gevoerd tegen ’n onder priesterlijke invloeden staande moeder om de toekomst van ’n veelbelovend knaapje te verzekeren.’ (…) ’n Tooneeltje tusschen moeder en haar bijna stervend zoontje: “Zeg jonge, bid nog ’s wat”, – zei ze tot Nol. “Vraag de Heilige Antonius van Padua om hulp. Die is toch zoo’n goeie heilige! .. En ‘k zal je nog ’s ’n stukkie brood van de Heilige Nikolaas van Tolentijn laten ète…”‘. Teer, onvindbaar blaadje.

69. N.P.F. (K.PR.). De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten. Door N.P. F… K.PR. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1867. 17 x 11 cm. Nieuw omslagje. (2), 152 p. 1e druk. Keurig.
€ 30
* Fervent katholiek geschrift, uitgebreid over huwelijk en celibaat.

70. PAMFLET Nieuwe tydingh uyt de lught. Zonder plaats of uitgever (‘Gedruckt met volkomen Consent van alle de Goden, op den Bergh van Parnas’), 1688. 19 x 15 cm. Zonder omslag. 24 p. Mooi.
Verkocht
* Satire op de bijgelovige aspecten van de rooms-katholieke kerk, in de strijd tegen James II als koning van Engeland. Te beginnen met een uitvoerige opsomming, maand voor maand, van de astrologische verwachtingen voor 1688 (inclusief de geboorte, in juni, van een kind dat een rechtmatige erfgenaam van zijn eigendom zou kunnen beroven, terwijl het Koninkrijk Engeland een invasie moest vrezen: op 10 juni 1688 werd King James’ zoon James Stuart geboren). Gevolgd door een brief van “Pater Peters”, ofwel Edward Petre, de biechtvader van de koning, aan François de la Chaise, de biechtvader van Lodewijk XIV (en naamgever van het bekende kerkhof Père Lachaise). ‘Peters’ suggereert dat hij James Stuart verwekte, en somt de komische inhoud op van zijn koffers die naar het vasteland zullen worden gestuurd (“Vierendertig droppelen sweet van een groot sondaar by een vergadert door ’t eten van Oliekoeken, tot penitentie hem opgeleydt van Pater Markus om dat hy een levent hoen had gedoot”).
Een mooi geschreven anti-katholiek pamflet te midden van de controverses die leidden tot de Glorieuze Revolutie van 1688, vol heerlijke absurditeiten en grappen gericht tegen het papisme. Knuttel 12990.

71. PAMFLET De onwettelyke getuygen, George Jeffreys Cancelier en Robert Grave van Sunderland, President van de geheyme Raad van Jacobus de II. Coning van Groot-Britanje, en Secretaris van Staat: Nevens andere getuygen tegens malkanderen, in hunne gegeven Attestatien, over de Geboorte van den genaamden prince van Wales. Geconfronteert en ongregrond bevonden. Vrystad, Lieve van Waarmond, in de Waarheit, 1688. 19 x 15 cm. Zonder omslag, rugje oudtijds met blauw papier verstevigd. 32 p. Buitenste bladen iets verkleurd en met slijtsporen.
Verkocht
* In dit pamflet worden de vele getuigen van de geboorte van James Stuart, die door koning James waren aangevoerd als bewijs dat de baby zijn zoon was, een voor een onderuit gehaald en belachelijk gemaakt. Knuttel 12988.

72. PAMFLET Brief van pater la Chaise, biegtvader van den koning van Vrankrijk; aan vader Peters, biegtvader van de koning van Engeland; behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis, nevens eenige politikke aanmerkingen over desselfs afkomste, dragt en geboorte. Waar by gevoegd is, de hedendaagse litanie der protestanten in Engeland. Zonder plaats of uitgever (‘Gedrukt onder de Pers, by den Drukker, die ’t gedrukt heeft, en is te bekomen, by de Boekverkoopers die ’t hebben.’), 1688. Zonder omslag. 28 p. Wat stoffig en gevlekt, laatste 4 p. los, klein blanco hapje uit laatste blad.
Verkocht
* Mystificatie: gedachten toegeschreven aan de biechtvader van Lodewijk XIV, François de la Chaise. Gevolgd door een protestanten-litanie, een rituele reeks smeekbeden (‘Verhoord ons goede God. Openbaard voor de gantsche Wereld het bedrog, gepleegd omtrent het swanger zijn van de Koningin’). Over de opvolging van de katholieke koning James II en de religie in Groot-Brittannië. Knuttel 12968.

73. PLOEG, Jan van der Getypte en gesigneerde brief aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1956). Getypte brief, gedateerd 19 Juni 1956 (40 regels). Met envelop. Van der Ploeg is blij dat de reeds meer dan dertig jaar oude vriendschap nog levend is. Hij schrijft over zijn bezigheden: commentaar op de Psalmen, onderzoek naar de christenen in Syrië en de tekstrollen uit de oudheid.
€ 45
* Jan van der Ploeg O.P. (1909-2004) was godsdiensthistoricus, maar later het gezicht van de oerconservatieve theologie die zich in Nijmegen de macht over de universiteit zag ontglippen, zich niet bewust van zijn eigen antisemitisme.

74. POMPE, Prof.Mr. W.P.J. Het keerpunt in het maatschappelijk leven. Utrecht, De Gemeenschap, [1931]. Ingenaaid. 32 p. 2e druk. Rug beschadigd, wat verbruind.
Verkocht
* Matige staat. Maar achterop mooie advertentie voor De Gemeenschap (‘Een Nieuwe Geest’).

75. POMPE, W., SNOO, K. de, AUSEMS, A. (e.a.) Neo-Malthusianisme. Wat is er tegen? (Lezingen gehouden ter openbare vergadering te Utrecht op Vrijdag 27 Mei 1938). (Utrecht), Urbi et Orbi, (1938). Geniet. 48 p. Met grafieken. 1e druk. Rugje iets versleten. Plakzegel voorop.
€ 22
* Mooi decoratief uitgaafje over geboortebeperking gezien vanuit het katholieke standpunt.

76. PROOST, Mien (= Hans KLOMP) Tot slot. Gedichten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 1935. Ingenaaid. 52 p. 1e druk.
22
* Inliggend: twee pagina’s typoscript van D.A.M. Binnendijks bespreking van de bundel.

77. R.K. STAATSPARTIJ (R.K.S.P.) Het groote gezin beschermen. Partijprogram hoofdst. 1 art. 1. Zonder plaats, R.K. Staatspartij, [1929]. 28 x 18 cm. Strooibiljet. 2 p., tweezijdig bedrukt. Met illustratie. Wat gekreukt aan de randen en met kleine scheurtjes.
€ 35
* ‘Waar het gezin gezond is, daar bloeien Staat en Kerk!’ ‘het groote gezin wordt begekt, belachen, bespot of – ergste beleediging – als sociaal minderwaardig uitgekreten!’ Met een tekening van het ideale katholieke huisgezin: vader rookt een pijpje en leest tevreden de krant terwijl een dochter de thee binnenbrengt, moeder leest voor aan de vier jongste kinderen, terwijl twee oudere kinderen samen muziek maken. Alles onder de beschermende crucifix.

78. R.K. STAATSPARTIJ (RKSP) Voor God, gezin en vaderland. Zonder plaats, R.K. Staatspartij, [1937]. 27 x 20 cm. Geniet. 16 p. incl. omslag. Geheel geïllustreerd. Gedrukt in rood en zwart. Horizontale vouw, wat gekreukt en vuil, klein hoekje achteraan afgescheurd (2 x 1 cm).
€ 45
* Luxueus pamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1937, de laatste van voor de oorlog. ‘Nederland laat zich zijn hoogste geestelijke goederen mede door de Katholieke staatkunde in ons land veroverd en bevestigd, niet ontrooven, nu niet, nooit!’. ‘Geen valsche volksvoorlichting, geen holle leuzen, maar eerlijke, open verdediging van ons werk!’ Achterop de eerste zes kandidaten, onder wie Goseling en Aalberse, mét afbeelding van rood potlood en stembiljet. De R.K.S.P. zou veruit de grootste partij blijven, maar met een nog groter verschil dan in 1933.

79. RADBOUD UNIVERSITEIT Sint Thomas. [Nijmegen, Katholieke Universiteit Nijmegen, ca. 1950]. Geniet. 8 p. Gedrukt in rood en zwart. Met tekeningen. Keurig exemplaar.
€ 20
* Pleidooi voor het stichten van medische en natuurwetenschappelijke studierichtingen aan de Nijmeegse universiteit met een fraai uitgevoerde brochure, geïllustreerd met prachtige karikatuurtekeningen (gesigneerd ‘T.’). De eerste van deze studierichtingen werd ingevoerd in 1951. Niet in de NCC.

80. REISALBUM NOORD-BRABANT Een Feestgeschenk uit Haaren om uw Geheugen wat op te frisschen met eigengemaakten tekst en printen. Haaren, 1901. 19 bladen stevig papier in omslag. 24 x 19 cm. Eenzijdig beschreven, betekend in waterverf-kleuren en beplakt met kleine foto’s in door de art-nouveau en middeleeuwse handschriften geïnspireerde stijl. Blijkens een inscriptie op p. 2 als sinterklaascadeau aangeboden, mogelijk aan de ouders van een van de samenstellers. Omslag vooral op de rug wat versleten, hier en daar vlekkig.
€ 325
* Geheel getekend, zeer vermakelijk album ter herinnering aan reisjes van drie katholieke geestelijken, langgerokt, in de jaren 1900 en 1901. Voorin een kaart van de bezochte plaatsen: o.a. Moerdijk, Engelen, Den Bosch, Haren, Tilburg, Moergestel, Parijs en Lourdes. Getekend door H.W. van Enschot (1876-1945), later pastoor te Diessen. Bevat een vrolijke quasi-titelpagina ‘Zonnige dag te ‘s-Hertogenbosch, Leuke Uitgave van de Uitgeversmij El Trio’, met kleine maar duidelijke fotootjes van bezienswaardigheden van Den Bosch. Ook een fotoverslag van een vakantie in Langeweg en Moerdijk, van een verblijf in Parijs en in Lourdes en van het vertrek van een van de drie naar Noorwegen. Tenslotte een zelfportret van Henricus van Enschot als lid van het Sint Lucasgilde, het gilde van de kunstenaars. En Van Enschot was duidelijk een begaafd en geestig man. Maar waarschijnlijk heeft hij niet meer aan Sint Lucas geofferd na dit leuke art-nouveau-kunstenaarsboek.

81. REQUIEMMIS Missae defunctorum juxta usum ecclesiae romanae. Cum ordine et canone extensae. Mechelen, P.J. Hanicq, 1846. 39 x 28 cm. Zwart fluweel met goudopdruk. 46 p. Met frontispice van Van Lerius plus een grote en een kleine titelgravure, alle gegraveerd door Henry Brown. Gedrukt in rijk rood en zwart. Met ruitertjes van verguld zwart leer. Band aan de randen kaal en rafelig.
€ 120
* Groot formaat boek voor gebruik tijdens de rooms-katholieke dodenmis. Jozef Van Lerius was nog maar 22 toen hij de monumentale kruisdoodprent ontwierp. Ook de andere twee prenten, met vrome zielen die in het hiernamaals worden opgenomen. zijn indrukwekkend. Mooi groot spiritueel gebruiksboek.

82. REVIS, M. Gelakte hersens. Ford’s leven. Ford’s auto’s. Utrecht, De Gemeenschap, [1936]. Origineel gedecoreerd linnen met opgeplakte fotomontage. 172 p. 1e druk. Iets geschaafd. Buitenste bladen van het boekblok verbruind, en met een stempel van een klooster in Geleen.
Verkocht
* Met het indrukwekkende Nieuwe-Zakelijkheid-bandontwerp van A.W. Oosterbaan, een kunstenaar die goed op Piet Zwart heeft gelet. Zeer schaars boek over Henry Ford en zijn fabrieken.

83. RITTER jr., Dr. P.H. De Apologie van den misdadiger. (Met houtsnede op het omslag en de titelpagina door Jozef Cantré en drie illustraties door Charles Eijck). [Utrecht, De Gemeenschap, 1928]. Ingenaaid met flappen. (32) p. Gedrukt door Charles Nypels in groen en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets donker, maar een goed exemplaar.
€ 35
* Experimentele novelle over een misdadiger, fraai geïllustreerd. De Dom-serie I. Van Laar 48.

84. ROEPING Verzameling van 22 losse nummers. 1923 nr. 1 (?) beschadigd en niet geheel compleet.
1932 nr. 9
1939 nr. 5
1940 alleen inhoud
1943 nr. 4-12 (w.o. 2 dubbelnummers)
1944 nr. 1-12
€ 125

85. ROSSUM, Rie van De kobold en het paradijs. (Met handgeschreven opdracht). Overdruk uit Verzeild bestek. Uitgave ter gelegenheid van het tweede lustrum van den Christelijken auteurskring 1929-1939. Geniet in omslag van papier met lederpersing. Pagina 70-82.
€ 22
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster: ‘Aan/ een Roomskatholieke priester/ van/ een Protestantse schrijfster/ Maart 1939/ “En het zal zijn één kudde,/ en één Herder”‘. Voorin het exlibris van pater Henri de Greeve en een ingeplakt deel van Van Rossums briefpapier met haar naam en adres. Kennelijk was Rie van Rossum getroffen door De Greeve’s praktische oproepen (via de radio) om naastenliefde te beoefenen, zonder rekening te houden met de enge begrenzingen van de traditionele zuilen, onder het motto ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Curieuze publicatie!

86. SCHAEPMAN, H.J.A.M. Klein stukje handgeschreven tekst met paraaf. Verticaal reepje papier (88 x 25 mm), kennelijk van een ansichtkaart afgescheurd, met de tekst ‘J’aurai l’honneur et le plaisir d’être là à la gare. Salutations. D: Sch.’. Op een velletje papier geplakt waarop in oud handschrift ‘Schaepman’ geschreven is.
Verkocht
* Herman Schaepman was de eerste katholieke geestelijke die lid was van de Tweede Kamer, van 1880 tot zijn dood in januari 1903. Hij signeerde altijd als ‘D: Schaepman’; D: staat voor Dom of dominus: ‘katholiek geestelijke’.

87. SCHRIJNEN, Jos. Twee getypte en gesigneerde brieven aan de Maastrichtse dichter Vic Reinders (1920). 1. Met paarse inkt getypte brief, gedateerd 17 september 1920 (27 regels). Over taalkundig onderzoek in Limburg: de taalkundige prof. Schrijnen (1869-1938) wil de linies van Ramisch doortrekken in Limburg en vraagt Reinders of hij wil nagaan hoe het woord musch (mus) in Maastricht wordt uitgesproken (met een s of met sj?), en ook in de omgeving: Eysden, Sint Pieter, Mheer, Amby, Limmel en Borgharen. Blijkens een handgeschreven tabel op deze brief heeft Reinders dat trouw onderzocht.
2. Met paarse inkt getypte brief, gedateerd 2 oktober 1920 (35 r.). Uitvoerig over het taalkundig onderzoek, met nieuwe opdrachten (Maak de tabel s.v.p. nog even over). Tenslotte over een beurs die Reinders had aangevraagd (‘Ik zal bij den Deken informeeren, en dan over een dag of tien (…) den Minister over de zaak dringen en op spoed aan sturen’.). Met envelop.
€ 50
* De geestelijke Jos. Schrijnen (1869-1938) was van 1912-1923 hoogleraar in Utrecht. Hij was betrokken bij de oprichting van de Katholieke Universiteit in Nijmegen en werd er de eerste rector magnificus.

88. SEMPRUN Y GURREA, José de Een katholiek Spanjaard over Spanje. Voorbericht van Dr. J. Brouwer. BIlthoven, Uitgeverij De Gemeenschap, 1937. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Net exemplaar.
Verkocht
* José Semprún Gurrea (1893-1966) werd in 1936 ambassadeur in Den Haag voor de Spaanse Republiek en emigreerde naar Frankijk in 1939. Hij was de vader van de ook in Nederland bekende schrijver Jorge Semprún (Nauwgezet en wanhopig).

89. SERVICE FUNÈBRE Overlijdenskaart van Marie-Caroline Vermeerre, weduwe van Liévin-François De Keyser, overleden te Gent op 22 juni 1841. Gent, F. & E. Gyselynck, 1841. 25 x 20 cm. Zwarte kaart bedrukt in zilver met gotische fantasiekathedraal en rouwtekst. Zijkant niet helemaal vlak.
€ 125
* Spectaculaire ‘placard mortuaire à la cathédrale’. Liévin-François de Keyser (1761-1831) was advocaat en politicus te Aalst, later te Gent.

90. SEYDEWITZ, Marie von ‘An die Liebe’. (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. Duitstalig gedicht van 12 regels. Ongedateerd. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 30
* Marie von Seydewitz had Vondels Lucifer in het Duits vertaald (1917). Albert Vogel trad op in een voordrachtenreeks met deze vertaling. Verschillende Vondelgeleerden én Albert Vogel werkten mee aan het album van deze missietentoonstelling.

91. (SCHRIJNDER, Jo). LAVAUD, Benoit De moderne wereld en het huwelijk. Amsterdam, Fidelitas, ca. 1940. Halflinnen (ontwerp Jo Schrijnder). 352 p. 3e druk. Goed exemplaar.
Verkocht
* Het huwelijk voor de moderne katholiek, door een moraaltheoloog. Maar wat een prachtig, kernachtig omslagontwerp van Jo Spier! Nee, Jo Schrijnder. Dank voor de correctie, Jan Gielkens!

92. SPOORWEGSTAKING 1903 Tegen-manifest. (Affiche van het Katholiek Comité van Actie om arbeiders tot steun aan de regering over te halen). Zonder plaats, Katholiek Comité van Actie, 1903. 49 x 34 cm. Eenzijdig bedrukt krantenpapier. Gevouwen, enkele randscheurtjes. Teer, maar in goede staat.
€ 125
* Groot aanplakbiljet met uitleg over het standpunt van de regering tegenover de werkstaking, die op maandag 6 april 1903 werd uitgeroepen en de elfde werd beëindigd. Oproep aan de arbeiders om zich af te keren van de socialistische stakers. Dit affiche dateert van begin april 1903.

93. (THORBECKE) 19 April. Verandering van ministers. Klagt en jubeltoon. Amsterdam, Weytingh en Van der Haart, [1853]. 4 p. Heel licht verkleurd.
Verkocht
* ‘Stijg vrolijk opwaarts, vreugdgeschal!’ Anti-Rooms juichlied, over het ontslag van de regering-Thorbecke, een pamflet vanwege de protestantse sympathieën van koning Willem III tegen het opkomende katholicisme. Knuttel 29658.

94. VEEN, Jos van Waarom blijven er nog zooveel priesters in de Roomsche kerk? Een voordracht. Amsterdam, De Dageraad, 1929. Geniet. 28 p. 1e druk. Goed exemplaar.
€ 22
* De ex-priester Jos. van Veen zette zich met brochures en romans in tegen het katholiek priesterschap. Onder andere over Gisbert Brom en Gerard Brom.

95. VERSCHAEVE, Cyriel Geboorte van Christus. Brugge, Zeemeeuw-Vereeniging, 1936. Ingenaaid met flappen. 64 p. Niet afgesneden. Titelvignet en illustraties van C.B. Teeuwisse. Gezet uit de Egmont en gedrukt (met initialen in rood) door J.W. Veltman. Bibliotheekexemplaar met plakker voorop en enkele stempels (niet op bedrukte pagina’s) van het Canisianum in Maastricht.
€ 15
* Dit exemplaar is gedrukt op naam van de ZeerEerwaarde Pater Oscar Huf, S.J. Mooi uitgevoerd boekje.

96. VLEMMINX, Paul Den hof der jonkheid. Nijmegen, Het Venster, 1931. Ingenaaid. (56) p. Gedrukt in 1000 exemplaren. 1e druk. Achterzijde omslag geschaafd.
€ 25
* Gesigneerd onder het colofon en met ‘v.d.s.’ op de derde blanco pagina voorin. ‘Met appelwangen rijdt zij op haar rijwiel/ mijn trage voetreis zeer nabij. O vrijwiel!’. Liefde voor het land, de boeren en de landjonker. Sensueel en katholiek. Expressionistische poëzie met dito typografie.

97. (VLOEKEN). BRAHM, Ed., (&) DERKSEN O.P., P.fr. Hyac. Dissertatio de formula “G.v.d., Deus damnet me”, una cum “monitum” venerabilis coetus episcoporum Belgii (2e druk). (&) Censura rationum, quae moverunt R. Adm. P. Aertnys ad desistendum de sententia adfirmante locutionem: “Deus damnet me” esse blasphemiam. Brussel-Amsterdam, Julius de Meester-H. van Alfen, [1904]. Herbonden in halflinnen. 84 p. 2e uitgebreide druk. Titelblad los. Stempel en plaatsnummer van het Missiehuis in Stein. (&) Rotterdam, De Maasbode, 1902. Geniet. 18 p. 1e druk. Omslag los en beschadigd. Eveneens met stempel en plaatsnummer.
€ 50
* Twee brochures in het Latijn met betrekking tot het grote vraagstuk of G.v.d. (Deus damnet me in het Latijn) een doodzonde is of niet. Derksen hield vol dat deze vloek zijn gebruiker onverwijld in de hel zou brengen (na zijn ongebiechte dood), maar Brahm en Aertnys waren milder: zo’n vloek was onfatsoenlijk en een slechte daad, maar de hel, nee. Prachtig roomskatholiek-Latijns tijdsbeeld!

98. WELTER, Charles Actie. Propagandablad van het Voorlopig Katholiek Comité van Actie. Nr. 14, Juni 1948. Den Haag, Voorlopig Katholiek Comité van Actie, 1948. 32 x 25 cm. Gevouwen krant. Gedrukt in rood en blauw. Met foto. Horizontaal gevouwen voor verzending.
€ 25
* Wenst gij een krachtige/ beleidvolle/ fiere/ waakzame/ zuinige/ verstandige/ nationale Regering? Stem dan Rechts Katholiek, dus Welter! (gevolgd door een heus Verkiezingssonnet, gedicht door zekere ‘B.’. En dat is niet het enige rijmende vers in dit krantje!). Charles Welter (1880-1972) was voor de oorlog minister van Koloniën en in de oorlog aanhanger van Pétains defaitistische stroming. In 1946 kwam hij voor de KVP in het parlement, maar hij scheidde zich al snel af met zijn Katholiek Nationale Partij. In 1956 keerde hij terug in de schoot van zijn moederpartij, waarvan hij nog tot zijn 83ste Kamerlid bleef.

99. WERMESKERKEN, Henri van ‘Het schoonste en goddelijke geschenk, ons gegeven, dat is het Leven.’ (Gesigneerd handschrift). Origineel, gesigneerd handschrift in inkt geschreven op stevig papier. Alleen recto. 21 regels. Gedateerd ‘Den Haag 25 Mei ‘ 29’. Uitgeschreven voor een Rooms-katholieke missietentoonstelling in 1929.
€ 50
* Handschrift over hoogstaande zaken van de auteur Henri van Wermeskerken (1882-1937), schrijver van Suikerfreule en Tropenadel.

100. (WILS, Jo) Leven. Iets over de eerste Ruusbroec-dagen gehouden in de abdij Tongerloo, op 13, 14 en 15 Oogst 1928. Tongerlo, [Ruusbroec-genootschap], 1928. 19 x 14 cm. Ingenaaid. 96 p. Advertenties achterin. 1e druk. Wat gebruikssporen (overstekende randen gekreukt) en roest.
€ 30
* Met handgeschreven opdracht van Jo Wils, praeses van de progressief-katholieke studentenvereniging Heemvaart, aan Maria Oomen, redactrice van De Bries: ‘Met veel dank aan de volhoudende redactrice/ der tweede “Bries” van de “Heemvaart”-interacad../ op 21 Jan. ’29’. Jo Wils (1901-1975) werd later hoogleraar Taalwetenschap in Nijmegen. Mooi boekje, uitgegeven door een geestelijk gezelschap dat de historische studie van vroomheid beoogde in de woelige Vlaamse studentenwereld.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28 juli 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: