antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Royalty – Oranjehuis

1. BERGH, J.A. de Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. Den Haag, C.H. Susan Jr., (1880). Ingenaaid. 44 p. Met het wapen afgebeeld als frontispice. 2e, aanmerkelijk vermeerderde druk. Voorop in handschrift ‘A.C. van Haeften’. Inliggend een identieke afbeelding van het wapen, als knipsel uit een andere publicatie.
€ 20
* Pamflet over de onvolkomen wettelijke tekening van het Nederlandse wapen en dat van koning Willem III. Met gedetailleerde beschrijvingen uit de welversneden pen van de journalist Jacobus Adriaan de Bergh (1844-1888), auteur van het tijdschrift ‘Haagsche Penkrassen’.

2. EMMA, Koningin Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934). Uit een notitieblok met één kartelrand. 8,1 x 11,8 cm. Eenzijdig beschreven. Wat gekreukt.
€ 180
* ‘Meinem lieben Pathchen/ 31 Mai 1892/ Emma’. Dit briefje begeleidde ongetwijfeld een cadeau aan haar peetvader, van wie ons de naam onbekend is. Het handschrift van koningin Emma is zelden op de markt.

3. (HOUSE OF ORANGE). QUEEN JULIANA 21 negatives in original envelope, photos taken during the visit of Queen Juliana en Prince Bernhard of the Netherlands to San Francisco, April 17-19, 1952. 21 different negatives. 12 x 10 cm. On the envelope has been typed: ‘Holland – Queen Juliana – S.F. Visit – at palace Hotel – Mayor Elmer Robinson’. Name of the photographer hard to read, possibly ‘Needham’. Good quality.
€ 120
* From the archives of the American daily newspaper The San Francisco Examiner. Pictures of Queen Juliana and Prince Bernhard, of mayor Robinson and of the thronging visitors.

4. (JAPAN). TAKEUCHI-DELEGATIE Ter gedachtenis van het plegtstatig gehoor door Zijne Majesteit Willem III, Koning der Nederlanden, (…), op Dingsdag 1 Julij 1862, verleend aan Hunne Excellentien de Gezanten van Zijne Majesteit den Taikoen van Japan. Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1862. 48 x 35 cm. Eén blad. Tweezijdig bedrukt, voorzijde in blauw en rood, achterzijde alleen het colofon in zwart. Aan de randen wat scheurtjes en beschadigingen, slijtage vooral rechts, maar niet gevouwen. Rechtsonder een nummer in inkt.
Verkocht
* Toespraken (zeer bondig) van de ambassadeur van Japan, Takeuchi Yasunori, en van koning Willem III, en de vertaling van de laatste door prof. J. Hoffmann, translateur van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement voor de Japansche en Chineesche Talen. Belangrijk document, fraai gedrukt, bij het eerste bezoek van een delegatie uit Japan aan Nederland!

5. KONINKLIJK BEZOEK Verblijf van Z.M. Koning Willem III binnen de Stad Utrecht Sept. 1853. (Uit het bezit van Mr. Hendrik Hooft Graafland, heer van Schotervlietland, dat van Mackenzie King, premier van Canada, en van de auteur Emil Ludwig). Collectie publicaties ter gelegenheid van het bezoek van koning Willem III aan Utrecht, 14-17 september 1853 in papieren omslag met opschrift. Buitenmaat 27 x 19 cm.
1. Programma der Feestplegtigheden. Utrecht, N. de Zwaan, 1853. 8 p.
2. Vivat Rex. 15 Sept. 1853. Menu [voor het diner in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, aangeboden door de Stad Utrecht aan Z.M.]. Porseleinpapier, tweezijdig bedrukt met versierd kader door steendrukkerij P.W. v.d. Weijer, Utrecht. 26,5 x 16,0 cm. Iets gekreukt, mist een hapje van enkele millimeters aan de bovenrand.
3. Programma [van de muzikale soirée van 15 september 1853]. Uitgevoerd in steendruk en boekdruk door Van de Weijer.
4. Personeel bewijs van toegang tot de Soirée Musicale, op naam ingevuld voor Mr. H. Hooft Graafland.
5. Bewijs van toegang voor de optocht van vrijdag 16 september 1853 (in tweevoud).
6. Geliefde Vorst! [Heilwens, een gedrukte brief d.d. 16 september 1853, die ondertekend kon worden]. Eenzijdig bedrukt. Mist een hapje – zonder tekstverlies, wat verkleurd.
7. Franstalige, handgeschreven brief gedateerd ‘La Haye/ 27 novembre 1945’ van Pierre Dupuy, Canadees ambassadeur in Den Haag (1896-1969) aan ‘Mon cher Maître’ = de schrijver Emil Ludwig (1881-1948). 43 regels, geperforeerd.
Verkocht
* Het prachtig gedrukte menu van 15 september beslaat 34 gerechten, en op de achterkant worden 18 wijnen geëtaleerd! Daarna volgde nog een muzikale soirée waar onder andere Von Weber, Kufferath, Mozart en Beethoven werden uitgevoerd.
Dit dossier heeft een merkwaardige zwerftocht achter de rug, blijkens de brief van ambassadeur Dupuy: hij had deze collectie gekregen van zijn minister-president Mackenzie King om aan Emil Ludwig te overhandigen, met wie Dupuy bevriend was. Ludwig, een vruchtbare, veelgelezen auteur, had tijdens zijn ballingschap in Amerika in 1944 een korte biografie gepubliceerd van Mackenzie King. Na afloop van de oorlog was Ludwig met zijn vrouw teruggegaan naar hun huis in het Zwitserse Moscia. == Collection of publications about the four-day visit of King William III to Utrecht in 1853. It was given to author Emil Ludwig by the Canadian Prime Minister Mackenzie King through his ambassador in the Netherlands, Pierre Dupuy.

6. KONINKLIJK BEZOEK. BOSCH, J.G.A. Koning Willem III binnen Utrecht. 14-17 September 1853. Verslag der feestelijkheden. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1853. Gedecoreerd linnen. 56, (2) p. Met aan het begin en het eind een pagina in porseleindruk. Gegraveerd frontispice. Alle sneden verguld. 1e druk. Boekband iets grauw. Eerste kneep los. Exlibris van H.J. de Soeten.
€ 65
* Mooi uitgevoerd, gedetailleerd verslag van het bezoek van koning Willem III aan Utrecht in een luxueus boek met glanzende porseleinkaarten voor- en achteraan: een omslag? Rapportage van dag tot dag, met uitgebreide opsommingen van hoogwaardigheidsbekleders, hun beroep en hun rol in de feestelijkheden, en de geschenken die ze kregen.

7. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana – Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen. (Utrecht, Nederlandsche Spoorwegen, 1936). 17 x 11 cm. Omslag met afbeelding van het prinselijk paar in goud en kleur. 96 p. 1e druk. Kleine gebruikssporen.
€ 20
* Speciale uitgave voor de heuglijke dag! Voorin reclame en inleiding over de belangrijke maatregelen en wenken voor hen die op 7 januari naar Den Haag wenschen te reizen.

8. (ORANJEHUIS). SOPHIE, Koningin Handgeschreven brief aan ‘My dearest Lady Westmoreland’. 17,8 x 11,4 cm. Gevouwen blad. Randen verguld. Twee pagina’s beschreven. Gesigneerd ‘Sophia’ en gedateerd ‘H. in the Wood. July 8 th [1871]’. 22 regels tekst. Tweemaal gevouwen. Met enveloppe geadresseerd aan ‘The Countess of Westmoreland’, met een Haags poststempel, gedateerd 8 juli 1871.
Verkocht
* Hartelijke brief in het Engels aan Priscilla Anne Fane, Countess of Westmorland (1793-1879), oomzegster van Wellington. Sophie is blij en dankt God dat Lady Westmorland aan het genezen is van een ziekte. Zij is alleen in paleis Huis ten Bosch, want prins Alexander (‘Alex’) is in Württemberg om er de koning en de koningin met hun 25-jarig huwelijk te feliciteren. Koning Karl van Württemberg was Sophie’s halfbroer. Op 18 juli is ‘Our Princess Mary’s marriage’ (…) ‘It is not a gay wedding, every circumstance against it.’ Dat gaat over prinses Marie, de dochter van prins Frederik, de broer van koningin Willem I die zou gaan trouwen met prins Wilhelm zu Wied. Haar enige zuster Louise was eerder in 1871 overleden, kort na hun moeder.
Even sympathiek als hij begint, eindigt de brief: ‘you know, nobody can think of you more, and love you more than/ your devoted friend/ Sophia’.
Koningin Sophie, eenzaam in haar paleis Huis ten Bosch, besteedde haar tijd aan het schrijven van vele brieven. Toch worden ze zelden aangeboden.

9. (ORANJEHUIS). WILLEM III, Koning Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp. 25,4 x 19,3 cm. Gevouwen blad met blindstempel ‘London Superfine’ (dun schrijfpapier van hoge kwaliteit). Alle vier pagina’s beschreven. Gericht aan ‘Mon cher architecte et exélève!’, gesigneerd ‘Votre affectionné Guillaume.’ en gedateerd ‘La Haye 28 Mars 1852’. 76 regels tekst. Tweemaal gevouwen.
€ 750
* Franstalige brief over landbouw en waterhuishouding aan koning Willems hofarchitect, de in het Belgische Mons geboren Henri François Guillaume Nicolas Camp (dank aan Dik van der Meulen voor deze informatie!). Willem was sterk geïnteresseerd in praktische wetenschappen, verbetering van landbouwtechnieken en dergelijke. In deze uitvoerige brief noemt hij twee vooruitstrevende landeigenaren, Frederik baron van Brakell van den Eng (1788-1865) en de idealistische Iman G.J. van den Bosch (1799-1880) uit Wilhelminadorp. Hij stelt Camp voor om samen met Van Brakell en Van den Bosch op paleis het Loo te komen logeren en de mogelijkheden te bespreken om er een landbouwbedrijf te stichten. Koning Willem III was natuurlijk zelf ook een grootgrondbezitter. Camp ontwierp verschillende belangrijke gebouwen voor de koning, onder andere Bronbeek en het Aardhuis. Een zeer uitvoerige, vriendschappelijke brief, in curieus en niet gemakkelijk leesbaar handschrift geschreven.

10. PIENEMAN, J.W. La bataille de Quatre-Bras par J.W. Pieneman. Den Haag, C.W. Mieling, [1853]. 54 x 76 cm. Lithografie in zwart-wit op chine, beeldformaat 38 x 55 cm. Franstalig onderschrift. Zwaar lithopapier. Op de steen gebracht door F. Waanders. Wat randscheurtjes, vooral aan de rechterkant.
Verkocht
* Prachtige lithografie ter viering van de Slag bij Quatre-Bras, het grote wapenfeit van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II. Naar het romantische, nationalistische schilderij dat Jan Willem Pieneman in 1817-1818 maakte voor de Grote Zaal in paleis Soestdijk.

11. (SATIRE). ASMODÉE Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1867-1872. Jaargang 10, 11, 12, 13 en 15. Amsterdam, Bureau Asmodée, 1867-1872. Halflinnen. 158; 160; 160; 152; 152 p. Veel illustraties en per jaargang twee aparte platen buiten de tekst. Enkele jaargangen met achteraan een pagina uitgeversreclame. 1e druk. Rug los. Stempels voorin van Stoomdrukkerij Davo te Deventer. Wat roest.
€ 140
* Met veel vileine satire gericht op de gok-, drank- en dameslustige kroonprins Willem (1840-1879), aangeduid als ‘Prins Pince-Nez’ of ‘Piet van Ooijen’ (=Prins van Oranje). De humoristische almanakken van Asmodée zijn uiterst zeldzaam.

12. SOPHIE, Koningin Handgeschreven enveloppe aan ‘Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye’ (1859). 5,7 x 9,5 cm. Voorzijde beschreven, achterzijde met lakstempel. Met drie poststempels, waaronder ‘Stuttgart 5 juni’.
€ 75
* Rouwenveloppe onder inhoud. De geadresseerde is Maria Catharina Anna Jacoba Fagel (1817-1886), de echtgenote van de prominente Nederlandse politicus Æneas Mackay (1806-1876).

13. VAANDEL Oranje vaandel voor de viering van de onafhankelijkheid der Nederlanden. Linnen vlag, 71 x 60 cm, bedrukt in zwart met de tekst ‘1572/ 300 Jarige/ Onafhankelijkheid/ van/ Nederland/ 1872’, in een kader. Viermaal gevouwen en met wat valse vouwen en kreukjes. Randen wat rafelig, maar niet verbleekt en kennelijk nauwelijks gebruikt.
Verkocht

14. WAANDERS, F.B. Jonkvrouwe Hortense de Boer, den Krans overreikende aan Z.K.H. den Prins van Oranje, op den 29 Septb. 1831, bij de woorden ‘De votre gloire de notre amour/ L’emblême est en ces immortelles, etz’. Zonder plaats, F.B. Waanders, 1831. 55 x 46 cm. Ontwerp F.B. Waanders. In de marge zijn blindstempel FBW. Rechteronderhoek beschadigd en gerestaureerd aan de achterzijde. Wat marginale roest.
€ 75
* Deze opvallende, grote lithografie vertoont de overhandiging van een zegekrans aan de Nederlandse kroonprins Willem, die in 1840 als Willem II de Nederlandse troon zou bestijgen, door Hortense de Boer op de Citadel van Antwerpen, 29 september 1831. Bij de omstanders valt de formidabele gestalte op van de commandant van Antwerpen, generaal baron Chassé. Voor hem staat de kleine Hendrik (1820-1879), de derde zoon van de kroonprins, die later ‘De Zeevaarder’ genoemd zou worden. De jeugdige, maar zeer kundige Waanders (1809-1880) was erbij, hij tekende het feestelijke gebeuren (veel van de aanwezigen hebben een glimlach op het gezicht) naar de natuur en bracht de tekening zelf over op de lithosteen.

15. WILLEM I – SCHIMPDICHT ‘Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ‘ eersten Willem opgerigt,’ Zonder plaats of uitgever, [1841]. 4 p. Kort afgesneden, wat roest en slijtage.
€ 20
* Schimpdicht zonder titel (84 regels) op het tweede huwelijk van de bejaarde ex-koning Willem I met Henriëtte comtesse d’Oultremont de Wégimont (1792-1864), eerder hofdame van zijn overleden vrouw: Willem van Oranje draait zich om in zijn graf uit ergernis over de dwaasheden die zijn nazaat koning Willem zich durft te veroorloven!

16. WILLEM I, Koning Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Amsterdam, 1838. Plakaat. Lithografie en boekdruk. Aan de randen ingescheurd en wat sleets.
€ 65
* Grote, vrij vroege, vaderlandslievende litho.

17. WILLEM III, Koning Bezoek van Z.M. Willem III aan den vader van den in Atchin gesneuvelden generaal Köhler. Amsterdam/ Delfshaven, Akkeringa & Van de Pauwert, [1873]. 51 x 59 cm. Ontwerp J.W. Egenberger. Opschrift met potlood ’18 Mei 1873′, de datum van het bezoek, en ‘M 7460’, het nummer in de catalogus van Muller.
Verkocht
* De in Groningen geboren generaal J.H.R. Köhler sneuvelde op 14 april 1873 bij de bestorming van een kraton in Atjeh. Bij een staatsiebezoek aan Groningen bezocht koning Willem III de vader van de generaal, zelf een gepensioneerd militair, aan de Driemolendrift bij het Zuiderdiep in Groningen. Deze grote litho toont de vader, de drie jeugdige zoons en de zuster van de generaal, de koning en zijn gezelschap bestaande uit twee officieren, in een interieur met kast, stoel en wandversiering. Egenberger was schilder en fotograaf, en was van 1852-1895 werkzaam bij de Groninger academie Minerva.

18. WILLEM III, Koning BLOESEMREIN’S FEESTLIED voor 19 februari 1887. Portefeuille no. 9. Eén blad, alleen recto in handschrift en tekening in steendruk uitgevoerd. 28 x 23 cm. Muziek van Carel Bouman. Steendruk F. Maijwald, Dordrecht. Vier coupletten met notenbalken en een vriendelijk portret van koning Willem III, die op 19 februari kennelijk (twee dagen later) zijn zeventigste verjaardag vierde. Driemaal gevouwen.
Verkocht

19. WILLEM III, Koning Collectie postzegels: 16 portretzegels en 6 cijferzegels van koning Willem III. 1. Ontwerp J.W. Kaiser. 5, 10 en 15 cent 1864, cat. 4, 5 en 6. Gestempeld.
2. Ontwerp H. Nusser & J. Vürtheim. 5 en 10 cent 1867, cat. 7 en 8. Gestempeld.
3. Ontwerp J. Vürtheim. Cijferszegels 1/2 en 1 cent 1869 groen, cat. 13 en 15. Gestempeld.
4. Ontwerp H.F.C. ten Kate. Serie 1872-1888, cat. 19-29. Gestempeld.
5. Serie cijferzegels 1876-1894, cat. 30-33. Gestempeld.
€ 100

20. WILLEM III, Koning Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III. 1. Minuscule briefomslag met twee ongetande zegels van 5 cent (cat. nr. 1, aan elkaar), afgestempeld in Zwolle, 28 augustus 1858 (?)
2. Briefomslag met een zegel van 5 cent (cat.nr. 7), afgestempeld in Goor, 25 februari 1871
3. Enveloppe met een zegel van 20 cent (cat. 24), afgestempeld in Deventer, 22 februari 1892. Met roze ‘aangetekend’-plakker en opschrift ‘Met ingesloten waarde honderd tien gulden’. Lakzegels op achterkant.
€ 100
* Zonder inhoud. Mooie, harmonische poststukken.

21. WILLEM III, Koning Gouden tientje (1876) en postzegel van 10 cent (1852) met portret van koning Willem III. 1. Ven, J.A. van der: 10 gulden koning Willem III, 1876. Gewicht 6,72 gram, 90% goudgehalte. Oplage 1.158.106 exemplaren. Bijna prachtig.
2. Kaiser, J.W.: 10 cent koning Willem III, emissie 1852. Niet gekarteld. Afgestempeld (vaag) en met een inktstreep. Slordig afgeknipt: rechtsboven iets te strak.
Deels verkocht
* Het indrukwekkende portret van koning Willem III op het gouden tientje werd vervaardigd door de Brabantse beeldhouwer Johannes Antonius van der Ven naar een foto van de Deventer fotograaf M. Bosse. Het graveerwerk werd verricht door Johan P.M. Menger, die het portret in de hals mocht signeren.

22. WILLEM III, Koning Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk). Rotterdam, H. Nijgh, 1863. 60 x 48 cm. Eenzijdig gedrukte lithografie. Met de hand keurig gekleurd: oranje, groen en geel. Randen wat roestig, enkele randscheuren.
€ 50
* Koning Willem III met Willem I en Willem II in een centraal cartouche, waaromheen de namen van personen en gebeurtenissen uit het heldhaftig verleden, met afbeelding van een juichende Willem II en vluchtende Fransen bij Quatre Bras, en de aankomst van Willem I in Scheveningen. Met een gedicht van onbekende hand: ‘De dankbre jubeltoonen klinken’. Muller 7344.

23. WILLEM III, Koning Originele foto met signatuur (1861) van koning Willem III der Nederlanden (1817-1890). Ovale foto (grootste maten 210 x 160 mm, beeldformaat max. 95 x 87 mm) op karton geplakt, waaronder de koning in potlood schreef: ‘Het Loo 8 Februarij 1861’ gevolgd door zijn handtekening, ‘Willem’. Aan de achterkant met rond etiketje: ‘R. Severin de Dusseldorf/ Photographe de plusieurs Cours/ Noordeinde 109 à La Haye’. Vooral aan de achterzijde is het karton ongelijk verbruind. De foto heeft enkele kleine vlekjes en krasjes. De ondertekening is een beetje vaag.
Verkocht
* Grote afdruk van een foto die zeer kort daarvoor was genomen: Koning Willem III liet zich begin 1861 door Severin fotograferen. De in 1839 geboren fotograaf had zich in september 1860 aan het Noordeinde gevestigd.

24. WILLEM III, Koning Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III). Den Haag, Ch. van Lier, 1874. 65 x 48 cm. Eenzijdig bedrukte lithografie. Hoekje ontbreekt, wat roest. Koning Willem III in zijn hermelijnen mantel omgeven met een afbeelding van de watersnood in de Bommelerwaard, de inpoldering van de Haarlemmermeer, de brug over de Moerdijk, de opening der Vlissingse Havenwerken en het monument op het Plein 1813. En een stel gezellige putti.
2. Bijgevoegd: H.J. van LUMMEL, Neêrlands zilveren vreugdedag (12 mei 1874). Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Amsterdam, Tresling & Co., 1874. 53 x 67 cm. Grote getinte litho met afbeelding van de kroning van koning Willem III, van Bronbeek, de herdenking van de inname van Den Briel en van de overstroming bij Leeuwen. Met achtregelig gedicht van Isaac da Costa: ‘Den heer der legerscharen’.
3. Bijgevoegd: WILLEM III: Het is een grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn! Tiel, Mijs & Zn., 1874. 54 x 42 cm. Getinte litho met portretten van de koning temidden van zijn roemrucht voorgeslacht: Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, III, IV en V, en koning Willem I en II. Wat stoffig, niet helemaal gaaf.
4. Bijgevoegd: Gedenk- en feestplaat. Hulde aan Z.M. den Koning en H.M. de Koningin. [Dordrecht], C. Morks Jzn., 1874. 64 x 56 cm. Getinte litho (met groene en bruine steunkleur) waarop het portret van Willem III en Sophie, boven het volkslied ‘Wien Neêrlands bloed’ en omgeven door verbeeldingen van scheepvaart, landbouw, de spoorwegbrug bij Moerdijk en nijverheid – fabrieken en een locomotief. Onder een goedkeurende hemel van engelen en putti. Ontwerp P. van Looy. Wat roest. Randscheurtjes aan de achterkant verstevigd.
€ 150
* Vier grote, typisch 19e-eeuwse vaderlandslievende gedenkplaten vol goudgerand Oranjegevoel!

 

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 533.899 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: