antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 40: Gerrit Komrij – Van Averechts tot Zephyr

Met deze catalogus feliciteren wij Gerrit Komrij van harte met zijn zestigste verjaardag. Wij bieden hier geen topcollectie Komrij aan, maar hebben gekozen voor een andere invalshoek. Van Averechts tot Zephyr!

De titels uit de eerste afdeling van deze catalogus hebben allemaal te maken met boeken die genoemd worden in Komrij’s essaybundels Averechts en Verzonken boeken. Het zijn titels uit de marge van de literatuur, van allang vergeten schrijvers, en boeken met enige homoseksuele connectie. We hebben er bewust voor gekozen om boeken uit essaybundels als Daar is het gat van de deur en Papieren tijgersbuiten beschouwing te laten. Die toch voor het merendeel polemische essays en kritieken gaan niet zozeer over wat wij als ‘Komrij-boeken’ beschouwen.

Deze afdeling had nog veel uitgebreider kunnen zijn wanneer Paul Snijders niet zo op zijn eigen collectie was gaan zitten. Dan hadden er veel meer boeken van Jacques d’Adelswärd- Fersen, Jacob Hiegentlich, Maurits Wagenvoort, Oscar Wilde, Adolphe Engers, Charley van Heezen en meer Uranian Poets in gestaan. Inderdaad: wij verzamelen zelf óok Komrij-boeken…

De afdeling waarmee deze catalogus eindigt is een windbuiltje flatulentie, éen van de vele literaire interessegebieden van Gerrit Komrij. We hopen dat juist deze twee afdelingen het plezier uitstralen dat wij in ons vak hebben: het oprakelen van boeken waar geen sterveling nog weet van heeft, maar waar je een Komrij voor nodig hebt om ze van de vergetelheid te redden. En, bescheiden op de achtergrond, twee dienstbare antiquaren…

Massa’s ‘Komrij-boeken’ zijn overigens níet in deze catalogus opgenomen, eenvoudigweg omdat de schrijver er bij ons weten (helaas!) nooit over geschreven heeft. Zo moet u de zoete jongensromans van Achille Essebac missen, de poëzieverzameling die braune Blume, het toneelstuk Wat niet mag van mevrouw J.M. IJssel de Schepper-Becker, boeken van W.A. Wagener, max des Vignons, Willy (de echtgenoot van Colette), en Maurice Rostand. Eén van Fokas’ favoriete auteurs, Jean Lorrain, wordt weliswaar éénmaal genoemd in Verzonken boeken, maar hij moet wachten op een eigen catalogus in 2005. Dat inspireert ons misschien wel eens tot een catalogus van nóg meer vergeten auteurs: wie níet in Komrij staat!

(NB. Deze catalogus dateert uit 2004 en is niet tot op het huidige moment compleet bijgewerkt. Onze leverbare boeken zijn zijn hier na te zoeken.)

GERRIT KOMRIJ – VAN AVERECHTS TOT ZEPHYR

  • Opgedoken uit Verzonken boeken en Averechts 1-69
  • Door Gerrit Komrij 70-135
  • Vertaald/ samengesteld door, en over Komrij 136-183
  • Flatulentia res parvae crescunt 184-187

OPGEDOKEN UIT VERZONKEN BOEKEN EN AVERECHTS

1.       (ADELSWÄRD-FERSEN, Jacques d’). AKADEMOS. Revue mensuelle d’Art Libre et de Critique  Eerste jaargang nr. 1. Oorspronkelijk omslag (beetje los). 24 x 18 cm. (4), 160, (4) p. Niet afgesneden. Zeldzaam!

€  140

* Eerste nummer van dit zeer luxueus uitgegeven tijdschrift, gedrukt op vier soorten papier, met illustraties. Er zijn niet meer dan 12 nummers verschenen van dit boekvormige maandblad. Fersen wilde ‘een tijdschrift voor kunst, filosofie, literatuur, waarin stukje bij beetje, om niet bij voorbaat een schandaal te veroorzaken, de andere Liefde in ere wordt hersteld’. Inderdaad is er in elk nummer van Akademos wel een artikel of een andere bijdrage te vinden die met homoseksualiteit te maken heeft. In dit nummer begint dat al met het ‘Inaugural’ geschreven door Fersen. Verder vindt u in dit nummer bijdragen van o.m. Laurent Tailhade (over Verlaine), Henri Barbusse, Colette Willy, Kurt Martens, Marcel Boulestin, Jean Moréas, Arthur Symons en (de Nederlandse schilder) Leopold Sarluis. Zie Verzonken boeken, p. 59-69.

Toegevoegd: het eerste nummer van De Parelduiker (1996/1) waarin het artikel ‘De komeet van Fersen. Het literaire tijdschrift Akademos’ door Paul Snijders.

2.       ADELSWÄRD-FERSEN, Jacques d’  HANDGESCHREVEN brief aan ‘Mon cher ami’ ( = Édouard Deverin) op papier van het tijdschrift Akademos, gedateerd ‘Villa Lysis/ Capri. 9 Sept 09’ en gesigneerd ‘Fersen’. 16 regels. 18,0 x 13,5 cm. Recto & verso. Horizontaal gevouwen.

€  1000

* Fersen bedankt Deverin hartelijk voor de toezending van zijn roman Le Confluent en belooft erover te schrijven in het oktobernummer van Akademos(dat gebeurt echter niet, over Le Confluentis in Akademos niet geschreven). ‘Tu as une observation mélancholique, réelle, et un peu amère de la vie, que l’on apprécie pleinement.’ Een (niet opengesneden) exemplaar van Le Confluent – C’est vous, le militaire…(1909) is door ons bijgevoegd. Met omslagtekening van de auteur, wel wat roestig. Verzonken boeken,p. 59-69. Zie achterkant van deze catalogus.

3.       ANDRIAN,  Leopold:  Der Garten der Erkenntnis. Berlin: S. Fischer Verlag, 1895. Eerste druk. Ingenaaid. Niet afgesneden. 19,5 x 13 cm. 64 p. Omslag wat grauw geworden, rugje beschadigd, hapje uit voorzijde omslag.

€  190

* Hét boek van zijn generatie, een Narcissus-verhaal geschreven door een jongen van 20. Verzonken boeken, p. 37.

4.       ANDRIAN, Leopold. Albert VERWEY  Leopold Andrian’s De Tuin van de Open­baring (Slot). Pag. 120-131 in: De Beweging/ Algemeen Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Staatkunde, jaargang 2, januari 1906. Eerste druk. 25 x 16 cm. Niet afgesneden. 148 p. Met enige reclames van de uitgever.

€  12

* Helaas alleen het tweede en laatste deel van de eerste uitgave van Verweys vertaling van Der Garten der Erkenntnis. Ook met bijdragen van Van Eeden, Penning en Troelstra. Verzonken boeken, p. 37.

5.       ANDRIAN, Leopold. Albert VERWEY  De Tuin van de Openbaring. Vertaald door Albert Verwey en Stefan George. Amsterdam: Astèr, 1984. Eerste druk in boekvorm. 28 x 17 cm. (4), 52 p. Half marokijn met platten van Japans papier (Phoenix). Tekstverzorging en verantwoording Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet, typografie Ger KLEIS. Oplage 125 exemplaren; dit is één van de 100 exemplaren voor de vaste intekenaren.

€  165

* Met prospectus, geschreven door de man achter Astèr, Johan POLAK, en een aankondiging van dit tweede deel van de Astèr-reeks met verontschuldiging van de late verschijning van deel I, gesigneerd door Ben Hosman, directeur van Athenaeum-Polak & Van Gennep en later de drukker van de Regulierenpers. Een exemplaar in heellinnen is te verkrijgen voor €  90. Verzonken boeken, p. 37.

6.         ANDRIAN, Leopold  Es phantasiert in grauer Pracht. Sub Signo Libelli, 1984. 28 x 18 cm. 8  p. in omslag. Met een ets van Reinder Homan. Gedrukt in 44 genummerde exemplaren, gesigneerd door kunstenaar en uitgever.

€  65

* Breugelmans 122.

7.         ANDRIAN, Leopold  Gedichte. Sub Signo Libelli, 1982. 26 x 18,5 cm. Oorspronkelijk omslag. 28 p. Gedrukt in 73 genummerde exemplaren. Dit is één van 38 (of 33 volgens het colophon) exemplaren met een originele, gesigneerde kleurenlitho van Wladimír Suchánek, en een van 20 ingenaaide exemplaren met een omslag van Japans papier, gedrukt in groen en zwart op wit Zerkall-Bütten. Het kwetsbare omslagpapier is een beetje gekreukt en verkleurd.

€  150

* Breugelmans 91. Eén van de fraaiste edities van Sub Signo Libelli.

.

8.       (ANDRIAN, Leopold).  Walter H. Perl: Leopold Andrian und die Blätter für die Kunst. Hamburg: Dr. Ernst Hauswedell & Co, (1960). Eerste druk. Linnen. 22 x 12 cm. 140 p. Met enkele fraaie reproducties in heliogravure. Gedrukt in 600 exemplaren.

€  35

* Brieven van en aan Andrian door Stefan George, Carl August Klein, Alfred Schuler en Melchior Lechter. Jeugdgedichten van Andrian, die in de Blätter für die Kunst werden afgedrukt, en dezulke die wel werden aangeboden maar niet opgenomen. Gedichten die aan Andrian gewijd werden, en aan Andrian gewijde passages uit de briefwisseling tussen George en Hofmannsthal, alles van noten voorzien. Een prachtig boekje! Verzonken boeken, p. 37. Zie voor Andrian ook nr. 136 van deze catalogus.

9.       ANEMA, Seerp  Moderne Kunst en Ontaarding. Kampen: J.H. Kok, 1926. Eerste druk. Linnen. 21 x 16 cm. Mooi exemplaar, wel hier en daar wat roest en wat aandachtsstreepjes met potlood.

€  16

* Bespreking van kunstuitingen overgoten met een akelig brouwsel van psychiatrie en theologie, door een antirevolutionair. Averechts, p. 276-278.

10.     ANONIEM  Was spricht gegen Homosexualität? Geen uitgever, plaats of datum. Derde, herziene druk. Oorspronkelijk omslag. 14 x 10 cm. 128 p. Als nieuw, ongelezen!

€  12

* Verzonken boeken, p. 115.

11.     (BEDDOES, Thomas Lovell)  H.W. DONNER (ed.)  The Browning Box or the Life and Works of Thomas Lovell Beddoes as reflected in letters by his friends and admirers. London: Oxford University Press, 1935. Eerste druk. Linnen. 22 x 15 cm. lxxvi, 192 p.

€  150

* Brieven en tekstfragmenten van en over Beddoes. Een zeldzame uitgave. Verzonken boeken, p. 77-87.

12.     BEDDOES, Thomas Lovell (edited by Edmund GOSSE)  The Letters of Thomas Lovell Beddoes. Hildesheim / new York: Georg Olms Verlag, 1973. Fotografische herdruk naar de editie van 1894. Linnen. 15 x 9 cm. (12), 272 p.

€  24

* Verzonken boeken, p. 77-87.

13.     BEDDOES, Thomas Lovell  Saint Gingulph’s Relict. list to her Legend and Tremble youth for ‘tis Exceeding TRUE and by St Cecilia Most Musically Melancholy. Banholt: Ioannes Quercus [= Hans van Eijk] at the Officina Borogovi, 2000. Ingenaaid in schutblad (Hahnemühle) en omslag (Indiaas lompenpapier). 20,5 x 13 cm. 8 p. Gedrukt in rood en zwart in 36 genummerde exemplaren.

€  22

* Posterior Blues uit Death’s Jest Book. Zie Verzonken boeken, p. 77-87.

14.     BEURDELEY, Cecile  L’Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor. Keulen: Evergreen (= Benedikt Taschen Verlag), 1994. Linnen met stofomslag. 35 x 28 cm. 304 p.

€  70

* Zeer rijk geïllustreerde geschiedenis van de homoseksualiteit in salontafelformaat. De oorspronkelijke Franse uitgave verscheen in 1977 onder de titel Beau petit ami. ‘…een boek vol teksten en illustraties, en van zó’n formaat dat je er eenvoudig iemand mee kan doodslaan. ’t Mag dus in geen enkel homoseksueel huishouden ontbreken.’ Averechts, p. 221-228.

15.     BONNETAIN, Paul  Charlot s’amuse… Édition augmentée d’une pièce relative au procès jugé par la Cour d’assises de Paris, le 27 décembre 1884, et d’un avis de l’auteur. Paris: A. Charles, [1885]. Half marokijn met rood leren rugschildje op rug met ribben. Gemarmerde platten (lichte slijtage). 19 x 12,5 cm. (10), IV, 350 p. Wat roest, maar een mooi boek.

€  95

* De eerste druk verscheen in 1883. Verzonken boeken, p. 53.

16.     BONNETAIN, Paul  Charlot s’amuse… avec une préface par Henry Ceard. Présentation de Hubert Juin. Paris/Genève : Ressources, 1979. Paperback. 21 x 13 cm. (16), (XX), 350 p. Met een inleiding van Hubert Juin.

€  12

* Verzonken boeken, p. 53.

17.     BREEMER, Jopie  De groote beer in ’t luchtruim. Een keuze uit De ontboezemings­bundel van Jopie Breemer. Ingeleid door Enno Endt. Haarlem: Leo Vos, 1981. Ingenaaid met stofomslag. 20 x 12 cm. 56 p.

€  15

* De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer verscheen in 1913. Averechts,p. 314.

18.     BRONDGEEST, Bernard  Doolhof. Amsterdam: Em. Querido, 1921. Eerste druk. Verguld linnen (ontwerp J.B. Heukelom). 21 x 17,5 cm. Niet afgesneden. 220 p. Omslag wat gevlekt en aan de randen licht verbleekt.

€  220

* Met Levensleedwaarschijnlijk de zeldzaamste roman van de rubriek ‘Van de verkante keer’ uit Averechts (zie p. 279). In de afgelopen 25 jaar kwam wij slechts twee exemplaren tegen (terwijl we er toch écht naar zochten!).

19.       DOUGLAS, Lord Alfred  The City of the Soul. London: Grant Richards, 1899. Tweede uitgave, maar de eerste waarin de naam van de auteur vermeld wordt. Origineel halfperkament. 18 x 11,5 cm. viii, 112 p. Niet afgesneden. Vlek op voorplat. Fraai exlibris in kopergravure (van Scofield Thayer, één van de stichters van The Dial).

€  85

*  Zie Averechts, p. 28-36.

20.       DOUGLAS, Lord Alfred  Two Loves. [Z.pl.: E. du Perron], 1928. Herbonden in verguld halfperkament met platten van Roma-papier (oorspronkelijk omslag niet meegebonden). 24 x 17,5 cm. (2), (4), 28, (4) p. Gedrukt door A.A.M. Stols in 50 exemplaren. Schutblad wat verbruind.

€  350

*  Privé-uitgave van E. du Perron: twaalf gedichten die weggezuiverd waren uit de uitgave van Douglas’ verzamelde gedichten van 1919 vanwege hun ‘pederastische’ inhoud (zie de correspondentie van Du Perron in juni 1928). Met exlibris en planknummer van Victor van Vriesland. Fraai gebonden door Binderij Phoenix. Batten / Stols 82. Van Dijk 134. Niet bij Storm. Zie Averechts, p. 28-36.

21.       DOUGLAS, Norman  Birds and Beasts of the Greek Anthology. [Florence]: Eigen beheer (gedrukt door de Tipografia Giuntina), 1927. Eerste druk. 22 x 15 cm. Karton. 220 p. Niet afgesneden. Een van 500 genummerde en GESIGNEERDE exemplaren. Met frontispice in heliogravure. Rug en hoekjes wat versleten, band verkleurd.

€  100

* Over Griekse en Romeinse literatuur, maar ook met antieke recepten. Zie Verzonken boeken, p. 61-65.

22.       DOUGLAS, Norman  In the Beginning. [Florence]: Eigen beheer (gedrukt door de Tipografia Giuntina), 1927. Eerste druk. 23 x 15 cm. Karton met bladeropdruk. 260 p. Niet afgesneden. Een van 700 genummerde en GESIGNEERDE exemplaren. Kwetsbare band aan de randen beschadigd.

€  80

* Fantastische roman. Zie Verzonken boeken, p. 61-65.

23.       DOUGLAS, Norman  One Day. Chapelle-Réanville (Eure): The Hours Press, 1929. Eerste druk. 26 x 16,5 cm. Karton met vergulde titel naar Douglas’ handschrift. (4), 60 p. Niet afgesneden. Met enkele illustraties op kunstdrukpapier. Dit is één van 300 exemplaren op vergé (van in totaal 500 genummerde exemplaren). Inscriptietje op binnenzijde achterkant.

€  350

* Met een reclamebrief, gedrukt op Atlantic Super Strong papier, gedateerd ‘1 November, 1929’, voor Douglas’ nieuwe eigen uitgave, How About Europe?. Daarop vijf MET DE HAND GESCHREVEN regels door Norman Douglas en een enveloppe met postzegel (zelf gelikt?), gedateerd ‘Firenze Ferrovia 6 XI 29’, en handgeschreven adres. Zoals altijd bij  Norman Douglas is dit een bijzonder onderhoudend boek, onder andere over Antinoüs en over Griekse literatuur. Zie Verzonken boeken, p. 61-65.

24.     ENGERS, Adolphe  Oscar Wilde. Tragedie in 5 bedrijven. Naar de gegevens van Dr. Fritz Löhner, Bruno Hardt en Franz Martos. Den Haag: F.W. de Ruyter van Steveninck, [1917]. Eerste druk. 17,5 x 13,5 cm. 176 p. Omslag naar een tekening van C. Arnouts (wat verbruind).

€  45

* ‘Over de ongelijke strijd tussen het kunstenaarschap en de arrogantie van het onbenul.’ Averechts, p. 257-259.

25.     EXLER, M.J.J.  Levensleed. Een boek voor ouders. Psychologische roman. Met eene inleiding van Magnus Hirschveld [sic], voorzitter van het “Wissenschaftlich-humanitäre Komitee” te Berlijn. Den Haag: C. Harms Tiepen, [1911]. Eerste en enige druk. Blind omslag. (rug versleten). 21,5 x15,5 cm. 248 p. Niet afgesneden.

€  220

* Met een zelfgemaakt stofomslag, waarop een handgeschreven notitie van ene John aan ene Jan, gedateerd ‘7-8-45/ 2.05 uur’. Wat houterige homo-tendensroman, met een voorwoord van Hirschfeld en een lijst van aanbevolen werken achterin. Zeer zeldzaam! Averechts, p. 271. Verzonken boeken, p. 209.

27.     FARRAR, F.W.  Een Schooljongen of Van Kwaad tot Erger. Amsterdam: Gebr. Cohen, [1907]. Achtste druk. Versierd rood linnen. 20,5 x 15 cm. XII, 336 p. Veel kleine illustraties. Mooi exemplaar met vrolijke bandtekening.

€  32

* Met de voorwoorden van Johannes Kneppelhout bij de eerste en tweede druk van deze vertaling. Verzonken boeken p. 205. Toegevoegd: het artikel van Fokas Holthuis over dit boek (en over Alf van Bruno Vogel): ‘Sterker dan God was de onanie’. Over masturbatie in twee jongensboeken. In Parmentier jaargang 2 nr. 1-2 (1990), themanummer over masturbatie.

29.     GERHARDIE, William  The Polyglots. Preface by Michael Holroyd. London: Macdonald, 1970. Herziene, definitieve editie. Linnen met (heel licht beschadigd) stofomslag. 20 x 13 cm. viii, 328 p.

€  18

* ‘De gestalten gaan op je tafel zitten, en zelfs als je het boek hebt dichtgeslagen blijven ze met elkaar en met zichzelf bakkeleien, in het bezit van al hun tics en eigenaardigheden.’  Verzonken boeken,p. 88-96.

30.     HARLAND, Henry  The Cardinal’s Snuff-Box. Illustrated by G.C. Wilmshurst. London/ new York: John Lane, 1903. Eerste geïllustreerde uitgave. Fraai verguld rood linnen. 20 x 14 cm. (8), 264 p. Rug wat verbleekt. Prachtig boek!

€  60

* Voor het eerst uitgegeven in 1900. Verzonken boeken, p. 19-27. Donald Weeks: Corvo p. 427. De Italiaanse atmosfeer van Harlands romans is volgens Weeks te danken aan  de excentrieke Engelse auteur Baron Corvo (= Fr. Rolfe).

31.     HARLAND, Henry  My Friend Prospero. A Novel. new York: McClure, Phillips & Co., 1904. Eerste uitgave. Verguld karton, rug verkleurd. 20 x 14 cm. (4), 318 p. Niet afgesneden. Luxe editie: één van 500 genummerde exemplaren met frontispice in kleuren en (in de plaat) gesigneerd portret van de auteur. Stempel op schutblad. Maar een mooi boek!

€  125

* Verzonken boeken, p. 23. Donald Weeks: Corvo, p. 427.

32.     HARLAND, Henry  The Royal end. A Romance. Londen: Hutchinson & Co. [circa 1912]. Rood linnen met goud- en blindstempeling, rug wat verkleurd. 16 x 11 cm. (4), 320 p. Met zwart/wit frontispice (“He tore the letter into tiny fragments” p. 98).

€  18

* Van Harlands laatste roman waren bij zijn dood slechts drie delen voltooid, en zijn weduwe, Alice, nam het op zich het boek te voltooien. Dat deed ze op haar eigen manier! Zij schreef de laatste vier delen en verontschuldigt zich in het voorwoord dat de door haar geschreven Amerikaanse episode misschien een ruw contrast vormt met de Italiaanse van haar overleden echtgenoot. Voor liefhebbers van bloomersis The Royal end een aanrader.

Verzonken boeken, p. 23.

33.     HEEZEN, Charley van (= J.H. FRANÇOIS)  Anders. Den Haag: Luctor et Emergo, 1918. Eerste en enige druk. Oorspronkelijk omslag naar ontwerp van Willem ARONDÉUS. (6), 248 p. Rug nogal gescheurd en beschadigd: onderste 5 cm ontbreekt. Zeldzaam!

€  150

* Belangrijke homoroman, een van de eerste die niet in rampen en zelfmoord eindigt. Ze Krijgen Elkaar!  Met een voorrede van J.L. Walch. Averechts, p. 271-276.

34.     [HICHENS, Robert]  The Green Carnation. new York: D. Appleton & Company, 1894. Eerste Amerikaanse uitgave. Origineel groen linnen met zilveropdruk (wat versleten). 18 x 12 cm. (4), 222 p. Scheur(tje) in eerste vier pagina’s.

€  80

* Anoniem uitgegeven sleutelroman over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas, ‘een fraaie burleske over het esthetendom’. Titel in groen en rood gedrukt. Verzonken boeken, p. 28-36.

35.     HICHENS, R.S.  The Green Carnation. Chicago: Argus Books, 1929. Groen linnen met opdruk. 20 x 14 cm. (8), 212 p. Inliggend deel van voorzijde stofomslag (verbruind).

€  120

* Met twee korte HANDGESCHREVEN brieven van de auteur, gedateerd ‘Riant Chateau/ Territet/ Switzerland/ Nov 17.1922’ and ‘Nov 23.1922’. Hichens, rijk geworden van zijn veelvuldig verfilmde boeken, woonde in een weelderig appartementencomplex in Montreux-Territet. Hij bestelt twee boeken bij zijn Engelse uitgever of boekhandelaar, en zendt daarvoor een cheque mee. Het gaat om de dramatische werken van Gerhart Hauptmann en om Women in Love van D.H. Lawrence. Verzonken boeken, p. 28-36.

36.     (JEROENSE, Jeroen = Hieronymus Sweerts)  Koddige en ernstige opschriften, op Luyffens, Wagens, Glazen, Uythangborden, en andere Taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uytgeschreven door een liefhebber derzelve. Amsterdam: Jeroen Jeroense, 1682. 14,5 x 9,5 cm. (8), 230; (8), 248; (4), 252; (4), 166 p. Half leer met gemarmerde platten, misschien 19eeeuw, wat beschadigd. Art nouveau-exlibris van de dichter Victor Dela Montagne.

€  150

* Amusante en vaak schuine rijmpjes met niet minder amusante en scabreuze etsen. ‘Ian Cornelisse Boel/ Je fr… hangt door de stoel; Zoje jou broek niet laat lappen,/ Zalze de kat opsnappen’. Op het bijbehorende plaatje heft Jan Boel het glas op zijn vrouw Trijntje Willems. Maar hij weet nog niet wat hem straks zal overkomen: onder de stoel heft de kat reeds haar klauw… Verzonken boeken, p. 152-153. Met een mooie boekenlegger uit 1900.

37.     JÜNGER, Friedrich Georg  Über das Komische. Zürich: die Arche, [omstreeks 1965]. Karton. 21 x 13 cm. 88 p. Fraai exemplaar.

€  20

* De theorie van het komische, door een broer van Ernst Jünger. De eerste uitgave is van 1948. Verzonken boeken, p. 177-179.

38.     KNIGGE, Adolph Freyherr  Des seligen Herrn Etatsraths Samuel Conrad von Schaafskopf hinterlassene Papiere; von seinen Erben herausgegeben. Mit einem Nachwort von Iring Fetscher. Frankfurt am Main: Sammlung Insel, 1965. Linnen met stofomslag. 18 x 11,5 cm. 112 p. Met bibliografie.

€  17

* Deze ironische ‘memoires’ werden voor het eerst uitgegeven in 1792. ‘De domheid is springlevend, maar het verstand moet steeds opnieuw uit het graf worden opgedolven.’ Verzonken boeken, p.125-127.

42.     (KOSTER, August) Olivier MAILLARD  De geheimen van de biechtstoel en de vrouwen. Amsterdam: C.J. Koster Azn. [circa 1925]. Achtste druk, 35ste-40ste duizendtal. Oorspronkelijk omslag, met een illustratie naar Whymper. 19 x 13 cm. 80 p. Rug wat versleten.

€  22

* Omslag bedrukt met vele reclames voor de uitgeverij van deze zoon van August Koster, o, m. voor Jeugdige Zondaars te Constantinopel, Koele Vrouwen, Maria Monk, Tweede Maria Monk, De Moorddadige Pastoor, De Papenspiegel, Kamertjes Zonde, Hygiene voor de Wittebroodsweken, Bouquetje Polemiek en Mondaine Studie-Kopjes.

Zie voor August Koster Averechts, p. 264-266.

43.     (KOSTER, August)  Corvin WIERBITSKY (schrijver van den Tachtigjarigen Oorlog)  De Papenspiegel. De Roomsche Kerk in hare ware gedaante. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam: C.J. Koster, [1924]. Zevende druk. Oorspronkelijk geïllustreerd omslag (waarop een paus probeert de klok terug te draaien). 24 x 15 cm. XVI, 272 p. Wat verbruind en een beetje versleten.

€  28

* Met voorwoorden van de tweede, derde en vierde druk door de auteur (1868-1870). Op het omslag vele interessante reclames, onder meer voor Catharina Alberdingk Thijm: Priester, het Minnebrievenboek (‘Tolk voor Minnende Harten’) en zowaar Dr. Ch. Ramien: Sapho en Socrates of de Liefde voor het eigene geslacht.

Zie voor August Koster Averechts, p. 264-266.

44.     (LARROVITCH)  Feodor Vladimir Larrovitch. An Appreciation of his Life and Works edited by William George Jordan and Richardson Wright. new York: The Authors Club, 1918. Eerste druk. Linnen. 23 x 15,5 cm. (4), 132 p. Geïllustreerd. Titeletiketten beschadigd.

€  35

* Over de bekende tijdgenoot van Dostojewski. Verzonken boeken, p. 122-124.

45.     LELAND, Charles G.  Hans Breitmann’s Ballads. Complete Edition In One Volume. Philadelphia: T.B. Peterson & Brothers, [circa 1880]. Paars linnen (wat verbleekt en licht beschadigd), met goud- en blindstempel. (2), 512 p. Met een verklarende woordenlijst (26 p.). Eerste kneep gescheurd. Met een negentiende-eeuwse ingeplakte en weer losgescheurde pagina, waarop een gecalligrafeerde opdracht in inkt “Miss Lydia Hart/ From/ [tekening]/ Yours, HANS” versierd met karikatuur van een man met grote grijns, lange neus en een puntoor.

€  80

* Balladen geschreven in een mengsel van Duits en steenkolen-Engels, onder meer over Den Haag, Scheveningen, Amsterdam en Leiden. Verzonken boeken, p. 134-135. Zie ook het volgende nummer.

46.       LIEUWEN, John  Troebel en Fon. With 24 Pen Drawings by the Author. Corsica, South Dakota: The Corsica Globe Publishers, (1938). Eerste druk. 22 x 15 cm. Origineel halflinnen. Voorwoord door Peter Nieveen.

€  35

* Gedichten in een merkwaardig veramerikaanst Nederlands: “De Dreek Esteet”, “De Vissching Trip”, “De Limburger Tjies”, “De Demmekratik Spies”, “De Meelorder Leedie” en “De Rimmetiek van Henk”. Vergelijk met Verzonken boeken, p. 134-135.

47.       LORRAIN, Jean  Pelléastres. Le Poison de la Littérature. Crimes de Montmartre et d’ailleurs. – Une Aventure. Introduction de Georges Normandy. Paris: Méricant, [1910]. Eerste druk. 19 x 13 cm. Origineel omslag. 288 p. Niet afgesneden. Fraai exemplaar.

€  160

* Intrigerende omslagtekening van Rapeno op donkergrijs papier: Medusa, groen van nijd, werpt je een woedende blik toe, haar koperkleurige tressen met rozen bezet. In dit boek, dat pas gepubliceerd werd na zijn dood, maakt Lorrain Adelswärd-Fersen belachelijk.

Zie Verzonken boeken, p. 65 (Lorrain wordt genoemd, maar Pelléastres helaas niet, terwijl het boek grotendeels over Adelswärd-Fersen gaat).

48.     MALEDICTA. The International Journal of Verbal Aggression. Elias Petropoulos Festschrift.  Volume V, Nrs. 1 & 2 1981. Waukesha, WI: Maledicta Press, 1981. Eerste druk. Ingenaaid. 21,5 x 14 cm. 352 p.

€  30

* Boeiend tijdschrift over verwensingen. O.a. over ‘Disturbing Your Seed; Or, Greater Love Hath Onan’ en ‘Verbal Aggression in Dutch Sleeptalking’, een verslag van een heus psychologisch experiment. Zie voor de schokkende levensgeschiedenis van de redacteur, Reinhold Aman, de website van Maledicta: www.sonic.net/maledicta/index.html. Amerika  op zijn ergst! Verzonken boeken p. 224-227, met een afbeelding van een van de ‘verwenskaartjes’ van Reinhold Aman.

49.     MEHRING, Walter  die verlorene Bibliothek. Autobiographie einer Kultur. Hamburg: Rowohlt Verlag, 1952. Eerste druk. 21 x 13 cm. Linnen met stofomslag en kartonnen schuifhoes (aan de bovenkant onbreekt een stuk), met aan twee kanten een mooie bibliotheek, getekend door Walter Rebhuhn. 244 p. Omslag op de rug verbruind.

€  90

* Walter Mehring probeert aan de hand van de boeken die hem door zijn vader zijn nagelaten ‘uit te vinden hoeveel kracht de toverstaf van het intellectualisme na twee wereldoorlogen nog bezit.’ Verzonken boeken, p. 11-18.

50.       PESSOA, Fernando  A Fragment of Antinous. Sub Signo Libelli, 1988. 27 x 19 cm. Zwart omslag verguld met bijpassende linnenbeklede doos. 16 p. Niet afgesneden. Met een gekleurde linosnede van Berend Kooiman. Gedrukt in 48 genummerde exemplaren. Dit is een van 12 DE LUXE exemplaren op Keizerlijk Japans papier.

€  150

* Slechts enkele exemplaren werden voorzien van de doos. Averechts, p. 234-241.

51.       PEYREFITTE, Roger  L’exilé de Capri. Paris: Flammarion, 1959. Eerste druk na genummerde Édition Originale. 350 p.

€ 18

* Het leven van dichter/ uitgever Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880-1923), enigszins ironisch beschreven. Met een voorwoord van Jean Cocteau. Verzonken boeken, p. 61, 65.

52.       PRINS, Arij, & Lodewijk van DEYSSEL  De Briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick. Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1971. Achter het Boek VIII/1-3 & IX/1-2. Eerste druk. Twee delen. 24 x 17 cm. Samen 348 p. Geïllustreerd.

€  12

* Verzonken boeken, p. 53-58.

53.     REYS, Otto P. [= J. GRESHOFF]  Dichters in het Koffyhuis. Herinneringen. Met een woord vooraf van J. GRESHOFF. Baarn: Hollandia-Drukkerij, 1925. Eerste druk. 18 x 12 cm. Oorspronkelijk omslag met goudopdruk (bladdert wat). 108 p. Vrolijk exlibris op p. 1 (genoeglijke lezer in zijn bibliotheek met pijp en jenever).

€  16

* Onderhoudende mystificatie, o.a. over het ‘Koffiehuis met de Roode Buisjes’ (zie nr. 64 van deze catalogus), en over andere Haagse, Bergense, Brusselse, Parijse en Italiaanse cafés. Met ingeplakte portretten, gedrukt in bruinrood, van allerlei schrijvers, o.a. Van Nijlen, Greshoff, ‘Reys’, Minne, Papini, Soffici, Prampolini, Van Schendel en een onwaarschijnlijk plaatje van Bloem. Ook over Roland Holst en de Rolls-Royces van Martinus Nijhoff en P.N. van Eyck. Averechts, p. 71.

54.     RICHTER, Werner  Ludwig II. König von Bayern. Leben und Untergang eines Königs. Erlenbach-Zürich & Leipzig: Eugen Rentsch Verlag, 1939. Eerste druk. 23 x 14 cm. Linnen met stofomslag. In bijbehorend foedraal (verbruind). 404 p. Geïllustreerd. Zeer fraai.

€  16

* Zie Verzonken boekenp. 168-171.

55.     ROS, Mrs. Amanda McKittrick  Irene Iddesleigh. A Novel. London: The Nonesuch Press, 1926. 20 x 13,5 cm. Oorspronkelijk driekwart marokijn met gedecoreerde linnen platten. viii, 162 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 1250 genummerde exemplaren.

€  90

* Inliggend een paginagroot artikel over de schrijfster uit Vrij Nederland van 1976: ‘Schrijven als het bouwen van paleizen’ door Leopold de Buch. Verzonken boeken p. 135-137.

56.     SMITH, Timothy d’Arch  Love in Earnest. Some Notes on the Lives and Writings of English ‘Uranian’ Poets from 1889 to 1930. London: Routledge & Kegal Paul, 1970. Eerste druk. 23 x 16 cm. Linnen. xxiv, 280 p. Geïllustreerd. Met uitgebreide bibliografieën.

€  65

* Onmisbaar voor ieder die zich voor Engelse homo-poëzie van rond de eeuwwisseling interesseert, en bovendien bijzonder amusant. Verzonken boeken, p. 60-65.

57.     STERNHEIM, Carl  Oskar Wilde. Sein Drama. Potsdam: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1925. Eerste druk. 20,5 x 14 cm. Karton met opdruk in rood en zwart. Naamsstempel op schutblad. Wat roest op de snede, maar een fraai exemplaar.

€  45

* Toneelstuk, vooral over de zelfopofferende liefde van Wilde voor Sir Hugh Dundee, Lord Alfred Douglas en tenslotte de infanterist François. Zie Averechts, p. 256.

58.     SZITTYA, Emil  Das Kuriositäten-Kabinett. Begegnungen mit seltsamen Begebenheiten, Landstreichern, Verbrechern, Artisten, religiös Wahnsinnigen, sexuellen Merkwürdigkeiten, Sozialdemokraten, Syndikalisten, Kommunisten, Anarchisten, Politikern und Künstlern. Konstanz: See-Verlag, 1923. Eerste druk. 320 p. Uitgebreid personenregister. Linnen (wat beschadigd).

€  150

* Met een ORIGINELE FOTO (6,5 x 11 cm) van HENK OOSTERVEEN in knicker­bockers, samen met de Haagse uitgever en boekhandelaar Jac. Krul en een onbekend paar gezeten op een bank. Jaren dertig. Zie Verzonken boeken p. 156-160.

59.     TISSOT, S.-A.-A.-D.  Œuvres. Encyclopédie des Sciences Médicales ou Traité Général, Méthodique et Complet des Diverses Branches de l’Art de Guérir. 7eDivision: Collection des Auteurs Classiques – TISSOT. Paris: Au Bureau de l’Encyclopédie, 1840. Verguld halfmarokijn met gemarmerde platten (wat slijtage). 22 x 14 cm. (8), 686 p. Gedrukt in twee tekstkolommen. Wat roest.

€  150

* L’Onanisme beslaat p. 479-545 van deze verzameld werk-uitgave. Zie Verzonken boeken, p. 55-58.

60.     TRABAK, Adriaan (= J.A. Heuff van Houweninge)  De Terugweg. Oorspronkelijke roman. Amsterdam: Nederlandsche Uitgevers-Maatschap, 1929. Eerste en enige druk. 20 x 17 cm. X, 234 p. Fraai gedecoreerd linnen, ontwerp H. Keja.

€  35

* Eén van de klassieke vooroorlogse homotitels uit de Nederlandse literatuur, met voorin  aanprijzingen van Lodewijk van Deyssel, Is. Querido, Henri Borel, Cornelis Veth en Benno Stokvis. Averechts p. 259-264.

61.       [VEEN, Mr. C.F.]  L EROTICA RARISSIMA. Catalogue 161. Utrecht: J.L. Beijers, 1981. Eerste druk. Oorspronkelijk omslag. 16 x 10,5 cm. 64 p. Met inliggende prijslijst en ingevoegd extra plaatje. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren (dit is nr. 3). Als nieuw.

€  50

*  Roemruchte catalogus met 50 van de mooist denkbare erotica. Van de prijslijst worden wij weemoedig… Verzameling van de bekende kinderboekenverzamelaar Mr. C.F. van Veen, anoniem gepresenteerd, maar een aantal werd door hem verspreid in een envelop met zijn adres. Dit is zo’n exemplaar. Op de voorkant van de envelop schreef Van Veen: ‘Ex ex libris/ Conradi Frederici Vaenii et amicorum’. Verzonken boeken, p. 212-215.

62.       VERLAINE, Paul  Männer. Hombres. Nachdruck der Ausgabe von 1920 mit einem Anhang sowie einem Beitrag von Wolfram Setz. Berlijn: Verlag Rosa Winkel, 1986. Fotografische herdruk met aanvulling en toelichting. Karton. 24,5 x 16 cm. (2), 74 p. Band een heel klein beetje verkleurd.

€  20

* Tweetalige uitgave. Averechts p. 226.

63.     WAGENVOORT, Maurits  Een huwelijk in het jaar 2020. Amsterdam: Meulenhoff, 1923. Eerste en enige druk. Halflinnen. 17,5 x 12 cm.

€  45

* ‘De toekomst lijkt nog ’t meest op een oude foto’. Voorbije toekomst! Nog maar zestien jaar, dan kunnen we ’t controleren… Zie Averechts, p. 112-115.

64.     WAGENVOORT, Maurits  Het koffiehuis met de roode buisjes. Roman uit het Italiaansch kunstenaarsleven. In zijn geheel in afleveringen opgenomen in Groot Nederland, jaargang XIV, Eerste deel (1916). 22 x 15 cm. Halflinnen (ex-bibliotheek). 656 p. Nogal versleten en gevlekt.

€  25

* Eerste uitgave van deze levendige roman over moderne Italiaanse jongeren die de wereld een poepie willen laten ruiken, in tijdschriftvorm. A.F. Donaldi is gemodelleerd naar F.T. Marinetti. Bijzonder is, voor 1916, dat er een homoseksuele verhouding in het boek wordt beschreven. Voorzover ik zie is de tekst gelijk aan die van de eveneens in 1916 verschenen roman, afgezien dan van de ontbrekende ‘e’ aan het eind van het woord ‘Italiaansch’ in de ondertitel. Ook met bijdragen van Frans Coenen, Marie Metz-Koning, Hélène Swarth, J. van Oudshoorn, Jan van Nijlen, Wally Moes en Carry van Bruggen. Zie Verzonken boeken p. 70-76.

65.     WHITE, Gleeson (ed.)Ballades and Rondeaus, Chants Royal, Sestinas, Villanelles, &c. selected, with Chapter on the Various Forms, by Gleeson White. London / Newcastle-on-Tyne: Walter Scott, 1887. Eerste druk. Linnen. Niet afgesneden. 14,5 x 11 cm. lxxx, 304 p. Gedrukt in rood en zwart. Band wat versleten.

€   30

* Velerlei dichtvormen. Verzonken boeken p. 130-131.

67.     WHITMAN, Walt. Vertaald door Maurits WAGENVOORT  Natuurleven (Leaves of Grass). Haarlem: Erven F. Bohn, 1898. Eerste druk. Verguld driekwart marokijn met gemarmerde platten. 12 x 14,5 cm. XII, 180 p. Met portret van de auteur in houtgravure. Hier en daar roestig.

€  90

* Afgezien van de techniek is het portret in deze uitgave hetzelfde als in het vorige nummer! Eerste vertaling van Whitman in het Nederlands. De tweede uitgave van deze vertaling verscheen in 1917 onder de titel Grashalmen, en de derde, herspelde druk is van 1956. Deze herdrukken zijn bij ons verkrijgbaar voor respectievelijk € 12 en € 9. Verzonken boeken p. 71.

68.       WILDE, Oscar. (Ed. Hester Travers SMITH, author of “Voices from the void”)  Psychic Messages from Oscar Wilde. With a preface by Sir William F. Barrett, F.R.S. London: Psychic Book Club, z.j. 18,5 x 12 cm. Karton. XII, 180 p. Band heel licht gevlekt.

€  20

* Wilde blijkt in het hiernamaals de moderne literatuur nog goed bij te houden: hij houdt (iets) meer van Galsworthy dan van Joyce. De eerste druk van deze posthume mededelingen van Oscar Wilde verscheen in 1924 bij T. Werner Laurie. Waarschijnlijk is deze uitgave van omstreeks 1950. Verzonken boeken p. 139-141.

69.       WILMA (= Wilma Vermaat)  God’s gevangene. Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland, 1923. Eerste druk. 19 x 14 cm. Versierd linnen. 140 p. Inscriptie op schutblad, boekhandelszegeltje, een beetje roest, maar toch een heel net exemplaar.

€  55

* De bandtekening vertoont een scharminkelig type dat een loodzware last bergopwaarts torst. Averechts p. 276-279.

DOOR GERRIT KOMRIJ

70.       Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam/ Antwerpen, de Arbeiderspers, (1994). Linnen met stofomslag. Leeslint. 496 p. 1e druk.

€  30
71.       Alle vlees is als gras/ Ik heb goddank twee goede longen. Amsterdam, Meulenhoff, (1981). Ingenaaid. 96 p. 3e druk, 1e gezamenlijke druk.

€  6

72.       Als ratten & konijnen. P. 13 in: Aan Breyten Breytenbach. [Rotterdam], (Rotterdamse Kunststichting, 1976). Geniet. 24 p.

€  18

* Bevat ook bijdragen van o.a. J. Bernlef, C. Buddingh’ en Remco Campert.

73.       Averechts. (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1980). Synopsis. Ingenaaid. 320 p. Omslag bladdert een beetje.

€  16

*  Gesigneerd.

74.       Banaal alfabet. Z.p., z.u., z.j. Geniet. 4 p. Overgenomen uit NRC Handelsblad van 23 maart 1983.

€  0

* Een roofdrukje? Foei! Daar vragen we dus geen geld voor!

75.       De bekeerde Willem. Sentimenteel spel voor eerste-klassers (…). Drie korte bedrijven in verzen. (Winterswijk, Openbare Bibliotheek, 1994). Ingenaaid. 24 p. Oplage 140 genum­merde exemplaren. 1e druk.

€  22

* Eén van de 40 exemplaren bestemd voor auteur en uitgever.

76.       De bibliofiel. (Rotterdam), Bébert, (1980). Verguld leder. 16 p. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde en gesigneerde exemplaren, voorzien van een origineel etsje van Arie van der Geest, eveneens genummerd en gesigneerd. 1e druk.

€  175

* De mooiste tekst over het minnen van boeken die wij ooit lazen!

77.       ‘Boeken zijn doodskisten. Een aantal wanden’. Eerste acht regels van het openingsgedicht van de cyclus ‘De vampier als grafdelver of: de Antiquaar als doodsheraut’, afgedrukt in facsimile van het handschrift. In: Catalogus 30: Komrij 40. Amsterdam, Willem Huijer, 1984. Geniet. (28) p. Ills.

€  10

* Antiquariaatscatalogus met 125 nummers Komrij.

78.       Het chemisch huwelijk. (Amsterdam e.a., International Theatre Bookshop e.a., 1982). Garenloos. 108 p. Ills. [Oplage 2000 exemplaren]. 1e druk.

€  5

79.       Het chemisch huwelijk. (Amsterdam e.a., International Theatre Bookshop e.a., 1982) [=1983]. Garenloos. 108 p. Ills. [Oplage 3000 exemplaren]. [2e druk].

€  5

* Deze 2e druk onderscheidt zich volgens MDLM van de 1e druk vanwege een vooroverhellende (volgens ons: achteroverhellende) hoofdletter ‘E’ in de regel ‘Een sympathieke welving op zijn rug.’ op p. 58.

80.       Het chemisch huwelijk. Toneelstuk in vijf bedrijven. Gevolgd door recensies en interviews. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). Garenloos. 164 p. [3e druk = 1e druk in deze vorm].

€  5

81.       The Comreigh Critter and Other Verse. Translated from the Dutch by Jacob Lowland pp. (Met een ‘Afterword’ door Jacob Lowland en ‘A Note on the sources’). Amsterdam/ new York, C.J. Aarts, 1982 [=1983]. Geniet. 32 p. Oplage 1000 exemplaren.

€  8

* Amsterdamse Cahies 61. Tweetalige editie.

82.       Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974). Ingenaaid. 248 p. 1e druk.

€  10

* Een tweede druk (met leesvouwen) is leverbaar voor 5 euro. Synopsis-reeks.

83.       Diafanie. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). (Terhorst, Ser Prop, 1993). Ingenaaid met stofomslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  75

84.       Diafanie. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). (Terhorst, Ser Prop, 1993). Ingenaaid met stofomslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  85

* In door Harry Prick aan zijn goede vriend Karel Reijnders gezonden envelop.

85.       Dood aan de grutters. Amsterdam, Aarts, 1978. Geniet. 16 p. 1e druk. Naam op Franse titel. Vouwtje.

€  8

* Amsterdamse schotschriften 1.

86.       Du musst verstehen. (Gedicht) In: Propria Cures, jaargang 75, aflevering 24 (3 april 1965). Tabloid. 8 p.

€  12

* Vroege publicatie!

87.       Enkele gedichten van Gerrit Komrij vertaald in het Pools en het Achterhoeks. (Vertaald door resp. Richard Nowak en Willem Wilterdink). (Winterswijk, Stichting Culturele Raad Winterswijk, 1994). Ingenaaid. (24) p. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren.

€  22

88.       ‘Geachte heren Pennings en Langeveld’. P. 16 in Dichter bij de mens. Het állernieuwste werk van onze allergróótste dichters!. Amsterdam, Tabula, 1986. Ingenaaid. 160 p. Geïllustreerd.

€  10

* Leuk plaagproject, waarbij meer dan honderd dichters werden aangeschreven door twee niet-bestaande leraren Nederlands aan het niet-bestaande opleidingsinstituut Sint Dominicus Vitus in Nijmegen. De dichters werd verzocht om toestemming voor publicatie van enkele gedichten voor een bloemlezing en de royalties af te staan voor de verbouwing van een kapel. Veel boze reacties waren het gevolg en die staan allemaal afgedrukt in dit amusante boek. De brief van Komrij is zo fraai dat hij ook op de achterkant van het omslag werd afgedrukt.

89.       (Gedichten). P. 63-69 in: Proefpagina. Een keuze uit het aanbod van een uitgeverij. Amsterdam, (De Arbeiderspers), 1967. Garenloos. 176 p.

€  6

* En in één van de bloemblaadjes op het omslag herkennen we ook de hand van Komrij!

90.       De gelukkige schizo. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1985). Ingenaaid. 248 p. 1e druk. Schuingelezen.

€  6

91.       Gezwinde grijsaard. (Terhorst, Ser Prop, 1997). Ingenaaid. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  65

92.       Grote collectie van ruim 1200 knipsels!

€  250

* Omvangrijke collectie bijdragen aan de NRCuit de periode 1976 tot en met 1999, aangevuld met bijdragen van en over Komrij uit andere kranten. Een beknopt overzicht: 664 maal ‘Een en ander’ (1977-1993), 41 ‘Trou moet blijcken’ (1998-1999), 99 ‘Verwoest Arcadië’ (van de 100: aflevering 36 ontbreekt; 1977-1979), 92 ‘Teringstein’ (van de 100; met tekeningen van Joost Veerkamp; 1983-1984), ‘In Liefde Bloeyende’ (1995-1996), ‘Casa Branca’ (1994) en televisiekritieken (1976).

93.       Heremijntijd. Exercities & ketelmuziek. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Ingenaaid. 124 p. 1e druk. Rug verkleurd.

€  40

* Eén van de 350 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, bestemd voor de relaties van uitgeverij De Arbeiderspers ter gelegenheid van de jaarwisseling 1978-1979.

94.       Horen, Zien en Zwijgen. Vreugdetranen over de treurbuis. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977). Ingenaaid. 216 p. 3e druk.

€  5

95.       Ik heb Goddank twee goede longen. [Amsterdam], (Meulenhoff, 1971). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€  42

* Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven opdracht aan een Vlaams collega-auteur: ‘Voor Willem M. Roggeman/ Rotterdam, 21 nov. 1973/ Gerrit Komrij’.

96.       De kluizenaar. P. 52-56. in: Mannenmaat. Rekenboek voor jongens zonder meisjes. (Samengesteld en ingeleid door Gert Hekma, m.m.v. Boudewijn Büch en Gerrit Komrij). A’dam, Blaauw, 1980. Garenloos. 56 p. Typografische verzorging Erik G. Ritsel [= Ger Kleis]. 1e druk.

€  8

* Bevat ook bijdragen van o.a. Alfred Aubry, Boudewijn Büch, Frans Kellendonk, Karel van Reym (= E.B. de Bruyn) en Wim Zaal. Het leeuwendeel van de bijdragen werd speciaal voor deze bundel geschreven.

97.       Komrij’s patentwekker. Amsterdam, Aarts, 1974. Geniet. 8 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verschoten.

€  100

* Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven opdracht aan een Vlaams collega-auteur: ‘voor Willem M. Roggeman/ Gerrit Komrij/ Rotterdam, 20 juni/ Poetry International 1974’. Volgens het colofon is dit ‘de eerste clandestiene dichtbundel van Gerrit Komrij’.

98.       De Koning en de kist. Vrolijk spel in drie korte bedrijven voor eerste-klassers. (Winterswijk, Openbare Bibliotheek, 1994). Ingenaaid. 24 p. Oplage 140 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  22

* Eén van de 40 exemplaren bestemd voor auteur en uitgever.

99.       De koning slaapt. Terhorst, (Ser Prop), 1993. Ingenaaid met stofomslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.

€  65

* Uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de drukker.

100.     Lof der Simpelheid. (Amsterdam/ Antwerpen, Singel Pockets, 1995). Garenloos. 192 p. 6e druk.

€  10

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina: ‘Gerrit Komrij/ Zwolle, 15 maart 1996’.

101.     Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€  40

102.     Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€  40

* De ‘misdruk’.

103.     Moderne museumdirecteuren. Amsterdam, (Antiquariaat Willem Huijer), 1994. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt door Pim Witteveen in zwart en blauwgrijs in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk in boekvorm.

€  45

104.     De muze in het kolenhok. Over een gedicht van Hölderlin. Amsterdam, Guus Bauer, 1983. Ingenaaid. 64 p. 1e druk.

€  7

105.     De ontzetting van Kraaivanger. Leiden, Antiquariaat Klikspaan, (1998). Ingenaaid. (16) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door de Stichting Boekdrukkunst Leiden in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  18

106.     Het onzichtbare labyrint. (Den Haag, BZZTôH, 1980). Rijmprent, gedrukt in facsimile van het handschrift. 30,5 x 43,0 cm. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.

€  50

107.     Op de markt van Rimbimbim. Een spannend blijspel geschreven en op muziek gezet door Gerrit Komrij en Jan Jaap Sorber. (Winterswijk, Openbare Bibliotheek, 1994). Ingenaaid. 24 p. Oplage 140 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  22

* Eén van de 40 exemplaren bestemd voor auteur en uitgever.

108.     Op de planken. Burleske. Amsterdam, Aarts, 1978. Ingenaaid. 40 p. 2e druk.

€  5

* De eerste druk verscheen in 1973 in een oplage van 65 exemplaren.

109.     Op de planken. Burleske. Amsterdam, Aarts, 1978. Linnen met stofomslag. 40 p. Tweede druk.

€  70

* Eén van de honderd exemplaren in linnen, genummerd en gesigneerd door de auteur. De eerste druk verscheen in 1973 in een oplage van 65 exemplaren.

110.     De os op de klokketoren. (Met 2 tekeningen en 60 prenten in kleur van Joost Veerkamp). (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981) [= 1982]. Linnen met stofomslag (ontwerp Joost Veerkamp). (52) p. 1e druk.

€  14

111.     De os op de klokketoren. (Met 2 tekeningen en 60 prenten in kleur van Joost Veerkamp). (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981) [= 1982]. Linnen met stofomslag (ontwerp Joost Veerkamp). (52) p. 1e druk.

€  225

* Eén van de 50 genummerde en door door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren, voorzien van een fraaie, originele ets van Joost Veerkamp (een os, van alle gemakken voorzien om een klokkentoren te beklimmen).

112.     Over de impuls, het ijkpunt en de horzel. Woubrugge, Avalon Pers, 2001. Ingenaaid met stofomslag. 20 p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt op Zerkall in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  42

* Toespraak, gehouden bij de opening van de tentoonstelling ‘Op zoek naar klassieke perfectie. 25 jaar drukken van Sub Signo Libelli’.

113.     De pagode. [Amsterdam], De Bijenkorf, (1990). Garenloos. 56 p. 1e druk.

€  1

114.     De pagode. [Amsterdam], De Bijenkorf, (1990). Garenloos. 56 p. 1e druk.

€  12

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel: ‘Gerrit Komrij/ Rotterdam, 16 maart 1990’.

115.     De paleizen van het geheugen. (Met illustraties van Willem van Malsen). Amsterdam, De Harmonie, 1983. Garenloos. 16 p. 1e druk.

€  50

* Dunne DUMMY met afwijkend omslag! Bijgevoegd: een zestal andere proeven van omslagen van Komrij-titels, gebruikt door een rondreizend vertegenwoordiger ten behoeve van de Vlaamse boekhandel. Curieus!

116.     Papieren tijgers. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978). Ingenaaid. 236 p. 1e druk. Leesvouwen.

€  5

117.     Papieren tijgers. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980). Ingenaaid. 240 p. 4e druk.

€  5

118.     Praag. (Rotterdam), Bébert, (1983). Halfleer. 20 p. Gedrukt in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€  175

* Eén van de tien exemplaren die niet in de handel kwamen, geletterd A tot en met J (dit is nummer I, éen van de twee exemplaren bestemd voor de uitgever).

119.     De Redders. (Amsterdam e.a., International Theatre Bookshop e.a., 1984). Garenloos. [Oplage 2000 exemplaren]. Ills. 120 p. 1e druk.

€  5

120.     Schrijfrecept. [Amsterdam, CPNB e.a., 1984]. Planodruk. Op Oud-Hollands. 1e druk.

€  30

* Verschenen ter gelegenheid van de Boekenweek 1984 en tijdens het Boekenbal als dwarrelblaadje verspreid vanuit de nok van Theater Carré.

121.     Sonnet. (De Jouwer, De Hynsteblom, 1994). Ingenaaid. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in groen en bruin in een oplage van 49 exemplaren.

€  32

* Gerrit Achterbergs ‘Werkster’ onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en in het Fries vertaald door Karel F. Gildemacher (‘Hy ken de ûnderkant fan skoech en krytstreekbokse’). Koppermaandaguitgave.

122.     De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology. (Amsterdam), De Arbeiderspers, (1979). Geniet. 32 p. Ills. 1e druk.

€  5

123.     De stem van het water, of: Pension Kniertje. (Arnhem, Theater van het Oosten, 1991). Garenloos. 180 p. Ills. 1e druk.

€  5

124.     The Straw that Breaks the Camel’s back…? Quatrains by Gerrit Komrij on climate change. (Met een voorwoord van Jan Pronk en vertalingen door John Irons). Den Haag, The Government of The Netherlands, 2000. Linnen.

€  22

* Kwatrijnen van Komrij over klimaatverandering met kleurenfoto’s naar de gelijknamige film.

125.     De trein, op. 33a. Eerste bedrijf, eerste scène uit de Peter Schats opera Symposion. (Amsterdam, Concertgebouworkest), [1985]. Geniet. 6 (= 8) p.

€  20

* Uitgave bij gelegenheid van de première van het Eerste bedrijf, eerste scène van de opera Symposion op 21 november 1985.

126.     Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1972). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.

€  8

127.     Tutti-frutti. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1972). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.

€  42

* Exemplaar met op de Franse titel een handgeschreven opdracht aan een Vlaams collega-auteur: ‘Voor Willem M. Roggeman/ Rotterdam, 21 nov. 1973/ Gerrit Komrij’.

128.     Twee huizen. [Bedum], Exponent, 1987. Ingenaaid (omslag deels iets verschoten). (4) p. Met de hand gezet en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  30

* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren, bovendien gesigneerd. Eenheden-reeks 13.

129.     Twee werelden. (Met vertalingen van deze cyclus in het Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Portugees en Spaans). (Amsterdam), Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam/ Vrij Nederland, (1987). Linnen met stofomslag (aan bovenzijde minimaal gerafeld). 64 p. 1e druk.

€  22

* Eén van de 400 gebonden exemplaren, bestemd voor de genodigden bij de officiële opening van ‘Amsterdam Culturele Hoofdstad van Europa 1987’.

130.     De vampier en de grafdelver of: de Antiquaar als doodsheraut. (Amsterdam, Willem Huijer, 1984). Ingenaaid. (12) p. Sub Signo Libelli met de hand gezet door uit de Walbaum door Ger Kleis en gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren.

€  75

* Breugelmans 118.

131.     De Verschrikking. (Met 20 collages door Jan Bernard Meinen). Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Linnen met stofomslag. Oplage 1250 exemplaren. 48 p. 1e druk.

€  15

132.     Verwoest Arcadië. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Ingenaaid. 264 p. 1e druk.

€  22

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Privé-domein 59.

133.     Verzonken boeken. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986). Ingenaaid. 240 p. 1e druk. Leesvouw.

€  10

134.     Waarin de trein een nieuw jaar tegemoetsnelt, of: Scripta Manent, maar niet altijd. Utrecht, Salix Alba, 1978. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€  22

135.     De ware haai. (Amsterdam, Willem Huijer), [1987]. Ingenaaid. 12 p. Gedrukt door De Regulierenpers in blauw, blauwgrijs en zwart met de Romanée op Zerkall Bütten in een oplage van 75 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.

€  65

* De Regulieren 27/1987.

VERTAALD OF SAMENGESTELD DOOR KOMRIJ, EN OVER HEM

136.     ANDRIAN, Leopold  De tuin van inzicht. Vertaald door Menno Wigman. Met een nawoord van Gerrit Komrij. Amsterdam/ Antwerpen, Veen, (1999). Linnen met stofomslag. 72 p.

€  7

137.     BARSTOW, Stan  Er is nog tijd. (Uit het Engels vertaald door Gerrit Komrij). Amsterdam, ARBO (= De Arbeiderspers, 1968). Linnen met stofomslag. 244 p. 1e druk.

€  15

138.     BROKKEN, Jan  Gerrit Komrij over homoseksualiteit, kunst & politiek. P. 58-65 in: Haagse Post, jaargang 68, aflevering 20 (16 mei 1981).

€  3

* Mooi, uitgebreid interview.

139.     CAPELLEVEEN, Paul van  De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995. Ingenaaid. 136 p. Ills.

€  8

* Maatstaf jaargang 43, aflevering 11-12 (november-december 1995).

140.     DALI, Salvador  In gesprek met een genie. Opgetekend door Alain Bosquet. Uit het Frans vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1972. Garenloos. 124 p. 1e druk. Vouw in omslag.

€  5

141.     -. Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Ingenaaid. 124 p. Omslag iets beschadigd.

€  5

142.     DRS. P  Ons Knutselhoekje. Dartelen met versvormen. Met een woordje vooraf door Gerrit Komrij. Den Haag, BZZTôH, (1975). Garenloos. 36 p. 1e druk.

€  6

143.     ELIOT, T.S.  Kobus Kruls Parmantige Kattenboek. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Garenloos. 64 p. 3e druk.

€  4

144.     FIRBANK, Ronald  Het grillige leven van kardinaal Pirelli. Gevolgd door Valmouth. Vertaling en nawoord van Gerrit Komrij. Amsterdam, Meulenhoff, (1975). Garenloos. 176 p. 1e druk. Schuingelezen.

€  5

  1.      -. Kardinaal Pirelli. Gevolgd door Valmouth. (Vertaling en nawoord Gerrit Komrij). Amsterdam, Loeb, 1980. Garenloos. 180 p. 1e druk. Leesvouw. Naam op titel.

€  5

146.     GROOT e.a., Paul  Kunstkritiek op Komrij. P. 1-25 in: Museumjournaaljaargang 28, aflevering 1 (1983). Geniet. 64 p. Ills.

€  6

* Kunstcritici maken zich boos op Komrij.

147.     HOLMAN, Theodor  Fabeldier getemd. Utrecht, (Bucheliuspers), 2001. Ingenaaid met stofomslag. (12) p. Gezet uit de Garamont en gedrukt in goud, lichtblauw, donkerblauw en zwart in een oplage van 50 exemplaren. Fraai boekje!

€  28

148.     -. Holman interviewt Komrij. P. 83 in: Bij magazine. Z.p., De Bijenkorf, 2002. Garenloos. 98 (= 96) p. Ills.

€  3

149.     HUCHEL, Peter Onder het bleke houweel van de maan. (Vertaald door Joris Paridon) [= Gerrit Komrij]. Z.p., De Slofpers, 1978. Langwerpig planodrukje. Met de hand gezet en gedrukt door Emile Puettmann in een beperkte oplage.

€  18

* Werklijst Puettmann B 51.

150.     JARRY, Alfred  Superman. Een moderne roman. Vertaling en nawoord: Gerrit Komrij. Amsterdam, Meulenhoff, (1970). Garenloos. 160 p.

€  5

151.     KOMRIJ, Gerrit  100 x Komrij. Honderd bijzondere boeken uit de collectie van Filip Marsboom in de marge van Druksel 2000. (Met een inleiding door Gerrit Komrij). [Wildert], Carbolineum Pers, (2000). Ingenaaid. 32 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart op geschept Zerkall papier in een oplage van 75 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€  60

* Met prospectus.

152.     -. Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850. Samengesteld en ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Meulenhoff, (1982). Garenloos. XII, 292 p.

€  6

153.     -. Activiteitenplan Gerrit Komrij 50 jaar. En: Winterwijk viert Gerrit Komrij 50 jaar. (Winterswijk, Stichting Culturele Raad Winterswijk, 1994). Twee delen. Geniet. Ills.
€  6

154.     -. Ansichtkaart van Gerrit Komrij, vermomd als Mohammed Rasoel. 15,0 x 10,5 cm.

€  3

155.     -. Collectie van 12 zwartwit-foto’s. 17,8 x 23,8 cm.

€  75

* Genomen tijdens de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Gerrit Komrij op 21 mei 1993. De foto’s tonen de uitreiking, een optreden van Wim de Bie en Kees van Kooten als Jacobse en Van Es, en de receptie, waarbij onder anderen een aantal foto’s van de gelauwerde met Mulisch en Van Mierlo.

Diverse foto’s van dezelfde gelegenheid zijn ook los verkrijgbaar.

156.     -. Foto van Gerrit Komrij op een preekstoel bij een ons onbekende gelegenheid. 25,4 x 20,2 cm.

€   8

* Op wat kleiner formaat leverbaar voor 5 euro.

157.     -. Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door Gerrit Komrij. Den Bosch, Van Lanschot, 1987. Linnen met (zeer licht geschaafd) stofomslag. 96 p. 1e druk.

€  14

158.     -. Het geld dat spant de kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door Gerrit Komrij. Den Bosch, Van Lanschot, 1987. Ingenaaid. 96 p. 1e druk.

€  4

159.     -. De Lof der Stront. (Vertaald door en) met een inleiding van Gerrit Komrij. [Wildert], De Carbolineum Pers, (2000). Ingenaaid. XXVIII, 156 p. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style, de Kennerley en de Cloister en gedrukt op geschept Zerkall in rood, bruin en zwart in een oplage van 60 genummerde en door Komrij gesigneerde exemplaren.

€  240

* Een waar monsterproject voor een margedrukker!

160.     -. Najaarsaanbieding 1976 van Boelen. Amsterdam, Boelen, 1976. Geniet. (12) p. met inlegvel. Ills.

€  25

* Met op pagina (8) uitgebreid aandacht voor de te verschijnen titel In het badhuis. Homoërotische verhalen. Gekozen en vertaald door Gerrit Komrij, begeleid door een afbeelding van het omslag. Het boek is nooit verschenen! Verder aandacht voor nieuwe titels van o.a. Jan Cremer, Jules Deelder, Johnny van Doorn en W.F. Hermans.

161.     -. Programmafolder van het toneelstuk Pierewaaien van Tom Stoppard, vertaald door Gerrit Komrij. (Arnhem, Toneelgroep Theater), z.j. Uitvouwblad. Ills. Met inlegvelletje over enkele wijzigingen in de rolverdeling.

€  4

162.     -. Themanummer BZZLLETIN. Afl. 75 (april 1980). Garenloos. 96 p. Ills.

€  5

* Bevat bijdragen van o.a. Boudewijn Büch.

163.     -. Uitnodiging voor en programma van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Gerrit Komrij 21 mei 1993 in het Letterkundig Museum te Den Haag. Programma (vouwblad) en twee uitnodigingen.

€  12

164.     -. Voorjaarsaanbieding 1986 van uitgeverij De Arbeiderspers. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986). Geniet. 32 p. Ills.

€  10

* Met op pagina 21 uitgebreid aandacht voor het boek Verzonken boeken, toen nog aangekondigd als Vergeten boeken.

165.     -. Zomerjaarsaanbieding 1994 van uitgeverij Bert Bakker. (Amsterdam, Bert Bakker, 1994). Geniet. 36 p. Ills.

€  8

* Met op pagina 2 en 3 uitgebreid aandacht voor de bloemlezing De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige gedichten.

166.     (KOMRIJ, Gerrit)  Themanummer Maatstaf. Jaargang 32 (1984), aflevering 11/12. Ingenaaid. 200 p. Geïllustreerd.

€  10

* Bevat bijdragen van o.a. Boudewijn Büch, Paul van Capelleveen, Mensje van Keulen, Kees van Kooten, Johan Polak, Harry G.M. Prick, J. Rentes de Carvalho, Martin Ros, Hans Warren en Wim Zaal.

167.     PETERS, Arjan  Een jonge god in Holland. Over ‘Capriccio’ van Gerrit Komrij. P. 51-66 in: Randschrift, 12/13 (zomer 1988). Garenl. 118 p. Ills.

€  10

* Themanummer over de dood, met bijdragen van en over o.a. Rico Bulthuis, Paul Celan en Robert long.

168.     MILLER, Henry  Rustige dagen in Clichy. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968. Garenloos. 140 p. Schuingelezen en geschaafd.

€  4

169.     POGGIO DE FLORENTIJN  Moet een grijsaard trouwen? (Vertaald door en met een verantwoording van Gerrit Komrij). Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Garenloos. 120 p. 1e druk.

€  6

170.     -. Priesters, vrouwen, dokters & andere monsters. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Garenloos. 212 p. 2e druk.

€  5

171.     POOT, H.K.  Winter. (Amsterdam, Bert Bakker, 1986). Vouwblad.

€  8

* Blijkens een aantekening werd het gedicht gekozen uit Komrijs De Nederlandse poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten. Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987. Niet in de handel.

172.     RENTES DE CARVALHO, J.  Komrij in Portugal. Vrij Nederland Kleurenbijlage 29-6-1985. Geniet. 32 p. Ills.

€  4

173.     RHOÏDIS, Emmanuel  Pausin Johanna. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Garenloos. 204 p. 2e druk.

€  5

174.     -. Pausin Johanna. (Vertaald uit het Nieuwgrieks en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij). Amsterdam, (De Arbeiderspers), 1967. Garenloos. 204 p. 1e druk.

  1. €  6

175.     SCHMITZ, Hermann Harry  Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Garenloos. 232 p. 2e, herziene druk.

€  5

176.     SHAKESPEARE, William  Driekoningen, of: Zie zelf maar. (Vertaald door Gerrit Komrij). (Arnhem, Toneelgroep Theater), [1985]. Geniet. (16), 32 p. Ills.

€  8

177.     -. De koopman van Venetië. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. Linnen met stofomslag. 96 p.

€  5

178.     -. Romeo en Julia. Vertaald door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1988. Linnen met stofomslag. 104 p.

€  5

179.     -. De tragedie van Koning Richard de Tweede. (Vertaald door Gerrit Komrij). Amsterdam, International Film & Theatre Bookshop/ Theater van het Oosten, 1990. Garenloos. 128 p. Ills.

€  5

180.     TÖPFFER, Rodolphe  Reizen en avonturen van doctor Festus. Met 19 illustraties van de auteur. Vertaling en Nawoord door Gerrit Komrij. Amsterdam, Meulenhoff, [1969]. Garenloos. 160 p. Schuingelezen.

€  5

181.     -. Reizen en avonturen van doctor Festus. Met 19 illustraties van de auteur. Vertaling en Nawoord door Gerrit Komrij. Amsterdam, Meulenhoff, [1969]. Garenloos. 160 p. Schuingelezen.

€  10

* Exemplaar met (ingescheurde) buikband (‘Dát is pas een boek! – Goethe’).

182.     -. De wonderbaarlijke lotgevallen van Jubal Jubelslee. Getekend door Rodolphe Töpffer en op rijm gezet door Gerrit Komrij. (Amsterdam), Boelen, (1975). Karton. Oblong. 96 p. Ills.

€  6

183.     WILDE, Oscar  De verjaardag van de infante. Vertaald door Gerrit Komrij. Met illustraties door Leonard Lubin. Weesp, Heureka, (1982). Ingenaaid. 64 p. Illustraties.

€  4

FLATULENTIA RES PARVAE CRESCUNT

184.     Old Militia Surgeon, An  The Gastric Regions and Victualling department. London: Robert Hardwicke, (1860 of 1861). Eerste druk Origineel linnen, versierd met een afbeelding in goud van een dampend stuk ‘Roast Beef of Old England’ (rug wat beschadigd). 20 x 13 cm. (4), 120 p. Met opdracht : ‘From the Author/ January 1861’. Stempel op Franse titel. Aan de randen wat verkleurd.

€  80

* Fascinerend boek over spijsvertering en het resultaat daarvan. De nadelen van boter, dieet als oorzaak van kaalheid, de lelijkheid van de Kalmukken (omdat zij altijd maar rauw vlees eten), de neiging tot inversie bij de Ieren (omdat ze zo van aardappels houden). De mensen zijn tezeer gewend aan modern, schuimig eten, daarom kunnen ze het ouderwetse stevige voer niet goed verteren, met alle winderige gevolgen van dien. Een oordeelkundig dieet zal in de toekomst zorgen voor een nooit opdrogende voorraad van aantrekkelijke vrouwen en knappe, ontwikkelde mannen.

logos

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30 maart 2004 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.121 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: