antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 212: Maurits Wagenvoort

Deze week bieden we een uitvoerige collectie van één van de lievelingsauteurs van Paul Snijders aan: de grotendeels vergeten schrijver Maurits Wagenvoort (1859-1944), in 1986 door Gerrit Komrij even wakker gekust in Verzonken boeken. Het werk van Wagenvoort, vooral zijn romans, is grotendeels onvindbaar geworden, alleen zijn reisboeken duiken regelmatig op in antiquariaten. We zijn blij dat we in de loop der jaren ruim een meter Wagenvoort bij elkaar hebben weten te sprokkelen!

In 1999 verscheen bij uitgeverij Vantilt onder de titel Tegen het leven is niet te strijden de briefwisseling tussen Maurits Wagenvoort en zijn vriendin Christine Vierhout. Tekstbezorger Rob van de Schoor schrijft in de inleiding: ‘Van Maurits Wagenvoort (…) is al zo vaak gezegd dat hij een vergeten en verstofte schrijver is, dat hij niet meer voor iedereen een onbekende is’.


1    WAGENVOORT, Maurits  Eros in het oosten. (Tien verhalen). Den Haag, R.J. Goddard, [1926]. Linnen. 150 p. 1e druk.
Verkocht

2    -. Een huwelijk in het jaar 2020. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Karton met prachtig stofomslag (ontworpen door Henri Verstijnen). 272 p. 1e druk. Zeer fris exemplaar!
Verkocht
* Zonder stofomslag leverbaar voor 25 euro.

3    -. In den wilden wingerd. Roman uit het Napelsche volksleven. Amsterdam, Becht, 1918. Linnen. (4), 16, (4), 200 p. 1e druk. Rug gevlekt.
Verkocht
* Met op de eerste titelpagina de aanbeveling ‘De schrijver heeft aan woordkunst radicaal maling’, ondertekend door Henri Borel, Frits Lapidoth, Israel Querido en Carel Scharten. Met achterin uitgebreid reclame (twee pagina’s) voor twee andere romans van Wagenvoort, te weten Het koffiehuis met de roode buisjes en Aan de grenzen der samenleving.

4    -. In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan. Santpoort, Mees, 1929. Linnen (zeer fraaie preegband!). Vierkant 8vo. 152 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Ook leverbaar in ingenaaide vorm met omslag (aan rand gevlekt) voor 18 euro.

5    -. Karavaanreis door Zuid-Perzië. Santpoort, Mees, 1926. Ingenaaid met omslag. Vierkant 8vo. 84 p. Geïllustreerd. 1e druk. Opdrachtje (niet van auteur) op Franse titel. Schaafplekken aan voorzijde omslag.
Verkocht

6    -. Het koffiehuis met de roode buisjes. Roman uit het Italiaansch kunstenaarsleven. (III) P. 235-269 in: Groot Nederland, Maart 1916. Ingenaaid.
€  gratis bij een bestelling
* Dit is aflevering 3 van de in Groot Nederland als feuilleton gepubliceerde roman.

7    -. Het koffiehuis met de roode buisjes. Roman uit het Italiaansche kunstenaarsleven. Amsterdam, Becht, 1916. Linnen. (4), 272 p. 1e druk. Mooi exemplaar met zilveren Bijenkorf-zegeltje op de rug geplakt.
Verkocht
* Sinds Gerrit Komrij dit boek behandelde in Verzonken boeken geniet hij een cultstatus. Niet alleen vanwege het onderwerp: het leven van A.F. Donaldi (= Marinetti) en enkele andere Italiaanse futuristen, maar ook om de onbekommerde homoseksuele verhouding tussen twee van hen.

8    -. Maria Magdalena’s loutere liefde. Amsterdam, MGGL, 1925. Linnen. 352 p. ‘Nieuwe herziene uitgaaf’. Tekst in inkt op Franse titel.
Verkocht
* Deze tweede druk werd in druk opgedragen aan de weduwe van Louis Couperus middels een brief op pagina 5-6.

9    -. Maria van Màgdala. Haarlem, Erven Bohn, 1897. Linnen (florale bandtekening). (4), 356 p. 1e druk. Wat roest, vooral voor- en achterin.
Verkocht

10    -. Oostersche momenten aan den Nijl. Santpoort, Mees, 1928. Ingenaaid met omslag. Vierkant 8vo. Geïllustreerd. 108 p. 1e druk.
Verkocht

11    -. De ploerten. Deel I. Amsterdam, Becht, 1901. Linnen met fraaie art-nouveau-bandtekening door Cornelia van der Hart. (8), 256 p. 1e druk.
Verkocht
* Alleen deel 1!
Met achterin meegebonden een uitgebreid recensiekatern (van vijf pagina’s) door H.J.S. [= H.J. Schouten, toen nog dominee, die later onder het pseudoniem G. Helpman diverse revolutionaire brochures over homoseksualiteit heeft geschreven], geheel over Wagenvoorts roman De droomers.

12    -. Rococo Italië. Zutphen, Thieme, 1931. Linnen. (4), 252 p. Geïllustreerd. 1e druk. Naam op titel. Net exemplaar.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van schrijver-kunstenaar Adriaan Litzroth, met zijn naam en datum op schutblad. Ingenaaid leverbaar voor 12 euro.

13    -. Het stijfhoofdige bruidspaar. Roman uit den tijd der O.-I. compagnie. Amsterdam, Veen, [1912]. Halflinnen. (4), 238 p. 1e druk.
Verkocht
* De zgn. ‘gordijntjesband’ van L.J. Veen. Deze titel is bij ons ook leverbaar in de eveneens van Couperus bekende ‘klompen/molen/polder/poortjes-band’ (halflinnen, rug aan éen zijde los, prijs 15 euro).

14    -. Een stuk leven. Losse bladen uit een reisdagboek. Santpoort, Mees, 1933. Linnen. 264 p. 1e druk.
Verkocht
* In dit reisdagboek komt op pagina 221 de fotograaf baron Wilhelm von Gloeden langsfietsen. Voor 40 euro ook leverbaar in ingenaaide vorm.

15    -. Van Madrid naar Teheran. Amsterdam, Becht, 1907. Linnen. (4), 252 p. 1e druk.
Verkocht

16    -. Van Rome naar Jeruzalem. Den Haag, Loman & Funke, [1898]. Linnen (waarschijnlijk de tweede band: op de rug staat De Erven Loosjes Haarlem). 220 p. 1e druk. Stempeltje op titelpagina.
Verkocht

17    -. De Voorbijganger. Een roman van koloniale Hollanders. Amsterdam, Becht, 1905. Twee delen. Linnen. (4), 220; (4), 272 p. 1e druk.
Verkocht

18    -. De vrijheidzoeker. Roman van het werkelijk leven. Amsterdam, Meulenhoff, 1930. Linnen. (4), 328 p. 1e druk.
Verkocht
* Autobiografische roman.

19    (WAGENVOORT, Maurits)  Prospectus voor Eros in het oosten en prospectus voor De vrijheidzoeker. Planodrukjes. Recto en verso.
Verkocht
* Met op beide prospectussen persstemmen van o.a. Henri Borel, Frits Lapidoth en Herman Middendorp.
Bijgevoegd: krantenknipsel over Wagenvoort t.g.v. diens tachtigste verjaardag.

20    WAGENVOORT, Maurits. Als: Vosmeer de SPIE Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand. Amsterdam, Van Looy/Gerlings, 1895. Linnen. (4), 300 p. 1e druk. Naam op Franse titel. Scheefgelezen. Rug licht verschoten.
Verkocht
* Bijgevoegd: C.V. (= Christine VIERHOUT?)  Open brief aan den heer J. van den Oude en aan de lezers van het Nieuws van den Dag. Amsterdam, Elsevier, (1895). Geniet. (8) p.
J. van den Oude (pseudoniem van C. van Nievelt) had in het Nieuws van den Dag een negatieve bespreking geschreven van Felicia Beveridge. C.V. publiceerde over die recensie bovenstaand pamflet. Hiervan is slechts één exemplaar in de NCC: Bibliotheek Arnhem.

21    -. Kleine studies. Amsterdam, Buys, 1892. Linnen. (8), 312 p. 1e druk. Voorste kneep wat zwak. Stempel op pagina (2) en (8) (Biblotheek Canisius College Nijmegen). Naam op schutblad, aantekening op titel.
Verkocht

22    -. Een passie. Analyse van een gemoedstoestand. Amsterdam, Buys, [1891]. Verguld halfleer met hoeken (schaafplekken aan leer, ribben beschadigd, beschadiging aan bovenzijde rug). Onafgesneden. (4), XII, 350 p. 1e druk. Gedrukt op geschept papier, hoogstwaarschijnlijk een luxe-exemplaar!
Verkocht
* Exemplaar met paginagrote (15-regelige) opdracht van de auteur aan zijn vriendin Christine Vierhout, gesigneerd ‘Vosmeer de Spie/ (MW)’ en gedateerd ‘Amsterdam 9 Sept ’91’. Niet bestudeerd voor Tegen het leven is niet te strijden, de briefwisseling tussen Maurits Wagenvoort en Christine Vierhout (Vantilt 1999).

23    -. Veertig zwervers. Den Haag, Van Stockum, 1890. Verguld halfleer met hoeken (schaafplekken aan leer, kleine beschadiging aan bovenzijde rug). Onafgesneden. (8), 248 p. 1e druk. Gedrukt op geschept papier, hoogstwaarschijnlijk een luxe-exemplaar!
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn vriendin Christine Vierhout: Aan Mejuffrouw / Chr. Vierhout/ in vriendschappelijke ge-/negenheid/ geschonken door/ Maurits Wagenvoort/ (Vosmeer de Spie)/ Amsterdam 2 Mei 1890′.
Dit exemplaar heeft bovendien contemporaine potloodaantekeningen in de marge, waarschijnlijk van Christine Vierhout. Niet bestudeerd voor Tegen het leven is niet te strijden, de briefwisseling tussen Maurits Wagenvoort en Christine Vierhout (Vantilt 1999)!

24    (WAGENVOORT, Maurits; COUPERUS, Louis). BOOVEN, Henri van  (Prospectus voor Leven en werken van Louis Couperus door Henri van Booven). Uitvouwblad. Illustratie.
Verkocht
* Naast een foto van Couperus, een wervende tekst en prijzen en uitvoeringen van de uitgave zijn de handtekeningen van negentien auteurs die het boek aanbevelen afgedrukt. Zo tekenden o.a. Willem Kloos en zijn echtgenote, Top Naeff, Maurits Wagenvoort, Frans Coenen en Lodewijk van Deyssel. Bijzonder!

25    (WAGENVOORT, Maurits) (COUPERUS, Louis). WAGENVOORT, Maurits. Als: Vosmeer de SPIE  Louis Couperus en Majesteit. Amsterdam, Veen, 1894. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Contemporain regeltje op binnenzijde omslag: ‘Overdruk uit “de Kunstwereld” Nr. 9. 12 Maart 1894’. KB-stempeltje op omslag.
Verkocht

26    (WAGENVOORT, Maurits). GRESHOFF, Jan. Als: Otto P. REYS  Dichters in het Koffyhuis. Herinneringen door Otto P. Reys. Met een woord vooraf door J. Greshoff. Baarn, Hollandia, 1925. Ingenaaid. 108 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Onderhoudende mystificatie, o.a. over het ‘Koffiehuis met de Roode Buisjes’ (‘nadat de heer Maurits Wagenvoort er een roman over geschreven heeft is het verdwenen’), en over andere Haagse, Bergense, Brusselse, Parijse en Italiaanse cafés. Met ingeplakte portretten, gedrukt in bruinrood, van allerlei schrijvers, o.a. Van Nijlen, Greshoff, ‘Reys’, Minne, Papini, Soffici, Prampolini, Van Schendel en een onwaarschijnlijk plaatje van Bloem. Ook over Roland Holst en de Rolls-Royces van Martinus Nijhoff en P.N. van Eyck.Averechts, p. 71.

27    (WAGENVOORT, Maurits). KLOOS, Willem  Maurits Wagenvoort. P. 93 – 102 in: Letterkundige inzichten en vergezichten VII. Nieuwere literatuurgeschiedenis (XII). Amsterdam, Veen, z.j.. Linnen. 192 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Willem Kloos aan zijn collega Hein Boeken: ‘Aan mijnen broeder-in-de-letterkunde/ Hein/ van/Willem/ 11 Aug. 1922.’
Deze bundel bevat ook opstellen over o.a. Leopold (over Boutens’ privé-uitgave van diens Verzen), Couperus’ Korte arabesken én over Willem Elsschots Villa des Roses!

28    (WAGENVOORT, Maurits). LUGER, Bernt  Van Deyssel en ‘een artiest van nul en geener waarde’. (Over Lodewijk van Deyssel en Maurits Wagenvoort). In:Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Den Haag, NLMD, 1988. Ingenaaid. 400 p. Gedrukt in een beperkte oplage. Scheefgelezen.
Verkocht
* Mooie opstellenbundel die je niet vaak tegenkomt.

29    (WAGENVOORT, Maurits). ROBERT, Jan  ‘Een beetje origineele vriend’. Brieven van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort. In: Jaarboek Letterkundig Museum 6. Den Haag, NLMD, 1997. Ingenaaid. (6), X, 196 p. Geïllustreerd.
€  8,-
* Bevat tevens artikelen over o.a. Jan Hanlo en A.F.Th. van der Heijden.

30    WHITMAN, Walt. WAGENVOORT (vert.), Maurits  Natuurleven. (Leaves of Grass). Vertaald door Maurits Wagenvoort. Met portret van den dichter. Haarlem, Erven Bohn, 1898. Ingenaaid (aan bovenzijde rug ontbreekt ± 1 centimeter). 180 p. Met portret van de dichter. 1e druk. Naam op verso portret en op titelpagina.
Verkocht

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24 januari 2007 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.117 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: