antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 359: Pierre Kemp

Dezer dagen verschijnt de langverwachte biografie van Pierre Kemp, geschreven door Wiel Kusters. Een mooi moment om flink voor de dag te komen met onze ruime collectie Pierre Kemp! Veel opdrachtexemplaren, handschriften, enkele curiosa en natuurlijk heel veel bundels, voornamelijk in eerste druk.

  • 1-14 Handschriften, foto’s & een drukproef
  • 15-65 Boeken & tijdschriften

241191.  KEMP, Pierre ‘Eenzaamheid’ en ‘Buiten-binnen’. Handschrift in inkt. Tweemaal gesigneerd. Alleen recto. 34,0 x 21,3 cm. Het tweede gedicht werd geschreven op een kladblaadje en is opgeplakt.

€ 75

* Kempiaans genummerd ‘63064’ en ‘63098’. Deze gedichten werden gepubliceerd in de afdeling ‘verspreide gedichten’ in het verzameld werk, p. 993 en 985.

2.  KEMP, Pierre ‘Eeuwige nul’ en ‘Suiker en meel’. Handschrift in inkt. Tweemaal gesigneerd. Alleen recto. 34,0 x 21,3 cm.

€ 75

* Kempiaans genummerd ‘63059’ en ‘63056’. Deze gedichten werden gepubliceerd in de afdeling ‘verspreide gedichten’ in het verzameld werk, p. 983.

3.  KEMP, Pierre ‘In de kleine Watteau’. Handschrift in inkt. Gesigneerd en gedateerd ‘4-XII-1060’. Alleen recto. Oblong. 16,9 x 21,3 cm.

€ 75

* Kempiaans genummerd ‘60195’. Dit gedicht werd gepubliceerd in ‘Kempiter geheel de uwe’, Verzameld werk, p. 1088.Met opdrachtje van Pierre Kemp: ‘voor Lambert Tegenbosch,/ in dank voor zijn/ gedichtje op mijn 74e/ verjaardag,/ 1 dec. 1960’.

4.  KEMP, Pierre ‘Les folies Maestrichtoises’. Doorslag van typoscript. Veertien bladen. Alleen recto. 29,0 x 22,0 cm. Geniet. Beetje verkleurd en aan hoekjes gevouwen.

€ 100

* In typoscript opdragen aan Kempiaan Fernand Lodewick, ‘bij uw vijftigste verjaardag op 16 september 1959, in litteraire en discofiele vriendschap’. Alle gedichten zijn per stuk in typoscript gedateerd.

5.  KEMP, Pierre ‘Met minstens vier pilasters’ en ‘Nachtgedicht’. Handschrift in inkt. Tweemaal gesigneerd. Alleen recto. 34,0 x 21,3 cm.

€ 75

* Kempiaans genummerd ‘63049’ en ‘63044’. Deze gedichten werden gepubliceerd in de afdeling ‘verspreide gedichten’ in het verzameld werk, p. 984 en 977.

6.  KEMP, Pierre ‘Ouverture als Ouverture’. Handschrift in inkt. Niet gesigneerd. Vouwblad (alleen pagina 1 is beschreven). 21,3 x 34,0 cm.

€ 70

* Dit gedicht is een Duitse vertaling (in het handschrift van Pierre Kemp) van het gelijknamige openingsgedicht van de bundel Speelgoed-tentoonstelling.

7.  KEMP, Pierre ‘Verdriet om een koninginnetje’. Doorslag van typoscript. Gesigneerd. Alleen recto. 25,0 x 20,5 cm. Perforatiegaatjes.

€ 45

* In typoscript opdragen aan Anny Schuitema, ‘die ook het voordrachtsrecht bezit’, een mededeling die later is doorgestreept.

2539138.  KEMP, Pierre Kleine suite over bloemmotieven. DRUKPROEF. (Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, 1966). Losbladig in dubbel omslag met titeletiketten. (16) p.

€ 175

* Oorspronkelijke drukproef op ander papier van een uitgave die ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de auteur zou verschijnen maar nooit is verspreid! Kleine suite over bloemmotieven, geschreven in 1954, werd voor het eerst gepubliceerd in Schrijversalmanak voor het jaar 1955. Omdat de uitgevers niet tevreden waren over het typografische resultaat werd deze uitgave nooit verspreid. Slechts één exemplaar in NCC (Stadsbibliotheek Maastricht: Kemps eigen exemplaar).

Het proefvel van het colofon heeft enkele correcties in een onmiskenbaar typografenhandschrift, hoogstwaarschijnlijk dat van Alje Olthof. Volgens dit colofon zou er tevens een tweede oplage verschijnen in een oplage van 300 exemplaren…

9.  KEMP, Pierre Correspondentiekaart met de handtekening van Pierre Kemp. Alleen recto. 8,0 x 11,6 cm.

€ 8

10.  KEMP, Pierre Correspondentiekaart met drie handtekeningen van Pierre Kemp. Recto en verso. 10,6 x 14,9 cm. Op de ene kant van de kaart zette Kemp twee handtekeningen, op de andere kant staat een doorgestreepte handtekening, met daaronder ‘z.o.z.’.

€ 12

11.  KEMP, Pierre Originele zwart-witfoto van een groep Kempianen bij een straatnaambord ‘Kempland’. 12,0 x 18,0 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Foto-Film Flahaye.

€ 12

* Onder de vrolijke Kempianen zien we v.l.n.r. o.a. Hans van de Waarsenburg, Fred van Leeuwen, Karel Reijnders, Fernand Lodewick, Harry Prick en Wiel Kusters.

12.  KEMP, Pierre Originele zwart-witfoto van een groep Kempianen bij het graf van Pierre Kemp. 12,0 x 18,0 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Foto-Film Flahaye.

€ 12

* Harry Prick leest een tekst voor, met een microfoon onder zijn neus, terwijl Kempianen (waaronder Fred van Leeuwen en Fernand Lodewick) aandachtig luisteren.

13.  KEMP, Pierre Originele zwart-witfoto van Pierre Kemp, schrijvend aan zijn bureau, met een aandachtig kijkende Fernand Lodewick naast hem. 23,5 x 17,0 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Foto-Film Flahaye.

253901€ 35

14.  KEMP, Pierre Originele zwart-witfoto van Pierre Kemp, schrijvend aan zijn bureau. 23,5 x 17,0 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Foto-Film Flahaye.

€ 45

* Gesigneerd door Kemp op de achterzijde.


15.  KEMP, Pierre ‘Aan directeur Edixhoven’.  In: De Mijn. Personeelsblad van de mijnen Laura en Julia. Jaargang 1, afl. 3 (1956). Geniet. (16) p. Geïllustreerd.

€ 28

253911* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘Voor Nol Gregoor,/ Pierre Kemp’.

16.  KEMP, Pierre Au pays du tendre mosan. Amsterdam, Standaard-boekhandel, 1961. Ingenaaid. 88 p. 1e druk.

€ 8

17.  KEMP, Pierre Bericht van mistvorming. Twaalf late brieven aan Karel Reijnders. Terhorst, (Ser Prop), 1993. Ingenaaid met stofomslag. (36) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in roodbruin en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 22

* Met prospectus.

18.  KEMP, Pierre Bericht van mistvorming. Twaalf late brieven aan Karel Reijnders. Terhorst, (Ser Prop), 1993. Linnen. (36) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in roodbruin en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 45

* Eén van de 45 luxe-exemplaren, die door Henny den Dekker in linnen werden gebonden. Met prospectus.

19.  KEMP, Pierre De bruid der onbekende zee en andere gedichten. Maastricht, Maastrichtse Boek- en Handelsdrukkerij, [1916]. Ingenaaid. 112 p. 1e druk. Beetje roest voor- en achterin.

€ 20

20.  KEMP, Pierre Les deux statuettes. [Vaals, Harry G.M. Prick], (1959). Vouwkaart. Met de hand gezet en gedrukt door J.W. Veltman in een oplage van 350 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* Huwelijksaankondiging van Harry G.M. Prick en Lily Maessen, met op de voorzijde een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht van Pierre Kemp.

21.  KEMP, Pierre Dichterschap. (Terhorst, Ser Prop, 1991). Ingenaaid met stofomslag. (4) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in bruin en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 20

* Met prospectus.

22.  KEMP, Pierre Een ding beseffen. (Woubrugge), Avalon Pers, (1980). Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 12

* Keuze uit de nagelaten gedichten door W.A.M. de Vroomen.

23.  KEMP, Pierre Een bloemlezing uit zijn kleine liederen. (Samengesteld door Adriaan Morriën. Aangevuld met de bundel Nog altijd meten zich begeerten met vaarwellen).  Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Linnen. 184 p. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op de franse titel: ‘Voor W.A. Forbes,/ v.d. schrijver/ Pierre Kemp’.

24.  KEMP, Pierre Emeritaat. Den Haag, Stols, [1959]. Linnen met stofomslag. 68 p. 1e druk. Naam op schutblad.

€ 12

25.  KEMP, Pierre Emeritaat. Den Haag, Stols, [1959]. Ingenaaid. 68 p. 1e druk.

€ 10

26.  KEMP, Pierre Emeritaat. Den Haag, Stols, [1959]. Linnen met stofomslag. 68 p. 1e druk.

€ 100

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter tegenover de titelpagina: ‘Met het einde van mijn/ dichterlijke omzwervingen/ in zicht, mij/ U, Hans Roest,/ als toegedane lezer/ hartelijk herinnerend/ Pierre Kemp,/ Maastricht, 28 februari 1959’. Hieronder schreef Kemp ook nog eens zijn 8-regelige gedicht ‘Optimisme’ en signeerde nogmaals!

27.  KEMP, Pierre Emeritaat. Den Haag, Stols, [1959]. Linnen met stofomslag. 68 p. 1e druk.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter tegenover de titelpagina: ‘Voor/ Max Nord,/ in hartelijke herinnering,/ bij gelegenheid van de uit-/ reiking van de mij toegekende/ P.C. Hooft-prijs 1958 te/ mijnen huize./ Maastricht, 26 mei 1959/ Pierre Kemp’.

28.  KEMP, Pierre Envelop, door Pierre Kemp met de hand beschreven. Gericht aan Reinold Kuipers, ‘Hoofd Uitgeverij/ p/a De Arbeiderspers’. Datum poststempel ‘Maastricht/ 3 V 12/ 1958’.

€ 4

29.  KEMP, Pierre Forensen voor Cythère en andere gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, (1949). Ingenaaid. 72 p. 1e druk.

€ 5

* De vrije bladen 1949, 4.

30.  KEMP, Pierre Fugitieven en constanten. Maastricht, Publiciteitsbureau ‘Veldeke’, 1938. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Iets scheefgelezen en wat roest.

€ 18

31.  KEMP, Pierre Garden 36, 22, 36 inches. Amsterdam, Van Oorschot, 1959. Linnen met stofomslag. 180 p. 1e druk. Rug omslag verbruind.

€ 10

32.  KEMP, Pierre Ik ruik het heden. (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1981). Ingenaaid met omslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage 175 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 12

* Keuze uit de literaire nalatenschap van Pierre Kemp door W.A.M. de Vroomen.

33.  KEMP, Pierre Ik ruik het heden. (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1981). Linnen met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage 175 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 40

* Eén van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren die door Jutta Swakowski in linnen werden gebonden. Keuze uit de literaire nalatenschap van Pierre Kemp door W.A.M. de Vroomen.

34.  KEMP, Pierre Kleine suite voor Karel Reijnders. (Met drie zeefdrukken door Gustave Asselbergs). (Maastricht, PK-stichting, 1964). Ingenaaid. (32) p. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.

€ 180

* Een van de negentien exemplaren die ter beschikking bleven van de dichter, gemerkt met de initialen ‘PK’. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op pagina (1): ‘Voor/ Harry G.M. Prick/ très cordialement/ van/ PierreKemp/ Maastricht, 1 dec. 1964′. Uitgegeven in facsimile van ’s dichters handschrift ter gelegenheid van zijn verjaardag.

35.  KEMP, Pierre Les belles couleurs de velours. Suite voor twee fans. Overdruk uit Raam, aflevering 1 (oktober 1963). Geniet. (10) p.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Voor Lily en Harry Prick,/ mede voor het aan-/ deel in de realisat[ie]/ van dit/ drukje/ Pierre Kemp’.

36.  KEMP, Pierre Letterspel. (Terhorst, Ser Prop, 1991). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in rood en zwart in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* Met opdrachtje van de drukker onder het colofon. Koppermaandagreeks 5.

37.  KEMP, Pierre Pacific. Utrecht, Bruna, 1946. Halflinnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 15

38.  KEMP, Pierre Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens. Maastricht, Pierre Kemp-Stichting, 1965. Linnen. 32 p. Deels op blokboekwijze gebonden. Met zeven ingeplakte illustraties. Gedrukt in een oplage van 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Vlekje.

€ 25

* Met prospectus.

39.  KEMP, Pierre Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens. Maastricht, Pierre Kemp-Stichting, 1965. Linnen. 32 p. Deels op blokboekwijze gebonden. Met zeven ingeplakte illustraties. Oplage 150 genummerde exemplaren. 1e druk. Ex libris Fernand Lodewick op binnenzijde voorplat.

€ 85

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter onder het colofon: ‘voor Fernand Lodewick/ van/ Pierre Kemp/ om veel maecenaat!’. Dit is nummer 3: één van de exemplaren voor Kemps ‘negentien’ dus! Met prospectus.

40.  KEMP, Pierre Phototropen en noctophilen. Den Haag, Stols, 1947. Karton. 48 p. 1e druk. Rug dreigt te scheuren.

€ 4

* Helikon 34 (jaargang 13, februari 1947). Van Dijk 766.

41.  KEMP, Pierre Pierre Kemp zeventig. (Themanummer Limburgs maandblad De Bronk). Jaargang 4, aflevering 4 (december 1956). Ingenaaid. (32) p. Geïllustreerd.

€ 18

42.  KEMP, Pierre Pompom Anadyomène. (Met een originele kleurenets door Peter Yvon de Vries en een verantwoording door Harry G.M. Prick). Amsterdam, De Lange Afstand, 1986 [= 1987]. Halflinnen met platten van vezelig papier. (16) p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 25 exemplaren. 1e druk.

€ 75

Inliggend: bedrukt vel, waarop de drukker het jaartal van de titelpagina corrigeert. Deze editie verwarre men niet met het ingenaaide nieuwjaarsgeschenk uit 1985 dat dezelfde titel draagt en de ets ontbeert. (N.B. NCC schrijft abusievelijk Pompon.)

43.  KEMP, Pierre Pompom Anadyomène. (Met een verantwoording door Harry G.M. Prick). Amsterdam, De Lange Afstand, 1985. Ingenaaid. 12 p. Met de hand gezet uit de Erasmus en gedrukt op Velin d’Arches in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* Jaarwisselingsgeschenk 1985/1986. Niet in de handel.

44.  KEMP, Pierre Stabielen en passanten. Maastricht, Veldeke, 1934. Ingenaaid. 64 p. [Oplage 125 exemplaren]. 1e druk. Naam op Franse titel.

€ 45

* Kemps ‘tweede debuut’.

45.  KEMP, Pierre Standard-book of classic blacks. Den Haag, Stols, 1946. Karton. 48 p. 1e druk.

€ 6

* Helikon 25 (jaargang 12, mei 1946). Van Dijk 705.

46.  KEMP, Pierre Suite voor een fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan). Bloemendaal, Arcadia Pers, 1964. Geniet. (32) p. Omslagtekening van Pierre Kemp. Met ingeplakte foto (prentbriefkaart). Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

47.  (KEMP, Pierre) Themanummer Roeping. December 1961. Ingenaaid. (80 p.)

€ 8

48.  KEMP, Pierre Transitieven en immobielen. Rijswijk, Stols, 1940. Karton. 48 p. Oplage 300 exemplaren. 1e druk. Exlibris. Naam op schutblad.

€ 12

* Helikon jaargang 10, aflevering 3. Van Dijk 479.

49.  KEMP, Pierre Transitieven en immobielen. Rijswijk, Stols, 1940. Karton. 48 p. Oplage 300 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* Exemplaar met potloodaantekeningen van Kemp-kenner Karel Reijnders. Helikon jaargang 10, aflevering 3. Van Dijk 479.

50.  KEMP, Pierre Een verstilde zucht. Wijhe, (Hein Elferink), 1984. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt op Zerkall-Bütten Werkdruck in een oplage van 75 genummerde exemplaren.

€ 18

* Deze gedichten verschenen eerder in het Engelbewaarder Winterboek 1978.

51.  KEMP, Pierre Vijf families en één poederblauw. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Linnen met stofomslag. 120 p. 1e druk.

€ 10

25335652.  KEMP, Pierre Vijf families en één poederblauw. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Linnen met stofomslag. 120 p. 1e druk.

€ 65

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het schutblad: ‘Dat/ Hans Roest,/ als trouwe lezer,/ nog lang moge genieten/ van deze/ “Vijf families en één poederblauw”/ wenst hem hiermede/ zijn, hem gaarne gedenkende,/ gelezene dichter,/ Pierre Kemp/ Maastricht, november 1958’.

53.  KEMP, Pierre Vijf families en één poederblauw. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Linnen met stofomslag. 120 p. 1e druk. Rug verkleurd.

€ 55

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter tegenover de titelpagina: ‘Voor/ Max Nord,/ in hartelijke herinnering,/ bij gelegenheid van de/ uitreiking van de mij/ toegekende P.C. Hooft-prijs/ 1958 te mijnen huize./ Maastricht, 26 mei1959/ Pierre Kemp’.

261254.  KEMP, Pierre Het wondere lied. Heerlen, Gerrese, [1914]. Ingenaaid. Onafgesneden. 96 p. 1e druk. Debuut. Wat roest.

€ 25

55.  (KEMP, Pierre). BAKKER e.a. (samenst.), Bert Schrijversprentenboek. Den Haag, Letterkundig Museum, 1961. Ingenaaid. 40 p. Rijk geïllustreerd.

gratis bij een bestelling

56.  (KEMP, Pierre). BEERENS, Marc Rondom een ‘Divina Commedia Kempesca’. Een studie-editie. [Nijmegen, eigen beheer, 1996]. Twee delen. Garenloos. 188; 68 p.

€ 50

* Doctoraalscriptie van de uitgever van de zojuist verschenen biografie van Pierre Kemp! De tekst behelst een uitgave van Kemps lange gedicht ‘De tocht’, dat hierbij voor het eerst in druk verschijnt.

Bijgevoegd: handgeschreven briefje van Marc Beerens aan Kees Fens, die deze afstudeerscriptie begeleidde.

57.  (KEMP, Pierre). ELSEN, Marianne van der Pierre Kemp en de schilderkunst. (Met een ingeplakte, originele foto). [Utrecht], (Galerie De Reiger, 1988). Ingenaaid met stofomslag. 24 p. Gedrukt in een oplage van 280 exemplaren. Omslag gedrukt in kleurenzeefdruk. 1e druk.

€ 16

Bijgevoegd: uitnodiging voor de presentatie van deze uitgave en een handgeschreven briefje van Pim de Vroomen aan Kempiaan Harry G.M. Prick.

58.  (KEMP, Pierre). LODEWICK, Fernand Pierre Kemp en zijn kleurrijke kamermuziek. [Maastricht], Katholieke leergangen, (1976). Geniet. 20 p.

€ 10

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan het echtpaar Harry en Lily Prick.

59.  (KEMP, Pierre). OORSCHOT, G.A. Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Oosterhesselen, De Klencke Pers, (1991). Garenloos met omslag. (4), 22 p. Gedrukt in een oplage van 50 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

* Kwartel-reeks 8.

60.  (KEMP, Pierre). PRICK, Harry G.M. Petrus Johannes Kemp. Maastricht 1 december 1886 – Maastricht 21 juli 1967. Overdruk uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972. Garenloos. (24) p.

gratis bij een bestelling

61.  KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINK Twee bloemen van Limburg’s bodem. Eindhoven, Het Poirtersfonds, 1935. Ingenaaid (voorzijde omslag ligt bijna los). 184 p. Stempeltje op omslag en op titelpagina. 2e, herziene druk van Zuster Beatrijs (Maastricht 1920).

€ 18

* Exemplaar met ‘V.d.S.’ (in het handschrift van Pierre Kemp) op titelpagina.

62.  KEMP, Pierre, en Mr. H.J.L. LAMBERTS HURRELBRINK Twee bloemen van Limburg’s bodem. Eindhoven, Het Poirtersfonds, 1936. Linnen. 184 p. Naampje op schutblad en titel. 2e, herziene druk van Zuster Beatrijs (Maastricht 1920).

€ 8

* Volgens de bibliografie in het Kemp-nummer van De Engelbewaarder verscheen een deel van de oplage met het jaartal ‘1936’.Leverbaar in grof, beige linnen of in glad, rood linnen.

63.  (KEMP, Pierre). VROOMEN (samenst.), Pim de Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie. (Leiden), Dimensie, (1986). Karton. 304 p. Gedrukt in een oplage van 750 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 10

* Bevat behalve een keur aan artikelen over Pierre Kemp ook een onmisbare primaire en secundaire bibliografie van Kemp.

64.  (KEMP, Pierre). VROOMEN, Pim de De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Henrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921. (Baarn), De Prom, (1987). Garenloos. 80 p. 1e druk.

gratis bij een bestelling

* De Prom Bibliofiel 11.

65.  (KEMP, Pierre). VROOMEN, Pim de Voorlopig register op de in druk verschenen gedichten van Pierre Kemp. Leiden, eigen beheer, 1973. Garenloos. 16, 156, 62 p. 1e druk.

€ 15

* Mammoetarbeid van vóor de introductie van de computer!

Met getypt briefje ‘Door de auteur aangeboden aan:/ prof H.A. Gomperts (…) [in inkt:] met vriendelijke groeten,/ pim’.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 31 mei 2010 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: