antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 52: Muziek op Kerstmis

Zoek de verschillen. Van Nescio’s zeldzame debuut Dichtertje bieden we in deze rijkelijk gevulde catalogus twee exemplaren aan. Het ene exemplaar heeft geen zweempje roest, terwijl het andere saai herbonden is. Verschil in staat betekent verschil in prijs. Maar menig verzamelaar zal niet makkelijk kunnen kiezen!

256365

  • 1-113 Literatuur in handschriften, foto’s & bijzondere uitgaven
  • 114-138 Franse literatuur in bibliofiele en illegale uitgaven

1 AAFJES, Bertus Deus sive natura. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1980). Ingenaaid met deels iets verkleurd omslag. Onafgesneden. 52 p. Gedrukt in een oplage van 510 exemplaren op Simili Japon. 1e druk.

€ 22

* Erotische poëzie, onsterfelijk geworden dankzij Gerrit Komrij. Eén van de 100 Arabisch genummerde exemplaren die werden gesigneerd door de dichter.

295952 ARENDS, Jan Gedichten. Amsterdam, Bezige Bij, 1965. Garenloos. 48 p. 1e druk. Rugje (als altijd) wat minder.

€ 250

* Uit de bibliotheek van Godfried Bomans, al staat dat er niet in. Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor de man die/ mijn kerstwoord/ heeft waargemaakt/ J.Arends’. Van een vriendschap tussen beide schrijvers is ons niets bekend. Wel komt Bomans ter sprake in Ik had een strohoed en een wandelstok (1974): ‘Heb je wel eens een journalist gezien? Dat zijn mensen als Godfried Bomans. Ze wonen in villa’s, maar dat hoort ook zo’. Opdrachtexemplaren van Jan Arends komen vrijwel niet voor.

3 BIESHEUVEL, J.M.A. Mijn vrouw. [Rotterdam], Bébert, (1983). Linnen met stofomslag en leeslint. 52 p. Gedrukt in een oplage van 200 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug iets verbruind.

€ 90

4 BOON, Louis Paul, Bert SCHIERBEEK en Willem M. ROGGEMAN. 1 door 3. (Gedichten bij bronzen beelden, keramiekpanelen en schilderijen van Luc de Blok). Met een voorwoord van Jan D’Haese. (Gent, Luc de Blok, 1979). Ongepagineerd. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar: ‘Bedankt voor U bezoek en tot Ziens [sic]/ Luc de Blok’. Onder de opdracht tekende de kunstenaar een grote hand.

5 BOON, Louis Paul. (Als:) Lew WAITMAS De liefde van Annie Mols. Gent, De Vlam, [1960]. Oorspronkelijk kunstlederen band met rood rugetiketje (waarop abusievelijk ‘Waitmans’). 576 p. 1e druk. Zeer zeldzaam in gebonden vorm!

€ 175

6 BOON, Louis Paul ‘Ode’. Origineel handschrift. 27,7 x 21,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Bovenaan het blad gesigneerd ‘Boontje’ en gedateerd ‘Dinsdag’. Met enkele correcties van de auteur. Fikse roze vochtvlekken in de marge.

€ 85

* Over een gedicht van J. Helm, een ‘ode-op-papier’ aan Boon zelf, die Boons vrouw in ontvangst nam op een letterkundige bijeenkomst.

2561617 BORDEWIJK, F. Bij gaslicht. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1947. Linnen met (op rug verbruind) stofomslag. 176 p. 1e druk.

€ 325

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn dochter Nick Funke-Bordewijk en haar man op de Franse titel: ‘aan Nina en George/ van/ Vader/ 13 September 1947’. Als altijd een zakelijke opdracht van Bordewijk, maar deze met ‘Vader’ ondertekende pennenstreek is voor zijn doen wel heel intiem.

8 BOUDA, Jiri Mozart en Praag. Vijf kleurenlitho’s van Jiri Bouda met begeleidende tekst van Z. Mahler. Beek/ Praag, In de Roozetak, 1991. Ingenaaid met omslag en – los bijgevoegd – vijf originele, genummerde en gesigneerde litho’s in linnen mapje (Geert van Daal). 16 p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren.

€ 30

* Uitgave ter gelegenheid van de tweehonderdste sterfdag van Mozart.

9 BOUTENS, P.C. ‘Is dit de zee, dit klare nieuwe water’ [&] ‘Dees hoogetroon van Koonings, schepter voerend eiland’. Origineel handschrift. Niet gesigneerd. 17,7 x 11,3 cm. Eén vouwblad. Recto (potlood) en verso (inkt). Met drie correcties door de auteur.

€ 250

* Kladhandschrift van Boutens’ sonnet ‘LVI’, dat in verschillende opzichten afwijkt van de versie in Verzamelde sonnetten van P.C. Boutens nu voor het eerst vereenigd uitgegeven (1907). Zo luidt de zesde regel (‘Rust morgenjonge Zee. In heemlen baadt er’) in dit handschrift nog: ‘Ligt de eewge zee. In blauwe heemlen waadt er’. Op de achterzijde staat een zesregelige aanzet van Boutens’ vertaling van Shakespeare’s The Tragedy of King Richard II, Act II, Scene I.

10 BOUTENS, P.C. The Christ-child. A Poem: translated from the Dutch of P.C. Boutens by H.J.C. Grierson. With [4] wood-engravings by Tom Chadwick. Woodstock/ Oxford, The Samson Press, 1938. Groen linnen met goudopdruk en (oorspronkelijk?) cellofaan omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door J.M. Shelmerdine ‘on handmade-paper’ in een oplage van 150 [= 152] genummerde exemplaren. Aan de bovenrand wat verkleurd.

€ 75

* Met vier aardige houtgravures van Tom Chadwick, die – slechts 27 jaar oud – zou sneuvelen bij El Alamein. Engelse vertaling van ‘Kerstkind’ uit Zomerwolken. Rijkse 4.6.

11 BOUTENS e.a., P.C. ‘Dit veertigtal verzen uit Nederlands Lyriek…’ [Haarlem], (B.J.M. Coebergh, 1935). Blind groen linnen. (4), 68 p. Gezet uit de Koch-Antiqua en gedrukt op vezelig Japans papier in een oplage van 40 genummerde exemplaren.

€ 45

* Titelloze bloemlezing uit de Nederlandse poëzie, samengesteld door A.J. Schneiders en J.M. Castelein, ‘bestemd voor hun vrienden in de Kunsten van Taal en Boek’. Bevat van Boutens de gedichten ‘Lethe’ en ‘Morgen-nachtegaal’. Voorts poëzie van o.a. J.C. Bloem, Frederik van Eeden, Guido Gezelle, Herman Gorter, Willem Kloos, J.H. Leopold, H. Marsman, M. Nijhoff, Paul van Ostayen en A. Roland Holst. Opvallend vormgegeven boekje: de titels zijn in blauw met een Gotische letter gedrukt, voor de tekst is de zelden gebruikte Koch-Antiqua uit de vergeetkast gehaald. Niet in Rijkse.

12 BRABANDER, Gerard den ‘Portret van Germ de Jong. 1886 8 Maart 1956’. Doorslag van typoscript. 14,2 x 21,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Nonni/ Gerard den Brabander’.

€ 25

* Sonnet over de poëtische schilder Germ de Jong (1886-1967), uit de Bergense school.

13 BRIL, Martin Een man uit de verte. Over Bob Dylan. (Geïllustreerd door Peter Pontiac). (Den Haag), Statenhofpers, (2008). Verguld halfmarokijn in foedraal (Binderij Phoenix; bandstempel op voorplat door Peter Pontiac). 44 p. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt op Zerkall Bütten Edelweiss in een oplage van 110 op de pers genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 350

* Eén van de twintig Romeins genummerde exemplaren, fraai gebonden door Binderij Phoenix in een verguld halfmarokijnen band en voorzien van een extra, losse, genummerde (IV/XX) en gesigneerde prent van Peter Pontiac (30,0 x 21,0 cm).

14 BRIL, Martin Traag in cirkels. (Den Haag, Statenhofpers), [2009]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in een oplage van slechts 30 gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 60

15 BROUWERS, Jeroen Kalenders. (Met een frontispice van Herman Selleslags). Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 1999. Verguld halfperkament (Frans den Breejen). 24 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 170 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 650

* Eén van de slechts 10 Romeins genummerde en door auteur en fotograaf gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op handgeschept Magnani, door Frans den Breejen (Mikado Pers) fraai gebonden in halfperkament met vergulde rugtitel en verguld monogram op voorplat, bovendien voorzien van een originele, door de fotograaf vervaardigde afdruk van de foto van Selleslags op barietpapier. De mooie voorpublicatie uit Brouwers’ meesterlijke roman Geheime kamers (2000), nu eenmalig verkrijgbaar in zijn meest begerenswaardige verschijning.

16 BURSSENS, Gaston Ode. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets (portret van Gaston Burssens) door Jan Burssens). [Antwerpen], Uitgeverij Jef Meert, (1996). Ingenaaid met flappen in linnen foedraal. 80 p. Met een inleiding van Henri-Floris Jespers. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde exemplaren.

€ 200

* Bibliofiele herdruk van de oorspronkelijk in 1954 verschenen bundel Ode. Eén van de 29 (+ 10) exemplaren met, los toegevoegd, een origineel handschrift van Gaston Burssens. In dit geval werd het 22e gedicht uit de bundel bijgevoegd (‘De jonge minnaars die je hebben zult’). Blijkens de aantekening ‘NVT’ betreft het hier waarschijnlijk het nethandschrift dat gediend heeft voor de eerste publicatie in Nieuw Vlaams Tijdschrift.

17 CAMPERT, Remco Iemand stelt de vraag. [Landgraaf, Herik], (1998). Tweemaal gevouwen plano. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 32

* Afzonderlijke uitgave van het bekende gedicht, ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Thei Gybels van de gemeente Landgraaf. Ongenummerd exemplaar, met de geparafeerde aantekening ‘cf afspraak met Jo Peters’. Niet in de Nederlandse Centrale Catalogus (van 400 bibliotheken, de NCC).

18 CARMIGGELT, S., & Charles BOOST Van de magere brug af gezien. (Met illustraties van Cees Bantzinger, Opland en Charles Boost). Amsterdam, (M. Polak Schoute), 1 oktober 1963. 20,8 x 10,7 cm. Geniet. (24) p. Gedrukt op de persen van Drukkerij Jesse te Amsterdam. 1e druk. Omslag deels verschoten.

€ 50

* Twee teksten over verhuizen, uitgegeven door Algemeen Expertise-, Taxatie- en Inspectiebureau M. Polak Schoute, dat zich per 1 oktober 1963 op het adres Amstel 93 vestigde, vlak bij de Magere Brug. Schaars relatiegeschenk.

Bijgevoegd: briefkaart met de nieuwe telefoonnummers van Polak Schoute, die onjuist in het boekje en op een losse, eveneens bijgevoegde, kaart stonden.

25620619 CLAUS, Hugo Het Teken van de Hamster. Met (27) aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet. (Antwerpen), Lotus, (1979). Twee delen. Linnen met stofomslag + linnen overslagmap in cassette. 80 p. 1e druk.

€ 400

* Eén van de 100 door de illustrator genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een portefeuille met twee losse, genummerde en gesigneerde koperetsen van Jan Vanriet. Wildemeersch 112.1B.

20 (COHEN, Fré). BOTSKY, Katarina De drinker. Vertaling van Koos Vorrink. Amsterdam, Ontwikkeling, (1923). Klein vierkant formaat. Linnen. 208 p. 1e druk. Goed exemplaar: de ongewone bandtekening is onbeschadigd.

€ 45

* Bijzonder fraaie boekband met kubistische inslag van de jeugdige Fré Cohen (1903-1943). Van Dam cat. 24, afgebeeld op p. 19.

21 (COHEN, Fré). S.D.A.P. Arbeiders jaarboekje voor 1925. 27e jaargang. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Ingenaaid met fraai omslagontwerp van Fré Cohen. 238 (=236) p. Geïllustreerd. 1e druk. Randjes hier en daar iets versleten, maar een zeer goed exemplaar van een kwetsbaar boekje.

€ 45

* Fantastisch omslag in zwarte linodruk op rood papier, inclusief reclame voor Turmac en voor ‘Schriftelijke lessen voor iedereen’. Ook de rugtitel is in linosnede uitgevoerd. Met vele portretjes van partijbestuurders en leden van Tweede Kamer en Provinciale Staten. Uitgebreid overzicht van alle functionarissen van de S.D.A.P. Met reclame voor allerlei zaken, van de de New Edison-grammofoon via vaandels, Wybertjes en gerookte vis tot de ‘peekoffie’ van de firma Bokma de Boer. Ook met mengelwerk van onder meer J.H. Schaper en S. de Wolff, die verhaalt hoe hij in de eerste jaren van de eeuw een satirisch tijdschrift over de S.D.A.P. maakte. Zeer informatief. Van Dam cat. 356.

22 COUPERUS, Louis Originele zwart-witfoto. 11,6 x 8,6 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel van ‘[…]ans Nieuwenhui[..]’ en een handgeschreven toelichting van Fred Batten: ‘Louis Couperus en Brinio, gefotografeerd in de tuin van den antiquair S. van Leeuwen a/h Noordeinde, Den Haag in het jaar 1921. (Foto “Het Leven”)’. Daaronder een handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘voor A. Greebe Jr./ van FredBatten/ 10.2.40’.

€ 100

* Contemporaine afdruk van de bekende foto van de schrijver en zijn lievelingshond, op een bankje in een Haagse voorjaarstuin. Dezelfde foto, met een andere uitsnede, staat in Schrijversprentenboek Louis Couperus (1963), p. 36, afb. 110.

25623823 COUPERUS, Louis Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan. Amsterdam, Veen, [1906]. Twee delen. INGENAAID (omslagontwerp Chris Lebeau). (4), 236; (4), 224 p. Onafgesneden. 1e druk. Fraaie set, waarvan de kwetsbare ruggen slechts enkele kreukjes hebben.

€ 500

* Deze klassieker is ingenaaid zeer zeldzaam, zeker in deze staat. Wij hebben eenmaal eerder een ingenaaide set van twee delen in de verkoop gehad: het exemplaar van Lodewijk van Deyssel, dat belandde in de legendarische collectie van ds. Eekhof. Die set is ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek – maar deze is gewoon te koop. VV 245,3.

24 CREMER, Jan de wereld is een cremertorium. Eenzijdig bedrukt affiche. 27,5 x 21,8 cm. Geïllustreerd met een foto van een schilderij. [1961]. Tweemaal gevouwen. Keurig exemplaar van dit kwetsbare, zeer schaarse blad.

€ 75

* Uitnodiging voor de opening van een Amsterdamse expositie in Galerie 207 van ‘kunstvijand no 1 kultuurnozem supernozem barbarist het woeste beest kunstgangster’ Jan Cremer. Armando, Frank Gribling, Hans Sleutelaar, Vaandrager en Simon Vinkenoog zullen hierbij optreden.

25 CRONE, C.C.S. Getypte brief aan ‘Zeer Geachte Heer [J.M.Ph.] Uitman’. 24,8 x 20,5 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘c c s crone’ en gedateerd ‘Utrecht, 2 October 1940’. 16 regels tekst. Rechtsboven ‘C.C.S. Crone’ in onbekend handschrift. Twee perforatiegaatjes.

€ 350

* Zeer wellevende brief van de Utrechtse schrijver over zijn ‘verlangen, in boekhandel of uitgeverij emplooi te vinden’, wat hij eerder al bij P.H. Ritter kenbaar maakte. Crone doet een beroep op Uitman, die immers ‘in kringen van uitgevers en boekhandelaren’ verkeert. Brieven van de jonggestorven Crone zijn zeldzaam.

26 DEKKERS, Midas, en Han van HAGEN Mummies. (Met illustraties van Han van Hagen). Amsterdam, Contact, 1986. Linnen. (2), 86 p. 1e druk.

€ 100

* Het staat weliswaar niet in het colofon, maar dit is één van de 100 in linnen gebonden luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar en met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Han van Hagen.

27 DEKKERS, Midas Gekorven diertjes. (Met illustraties van Han van Hagen). Heusden, Aldus, (1983). Linnen met stofomslag. 72 p. 1e druk.

€ 20

* Gesigneerd door auteur en kunstenaar op de colofonpagina.

28 (DEYSSEL, L. van ). RAAF, Dr. K.H. de Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche letteren. Verlucht met foto’s en facsimiles. Den Haag, Oceanus, (1943). Halflinnen. 140 p. 1e druk.

€ 45

* Uit de bibliotheek van Lodewijk van Deyssel, die op het schutblad schreef: ‘Dr. K.J.L. Alberdingk Thijm./’. Daaronder schreef de toekomstige biograaf, enkele maanden na Van Deyssels dood: ‘Op Dinsdag 19 Augustus 1952/ overgegaan in het bezit van/ Harry G.M. Prick’.

29 DRS. P Beknopte bijzondere natuurkunde van den gezonden mensch. (Met een inleiding door Jan Starink). [Hilversum], K.R.O., 1976. Geniet. 36 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag deels verschoten.

€ 65

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in de vorm van een ollekebolleke op het schutblad: ‘Kijk eens, wat aardig nu!/ Anatomielessen/ Zeer dubieuze, doch/ Smaakvolle gids// Voor twee verstandige/ Allerleergierigste/ Dierbare vrienden:/ Maria en Frits/ Heinz’.

30 DRS. P Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Dr. & Mrs. F.R. & M. Boot’. 10,5 x 15,0 cm. Gesigneerd ‘Heinz’ en ‘Mieke’. Gedateerd ‘Aberdeen 28 AUG 1976’ [poststempel]. 8 regels tekst.

€ 50

* Fraai Engelstalig ollekebolleke, waaruit blijkt dat de vallei van Aberdeenshire, die op de voorzijde is afgebeeld, in de smaak viel bij de dichter en zijn vrouw.

31 EIJKELBOOM, Jan Die andere oorlog. Voorschoten, (Vereniging NUT Voorschoten), 1989. (2). 22 p. Gedrukt op 115 grams Mellotex in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 40

* Eén van de 7 eerste exemplaren, met de hand gebrocheerd in 300 grams handgeschept Spaans Meirat. Schrijvers in Voorschoten 2.

32 ELSSCHOT, Willem Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1946]. Linnen. 28 p. 3e [= 4e] druk.

€ 250

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur tegenover de titelpagina: ‘To Mady/ The author/ WillemElsschot/ 15 March/ 1956’.

Schuhmacher G4.

33 EYBERS, Elisabeth Winter-surplus. Amsterdam, Querido, 1999. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘To Margot/ with love from/ Elisabeth/ 1st April 1999’.

34 FIERET, Gerard Petrus Van ronsdaele en het onaards wit. Prozagedicht. Den Haag, Alhambra Press, 1974. Geniet. 16 p. Facsimile van het handschrift en de illustraties van de auteur. Gedrukt op Ossekop. 1e druk.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht: ‘voor Carla/ van Gerard/ 25 dec 1974’. Bovendien met geïllustreerd gelegenheidsgedicht van zes regels.

35 GEEL, Chr.J. van Zwanen. Utrecht, Salix Alba, (1977). Ingenaaid met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 20

36 GEZELLE, Guido The song of Hiawatha. Overgedicht in ’t Vlaamsch. Kortrijk, Ter boekdrukkerije van Eugène Beyaert, 1886. Uitgaven van het Davidsfonds no. 50. Ingenaaid, origineel papieren omslag. 208 p. Niet opengesneden. 1e druk. Rug vooral aan boven- en onderkant sleets, enkele kleine beschadigingen aan de rand van het omslag, naam in vaag blauw kleurpotlood. Wat scheurtjes in randen van pagina’s, hier en daar wat roest.

€ 50

* Behoorlijk exemplaar van een bijzonder kwetsbaar boek.

37 GRAAF, Hermine de De zeevlam. Een verhaal. [Amsterdam], Cornamona Pers, 1985. Halflinnen met gemarmerde platten in cassette (Geert van Daal). (2), 42 p. Gedrukt op Hahnemühle in een oplage van 115 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 60

* Eén van de 50 exemplaren in een halflinnen band. Verschenen ter herinnering aan de bekroning van de schrijfster met de Geertjan Lubberhuizen Prijs 1984.

38 GREGORY, J.L. Verdi. (Met een originele portretfoto van de auteur als frontispice). Rotterdam, Brusse, 1916. Verguld heelleder (ontwerp Henk Meijer, gebonden door Mensing). Alle sneden verguld. (12), 134 p. Gedrukt in paars en zwart op Simili. 1e druk. Hoekjes en rug aan boven- en onderzijde minimaal geschaafd.

€ 125

* Eén van de 20 beeldschone luxe-exemplaren, voor de auteur in donkergroen leer gebonden, voorzien van een prachtige, originele portretfoto tegenover de titelpagina. Dit boek bevat prozafragmenten en een Franstalig gedicht. Het gaat niet over de componist Verdi, wel passeert in de setting van een liefdesverhouding de contemporaine literatuur de revue. Op p. 92 staat een felpaarse, modernistische illustratie. Brusse 332.

39 GRUNBERG, Arnon Marlena & Leopold. Kerstverhaal. (Eindhoven, Antiquariaat En Passant, 1998). Halflinnen. 24 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 220

* Proefexemplaar, dat net als de 5 ‘luxe-exemplaren’, in (half)linnen werd gebonden. Wuijts A 41.

40 HAAN, Jacob Israël de Nerveuze vertellingen. (Met een losse, originele, genummerde en gesigneerde ets door Peter Yvon de Vries). Den Haag, BZZTôH, 1981. Fluweel met zilveropdruk. 48 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug op kwetsbare punten boven en onder iets gesleten.

€ 75

* Bibliofiele uitgave van vier verspreide verhalen van De Haan, met een nawoord van Marijke Stapert-Eggen.

41 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: “aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekingsvatbaar”. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Versluys, 1916. Ingenaaid. (8), 274 p. 1e druk. Niet opengesneden. Rug licht beschadigd. Scheurtje in voorzijde omslag.

€ 65

* Dissertatie van De Haan, met een voorwoordje: ‘Maar een dank, waarvoor ik geen woorden weet, ben ik U verschuldigd, Frederik van Eeden, mijn Meester, mijn Vriend. Ik weet, dat gij geene openlijke betuigingen van dank begeert. Mijn bede: “Moge ik U niet onwaardig zijn”.’ In het vijfde en laatste hoofdstuk levert De Haan veel kritiek op de geschriften van Aletrino. Zonder de stellingen.

42 HAAN, Jacob Israël de Wezen en taak der rechtskundige significa. Openbare les uitgesproken bij den aanvang zijner lessen als privaatdocent in de rechtskundige significa aan de Hoogeschool van Amsterdam, op dinsdag 31 October 1916. Amsterdam, Van Kampen, 1916. Geniet. 32 p. 1e druk.

€ 100

43 HAAN, Jacob Israël de Rechtskundige significa. Amsterdam, Johannes Müller, 1919. Ingenaaid. 156 p. 1e druk. ‘Recensieexemplaar’ in handschrift op Franse titel. Enkele potloodaantekeningen in de marge.

€ 120

* Bezorgd door Mr. Izak Prins, toen De Haan al in Palestina zat. Bepaald zeldzamer dan de dissertatie!

44 (HAAN, Jacob Israël de). DAVIDS, A.B. Over significa. Amsterdam, J. Emmering, 1919. Geniet. 32 p. 1e druk. Gezocht.

€ 80

* Polemisch geschrift van de ‘niet-academicus’ A.B. Davids (1895-1945), gericht tegen de signifische geschriften van Van Eeden en (vooral) De Haan. ‘Mr. de Haan’s boek maakt op mij onweerstaanbaar den indruk van schoolmeesterlijke, gering-nuttigeWichtigtuerei‘. Het laatste hoofdstuk heet ‘Een boeken- en studeercellucht – geen levenswind – gaat door De Haan’s boek’.

25483445 (HANGJEUGD). VALKEMA, D. Wat wil het clubhuis en wat doet het clubhuis? [Den Haag, eigen beheer, 1930]. Geniet. 24 p. 1e druk. Net exemplaar.

€ 25

* Over het clubhuis in de Haagse Blekerstraat waar de Haagse hangjeugd – avant la lettre – werd opgevangen. Met zeer fraai gestileerd omslag waarop het clubhuis prijkt boven gevangenis, fabriek en volkswijken (met decoratief rokende schoorstenen).

46 HART, Maarten ‘t Het vrome volk. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Garenloos. 144 p. 7e druk.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Leiden, 16-4-1980/ voor de pompbediende/ David die helaas niet kon komen./ M ’t Hart’.

47 HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Amsterdam, Thomas Rap, 1977. Ingenaaid. Vierkant 4to. 280 p. 4e druk, 3e oplage (blauw omslag). Cellofaan laat iets los aan de randen. Kleine inscriptie op eerste pagina.

€ 50

* JS 206.

25006348 HERMANS, W.F. Nooit meer slapen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1973. Garenloos. 256 p. 11e druk. Leesvouwen.

€ 250

* Archiefexemplaar van de uitgever, met op de Franse titel de (doorgestreepte) aantekening: ‘Herdruk 10.000 exx/ Leverdatum 15 juli 1974/ Genaaid gebrocheerd’. Met een eigenhandige correctie door Hermans in rode balpen op p. (5). Op deze pagina staat boven het druk-overzicht gedrukt: ‘Copyright 1966 Willem Frederik Hermans Haren’. Hermans verving ‘Haren’ door ‘Paris, France’. JS 239.

49 HERMANS, W.F. Paranoia. Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Linnen met stofomslag. 1e druk. Minimale roest op snede. Prijsje op voorflap vaag doorgehaald.

€ 750

* Onvoorstelbaar fraai exemplaar met postfris stofomslag, nooit gelezen. Ondanks die minimale roest op de buik misschien nog wel mooier dan ons exemplaar uit catalogus 44 (W.F. Hermans – de fantastische collectie van Arie Oexman). JS 99.

50 (HERMANS, W.F.) (Eenzijdig bedrukte affiche:) Tabula Academica Universitatis Groninganae Anni MCMLXXII. Plano. 130 x 50 cm. 1972. Gedrukt door Wolters-Noordhoff.

€ 85

* Opsomming in het Latijn van alle hoogleraren en lectors van de Rijksuniversiteit Groningen, met hun functie: ‘Wilhelmus Fredericus Hermans, lector, cartographiam tractabit, caeli temperamentum docebit, scientiam soli et geographiam physicamexponet, exercitiis practicis geographiae physicae praeerit’. Hermans’ grote vriend P.H. Kuenen staat er ook tussen. Bij de faculteit voor Sociale wetenschappen zien we de naam Johannes Theodorus Snijders, één der (Onder) Professoren, tevens de vader van onze Paul Snijders.

51 HEYTZE, Ingmar Heden geen gedicht. (Met als frontispice een originele zwart-witfoto van de dichter aan het begin van zijn overigens mislukte carrière als profvoetballer). Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2007. 29 x 22 cm. Ingenaaid met omslag en titeletiket (Tinkerlady). (20) p. Met de hand gezet uit de Walbaum en gedrukt op handgeschept Losin in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

52 HOFLAND, H.J.A. Geprinte brief aan ‘Beste Theo [Sontrop]’. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Henk’ en gedateerd ‘Amsterdam, 17 november 1991’. 25 regels tekst.

€ 35

* Fraaie herfstbrief van de jongste P.C. Hooftprijswinnaar aan uitgever en Maatstaf-redacteur Sontrop over ‘dat prachtige boek van Vitoux’, Hoflands romans en de beloofde mémoires. ‘Aan alle beschreven papier gaat een incubatietijd vooraf, zoals je weet. Wat je ook weet is dat de ouder wordende mens zich in de zgn. verzorgingsstaat met hand en tand moet verdedigen, wil hij niet tot stomheid worden verzorgd. Een paar jaar geleden heb ik de “vut” afgeweerd; nu word ik met “pensioen” bedreigd’. De laatste zin (‘Ça n’arrive q’aux vivants’) heeft een handgeschreven verbetering en toelichting.

53 (HOGERHUIS, Gebroeders). M. VALK Lz. De oorzaken van de moedersmart eener schier 70-jarige weduwe. Opgedragen aan alle Moeders in Nederland. Rotterdam, H. Masereeuw, 1897. Geniet. 48 p. 1e druk. Licht verkleurd en gekreukt.

€ 35

* Deze brochure bepleit hartstochtelijk de onschuld van de drie gebroeders Hogerhuis aan de inbraak bij Gatze Haitsma te Britsum, een zaak die tot een belangrijk politiek proces zou leiden dat zich afspeelde in het krachtenveld tussen de opkomende socialisten in Friesland en de Hooge Heeren die daar de dienst uitmaakten. De zaak-Hogerhuis wordt wel de Nederlandse Dreyfus-affaire genoemd. Goed exemplaar met teer origineel omslag.

54 KEATS, John Odes. (Maastricht, The Halcyon Press/ A.A.M. Stols), 1927. Verguld heelperkament in kartonnen foedraal. Gedrukt op handgeschept Ossekop van Van Gelder in rood, lichtblauw en zwart in een oplage van 125 exemplaren. Bovenrand van de achterzijde van de band ietwat gebobbeld, maar een fraai exemplaar.

€ 300

* Keats’ klassieke oden, bezorgd door A. Den Doolaard, in een begeerlijke volperkamenten uitgeversband. Het drukkersvignet van de reeks, ontworpen door Jan van Krimpen, is hier voor het eerst toegepast.

The Halcyon Press 1. Van Dijk 117.

55 KENNEDY, John F. Profiles in Courage. New York, Harper & Brothers, (1956). Linnen. xxii, 268 p. Rug verbleekt. Bibliotheekexemplaar met nummer op rug, enkele stempels en enige plakbandsporen.

€ 450

* Met ingeplakt vel papier waarop de auteur schreef: ‘To Janet -/ With best/ wishes/ (handtekening)/ Mass.’ Daarboven is getypt: ‘Autographed by Senator J. Kennedy. 9/22/’58’. Vóór zijn presidentschap was John F. Kennedy senator voor Massachusetts van 1953-1960. Met deze in 1955 gepubliceerde opstellenbundel over dissidente senatoren won Kennedy een Pulitzerprijs.

56 KOMRIJ, Gerrit Het Komrij-wezen. (Den Haag, BZZTôH, 1980). Eenzijdig bedrukt affiche. 43,0 x 30,5 cm. Facsimile van het handschrift. Gedrukt in een oplage van 100 op de achterzijde bestempelde en met de hand genummerde exemplaren.

€ 60

* Gesigneerd in blauwe inkt door de auteur onder het gedicht.

25041957 (KONASJEVITSJ, Vladimir). MARSCHAK, Samuil Volksrijmpjes. Den Haag, Servire/ De Baanbreker, 1930. 22 x 19 cm. Geniet. 8 p. Illustraties in blauw, felrood en grijs. 1e druk. Omslag wat verkleurd, en vage naam.

€ 75

* Nederlandse bewerking door Ljoeba Dworson en Eliza Hess-Binger van een van Marschaks beroemde Russische kinderboeken, geïllustreerd door Vladimir Konaschewitch (Konasjevitsj).

58 KOUSBROEK, Rudy De logologische ruimte. Opstellen over taal. Amsterdam, Meulenhoff, (1998). Garenloos. 184 p. 3e druk. Rug verschoten.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Esther [Wils] (en Dodo)/ ook zij komt van auch sie kommt von Est her)/ Rudy’. Esther Wils was medewerker bij Stichting Tong Tong en programmeur bij het Indisch Huis in Den Haag.

59 KOUSBROEK, Rudy Varkensliedjes. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam, De Harmonie, (1996). Karton. 64 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (2): ‘Voor Esther [Wils] & Dodo/ 16.6.96/ Rudy’.

60 KOUSBROEK, Rudy Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981. 23,5 x 17,4 cm. Ingenaaid. 262 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag verschoten. Leesvouw.

€ 22

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Esther Wils/ Leiden, september 1992/ Rudy K’.

25175661 KUIJPER, Jan Albumbladen. Terhorst, Ser Prop, 1999. Halfmarokijn met botanische platten, in schuifhoes [Binderij Phoenix]. (4), 32 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart op Zerkall-Bütten door Ser Prop in een oplage van 85 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 150

* Eén van de 20 Romeins genummerde luxe-exemplaren, fraai gebonden in halfmarokijn. Vierde uitgave van de Tuinpers. Dit elegante en deftige boek bevat zestien sonnetten, alle opgedragen aan verschillende collega-dichters, onder anderen Elisabeth Eybers, F. Harmsen van Beek, Leo Vroman, K. Schippers, Kees Ouwens, Hans Vlek, Gerrit Kouwenaar, Toon Tellegen en Gertrude Starink.

Bijgevoegd: brief van de drukker.

62 KUIK, Dirkje Uit het dagboek van de vrouw van een beeldhouwer. Utrecht/ Amsterdam/ Antwerpen, Veen/ Luitingh/ Kosmos/ Contact/ Reflex, 1986. Linnen. 60 p. Gedrukt in een oplage van 500 genummerde en door de auteur-kunstenaar gesigneerde exemplaren.

€ 18

* Jaarwisselingsgeschenk 1985-1986. Niet in de handel.

63 (LEBEDEV, Vladimir). MARSCHAK, Samuil De reis door Rusland. Met illustraties van W. Lebedew. Geautoriseerde Hollandsche bewerking van Ljoeba Dworson en Eliza Hess-Binger. [Den Haag, De Baanbreker/ Servire, 1930]. 22 x 19 cm. Geniet. 8 p. 1e-5e duizendtal. Net exemplaar.

€ 175

* Eerste Nederlandse uitgave van het kindergedicht Bagazj met fantastische illustraties van Lebedev.

64 LEOPOLD, J.H. Verzamelde verzen. Deel I(:) De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. (En:) Deel II. Nagelaten poëzie. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep/ Johan Polak [= ‘eigen beheer’], 1982-1988. Twee delen. Linnen met stofomslagen. (8), 260; (4) p. Stofomslag deel 2 op rug verschoten.

€ 125

* Deel II, een cultuurpessimistische privé-uitgave, werd uit protest door Johan Polak in eigen beheer uitgegeven in een oplage van slechts 200 exemplaren, waarvan 150 voor de handel. De nieuwprijs bedroeg indertijd maar liefst ƒ 395,-!

65 MAERLANT, Jacob van De eenhoorn. Uit Jacob van Maerlant’s Der naturen bloeme. (Vertaald door D.Th. Enklaar). (Breda, Eenhoorn Pers, 1954). Ingenaaid. (16) p. Gezet ‘volgens de aanwijzingen van S.H. de Roos’ uit de Libra en gedrukt op Eenhoorn-papier van Van Gelder in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.

€ 10

* De Libra van De Roos is bij uitstek geschikt voor deze ‘omstreeks 1266’ geschreven tekst. Omslagvignetje van J.B. Sleper.

25620266 MAN, Herman de Handgeschreven brief aan ‘Hooggeachte Heer [= Herman van den Eerenbeemt]’. 27,7 x 21,4 cm. Op eigen briefpapier. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘HermandeMan’ en gedateerd ‘Vianen 27 Nov. 1926’. 65 regels tekst. Knipsel op de brief geplakt.

€ 150

* Intrigerende, zeer uitgebreide brief aan de directeur van de Amsterdamse uitgeverij Van Munster, die aanvangt met een verwijzing naar de opgeplakte bespreking van Winterboek: ‘Mag ik, voor van Munster een “Roomsch Kerstboek” maken?’ De Man ziet kans om daar een ‘gezond en fijn boek’ van te maken, maar verklaart wel: ‘ik ben niet gedoopt, doch ben catechumeen’. Tevens uitvoerig over ‘de quaestie Loeb-Prometheus’, waaruit Van den Eerenbeemt niet de verkeerde conclusies moet trekken. ‘Dit schrijf ik U, niet om beter te willen schijnen dan ik ben, maar omdat ik onderling wantrouwen verafschuw, en omdat ik sinds Christus mijn Meester is geworden, alles doe, om onrecht dat ik aandeed, weg te nemen, om waardig te mogen binnentreden’.

25620867 MANN, Thomas Dood in Venetië. Geïllustreerd door Jan Vanriet. (Vertaald door Ruth Wolf). (Antwerpen), Lotus, (1978). Twee delen. Linnen met stofomslag + linnen overslagmap in cassette. 112 p. 1e druk.

€ 300

* Eén van de 100 door de illustrator genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een portefeuille met twee losse, genummerde en gesigneerde koperetsen van Jan Vanriet.

68 (MARJA, A.). WAL (samenstelling), Nick ter Geen mooij-schrijverij voor u en mij! 92 opdrachtexemplaren van A. Marja, verzameld en ingeleid door Nick ter Wal. Groningen, PS, 2010. Geniet (grijs omslag, met de hand in paars bedrukt). (24) p. Geïllustreerd. Vervaardigd in een oplage van 52 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 8

* Eerste deel uit de reeks opdrachten (wij hopen op meer).

25614869 MEIJSING, Geerten Eenden uit de vijver. Kerstverhaal. Woubrugge, Avalon Pers, (2009). Verguld groen fluweel met pantermotief (Frans den Breejen). 20 p. Gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 98 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 220

* Eén van de 15 Romeins genummerde luxe-exemplaren, in een bijzondere, aaibare band van boekbinder Frans den Breejen.

70 MEIJSING, Geerten & Frank MOLL De scootermeisjes van Ortigia. (Leiden), Desolation Row, (2006). Geïllustreerd karton. (56) p. Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. Rijk geïllustreerd met foto’s van Moll. 1e druk.

€ 65

* Eén van de 70 genummerde en door auteur en fotograaf gesigneerde luxe-exemplaren, met als bijlage drie losse foto’s van meisjes die niet in het boek staan. Aansprekende foto’s van Italiaanse scootermeisjes, weemoedig geduid door Meijsing.

25636571 MÉRODE, Willem de ‘Muziek op Kerstmis’. Origineel handschrift. 24,8 x 20,9 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem de Mérode’ en gedateerd in potlood (niet door De Mérode) ’11-7-26′. Twee perforatiegaatjes.

€ 120

* Muzikale regels over het vieren van Kerst, waarvan de eerste twee kwatrijnen op het omslag van deze catalogus staan. Niet gebundeld door De Mérode zelf, maar wel – met lichte wijzigingen – in Willem de Mérode, Verzamelde gedichten (Baarn 2001), pagina 816.

72 MÉRODE, Willem de ‘Vergeving’. Origineel handschrift. 24,8 x 20,1 cm. Een blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Willem de Mérode’ en gedateerd in potlood (niet door De Mérode) ‘9-7-’34’. Twee perforatiegaatjes.

€ 180

* Dit stellige vers is niet gebundeld door De Mérode zelf, maar staat ook niet in Willem de Mérode, Verzamelde gedichten (Baarn 2001).

‘Maar wat kan óns de zondaar schelen,

Die den hemel al in vakjes deelen:

Vooraan, dat spreekt, zitten rijke boeren,

Heel achteraan staan schooiers en hoeren.’

73 (MOHR). PRIESTLEY, J.B. Goede kameraden. Uit het Engelsch vertaald door E. Raedt de Canter. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1936. Verguld halfmarokijn met marokijnen hoeken en platten van stijfselmarmer (voorzijde omslag meegebonden). Kop verguld. Niet afgesneden. 576 p. Boekverzorging Ben MOHR. 1e druk. Mooi exemplaar.

€ 45

* Herbonden in een zeer on-Nederlandse luxe band (het boek is dan ook in België gevonden), die niettemin prima bij dit boek past: het is voor een roman luxueus uitgevoerd, groot formaat, een opvallende letter (Cochin) op goed papier. Met signatuur ‘A.D.G.’ in verguldletters op het voorplat – ofwel van de binder of diens opdrachtgever. Opmerkelijk exemplaar!

2129074 MULISCH, Harry De grens. Amsterdam, Peter Loeb, 1976. Linnen met stofomslag. 40 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 220

* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren, gesigneerd door de schrijver onder het colofon. Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 5.

75 MULISCH, Harry Handgeschreven brief aan een redacteur van De Gids. 21,0 x 14,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Harry M’ en gedateerd ‘3-3-1970’. 10 regels tekst. Velletje is uit een blocnote gescheurd.

€ 150

* Over de naamsvermelding van scheidend De Gids-redacteur Ed. Hoornik op de binnenzijde van het omslag van het tijdschrift. ‘Maar bij het hoofd ‘sekretariaat’ moet je de naam weghalen – evenals trouwens die van Stibbe’.

76 NASHE, Thomas In Time of Plague. (Utrecht, G.J. van der Woude, 1946). 23 x 14 cm. Cahiersteek. Gemarmerd omslag met titeletiket. 8 p. Gedrukt in slechts 9 exemplaren op een handpers van de School voor de Grafische Vakken door G.J. van der Woude in april 1946. Vlekjes op etiket.

€ 65

* Minieme oplage! Niet in de NCC.

25614977 NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. Haarlem, J.H. de Bois, [1918]. Ingenaaid (omslag R[eijer] S[tolk]). 130 p. 1e druk. Debuut.

€ 1200

* Opvallend mooi exemplaar van Nescio’s zeldzame debuut. Zo goed als geen roest op het omslag en de titelpagina, wel wat roest op de laatste pagina. Een paar vochtvlekjes op de licht verbruinde rug.

Wij durven gerust te zeggen dat een exemplaar in zo’n goede staat maar eens in de tien jaar voorkomt.

78 NESCIO Dichtertje. De uitvreter. Titaantjes. Haarlem, J.H. de Bois, [1918]. Halflinnen met gewolkte platten, waarop een deel van de voor- en achterzijde van het omslag zijn geplakt (contemporaine privéband). 130 p. 1e druk. Debuut. Eerste en laatste pagina verbruind vanwege houthoudende schutbladen.

€ 300

256151* Helaas een saai herbonden exemplaar. Op de titelpagina staat een raadselachtige inscriptie: ‘Aan JC.GB van TF.H/ voor het sloependek/ 16 Juni 1933// op de Toekomst/ Hoe zal het meer (?)/ zus of zoo/ Vale amice/ Nescio’. Voor de duidelijkheid: dit is geen opdracht van Nescio.

79 NESCIO Weet u… Toegelicht door G. Middag. Amsterdam, De Lange Afstand, 1990. Ingenaaid. 8 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 25 exemplaren.

€ 180

* Een echte eerste druk van deze schrijver! Een kwatrijn van Nescio, toegelicht door Middag, uitgegeven ter gelegenheid van de promotie van Lineke Frerichs. Niet in de handel. Zie over deze uitgave: Maurits Verhoeff, ‘Een vraag van Nescio aan Charivarius’ in: Het oog in ’t zeil, jrg. 9, afl. 2 (jan. 1992), p. 57-59.

80 NESCIO Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer’. 22,9 x 18,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘JHFGrönloh’ en gedateerd ‘Amsterdam, 29 Juli 1946/ Linnaeushoff 11 (oost)’. 7 regels tekst. Tweemaal gevouwen.

€ 600

256159* Enkele maanden vóór de verschijning van Mene Tekel excuseert de schrijver zich dat hij geen nieuwe teksten beschikbaar heeft: ‘Ik heb het weinige, dat er nog ligt, nog eens doorgekeken, maar ik kan niet besluiten daarvan iets te laten drukken en zeker niet op dit moment’. Brieven van Nescio komen slechts hoogst zelden op de markt.

81 (NESCIO). NIJGH & VAN DITMAR Boeken die wij moeten lezen! Uitgaven verschenen najaar 1933 bij Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. 14 x 12 cm. Geniet. 32 p. Fris exemplaar.

€ 35

* Met een afbeelding en een stukje (drie pagina’s tekst) over de tweede druk van Dichtertje van Nescio. Verder aandacht voor onder meer Van Schendel, Helman en Supervielle. Zeer fraai omslag met een heldere boodschap.

82 NIJLEN, Jan van Het licht. Antwerpen/ Bussum, Flandria/ Van Dishoeck, 1909. Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Bovenzijde rug licht beschadigd.

€ 350

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘Den vriend Ary Delen/ hartelijk genegen/ Jan van Nijlen’. Tweede bundel verzen van Van Nijlen, die van jongsaf aan bevriend was met Ary Delen en Willem Elsschot (die samen naar het athenaeum gingen).

2086483 NIJLEN, Jan van De lokstem en andere gedichten. Den Haag, (A.A.M. Stols), 1924. Ingenaaid met omslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde en door Van Nijlen en Stols gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug beschadigd. Naampje weggeschilderd met goudverf op schutblad.

€ 300

* Uit Stols’ memoires: ‘Van Jan van Nijlen heb ik in 1924 het bundeltje De lokstem uitgegeven. Dit was het eerste van een serie kleine boekjes die ik onderbracht in de reeks ‘To the happy few’, een aan Stendhal ontleende titel. De serie volgde het voorbeeld van de grote Franse uitgever Édouard Champion met zijn reeks ‘Les amis d’Édouard’. Champion vroeg aan zijn auteurs en vrienden zo nu en dan een korte tekst, liefst niet eerder uitgegeven, die hij liet drukken, buiten de handel hield en cadeau deed aan wie hij wilde. Jan van Nijlen was de eerste die ik wist te strikken voor een soortgelijk plannetje’.

To the happy few 1. Van Dijk 23. Enkele delen van Champions reeks ‘Les amis d’Édouard’ zijn de nummers 127, 131 en 132 in deze catalogus.

25615884 NIJLEN, Jan van Verzamelde gedichten. 1904-1948. Den Haag, Stols, 1948. Verguld HEELPERKAMENT (bandstempels van Helmut Salden). Kop verguld. Rug iets verbruind. 264 p.

€ 450

* Eén van de 20 genummerde luxe-exemplaren op Hollandsch van Van Gelder en hoogstwaarschijnlijk slechts één van de enkele exemplaren in heelperkament! Van Dijk 820.

85 NOOTEBOOM, Cees De zwanen van de Theems. Toneelstuk in drie episoden. Amsterdam, Querido, 1963. Garenloos (omslagillustratie Mart Kempers). 72 p. 2e herziene druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Eduard Hoornik,/ goede vriend,/ en mede-auteur/ een koppel zwanen/ cees/ nov. 63’.

86 PERRON, E. du (Als:) Duco PERKENS Claudia. Met vijf tekeningen van P. Creixams. Antwerpen, De Driehoek, (1925). Geniet. Onafgesneden. 36 p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verkleurd.€ 500

* Eén van de 30 genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Engels tekenpapier en niet in de handel gebracht, bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan een collega: ‘Aan Roel Houwink/ v.d.s./ 4-5-25’. Deze dedicatie staat niet in Het Leven is wellicht een farce. Geschreven boekopdrachten van E. du Perron, verzameld en ingeleid door Kees Snoek (Amsterdam 2005). Batten/ Stols 30.

87 PERRON, E. du Over André Gide. (Met een voorwoord door F[red] B[atten]). [Den Haag, Van Boeschoten en Zimmerman, 1944]. Ingenaaid met gekalligrafeerd titeletiket. 60 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de uitgevers, in het handschrift van Fred Batten: ‘voor Emile en Geneviève/ van K.v.B. en F.B./ 26.9.44’. Astra Nigra V. Batten/ Stols 49. De Jong 654.

88 PONTEN, Kees van, en CHRIS KRAS Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith – Bijschrift van Kees van Ponten. Amsterdam, Cohen Zonen, [1900]. Oblong 20 x 26 cm. 28 p. met 28 kleurenlitho’s met omslag, waarop nog twee kleurenlitho’s zijn afgedrukt. Omslag met wat scheurtjes, rugje versleten en verbruind.

€ 85

* Zeer fraai (en kwetsbaar) prentenboek van de begenadigde karikaturist Jan Feith, ook bekend als Chris Kras, gericht tegen de Engelsen in de Boerenoorlog. De rijmpjes van Van Ponten zijn uitgeschreven door de tekenaar. Op de voorkant voert Paul Kruger een lepel pillen aan Joseph Chamberlain, terwijl de man die op de achterkant een met een monocle uitgedoste ezel berijdt sterk aan Winston Churchill doet denken.

89 REVE, Gerard De Avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen met stofomslag (ontwerp Ies Spreekmeester). 240 p. 1e druk. Scheur van 3,5 cm in voorzijde omslag. Twee scheurtjes in achterzijde omslag (ooit met plakband verstevigd). Schutbladen deels verbruind (als altijd). Voorste kneep gebroken (ooit geplakt geweest). Met op het schutblad een aardige recensie van de vorige eigenaar: ”t Is prettig om te weten dat er/ nog vervelender mensen zijn dan jezelf…./ 30-3-51/ WE/ Typisch is, dat je het er toch/ niet lang bij kunt uithouden./ Eén uur later./ W.v.E.’ Een spotprijs:

€ 250

* Dit exemplaar met blauw (in plaats van rood) kapitaaltje. Van Winden 2.

90 REVE, Gerard De Avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1948). Halflinnen met stofomslag. 240 p. 2e druk. Het omslag is behoorlijk beschadigd: de rug ontbreekt grotendeels.

€ 40

* Het omslag is weliswaar beschadigd, maar het heeft wél de persstemmen van o.a. Godfried Bomans, F. Bordewijk, S. Vestdijk en Jef Last (‘ik stel mij voor, dat een jong arbeider, na het lezen van “De Avonden” behoefte zal voelen om (zonder tandpasta) zijn mond te spoelen’).

91 REVE, Gerard De Avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Ingenaaid. 196 p. 10e druk. Leesvouwen.

€ 175

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Hans Plomp/ Na een levendige/ diskussie over de seksualiteit/ Amsterdam, 5/9/1964/ GerardKvanhetReve/ (de burger-schrijver)’. De levendigheid van de avond is af te lezen aan het bewogen handschrift van de opdracht!

92 REVE, Gerard De Avonden. Een winterverhaal. (Met een beknopte bibliografie van De Avonden door Johan B.W. Polak). Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972. Linnen met stofomslag. 224 p. 24e druk. Omslag minimale imperfecties.

€ 75

* Deze jubileumuitgave werd op de titelpagina gesigneerd door één van de belangrijkste personages uit De Avonden: ‘in goede herinnering/ aan de 1e nov. 1997/ Viktor Poort’. Viktor Poort heet in werkelijkheid Robert van Amerongen.

93 REVE, Gerard De Avonden. Negen cd’s in cassettebox (waarop wervende tekst van Reve in facsimile van het handschrift). [Amsterdam/ Hilversum], Rubinstein Media / Uitgeverij I.C./ VPRO, [1991]. Op de achterkant van alle negen c.d.-doosjes staat in facsimile van Reves handschrift het gedicht ‘Memorare’ afgedrukt. Resten van prijsplakkertje.

€ 60

De Avonden van a tot z door Reve zelf voorgelezen! Dit is niet de later verschenen Volkseditie op acht c.d.’s maar de originele editie op negen cd’s in negen perspex cd-doosjes in kartonnen cassette waarop een toelichting door Reve in facsimile van het handschrift.

94 REVE, Gerard en Dick MATENA De Avonden. Een beeldverhaal. Deel 1-4. Amsterdam, De Bezige Bij, 2003-2004. Gekartonneerd. 90; 82; 94; 94 p. 2e drukken.

€ 150

* De eerste drie delen hebben elk een originele, gesigneerde en gedateerde potloodtekening van Gerard Reve door Dick Matena op de Franse titelpagina. Mooie, complete set.

95 REVE, Gerard Pleitrede. Uitgesproken ter zitting van het gerechtshof te Amsterdam door Gerard Kornelis van het Reve op dinsdag 17 oktober 1967. Parketno. 3344 – 183 – 1 – 66. F 666428. [Amsterdam, De Arbeiderspers, 1967]. Geniet. 24 p. [Gedrukt in een oplage van 110 exemplaren?]. 1e druk. Rond rug minimaal verkleurd.

€ 650

* Prima exemplaar van één van de zeldzaamste Reve-titels. Van Winden 14.

96 ROLAND HOLST, A. Handgeschreven brief aan ‘Beste Ernst [Lampe]’. 22,7 x 17,7 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘A. Roland Holst’ en gedateerd ‘Bergen N-H./ 31.viii.’41’. 30 regels tekst.

€ 60

* Vriendelijke brief, waarin de dichter zich onder meer verontschuldigt: ‘Het is aan mijn fameuse [sic] vergeetachtigheid te wijten, dat ik je nog steeds de beloofde handschriften niet stuurde. Hierbij sluit [ik] alvast een briefje van Slauerhoff in – het is maar kort, helaas’. Roland Holst bekent dat hij ‘slechts die brieven van hem bewaarde, die mij voor later van waarde leken’. Als hij terug is van zijn verblijf in Brabant, zal hij meer manuscripten uitzoeken voor de verzameling van Lampe – ‘v. Schendel b.v.?’

97 ROLAND HOLST, A. Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm. Met op de achterzijde een potloodaantekening in een ons onbekende hand: ‘Jany Aug. 1920/ links van/ hem, m’n/ zuster An’. Contemporaine afdruk.

€ 65

* Een jonge Roland Holst in wandelkleding, liggend op het strand met zijn wandelstok in de hand. Naast hem zit een jongedame, verdiept in een boek. In de rechteronderhoek de schaduw van de ons onbekende fotograaf.

98 SANDBERG, Willem nu. au milieu du XXième siècle/ midden in de XXe eeuw. l’art et sa fonction dans la vie/ de kunst en het leven. Hilversum, Steendrukkerij De Jong, (1959). 25 x 25 cm. Cahiersteek. 40 p. Geïllustreerd. 1e druk. Net exemplaar. Met inliggende recensie uit De Telegraaf van 30 juni 1959.

€ 30

* Rijk geïllustreerd en inventief vormgegeven manifest voor de kunst. Kwadraatbladen.

99 SCHENDEL, Arthur van Oude Italiaansche steden. Maastricht, Boosten & Stols, 1924. Halflinnen met stofomslag(!). 148 p. Gedrukt in 1085 genummerde exemplaren. 1e druk. Net exemplaar. Stofomslag met wat kreukjes en scheurtjes.

€ 35

* Het kwetsbare (en uiterst zeldzame) stofomslag bevat reclame voor De Witte Mier en voor allerlei uitgaven van Boosten & Stols: ‘Wat wij nastreven in (De Schatkamer) is Afwisseling en Qualiteit’. Amen.

100 SLAUERHOFF, J. Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd door Menno Voskuil. (Met als frontispice een originele houtsnede door Peter Lazarov). Woubrugge, Avalon Pers, 2010. Verguld linnen (Herman van der Kruijk). (20) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in zwart op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Een keuze uit nog ongepubliceerde gedichten van Slauerhoff. Een echte eerste druk uit 2010 dus! Te bestellen via info@mennovoskuil.nl.

101 SLAUERHOFF, J. Het potlood (in de hand). Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Met [6] tekeningen van Peter Pontiac. Den Haag, Statenhofpers, 2010. Verguld linnen (Herman van der Kruijk). (36) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in zwart op Zerkall in een oplage van 120 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Een keuze uit nog ongepubliceerde gedichten van Slauerhoff. Een echte eerste druk uit 2010 dus! Te bestellen via info@mennovoskuil.nl.

256245102 SPENDER, Stephen World within world. The Autobiography of Stephen Spender. London, Hamish Hamilton, 1951. Linnen. X, 350 p. 1e Engelse uitgave. Rug aan de randen licht versleten.

€ 75

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Spender aan Hansi Lambert, aan wie Spender zijn Engaged in Writing (and) The Fool and the Princess (1955) in druk zou opdragen. In bruine inkt: ‘To Hansi with love from/ Stephen & Natasha -/ March 8 1951’. Daaronder schreef Spender in rood kleurpotlood: ‘N.B./ NOT TO BE READ/ TILL AFTER WE’VE/ GONE.’

103 (STREUVELS, Stijn). COSTER, Charles de Vlaamsche vertelsels uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet. Amsterdam, Veen, (ca. 1917). Karton met stofomslag (ontwerp J. TOOROP). 192 p. 1e druk. Omslag met geringe, onvermijdelijke beschadigingen bovenaan en enkele kleine roestvlekjes. Net exemplaar.

€ 30

* Schaars met het mooie stofomslag.

104 TERBORGH, F.C. Padroëns. (Met een voorwoord door de auteur). Buenos Aires, [eigen beheer], 1958. Ingenaaid. 56 p. Gedrukt in een oplage van 100 door de auteur genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 500

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor den heer H.G. Frank/ Met een vriendelijken groet/ van den schrijver/ F.C. Terborgh/ Lissabon/ 4.I.64.’ Van de 31 gedichten in deze uitgave zouden er 22 worden opgenomen in de bundel Abyla (1969).

105 VASALIS, M. Phoenix. (Met een tekening door Siegfried Woldhek). Amsterdam, (Binderij Phoenix/ Phoenix Editions) 1983. Soepel HEELPERKAMENT met verguld Phoenix-vignet op voorplat (Binderij Phoenix). (16) p. Met de hand gezet uit de Lectura en gedrukt door Hans van Eijk (= In de Bonnefant) in rood en zwart in een oplage van 125 genummerde exemplaren.

€ 300

* Eén van de zeven luxe-exemplaren gedrukt op Barcham Green en in fraai, soepel perkament gebonden. Dit is een ongenummerd exemplaar, helaas niet gesigneerd door dichteres en kunstenaar, maar toch: een verfijnde uitgave van één van de meest gewaardeerde dichters van de twintigste eeuw.

106 VEEN, Piet van De gevaarlijke leeftijd. Amsterdam, Nederlandsche Uitgevers-Maatschap, 1930. Linnen met stofomslag, beide met identieke, fraaie illustratie door Han Keja. (8), 312 p. 1e druk. Enkele hapjes uit de randen van het omslag. Wat roest.

€ 30

* Roman over een opgroeiende jongen.

256152107 (VIJFTIGERS). VINKENOOG (samenstelling en inleiding), Simon Atonaal. (Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon Vinkenoog. Met illustraties van Karel Appel en Corneille). Den Haag, A.A.M. Stols, 1951. Linnen met stofomslag en (zeldzame!) buikband. 108 p. 1e druk. Omslag op rug iets verbruind, hapje uit en vouwtje in de buikband: niettemin een mooi exemplaar.

€ 100

* Van Dijk 878. Slagter 19.

108 VINKENOOG, Simon lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid in omslag. 48 p. 1e druk.

€ 40

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Hanny Michaelis op de Franse titel: ‘Voor Hanny vh R – Michaelis/ Asvanwege de/ poëtische vormgeving-/ Hartelijk,/ Simon V./ Adam febr. ’56’.

109 VREEDE, Mischa de Met huid en hand. Amsterdam, Holland, 1959. Ingenaaid met (gevlekt) omslag. 48 p. 2e druk. Debuut.

€ 22

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘[MET HUID EN HAND]/ hopend op huis en haard/ voor/ Simon Vinkenoog/ en Ilse/ Amsterdam 20-1-1960’. Vinkenoog kende De Vreede uit Parijs en begeleidde haar eerste publicatie in Podium.

Bijgevoegd: zes knipsels over de auteur, waarvan enkele door Vinkenoog gedateerd.

110 WIENER, L.H. Fenomenologie van de kwade dronk. (Verlucht met illustraties uit mijn werk). [Amsterdam], Contact, 2009. Ingenaaid. 40 p. 1e druk.

€ 20

* Jaarwisselingsgeschenk 2009-2010. Niet in de handel. Gesigneerd door de auteur op de Franse titel met de toevoeging ‘Haarlem, 13-01-’10’.

111 WOLKERS, Jan Mondriaan op Mauritius. Essays. Amsterdam, De Bezige Bij, 1997. Garenloos. 208 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op de titelpagina: ‘Voor/ Monica/ een droge en/ behouden vaart,/ Jan Wolkers/ 24 mei 1997’.

112 WOLKERS, Jan Van Oegstgeest naar Orokolo. Rotterdam, Museum voor Volkenkunde, (1990). Ingenaaid in los omslag (als uitgegeven). 16 p. Gedrukt in een oplage van 850 exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Wolkers’ rede bij de opening van de tentoonstelling ‘Magie & Meesterschap’. Exclusief geschenk voor de donateurs en begunstigers van het museum. Niet in de handel.

113 ZWAGERMAN, Joost De mooiste vrouw ter wereld. Gedichten. [Bedum], Exponent, 1993. Linnen. (20) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Menno Wielinga in rood en zwart in een oplage van 160 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 100

* Eén van de 30 Romeins genummerde luxe-exemplaren, in een strakke heellinnen band, met een handgeschreven, tienregelig gedicht van Zwagerman.


114 (ADELSWÄRD-FERSEN, Jacques d’) Akademos. Revue mensuelle d’Art Libre et de Critique. Jaargang 1, aflevering 1. Parijs, Messein, 1909. 24 x 18 cm. Ingenaaid. (4), 160, (4) p. Niet afgesneden. Naaisel vrijwel los, voorkant omslag los, verfomfaaid, ezelsoren, lichte beschadigingen en slijtage aan rug en randen. Met opdruk ‘Spécimen’.

€ 80

* Eerste nummer van dit legendarische, zeer luxueus uitgegeven maandblad, gedrukt op vier soorten papier, met illustraties (compleet, maar helaas in matige staat). Na één jaargang werd het tijdschrift opgeheven. Zie Komrijs Verzonken boeken, p. 59-69.

Toegevoegd: het eerste nummer van De Parelduiker (1996/1) waarin het artikel ‘De komeet van Fersen. Het literaire tijdschrift Akademos’ door Paul Snijders.

115 (BARO, Balthazar). CÔTE, Léon, & Paul BERTHET Les poésies de Balthazar Baro, le continuateur d’Astrée, académicien, recueillies pour la première fois, sur des documents inédits et d’après des ouvrages oubliés. Grenoble, Jules Rey, 1913. 25 x 16 cm. Ingenaaid. (4), 88 p. Niet afgesneden. Gedrukt in rood en zwart op ‘papier à la cuve’ (Arches) in slechts 30 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag verkleurd en wat verfomfaaid; achterin een weinig hinderlijke watervlek.

€ 50

* Baro (1596-1650) was de secretaris van de dichter Honoré d’Urfé, en voltooide diens omvangrijke herdersroman Astrée. Uitgebreide inleiding, vele oden, stanza’s en sonnetten, met bio-bibliografische gegevens. Niet in Nederlandse, maar evenmin in Franse bibliotheken, alleen een exemplaar in de British Library. Curieus!

116 BAUDELAIRE, Charles Douze poèmes. Les fleurs du mal. Den Haag, D.A. Daamen, 1939 [=1943]. 35 x 25 cm. Ingenaaid. (36) p. Lettrines en illustraties van C.A.B. Bantzinger. Gedrukt op Hollandsch in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Heel licht verkleurd aan de randen, maar verder een fris, keurig exemplaar.

€ 35

* Luxueuze uitgave in groot formaat, clandestien gedrukt tijdens de nazi-bezetting, en (voornamelijk) met lieflijke vrouwen geïllustreerd door Bantzinger. De Jong 71. Simoni B11.

117 BAUDELAIRE, Charles Tableaux parisiens / Parijse taferelen. [Vertaling] Petrus Hoosemans. Groningen, Uitgeverij Philip Elchers, 1991. Fluweel met stofomslag in een met fluweel gevoerde doos. 64 p. Gedrukt in 350 genummerde exemplaren. 1e druk. Als nieuw.

€ 50

* Eén van de 100 exemplaren met een gesigneerde vijfkleurenlitho van Martin Tissing. Tweetalige uitgave van deze gedichten.

118 BEAUMARCHAIS, P.-A. Caron de Oeuvres complètes. Nouvelle édition augmentée de 4 pièces de théatre et de documents divers inédits avec une introduction par M. Édouard Fournier, ornée de vingt portraits en pied coloriés dessinés par M. Émile Bayard. Parijs, Garnier Frères, ca. 1880. 29 x 19 cm. Verguld halfleer. (6), LVIII, 780 p. Met twintig handgekleurde portretten. Heel lichte slijtage aan de randen.

€ 40

* Een mooi, massief boek.

119 BELGISCH ECHTPAAR IN NEDERLAND (1872) Notes de voyage de noces commencé le 11 Avril 1872. Reisverslag geschreven tussen 11 en 25 april 1872. 12 x 8 cm. Linnen met opdruk ‘Notes’ in goud, een bijbehorend potlood met benen dop in houdertje, dicht te houden met een veter. 200 pagina’s, waarvan voorin 88 en achterin 18 bladzijden beschreven, deels met potlood en deels met inkt. In uitstekende staat.

€ 100

* Opmerkelijk notitieboekje, bijgehouden voor eigen gebruik, met beschrijvingen van bezienswaardigheden en van het dagelijks leven in de plaatsen waar de anonieme auteur (afkomstig uit het Westvlaamse Meulebeke) en zijn echtgenote Marie de huwelijksreis doorbrachten. Ze vertrekken met de stoomtrein van Roeselare via Gent naar Antwerpen, en gaan van daar op 14 april naar Rotterdam, waar ze een rijtoertje maken en dreigen te worden opgelicht door de koetsier. Diezelfde middag gaan ze door naar Den Haag, waar ze een paar dagen blijven en de stad uitgebreid in ogenschouw nemen. Op de 18e gaan ze naar Leiden om de stad te bekijken – daarna zetten ze hun reis voort naar Amsterdam. Op 24 april reizen ze met de trein naar Hannover, waar het relaas echter al spoedig stokt. Achterin het notitieboekje staan aantekeningen over financiën, in Belgische francs, Nederlandse guldens en Duitse thalers. Daaruit blijkt dat ze naderhand via Hamburg naar Berlijn reisden.

120 DUBOUT, Albert Les Gens du Siècle. Parijs, Gallimard, 1937. 24 x 18 cm. Ingenaaid. 64 p. Recensie-exemplaar (met ‘S.P.’ op de titelpagina). 1e druk. Wat verbruind en los.

€ 100

* 61 pagina’s getekende grappen en grollen. Met handtekening van Dubout onder een deels weggekraste inscriptie (‘à Pierre de C[…]lier’).

121 DUHAMEL, Georges Le Désert de Bièvres. Parijs, Mercure de France, 1937. Ingenaaid. Onafgesneden. 326 p. Rug verbruind. Iets scheefgelezen (door niet de minste!). Inscriptie (‘van Menno’) op omslag.

€ 200

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Menno ter Braak: ‘A Monsieur Menno ter Braak/ Souvenir fidèle/ GDuhamel/ février ’37’. Daaronder schreef Ter Braak in potlood: ‘endossé à Jo Planten-Koch’. Jo Planten-Koch was een zeer intieme vriendin van Ter Braak.

256360122 FOLIES BERGÈRE M. Paul Derval a le plaisir de vous présenter Folies Légères. Superspectacle en 2 actes et 40 tableaux de Michel Gyarmathy. (Programma). (Parijs), Folies Bergère, (ca. 1955). 32 x 24 cm. Rood viltpapier met goudkleurige naakte vrouw in reliëf. 32 p. In goede staat.

€ 35

* Programma van de dansshow, geschreven door Gyarmathy en geproduceerd door Derval, in mooie typisch Franse jaren-vijftigvormgeving met enorme balletten vol fantastisch gekostumeerde danseressen (gelardeerd met dozijnen struisvogelpluimen), abstracte steunkleurfragmenten en gewaagde foto’s van elegante dames, weergegeven in diepdruk, alles met de al even typisch Franse gevarieerde lettertypen van Deberny & Peignot.

123 L’HERMITE, Robert Au pied du mur. Dessins de Pierre Lefol. Préface de André Meunier. Parijs, Bâtir, 1953. 31,5 x 24 cm. Geïllustreerd karton. 104 p. 1e druk. Met inliggend een bijbehorende aanbiedingsfolder van het Amsterdamse bouwbedrijf Enci-Cemij, dat een aantal exemplaren aan relaties schonk. Bovenaan de rug heel lichte slijtage.

€ 40

* Bouwen, helder uitgelegd voor kinderen, met veel frisse tekeningen. Echt zo’n Mooi Inventief Frans kinderboek.

124 LA ROCHEFOUCAULD, François de Réflexions ou sentences et maximes morales. Amsterdam, A.A. Balkema, 1944. Heelperkament met Balkema-monogram in goud. 96 p. Gedrukt in 200 exemplaren. 1e druk. Klein scheurtje in achterzijde.

€ 125

* In het geheim gedrukt onder de Duitse bezetting. Een perkamenten band voor dit boekje komt niet voor in de literatuur. Papieren omslag is meegebonden, maar het perkament is bedrukt met het originele AAB-monogram (ontworpen door Jan van Krimpen) – daarom moet dit een uitgeversband zijn. De Jong 474. Simoni L7.

125 LARBAUD, Valery Portrait d’Eliane à quatorze ans. (Met vier handgekleurde tekeningen door Salim). Amsterdam, [A.A. Balkema], 1944. 23 x 15 cm. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 55 exemplaren op velijn van Van Gelder. Netjes.

€ 200

* Clandestien gedrukt onder de nazi-bezetting. Vijf Ponden Pers. De Jong 484.

126 LORRAIN, Jean L’École des Vieilles Femmes. Parijs, Libraire Ollendorf, 1905. Ingenaaid. (8), 308 p. 1e druk. Rug met gebruikssporen, papier wat verkleurd.

€ 30

* Roman van de roemruchte roddelkont Lorrain.

127 (LOTI, Pierre). FARRÈRE, Claude Pierre Loti quand je l’ai connu. [Parijs, Édouard Champion], (1927). Les Amis d’Édouard No. 111. 16 x 13 cm. Ingenaaid met flappen. (4), 80 p. Niet opengesneden. Gedrukt op Arches in een oplage van 256 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje wat verkleurd, verder fraai.

€ 25

* Herinneringen uit Farrères dagboek van 1903-1904. Fraaie typografie. Met een lijst van de eerste 110 boeken van de serie.

128 LÉAUTAUD, Paul Le Petit Ami. Roman. [Amsterdam], Les Éditions de la bête noire [= A.A. Balkema, F. Batten & A. Morriën], 1943. Ingenaaid. 136 p. Met een portret van Marie Laurencin. Gedrukt in 100 exemplaren. Rug verbruind. Exlibris van J. Maas door Albert Hahn jr. Enkele roestvlekjes.

€ 95

* Voor het eerst uitgegeven in 1903. Clandestien gedrukt onder de nazi-bezetting. De Jong 492.

129 MALLARMÉ, Stéphane L’Après-midi d’un faune. Églogue. De namiddag van een faun. Herderszang. 1876. (Vertaald door C.J. Kelk. Met twee paginagrote litho’s, twee kleinere en één op het omslag door Dignum Lammers). Amsterdam, Pont Neuf, 1945. 33 x 27 cm. Halfperkament, origineel omslag meegebonden. (20) p. Gedrukt in een oplage van slechts 58 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Band aan de randen licht verbruind.

€ 90

* Weelderige uitgave met brede opzet en barokke lithografieën. Herbonden in een professioneel ogende halfperkamenten band met het door J. van Krimpen ontworpen kalligrafische monogram van de verzamelaar J. van Spaendonck.

130 MALLARMÉ, Stéphane L’Après-midi d’un faune. Églogue. De namiddag van een faun. Herderszang. (Vertaald door C.J. Kelk. Met twee paginagrote litho’s, twee kleinere en één op het omslag door Dignum Lammers). Amsterdam, Pont Neuf, 1945. 33 x 27 cm. Ingenaaid in omslag. (20) p. Gedrukt in een oplage van slechts 58 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Heel licht vergeeld aan de randen, kleine watervlek.

€ 80

* Dit is nummer 2 van de oplaag!

131 MAUROIS, André Conseils à un jeune Français partant pour l’Angleterre. [Parijs, Édouard Champion], (1927). Les Amis d’Édouard No. 118. 16 x 13 cm. Ingenaaid met flappen. (6), 34 p. Ongeopend. Gedrukt op Arches in een oplage van 257 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Met hoofdstukjes over kleding, activiteit (‘Ne travaille pas trop. Surtous ne sois pas ce qu’ils appellent “fussy”.) en recht (‘N’assassine pas en Angleterre. Tu seras pendu.’). Dit exemplaar is ongenummerd. Met een lijst van de eerste 117 uitgaven van de serie ‘Les Amis d’Édouard’.

132 MONTHERLANT, Henry de Les morts perdues. Conférence faite le 15 novembre 1933 à MM. les officiers élèves d’une de nos écoles militaires. [Parijs, Édouard Champion], (1933). Les Amis d’Édouard No. 164. 16 x 13 cm. Ingenaaid met flappen. (8), 60 p. Niet opengesneden. Gedrukt op Arches in een oplage van 206 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Over soldaten die sterven. Dit exemplaar is ongenummerd. Met een lijst van de eerste 163 boeken van de serie ‘Les amis d’Édouard’.

133 (NERVAL, Gérard de). BARBIER, Gaston Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval. Lyon, A. Rey, 1907. Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Rug mist een stukje papier bovenaan. Vage naam op titel, wat vlekjes.

€ 45

* Zeldzaam proefschrift over de grote dichter, over wie medisch-psychologisch heel wat te studeren was, van een in 1884 geboren arts in opleiding bij het militair ziekenhuis Val-de-Grâce in Parijs. Barbiers promotor was Alexandre Lacassagne, bekend als tegenstander van Lombroso.

134 NODIER, Charles Le bibliomane. Conte fantastique. Maastricht, Éditions A.A.M. Stols, 1926. 16 x 12 cm. Ingenaaid. (8), 40 p. Niet afgesneden. Met een houtsnede van J. Franken Pzn. voorop. Gedateerde handtekening (‘1943’) en 7 regels potloodaantekeningen over Nodier van W. Asselbergs op de eerste pagina. 1e druk. Wat roest.

€ 45

* Eén van 300 genummerde exemplaren op vélin ‘Bredero’. ‘Voorop een houtsnede van Jan Franken van een gebrilden bibliophiel met een boek in zijn hand’ aldus Stols, geïnterviewd door G. ’s Gravesande in 1927. Dit exemplaar is afkomstig van Harry G.M. Prick, die het kreeg van Asselbergs en er een envelop met zijn (Pricks) aantekeningen omheen deed. Van Dijk 89. Serie Les Livrets du Bibliophile 1.

135 PAULHAN, Frédéric Réflexions. Amsterdam, Les éditions de la bête noire, 1944. 16 x 12 cm. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt op Pannekoek in 100 exemplaren. Netjes.

€ 35

* Clandestien gedrukt onder de nazi-bezetting van Nederland. Dit is de tweede uitgave; de eerste werd uitgegeven door E. du Perron in 1939 in dertig exemplaren. La bête noire bestond uit A.A. Balkema, Fred Batten & Adriaan Morriën. Het typografisch ontwerp is van J. van Krimpen. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten op de colofonpagina: ‘voor Minny/ van Fred/ 17.4.44’. De Jong 645. Simoni P4.

136 (SADE, De). SARFATI, Salvator Essai médico-psychologique sur le Marquis de Sade, Lyon, Bosc & Riou, 1930. 25 x 17 cm. Ingenaaid. (4), 188 p. Niet afgesneden. Gedrukt op gevergeerd papier. 1e druk. Rug aan de onderkant heel licht gesleten. Wat roest.

€ 40

* Leven en werk gevolgd door een uitvoerig thematisch panorama van de deugden en ondeugden van De Sade.

137 STENDHAL Trois jeunes filles. Amsterdam, La bête noire, 1944. 14 x 10 cm. Ingenaaid. 156 p. 1e druk.

€ 45

* Bevat ‘Ernestine ou la Naissance de l’amour’, ‘Mina de Vanghel’ en ‘Vanina Vanini’. E. du Perron had in zijn Blocnote klein formaat de keuze voor deze verhalen voorgesteld. Het typografisch ontwerp is van J. van Krimpen. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten op de colofonpagina, gedateerd ‘9.44’: ‘voor Minny,- ook een jongmeisje…’. Batten was een van de mannen achter deze clandestiene uitgeverij. De Jong 781. Niet in Simoni.

138 ZUYLEN, Belle de [Isabella Agneta de Charrière-van Tuyll van Serooskerken] Le Noble. Den Haag, Pierre Mangart [= A.A.M. Stols], 1943. 17 x 10 cm. Ingenaaid. (2), VIII, 30 p. Gedrukt in 150 genummerde exemplaren op ‘velin blanc’. Nummertje op eerste pagina, verder een prachtexemplaar.

€ 40

* Novelle, in het geheim gedrukt tijdens de bezetting bij Drukkerij Trio door Stols onder zijn pseudoniem ‘Claude Sézille pour le compte de l’éditeur Pierre Mangart à Rosières, Picardie’. De Jong 980. Simoni Z4. Van Dijk 624.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 december 2010 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.113 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: