antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 423: Simon Vinkenoog

Dichters zijn zelden juridisch onderlegd. Toen Simon Vinkenoog zich in 1964 wegens het bezit van marihuana moest verdedigen in een rechtszaak, vroeg hij Mr. F.E. Frenkel om juridisch advies. Uit diens nalatenschap bieden wij een origineel dossier Vinkenoog aan, inclusief het typoscript van de uitgave Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten, een vlammend pleidooi voor de legalisering van drugs. Dope!


2586501. VINKENOOG, Simon ‘A Propos Reflex’. Origineel typoscript. 27,6 x 21,6/17,0 cm. Geniet. Twee bladen. Alleen recto. Gesigneerd in typoscript ‘Simon Vinkenoog’ en niet gedateerd [circa 1951?]. Met handgeschreven titel (aanvankelijke titel in typoscript: ‘Blurb’), enkele handgeschreven accenten en kleine correcties van de auteur.

€ 150

* Fel stuk tegen de ‘experimentele groep in Holland, Reflex’, voorafgegaan door een motto van Tristan Tzara, waarvan Vinkenoog vindt dat hij ‘nergens in Uw werk enige vernieuwing’ kan vinden. De schrijver wil dat de experimentelen zich uit de politiek ‘en de daarbij behorende intriges’ terug trekken: ‘werkt, werkt en werkt, denk na over onafhankelijkheid en leef’. Mooi citaat: ‘Experimentelen, ik betreur het weer te moeten vaststellen. Gij behoort niet tot de ingewijden. Uw gepraat is leeg en uw geschrijf stinkt naar de lijkenlucht van uit het graf en bibliotheken gehaalde programma’s en gij kent geen haat, geen woede, de wellust is u even vreemd als de liefde en het leven’. Belangrijk!

2. VINKENOOG, Simon Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. Amsterdam, Stichting De Amsterdamsche Boekenmarkt, 1987. Geniet met omslag. (16) p. 1e druk.

€ 15

* Eén van de 175 Arabisch genummerde exemplaren voor deelnemers en relaties.

2533893. VINKENOOG, Simon Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch). Amsterdam, De Beuk, [1959]. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Handgeschreven titeltje op de rug geplakt.

€ 6

4. VINKENOOG, Simon Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch). Amsterdam, De Beuk, [1959]. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter: ‘voor Fred [Portegies Zwart] & Stijntje/ van Simon/ juni ’59/ leve de scooter!’

5. VINKENOOG, Simon Enkele Reis Nederland. (Amsterdam etc., Corvey), 1957. Geniet. (2), 18 p. Typografie en omslag Johan van Eikeren. 1e druk.

€ 10

25322* Model voor de Uitgever.

6. VINKENOOG, Simon Foto. 17,8 x 12,7 cm. Circa 1980. Met op de achterzijde het stempel van Foto Peter Camping.

€ 12

* De dichter staat op een podium en leest voor.

7. VINKENOOG, Simon Gesproken woord. Amsterdam, eigen beheer, 1964. Geniet. 1e druk. Vlekjes op omslag en eerste pagina’s van het binnenwerk.

€ 16

* Gedichten uit eind 1963, door de auteur voorgelezen tijdens ‘jazz-en-poëzie sessions’. Ongepagineerde overdruk van een tijdschriftpublicatie?

8. VINKENOOG, Simon Getypte brief aan ‘Beste Frits’ [Frenkel]. Eén blad typoscript. Gedateerd ’14 sept ’64’ en gesigneerd ‘Simon V’. 29,5 x 21,0. 22 regels tekst. Gekreukt en gescheurd, linksonder ontbreekt een stukje, zonder tekstverlies.

€ 50

* Vinkenoog schrijft over Scientolgy en biedt hem daar wat lectuur over aan. Voorts over het zojuist verschenen De dageraad der magiërs (‘Ik geloof alleen in de fantastische werkelijkheid, en jij in de rede’). Verder vraagt hij: ‘Zag je Hermans over Wittgenstein in Podium? Mocht je over de laatste nog eens iets te schrijven hebben: Randstad staat altijd voor je open.’ In de laatste alinea kondigt hij aan dat hij een week later tien minuten over ‘de baldadige jeugd’ moet spreken en vraagt of Frenkel hem daar nog iets nuttigs over kan vertellen.

Bijgevoegd: een knipsel bij uit één van de G.P.D.-bladen (25 september 1964), een tekst van Vinkenoog onder de titel ‘Totale ommezwaai in onderwijs kan criminele jeugd nog redden’. Met opdrachtje: ‘Voor Frits Fr., met/ dank/ Simon’.

De strafrechtdeskundige Mr. F.E. Frenkel was bevriend met Vinkenoog en stond hem bij in diens beruchte marihuanaproces.

9. VINKENOOG, Simon Handgeschreven brief van P. Hans Frankfurther aan de vertaler P. Hondius van Herwerden. In de oorspronkelijke envelop, datum poststempel 17-11-1953.

€ 15

* De geadresseerde woonde op dat moment in het appartement van Simon Vinkenoog in Parijs. Waarschijnlijk legde Vinkenoog deze brief klaar voor Hondius van Herwerden. Hij schreef achterop de envelop: ‘Zondag. Even op kantoor, dit gevonden! Dag, Simon’.De afzender, P. Hans Frankfurther (1924-1996), was oprichter van zo uiteenlopende zaken als het Stripschap, de Carmiggeltkring en de Concertzender.

10. VINKENOOG, Simon Handtekens. Woorden Simon Vinkenoog. Tekeningen Frank Lodeizen. Amsterdam, Western Market Art Press, 1974. 4to. Oblong. Garenloos. (23) merendeels eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 30

* Dit is exemplaar nummer ‘dubbelnul’, met onder het colofon een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Simon Vinkenoog/ Voor Frits Frenkel/ 7 XII 74’.

11. VINKENOOG, Simon Herinnering aan Hans Andreus. Herinnering aan Hugo Claus. Herinnering aan Christopher Logue. Amstelveen, (AMO), 1988. Drie delen. Ingenaaid met omslag. (16); (16); (16) p. Elk met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall-Bütten door Hein Elferink in een oplage van 35 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 250

12. VINKENOOG, Simon Het hoogste woord. De Stem van Simon Vinkenoog. Samengesteld en ingeleid door Coen de Jonge. (Groningen), Holmsterland/SKF, (1996). Ingenaaid. (2), 118 p. 1e druk.

€ 8

13. VINKENOOG, Simon Land zonder nacht. Amsterdam, Querido, 1952. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Exlibris Ernst Lampe en aantekening op pagina (3).

€ 8

14. VINKENOOG, Simon lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1955. Ingenaaid in omslag. 48 p. 1e druk.

€ 8

15. VINKENOOG, Simon Leven en dood van Marcel Polak. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Garenloos. 96 p. 1e druk.

€ 6

16. VINKENOOG (samenstelling), Simon Het moederkruid. Een boek over marihuana. Den Haag, Bert Bakker, 1970. Garenloos. 126 p. 1e druk. Schuingelezen. Hoekje uit achterzijde omslag.

€ 12

17. VINKENOOG, Simon O Amsterdam. Ik heb je zo lief! (Met een frontispice van John ter Marsch). Amsterdam, De Amsterdamsche Boekenmarkt, 2003. Geniet met omslag. (16) p. 1e druk.

€ 12

* Eén van de 275 genummerde exemplaren voor deelnemers en relaties. Een ongenummerd exemplaar is leverbaar voor € 8.

18. VINKENOOG, Simon O boze boom i.m. Norma Pater. [Bedum], Exponent, 1986. Ingenaaid met flappen. (4) p. Met de hand gezet uit de Sabon en gedrukt in een oplage van 115 genummerde exemplaren.

€ 18

* Eenheden 8.

19. VINKENOOG, Simon Paper in action. Londen/ Manchester, Star Paper Mills, [circa 1965]. 84,5 x 60,0 cm. Tweezijdig bedrukt affiche. Driemaal gevouwen. Enkele lijmresten op het papier.

€ 25

* Engelstalige, poëtische teksten van Vinkenoog over papier, vormgegeven door Wim Crouwel en Benno Wissing (Total Design) en uitgegeven door Star Paper om het belang van papier in de hedendaagse samenleving te onderstrepen. Volgens het colofon is deze uitgave in een serie van zesmaandelijkse publicaties. Niet in de NCC.

20. VINKENOOG, Simon Proeve van Kommunikatie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Garenloos. Z.p. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de binnenzijde van het omslag: ‘Voor/ Herman K./ Simon V./ mede-/ wereld-/ burger’.

21. VINKENOOG, Simon Spiegelschrift. Gebruikslyriek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Garenloos. 128 p. 1e druk.

€ 6

* Literaire Pocket no. 95.

22. VINKENOOG, Simon en Hans ANDREUS Tweespraak. Gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1956. Ingenaaid met omslag. 36 p. 1e druk. Vochtvlek langs de verbruinde rug, enkele roestvlekjes op het omslag.

€ 20

* Exemplaar met leuke, handgeschreven, gesigneerde opdracht van Vinkenoog: ‘voor Fred en Stijntje [Portegies Zwart]/ van Hans en Grietje/ Asd. maart ’59/ Simon V.’

23. VINKENOOG, Simon De ware Adam. Gedichten uit de jaren negentig. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 67 (= 64) p. Uitgegeven in een oplage van slechts 20 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 50

* Eén van de 15 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren.

24. VINKENOOG, Simon Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten. Bloemendaal, Arcadia Pers, (februari) 1964. Geniet. (20) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 275

20631* Vlammend pleidooi voor legalisering en vrij gebruik van marihuana en hasjiesj. Met tekening op het omslag van Henri Michaux. Achterop het boekje is een telegram afgedrukt van Allen Ginsberg aan Lawrence Ferlinghetti (“Cops arresting poets they dont like and stepping on their toes ridiculous soon theyll be beating up people near bookstores”).

Bijgevoegd: oorspronkelijk typoscript in doorslag van deze uitgave. Zeven bladen. 34,0 x 21,4 cm. Met een drietal aantekeningen en enkele correcties van de hand van Vinkenoog.

Voorts: handgeschreven juridische adviezen van de strafrechtdeskundige Mr. F.E. Frenkel met betrekking tot Vinkenoogs lopende rechtszaak over het in bezit hebben van marihuana. Drie bladen handschrift. 27,5 x 21,4 cm. [30 januari 1964].

Frenkel gaat puntsgewijs in op de verdediging van Vinkenoog en geeft zowel inhoudelijke als tactische adviezen: ‘De Rechtbank neemt zijn eigen hoogheidspositie zeer serieus, vermijdt dus alles, wat dat zou kunnen aantasten (showmakerij, happening spelen etc.).’

Tevens: Dezelfde adviezen, maar dan voor eigen gebruik overgetypt door Simon Vinkenoog. Typoscript in doorslag. Twee bladen. 34,0 x 21,4 cm. Gedateerd ’30 januari 1964′ en op de typmachine ondertekend ‘Simon V.’

Dit interessante dossier over Vinkenoogs eerste drugsrechtszaak is afkomstig uit de nalatenschap van Mr. Frits Frenkel, die in de jaren negentig zijn tuinkamer aan een jonge Arnon Grunberg verhuurde. Frenkel was in de jaren zestig een pleitbezorger voor de legalisering van marihuana.

25. VINKENOOG, Simon Wonder boven wonder. Gedichten 1965-1971. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. Garenloos. 208 p. 1e druk. Voorste schutblad ontbreekt.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Na ’n prettige/ avond!/ Hardstikke [sic]/ gezellig!/ Simon Vinkenoog/ 20.3.73/ Noordwijk’. Het binnenwerk van deze bundel is getypt op een IBM-Electric door Vinkenoog zelf, de omslagtekening is van zijn zoon Alexander.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 augustus 2011 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: