antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 53: Hans Warren

verrekijker

Ruim 25 jaar lang verzamelde Niek Oele het oeuvre van de Zeeuwse dichter, (dagboek)schrijver, vertaler, bloemlezer en vogelaar Hans Warren. Tot de collectie zo goed als compleet was: niet alleen stonden alle handelsuitgaven en bibliofiele edities in de kast, maar ook niet eerder aangetroffen luxe-exemplaren, vertalingen in opeenvolgende drukken, curieuze vogelgidsen en uitgaafjes in een oplage van 4. Zelfs de originele verrekijker van Warren wist hij te bemachtigen! Met plezier en bewondering hebben we de afgelopen maanden Oele’s verzameling Hans Warren uitgeplozen en geboekstaafd. Dit is het resultaat.

‘[…] ik hoop dat u ineens op een catalogus stuit waar uw complete verlanglijst op staat en dat niemand u dan voor is […]’
Hans Warren aan Niek Oele

  • 1-63 Poëzie
  • 64-90 Proza
  • 91-93 Vertaald
  • ex libris94-129 Vertaalt
  • 130-139 Natuur
  • 140-155 Bloemlezingen
  • 156-177 Verspreid
  • 178-193 Brieven & curiosa
  • 194-210 Secundair

(NB. Deze catalogus dateert uit 2011 en is niet tot op het huidige moment compleet bijgewerkt. Onze leverbare boeken zijn zijn hier na te zoeken.)


Poëzie

1 WARREN, Hans 15 juli 1972 – 15 juli 1978. [Amsterdam], Stichting Arent van Santhorst, 1991. Ingenaaid met omslag. Vouwblad met uitvouwflap. Met de hand gezet en gedrukt door Rob Cox in rood, roze en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 22

2 WARREN, Hans Absolute overdaad. (Houwerzijl), Triona Pers, (2010). Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.

€ 18

* Afzonderlijke uitgave van Dick Ronners bijdrage aan het bibliofiele liber amicorum voor Ronald Rijkse.

avondje3 WARREN, Hans Een avondje. [Amsterdam], (Literaire Loodgieters, 1983). Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van slechts 4 exemplaren (waarvan 3 nietig gemaakt). 1e druk. In door Ruud Broens beschreven envelop.

€ 425

* De eerste vier regels van het gedicht ‘Een avondje bij kardinaal Del Monte’, uitgegeven ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur. ‘De Literaire Loodgieters’ was een drukkersdriemanschap bestaande uit Ruud Broens, Pierre Roth en Ewald Spieker. Zij drukten regelmatig boekjes in een oplage van slechts 4 exemplaren, waarvan 3 exemplaren ‘nietig’ werden gemaakt middels een stempel of een perforatie. Dit is zo’n ‘nietig’ bestempeld proefexemplaar. Het niet nietige exemplaar was een geschenk voor de auteur. Uitermate zeldzaam! Niet in de Nederlandse Centrale Catalogus.

4 WARREN, Hans Behalve linde, tamarinde en banaan. Amsterdam, Bert Bakker, 1978. Ingenaaid met flappen (omslagontwerp Rudo Hartman). 48 p. 1e druk. Omslag deels licht verschoten. Plakrestje op Franse titel.

€ 6

* Binnen deze eerste druk bestaan twee oplagen: er is ons een exemplaar bekend waarin de laatste regel van het openingsgedicht ‘Vooraf’ abusievelijk een herhaling van de negende regel is. Dit exemplaar heeft de juiste regel (‘mijn hand op die warme, jonge rug.’) op de juiste plaats.

5 WARREN, Hans Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper. Amsterdam, Erven Rap, (1974). Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk.

€ 8

6 WARREN, Hans De bezoeker. (Banholt, In de Bonnefant, 1984). Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart [in een oplage van 52 en enkele exemplaren]. 1e druk.

€ 45

* Afzonderlijke uitgave van Hans van Eijks bijdrage aan het bibliofiele liber amicorum In vriendschap opgedragen aan Ger Kleis.

Bijgevoegd: geprinte brief van Hans van Eijk (In de Bonnefant) aan Niek Oele, 17 april 1997, over de verkrijgbaarheid van dit zeldzame vouwblad.

7 WARREN, Hans Bij Marathon. [Bedum], (Exponent), [1986]. Ingenaaid. 4 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga in violet in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem kreukje in omslag.

€ 30

* Gesigneerd door de dichter.

8 WARREN, Hans Dit is werkelijk voor jou geschreven. Een bloemlezing uit eigen werk, ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1982. Garenloos (omslagontwerp Rick Vermeulen). 224 p. 1e druk.

€ 5

9 WARREN, Hans Een stip op de wereldkaart. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Garenloos (omslagontwerp Tessa van der Waals). 84 p. 1e druk.

€ 8

10 WARREN, Hans Eiland in de stroom. Amsterdam, U.M. Holland, 1951. Ingenaaid met stofomslag. 56 p. 1e druk.

€ 10

* De Windroos XVI.

‘Gisteravond stond opeens Ad den Besten voor de deur […] We hebben onder hilariteit de flaptekst voor Eiland in de Stroom in elkaar gezet. Ad is bang dat men mij voor een boerenjongen aan zal zien als er staat ‘werd geboren te Borssele, waar hij nog steeds woont’, en hij had nu iets onzuivers gefabriceerd als ‘waar hij hoofdzakelijk nog steeds woonachtig is’. Het bleek niet zo eenvoudig daar een goede draai aan te geven, en we kwamen tot: ‘verdeelt zijn tijd tussen de Zeeuwse schorren en moeren en het Parijse schorriemorrie, of de Parijse schorre moren’.’ (Geheim dagboek. 1949-1951. Derde deel (1983), p. 233)

11 WARREN, Hans Er staat een huis aan Schelde. Met tekeningen van de auteur. (Met een nawoord door Mario Molegraaf). Middelburg, Stichting CBK Zeeland, 2009. Ingenaaid met omslag. 44 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

€ 10

* Slibreeks 129.

12 WARREN, Hans Februari. [Middelburg], Zeeuwse Bibliotheek, 2004. 21,0 x 14,0 cm. Plano. Gedrukt in een beperkte oplage.

€ 16

* Een niet eerder gepubliceerd gedicht van Warren, verschenen ter gelegenheid van het verschijnen van Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel op 26 februari 2004.

13 WARREN, Hans Het goede moment. (Met 12 ingeplakte, door Karli Frigge met de hand gemarmerde bladen, waarop de gedichten zijn gedrukt). Middelburg, Carrara Pers, 1985. Linnen met verguld, perkamenten titelschildje (Atelier Corinne Verburg). 31,5 x 24,5 cm. (32) p. Met de hand gezet uit de Erasmus Mediæval en gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 100

* ‘Ik heb de moed gevonden om […] Het goede moment voor de dag te halen en het zonder vooroordelen te bekijken. Het gemarmerde papier is verrassend mooi. Nu het boek door een week persen en drogen vlak is geworden, ziet het er minder amateuristisch uit. Opeens kon ik de gedachte en de goede bedoeling waarderen, en ik hield de bundel met liefde en dankbaarheid in handen. Het is ongetwijfeld een van m’n meest curieuze uitgaven. Ik voelde me nederig.’ (Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel (2004), p. 173)

14 WARREN, Hans Herakles op de tweesprong. Den Haag, Bert Bakker, 1974. Geniet met stofomslag. 56 p. 1e druk. Prijsplakrestje op omslag.

€ 15

* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel.

15 WARREN, Hans Herakles op de tweesprong. Den Haag, Bert Bakker, 1974. Geniet met stofomslag. 56 p. 1e druk.

€ 7

16 WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Linnen (Binderij Phoenix). 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Eén van de slechts 15 Romeins genummerde exemplaren in heellinnen.

17 WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 40

* Eén van de 70 Arabisch genummerde exemplaren.

18 WARREN, Hans Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga). Bedum, Exponent, 1985. Ingenaaid. 16 p. Met de hand gezet uit de Gravure en gedrukt door Menno Wielinga op Hollands Druk in een oplage van 100 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 30

* Ongenummerd exemplaar.

Bijgevoegd: geprinte brief van Menno Wielinga aan Niek Oele, 10 maart 1997, over de verkrijgbaarheid van deze uitgave (‘zodoende zijn er nog een paar ‘geheime’ exemplaren’).

19 WARREN, Hans In memoriam Dr. Jac. P. Thijsse. Een gedicht. Den Haag, Stols, 1947. Ingenaaid. 32 p. [Typografische verzorging Jan Vermeulen]. Gezet uit de Romanée van Jan van Krimpen. 1e druk.

€ 10

* Van Dijk 796.

20 WARREN, Hans Je oud maken om al terug te blikken (…). (Met een illustratie van Walter De Strooper). [Antwerpen], Rudy Vanschoonbeek, (1985). 20,8 x 14,7 cm. Vouwblad. Gedrukt [naar kalligrafie van Rit Vanschoonbeek] in een zeer beperkte oplage.

€ 30

* Bijgevoegd: handgeschreven brief van Rudy Vanschoonbeek aan Niek Oele, 19 juni 2003, over deze uitgave ‘die ik in 1985 cadeau gaf aan mijn collegae van de Normaalschool van Wijnegem toen ik uit het onderwijs stapte om fulltime uitgever te worden’.

Tevens: handgeschreven brief van Walter De Strooper aan Niek Oele, 23 mei 2002, over deze uitgave, waarvan hij voor Oele een fotokopie heeft gemaakt.

21 WARREN, Hans Leeuw Lente. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Ingenaaid met omslag (omslagontwerp Lucebert). 44 p. 1e druk.

€ 8

22 WARREN, Hans Leeuw Lente. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Ingenaaid met omslag (omslagontwerp Lucebert). 44 p. 1e druk.

€ 14

* Exemplaar met buikband, waarop staat vermeld dat gedichten uit deze bundel zijn bekroond met een reisbeurs van ƒ 2000.-

‘Ad en ik hebben het plan om aan Lucebert te vragen of hij het omslag voor Leeuw lente maken wil. Hoewel dat beslist niet naar Van Ulzens smaak moet zijn, accepteerde hij dat voorstel zonder aarzelen.’ (Geheim dagboek. 1954-1955. Vijfde deel (1985), p. 99)

23 WARREN, Hans Een Liefdeslied. (Zandvoort), Eliance Pers, 1974. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt door Confiance op Simili Japon in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Eliance-reeks 27.

‘Vanmorgen arriveerde het pakket met tien exemplaren van de bibliofiele bundel Een Liefdeslied, plus het omslagloze nummer I van Peter Muller om te signeren. Hoewel ik alleen hier zat, niemand mij op de vingers keek, was ik zo zenuwachtig toen ik mijn naam moest zetten dat die er zeer onfraai en haperend in is komen te staan […] Het speet me erg voor Peter dat hij nu zo’n knoeierige handtekening in zijn boekje heeft, want deze uitgave van de Eliance-Pers is wel de mooist uitgegeven bundel van mij’. (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 123-124)

24 WARREN, Hans Een Liefdeslied. (Zandvoort), Eliance Pers, 1974. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. Gezet uit de Janson en gedrukt door Confiance op Simili Japon in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Twee vlekjes op omslag.

€ 60

* Eliance-reeks 27.

25 WARREN, Hans Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk. Ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. Garenloos (omslagontwerp Rick Vermeulen). 232 p. 1e druk.

€ 6

26 WARREN, Hans Nazomer op Walcheren. (Met een illustratie naar een ets van Dirk van Gelder). Middelburg, Den Boer, 1976. 39,0 x 26,5 cm. Plano.

€ 18

* Rijmprent, aangeboden aan de abonnees van het Zeeuws Tijdschrift, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

27 WARREN, Hans De Olympos. Amsterdam, Erven Rap, (1973). Ingenaaid met omslag. 40 p. Niet opengesneden. 1e druk.

€ 6

luxe olympos28 WARREN, Hans De Olympos. Middelburg, Den Boer, 1973. Karton met stofomslag. 32 p. Met tekeningen van Rudolf Hagenaar. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. [2e, verminderde druk]. Rug minimaal verschoten.

€ 45

* Eén van de 50 gebonden en genummerde luxe-exemplaren, gesigneerd door de dichter. Letterenreeks 1.

‘Me vanmiddag van vier tot vijf uur een lam handje gesigneerd aan zestig exemplaren van De Olympos in Middelburg. Zelfs wanneer ik tienmaal achtereen mijn naam moet zetten vergeet ik de s van Hans of komt Warren met éen r te staan.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 83)

29 WARREN, Hans De Olympos. Middelburg, Den Boer, 1973. Ingenaaid. 32 p. Met tekeningen van Rudolf Hagenaar. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. [2e, verminderde druk].

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op Franse titel: ‘voor Cor Wilbrenninck/ met een Paasgroet/ van/ Hans Warren/ 1974.’ Letterenreeks 1.

‘Gisteren zijn Mabel en ik naar Cor Wilbrenninck en Lily Burdet in Rotterdam geweest. […] dames van een verdwijnend slag. Welgesteld, voorname afkomst, zo’n beetje tegen de adel aan, met allerlei eigenaardigheden. Ze zien er meestal slordig uit, spreken overbeschaafd (militeer, eliteer), kennen iedereen, zijn zuinig en hebben een slechte smaak.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 113-115)

30 WARREN, Hans De Olympos. Middelburg, Den Boer, 1973. Ingenaaid. 32 p. Met tekeningen van Rudolf Hagenaar. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. [2e, verminderde druk].

€ 8

31 WARREN, Hans Opperhuidmens. [Woubrugge], (Avalon Pers), [2010]. Losbladig. (8) p. Met de hand gezet uit de Meidoorn en gedrukt in blauw en zwart op Hahnemühle [in een oplage van 50 en enkele exemplaren]. 1e druk.

€ 25

* Afzonderlijke uitgave van Jan Keijsers bijdrage aan het bibliofiele liber amicorum Sub Rosa, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Ger Kleis.

32 WARREN, Hans Een otter in Americain. Baarn, Erven Rap, (1978). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de dichter op de Franse titel.

33 WARREN, Hans Een otter in Americain. Baarn, Erven Rap, (1978). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.

€ 7

34 WARREN, Hans Oude boeken op zolder. (Met een houtsnede door Willem Kramer). [Santpoort], Mercator Press, 2010. Ingenaaid. (8) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van bibliothecaris Ronald Rijkse van de Zeeuwse Bibliotheek.

35 WARREN, Hans & Jean-Pierre RAWIE Oudejaarsavond [&] Kalender. Zonder plaats, Parnassus/ Apostrof-boekhandels, 1994. Leporello in omslag. Gezet uit de Bauer Bodoni en de Meta en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.

€ 18

* Niet in de handel. Jaarwisselingsgeschenk 1994-1995.

36 WARREN, Hans Pastorale. Den Haag, Stols, 1946. Karton (bandontwerp Piet Worm). 40 p. 1e druk. Debuut.

€ 16

* Bijgevoegd: prospectus van de tweede Helikon-reeks, met een karakteristiek van alle twaalf bundels: ‘In “PASTORALE” door Hans Warren is de erotiek het overheerschende element. Verrukkelijk onhandig zijn deze verzen soms’.

Helikon jrg. 12, afl. 29 (sept. 1946). Van Dijk 734.

37 WARREN, Hans Pastorale. Den Haag, Stols, 1946. Karton (bandontwerp Piet Worm). 40 p. 1e druk. Debuut.

€ 10

* Helikon jrg. 12, afl. 29 (sept. 1946). Van Dijk 734.

38 WARREN, Hans Een roos van Jericho. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966. Ingenaaid [omslagontwerp Kees Nieuwenhuijzen]. 40 p. 1e druk.

€ 8

39 WARREN, Hans Saïd. Gedichten. Den Haag, Stols, [1957]. Ingenaaid met omslag. (2), 46 p. 1e druk. Rug iets verbruind.

€ 15

* Gesigneerd (op later tijdstip) door de dichter op de Franse titel. Van Dijk 1008.

‘Met Saïd meen ik een eigen geluid te hebben gevonden. Of vergis ik me schromelijk in mezelf en in de waarde van mijn werk? Ik kan onbeheerst uit de hoek komen, ik balanceer graag op de grens van wat haast niet meer kan, zowel wat prachtlievendheid als wat sentimentaliteit betreft.’ (Geheim dagboek. 1956-1957. Zesde deel (1986), p. 200)

luxe schetsen40 WARREN, Hans Schetsen uit het Hongaarse volksleven. [Amsterdam], (Meulenhoff, 1971). Ingenaaid. 36 p. 1e druk.

€ 75

* Eén van de 25 genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Simili Japon. De Ceder.

‘Ik ontving een aardige persoonlijke brief van Prinses Beatrix aan wie ik een exemplaar van mijn Schetsen op grand papier gestuurd had omdat het gesprek in Middelburg zo’n onnozele vertoning was geweest. Ik wilde dat zij en prins Claus toch enig idee kregen wie ze hadden ontmoet.’ (Geheim dagboek. 1971-1972. Negende deel (1991), p. 135)

41 WARREN, Hans Schetsen uit het Hongaarse volksleven. [Amsterdam], (Meulenhoff, 1971). Ingenaaid. 36 p. 1e druk.

€ 10

* De Ceder.

42 WARREN, Hans De serene rust der toppen. (Borgerhout), Dedalus, [1984]. Losbladig in omslag (als uitgegeven). (8) p. Gedrukt naar kalligrafie van Rit van Schoonbeek in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 25

* Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel.

Bijgevoegd: geprinte brief van Harold Polis (redacteur Nijgh & Van Ditmar) aan Niek Oele, 21 april 1997, over de ‘woelige geschiedenis’ van uitgeverij Dedalus en een op verzoek van Oele vergeefse zoektocht naar deze uitgave: ‘Ik kan u alleen aanraden een antiquarische queeste te ondernemen’.

43 WARREN, Hans (Speciale uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Rijkse als conservator van de Zeeuwse Bibliotheek). Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 2010. Linnen overslagdoos deels beplakt met gemarmerd papier. 23 vouwbladen/ leporello’s/ boekjes. Uitgegeven in een oplage van slechts 40 exemplaren.

€ 400

* Fraaie vriendendoos met merendeels niet eerder gepubliceerde gedichten van Warren, gedrukt door margedrukkers als Avalon Pers, Eikeldoorpers, Ser Prop, Statenhofpers en De Uitvreter, hier en daar verlucht met een zeefdruk of een lino. Niet in de handel gebracht – tot op heden.

44 WARREN, Hans (Als:) Engel PICCARDT Sperma en tranen. (Amsterdam), Eliance Pers, (1976). Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Duwaer in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Erotisch panopticum 2.

‘Vandaag heeft Peter Muller me vijftien exemplaren van Sperma en tranen door Engel Piccardt gebracht. […] Het ziet er beeldschoon uit. Het moet negentig gulden kosten. Peter heeft ze zelf genaaid en in de kaften gedaan. Hij verkoopt er zo’n stuk of dertig en komt dan net uit de kosten.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 19)

45 WARREN, Hans Te licht bevonden. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Ingenaaid. (4), 12 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface PS en gedrukt op Conqueror in een oplage van slechts 27 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 120

* Zeven door Warren bijeengezochte gedichten, verspreid gepubliceerd en alle ontbrekend in Verzamelde gedichten 1941-1981. Het Kanon 3.

46 WARREN, Hans Tijd. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Karton met stofomslag. 72 p. Typografische verzorging Peter Muller. 1e druk. Scheurtje in omslag.

€ 22

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel met ‘6 mrt ’87/ Middelburg’. Mooie handelsuitgave, gezet uit de fijne Trinité van Bram de Does.

47 WARREN, Hans Tussen hybris en vergaan. Den Haag, Bert Bakker, 1969 (omslagontwerp [facsimile van het handschrift van] Hans Warren). 72 p. 1e druk.

€ 8

48 WARREN, Hans Verzamelde gedichten 1941-1971. Den Haag, Bert Bakker, 1972. Ingenaaid (omslagontwerp Rudo Hartman). 368 p. Leesvouwtjes. Naam en doorgekraste naam op Franse titel.

€ 12

* ‘Uitgevers zijn soms erg nonchalant. Het verschijnen van een nieuw boek, zeker als het je Verzamelde Gedichten betreft, is toch wel iets voor een schrijver. […] Toevallig hoorde ik gisteren van Gerrit dat mijn bundel al bijna een week in de etalages ligt van de Amsterdamse boekwinkels. Vanmorgen heb ik eens in Goes gekeken, en jawel. Ik heb mijn eerste exemplaar gewoon gekocht, voor f 39,50, als paperback. Van een gebonden editie wist men niets af. Het boek ziet er keurig uit, daar niet van.’ (Geheim dagboek. 1971-1972. Negende deel (1991), p. 135)

49 WARREN, Hans Verzamelde gedichten. 1941-1971. Den Haag, Bert Bakker, 1972. Verguld heelmarokijn. 368 p. 1e druk.

€ 120

* Keurige privéband van een fraaie kwaliteit bordeauxrood geitenleer.

50 WARREN, Hans Verzamelde gedichten 1941-1981. Amsterdam, Bert Bakker, 1981. Linnen met stofomslag. 740 p. 1e druk.

€ 20

* ‘Het eerste exemplaar van Verzamelde Gedichten 1941-1981 is gekomen. Het boek ziet er prachtig uit, het is het mooiste geschenk dat ik voor mijn zestigste verjaardag wensen kan. Een ideale uitgave. Handzaam, een vrij soepele donkergroene linnen band met goudopdruk, 740 pagina’s met het bijwerk. Fraai dundrukpapier, aantrekkelijke letter, het valt prettig open.’ (Geheim dagboek. 1981-1982. Veertiende deel (1994), p. 108)

51 WARREN, Hans Verzamelde gedichten. (Met een verantwoording door Mario Molegraaf). Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Karton (bandontwerp Tessa van der Waals). 888 p. 1e druk.

€ 20

52 WARREN, Hans Vijf in je oog. Amsterdam, U.M. Holland, 1954. Ingenaaid met omslag. 44 p. 1e druk.

€ 10

* Met gedrukt kaartje, waaruit blijkt dat dit een recensie-exemplaar is. De Windroos XXVIII.

53 WARREN, Hans Voor Mario. Amsterdam, Jaap Meijer, 1978. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Kanzlei-Bütten in groen en zwart in een oplage van slechts 25 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 120

* Ongenummerd en ongesigneerd auteursexemplaar.

54 WARREN, Hans Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing uit de poëzie van Hans Warren. Samengesteld en ingeleid door Tom Lanoye. Amsterdam, Ooievaar, 1996. Garenloos (omslagontwerp Erik Prinsen). 248 p. 1e druk.

€ 5

55 WARREN, Hans Winter in Pompeï. Den Haag, Bert Bakker, 1975. Garenloos. 48 p. 1e druk.

€ 8

56 WARREN, Hans Zeelandschap. Met 4 gedichten. (Delft), De Klaproos, 2004. Leporello met linnen platten. Met de hand gezet uit de Bodoni en de Castellar en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 75

* Kleurrijke houtsneden van Marja Scholtens, ontstaan tijdens bezoekjes aan Zeeland, verlucht met poëzie van Warren.

57 WARREN, Hans Zeg maar Binus. (Woubrugge, Avalon Pers, 2009). Ingenaaid. (4) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.

€ 12

* Niet eerder gepubliceerd gedicht, uitgegeven ter gelegenheid van twee Warren-tentoonstellingen in Middelburg.

58 WARREN, Hans Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Garenloos. 44 p. 1e druk.

€ 7

59 WARREN, Hans Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Garenloos. 44 p. 2e druk.

€ 3

60 WARREN, Hans Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Bert Bakker, 1979. Linnen met stofomslag (omslagontwerp en bandstempel Peter Muller). 44 p. 3e druk.

€ 6

zelve anders61 WARREN, Hans ’t Zelve anders. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen met titeletiket. 64 p. 1e druk.

€ 65

* Eén van de 65 genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, gebonden in linnen. Dit is bovendien nummer 50, het laatste nummer van de Arabisch genummerde exemplaren.

62 WARREN, Hans ’t Zelve anders. Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Ingenaaid. 64 p. 1e druk.

€ 7

zeven gedichten colofon63 WARREN, Hans Zeven gedichten van liefde. (Groningen, Cornelis L. Hofmann, 1976). 47,8 x 32,0 cm. Linnen. (22) p. Volledig met de hand geschreven door Ineke Boschloo op verschillende soorten Ingres in een oplage van slechts 4 Romeins genummerde en door auteur, initiafnemer en kunstenares gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 600

* Exemplaar nummer ‘I’ met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan de initiatiefnemer: ‘Kees, door jouw initiatief/ en Inekes kunnen ontstond/ dit monument van/ moderne calligrafie./ Ik dank je daarvoor./ Hans Warren/ Kloetinge, 24 juni ’77’. Daarnaast een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenares aan dezelfde: ‘lieve Kees,/ de eerste en hopelijk/ niet laatste vrucht van/ onze hechte samenwerking./ Ineke/ 24 juni 77’.

‘Omstreeks kwart voor een kwamen Ineke Boschloo en Klaas Tuynman [= Kees Hofmann]. Ze zijn tot kwart voor acht gebleven. Ineke studeert aan de Kunstacademie te Groningen. Ik schat haar half de twintig. Niet knap, maar een aardige persoonlijkheid. Ik werd er stil van toen ze de vier boeken uitpakte die ze gemaakt heeft. Het zijn mijn Zes (sic) gedichten van liefde op groot formaat, 47,5 X 31,5 centimeter. Alle vier verschillend, telkens met anders gekleurde verf of inkt in twee kleuren op divers getint Ingres-papier geschreven. Een monnikenwerk, een monument van hedendaagse kalligrafie.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 70)

Deze prachtige folio-uitgave van zeven liefdesgedichten, die in mei-juni 1976 in Maatstaf stonden, is absoluut de allerzeldzaamste Warren. Niet in de NCC.

Proza

64 WARREN, Hans Binnenste buiten. Over dagboeken. Amsterdam, Bert Bakker, 1989. Garenloos (omslagontwerp Rudo Hartman). 140 p. 1e druk.

€ 5

65 WARREN, Hans Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Ingenaaid. 32 p. 1e druk.

€ 3

66 WARREN, Hans De Oost. (Middelburg), Den Boer/ De Ruiter, (2001). Ingenaaid. 112 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 10

* Met aanbiedingsbrief van Andreas Oosthoek, hoofdredacteur van de PZC, waaraan Warren gedurende vijftig jaar wekelijks een kroniek afstond.

demetrios luxe67 WARREN, Hans Demetrios. Proza. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Ingenaaid (omslagontwerp Rudo Hartman). 176 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 75

* Eén van de 30 luxe-exemplaren, gedrukt op houtvrij getint gevergeerd romandruk, ingenaaid, onafgesneden en genummerd en gesigneerd door de auteur.

68 WARREN, Hans Demetrios. Proza. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Ingenaaid (omslagontwerp Rudo Hartman). 176 p. 1e druk. Rug en omslag deels verschoten.

€ 60

* Eén van de 30 luxe-exemplaren, gedrukt op houtvrij getint gevergeerd romandruk, ingenaaid, onafgesneden en genummerd en gesigneerd door de auteur.

69 WARREN, Hans Demetrios. Proza. Amsterdam, Bert Bakker, 1976. Garenloos (omslagontwerp Rudo Hartman). 176 p. 1e druk.

€ 8

opdracht aan rudi hermans70 WARREN, Hans Demetrios. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Karton met stofomslag (omslagontwerp Gerard Hadders). 152 p. 2e gewijzigde druk. Omslag minimaal geschaafd.

€ 30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Rudi Hermans,/ een herinnering aan de/ prettige kennismaking/ op 23 aug. ’86,/ vriendschappelijk,/ Hans Warren’.

71 WARREN, Hans Demetrios. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Karton met stofomslag (omslagontwerp Gerard Hadders). 152 p. 2e gewijzigde druk. Omslag minimaal geschaafd.

€ 6

72 WARREN, Hans Een vriend voor de schemering. Roman [&] Tussen Borssele en Parijs. Uit Geheim Dagboek 1945-1951. [Amsterdam], Balans, 2005/ 2004. Ingenaaid. 176/ 128 p. 1e drukken.

€ 16

* Met een banderole, waarop beide boeken samen te koop werden aangeboden.

73 WARREN, Hans Geheim dagboek 1939-2001. Amsterdam, Bert Bakker (deel 17 en 18: Balans), 1981-2009. 23 delen. Ingenaaid (omslagontwerp Rudo Hartman (deel 17 en 18: Nico Richter)). 1e drukken in de luxe uitvoering, met uitzondering van deel 3 (2e). Enkele leesvouwen.

€ 250

* Eerste tot en met tweeëntwintigste deel plus de in 1993 verschenen ‘proloog’. Het dagboek compleet!

74 WARREN, Hans Geheim dagboek 1939-1951. Amsterdam, Ooievaar, 1996. Garenloos. 680 p.

€ 6

geheim dagboek 194075 WARREN, Hans Geheim dagboek 1940. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Ingenaaid. (4), 16 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface PS en gedrukt op Conqueror in een oplage van slechts 27 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 120

* Fragmenten uit Warrens natuurdagboek. Het Kanon 3.

76 WARREN, Hans Geheim dagboek 1942-1948. Amsterdam, Bert Bakker, 1987. Twee delen in één band. Linnen met stofomslag. 436 p. 9e, resp. 8e herziene druk.

€ 12

* 1942-1944 en 1945-1948.

opdracht aan büch77 WARREN, Hans Geheim dagboek. 1952-1953. Vierde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Garenloos met flappen. 220 p. 1e druk.

€ 85

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur aan Boudewijn Büch op Franse titel: ‘voor Boudewijn,/ met grote bewondering,/ daar is óok geen/ woord aan gelogen!/ 12 okt ’84/ Amsterdam’.

‘Op 12 oktober was de presentatie van het vierde dagboek. Ik geloof dat het allemaal is gelukt. Het radio-interview met Boudewijn Büch verliep goed, zijn toespraak was buitengewoon enthousiast en er was veel belangstelling.’ (Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel (2004), p. 88)

luxe dagboek78 WARREN, Hans Geheim dagboek. 1954-1955. Vijfde deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1985. Heelleder. 200 p. 1e druk.

€ 150

* Exemplaar in donkergeel heelleren band met blinddruk en zwarte belettering op voorplat en rug. Omdat er voor de auteur altijd een heelleren luxe-exemplaar van Geheim dagboek werd vervaardigd en omdat de belettering van dit luxe-exemplaar identiek is aan die van een gewoon exemplaar, nemen we aan dat dit een originele heelleren uitgeversband is, waarvan er ongetwijfeld slechts enkele bestaan.

79 WARREN, Hans Geheim dagboek. 1978-1980. Dertiende deel. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Garenloos. 200 p. 1e druk.

€ 5

* Over de eerste jaren met Mario Molegraaf. De goedkope uitgave, met afwijkend omslag.

80 WARREN, Hans De Griekse Goden leven nog. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Ingenaaid. (4), 12 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface PS en gedrukt op Conqueror in een oplage van slechts 30 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 120

* Artikel uit Hermeneus. Tijdschrift voor de antieke cultuur, voor deze editie herzien door de auteur. Het Kanon 15.

81 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF ‘Ik ging naar de geheime kamers’. Over de dichter K.P. Kavafis. Amsterdam, Bert Bakker, (1987). Garenloos. 240 p. 1e druk.

€ 12

82 WARREN, Hans Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942. Amsterdam, Bert Bakker, 1996. Karton (omslagontwerp Tessa van der Waals). 200 p. 1e druk.

€ 8

83 WARREN, Hans Indigo. Amsterdam, Bert Bakker, 1993. Garenloos (omslag-ontwerp Rudo Hartman). 48 p. 1e druk.

€ 6

84 WARREN, Hans Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek). [Vlissingen], Provinciale Zeeuwse Courant, 1970. Geniet. 48 p. Met een portret door Jack Prince. 1e druk.

€ 8

* Ter gelegenheid van de uitreiking van de Pierre Bayle-prijs voor de kritiek. Het boekje bevat vier gedichten en zeven kritieken uit de Provinciale Zeeuwse Courant, o.a. over Maria Dermoût, Pierre Louys.

85 WARREN, Hans Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim dagboek. Amsterdam, Bert Bakker, 2001. Garenloos met flappen (omslagontwerp Rudo Hartman). 400 p. 1e druk. Rug verschoten.

€ 10

86 WARREN, Hans Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim dagboek. Den Haag, Stichting Uitgeverij XL, 2002. Karton (omslagontwerp Studio Jan de Boer). 544 p. 1e druk als zodanig. Rug verschoten.

€ 30

* Grootletteruitgave.

87 WARREN, Hans Steen der hulp. Amsterdam, Bert Bakker, 1975. Garenloos (omslagontwerp Rudo Hartman). 104 p. 1e druk.

€ 8

* ‘[…] naar Bert Bakker gegaan om de gecorrigeerde proef van Steen der Hulp in te leveren. Alle medewerkers waren er. We zetten het omslag in elkaar, de allegorische figuur van Del Cossa in het midden, de belettering erboven en eronder, zachtgrijs eromheen.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 169)

88 WARREN, Hans Steen der hulp. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 104 p. 2e, gewijzigde druk.

€ 5

89 WARREN, Hans Steen der hulp (en gedichten. Met twee ten geleides door Gerrit Komrij en een interview door William Rothuizen). (Amsterdam), Knippenberg’s Uitgeverij, (1984). Geniet. 40 p.

€ 4

* Bulkboek 144.

90 WARREN, Hans Steen der hulp. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. Garenloos (omslagontwerp Rick Vermeulen naar Rudo Hartman). 104 p. 3e druk.

€ 5

Vertaald

91 WARREN, Hans Secretly Inside. A novel. Translated by S.J. Leinbach. With an introduction by Jolanda Vanderwal Taylor. (Wisconsin), The University of Wisconsin Press, (2006). Linnen met stofomslag. (6), 106 p. 1e druk. Vouw in achterflap.

€ 15

* Steen der hulp (1975) in het Engels.

92 WARREN, Hans Ŝtono de helpo. Tradukis el la nederlanda Gerrit Berveling. Den Haag, Esperanto Kultura Servo, 1989. Garenloos. 72 p. 1e druk.

€ 15

* Steen der hulp (1975) in het Esperanto.

93 WARREN, Hans Stono di Helpo. (Tradukita de la Nederlandana aden Ido da Hans Stuifbergen). Amsterdam, Editerio Tia Libro, 2004. Garenloos. 48 p. 1e druk.

€ 12

* Steen der hulp (1975) in het Ido. Met handgeschreven kaartje van de vertaler.

Vertaalt

94 ALAIN-FOURNIER De Verre Vriendin. Nagelaten gedichten. (Vertaling Hans Warren). Middelburg, Den Boer, 1975. Garenloos. 52 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

€ 10

* Letterenreeks 2.

pouk95 BOURLIAGUET, L. Pouk en zijn weerwolven. Illustraties Quirine Collard. (Ver-taald door Hans Warren). Den Haag, A.A.M. Stols, [1958]. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Quirine Collard). 180 p. 1e druk.

€ 15

* Oorlog en vrede in een Frans dorpje. Mooi jeugdboek.

96 EPICURUS Over het geluk. Vertaald en toegelicht door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Prometheus, 1995. Garenloos (omslagontwerp Gerard Hadders). 40 p. 1e druk.

€ 6

97 EWALD, K. Moeder natuur vertelt. Sprookjes om te lezen en voor te lezen. Met 166 tekeningen van Marte Smeets. Nederlandse bewerking van Hans Warren. Zutphen, Thieme, [1967]. Linnen met stofomslag (omslagontwerp N[an] P[latvoet]. 288 p. 1e druk.

€ 10

98 KAVAFIS, K.P. Als ik over mijn liefde niet kan spreken. Veertien liefdesgedichten en een levenslied. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Bert Bakker, 1997. Garenloos (omslagontwerp Erik Prinsen). 40 p. 1e druk.

€ 18

* Gesigneerd door beide vertalers op de titelpagina. Tweetalige editie.

99 KAVAFIS, K.P. Bij klaarlichte dag. Vertaling: Hans Warren. Amsterdam, Guus Bauer, [1984]. Geniet. (20) p. 1e druk.

€ 20

* Bijgevoegd: handgeschreven brief van Guus Bauer aan Niek Oele, 6 juli 1998, over het opruimen van zijn kantoor, waarbij hij een laatste exemplaar van deze uitgave vond.

100 KAVAFIS, K.P. Bij klaarlichte dag. Vertaling: Hans Warren. Amsterdam, Guus Bauer, [1984]. Geniet. (20) p. 1e druk.

€ 8

101 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een nawoord, notenapparaat en literatuurlijst door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Rudo Hartman). 464 p. 1e druk.

€ 22

* Tweetalige editie.

‘Ik zal in de literatuur vermoedelijk niemand meer ontmoeten met wie ik zo intens kom te verkeren. Alain-Fournier begeleidde me in mijn jongelingsjaren. Sade, Stendhal, Stifter, Gide, ze zijn grote vrienden geweest. Maar vanaf de dag dat ik Kavafis ontmoette, is hij voor mij de belangrijkste.’ (Geheim dagboek. 1984-1987. Zestiende deel (2004), p. 34)

102 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Bert Bakker, 1984. Garenloos (omslagontwerp Rudo Hartman). 208 p. 1e druk.

€ 8

* Zonder de toelichting en het notenapparaat.

103 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een toelichting door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1986. Garenloos met flappen [omslagontwerp Gerard Hadders]. 464 p. 2e herziene druk. Leesvouwen. Stempel ‘archiefexemplaar’ op Franse titel.

€ 12

* Tweetalige editie.

104 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een nawoord, notenapparaat en literatuurlijst door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1991. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Tessa van der Waals). 544 p. dundruk. 3e herziene en uitgebreide druk.

€ 25

* Tweetalige editie.

105 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een nawoord, notenapparaat en literatuurlijst door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1991. Ingenaaid (omslagontwerp Tessa van der Waals). 544 p. dundruk. 3e herziene en uitgebreide druk.

€ 15

* Tweetalige editie.

106 KAVAFIS, K.P. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een nawoord, notenapparaat en literatuurlijst door de vertalers en een in memoriam door Mario Molegraaf). Amsterdam, Bert Bakker, 2002. Karton (bandontwerp Tessa van der Waals). 592 p. 4e, herziene en uitgebreide druk.

€ 25

* Tweetalige editie.

107 KAVAFIS, K.P. In afwachting van de barbaren. (Vertaald door Hans Warren [en Mario Molegraaf]). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1932 [= 1982]. Vouwblad. Met de hand gezet [uit de Romanée en gedrukt in een oplage van slechts één exemplaar].

€ 150

* ‘Overdruk’ van het op pagina 8 en 9 afgedrukte gedicht ‘In afwachting van de barbaren’ uit Kavafis’ Twaalf gedichten (Breugelmans 92), speciaal gedrukt voor Kavafis-verzamelaar Jan Bouman in slechts één exemplaar. Deze ‘overdruk’ heeft een afwijkende titelpagina en is gedrukt op ‘verjaard’ gevergeerd papier, anders dan de boekuitgave. Het imprint is hetzelfde als in de uiteindelijke uitgave, mét de jaartalfout (1932, moet zijn: 1982), maar als titel staat er alleen ‘KAVAFIS / WARREN’. Op pagina (4) staat gedrukt ‘voor J.E.B. van G.K.’ (= voor Jan Erik Bouman van Ger Kleis).

Deze uitgave niet in Breugelmans. Niet in de NCC (uiteraard).

108 KAVAFIS, K.P. Ithaka. (Haarlem, Lojen Deur Pers, 2010). Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo, de Spectrum, de Romanee en de Sabon-Antiqua in een oplage van 90 exemplaren.

€ 30

* Vier versies van het gedicht ‘Ithaka’, in de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf, G.H. Blanken, P. Borghart en C. Buddingh’. Vijftig exemplaren van deze uitgave waren bestemd voor Sub Rosa, het vriendenboek voor Ger Kleis, veertig exemplaren werden ingenaaid en los verspreid.

Fraaie uitgave met ornamenten in rood en grijs.

109 KAVAFIS, K.P. De Julianos-gedichten. Vertaald (en van een verantwoording voorzien) door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1987. Ingenaaid met omslag. 38 p. Met de hand gezet uit de Antigone en de Romanée en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag licht verkleurd.

€ 100

* De Regulieren 26/1987.

110 KAVAFIS, K.P. Twaalf gedichten. Vertaald door Hans Warren [en] Mario Molegraaf. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1932 [= 1982]. Ingenaaid met omslag. 24 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 [= 58] genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 160

* Eén van de 18 ingenaaide exemplaren.

Bijgevoegd: geprinte brief van Ger Kleis aan Niek Oele, 21 april 1997, over ‘de uitgaven van mijn pers van de hand van Hans Warren’. De drukker geeft tevens informatie over andere margedrukkers die met Hans Warren hebben samengewerkt.

Tevens: extra, gesigneerde ets van Abbing, proefvel van de titelpagina, proef van het omslag en prospectus.

Breugelmans 92.

twaalf gedichten111 KAVAFIS, K.P. Twaalf gedichten. Vertaald door Hans Warren [en] Mario Molegraaf. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1932 [= 1982]. Linnen. 24 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 60 [= 58] genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 160

* Eén van de 35 exemplaren in linnen.

Bijgevoegd: proef van het omslag van de ingenaaide editie. Breugelmans 92.

112 KAVAFIS, K.P. Verborgenheden. Zeven gedichten vertaald door Hans Warren. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1977. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda en gedrukt in olijfgroen en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 150

* Eén van de 30 Arabisch genummerde exemplaren op Simili Japon. Dit exemplaar heeft bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Kees Hoffmann/ herinnering aan zijn/ bezoekje op 10 sep. ’77,/ Hans Warren’. Breugelmans 31.

‘En vrijdag bleven we thuis, omdat Klaas Tuynman [= Kees Hofmann] zou komen. Dat werd half zeven.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 96)

Bijgevoegd: een pagina uit de drukproef van deze uitgave, met correcties in de hand van de drukker.

113 KAVAFIS, K.P. Verborgenheden. Zeven gedichten vertaald door Hans Warren. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1977. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Cancelleresca Bastarda en gedrukt in olijfgroen en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 125

* Eén van de 20 Romeins genummerde exemplaren op fraai Japans Iyo Masashi.

‘Vanmorgen ontving ik vier exemplaren op Japans papier en vier op simili-japon van Verborgenheden, een boekje met zeven nog niet eerder in het Nederlands vertaalde homo-erotische gedichten van Kavafis. Ger Kleis heeft een prachtig boekje van mijn bewerkingen gemaakt. Ik bekijk het met vreugde, het is een hulde aan de dichter die ik zo bewonder.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 88)

114 KAVAFIS, K.P. Verzameld proza. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een verantwoording door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1993. Garenloos (omslagontwerp Tessa van der Waals). 32 p. 1e druk.

€ 6

115 MARKUS e.a. Het evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Prometheus, 1996. Halflinnen met stofomslag (omslagontwerp Tessa van der Waals). 256 p. 1e druk.

€ 10

116 PLATO Verzameld werk. In de vertaling van Hans Warren (tot en met deel XI) en Mario Molegraaf. (Met een nawoord en notenapparaat door de vertaler(s)). Amsterdam, Bert Bakker, 1994-2008. Zeventien delen (= alles wat verscheen). Karton met stofomslag (omslagontwerp Tessa van der Waals). Circa 2700 p. 1e druk. Keurige set.

€ 250

117 SADE, D.A.F. de De 120 dagen van Sodom. Of de school der losbandigheid. (Vertaald door en met aantekeningen van Hans Warren). Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1969. Garenloos (omslagontwerp Leendert Stofbergen). 526 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 10

118 SADE, D.A.F. de Juliette, of de voorspoed van de ondeugd. 1 [&] 2. (Vertaald door Hans Warren). Den Haag, Bert Bakker, 1972. Garenloos (omslagontwerp Rudo Hartman). 384 p. 1e druk. Onvermijdelijke leesvouwen in zo’n dikke, ongenaaide pil.

€ 16

* ‘Ik ben afgeknapt op het vertalen van Juliette. Hoezeer ik Sade ook bewonder, ik word er dol van. […] De ingewikkelde neukpartijen zetten me voor grote problemen. Zestien mensen zijn op elkaar aan het krioelen, waar is er nog een hand, een opening, een mogelijkheid om klaar te komen. Mijn fantasie schiet te kort, ik maak wel eens schetsjes.’ (Geheim dagboek. 1971-1972. Negende deel (1991), p. 43)

119 SADE, D.A.F. de Juliette, of de voorspoed van de ondeugd. (Vertaald door Hans Warren). Den Haag, Bert Bakker, 1980. Garenloos (omslagontwerp Rick Vermeulen). 1144 p. 1e druk. Niet zo fraai: leesexemplaar.

€ 8

120 SADE, D.A.F. de Juliette of de voorspoed van de ondergang. 1ste en 2de periode. (Vertaald door Hans Warren). Amsterdam, Ooievaar Pockethouse, 1994. Garenloos (omslagontwerp Hard Werken Design). 384 p. 3e druk.

€ 6

121 SADE, D.A.F. de Liefde’s misdaden. Heroïsche en tragische verhalen. (Vertaald door Gemma Pappot en Hans Warren). Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1970. Garenloos (omslagontwerp Leendert Stofbergen). 584 p. 1e druk. Rug beetje vuil. Vouw in achterzijde omslag.

€ 8

122 SADE, D.A.F. de Zoloé en haar twee trawantes. Of enkele episodes uit het leven van drie mooie vrouwen. Een ware geschiedenis door een tijdgenoot opgetekend. Toegeschreven aan Markies de Sade. Uit het Frans vertaald door Hans Warren. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1973). Ingenaaid met flappen. 144 p. Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwtjes.

€ 8

123 SEFERIS, Yorgos Op de wijze van Y.S. en andere gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een notenapparaat en een nawoord door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1992. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Tessa van der Waals). 232 p. 1e druk.

€ 30

* Tweetalige editie.

heilige weg halfperkament124 SIKELIANOS, Angelos De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1986. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). 48 p. Met de hand gezet en gedrukt in twee soorten groen en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren. Achterzijde deels licht verschoten.

€ 220

* Eén van de 30 luxe-exemplaren op getint lompenpapier, gebonden in fraai getekend perkament. De Regulieren 21/1986.

heilige weg halfleer125 SIKELIANOS, Angelos De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1986. Verguld halfmarokijn met marokijnen buikranden (Binderij Phoenix). 48 p. Met de hand gezet en gedrukt in twee soorten groen en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren. Voorzijde deels licht verschoten.

€ 190

* Eén van de 30 luxe-exemplaren op getint lompenpapier, fraai gebonden in groen halfmarokijn. De Regulieren 21/1986.

126 SIKELIANOS, Angelos De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1986. Ingenaaid met verguld stofomslag van fluweelachtig Japans papier. 48 p. Met de hand gezet en gedrukt in twee soorten groen en zwart in een oplage van 60 genummerde exemplaren.

€ 60

* Eén van de 30 ingenaaide exemplaren op wit vergé. De Regulieren 21/1986.

127 VENZMER, Gerhard Oud worden en jong blijven. Wegen naar nieuwe levensvreugde. Met 32 tekeningen in de tekst. (Vertaling: Hans Warren). Zutphen, Thieme, [1967]. Karton. 224 p. 1e druk.

€ 8

* De eerste Nederlandse vertaling is van J.C. Alders, uitgegeven in 1941.

128 WARREN, Hans Herkenningen. Vertaalde gedichten. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum. 1981. Geniet met omslag. (28) p. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de dichter op Franse titel. Slib-reeks 15.

129 WARREN, Hans Herkenningen. Vertaalde gedichten. Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum. 1981. Geniet met omslag. (28) p. 3e druk.

€ 6

* Slib-reeks 15.

Natuur

130 BURTON, Maurice Onze zoogdieren in het wild levend. Met vele foto’s en tekeningen. Bewerking van Hans Warren. Amsterdam, Ploegsma, 1959. Karton met stofomslag. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets geschaafd omslag mist hapje.

€ 8

viervoeters131 LORENZ, Konrad Ik sprak met viervoeters, vogels en vissen. Illustraties van de auteur. Vertaling van Hans Warren. Woord ten geleide van Prof. Dr. N. Tinbergen. Amsterdam, Ploegsma, 1954. Linnen met stofomslag. 152 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 10

* ‘In deze Nederlandse vertaling zijn de levendigheid en de raakheid van de oorspronkelijke Duitse tekst gecombineerd met die van de, in de Engelse uitgave voor het eerst gepubliceerde, tekeningetjes. Deze gelukkige combinatie, samen met het voortreffelijke gehalte van Hans Warrens vertaling, maken de Nederlandse uitgave tot een kostelijk geheel’ (Tinbergen).

132 LORENZ, Konrad Mens en hond. Illustraties van Annie Eisenmenger en de schrijver. Vertaling van Hans Warren. Amsterdam, Ploegsma, 1957. Linnen met stofomslag. 132 p. Geïllustreerd. 3e druk. Omslag minimaal beschadigd.

€ 10

133 SIELMANN, H. Een jaar tussen de spechten. Vertaling van Hans Warren. Met 58 foto’s. Woord vooraf van A.B. Wigman. Amsterdam, Ploegsma, 1961. Linnen met stofomslag. 156 p. Geïllustreerd. 1e druk. Hap uit het omslag, dat geplakt is. Naam op schutblad.

€ 10

134 TINBERGEN, Nico Vogelleven. Met foto’s en tekeningen van de auteur. Uit het Engels vertaald door Hans Warren. Amsterdam, Ploegsma, 1957. Karton met stofomslag. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk. Scheur in omslag. Rug verschoten.

€ 8

135 WARREN, Hans Collectie door Hans Warren vertaalde vogelboeken voor uitgeverij Thieme, Zutphen. 9 stuks. Ca. 1966-1980. 2 doubletten.

€ 20

* Rijtje geïllustreerde vogelboekjes met prozaïsche titels als Duiven in de volière, Grasparkieten – mijn hobby en Kanaries, gevederde kamerzangers.

136 WARREN, Hans Collectie tijdschriften met natuurstudies van Hans Warren. 49 stuks. 1941-1980.

€ 200

* Verrassende verzameling van moeilijk te vinden tijdschriftnummers (deels in ingebonden jaargangen) waaraan Warren artikelen over flora en fauna afstond, soms door de schrijver zelf geïllustreerd. Van 1941 tot 1946 publiceerde hij als Joh. A.M. Warren in De Wandelaar, De Levende Natuur en In weer en wind. Bijdragen over scholeksters, zilverplevieren, houtduiven, geelgorsen, duinen en natuurgebieden. Visueel aantrekkelijk door de zwart-witfoto’s, de talloze illustraties van Warren en de grafische ontwerpen van bijvoorbeeld Wim Brusse.

‘Jaargangen van die oude tijdschriften zijn een heerlijke bron voor curieuze teksten, ze liggen er kant en klaar, als te wachten op mensen met Barbarber-mentaliteit.’ (Geheim dagboek. 1973-1975. Tiende deel (1992), p. 41)

Complete lijst op aanvraag.

nachtvogels137 WARREN, Hans Nachtvogels. Met een inleiding van Prof.dr. N. Tinbergen. Met 92 afbeeldingen. Arnhem, Gouda Quint/ Brouwer, 1949 [= 1948]. Linnen met stofomslag. 164 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag licht geschaafd.

€ 25

* Bijgevoegd: groot prospectus en intekenkaart voor deze uitgave.

138 WARREN, Hans Nachtvogels. Met een inleiding van Prof.dr. N. Tinbergen. Met 92 afbeeldingen. Amsterdam, Van Reemst, [Picarta: 1948]. Linnen. 164 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 30

* De herdruk van dit boek meldt als eerste druk de uitgave uit 1949 bij S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon te Arnhem. Dit imprint niet in de bibliografische kaarten van MDLM.

‘Stipt om twaalf uur kwamen Eric de Rooij en Ronnie (sic) Boogaart. […] Ze hadden een fraai bewaard en mooi gebonden exemplaar van Nachtvogels voor me meegebracht. Op het titelblad constateerden we iets onbegrijpelijks: het was een uitgave van G. van Reemst te Amsterdam. Nooit van gehoord!’ (Geheim dagboek. 2001 (2002), p. 311)

139 WARREN, Hans Nachtvogels. Met een inleiding van Prof.dr. N. Tinbergen. Met 92 afbeeldingen. Vijverhof/ Baarn, Erven Thomas Rap, (1978). Ingenaaid. 160 p. 2e druk.

€ 8

Bloemlezingen

140 BOUTENS, P.C. Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk samengesteld en ingeleid door Hans Warren. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1959. Garenloos. 192 p. 1e druk. Houthoudend papier, dus verbruinend.

€ 4

* Ooievaar 103.

141 KAVAFIS, K.P. Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een verantwoording en een nawoord door de vertalers). Amsterdam, Bert Bakker, 1999. Garenloos (omslagontwerp Erik Prinsen). 80 p. 1e druk.

€ 6

142 WARREN (samenst.), Hans Herenliefde. De beste homo-erotische verhalen uit de Nederlandse literatuur. Gekozen en van een nawoord voorzien door Hans Warren. Amsterdam, Bert Bakker, 1995. Garenloos (omslagontwerp Gerard Hadders). 256 p. 1e druk.

€ 6

143 WARREN (samenst.), Hans Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste Nederlandse bevrijdingspoëzie gekozen door Hans Warren in samenwerking met Mario Molegraaf. Amsterdam, Ooievaar Pockethouse, 1995. Garenloos. 184 p. 1e druk.

€ 4

144 WARREN (samenst.), Hans Meulenhoffs dagkalender Nederlandse [vanaf 2000: en Vlaamse] poëzie. 1985-2002. Samengesteld door Hans Warren [vanaf 2001: en Mario Molegraaf]. Amsterdam, Meulenhoff, 1984-2001. Twaalf delen. Garenloos. Circa 6600 p. 1e druk. Enkele sneden wat vergeeld.

€ 75

* Alle door Warren samengestelde scheurkalenders, geheel intact, bevattende dus ruim zesduizend gedichten!

145 WARREN (samenst.), Hans Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld door Hans Warren. (Met een verantwoording bij de nieuwe uitgave door de samensteller). Amsterdam, Meulenhoff, (1979). Linnen met stofomslag en leeslint. (6), 426 p. 1e druk, 4e editie. Rug van omslag verschoten. Met los katern errata.

€ 18

* De eerste editie verzorgd door Warren, die het stokje overnam van Victor van Vriesland.

146 WARREN (samenst.), Hans Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld door Hans Warren. (Met een verantwoording bij de nieuwe uitgave door de samensteller). Amsterdam, Meulenhoff, (1979). Garenloos. (6), 426 p. 1e druk, 4e editie, [nieuwe oplage]. Leesvouwen.

€ 10

147 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Geluk dat kan wel jaren duren. Het huwelijk in honderd gedichten. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een inleiding door de vertalers). Amsterdam, Prometheus, 1999. Garenloos (omslagontwerp Tessa van der Waals). 144 p. 1e druk.

€ 6

148 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Geluk dat kan wel jaren duren. Het huwelijk in honderd gedichten. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Ooievaar, 2000. Garenloos (omslagontwerp Erik Prinsen). 144 p. 2e druk.

€ 4

149 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Griekenland. Verhalen van een land. Samengesteld door Mario Molegraaf en Hans Warren. Met een inleidend verhaal van Hans Warren. (Met een verantwoording door de samenstellers). Amsterdam, Meulenhoff, (1986). Garenloos (omslagontwerp Zeno). 200 p. 1e druk.

€ 6

150 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Ik heb alleen woorden. De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. Garenloos (omslagontwerp Tessa van der Waals). 164 p. 1e druk.

€ 6

151 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Ik heb alleen woorden. De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Bert Bakker, 2003. Karton (bandontwerp Tessa van der Waals). 164 p. 6e druk.

€ 6

152 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een voorwoord door de samenstellers). Amsterdam, Meulenhoff, (1988). Linnen met stofomslag. 424 p. 1e druk, 1e editie. Rug van omslag verschoten.

€ 18

153 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Spiegel van de Griekse poëzie. Van Oudheid tot heden. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een voorwoord door de samenstellers). Amsterdam, Meulenhoff, (2000). Garenloos (omslagontwerp Cees van den Oever). 424 p. 3e, verbeterde druk.

€ 12

154 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst. Geheel herziene en uitgebreide zevende editie samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een verantwoording door de samenstellers). Amsterdam, Balans, 2005. Garenloos (omslagontwerp Nico Richter). 672 p. 1e druk van deze editie.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van een van de samenstellers: ‘Voor Niek Oele/ Allerzielen 2005/ Mario Molegraaf’.

155 WARREN, Hans & Mario MOLEGRAAF (samenst.) Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siècle. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. (Met een vooraf door de vertalers). Amsterdam/ Antwerpen, Meulenhoff/ Manteau, (1996). Garenloos. 144 p. 1e druk.

€ 6

* Met achterin informatie over vergeten (en minder vergeten) dichters als Marie Boddaert, Augusta Peaux, G.H. Priem, e.a.

Verspreid

156 WARREN, Hans ‘Aan de Westerschelde [&] (Goes) Bekentenis’. P. 50 & 59 in: Zeeuws dicht. (Vlissingen), ADZ, 2002. Ingenaaid met flappen. 80 p. 1e druk.

€ 6

* Tevens bijdragen van Gerrit Achterberg, Ed Leeflang, J.C. van Schagen en Hans van de Waarsenburg.

157 WARREN, Hans ‘Autobiografisch schrijven in 1987’. P. 9-15 in: Eerste druk ’87. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerste verscheen in het jaar 1987. Laren, Walva-boek, (1988). Garenloos. 160 p. 1e druk.

€ 5

158 WARREN, Hans ‘Bekentenis[,] Nazomer op Walcheren[,] We lopen in onszelf (…)[,] Onteigening[,] De zwaan[,] Achteraf [&] De oude dichter’. P. 6-12 in: Je kamt je haar tegen verlichte vensters. (Middelburg), De Zandloper, 1991. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Met de losbladige ‘Verantwoording’ van de uitgever.

€ 8

* Middelburgs Cahier 4.

159 WARREN, Hans & Sietzo DIJKHUIZEN Buiten is dichtbij. Dirk van Gelder en de natuur, fascinerende visie van een tekenaar-graficus. (Amsterdam), Amsterdam boek, 1976. Karton met stofomslag. 160 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag licht beschadigd.

€ 10

* Poëtische teksten van Warren.

160 WARREN, Hans Collectie tijdschriften met poëzie van Hans Warren. Ca. 70 stuks. 1944-2002.

€ 200

* Prachtige, zeer ruime verzameling tijdschriftnummers waaraan Warren gedichten afstond. Omvat niet alleen Maatstaf en De Gids, maar ook het gezochte De Roode Lantaarn, het Franstalige Septentrion en het zeldzame ‘poëzie-nummer’ van het clandestiene tijdschrift Parade der profeten (genummerd en gesigneerd door de redactie). Complete lijst op aanvraag.

161 WARREN, Hans Collectie tijdschriften met literaire vertalingen van Hans Warren. 12 stuks. 1964-1997.

€ 15

* Kleine verzameling tijdschriftnummers waaraan Warren, soms samen met Molegraaf, vertalingen van Kavafis, Von Platen, Seferis en Trakl afstond. Complete lijst op aanvraag.

162 WARREN, Hans Collectie tijdschriften met scheppend en verhalend proza van Hans Warren. 27 stuks. 1947-2007.

€ 20

* Aardige verzameling tijdschriftnummers waaraan Warren artikelen, brieven, dagboekaantekeningen essays en verhalen afstond. Van Ad Interim tot Maatstaf, van Gard Sivik tot De wandelaar in weer en wind. Complete lijst op aanvraag.

163 WARREN, Hans ‘De kip’. P. 85 in: Daar waar ik leefde. Nederlandstalige dichters over het landschap van hun jeugd. Samengesteld door Henk van Zuiden. Utrecht, Kwadraat, (1998). Garenloos. 96 p. 1e druk.

€ 6

164 WARREN, Hans ‘De schat in het achterafstraatje [&] Autonome Kunst [& Flaptekst]’. P. 112-117 & 119 in: Rudolf Hagenaar. (Utrecht), ICS Nederland, (2002). Linnen met stofomslag. 136 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 30

* Mooie monografie van de schilder die in 1927 werd geboren maar pas in 2000 naar buiten trad. Warren bewonderde zijn werk.

165 WARREN, Hans ‘Een schat in de bocht van Guinea’. P. 3-13 in: Rudolf Hagenaar. Verborgen werk samengesteld door John Torenbeek. (Amsterdam, Studio Caro, 2000). Ingenaaid. 48 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 10

166 WARREN, Hans ‘Fragment uit Geheim dagboek, 16 feb. 1943’. P. 95-98 in: Altijd verliefd. Tweede bundel. De mooiste liefdesverhalen. Amersfoort, Novella, 1987. Garenloos. 128 p. 1e druk. Tekst op schutblad.

€ 4

167 WARREN, Hans ‘Geachte Heren (…)’. P. 17 in: Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters. Onder redactie van drs. L. Pennings & drs. B. Langeveld O.P. Amsterdam, Tabula, 1986. Ingenaaid. 160 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 8

* Hilarische bundel brieven van dichters aan de samenstellers van een Rooms-Katholieke bloemlezing ten behoeve de verbouwing van een kapel. De bloemlezing was een farce, maar alle dichters trapten erin! De reactie van Gerrit Komrij is briljant.

168 WARREN, Hans ‘Gedichten van Gerrit Komrij: Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker[,] Gerrit Komrij: Ik heb goddank twee goede longen[,] Op de planken van Gerrit Komrij: humoristische gedichten[,] Gerrit Komrij: Daar is het gat van de deur[,] Fabeldieren, nieuwe gedichten van Gerrit Komrij[,] Een schotschrft en nieuwe gedichten[,] De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten [&] Gerrit Komrij had zijn ‘Verwoest Arcadië’ moeten zuiveren van oppervlakkigheden’. P. 16-20, 39-43, 50-53, 60-63, 75-78, 116-119, 203-207 & 264-267 in: Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews. Den Haag, BZZTôH, 1982. Garenloos. 312 p. 1e druk.€ 15

169 WARREN, Hans ‘Herinnering’. P. 187-191 in: Ik herinner mij. (Red.) Emile Brugman/ Martin Ros. Amsterdam, De Arbeiderspers, [1988]. Ingenaaid met flappen. 224 p. 1e druk.

€ 8

170 WARREN, Hans ‘Kratesikleia’. P. 136-137 in: Het favoriete personage van vijfenzeventig Nederlandse schrijvers, dichters en uitgevers van A. Alberts tot Ad Zuiderent. Samenstelling en Woord vooraf Carel Peeters en Doeschka Meijsing. [Amsterdam], Raamgracht, (1983). Garenloos. 156 p. 1e druk.

€ 6

* Tevens bijdragen van Patrizio Canaponi, Maarten ’t Hart, K. Schippers en August Willemsen.

171 WARREN, Hans ‘Thuiskeer in Zeeland [&] Aan de Westerschelde’. P. 21 & 58 in: Zee & land. Gedichten over Zeeland. Zonder plaats, Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels, 1999. Ingenaaid met omslag. 72 p. 1e druk.

€ 8

* Tevens bijdragen van P.C. Boutens, F. van Dixhoorn en Jacques Hamelink.

172 WARREN, Hans ‘Toen à’k ’n joenske van ’n jaer of zesse was (…)’. P. 12 in: Dialect op Zuid-Beveland. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broeke-de Man en J.A. van Gilst. (Vlissingen, Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, 1985). Karton met stofomslag. 248 p. 1e druk.

€ 15

* Bijgevoegd: knipsel over de presentatie van dit boek.

173 WARREN, Hans ‘Van Schagen als schrijver’. P. 5-6 in: Je moet het zwijgen. Katalogus van de expositie in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg en de Rabobank te Domburg over J.C. van Schagen. (Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 1987). Geniet. 32 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 15

174 WARREN, Hans ‘Vogels kennen geen oorlog’. P. 57-63 in: 15 gevleugelde verhalen. (Amsterdam/ Driebergen), Uniepers/ Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, [1988]. Garenloos. 120 p. 1e druk.

€ 6

* Tevens bijdragen van J.M.A. Biesheuvel, F. Harmsen van Beek, Kees van Kooten en Thomas Rosenboom.

175 WARREN, Hans ‘Waar ligt Zoutleeuw?’ P. 7-18 in: Waar ligt België? Ingeleid door Hans Warren. Samengesteld door Jan Ceuleers & Mark Schaevers. (Leuven), Kritak, (1986). Garenloos. 200 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 6

176 WARREN, Hans ‘Waarom daarom [&] Gedichten’. P. 5-11 & 73-78 in: Zeeland. Waarom daarom. Samengesteld onder redactie van Hans Warren, André Oosthoek, Martin Ros en Gerrit Komrij. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970. Garenloos. 180 p. 1e druk.

€ 6

* Tevens bijdragen van Jan G. Elburg, P.J. Meertens, Annie M.G. Schmidt en Hans Verhagen.

177 WARREN, Hans ‘Waarom vogels?’. P. (3) in: Vogelvrij. Zestig Zeeuwse vogelportretten. Abcoude, Uniepers, (1997). Ingenaaid. (4), 60 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 8

Brieven & curiosa

ex libris178 DERMOÛT, Maria De sirenen. Amsterdam, Querido, 1963. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Theo Kurpershoek). 176 p. 1e druk.

€ 12

* Uit de bibliotheek van Hans Warren, met diens exlibrisstempeltje op de titelpagina.

179 KLEIS, Ger Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Hans Warren’. 9,7 x 14,1 cm. Gesigneerd ‘Ger Kleis’ en gedateerd [poststempel:] ‘Hotel Stanley/ Athens/ 28 XII 76’. 2 regels tekst.

€ 30

* Afbeelding van de tempel van Poseidon met een op het eerste gezicht mysterieuze boodschap aan Hans Warren: ‘Demetrios was zoek/ maar Warren stond er’.

‘Er kwam een aardige kaart van Ger Kleis uit Athene met een afbeelding van Sounion’. (Geheim dagboek. 1975-1976. Elfde deel (1993), p. 186)

‘De tempels bezocht […] de Poseidon-tempel maakte vandaag minder indruk op me dan de vorige maal. Wel is het landschap prachtig. Mario en ik werden allebei wat duizelig van hoogtevrees op de punt bij de overhangende rots. Ik wees hem op de inscriptie H. Warren, onder Byron, op de zuil.’ (Geheim dagboek. 1978-1980. Dertiende deel (1997), p. 100)

180 LOHMAN, Anneke Oertaal. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, (1990). Ingenaaid met omslag. 44 p. 1e druk.

€ 12

* Uit de bibliotheek van Hans Warren, die de bundel van de schrijfster cadeau kreeg, blijkens de handgeschreven, gesigneerde opdracht op Franse titel: ’24/3/ ’93/ Voor Hans Warren,/ In jouw geheime dagboek/ lees ik je verborgenheden/ spiegel van het verleden./ Anneke Lohman’.

181 POLDERMANS, D.A. Zuud-Bevelandsch lief en leed. Middelburg, Den Boer, [1931]. Linnen. 120 p. 2e druk. Scheefgelezen.

€ 15

* Uit de bibliotheek van Hans Warren, met diens exlibrisstempeltje op de titelpagina. Gesigneerd door de auteur op het schutblad.

182 WARREN, Hans Collectie van 65 foto’s.

€ 60

* De meeste foto’s zijn gemaakt door Niek Oele. Enkele foto’s van het vers gedolven graf (gemaakt op 22 december 2001), enkele van het graf met de steen. Voorts vier foto’s van het huis in Kloetinge, van portretten van Warren, 16 foto’s gemaakt tijdens de officiële overdracht van Warrens nalatenschap op 17 september 2004 (met een kleine expositie uit die nalatenschap, 17 foto’s van een Warren-expositie in de Bibliotheek Goes in november 2005, etcetera.

183 WARREN, Hans Collectie van 60 ansichtkaarten met afbeeldingen van Grieken-land of Griekse kunst. Diverse formaten. 1976-1979. Op achterzijde ter plekke met stempeltje gedateerd. Met in potlood paginanummers naar verwijzingen in Geheim dagboek.

€ 85

* Tijdens zijn studiereizen met het Klassiek Verbond door Griekenland kocht Hans Warren deze ansichten van grafheuvels, ruïnes, beeldjes, maskers en mozaïeken – niet om te versturen, maar voor zichzelf, om de herinnering aan het hem dierbare land levend te houden. Nu zijn het illustraties geworden bij Geheim dagboek, waarin Warren uitvoerig over zijn tijd in Griekenland schrijft. Soms is van dag tot dag nauwkeurig te zien wat Warren zag. Afkomstig uit de nalatenschap van de schrijver.

184 WARREN, Hans Fotocamera in lederen etui. Kamera Werkstätten Guthe & Thorsche Pilot 6. 9,5 x 8,5 x 8,5 cm. ± 1935. Met licht beschadigd etiket waarop een Nederlandstalige belichtingstabel.

€ 150

* De camera van Hans Warren! In zijn jonge jaren maakte Warren als ambtenaar, mogelijk in opdracht van de gemeente Borssele, enkele honderden foto’s: veel couleur locale (Zeeuwse schaatsenrijders, bejaardenuitjes, kleuterklassen, fruitbomen), maar ook reisimpressies van Zwitserland en zijn eigen interieur. Het leeuwendeel van de in de nalatenschap van Warren aangetroffen negatieven meet 6×6: precies het formaat van deze K.W. Zie vooral: Ronny Boogaart en Eric de Rooij, ‘Verborgenheden. Hans Warren als fotograaf’. P. 29-36 in: De Parelduiker, jaargang 12, aflevering 3 (2007).

Deze fotocamera behoort tot de eerste generatie camera’s met een rolfilmpje. Binnen de serie Pilot 6, die werd gefabriceerd van 1935 tot 1939, is dit een vroeg exemplaar met de lens K.W. Anastigmat 75mm/f4.5.

Niek Oele kocht de fotocamera in Middelburg op 18 juni 2003 op de veiling van een deel van de inboedel van Warrens huisje op Pykeswegje 1. Mooi museumstuk!

185 WARREN, Hans Getypte brief aan ‘Beste Arda [van de Vrie]’. 14,8 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ’13 mei 1974′. 3 regels tekst. Met originele envelop.

€ 175

* Kort briefje aan de redactrice van een schoolkrant, op wier verzoek Warren een prozatekst schreef.

Bijgevoegd: origineel typoscript. 29,7 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd in typoscript. 31 regels tekst. Warrens gedicht ‘Reiger’ voor middelbare scholieren verklaard. Warren geeft eerst een oppervlakkige lezing (‘Zelfs letterkundigen lazen het zo’, waaronder ‘de inmiddels overleden dichter-criticus A. Marja’), schrijft dan dat het gedicht ‘natuurlijk een zelfportret’ is, en daagt de scholieren vervolgens uit het ‘met deze nieuwe wetenschap’ te herlezen. Fraaie observaties over de ongrijpbaarheid van poëzie: ‘Je kunt er enkel wat verklarend rondom heen praten, maar het behoudt toch zijn geheim’.

186 WARREN, Hans Getypte brief aan ‘Beste Theo [Sontrop] en Martin [Ros]’. 29,6 x 21,0 cm. Twee bladen. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans’ en gedateerd ‘Kloetinge, 2 december 1984’. 41 regels tekst.

€ 95

* Leuke, uitvoerige brief aan beide Maatstaf-redacteuren over het net verschenen dubbelnummer over K.P. Kavafis. ‘Je mag niet op eigen borst trommelen, maar ik ken geen beter Kavafisnummer waar ook allround méer in staat, waar zoveel in aan bod komt. Ik hoop ook zeer dat het voor jullie niet alleen maar een prestigeobjekt zal zijn’.

Tevens over honoria, vergoedingen en bewijsexemplaren. De schrijver zou het ‘buitengewoon op prijs stellen’ wanneer er enkele gebonden exemplaren van deze Maatstaf vervaardigd zouden worden. ‘Kunnen we elkaar spoedig eens zien om een glas te heffen op heel de onderneming?’

brief aan hoekstra187 WARREN, Hans Getypte brief en handgeschreven briefkaart aan ‘Zeer geachte heer [Jan A.] Hoekstra’. 1. 29,6 x 20,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd met potlood ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Kloetinge, 21 december 1976’. 10 regels tekst. Met originele envelop. 2. 10,6 x 14,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ’27 jan ’77’. 20 regels tekst.

€ 75

* Aardige reacties van Warren op het verzoek van de bibliofiele longarts om Demetrios te signeren. In de brief zegt de schrijver vanzelfsprekend zijn signatuur te willen zetten, al is een luxe-exemplaar op groot papier niet voorhanden: ‘ze zijn allemaal weggegeven op de receptie bij het ten doop houden van het boek’. Voorts: ‘Ik beweer altijd dat ik geen proza schrijven kan, en dat méen ik’.

Met de briefkaart biedt Warren zijn verschuldigingen aan: hij vergat de gesigneerde Demetrios te versturen. Over bibliofiele uitgaven: ‘Ger Kleis in Amsterdam maakt een klein boekje met Kavafis-vertalingen van me, ook zo’n “liefhebberij”(drukker)’.

Bijgevoegd: doorslagen van de brieven van Hoekstra aan Warren.

188 WARREN, Hans Handgeschreven correspondentiekaart aan ‘Beste Pieter [Schoonheim]’. 10,9 x 15,8 cm. Eén blad. Recto en verso. Gesigneerd ‘Hans’ en gedateerd ’21 sep ’86’. 12 regels tekst. Met originele envelop.

€ 45

* Warren dankt Schoonheim voor een uitgave van Demosthenes die hij kennelijk te leen had gekregen: ‘We reiken je het deeltje Loeb weer wel persoonlijk over bij ons volgende bezoek aan de Z.[eeuwse] B.[ibliotheek], er zal wel niet dagelijks vraag naar zijn!’. Schoonheim was werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Bijgevoegd: handgeschreven correspondentiekaart van Mario Molegraaf aan ‘Beste Lydia’. 10,9 x 15,8 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Mario’ en gedateerd ’10 september [1986]’. Gadresseerde was vermoedelijk werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek. Elf dagen voor het kaartje van Warren informeerde hij bij haar: ‘Misschien kunnen jullie inmiddels bij Pieter Schoonheim informeren of redevoering LXI van Demosthenes of pseudo-Demosthenes inderdaad als de Erotikos bekend staat’.

foto warren189 WARREN, Hans Originele zwart-witfoto. 8,8 x 8,5 cm. Met op de achterzijde een datumstempel ‘15.1.67’.

€ 20

* Huiselijk kiekje van de schrijver, aan tafel, voor een wand met vele wajangpoppen. Afgebeeld op de voorzijde van deze catalogus.

190 WARREN, Hans Twee ansichtkaarten van berglandschappen. 13,0 x 8,5 cm. Niet verzonden. Op achterzijde in handschrift van Warren: ‘Hosliberg/ m. Well & Wetterhorn’.

€ 25

* Gekocht door Warren tijdens zijn korte vakantie in Zwitserland in juni 1947. Afkomstig uit de nalatenschap van de schrijver.

‘Bekentenis: toen ik vanuit de trein de eerste Zwitserse bergen zag, ontroerde met dat toch zó sterk dat de tranen me in de ogen sprongen’. (Geheim dagboek. 1945-1948. Tweede deel (1982), p. 138)

verrekijker191 WARREN, Hans Verrekijker met lederen riem. Ahrend 7675 supra 8 x. 12,0 x 17,5 cm. In lederen draagtas met drukknoop. Voering van vilt grotendeels gesleten.

€ 150

* De kijker van Hans Warren! De jonge schrijver gebruikte deze verrekijker waarschijnlijk bij het spotten van vogels, waarvan hij er honderden heeft getekend en die ook werden geplaatst bij Warrens bijdragen aan natuurtijdschriften. Zijn observaties, mede mogelijk gemaakt door dit object, vormen de basis van het latere Geheim dagboek.

Niek Oele kocht de – nog altijd functionerende – verrekijker in Middelburg op 18 juni 2003 op de veiling van een deel van de inboedel van Warrens huisje op Pykeswegje 1.

192 WARREN, Hans Vijf geprinte brieven, een getypte brief en een handgeschreven briefkaart aan ‘Geachte heer [Niek] Oele’. 1. 10,5 x 15,0 cm. Recto en verso. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘7.10.’97’. 11 regels tekst. 2. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, 1 maart 1999’. 18 regels tekst. Met originele envelop. 3. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, zaterdag 6 januari 2001’. 14 regels tekst. Met originele envelop. 4. 26,5 x 21,0 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, zaterdag 19 mei 2001’. 13 regels tekst. Met handgeschreven postscriptum. Deels versnipperd met tekstverlies. 5. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, woensdag 23 mei 2001’. 12 regels tekst. Met originele envelop. 6. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, zaterdag 10 november 2001’. 7 regels tekst. Met originele envelop. 7. 29,6 x 21,0 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Hans Warren’ en gedateerd ‘Goes, zondag 9 december 2001’. 7 regels tekst. Met originele envelop.

€ 250

* Vriendelijke brieven van de schrijver aan zijn grootste verzamelaar, vooral over bibliografische kwesties. In de eerste brief reageert Warren op een verschrijving in Geheim dagboek en het bericht dat Oele het eerste exemplaar van Zeven gedichten van liefde heeft verworven: ‘U hebt dus het ex. van “Klaas Tuynman”?’ In de tweede brief ontkent Warren het officiële bestaan van een in heelleer gebonden luxe-editie van Geheim dagboek: ‘Maar natuurlijk is iedereen vrij z’n exemplaar zo te laten behandelen (wat wel een kostbare operatie is). Van de uitgever krijg ik altijd éen exemplaar in leer, mooi verzorgd’. Voorts: ‘over de wulp heb ik me in De Wandelaar edeler voorgedaan dan ik was’.

‘Het is natuurlijk niet voor niets dat ze voor u onvindbaar waren’, schrijft Warren op Oeles vraag naar de verkrijgbaarheid van enkele zeldzame uitgaven. ‘Jammer dat ik u niet gelukkig kan maken, maar ik hoop dat u ineens op een catalogus stuit waar uw complete verlanglijst op staat en dat niemand u dan voor is’. De vijfde brief begint met een knipoog naar het lot van Warrens vierde brief, die door Oeles jonge hond uit de brievenbus werd gevist: ‘De vier honden (van de buren) die zich bij mijn brievenbus plegen op te houden hebben uw schrijven van gisteren ongemoeid gelaten’. De schrijver voegt een fotokopie van ‘titelblad plus verso’ van Pouk en zijn weerwolven bij. Over de door Oele georganiseerde Warren-tentoonstelling in Goes: ‘zonder dat ik er van wist. Net een beetje of je al dood bent’. In de laatste brief wil Warren een afspraak maken voor het ‘signeren van de nieuwe boekjes’.

Bijgevoegd: geprinte brieven van Oele aan Warren.

193 WELLING, Jules Intiem gelijk. Gedichten. Gent, Yang Poëzie Reeks, 1988. Garenloos. 72 p. 1e druk.

€ 15

* Uit de bibliotheek van Hans Warren, die de bundel van de schrijver cadeau kreeg, blijkens de handgeschreven, gesigneerde opdracht op Franse titel: ‘Best 28 okt ’88/ voor Hans Warren,/ (sign.)’.

Secundair

194 BOOGAART, Ronny en Eric DE ROOIJ Duiven op Bouvet. Over Boudewijn Büch & Hans Warren. (Amsterdam), Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2005. Garenloos. 48 p. Gedrukt in een oplage van 325 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 28

* Eén van de 25 Romeins genummerde exemplaren hors commerce. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, door beide auteurs gesigneerde opdracht op de Franse titel: ‘A’dam 10 dec/ 2005/ Voor Niek,/ met veel dank!/ Eric/ Ronny’.

195 BOOGAART, Ronny en Eric DE ROOIJ Hart van mijn land ik ben terug. Een literaire wandeling door het Zeeland van Hans Warren. (Amsterdam), Bas Lubberhuizen, (2007). Ingenaaid met flappen. 136 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 10

* Met aanbiedingsbriefje, gericht aan Niek Oele: ‘Veel dank voor uw medewerking. Uw foto staat op p. 113’.

196 BROEKMAN, Hans Vier Warren-liederen voor bariton en piano. 1. Calandpolder, 2. Welige herfst, 3. De hobo van de herfst, 4. Aan het Zuid-Sloe. (Amsterdam), Donemus, 1994. Geniet. 24 p. bladmuziek. 1e druk.

€ 25

197 LANOYE, Tom ‘Hans Warren: kunst, mooie jongens, exotische romantiek en ornithologie’. P. 8-14 in: Zeeuws tijdschrift, jaargang 32, aflevering 1 (1982). Geniet. 40 p.

€ 30

* Voor hetzelfde bedrag leverbaar als complete ingebonden jaargang 1982. Vroeg!

198 LANOYE, Tom Mijn naam is Tom Lanoye. Eerste brief aan Hans Warren. (Met een lino van Isabelle Vandenabeele). Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2008. Karton met stofomslag in kartonnen foedraal. 16 p. Onafgesneden. Met de hand gezet uit de Goudy Village en gedrukt op Gampi in een oplage van 70 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 100

* Op naam gedrukt exemplaar voor Niek Oele, onder het colofon gesigneerd door de auteur: ‘Tom Lanoye/ 18.08/ 2008’. Het foedraal is bedrukt met de tekst ‘Mijn naam is’: daaronder schreef Lanoye ‘Niek Oele’.

199 LANOYE, Tom Tom Lanoye spreekt over Hans Warren. Sint-Niklaas, Auditorium Stedelijke Muziekacademie, 1983. Geniet. 9 bladen A4, eenzijdig gestencild. 1e druk. € 75

* Zeldzaam stencil bij een lezing die Lanoye in zijn geboortestad hield, uitgedeeld op 2 oktober 1983, waarin ‘ter illustratie’ zes gedichten van Warren zijn opgenomen. Tom Lanoye schreef in 1981 een thematische studie over de poëzie van Hans Warren voor het verkrijgen van de graad van licentiaat.

200 LANOYE e.a., Tom Literaire avond rond het werk van Hans Warren. Muziek. Lezingen. Tentoonstellingen. (Middelburg/ Goes), Zeeuws Kunstenaarscentrum/ culturele raad Goes, [1981]. Geniet. 24 p. Geïllustreerd.

€ 20

* Bevat naast het programma enkele gedichten en een synopsis van de lezing van ‘Drs. T. Lanoye’.

201 MOLEGRAAF, Mario Het wekkertje van 23:34. [Amsterdam], Balans, (2004). Garenloos (omslagontwerp Nico Richter). 360 p. 1e druk.

€ 8

* ‘In Hans Warren Geheim dagboek is Mario Molegraaf een personage, nu wordt hij een persoon’.

202 REEPE, Cornélie van de Je kent me echt niet, hè? Boxtel, elfproducties, 2002. Ingenaaid met flappen. 144 p. 1e druk.

€ 8

* Meer dan veertig columns, waaronder in dit verband de interessante ‘Komrij’ en ‘Begrafenis’, over de beruchte recensie van Warrens laatste dichtbundel en Warrens uitvaart.

203 RIJKSE e.a. (samenst. en red.), Ronald Hans Warren 75. Uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Hans Warren. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, 1996. Karton. 76 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 15

* Met bijdragen van Boudewijn Büch, Wim Hottentot, Alfred Kossmann, Mario Molegraaf, Brigit Raskin, Ronald Rijkse, Hans van Straten, Francesca van Vloten en Joost Zwagerman, gelardeerd met gedichten van Warren en een fotokatern.

204 VERSTEEGEN, Jos Over ‘De Olympos’ van Hans Warren. Een onderzoek naar structuur en thematiek van een reeks gedichten. Nijmegen, eigen beheer, 1982. Garenloos. (1), 132 eenzijdig bedrukte bladen.

€ 38

* Doctoraalscriptie van de dichter Jos Versteegen.

verstokt necro205 WARREN, Hans & Kees LEKKERKERKER Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979. Bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. Verguld zwart halfmarokijn met gouden fileten, lederen kapitaaltje en zwarte platten, beplakt met handgemaakt, vezelig Japans papier. In verguld kartonnen foedraaltje. (Binderij Phoenix). (52) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in grijs en zwart in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 200

* Eén van de vijftien Romeins genummerde luxe-exemplaren op handgeschept Losin, zeer fraai gebonden in halfmarokijn door Binderij Phoenix.

206 WARREN, Hans & Ria ZIFKAMP Geloof mij steeds. Een selectie uit de correspondentie Hans Warren – Ria Zifkamp. 1990-2001. [Krommenie], Boekenmaker.nl, [2008]. Twee delen. Garenloos. 368; 382 p. 1e druk.

€ 25

* Bijgevoegd: Ria Zifkamp, Al jaren lang dezelfde man. 42 gedichten (2007).

207 WARREN, Hans Collectie cd’s en videobanden. 5 videobanden, 2 audiocassettes, 1 cd. 1999-2005.

€ 75

* Radio- en televisieoptredens van Warren: interviews, toespraken, documentaires, nieuwsitems. Vele uren aan geluid- en videomateriaal afkomstig van KRO, NCRV, NPS, VPRO en Omroep Zeeland. De videobanden zijn grotendeels overgezet op 4 dvd’s.

Complete lijst op aanvraag.

208 WARREN, Hans Collectie knipsels. 140 stuks. 1984-2009. In zichtmappen, samen in een dikke multomap.

€ 75

* Recensies en signalementen uit kranten (o.a. PZC, Leeuwarder Courant, Trouw) en tijdschriften (o.a. Boekblad, Libelle, Plus). Complete lijst op aanvraag.

209 WARREN, Hans Collectie tijdschriften met bijdragen over Hans Warren. 34 stuks. 1971-2008.

€ 30

* Aardige verzameling tijdschriftnummers met artikelen over Warrens werk en leven. Van Zeeuws Tijdschrift (veel) tot Septentrion. Complete lijst op aanvraag.

210 WARREN, Hans Verre werelden. De verzameling van Hans Warren. Met een essay van Adriaan van Dis. (Middelburg, Zeeuws Museum, 2009). Ingenaaid met flappen. 176 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

€ 12

* Over de monnikshoofden, schedelschalen, vogelmaskers en spreekwoordenlepels uit de collectie van Hans Warren.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15 juni 2011 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.721 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: