antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 437: Ex bibliotheca Ellen Warmond

Op 28 juni jongstleden overleed de dichteres Ellen Warmond. Ze bleek bij ons om de hoek te wonen, in Kijkduin. Het is altijd spannend wanneer je de bibliotheek van een schrijver betreedt, je weet niet wat je kunt verwachten. Ellen Warmond had een kamer in haar flat gereserveerd voor de letteren: daar stond haar schrijfbureau met de typemachine, met aan weerszijden – tot het plafond gevulde – metalen boekenkasten. Ze was een lezeres, iemand van de inhoud, geen bibliofiel. Zonder scrupules schreef ze haar naam in boeken (door ons dus niet altijd beschreven). Dat wil niet zeggen dat we bij het ordenen van haar bibliotheek geen eerste drukken en opdrachtexemplaren van goede vrienden tegenkwamen.

De nieuwsbrief eindigt met Warmonds eigen bundels, die in haar boekenkast een eigen plank hadden, tot en met haar laatste dichtbundel Kaalslag (1999).


2584361. ACHTERBERG, Gerrit Ballade van de gasfitter. Den Haag, Bakker/Daamen, 1953. Ingenaaid met omslag. 24 p. 1e druk. Rug minimaal geschaafd.

€ 120

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘voor Ellen Warmond/ met een groet uit Leusden/ van/ (signatuur)/ 2-1-’54’. Achterberg had er oog voor: de opdracht is geschreven in dezelfde kleur lichtblauwe inkt als de bolletjes op het omslag van de bundel.

Maatstafdeeltje 4.

2. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen. Met een inleiding van Bertus Aafjes. Den Haag, Stols, 1946. Linnen met stofomslag (wat gerafeld). 296 p. 1e gezamenlijke druk.

€ 15

* Met de handtekening van Ellen Warmond. Eerste verzamelbundel, met een inleiding van Bertus Aafjes, bestaand uit de bundels Eiland der zielDead endOsmose en Thebe. Met het zeldzame stofomslag.

Van Dijk 684.

3. ACHTERBERG, Gerrit Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1963. Linnen met stofomslag (aan de randen licht beschadigd, ingescheurd). 1000 p. Dundruk. 1e druk.

€ 18

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

4. (ACHTERBERG, Gerrit). SIERKSMA (red.), Fokke Commentaar op Achterberg. Den Haag, Daamen, 1948. Halflinnen met stofomslag. 264 p. 1e druk. Omslag iets verbruind. Naam op schutblad.

€ 14

5. ANDREUS, Hans Italië. (Met [2] tekeningen van Lucebert). Den Haag, Stols, 1951. Ingenaaid (omslagontwerp Lucebert). 36 p. 1e druk. Keurig.

€ 20

6. ANDREUS, Hans Schilderkunst. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1954. Ingenaaid. 36 p. 1e druk. Rugje iets gebruind.

€ 7

2584607. ANDREUS, Hans De taal der dieren. Amsterdam, De Bezige Bij, (1953). Ingenaaid (omslagtekening Lucebert). Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk. Naam (‘Ellen Warmond’) op Franse titel.

€ 16

* Ultimatumreeks II, 1.

8. ANDREUS, Hans Variaties op een afscheid. Amsterdam, U.M. Holland, 1956. Ingenaaid met stofomslag. 1e druk. Naam (‘Ellen Warmond’) op schutblad.

€ 12

* De Windroos XLI.

9. ARENDS, Jan Lente / Herfst. Den Haag, Bakker/Daamen, 1955. Ingenaaid met stofomslag. 44 p. 1e druk. Omslag enkele rafeltjes.

€ 35

* Voorin de handtekening van Ellen Warmond. Arends’ schaarse debuut. Maatstafdeeltje 14.

25844210. BLAMAN, Anna Het Costerman Oproer. Wagenspel in 5 taferelen. Zonder plaats, zonder uitgever, [1957[. Geniet. 48 p. 1e druk. Omslag los. Initialen Ellen Warmond op laatste pagina.

€ 65

* Zeldzaam toneelstuk van Blaman, wier naam nergens in deze uitgave staat vermeld, dat begint op ‘maandag 28 augustus 1690 (Deze datum staat duidelijk zichtbaar op bordje dat opgehangen wordt)’. Blaman schreef vier van deze wagenspelen, die zouden worden opgevoerd op Koninginnedag in Rotterdam. Niet in MDLM.

11. BLAMAN, Anna ‘Erotiek in de literatuur’. P. 41-47 in: Inzichten. Tweemaandelijks tijdschrift. Den Haag, Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. Jaargang 2, aflevering 2 (juli 1958). Geniet.

€ 30

* Exemplaar met korte maar intieme opdracht van Anna Blaman boven de inhoudsopgave: ‘Met lieve groet,/ Anna’.

25843812. BLAMAN, Anna Op leven en dood. Amsterdam, Meulenhoff, (1954). Linnen. 244 p. 1e druk. Scheefgelezen.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ’26 Oct. ’54/ Voor Ellen/ van/ Anna.’

13. BLAMAN, Anna Overdag en andere verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1958). Linnen met stofomslag. 148 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.

€ 60

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Rotterdam 14 november 1957/ Voor Elly,/ met bij elk verhaal alle liefs/ van [onleesbaar]/ Anna’.

14. (BLAMAN, Anna). VESTDIJK, S. Zuiverende kroniek. Essays. Amsterdam, Meulenhoff, (1956). Karton met stofomslag (omslagontwerp Jan Vermeulen). VIII, 224 p. 1e druk. Rug omslag verbruind.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Anna Blaman op het schutblad: ‘Rotterdam 23 september 1958/ Voor Elly,/ in weerbare liefde/ van Anna (alias Boterl.)’.

15. (BOEKENWEEK) 25 gedichten. (Boekenweek-aflevering van De Boekenkorf, literair tijdschrift van De Bijenkorf). Afl. 25 (maart 1963). Geniet. 46 (= 44) p. Geïllustreerd. Wat gekreukt.

€ 12

* Naast een afdeling over de 28ste Boekenweek bestaat deze aflevering uit 25 gedichten, gekozen door de auteurs zelf. Met begeleinde, getypte brief van De Bijenkorf Rotterdam aan Ellen Warmond: haar vers ‘Warmte, een woonplaats’ staat op blz. 31.

16. BOEKENWEEK 2002 Liefste. Tien gedichten over de liefde. (Gekozen door Gerrit Komrij). Amsterdam, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2002. Garenloos. (60) p. 1e druk. Als nieuw.

€ 12

* Ter gelegenheid van de Boekenweek in 2002 konden lezers op de website komliefste.com een hoogstpersoonlijke bloemlezing maken uit 542 liefdesgedichten van 227 dichters. Halverwege april lag de bundel dan – gedrukt en wel voor € 7,50 – klaar bij de boekhandel. Dit exemplaar bevat poëzie van o.a. J.A. Dèr Mouw, J.H. Leopold, Paul van Ostaijen J. Six van Chandelier, Jacqueline van der Waals en Ellen Warmond. Met achterin de code ‘bewijs116’, dus mogelijk is dit het bewijsexemplaar van Ellen Warmond.

17. BOON, Louis Paul Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1957. Karton. 48 p. 1e druk. Enkele schaafplekjes. Naam op schutblad.

€ 18

18. BOON, Louis Paul De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Linnen met stofomslag. 256 p. 1e druk. Omslag bovenaan iets rafelig.

€ 20

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

19. BOON, Louis Paul Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. Linnen met stofomslag. 236 p. 1e druk. Omslag op rug verbruind. Naam op schutblad.

€ 45

20. BOON, Louis Paul Zomer te Ter-muren. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1956. (Grijs) linnen met grijs stofomslag. 572 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. Rug van het omslag verbruind, bovenaan ingescheurd en opgekruld.

€ 30

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

21. BOON, Louis Paul De zoon van Jan de Lichte. Een vroom en vrolijk boek. Geïllustreerd door W.L. Bouthoorn. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1961. Karton met stofomslag (ontwerp W.L. Bouthoorn en Helmut Salden). 244 p. 1e druk. Rug deels verschoten. Naam op schutblad.

€ 10

22. BURSSENS, Gaston Ode. Antwerpen/ Den Haag, De Sikkel/ Bert Bakker, (1954). Vierkant formaat: 17 x 14 cm. Ingenaaid. (80) p. 1e druk. Achterzijde deels vergeeld.

€ 18

* Opmerkelijke typografie en fraai omslagontwerp van Jurriaan Schrofer, die gebruik maakte van veel lettertypen en -soorten. Met de handtekening van Ellen Warmond.

23. CAMPERT, Remco Berchtesgaden. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1953. Ingenaaid met omslag en buikbandje (‘Bekroond met de Reina Prinsen Geerligsprijs 1953’). 32 p. 1e druk. Naam op Franse titel.

€ 15

24. CAMPERT, Remco De jongen met het mes en andere verhalen. Amsterdam, Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Wat verbruind.

€ 8

* Met voorin de handtekening van Ellen Warmond, en enkele knipsels (ca. 1962). De Litteraire Raat 3e serie.

25. CAMPERT, Remco Met man en muis. Amsterdam, De Beuk, (1955). Ingenaaid in omslag. 32 p. 1e druk. Naam op schutblad.

€ 8

26. CAMPERT, Remco Van de wijs. Tekeningen Jan van Oosten. Amsterdam, Corvey, 1956. Oblong. Ingenaaid. (2), 22 p. 1e druk. Aan de randen wat gekreukt en verbruind.

€ 10

* Het Model voor de Uitgever.

27. CARMIGGELT, S. Een beetje zon. Eindhoven, Lecturis, [1968]. Vierkant formaat: 20 x 20 cm. Garenloos. Geïllustreerd. (14) p. 1e druk. Watervlekje op omslag.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Carmiggelt: ‘voor Ellen Warmond, om te bedanken voor haar/ Beestenboel, die ik zeer binnenkort over de zoontjes/ van mijn zoon zal uitstorten. Hartelijke groet,/ Simon -‘. Een schaarse uitgave.

28. CARMIGGELT, S. Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van De Paroolpers. 1966. Geïllustreerd door Charles Boost. Amsterdam, De Paroolpers, 1966. Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk. Niet in de handel.

€ 75

* Exemplaar met paginagrote, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Lieve Ellen,/ Lange tijd zweeg ik als/ het graf. Maar dat kwam/ doordat mijn vrouw in/ verband met een begin van/ hernia ten spoedigste uit/ ons trappenrijke huis/ moest naar iets “gelijk-/ vloers”. Ik trok toen/ het oerwoud van het on-/ roerend goed binnen/ , worstelde met ambte-/ naren en makelaars en/ had net tijd over om/ mijn dagelijkse arbeid/ zo’n beetje te doen/ Nu zit ik in een aan-/ gename flat uit te hij-/ gen. Maar ik wens je/ wèl even een – binnen/ de grenzen van het moge/ lijke – gelukkig nieuwjaar/ Hart gr/ Simon’. Meer een brief dan een opdracht, deze tekst!

29. CLAUS, Hugo Omtrent Deedee. Amsterdam/ Antwerpen, De Bezige Bij/ Ontwikkeling, 1963. Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk. Omslag aan randen iets bobbelig. Zeer goed exemplaar. Naam op schutblad.

€ 50

* Wildemeersch 38.1B.

30. DELEU, Jozef Lees maar. Bloemlezing uit vijftig recent verschenen dichtbundels met korte toelichtingen. Brugge/ Nijmegen, Colibrant/ Orion, (1980). Ingenaaid. 120 p. 1e druk. Beetje verkleurd.

€ 10

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Deleu: ‘Met waardering/ voor Ellen Warmond!/ (sign.)/ 19.4.80’.

31. DOSTOJEWSKI, F.M. Dagboek van een schrijver. (Verzamelde werken 10). Amsterdam, Van Oorschot, 1960. Linnen met stofomslag en buikband. 672 p. dundruk. Vertaling Paul Rodenko. 1e druk. Wat vlekjes en heel lichte gebruikssporen.

€ 18

* De eerste uitgave van het Dagboek in het Nederlands, met de handtekening van Ellen Warmond.

32. DÜTTING, Hans Collectie van 33 (bibliofiele) uitgaven uit de bibliotheek van Ellen Warmond. 1968-2001.

€ 200

* Het betreft hier vrijwel alle uitgaven van eigen en vertaald werk van Düttings eenmansuitgeverij B.A.C. te Parijs, gedrukt in de jaren 1997-2001 in genummerde oplagen variërend van 15 tot 30 exemplaren, plus de bundels Het moment van de misdaad(eigen beheer, 1968), een kort visoen (Heijnis, 1968), Het ondergoed van de ziel (eigen beheer, 1977) en Engel van het kwaad (eigen beheer, 1977). Het leeuwendeel van de bundels heeft een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Ellen Warmond.

Bijgevoegd: de bloemlezing In mantels van tandvlees (Blankenberge e.a., 1971), waarin o.a. werk van Dütting, met een handgeschreven opdracht van hem aan Ellen Warmond.

33. EIJCKMANS, Jozef Intrek bij oktober. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1961. Garenloos met stofomslag. 1e druk. Omslag bovenaan gekreukt.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Ellen Warmond, gedateerd ‘7-7-’61’.

34. ELBURG, Jan G. De gelijkenis van de zeekoe. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 37 (= 32) p. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar genummerd ‘nge’. Door Hans Dütting en Michèle Elburg-Gaarkeuken bezorgde keuze uit het nagelaten proza van Elburg. Met begeleidende, handgeschreven brief van Dütting aan ‘Beste Ellen [Warmond].

35. ENDT e.a., Enno Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal. Amsterdam, Rap, (1974). (2), XIV, 196 p. 2e, herziene druk. Rug verbleekt. (&) Amsterdam, Rap, (1972). (2), xii, 142 p. 1e druk.

€ 20

* Uit de verzameling van Ellen Warmond met inliggende doorslag van een uitgebreide, getypte brief van 6 februari 1974 aan Enno Endt met aanvullingen voor het Bargoens Woordenboek, vaak met Rotterdamse achtergrond (de stad waar Ellen Warmond vandaan kwam), met interessante uitweidingen en zijpaadjes.

36. (ETT, Henri A.) MULTATULI De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1958. Twee delen. Pockets. 320; 312 p. 2e druk. Lichte gebruikssporen.

€ 12

* Met identieke opdracht aan Ellen Warmond van bezorger Henri A. Ett in beide delen.

37. FRANSDONK, Wim Beter ten hele gedwaald. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, [1984]. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. 1e druk.

€ 10

* Met uitgebreide opdracht aan Ellen Warmond.

38. GERHARDT, Ida Anamnèsis. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998. Smal formaat. Linnen. 24 p. Gedrukt in blauw en zwart. 1e druk.

€ 10

* Fantastische teksten van Gerhardt: exploratie van de motor van poëzie. De prachtige vormgeving van boek en band zijn van Anneke Germers. Jaarwisselingsgeschenk.

25844939. HARTEN, Jaap De getatoeëerde Lorelei. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid (omslagontwerp Frits Stoepman). 224 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Schon wieder etwas über Spiel/ und Geschrei, Hausfrauen,/ Animierbuben, Klavierübenden/ und gesangsheulenden Damen/ beiderlei Geschlechts./ voor Ellen en Eveline/ Jaap/ 20 nov 68’.

40. HARTEN, Jaap Doorsnee door de tijd. (Gagny-Parijs), B.A.C., (1999). Bijeengehouden door koordje met omslag. 74 p. Uitgegeven in een oplage van 20 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar genummerd ‘ng.e’. Door Hans Dütting bezorgde bloemlezing uit de gedichten van Harten, ter gelegenheid van diens verjaardag. Niet in de NCC.

41. HARTEN, Jaap Garbo en de broeders Grimm Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Ingenaaid (omslagontwerp Frits Stoepman). 216 p. Geïllustreerd met foto’s. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Sing we for love and idleness,/ naught else is worth the having./ Ezra Pound/ Voor Ellen en Eveline/ Jaap/ 10 nov. 69’.

Mooie brieven van Harten aan Harmsen van Beek, Reve, Hanlo, Campert, Lucebert en Oskar Lens (zijn vriend, de schilder).

42. HARTEN, Jaap Het spoor van de gele keizer. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1962). Ingenaaid met omslag (ontwerp Lucebert). 52 p. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Ellen Warmond: ‘iets Moois/ om tussen de lakens en slopen/ mee te nemen naar Markelo (O.)/ yours Jaap’.

43. HARTEN, Jaap Madame Tussaud in Berchtesgaden. Roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Garenloos (omslagontwerp Haye Gemser). 224 p. 1e druk. Leesvouwen.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de mottopagina: ‘voor 2 x E (cultural ladies)/ van 2 x Unzucht vom Lande/ (zie blz. 95)/ Jaap/ 5 juni 72’.

44. HARTEN, Jaap Operatie montycoat. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Ingenaaid 176 p. 1e druk. Holle rug.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘”Tut, tut kind!” zei de/ Hertogin. “Alles heeft/ een moraal, als je hem/ maar weet te vinden!”/ Lewis Carroll:/ Alice (von Eugen) in/ Wonderland./ voor Ellen/ van Jaap/ 11/1/65’.

45. HARTEN, Jaap Totemtaal. Amsterdam, De Bezige Bij, 1966. Ingenaaid (omslagtekening LUCEBERT). 96 p. 1e druk.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (5): ‘In een dichter schuilt,/ geloof ik, een mooie vrouw/ van het ergste slag./ (de Balzac)/ voor Ellen [Warmond]/ (sign.)/ 25/3/66’.

25843446. HERMANS, W.F. De donkere kamer van Damocles. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. Linnen met stofomslag [omslagontwerp Helmut Salden]. 404 p. 1e druk. Scheefgelezen. Naam op schutblad.

€ 200

* Het zeldzame stofomslag is in goede staat: het is aan de randen wat gerafeld en gescheurd, en mist een hap aan de onderzijde van de rug (die eveneens iets is verschoten). JS 146.

47. HERMANS, W.F. Drie melodrama’s. Conserve. De Leproos van Molokaï. Hermans is hier geweest. Amsterdam, Van Oorschot, 1957. Linnen met stofomslag (ontwerp Montevino [= Nicolaas Wijnberg]). 388 p. 1e druk. Goed exemplaar met wat minimale vouwtjes in het stofomslag.

€ 50

* De variant met de grijze in plaats van de rode kop. JS 128.

48. HERMANS, W.F. De laatste resten tropisch Nederland. Amsterdam, De Bezige Bij, 1969. Ingenaaid. 200 p. 1e druk.

€ 12

* JS 291.

49. HERMANS, W.F. Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen. Amsterdam, Van Oorschot, 1957. Linnen met stofomslag. 200 p. 1e druk. Scheur in achterzijde omslag. Rug iets verschoten.

€ 60

* JS 137.

50. HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur No. 1. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog. Amsterdam, Van Oorschot, 1955. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Naampje op binnenzijde omslag.

€ 20

* JS 117.

51. HERMANS, W.F. De mandarijnenpers. Groningen, De Mandarijnenpers [= W.F. Hermans], 1955. Geniet met omslag. Onafgesneden. 32 p. Gedrukt op geschept papier in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels iets verbruind. Naampje op Franse titel.

€ 75

* Mandarijnen op zwavelzuur 2. JS 118.

52. HERMANS, W.F. Moedwil en misverstand. Amsterdam, Meulenhoff, (1948). Halflinnen. 136 p. 1e druk. Hoek van voorplat iets gedeukt, maar keurig exemplaar. Naam op schutblad.

€ 125

53. HERMANS, W.F. Het omgekeerde pension. In: Briefgeheim. Vier eenacters. (Amsterdam e.a, Corvey), 1953. Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Rug en bovenste rand omslag iets gebruind.

€ 15

* Janssen/ Delvigne 223.

54. HERMANS, W.F. Onder professoren. Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. Ingenaaid. 432 p. 1e druk. Iets scheefgelezen.

€ 8

* Met de handtekening van Ellen Warmond. JS 327.

55. HERMANS, W.F. Paranoia. Amsterdam, Van Oorschot, 1953. Linnen. 196 p. 1e druk.

€ 25

* Met signatuur van Ellen Warmond. JS 99.

56. HERMANS, W.F. De tranen der acacia’s Amsterdam, Van Oorschot, 1949. Linnen. 428 p. 1e druk. Scheefgelezen. Witte band wat grauw geworden.

€ 40

* JS 27. Met de handtekening van de dichteres Ellen Warmond op het schutblad.

57. (HERMANS, W.F.). MORRIËN, Adriaan De gruwelkamer van W.F. Hermans of Ik moet altijd gelijk hebben. Amsterdam, De Bezige Bij, [1955]. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Omslag deels verbruind. Naam op schutblad.

€ 12

* ‘Deze brochure is een antwoord op de publicatie van W.F. Hermans in het laatste nummer van Podium (December 1954) en op zijn pamflet tegen J.B. Charles, Het geweten van De Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog‘.

58. KORTEWEG (samenst.), Anton De Dood. Een bloemlezing door Anton Korteweg. Vijverhof/ Baarn, Erven Thomas Rap, (1980). Ingenaaid. 72 p. 1e druk.

€ 18

* Exemplaar met geniale, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de samensteller op de Franse titel: ‘16.11.’80/ Voor Ellen,/ Komt vast nog wel/ eens van pas./ Anton’.

Het eerste gedicht in deze bundel is ‘Insomnia’ van J.C. Bloem, het tweede ‘Todesraum’ van Ellen Warmond.

59. KORTEWEG, Anton Tussen twee stilten. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1982). Ingenaaid. 56 p. 1e druk.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ’15 xi 1982/ Voor Ellen, niet zozeer/ bij wijze van ziekentroost/ dan als stimulans./ Anton’.

60. KOUSBROEK, Rudy Begrafenis van een keerkring. Gevolgd door Eight love-poems. Den Haag, Stols, 1953. Ingenaaid (omslag Lucebert). 48 p. 1e druk. Rugje iets verbruind.

€ 30

* Met de handtekening van Ellen Warmond. Van Dijk 920.

61. KOUWENAAR, Gerrit 100 gedichten. Amsterdam, Querido, 1969. Garenloos. 144 p. Omslag LUCEBERT. 1e druk. Rug wat verbleekt.

€ 8

* Met voorin de handtekening van Ellen Warmond.

62. KOUWENAAR, Gerrit Achter een woord. Amsterdam, U.M. Holland, 1953. Ingenaaid met stofomslag. 1e druk.

€ 14

* Met de handtekening van Ellen Warmond. De Windroos XXII.

63. KOUWENAAR, Gerrit volledig volmaakte oneetbare perzik. Amsterdam, Querido, 1978. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. Omslag deels zeer licht verbruind. Naam op schutblad.

€ 12

64. (LECK, Bart van der). ANDERSEN, H.C. Het vlas. Uit het Deensch vertaald door Marie Nijland-Van der Meer de Walcheren. Geteekend en gekleurd door B. v.d. Leck. Den Haag, Bert Bakker, 1975. Ingenaaid met flappen. (24) p. Oplage 550 genummerde exemplaren.

€ 10

* Fotografische herdruk van de eerste en enige editie uit 1941. Met groet van de uitgever: ‘Een goed 1975/ Bert Bakker’.

65. LEKKERKERKER, K. In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren. Brussel, Manteau, (1939). Ingenaaid met stofomslag. 160 p. Geïllustreerd. 1e druk. Boekblok los, rug licht beschadigd.

€ 10

* Mooie en belangrijke verzamelbundel van jonge Nederlandse en Vlaamse schrijvers, alle voorzien van een portret (vaak een van de opmerkelijke fotoportretten van Paul Walther). Met op de titelpagina de handtekening van Ellen Warmond.

66. (LITOUWS) TENISONAITE, Zenta (samenstelling en vertaling) XX-jo amžiaus nederlandu̜ poezijos rinktinė – Een keuze uit de Nederlandse poëzie in de twintigste eeuw. Londen, Nida Press, [1973]. Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Omslag deels verbleekt.

€ 25

* Met opdracht van de samenstelster aan Ellen Warmond, gedateerd ‘Antwerpen/ 6.2.1973′. Bloemlezing uit Nederlandse en Vlaamse poëzie in het Litouws vertaald. Van Aafjes via Bloem, Buddingh’, Claus, D’Haen, Kouwenaar, Lodeizen, Lucebert, Van Ostaijen, Roland Holst, Timmermans, Vasalis, Verhagen en Vestdijk tot en met Ellen Warmond. Ingeleid door José De Ceulaer.

67. LODEIZEN, Hans Het innerlijk behang en andere gedichten. (&) Nagelaten werk. Amsterdam, Van Oorschot, 1952; 1969. Twee delen. Linnen met stofomslag. 196; 224 p. Met portretten. Deels 1e druk. Omslag van het eerstgenoemde boek lichtbeschadigd.

€ 30

* Beide delen met de handtekening van Ellen Warmond.

68. LUCEBERT Val voor vliegengod. (Illustraties en omslag van de auteur). Amsterdam, De Bezige Bij, 1959. Ingenaaid. 80 p. 1e druk.

€ 7

69. MENDELS, Josepha De Speeltuin. Bussum, Paul Brand, 1970. Ingenaaid (omslagontwerp Karel Beunis). 144 p. 1e druk. Beetje scheefgelezen.

€ 18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Ellen Warmond/ die met/ [gedrukt: Josepha Mendels]/ naar/ [gedrukt: De Speeltuin]/ gaat/ van de schrijfster/ parijs, oktober/ 1970’.

70. MILLER, Henry The air-conditioned nightmare. Londen, Secker & Warburg, 1947. Linnen met stofomslag. 292 p. 1e druk. Omslag deels vergeeld en met scheurtjes. Band verkleurd.

€ 20

* Twintig opstellen over Amerikaanse verschijnselen. Met de handtekening van Ellen Warmond.

71. MULISCH, Harry Archibald Strohalm. Amsterdam, Bezige Bij, (1952). Linnen. 264 p. 1e druk. Scheefgelezen. Rug verbruind. Naam (‘Ellen Warmond’) op schutblad.

€ 14

72. MULISCH, Harry Chantage op het leven. Amsterdam, De Bezige Bij, [1953]. Ingenaaid (omslagtekening Fred Aldenberg). 128 p. 1e druk. Wat scheefgelezen, randen licht geschaafd. Sneden enigzins roestig.

€ 16

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

73. MULISCH, Harry De sprong der paarden & de zoete zee. Novelle. Amsterdam, De Beuk, 1955. Ingenaaid. 38 p. 1e druk. Keurig exemplaar. Naam op Franse titel (‘Ellen Warmond’).

€ 25

74. MULISCH, Harry Het mirakel. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. Ingenaaid met stofomslag. 84 p. 1e druk. Omslag deels licht verbruind. Naam op Franse titel.

€ 18

75. MULISCH, Harry Paralipomena Orphica. Amsterdam, De Bezige Bij, 1970. Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk. Keurig exemplaar.

€ 18

76. NOORDZIJ, Nel Een etmaal leven. Amsterdam, De Bezige Bij, 1964. Ingenaaid (omslagontwerp Karel Beunis). 172 p. 1e druk. Scheefgelezen.

€ 14

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ellen/ met veel liefs van/ Nel, -/ Ik ben werkelijk zo/ slecht, als mijn/ moeder zegt!’

77. OSTAIJEN, Paul van Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers. Antw./Den Haag, Paul van Ostaijengenootschap, 1973. Garenloos in omslag. (24) p. Oplage 500 genummerde exemplaren. Achterzijde deels verkleurd.

€ 15

* Ongenummerd exemplaar uit de nalatenschap van Ellen Warmond.

78. OSTAIJEN, Paul van De jazz van het bankroet. Facsimile-uitgave van het kladhandschrift verzorgd en ingeleid door Gerrit Borgers. Antw./Den Haag, Paul van Ostaijengenootschap, 1968. Garenloos in omslag. (32) p. Oplage 500 genummerde exemplaren. Bovenrand verkleurd.

€ 15

* Exemplaar voor Ellen Warmond.

79. OSTAIJEN, Paul van Music-Hall. Een programma vol charlestons, grotesken polonaises en dressuurnummers van -. Samengesteld en ingeleid door Gerrit Borgers. Den Haag/ Antwerpen, Daamen/ De Sikkel, 1955. Garenloos. 224 p. 3e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de samensteller op de Franse titel: ‘Voor Ellen/ 4 december 1964/ Van de man die alleen/ boekjes van anderen [in potlood: over-]/ schrijft/ Gerrit’.

80. OSTAIJEN, Paul van Verzameld werk. (Antwerpen /Den Haag/ Amsterdam), De Sikkel/ Daamen N.V. / Van Oorschot, (1952-1956). Linnen (deel 1 en 2) met stofomslag (deel 3 en 4). 288; 276; 420 ; 400 p. Omslagen enkele scheurtjes. Naam op schutbladen.

€ 80

* Complete set.

81. (OSTAIJEN, Paul van). BORGERS, Gerrit Kroniek van Paul van Ostaijen 1898-1928. Den Haag/Brugge, Scheltens & Giltay/Orion, (1975). Karton. 156 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Gerrit Borgers aan Ellen Warmond: ‘Voor Ellen/ Pauls plaatjes/ van Gerrit/ 2 juni ’75’.

82. (OSTAIJEN, Paul van). BORGERS, Gerrit Paul van Ostaijen. Een documentatie. (Proefschrifteditie met stellingen). Den Haag, Bert Bakker, 1971. Twee delen. Ingenaaid. 1176 p. Geïllustreerd. 1e druk. Scheefgelezen en met leesvouwen.

€ 35

* Met het erratablad. In beide delen de handtekening van Ellen Warmond.

83. PIRON, Johannes Muscheln der Tieflande. Niederländische Lyrik von heute. Ausgewählt und übertragen von Johannes Piron. München, Albert Langen/ Georg Müller, [1957]. Linnen met stofomslag. 84 p. 1e druk. Butsje bovenaan, verder mooi.

€ 18

* Onder meer Aafjes, Achterberg, Jan en Remco Campert, Claus, Elburg, Lodeizen, Lucebert, Rodenko, Vasalis, Vroman en Warmond. Serie Langen-Müller’s Kleine Geschenkbücher nr. 64. Met mooie prospectus van deze serie.

84. REVE, Gerard The acrobat and other stories. Amsterdam/ London, G.A. Van Oorschot Publisher, (1956). Linnen met stofomslag. (2), 230 p. 1e druk. Het aan de randen minimaal gesleten omslag mist een hapje aan de onderzijde van de rug. Iets scheefgelezen. Naam op schutblad.

€ 35

85. REVE, Gerard Lieve Jongens. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1973. Garenloos. 184 p. 1e druk. Leesvouwen. Rug verschoten.

€ 35

* Op de eerste pagina gesigneerd door de auteur.

86. REVE, Gerard Op weg naar het einde. Amsterdam, Van Oorschot, 1963. Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk (‘gebr. f 5,90, geb. f 6,90′). Omslag op rug verbruind. Iets scheefgelezen.

€ 45

87. REVE, Gerard Tien vrolijke verhalen. Amsterdam, Van Oorschot, 1961. Karton met stofomslag. 168 p. 1e druk. Omslag iets ruim om de (scheefgelezen) band.

€ 16

* Witte Olifant. Van Winden 7.

88. REVERDY, Pierre Sources du vent. Dessins de Roger Brielle. Genève/ Paris, Trois Collines, 1946. Ingenaaid. 128 p. Oplage 2100 genummerde exemplaren. Omslag deels licht verkleurd.

€ 25

* Dit is een van 2000 genummerde exemplaren op vélin. Van deze dichtbundel is in 1929 al een heel kleine oplage verschenen. Surrealistische tekeningen van Brielle. Met de handtekening van Ellen Warmond.

89. ROUWELER e.a., Hannie Het hogere noorden. Poëzie uit Groningen. Met een voorwoord van Gerrit Komrij. Groningen, Passage, 1997. Ingenaaid. 96 p. 1e druk.

€ 10

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Hannie Rouweler: ‘voor een dichteres -/ van het poëtische levenslied,/ Ellen Warmond/ Groeten uit Groningen!/ Ultima Thule,/ Hannie/ dec. ’97.

90. ROUWELER, Hannie Bewegingen. Leuven, Uitgeverij P, 1997. Ingenaaid. 40 p. 1e druk.

€ 8

* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Ellen Warmond op de Franse titel: ‘voor Ellen Warmond/ Nullus sine flore/ fructus/ van harte,/ Hannie/ – de Waddenzee -/ [Usquert] dec. ’97’. Met gedrukte, gesigneerde kerstwens van de auteur met het gedicht ‘Monoloog’.

91. ROUWELER, Hannie Regendruppels op het water. Gedichten. Amsterdam, De Beuk, (1988). Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk.

€ 12

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Ellen/ van harte,/ Hannie/ Overveen, 10.1.89’. Tegenover de titelpagina schreef de auteur bovendien het vers ‘Poëzie: een winterlandschap?’ uit, met de toevoeging ‘- aan Ellen Warmond -‘.

92. SNIJDERS, J.Th. (samenstelling en inleiding) Laat seizoen. Gedichten voor ouderen. Houten, Agathon, 1989. Geïllustreerd omslag. 200 p. 1e druk. Omslag verbleekt.

€ 8

* Poëzie van Jacob van Maerlant tot Jean Pierre Rawie. Met signatuur van Ellen Warmond.

93. STASSAERT, Lucienne Elixir d’Anvers. Brugge, Orion, 1976. Ingenaaid. 56 p. 1e druk.

€ 15

* Dichtbundel met opdracht van de schrijfster: ‘Voor Ellen Warmond/ bij wijze van spreken/ (vanop afstand)/ (handt.)/ 4/3/76’. Bijgevoegd: het binnenwerk van de bundel Het dagelijkse feest (1970) met toelichtend handgeschreven briefje van de schrijfster.

94. THOMAS, Dylan Collected Poems 1934-1952. Londen, Dent, 1954. Linnen met stofomslag. xiv, 178 p. Met portret. Herdruk. Omslag op rug vergeeld en aan de randen wat gesleten.

€ 12

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

95. TZARA, Tristan Terre sur terre. Dessins d’André Masson. Genève/ Paris, Trois Collines, 1946. Ingenaaid. 72 p. Niet afgesneden. Met 10 tekeningen van André Masson. Oplage 3160 genummerde exemplaren. 1e druk. Fris exemplaar.

€ 75

* Dit is een van 3000 exemplaren op vergé crème. Prachtig boek, met de handtekening van Ellen Warmond.

25833096. VERROEN, Dolf Geen chansons meer. Den Haag, Leopold, (1959). Karton met stofomslag (omslagontwerp [P.A.H.] van der Harst). 128 p. 1e druk.

€ 14

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor Ellen/ van/ Dolf Verroen/ en aanhang/ Juni 1959’.

97. VERROEN, Dolf Gelukkig word je elke dag een beetje groter. Illustraties Leo van der Kruk. Den Haag, Bert Bakker/ Pandora Boek, 1973. Karton. 40 p. 1e druk.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor E. & E./ van/ Dolf/ 10 Juli 1973/ ‘Quand il fait froid, il fait pad chaud,/ quand ik fait chaud, c’est qu’il fait froid!/ E. Ionesco/ Tueur sans gages’.

98. VERROEN, Dolf Onderdak. Den Haag, Leopold, (1961). Ingenaaid (omslagontwerp [Jan] Hartogh). 136 p. 1e druk. Rug iets beschadigd.

€ 16

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Weer een meesterwerk/ voor Ellen,/ maar toch met veel/ hartelijks,/ Rijswijk, 27 oktober 1961/ Dolf’. Boven de opdracht schreef Verroen een mooi kwatrijn over van ‘Jan Càmpert (je weet wel…)’.

99. VERROEN, Dolf Sjoe en Piet op school. Waarin opgenomen ‘Sjoe en Piet naar zee’. Den Haag, Leopold, (1971). Karton (bandontwerp (Jenny) Dalenoord). 160 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 14

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op het schutblad: ‘Voor E. en E./ met speciale aandacht/ voor bladzij 30/ Boek !:14/ 10 December 71/ Dolf’.

100. VERROEN, Dolf Van eeuwigheid tot amen. Den Haag, Leopold, 1956. Ingenaaid met omslag. 64 p. 1e druk. Rug verbruind.

€ 14

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ellen Warmond/ van/ Dolf Verroen/ Nov. 1956’. Debuut.

101. VESTDIJK, S. Else Böhler, Duitsch dienstmeisje. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935. Crèmekleurig linnen (bandontwerp W. Flem). 280 p. 1e druk. Iets scheefgelezen, rug onderaan vuil.

€ 12

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

102. (VIJFTIGERS). VINKENOOG (samenst. en inl.), Simon Atonaal. (Met illustraties van Karel Appel en Corneille). Den Haag, Stols, 1956. Linnen met stofomslag (omslagontwerp: [Jan] Roëde). 128 p. 3e, uitgebreide druk, met een extra inleiding. Bovenrand iets verbruind, maar een heel behoorlijk exemplaar.

€ 40

* Van Dijk 878 b. Op het schutblad de handtekening van Ellen Warmond.

103. (VIJFTIGERS). VINKENOOG (samenst. en inl.), Simon Atonaal. (Met illustraties van Karel Appel en Corneille). Den Haag, Stols, 1952. Ingenaaid (omslagontwerp: [Jan] Roëde). 108 p. 2e druk. Vochtvlek onderaan rug, aan de randen verkleurd.

€ 15

* Van Dijk 878 a. Op het schutblad de handtekening van Ellen Warmond.

104. VINKENOOG, Simon Heren zeventien. Amsterdam, De Beuk, 1953. Ingenaaid. 44 p. Omslagontwerp LUCEBERT. 1e druk. Rug verbruind.

€ 7

* Voorin de handtekening van Ellen Warmond.

105. VINKENOOG, Simon Land zonder nacht. Amsterdam, Querido, 1952. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Omslag deels verbruind.

€ 7

* Met de handtekening van Ellen Warmond.

106. VINKENOOG, Simon Wondkoorts. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid met stofomslag. 1e druk. Rug verbruind.

€ 10

* Met handtekening van Ellen Warmond. De Windroos VIII.

258336107. VRIES, Sjoerd de De halve man. Roman. Rotterdam, Algemene Nederlandse Uitgeverij, [circa 1955]. Linnen met stofomslag (omslagontwerp Guus de Ruiter). 196 (= 194) p. 1e druk. Hapje uit omslag.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op pagina (4): ‘Voor Ellen Warmond/ van/ Sjoerd de Vries’. Roman over preutsheid (liefde en prostitutie) en kunst, aldus de achterflap.

108. WAARD, Elly de Onvoltooiing. Amsterdam, De Harmonie, (1988). Garenloos. 68 p. 1e druk.

€ 15

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de eerste pagina: ‘Voor Ellen,/vanuit een volstrekt/ andere poëtica dan de/ jouwe, maar met alle/ respekt/ 20 sept. ’88/ Ellydew’.

109. WAARSENBURG, Hans van de Contre – courant/Tegenstroom. (Met een vertaling door Robert de Does). (Gagny-Parijs), B.A.C., (2000). Bijeengehouden door koordje met omslag. 25 (= 24) p. Uitgegeven in een oplage van 30 genummerde exemplaren. 2e druk [1e druk bij In de Bonnefant met litho’s van André Diederen].

€ 35

* Eén van de 25 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Niet in de NCC.

110. WARMOND, Ellen ‘Geachte Heer Pennings’. P. 58 in: Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters. Onder redactie van drs. L. Pennings & drs. B. Langeveld O.P. Amsterdam, Tabula, 1986. Ingenaaid. 160 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 12

* Hilarische bundel brieven van dichters aan de samenstellers van een Rooms-Katholieke bloemlezing ten behoeve de verbouwing van een kapel. De bloemlezing was een farce, maar veel dichters trapten er toch in! De reactie van Gerrit Komrij is briljant.

Dit is het presentexemplaar voor Ellen Warmond (die er niet intrapte), met een aanbiedingsbrief van de uitgever (‘Zoals u zult zien (of wellicht reeds heeft vermoed) hebben de samenstelllers u een poets gebakken’).

111. (WARMOND, Ellen). PELGROM, H. Ellen Warmond en het existentialisme. Oorspronkelijk typoscript. 35 eenzijdig betypte bladen.

€ 30

* Scriptie uit 1974 van een student aan de Gelderse Leergangen in Arnhem. Begeleider was Dr. Karel Reijnders.

Bijgevoegd: twee bladen met aantekeningen van Reijnders bij deze scriptie, een handgeschreven brief van de auteur aan Karel Reijnders en een kopie van een brief van Elen Warmond aan de auteur als reactie op de scriptie.

N.B.Dit item is niet afkomstig uit de nalatenschap van Ellen Warmond, maar uit die van Karel Reijnders.

112. WARMOND, Ellen, e.a. Allemaal anders. Negen dichters (&) Dertien dichters. Bloemlezing. [Den Haag], Vereeniging Haagsche Kunstkring, 1959 (&) 1960. Twee delen. Geniet (omslag met flappen). 32; 44 p. 1e druk. Eén omslag deels verbleekt.

€ 30

* Deel 1 met inleiding van Bert Bakker, deel 2 met inleiding van Sem Dresden. Behalve Ellen Warmond ook met bijdragen van J.C.P. Alberts, Wim Gijsen, Jaap Harten, Paul Rodenko, J.W. Schulte Nordholt (onder meer vertalingen naar o.a. August von Platen) en Nico Wijnen. Met in beide delen de handtekening van Ellen Warmond.

113. WARMOND, Ellen, e.a. The Shape of Houses. Women’s Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf. Berkeley, Twowindows Press, 1974. Garenloos. 34 p. Met de hand gezet uit de Centaur en de Arrighi en gedrukt in 500 exemplaren. 1e druk.

€ 20

* In het Engels vertaalde poëzie van Fritzi ten Harmsen van der Beek, Judith Herzberg, Patricia Lasoen, Hanny Michaelis en Ellen Warmond. Kleine notitie (datum) onderaan het eerste gedicht, wellicht door Ellen Warmond.

114. WARMOND, Ellen Collectie van 28 auteursexemplaren. 1961-1999. 3 duplicaten.

€ 95

* Keurige auteursexemplaren van Warmonds bundels, inclusief de interessante roman Paspoort voor niemandsland (1961), een dummy van Ordening (1981) en een proefje van het omslag van Implosie (1976). Ruime en zeer respresentatieve keuze uit het oeuvre van Warmond.

115. WIJK, Trudy van De huid vanzelfsprekend bewonen. Literair existentialisme en mystiek bij Ellen Warmond. Proefschrift. Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, (2003). Ingenaaid. 280 p. 1e druk. Met los blad Stellingen.

€ 18

* Het exemplaar van Ellen Warmond, die blijkens de noten ook heeft meegewerkt, gesigneerd door Trudy van Wijk op de titelpagina.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 november 2011 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: