antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 446: Gerrit Achterberg

Vandaag vijftig jaar geleden, op 17 januari 1962, overleed de dichter Gerrit Achterberg. Deze nieuwsbrief ontbeert ‘gewone’ eerste drukken van en studies over Achterberg, want we bleken zoveel fraais en leuks in voorraad te hebben! Ansichtkaarten, brieven, curiosa, foto’s, luxe-exemplaren, opdrachtexemplaren, rijmprenten… Wie nog geen Achterberg verzamelt, zou zich vandaag eens goed achter zijn oren moeten krabben.

  • 1-9 Documenten, foto’s & handschriften
  • 10-44 Uitgaven & efemera

2597361. ACHTERBERG, Gerrit ‘Burcht’. Handschrift. 17,2 x 14,3 cm. Eén blad, aan één zijde beschreven. Genaaid in een grijsgewolkt omslagje. Op van Gelder. Gesigneerd ‘G.Achterberg’.

€ 400

* Gepubliceerd in Criterium, jaargang 4 (1945-1946), later in Existentie (Den Haag 1946). Onze tekst is identiek aan die in Existentie.

In 1946 schreef Achterberg gedichten uit voor de verkoop. Hans Roest schrijft hierover in Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg: ‘Maar het idee werd geopperd (…) op de lezing handschriftjes van Gerrit te koop aan te bieden. (…) Cathrien [de vrouw van Gerrit Achterberg] heeft toen als proef een geplakt exemplaar gemaakt, maar dat voldeed ons geen van drie. Daarna kozen we voor een vorm, die C. Buddingh’ beschreven heeft in een van zijn sonnetten ‘In memoriam Gerrit Achterberg’:

‘Ik heb nog drie gedichten van je, in

de oorlog door je uitgeschreven voor

Hans Roest, die deed er een gekleurd papiertje

omheen, bond daar een zijden lintje door,

en leurde er dan half ’t land mee af, om jou

zo aan wat geld te helpen…..’

Hij vergist zich alleen wat de tijd betreft, die affaire speelde niet in, maar kort na de oorlog. Waarschijnlijk heb ik Kees Buddingh’ destijds niet verteld dat niet ik maar Cathrien de handschriftjes had gebrocheerd en wel bijzonder fraai. Er werden er enkele tientallen van gemaakt (“Hoe vinden jullie ze geworden? Cathrientje heeft er erg haar best op gedaan”), in afwachting van de lezing (…)’.

Lang geleden vertelde mevrouw Achterberg aan Fokas dat ze zich meende te herinneren dat de handschriftjes voor een rijsdaalder per stuk werden verkocht en dat er niet veel animo voor was, maar dat niet zij, maar iemand anders voor het omslagje zou hebben gezorgd.

2597302. ACHTERBERG, Gerrit Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Den Jongeheer/ R. Achterberg/ Kleinjagerstein/ Neerlangbroek’. 8,7 x 14,0 cm. Gesigneerd ‘uw broer Gerrit’. Gedateerd ’10 augustus 1915 (datum poststempel)’. 11 regels tekst. Wat gebruikssporen.

€ 400

* Een ansichtkaart van een tienjarige Achterberg aan zijn twee jaar oudere broer Rijk! De piepjonge Gerrit is uit logeren: ‘Gisteren zijn Kees Clevers en Spithorst geweest en tante Marretje ook’. Hij heeft al een beetje heimwee, ‘Want ik krijg zin in de pruimen’. Op de beeldzijde staat een Engels landhuis met een fontein afgebeeld met de tekst ‘Whitehall Park, Darwen’. De kaart werd overigens gedrukt in Nederland. Van waaruit de kaart verstuurd werd is niet duidelijk: de postzegel werd afgeweekt, waardoor plaats en datum op stempel verloren zijn. De datering baseren we op een ontvangststempel uit Neerlangbroek, 10 juli 1915. Wellicht was hij uit logeren bij zijn (stief-)opa Gerrit van de Meent in Achttienhoven? MUSEAAL

2597283. ACHTERBERG, Gerrit en Ed. HOORNIK Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Fam. H. Achterberg’. 9,0 x 14,0 cm. Gesigneerd ”Gerrit’ [Achterberg] en ‘EdHoornik.’. Gedateerd ‘Morzine, 30 juni 1952 (datum poststempel)’. De adressering (‘Fam. H. Achterberg/ Klein-Jagerstein/ Langbroek (U.)/ Hollande’) werd geschreven door Achterberg; DNA-onderzoek zal moeten uitwijzen wie de postzegel heeft geplakt.

€ 120

* Met op de beeldzijde het op 1000 meter hoogte gelegen dorp Morzine in de Franse Alpen. In december 1951 had Hoornik een reisbeurs ontvangen, waarna Achterberg en Hoornik eind juni 1952 getweeën een dramatisch verlopen vakantie naar de Franse Alpen ondernamen, waarin beide dichters de gevangenen van de bergen en van elkaar werden. Zie hierover uitgebreid Wim Hazeu, Gerrit Achterberg, een biografie (Amsterdam 1988), p. 544-547.

2596534. ACHTERBERG, Gerrit Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer [Max] De Metz’. 18,9 x 17,7 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘G. Achterberg’ en gedateerd ‘Mariahoeve/ Neede/ 16-II-’51’. 9 regels tekst.

€ 120

* De dichter dankt, ‘mede namens mijn vrouw’, voor de brief die vertaler Max de Metz (1910-1993) hem heeft geschreven. ‘De woorden, die U mij wilde schrijven, doen mij U bijzonder erkentelijk zijn’. Achterberg eindigt met ‘hoogachting en sympathie’, gevolgd door zijn handtekening, die wel tot de mooiste van de Nederlandse dichters behoort.

5. ACHTERBERG, Gerrit Hoonte. (Amsterdam, G.W. Breughel, 1949). Halflederen band met lederen voorrand in met fluweel gevoerd foedraal (Alex Maasui; omslag meegebonden). Gedrukt in een oplage van 520 genummerde exemplaren. (6), 80, (6) p. 1e druk.

€ 475

* Fraaie Vlaamse privéband van donkergroen kalfsleder met twee gouden lijnen en een vergulde rugtitel. Dit exemplaar is op de Franse titel verrijkt met een ingeplakte, handgeschreven brief van Achterberg aan ‘Zeer geachte Heer [Anne] Wadman’. 17,2 x 11,3 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘G.Achterberg’ en gedateerd ‘Neede, September ’47’. 20 regels tekst. Achterberg schrijft zeer ingenomen te zijn met Wadmans essay en verkondigt zijn mantra: ‘een glasheldere en naaldscherpe uiteenzetting over humor in ’t algemeen en over die, volgens U, van mij in het bijzonder. [Wat niet goed is, is niet geschreven. Ik hoop te mogen hopen op vers.]’ Tevens over de mogelijke uitgave van Kleine kaballistiek voor kinderen. Achterberg eindigt met enkele (retorische) vragen: ‘Is de humor een kanteling van de ernst, kan ze dan ook terugkantelen?’ Een inhoudelijk schrijven!

2597386. (ACHTERBERG, Gerrit) Originele gedrukte bedankkaart. 10,3 x 14,6 cm. Met originele, door Gerrit Achterberg beschreven envelop.

€ 60

* ‘Mede namens mijn vrouw dank ik U van harte voor uw bijdrage aan de prachtige geschenken, die ik op mijn vijftigste verjaardag mocht ontvangen. Leusden, juli 1955 – Molenhoekje 3’. Hieronder fraai gesigneerd door de dichter.

7. (ACHTERBERG, Gerrit) Originele gedrukte bedankkaart. 9,5 x 14,4 cm. Met originele, door de weduwe Achterberg beschreven envelop.

€ 25

* J.C. Achterberg-van Baak dankt voor het medeleven bij het overlijden van haar man. ‘In overleg met enkele vrienden wordt in de zwerfsteen op zijn graf het kwatrijn gebeiteld waarvan u de tekst hiernaast vindt’.

Bijgevoegd: Rouwkaart van Johanna Catharina van Baak, ‘weduwe van Gerrit Achterberg’, overleden op 14 mei 1989. Met los plattegrondje van begraafplaats en restaurant.

2597318. ACHTERBERG, Gerrit Originele zwart-witfoto. 9,6 x 6,2 cm. Geplakt op rood kartonnetje. Circa 1939.

€ 50

* Scherp portret van de jonge dichter in driedelig pak, met peinzende blik.

9. ACHTERBERG, Gerrit Twee handgeschreven brieven aan ‘Beste Paul [Rodenko]’. 1. 21,3 x 13,2 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘je Gerrit’ en gedateerd ‘Neede, 4 Mei 1953’. 11 regels tekst. Twee perforatiegaatjes. Flink gevlekt. 2. 20,0 x 13,7 cm. Eén vouwblad. Alleen recto. Gesigneerd ‘Gerrit’ en ongedateerd. 8 regels tekst. Twee perforatiegaatjes.

€ 200

* De eerste brief is een felicitatie: ‘wees, met je bruid, en mede namens Cathrien, heel hartelijk gelukgewenst met je voorgenomen huwelijk’. Rodenko zou op 16 mei 1953 trouwen met Albertine Henriette Schaper. Achterberg hoopt dat de komende tijden ‘de gelukkigste van je leven’ zullen worden. Fraai slot: ‘moge de Muze je altijd nabij zijn, zoals ze dit tot nu toe is geweest’.

Met de tweede brief stuurt Achterberg zijn bevriende collega gedichten toe. ‘Het was een erg leuke avond; jammer dat ik zo vroeg weg moest’. De dichter spreekt tevens de hoop uit dat De Bezige Bij het tijdschrift Podium zal willen uitgeven.

UITGAVEN, EFEMERA

10. ACHTERBERG, Gerrit Aquarium. (Bedum), Exponent, 1990. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Menno Wielinga in een oplage van 165 genummerde exemplaren.

€ 15

11. (ACHTERBERG, Gerrit) Areopagus. Themanummer Gerrit Achterberg. [Utrecht, Theologische faculteit, 1983]. Oblong A4. Gefotokopieerd. Geniet. (34) p. Met illustraties. Omslagtekening Marjet de Jong. 1e druk.

€ 12

* Faculteitsblad van de Theologische Faculteit. Met artikelen van o.m. Evert Peet, Marcel Poorthuis, Gilles Quispel, Nico Tromp en Jan Zandee.

12. ACHTERBERG, Gerrit Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer. Buenos Aires, Losada, (1968). Ingenaaid. 64 p. 1e druk. Rug en bovenrand heel licht verbruind. Met inliggend aanbiedingskaartje.

€ 20

* Fraaie surreële omslagtekening van Silvio Baldessari, waarop een soort benzinepomp te zien is met een schedel bekroond, en daarnaast vijf grote blote voetafdrukken.

13. (ACHTERBERG, Gerrit) Collectie ephemera. Verschillende uitnodigingen en prospectussen. 9 stuks.

€ 25

* Onder meer een uitnodiging om bij te dragen voor een geschenk ter gelegenheid van Achterbergs 50e verjaardag (‘Gedacht is aan een reis naar Rome en een tuinbank’), een uitnodiging voor een lezing (1966), een tentoonstelling (1980) en een symposion (1989), een prospectus voor Commentaar op Achterberg en een voor de Fiatproef, en de Stellingen van Varianten bij Achterberg.

14. ACHTERBERG, Gerrit Cryptogamen. Voor Bariton en orkest. (Op muziek gezet door Peter Schat). Amsterdam, Donemus, (1959). Geniet. VI, 46 p.

€ 20

* Gedrukt naar de partituur van de componist. Bevat de gedichten ‘Lithosfeer’, ‘Rood’, ‘Brons’, ‘Rook’ en ‘Steen’ (alle uit Stof (1946)). De gedichten werden ook opgenomen in het Frans (vertaald door F.H. Temple e.a.) en het Duits (vertaald door Corinne du Mée). Van Wijk 7.12.

15. ACHTERBERG, Gerrit De dichter is een koe. (Met een originele zeefdruk in vier kleuren door Thijs Overmans). (Ulvenhout, ‘Pen en burijn’, 1973). 30,2 x 24,2 cm. Vouwblad. Gedrukt in 200 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren.

€ 25

* Mooie rijmprent.

16. ACHTERBERG, Gerrit De duidelijke dr. of Geharrewar met Zeydje. Zonder plaats, zonder uitgever, (1986). Ingenaaid met omslag. ‘3e druk, 11e tot 20e duizendtal’.

€ 10

* Inliggend: gedrukte oproep voor bezitters van dit uitgaafje, die het ‘als niet verschenen [dienen] te beschouwen […] te begraven of, in kleine snippertjes gescheurd, door het closet te spoelen’.

17. ACHTERBERG, Gerrit Dutch poems-paper-type. (Drie gedichten, vertaald door P.K. King en Stan Wiersma). (Woubrugge, Avalon Pers, 1986). Ingenaaid. (4) p. Gezet uit de Egmont, de Hollandsche Mediaeval, De Roos en de Libra en gedrukt in rood en zwart op Ossekop en Eenhoorn in een oplage van 75 exemplaren.

€ 22

18. ACHTERBERG, Gerrit Dwingelo. (Heemstede, De Lojen Deur Pers, 1979). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de vette Baskerville en gedrukt op 120 en 200 grams Grandi Flora in een oplage van 120 genummerde exemplaren.

€ 12

19. ACHTERBERG, Gerrit Gerrit Achterberg foto-grafisch. Z.p., Orion/ Kunstgroep Kalliarte, [1979]. 48 x 33 cm. Zes bladen in map. Gedrukt door Die Keure in Brugge. Als nieuw.

€ 30

* Map met zes rijmprenten: gedichten van Achterberg met fotografische interpretaties van Jan Mergaert, Robert Creytens, Guido Dobbelaere, Roger Lefief, Marie-Claire Dhondt en Roger Vandewalle.

20. ACHTERBERG, Gerrit Jeugdvers I. Z.p., ‘Tua res agitur’, 1984. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Folio en gedrukt op Johannot in een oplage van 78 genummerde exemplaren. Enkele roestvlekjes.

€ 15

21. ACHTERBERG, Gerrit Jeugdvers II. Z.p., ‘Tua res agitur’, 1984. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Folio en gedrukt op Johannot in een oplage van 78 genummerde exemplaren. Vlek op binnenwerk.

€ 15

* Niet in de NCC.

266222. ACHTERBERG, Gerrit Kamer. In: Prospectus voor Morendo. [Leiden, De Molenpers [= Jan Vermeulen], 1944]. 11 x 8 cm. Vouwblaadje.

€ 20

* Niet in MDLM, maar wél een afzonderlijke uitgave. Prospectus voor De Jong 26.

23. ACHTERBERG, Gerrit Krantenknipsels. Circa 25 krantenknipsels. Voornamelijk jaren ’50.

€ 15

24. ACHTERBERG, Gerrit Limiet. Bussum, Van Dishoeck, 1945. Linnen. 36 p. Gezet uit de Meidoorn van S.H. de Roos naar aanwijzingen van H. van Krimpen en gedrukt in een oplage van 850 genummerde exemplaren. 1e druk. Franse titel en colofonpagina verbruind.

€ 165

* Eén van de 500 exemplaren op Ossekop (dit is nummer 14), met op het schutblad een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Jan [Vermeulen]/ van/ Gerrit’. De jonge dichter en ondergrondse uitgever Jan Vermeulen (1923-1985) fungeerde in de oorlogsjaren als secretaris van Achterberg. In 1943 stelden Achterberg en Vermeulen gezamenlijk de bundels MorendoSintelsEurydice en ook Limiet samen.

25. ACHTERBERG, Gerrit Longa Palus. (Woubrugge), Avalon Pers, (1985). Ingenaaid met omslag. (20) p. Gezet uit de Imprint en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 150 exemplaren.

€ 20

25587626. ACHTERBERG, Gerrit Meisje. [Groningen], In agris occupatis, 1944. 25,0 x 17,1 cm Ingenaaid. 12 p. Gedrukt door en met een druksel van H.N. Werkman in een oplage van 110 exemplaren. 1e druk. Enkele lichte roestvlekjes op omslag.

€ 1200

* Eén van de tien Romeins genummerde exemplaren, echter ongesigneerd. Dekkers G-242. De Jong 25. Hot printing 44-g6. Simoni A 14. Volière-reeks 2.

27. ACHTERBERG, Gerrit Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen). Leiden, De Molenpers, 1944. Donkerblauw linnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

€ 550

* Eén van de 10 Arabisch genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Register-papier en gebonden in een strak bandje. Dit is geluksnummer 7! De Jong 26.

28. ACHTERBERG, Gerrit Passage. [Den Haag], (BZZTôH, 1985). Ingenaaid. (4) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 100 exemplaren.

€ 12

29. ACHTERBERG, Gerrit Radar. Gedichten. Amsterdam, (Balkema), 1946. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 exemplaren. 1e druk. Rugje op buitengewoon knullige wijze vervangen, daarom een aangepaste prijs.

€ 25

25972630. ACHTERBERG, Gerrit Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann). [Dordrecht, Hans Roest, 1944]. 20 x 29 cm. Planodruk. Gedrukt in een oplage van 130 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exemplaar met verticale vouw in het midden.

€ 400

* Misschien wel de mooiste rijmprent uit de Nederlandse literatuur, met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur in de rechterbovenhoek: ‘voor jou, Jan [Vermeulen]/ van Gerrit/ zomer ’44’. De jonge dichter en ondergrondse uitgever Jan Vermeulen (1923-1985) fungeerde in de oorlogsjaren als secretaris van Achterberg. Onder het colofon staat in handschrift: ‘(niet in den handel)’. De Jong 737.

31. ACHTERBERG, Gerrit Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann). [Dordrecht, Hans Roest, 1944]. 20 x 29 cm. Planodruk. Gedrukt in een oplage van 130 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. Exemplaar met horizontale en verticale vouw in het midden.

€ 250

* Exemplaar met een handgeschreven opdracht van de auteur onder de nummering: ‘voor Jac. Braamse’. De naar Zuid-Afrika geëmigreerde dichter Jac. Braamse (1922-1987) schreef in 1945 een essay over Achterberg en correspondeerde een jaar later met de dichter. De Jong 737.

1314232. ACHTERBERG, Gerrit Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957. Karton. (2), 78 p. Gedrukt in een oplage van 1250 genummerde exemplaren. 1e druk. Band deels licht verkleurd.

€ 150

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het voorste schutblad: ‘voor Jean-Peter/ in vriendschap/ met een groet/ uit Leusden/ zomer 1958/ Gerrit’.

25959633. ACHTERBERG, Gerrit Sphinx (…). Met teekeningen van C.A.B. BANTZINGER. Den Haag, Stols, 1946. Halflinnen. 44 p. Gedrukt op Ingres van Van Gelder in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Band hier en daar verbruind.

€ 120

* De huisarts-schilder Alphons Winters (1906-2000) heeft de acht gedrukte illustraties van Bantzinger in dit exemplaar niet onverdienstelijk met de hand gekleurd. Onder het colofon staat de handgeschreven mededeling: ‘Dit exemplaar is/ gekleurd door A. Winters/ die dat niet wil weten!’

Van Dijk 686.

34. ACHTERBERG, Gerrit Stof. Den Haag, Stols, 1946. Karton (zwaantjes van Piet Worm). 40 p. Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. 1e druk. Rug wat verkleurd.

€ 120

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht op het schutblad van de auteur aan Ad den Besten: ‘voor Ad/ van/ Gerrit’. Vanaf 1945 onderhielden Achterberg en uitgeverij Holland-redacteur Den Besten een correspondentie. Toen Achterberg in 1945 een baantje zocht, moest Den Besten hem teleurstellen: bij uitgeverij Holland kon men geen corrector gebruiken. Wel regelde Den Besten, via dominee Oberman, een overheidsstipendium voor Achterberg.

Helikon 23. Van Dijk 687.

35. ACHTERBERG, Gerrit Toen haar gestalte… (Sub Signo Libelli), 1986. Ingenaaid. 8 p. Met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 125 exemplaren. 1e druk.

€ 18

* Uitgave t.g.v. de vernieuwde winkels van de antiquariaten Frans Melk en André Swertz. Breugelmans 156.

36. ACHTERBERG, Gerrit Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1985. VERGULD HEELPERKAMENT (privéband). Kop verguld. 1068 p. Dundruk. 9e druk.

€ 120

* Mooi gebonden in een strakke band van geitenperkament, op de rug voorzien van auteursnaam en titel in goud. De (uitstekende) binder is ons niet bekend.

37. ACHTERBERG, Gerrit Verzamelde gedichten. Amsterdam, Querido, 1964. Oorspronkelijk VERGULD HEELLEDER. Kop verguld. 1000 p. Dundruk. 2e druk. Enkele minieme schaafplekjes.

€ 200

* Door ons nooit eerder gesignaleerde luxe-editie. Fraai!

38. ACHTERBERG, Gerrit Voorbij de laatste stad. Een bloemlezing uit het gehele oeuvre van Gerrit Achterberg. Samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. Den Haag/ Antwerpen, Daamen/ De Sikkel, 1955. Garenloos [omslagontwerp H. Berserik]. 180 p. 1e druk. Met twee pennenstreepjes en een aantekening op pagina 178.

€ 90

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht aan Dolf Verspoor: ‘voor Dolf/ Leusden/ voorjaar 1955/ Gerrit’.

39. ACHTERBERG, Gerrit Werkster. Enkhuizen, Boekhandel Cursief, 1981. 4to. Vouwblad. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. Met meegeniet servetje. Omslag deels verschoten.

€ 10

* Uitgave t.g.v. een boekenmarkt.

40. ACHTERBERG, Gerrit Zeven gedichten. Amstelveen, de Zondagsdrukker, 1979. Ingenaaid (omslag deels iets verkleurd). 16 p. Met de hand gezet uit de Janson door Reinold Kuipers en gedrukt op Ingres in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.

€ 90

* Niet eerder gebundelde gedichten van Achterberg, uitgegeven ter gelegenheid van het vertrek van Reinold Kuipers en zijn echtgenote Tine van Buul bij uitgeverij Querido. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de weduwe Achterberg: ‘Voor Joop en Marietje,/ van/ Cathrien’.

41. (ACHTERBERG, Gerrit). BOLHUIS, Arend Jan De aarde dekt hem toe. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan den Haag in het licht van de psychologie van C.G. Jung. (…) Proefschrift. Den Haag, eigen beheer, 1990. Garenloos. 256 p. Met uitklapplattegronden van Den Haag. 1e druk.

€ 10

* Met signatuur van de promovendus, gedateerd ‘4-5-’90’, en met de handtekening van Gerrit Kamphuis, gedateerd ‘4-1990’.

42. (ACHTERBERG, Gerrit). FEENSTRA, Jack In memoriam Gerrit Achterberg. [Twee] gedichten. (Amsterdam, Uitgave dim dom, algemeen kultureel periodiek, 1962). Garenloos. (4) p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

43. (ACHTERBERG, Gerrit). GEZELLE, Guido Ego flos. (Cant. II: 1) (Woubrugge, Avalon Pers, 1989). Ingenaaid. 6 p. Gedrukt in een beperkte oplage. Met originele envelop.

€ 15

* Ter nagedachtenis aan Johanna Catharina Achterberg-van Baak.

44. (ACHTERBERG, Gerrit). ROEST, Hans Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg. Heemstede, Lojen Deur Pers, 1982. Ingenaaid met omslag. 30 (= 28) p. Gedrukt in een oplage van 330 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 12

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 januari 2012 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: