antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 525: Kees Fens

‘Ik heb thuis al tienduizend boeken maar het wonderlijke is dat elke nieuwe aankoop me nog steeds intens gelukkig maakt.’

Dat lijkt verdacht veel op verslaving.

‘Ja, het is te vergelijken met drankzucht. Soms sta ik op met de gedachte: vandaag ga ik dronken worden, boeken kopen. En een enkele keer kom ik weleens met lege handen thuis, en dat bezorgt me dan een kater van onthouding.’


1.  (FENS, Kees). P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza 1990 aan Kees Fens. Den Haag/Amsterdam, Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde/Querido, 1990. Geniet. 16 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

gratis bij een bestelling

* Bevat het juryrapport en het dankwoord van Fens.

2.  FENS, Kees Bibliofiel,- dat mag op zijn steen staan. In memoriam Johan B.W. Polak. Nijmegen, (Verzameld Werk), 1992. Ingenaaid met omslag. (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Martien Frijns op Cheerup ivoorwit in een oplage van 125 genummerde exemplaren.

€ 45

* Gesigneerd door de auteur op het schutblad. H.C.-exemplaar. De tekst verscheen eerder in de Volkskrant van 27 mei 1992. Niet in de handel.

3.  FENS, Kees Broeinesten en bijbelplaatsen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 17 juni 1983. Baarn, Ambo, (1983). Geniet met omslag. 24 p. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. Met knipsel.

4.  FENS, Kees Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooft-prijs. Amsterdam/ Den Haag, Querido/ Stichting P.C. Hooft-prijs, 1997. Ingenaaid met flappen. 104 p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 28

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor/ Gert Boonekamp/ dit mijn mooiste/ boekje./ Landgraaf/ 25/4 ’98/ Kees Fens’.

5.  (FENS, Kees) De eerste stem. Een album voor Kees Fens. Amsterdam, Querido, 1994. Garenloos. 104 p. 1e druk.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de hier geëerde auteur op de Franse titel: ‘voor G. Boonekamp,/ 19/5 ’01/ Kees Fens’. Bovendien gesigneerd door 8 van de 20 bijdragers: Remco Campert, Jan Eijkelboom, Ad Zuiderent, T. van Deel, H.C. ten Berge, Wiel Kusters, Gerrit Kouwenaar en Gerrit Krol.

6.  FENS, Kees De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam, Van Oorschot, (1979). Ingenaaid. 184 p. 4e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

7.  FENS, Kees De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken. Amsterdam, Van Oorschot, 1964. Ingenaaid met omslag. 184 p. 1e druk. Rug iets verbruind.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

8.  FENS, Kees Een gedicht verveelt zich niet. Over poëzie. Amsterdam, Querido, 1987. Ingenaaid. 140 p. 1e druk. Rug verschoten.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur met datum op de titelpagina.

9.  FENS, Kees The gentle art of reading. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1987. Geniet met omslag. 32 p. 1e druk. Boekhandelsplakker en naam op Franse titel.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerd citaat van de auteur op de titelpagina: ‘meer valt er niet te/ zeggen,/ kees fens/ maastricht,/ 12/12.’98’. Schitterende tekst.

10.  FENS, Kees The gentle art of reading. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1987. Geniet met omslag. 32 p. 1e druk. Omslag deels verbruind.

€ 25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor de Heer/ Boonekamp,/ met nog veel leesgeluk,/ Kees Fens/ 15/7 ’97’. Schitterende tekst.

11.  FENS, Kees De gevestigde chaos. Opstellen en kritieken. Amsterdam, Van Oorschot, (1975). Ingenaaid. 204 p. 3e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

12.  FENS, Kees Handgroot. Postscripta bij boeken en lezen. Amsterdam, Thomas Rap, (1994). Garenloos met omslag. 72 p. 1e druk.

€ 22

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Ter herinnering/ aan Uw zestigste/ verjaardag./ Kees Fens’.

13.  FENS, Kees In het begin was de bijbel. Boeken uit eigen kast. Tiende Bert van Selm-lezing. Amsterdam, De Buitenkant, 2001. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

14.  FENS, Kees Een jas voor het leven. Amsterdam, Thomas Rap, (1990). Garenloos. 108 p. 1e druk.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘”Viva Maria”/ is het op een na/ mooiste dat ik schreef./ Kees Fens’. Dit verhaal staat op p. 69-72 in deze bundel.

26367615.  FENS, Kees Het laatste hoofdstuk. Nijmegen, Studium Generale e.a., 1996. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt door Martien Frijns in rood, zwart en oranje in een oplage van 250 exemplaren.

€ 18

* Gesigneerd door de auteur tegenover de tekstpagina. Jaarwisselingsuitgave 1995/1996. Niet in de handel.

16.  FENS, Kees De leerstoel van Lent. In memoriam F.G. van der Meer. (Nijmegen, Verzameld Werk), [1994]. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Martien Frijns op Simili Japon in een oplage van 125 genummerde en door Kees Fens gesigneerde exemplaren. 1e druk in boekvorm.

€ 30

* Gesigneerd door de auteur onder het colofon. Deze gedenktekst verscheen eerder in De Volkskrant van 20 juli 1994. Prof.dr. F.G.L. van der Meer (1904-1994) was hoogleraar vroegchristelijke kunst aan de universiteit van Nijmegen. Zijn werk werd in 1964 bekroond met de P.C. Hooftprijs.

17. FENS, Kees Loodlijnen. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Ingenaaid. 172 p. 1e druk. Naam op titelpagina.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

18.  FENS, Kees Het Oosten komt altijd tekort. Lezing (…) ter gelegenheid van de uitreiking van de Theo Thijssen-prijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur 1988 aan Willem Wilmink. (Met 2 illustraties van Alfons van Heusden). Baarn, Bekadidact, 1989. Ingenaaid met omslag. 24 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Florence. 1e druk. Rug minimaal verschoten.

gratis bij een bestelling

* Uit de bibliotheek van de typograaf-illustrator Alfons van Heusden.

19.  FENS, Kees Op weg naar het schavot. (Amsterdam), CPNB, (2007). Garenloos. 64 p. 1e druk.

€ 12

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel. Boekenweekessay 2007.

20.  FENS, Kees Het oudste kind. Amstelveen, AMO, 1987. Ingenaaid met omslag. (4), 16 p. Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van slechts 35 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. Omslag deels zeer licht verschoten.

€ 70

* Mooie tekst over Danny Kaye. Het slot: ‘Kaye leefde als een enkelvoudige, op zijn eentje bijna, als volwassene. Hij bleef door een achterdeur het bestaan binnenkomen. Ik heb hem benijd. Zoals ik jaloers ben op kinderen.’

21.  FENS, Kees Puer senex. Rede uitgesproken bij het afscheid als gewoon hoogleraar in de moderne Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen bij de Diesviering op 28 oktober 1994. Zonder plaats, zonder uitgever, 1994. Geniet. 24 p. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

22.  FENS, Kees Schaamte. [Apeldoorn], (Pers Aldo, 1994). 12,1 x 11,0 cm. Cahiersteek. 8 p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 120 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 30

* Leuk uitgaafje!

23.  FENS, Kees Spiegelbeelden. Baarn, Arbor, (1986). Ingenaaid. 80 p. 1e druk.

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘”De resten van een mus”/ is het beste dat ik/ schreef/ Kees Fens’. Dit verhaal over Franciscus van Assisi staat op p. 43-57 in deze bundel.

24.  FENS, Kees Uit het midden. Nijmegen, Stichting KUZIEN, 1989. Geniet met omslag. (28) p. 1e druk.

€ 8

25.  FENS, Kees Uitgeknipt. Met een interview door Felix Eijgenraam. Z.p., Februari boekhandels, 1993.  Geniet. 24 p. 1e druk. Naam op omslag.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

26.  FENS, Kees Van huis tot huis. Over de poëzie van Gerrit Kouwenaar. Landgraaf, Herik, 1993. Ingenaaid met omslag. 56 p. 1e druk.

€ 32

* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Gert Boonekamp/ na jaren weer/ Den Haag,/ bij de uitreiking van/ de P.C. Hooftprijs aan/ de andere/ Gerrit (Krol)/ 18/5 ’01’. Landgraafse cahiers 3.

27.  FENS, Kees Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey). Sportcolumns. Baarn, Rap, (1980). Garenloos. 124 p. 1e druk.

€ 15

* Gesigneerd door de auteur op de Franse titel.

28.  FENS, Kees Het zal altijd een droom blijven. (Den Haag, Ned. Boekverkopersbond, 1992). Garenloos. 16 p. 1e druk

€ 20

* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. Toespraak, o.a. over Karel van Boeschoten. Niet in de handel.

29.  (FENS, Kees). BEAUFORT, Henriëtte L.T. de Gisteren en vandaag. Essays. Haarlem, Tjeenk Willink, 1961. Linnen met (licht beschadigd) stofomslag. 208 p. 1e druk.

€ 14

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Kees Fens op het voorste schutblad: ‘Heer Fens,/ literair criticus in Tijd en Maasbode,/ 4 April. 1962./ ik heb mij verheugd dat u de prijs/ vanochtend gekregen hebt./ de Schrijfster’. Kees Fens kreeg als prille dertiger in 1962 de Prijs der literaire kritiek.

30.  (FENS, Kees). NOLENS, Leonard Incantatie. (Brussel), Manteau, (1977). Ingenaaid. 68 p. 1e druk.

€ 50

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter aan de bekende criticus: ‘Voor Kees Fens,/ dit boek,/ op deze 17 XI 77 -/ L Nolens.’

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 november 2013 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: