antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Catalogus 65: 75 x Hugo Claus & 50 x Paulbooks

Afgelopen weekend presenteerden wij in Mechelen onze catalogus 65: 75 niet eerder door ons aangeboden items uit de nog steeds verrassende verzameling Hugo Claus van Gert Jan Hemmink. De nadruk ligt op bibliofiele edities, grafiek, originele tekeningen, opdrachtexemplaren, bijzondere eerste drukken en Cobra. De volgorde van opkomst is chronologisch.

De afdeling Paulbooks is gevuld met brieven van buitenlandse schrijvers en kunstenaars, een perkamenten Blake, Cendrars geïllustreerd door Léger, vijf zeer luxe boekbanden, het debuut van Proust, opvallende twintigste-eeuwse typografie, een eerste druk van Oscar Wilde, een super-de-luxe Stols, Plantijnen, een museaal Dada-pamflet en veel meer.


tijdenmens1       (CLAUS, Hugo)  Tijd en mens. Tijdschrift van de nieuwe generatie. Mechelen e.a., 1949-1955. 23 nummers in 19 delen. In fraaie linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). 27 x 18 x 12 cm. Complete set met prospectus. Met omslagen van o.a. Pierre Alechinsky (5), Hugo Claus (9/10), Jan Cox (11/12), Corneille (14), Tajiri (15), Asger Jorn (21/22) en Wifredo Lam (23). Zeer goede tot fraaie exemplaren (penaantekeningen achterop nummer 2, enkele ruggen en omslagen iets geschaafd, met name nummer 7).

€ 4000

* Volledige set van dit zeldzame tijdschrift, dat van grote betekenis was voor zijn generatie van kunstenaars. De nummers 2 en 13 hebben bovendien een handgeschreven, gesigneerd opdrachtje van Louis Paul Boon aan ‘George’ en in het eerste nummer van de derde jaargang (= nummer 13) ligt een zeldzaam prospectus. Hugo Claus was van het begin tot het eind lid van de redactie, met uitzondering van nr. 8, toen door een coup van Remy C. Van de Kerckhove de redacteuren tijdelijk waren gedegradeerd tot ‘vaste medewerkers’. Dat nummer bevat overigens wel een lang gedicht van Claus. Deze set Tijd en Mens is afkomstig van de postbode Georges Arys, verzamelaar en politiek broeder van Boon.

2       CLAUS, Hugo, als: Anatole GHEKIERE  Die waere ende suevere chronycke van sgraevensteene. Esbatement ofte cluyte, die ghespeelt werde tot Ghent, op O.H.J.C. den XVIn in Novembro MCMIL te beginnene ter 2ster ueren na den noenen, deur den ghemenen gheselscepe ende broederscepe vander Studentenvolke ende vander gheduchten heeren wethauders ende scauten, ende welcke inde kele van sGraevensteene ghepresenteert werde. In prosen ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verluecht van diverssche scilderingen deur Geo Frankenhoff ende Faf Zenner. (Gent, eigen beheer), 1950. Ingenaaid. 128 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van 2000 genummerde exemplaren. 1e druk. Samen met de Franse vertaling in een linnen overslagdoos (Binderij Phoenix; 24,6 x 19,8 x 3,7 cm).

€ 700

* Claus’ prozadebuut! Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ dit occasieboeksken/ [gedrukt: Anatatole Ghekiere]/ in die tijd mijn/ schijngestalte,/ Hugo Claus’. Met onder het colofon bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de echte Anatole Ghekiere: ‘Met veel bier in uw col/ maakt men de schoonste lol,/ 7/II/50/ AGhekiere’. Hoewel Claus achter deze studentikoze publicatie zit, is de handtekening wel van de echte Anatole Ghekiere, die de opdracht tot de uitgave gaf. BHC 3.A.

Bijgevoegd: Prospectus voor Die waere ende suevere chronycke van sgraevensteene). 21,3 x 14,0 cm. Vouwblad met drie afbeeldingen uit het boek.

* Humoristisch intekenbiljet voor het boek dat Claus onder pseudoniem publiceerde, maar: ‘Betaling geschiedt door middel van rembours, of door storting op postcheckrekening 4289.04 van Anatole Ghekiere, Sint Jansvest, 19, Gent’. En: ‘(Version française disponible à la même adresse.)’. Bijzonder zeldzaam. ‘Teken vandaag in… beter dan morgen! (maar morgen is ook goed!)’.

Voorts: Fotobijlage bij Die waere ende suevere chronycke van sgraevensteene. 22,1 x 18,0 cm. Vouwblad met negen foto’s.

En: Fotokopie van het colofon van een ander exemplaar van de Chronycke (nummer 489), met de aantekening (ook in fotokopie): ‘Dit debuut in het Nederlandse/ proza ben ik, vrees ik, vergeten,/ Hugo Claus’.

En ook nog: Anatole GHEKIERE Le dernier siège du château des comtes. Illustré et commenté par Faf Zenner et Geo Frankenhoff. Version Néerlandaise par Anatole Ghekiere. (Gent, eigen beheer), 1950. 22,5 x 18,6 cm. Ingenaaid. 128 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een oplage van (wellicht ook) 2000 genummerde exemplaren 1e druk.

* Hierbij het Franstalig prospectus en de Franstalige fotobijlage.

3       CLAUS, Hugo, & Karel APPEL  De Blijde en Onvoorziene Week. (Met acht tekeningen van Karel Appel, door hem met de hand ingekleurd). (Parijs, Cobra, 1950). (16) p. in omslag. In rood linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). 29,3 x 24,0 cm. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Fraai exemplaar.

€ 4500

* Met het originele bestelbiljet (met een tekening van Appel), waar het strookje van afgeknipt is. Een bestelbiljet inclusief strook is in facsimile bijgevoegd. [Uit de bibliotheek van Albert Bontridder]. De Hand-reeks 1. Slagter 11. BHC 6.1.

4       CLAUS, Hugo  De zwarte keizer. [Brussel], De Vlaamse Gids, (1951). Geniet. 6 (= 8) p. 1e druk. Strak exemplaar. Rond ruggetje minimaal verschoten.

€ 275

* Zeldzame overdruk van dit verhaal uit De Vlaamse Gids, jrg. 35, afl. 6 (juni 1951), p. 337-340. BHC 8.

  5       CLAUS, Hugo  Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (Amsterdam), Kunsthandel Martinet en Michels, (1951). 12,0 x 16,0 cm. (24) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 3500

* Zeer bijzonder ensemble van maar liefst zes exemplaren. Deze exemplaren verschillen onderling allemaal (nu eens vanuit het perspectief van Claus, dan weer vanuit dat van Corneille), waardoor het een gevarieerde collectie is die samen weer éen organisch geheel vormt.

overhetwerk101. Nummer 10 van de slechts 25 genummerde en door Claus en Corneille gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Ingres van Van Gelder en Zonen en gebonden in zwart linnen met transparant omslag. Claus signeerde voorin, Corneille achterin. Stempeltje op schutblad. Fraai exemplaar.

2. Nummer 28 met latere handgeschreven, gesigneerde opdracht van Claus op de Franse titel: ‘dit boekje/ voor Gert-Jan/ Hugo Claus’. Vage watervlek in binnenwerk.

3. Nummer 74 met latere signaturen van Claus en Corneille onder het colofon. Met transparant omslag. Etiketje op schutblad. Mooi exemplaar.

overhetwerkcitroen4. Nummer 94 met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Corneille onder het colofon: ‘Voor Paul Citroën [sic]/ in vriendschap gegeven/ Corneille/ Schiedam/ 20 juni 56’. Met transparant omslag. In originele, door Corneille beschreven en vanuit Parijs verstuurde envelop. Keurig exemplaar.

5. Nummer 124 met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Corneille onder het colofon: ‘Voor Florent Welles/ Parijs Februari 53/ Corneille’. De beeldhouwer Florent Welles (1922-2000) bood in Brussel onderdak aan jonge kunstenaars als Appel en Corneille. Zeer goed exemplaar.

overhetwerkdejong6. Nummer 152 met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Corneille onder het colofon: ‘Voor Mr de Jong ter herinnering aan/ het gezellig uurtje doorgebracht bij hem thuis./ Parijs 28 december 1954/ Corneille’. Kunstverzamelaar Hans de Jong (1907-1973) was de vader van de kunstenares Jacqueline de Jong, die een relatie had met Asger Jorn. Zeer goed exemplaar.

BHC 9.A (1) en 9.B (2-6).

 

6       CLAUS, Hugo  The Duck Hunt. Translated from the French by George Libaire. New York, Random House, (1955). Halflinnen met stofomslag (omslagontwerp Paul Galdone). (6), 186 p. 1e druk. Mooi exemplaar: slechts enkele kreukjes in het omslag.

€ 130

* Engelse vertaling van De Metsiers (uit het Frans!).

7       CLAUS, Hugo  De Oostakkerse gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, (1956). Ingenaaid met flappen [omslagontwerp Karel Beunis]. 64 p. 2e druk. Omslag op rug verbruind en iets geschaafd.

€ 50

* BHC 17.2.

8       CLAUS, Hugo  De zwarte keizer. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid (omslagontwerp Metten Koornstra). 252 p. Onafgesneden. 1e druk. Leesvouwen.

€ 100

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘deze [(gedrukt): verhalen] met genoegen/ opgedragen aan E. Thienpont/ Hugo Claus’. Etienne Thienpont was een jeugdvriend van Claus. BHC 26.1.

9       CLAUS, Hugo  De zwarte keizer. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid (omslagontwerp Metten Koornstra). 252 p. Onafgesneden. 1e druk. Leesvouwen.

€ 80

* Exemplaar met iets latere, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Gert-Jan Hemmink/ met het grootste genoegen/ Hugo Claus’. BHC 26.1.

10     CLAUS, Hugo  De zwarte keizer. Met een nawoord van Jean Weisgerber. Antwerpen/ Baarn, Houtekiet/ De Prom, (2001). Halflinnen (bandontwerp Jan Hendrickx). 206 (= 204) p. [19e druk].

€ 35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ Hugo Claus’. Vlaamse Bibliotheek 15. BHC 26.19.

11     CLAUS, Hugo  Peintures sur papier. (Brussel, Galerie Aujourd-hui/ Palais des Beaux-Arts, 1959). 27,0 x 11,5 cm. Geniet. (12) p. Vormgeving Corneille Hannoset. Geïllustreerd. 1e druk. Met collectiestickertje van Gert Jan Hemmink. In de originele verzendenvelop.

€ 75

* Catalogus bij een tentoonstelling in Brussel van 7 tot en met 21 maart 1959. Teksten van Gaëtan Picon en Jan Walravens. BHC 28.

12     (CLAUS, Hugo)  De vitaliteit in de kunst. Venetië, Centro Internazionale delle arti e del Costume, 1959. Halflinnen. Zeer rijk geïllustreerd.

€ 75

* Nederlandse versie van een catalogus van een tentoonstelling, gehouden in resp. Venetië, Recklinghausen en Amsterdam, gewijd aan vitaliteit in de kunst. Bevat teksten van o.a. Henri Michaux en Willem Sandberg, kunst van Appel tot Saura en van Couzijn tot Pollock. Met achterin een afdeling ‘schilder-dichters’, met werk van Lucebert, Henri Michaux en Hugo Claus. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Claus op de titelpagina: ‘Zie je wel,/ Gert-Jan,/ ik was er echt bij!/ Hugo Claus’.

13     (CLAUS, Hugo)  Vitalità nell’arte. Venetië, Centro Internazionale delle arti e del Cos-tume, 1959. Halflinnen. Zeer rijk geïllustreerd. Achterplat wat gevlekt.

€ 30

* Italiaanse versie van een catalogus van een tentoonstelling, gehouden in resp. Venetië, Recklinghausen en Amsterdam, gewijd aan vitaliteit in de kunst. Bevat teksten van o.a. Henri Michaux en Willem Sandberg, kunst van Appel tot Saura en van Couzijn tot Pollock. Met achterin een afdeling ‘Les peintres poètes’ opgenomen, met werk van Lucebert, Henri Michaux en Hugo Claus.

14     CLAUS, Hugo  (Affiche). Kikkers en koningen in ’t gebergte. 62 x 36 cm.

€ 200

* Rotterdamse Kunstkring. Tentoonstelling van gouaches en tekeningen van 21 november t.m. 13 december 1959. Driemaal gevouwen, kleine beschadigingen aan de hoeken, scheurtje met sellotapevlek aan rechterkant. Gert Jan Hemmink: ‘Nog nooit een tweede exemplaar gezien’.

15     CLAUS, Hugo  De man van Tollund. (Rotterdam, Galerie Delta/ De Rotterdamse Kunstkring, 1963). Geniet. (8) p. Geïllustreerd met werk van Serge Vandercam. 1e druk.

€ 60

* Uitgave ter gelegenheid van een tentoonstelling van werk van Serge Vandercam, aan wie het gedicht door Claus werd opgedragen. BHC 39.1.

Ook leverbaar: de bibliofiele editie uit 1991, uitgegeven door De Zwarte Panter (BHC 39.2).

16     CLAUS, Hugo  (Affiche voor de tentoonstelling ‘Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen’). 48,9 x 32,0 cm. [Ontworpen en gedrukt door Frans de Jong]. Punaisegaatjes in de hoeken.

€ 325

* Affiche voor de van 19 april tot 12 [= 20] mei 1963 in de Amsterdamse Galerie Espace gehouden tentoonstelling. Cf. BHC 40.1.

Bijgevoegd: Hugo CLAUS Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten). (Amsterdam, Galerie Espace), [1963]. Geniet. (12) p. Geïllustreerd. [Gezet uit de Verlengde Hollandse Mediaeval en gedrukt door Frans de Jong]. 1e druk. BHC 40.1.

En: Hetzelfde werk. Onopengesneden proefexemplaar. Groter formaat.

Voorts: Hugo CLAUS Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten). (Arnhem, Galerie 20), [1963]. Geniet. (12) p. Geïllustreerd. [Gezet uit de Verlengde Hollandse Mediaeval en gedrukt door Frans de Jong]. 2e druk. BHC 40.2.

En ook nog: Uitnodiging voor de betreffende tentoonstelling bij Galerie 20 in Arnhem.

17     CLAUS, Hugo  Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Linnen met stofomslag. 352 p. 1e druk.

€ 180

* Eerste verzamelbundel, ook wel bekend als Gedichten (1948-1963). Dit is de schaarse linnen variant, met het onredelijk kwetsbare, zilveren stofomslag in goede staat. Gert Jan Hemmink: ‘Heeft altijd in de blanco verpakking gehuisd, nooit uitgeleend voor tentoonstellingen, waardoor het kwetsbare omslag gaaf is gebleven’. BHC 50.1.

retrorechts18     CLAUS, Hugo  ‘Je kunt het hebben over het zeer belangrijke element SPEL bij mij […] Ik heb geen stijl. Deze tentoonstelling zou van 28 verschillende schilders kunnen zijn’. Origineel handschrift (ruim 100 (korte) regels) op Retrospectieve Hugo Claus in de maand juni 1965. Galerij Margareta de Boevé, Assenede. Catalogus. 21,0 x 10,4 cm. Vouwblad.

€ 1100

* Inzichtelijk en authentiek document: een exemplaar van een tentoonstellingscatalogus door Claus op voor- en achterzijde volgeschreven met commentaar op zijn eigen werk ten behoeve van Simon Vinkenoog, die deze tentoonstelling op 29 mei 1965 om 8 uur zou openen. Claus vat bepaalde perioden samen (1953-1957: ‘Cobra, wild en kleuriger. De afgeknotte personages, de maar even aangeduide gestalten die opgenomen worden in het broeierig geheel’) en doet ook algemene uitspraken over zijn kunst (‘Ik neem de stijl die voor handen ligt, het onderwerp ontstaat, de stijl ontstaat totaal onafhankelijk’). Tevens enkele fraaie regels over het verbranden van zijn eigen schilderijen.

Bijgevoegd: Afl. 28 van Kruispunt-sumier. Driemaandelijks tijdschrift (1968), waarin van Vinkenoog is opgenomen de tekst bij de opening van genoemde tentoonstelling. Hier blijkt dat hij zwaar heeft geleund op de extra aanwijzingen van Claus.

Tevens: Affiche voor de tentoonstelling Retrospektieve Hugo Claus. 55 x 36,5 cm.

Voorts: Onbeschreven exemplaar van de tentoonstellingscatalogus Retrospectieve Hugo Claus. Met inliggend een uitnodiging voor de vernissage.

Een kunsthistorisch prikkelend ensemble!

19     CLAUS, Hugo  De avonturen van Belgman. No. 1. (De geboorte). (Met tekeningen van hugOKÉ). Antwerpen, Standaard uitgeverij, [1967]. Oblong. Karton. (48) p. 1e druk. Twee exemplaren. Boven- en onderkant rug van één exemplaar iets beschadigd.

€ 90

* 1. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de illustrator op pagina (3), vlak na verschijnen: ‘Aan mijn vriend Jef Woodpecker/ Vive la Belgique/ hugOKÉ/ 8 december 1967’.

2. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Hans/ Roest/ Hugo Claus’.

De avonturen zouden beperkt blijven tot deel 1. Leuk setje! BHC 59.

20     CLAUS, Hugo  Relikwie. (Twaalf gedichten bij twaalf (reproducties van) tekeningen van Paul Joostens). Antwerpen, Monas, 1967. 27 losse bladen in doos met deksel met titeletiket. 45,5 x 32,5 cm. Gedrukt in een oplage van slechts 32 deels genummerde, deels geletterde exemplaren. 1e druk. Doos wat vuil.

€ 900

* Dit is een ongenummerd exemplaar, onder het colofon gemerkt ‘PERS’. In dit exemplaar ontbreken de bij de reguliere exemplaren behorende originele tekening, een gedicht in facsimile van het handschrift en de twaalf bladen met Franse vertaling van de gedichten door Freddy de Vree. Er bestaat overigens maar éen exemplaar met een origineel handschrift van Hugo Claus (in plaats van twaalf, zoals in het colofon  vermeld wordt). Deze uitgave is officieel nooit verschenen, omdat de uitgever niet tot een akkoord kon komen met de erven Joostens. BHC 57.

Bijgevoegd: prospectus voor deze uitgave. (8) p.

21     (CLAUS, Hugo). HEMMINK, Gert Jan  Proeve van een zeer korte bibliografie. (En:)  Proeve van een zeer korte biografie.  Overdruk uit de Amersfoortsche Courant (december 1967). Twee krantenpagina’s, driemaal gevouwen. Planodruk. Overdruk met apart colofon, gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren.

€ 45

* Bevat tevens enkele portretten van Claus, maar ook éen van de nog zeer jonge samensteller. Bevat verder onder meer een brief van Claus, afgedrukt in facsimile, en een afdelinkje ‘citatologie’. Liefdevolle hommage, waar jeugdig elan en enthousiasme uit spreekt!

22     CLAUS e.v.a., Hugo  Vers van de Pen. Bibliofiele handschriftenbloemlezing. (Onder redactie van Daniël Van Ryssel en Eddy van Vliet). (Gent, werkgroep Yang, 1968). 27,0 x 21,4 cm. Geniet met linnen rug. (88) p. Vervaardigd in een oplage van 50 genummerde en op naam gestelde exemplaren. 1e druk.

€ 240

* Schitterend initiatief ter ondersteuning van het tijdschrift Yang: een bloemlezing samengesteld uit 40 originele en gefacsimileerde handschriften van diverse dichters. Met als inleiding elf gedichten uit de periode 1920-1960 in facsimile van het handschrift, van o.a. Achilles Mussche, Maurice Gilliams, Gust Gils, Albert Bontridder, Ben Cami en Hugo Claus (te weten gedicht 9 uit De Oostakkerse gedichten), gevolgd door maar liefst 29 originele handschriften van gedichten uit de periode 1960-1968, onder meer Jozef Deleu, Ben Klein, Patricia Lasoen, Marcel Van Maele, Willem M. Roggeman, Hedwig Speliers, Jan Vanriet, Eddy van Vliet en Hans van de Waarsenburg. Dit is nummer 46, in het colofon op naam geschreven van Gert Jan Hemmink. Overigens heeft onderzoek uitgewezen dat een aantal dichters meerdere gedichten heeft uitgeschreven, dus niet iedere bundel heeft dezelfde inhoud.

23     CLAUS, Hugo  Omtrent Deedee. [Amsterdam, De Bezige Bij, 1970]. Garenloos [omslagontwerp Frits Stoepman].

€ 50

* Geheel blanco dummy van de 10e druk, de Darboek-editie, met op de achterzijde een foto van de auteur in plaats van de advertentie voor Lancôme achterop de uiteindelijke editie. Dummy van BHC 38.10 (regulier exemplaar bijgevoegd).

24     CLAUS, Hugo  Van horen zeggen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1970. Blind linnen met stofomslag.

€ 75

* Dummy op kleiner formaat (20,5 x 13,1 cm) dan de uiteindelijke uitgave. Alleen de eerste 15 pagina’s zijn bedrukt. Het betreft (uiteraard, vanwege het kleinere formaat) een ander zetsel, maar er zijn ook inhoudelijke verschillen: zo zijn er af en toe regels gesneuveld. Dummy van BHC 73.1.

25     CLAUS, Hugo  Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. 63 eenzijdig bedrukte kaartjes, bijeengehouden door een strikje, in doosje van paars fluweel (iets vervaagd). Ontwerp Tessa Fagel. 1e druk.

€ 45

* BHC 76.

26     CLAUS, Hugo  Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1971. 64 eenzijdig bedrukte kaartjes, bijeengehouden door een strikje, in doosje van paars fluweel (iets vervaagd). Ontwerp Tessa Fagel. [2e druk].

€ 75

* De tweede druk is herkenbaar aan een extra kaartje met daarop auteur en titel en aan het langere witte lintje. Niet in BHC.

27     CLAUS, Hugo  Dag, jij. Zonder plaats, (Cicero, 1985). 65 eenzijdig bedrukte kaartjes, bijeengehouden door een strikje, in blauw geschilderd houten doosje. ‘Zonder toestemming (met de hand) gezet in een 10 punts Helvetica, gedrukt op een Adana degelpers en bezorgd – zonder winstbejag – door Cicero in een oplage van 25 (genummerde) stuks’. [3e druk].

€ 600

* Pirateneditie die qua uitvoering erg lijkt op de officiële editie, alleen zijn hier de kaartjes van azuurblauw papier (in plaats van roze) en is het doosje van hard hout (in plaats van zacht fluweel). Met een uitvouwbaar prospectus in het deksel, waarin de anonieme uitgever verklaart dat de opbrengst bestemd is voor ‘de ‘adoptie’ van een groot-korps-(letter)-matrijs, met behulp waarvan daadwerkelijk loden letters gegoten kunnen worden; ambacht en materiaal dreigen te verdwijnen’. Niet in BHC.

28     (CLAUS, Hugo). APPEL, Karel  Fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg. Amsterdam, Strengholt, (1971). Linnen. (38) p. Eerste vier bladen en voorste schutblad liggen los.

€ 300

* Gesigneerd door Hugo Claus en Karel Appel op pagina (9). Bovendien met (latere) handgeschreven, gesigneerde aantekening van Hugo Claus op het voorste schutblad: ‘Waarom heeft ondergetekende/ dit boek gesigneerd?/ Bizarre. Mystère. Enigme./ Hugo Claus’.

29     (CLAUS, Hugo). HEMMINK, Gert Jan  Hugo Claus. Een vluchtige schets. Amersfoort, eigen beheer, (1972). Geniet. 36 p. 1e druk.

€ 30

* Zeer vroege publicatie van Hemmink over zijn lievelingsauteur Claus, geschreven op verzoek van het toneelgezelschap De Noorder Compagnie, waarin een primaire en secundaire bibliografie is opgenomen. Vooraf: ‘Het is evident dat dit boekje geen enkele literaire pretentie in zich draagt’.

30     CLAUS, Hugo  (Doodshoofd). Originele, door Claus met de hand ingekleurde litho. Beeldformaat. ca. 29 x 17 cm. Rechtsonder gesigneerd ‘Hugo Claus’ en linksonder genummerd ‘7/50’. Ingelijst onder passe-partout (60,5 x 40,5 cm).

€ 700

* Dit is de eerste litho die Claus vervaardigde. ‘De eerste lithografie werd naar alle waarschijnlijkheid uitgegeven door Robert Lowet de Wotrenge omstreeks 1973. (…) Elke litho is met de hand ingekleurd door de kunstenaar. Staat ook wel bekend onder de voorlopige titel: ‘de doodshoofdlitho’ (vanwege de dreiging wellicht?). Zeer waarschijnlijk werd de litho gedrukt bij De Schutter te Antwerpen in één kleur: zwart. Of dit uit kostenoverwegingen is gebeurd valt niet meer na te gaan (GWHC p. 219).

31     CLAUS, Hugo  In het wilde westen [&] De groene ridder en de paladijnen [&] Aan de evenaar. (De groene ridder I, II en VII). Amsterdam, Erven Thomas Rap/ De Bezige Bij, 1973. 3 deeltjes. Ingenaaid met omslag. 60; 52; 40 p. 1e drukken.

€ 500

* Oorspronkelijk zouden er acht deeltjes ‘De groene ridder’ verschijnen in deze vorm: ingenaaid met een stofomslag. Er verschenen maar drie deeltjes, genaaid gebonden. Dit setje van drie is éen van de enkele overgeleverde in ingenaaide vorm! Cf. BHC 83, 84 en 85.

Bijgevoegd: Drie proeven van een afwijkend omslagontwerp voor In het wilde westen, in lichtgroen, donkergroen en donkerpaars. 20,4 x 26,0 cm. Planovellen.

Ook: reguliere exemplaren van In het wilde westen, De groene ridder en de paladijnen en Aan de evenaar. BHC 83, 84 en 85.

32     CLAUS, Hugo  De Wangebeden. (Met zes originele, handgekleurde en gemonogram-meerde/ gesigneerde litho’s van Hugo Claus.) (Antwerpen), Pink Editions & Productions, 1973. 58 x 40 cm. 19 losse bladen in blindgestempeld omslag. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Miniem scheurtje in rug omslag, maar een uitstekend exemplaar.

€ 950

* Dit is nummer 7 van de oplage. Vijf litho’s zijn gemonogrammeerd en één is voluit gesigneerd. De litho’s zijn opzettelijk niet genummerd of allemaal voluit gesigneerd, om losse verkoop ervan te voorkomen. Desalniettemin zijn wij al een paar maal ingelijste (losse) prenten uit en incomplete exemplaren van De Wangebeden tegengekomen. Het door ons aangeboden exemplaar is uiteraard compleet. GWHC p. 11. BHC 86.

33     CLAUS, Hugo  Het graf van Pernath. (Met zes originele, gemonogrammeerde licht-drukken van de auteur). Antwerpen, Ziggurat, 1977. 34 x 25 cm. Linnen band en pochette van calqueerpapier in linnen overslagmap. (48) p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Arches crème in een oplage van 110 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 500

* Dit is nummer 5. GWHC p. 12. BHC 102.A.

34     CLAUS, Hugo  De Wangebeden. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Linnen met stofomslag. 88 p. 1e druk. Omslag iets gehavend.

€ 65

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de mottopagina: ‘voor Laure-Anne/ van harte,/ haar collega/ Hugo Claus’. BHC 105.

35     (CLAUS, Hugo). POPELIER, Bert  De hofnar spreekt. Met een (originele, genum-merde en gesigneerde) lithografie van Hugo Claus. Antwerpen, Ziggurat, 1978. 29,0 x 21,0 cm. Zes losse vouwbladen en een plano in omslag, bijeengehouden door twee kartonnen platten en twee linten (Pittoors, Antwerpen). Gezet uit de Baskerville en gedrukt op Hollands Druk in een oplage van 110 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Schaafplekje op omslag.

€ 150

* Dit is nummer 9 van de oplage, met een poëtische, handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Aan Colette en Hugo/ Zeg mij,/ nadat de dood mij gegrepen heeft-/ bij de keel,/ of de straat nog steeds bevolkt is/ met wildgeworden blinden’.

36     CLAUS, Hugo  Treize manières de regarder un fragment d’Alechinsky. Dertien manieren om een fragment van Alechinsky te zien. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho van Hugo Claus en een originele, genummerde en gesigneerde ets van Pierre Alechinsky). [Antwerpen], Ziggurat, (1979). Losbladig in linnen map, in linnen foedraal. 31 x 22 x 3 cm. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren (dit is nummer 5). [2e druk]. Vlekje op rug.

€ 950

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Alechinsky tegenover het colofon: ‘pour claude de vos, cordialement/ pierre alechinsky’. BHC 37.2.

37     CLAUS, Hugo  De pen gaat waar het hart niet kan. Interviews, teksten, uitspraken samengesteld door Gerd de Ley. Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1979. Garenloos.

€ 40

* Dummy, waarvan slechts de eerste 12 p. met een ander zetsel dan de 1e druk zijn bedrukt. Dummy van BHC 116 (regulier exemplaar bijgevoegd).

38     CLAUS, Hugo  63 Kwatta-rijmen voor Gans België. (Brussel), Europalia, 1980. 36 p., bijeengehouden door een koordje. In rood linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). Xerografie naar het handschrift in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 325

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde aantekening van de auteur op de colofonpagina: ‘Het andere exemplaar/ werd geruild voor mijn/ exemplaar van Verzamelde/ Gedichten/ Hugo/ Claus’. BHC 118.

39     CLAUS, Hugo  Jan de Lichte. (Met een originele, genummerde en gesigneerde litho door Roel D’Haese). (Antwerpen), Ziggurat, (1981). Ingenaaid met omslag in preegdruk, gevat in linnen overslagmap. (32) p. Gezet uit de Plantin en met de hand gedrukt in een oplage van 100 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren (dit is nummer 5). 1e druk.

€ 300

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor Gert-Jan,/ zeer genegen,/ Hugo Claus’. Mooie uitgave, met een wat woeste kop als litho. BHC 125.

40     CLAUS, Hugo  Het gebed van Jan de Lichte. (Met een tekening door Roel D’Haese). Z.p., z.u., 1981. Rijmprent. 63 x 46 cm. Planodruk, gedrukt op Ingres.

€ 220

* Gesigneerd door Claus én D’Haese. ‘Daar heb je nu zo’n flagrant voorbeeld van Vlaamse domheid. D’Haese is de grootste beeldhouwer in honderden jaren en als je ziet wat een inertie er in Vlaanderen bestaat tegenover zo’n talent. Waar zitten bij ons de Borgia’s?’  (Hugo Claus in gesprek met Marcel Van Nieuwenborgh, De Standaard 28 juni 1976). Niet in BHC.

41     CLAUS, Hugo  De verwondering. [Amsterdam, De Bezige Bij, 1982]. Garenloos [omslagontwerp Ronald Slabbers].

€ 35

* Blanco, geheel onbedrukte dummy van de 14e druk. Dummy van BHC 35.14 (regulier exemplaar van 16e druk bijgevoegd).

42     CLAUS, Hugo  De metsiers. Amsterdam, De Bezige Bij, 1984. Garenloos (omslagontwerp Leendert Stofbergen). 128 p. 23e druk.

€ 95

* Inliggend: handgeschreven tekst op briefpapier van De Bezige Bij/ Ernst Nagel: ’27/8/84/ Deze tekst bestaat niet want vanwege kleurafwijking is de oplage afgekeurd, behalve deze dan (sign.)’.

Cf. BHC 7.23 (regulier exemplaar van de gelijkvormige dertiende druk bijgevoegd; BHC 7.13).

43     CLAUS, Hugo  Het verschijnsel. Met een inleidend woord van Freddy de Vree. (Met vier ingeplakte illustraties). Amstelveen, AMO, 1986. Geniet met stofomslag. 24 p. Gedrukt in een oplage van 75 door Claus en De Vree gesigneerde exemplaren. 1e druk. De gebruikte lijm heeft een beetje ‘gewerkt’ waardoor het papier op sommige plaatsen bobbelig is geworden.

€ 140

* Ongenummerd exemplaar (maar wél gesigneerd!) met onder het colofon een aantekening van de uitgever ‘Archiefexemplaar (zonder ingeplakte illustraties)’. Daaronder schreef de uitgever in potlood: ‘alsnog 4 stuks geleverd door Freddy de Vree & ingeplakt. GJW’. BHC 150.

44     CLAUS, Hugo  Mijn honderd gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Verguld halfmarokijn. 164 p. 1e druk. Rug en voorplat zeer licht verschoten.

€ 250

* Eén van de weinige luxe-exemplaren, fraai gebonden in groen halfmarokijn. Vreemd genoeg verschenen de luxe-exemplaren zonder aangepast colofon. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ van Hugo Claus,/ dankbaar om/ de kleur’. BHC 157.1.B.

45     CLAUS, Hugo  Mijn honderd gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Ingenaaid. 164 p. 1e druk. Wat krasjes op omslag.

€ 85

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ die ze alle honderd/ uit zijn hoofd kent/ vrees ik,/ Hugo Claus’. BHC 157.1.A.

46     CLAUS, Hugo  Evergreens. Omdat o.a.. Twintig hommages met nota’s daarbij. (Met twintig illustraties van de auteur en een originele tekening van de auteur als frontispice). Amstelveen, AMO, 1986. Verguld linnen in kartonnen foedraal (Binderij Phoenix). (56) p. Gedrukt in een oplage van 195 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 800

* Eén van de twintig Romeins genummerde luxe-exemplaren (dit is nummer II), gedrukt op Conqueror Bond chamois gevergeerd, gebonden in linnen en voorzien van één van de originele tekeningen als frontispice. Dit exemplaar werd gesigneerd door Claus onder het colofon. BHC 158.C.

47     CLAUS, Hugo  Evergreens. Omdat o.a.. Twintig hommages met nota’s daarbij. (Met twintig illustraties van de auteur). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid. (48) p. Gedrukt in een oplage van 195 genummerde exemplaren (dit is nummer 7). 1e druk.

€ 60

* BHC 158.A.

48     CLAUS, Hugo, & CORNEILLE  April in Paris. (Met acht originele, genummerde en gesigneerde zeefdrukken van Corneille). Wijdenes, Jaski Art Productions, [1987]. Losbladig (18 p.), acht zeefdrukken in overslagdoos (40 x 30 cm). Vervaardigd in een oplage van 250 exemplaren (dit is nummer 9) en onder het colofon gesigneerd ‘Corneille ’51 – ’87’. [2e druk].

€ 1950

* BHC 151.2

Bijgevoegd: Fotokopie van de oorspronkelijke ‘uitgave’ uit 1951. 12 bladen in overslagmap (Binderij Phoenix). 38 x 27 cm. Met op het derde blad een HANDGESCHREVEN TEKST van Hugo Claus over het ontstaan van April in Paris: ‘in die tijd dachten wij dat poëzie spontaan moest onstaan, overal, op elk moment’. Negen regels tekst, gemonogrammeerd ‘H.C.’ Bijgevoegd is tevens een handgeschreven tekst van Corneille, getiteld ‘1951’: ‘In die dagen was April een volle bloesemende maand vol vogelgezang’. 13 regels tekst, gesigneerd en gedateerd ‘Corneille/ Amsterdam 28 april ’87’.

Voorts: Hugo CLAUS April in  Paris. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt door Hans van Eijk in rood en zwart in een oplage van 25 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.

* Eén van de 18 Arabisch genummerde exemplaren op Zerkall. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Jurriaan/ van harte/ Hugo Claus’.  Deel één uit de reeks Gedichten van Hugo Claus. BHC 151.1.

En ook nog: Hugo CLAUS April in Paris. (Met illustraties door de auteur). [Amsterdam], (De Bezige Bij, 2009). Geniet. 22 (= 18) p. Gedrukt in facsimile naar het door Claus in 1951 vervaardigde unicum.

* Compleet met het aanbiedingskaartje van de uitgever en de originele, ingeplakte foto op pagina (22). Jaarwisselingsgeschenk 2009-2010.

Ideaal getruffeerde uitgave!

49     CLAUS, Hugo  Hymen. Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (Met een inleiding van Corneille en een Aantekening van Gert Jan Hemmink). Amsterdam/ Amstelveen, Sud/ De 3 Gratiën/ AMO, 1987. Oblong. 27,0 x 36,3 cm. 18 losse bladen in (aan bovenzijde wat gevlekte) linnen overslagdoos (Binderij Phoenix). Gedrukt in een oplage van 180 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 500

* Eén van de 13 Romeins genummerde, extra luxe-exemplaren op Simili Japon 225 grams. Nummer VII, wél gesigneerd door auteur en kunstenaar, mét het handgeschreven gedicht (met het corresponderende nummer 7), maar zónder de in het colofon beloofde tekening (en ook zonder kleurenets). BHC 166.B.

Bijgevoegd: Uitnodiging voor de presentatie van Hymen.

50     CLAUS e.a., Hugo  Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Reinhoud). Amstelveen, AMO, 1988. Linnen (Binderij Phoenix). (60) p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 350

* Eén van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren (binnen een totaal van 37 luxe-exemplaren), gedrukt op Drie Kronen, gebonden door Binderij Phoenix en voorzien van een losse, genummerde en gesigneerde ets van Reinhoud. Met een losse bijlage door Walter Lerouge. Dit exemplaar werd onder het colofon gesigneerd door Reinhoud.

51     CLAUS e.a., Hugo  Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1988. Ingenaaid. (60) p. Gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 35

* Poëzie van o.a. Claus, Gils, Raes en Roggeman. Met een losse bijlage door Walter Lerouge. Dit exemplaar werd op de Franse titel gesigneerd door Reinhoud.

52     CLAUS, Hugo  (Auteur omarmt Goudlokje). Originele zeefdruk met met de hand ingekleurde gouden en zilveren accenten. Beeldformaat ca. 25,5 x 14 cm. Rechtsonder gesigneerd ‘Hugo Claus’ en linksonder in potlood ‘H.C. voor Gert-Jan’. Ingelijst onder passe-partout (46,5 x 34,5 cm).

€ 400

* ‘In Gent aan de Sint-Jansvest, al weer even geleden, vroeg ik Hugo bij een van de bezoekjes op vlakke, langs de neus weg-toon: ‘Heb je nog iets nieuws gemaakt?’. Op tafel lag een klein stapeltje drukken, waarop een dichter de muze omhelst. Hugo wist op dat moment even niet, voor wie of ter gelegenheid waarvan de druk was gemaakt, maar leende spontaan de lippenstift van een net binnengekomen mevrouw en kleurde het haar van de muze goudblond’ (GWHC p. 21). Deze prent werd, met andere kleuraccenten, opgenomen in Beelden (Antwerpen 1988), p. 241.

53     CLAUS, Hugo  Perte Totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, 60 schetsen en 60 nota’s. (Met een originele tekening van Hugo Claus als frontispice). Amstelveen, AMO, 1989. Verguld halfleder met platten van vezelig Japans papier. In papieren foedraal (Binderij Phoenix). 70 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 650

* Eén van de 60 Romeins genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Drie Kronen, met als frontispice een originele tekening van de auteur, afgebeeld in dit boek als vijfendertigste schets: ‘Tegen het donkerste zwart, de zilveren/ spetters. Een melkweg. En ook daarin zij die/ hurkt en wacht op de god/ die zal dalen naar zijn buik’. Extra luxe, want fraai gebonden in halfleer! BHC 195.B.

54     CLAUS, Hugo  Perte Totale. Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, 60 schetsen en 60 nota’s. (Met een originele tekening van Hugo Claus als frontispice). Amstelveen, AMO, 1989. Verguld linnen (Binderij Phoenix). 70 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. 1e druk.

€ 450

* Eén van de 60 Romeins genummerde en door de dichter gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Drie Kronen, met als frontispice een originele tekening van de auteur, afgebeeld in dit boek als tiende schets: ‘Fallisch, zeker, beslist, maar wel/ verstrikt in weifelende vouwen’. BHC 195.B.

55     CLAUS, Hugo  De zwaardvis. [Amsterdam], CPNB, 1989. Verguld halfperkament met hoeken. In kartonnen foedraal met verzonken voor- en achterplat van de garenloze editie (Binderij Phoenix). 98 p. 1e druk.

€ 650

* Eén van de zeven [= acht] op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde extra-luxe-exemplaren met een aparte, door Hans van Eijk met de hand gezette en gedrukte colofonpagina. Dit is nummer 2 van de oplage! Deze luxe-editie werd op initiatief van Gert Jan Hemmink vervaardigd in overleg met de auteur. Niet in BHC.

56     CLAUS, Hugo  Beeldend werk 1950-1990. Tekst Freddy de Vree. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Claus, los bijgevoegd). (Amersfoort), Amersfoortse Culturele Raad, (1991). Ingenaaid met stofomslag, op Chinese blokboekwijze gebonden. 72 p. Gedrukt in een oplage van 400 (= 500) genummerde exemplaren. Met 19 ingeplakte kleurenillustraties (waarvan het merendeel los zit vanwege de gebruikte lijm). 1e druk.

€ 240

* Eén van de vijftig luxe-exemplaren, gesigneerd door Claus onder het colofon en voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde ets.

57     CLAUS, Hugo  Beeldend werk 1950-1990. Tekst Freddy de Vree. (Amersfoort), Amersfoortse Culturele Raad, (1991). Ingenaaid met stofomslag, op Chinese blokboekwijze gebonden. 72 p. Gedrukt in een oplage van 400 (= 500) genummerde exemplaren. Met 19 ingeplakte kleurenillustraties (waarvan het merendeel los zit vanwege de gebruikte lijm). 1e druk.

€ 75

* Eén van honderd exemplaren hors commerce. Dit is exemplaar H.C. 1!

58     CLAUS, Hugo  (Dummy (eerste katern) van de nooit verschenen uitgave Hugo Claus, Literatuur, film, theater, beeldende kunst). Den Haag, SDU, 1991. Vier bladen, los in omslag.

€ 325

* In april 1991 werd in Amersfoort een cultureel festival gehouden rondom Hugo Claus. Het was de bedoeling dat de SDU een boek zou uitgeven over de vele disciplines waarin Claus bedreven was, maar dat boek is er niet van gekomen. De dummy bestaat uit een foto van Claus, de titelpagina, de voorlopige inhoudsopgave en, bij wijze van voorwoord, een gedicht van drie pagina’s.

Bijgevoegd: Origineel omslagontwerp van de niet verschenen uitgave. Originele collage en andere technieken, gevouwen rond: Ad WINDIG Photography/ fotografie. (Den Haag, SDU, 1989). Linnen. 128 p. Unicum!

Voorts: Affiche voor onderhavig festival. 61 x 41 cm.

En: Programma van het festival. Leporello.

59     CLAUS, Hugo  (Ontmoeting met Hans Andreus). Originele ets. Beeldformaat 16,0 x 10,0 cm. Genummerd ‘3/4’ en gesigneerd ‘Hugo Claus’, bovendien met opdracht ‘voor Gert-Jan’ en enkele extra potloodaccenten op de ets. Ingelijst onder passe-partout (55,5 x 37,5 cm).

€ 350

* Afdruk op groter papier van de ets die als frontispice werd opgenomen in Ontmoeting met Hans Andreus (Amstelveen 1991). De ets werd uitgevoerd in vernis-mou en op de plaat geëtst door Joost Veerkamp.

60     CLAUS, Hugo  (Ontmoeting met Simon Vinkenoog). Originele ets. Beeldformaat 16,0 x 10,0 cm., papierformaat 26,0 x 36,7 cm. Ongesigneerd.

€ 135

* Proefdruk op groot papier van de ets die als frontispice werd opgenomen in Ontmoeting met Simon Vinkenoog (Amstelveen 1992). De ets werd uitgevoerd in vernis-mou en op de plaat geëtst door Joost Veerkamp.

61     CLAUS, Hugo  Een schilder: Roger Raveel. (Met een originele, gesigneerde ets van Hugo Claus (door Rob Cox gedrukt)). Amstelveen, AMO, 1993. 36 x 25 cm. Groen halfmarokijn in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (24) p. Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in twee kleuren op Zerkall-Bütten in een oplage van 40 op de pers genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 875

* Eén van de 15 luxe-exemplaren, gedrukt in twee kleuren, gebonden in halfleer en voorzien van een extra afdruk van de ets (los in pochet), genummerd (X/XV) en gesigneerd door Hugo Claus, het colofon tevens gesigneerd door Roger Raveel en Gert Jan Hemmink. BHC 227.B.

62     CLAUS, Hugo  Belladonna. Scènes uit het leven in de provincie. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Garenloos. 352 p. 1e druk.

€ 60

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor Gert-Jan/ zoals immer/ Hugo’.  De roman werd op 3 november 1994 gepresenteerd in de Bourla Schouwburg te Antwerpen. Alle aanwezigen kregen toen een exemplaar van de paperbackeditie uitgereikt en vrijwel alle aanwezigen kregen als gadget een flesje ‘Belladonna’ cadeau, een bestaand homeopatisch geneesmiddel van VSM, dat voor de gelegenheid was opgesierd met een portretje van Hugo Claus. BHC 235.1.B.

Bijgevoegd: een flesje ‘Belladonna’ als hierboven omschreven.

63     (CLAUS, Hugo)  Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, [1994]. Halfperkament (Binderij Phoenix). 34,5 x 24,5 cm. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart (door Hein Elferink) en in offset (door Jan de Jong) in een oplage van 65 door de jarige gesigneerde exemplaren, deels genummerd, deels op naam gedrukt. 1e druk. Het papieren (interim)foedraal ontbreekt.

€ 1100

* Dit Fantastische Feestboek bevat speciaal voor deze bundel vervaardigde bijdragen van (in volgorde van opkomst:) Charlotte [Hemmink], Remco Campert, Pierre Alechinsky, Herman de Coninck, Lucebert, Simon Vinkenoog, Chris Yperman, Freddy de Vree, Reinhoud (originele, gesigneerde ets), Gert Jan (Hemmink), Corneille, Cees Nooteboom, Tajiri (gesigneerd & genummerd (59/65)), Gerrit Kouwenaar, Roger Raveel (originele zeefdruk in kleuren, gesigneerd), Ada Heijkoop, Sylvia Kristel, Joost Veerkamp (naar De zeven kristallen bollen van Hergé), Kees van Kooten en Henny Riemens (originele portretfoto). Met prospectus.

64     CLAUS, Hugo  Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera. (Met een originele, gesigneerde pentekening van de auteur als frontispice). Amstelveen, AMO, 1995. Gedecoreerd karton in papieren foedraal (Binderij Phoenix). (66) p. Gedrukt in een oplage van [220] exemplaren. 1e druk.

€ 600

* Eén van de twintig Romeins genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op Freelife Crème, gebonden door Binderij Phoenix en voorzien van een originele, gesigneerde tekening van de auteur. BHC 244.1.B.

65     CLAUS, Hugo  Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera. Amstelveen, AMO, 1995. Ingenaaid. (64) p. Gedrukt in een oplage van [220] exemplaren. 1e druk.

€ 40

* Eén van de [200] exemplaren van de ‘ongelimiteerde oplage van twintig exemplaren’ op Pordenone Crème, die allemaal in het colofon nummer 20 meekregen. BHC 244.1.A.

66     (CLAUS, Hugo). HEMMINK, Gert Jan  Het grafische werk. Een eerste aanzet tot een oeuvrecatalogus. Amstelveen, AMO, 1995. Verguld halfperkament (Binderij Phoenix). In papieren foedraal (met vlekje). 44 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 750

* Eén van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op Svecia Antiqua, gebonden door David Simaleavich van Binderij Phoenix en voorzien van een originele, gesigneerde tekening van Hugo Claus als frontispice (in dit geval: een zelfportret).

Bijgevoegd: een exemplaar van de reguliere uitgave (nummer 100 van de 225 Arabisch genummerde exemplaren, gedrukt op Proficoat en ingenaaid).

67     CLAUS, Hugo  I don’t care. (Met zes originele etsen van Reinhoud. Met een brief van Herman de Coninck en een aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, (AMO), 1996. 15 bladen in grote linnen overslagdoos met verzonken titeletiket (31,0 x 38,5 cm; Binderij Phoenix). Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 op de pers genummerde exemplaren.

€ 1500

* Ongenummerd en ongesigneerd proefexemplaar van deze oogstrelende uitgave: het volledige verhaal van Claus met de etsen van Reinhoud erdoorheen gedrukt plus een suite van de zes etsen zonder de tekst.

Bevat tevens: drie extra losse, originele, gesigneerde proefetsen van Reinhoud, waarvan éen door de kunstenaar met rode verf is bewerkt.

Cf. BHC 245.

68     (CLAUS, Hugo). VLIET, Eddy van  Een lekker hapje voor Winston. Met acht tekeningen van Hugo Claus. In: Revolver, jaargang 23, aflevering 2 (december 1996). Ingenaaid. 44 p. 1e druk.

€ 20

69     CLAUS, Hugo, & Thierry RENARD  Goede Geschiedenissen of een A.B.C. van de Kinderheiligen. Gent, Toohcsmi, [1999]. Twee delen. Geniet. Twee delen (‘leesboek’ en ‘plakboek’). (52); (52) p. Gedrukt in een oplage van 193 (+ 30) in beide delen genummerde en door auteur en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.

€ 250

* Aardige uitgave: beide delen zijn uitgevoerd als gelinieerde schoolcahiers. Het ‘leesboek’ bevat 24 gedichten van Claus, het ‘plakboek’ bevat 24 ingeplakte illustraties van Renard (collages van oude familiefoto’s). BHC 263.

Bijgevoegd: Thierry RENARD Collages. Préface Jan Hoet. Essai(:) Le Rituel & l’Appropriation (par) Jean-Michel Ribettes. (Parijs), Éditions du Regard, (1997). 28 x 22 cm. Ingenaaid. 160 p. Rijk geïllustreerd.

70     CLAUS, Hugo  Getekend. (Knokke), Jef Meert, (2003). Garenloos. 32,0 x 24,0 cm. (56) p. Gedrukt in een oplage van 274 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verkleurd en met minimale vlekjes.

€ 750

* Vierentwintig tekeningen, aquarellen, gouaches en collages van Hugo Claus uit de periode 1954-1990, vergezeld van het gedicht ‘Ha! Seele!’.

Eén van de 24 Romeins genummerde exemplaren (dit is nummer III!), voorzien van één van de originele kunstwerken uit het boek, in dit geval een met potlood bewerkte inkttekening van 30,0 x 25,0 cm, gevat in een losse map met titeletiket.

Bijgevoegd: prospectus van deze uitgave. BHC 285.B.

71     CLAUS, Hugo  Getekend. (Knokke), Jef Meert, (2003). Garenloos. 32,0 x 24,0 cm. (56) p. Gedrukt in een oplage van 274 genummerde exemplaren (dit is nummer 3!). 1e druk.

€ 35

* Vierentwintig tekeningen, aquarellen, gouaches en collages van Hugo Claus uit de periode 1954-1990, vergezeld van het gedicht ‘Ha! Seele!’. BHC 285.A.

72     CLAUS, Hugo  Zeezucht. (Met illustraties door Jan Vanriet). Antwerpen, Behoud de Begeerte, 2003. Garenloos met flappen. 60 p. 1e druk. Vaag vlekje op achterzijde.

€ 85

* Eén van de 1000 exemplaren op PhoeniXmotion Xantur. BHC 286.B.

Bijgevoegd: exemplaar van de reguliere editie, gratis verspreid in een oplage van 75.000 exemplaren. Exemplaar afkomstig van Hugo Claus, die op pagina 16 de laatste twee regels doorhaalde en op pagina 32 de laatste regel. Koffiekring op omslag. BHC 286.A.

Voorts: maagdelijk exemplaar van de reguliere editie. BHC 286.A.

73     CLAUS, Hugo, & Jan VANRIET  Flagrant. (Met vier originele, gesigneerde litho’s van Jan Vanriet). (Antwerpen), Revolver, (2004). Ingenaaid met flappen. (32) p. Geïllustreerd. 1e druk.

€ 150

* Eén van de 75 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde luxe-exemplaren van deze editie, voorzien van vier originele, gesigneerde litho’s van Jan Vanriet. Eén litho is opgehoogd met waterverf, een ander met krijt. BHC 295².B.

Bijgevoegd: de reguliere editie van deze titel, verspreid in een onbekend aantal als premie voor de abonnees van het tijdschrift Revolver. BHC 295².A.

Voorts: Hugo CLAUS Flagrant. Zonder plaats, (De Slegte, 2004). Ingenaaid. 28 p. 1e druk. De gedichten zijn zowel opgenomen in druk als in facsimile van het handschrift. BHC 295.

74     CLAUS, Hugo  Woordenloos. (Leuven, Oogachtend, 2004). Karton. In kartonnen foedraal. 35,0 x 25,0 x 3,0 cm. Drie leeslinten (eigenlijk: kijklinten). Rijk geïllustreerd. Beschadiging aan rechteronderhoek.

€ 75

* Zeer rijk geïllustreerd overzicht van Claus als kunstenaar in de periode 1947-2004, gelardeerd met foto’s van Herman Selleslags.

Bijgevoegd: kaartje ‘veel/ plezier/ ermee!/ Tine’, waarop Hemmink de verschillen met de luxe-editie aangeeft.

75     (CLAUS, Hugo). NOOTEBOOM, Cees  Licht overal. (Met tweemaal vier etsen van Hugo Claus). Gent/ Antwerpen, Ergo Pers/ De Slegte, (2007). Ingenaaid met stofomslag. In kartonnen foedraal. 36,5 x 25,8 cm. Met de hand gezet uit de Stempel Trump Mediaeval en gedrukt op Hahnemühle 230 grams in een oplage van 64 genummerde en door Claus en Nooteboom gesigneerde exemplaren (dit is nummer 3). 1e druk.

€ 650

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op het tweede schutblad: ‘voor Gert Jan Hemmink,/ Cees Nooteboom/ 16.12.07/ Antwerpen’. De etsen, inkttekeningen van Claus, op de plaat geëtst en gedrukt door Henri Hemelsoet, werden meegebonden, maar er werd ook een losse suite achterin bijgevoegd. De losse etsen werden genummerd en door Claus gesigneerd.

Bijgevoegd: Cees NOOTEBOOM Licht overal. Met etsen van Hugo Claus. (Antwerpen, De Slegte, 2008). Ingenaaid met stofomslag. (32) p. 2e druk.

Paulbooks

76     APPEL, Karel  Karel Appel. Works on paper. Foreword by Marshall McLuhan. Improvisation and essay by Jean-Clarence Lambert. English version by Kenneth White. New York, Abbeville Press, (1980). Folio. Cloth with dustwrapper. 256 p. Profusely illustrated.

Sold

* With handwritten dedication by the artist on page (1): ‘voor sisca/ appel 80’.

77     AURIOL, George  Le premier livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par George Auriol. (&) Le second livre (&) Le troisième livre. Paris, Henri Floury, 1901; 1908; 1924. 3 volumes. Original decorated wrappers, vol. II rebound in cloth, but upper cover bound in. All three volumes printed in two colors on laid paper (I and II on Van Gelder, III on Arches). Full of illustrations. First editions. Book I soiled at the backstrip, with a price sticker of the 1970s. Book II rebound in simple cloth (some discoloring) but in excellent inner condition, Book III fine. All three uncut.

Sold

* Vignettes, bookplates, monogrammes and stamps designed by George Auriol in his distinct Art Nouveau style.

78     BLAKE, William  The Marriage of Heaven and Hell. (Maastricht), The Halcyon Press, 1928. Original vellum. (2), 38 p. Printed in 325 copies in red and black on Pannekoek Antique Wove-paper. 1e druk. Fine copy.

Sold

* According to A.A.M. Stols, P.N. van Eyck, who had edited the text, wanted to have a say on the typograpy of the book. This brought J. van Krimpen to his famous complaint about sparing typography: ‘Adieu aesthetica en mooie pagina’s! Adieu kleuren! Adieu titels en initialen! Adieu de heele bliksemse boel!’ (‘Farewell to esthetics and beautiful pages! Farewell to colors! Farewells to titles and initials! Farewell to the whole darned mess!’). In The Marriage of Heaven and Hell Lutetia roman and cursive were used plus a lot of swash capitals, resulting in splendid, conspicuous typography. One of an unknown number of copies in full vellum. Van Dijk 128.

79     BLOY, Léon  Le Mendiant Ingrat. Journal de l’Auteur, 1892-1895. Bruxelles, Edmond Deman, 1898. Original wrappers. 456 p. First edition. Unprinted spine with vertical folds. Cover a bit worn and soiled.

€ 175

* This copy has been SIGNED by Léon Bloy.

80     (BODONI). ROSINI, Giovanni.  La Poesia, la Musica e la Danza. Versi. Parma, Co’ Tipi Bodoniani, 1796. 16,5 x 11,5 cm. Stipple-marbled boards. (8), 32 p. First edition. Backstrip a bit damaged, otherwise fine. Large typographical bookplate.

Sold

* Elegant book by the poet (1776-1855), who was still a very young man. Printed with roman and cursive, dainty little types. Brooks 629.

81     (CANNIBALISM). GIRAUDOUX, Jean  Les hommes tigres. Présentés par Jean Giraudoux. Paris, Émile-Paul Frères, 1926. Original wrappers. (6), 50 p. Printed in 850 numbered copies. First edition. Cover slightly browned in part. Nice wood-engraved bookplate by Mia Pot-Van Regteren Altena.

Sold

* This is one of 50 copies on Imperial Japanese paper, numbered 1-50. Literary mystification about cannibalism.

 

83     CASSANDRE, A.M.  Établissements Nicolas. 1931. Liste des Grands Vins. Paris, Nicolas, 1931. 23 x 19 cm. Spiral bound card wrappers with cut-out star showing blue N in silver. (2), 26 p. printed on colored paper. With a large (2-page) artwork by Cassandre: a fig leaf kissed by a star. Plus a single- and a double-line portrait. First edition. Silver page a bit oxidized, otherwise fine.

Sold

* Inserted is a nice printed letter (blue on grey paper with silver heading) ‘Appellations d’origine des grands vins de bourgogne’. Both items expertly printed by Draeger.

cendrars84     CENDRARS, Blaise  La Fin du Monde filmée par l’Ange N.-D. Roman. Compositions en Couleurs par Fernand LÉGER. Paris, Éditions de la Sirène, 1919. Large 4to: 31,7 x 25,0 cm. Original wrappers. 56 p. With two cover illustrations and many pochoir prints in colors: 3 double-page and 7 full-page illustrations, plus vignettes and headpieces, and a publisher’s vignette (showing warning sirens) by Fernand Léger. Printed in 24-pt Morland in 1200 numbered copies on Registre vélin Lafuma. First edition. Wrappers lined with heavy grey handmade paper. A bit browned, some creases. Name and date (1927) on halftitle.

Sold

* Sarcastic novel about God, partitioned in movie scenes. A fine book to chase off the War, in which Cendrars had lost his right arm. One of the great artists’ books, an iconic work with modernist graphic compositions in colors by cubist painter Léger.

85     DADA  Dada soulève tout. Paris, “Au Sans Pareil”, 1921. Original pamphlet. Printed on recto and verso. First edition. Twice folded, edges and folds a bit worn, marginally strengthened in some places. Slightly soiled, a marginal tear at the foot.

Sold

* Important Dada manifesto. ‘DADA connaît tout. DADA crache tout. MAIS…. Dada vous a-t-il jamais parlé: de l’Italie/ des accordéons/ des pantalons de femmes/ de la patrie/ des sardines’… et cetera. Someone crossed out ‘du Massachussetts’! ‘DADA ne parle pas. DADA n’a pas d’idée fixe. DADA n’attrape pas les mouches’. ‘Dada existe depuis toujours/ La sainte Vierge déjà fut dadaïste/ Dada n’a jamais raison!’. This wonderful manifesto is signed (in print) by Edgar Varése, Tristan Tzara, Philippe Soupault, Man Ray, François Picabia, Max Ernst, Marcel Duchamp, André Breton, Hans Arp, Louis Aragon and several others.

86     DAUDET, Léon  Calendrier. Paris, Éditions de la Sirène, 1922. 21 x 16 cm. Original wrappers. 88 p. Uncut. Printed in 230 numbered copiesFirst edition. Protruding paper edges a bit creased and worn.

€ 40

* Poetical prose sketches. This is one of 200 large paper copies ‘avec la barbe’ on vergé de Corvol.

87     (DEATH). AUTRE MONDE, L’  L’Autre Monde. Journal des Trépassés. Numéro des Spirites. (Nr. 5). Paris, “Quai du Styx, 13”, 1877. “3753e Année. Numéro 5. Dimanche 3 Juin 1877”. Newspaper printed in pink on black paper. 63,2 x 37,2 cm. 4 p. Illustrated with vignettes and caricatures. First edition. Folded twice. A little wear, especially at the edges, but still in Very Good condition.

Sold

* Mysterious newspaper about death, apparently written by the dead and for the dead. Several articles about spiritistic seances. The collaborators all used pseudonyms like “Ad Patres”, “Vicomte Raoul de Profundis”, “Luc Fossoyeur” (= Gravedigger), “Le Joyeux Décédé” (= The Happy Deceased) and “Requiem”. With several tongue-in-cheek advertisements.

There were six issues of this humorous magazine about the dead, 5 printed in 1877 and one in 1878 (“Volume 3754”). Very rare and little known.

88     (DELUXE BINDING). BÉRAUD, Henri  Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. Paris, Éditions de Mornay, 1931. Full morocco with slipcase (Peuser). Original wrappers and backstrip bound in. (10), 270 pp. 54 pochoir-colored illustrations, vignettes and initials. Printed in 965 numbered copies. Tiny tear at the upper spine, otherwise a perfect and splendid book.

€ 180

* Of 153 copies on various special deluxe papers, this is one of 25 printed on Montval paper. A fine deluxe edition!

89     (DELUXE BINDING). GUÉRIN, Maurice de  Le Centaure – La Bacchante. Préface de Charles Maurras. Illustrations de Adolphe Giraldon. Paris, Plon Nourrit & Cie., 1925. Richly gilt dark green full morocco with subtle inlays of slightly darker green. Original wrappers and backstrip bound in. With a slipcase. Double flyleaves, the first pair in silk with an ornament in triple gilt borders, the second in gold and green cloudy paper. Top gilt. Illustrations cut in wood by Rita Dreyfus after designs by Adolphe Giraldon. The text has been typeset in the Giraldon of Deberny-Peignot, a type designed by Giraldon in 1900. Printed in 331 numbered copies. Slipcase a bit worn, spine just a touch discolored.

Sold

* A majestic book: the most important prose poems of De Guérin (1810-1839), one of 30 copies on Imperial Japanese paper with a double suite of all impression elements of the illustrations and vignettes on Japanese paper and on Chine (India paper). Deluxe binding, signed ‘Flammarion’.

90     (DELUXE BINDING). OOSTERZEE, J.J. van  De eerste steen. Toespraak gehouden in het Willemspark te ‘s-Gravenhage 17 november 1863. Den Haag, M.J. Visser, 1863. Richly gilt full morocco. 20 p. All edges gilt. First edition. Very slight corner wear, an excellently preserved copy.

Sold

* Red morocco binding with coat of arms of the Netherlands, held by two crowned lions, in a rich floral frame. Lower cover with identical decoration, only the floral frame is blindstamped instead of gilt. Fine deluxe binding with binders’ mark ‘J.V. v.d. Heuvel/ Hofboekbinderij/ ’s Hage’. Reportedly this binding was made for a Dutch royal person and sometime sold from the library of Queen Emma of the Netherlands (1858-1934), mother of Queen Wilhelmina.

Van Oosterzee spoke on the occasion of the laying of the first stone of the National Monument for Dutch Independence on Plein 1813 in Den Haag, by King William III.

91     (DELUXE BINDING). (ORAZI, Manuel). BRUNEAU, Général Jean-Paul  Debout les Morts! Poème de Général Bruneau. Illustrations de Manuel Orazi. Paris, E.F. d’Alignan, 1919. 28 x 29 cm. Large oblong 4to. Full morocco with a sturdy slipcase. Original cover (with a painting in colors) bound in. (104) p. Set in a large Gravure type and printed in red and black in 1000 copies. With 43 plates in black and white phototype. First edition. Leather partly a bit dulled, otherwise fine.

Sold

* This is nr. 1! A sumptuous book, luxuriously bound in full leather. A heroic poem, written in 1915, with heroic illustrations.

92     (DELUXE BINDING). ROLLAND, Romain  Goethe et Beethoven. Édition originale. Paris, Éditions du Sablier, 1930. Gilt morocco with marbled flyleaves and gilt dentelles (Zaehnsdorf for Asprey). Original wrappers bound in. 284, (28) p. Illustrated. Printed in 1400 numbered copies. First edition. Two little dents at the foot, the original wrappers a bit spotted, otherwise fine.

Sold

* This is one of 40 copies on Japanese paper with a suite on Chine, SIGNED by the author. A luxuriously bound copy of the first edition of this famous essay by Nobel Prize winner Romain Rolland!

93     (DUFY, Raoul). Sélection. Chronique de la vie artistique  Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1. Antwerp, Éditions Sélection, 1928. 26 x 19 cm. Original wrappers. 88 p. Illustrated. First edition. 3 little spots and a few marginal tears on front cover. Very good condition.

€ 60

* Articles by Courthion, De Ridder, Fleuret, Haesaerts, Marlier, Van Hecke, Vanderpyl, Zervos and others. Many illustrations.

94     DUPLAIN, A.F.  Feuillets. Numero Neuf. La Chaux-de-Fonds (Switzerland), Éditions de la Syrinx, 1934. Original wrappers with loose leaves, 13 double and 11 single: 6 graphic art works plus 5 advertisements. In all 74 pages. Partly printed in colors. First edition. Slightly discolored.

€ 125

* An extraordinary magazine, consisting of loose ‘feuillets’ or leaves containing poetry, prose, essays and music followed by a folded leaf enclosing 6 loose sheets with original woodcuts, a linocut and lithographies. At the end a section of 5 leaves with advertisements on colored paper, all with typography by A.F. Duplain. Contributions by Paul Fierens, Aldo Patocchi, Carl Spitteler, Félix Weingartner and many others.

95     (ERNST, Max). BRZEKOWSKI, Jan  Spectacle métallique. Avec un frontispice de Max Ernst. Paris, Sagesse, 1937. 21 x 16 cm. Original wrappers. 16 p. One of 200 numbered copies on light blue Muller paper. First edition. Covers partly browned.

Sold

* Collection Anthologique No. 37. Max Ernst created a surrealistic landscape with a couple of humanized trilobites.

96     (EROTICA). KERMOR, Yvan  Silk Stockings. Translated from the French. Paris, Librairie des Éditions Modernes, about 1930. Original wrappers. 128 p. Illustrated by Édouard Bernard. Uncut. Excellent condition.

Sold

* English translation of the famous spanking novel Bas de Soie.

97     (FORE-EDGE PAINTING). KINGSLEY, Charles  The Heroes or Greek Fairy Tales for my Children. With illustrations by the Author. Londen, Macmillan & Co., 1894. Gilt and polished calf, spine richly gilt and with black leather title ticket. xx, 220 p. All edges gilt. With illustrations by the author. Some wear at spine and edges, upper cover loosening, leather a bit scratched.

€ 390

* School prize binding enriched with a double fore-edge painting, showing itself only when the edge of the book block is held between one’s fingers, carefully fanning out the pages. On the edge of the first half of the book a temple frieze with horses has been painted, on the edge of the second half an arcadic landscape with a ruin at a shore. When the book is closed, one only sees the gilt edge. Fore-edge paintings, a rather British pursuit, are rare.

On the front of the binding the name ‘Forest School’ is encircled by a gilt wreath of oak leaves. On the first page has been written: ‘Prize for Divinity Examination First Form/ Easter 1896. F.C.N. Bishop.’, signed ‘Ralph C. Guy MA., Headmaster’. F.C.N. Bishop would become a colonel in the Royal Marine. Ralph Courtenay Guy (1867-1949) was Headmaster of Forest School in Walthamstow bij Londen for 41 years.

98     (GOOR, Gaston). DAUDET, Léon  Le voyage de Shakespeare. Illustrations de G. Goor.  Paris, Éditions du Capitole, 1927. 24 x 17,5 cm. Illustrated wrappers. 418 p. Uncut. With folding map (in Peutinger style) of Shakespeare’s voyage of 1584, and 46 full-page illustrations and 8 vignettes after Gaston Goor. Printed in 1680 numbered copies, of which this is one of 1400 on Alfa Vélin Francia. First edition. Bright copy, but backstrip a bit creased with a small tear at the foot.

Sold

* Tipped in is a friendly letter signed by Gaston Goor, the illustrator, dated ’30 janv. 1927′, 36 lines addressed to (Louis) Brulé, mentioning several books the author of the letter is illustrating, among them ‘des Contes de Maurras’ (1928) and this book, ‘Le Voyage de Shakespeare – le seul livre qui m’intéresse réellement comme illustrateur’. The letter also mentions as the address ’14. Cité Falguière’, a house built especially for artists, who had their ateliers here. Modigliani, Brancusi, Foujita and Soutine had lived at this address. With a pencil illustration of a lady with a parasol, the Notre Dame in the background: ‘un échantillon sans valeur’ de ‘nos parisiennes’.

99     HELLENS, Franz  Autograph letter signed to Henri C. Mayer, dated 19-IX-31. Thin vergé paper with printed address in Brussels. In French. 20,5 x 13,8 cm. Recto only. Horizontal fold. Small tear at the foot.

Sold

* Thanks effusively for a telegramme, ‘cette marque d’attention, si délicate’. Added: an 8-p. prospect for La mort dans l’âme (1935) published in a numbered edition by Folemprise in The Hague. With a portrait of Hellens and a woodcut by Elisabeth Ivanowsky. Henri C. Mayer (1906-1935) was a son of the bibliophile bookseller Henri F.G. Mayer and a friend of many literary persons like A.A.M. Stols and Jan Greshoff.

100   (INCUNABLE). SENECA, Lucius Annaeus  Opera philosophica. Epistolae. [Venice, Johannes & Gregorius de Gregoriis, de Forlivio, about 1492]. Folio (31,8 x 21,8 cm). 18th century vellum with seven ribs. 237 ff (of 238, lacking only the final blank C10). In all a good copy.

Sold

* Contemporary handwritten title on first blank with the Epitaph of Seneca (‘Cura, labor, meritum’) as a motto. Goff S-372, BSB S-269. Extensive description on request (and in our catalogue 64).

101   (INCUNABLE). MARCHESINUS, Johannes  Mamotrectus super bibliam. Venice, Simon Bevilaqua, 12 July 1492. 8vo (16,2 x 12,2 cm.) Old vellum with written spine title. 273 leaves. Title page (with just the word ‘Mamotrectus’) in photocopy. At the end, part of a benediction leaflet was used to fasten the book block to its binding. Three more identical leaflets plus four strips of a woodcut decoration were used to fill up the binding.

€ 3750

* Although soiled and a bit damaged, this is an unpolished, authentic incunable. Goff M252; BSB M-167. Extensive description on request (and in our catalogue 64).

102   (INCUNABLE). OCHSENBRUNNER, Thomas  Priscorum heroum stemmata. Rome, Johann Besicken & Sigismundus Mayer, February 18, 1494. No wrappers, but sewn with modern endpapers. (54) p. Richly illustrated with one full-page woodcut, 75 woodcuts in the text (from 16 blocks), two pages with illustrated borders and several nice woodcut initials. First edition. Last blank is missing.

Sold

* Delightfully illustrated early history of Rome (‘The Pedigrees of the Ancient Heroes’) intended for pilgrims and other visitors. Goff O7; BSB O-1. Extensive description on request (and in our catalogue 64).

103   (INDIA). BARODA  Baroda Views. Baroda, Vividhakala Mandir, about 1900. Landscape format 21 x 27 cm. Gilt red cloth. (2), 40 p. With 40 photographic pictures printed in purple. First edition. Tiny old price in red ink on first flyleaf. Very Good copy.

Sold

* Starts with a nice portrait of Sayajirao III Gaekwad, Maharaja of Baroda, apparently between 30 and 40 years old. Also with photos of gardens, palaces and other buildings, often with their cost in the caption. Attractive book. Not in Worldcat.

104   JOYCE, James  Pomes Penyeach en andere gedichten. (Translated into Dutch, edited and annotated by Ruud Hisgen and Adriaan van der Weel. Bilingual edition). Amsterdam, Joost Nijsen, 1982. Cloth with dust jacket. 84 p. First edition.

Sold

* One of only 13 copies of the deluxe version, bound in cloth.

105   (KANDINSKY, Wassily). Sélection. Chronique de la vie  Wassily Kandinsky. Chronique de la vie artistique, No. 14. Anvers, Éditions Sélection, 1933. 26 x 19 cm. Original wrappers. 96, (4) p. Illustrated. First edition. Bookblock partly loose. Very good condition.

Sold

* Articles by Grohmann, Marlier, Morlin, and tributes by De Ridder, Seuphor, Zervos and others. Biography, bibliography and many illustrations.

106   LIPSIUS, Justus  Poliorceticon sive de machinis. Tormentis. Telis. Libri quinque. Ad historiarum lucem. Editio tertia, correcta & aucta. (&) Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus. Editio ultima, & castigatissima. (&) De amphitheatro liber. In quo forma ipsa Loci expressa, & ratio spectandi. Editio ultima (followed by) De amphitheatris quae extra romam libellus. (Three major illustrated works in one binding). Antwerp, ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605, 1616, 1621. 4to. Full calf. Spine with five ribs and title label. 224; 140; 84 p. Edges red. All three are later editions, augmented and illustrated. Respectively 36 engravings, 12 of which 4 folding, and 8 of which 2 folding illustrations. Binding restored. With marbled endpapers. Handwritten index (faulty) and printed bookplate dated 1780 (‘Alb. Caroly Sacerdot’) pasted to first endpaper. Spine worn at the edges. Text paper of the first book a bit browned.

Sold

* 1. Literally: Siege Book or about Siege Machines, Ballistas, Missiles. Detailed study about the Greek and Roman Art of War and its machines. 2. About the Saturnalia, especially about Gladiators. 3. About Amphitheatres, especially in Rome (Colosseum!), but with a smaller section about other places (Verona, Nîmes). All three books have been written in very readable Latin, often in the form of a dialogue between the author and his friends. Many citations in Greek. Lavishly illustrated with copper engravings attributed to Theodoor Galle and Pieter van der Borght.

107   (LONDON). BOULESTIN, X.-Marcel  Tableaux de Londres. Paris, Les Bibliophiles Fantaisistes/ Dorbon Ainé, 1912. 26 x 17 cm. Original wrappers. (4), 112 p. Unopened. Printed in 500 numbered copies. Attractive, tall, white book. First edition. Some foxing.

Sold

* Contains the amusing ‘Lettres de Londres’ that Boulestin wrote for Jacques d’Adelswärd-Fersen’s short-lived but heroic monthly Akademos, and for other magazines like Gil Blas and Mercure de France. Short stories and some prose pictures and postcards, about the ‘American in­vasion’, the Yiddish theatre, opium smoking, girl dancers, English manias, modern ‘Esmés’ (resurrected from Robert Hichens’ Oscar Wilde parody The Green Carnation), and the Censor.

108   MAX, Adolphe  Original Photo Signed and dated ‘Brussels Aug. 21st 1925′.  Photo on a leaf of cream-colored paper (printed with the photographer’s name) pasted in a simple cover. 23,5 X 13,5 cm. Picture size 10,3 x 7,0 cm. Cover a bit soiled and torn and with traces of glue.

Sold

* Nice original photo of a youthful Adolphe Max, for many years the mayor of Brussels, made by R. Pardon. Signed in its wide margin ‘To Rev. Cornelius Greenway from Adolphe Max’. Cornelius Greenway (1896-1968), probably originally ‘Groenewegen’, emigrated to the USA in 1914. He served with the American Army in France, afterwards studying theology and becoming a Universalist Minister.

109   (OPDEBEEK, Lode). FABRE D’OLIVET  Les vers dorés de Pythagore. En vers eumolpiques français.  Bruxelles, Éditions de la Macedoine, 1945. 27 x 18 cm. Original wrappers. (20) p. Set in Érasme type and printed by Lode Opdebeek according to a design by Jacques Seyl. Printed in red and black at the École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Décoratifs in Brussels in May, 1945 in 4 (!) copies on Pannekoek, this copy unnumbered.

Sold

* ‘Préparation’, ‘Purification’ & ‘Perfection’. Obviously some unnumbered copies were printed. Nevertheless, the edition was very small.

110   (PLANTIN, Chr.). LINDANUS, Wilhelmus  Missa Apostolica sive /[in Greek lettering:] he theia leitourgia tou hagiou apostolou Petrou/ Divinum sacrificium Sancti Apostoli Petri. Cum Wilhelmi Lindani, Episcopi Gandavensis, Apologia pro eadem D. Petri Apostoli Liturgia. Antwerp, Christ. Plantin, 1589. 8vo. Bound in vellum-backed marbled boards (about 1800) with vellum corners. 216 p. All edges red. First edition. Worn ticket on spine. Old library stamp on title page.

Sold

* Text of a Saint Peter’s Mass in Greek and Latin. With notes and an extensive commentary by Wilhelmus Lindanus (1525-1588), Bishop of Ghent. Printed marginalia. One of the last books issued by Christopher Plantin, who died in this same year 1589.

111   PLANTIN, Chr.  De Druckerye. Gedeelte uit: La premiere et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans. Het eerste ende tvveede deel van de Françoische t’samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke. A Anvers. De l’imprimerie de Christophle Plantin. M.D.LXVII. Avec privilegie. Amsterdam, (Établissements Plantin), 1925. Original boards. 32 p. Uncut. Printed in red and black with Gravure type on handmade paper in 200 numbered copies. First edition. Spine a bit discolored.

€ 25

* Bilingual edition of this book, that probably was written by Plantin himself and first published in 1567. Unnumbered copy.

112   PROUST, Marcel  Les Plaisirs et les Jours. Illustrations de Madeleine Lemaire. Préface d’Anatole France et quatre pièces pour piano de Reynaldo Hahn. Paris, Calmann Lévy, 1896. 30 x 22 cm. Leather-backed marbled boards, original upper and lower wrapper bound in. (4), X, 274 p. With tinted extratext pictures and vignettes by Madeleine Lemaire. First edition. Extremities a little worn. Book block bent, otherwise fine.

Sold

* Proust’s rare debut, complete with the delicate original wrappers.

113   (RACKHAM, Arthur). GOLDSMITH, Oliver  The Vicar of Wakefield. Illustrated by Arthur Rackham. London, Harrap & Co., [1929]. 4to. Full vellum with lettering and spine decoration after Rackham. 232 p. Ample deckle edges. With twelve illustrations in color plus some in black-and-white by Arthur Rackham. Flyleaves with Rackham silhouettes.One of 775 numbered copies, printed on mould-made Milbourn paper. First edition. Tiny tear on top of spine, a few foxing spots.

Sold

* Fantastically beautiful illustrated book, SIGNED by Arthur Rackham. This is one of 575 copies issued for Britain. A fine deluxe vellum edition!

114   ROCHEFORT, Henri  La Lanterne 1868. 17 issues. Paris, May 31, 1868-September 19, 1868. About 14 x 10 cm. Nr. 1-10 with original wrappers (8 orange, 2 red); Nr. 11-17 completely written by handby different persons. With imperial stamp on the first page of each printed issue. Some wear and a bit soiled.

Sold

* The first volume of a small revolutionary journal, published by aristocratic revolutionary Henri Rochefort, a friend of Victor Hugo. Issue nr. 11 was confiscated by the police. Afterwards, La Lanterne was published in Brussels and sold in France only clandestinely. These six handwritten issues are witnesses to its turbulent history.

115   SAMIVEL  -10° Quatre-vingt-dix images sur les sports d’hiver. Paris, Delagrave, 1933. 32 x 25 cm. Original illustrated boards. 64 p. Fully illustrated. First edition. Cover browned and with foxing spots. Name on flyleaf.

Sold

* Humorous book with 90 skiing cartoons, many in large format. The second album of Paul Gayet-Tancrède, better known as Samivel (1907-1992).

116   SEGALEN, Victor  Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d’après Gustave Moreau. Paris, Georges Crès et Cie., 1921. Le Théatre d’Art. Original wrappers. (8), X, 138 p. Uncut. Wood-engraved frontispice and vignettes by George-Daniel de Monfreid. Printed in 1430 numbered copies. First edition. Backstrip worn, cover a bit browned. Some vague spots.

€ 100

* Unnumbered copy on Rives inscribed by the publisher on the limitation page: ‘Hors Commerce/ Pour le Docteur F. Markus Huebner. Hommage amical de l’éditeur/ (signature)/ le 15 février 1926’. Crès (1875-1935) was one of the foremost French publishers of the period 1910-1930. Huebner (1886-1964), a German living in the Netherlands, was at that time an author writing about art, especially expressionism. A play by naval doctor and poet Segalen, who had died in a mysterious way two years earlier. The frontispice after Moreau shows Orpheus adored by a unicorn.

117   SHELLEY, Percy Bysshe  Six hymns of HOMER. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek. (Collection of three different copies). (Maastricht), The Halcyon Press, 1929. Printed in 481 numbered copies. The 3 volumes together in a box of morocco-backed marbled paper (Phoenix Bindery).

€ 4000

* 1. One of ONLY SIX copies PRINTED ON VELLUM. Bound in full gilt and blindstamped red morocco with marbled flyleaves, top gilt, in marbled slipcase (publisher’s binding by L. Malcorps). Bookplate on first flyleaf. Some unobtrusive natural browning on a few vellum pages.

2. One of 25 copies printed on Imperial Japanese paper. Bound in full gilt and blindstamped red morocco with marbled flyleaves, top gilt (publisher’s binding by L. Malcorps).

3. One of 450 copies printed on Pannekoek Dutch mold-made paper. Original red cloth.

Striking typography by J. van Krimpen. The Halcyon Press 5. Van Dijk 183.

118   VACQUERIE, Auguste  8 Autograph Letters Signed. Letters to ‘Mon cher Koning’ and to Mrs Koning, who lived in Marseille. Two have been dated: 1881 and 1894. 3 on paper with letterhead Le Rappel, one with envelope. Added: Les Hommes d’Aujourd’hui, Nov. 8, 1878, with portrait of Auguste Vacquerie and article by F. Champsaur.

€ 100

* Cordial letters by this journalist and author (1819-1895), executor of Victor Hugo’s last will.

119   (VERTÈS, Marcel). VOKAER, Michel  Bibliographie de Marcel Vertès. Préface de Claude Roger-Marx. Avec quatre dessins inédits de Vertès. Brussels, Emile Relecom, 1967. 4to. 27 x 21 cm. Original wrappers. 40 p. Set in Egmont and printed in 515 numbered copies; this is one of 450 on Arduenna paper. First edition. Corner folded. Tiny bookplate of Gerrit Komrij.

Sold

* With bibliographic details of 81 bibliophile books and 216 magazines. Illustrated with joyful erotic sketches.

120   WADLOW, Robert P.  Autograph Note with Signature. Newspaper photo pasted on a sheet of paper (29 x 15 cm), with signature of the tallest man in history. The sheet and clipping are a bit damaged, not affecting the note. Signed ‘Sincerely, Robert Wadlow, Alton, Ill.’, with many flourishes. Dated in another hand ‘6-24-39’.

Sold

* Robert Wadlow (1918-1940), who lived in Alton, Illinois, was the tallest man in history about whom there is irrefutable evidence. At his death (only a year after signing this), he measured 272 cm and, though slender, he weighed 220 kg.

121   (WADSWORTH, Edward). Sélection. Chronique de la vie artistique  Edward Wadsworth. Chronique de la vie artistique, No. 13. Antwerp, Éditions Sélection, 1933. 26 x 19 cm. Original wrappers. 76, (4) p. Illustrated. First edition, very good condition.

€ 50

* Articles by Waldémar George, Michel Sevier and Ossip Zadkine about the great Vorticist. With a biographical note and press reviews.

122   WAUCQUEZ, Victor & Maurice  J.N.M. Jonction Nord-Midi U.R.B. Urbanisation, reconstruction de Bruxelles M.E.B. Métropolitain électrique de Belgique. Anderlecht, S.A.R., 1938. 4to. Original wrappers. 20 p. Printed in orange and brown. Fully illustrated with photomontages. First edition. Cover a bit browned.

Sold

* Gorgeous publication advertising the Brussels North-South metro line (eventually, it was built twenty years later).

123   WILDE, Oscar  Lady Windermere’s Fan. A Play about a Good Woman. London, Elkin Mathews & John Lane, 1893. Full gilt morocco. (12), 132, 16 p. All edges gilt. First edition. Very fine copy.

Sold

* Resplendent deluxe binding marked Asprey, using a design by Ricketts (for An Ideal Husband) on the spine and on upper and lower cover. Goldpaper flyleaves.

124   WILDE, Oscar  Salome. Naar het Fransch van Oscar Wilde. (Translated into Dutch by P.C. Boutens). [Den Haag, self-published], (1911). Original longstitch paper binding. (2), 54 p. Set by hand and printed in red and black on Pannekoek paper by The Saint Catherine Press in Bruges in 50 unnumbered copies. First and only edition in this form. Tiny foxing spots on cover and flyleaves. Small tear in top of upper cover.

€ 450

* One of a series of self-published books, all printed sumptuously in tiny print runs, by Pieter Cornelis Boutens (1870-1943), one of the foremost Dutch poets and translators of his age. Early Salome translation. Rijkse 2.29.

125   WOODBURYTYPE (Photoglyptie). NADAR, GOUPIL, and others  Gustave DROZ, Edmond MORIN, Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON & Charles SÉCHAN, Six photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises (1887). Paris, Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises, about 1880. Plates measuring ca. 23 x 18 cm, pasted on cardboard and matted, passepartouts ca. 45 x 35 cm. Woodburytypes with a loose biography on text paper. The biography of Gustave Droz is missing.

€ 275

* Woodburytype (known as Photoglyptie in France) was a rare method of reprinting photographs with all subtle middle-tones. Also, unlike photography, the picture doesn’t age. A woodburytype looks like it did in the 19th century, there’s no discoloring. It was used between 1864 until about 1900, when cheaper (but not better) ways of photo were more readily available. These six portraits of famous Frenchmen are in excellent condition. Droz was photographed by Nadar, Nélaton by Pierre Petit, Ranchon and Vierge by Ferdinand Mulnier, Séchan by Goupil & Cie.

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17 december 2013 door in CATALOGUS.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: