antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 541: Jan Cremer

cremer

Vanwege de vijftigste verjaardag van Ik Jan Cremer bevat deze nieuwsbrief niet minder dan twintig opdrachtexemplaren, twee originele foto’s, een brief en een (schitterende) geboortekaart.

De al eerder door ons aangeboden gecorrigeerde drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende en het door Cremer met honderden opmerkingen aangevulde typoscript van Jan Cremer Documentatie zijn in prijs verlaagd.

Volgende week, van vrijdag 14 tot en met zondag 16 maart, nemen wij deel aan de Maastricht Book & Print Fair in de gotische Sint Janskerk aan het Vrijthof. Wij sturen u met plezier een gratis vrijkaart toe en hopen u daar te treffen. U kunt een bezoek aan deze boekenbeurs ideaal combineren met de TEFAF.


1.  CREMER, Jan Bloedbruiloft. Of: ‘Hommage à Clovis Trouille’. Eenakter. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (2004). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 30 p. Gedrukt in een oplage van slechts 35 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

140

* Dit is nummer 1, bovendien met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘voor (X) & (Y)/ in vriendschap/ Jan Cremer’.

2.  CREMER, Jan Bloedbruiloft. Of: ‘Hommage à Clovis Trouille’. Eenakter. (Gagny-Parijs), Uitgeverij B.A.C., (2004). Bijeengehouden door koordje in stofomslag. 30 p. Gedrukt in een oplage van slechts 35 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.

75

3.  CREMER, Jan Brieven 1956-1996. Samengesteld door Hans Sleutelaar en Kristien Warmenhoven. Amsterdam, De Bezige Bij, 2005. Karton met stofomslag. 992 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag iets gekreukt. Vlekjes op p. 432-433.

35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de brievenschrijver op de titelpagina: ’20 april 2005/ in vriendschap/ voor [X.] & [Y.]/ met hàrtelijke/ & lieve groet/ Jan Cremer’. 20 april 2005 was de 65e verjaardag van Cremer.

4.  CREMER, Jan Credo’s van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley. (Amsterdam), Balans, 1994. Garenloos. 112 p. 1e druk. Enkel deukje in omslag.

25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’20 December 1994/ voor [X.],/ van Jan Cremer/ in vriendschap/ &/ een héél goed &/ succesvol 1995!’

5.  CREMER, Jan De onverbiddelijke veiling van het manuscript van Ik Jan Cremer. (Met een uitgebreid essay van Onno Blom en twee kortere bijdragen van Charlotte van Winden en Jan Cremer). Amsterdam, Adams Amsterdam Auctions, 2010. Ingenaaid. 48 p. Rijk geillustreerd.

25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Crmer op de binnenzijde van de voorflap: ‘280910/ voor [X.]/ met vriendengroet/ Jan/ Cremer’.

cremerpost6.  CREMER, Jan Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer, aangevuld met correspondentie en knipsels. Losbladig. Dubbelzijdig bedrukt A4. 555 p. 2010.

750

* Computerprint, gedateerd ’25-2-2010′, van de in 2010 als herziene uitgave van Jan Cremer Documentatie (2005) verschenen monografie van Jan Cremer. De schrijver neemt deze drukproef op tientallen plaatsen onder handen: typefouten, namen, Spaanse teksten en jaartallen worden verbeterd. Hier en daar vult Cremer de tekst aan met nuttige informatie. Onderaan p. 51 schrijft hij: ‘Naarmate Cremer bekender werd kwamen er ook de meest dwaze verhalen de kop opsteken. Mensen eigenden zich een rol in zijn boeken toe’. Ook verandert hij kleine details, zoals de locatie van een weeshuis: ‘Duitsland’ wordt ‘Heelsum’, een Gelders dorpje.

Bijgevoegd worden uit de jaren 2007, 2008 en 2009 zes (soms zeer uitvoerige) brieven en drie ansichtkaarten van Jan Cremer aan Hans Dütting, die een flink pak fotokopieën en knipsels hebben begeleid: Jan Cremers eigen documentatie dus. Hierop noteert Cremer herhaaldelijk zijn commentaar: op een kopie van Willem Oltmans’ Memoires 1968-1970 staat: ‘Hans, kreeg gisteren deze memoires in handen waar ik weer veelvuldig in voorkom Hierbij de meest interessante’. Uit een brief van 26 juni 2009: ‘Typerend: het verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse kritiek. NL: een en al jaloezie. Vlaanderen: vol lof en respect’. In een andere brief laat Cremer nietsverhullend zijn gedachten gaan over een goede biograaf: ‘S. is nogal slordig […] Ik zie veel meer in Hazeu die vast en zeker een gedegen biografie zou schrijven’.

Dit materiaal illustreert prachtig de wisselwerking tussen Cremer en Dütting: hoe een biograaf te werk gaat en hoe de gebiografeerde hem af en toe bijstuurt en souffleert.

7.  CREMER, Jan (Geboortekaart voor Cassidy Clinton Cremer). 25,5 x 23,7 cm. In twee kleuren groen en roze in zeefdruk bedrukte vouwkaart met een uitsnede. Met twee stempels op voorzijde: de geboortedatum van Cassidy (‘ZATERDAG 9 NOV. 1963’) en het adres van Jan Cremer. Op de binnenzijde gesigneerd door Cremer met vilstift: ‘Cremer 63’.

150

* Veelkleurige en vrolijke tijding in zeefdruk: een origineel, gesigneerd kunstwerk van Jan Cremer dus!

8.  CREMER, Jan Grafiek/ Prints 1956-1998. Bussum, Thoth, (1998). Linnen in foedraal. 252 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

75

* Exemplaar van de luxe-editie in linnen met bovendien een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘voor [X.] &/ [Y.]/ van Jan Cremer/ 080704/ in vriendschap!’.

Compleet overzicht van Cremers grafisch werk tot 1998, met tekstbijdragen van Annelette Hamming, W.F. Hermans (brief in facsimile), Frank O’Hara, Pierre Restany en Freddy de Vree. Grotendeels tweetalige uitgave.

9.  CREMER, Jan Handgeschreven brief aan ‘Beste [X.]’. Handschrift in paarse viltstift. Gesigneerd ‘Jan Cremer’ en gedateerd ‘280910’. Alleen recto. 29,5 x 21,0 cm. Op prachtig gelegenheidsbriefpapier: een fotokopie van de iconiche foto van Cremer op motor! Vijf regels.

40

* Begeleidende brief bij ‘Legends'(?). ‘Ik hoop de volgende keer een gecorrigeerd exemplaar in handen te hebben’.

10.  CREMER, Jan I paint I write I paint.  Amsterdam, De Bezige Bij, (2000). Karton. 416 p. Zeer rijk geïllustreerd. Met tekstbijdragen van o.a. Wim Beeren, R.W.D. Oxenaar en Freddy De Vree. 1e druk.

250

* Eén van de honderd luxe-exemplaren met, los bijgevoegd, een ORIGINELE, genummerde (’17/100′), gesigneerde en gedateerde kleurenzeefdruk. Circa 23,5 x 23,5 cm. Bovendien heeft dit exemplaar een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘3 aug. 2008/ voor Marianne/ Dommisse/ Mijn eerste fotograve! (sic)/ Met lieve groet/ Jan Cremer’.

Marianne Dommisse (1927), getrouwd met beeldhouwer Theo van der Nahmer, is vooral bekend geworden als huisfotografe van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri, waar ze veel portretten voor heeft gemaakt. Haar vroege foto’s van Jan Cremer zijn iconisch geworden.

11.  CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1994. Garenloos. 368 p. 46e druk. Leesvouwen.

30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’20 December 1994/ voor [X.]/ van Jan Cremer/ Ter herinnering aan/ 1964/ met vriendelijke groet!’

12.  CREMER, Jan Ik Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Linnen met zilveropdruk. 368 p. 40e druk. Gelezen en gebruikt exemplaar: de vorige eigenaar markeerde met oranje stift enkele door Cremer herziene passages.

25

* Exemplaar met in de maand van verschijnen handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Sep 30 ’80/ voor [X]/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer’.

13.  CREMER, Jan Ik Jan Cremer. (En:) Ik Jan Cremer tweede boek. Amsterdam, De Bezige Bij, 1996. Slap karton. 844 p. 48e resp. 13e druk; tweede gezamenlijke druk. Vouwen in omslag.

30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ’10 April 1997/ Voor mijn trouwe/ Cremer-vriend, in/ Parijs:/ [X.]/ Jan Cremer’.

14.  CREMER, Jan Jan Cremer in beeld. Samengesteld door Guus Luijters.  Amsterdam, Loeb, 1985. Ingenaaid. Met buikband. 272 p. Zeer rijk geïllustreerd.

32

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cremer op de Franse titel: ‘9.12.85/ Voor Marianne Dommisse/ met vriendelijke groet/ en dank,/ Jan Cremer’.

De fotografe Marianne Dommisse (1927), getrouwd met beeldhouwer Theo van der Nahmer, is vooral bekend geworden als huisfotografe van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri, waar ze veel portretten voor heeft gemaakt. Haar vroege foto’s van Jan Cremer zijn iconisch geworden.

Bijgevoegd: brief van uitgeverij Loeb met het verzoek toestemming te geven tot opname van foto’s van Cremer door Marianne Dommisse.

15.  CREMER, Jan Jan Cremer’s logboek. Amsterdam, Loeb, (1980). Linnen. 414 p. 4e druk. Ietwat scheefgelezen.

25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘sep 30 ’80/ voor [X.]/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer’.

16.  CREMER, Jan Jan Cremer. Zeegezichten. Seascapes. [Groningen], Groninger Museum, (2006). Ingenaaid. 64 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘voor [X.]/ &[Y]/ van/ Jan Cremer/ met vriendengroet/ 090406´.

Tweetalige uitgave. Bevat tekstbijdragen van Annelette Hamming en Freddy de Vree.

17.  CREMER, Jan Made in USA. Een Amerikaanse Dokumentaire. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Garenloos. 320 p. 6e druk. Lichte leesvouwtjes in de rug.

20

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ’07 08.09/ voor [X.]/ met vriendengroet/ Jan Cremer’.

18.  CREMER, Jan Originele zwart-witfoto door Ronald Sweering. 23,9 x 18,1 cm. (Circa 1966). Met op de achterzijde o.a. het stempel van De Bezige Bij. Twee hoekjes wat gekreukt.

32

* De auteur heeft last van de zon. Zie Jan Cremer in beeld (Amsterdam 1985), p. 48.

19.  CREMER, Jan Originele zwart-witfoto. 16,5 x 23,2 cm. Met op de achterzijde een copyrightstempel van Gerald Dauphin. Eind jaren zestig.

200

* Fantastische foto van Jan Cremer met bontkraag, staand achter het portier van een Porsche 356. Met op de beeldzijde een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cremer: ‘voor Guus & Annie Marquinie/ met vriendelijke/ groeten van/ Jan/ Cremer’. Op de achterzijde schreef Cremer: ‘Beter laat dan nooit! En nog erg bedankt voor/ uw vriendelijke brief/ Sept 1, 69/ Jan Cr.’

Bijgevoegd: deel van de envelop waarin de foto verstuurd is, met adressering in handschrift van Jan Cremer. Datum poststempel: ’s Gravenwezel (België), 2 september 1969.

20.  CREMER, Jan Schilder van de zee. Painter of the sea. Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum, (2012). Karton. 64 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk.

30

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘voor [X.]/ van Jan Cremer/ met vriendengroet’.

Bevat tekstbijdragen van o.a. Annelette Hamming en Rogier Ormeling, Tweetalige editie.

21.  CREMER, Jan Sneeuw en andere verhalen. Amsterdam, Loeb, 1980. Garenloos. 296 p. 1e druk. Leesvouwen. Vlek op snee. Laatste 6 p. provisorisch geplakt.

18

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘sep 30 ’80/ voor [X.]/ Jan Cremer’. Met knipsel.

22.  CREMER, Jan Typoscript van Jan Cremer Documentaire door Hans Dütting, met honderden eigenhandige correcties van Jan Cremer. Twee ringbanden. Enkelzijdig bedrukt A4. 1-180; 181-273 p. 2004.

1250

* Volledige computerprint van deze omvangrijke monografie van Jan Cremer uit 2005, tot in elk miniem detail bestudeerd en op honderden plaatsen van correcties en aanvullingen voorzien door Jan Cremer zelf. Deze handgeschreven correcties betreffen niet alleen plaatsnamen, personen, jaartallen, formuleringen en typefouten, maar ook gebeurtenissen, situaties, citaten en hoofdstuktitels. Het namenregister achterin het boek breidt Cremer flink uit: ‘namenregister aanvullen zo voluit mogelijk namen, voorletters, titels’.

In het hoofdstuk over Ibiza verlegt Cremer bijvoorbeeld de focus. In de marge noteert hij: ‘vóór het verschijnen van zijn romandebuut schreef Cremer veelvuldig in de Haagse Post en voorzag op die manier in zijn karige levensonderhoud. Met vrouw en kind op een armoedige zolderkamer in de Rosmarijnsteeg’. Soms is hij bijna zijn eigen biograaf. Uit de marge: ‘Cremer herinnert zich later: dàt moet Florrie zijn geweest. Een kakmadam die elke avond straalbezopen door een van de obers van de El Quijote de trap moest worden opgeholpen’.

Ook schrapt Jan Cremer soms flink: in het hoofdstuk over zijn familie zet hij een streep door een passage over de afkomst van zijn Hongaarse moeder. Door een alinea over het kort geding dat Cremer verloor van wijnboer Ilja Gort staan twee ferme kruizen met de aantekening: ‘Niet vermelden. Teveel eer voor kleine oplichter’.

In de drukproef staat op de eerste pagina nog ‘Geautoriseerde monografie’: uit de vele correcties in de marge blijkt dat Jan Cremer het autoriseren zeer serieus neemt. Dat de correcties in vier of vijf verschillende kleuren viltstift zijn neergeschreven, bewijst dat Cremer zijn monografie minstens een keer of vier van de eerste tot de laatste pagina zeer secuur heeft bestudeerd.

Belcampo introduceerde in 1983 met De eerste Nederlandse tiftie een nieuw genre: een biografie van een auteur afgewisseld met commentaar van de auteur zelf. Dit unieke document verdient met recht het predicaat De tweede Nederlandse tiftie!

23.  CREMER, Jan Working class hero. Jan Cremer gefotografeerd door Wim van der Linden. (Met een inleiding door Jan Cremer en een uitgebreide flaptekst door Guus Luijters). (Haderwijk), D’jonge Hond, (2008). Ingenaaid. 32 x 24 cm. Zeer rijk geïllustreerd. 1e druk. Keurig.

35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Cremer op de titelpagina: ‘voor Marianne D./ van Jan Cremer/ 030808’.

De fotografe Marianne Dommisse (1927), getrouwd met beeldhouwer Theo van der Nahmer, is vooral bekend geworden als huisfotografe van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri, waar ze veel portretten voor heeft gemaakt. Haar vroege foto’s van Jan Cremer zijn iconisch geworden.

24.  (CREMER, Jan) Cremer 50. Het vriendenboek.  (Den Haag), SDU, (1990). Ingenaaid. 208 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren (dit is nummer 38).

35

* Dit exemplaar is afkomstig van de fotografe Marianne Dommisse, die een prachtige jeugdfoto-collage voor het boek leverde (afgedrukt op pagina 125).

Dit jubileumboek bevat 107 bijdragen op papier en één op vinyl: een singletje van Rijk de Gooyer en Hans Kusters.

Bijgevoegd: twee rondschrijvens van de uitgever, allebei gericht aan Marianne Dommisse. Eén met het verzoek een bijdrage aan het boek te leveren, één ter begeleiding van het bewijsexemplaar.

25.  (CREMER, Jan) Cremer 50. Het vriendenboek.  (Den Haag), SDU, (1990). Ingenaaid. 208 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. Scheefgelezen, wat verfomfaaid.

35

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de jubilaris op de titelpagina: ’18 maart 1992/ Voor [X.],/ een trouwe fan,/ van Jan Cremer/ met vriendelijke/ groet!’.

Dit jubileumboek bevat 107 bijdragen op papier en één op vinyl: een singletje van Rijk de Gooyer en Hans Kusters.

26.  (CREMER, Jan) De Cremer Tapes. Voetnoten bij een schelmenroman. Samenstelling Rob van Essen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. Garenloos. 432 p. 1e druk. Leesvouwen.

25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor [X.]/ & [Y.]/ van Jan Cremer/ in vriendschap/ 20 11.06’.

27.  (CREMER (inl.), Jan). CREMER, J. Op de fiets de wereld. in (en:)Het perpétuum-mobile. Voorwoord Jan Cremer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1995. Garenloos. 248 p. Geïllustreerd.

45

* Exemplaar met paginagrote handgeschreven, gesigneerde opdracht van (zoon) Jan Cremer op de titelpagina: ‘130205/ voor [X.]/ van Jan Cremer/ junior/ in vriendschap/ en met dank/ voor de “documentaire”/ pràchtig!’, nog gevolgd door enkele prachtige regels.

28.  (CREMER (inl.), Jan). CREMER, J. Het perpétuum-mobile. Ingeleid door Jan Cremer. (Amsterdam, Loeb & Van der Velden, 1978). Linnen. 32 p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.

25

* Pamflet geschreven door de vader van Jan Cremer in 1929, uitgegeven door het Comité voor de Rechten van den Mensch. Jaarwisselingsgeschenk 1978-1979. Niet in de handel. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van (zoon) Jan Cremer op de colofonpagina: ‘voor Marijke/ Pieterse/ met vriendelijke/ groet/ Jan Cremer/ 2.2.79’.

29.  (CREMER, Jan). WENNEKES, Wim Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat. Amsterdam, De Bezige Bij/ Bas Lubberhuizen, 1994. Linnen met stofomslag. 292 p. Geïllustreerd. 1e druk. Tweede helft van het boekblok los van rug. Enkele potloodstrepen op pagina’s waar Cremer ter sprake komt.

25

* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Bij-auteur Jan Cremer op de Franse titel: ’31 DEC. 94/ voor [X.]/ van Jan C./ Een héél/ goed 1995!’ Deze gebonden versie was niet voor de handel bestemd.

30.  (CREMER, Jan). WINTER, Theun de De Billen van Jan Cremer. Met een voorwoord van S. Carmiggelt en foto’s van Philip Mechanicus. Amsterdam, Erven Rap, (1975). Ingenaaid met omslag. 48 p. Geïllustreerd. 1e druk.

8

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 5 maart 2014 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.060 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: