antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 582: Persephone en andere aanwinsten

Image

Deze nieuwsbrief is gevuld met louter aanwinsten. Voorbij komen zeer fraaie exemplaren van de boeken van Arthur van Schendel en Jacob Hiegentlich, een nieuwjaarswens van de schilder Moesman, enkele Verzamelde Werken, een briefkaart van Stijn Streuvels, prachtige bandontwerpen, twee gesigneerde opdrachten van Rawie aan zijn uitgever, en meer.


8771. (BRUGGEN (vertaling), Carry van). PRESSENSÉ, Francis de De verschrikkingen der Russische gevangenissen. Met voorwoord van Frans Coenen. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, [1913]. Geniet. VI, 42 p. 1e druk. Wat vlekjes, naam op titelpagina.
Verkocht
* Advertentie met afbeelding van de nieuwe Bijenkorf (‘in 1914 te openen’) en van het ‘hulpgebouw’, en reclame voor Natuurwollen Ondergoederen. Voorop een mooie illustratie van een lezend paar.

2. (BÜCH, Boudewijn). VOSKUIL, Menno Het jasje van Boudewijn. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. Ingenaaid met stofomslag. (20) p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt in groen en zwart op Simili Japon in een oplage van 175 exemplaren. 1e druk.
€ 22
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘Den Haag 26-01-06/ voor Hans,/ Hartelijks./ (sign.)’.

3. EYCK, P.N. van Inkeer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. Linnen. 36 p. Gedrukt in 500 exemplaren. 2e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Voor Maja en Gerard Hoogewerff/ vriendschappelijk van/ P.N. van Eyck/ ter herinnering aan de oude/ dagen te Rome,/ London, 5 Maart ’29’.

2657434. GEWIN, Bernard. Als: VLERK Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1841. Herbonden in linnen. Voorzijde van twee van de oorspronkelijke papieren omslagen van de afleveringen aanwezig! (6), 288 p. Met illustraties van J.W. Kaiser. 1e druk. Wat roest, vooral op de platen.
€ 80
* De originele omslagen zijn fraai geïllustreerd en gedateerd 1840.

2657885. (GUTTELING, Alex, & UYLDERT, Maurits) Bloemlezing uit de nieuwste Nederlandsche dichtkunst 1905-1910. Samengesteld door Alex. Gutteling & Maurits Uyldert. Amsterdam, W. Versluys, 1910. 15 x 11 cm. Ingenaaid met origineel perkaline-omslag. 200 p. 1e druk. Rugje verbruind en niet helemaal gaaf: het tere omslag mist op de rug een klein hapje.
Verkocht
* Fraai omslag in rood en zwart op dun perkamentpapier (wellicht) ontworpen door Georg Rueter. Schaarse bloemlezing van de destijds gloeiend nieuwe poëzie door deze twee leerlingen van Albert Verwey, mooi uitgevoerd.

2658276. HAVERSCHMIDT, F. Familie en kennissen. (Met voorwoorden van de auteur en de uitgever). Schiedam, Roelants, (1894). Gedecoreerd linnen. (8), 228 p. 4e druk. Band minimaal geschaafd, maar een mooi exemplaar.
€ 25
* Zeer fraaie florale art-nouveauboekband.

7. HELIKON. Maandschrift voor poëzie. Maastricht/Brussel, Stols, 1931-1939. Jaargang 1-9. In 70 afleveringen. Compleet. Redelijke set: van jrg. 1 nr. 1 en jrg. 2 nr. 1 is het omslag gescheurd.
€ 250
* Typografisch zeer fraai en invloedrijk poëzietijdschrift onder redactie van A.A.M. Stols (jrg. 1-4), Jo Landheer en A.A.M. Stols (jrg. 5) en Jo Landheer (jrg. 6-9). Jaargang 1-4 hebben elk 10 nummers, jaargang 5-9 elk 6 nummers. Inclusief het extra nummer van juli 1931. Van Boutens tot Marsman.

8. HIEGENTLICH, Jacob Met de stroom mee. (Met een voorwoord door Roelfien van Blokhuysen). Amsterdam, Hafkamp, 1946. Halflinnen. 184 p. 1e druk. Papier zoals altijd verbruind, maar een zeer fris exemplaar.
Verkocht
* Postuum gepubliceerde roman van de joodse homoseksuele schrijver (1907-1940).

2627649. HIEGENTLICH, Jacob Onbewoonbare wereld. Laren, Schoonderbeek, [1937]. Origineel omslag. 228 p. Niet opengesneden. 1e druk. Omslag aan voor- en achterkant gekreukt en met enkele scheurtjes.
Verkocht
* Uiterst zeldzame roman van Hiegentlich met zeer fraai omslag, gesigneerd ‘Fr.’.

300310. HIEGENTLICH, Jacob Schipbreuk te Luik. Laren, Schoonderbeek, [1938]. Linnen met stofomslag (ontwerp: Melle). 200 p. 1e druk. Stofomslag heeft wat kleine kreukjes, maar een zeer fraai exemplaar. Schaars.
Verkocht
* In 1940 op last van de Duitse bezetter uit de handel genomen.

26307111. (HUWELIJKSKRANT) De Huwelijksbode. Nieuws- en Advertentieblad voor alle trouwlustige harten. Hier ter Steden en omstreken. Lolmakersdam, 11 Joolmaand 0000 (= Rotterdam, Gebroeders Poot, ca. 1890). 40 x 27 cm. 4 p. Humoristische huwelijkskrant met nepberichten en -advertenties. Ongevouwen en gaaf.
€ 45
* Niet voor een bepaald huwelijk, maar voor álle trouwlustige harten gedrukt. Blad vol grapjes onder redactie van de heer Hymne, m.m.v. Amor en Cupido.

12. JONKER, Ingrid Versamelde Werke. Derde, hersiene uitgawe. Johannesburg, Human & Rousseau, 1994. Karton met stofomslag. 208 p. Met portret. 3e herziene druk. Mooi exemplaar. Met inliggend krantenknipsel over Jonker uit de Zuid-Afrikaanse Sunday Times van 29 mei 1994.
€ 50
* Op de flaptekst een uittreksel uit de toespraak van Nelson Mandela tot het nieuwe parlement van Zuid-Afrika, waarmee hij de jonggestorven Ingrid Jonker (1933-1965) aan de vergetelheid ontrukte. Gedichten en proza in het Zuidafrikaans, bezorgd door Ingrid Jonker, gevolgd door ‘A Crown of Wild Olive’, een in memoriam door Jack Cope.
Bijgevoegd: Ik herhaal je. Vertalingen van deze poëzie door Gerrit Komrij (3e druk, 2000).

13. KOMRIJ, Gerrit De Zeven Zonden van Jeroen Bosch. (Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Arie Pos). Utrecht, Stichting De Roos, 2013. 30,4 x 23,1 cm. Linnen overslagmap (Boekbinderij De Distelkamp) met in de flappen mee ingenaaid het voorwoord, de liedteksten (links) en de spreekteksten (rechts). In het midden van de map werden de liedteksten in facsimile van het handschrift met schroeven bevestigd. Boekverzorging Jan Heijnen. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 120
* Lied- en spreekteksten, gebaseerd op het aan Jeroen Bosch toegeschreven schilderij ‘De zeven hoofdzonden en de vier uitersten’. Komrijs teksten werden gebruikt in een muziektheatervoorstelling door Camerata Trajectina, een CD en een DVD van die voorstelling, op het toneel aan elkaar gepraat door Komrij zelf, zijn bijgevoegd.

14. LOOY, Jac. van Feesten. Amsterdam, Van Looy, 1903. Verguld halfmarokijn met platten van eenvoudig marmer en mooi gemarmerde schutbladen. (4), 218 p. 1e druk. Rug verschoten (aardige, contemporaine privéband).
Verkocht
* Exemplaar uit de bibliotheek van Raymond Brulez, met zijn handtekening en ‘1912’ op de Franse titel en op de binnenzijde van het voorplat voorzien van zijn fraaie, door Edgar Tytgat in 1950 ontworpen exlibis (twee zeemeerminnen). Bovendien met her en der wat potloodaantekeningen van Brulez (en twee in balpen).

15. MEIJSING, Geerten Maria De Erwin-trilogie van Joyce & Co. Amsterdam/ Antwerpen, de Arbeiderspers, (2001). Linnen met stofomslag. Leeslint. 1029, XLIV, 39 p.
Verkocht
* Een gedeelte van de oplage werd door de schrijver gesigneerd op de Franse titel. Dit exemplaar is genummerd ‘271/850’ en gesigneerd ‘Syracuse/ 30/XII/01/ Geerten Meijsing’ en draagt bovendien het blindstempel van de auteur.

16. MOESMAN, J.H. Op engelvoeten, à pas de loup. Spreek vrijmoedig over De Sade, maar misbruik nooit zijn naam. [Amsterdam], Editions Surréalistes “Brumes Blondes”, 1975. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in rood en groen. 1e druk. Met aanbiedingskaartje van A.W. Bruna.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde nieuwjaarswens van Moesman op de binnenzijde van het omslag: ‘Met de beste wensen/ voor 1975 t/m 1999/ in 2000 zien we wel weer!/ JH Moesman’. Een exemplaar zonder opdracht is leverbaar voor € 30.
Zeer eigenzinnige letterproef van de door Moesman ontworpen letter Petronius met talloze interessante citaten en fragmenten.

17. (MOESMAN, J.H.). LAPOUTRE, Frans De deur van Moesman. Verteld aan Hans van Straten. (Met een originele ingeplakte foto van een schilderij van Moesman). Utrecht, Puletra Pers, 1989. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 16
* Onder het colofon, naast de nummering, staat een ongesigneerd opdrachtje van Hans van Straten.
Bijgevoegd: twee brieven (fotokopie van typoscript) van de Moesman Stichting en een briefje (fotokopie van handschrift) van Lapoutre over het in sommige exemplaren ontbreken van het frontispice.

26582318. NIJHOFF, M. Vormen. Bussum, Van Dishoeck, 1924. Linnen (bandontwerp J. van Krimpen). (8), 112 p. Niet afgesneden. 1e druk. Zeer goed exemplaar.
€ 65

19. PERK, Jacques Eene helle- en hemelvaart. Sonnettenkrans. [Amsterdam, Balkema], 1940 [=1943]. 18,5 x 16,5 cm. Cahiersteek met omslag. Gezet uit de Meidoorn en gedrukt in rood en zwart op Barcham Green in een oplage van 55 exemplaren. Omslag en typografie van S.H. Roos. Mooi exemplaar.
€ 250
* Vijf Ponden Pers. De Jong 653. De mooiste Balkema.

20. PERRON, E. du Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug verschoten.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Fred Batten onder het colofon (in het handschrift dat zo op dat van Du Perron gelijkt): ‘voor Arnold Greebe,/ die zich ook in dèze/ ernst verheugt,/ tt FredBatten./ Den Haag, 13.11.40’.
Batten/ Stols 33 (‘Een groot deel van deze oplage werd op verzoek van den auteur door den uitgever in 1932 vernietigd’). Van Dijk 152.

26106521. PRINS, Ary Een koning. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s boekhandel, 1897. Blauw linnen met rode opdruk [ontwerp L.W.R. Wenkebach]. 244 p. 1e druk. Gave band!
€ 60
* Klassieke art-nouveauboekband. Braches 971123.

22. (PUETTMANN, Emile) Hommage aan Emile Puettmann. 1921-1987. [Amsterdam, Drukwerk in de Marge, 1987]. 13 plano’s/ vouwbladen los in bedrukt mapje. Gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Eerbetoon aan een van de drijvende krachten achter de margedrukkersbeweging. Bevat naast een In memoriam bijdragen van Frans de Jong, Clipeus Pers, Peter Yvon de Vries, Plim’s pers, Eric van der Wal, Atalanta Pers, Abraham Boxman, De Ammoniet, Ewald Spieker/ Alex Barbaix, D’Eendracht Pers, De Cobbenhagen Pers en De Hynsteblom.

26578423. RAWIE, Jean Pierre, en Driek van WISSEN De Match Luteijn/Donner. Een schaakcursus twee maal twaalf sonnetten. Amsterdam, Bert Bakker, 1983. Garenloos. 48 p. 3e, herziene en vermeerderde druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Rawie aan zijn uitgever, Bert Bakker: ‘Voor gulle gever/ Bert,/ om op lange winter-/ avonden door te/ werken./ Jean Pierre/ 7 XI ’83’.

26578624. RAWIE, Jean Pierre Kwade trouw, gevolgd door Liederen in opdracht. [Amsterdam], Bert Bakker, 1986. Garenloos. 40 p. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Rawie aan zijn uitgever, Bert Bakker: ‘Voor Bert, om/ misverstanden te/ voorkomen./ Jean Pierre/ 16 X ’86’. Naast de opdracht tekende de dichter een damesschoen met hoge hak.

25. REVE, Gerard Verzameld werk. (Bezorgd door Nop Maas). Amsterdam/ Antwerpen, Veen, 1998-2001. Zes delen. Linnen met stofomslagen. Leeslinten. Compleet. Mooie set.
Verkocht

26. ROSSEM, Ru van Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd ’58’. Papierformaat 106 x 96 mm, plaatformaat 88 x 80 mm. In de 2e druk (dundruk) van Het gevecht met de engel van Herman Teirlinck. Exlibris wat gevlekt.
€ 25
* Gevecht of liefde? Zeer fraai exlibris van de medicus H.E. Schutte.

27. SCHENDEL, Arthur van De berg van droomen. Amsterdam, Versluys, 1913. Verguld linnen. Kop verguld. (6), 348 p. 1e druk. Rug heel licht versleten. Naam op schutblad.
€ 15
* Vignet op de band en titelpagina zijn beide ontworpen door Theo Nieuwenhuis. Braches, Nieuwe Kunst Documentatie, 1462.

26583328. SCHENDEL, Arthur van Blanke gestalten. Amsterdam, Meulenhoff, 1923. Verguld linnen. 212 p. Kop verguld. 1e druk. Enkele kleine vlekjes op het voorplat.
€ 15
* Luxer uitgevoerd dan de editie in karton met stofomslag.

29. SCHENDEL, Arthur van Het fregatschip Johanna Maria. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1934. Verguld linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp P.A.H. Hofman). 208 p. 265835Met frontispice. 4e druk. Het omslag is in een uitzonderlijk goede staat: slechts één scheurtje van 3 mm.
Verkocht
* Zeldzaam met omslag, waarop persstemmen.

30. SCHENDEL, Arthur van Herinneringen van een dommen jongen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Verguld linnen met stofomslag254283 (band- en omslagontwerp P.A.H. Hofman). 432 p. 1e druk. De band zo fris als gisteren, het omslag met twee minieme scheurtjes.
Verkocht
* In prachtstaat!

31. SCHENDEL, Arthur van De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel 257386door G.H. ’s Gravesande). Amsterdam, Meulenhoff, (1941). Linnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Tine Baanders). 240 p. 1e druk. Het zeldzame stofomslag is aan de bovenrand geplakt.
€ 15
* K-nummer 1854 [= Thieme, Nijmegen].

32. SCHENDEL, Arthur van Een spel der natuur. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van 265834Arthur van Schendel [door G.H. ’s Gravesande]).
Amsterdam, J.M. Meulenhoff, (1942). Halflinnen met stofomslag (band- en omslagontwerp Tine Baanders). 220 p. 1e druk. Omslag niet helemaal perfect. Naamstempel op schutblad.
€ 15
* K-nummer 1854 [= Thieme, Nijmegen]. De bibliografie van Van Schendel achterin is zeer gedegen: de doorsnee lezer kon ook kennis nemen van het bestaan van de Kunera Pers-uitgave Maneschyn (1927).

26537733. SINCLAIR, F. de De bridgeclub van Oom Sorry. Een humoristische avonturenroman. Utrecht, Bruna, [1941]. Balken-serie. Karton met stofomslag. 280 p. Latere druk. Gaaf stofomslag, iets verkleurd op de rug. Papier wat verbruind.
Verkocht
* Fraai stofomslag in rood, geel en zwart met kaartspelmotief van Rein van Looij. Eerste druk 1929. Opvallend gaaf boek met prima stofomslag, achterop reclame voor Havank.

26537834. SINCLAIR, F. de Oom Sorry in de perikelen of de bungalow van Mozes Inktvisch. Utrecht, Bruna, [1940]. Balken-serie. Karton (vezelmotief) met stofomslag. 284 p. 1e druk. Omslag heeft enkele scheuren aan boven- en onderkant, onderaan mist een hapje.
Verkocht
* Fraai stofomslag met verlichte bungalow op de rug! Achterop reclame voor Havank.

35. (SLAUERHOFF, J.). S.S. GELRIA Koninklijke Hollandsche Lloyd. Noorsche vacantiereizen. (&) Vacantiereis naar Madeira-Noord Afrika Spanje en Portugal. (Zonder plaats, Koninklijke Hollandsche Lloyd, 1928 en 1929. Uitklapbare folders van 16 p. elk. Papierformaat 43,2 x 53,5 cm. Gedrukt in kleuren en met afbeeldingen van het uitgesproken luxe interieur, en scheepsplattegronden. 1e druk.
€ 90
* Reclame-uitgaven voor de reizen van het stoomschip S.S. Gelria van de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandsche Lloyd. Op dat schip was Slauerhoff in 1928 en 1929 als scheepsarts werkzaam. Hij nam deel aan de Noorse reis van augustus 1928, maar niet aan de reizen in de folder uit 1929. Schilderachtige omslagen van Hendrik van Steenwijk (1864-1937).

25937836. SMEDING, Alie Sterke webben. ’n Roman. Rotterdam, Brusse, 1922. Linnen met stofomslag [bandontwerp S.H. de Roos, omslagontwerp J.G. Veldheer]. 192 p. 1e druk. Enkele verticale vouwen in het schaarse omslag.
Verkocht
* Van Beest 470.

37. SMEDING, Alie van, als Alie van WIJHE-SMEDING De ontmoetingen van Rieuwertje Brand. Leiden, Sijthoff, 1929. Gedecoreerd linnen met stofomslag. (4), 304 p. 1e druk. Scheurtje in omslag. Platten licht krom. Eerste pagina’s iets gekreukt. Inscriptie op schutblad weggeplakt.
Verkocht
* Bijzonder fraai typografisch omslag.

26582038. STREUVELS, Stijn Getypte briefkaart aan ‘Herrn Albert Langen Georg Müller Verlag’. 10,0 x 14,1 cm. Voorgedrukte briefkaart van ‘Stijn Streuvels/ Het Lijsternest Ingoyghem’. Alleen recto. Gesigneerd ‘StijnStreuvels’ en gedateerd ‘Ingoyghem am 4 Sept. ’41’. 10 regels tekst. Postzegel verwijderd. Enkele getallen in potlood in de marge.
Verkocht
* Post aan zijn uitgever in München, die in 1932 en 1933 twee boekjes van Streuvels publiceerde. Streuvels heeft ‘mit anregend Vergnügen’ een door Langen Müller uitgegeven boek van Willi Steinborn gelezen en wenst ook twee andere boeken van hem te ontvangen. Streuvels is ook twee boeken van Hans Grimm aanbevolen. ‘Wenn möglich wollte ich auch diese Bücher für Rechnung bei Ihnen bestellen’. Groet: ‘met [sic] vorzüglicher Hochachtung’.
Bijgevoegd: Doorslag van getypte brief van uitgeverij Langen Müller aan Streuvels. Niet gesigneerd. Gedateerd: ‘6.3.41’. Over Streuvels’ Das Christkind, waarvan net weer een gebonden oplage is gereedgekomen. De uitgever zendt de auteur ‘heute 10 Freistücke’.

26581639. STREUVELS, Stijn Prutske. Amsterdam, L.J. Veen, (1930). 29,0 x 24,5 cm. Verguld linnen. 272 p. Geïllustreerd (deels in kleur). Gedrukt in een oplage van 1010 door Streuvels genummerde en gesigneerde exemplaren. 2e druk. Rug iets verschoten.
Verkocht
* Eén van de 500 Arabisch genummerde exemplaren, bestemd voor de Hollandse markt, met de ferme signatuur van Streuvels onder het colofon.

26577640. STREUVELS, Stijn Volledige werken. Kortrijk, ’t Leieschip, (1950-1955). 12 delen. Linnen met stofomslagen. Compleet.
Verkocht
* Keurige set mét alle stofomslagen, met bovendien in het eerste deel twee handgeschreven, gesigneerde opdrachten van de auteur (zowel voor- als achterin): ‘Aan Jules/ Pauwels/ van/ Stijn Streuvels’. Als toegevoegde weelde werden ook deel twee en drie door de auteur gesigneerd. Begeerlijk geheel!

41. (STREUVELS, Stijn). COOLEN, Antoon Inleiding Herman TEIRLINCK Stijn Streuvels. Brugge, Desclée De Brouwer, 1961. 25 x 22 cm. Halflinnen. (16), 104 p. Met foto’s uit eigen archief, uit de verzameling-Stijn Streuvels en van Gianni Tortoli. 1e druk. Keurig exemplaar met los inliggend de originele oranje BUIKBAND, deze met wat slijtage.
€ 20
* Bijzonder fraai fotoboek op groot vierkant formaat, uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Streuvels.

42. (UITGEVERIJ “WIEK OP”, BRUGGE) Collectie van 5 uitgeversfolders. Brugge, Uitgeverij “Wiek Op”, (ca. 1942-1943). Verschillende formaten en kleuren.
Verkocht
* ‘Onze Boeken’, 8 p. (1943) met een overzicht van leverbare titels (enkele verbeteringen in pen), de andere vier zijn losse biljetten, gewijd aan één boek of auteur, o.a. Dirk Vansina en Ernest Van Der Hallen. ‘Wiek Op’ van Martha Vandewalle was een Vlaams-volkse uitgeverij, die bestond van circa 1935-1960.

26559243. VERSTIJNEN, Henri Exlibris voor Gerardina van Dalfsen. (In: Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen. Red. P. Leendertz jr.) Dun papier 14,5 x 6,7 cm, gesigneerd. Boek is gebonden met karton. (68) p. Reproductie van de editie van 1518 op geschept Ossekop-papier. Den Haag, Nijhoff, 1904. Wat versleten en verbruind.
Verkocht
* Houtsnede (blokformaat 13,2 x 6,2 cm) van Christus aan het kruis, gesigneerd in potlood.

44. VERWEY, Albert Mijn meening over L. van Deyssels Roman Een Liefde. Amsterdam, Versluys, 1888. Ingenaaid. (2), 24 p. 1e druk. Omslag aan de randen iets verbruind, maar een zeer fraai en gaaf exemplaar.
€ 50
* ‘De roman is als iemand die aan een deur klopt, aan de deur van de literatuur. Sommigen doen of ze niets hooren. Anderen zeggen: Ga weg, je bent onzedelijk. Nu ga i k zeggen: Kom binnen, want je bent mooi.’

26579845. VERWEY, Albert Persephone en andere gedichten. Den Haag, A. Rössing, 1885. Linnen. (4), IV, 80 p. Titel in blauw en zwart gedrukt. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 75
* Het eerste boek van Verwey, mooi uitgevoerd, gedrukt op geschept papier. De eerste afdeling poëzie is in druk opgedragen aan Willem Kloos, met wie Verwey, twintig jaar oud, in oktober van 1885 De Nieuwe Gids oprichtte.

46. (VRIESLAND (vertaling), Victor van). ZUYLEN, Belle van Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem. Amsterdam, Veen, 1942. Halflinnen met stofomslag, waarop een prent en de titel in houtgravure door Rein Snapper. 196 p. 1e druk. Omslag aan de randen iets gekreukt, plaatsnummer in paars potlood op schutblad.
€ 35
* Clandestiene uitgave. De Jong 979: ‘De vertaling en inleiding zijn niet van J.C. Bloem, maar van Victor Emanuel van Vriesland’. De laatste kon als Jood door de Duitse bezetting niet publiceren. Op het schutblad een plaatsnummer (‘B a 40’) onmiskenbaar verwijzend naar de bibliotheek van Victor van Vriesland, waarmee dit mooie boek een auteursexemplaar is geworden! Op het achterste blad in mogelijk het handschrift van dezelfde een verwijzing naar de vijf potloodverbeteringen in de tekst.

47. WEGNER, Toon. CLAUS, Anneke, Marga KOOL, Gerard NIJENHUIS, Rense SINKGRAVEN en Albert WESTERHOF e.a. Toon Wegner. Teken en taal. Een bloemlezing modelstudies door Toon Wegner. Met 11 gedichten op het thema naakt. Eext/ Orvelte, Stichting Atelier ’92/ Pro Graph, 2006. Linnen met stofomslag. 64 p. Oplage 500 exemplaren. 1e druk. Als nieuw.
€ 25
* Dit is nummer 2 van de speciale editie van 150 genummerde en gesigneerde exemplaren. Fraai boek, met bibliografie.

26582148. WICHMAN, Erich Het witte gevaar. Over melk, melkgebruik, melkmisbruik en melkzucht. Een ketterij tegen “De goden dezer eeuw”. (Met illustraties van H. Jelinger). Maastricht, (Leiter-Nypels), 1928. Ingenaaid. 38 p. Gedrukt in rood en zwart op oud Hollandsch in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Ruggetje iets ingescheurd en (netjes) geplakt.
Verkocht
* Nogal maffe tekst van de jonggestorven anarchist, gericht tegen het drinken van melk. Fraaie typografische vormgeving door Charles Nypels met omvangrijke geleerde voetnoten, decoratief in rood gedrukt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23 februari 2015 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.037 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: